Page 1

j a a r g a n g

7

|

edi t ie

1

Een flexibele partner voor gebouwenbeheer

pg03 ‘Iedereen is betrokken. Dat geeft voldoening’

pg05

‘Dit is een ontwerp dat om bouwperfectie vraagt’

verder...

bewoners en projecten in beeld

pg07

kolk kort

nieuw aanbod...


Een nieuwe lente De lente diende zich vroeg aan dit voorjaar en eerlijk gezegd voelde ik me daar best comfortabel bij. De winter is nu eenmaal niet mijn favoriete jaargetijde. Al was het alleen al omdat vorst en sneeuw een lastige hindernis kunnen zijn voor de productiviteit. Een nieuwe lente ervaar ik ook in de bedrijvigheid om me heen. Ook dat geeft een goed gevoel. De eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar. De markt is actiever en de verwachtingen zijn positief. Steeds meer lichtpuntjes dus. Al is het ook belangrijk om te constateren dat deze economische lente nog wel pril is. Banken zijn nog steeds zeer terughoudend richting bedrijven en ook voor de ‘gewone man’ is financiering nog lang niet zo vanzelfsprekend als het zou moeten zijn. Desondanks zijn we positief gestemd. Zeker ook als we naar onze eigen orderportefeuille kijken. Wat daarin bijzonder opvalt, is dat meer en meer initiatieven op basis van wederzijds vertrouwen worden genomen. Dat biedt kansen en samenwerkingen waarbij de expertise van ons bouwbedrijf al in een vroeg stadium kan worden ingebracht. Dat vertrouwen is de basis voor élk succes en dat is voor mij en voor velen met mij misschien wel de belangrijkste les die we uit de crisis hebben geleerd. Graag introduceren we in deze uitgave van Kolk Report een aantal mooie samenwerkingen waar we nadrukkelijk trots op zijn. Onze samenwerking met MBO Amersfoort is hier een prachtig voorbeeld van, maar die met het Kinderhospice Binnenveld doet er niet voor onder. We zijn er zeer content mee dat we ook voor dit project vertrouwen kregen en dit waar konden maken. Tot slot wens ik u als relatie van Bouwbedrijf van de Kolk toe dat deze nieuwe lente ook het begin is van een fantastische zomer. Letterlijk én figuurlijk.

Henk van de Kolk

edi t ie

1

|

P a g i n a

2


Van de Kolk vaste partner voor MBO Amersfoort Tjitte Boersma, Sander Verzuu, Karen Maas en Huib Bransen zijn binnen MBO Amersfoort verantwoordelijk voor het beheer van 44.000 vierkante meter aan gebouwen. ,,Van de Kolk neemt elke klus serieus. Of het nu gaat om honderd euro of een ton.’’

‘Geen vraag is te veel. Dat schept vertrouwen’ Onderwijs vraagt voortdurend om vernieuwingen en veranderingen. Dat is ook de reden waarom MBO Amersfoort een flexibele partner nodig heeft in gebouwenbeheer en onderhoud. Die werd gevonden in Bouwbedrijf van de Kolk. Acht gebouwen verspreid over de regio waarin 7000 leerlingen leren en werken op maar liefst 44.000 vierkante meter vloeroppervlak. Om dit facilitair op de rit te houden, leunt MBO Amersfoort op de kennis en ervaring van Tjitte Boersma (coördinator huisvesting en inkoop), Sander Verzuu, Karen Maas en Huib Bransen (hoofden facilitaire dienst). Als team zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de inrichting van de ruimtes. ,,Als MBO-school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ‘lerend werken en werkend leren’ in een omgeving waarin ze het geleerde ook direct in de praktijk kunnen brengen, het zogenaamde onderwijs in bedrijf’’, vertelt Sander. ,,Dat houdt in dat er steeds meer locaties komen op plekken waar dat mogelijk is.’’ edi t ie

1

|

P a g i n a

3


Zo heeft MBO Amersfoort onder meer een hotel, een sportschool, een autowerkplaats, een schilderwerkplaats en een werkplaats voor bouwtechniek, en dat zal in de toekomst alleen maar uitgebreid worden. Karen: ,,Dat betekent dat het ook voor de facilitaire diensten steeds uitdagender wordt om aan de vraag vanuit het onderwijs te voldoen.’’ In die uitdaging is in Van de Kolk een partner gevonden voor verbouwingen en onderhoud. Tjitte: ,,Dat varieert van een straatje dat even opgehoogd moet worden tot een complete verbouwing. Wat we daarin ervaren is dat elke opdracht, groot of klein, heel serieus wordt genomen. Of het nu om een klus gaat van honderd euro of van een ton.’’ Een sterk punt daarin is de communicatie, vertelt Karen. ,,Het is voor het eerst dat ik met een bouwbedrijf werk dat altijd bijzonder helder uitlegt waar het over gaat. Kijk, ik ben technisch niet erg onderlegd, dus moet ik het hebben van het stellen van vragen. Ik merk daarbij dat geen vraag teveel is en dat ik altijd rustig, goed en netjes uitgelegd krijg wat de bedoeling is en wat er geadviseerd wordt. Of ik het nu vraag aan de uitvoerder of aan een willekeurige timmerman. Dat geeft me voortdurend het vertrouwen dat het ook in de uitvoering helemaal goed gaat komen.’’ ,,Planning is daarin ontzettend belangrijk’’, vult Huib aan. ,,Dat geldt overal, maar zeker in het onderwijs. Je móet er van op aankunnen dat er echt om de lessen heen wordt gepland. Dat een lokaal niet klaar is op het moment dat leerlingen er in moeten; dat kan echt niet. Een aannemer moet niet te beroerd zijn om een keer extra vroeg te beginnen of in het weekend door te werken. Wat dat betreft lijkt er niks te gek te zijn. Als je vraagt of iets past in hun schema, dan krijg je steevast het antwoord: we zorgen dat het past. Kijk, dat is de mentaliteit die we hier nodig hebben.’’

edi t ie

1

|

P a g i n a

4


Less is more in moderne aanbouw Een bestaande villa met een moderne tuinkamer. Architectonisch en bouwkundig een grote uitdaging. Maar wel een uitdaging die Wijnand Thomassen van Boxxis Architecten samen met Bouwbedrijf van de Kolk met succes aanging. ,,Het verraste me positief dat de bekende architect Mies de Rohe genoemd werd als referentie’’, vertelt

Wijnand Thomassen: ,,De aansluiting van het

Wijnand. ,,In plaats van een klassieke aanbouw

nieuwe op het bestaande komt zeer nauw en vraagt

wilde dit echtpaar juist iets moderns. Een totaal

voortdurend om verfijnde technische oplossingen.’’

afwijkende aanbouw die desondanks natuurlijk ingepast zou moeten worden in het bestaande.’’ Een ontwerp als dit staat of valt bij de uitvoering, Strakke lijnen en vlakken. Less is more. Consequent

benadrukt Thomassen. ,,De aansluiting van het

gebruik van staal en glas. En dat als aanbouw van

nieuwe op het oude komt zeer nauw en vraagt

een toch wel klassieke rietgekapte villa. ,,Je kunt je

voortdurend om verfijnde technische oplossingen.

voorstellen dat we niet over één nacht ijs gingen’’,

Het is een ruimte van veertig vierkante meter en het

gaat Thomassen verder. ,,Maar dat was ook het leuke

zit vol met gedetailleerde hoekjes en afwerkings-

van deze opdracht. Deze mensen waren er zo nauw

punten. Om dat uit te voeren is vakmanschap nodig

bij betrokken. Dat gaf heel veel voldoening en heeft

en Van de Kolk heeft opnieuw laten zien dat ze dat

het plan op een nóg hoger level gebracht.’’

in huis hebben.’’ ,,En vanzelfsprekend moeten ze het niet alleen technisch aankunnen’’, vult de heer des huizes aan. ,,Je wilt ook een solide partner van wie je weet dat hij stevig in de markt staat. En omdat we tijdens de verbouwing hier gewoon zijn blijven wonen, was er ook een heldere planning nodig. Ook wat dat betreft zijn we zeer tevreden. Voortdurend overleg. Heldere communicatie. En alles gebeurde in een grote rust. Dat vonden we heerlijk.’’ ,,Een zeer geslaagd project dus’’, blikt Thomassen terug. ,,Bij architectuur gaat het niet alleen over beeld. Maar vooral dat mensen zich goed voelen in de ruimte die gecreëerd wordt. En zoals je merkt, zijn we daar als opdrachtgever, architect én bouwer uitstekend in geslaagd. Alles draait om een goede samenwerking.’’ edi t ie

1

|

P a g i n a

5


’We zijn geen doorgeefluik, maar een loket’ De afdeling mag van buitenaf nagenoeg onzichtbaar zijn, maar dat zegt niets over het belang ervan. Jan Klok en Heleen Borren vormen samen het financiële hart van Bouwbedrijf van de Kolk. Een hart dat in optimale conditie is. Met een kleine 18 jaar op de teller kan gerust gesteld worden dat Jan Klok een ervaren rot in het vak is, voor wie geen financieel vraagstuk te lastig is. En dat moet ook wel op een financiële afdeling waar werkelijk alles in eigen hand gehouden wordt. Jan: ,,Als ik collega’s in het veld vertel dat wij met anderhalve fte zowel de financiële administratie als de complete salarisadministratie van 60 medewerkers doen, dan vallen ze van hun stoel.’’

Lastige CAO Wat er zo complex is aan salarisverwerking in de bouwsector? ,,De bouw-CAO is één van de lastigste CAO’s die er zijn. Het is niet voor niets dat de meeste bedrijven de payroll uitbesteden. Neem alleen al het

,,Wat hier gebeurt is misschien niet altijd

tijdspaarfonds en de percentages die voortdurend

even goed zichtbaar, maar het speelt wel een

wijzigen en rekenmethodes die constant aan veran-

belangrijke rol.’’

dering onderhevig zijn. Toch kiezen we ervoor om de loonadministratie in eigen hand te houden.’’

belangrijke rol. Gelukkig horen we maar heel

Hét grote voordeel daarvan is dat de medewerkers van

weinig dat er dingen misgaan. En dat is een

Bouwbedrijf van de Kolk hun vragen altijd vrijwel direct

goed teken.’’

beantwoord krijgen. Heleen: ,,Onze afdeling heeft ook

Naast de financiële en salarisadministratie

duidelijk een loketfunctie. De jongens kunnen hier

liggen er tal van andere verantwoordelijkheden

direct hun vraag stellen en meestal krijgen ze ook direct

op deze afdeling. Jan: ,,We houden alle

antwoord. Voor een loonberekening moet je normaal

opleidingen bij, we zorgen dat certificering

gesproken naar een externe partij, maar dat gebeurt

actueel is, we begeleiden bij ziekteverzuim,

gewoon hier. Dus we zijn geen doorgeefluik, maar een

verstrekken middelen voor de veiligheid. Maar

loket. En dat schept veel vertrouwen bij de collega’s.’’

daarnaast zijn we ook nauw betrokken geweest bij de invoering van internettelefonie. Eigenlijk

Tevredenheid bij het personeel is een belangrijk doel

vormen we samen een complete afdeling

op de afdeling Financiën van Van de Kolk. ,,Het heeft

Personeel en Organisatie.’’

een belangrijke impact op een organisatie als de salarisverwerking goed geregeld is. Fouten hebben een

Tandje harder

negatief effect op de sfeer en uiteindelijk ook op de

Hoe dat binnen de beschikbare tijd gebeurt?

productiviteit. Dus wat hier gebeurt, is misschien niet

,,Soms gewoon een tandje harder gaan’’,

altijd even goed zichtbaar, maar het speelt wel een

lacht Jan. ,,Maar ook zorgen dat je altijd zo

edi t ie

1

|

P a g i n a

6


Foto: Henk Hutten

Kinderhospice feestelijk geopend Kinderhospice Binnenveld in Barneveld is op vrijdag 11 april feestelijk geopend. Bij de opening gaf Henk van de Kolk namens het bouwteam aan dat het een ‘waar genoegen’ was om aan dit project mee te werken. ,,We zijn dankbaar efficiënt mogelijk blijft werken. Toen we een aantal

voor het eindresultaat: een plek

jaren geleden uit de pas liepen qua beschikbare

waar zieke kinderen en hun ouders

uren hebben we het digitaal factureren ingevoerd.

ondanks hun omstandigheden de

Daarmee hebben we geïnvesteerd in efficiency,

rust en de zorg vinden die ze nodig

waardoor wij al dit werk toch konden blijven doen.

hebben.’’ De feestelijkheden bij het

Er is veel tijd mee gewonnen en dit deel van ons

kinderhospice werden bezocht door

werk is een stuk eenvoudiger geworden.’’

honderden mensen.

Trots Jan en Heleen zijn er niet de types naar om zichzelf op de borst te kloppen. Maar ze zijn wel trots op het werk dat verzet wordt op deze afdeling. ,,Er zijn altijd verbeteringen mogelijk, maar zaken staan wel goed op de rit. Dat Bouwbedrijf van de Kolk één van de weinige bouwbedrijven is waarmee met de belastingdienst een ‘convenant Horizontaal toezicht’ is gesloten, is wat dat betreft een goed teken. Vanuit het kantoor Lelystad zijn daar dertig bedrijven voor geselecteerd. Dat houdt in dat we door de tijd heen hebben laten zien dat we goed bezig zijn. Een mooie opsteker toch?’’

Foto: Heliflight edi t ie

1

|

P a g i n a

7


Een droomhuis bouwen doe je samen

digitaliseerde, fijn sleep en vervolgens de begeleiding deed bij de bouw. Hein: ,,Karin heeft ons enorm geholpen bij de procedures die gevolgd moesten worden voor het bestemmingsplan. Daarnaast is ze steeds op een

Een ronde rieten kap. Zeer eigenzinnig metselwerk en

leuke manier kritisch geweest op alles wat we

een indeling die verre van standaard is. Aan de rand

bedachten.’’

van Hoevelaken bouwde Van de Kolk het droomhuis van Roos en Hein Brans. ,,Het is echt iets dat we samen

Ronde hooimijt

gedaan hebben.’’

Het eindresultaat mag er zijn. De nieuwe woning heeft de vorm van een ronde hooimijt

De familie Brans ging niet over één nacht ijs toen het

gekregen en de gebruikte materialen passen

huis op papier gezet moest worden. ,,De keus voor de

mooi in het landschap. ,,Ik wilde riet en Hein

architect is doorslaggevend voor het eindresultaat’’,

wilde vooral veel licht’’, lacht Roos. ,,Het is een

vertelt Hein. ,,De uitdaging voor de architect is onze

prachtige combinatie geworden.’’ Hein: ,,Het

wens te vertalen naar papier.’’

leuke is dat het een aparte woning is geworden.

De keus viel op het duo Karin Couwenbergh en Berent

Terwijl we toch materialen hebben gebruikt die

Stemerding. De inmiddels gepensioneerde Stemerding

heel gewoon zijn. Hollandse steentjes, riet uit

tekende uit de hand, terwijl Couwenbergh het ontwerp

Giethoorn, larikshout...’’

edi t ie

1

|

P a g i n a

8


Partijen eens over woningbouwplan Zwartebroek In Zwartebroek (gemeente Barneveld) is overeenstemming bereikt over een woningbouwplan waarbij circa tachtig woningen worden gebouwd in diverse types en prijsklassen. De grond is in eigendom van de gemeente Barneveld, de Woningstichting Barneveld (WSB) en de Hervormde Gemeente TerschuurZwartebroek. Het accent ligt op woningen voor starters en senioren. Ook wordt rekening gehouden met de bouw van een gezondheidscentrum, een kleinschalige verpleeghuisvoorziening en een kinderdagverblijf. De woonwijk krijgt de naam Dwarsakker. Bouwbedrijf van de Kolk heeft een overeenkomst gesloten met de Hervormde Gemeente

Kunststuk

Terschuur-Zwartebroek voor het bouwen van de woningen en het gezond-

Bouwbedrijf van de Kolk heeft er een kunststuk van

heidscentrum op de gronden van de

gemaakt, zo geeft Karin aan. ,,De gebogen rieten kap, de

kerk. De woningen zullen gefaseerd op

fraaie trappen, de functionele posities en schakeling van

de markt worden gebracht.

ruimtes, de vide, echt een ontwerp wat bouwperfectie vraagt. Daar moet je als bouwer wel mee om weten te gaan. En dan het metselwerk. Als stenen niet precies symmetrisch moeten worden gemetseld, wordt dat wildverband genoemd. Maar in dit geval is er sprake van ‘geen verband’.

Nieuwbouw De Punt stap dichterbij

De metselaars hebben hier even op zitten zweten, maar het resultaat mag er zijn. Zeer speels en een tikkeltje eigenwijs,

Nieuwbouw op De Punt, een van de

iets waar de mannen trots op mogen zijn ’’

meest in het oog springende locaties in Voorthuizen, is een stap dichterbij.

Wat Hein en Roos in de samenwerking met Van de Kolk zo

Bouwbedrijf van de Kolk heeft de

goed is bevallen, is de service en de communicatie. ,,Als we

locatie aangekocht samen met Vibumij

‘s avonds laat ergens vragen over hadden, dan konden we

B.V. Het voormalige restaurant op deze

uitvoerder Bert Oudendorp nog gerust bellen. Ook in het

plek wordt volledig gesloopt.

weekend. Het is een project waar je voortdurend mee bezig

De nieuwbouwplannen zijn nog in een

bent. Als je dan altijd direct contact kunt hebben met de

pril stadium, maar de eerste gedachten

verantwoordelijke persoon, dan voegt dat heel veel toe.

gaan in de richting van woningen en/of

Ik heb het gevoel dat we hem over drie jaar nog steeds

appartementen. De start van de bouw

kunnen bellen als er wat aan de hand is.’’

staat gepland voor 2015. edi t ie

1

|

P a g i n a

9


Nieuwbouw woningen in Voorthuizen opdrachtgever: Planontwikkeling van de Kolk ontwerp: Roozenbeek Architect BNA

Nieuwbouw woonhuis in Garderen opdrachtgever: Particulier ontwerp:

Nieuwbouw woningen in Barneveld

Roozenbeek Architect BNA

opdrachtgever: De Bunte Vastgoed B.V. Ede ontwerp: De Jong + Lafeber Architecten

Nieuwbouw appartementen en winkelruimte in Barneveld opdrachtgever: Planontwikkeling van de Kolk i.s.m. De Bunte Vastgoed Oost B.V. ontwerp: De Jong + Lafeber Architecten

Kantoorruimte in centrum Barneveld opdrachtgever: Van de Kolk Vastgoed B.V.

Nieuwbouw woningen in Barneveld opdrachtgever:

ontwerp: Boxxis Architecten

Planontwikkeling van de Kolk ontwerp: De Jong + Lafeber Architecten edi t ie

1

|

P a g i n a

1 0


Nieuwbouw Rehobothschool Bouwbedrijf van de Kolk is begin dit jaar voortvarend van start gegaan met de nieuwbouw van de Rehobothschool

Verkoop ‘t Boerenerf in Harderwijk van start

in Kootwijkerbroek. De school kampt

De wijk Drielanden in Harderwijk wordt binnenkort ingevuld met een

verrijst. De school heeft 625 leerlingen.

uniek woningbouwproject met de naam ‘t Boerenerf. De verkoop van

In de nieuwbouw is er rekening

dit bijzondere plan ging in april van start op de bouwplaats aan de

mee gehouden dat de school kan

Dassenbergerhout, waarna er direct al veel belangstelling was.

doorgroeien naar 700 leerlingen. Het

al geruime tijd met ruimtegebrek. Op de bestaande locatie was daar geen ruimte voor, vandaar dat er elders in het dorp een splinternieuwe locatie

bouwplan voorziet in de nieuwbouw Het bouwproject omvat diverse woningtypes die samen een moderne wijk

van 25 leslokalen, 13 tussenruimtes

vormen met de architectuur van een boerenerf. Naast een aantal fraaie hoek-

en twee speellokalen. Het project ligt

en tussenwoningen herbergt het project een twee-onder-een-kapwoning en

mede dankzij de zachte winter en een

een vrijstaande woning. Voor meer informatie: Midden Nederland Makelaars

strakke organisatie mooi op schema.

Harderwijk, telefoon 0341-411541.

Kinderdagverblijf blij met nieuw onderkomen Kinderdagverblijf Dol-fijn uit Voorthuizen is dit voorjaar verhuisd naar een nieuw onderkomen. Bouwbedrijf van de Kolk gaf een voormalig tandtechnisch laboratorium aan de Hoofdstraat een complete metamorfose. In het dagverblijf zijn twee grote groepsruimtes gerealiseerd met een aantal slaapkamers. Er is in totaal plaats voor 32 kinderen. ,,Onze pedagogisch medewerkers zijn erg enthousiast om op deze nieuwe locatie de kinderen als vanouds warm en deskundig op te vangen”, aldus Sylvia Kuiper, directeur

Bouw Dompselaerstate van start

Dol-fijn. Bij de oplevering

De bouw van het appartementen-

kreeg uitvoerder

complex Dompselaerstate aan de

Gerrit-Jan van

Van den Bogertlaan in Barneveld

den Hul van de

is in mei van start gegaan. Het

Dol-fijn-kinderen

complex met 79 appartementen is

een prachtig

ontwikkeld door Wouter van Manen

zelfgemaakt

Vastgoedontwikkeling B.V. Ruim

schilderij.

tweederde van de appartementen is inmiddels verkocht. edi t ie

1

|

P a g i n a

1 1


In de verkoop / te huur 24 woningen in het plan Aardhuus Uddel. Inlichtingen via Bosrijck makelaars en taxateurs Uddel: 0577 - 402 229 Eigentijdse kantoorruimte aan het Raadhuisplein Barneveld. Inlichtingen via Midden Nederland Bedrijfsmakelaars Barneveld: 0342 - 455 400 Twee-onder-één-kapwoning 16 woningen ‘t Boerenerf Drielanden Harderwijk.

in Drielanden Harderwijk

Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Harderwijk: 0341 - 411 541 6 woningen aan het Meppelerdiep in Zwartsluis. Inlichtingen via Bonthuis Vaartjes Makelaars: 038 - 3866666 Twee-onder-één-kapwoning in het plan Hoge Eng in Garderen. Inlichtingen via Midden Nederland Makelaars Voorthuizen: 0342 - 472 072 Royale woningen aan het Meppelerdiep

12 appartementen en 4 twee-onder-één-kapwoningen Loenen.

in Zwartsluis

Inlichtingen via Ter Horst Vastgoed Loenen: 055 - 505 38 57

Colofon Kolk Report is een uitgave van Bouwbedrijf van de Kolk in Garderen. Bouwbedrijf van de Kolk-Garderen B.V. Koningsweg 13, Garderen Postbus 31, 3886 ZG Garderen T 0577 - 461 855 F 0577 - 461 012 E info@vandekolk.nl I www.vandekolk.nl Redactie : Hiemstra Publiciteit Barneveld Yvette van den Brink-Bos

Henk van de Kolk

Verkoop nieuwbouwplannen Aardhuus Uddel van start

Fotografie:

De verkoop van het nieuwbouwplan Aardhuus in Uddel is van start gegaan.

Bouwbedrijf van de Kolk

In deze nieuwe woonwijk worden de komende jaren 104 woningen gebouwd.

Hiemstra Publiciteit

De eerste fase omvat de verkoop van 6 twee-onder-een kapwoningen, 8 hoek-

Bert Oudendorp Peter van de Kolk

woningen, 6 middenwoningen en 16 vrije bouwkavels. Aardhuus ligt aan de Ontwerp en opmaak:

rand van het dorp Uddel, in de directe nabijheid van de uitgestrekte bossen

E* D.SIGN, Barneveld

van het Kroondomein. Het wordt een gevarieerde wijk met een uitzonderlijk fraaie ligging. Voor de realisatie is een samenwerkingsverband opgericht met

Druk:

de naam Aardhuus Ontwikkeling B.V. Hierin participeren woningcorporatie

Van Hout Grafisch Compleet, Nijkerk

Sprengenland Wonen uit Eerbeek, Janssen de Jong Projectontwikkeling uit Hengelo en Bouwbedrijf van de Kolk. Op de website www.aardhuus.nl is meer

Oplage:

informatie over het project te vinden. De bemiddelend makelaar is Bosrijck

Wilt u een gratis Kolk Report ontvangen?

Makelaars uit Uddel, telefoon 0577-402229.

Stuur dan een e-mail naar info@vandekolk.nl edi t ie

1

|

P a g i n a

1 2

Kolk Report 1 - 2014  

Bekijk hier Kolk Report 1 - 2043