__MAIN_TEXT__

Page 1

16-10-2018

SCIOS, Wet- en regelgeving en meer…… 10 oktober 2018 Brabanthallen – Den Bosch • • •

Wat is de laatste Stand van zaken rondom SCIOS - Scope indelingen, nu en in de toekomst Wat staat er te gebeuren op het gebied van Wet- en regelgeving - Emissie-eisen, nu en de EU toekomstplannen. Worden Verzekeraars de grootste eisende partij? – NTA 8220 en SCIOS Scope 10

1


16-10-2018

Wet- en regelgeving: • Wet Milieubeheer / Activiteitenbesluit

CONTINUITEIT

• Directe verwijzing naar SCIOS beoordelingsrichtlijn • Handhaving door Milieuhandhaver / toezichthouder • Verklaring van inspectie en/of onderhoud • Centrale registratie zoals bij APK, SCIOS afmeldsysteem

DOOR VEILIGHEID

2


16-10-2018

NOx eisen vanaf januari 2013: > 400 kW Belasting o.w. en geplaatst na januari 2013 NOx < 70 mg/m3 NOx eisen voor januari 2013: > 400 kW Belasting o.w. NOx < 70 mg/m3, bij (brander)vervanging

MENS EN MILIEU

NOx eisen vanaf januari 2017: > 1000 kW Belasting o.w. NOx < 70 mg/m3 Is er een overgangstermijn na implementatie MCPD? • Geen voor stookinstallaties die vanaf 20 december 2017 in bedrijf worden genomen. • Tot 1 januari 2025 voor stookinstallaties groter dan 5 MWth • Overig (1 – 5 MWth) vanaf 1 januari 2030

Werkgebieden: •EBI

Eerste en/of Bijzondere Inspectie • EBI - Deskundige

• PI • PO

Aantonen middels SCIOS Scope 6 meting

Eerste en/of Bijzondere Inspectie (EBI): Deze inspectie heeft ten doel het toestel, inclusief de stookruimte, te controleren op: • Nieuw of bestaand toestel zodanig is opgesteld en ingeregeld dat het geheel voldoet aan de geldende veiligheidsen milieu eisen • Het goed functioneren van de brander-toestelcombinatie, zowel werktuigkundig, elektrisch als warmte-economisch

Periodieke Inspectie

• Beoordeling stook- of opstellingsruimte (NEN3028)

• PI - Technicus

• Opstellen basisverslag en het vaststellen van afstelgegevens, grenswaarden, onderhouds- en inspectietermijnen

Periodiek Onderhoud

• Uit 30%-40% van alle EBI inspecties komen gebreken naar voren

• PO - Technicus

• < 6 weken na ingebruikname (AB 2018) • Bij goedkeuring, afgifte van “certificaat van ingebruikname”

Note: Op bestaande installaties moet ook een EBI uitgevoerd worden en een basisverslag worden opgesteld

3


16-10-2018

Periodieke Inspectie (PI): Deze periodieke inspectie heeft ten doel het toestel en de stookruimte te controleren op: •

Status afstelinrichtingen en beveiligingen aan de hand van het basisverslag.

Van de inspectie (PI) wordt tevens een rapportage opgesteld

Bij positief resultaat wordt een “certificaat van inspectie” afgegeven

Periodiek Onderhoud (PO): •

In het basisverslag zijn de instructies en aanwijzingen vastgelegd

De verplichte noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden verrichten volgens basisverslag & voorschriften fabrikant

Onderhoud en periodieke inspectie mag en kan gecombineerd worden

Van het onderhoud wordt een rapportage opgesteld met een “certificaat van onderhoud”

In het Activiteitenbesluit niet meer verplicht gesteld, mits de inspectie noodzakelijk acht.

SCIOS SCOPES: 1

Atmosferische verwarmingsketels en luchtverwarmers

2

Ventilatorbranders op warmwaterketels en luchtverwarmers

3

Stoomketels en heetwaterketels

4

Verbrandingsmotoren en gasturbines

5

Bijzondere en/of industriële installaties stookinstallaties (5a Biomassa)

6

NOx emissie metingen (MCPD/Activiteitenbesluit 2018)

7

Brandstoftoevoersystemen

8

Elektrische installaties

9

Elektrische arbeidsmiddelen

10 Risico-inspectie elektrotechnisch materieel (NTA 8220)

Brandstoftoevoersystemen •

Opgenomen in Activiteitenbesluit

SCIOS Scope 7a en 7b (gas) / 7c voor olie

NEN1078, NEN2078, NEN8078, EN15001 & PED

Twee werkgebieden • EBI – Eerste- en bijzondere inspecties • PI – Periodieke inspecties

Note: Op bestaande leidingsystemen moet ook een EBI uitgevoerd worden en een basisverslag worden opgesteld. Overgangstermijn hierin was 2008 - 2010

11 ATEX inspecties (concept)

4


16-10-2018

Stook- en opstellingsruimten: • > 100 kW belasting o.w. (thermisch ingangsvermogen AB2018) • > 130 kW belasting b.w. • Van rechtens gekregen niveau • Volledig en tot in detail op de hoogte? Check onze dag-workshop

Bouwkundige aspecten: Opmerkingen / afkeuringen!?

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

5


16-10-2018

6


16-10-2018

7


16-10-2018

En toen was het 2018………

Waterstof, groen gas, H-gas, G-gas, all-electric……….

Gaan we van 124 miljard m3 aardgas (Gasunie 2017) naar 0 voor eind 2023? Vaarwel 15.500 km leidingnetwerk?

Waterstof: Normalisatieplatform in opstart: • ISO – Internationaal • CEN – Europees (EU)

 Uitstoot uitsluitend waterdamp bij brandstofcellen, bij verbanding (hoge temperaturen) wordt oa ook Nox gevormd  Vlam niet zichtbaar dus ionisatie en uv-cellen functioneren niet  Reukloos dus toevoeging (oderant) noodzakelijk

• NEN – Nationaal

 Groter explosiegebied dan aardgas

• Waterstof uit politiek belang (milieu) niet uit economisch belang.

 Stijgt snel op in lucht

• Energievoorziening 2018: 80% moleculen en 20% elektronen

 Meer volume nodig dan aardgas om hetzelfde vermogen te leveren (gasmeter!)

• Transport moleculen ruim 10x efficiënter dan elektronen

 Waterstoftoestellen zijn mogelijk

• Opslag elektronen erg lastig en kostbaar

 Transport dient te geschieden met een 3x hogere snelheid dan aardgas, dichtheid is namelijk 10x lager. Over evt. geluidseffecten is nog weinig bekend.

• Huidige gasnet is geschikt te maken voor waterstof • Gasopslag 1000x goedkoper dan elektriciteitopslag (accu’s e.d.)

 Bij lekkage 25% meer uitstroom, onduidelijk of dit meer ongevallen met zich meebrengt?  Aanpassing normen en normcommissies is noodzakelijk

8


16-10-2018

Worden Verzekeraars de grootste eisende partij? â&#x20AC;&#x201C; NTA 8220 en SCIOS Scope 10

www.vanempelopleidingen.com

SCIOS SCOPES: 1

Atmosferische verwarmingsketels en luchtverwarmers

2

Ventilatorbranders op warmwaterketels en luchtverwarmers

3

Stoomketels en heetwaterketels

4

Verbrandingsmotoren en gasturbines

5

Bijzondere en/of industriĂŤle installaties stookinstallaties (5a Biomassa)

6

NOx emissie metingen (MCPD/Activiteitenbesluit 2018)

7

Brandstoftoevoersystemen

8

Elektrische installaties

9

Elektrische arbeidsmiddelen

10 Risico-inspectie elektrotechnisch materieel (NTA 8220) 11 ATEX inspecties (concept)

9


16-10-2018

Even resumeren

NEN 1010

De NEN 1010 voor nieuw- en verbouw – opleveringsinspectie

De NEN 1010 voor nieuw- en verbouw – opleveringsinspectie

De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie

De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie SCIOS Scope 8 (en 9) Kwaliteit en omvang in kaart

SCIOS Scope 8 (en 9) Kwaliteit en omvang in kaart VIER/Agro elektra inspectie -> NTA 8220 – SCIOS Scope 10

VIER/Agro elektra inspectie -> NTA 8220 – SCIOS Scope 10 Worden Verzekeraars de grootste eisende partij?

Worden Verzekeraars de grootste eisende partij?

NEN 3140 De NEN 1010 voor nieuw- en verbouw – opleveringsinspectie

De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie

NEN 3140 De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie Doelstelling (samengevat): Veilig gebruik en beheer van de elektrische installatie

SCIOS Scope 8 (en 9) Kwaliteit en omvang in kaart VIER/Agro elektra inspectie -> NTA 8220 – SCIOS Scope 10 Worden Verzekeraars de grootste eisende partij?

Gebruik ervan in de praktijk Doe mij maar een NEN 3140……..

10


16-10-2018

De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie

NEN 3140 De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie 1. Norm bedoeld voor persoonlijke (mens) veiligheid (beheerstool) 2. Norm wordt maar weinig gebruikt (ondanks ARBO – RI&E) 3. Wijze van inspecteren / deskundigheid /installatieverantwoordelijke 4. Doe mij maar een NEN3140…..

De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie

De Installatieverantwoordelijke en de NEN 3140

Vakbekwaamheid en omvang van de inspectie Scios : beheer van kwaliteitssysteem voor inspectie en onderhoud van technische installaties

De Installatieverantwoordelijke en de NEN 3140

Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines Scope 5 Bijzondere industriële installaties Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen Scope 6 Emissiemetingen Scope 7 Brandstofleidingen Scope 8 Elektrische installaties Scope 9 Elektrische Arbeidsmiddelen Scope 10 Brandrisico-inspecties van elektrische installaties (volgens NTA 8220)

11


16-10-2018

SCIOS Scope 8 en 9 De NEN 1010 voor nieuw- en verbouw – opleveringsinspectie

Vooraf…Achteraf Het vlinderdasmodel als basis voor de (brand)risico-inspectie

De NEN 3140 – leidraad voor beheer en inspectie

SCIOS Scope 8 (en 9) Kwaliteit en omvang in kaart VIER/Agro elektra inspectie -> NTA 8220 – SCIOS Scope 10 Worden Verzekeraars de grootste eisende partij?

Brandrisico’s door elektra

VIER inspectiemethode Initiatief van Verbond en iKeur (vereniging inspectiebedrijven)

NTA 8220 een nieuwe norm, maakt die het verschil?

- Bewustwording bij gebruiker - Gericht op risico’s - Oplossingsgericht - Herstelverklaring

12


16-10-2018

Doelstelling: Het beperken van het brandrisico dat samenhangt met elektrisch materieel

Vakbekwaamheid en omvang van de inspectie Scios : beheer van kwaliteitssysteem voor inspectie en onderhoud van technische installaties

“De beoordeling op brandrisico is gebaseerd op het herkennen van een potentiële ontstekingsbron in relatie tot brandbaar materiaal en zuurstof”

Doelstelling: Het beperken van het brandrisico dat samenhangt met elektrisch materieel

Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines Scope 5 Bijzondere industriële installaties Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen Scope 6 Emissiemetingen Scope 7 Brandstofleidingen Scope 8 Elektrische installaties Scope 9 Elektrische Arbeidsmiddelen Scope 10 Brandrisico-inspecties van elektrische installaties (volgens NTA 8220)

De elektrische installatie als ontstekingsbron

Aandachtsgebieden in de NTA 8220 1. De elektrische installatie als ontstekingsbron 2. Risicoverhogende apparaten - elektrische procesverwarming (hotmelt, oven) - elektrische verwarmingstoestellen (straalkachel) - acculaders 3. Brandbaar materiaal - branduitbreiding 4. Bijzondere ruimten - verhoogde kans op brand - verhoogd effect bij brand Vlambogen - Slechte contacten - Mechanische beschadiging Overbelasting (mede door onvoldoende koeling)

13


16-10-2018

De elektrische installatie als ontstekingsbron

De GBV methode U bent wellicht geen elektrotechnisch ingenieur. Maar veel van wat ik u vandaag heb laten zien, kunt u morgen ook tegen komen.

… en wellicht dat u nu ook kunt toelichten wat er mis is….. ….kunt overbrengen wat de risico’s zijn ….en het belang van de juiste liefst objectieve inspecties

Uit de praktijk

Uit de praktijk

14


16-10-2018

Uit de praktijk

Uit de praktijk

Ook op de hoogte blijven?

VRAGEN?

15

Profile for Van Empel Inspecties en Advisering

Hé van Empel Kennis Event Energiebeurs Den Bosch 10 oktober 2018 (hand-out)  

Hé van Empel?VAN EMPEL PRESENTATIE-WORKSHOP SCIOS / WET- EN REGELGEVING Op 10 oktober organiseerde van Empel Inspecties en Advisering, in s...

Hé van Empel Kennis Event Energiebeurs Den Bosch 10 oktober 2018 (hand-out)  

Hé van Empel?VAN EMPEL PRESENTATIE-WORKSHOP SCIOS / WET- EN REGELGEVING Op 10 oktober organiseerde van Empel Inspecties en Advisering, in s...

Profile for vanempel
Advertisement