Page 1

Voel je vrij ... zelf te ontwikkelen en te bouwen

Unieke samenwerking

Het Leeuwse Veld is een locatie die je niet snel opnieuw zult

Met de architect van Brummelhuis kan vrijblijvend een verscheidenheid

tegenkomen. De bouwkavels liggen binnen de wijk op strategisch

aan woningen tot in detail worden aangepast aan jouw eigen

fraaie plekken.

woonwensen. Samen met hen kun je zelf bepalen hoe je woning er uit komt te zien. Waar komt de woonkamer, hoe groot wordt de

Het uitdenken, ontwerpen en geheel naar eigen smaak realiseren

leefkeuken, waar komt misschien die werkkamer of praktijkruimte?

Wonen in een nieuwe, landelijke woonomgeving.

van een woning is voor velen de ultieme wens. In Het Leeuwse

Allemaal vragen die jullie samen oplossen en verwerken. Zij

Veld kan je die wens vervullen. Binnen de kaders van de regels

houden daarbij voor je in de gaten dat het geldende bestemmings-,

Vrij en ruim in een groene wijk met aangrenzend

en voorschriften kun je jouw huis naar eigen idee ontwerpen en

uitwerkings- en beeldkwaliteitplan nauwgezet worden gevolgd.

Cool Nature speelpark ‘Het Speelse Veld’.

realiseren. Deze bebouwingsmogelijkheden staan onder andere in

Zodat je bijvoorbeeld niet voor verrassingen komt te staan in het

het bestemmingsplan, uitwerkingsplan en het beeldkwaliteitplan

vergunningentraject.

(www.coolnature.nl)

vrije bouwkavels

Het nieuwbouwplan Het Leeuwse Veld komt in

(zie binnenzijde). Je bent helemaal vrij jouw eigen architect en

het gemoedelijke Maas en Waalse dorp Beneden-

aannemer te kiezen. Met hen eerst de grote lijnen uit te zetten en

En dat is maar één van de vele essentiële activiteiten die ze voor

Leeuwen. Hier wonen betekent veel recreatie- en

langzaam steeds dieper op de details in te gaan. Totdat alles klopt en

je kunnen ondernemen. Zodat jij van concept tot voltooiing van

‘uitwaai’-mogelijkheden en volop voorzieningen

je je droomhuis langzaam van papier naar werkelijkheid ziet groeien.

jouw droomhuis, elk moment zorgeloos kunt genieten van deze

heerlijk dichtbij.

waarschijnlijk eenmalige ervaring.

is prima. Binnen enkele minuten zit je op de A15.

Voel je vrij ... en gesteund door een professionele partner!

Ook de A2 is snel bereikbaar. De recente aanpas-

Wellicht is echter dat juist wat je tegenhoudt om de stap te zetten.

singen aan de N322 tussen Beneden-Leeuwen en

Je wilt je droomhuis wel realiseren, maar bent wat huiverig om je

Nijmegen brengen je binnen 15 minuten op de A50

partners te selecteren. Als dat zo is geven wij je in overweging om eens

en A73.

te gaan praten met een door ons geselecteerde partner: Brummelhuis.

De ligging ten opzichte van het landelijke wegennet

Laat je alvast inspireren op

www.brummelhuis.nl voor een

overzicht van diverse stijlen woningen en landhuizen.

Wij bevelen je deze ervaren partij van harte aan.

Cool Nature Speelpark

Arnhem Utrecht

N323

N322

Beneden-Leeuwen

Het Leeuwse Veld Beneden-Leeuwen

Spijkerstraat

Wijchen N322

Van Hee mstraweg

Veesteeg

Van He emstraw eg

Nijmegen

A50 Oss ‘s-Hertogenbosch

aat

tr Zands

Druten

BenedenLeeuwen

Waters tr

A2 Tiel

Voel je vrij ... je eigen droomhuis te bouwen

aat

A15

N322

A73 alweg en Wa Maas

VIND

Het Leeuwse Veld

K! IK LEU

www.hetleeuwseveld.nl Cool Nature Speelpark

i n f o r m at i e e n v e r ko o p

Van der Krabben

Van Erp

Dolron Rivierenland

Initiatief

Oranjesingel 27

Zandstraat 76

Prinses Beatrixlaan 21

Vof Leeuwse Veld bestaat uit

Nijmegen

Beneden-Leeuwen

Tiel

deelnemingen van Woonstichting

024 323 16 19

0487 51 77 77

0344 62 22 20

De Kernen (www.dekernen.nl) en

nijmegen@krabben.nl

info@vanerpmakelaardij.nl

info@dolronrivierenland.nl

Van Wanrooij Projectontwikkeling (www.vanwanrooij.nl)

Ruimtelijk gevoel vrij uitzicht


Voel je vrij je hele woonomgeving top te hebben

Voel je vrij de plek voor jouw huis te kiezen

In een landelijke omgeving past een speelse, gevarieerde

Op een aantal fraaie locaties in nieuwbouwplan Het Leeuwse Veld

wooninvulling. Geen strakke, maar meanderende straten

verkoopt vof Leeuwse Veld riante kavels waarop je naar eigen ontwerp

met bomen, groenzones en speelveldjes. En een grote variëteit

jouw droomhuis kunt bouwen. De vrije bouwkavels variëren in grootte.

in woningtypes die worden gekenmerkt door hun hoogwaardige

Kavelpaspoort

Bijbehorende bouwwerken - Situering en verschijningsvorm van bijbehorende bouwwerken

De ruimte en vrijheid die je op een particuliere bouwkavel

zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

hebt, is zoals we hiervoor al aangaven, wel aan zekere regels

- Situering op minimaal 3 m1 achter de voorgevel van de woning.

materiaalgebruik en zorgvuldige detaillering. Erfafscheidingen aan

Vof Leeuwse Veld zorgt zelfstandig maar onder goedkeuring door de

en voorschriften gebonden. Binnen die kaders kun je jouw

- Vormgeving in één bouwlaag, eventueel voorzien van kap.

de voorzijde worden uitgevoerd in groene hagen. Parkeerplaatsen,

gemeente West Maas en Waal voor de inrichting van het openbare

huis in Het Leeuwse Veld te Beneden-Leeuwen naar eigen idee

- De maximale goothoogte bedraagt 4 m1.

inritten, fiets- en voetpaden, alsmede de straatverlichting: op elk

gebied en het bouwrijp maken van de kavels.

ontwerpen en realiseren. Deze bebouwingsmogelijkheden zijn

- De maximale bouwhoogte bedraagt 6 m1.

detail wordt gelet, over alles wordt nagedacht. Met jou creëren wij

Dit laatste houdt in dat bij notariële levering:

uitgebreid beschreven in de Uitwerkingsplanvoorschriften en

- Entree of erker aan de voorgevel is mogelijk. Voor nadere regels

een woonsfeer die je de vrijheid geeft te leven en die je jarenlang

- de kavels op de juiste hoogte zijn gebracht;

verbeelding alsmede het Beeldkwaliteitsplan Het Leeuwse Veld.

zorgeloos woonplezier zal schenken.

- de gebruikelijke nutsvoorzieningen, zoals elektra, gas, water en

De belangrijkste voorwaarden hebben wij onderstaand indicatief

telecommunicatie tot nabij de kavelgrens zijn aangelegd, waarbij Wat is er mooier dan de mogelijkheid aan te grijpen om jouw eigen

jij zelf zorgt voor aansluiting van de woning op de aangelegde

droomhuis te realiseren op de unieke locatie die Het Leeuwse Veld

nutsvoorzieningen en de riolering;

jou biedt? De omgeving, de rust en ruimte zijn al gegarandeerde

- er wordt een duurzaam gescheiden watersysteem toegepast; het

voor entree of erker zie artikel 3.2.3 van de Regels. - Veranda aan de voorgevel is mogelijk. Voor nadere regels voor

opgenomen.

een veranda zie artikel 3.2.4 van de Regels. - Het bouwen van een carport is mogelijk. Deze mogen uitsluitend

De oppervlakte van het door u gewenste bouwkavel is aangegeven

worden gebouwd achter de voorgevellijn van de woning. Voor

in deze stukken. De bebouwingsmogelijkheden zijn ruim.

nadere regels voor een carport zie artikel 3.2.5 van de Regels.

De prijzen van de bouwkavels zijn bij de makelaar bekend.

waardevolle én waardevaste factoren. De kavels zijn zeer riant, liggen

schone water dient gescheiden van het vuile water afgevoerd te

op fantastische plekken en de woning die jij er op kunt bouwen zal

worden; de riolering voorziet dan ook uitsluitend in een aansluiting

recht doen aan jouw wens exclusief te wonen en elke dag te genieten

van vuilwater, het hemelwater zal bovengronds moeten worden

Bestemming

van het leven.

afgevoerd.

De bestemming is Artikel 3, Woongebied en betreft onder andere

Materialisatie en kleurgebruik gevels - Metselwerk in baksteen, kleurkeuze vrij mits passend in dorpse sfeer.

wonen. Binnen deze bestemming zijn uitsluitend hoofdgebouwen

- Wit stucwerk of wit geverfd metselwerk is eveneens mogelijk.

(woningen) en daarbij behorende bijgebouwen (garages, carports,

- Houten gevelonderdelen of hierop lijkende producten zijn

tuinhuisjes, etc.) en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

K! IK LEU VIND

mogelijk, maar ondergeschikt in het gevelbeeld.

(hekwerken etc.) toegestaan. Verder zijn er aanvullende regels

voor het aanbouwen van een entree, erker, veranda of carport.

Geveldetaillering

Tevens is de uitoefening van een

beroep aan huis onder

voorwaarden toegestaan.

- Subtiel en zorgvuldig (dorpse sfeer). Dit kan zowel rijk als ingetogen zijn.

Globale criteria beeldkwaliteit en bebouwing particuliere kavels Architectuur en oriëntatie

Materialisatie en kleurgebruik (hellende) daken

- Traditionele architectuur, dorpse sfeer.

- Plat dak is ook onder voorwaarden mogelijk.

- Keramische pannen in grijstinten, antraciet en oranjerood. - Gebruik van rieten afdekking en leien mogelijk.

- Zowel historiserende als eigentijdse interpretaties zijn mogelijk.

foto’s

- De woningen zijn op de openbare weg gericht, geen gesloten voorgevels. - Bij straathoeken de gevels een tweezijdige oriëntatie meegeven. - Gebruik van erkers en veranda’s aan voorgevel wordt aangemoedigd.

Erfafscheidingen - De overgang van prive-tuinen naar de openbare ruimte dient in het ontwerp te worden meegenomen. - Plaats en maatvoering erfscheidingen: zie uitwerkingsplan. ■- De erfscheidingen zoveel mogelijk als opgaande hagen

realiseren, dan wel als begroeide rasterhekwerken. Een

Bouwmassa, kapvorm en nokrichting

combinatie met gemetselde muren is mogelijk. Houten

- Wisselende rooilijnen, echter minimaal 3 m1 uit de voorste

schuttingen zijn op plaatsen waar privétuinen aan openbaar

kavelgrens.

gebied grenzen niet toegestaan.

- De woningen hebben een duidelijke hoofdmassa met kap. - De bouwdiepte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 14 m1.

Op een prachtige locatie, in de volle ruimte van het buitengebied èn

Het Leeuwse Veld is in vele opzichten een unieke locatie. Naast de

nabij voorzieningen en goede ontsluitingen wordt Het Leeuwse Veld

al genoemde voordelen is een heel bijzonder aspect dat een groot

gerealiseerd. Er komt een ruim aanbod van woningen in gevarieerde

deel van het totale terrein aan de zuidzijde niet wordt bebouwd, maar

perceelgrens bedraagt minimaal 2 m1 aan één zijde en minimaal

bouwstijlen en prijsklassen. Op onderscheidende plekken (zie

wordt ingericht als Cool Nature Speelpark. Natuur voor jou en je gezin

3 m1 aan de andere zijde.

situatie) is besloten een aantal particuliere bouwkavels te verkopen,

om in de wandelen, te spelen, te ravotten en te dwalen. Vlakbij huis,

zodat ook de wens om zelf je droomhuis te bouwen in Het Leeuwse

aan het einde van de straat! En ... ook de entree van de wijk is groen,

bouwlagen met kap. Een hoofdgebouw van minimaal twee of

Veld in vervulling kan gaan.

met voor de iets grotere jeugd een architectonisch ontmoetingspunt

gedeeltelijk drie bouwlagen met plat dak is ook mogelijk.

- De afstand van een vrijstaande woning tot de zijdelingse

- Het hoofdgebouw mag worden gebouwd in één of twee

- Bij een hoofdmassa met kap, is de kapvorm vrij. Zowel

bij het Skaten en Snacken.

een langskap, dwarskap als een schilddak is mogelijk. Samengestelde kapvormen en wolfseinden zijn eveneens toegestaan.

Aan de samenstelling van dit kavelpaspoort is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de huidige beschikbare informatie. Wij maken een voorbehoud voor wijzigingen in documenten of ontbreken van documenten die van toepassing zijn op deze bouwkavels. Aan de inhoud van dit kavelpaspoort kunnen geen rechten worden ontleend. 05/13

Overig - Koper is verplicht twee parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren en als zodanig in stand te houden - Afvoer van hemelwater dient bovengronds plaats te vinden.

Beneden-Leeuwen, Brochure bouwkavels  

Beneden-Leeuwen, Brochure bouwkavels