Page 1

We c   reate f   utures Hoe de Universiteit Twente haar bijzondere wereld onthult voor aankomende studenten.

Vandejong Amsterdam

005


Opdrachtgever

Universiteit Twente

Opdracht

Ontwikkel een bachelorcampagne die leidt tot een beter imago en een substantiĂŤle stijging van het aantal aanmeldingen.

Oplossing

Terug naar de inhoud. Het gaat om de wetenschap en de manier waarop die in Twente wordt beoefend.

Merkconcept

We Create Futures


Een on-universitaire beeldtaal maakt wetenschap toegankelijk


pagina 01

de kracht van ik

> bachelor.utwente.nl

WAT IS JOUW ? KRACHT LEES DETZ! E KRAN

47_099_KRANT'09_DEF.indd 1

100.000 wetenschapskranten worden verspreid onder middelbare scholieren

09-07-2009 16:08:43


Korte artikelen vertalen wetenschap naar de belevingswereld van de scholier


Internet

Brochures

Studiebeurs

Poster / Advertentie

Van De wereld van wetenschap naar de wereld van jongeren in Twente

Actie

Voorlichtingsdag

Radio

Krant

Campagne -aanpak


Online poll Poster

Banners

School

Bestuurskunde

Poster / Advertentie Bus

Website

Boomerang cards

Meet & greet Business and IT

Visitekaartjes Banners

Banners Online test Advanced Technology Poster Mix ‘n match boekje

Poster

Creative Technology

Boekje


De opvallendste beursstand op de jaarlijkse Studie Beurs


We create futures

Om de naamsbekendheid van de universiteit te vergroten en de reputatie te verbeteren wil Universiteit Twente faculteit- en opleidingsoverschrijdende bachelorcampagnes inzetten voor scholieren. Universiteit Twente heeft een imago dat te veel bepaald wordt door de weinig metropolitane omgeving en een van oorsprong sterk technisch karakter. Maar de relatief kleine campusuniversiteit is ook een jonge instelling die niet wordt geremd door een sterke traditie. De universiteit bewandelt haar eigen weg met een mix van bèta- en gammastudies. Het multidisciplinair studeren met een zeer sterk ondernemend karakter zit in de genen van medewerkers en studenten. Vandejong adviseert de universiteit deze kwaliteiten als uitgangspunt voor communicatie te nemen en terug


te gaan naar de inhoud: communiceer wetenschap in het algemeen en de manier waarop die in Twente wordt beoefend in het bijzonder. Voor de ontwikkeling van het campagneconcept doet Vandejong research en verblijven we enkele dagen op de campus. Daar ontdekken we grote saamhorigheid onder studenten, een ontspannen sfeer en een wetenschappelijke, maar ook praktische en ondernemende mentaliteit. De wetenschap in Twente richt zich grotendeels op de toekomst van de wereld. De aandacht voor maatschappelijke relevantie valt op. Hier worden serieuze pogingen gedaan om echt multidisciplinair te werken. Het campagneconcept ligt eigenlijk voor het oprapen: We Create Futures.

Uitgaan van eigen kracht

Uitgangspunt voor de communicatie is de kracht van deze universiteit: toekomstgericht, ondernemend, multidisciplinair en maatschappelijk relevant. In de campagne staat de actieve gemeenschap van de universiteit en haar wereld van wetenschap centraal. Om het karakter van Universiteit Twente te onderstrepen, wordt in de onderwerpen altijd gezocht naar een multidisciplinaire combinatie van techniek en maatschappij. Dit levert een oneindige bron van spannende en relevante inhoud voor de campagne op. Het concept We Create Futures heeft ook intern een bindende werking. De meeste faculteiten nemen


volop deel aan deze centraal ontwikkelde campagne en krijgen daar ook een bepalende rol in. Docenten en studenten worden nadrukkelijk in de uitvoering betrokken. Samen met hoogleraren, onderzoekers, communicatiemedewerkers, wetenschapsjournalisten en studenten wordt de inhoud van de campagne bepaald. Op deze manier ontstaat er intern een grotere betrokkenheid bij de bachelorcommunicatie.

Wetenschap vertalen naar de belevingswereld van scholieren

Wetenschap wordt vertaald naar de belevingswereld van jongeren door aan te haken bij voorbeelden uit het dagelijks leven, maatschappelijke onderwerpen of het nieuws. De stijl lijkt niet typisch universitair, maar is juist inhoudelijk sterk en benadrukt de dagelijkse relevantie van wetenschap. In heldere taal wordt scholieren de vraag gesteld: wat kan jij bijdragen aan de toekomstige samenleving? Voor de campagne is een brede mix van middelen en media ingezet: de campagnekrant, internet, billboards, busreclames, advertenties, radiocommercials en meer. Universiteit Twente heeft een uitgebreide bachelorwebsite waar informatie te vinden is over de universiteit, studeren en de verschillende opleidingen. Daarnaast biedt het internet verdieping op de campagne. Scholieren vinden er artikelen over onderwerpen die ze zijn tegengekomen in de diverse campagnemiddelen en


kunnen er meedoen aan online acties, zoals de game ‘Wie ben ik?’ en gebruik maken van de eindexamen gadget op Hyves.

Jaarlijks wisselende campagnethema’s

Het campagne-concept wordt ieder jaar aan de hand van een nieuw thema en nieuwe onderwerpen uitgediept en vastgelegd in een wetenschapskrant die in een oplage van 100.000 onder scholieren wordt verspreid. In de bachelorcampagne ‘Ik in 2012?’ van 2006/2007, staan de identiteit (ik) en de toekomst van scholieren centraal. 2012 is het jaar waarin de aankomende studenten naar verwachting afstuderen en een bijdrage zullen gaan leveren aan de samenleving. Deze toekomstige wetenschappers maken met hun studie een keus die hun verdere leven in sterke mate beïnvloedt. ‘Ik in 2012?’ laat de scholieren zien dat de Universiteit Twente de mogelijkheid biedt om hun toekomstdromen op een leuke en relevante manier waar te maken. ‘Ik ben, dus ik denk, dus ik doe, dus ik studeer aan de Universiteit Twente’ (2007/2008). Met deze campagne nemen we stelling door de beroemde uitspraak van Descartes ‘Ik denk, dus ik ben’ om te draaien. Zo past de campagne uitstekend bij het soort scholieren dat de Universiteit Twente wil aanspreken: zelfstandige, weldenkende scholieren die goed weten wie ze zijn en wat ze willen. Mensen die denken graag omzetten in doen. De Universiteit Twente zoekt studenten die


op zoek zijn naar een dynamische plek waar multidisciplinair denken wordt omgezet in concrete maatschappelijke acties. Kortom: ‘Ik ben, dus ik denk, dus ik doe, dus ik studeer aan de Universiteit Twente.’ ‘De kracht van ik’ (2009/2010). Het thema van de bachelorkrant 2009/2010 is geïnspireerd op de documentaire ‘Powers of Ten’ uit 1977 van Charles en Ray Eames. De krant neemt je mee op een reis van het heelal tot in de kleinste deeltjes van het menselijk lichaam. We zoomen in op verschillende niveaus. Zo maken scholieren kennis met de enorme reikwijdte van het onderzoek aan de Universiteit Twente.

Marketing van opleidingen

Naast de algemene bachelorcampagne is er voldoende ruimte voor ­opleidingen om inhoudelijk hun eigen opleiding te promoten. Er zijn inmiddels meerdere campagnevarianten ontwikkeld waaronder een campagne voor Bestuurskunde en de opleiding Business and IT. ‘Ik ben voor/Ik ben tegen’ is de Bestuurskunde campagne waarin steeds stelling wordt genomen. Zo laat Bestuurskunde zien dat zij regelmatig opereert in een spanningsveld van ­t wee uitersten waarin gezocht moet worden naar een goede oplossing voor alle partijen. De middelen zijn aan twee kanten bedrukt, waardoor ­de gebruiker een keuze moet maken. ‘De BIT Society’ is de campagne voor Business and IT die toont dat scholieren van nu de Bill Gates van


later kunnen zijn. Om alvast te werken aan het juiste netwerk is de BIT Society opgericht. Scholieren die zich opgeven, ontvangen visitekaartjes en kunnen deelnemen aan ‘meet & greets’ met huidige BIT-helden door het hele land.

Brochures

Waar in de bachelorcampagne altijd de ‘IK’-vorm centraal staat, gebruikt ­de bachelorvoorlichting ‘JIJ’. In de brochures staat altijd een student centraal, die de scholier meeneemt in het studentenleven. De studenten hebben zelf foto’s gemaakt van de universiteit, het studeren, sport en natuurlijk hun feestjes. Zo worden scholieren direct aangesproken en meegenomen naar Twente. De kans is groot dat bij het bezoeken van een voorlichtingsdag, je de student uit de brochure ook echt ontmoet, zodat de rondleiding ‘live’ kan worden voortgezet.

Betere reputatie en meer aanmeldingen

Sinds 2006 werkt de Universiteit Twente succesvol met dit nieuwe campagneconcept. De aanmelding van bachelorstudenten is in het eerste jaar direct met 13% gestegen. Het aantal actieve scholierenaccounts steeg tot 15.000 (een stijging van 40%). In 2009 doet onderzoeksbureau Newcom onderzoek waaruit blijkt dat de wetenschapskrant maximale effectiviteit behaalt bij de


doelgroep. Scholieren waarderen de krant gemiddeld met een 7,6 en noemen hem aansprekend, interessant en leuk. 70% heeft een positieve eerste indruk bij de wetenschapskrant en slechts 4% een negatieve eerste indruk. Opvallend is dat de krant even positief gewaardeerd wordt door jongens als meisjes met zowel alphaals bètaprofiel. Een aanzienlijk deel van de doelgroep is na het lezen van de krant positiever gaan denken over de Universiteit Twente.

Vandejong & kennis

Nederland wil kennisgroei stimuleren en initiatief nemen met het toepassen van innovaties in het bedrijfsleven. Wetenschap moet terug naar de maatschappij. Voor kennisinstellingen betekent dit: terug naar de inhoud, en dat begrijpelijk communiceren. Om de vaak complexe inhoud van een kennisinstelling inzichtelijk te maken, moet je je thuis voelen in de wereld van kennis en wetenschap, ĂŠn in de belevingswereld van het publiek. Vandejong verdiept zich regelmatig in ingewikkelde materie om een vertaalslag te kunnen maken naar een brede doelgroep. We maken complexe boodschappen toegankelijk en presenteren ze op een inspirerende manier aan de wereld.


Ryan Mc Ginley


hiet kan een bijschrift komen en het kan zel fop meerdere regels


Studenten promoten hun eigen opleiding


Hallo,

ik ben Emma van der Veen, 2e jaars Technische Wiskunde Ik heb lang getwijfeld wat ik wilde studeren, ik wist alleen dat ik wiskunde op de middelbare school een leuk vak vond en ervan hield om puzzeltjes op te lossen. Zo kwam ik erbij om naar de open dag van Technische Wiskunde te gaan. Nadat ik in Enschede was geweest, stond mijn keuze vast: ik ging wiskunde studeren. Veel mensen denken dat wiskunde een suffe studie is, maar niets is minder waar! Het leuke van Technische Wiskunde is, is dat je leert wat je allemaal met wiskunde kan. Er zijn zo veel verschillende vakgebieden waar wiskunde gebruikt wordt! Door al deze mogelijkheden weet ik nog niet precies wat ik later met mijn wiskundekennis wil gaan doen, ik hou me nu gewoon lekker bezig met studeren!


IK BEN ER

Adenosine

WORD ! KER WABEKPA AL JE EN TOEKOMST

NOG NIET UIT

E AAN EEN DUS IK BEN TOJD ENS EEN TI KOP KOFFIE G DA OP LO MEE Kijk op: bachelor.utwente.nl ik ben, dus ik denk, dus ik doe, dus ik studeer

Opleidingsspecifieke campagne op basis van hetzelfde campagneconcept


Inhoudelijke campagne


Outdoorcampagne zorgt voor zichtbaarheid op straat


Online marketing


Over Vandejong

Universiteit Twente

Vandejong is een ondernemend, strategisch en creatief communicatiebureau. We werken graag samen met mensen die nieuwe wegen durven inslaan en geloven in wederzijdse inspiratie. Vandejong staat voor eerlijke en oprechte communicatie met een onderscheidende stijl. Strategen en creatieven werken nauw samen aan merken en campagnes. Waar nodig betrekken we experts van buiten. Zo leveren we een brede bijdrage: van merkconcept en creatieve strategie tot de uitwerking naar concrete campagnes, middelen en, als het nodig is, nieuwe diensten en producten.

Strategie, concept en realisatie Vandejong

In samenwerking met: Illustraties Fons Schiedon Copy bachelorkrant Monique Punter (Kijk), Heleen Suèr en Marco Krijnsen Copy bachelorbrochures Renson van Tilborg Game design Baster Sound Bram Meindersma


001 Foam Een museum als merk 002 Neau Wereldwater voor wereldburgers 003 Foam Magazine Expositions in a magazine 004 Anno Wij maken geschiedenis! 005 Universiteit Twente We create futures 006 Foam Fund Beleggingsadvies 007 Universiteit Twente Start studying 008 Stichting WaterExpo 2010 Revolutie in denken over water 009 United Nations GIFT Fight human trafficking 010 Cineville There’s a new town in town 011 Ministerie van Buitenlandse Zaken Allianties voor een betere wereld 012 Diverse consortia Hello Zuidas 013 Het Groene Hart Een randstedelijke proeftuin 014 Dienst Wonen, Gemeente Amsterdam 150 jaar Wibaut 015 Castrum Peregrini Intellectual playground 016 Foam / ANP Historisch Archief / Nationaal Historisch Museum Nieuwe Groeten Uit...

Download de nieuwste cases op vandejong.nl of vraag ze aan via info@vandejong.nl

Voor meer informatie Ilse Huijg Bureaumanager ilse@vandejong.nl Contactgegevens t: 0031 20 462 2062 e: info@vandejong.nl vandejong.nl blog.vandejong.nl

Universiteit Twente  

We create futures