Page 1

Naaldvaren

‘t Ven fase 5D


Veghel Een gemeente met vele gezichten Veghel laat zich het beste beschrijven aan de hand van de rijke

Of om te genieten van prachtige monumentale gebouwen, zoals

historie die deze gemeente kenmerkt en zo uniek maakt. De eerste

de neogotische Sint­Lambertuskerk, het oude raadhuis en diverse

nederzettingen in Veghel vormden zich al in de Romeinse tijd langs

kloosters, die de rijke cultuur van Veghel tonen en de gemeente een

het riviertje de Aa. Daar breidde het dorp zich langzaam uit en vanaf

bijzondere sfeer geven. En met bijna 37.000 inwoners bruist Veghel

1310 vormt Veghel samen met de kerkdorpen Erp, Zijtaart, Eerde,

van de energie. Zo is het elk jaar groot feest tijdens de Sinterklaas­

Mariaheide, Boerdonk en Keldonk één gemeente. Veghel maakt

intocht, de havenfeesten en natuurlijk het traditionele carnaval,

daarna een flinke groei door en ontwikkelt zich van een agrarisch

waarbij Veghel verandert in het ‘Kuussegat’. Veghel is een gemeente

dorp tot een bloeiende handelsplaats. Als halverwege de 20e eeuw

met veel gezichten. Moderne bedrijventerreinen gaan samen met

steeds meer internationale bedrijven zich in Veghel vestigen, zet de

prachtige natuur en een bruisend centrum vol leuke horecagele­

gemeente zich definitief als economisch centrum van de regio op de

genheden en winkels. Veghel is gezellig en uitdagend, maar ook

kaart. Als ‘Voedingstad’, verwijzend naar de gevestigde voedings­

rustiek en ontspannen. Veghel heeft u ieder moment iets te bieden.

industrie (o.a. Masterfoods en Campina), is Veghel niet meer weg te denken uit Noord­Brabant.

Een van de bijzondere aspecten van de gemeente is dat naast de sterke economische positie, Veghel ook heel veel natuur en cultuur te bieden heeft. Gelegen aan de rand van de Peel heeft Veghel voor natuurliefhebbers veel in huis. De variatie in landschappen is enorm, van bos tot zandverstuiving, van moeras tot meer. Een prachtig gebied om rust te vinden, inspiratie op te doen en lekker te sporten.


‘t Ven Wonen in een prachtig parkgebied De nieuwste toevoeging aan Veghel is woonwijk ’t Ven. Een bijzondere toevoeging, want de wijk vormt een prachtig parkgebied. ’t Ven geeft natuur en water de ruimte. Veel bomen, het park en de Groene Rivier vormen samen een uniek ecologisch netwerk. De vele waterpartijen, de meander en de singel maken ’t Ven een vruchtbare wijk vol leven waarin u heerlijk kunt genieten van de rust en natuur vanuit uw eigen woonkamer. Maar u heeft ook alle gemakken van het centrum binnen handbereik. In nog geen vijf minuten bent u in het hart van Veghel waar alle nodige voorzieningen aanwezig zijn. Winkels, supermarkten, horeca, school en het ziekenhuis. En centraal gelegen is ’t Ven, met een perfecte aansluiting op de A50, ook een ideale uitvalsbasis naar Nijmegen, Eindhoven of ’s-Hertogenbosch. Wilt u genieten van het buitenleven en tegelijk de gemakken van alle voorzieningen dicht bij huis. Dan zit u in ’t Ven op de juiste plek.

Kijk op www.woneninhetven.nl


Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij ’t Ven ’t Ven fase 5 wordt gerealiseerd door Bouw­ en ontwikkelings­

Bouwgroep BV (Eindhoven, Uden), Bouwbedrijf Versteegden b.v.

Bouwbedrijf Van Grunsven en Bouwbedrijf Van de Ven realiseren

maatschappij ’t Ven VOF. Een samenwerkingsverband van vijf sterke

(Erp) en Van Wanrooij­ Van Schijndel (Geffen). Ieder bouwbedrijf

hierin fase 5D. Het laatste van de vier delen waarin fase 5 van

bouw­ en ontwikkelingsbedrijven uit de regio: Bouwbedrijf Van de Ven

heeft zijn eigen specialiteit en neemt een eigen gedeelte voor zijn

’t Ven wordt gebouwd.

(Veghel), Bouwbedrijf Van Grunsven BV (Erp), Hendriks Coppelmans

rekening. Op dit moment wordt het vijfde deel van ’t Ven gebouwd.

Bouwbedrijf Van Grunsven BV Het realiseren van uw nieuwbouwwoning moet u overlaten aan een

richten op woningbouw, utiliteitsbouw en het in eigen beheer ontwik­

vakkundige en klantvriendelijke wijze adviseert, keuzemogelijkheden

professional. Daarom kiest u voor Bouwbedrijf Van Grunsven BV.

kelen van locaties is er in de loop der jaren veel ervaring ontstaan.

verstrekt en voorziet van technische adviezen. Het kopen van een

Al meer dan 40 jaar is onze doelstelling het realiseren van kwali­

Deze rijke ervaring weten we om te zetten in de wensen van poten­

woning is een grote stap in uw leven. Logisch dat wij ervoor zorgen

tatief uitstekende woningen in een klantvriendelijk bouwproces.

tiële kopers, die we dan ook verwerken in het ontwerp van nieuw

en u ontzorgen bij de realisatie van uw nieuwe woning.

Met vestigingen in Erp, Nijmegen en een eigen projectontwikke­

te bouwen woningen. Uw wensen worden gecoördineerd door een

lingsmaatschappij in Best, die zich zowel regionaal als landelijk

kopersbegeleider. Hij is degene die u tijdens de bouwperiode op


Bouwbedrijf L. van de Ven b.v. Specialist in veelzijdigheid Bouwbedrijf Van de Ven bestaat bijna 80 jaar. Van kleine lokale

Want een ambachtsman die alles kan, is niet snel verrast in de

bouwer is het familiebedrijf uitgegroeid tot een solide specialist

dagelijkse praktijk. En als je zelf ook projecten ontwikkelt, kun je

met Nederland als haar werkgebied. Van de Ven houdt zich bezig met

goed meedenken met iedere klant. Niet verwonderlijk dat Van de

alle facetten van het vak. Van utiliteits­ en industriële bouw tot re­

Ven vele vaste klanten heeft. Het tekent de kwaliteit van de samen­

novatie en restauratie en van institutionele bouw tot woningbouw.

werking tussen het bouwbedrijf en haar relaties. Veel van deze

Wat in de ene discipline als dagelijkse kost geldt, wordt bij de andere

relaties zijn ontstaan met hun eerste huis dat zij bij Van de Ven

discipline geïntroduceerd als een extra voordeel. Van de Ven noemt

kochten, zeer velen gingen u voor en kijken daar tevreden op terug.

zich specialist in veelzijdigheid. En dat heeft zo zijn voordelen.

Naaldvaren De woningen zijn gelegen aan het Mergelven met de achtergevel

woning interessante mogelijkheden voor individuele indelings­

Qua architectuur kenmerken de woningen zich in het bijzonder

gesitueerd op het Zuiden. Voor de architect reden om het ‘wonen’

varianten. Op de verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers

door de gedeeltelijk gekeimde (o.g.) voorgevels. Dit geeft de wo­

hierop te oriënteren. In de erkerachtige uitbouw aan de voorzijde

welke een efficiënte inrichting mogelijk maken. Evenzo biedt de

ning een geheel eigen, individueel karakter. De schakeling van de

kan de keuken worden geplaatst, doch wanneer deze meer in het

badkamer ruimte aan een zeer complete inrichting. De woning is

woningen bewerkstelligt een bijzonder sfeervol straatbeeld.

midden van de woning wordt gesitueerd ontstaat hier een fraaie

voorzien van een aangebouwde berging welke op een betrekkelijk

eetkamer. Hierdoor, en door de uitbreidingsopties, biedt deze

eenvoudige wijze kan worden uitgebreid tot garage.


Naaldvaren inclusief garage

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Naaldvaren inclusief garage (bnr. 211)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Situatie

Schaal: 1:1000


Gevels (Type D, Ds)

Voorgevel

Achtergevel Schaal: 1:100

0

100

200

300

400

Linker zijgevel

Rechter zijgevel


Begane grond (Type D, Ds)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Eerste verdieping (Type D, Ds)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Tweede verdieping (Type D, Ds)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Gevels (Type D’)

Schaal: 1:100

0

100

Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

200

300

400


Begane grond (Type D’)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Eerste verdieping (Type D’)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Tweede verdieping (Type D’)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Doorsnede

Woningtype D, Ds

Schaal: 1:100

0

100

200

300

400

Woningtype D’


Optie 1: Gevels (Type D, Ds)

Schaal: 1:100

0

100

Voorgevel

Linker zijgevel

Achtergevel

Rechter zijgevel

200

300

400


Optie 1: Begane grond (Type D, Ds)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


Optie 1: Gevels (Type D’)

Schaal: 1:100

0

100

Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

200

300

400


Schaal: 1:50

Optie 1: Begane grond (Type D’)

0

50

100

150

200


Optie 2: Gevels (Type D, Ds)

Voorgevel

Linker zijgevel Optie kozijn met enkele deur

Optie kozijn met dubbele deur

Achtergevel Schaal: 1:100

0

100

200

300

400

Rechter zijgevel


Optie 2: Begane grond (Type D, Ds)

Schaal: 1:75

0

75

150

225

300


Optie 2: Gevels (Type D’)

Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Optie kozijn met enkele deur

Optie kozijn met dubbele deur

Schaal: 1:100

0

100

200

300

400


Optie 2: Begane grond (Type D’)

Schaal: 1:50

0

50

100

150

200


‘t Ven renvooi

Let op: alle maatvoering op deze tekeningen is in millimeters en onder voorbehoud van wijzigingen en/of aanpassingen. Aan deze maatafwijkingen, wijzigingen en/of aanpassingen kunnen geen rechten worden ontleend.


‘t Ven Kopersinformatie Levensloopbestendig wonen

- Standaard optielijst

De woning is waar mogelijk zo ingericht dat deze bruikbaar is voor

Van de aannemer ontvangt u tijdig een optielijst waarop een groot

iedere leeftijdscategorie. Sleutelwoorden voor levensloopbestendig

aantal standaardopties met de daarbij behorende prijzen zijn

wonen zijn: bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.

opgenomen.

Persoonlijke woonwensen

- Overige wensen

Bij het ontwerp van de woning is rekening gehouden met mogelijke

Naast de vele mogelijkheden die wij u standaard kunnen aanbieden,

wensen van kopers met betrekking tot toekomstige uitbreidings­

kan het natuurlijk voorkomen dat u specifieke persoonlijke wensen

mogelijkheden, optionele indelingen e.d. Nadat de koop­/aannemings­

heeft. Deze individuele wensen kunt u schriftelijk aan de kopers­

overeenkomst door alle partijen is ondertekend, bestaat voor u de

begeleider van de aannemer kenbaar maken. Uw verzoek zal in

mogelijkheid opdracht te geven tot individuele wijzigingen c.q.

behandeling genomen worden en op haalbaarheid worden getoetst.

aanpassingen (koperskeuzes).

U wordt hierover nader geïnformeerd.

Wij hebben een aantal voorbereidingen getroffen om de realisatie

Voor de volledigheid melden wij u reeds bij voorbaat welke wijzigingen

van uw persoonlijke wensen tijdens het bouwproces of nadien zo

door ons niet kunnen worden gehonoreerd:

eenvoudig mogelijk te maken. Het invullen van uw persoonlijke

­ wijzigingen in strijd met de bouwvergunning

woonwensen is op hoofdlijnen onderverdeeld in drie groepen:

(zoals o.a. gevelaanpassingen); ­ wijzigingen in strijd met de regelgeving en voorschriften van

- Standaard uitbreidings- en indelingsvarianten In deze verkoopbrochure zijn een aantal standaard uitbreidings­ en indelingsvarianten opgenomen te weten de opties 1 en 2.

het Garantie Instituut Woningbouw; ­ wijzigingen in en aan constructieonderdelen zoals bijvoorbeeld dragende wanden, vloeren en daken;

Van Bouwbedrijf Van Grunsven B.V. of van Bouwbedrijf Van de

­ wijzigingen aan leidingschachten en meterkasten;

Ven B.V. ontvangt u de daarbij behorende prijzen.

­ wensen welke de voortgang van de uitvoering belemmeren.


GIW-garantie

zoals bijvoorbeeld regen of vorst, vallen niet onder werkbare

Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend,

Het kopen van een eigen huis is geen alledaagse bezigheid. Zelfs als

werkdagen. Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene

ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar

het voor u niet de eerste keer is dat u een huis koopt, vinden wij het

omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand of storm, dan kan de

de notaris gezonden, die vervolgens de notariële akte van eigen­

raadzaam nog enige aspecten onder uw aandacht te brengen.

bouwtijd worden verlengd met het aantal werkbare werkdagen,

domsoverdracht opmaakt.

De woning wordt aangeboden onder de normen en voorwaarden

benodigd voor het verhelpen van deze schade. Voor een volledige

van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw te Rotterdam (GIW).

definitie van onwerkbare werkdagen verwijzen wij u naar de

- Hypothecaire lening

Bouwbedrijf Van Grunsven B.V. en Bouwbedrijf Van de Ven B.V. zijn

Algemene Voorwaarden van uw koop­/aannemingsovereenkomst

Voor de aankoop van een woning is meestal een hypotheek nodig.

aangesloten bij de Stichting Woningborg die namens het GIW het

Art. 14 lid 1.

Rabobank Veghel­Erp, met wie wij voor u uitstekende condities hebben kunnen bedingen, kan u uitgebreid informeren en de gewenste

garantiecertificaat verstrekt. Nadat uw besluit tot aankoop van een woning is genomen, ontvangt u van Bouwbedrijf Van Grunsven B.V.

Nutsvoorzieningen

of Bouwbedrijf Van de Ven B.V. het door de Stichting GIW­Garantie­ en

De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas,

waarborgregeling uitgegeven boekje ‘Eensgezinswoningen E.2003’.

water, elektra en vuilwater riolering, en zijn tevens voorzien van

- Eigendomsrecht

Hierin zijn onder meer de garantieregeling, garantienormen,

een aansluitmogelijkheid voor cai en telefoon.

De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning met bijbe­

standaard koop­/ aannemingsovereenkomst etc. opgenomen. Dit

De aansluitkosten voor de betreffende nutsvoorzieningen met

horende grond geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte

boekje is voor u erg belangrijk en het verdient aanbeveling om het

uitzondering van cai en telefoon zijn in de verkoopprijs inbegrepen.

van levering’ bij de notaris. Vóór de datum van notarieel transport

informatie verstrekken over de diverse hypotheekvormen.

zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum

grondig te lezen. Het garantiecertificaat wordt u door de Stichting Woningborg rechtstreeks toegezonden nadat de koop­/aannemings­

De aankoopprocedure

verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit inclusief de bijkomende

overeenkomst is getekend.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken

kosten zoals de (bouw­)rente over de vervallen, maar niet betaalde

vanaf het tekenen van de koop­/aannemingsovereenkomst.

termijnen, tot aan de transportdatum, alsmede de rente over de

Uitvoeringsduur

grond. Dit bedrag dient u tijdig aan de notaris over te maken.

De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een aantal

- Koop-/aannemingsovereenkomst

werkbare werkdagen, nader aangegeven in de koop­/aannemings­

Met het ondertekenen van de koop­/aannemingsovereenkomst

Verzekering

overeenkomst, te rekenen vanaf het tijdstip dat de ruwe begane

verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. Bouw­ en ont­

Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, is de woning door de

grondvloer gereed is. Feest­ en vakantiedagen, weekeinden en

wikkelingsmaatschappij ’t Ven VOF verplicht zich door medeonder­

aannemer verzekerd tegen risico’s van brand­ en stormschade.

atv­dagen, alsmede dagen met slechte weersomstandigheden,

tekening tot het (laten) bouwen van de woning.


Vanaf de datum van oplevering dient u zelf voor de benodigde ver­

­ kadastrale inmeting;

U dient de nota’s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

zekeringen (bijvoorbeeld opstal­ en inboedelverzekering) te zorgen.

­ de eenmalige aansluitkosten voor gas, water, elektra, riolering

Doorgaans stuurt u deze nota’s door aan uw geldverstrekker zodat

en eventuele inritkosten.

deze voor de tijdige betaling zorg kan dragen.

Prijswijzigingen De met u in de koop­/aannemingsovereenkomst overeengekomen

De met de financiering van uw huis verband houdende kosten zijn

5% Opleveringsregeling

totale koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in het

niet in de koop­/aanneemsom inbegrepen. Deze kosten kunnen zijn:

Door Bouw­ en ontwikkelingsmaatschappij ’t Ven VOF zal op het

btw­tarief. Loon­ en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden

­ afsluitprovisie voor een hypothecaire lening;

moment van oplevering een bankgarantie worden gesteld ten

dus niet doorberekend.

­ renteverlies over de grond en over de vervallen bouwtermijnen;

bedrage van 5% van de koopsom. U wordt verzocht de bankgarantie

­ notariskosten voor de hypotheekakte;

vrij te geven op het moment dat alle geconstateerde gebreken, die

­ (eventuele) taxatiekosten.

zijn opgenomen in het ‘proces­verbaal van oplevering’, door de

Vrij op naam (v.o.n.)

aannemer zijn hersteld. De uiterlijke termijn van vrijgave is 3 maanden.

De koop­/aanneemsom van de woning is vrij op naam, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de

Betalingsvoorwaarden

Mocht de aannemer binnen de gestelde termijn niet aan zijn ver­

hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen

De koop­/aanneemsom wordt u gefactureerd in termijnen, naar

plichtingen hebben voldaan, dan dient u de notaris hiervan binnen

huis gemoeid zijn, in de koop­/aanneemsom zijn inbegrepen:

rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling die in de

de gestelde termijn schriftelijk in kennis te stellen. Voor verdere

­ grondkosten;

koop­/aannemingsovereenkomst is opgenomen, is samengesteld

informatie verwijzen wij naar de bijlage behorende bij de koop­/

­ bouwkosten exclusief koperskeuzes;

in overleg met het GIW.

aannemingsovereenkomst.

­ constructeurs­/adviseurshonorarium;

De koop­/aannemingsovereenkomst geeft aan dat u, tot de datum

Oplevering

­ notariskosten inzake eigendomsoverdracht;

van notarieel transport onder vergoeding van rente, recht heeft op

Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de

­ verkoopkosten;

uitstel van betaling. Voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt u

hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van opleveren.

­ leges;

echter wel de termijnnota’s. Op de datum van notarieel transport

Tijdens deze oplevering worden geconstateerde onvolkomenheden

­ kosten GIW;

dient u deze bouwtermijnen en de daarbij behorende uitstelrente

schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd ‘proces­verbaal van

­ btw (thans 19%, eventuele wijzigingen worden conform de

te voldoen. Na het notarieel transport ontvangt u, telkens wanneer

oplevering’ dat door beide partijen wordt ondertekend.

­ architectenhonorarium;

wettelijke voorschriften doorberekend);

de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota.


De desbetreffende punten dienen vervolgens binnen de door het

Daarom treft u hieronder nog een reeks aan van relevante zaken

wensen van de overheid en/of nutsbedrijven en/of de ontwikke­

GIW vastgestelde termijn te worden hersteld.

over (de bouw van) uw woning.

laars van het plan en de daarmee samenhangende plannen in de directe omgeving.

Als u vóór de oplevering aan alle verplichtingen heeft voldaan, inclusief de eindafrekening van de termijnen en het restant van uw eventuele

1 Bepalingen

koperskeuzes, ontvangt u bij oplevering de sleutels van uw woning.

Alle werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd en afgewerkt

afbreuk doen aan de waarde van de woning. Ook de kwaliteit,

volgens de koop­/aannemingsovereenkomst, verkooptekeningen

het uiterlijk, het aanzien en de bruikbaarheid van de woning

en technische omschrijving.

mogen door de eventuele wijzigingen niet worden aangetast.

Krijtstreepmethode

b De wijzigingen waar we hierboven op doelen, mogen echter geen

Aan dergelijke wijzigingen kunt u noch Bouw­ en ontwikkelings­

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding

Daarnaast zijn van kracht de eisen van:

maatschappij ’t Ven VOF / Bouwbedrijf Van Grunsven / Bouwbedrijf

komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de

a De Stichting ‘Garantie Instituut Woningbouw’ te Rotterdam.

Van de Ven enig recht ontlenen tot het vragen van vergoeding

zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode,

b Het bouwbesluit en de bouwverordening van de gemeente

van mindere of meerdere kosten. c Daar waar u in tekeningen en plattegronden, tuininrichtingen

hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlakte

Veghel, zoals deze van kracht waren op het moment dat de

in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaap­

bouwvergunning werd aangevraagd.

en groenvoorzieningen, kasten, meubels en huishoudelijke

kamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe

c De voorschriften van de nutsbedrijven.

apparaten getekend ziet, geven deze uitsluitend een mogelijke plaats aan voor uw eigen inboedel. Zij worden uiteraard niet

geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten

2 Wijzigingen en voorbehoud

aanwezig kunnen zijn. De locatie waar de krijtstreepmethode is

a Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de

d De in de contracttekeningen genoemde maten kunnen licht

toegepast is middels een arcering en tekst in de betreffende ruimte

hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect,

afwijken. Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in milli­

op de tekening van de plattegrond weergegeven.

de constructeur en de adviseurs van dit plan. Omdat bij het

meters. De maatvoering wordt tussen de wanden aangegeven.

bouwen van een woning veel ambachtelijk werk wordt verricht,

Daarbij is geen rekening gehouden met enige wandafwerking,

Geen misverstanden

behoudt Bouw­ en ontwikkelingsmaatschappij ’t Ven VOF zich

zoals wandtegels, spuitwerk, enzovoort. Let dus op. Wij adviseren

Omdat er bij de aankoop van een woning zo veel komt kijken, loopt

het recht voor, op of aan de opstallen architectonische,

u bij het inrichten van uw woning de maten ter plaatse op te

u het risico iets over het hoofd te zien. Wij willen misverstanden

technische en constructieve wijzigingen aan te brengen.

nemen vóór u tot aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloer­

graag op voorhand voorkomen.

Alsmede afwijkingen die eventueel voortvloeien uit de eisen en

bedekking overgaat.

geleverd, tenzij expliciet vermeld.


e Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen in de vorm van

i

Deze technische omschrijving en de bijgevoegde verkoopteke­

l

De woonomgeving buiten de perceelgrenzen wordt/is ontworpen

sparingen, open haard en dergelijke na oplevering van de woning

ningen maken deel uit van de koop­/aannemingsovereenkomst

onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wijzigingen met

is geheel voor risico van de koper en mag alleen worden uitge­

en gelden derhalve als contractstukken. Aan kopers wordt tevens

betrekking tot de situering van parkeerplaatsen, voet­ en

voerd met toestemming van de dienst vergunningen van de

een uitgebreide situatietekening als contractstuk verstrekt.

fietspaden, speelterreinen, groenvoorziening e.d. kunnen zich

gemeente Veghel.

De geldende contractstukken (voorzien van een kenmerk) worden

voordoen. Voor wijzigingen, uitspraken c.q. informatie zijn de

Het leidingverloop is op het moment van verschijning van deze

als bijlagen in de koop­/aannemingsovereenkomst genoemd.

ontwikkelaar en aannemer niet verantwoordelijk. Voor de actuele,

De perspectieftekeningen in de verkoopbrochure geven een

alsmede planologische situatie rond het project kunt u zich

positie, aantallen en afmetingen van de benodigde ventilatie­

impressie. Het is een ‘artist impression’, waarin de ’artist’ zich

wenden tot de gemeente.

voorzieningen e.d. Wel is duidelijk dat er leidingen in de dek­

soms wat artistieke vrijheden gunt. De reële kleuren van gevels,

vloeren zullen worden opgenomen. Spijkeren of boren in vloeren

schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinaanleg

kan dus schade met zich meebrengen aan de vloerverwarming.

en inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de

g In de gevels zijn geen bijzondere voorzieningen opgenomen

illustrator ingevuld. Aan deze tekening kunnen, ondanks alle

voor het aanbrengen van eventuele zonneschermen. In het

zorgvuldigheid die wij nagestreefd hebben, geen rechten worden

algemeen kunnen zogenaamde ‘knikarm’­zonneschermen een

ontleend.

f

brochure nog niet geheel bekend. Dit geldt ook voor de exacte

j

bijzonder hoge gevelbelasting veroorzaken. De gevels zijn

k Na de aankoop van de woning ontvangt u een lijst met een pakket

hierop niet berekend. Zonder aanvullende voorzieningen kan

meer­ en minderwerk opties waarop u kunt aangeven wat u aan

scheurvorming optreden. Op scheurvorming in de gevels en

meer­ of minderwerk wilt laten uitvoeren. Wat uitgevoerd kan

aanliggende constructie, veroorzaakt door het aanbrengen van

worden, wordt uiteraard sterk bepaald door de stand van de

zonneschermen en dergelijke wordt geen garantie gegeven.

bouwwerkzaamheden. Individuele verzoeken kunnen we helaas

h De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatste

niet altijd honoreren. Uw woning wordt namelijk gebouwd in

bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarvan en het beheer

een seriematig bouwproces, waardoor wijzigingen niet altijd

van het openbare gebied vallen onder de verantwoordelijkheid

mogelijk zijn. Daarnaast moeten wij ervoor waken, dat uw woning

van de gemeente Veghel. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

bij oplevering voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en de garantiebepalingen van het GIW.


Technische omschrijving en afwerkstaat ’t Ven fase 5D’ 10 twee-onder-een-kapwoningen en 1 geschakelde vrijstaande woning type Naaldvaren te Veghel. Omschrijving

Architect

’t Ven fase 5D ‘

CFC Architecten BNA

10 twee­onder­een­kapwoningen en 1 geschakelde vrijstaande woning

Postbus 177, 4130 ED Vianen

type Naaldvaren aan het Mergelven te Veghel. Verkoop Ontwikkeling

Bernheze makelaars & adviseurs

Bouw­ en ontwikkelingsmaatschappij ’t Ven VOF

Bitswijk 10, 5401 JB Uden

Postbus 184, 5460 AD Veghel

Tel: (0413) 24 38 18, Fax: (0413) 24 38 17

Aannemer

Dragt makelaars

Bouwbedrijf Van Grunsven B.V.

Hoofdstraat 41, Postbus 114, 5460 AC Veghel

Postbus 36, 5469 ZG Erp

Tel: (0413) 36 38 50, Fax: (0413) 36 56 53

Aannemer

Ferwerda & Van de Ven makelaardij

Bouwbedrijf Van de Ven B.V.

Hoofdstraat 20, Postbus 484, 5460 AL Veghel

Postbus 184, 5460 AD Veghel

Tel: (0413) 34 10 94, Fax: (0413) 34 26 56

Deze technische omschrijving vormt een geheel met de tekeningen.


Inhoudsopgave 01.

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting

02.

Administratieve bepalingen

15.

Keukeninrichting

03.

Ruimtebenamingen

16.

Beglazing, schilderwerk en zonwering

04.

Peil van de woning

16.1.

Beglazing

05.

Grondwerk

16.2.

Schilderwerk

06.

Rioleringswerken

16.3.

Zonwering

07.

Bestrating en terreininrichting

17.

Behangwerk

08.

Funderingen

18.

Water­ en gasinstallatie

09.

Metselwerken en gevelbekleding

18.1.

Waterleidingen

10.

Vloeren en wanden

18.2.

Gasleidingen

11.

Daken

12.

Ventilatievoorzieningen en gasafvoerkanalen

19.1.

Toiletruimte begane grond

13.

Kozijnen en metaalwerken

19.2.

Badkamer

14.

19.

20.

Sanitair

Elektrische installatie en telecommunicatie

13.1.

Kozijnen en deuren

13.2.

Hang­ en sluitwerk

20.1

Elektrische installatie

13.3.

Trappen en aftimmerwerk

20.2.

Telecommunicatievoorzieningen

13.4.

Goten en hemelwaterafvoeren

21.

Verwarmingsinstallatie

13.5.

Metaalwerken

22.

Schoonmaken en oplevering

Plafond­/, wand­/ en vloerafwerkingen

23.

Wijzigingen tijdens de bouw

14.1.

Plafond­/, wand­/ en vloerafwerking

24.

Afwerkstaat woningen

14.2.

Tegelwerken

25.

Waarmerking

14.3.

Overige voorzieningen


01. Stedenbouwkundige en architectonische toelichting Voor het ontwerp van de 10 twee­onder­een­kapwoningen en 1 geschakelde vrijstaande woning type Naaldvaren op plan ’t Ven, vormt het beeldkwaliteitsplan dat voor deze situatie is gemaakt het uitgangspunt. De nieuwe bebouwing in het plan ‘t Ven zal mede het beeld gaan bepalen van deze woonstraat. Om een evenwichtig beeld te verkrijgen zal de architectuur van deze woningen aan moeten sluiten bij de huidige bebouwing. Het achterliggende gebied krijgt een geheel eigen karakter. Door een ‘historiserende’ architectuur voor te staan ontstaat er een aantrekkelijke woonomgeving die de woonsfeer van Veghel ten goede zal komen. 02. Administratieve bepalingen Van toepassing zijn: De garantie­ en waarborgregeling Eengezins­ woningen E­2003 van het GIW. Voorrang GIW­bepalingen: “Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door het GIW gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het GIW.” 03. Ruimtebenamingen Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke begrips­ bepalingen, zo wordt niet langer gesproken van woon­, slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs­, verkeers­ of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik gemaakt van de ‘ingeburgerde’ aanduidingen. Om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benaming zoals deze in het Bouwbesluit wordt gehanteerd: Tekst omschrijving: ­ Hal ­ Toilet ­ Keuken ­ Kast ­ Woonkamer ­ Berging/stallingsruimte ­ Overloop

Tekst bouwbesluit: verkeersruimte toiletruimte verblijfsruimte onbenoemde ruimte verblijfsruimte onbenoemde ruimte verkeersruimte

­ ­ ­ ­

Slaapkamers Badkamer Zolder Cv­kast (bnr. 211)

verblijfsruimte badruimte onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte

De verblijfsgebieden van de woning worden gevormd door de gezamenlijke verblijfsruimten. 04. Peil van de woning Het peil ­P­ waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer inclusief de afwerkvloer van de woning. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw­ en woningtoezicht van de gemeente. 05. Grondwerk Ten behoeve van funderingen, vloeren, leidingen en afwaterings­ goten worden de nodige grondwerken verricht. De tuinen worden afgewerkt met een laag grond afkomstig uit ontgravingen en worden voor oplevering gespit. 06. Rioleringswerken De riolering wordt uitgevoerd volgens voorschriften en op aanwijzing van de gemeente. Er wordt een gescheiden systeem toegepast. De kunststof buizen en hulpstukken worden voorzien van KOMO­keur. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat hittebestendig is en wordt met de nodige stankaf­ sluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Afvoeren van lozingstoe­ stellen worden aangesloten op het rioleringsstelsel van de gemeente. De afvoer van het hemelwater vindt plaats door hemelwaterafvoeren die lozen op een grondleiding of in betonnen afwateringsgoten. De grondleiding en afwateringsgoten sluiten op de perceelgrens aan op het maaiveld van de gemeente. De aanleg­ en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruik­ stelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop­/aanneemsom inbegrepen.

07. Bestrating en terreininrichting Bij de voordeur worden 4 betontegels 40x60 cm gelegd. Ten behoeve van het leggen van toekomstige inritbestrating wordt er naast de afwateringsgoot een niet verdicht zandpakket aangebracht met een minimale laagdikte van circa 20 cm. De bovenzijde van dit zandpakket bevindt zich op circa 5 cm onder de bovenzijde van de aangrenzende goot. De buitenhoeken van het perceel worden gemarkeerd met houten paaltjes. Bouwnummer 211 heeft naast de woning ter plaatse van de grens openbaar/privé een lage tuinmuur welke gedeeltelijk (ter hoogte van de achtergevel van de woning tot aan perceelgrens achter) voorzien wordt van een gaashekwerk. Lokatie en uitvoering erf afscheiding volgens contracttekening (situatie). 08. Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde geotechnisch onderzoek wordt het navolgende funderingssysteem toegepast: ­ Fundering op staal. De fundering uit te voeren d.m.v. gewapende betonnen funderingsstroken, e.e.a. volgens advies constructeur en ter goedkeuring van bouw­ en woningtoezicht van de gemeente. 09. Metselwerken en gevelbekleding Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: ­ buitengevels: metselbaksteen, handvorm, waalformaat, kleur volgens keuze van de architect, de gevelstenen van het uitstekende deel in de voorgevel ter plaatse van de verdiepingen (m.u.v. bnr. 211) worden achteraf voorzien van keimwerk o.g. (keimwerk o.g. is een speciale muurverf voor metselwerk), kleur volgens keuze van de architect; ­ dragende binnenwanden, stabiliteitswanden: kalkzandsteen lijmblokken/elementen volgens tekening, dikte volgens advies constructeur/leverancier; ­ binnenspouwbladen: kalkzandsteen lijmblokken/elementen, dikte volgens advies constructeur/leverancier; ­ lichte scheidingswanden binnen de woning: elementen van cellen­ beton c.q. gipsblokken o.g., dikte volgens contracttekeningen.


Voor de isolatie van de gevels (Rc ≥2,5 m2 K/W) wordt minerale wol als spouwisolatie toegepast. Het voegwerk van de gevelstenen (schoon metselwerken welke niet worden voorzien van keimwerk o.g.) wordt 1 à 2 mm terugliggend geborsteld uitgevoerd, in nader te bepalen kleur, volgens keuze architect. Het voegwerk van de gevelstenen van het uitstekende deel in de voorgevel ter plaatse van de verdiepingen (m.u.v. bnr. 211) (schoon metselwerken welke voorzien worden van keimwerk o.g.) wordt platvol geborsteld uitgevoerd. In het buitengevelmetselwerk worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering. In het gevelmetselwerk worden, op nader door de constructeur te bepalen plaatsen, dilataties aangebracht. De dilataties blijven onafgewerkt zichtbaar. In de binnenspouwbladen en in de binnenwanden worden, op nader te bepalen plaatsen, dilataties aangebracht. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven/worden en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat. 10. Vloeren en wanden Materiaalomschrijving van: ­ de geïsoleerde begane grondvloer van de woning is een op staal gestorte gewapende betonvloer, volgens advies constructeur (Rc ≥2,5m2 K/W); ­ de vloer van de berging/stallingsruimte in geïsoleerde uitvoering (Rc ≥2,5m2 K/W); ­ de verdiepingsvloeren zijn van prefab betonnen breedplaat­ elementen, volgens advies fabrikant/leverancier; ­ wanden in berging/stallingsruimte worden uitgevoerd in gevel­ metselwerk zoals is aangegeven op de contracttekeningen. ­ binnenspouwbladen van kalkzandsteen lijmblokken /elementen, dikte volgens advies fabrikant/leverancier; ­ dragende binnenwanden: van kalkzandsteen lijmblokken/ elementen, dikte volgens advies fabrikant/leverancier; ­ woningscheidende wanden: van kalkzandsteen elementen, ankerloos, dikte volgens advies fabrikant/leverancier; ­ de ongeïsoleerde houten gevels van de berging/stallingsruimte zijn opgebouwd uit een houten regelwerk volgens opgave constructeur en worden aan de binnenzijde afgewekt met fabrieksmatig gegronde multiplex platen en aan de buitenzijde voorzien van Multigroove platen o.g.

11. Daken De geïsoleerde (hellend­)dakconstructie van de woning (Rc ≥2,5m2 K/W) is samengesteld uit: ­ stalen spant(en) met gordingen, afmetingen volgens opgave constructeur; ­ isolerende dakelementen, onderzijde wit, fabrikaat ter keuze aannemer; ­ vlakke dakpannen, type dakpan en kleur volgens keuze architect. De opbouw van de platte daken t.p.v. berging/stallingsruimte is samengesteld uit: ­ houten balklaag volgens advies constructeur, incl. underlayment en isolatie; ­ bitumineuze/kunststof dakbedekking. 12. Ventilatievoorzieningen en gasafvoerkanalen De ventilatie in de woning vindt plaats door middel van mechanische ventilatie bestaande uit een metalen buizensysteem met afzuig­ ventilator­unit en plafondventielen, regelbaar door middel van een 3­standenschakelaar, welke geplaatst wordt in de keuken, plaats volgens keukendocumentatie. Deze schakelaar kent onderstaande standen: ­ stand 1 nachtstand ­ stand 2 dagstand ­ stand 3 kook­ /douchestand In de woon­ en slaapkamers wordt d.m.v. ventilatieroosters op de beglazing lucht aangevoerd en in de volgende ruimtes wordt lucht afgezogen: ­ keuken (in open verbinding met de woonkamer) 2 x 75 m3 per uur ­ toiletruimte 25 m3 per uur ­ badruimte 50 m3 per uur ­ opstelplaats wasmachine 50 m3 per uur De buitenlucht wordt aangevoerd door middel van zogenaamde zelf­ regelende ventilatieroosters, welke geplaatst worden op het glas. In uw woning worden leidingkokers aangebracht ten behoeve van de doorvoer van leidingen; de kanalen van de mechanische ventilatie zijn in de leidingkokers uit het zicht weggewerkt en

leiden naar de ventilatie­unit op de zolder. Leidingwerk op zolder zal als opbouw uitgevoerd worden naar de dakdoorvoeren. Op het hellende dak van uw woning is een aantal dakdoorvoeren aanwezig ten behoeve van: • de mechanische ventilatie • de cv­installatie • de ontluchting van de riolering De berging/stallingsruimte wordt natuurlijk geventileerd door voldoende ventilatieopeningen. De natuurlijke en mechanische ventilatievoorzieningen worden uitgevoerd volgens voorschriften zoals vermeld in het bouwbesluit en zijn tevens goedgekeurd door bouw­en woningtoezicht. 13. Kozijnen en metaalwerken 13.1 Kozijnen en deuren Materiaalomschrijving van: ­ buitenkozijnen: duurzaam geproduceerd hardhout, voorzien van tochtprofielen in de sponningen t.p.v. draaiende delen, afmeting kozijnhout 67/90x114 mm; ­ buitendeuren: de entreedeur van de woning samengesteld uit een HDF plaat met een PU vulling, deurmaat 930x2.300 mm, de overige buitendeuren van duurzaam geproduceerd hardhout, fabrikaat en type volgens keuze architect; ­ ramen: duurzaam geproduceerd hardhout afm. 67x78 mm; ­ binnendeurkozijnen van de woning: fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen in verdiepingshoge uitvoering met afgeslankte bovendorpel en bovenlicht of –paneel; ­ binnendeuren: fabrieksmatig afgelakte hardboard binnendeuren, type opdek, deurmaat 930x2.300 mm t.p.v. verblijfsruimten, deurmaat overige deuren volgens tekening. 13.2 Hang- en sluitwerk Alle binnen­ en buitenkozijnen en ramen worden voorzien van stan­ daard geëloxeerd aluminium hang­ en sluitwerk. De buitendeuren van de woning worden voorzien van veiligheidscilindersloten, de bad­ en toiletruimte worden voorzien van vrij­ en bezetsloten, de (meter­)kast van kastslot, alle overige deuren van loopsloten. Het hang­en sluitwerk wordt uitgevoerd conform politie keurmerk


en voldoet aan de NEN­norm 5069 met een weerstandsklasse 2. In de wijk waar uw woning wordt gebouwd is er door de gemeente en de marktpartijen afgesproken het Politiekeurmerk Veilig Wonen® van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat de sociale veiligheid in de wijk aan bepaalde eisen dient te voldoen en dat de woning aan de inbraakwerendheid eisen conform het keurmerk dient te voldoen. Dit laatste ten behoeve van het deelcertificaat ‘Veilig Wonen’. Het aanbrengen en het niet aan mogen aanbrengen van diverse voorzieningen is een zaak van de gemeente, de garantieplichtige ondernemer en u als koper. 13.3 Trappen en aftimmerwerk Materiaalomschrijving van: ­ trappen/hekken: ­ Eerste verdiepingstrap: een vurenhouten dichte trap aan de muurzijde voorzien van een leuning, op de binnenboom wordt een traphek geplaatst. Daar waar een vloerbeëindiging aanwezig is zal deze worden voorzien van een traphek. ­ Tweede verdiepingstrap: een vurenhouten open trap aan de muurzijde voorzien van een leuning en op de binnenboom wordt een traphek geplaatst. Daar waar een vloerbeëindiging aanwezig is zal deze worden voorzien van een traphek. ­ vloerplinten: ­ Er zijn geen vloerplinten in de woningen opgenomen. ­ meterkast: ­ De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de geldende voorschriften van het energieleverend bedrijf. 13.4 Goten en hemelwaterafvoeren Materiaalomschrijving van: ­ Zinken mastgoten, kleur naturel (binnenzijde gecoat) worden aangesloten op de hemelwaterafvoeren; ­ PVC hemelwaterafvoeren, kleur volgens opgave architect, de afvoeren ‘lozen’ het water in de betonnen afwateringsgoten welke zullen uitlopen op in de nabijheid gelegen oppervlaktewater. 13.5 Metaalwerken Materiaalomschrijving van: ­ Volgens berekeningen en tekeningen van constructeur worden

de nodige stalen kolommen, hoekstalen en stalen liggers aan­ gebracht compleet met de nodige verankeringsvoorzieningen. ­ De doorvalbeveiligingen t.p.v. de voorgevel 1e verdieping (voor het kozijn van slaapkamer 1) worden vervaardigd uit thermisch verzinkt staal en in kleur afgewerkt volgens keuze van de architect.

hoogte van 2.2 m1 + P over een breedte van 3 m1 met keramische wandtegels afm. 150x200 mm, keus uit meerdere monsters. Voor de aankoop van de wandtegels is een stelpost aanwezig van ? 18,­ per m2 inclusief btw.

14. Plafond-, wand- en vloerafwerking 14.1 Plafond-, wand- en vloerafwerking ­ Plafondafwerking: alle plafonds in de woning worden voorzien van structuur spuitwerk m.u.v. de plafonds in de meterkast en de berging/ stallingsruimte, waar de plafondconstructie ‘in het zicht’ blijft. De dakplaten van de hellende daken zijn aan de onderzijde fabrieksmatig voorzien van een witte folie, de overige dak­ constructie, spant(en) en gordingen, blijven in het zicht. ­ Wandafwerking: de wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt m.u.v. betegelde wanden en de berging/stallingswanden. Behangklaar wil zeggen dat er kleine gaatjes aanwezig kunnen zijn. Boven het wandtegelwerk in badkamer en toilet wordt structuur spuitwerk aangebracht. ­ Vloerafwerking: zandcement dekvloeren min. dik 50 mm op alle vloeren in de woning en berging/stallingsruimte m.u.v. de te betegelen vloergedeelten.

NB. voegen van vloer­ en wandtegels worden niet strokend aan­ gebracht.

14.2 Tegelwerken ­ Vloertegels Omschrijving toe te passen vloertegels in de navolgende ruimten: ­ toilet: met keramische vloertegels afm. 150x150 mm, keus uit meerdere monsters; ­ badkamer: met keramische vloertegels afm. 150x150 mm keus uit meerdere monsters. Voor de aankoop van de vloertegels is een stelpost aanwezig van ? 20,­ per m2 inclusief btw. ­ Wandtegels Omschrijving toe te passen wandtegels in de navolgende ruimten: ­ toilet: 1.20 m1 + P met keramische wandtegels afm. 150x200 mm, keus uit meerdere monsters; ­ badkamer: tot 1.8 m + P, ter plaatse van de douche tot een

14.3 Overige voorzieningen Onder alle raamkozijnen met stenen borstwering worden aan de binnenzijde vensterbanken, type dolomit o.g., aangebracht. Onder de deur van de badkamer en de toiletruimte worden kunststenen dorpels, kleur grijs/zwart toegepast. Aan de buitenzijde onder de raamkozijnen worden betonnen raamdorpels toegepast. 15. Keukeninrichting Omschrijving van de aan te brengen keukeninrichting, fabrikaat en type volgens monster: ­ In de keuken te plaatsen een standaard keukenopstelling conform de kopers meer­minderwerklijst. Voor de keuken­ inrichting is een verrekenpost opgenomen van ? 2.500,­ incl. montage, keukenkraan en apparatuur volgens opgave keuken­ leverancier, incl. btw. ­ In het geval dat u een luxere keuken koopt bij de project­keuken­ leverancier zal de verrekenpost van de standaard keuken ? 2.500,­ incl. btw in mindering worden gebracht op de prijs van uw luxere keuken; ­ In het geval u kiest voor een eigen leverancier, dan geldt het vol­ gende: U ontvangt ? 1.250,­ incl. btw terug van de verrekenpost. ­ Al het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt standaard afgedopt uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van standaard keukenopstelling. Eventuele wijzigingen zult u zelf na oplevering moeten laten uitvoeren. ­ De keuring en aansluiting van het gas, water en elektra dient u zelf te regelen en te verzorgen bij de betreffende installateur. ­ De plaatsing van de keuken moet na oplevering plaatsvinden. ­ De door derden te plaatsen keuken is uitgesloten van de garantie­ en waarborgregeling van het GIW.


16. Beglazing, schilderwerk en zonwering 16.1 Beglazing ­ Isolerende HR­beglazing (U < 2 W/m2K) wordt toegepast in de glasopeningen van alle buitenkozijnen, ­ramen en ­deuren van de woning. ­ Enkel blank glas wordt toegepast in alle bovenlichten van de binnendeurkozijnen, m.u.v. het meterkast en trapkast deurkozijn waar een dicht paneel wordt toegepast. ­ Veiligheidsbeglazing Daar waar volgens het bouwbesluit veiligheidsglas vereist is m.b.t. sterkte, windbelasting etc., is dit in de glasopeningen van de buitenkozijnen, –ramen, en –deuren meegenomen. Er is geen veiligheidsbeglazing volgens de NEN 3569 opgenomen. Deze norm (NEN 3569) is een aanvulling op het bouwbesluit (betreft letselwerende beglazing) en is voor de bouw van woningen niet vereist. (Eventueel kan deze NEN 3569 via het meer­minderwerk aangeboden worden). ­ Daar waar geen beglazing is voorzien worden de gevelkozijnen volgens de koperscontract geveltekeningen (zie arcering (o)) voorzien van geëmailleerd glas. 16.2 Schilderwerk ­ Het buitenschilderwerk (incl. de binnenzijde van de buitenkozijnen, ­ramen en ­deuren), wordt uitgevoerd in een dekkend schildersysteem, kleur volgens keuze architect. ­ Korte omschrijving van het binnenschilderwerk, inclusief leiding­ werken: De binnenzijde van de buitenkozijnen, ­ramen en ­deuren worden in dezelfde kleur uitgevoerd als de buitenzijde. Alle overige voorkomende schilderwerken op hout worden uitgevoerd in een dekkend schildersysteem, kleur gebroken wit. De gas­ en waterleidingen voor zover in het zicht worden dekkend afgelakt, kleur gebroken wit. Niet geschilderd worden: ­ fabrieksmatig afgelakte houtwerken; ­ fabrieksmatige gegronde multiplex wanden in de berging/ stallingsruimte; ­ fabrieksmatig gegronde traptrede (trapbomen, traphekjes en

trapleuningen worden wel geschilderd) ­ houten balklaag, onderzijde dakplaten in de berging/ stallingsruimte; ­ meterplaat, cv­leidingen,

19. Sanitair Het te leveren sanitair in witte uitvoering volgens monster, wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Toe te passen materialen in:

16.3 Zonwering Ter plaatse van het kozijn met dubbele tuindeuren in de achtergevel van de woonkamer wordt buitenzonwering in de vorm van (hand­ bediende) screens aangebracht.

19.1 Toiletruimte begane grond Closetcombinatie ­ closetcombinatie Sphinx 300 duobloccloset PK. ­ closetzitting Sphinx 300 met dekselkleur wit Fonteincombinatie ­ fontein Sphinx 300, 36 cm (kraangat links of rechts), kleur wit ­ fonteinkraan merk Grohe serie Costa

17. Behangwerk Behangwerken in de woning zijn niet van toepassing. 18. Water- en gasinstallatie 18.1 Waterleidingen De aanleg­ en aansluitkosten van de gas­ en waterinstallatie zijn bij de koop­/aanneemsom inbegrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en is afsluitbaar. De volgende tappunten worden aangesloten: ­ keukenmengkraan; ­ tappunt cv­installatie; ­ tappunt wasmachine; ­ 1x fonteinkraan; ­ 2x toiletcombinatie; ­ 1x wastafelkraan; ­ 1x douchekraan. De warmwaterleiding wordt aangesloten op: ­ keukenkraan 2,5 l/min. ­ wastafelkraan 2,5 l/min. ­ douchekraan 2,5 l/min. Warmwatertoestellen: De warmwatervoorziening geschiedt middels een HR (combi­) toestel van Intergas type Kombi Kompakt HR28 CW­klasse 4 voor warmwater en verwarming. 18.2 Gasleidingen Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: ­ (combi­)toestel t.b.v. warmwater en verwarming; ­ kookpunt in de keuken.

19.2 Badkamer Wastafelcombinatie ­ wastafel Sphinx 300, 60 cm, kleur wit ­ wastafelkraan met ketting chroom merk Grohe serie Costa ­ spiegel rond 60 cm Douchecombinatie ­ plaatstalen douchebak 90x90 cm merk Bette, kleur wit ­ badmengkraan merk Grohe serie Costa ­ complete glijstangset 60 cm, merk Grohe Tempesta duo chroom Closetcombinatie: ­ closetcombinatie Sphinx New Eurobase duobloccloset PK ­ closetzitting New Eurobase met dekselkleur wit Overige sanitaire voorzieningen: ­ een tapkraan t.b.v. wasautomaat en vulpunt cv (combi­)toestel ­ de keukenkraan is opgenomen in de stelpost van de keuken 20. Elektrische installatie en telecommunicatie 20.1 Elektrische installatie De aanleg­ en aansluitkosten met betrekking tot elektriciteit in uw woning zijn bij de koop­/aanneemsom inbegrepen; de kosten van gebruik van elektra zijn tot moment van oplevering van uw woning voor rekening van de bouwondernemer. De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens NEN 1010 en volgens de voorschriften van de gemeente en het energieleverend bedrijf. De lichtinstallatie is verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar.


­ De lichtschakelaars en enkelvoudige wandcontactdozen in uw woning zijn van het type inbouw en worden uitgevoerd in de kleur roomwit. De dubbele wandcontactdozen worden uitgevoerd in half­inbouw d.m.v. een ovale inbouwdoos, in kleur roomwit. ­ De lichtschakelaar(s) en wandcontactdoos(zen) in de berging/ stallingsruimte zijn van het type opbouw en worden uitgevoerd in de kleur roomwit. ­ De plaats van de diverse aansluitpunten, wandcontactdozen en dergelijke is indicatief aangegeven op de kopers contract­ tekeningen. ­ De schakelaars en gecombineerde schakelaars/wand­ contactdozen worden geplaatst op een hoogte van circa 105 cm boven de vloer. ­ De wandcontactdozen boven het aanrecht in de keuken worden op circa 115 cm boven de vloer geplaatst. ­ De wandcontactdozen in woonkamer, keuken (m.u.v. boven aanrecht) en slaapkamers worden aangebracht op de hoogte van circa 30 cm boven de vloer. ­ Overige wandcontactdozen worden geplaatst op circa 105 cm. ­ De aansluitpunten ten behoeve van de keukenopstelling worden aangebracht conform keukendocumentatie. ­ In de badkamer op een hoogte van circa 180 cm wordt een wandlichtpunt (zonder armatuur) aangebracht. ­ In de hal en op de overloop (en bij bnr. 211, 1x extra t.p.v. de zolder) wordt een rookmelder aangebracht die is aangesloten op het lichtnet. De niet ioniserende rookmelders zijn voorzien van een back­up batterij als noodvoorziening en moeten periodiek getest worden. ­ De woningen zijn voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker ter plaatse van de voordeur, een schel in de hal en een transformator in de meterkast. ­ In de luifel t.p.v. de voordeur wordt een plafondlichtpunt (zonder armatuur) aangebracht. ­ Ter plaatse van de dubbele tuindeuren op de achtergevel wordt op een hoogte van ca. 190 cm een buitenlichtpunt (zonder armatuur) aangebracht. ­ Ter plaatse van de deur op de achtergevel van de berging/ stallingsruimte wordt op een hoogte van ca. 190 cm een buitenlichtpunt (zonder armatuur) aangebracht. ­ Het leveren en aansluiten van elektrische apparaten, anders

dan in deze verkoopbrochure als standaard omschreven, is niet in de koop­/aanneemsom inbegrepen. 20.2 Telecommunicatievoorzieningen Ten behoeve van telefoon en kabeltelevisie worden loze leidingen met loze dozen aangelegd in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, op ca. 30 cm boven de vloer. 21. Verwarmingsinstallatie De berekening van het vermogen zal geschieden overeenkomstig de ISSO publicatie 51(*) ‘Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen’ Met in acht name van: Bepaling benodigd vermogen per vertrek en totaal; zekerheids­ klasse A toepassen, tenzij aangetoond kan worden dat een andere zekerheidsklasse verantwoord is. Gerekend dient te worden met een toeslag voor het opwarmen zoals bedoeld in de ISSO publicatie 51. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als: ­ Een lage temperatuur vloerverwarming (< 30ºC) ter plaatse van de begane grond, op de kopers contracttekeningen staat aangegeven welke ruimten voorzien zijn van vloerverwarming. ­ Een hoge temperatuur radiatorenverwarming (>60ºC) ter plaatse van de verdiepingen. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte plaatradiatoren gemonteerd. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamer­ thermostaat, welke is geplaatst in de woonkamer. De leidingen worden zo veel mogelijk in de dekvloer opgenomen. (stijg)leidingen en verdelers komen, indien noodzakelijk, in het zicht. Alle in het zicht komende leidingdoorvoeren in plafonds en wanden worden afgewerkt met kunststof rozetten. Nevenstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin vloerverwarming geïnstalleerd is, waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij gelijk­ tijdige verwarming van deze ruimten.

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

hal toilet kast keuken woonkamer berging/stallingsruimte slaapkamers badkamer zolder cv­kast (bnr. 211)

15°C niet verwarmd niet verwarmd 20°C 20°C niet verwarmd 20°C 22°C 15°C niet verwarmd

De plaats, het aantal en de afmetingen van de verwarmings­ elementen en de verdelers zoals weergegeven op de contract tekeningen zijn indicatief. Na start bouw worden de definitieve plaatsen, aantallen en afmetingen van de verwarmingselementen en verdeelunits door de installateur bepaald. Het gasgestookte ‘gesloten’ centrale verwarmings (combi­) toestel heeft voldoende capaciteit volgens de berekening van de installateur. De vloerverwarming wordt uitgevoerd met slangen welke in de afwerkvloer zijn opgenomen. Ten aanzien van vloerverwarming zijn er beperkingen voor de vloerafwerkingen zoals houten vloeren, vloerbedekkingen en tegels. Voordat u de vloerafwerking gaat aanschaffen dient u hierover goed te worden geïnformeerd door de desbetreffende leverancier. 22. Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop dat gaat gebeuren. De hele woning wordt ‘bezem­ schoon’ opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. 23. Wijzigingen tijdens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. Wijzigingen voorbehouden; voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt dan ook een


voorbehoud gemaakt. Ook kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden uitgevoerd. 24. Afwerkstaat woningen In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. Hal (verkeersruimte) Vloeren : Wanden : Plafonds : Toilet (toiletruimte) Vloeren : Wanden : Plafonds : Sanitair/diversen :

Cementdekvloer Behangklaar Fijnstructuur spuitwerk

Vloertegels volgens monster Wandtegels volgens monster tot 1200 + P met daarboven fijnstructuur spuitwerk Fijnstructuur spuitwerk Closetcombinatie/fonteincombinatie

Keuken (verblijfsruimte) Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Fijnstructuur spuitwerk Kast (onbenoemde ruimte) Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Niet afgewerkt (onderzijde trap is niet geschilderd) Woonkamer (verblijfsruimte) Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Fijnstructuur spuitwerk Berging/stallingsruimte (onbenoemde ruimte) Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Schoon metselwerk en multiplex platen op regelwerk Plafonds : Dakconstructie (houten balklaag) ’in het zicht’

Slaapkamers 1e verdieping (verblijfsruimte) Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Fijnstructuur spuitwerk Overloop 1e verdieping (verkeersruimte) Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Fijnstructuur spuitwerk Badkamer (badruimte) Vloeren : Vloertegels volgens monster Wanden : Wandtegels volgens monster tot 1800/2200 + P met daarboven fijn­ structuur spuitwerk Plafonds : Fijnstructuur spuitwerk Sanitair/diversen : Wastafelcombinatie/douchecombinatie/ toiletcombinatie Zolder (m.u.v. bnr. 211) (onbenoemde ruimte): Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Dakplaten voorzien van witte folie, constructie in het zicht Sanitair/diversen : 1 Tapkraan cv­installatie, cv­(combi)ketel 1 Tapkraan wasmachine mechanische ventilatie­unit Zolder (bnr. 211) (onbenoemde ruimte): Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Dakplaten voorzien van witte folie, constructie in het zicht Sanitair/diversen : 1 Tapkraan wasmachine

Cv-kast 2e verdieping (bnr. 211) (onbenoemde ruimte) Vloeren : Cementdekvloer Wanden : Behangklaar Plafonds : Dakplaten voorzien van witte folie, constructie in het zicht Sanitair/diversen : 1 Tapkraan cv­installatie, cv­(combi)ketel mechanische ventilatie­unit Kleurschema Metselwerk Metselwerk van het uitstekende deel in de voorgevel ter plaatse van de verdiepingen (m.u.v. bnr. 211) Voegwerk Prefab betonelementen Overstekbetimmeringen Buiten kozijnen en ramen Voordeuren, terrasdeuren Garagedeuren/bergingdeuren Gevelbekledingen (berging) Vlakke dakpannen Platte daken

oranje

grijswit gekeimd o.g. middelgrijs volgens opgave architect naturel beton wit wit groen grijs grijs zwart grijs zwart grijs

25. Waarmerking Waarmerking van deze brochure d.d. juni 2008. Eerdergenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlagen, beho­ rende bij de per _______________ gesloten overeenkomst voor de woning met bouwnummer _____ in het op pagina 1 van deze Technische Omschrijving genoemd project. De verkoper: Plaats: _______________

Datum: _______________

Slaapkamer 2e verdieping (bnr. 211) (verblijfsruimte) Vloeren Wanden Plafonds

: : :

Cementdekvloer Behangklaar Dakplaten voorzien van witte folie, constructie in het zicht

De verkrijger(s): Plaats: _______________

Datum: _______________


Aantekeningen


Bouw­ en ontwikkelingsmaatschappij ‘t Ven V.O.F. Postbus 184, 5460 AD Veghel Telefoon: (0413) 36 69 33

BOUW- EN ONtWIKKELINGSMAAtScHAPPIj ‘t VEN V.O.F. IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND OP HEt GEBIED VAN ONtWIKKELING EN REALISAtIE VAN WONINGBOUWPROjEctEN

ONtWIKKELING EN REALISAtIE:

VERKOOP:

ONtWERP:

Bitswijk 10, Uden (0413) 24 38 18 www.bernheze.nl

Hoofdstraat 41, Veghel (0413) 36 38 50 www.dragtmakelaars.nl

Hoofdstraat 20, Veghel (0413) 34 10 94 www.ferwerdavandeven.nl

Brochure Naaldvaren  

Brochure Naaldvaren Veghel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you