Page 1

VALAMO

FOLKHÖGSKOLA – en bro mellan vardag och helighet


Valamo kloster 75 år i Heinävesi År 2015 har det gått 75 år sedan vintern 1939-40 då närmare tvåhundra munkar på grund av kriget evakuerades från gamla Valamo i Ladoga. De kom först till Kannonkoski i mellersta Finland och därefter sommaren 1940 till Papinniemi by i Heinävesi där de förvärvade Saastamoinens herrgård där det nya klostret skulle komma att ligga.

sluta med de verksamheterna. När bröderna var som mest fåtaliga, fanns det bara fyra 80-åriga munkar kvar. Det såg ut som om klosterlivet skulle ta slut i Nya Valamo, men Gud hade en annan plan. Nya noviser anlände, och på 1970-talet började man mer och mer satsa på besöksnäring och turism. Bygget av en ny stenkyrka som blev färdig 1977 var ett viktigt steg för att ge stadga åt klosterlivet och för att nya munkar skulle anlända.

När klostrets dåvarande styrelse under igumenen Haritons ledning besökte Saastamoinens herrgård som var till salu, fann de till sin överraskning på en av huvudbyggnadens väggar en liten ikon som föreställde klostrets grundare, de heliga fäderna Sergei och Herman av Valamo. Ikonen hade hamnat i Papinniemi herrgård på ett egendomligt sätt. Henrik, prins av Holland, hade besökt Finland och herrgårdens ägare, minister Saastamoinen, hade tagit med sig den höga gästen till Valamo i Ladoga där prinsen hade fått ikonen som minne. Sedan hade gästen vilat ett par dagar i herrgården, men glömt kvar sin ikon där. Ministern hade hängt upp ikonen, och när munkarna nu såg den och hörde dess historia, förstod de, att detta var ett tecken från Gud: klostret skulle flytta hit för att dess grundare, de heliga fäderna Sergei och Herman redan fanns på plats genom ikonen.

1980-talet innebar livlig byggverksamhet i Nya Valamo. Både hotell, kulturcentrum med bibliotek och konservatorsverksamhet, folkhögskolans byggnader och servicebyggnad med reception och souveniraffär byggdes under denna tid. Café-restaurang Trapesa har renoverats och byggts om vid flera tillfällen.

För ett par år sedan när huvudbyggnaden eldhärjades, räddades denna ikon bland de första. Till en början höll brödraskapet på med de gamla välkända näringarna jordbruk och boskapsskötsel även på det nya stället. Senare, när antalet bröder minskade och de kvarvarande åldrades, måste man på 1960-talet

Under de senaste årtiondena har brödraskapet bestått av ett tiotal medlemmar. Förutom dem har klostret närmare trettio anställda som betjänar pilgrimer och turister, och flera hundra frivilliga jobbar varje år med olika arbetsuppgifter. Nya Valamo har blivit ett av Finska ortodoxa kyrkans viktigaste andliga centrum och ett populärt pilgrims- och resmål. Bönen utgör fortfarande munkens viktigaste arbete och uppgift. De dagliga gudstjänsterna och kyrkoårets olika faste- och festtider ger klosterlivet dess rytm. Klostrets bröder hälsar alla besökande varmt välkomna att leva en stund i denna atmosfär av bön och helighet, där man redan i denna tid kan uppleva kontakt med evigheten, ett tillstånd som helt saknar tid. Arkimandriten Sergei Klostrets ledare


Valamo folkhögskola – en bro mellan vardag och helighet Valamo folkhögskola är en mötesplats för utbildning, kultur och växande som är öppen för alla. Att studera i klostermiljö erbjuder en arbetsro som förstärks av den omgivande naturens skönhet och lugn. Här kan du utan vardagens jäkt och stress koncentrera dig på att utveckla dig själv, att lära dig nytt och att njuta av enkla ting. Valamontie 42, 79850 UUSI-VALAMO opisto@valamo.fi, www.valamo.fi/opisto Kursanmälan görs på folkhögskolans nätsida, per e-­post kurssit@valamo.fi eller per telefon måndag-­ fredag kl. 9.00­-15.00, telefon +358 ­17 ­570 1401.

Personal vid Valamo folkhögskola e­post: förnamn.efternamn@valamo.fi Kimmo Kallinen tf. rektor, +358 ­50 ­324 7585 Aila Koivisto utbildnings-­och utvecklingschef, +358­50­324 7072 Vladimir Sokratilin lärare i teologiska ämnen, +358 5 ­ 0 ­324 7073 Alexander Wikström ikonmålningslärare, +358 ­41 ­517 9052

Wilhelmiina Virolainen utbildningsplanerare, lärare i kyrkomusik, +358­50­324 7212 Eija Waris kurssekreterare, +358­50­324 6801 Ira Matsi kurssekreterare, +358­50 ­339 2928 Riina Dahl kurssekreterare, +358 44 425 9229


Allmänt om kurserna Anmälan Kursanmälan görs senast en månad innan kursens början via e-post, per telefon eller via folkhögskolans hemsida. Anmälan är bindande. Lediga platser kan ibland finnas kvar även efter anmälningstidens slut. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig, och de sökande erhåller plats i anmälningsordning. Till grundkurserna i ikonmålning väljs först och främst deltagare som inte gått en grundkurs anordnad av Valamo folkhögskola. De som redan gått en sådan kurs får en reservplats och kommer med i mån av lediga platser. Till vissa kurser väljs deltagarna efter ansökan. Ta kontakt med folkhögskolan redan i förväg om du har några speciella önskemål angående den kurs du ska anmäla dig till.

Kursavgift I kursavgiften ingår undervisning enligt kursprogrammet, boende i folkhögskolans hotell och frukost. De övriga måltiderna kan köpas separat. Om det inte finns plats på folkhögskolans hotell eller om kursdeltagaren så själv önskar, kan boende ordnas i klostrets gästhem eller hotell. Kursavgiften varierar beroende på boendet. På hantverks- eller ikonmålningskurser ingår de egna verktygen eller arbetsmaterialet vanligtvis inte i priset.

Måltider Frukost ingår i logipriset. I café-restaurang Trapesa kan deltagarna vid kursens start köpa ett måltidspaket, vars pris är lägre än vid köp av separata måltider. I paketet ingår under en hel kursdag lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmat. Om man väljer att köpa måltiderna separat gäller normalpriserna.

Boende Kursdelatagarna bor i regel i enkel-­eller dubbelrum i folkhögskolans hotell. Rummen har egen toalett och dusch. Om det inte finns plats

i folkhögskolans hotell eller om deltagaren så önskar är det även möjligt att bo i klostrets gästhem där toalett och dusch delas av flera boende, samt i klostrets hotell. Sänglinne och handdukar ingår i priset. Till alla kurser är det inte möjligt att välja alla boendealternativ. Antalet enkelrum är begränsat; om du bor ensam i ett dubbelrum betalar du enkelrumsavgift.

Rabatter Pensionärer, arbetslösa och heltidsstuderande kan få 10 % rabatt på kurspriset (undervisning + boende). Uppge rabattönskemål vid anmälan, rabatten kan inte erhållas i efterhand. Att inte delta i alla kursdagarna berättigar inte till rabatt på priset. Rabatt erhålls inte heller om kursen redan har ett rabatterat pris.

Samla stämplar för att få kursrabatt I folkhögskolans kansli har du möjlighet att be om ett stamgästkort. Om du deltar i tre kurser under ett år, får du ett presentkort värt 50 euro som du kan använda vid nästa kursbetalning. Kurspresentkortet gäller under ett år. Stamgästkortet och presentkortet är personliga.

Avbokning av kurs Kursanmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske två veckor före kursens start, i annat fall betalas 30 % av kursens pris. Om ingen avbokning av kursen görs, betalas hela kursavgiften.Valamo folkhögskola förbehåller sig rätten att avboka en kurs om antalet anmälda är för lågt eller om kursen inte kan anordnas p.g.a ett oväntat hinder. I det fallet återbetalas kursavgiften. Folkhögskolan förbehåller sig även rätten att förändra kursprogrammet eller kursens lärare vid t ex lärarens sjukdom.


Kuva: Teemu Hyvönen

Ikonkurser på svenska Grundkurs i ikonmålning 13.–22.5.2015 Fortsättningskurs i ikonmålning: Festikoner 25.5.–3.6.2015 Fortsättningskurs i ikonmålning: Kläder och attribut 10.–19.8.2015 Fortsättningskurs i ikonmålning: Den Heliga Treenigheten 7.–16.9.2015


Välkommen till Valamo! DET ÄR ENKELT ATT TA SIG TILL VALAMO Helsingfors........................................400 km Kuopio................................................ 100 km Savonlinna/Nyslott ......................... 120 km Joensuu.................................................65 km Varkaus.................................................65 km Heinävesi............................................. 40 km Tuusniemi............................................ 60 km Outokumpu..........................................45 km Du kan även resa bekvämt och ekologiskt med direktbuss från Helsingfors till Valamo dagligen (H­fors – Lahtis – St.Michel – Juva – Varkaus – Valamo)


Valamo folkhögskola

Valamo kloster

Valamontie 42 FI-79850 UUSI-VALAMO

KUNDTJÄNST måndag-fredag kl. 9.00-15.30, tel. +358 17 570 1810 myyntipalvelu@valamo.fi

ANMÄLAN OCH INFO OM KURSERNA: måndag-fredag kl. 9.00-15.00, tel. +358 17 570 1401 kurssit@valamo.fi www.valamo.fi/opisto

Valamos studie- och pilgrimsresor anordnas i samarbete med Lomalinja OY, www.lomalinja.fi

RECEPTION söndag-torsdag 9.00-16.00, fredag-lördag 9.00-18.00 tel. +358 17 570 111, valamo@valamo.fi VALAMO WEBSHOP webtuohus.valamo.fi www.valamo.fi

Valamo klosters folkhögskola erbjuder mångsidig kursverksamhet året runt. Du kan även besöka klostret alla dagar på året. Varmt välkommen till Valamo! www.valamo.fi

Valamo folkhögskola 2015  
Advertisement