Page 1

Nieuwsbrief 19 woningen Rosmalen “Vrije zijde” Oktober 2013

Bijlage 4 - Nuts – voorzieningen. Telefoonaansluiting De aansluiting van de KPN voor onder andere de telefoon wordt in de basis niet meer tot in de meterkast aangebracht. Indien u een aansluiting van KPN wenst kunt u dit aanvragen, waarna de leiding alsnog zal worden aangebracht. Voor de aanvraag alsook nadere informatie kunt u zich wenden tot de KPN. De hieraan verbonden entree- en aansluitkosten zijn niet in de V.O.N.-prijs inbegrepen.

CAI- aansluiting Zoals in de verkoopbrochure staat omschreven attenderen wij u erop, mocht u gebruik willen maken van de aansluiting op de centrale antenne, dat u uzelf hiervoor kan aanmelden bij Ziggo (of een andere leverancier naar keuze).

Gas- aansluiting De gaslevering in uw woning wordt voor oplevering door Sepa Green verzorgd. Gezien de wijzigingen die plaats gevonden hebben nadat de energiemarkt vrijgegeven is, is het voor ons niet mogelijk om de meters over te zetten op uw naam. Na de oplevering geven wij de eindstanden door aan Sepa Green en melden wij ons af. Het is dus van belang dat u zich direct na de oplevering aanmeldt bij een energieleverancier naar keuze.

Nieuwsbrief

Oktober 2013

Rosmalen plan “Vrije Zijde” Zijde”


Elektra- aansluiting De elektralevering in uw woning wordt voor oplevering door Sepa Green verzorgd. Gezien de wijzigingen die plaats gevonden hebben nadat de energiemarkt vrijgegeven is, is het voor ons niet mogelijk om de meters over te zetten op uw naam. Na de oplevering geven wij de eindstanden door aan Sepa Green en melden wij ons af. Het is dus van belang dat u zich direct na de oplevering aanmeldt bij een energieleverancier naar keuze.

Wateraansluiting De wateraansluiting in uw woning wordt verzorgd door Brabant Water. De watermeters voor uw woning zijn op dit moment al aangevraagd en staan op naam van Van Wanrooij Bouwbedrijf B.V. Tijdens de oplevering worden de meterstanden genoteerd. Deze worden met de datum overdracht door ons aan Brabant Water doorgegeven. U dient er wel rekening mee te houden dat u zich moet aanmelden bij Brabant Water t.b.v. het overzetten van de meters op uw naam.

Nieuwsbrief

Oktober 2013

Rosmalen plan “Vrije Zijde” Zijde”

20130927 nieuwsbrief 3  
20130927 nieuwsbrief 3