Page 1

Nieuwsbrief 2 27 Woningen Willemstad “Kloosterblokje” September 2013

Nieuwsbrief

Bijlage 1 – Stand van de bouw en prognose oplevering Stand van de bouw De stand van het project per 27-09-2013 is als volgt: Naar aanleiding van de laatste werkzaamheden van de voorbelastingen van het terrein en het aanleggen van het nutstracee, is er een aanvang met het grondwerk gemaakt. Na het grondwerk worden de heipalen uitgezet. De heiwerkzaamheden zijn in blok 1 (huur woningen) op maandag 23-09-2013 gestart. De verwachting is dat de heier tot en met dinsdag 1 oktober aan het heien is in de blokken 1, 2, 3, 4 en 5.

Nieuwsbrief 2 September 2013

Willemstad “Kloosterblokje”


Prognose oplevering De opleveringen zijn op dit moment geprognosticeerd volgens onderstaand schema. Dit is een indicatie naar aanleiding van de bouwplanning. Aan de onderstaande prognose oplevering kunnen geen rechten worden ontleend. Bloknr. 2

Kavelnr. 19 t/m 26

3

12 t/m 18

oktober 2014 november 2014

5

37, 40, 41

november 2014

Nieuwsbrief 2 September 2013

Prognose oplevering

Willemstad “Kloosterblokje�


Bijlage 2 – Toekomstige adressen.

Koopwoningen Kloosterblokje IV te Willemstad

Bouwnummer

Straat

huisnr

Postcode

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot Kruissloot

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET 4797 ET

37

Vlakkekreek

59

4797 EP

40 41

Vlakkekreek Vlakkekreek

55 53

4797 EP 4797 EP

Nieuwsbrief 2 September 2013

Willemstad “Kloosterblokje”


Bijlage 3 – Officiele handeling. Op 18 september is tijdens een feestelijke handeling de Start Bouw van de eerste 33 woningen in plan Kloosterblokje IV gevierd. De kopers en overige belangstellenden waren getuige van het slaan van de symbolische eerste paal door de wethouder en andere betrokken partijen. Voor de gelegenheid werd gebruik gemaakt van een oud-hollandse heistelling.

Nieuwsbrief 2 September 2013

Willemstad “Kloosterblokje”

Willemstad nieuwsbrief 2  
Willemstad nieuwsbrief 2