Page 1

Nieuwsbrief 5. 14 woningen Ochten “Triangel fase 2” Augustus 2013

Nutsvoorzieningen Bij de oplevering van uw woning zijn alle nuts- voorzieningen aanwezig. Dit zijn onder andere de gas-, water- en elektrameter. De aanvraag van deze meters gebeurt via Van Wanrooij Bouwbedrijf B.V. U hoeft hier zelf dus geen aanvraag voor in te dienen. Gezien de vrije markt op energie die vanaf 1 juli 2004 van kracht is, bent u na oplevering vrij om uw energie door een andere leverancier te laten leveren, dan de door ons uitgekozen leverancier. Dit kunt u niet voor de oplevering via Van Wanrooij Bouwbedrijf regelen. Tijdens de oplevering worden de meterstanden op het proces-verbaal van oplevering vermeld. Als u zich na de oplevering aanmeldt bij een energieleverancier naar keuze, dan verzoeken wij u deze meterstanden door te geven, alsmede de datum van oplevering (dit is de datum waarop de meters op uw naam gezet dienen te worden). Het verbruik van gas, elektra en water is tot de opleveringsdatum namelijk voor rekening van Van Wanrooij Bouwbedrijf B.V.. Na de oplevering melden wij ons af bij de Nutsbedrijven, het is dus van belang dat u direct na de oplevering de aanmelding bij uw energieleverancier regelt en de meterstanden doorgeeft. Zoals in de verkoopbrochure omschreven staat, zijn de aanleg-, entree- en aansluitkosten en eventuele inritkosten van de CAI en telefoon niet in de V.O.N.- prijs meegenomen. De aanvraag voor aansluiting op de telefooninstallatie en/of centrale antenne installatie dient door u zelf te worden verzorgd.

Telefoonaansluiting

De aansluiting van de KPN voor onder andere de telefoon wordt in de basis niet meer tot in de meterkast aangebracht. Indien u een aansluiting van KPN wenst kunt u dit aanvragen, waarna de aansluitleiding door KPN alsnog wordt aangebracht. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot KPN. De hieraan verbonden entree- en aansluitkosten zijn niet in de V.O.N.-prijs inbegrepen.

Nieuwsbrief 5 Augustus 2013

Ochten plan “Triangel fase 2” 2”


CAI- aansluiting Zoals in de verkoopbrochure staat omschreven attenderen wij u erop, mocht u gebruik willen maken van de aansluiting op de centrale antenne, dat u uzelf hiervoor kan aanmelden bij UPC (of een andere leverancier naar keuze). De aansluitleiding wordt tot in de meterkast aangelegd.

Gas- aansluiting De gaslevering in uw woning wordt voor oplevering door Essent verzorgd. Gezien de wijzigingen die plaats gevonden hebben nadat de energiemarkt vrijgegeven is, is het voor ons niet mogelijk om de meters over te zetten op uw naam. Na de oplevering geven wij de eindstanden door aan Essent en melden wij ons af. Het is dus van belang dat u direct na de oplevering uzelf aanmeldt bij een energieleverancier naar keuze.

Wateraansluiting De wateraansluiting in uw woning wordt verzorgd door Vitens. De watermeters voor uw woning zijn op dit moment al aangevraagd en staan op naam van Van Wanrooij Bouwbedrijf B.V. Tijdens de oplevering worden de meterstanden genoteerd. Deze worden met de datum overdracht door ons aan Vitens doorgegeven. Wij vragen u er wel rekening mee te houden dat u zichzelf moet aanmelden bij Vitens t.b.v. het overzetten van de meters op uw naam.

Elektra- aansluiting De elektralevering in uw woning wordt voor oplevering door Essent verzorgd. Gezien de wijzigingen die plaats gevonden hebben nadat de energiemarkt vrijgegeven is, is het voor ons niet mogelijk om de meters over te zetten op uw naam. Na de oplevering geven wij de eindstanden door aan Essent en melden wij ons af. Het is dus van belang dat u direct na de oplevering uzelf aanmeldt bij een energieleverancier naar keuze.

Glasvezel Reggefiber zal een glasvezelaansluiting in uw woning realiseren. Reggefiber is het bedrijf dat in Nederland glasvezel aanlegt en woningen/bedrijven kosteloos aansluit op het glasvezelnetwerk. Reggefiber stelt het netwerk open voor alle serviceproviders die tv, internet en telefonie via glasvezel aanbieden. De levertijd van diensten bedraagt tussen de 4 tot 6 weken. Gelieve u gezien deze levertijd tijdig in te schrijven bij een serviceprovider. Informatie over de mogelijkheden van glasvezel en de serviceproviders kunt u vinden op www.eindelijkglasvezel.nl. Of wilt u liever een persoonlijk advies? Dan kunt u contact met Reggefiber opnemen op telefoonnummer 088 006 37 11 of per e-mail nieuwbouw@reggefiber.nl.

Nieuwsbrief 5 Augustus 2013

Ochten plan “Triangel fase 2� 2�

2013 08 20 bijlage nieuwsbrief 5 tbv 14 won definitef