Vanheede Environment Group - Duurzaamheidsverslag 2016 - 2017

Page 1

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2016-2017


niet-geconsolideerde omzet

vaste medewerkers

556

1.850

jaarlijks verwerkt afval

KERNCIJFERS

Vanheede Environment Group

jaarlijkse productie groene energie

recyclage en nuttige toepassing

124.712 KEUR

798.800 TON

41,5 MILJOEN kWh

= goed voor bijna 12.000 huishoudens = meer dan 3 keer het eigen verbruik

afvalstromen

49 JAAR

89,10%

jaarlijks nieuwe grondstoffen

448.843 TON


3 INHOUD

Een circulair businessmodel

5

Fuel for the future

6

Vanheede Environment Group

8

In dialoog met onze stakeholders Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

10 13

Sluiten van materiaalkringlopen

16

Innovatieve oplossingen binnen de circulaire economie

20

Beter een goede buur

26

Netto producent van betaalbare en duurzame energie

28

Onze bijdrage aan een verbeterde bodem- en landkwaliteit

30

Zorg en respect voor elke medewerker

32

Rapporteringsproces en cijfers

39

FinanciĂŤle resultaten

40

Proces tot bepalen inhoud duurzaamheidsverslag

44

GRI-inhoudstafel

46Een circulair businessmodel


Fuel for the future

“Innovatie vergt ondernemerschap om nieuwe kennis en technologieën naar de markt te brengen. En net dit ondernemerschap zit in ons bloed.” DAVID VANHEEDE, CEO VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

De shift naar een circulaire economie staat nog in zijn kinderschoenen. Maar ze krijgt stilaan vorm, ook al is er nog een hele weg af te leggen. Via innovatieve scheidings- en verwerkingstechnieken recupereert Vanheede nu al heel wat hoogwaardige materialen en energie uit uw afvalstromen. Wij zetten onze jarenlange ervaring, materialenkennis en knowhow in om bestaande verwerkingsprocessen en installaties te optimaliseren, maar ook om binnen onze regio samen met andere bedrijven nieuwe, duurzame economische activiteiten te ontwikkelen om nog meer materiaalkringlopen te sluiten. Als Belgische, familiale groep vormt de lange termijn de rode draad doorheen onze beslissingen. Innovatie vergt ondernemerschap om nieuwe kennis en technologieën naar de markt te brengen.


7

DIETER GRIMMELPREZ, COO VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

En net dit ondernemerschap zit in ons bloed. Als aandeelhouder zijn we bovendien ook dagelijks operationeel actief in het bedrijf. We staan met beide voeten in de praktijk en blijven streven om sterker te worden in mensen, daadkracht en organisatie. De fundamenten en structuren voor de toekomst zijn intussen gelegd. Maar ons voortschrijdend inzicht duwt ons verder vooruit. Veranderende omstandigheden en nieuw verworven kennis zetten ons aan onze koers bij te stellen en nog meer kringlopen te sluiten met maximaal behoud van waarde van producten en materialen. Onze voornaamste grondstof is onze grijze materie, onze hersenen. En de energie van onze medewerkers die voor verandering willen gaan. Dat is onze fuel for the future: de grondstof en brandstof die Vanheede toelaat ook de komende jaren te blijven groeien en bloeien.

FUEL FOR THE FUTURE

“Onze voornaamste grondstof is onze grijze materie, onze hersenen. En de energie van onze medewerkers die voor verandering willen gaan. Dat is onze fuel for the future.�


Vanheede Environment Group

AMSTERDAM

LONDEN

ANTWERPEN BRUGGE (OOSTKAMP) GENK

ROESELARE (RUMBEKE) BRUSSEL

WERVIK (GELUWE) DOTTIGNIES (DOTTENIJS) LILLE (MARQUETTE-LEZ-LILLE)

WANZE (VINALMONT) LENS (BILLY-BERCLAU)

MONS (QUÉVY)

HOOFDZETEL SORTEERCENTRUM SORTERING EN EINDVERWERKING ARLON (MESSANCY)

Vanheede Environment Group behoort tot de top in de Benelux en Noord-Frankrijk op vlak van afvalmanagement. Onder het motto managing your waste helpen we onze klanten in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Engeland graag hun afval de beste bestemming te geven. We zamelen niet alleen hun afval in, maar sorteren en verwerken dit ook in onze eigen verwerkingscentra.

LUXEMBURG (RODANGE)

PARIJS


9

Strategie “De passie van onze medewerkers is de energie voor onze onderneming.”

Visie Via innovaties het verleden vorm geven voor de toekomst.

Missie Vanheede Environment Group wil een duurzame onderneming zijn die haar klanten de meest efficiënte oplossingen inzake afval-, materialen-, groene energie- en milieubeheer aanbiedt. We hanteren daarbij een kwaliteitsvolle, professionele en innoverende aanpak met toegevoegde waarde voor alle belanghebbende partijen. Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we met een minimale impact op de omgeving de beste resultaten behalen voor al onze stakeholders. Dit zijn onze Raad van Bestuur, klanten, medewerkers, buurtbewoners, overheid, banken en verzekeringen, contractors, leveranciers, media enz.

Om creatief ondernemerschap en de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen hebben we onze groep in 4 businessunits opgedeeld. →→ Logistics Inzamelen en sorteren van afval. →→ Services Inzamelen en sorteren van gevaarlijk en bijzonder afval. →→ Renewable Energy Afval wordt energie. →→ Raw Materials Afval wordt grondstof.

Think global, act local Elke sector heeft zijn specifieke afvalstromen, elk met zijn unieke eigenschappen, aanpak en volumes. Bovendien kent elke afvalstroom zijn eigen optimale verwerkingsmethode en heeft elke regio zijn typerende gewoontes en regelgeving. Afvalmanagement is dus voor elk bedrijf heel kenmerkend. Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook de sleutel tot een duurzaam en eerlijk afvalbeleid. Daarom kiezen we als bedrijf heel bewust voor een globale aanpak met regionale verankering. Daarnaast opteren we voor specialisten met een sterk ontwikkelde expertise per nichemarkt. Deze specialisten kunnen snel binnen uw leefwereld treden en zo een vlotte samenwerking tot stand laten komen. Bovendien werken ze heel nauw samen met onze lokale vertegenwoordigers en kunnen ze gerichte oplossingen bieden voor uw problematieken. Kortom, we proberen iedere klant, van kleine onderneming tot multinational, van Luxemburg tot de kust, van bakker over garagist tot ziekenhuis, op een zo goed mogelijke manier te bedienen.

People We vinden mensen belangrijk, en dit in heel ruime zin: klanten, medewerkers, overheden, omwonenden … kortom alle stakeholders. Hun voordeel, welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit voor Vanheede Environment Group.

Planet We respecteren het milieu door de impact van onze activiteiten op natuur, fauna en flora tot een minimum te beperken. Door afval om te vormen tot grondstof of tot hernieuwbare energie zorgen we ervoor dat meer materiaalketens gesloten raken en er geen energie verloren gaat.

Profit Vanheede Environment Group toont haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de stakeholders door het uitbouwen van een winstgevend bedrijf, dat zoveel mogelijk in partnership en op een zeer transparante manier met zijn klanten samenwerkt.

Pride Een open, eerlijke en oprechte relatie zorgt ervoor dat we elkaar in de ogen kunnen blijven kijken en werken naar een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Door op een transparante manier met elkaar te communiceren, behalen we betere resultaten en creëren we meer eenvoud in de complexe wereld.

Passion Door een persoonlijk contact met onze stakeholders na te streven en deze empathische relatie tussen alle betrokken partijen te stimuleren, geven we meer verantwoordelijkheid aan al onze medewerkers. Dit resulteert in een groot engagement en een sterke betrokkenheid.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

Waarden


In dialoog met onze stakeholders We zoeken actief de dialoog met onze stakeholders op via dit duurzaamheidsverslag, een jaaroverzicht van de realisaties in ons streven naar maximalisatie van onze maatschappelijke meerwaarde. Maar ook via gerichte communicatie naar onze stakeholders.


11

myVanheede

Onze nieuwe website - www.vanheede.com werd volledig opgebouwd rond de bezoeker. We onderzochten wie onze bezoekers zijn en welke informatie zij zoeken. Daarna hebben we een eenvoudige en duidelijke structuur opgezet om al onze informatie (en dat is heel wat) te presenteren. We kozen voor een frisse stijl met grote foto’s, catchy titels en hapklare informatie.

myVanheede is een persoonlijke en beveiligde online pagina (meer info op www.vanheede.com) om uw persoonlijk afvalbeheer te raadplegen, te evalueren en te rapporteren.

De grootste verbeteringen: →→ →→ →→ →→ →→

Offerte aanvraag tool op basis van ERP-data Verbeterde contactinformatie pagina Vernieuwde jobpagina met handige filters Blog met nieuws en handige themafilters Meer dan 250 foto’s illustreren onze activiteiten →→ Aangepaste versie voor tablets en smartphones →→ Nu in het Nederlands en Frans, binnenkort ook in het Engels

Het doel van myVanheede is de totale klantenbeleving te verbeteren, de loyaliteit te verhogen en de touwtjes in handen te geven van de klant. Bovendien is een klant die voor al zijn afvalstromen samenwerkt met Vanheede altijd volledig in orde met de wetgeving, ongeacht het gewest of land waar hij gevestigd is. Op vandaag zitten er een 1000-tal gebruikers op myVanheede. Tegen het einde van 2017 moeten dit er 10.000 zijn. Uw online afvaldossier: →→ Duidelijke bedrijfsstructuur voor bedrijven met meerdere vestigingen →→ Beheer van contactpersonen →→ Beheer van myVanheede gebruikers →→ Een overzicht van alle projecten →→ Ophaalkalender met geplande taken en afroepformulier →→ Rapportage in grafieken of lijsten, het afvalstoffenregister →→ Raadplegen van documenten zoals facturen, creditnota’s en certificaten (bv. VLAREMA) →→ Product shop met verbruiksgoederen zoals zakken, bigbags, vuilnisbakken …

IN DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS

Nieuwe website

Centexbel bezoekt Rumbeke Donderdagavond 9 december 2016 had Vanheede de eer om de algemene ledenvergadering van VKC-Centexbel (Vlaams Textiel en Kunststoffen Centrum) te mogen organiseren in Rumbeke. De ruim 100 bezoekers, waaronder heel wat belangrijke Vanheede-klanten, boden we een rondleiding op de site aan, met zaklampen. Een heel bijzondere ervaring! Een receptie in Kerstsfeer aangeboden door VKC-Centexbel sloot deze heel geslaagde avond af. Onder de kerstboom hadden ze nog een heel mooi geschenk - een cheque van € 500 t.v.v. de vzw Stortkinderen - gelegd.

Vanheede werkt heel nauw samen met VKCCentexbel voor onderzoek naar innovatieve recyclagemogelijkheden. Mede door deze samenwerking hopen we inzichten te verkrijgen in het recycleren van kunststoffen uit grof huisvuil (URBANREC - Europees H2020 project) of om composietgranulaten uit houtvezel en gerecycleerde kunststoffen te produceren (RECOVER - O&O project VLAIO, Vlaamse Overheid). Ook in het kader van de terugnameplicht voor matrassen doen we samen onderzoek naar de meest geschikte pistes om de matrassenkringloop op te zetten (INNOMAT - MIP project, Vlaamse Overheid).

Infoblad Gerichte communicatie voor de buurtbewoners, medewerkers, stadsbestuur en andere overheden rond de site Rumbeke. Op buren@vanheede.com en het gratis nummer 0800 99 399 kunnen onze stakeholders terecht met vragen of suggesties.

Contact Onze halfjaarlijkse newsletter van, voor en door onze medewerkers.Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals


Sustainable Development Goals als inspiratiebron

Er lonken nog heel wat uitdagingen en opportuniteiten voor Vanheede. Om hierin meer inzicht te krijgen hebben we besloten naast het internationale GRI-referentiekader voor duurzaamheidsverslaggeving (www.globalreporting.org) ook te onderzoeken op welke manier we een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen werden op 25 september 2015 door 193 staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd tijdens een speciale top van de Verenigde Naties in New York. Ze bestrijken een hele resem duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, volksgezondheid, onderwijs en armoedebestrijding, en zullen de komende 15 jaar de wereldwijde duurzaamheidsagenda bepalen. Voor het eerst worden zowel bedrijven, NGO’s, overheden als alle andere maatschappelijke actoren aangesproken om samen deze 17 doelstellingen te bereiken. In samenspraak met de leden van de speciale MVO-denktank werd besloten dat Vanheede het meest kan bijdragen aan de realisatie van de onderstaande SDG's.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

SDG 9 - Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

"De samenwerking met Vanheede is zeer goed en berust op wederzijds respect, nu al meer dan 5 jaar. De reguliere ophalingen verlopen vlot. Dringende, extra ophalingen worden snel opgevolgd. En ook andere vragen krijgen snel gehoor. Maar Vanheede gaat zeker een stapje verder dan de sectorgenoten. Vanheede zorgt voor een hoogwaardige recyclage van ons organisch afval. Via het proces van biomethanisatie wekt ons organisch afval groene stroom op voor meer dan 1000 gezinnen."

We innoveren voortdurend in antwoord op de diverse uitdagingen in de afvalwereld. Door voortdurende proces-en productinnovatie trachten we een shift te verwezenlijken in de denkwijze van hoe we met afval dienen om te gaan en kunnen evolueren naar een circulaire economie. Samen met onze stakeholders proberen we bestaande structuren en processen te herschrijven. Dat is de kracht van innovatie.

We dragen zorg voor de leefomstandigheden van onze buren, beperken hinder en houden rekening met hun wensen en grieven. We investeren in duurzaam transport en andere duurzame infrastructuur. Onze site in Antwerpen wordt een Vlaamse "Recycling Hub" voor multimodaal transport aangezien er op deze site zowel gebruik gemaakt kan worden van water-, trein- en wegtransport.

"Vanuit de visie van een 'Slimme energiestad' willen we bouwen aan een energienetwerk dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk betaalbaar blijft. Roeselare beschikt over een unieke combinatie aan factoren die de bouwsteen vormen van de toekomstige energiemarkt: een groeiend warmtenet, innovatieve familiebedrijven, actief middenveld, grote diepvriesbedrijven (energieopslag), WKK, glastuinbouw, industriële restwarmte, biogasinstallaties, hernieuwbare

BART DESLÉ, HOOFD LOGISTIEK LIDL BELGIË & LUXEMBURG


15 ONZE BIJDRAGE AAN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

energieproductie (zonnepanelen, windmolens), enz. Vandaag wisselt Vanheede reeds restwarmte uit. Samen willen we meer mogelijkheden tot productie en uitwisseling van hernieuwbare energie onderzoeken. Activiteiten van verschillende actoren in de stadregio willen we horizontaal integreren in regionale energienetwerken: de geconsolideerde capaciteit van daken inzetten als zonnecentrales, restwarmte en elektriciteitsproductie uitwisselen binnen een regionaal energienet, vraaggestuurde energieproductie, enz.

Waarom Vanheede voor ons een ideale samenwerkingspartner is? De visie van Vanheede is toekomstgericht. Niet alleen in hun core business, nl. het beheer van materiaal- en grondstofstromen, maar ook inzake lokale maatschappelijke uitdagingen. De dynamiek en flexibiliteit van dit familiebedrijf vormen een troef in de bouw van dit nieuwe innovatieve energienetwerk." TIMO WYFFELS, EXPERT KLIMAAT, ENERGIE & DUURZAAMHEID STAD ROESELARE

SDG 14 & 15 - Leven in het water en op het land

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

De mens heeft de aarde nodig om te kunnen overleven. Landbouw vormt niet alleen een belangrijke economische hulpbron, maar ook een instrument voor ontwikkeling. Waterbronnen, en de manier waarop ermee omgegaan wordt, hebben een impact op de gezondheid, voedselproductie, hygiëne en de werking van ecosystemen. Op onze site in Quévy werken compostering, vergisting en waterzuivering hand in hand voor een verbeterde bodem- en waterkwaliteit.

"Vanheede staat dicht bij de mensen en de praktijk. Welzijn op het werk is een belangrijk aandachtspunt in het kader van ‘werkbaar werken’. Persoonlijke bescherming, risicoanalyse en preventie arbeidsongevallen, duidelijke en begrijpbare instructiekaarten. Alle tools zijn voorhanden bij Vanheede. De uitdaging blijft hoe ermee wordt omgegaan. Communicatie is van uiterst belang, om de aandacht voor veiligheid en gezondheid te laten doorsijpelen naar de verschillende sites en hiërarchische lagen." KRISTINE PONNET, ARBEIDSGENEESHEER PROVIKMO / PREVENTIEADVISEUR


Sluiten van materiaalkringlopen “Vanheede anticipeert op evoluerende wetgeving en stuurt richting meer hoogwaardige valorisatie.” KOEN VANDENBROUCKE, QESH MANAGER

We produceren en consumeren zonder voldoende rekening te houden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. De huidige consumptieen productiewijze moet dus in vraag worden gesteld. De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98 heeft als doel het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door preventie van afval en beperking van de negatieve gevolgen van afvalbeheer. Zij wil ook bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, waarin de productie van afval wordt voorkomen en afvalstoffen als grondstof worden gebruikt. Door afvalstoffen te recycleren en om te vormen tot nieuwe grondstoffen dragen we alvast ons steentje bij.

Maximale recuperatie van grondstoffen Afval kan in de eigen verwerkingssites of bij externe verwerkers een nuttige toepassing krijgen. De meest hoogwaardige vorm van verwerking krijgt altijd de voorkeur. Bij de treatmentbedrijven wordt ongeveer een kwart van het afval verwijderd. Dit zijn voornamelijk afvalresidu’s die van externe verwerkingsinstallaties aangeleverd worden op onze stortplaats Vanheede Landfill Solutions.

Net dat stapje extra, dat is onze drijfveer Vanheede gaat veel verder dan afvallogistiek. We hebben een grote materialenkennis opgebouwd en op onze expertise rond recyclageprocessen wordt internationaal beroep gedaan. Deze kennis stellen we dan ook graag ten dienste van onze klanten, zowel naar optimalisatie van het productieproces als naar optimalisatie van de logistiek. Het R&D centrum werd opgericht om de jarenlange ervaring, materialenkennis en knowhow waarover Vanheede Environment Group als geïntegreerd milieubedrijf beschikt, samen te brengen en uit te bouwen. Op deze manier willen we niet alleen de continuïteit waarborgen en de bestaande verwerkingsprocessen en installaties optimaliseren, maar willen we ook de opportuniteit creëren om nieuwe projecten te initialiseren. Deze situeren zich zowel binnen de groep als met en voor klanten en externe partners. Bij voedingsproducenten en distributie wordt maximaal ingezet op preventie van voedingsafval of hergebruik voor menselijke (voedselbanken) en dierlijke (Feed Chain Alliance) consumptie. Waar mogelijk vermijden we logistiek. Door het afval op de site te verwerken (bv. waterzuivering ipv vergisting) of te ontpakken. Door bij onze logistieke operaties zoveel mogelijk bulktransport of bioboxen in te zetten. Door de transporten maximaal te beladen. Of door de afvalstromen te centraliseren als retourvracht van de winkelpunten en in het centraal distributiecentrum op te halen. Na ontpakking wordt het voedingsafval omgevormd tot energie, organisch materiaal, stikstof en de verpakking tot hoogwaardige alternatieve brandstoffen. Alle afval wordt dus gevaloriseerd.


17

VERPAKKINGSAFVAL

WARMTE

HOOGCALORISCH AFVAL

HYGIËNISATIE GASMOTOREN

VOEDINGSAFVAL

ONTPAKKING

MATIÈRES CAT.

MENGING VERGISTING VLOEIBAAR VOEDINGSAFVAL

BART DESLÉ, HOOFD LOGISTIEK LIDL BELGIË & LUXEMBURG

SLIB

DIGESTAAT (VERGISTE MEST)

MAÏS, GAZON, ...

“Afval bij Lidl wordt zoveel mogelijk voorkomen. Restafval wordt tot een minimum beperkt. Vanheede zorgt voor een hoogwaardige recyclage van ons organisch afval. Via het proces van biomethanisatie wekt ons organisch afval groene stroom op voor meer dan 1000 gezinnen.”

DOSERING

ELEKTRICITEIT

SLUITEN VAN MATERIAALKRINGLOPEN

RECYCLAGE


EVOLUTIE VERWERKINGSWIJZE DOOR DE LOGISTIEKE BEDRIJVEN (IN %) verwijdering nuttige toepassing 1001,0 900,9 800,8 700,7 600,6 500,5 400,4 300,3

VERWERKINGSWIJZE DOOR DE LOGISTIEKE BEDRIJVEN IN 2016

200,2 100,1 00,0

2012

2013

2014

2015

2016

EVOLUTIE VERWERKINGSWIJZE DOOR DE TREATMENTBEDRIJVEN (IN %) verwijdering nuttige toepassing

verwijdering

10,90 % nuttige toepassing

89,10 %

1001,0 900,9

Afval kan in de eigen verwerkingssites of bij externe verwerkers een nuttige toepassing krijgen. De meest hoogwaardige vorm van verwerking krijgt altijd de voorkeur.

800,8 700,7 600,6 500,5

Bij de treatmentbedrijven wordt ongeveer een kwart van het afval verwijderd. Dit zijn voornamelijk afvalresidu’s die van externe verwerkingsinstallaties aangeleverd worden op onze stortplaats Vanheede Landfill Solutions.

400,4 300,3 200,2 100,1 00,0

2012

2013

2014

2015

2016


19

andere voorbehandeling 3,97% composteren 2,24% recyclage 38,07% sorteren 10,82% storten 9,66%

verbranden met energierecuperatie 25,69% verbranden zonder energierecuperatie 1,25% co-processing 2,38% vergisting 5,93%

AARD EN VERWERKING DOOR DE TREATMENTBEDRIJVEN IN 2016 composteren 9,94% recyclage 11,87% storten 26,57% co-processing 22,84% vergisting 28,24% thermische behandeling (drogen) 0,53%

SLUITEN VAN MATERIAALKRINGLOPEN

AARD EN VERWERKING DOOR DE LOGISTIEKE BEDRIJVEN IN 2016


Innovatieve oplossingen binnen de circulaire economie

Via innovaties het verleden vorm geven voor de toekomst. Trouw aan onze visie, herdenken we de huidige materialenstromen en leggen we mee de bouwstenen voor een circulaire economie. We innoveren voortdurend in antwoord op de diverse uitdagingen in de afvalwereld. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we immers evolueren naar een koolstofarme en circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde moeten worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven. Techniek en mensen gaan daarbij hand in hand. Vanheede heeft de technologie, kennis en expertise in huis om afvalstromen om te vormen tot materialen die opnieuw als grondstof ingezet kunnen worden.

Door het gebruik van deze brandstoffen in het productieproces van de cement-en kalkindustrie, worden afvalstoffen voor de volle 100% nuttig gebruikt. Enerzijds is er immers de energetische valorisatie door de warmte die vrijkomt bij verbranding maar de assen die na verbranding overblijven zijn een pure grondstof voor cement of kalk. SRF wordt dus gevaloriseerd op twee manieren:

SRF: Brandstof én grondstof voor de cement- en kalkindustrie

→→ Milieuvriendelijk alternatief voor de verbrandingsoven (Bron: The new waste hierarchy, WBCSD cement sustainability initiative) →→ Afval en fossiele brandstoffen bevatten een zekere hoeveelheid energie (uitgedrukt in megajoules of MJ). In het geval van cementovens, is het verbranden van 1 MJ SRF even efficiënt als het verbranden van 1 MJ fossiele brandstof. →→ Gewoonlijk levert de verbranding van afval assen op. In de cementproductie wordt deze as opgenomen in het uiteindelijke product en vervangt dus een deel van de grondstoffen die men anders aan het productieproces had moeten toevoegen. In de verbrandingsoven wordt de overblijvende as enkel toegepast in laagwaardige toepassingen of in sommige gevallen gewoon naar de stortplaatsen gebracht. →→ Lagere CO₂-impact →→ Lagere kostprijs →→ Lokaal geproduceerde brandstof waardoor minder afhankelijk van import

Vanheede Alternative Fuels produceert Solid Recovered Fuels (SRF) op basis van restfracties zoals niet recycleerbaar textiel en kunststoffen. Afvalstoffen met een hoge energie-inhoud worden hierbij omgezet in milieuvriendelijke brandstoffen en grondstoffen voor de cement-en kalkindustrie. Het bijzondere van dit productieproces bestaat erin dat deze brandstoffen geproduceerd worden op maat van de klant, zowel naar fysische (korrelgrootte, gewicht enz.) als naar chemische eigenschappen (asrest, calorische waarde enz.).

→→ 20% grondstoffenvalorisatie: partiële vervanging van de basisbestanddelen (kalk en klei) →→ 80% energievalorisatie: vervanging van de fossiele brandstoffen (petroleumcokes, koolstof, zware stookolie) In de new waste hierarchy (WBCSD) krijgt deze valorisatievorm een volwaardige plaats onder de noemer co-processing. Co-processing biedt een aantal wezenlijke voordelen en heeft dus voorrang op gewone verbranding of thermische centrales:


21

Beneficial use of material and energy

REUSE

RECYCLING: 100% MATERIAL RECYCLE 100% MATERIAL RECOVERY

CO-PROCESSING

WASTE TO ENERGY Waste disposal

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BINNEN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

PREVENTION/REDUCTION

INCINERATION

LANDFILLING

100% ENERGY RECOVERY


“Solid Recovered Fuels zijn brandstoffen op basis van afvalstoffen. Doordat ze voor een deel ook grondstoffen bevatten, zijn ze complementair aan andere vormen van hergebruik en vormen zo een duurzaam sluitstuk van de materiaalkringloop.” TOM DEFEYTER, VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS

NIET RECYCLEERBAAR TEXTIEL EN KUNSTSTOF

PELLETS (SRF)

VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS

KALK- EN CEMENTOVEN

BRANDSTOF

ASSEN (MINERALEN)

KLINKER

CEMENT

VERMALEN


23

20 %

= kalk en klei geĂŻncorporeerd in klinker = basis voor 20.000 ton cement = productie van 150.000 ton beton

energievalorisatie

80 %

= 80.000 ton @ 23 MJ/kg = energieverbruik van 40.827 gezinnen

100.000 TON SRF

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BINNEN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

grondstoffenvalorisatie


P+MD: potentieel voor uitbreiding inzamelsysteem huishoudelijk plastic afval De recyclage van huishoudelijk plastic verpakkingsafval heeft nog behoorlijk wat groeipotentieel. De Europese Unie mikt tegen 2020 op een recyclagedoelstelling voor plastic verpakkingen van 55%. Op dit ogenblik is slechts sprake van 22,5%. Met 211.000 ton ingezameld

plastic, dat voor 38,4% wordt gerecycleerd, doet België nu al beduidend beter. Van dat volume vertegenwoordigen flessen en flacons 86.000 ton, die voor ruim driekwart (76,6%) worden gerecycleerd. Via containerpark of roze zak recycleerden de Belgische intercommunales in 2015 14.300 ton aan restplastic-verpakkingen. Die afvalstroom bestond voornamelijk uit gemengde plastics (59%), plastic folies (19%) en EPS (piepschuim, 11%). Het P+MD-project maakt gebruik van een paarse zak die de blauwe vervangt. Hierin worden ook andere plastic verpakkingen dan flessen en flacons aanvaard. In deze paarse zak worden naast harde plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic potjes en schaaltjes soms ook folies en zakken toegelaten.

Begin 2016 gingen onder leiding van Fost Plus maar met Vanheede als stuwende kracht verschillende P+MD-projecten van start in zes Belgische gemeenten, met name Aalter, Frameries, Waregem, Hannut, Wervik en Marchin. De resultaten zijn regionaal erg uiteenlopend (5,4 kg extra in Waregem, 1,7 kg in Wervik en 5,2 kg in Aalter, in Wallonië gelijkaardig tussen de 1,5 kg en 5,5 kg). Dat heeft te maken met de drie verschillende inzamelmethodes. In Wervik en Marchin worden bijvoorbeeld geen folieverpakkingen ingezameld. In Rumbeke heeft Vanheede een volautomatische sorteerlijn voor onder andere PMD-afval in bedrijf met een jaarcapaciteit van 20.000 ton. In anderhalve seconde sorteert Vanheede er het afval uit één blauwe PMD-zak. Op machinaal vlak zijn

behoorlijk wat aanpassingen vereist voor het sorteren van een uitgebreide plastic afvalstroom, zoals het P+MD-project beoogt. Vooral de plastic folies vormen een uitdaging. Nochtans heeft het scenario waarbij deze folies ook in de zak thuishoren ook bij Vanheede de voorkeur. De belangrijkste troeven op een rijtje: →→ Duidelijke en eenvoudige sorteerregels voor de burger zorgen voor minder vervuiling van de afvalstroom →→ Meest hoogwaardige recyclagemogelijkheden (circulaire plastics) →→ Zelfde aantal logistieke bewegingen als het huidige PMD-inzamelsysteem

"Gemiddeld werd in 2016, in het licht van de proefprojecten, 35 ton extra verpakkingsmateriaal ingezameld. Dat stemt overeen met 3,6 kilogram extra plastic afval per inwoner of een stijging met 25% tegenover de in 2015 ingezamelde PMD-hoeveelheid." INZAMELING PLASTIC AFVAL

Europa 2020

55,00%

Europa 2016

22,50%

België 2016

38,40%

JOHAN GOOSSENS, DIRECTOR FINANCE & COMMUNICATION, FOST PLUS


25

Grofvuil is een belangrijke restafvalstroom die quasi steeds in huisvuilverbrandingsinstallaties of op stortplaatsen eindigt. Zelfs in België, dat een sterk sorteerbeleid kent en waar het principe ‘de vervuiler betaalt’ rigoureus wordt toegepast, produceert de gemiddelde burger nog steeds

30 kg grofvuil per jaar (goed voor bijna één vijfde van de hoeveelheid restafval). Sorteeranalyses hebben nochtans aangetoond dat er zeker nog mogelijkheden zijn om beter te doen door onder meer preventie en een betere selectieve inzameling, maar ook door nieuwe sorterings- en recyclagetechnieken of logistieke oplossingen. URBANREC streeft een integrale aanpak na waarbij al deze mogelijkheden verkend worden. Het project focust op de belangrijkste stromen in het grofvuil: hout, matrassen (onder de vorm van PU-schuim), gemengd textiel en gemengde kunststoffen. Vanheede neemt binnen dit project de lead om de kunststofstroom op te zuiveren tot circulaire plastics en onderzoekt de mogelijkheden om moeilijk te recycleren kunststoffen om te werken tot composietmaterialen.

Het Europees onderzoeksproject URBANREC (“New approaches for the valorisation of URBAN bulky waste into high added value RECycled products”) kadert binnen het EU subsidieprogramma HORIZON 2020 (subsidieovereenkomst nr. 690103). Sinds juni 2016 werken 21 partners (overheden, bedrijven, NGO’s en onderzoekscentra) uit Duitsland, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België samen aan integrale en innovatieve oplossingen voor de aanpak van grofvuil. Het project loopt af in november 2019 en heeft een budget van tien miljoen euro. De leiding is in handen van AIMPLAS, het Spaanse Technologisch Instituut voor Kunststof. Naast de OVAM nemen ook de West-Vlaamse afvalintercommunale IMOG, het milieubedrijf Vanheede Environment Group, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid Centexbel, het textielbedrijf Procotex en ACR+ deel aan het project. Deze sterke inbreng van Vlaams-Belgische expertise in het project beklemtoont onze toonaangevende positie in het internationale afval- en materialenbeheer en de goede samenwerking tussen (lokale) overheden, kennisinstellingen en de bedrijfswereld. Meer info op urbanrec.aimplas.es.

LEDIGEN EN REINIGEN NA GEBRUIK

Een circulaire biobox Bij de bereiding van maaltijden in bedrijfskeukens, grootkeukens of restaurants ontstaat afval. (Verpakte) voedingsresten worden gescheiden opgehaald en verwerkt in onze eigen vergistingsinstallatie te Quévy, waarbij ook groene stroom wordt opgewekt. Van de verpakking maken we pellets in onze eigen site te Dottenijs. Maar wist u dat ook onze recipiënten een mooi voorbeeld zijn van de circulaire economie in de praktijk?

SCHADE?

VANHEEDE BIOBOX

HERSTELDIENST

HET MAALGOED IS GRONDSTOF VOOR DE PRODUCTIE VAN NIEUWE BIOBOXEN

NIET HERSTELBAAR? →→ shredderen →→ metalen verwijderen →→ wassen →→ drogen →→ fijnmalen

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BINNEN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

URBANREC werkt innovatieve oplossingen uit voor de aanpak van grofvuil


Beter een goede buur

We dragen zorg voor de leefomstandigheden van onze buren, beperken hinder en houden rekening met hun wensen en grieven. We investeren in duurzaam transport en andere duurzame infrastructuur. En in de zuiverheid van de lucht.

Antwerpse Globale Recycling CO₂-reductie Hub maakt multimodaal transport mogelijk Momenteel loopt er bij de Deputatie van de provincie Antwerpen een aanvraag om de milieuvergunning van de bestaande site in Antwerpen uit te breiden. Door toevoeging van de twee aangekochte percelen wordt het toekomstige terrein ongeveer 5,5 ha groot. De eerste nieuwe activiteit op de nieuwe percelen wordt het op-en overslaan van gevaarlijk afval en het verzorgen van aan- en afvoer van afval- en materiaalstromen, waar mogelijk via watertransport. Het vroegere Tybalt terrein dat opgenomen werd in de milieutechnische eenheid van de site te Antwerpen is gelegen aan het 4e Havendok te Antwerpen waardoor er schepen rechtstreeks kunnen aanmeren aan de site te Antwerpen. Deze site zou in de provincie Antwerpen beschouwd worden als een Vlaamse "Recycling Hub" aangezien er op deze site zowel gebruik gemaakt kan worden van water-, trein- en wegtransport. De nieuwe milieuvergunning werd afgeleverd op 2 maart 2017.

De voornaamste bronnen van CO₂ zijn de transportactiviteiten op en buiten de site. Een betere inrichting van de werkplaats vermijdt onnodige verplaatsingen. Aanpassingen aan de balenpers te Dottenijs zorgen voor een uitbreiding van het te transporteren volume per truck en dus minder vrachtwagens op de weg. Ongeveer 80% van ons wagenpark heeft een lage CO₂-emissie en zit boven de Euro 4 norm. Het verbruik van onze 270 vrachtwagens wordt maandelijks opgevolgd per type vrachtwagen en per chauffeur. Onnodig hoge verbruiken worden zo gedetecteerd en aangepakt. Daarnaast worden inspanningen geleverd om de transporten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen: via de beste transportroutes, combitransporten, de inzet van lichte vrachtwagens, reverse logistics of door het optimaliseren van de hoeveelheid afval per voertuig, ... Nooit leeg rijden is daarbij het motto.

Beperken van emissies Drie keer per week doet Jan Dujardin zijn geurronde rond onze stortplaats in Rumbeke. Naar aanleiding van de herinrichting van de site werd de ronde iets aangepast en worden nu ook de sorteerhal van afvalstoffen en de wasplaats voor recipiënten meegenomen. In overleg met de buren werden een reeks maatregelen geadviseerd die in 20172018 geïmplementeerd zullen worden: nieuwe loods restafval, voedingsafval binnen overgieten, ander recipiënt ontwikkelen om voedingsafval in over te gieten; biofilter op afzuiging, enz.


27 BETER EEN GOEDE BUUR

SAMENSTELLING WAGENPARK VOLGENS EMISSIENORM 2016-2017

EEV

2% Euro 6

31 %

Euro 3

21 %

Euro 4

6% Euro 5

40 %


Nettoproducent van betaalbare en duurzame energie Energie draagt het meeste bij aan de klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het aandeel van CO₂-uitstoot bij energie beperken, is dus één van de hoofddoelen om klimaat-veranderingen op lange termijn onder controle te houden en onze gezondheid en levenskwaliteit te behouden. Daarom dienen we tegelijkertijd het aandeel hernieuwbare energie te vergroten en de energieefficiëntie te verdubbelen. In 2016 wekten we bijna 41.500 MWh elektriciteit en warmte op. Dit is het energieverbruik van bijna

12.000 GEZINNEN = ruim 4 miljoen liter benzine = 320 miljoen blikjes Red Bull

De activiteiten van Vanheede hebben een invloed op twee broeikasgassen, namelijk koolstofdioxide (CO₂) en methaan (CH₄). De impact van CH₄ als broeikasgas is 25 keer zo groot als deze van CO₂. Het capteren van CH₄ in de stortplaats van Vanheede Landfill Solutions (Rumbeke) en in de vergistingsinstallatie van Vanheede Biomass Solutions (Quévy) heeft dus een dubbele milieuwinst: →→ In de biogasmotoren wordt methaan omgezet in duurzame elektriciteit →→ Tijdens dit proces wordt CH₄ omgezet in CO₂ en water, waardoor de milieuimpact met een factor 25 vermindert In 2016 werd voornamelijk verbrand op de jongste WKK-motoren, met hoger rendement. De restwarmte, die vrijkomt bij de productie van elektriciteit uit biogas wordt nu al nuttig ingezet door Dewulf Group, toonaangevend binnen het segment van landbouwmachines. Dankzij een warmtekoppeling met Vanheede Landfill Solutions wordt de restwarmte nuttig toegepast in de lakstraat van Dewulf.

“Waarom Vanheede voor ons een ideale partner is voor een ‘Slimme energiestad’? De visie van Vanheede is toekomstgericht. Niet alleen in hun core business, het beheer van materiaal- en grondstofstromen, maar ook inzake lokale maatschappelijke uitdagingen. De dynamiek en flexibiliteit van dit bedrijf vormen een troef in de bouw van dit nieuwe innovatieve energienetwerk.” TIMO WYFFELS, EXPERT KLIMAAT, ENERGIE & DUURZAAMHEID STAD ROESELARE

Omdat de biogas- en dus groene elektriciteitsproductie uit de stortplaats afneemt (afname organisch materiaal), onderzoeken we momenteel nieuwe pistes. Eén van die pistes is de verwerking van bermgrasmaaisel, via vergisting (biogas) en nadien compostering.

Vanheede partner in een stabiel elektriciteitsnet

Daarnaast beschikt Quévy ook over een windmolen in eigen beheer en zijn er 2.070 m� zonnepanelen geïnstalleerd op het dak in Quévy (1.065) en Geluwe (170). Deze 1.260 zonnepanelen zijn samen goed voor een totaalvermogen van 289 kWp.

In heel Europa en dus ook in België kampen we op piekmomenten met een onevenwicht in de stroomvraag en -aanbod. Dit vormt een bron van bezorgdheid voor de netbeheerders, de regulatoren en de overheden. Vanheede draagt haar steentje bij tot de stabiliteit van het elektriciteitsnet door onze stroomproductie te flexibiliseren en via netsturing te reageren op mogelijke tekorten bij piekverbruik. Maar we willen nog een stap verder gaan dan enkel elektriciteit te leveren op het grote net. In eerste instantie lokaal (binnen het industrieterrein, in samenwerking met buurbedrijven), later ook regionaal (bv. voor opvangen pieken in koel- en vrieshuizen) of door te participeren in grotere energieclusters (bv. ‘Slimme energiestad’, stad Roeselare).

Slechts 1/3 van deze groene energie wordt door Vanheede zelf verbruikt, voornamelijk voor de productieprocessen, met als grootste verbruikers Vanheede Alternative Fuels en Vanheede Biomass Solutions. Deze netto energieproductie maakt ons een interessante partner in het energienet.


29

biomassa

21.057.212 kWh stortgas

4.426.412 kWh windenergie

4.613.202 kWh zonne-energie

247.923 kWh We produceren drie maal meer hernieuwbare energie dan we verbruiken.

EVOLUTIE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE (IN kWh) biomassa stortgas windenergie zonne-energie

EVOLUTIE GROENE STROOMCERTIFICATEN

35.000.000 35000

80.00080

30.000.000 30000

70.00070

EVOLUTIE ENERGIEPRODUCTIE EN - VERBRUIK (IN kWh) warmteproductie elektr. productie elektr.verbruik 50.000.000 50000

40.000.000 40000

60.00060

25.000.000 25000

50.00050

20.000.000 20000

30.000.000 30000

40.00040 15.000.000 15000 10.000.000 10000

20.00020

5.000.000 5000 00

20.000.000 20000

30.00030

10.000.000 10000

10.00010

2012

2013

2014

2015

2016

00

2012

2013

2014

2015

2016

00

2012

2013

2014

2015

2016

NETTOPRODUCENT VAN BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE IN 2016


Onze bijdrage aan een verbeterde bodem- en landkwaliteit De mens heeft de aarde nodig om te kunnen overleven. Ongeveer 18% van onze voeding is plantaardig en landbouw vormt niet alleen een belangrijke economische hulpbron, maar ook een instrument voor ontwikkeling. Ook waterbronnen, en de manier waarop ermee omgegaan wordt, hebben een impact op de maatschappij en de economie, vooral op vlak van gezondheid, voedselproductie, hygiëne en de werking van ecosystemen. Op onze site in Quévy werken compostering, vergisting en waterzuivering hand in hand voor een verbeterde bodem- en waterkwaliteit.

Visievorming op efficiënt watergebruik Onze visienota water omvat enkele maatregelen die het watergebruik en afvalwater moeten optimaliseren: →→ Hergebruik van hemelwater. Waar mogelijk leidingwater vervangen door hemelwater →→ Hergebruik van gezuiverd afvalwater als proceswater (wasinstallaties, ter voorkomen van stofhinder, …) via een eigen waterzuiveringsinstallatie

→→ Voorkomen afvalwater aan de bron. Afkoppeling van de parking voor voertuigen en stalplaatsen voor lege containers, sneller afdekken van stortcellen met folie, overkapping aanbrengen ... →→ Waswater opvangen om nadien te zuiveren in een eigen of externe waterzuiveringsinstallatie. Extra watertellers voor leidingwater, regenwater en afvalwaterstromen laten ons toe het verbruik beter op te volgen en eventuele lekken aan te pakken. Toch zien we in 2016 een stijging in het waterverbruik. Dit is te wijten aan een lek eind februari 2016 te Rumbeke t.h.v. een stadwaterleiding die niet meer in gebruik was.

Het gebruik en hergebruik van regenwater, dat we sinds 2013 meten, zorgt voor een vermindering van leidingwaterverbruik.De sites Antwerpen, Rumbeke en Geluwe werken grotendeels op regenwater voor wat betreft toilespoeling. In Rumbeke wordt het overgrote deel van onze rolcontainers en recipiënten gereinigd in de uiterst moderne wasplaats op regenwater. Deze werkt in een gesloten systeem met externe verwerking van het geproduceerde bedrijfsafvalwater.


31

verbruik leidingwater

9.174 M3

10,0

7,5

verbruik regenwater

6.499 M3 5.488 M3

7.109 M3

4.501 M3

5,0

2.687 M3 2,5

3.135M3

2.515 M3 1.796 M3

0,0

2012

2013

2014

2015

2016

ONZE BIJDRAGE AAN EEN VERBETERDE BODEM- EN LANDKWALITEIT

EVOLUTIE VERBRUIK LEIDINGWATER VS. REGENWATER


Zorg en respect voor elke medewerker


33

In 2016 verwelkomden we heel wat nieuwe collega’s bij Vanheede. En ook het HRdepartement werd vernieuwd. Een verandering die nieuwe opportuniteiten met zich meebracht. Het HR-departement ontplooit zich tot een sterke centrale dienst. De HR-medewerkers krijgen meer autonomie en verantwoordelijkheid in de dagdagelijkse operationele zaken, waardoor er meer tijd kan worden gecreëerd voor strategie en visie op lange termijn.

Uw vertrouwenspersoon Voortaan staan 4 vertrouwenspersonen (2 per landstaal) ten dienste van collega’s die geconfronteerd zouden worden met ongewenst gedrag. Psychosociale problemen wegen zwaar op de gezondheid van de medewerkers én het bedrijf. Deze vertrouwenspersonen gaan heel discreet te werk, zijn gebonden aan het beroepsgeheim en onpartijdig.

WIM CANNAERT, HR MANAGER

indeling volgens regio

indeling volgens leeftijd

Sociale verkiezingen 2016 Op 12 mei 2016 werden sociale verkiezingen georganiseerd. Er werd overeengekomen om verkiezingen te organiseren voor één Ondernemingsraad (OR) en één Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), op Belgisch niveau. De OR is in eerste instantie een overlegplatform tussen werkgever en werknemers. Hier worden een aantal zaken besproken die verband houden met het functioneren van de onderneming. Het CPBW houdt zich voornamelijk bezig met de veiligheid en de preventie op de werkvloer. De verschillende bedrijven van de Vanheede Environment Group vormen één technische bedrijfseenheid (TBE). Op die manier hebben alle werknemers de kans om hun werknemersvertegenwoordiger te kiezen.

indeling volgens taal

indeling volgens geslacht

Een mooie toekomst als chauffeur bij Vanheede Vrachtwagenchauffeurs zijn schaars. Het invullen van 20 vacatures is dus een hele uitdaging. Vanheede startte een specifieke advertentiecampagne voor chauffeurs in verschillende regio’s. In combinatie met onze deelname aan de VDAB-speeddate op 14 februari 2017 konden we zo al 5 nieuwe collega’s verwelkomen. Op 6 mei 2017 organiseerde ook Randstad een jobcafé TRANSPORT in combinatie met een ontbijt en rondleiding in Vanheede en haar wagenpark.

voltijds | deeltijds

arbeiders | chauffeurs | bedienden

58% 7% < 30

30 - 45

> 45

12%

34% 1%

NL 54%

ANDERS 4% 129

48%

40%

FR 42%

80%

20%

235 521 35 192

ZORG EN RESPECT VOOR ELKE MEDEWERKER

Een facelift voor HR

“Vanheede onderscheidt zich door haar persoonlijke aanpak. We staan dicht bij de mensen en bij de praktijk. Ethiek en vertrouwen vormen de basis voor een sterk personeelsbeleid. We dragen deze waarden dan ook hoog in het vaandel. We geven vertrouwen, maar verdienen ook het vertrouwen van onze medewerkers via degelijke rekrutering en correcte administratie.”


Week van de afvalophaler: CEO wordt vuilnisman Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid, riep de week van 21 tot en met 25 november uit tot de Week van de afvalophaler. In die vijfdaagse werd een oproep gedaan om in het verkeer meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalophalers. Ook Vanheede wou tijdens die week graag zijn meer dan 200 chauffeurs een hart onder de riem steken. Dit op een bijzonder originele en aparte manier.

CEO David Vanheede ging namelijk op woensdag 23 november opnieuw de baan op als vuilnisman, precies zoals hij vroeger deed met z’n vader zaliger Herwig Vanheede. Door zelf nog eens aan de slag te gaan als vuilnisophaler wou David graag voeling houden met de uitdagingen waar onze chauffeurs voor staan. Maar bovenal wil hij zo graag zijn respect en appreciatie naar z’n medewerkers toe tonen, en hoopt hij ook de klanten van Vanheede te sensibiliseren omtrent het belang van de vuilnisophalers. Op de sociale media bereikten we meer dan 30.000 mensen met deze actie! In Wallonië volgt een gelijkaardige actie in 2017, hier is het COPIDEC (Conférence Permanente des IC des Gestion des Déchets Wallonnes) die samen met Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, een sensibiliseringscampagne zullen opzetten.

Vanheede On Tour: on the road met de familie Vanheede April 2016, het is nog niet zo warm maar dat houdt ons niet tegen. We zetten onze feestcontainer af en vullen de koelkast met drank. De originele grasbankjes worden op zijn plaats gezet en we zijn vertrokken! De eerste Vanheede On Tour passage is gestart. Dit scenario herhaalden we in die maand nog acht keer. Samen met de familie Vanheede bezochten we iedere site en trakteerden zoveel mogelijk medewerkers op een maaltijd en een (NA)drankje.


35

JÉRÔME TOUBEAU, QUÉVY

“Samenkomen met de collega’s, dat gebeurt niet vaak. Dat is nochtans een gelegenheid om ideeën uit te wisselen en dat levert altijd wel iets positiefs op. Maar Vanheede on tour was ook de kans om de directie eens in een ander kader te leren kennen. Kortom, een mooi moment van samenzijn en een prachtig initiatief!” JACKY RUBINI, QUÉVY

“De ideale manier om de kloof tussen arbeiders en bedienden te breken.” ANGIE VERBEECK, RUMBEKE

“Aangename lunchpauze. Mooi moment van uitwisseling, samenzijn, luisteren naar elkaar en lachen onder elkaar, collega’s en chauffeurs samen. Moeten we meer doen.” LAURIE NETO, BILLY-BERCLAU

ZORG EN RESPECT VOOR ELKE MEDEWERKER

“Het was een aangenaam moment, een moment van echte verbondenheid. Eén van die momenten waarop de banden met de collega’s nauwer worden aangehaald. De food truck is een origineel concept. De verfrissende maaltijden hadden veel succes. Voor herhaling vatbaar!”


FREQUENTIEGRAAD IN 2016 (FG)

Veilig en gezond werken is een zaak van iedereen, voor iedereen Veiligheid, in al zijn facetten, neemt bij de dagelijkse routine een erg belangrijke plaats in. Veiligheidsprestaties worden objectief gemeten aan de hand van de frequentiegraad (aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag werkverlet per miljoen werkuren) en de ernstgraad (aantal dagen werkverlet per duizend werkuren). Voor beide factoren geldt dus, hoe lager, hoe beter. We bleven in 2016 ambitieus en hebben, net zoals vorig jaar, binnen het CPBW de maximum grenswaarde voor de frequentiegraad verlaagd, namelijk van 50 naar 45. En ook de grenswaarde voor de ernstgraad werd verlaagd. De maximum grenswaarde voor de ernstgraad voor 2016 is 0,8, waar deze in 2015 nog 0,85 was. We analyseren kritisch werkmethodes en arbeidsomstandigheden om de gevaren op te sporen en het risico van deze gevaren in te schatten. Deze risico’s worden vervolgens beperkt door het nemen van preventiemaatregelen. Maar ondanks de blijvende aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers zagen we in 2016 deze inspanningen helaas niet vertaald in een verdere daling van de veiligheidscijfers. We betreurden enkele ernstige ongevallen met werkverlet, waaronder een aantal verkeersongevallen. De oorzaken ervan werden grondig geanalyseerd en volgende acties werden ondernomen: →→ Toolbox “achteruit rijden met een perswagen” voor alle perswagenchauffeurs en convoyeurs in Wanze en “openen en sluiten van containerdeuren”.

frequentiegraad

45,5

→→ Koppelen signalisatiekledij aan het circulatieplan. Er werden duidelijke richtlijnen opgesteld voor het dragen van circulatiekledij in bepaalde zones (geen signalisatiekledij, iedereen signalisatiekledij, enkel toegankelijk voor bevoegd personeel).

grenswaarde

45

→→ Aankoop extra pakken met ademhalingsbescherming. Na een positieve test in Rumbeke werden 4 extra beschermpakken aangekocht, die de gebruiker beter beschermen bij de behandeling van gevaarlijke afvalstromen. →→ Risicoanalyse brand. Deze risicoanalyse is een onderdeel van het brandpreventiedossier en omvat diverse maatregelen (duidelijke taakverdeling, signalisatie, enz.) en investeringen (o.a. beschermingsmiddelen). De implementatie is voorzien in 2017. →→ Opleiding veiligheid voor de hiërarchische lijn. Tijdens de opleiding werden de taken en verantwoordelijkheden inzake veiligheid van de verschillende actoren (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers en het comité) toegelicht. De presentatie voor deze opleiding werd in nauw overleg tussen QESH (onze Quality, Environment, Safety & Health afdeling) en Allianz (onze arbeidsongevallenverzekeraar) opgemaakt. Er werd verwezen naar concrete situaties binnen ons bedrijf wat de herkenbaarheid voor de deelnemers alleen maar verbeterde.

FREQUENTIEGRAAD (FG) frequentiegraad grenswaarde 70,0070 60,0060 50,0050 40,0040 30,0030 20,0020 10,0010 00

2012

2013

2014

2015

2016


37

ernstgraad

0,93

grenswaarde

0,80

De te nemen preventieve maatregelen worden opgenomen in onze veiligheidsplannen, respectievelijk het Globaal PreventiePlan en het Jaaractieplan. Deze documenten vormen de basis van ons dynamisch risicobeheersingssysteem. In 2016 werden 5 thema’s behandeld, 1 per site. De siteverantwoordelijken staan mee in voor de realisatie van de maatregelen. De opvolging ervan vindt plaats in het CPBW.

ERNSTGRAAD (EG) ernstgraad grenswaarde 1,801,8

Voor 2017-2018 staat alvast op het programma:

1,601,6 1,401,4

→→ Verscherpen preventie alcohol- en drugsgebruik →→ Uitbreiding traumatische ondersteuning van slachtoffer en collega’s bij een ernstig ongeval (in 2016 voor het eerst toegepast).

1,201,2 1,001,0 0,800,8 0,600,6 0,400,4 0,200,2 00,0

Ten opzichte van de sectorbenchmark is nog heel wat verbetering mogelijk. Onze frequentiegraad ligt ver boven het gemiddelde 2015 (21,97 in 2015 - NACE2code 38). Ook de ernst van de ongevallen is hoger dan het sectorgemiddelde (0,64 in 2015 - NACE2-code 38).

2012

2013

2014

2015

2016

“Een frequentiegraad van 45 betekent 4 arbeidsongevallen voor elke werknemer op een carrière van 40 jaar. Een ernstgraad van 0,8 betekent 1,2 dagen arbeidsongeschiktheid per fulltime werknemer per jaar. Ernst is een factor die je niet in de hand hebt. Het is een kwestie van geluk of ongeluk. Voorkomen is dus ten allen tijde beter dan genezen.” JOKE CLAEYS, PREVENTIE-INGENIEUR ALLIANZ

“Betrokkenheid op de juiste plaats geeft meer slagkracht.” KOEN VANDENBROUCKE, QESH MANAGER

“Communicatie is van uiterst belang, om de aandacht voor veiligheid en gezondheid te laten doorsijpelen naar de verschillende sites en hiërarchische lagen.” KRISTINE PONNET, ARBEIDSGENEESHEER PROVIKMO / PREVENTIEADVISEUR

ZORG EN RESPECT VOOR ELKE MEDEWERKER

ERNSTGRAAD IN 2016 (EG)Rapporteringsproces en cijfers


Kerncijfers 2016

NIET GECONSOLIDEERDE OMZET (IN KEUR)

De jaarrekeningen 2016 (01/01/2016 -31/12/2016) van Vanheede Environment Group nv en haar dochterondernemingen, alsook de geconsolideerde jaarrekening, zijn vrij raadpleegbaar bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In dit duurzaamheidsrapport geven wij u een korte samenvatting. De niet geconsolideerde omzet over het jaar 2016 is gestegen met 7,50% ten opzichte van vorig jaar; nl. van K€ 115.982 naar K€ 124.712. De uitsplitsing van onze niet geconsolideerde omzet per activiteit ziet er als volgt uit:

124.712 KEUR 115.982 KEUR 105.672 KEUR

110.024 KEUR

105.399 KEUR

→→ Logistics (logistieke activiteiten met uitzondering van speciale afvalstoffen) →→ Services (logistieke activiteiten m.b.t. speciale afvalstoffen, interventies en projecten) →→ Renewable Energy (hernieuwbare energie; secundaire brandstoffen) →→ Raw Materials (secundaire grondstoffen)

2012

2013

2014

2015

2016


41

De geconsolideerde balans over het jaar 2016 wordt afgesloten met een balanstotaal van K€ 109.299. Aan de actiefzijde neemt de boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa lichtjes toe. De investeringen van het boekjaar bedragen K€ 12.177; een daling met 6,75% in vergelijking met vorig jaar. Op het vlak van de waarderingsregels zijn er geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Bij de vorderingen op ten hoogste één jaar dalen de openstaande handelsvorderingen per 31/12/2016. Vorig jaar was er een verhoogde facturatieactiviteit tijdens de laatste maanden van het jaar, in tegenstelling tot dit jaar met een normaal facturatievolume naar het einde van het jaar toe. De beschikbare liquide middelen stijgen tot K€ 9.060. De liquiditeit bedraagt 1,31, wat voldoende is om alle verplichtingen op korte termijn na te komen. Het positief resultaat van het boekjaar doet het eigen vermogen toenemen. De voorzieningen voor risico’s en lasten stijgen, vooral als gevolg van de aangelegde provisie (jaarlijks) voor de nazorgfase van onze landfillsite. Op schuldniveau zijn de financiële schulden op lange termijn en korte termijn samen, licht dalend. Er is een kleine stijging bij de handelsschulden. De solvabiliteit van Vanheede Environment Group blijft hoog : 48,64% jaar 2016 ten opzichte van 49,29% jaar 2015 ; we houden hierbij rekening met de toevoeging van de achtergestelde ‘DACAR’-lening op lange termijn (M€ 32,00) aan het eigen vermogen (Dacar : familiale holding familie Vanheede).

GECONSOLIDEERDE BALANS (IN KEUR) ACTIVA

2016

2015

PASSIVA

2016

2015

immateriële vaste activa

9.971

10.893

kapitaal

3.350

3.350

materiële vaste activa

53.670

52.385

geconsolideerde reserves

17.812

16.000

financiële vaste activa

900

891

EIGEN VERMOGEN

21.162

19.350

64.541

64.169

belangen van derden

0

0

0

0

BELANGEN VAN DERDEN

0

0

2.425

2.076

4.409

3.813

32.467

33.607

63

97

9.060

7.675

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN

4.472

3.910

806

749

schulden op méér dan één jaar

51.776

52.222

VLOTTENDE ACTIVA

44.758

44.107

schulden op ten hoogste één jaar

31.597

32.608

TOTAAL DER ACTIVA

109.299

108.276

292

186

83.665

85.016

109.299

108.276

VASTE ACTIVA vorderingen op méér dan één jaar voorraden vorderingen op ten hoogste één jaar liquide middelen overlopende rekeningen

voorzieningen voor risico's en lasten uitgestelde belastingen

overlopende rekeningen SCHULDEN TOTAAL DER PASSIVA

RAPPORTERINGSPROCES EN CIJFERS

Balans


Resultatenrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (IN KEUR)

SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (IN KEUR) 2016

2015

110.170

102.489

3

362

877

1.209

111.050

104.060

aankopen en onderaannemingen

40.598

34.817

diensten en diverse goederen

26.776

25.965

bezoldigingen en sociale lasten

26.721

25.567

afschrijvingen

10.538

10.197

652

568

andere bedrijfskosten

1.677

1.295

afschrijvingen op consolidatieverschillen

1.056

1.056

108.018

99.465

3.032

4.595

FINANCIELE OPBRENGSTEN

421

633

FINANCIELE KOSTEN

964

1.107

2.489

4.121

119

422

3

236

2.605

4.307

34

35

BELASTINGEN

1.364

683

GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES

1.275

3.659

omzet voorraadwijziging / geproduceerde vaste activa andere bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSOPBRENGSTEN

waardeverminderingen en voorzieningen

BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT

WINST/VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSVOERING UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN UITZONDERLIJKE KOSTEN WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN ONTTREKKINGEN

omzet EBITDA netto-resultaat eigen vermogen achtergestelde 'DACAR'-lening gecorrigeerd eigen vermogen balanstotaal solvabiliteitsratio liquiditeitsratio De geconsolideerde resultatenrekening sluit per 31/12/2016 af met een geconsolideerde winst van K€ 1.275. De geconsolideerde omzet stijgt met ongeveer 7,50% tot K€ 110.170. De ‘aankopen en onderaannemingen’ stijgen evenwel met 16,60%, vooral door een toename van de rubrieken ‘onderaannemingen transport’ en ‘verwerkingskosten’. De brutomarge stijgt in absolute cijfers met ongeveer M€ 1,90 (= + 2,80% t.o.v. jaar 2015), maar daalt in verhouding tot de omzet met ongeveer 2,87% (van 66,02% jaar 2015 naar 63,15% jaar 2016). De ‘diensten en diverse goederen’ (code 61) en de ‘eigen loonkost’ (code 62) stijgen, maar minder dan de procentuele omzetstijging. De jaarlijkse afschrijving op de consolidatiegoodwill (à rato van 5%) wordt in de consolidatie afzonderlijk vermeld onder de rubriek ‘afschrijvingen op consolidatieverschillen’ en bedraagt K€ 1.056. De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa en de geboekte waardeverminderingen en voorzieningen kennen een bescheiden stijging.

2016 110.170 15.278 1.275 21.162 32.000 53.162 109.299 48,64% 1,31

2015 102.489 16.416 3.659 19.350 34.023 53.373 108.276 49,29% 1,27

Het uitzonderlijk resultaat van het boekjaar blijft beperkt en beïnvloedt het uiteindelijk resultaat veel minder dan het uitzonderlijk resultaat van vorig boekjaar. De EBITDA van Vanheede Environment Group daalt zowel in absolute cijfers als procentueel t.o.v. de omzet: K€ 15.278 - 13,87% (2016) t.o.v. K€ 16.416 - 16,02% (2015). Deze daling moet enigszins genuanceerd worden aangezien de EBITDA over het jaar 2015 gunstig beïnvloed werd door toen geboekte ‘geproduceerde vaste activa’ en een hoog bedrag aan ontvangen schadevergoedingen. Mits rekening te houden met voormelde opmerking, volgt de EBIT dezelfde trend en daalt van 4,20% (2015) naar 2,36% (2016). De belastingen stijgen, maar worden in belangrijke mate beïnvloed door navorderingen van belastingen in één entiteit, gaande over verschillende boekjaren, ten bedrage van K€ 700. Het geconsolideerde resultaat na belastingen komt voor het jaar 2016 uit op een winst van K€ 1.275 (ter vergelijking : jaar 2015: geconsolideerde winst van K€ 3.659).


43

OMZET evolutie van de omzet (in KEUR)

20.00020

EBITDA evolutie van de EBITDA (in % van de geconsolideerde omzet)

120.000 120000

1717

17.672

16,27% 16,02%

110.170 110.000 110000 15.00015

1616

15,63%

13.058 100.000 100000

1515

102.489

12.177

14,90%

96.554

10.00010 90.000 90000

9.723

92.321

1414

92.731

13,87%

7.545 5.000 5

2012

2013

2014

2015

2016

EBIT evolutie van de EBIT (in % van de geconsolideerde omzet) 55

4,48%

4,48%

80.000 80000

2012

2014

2015

2016

AFSCHRIJVINGEN evolutie van de afschrijvingen (in KEUR) exclusief afschrijvingen consolidatiegoodwill 11.00011

10.430

44

33

2013

1313

2012

2013

2014

2015

2016

OPERATIONELE CASH FLOW evolutie van de operationele cash flow (in KEUR) 16.000 16000

15.480

10.538 10.319

10.197

14.345

14.000 14000

13.522

10.00010

2,70%

9.890

2,75%

12.510

12.000 12000

22

11.568 1,38% 11

2012

2013

2014

2015

2016

9.000 9

2012

2013

2014

2015

2016

10.000 10000

2012

2013

2014

2015

2016

RAPPORTERINGSPROCES EN CIJFERS

INVESTERINGEN evolutie van de investeringen (in KEUR)


Scope en aanpak van dit verslag

Vanheede Environment Group is een geïntegreerd milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en innovatieve milieutechnologieën. Naast een internationaal georganiseerde afvallogistiek beschikt de groep over eigen verwerkingssites. Een groot deel van de afvalstromen wordt in eigen beheer opgewaardeerd tot grondstof of energetisch gevaloriseerd. Vanheede erkent het belang om als familiale groep jaarlijks te rapporteren over haar duurzaamheidsprestaties. Voorgaande versies van het duurzaamheidsverslag kunnen geraadpleegd worden op www.vanheede.com.

Dit 12e duurzaamheidsverslag omvat alle activiteiten van Vanheede Environment Group nv, in België en Frankrijk. We rapporteren over de resultaten van het werkjaar 2016 en maken gebruik van de GRI standaarden, optie Core. CEO David Vanheede is vast vertegenwoordigd in de Raad van bestuur (Vamastine bvba), waarin ook Caroline Vanheede (Vanica bvba), Commercieel Directeur en Claudette Descamps (Imdaca nv), bestuurder, vast vertegenwoordigd zijn. Zij laten zich bijstaan door het adviescomité, bestaande uit twee externe specialisten, de heren Arnold Deceuninck en Karel Gielen, en één interne specialist, mevrouw Evelyne Vanheede-Decrans.


45

leveranciers

MEDEWERKERS

OVERHEID banken

partners

KLANTEN

media

→→ Wat is de meerwaarde van Vanheede? Waar maakt Vanheede het verschil voor zowel de eigen business, de medewerkers, de maatschappij, het milieu als de klant? →→ Voor welke (maatschappelijke) trends/uitdagingen wil Vanheede een oplossing bieden? Deze leverde ons een longlist aan relevante topics, die werd afgetoetst aan het MVOsectorpaspoort voor de milieubedrijven, opgesteld door onze beroepsfederatie Go4Circle en enkele duurzaamheidsverslagen van collega's in het vak uit binnen- en buitenland.

2. In een tweede stap werd bepaald welke uitdagingen ook ‘materiële’ aspecten zijn.

buurtbewoners

verzekering

1. Een interne brainstorm rond de kernvragen:

Dat zijn die aspecten die zowel voor de lange termijn strategie van Vanheede belangrijk zijn als tegemoet komen aan de (redelijke) verwachtingen van onze stakeholders. Om inzicht te krijgen in wie onze stakeholders zijn, welke belangen zij vertegenwoordigen, hoeveel impact zij op onze werking hebben en in welke mate zij onze organisatiedoelen ondersteunen hebben we hun relevantie bepaald (stakeholdermapping) door rekening te houden met volgende criteria: →→ Wat is de impact/invloed van de stakeholder op Vanheede? →→ Wat is de interesse van de stakeholder voor Vanheede?

Stakeholders in de donkergele cirkels (hoge mate van macht en interesse) zijn prioritair voor Vanheede. Voor het benoemen en realiseren van onze ambities zijn hun verwachtingen en belangen richtinggevend. Voor de stakeholders in de lichtgele cirkels wensen we aan hun verwachtingen tegemoet te komen door hen goed geïnformeerd of tevreden te houden. In eerste instantie zochten we de antwoorden rond de stakeholderbelangen vooral bij een aantal interne stakeholders: enkele medewerkers en leidinggevenden deelden hun inzichten en uitdagingen voor de toekomst.

3. In 2015 hebben we deze oefening ook uitgebreid met een aantal externe stakeholders. In de schoot van de speciale MVOdenktank hebben we besloten naast het internationale GRI-referentiekader voor duurzaamheidsverslaggeving ook te onderzoeken op welke manier we een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De frisse kijk van de denktankleden op ondernemerschap en de opportuniteiten en uitdagingen die op ons afkomen betekenden voor ons een echte meerwaarde. Dit duurzaamheidsverslag maakt onze engagementen concreet rond de voor Vanheede 6 meest relevante SDG’s: →→ Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) →→ Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) →→ Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) →→ Betaalbare en duurzame energie (SDG 7) →→ Leven in het water en op het land (SDG 14+15) →→ Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)

4. In 2016-2017 tenslotte werd de sprong gemaakt van de GRI G4 richtlijnen, naar de GRI standaarden qua rapporteringstandaard.

RAPPORTERINGSPROCES EN CIJFERS

Stakeholderen bedrijfsbelangen in evenwicht

Het proces voor het bepalen van de focuspunten van onze strategie voor een duurzame toekomst werd in 3 stappen doorlopen:


GRI-inhoudstafel GRI-STANDAARD

REFERENTIE

GRI-STANDAARD

REFERENTIE

GRI 102 GENERAL DISCLOSURES

5. Stakeholders engagement

1. Organisatieprofiel

102-40

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

45

102-41

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

33

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

45

8, 44

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden

10-11

44

102-44

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

10-11

102-1

Naam van de organisatie

1

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

8-9

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

8

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

102-6

Afzetmarkten

102-7

Omvang

102-8

Medewerkers

102-9

Beschrijf de toeleveringsketen

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode voor de organisatie en haar toeleveringsketen

102-11

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

44-45

102-12

Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft

14-15

102-13

Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiĂŤle bijdragen levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

8, 44 2 33 www.vanheede.com/nl/ duurzaam-ondernemen

n.v.t.

www.vanheede.com/nl/ duurzaam-ondernemen

2. Strategie 102-14

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

6-7

3. Ethiek and integriteit 102-16

Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO

9

4. Bestuur 102-18

Bestuursstructuur

44

6. Rapportagemethode 102-45

Operationele structuur, afbakening van het rapport

44

102-46

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes

44-45

102-47

Oplijsting materiĂŤle aspecten

14-15

102-48

Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie

n.v.t.

102-49

Significante veranderingen naar rapportering ten opzichte van vorige verslagperiodes

n.v.t.

102-50

Verslagperiode

44 juni 2016 www.vanheede.com/nl/ duurzaam-ondernemen

102-51

Datum meest recente verslag

102-52

Verslaggevingscyclus

44

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

48

102-54

Rapportering conform GRI-standarden

44-45

102-55

GRI inhoudstafel

46-47

102-56

Externe verificatie

44


47

REFERENTIE

omzet

MATERIELE TOPICS Economisch Economische prestaties 103

Management approach

40-43

201-1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

40-43

Milieu

110.170 KEUR EBITDA

Materialen 103

Management approach

16-19, 20-25

301-1

Gebruikte materialen naar gewicht of volume

16-19, 20-25

Energie

15.278 KEUR netto-resultaat

103

Management approach

28-29

302-1

Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie

28-29

103

Management approach

30-31

303-1

Water withdrawal by source

30-31

303-3

Water recycled and reused

30-31

1.275 KEUR

Water

Emissies

gecorrigeerd eigen vermogen

53.162 KEUR balanstotaal

103

Management approach

26-27

305-5

Reductie van broeikasemissies

26-27

109.299 KEUR

Afvalstromen 103

Management approach

16-19

306-2

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode

16-19

solvabiliteitsratio

48,64 %

Sociaal Gezondheid en veiligheid

liquiditeitsratio

103

Management approach

36-37

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht

36-37

1,31

RAPPORTERINGSPROCES EN CIJFERS

GRI-STANDAARD


Duurzaam afvalbeheer: ook voor u?

Uitgave

Als pionier in duurzaamheid profileert Vanheede Environment Group zich als de ideale afvalpartner van bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreven. Wij maken graag iets moois van uw afval en schrikken er niet voor terug om te kijken of uw afvalstroom zich leent voor recyclage of een andere manier van valorisatie. Vertel ons uw (afval) verhaal en wij geven het vorm!

Verantwoordelijke uitgever

Concept en realisatie

Kim Delvoye p.a. Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe

Hit The Moon www.hitthemoon.com

Contact

Druk

Kim Delvoye, Marketing Manager U kunt uw reactie op deze uitgave mailen naar kim.delvoye@vanheede.com.

Drukkerij Jacobs www.drukkerij-jacobs.be

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe www.vanheede.com

MVO-expertise en -begeleiding slidingdoors www.slidingdoors.be