Page 1

Valvoline Cars Leenautoplan


Valvoline Cars Voordelen voor u

 U heeft een leenauto voor de klant beschikbaar  Uw bedrijfsnaam komt op de auto; reclame  U ontvangt een bijdrage van Valvoline  U ontvangt een bijdrage van ons  Verdienmodel; u verdient aan de leenauto


Valvoline Cars Voorbeeld verdienmodel(p. mnd.) Citroën C1

Inkomsten Leenauto € 7,50 per dag Bijdrage BP Bijdrage Valvoline Uitgaven Leenauto leaseprijs Resultaat

€ 150,00 € 20,00 € 30,00 € 200,00 € 130,00 € 70,00


Valvoline Cars Specificaties


Valvoline Cars Overeenkomst voorstel Bulkcontract  5 jaar  1.500 liter SynPower, MaxLife of DuraBlend

Litercontract  2 jaar  1.000 liter per jaar in 1 liter en 5 liter verpakkingen

Omzetcontract  3 jaar  € 5.000,- per jaar in complete assort. smeermiddelen


Valvoline Cars Het stappenplan

1. U vult het aanvraagformulier in en levert alle benodigde informatie aan. 2. LeasePlan doet een kredietcontrole en stelt vervolgens de overeenkomst op. 3. LeasePlan en u tekenen de overeenkomst 4. Wij nemen contact op als de auto afgeleverd kan worden


Valvoline Cars Aanvraag & extra’s  Aanvragen verlopen via het aanvraagformulier  Extra opties/accessoires kunnen worden meeberekend


Valvoline Cars Belettering

(beeld kan afwijken van de werkelijkheid)


Valvoline Cars Uitgangspunten leaseovereenkomst (1)  Operationele service lease Vast opgenomen in het leasecontract: kosten voor financiering - afschrijving en rente -, management fee en administratiekosten, reparatie en onderhoud en verzekeringen.

 Reparatie en onderhoud LeasePlan draagt het onderhoudsrisico. Bij normaal gebruik zijn de kosten voor onverwachte reparatie en onderhoud voor rekening LeasePlan. Toestemming vindt plaats via ROB-Net. U factureert LeasePlan voor de gemaakte onderhoudskosten. Indien u geen gebruikt maakt van ROB-Net kan het onderhoud voor de leenauto ook door de officiële merkdealer worden uitgevoerd, mits er voor de gewenste onderhoudswerkzaamheden via de betreffende merkdealer vooraf goedkeuring is gevraagd aan LeasePlan.

 Bandenvervanging

Voert het autobedrijf zelf uit. Er is voor banden geen dekking opgenomen in het leasecontract.


Valvoline Cars Uitgangspunten leaseovereenkomst (2)  Verzekering (incl. schadebehandeling/-herstel) Betreft een WA- en cascodekking met gratis schade-verhaalservice. Het eigen risico bedrag per niet-verhaalbare schade bedraagt € 300,-. Uitzondering is ruitschade; geen eigen risico van toepassing indien reparatie (geen vervanging) is gedaan door aangewezen reparateur door LeasePlan. Korting eigen risico bedraagt dan € 68,-. De leenauto wordt verzekerd door LeasePlan.

 Houderschapsbelasting De aangeboden auto’s zijn vrijgesteld van Houderschapsbelasting.

 Hulpverlening Via de mobiliteitgarantie van het automerk of door het autobedrijf zelf.


Valvoline Cars Uitgangspunten leaseovereenkomst (3)  Doelgroep Voertuigen worden ingezet als leenauto voor klanten van het autobedrijf.

 Belettering Voertuigen worden voorzien van belettering, incl. de naam van het autobedrijf.

 Facturering Facturatie van de maandelijkse termijnen verloopt via online facturatie van LeasePlan aan het autobedrijf o.b.v. automatische incasso.


Valvoline Cars Mantelovereenkomst/ Algemene Voorwaarden ďƒź U, als deelnemend autobedrijf, komt met LeasePlan een (Mantel/ raam)overeenkomst met bijbehorende Algemene Voorwaarden overeen. Credit check ďƒź Voor acceptatie zal LeasePlan een credit check uitvoeren op basis van uw meest recente jaarcijfers.

Valvoline Cars  
Valvoline Cars  

Valvoline Cars

Advertisement