Page 1

JAARGANG 19, NO 8 — 2017

NO 8

gFW Vakda t 2018 ar 29 ma IAL SPEC

Gamechanger:

Nike Boor

‘Sporten toegankelijk te maken voor iedereen met een handicap’ Nienke Teunissen van War Child over fondsenwerving

De anbi’s en de fiscus in 2018


INHOUD

COLOFON Vakblad Fondsenwerving Onafhankelijk vaktijdschrift voor de filantropische sector Jaargang 19 nummer 8, nr. 122

IN DIT NUMMER

© Copyright 1998 – 2018 Fondsenwerving.nl BV Aanmelden/opzeggen Opzeggingen schriftelijk, 30 dagen voor afloop van de abonnementsperiode. Abonnementstarief Voor € 97,- per jaar (ex. 6% btw) krijg je 8 keer het blad in de bus en nog veel meer; zie www.fondsenwerving.nl/abonneren Deadlines www.fondsenwerving.nl/deadlines Redactieteam Jaap Zeekant (founder en hoofdredacteur a.i.) Annemarie Vestering Carolien Lindeman Eva Huson Teije Brandsma Karin Vlug Wiebe de Graaf Columnist Jeroen Talens (WWAV) Algemeen redactieadres redactie@fondsenwerving.nl Website www.fondsenwerving.nl Relatiemanagement: samenwerken, adverteren? Rob Lucassen rob.lucassen@fondsenwerving.nl Aan dit nummer werkten mee Henk de Graaf Jolan van Herwaarden Evert van Bronkhorst Correctie en eindredactie taalhulp.nl Vormgeving Dana Dijkgraaf Design www.danadijkgraaf.nl Druk Impress www.impress.nl Prepostale verwerking Intermail / Prepost www.intermail.nl Uitgever Fondsenwerving.nl BV Chris Zeekant Keizersgracht 241 1016 EA AMSTERDAM KvK Amsterdam 70103585 btw NL8581.42.740.B01 ISSN 1338-7785 Overname artikelen Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever en met bronvermelding. Opleidingenpagina’s De pagina’s Opleidingen Fondsenwerving & Filantropie vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Fotocredits We doen altijd ons best om alle rechthebbenden te vermelden. Mocht iemand niet genoemd zijn en menen rechten te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij hem zich te wenden tot de uitgever. Portret Jeanine Hennis (p.5): Ministerie van Defensie. Portret Lillianne Ploumen (p.12): Ministerie van Buitenlandse Zaken.

3 Editorial 5 Personalia 6 Agenda & Vacatures 7 Column Jeroen Talens

Hoe lang is een donateur?

1 1 Kort & Goed: nieuws uit de sector

15 30

1 5 Nienke Teunissen van War Child over fondsenwerving

1 8 Boek: De goededoelenjungle 3 0 Game Changer: Nike Boor van Fonds Gehandicaptensport

37 Opinie: Kennis is cruciaal 3 9 De anbi’s en de fiscus in 2018

42

4 2 Opinie: Serious Request 44 Opleidingen Fondsenwerving & Filantropie

47 Service

Mijn grootste probleem is de minachting van het bedrag van vijf miljoen in één week

21 VakdagFW 18: beursvloer in beeld 22 Over VakdagFW18 24 Presentaties: tijdschema en overzicht 26 Ronde tafels: tijdschema en overzicht 2 8 Plattegrond

Foto’s game Changer Fonds Gehandicaptensport: Fonds Gehandicaptensport (cover, p. 3, 30-35). © Shutterstock: Brian A Jackson (p.7).

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017


EDITORIAL

DENKEND AAN OXFAM ZIE IK HAROLD SUMPTION Vanaf de jaren 50 was Harold Sumption (1917-1998) de pionier die met spectaculaire responsadvertenties in de kranten en later met direct mail de basis legde voor Oxfams zeer succesvolle fondsenwerving. Zijn betrokkenheid bij Oxfam Groot-Brittannië, ook als boardmember, duurde wel vijfendertig jaar. Ik ontmoette hem voor het eerst toen ik eind jaren 80 deelnam aan de (mede) door hem opgerichte International Fundraising Workshop (nu het IFC-congres). Hij was door zijn vakmanschap, zijn eenvoud, zijn warme betrokkenheid en de ethische beginselen waardoor hij zich als quaker liet leiden, een van de mensen die mij inspireerden om me in te zetten voor de ontwikkeling van de fondsenwerving als een echt vak. Ik zie hem nog staan, gewoon op een soort kistje, tijdens de spontane afsluitende sessie, met zo’n 150 deelnemers staande om hem heen in de lobby. We waren tot tranen toe geroerd. Als Harold Sumption sprak, wist je waar het in de goededoelenwereld echt om ging. Aan Harold Sumption moest ik denken bij de recente berichten over het gedrag van hulpverleners van Oxfam in Haïti in 2011. Neen, volgens de directie van Oxfam UK, was er geen geld van de donateurs gebruikt voor de betaalde seks die hun hulpverleners consumeerden in Haïti. Dat lijkt me zelfs voor een Rekenkamer nauwelijks controleerbaar in zo’n rampsituatie. Bovendien is het vanuit een breder perspectief altijd onwaar. Als dit soort vreselijke escapades worden uitgehaald door de mensen die in de noodhulp voor je aan het werk zijn, en het komt uit, dan is de schade niet te overzien. Een deuk in je imago waar je nog lang last van kan hebben. Weglopende donateurs en verdwenen vertrouwen.

NR.8 2017

Allemaal schade op kosten van de trouwe gevers. Tenminste, als het uitkomt. Want de persmededelingen in 2011 werden door Oxfam UK zorgvuldig geframed en geconcipieerd. Rapporten werden niet vrijgegeven. Tegen de medewerkers werd geen aangifte gedaan, ‘omdat dat gevolgen zou kunnen hebben voor de vrouwen in kwestie.’ Dat ‘geen aangifte’ ook betekent minder kans op de die vervelende publiciteit, is dan mooi meegenomen. Ik zeg hier bewust niet prostituees, omdat het in de eerste plaats vrouwen zijn. We weten niet welke omstandigheden hen ertoe brachten zich voor betaalde seks aan te bieden. We weten niet of ze gedwongen werden. Oxfam heeft het ons niet verteld. Dat er sprake zou zijn van minderjarigheid laat ik ook buiten beschouwing: dat zal ook wel niet onderzocht zijn ‘om de vrouwen te beschermen.’ Maar ook medewerkers die ervan moeten hebben geweten en later diegenen die intern de rapporten lazen, hebben de ergste feiten onder de roos gehouden. Het zwijgen dat Oxfam als formele strategie aanhield, tot alles op straat lag. Hetzelfde luidruchtige zwijgen dat we kennen van al die organisaties die de mond vol hebben van transparantie, tot er weer eens iets misgaat. Het is het gedrag van instituties waarvoor imagoschade belangrijker is geworden dan integriteit, waarvoor het voortbestaan belangrijker is geworden dan de doelstelling. Maar het kan ook anders. Lees daarvoor het uitstekende artikel ‘Geen hulporganisatie is immuun voor misbruik’, dat Hans Nauta schreef in Trouw van 15 februari 2018. Hij sprak onder anderen met Tjipke Bergsma, directeur van War Child en oud-plaatsvervangend directeur van Plan International, die laat zien hoe echte transparantie er uitziet. ◊

Jaap Zeekant Hoofdredacteur a.i. Reacties naar: redactie@fondsenwerving.nl

VAKBLAD FONDSENWERVING

3


ADVERTENTIE

Marketing automation voor non-profit organisaties

Weet jij jouw donateurs steeds opnieuw te prikkelen? De juiste doelgroep, met de juiste boodschap, op het juiste moment, daar is “marketing automation” voor nodig. Met meer dan 23 jaar specifieke ervaring levert Ifunds crm en campagnemanagement oplossingen speciaal ingericht voor fondsenwervende organisaties, op basis van de nieuwste Microsofttechnologie. www.ifunds.nl • 033-467 70 30


PERSONALIA

Personalia

Siep Wijsenbeek | Nieuwe directeur FIN Siep Wijsenbeek is per 1 januari 2018 benoemd tot directeur van de FIN. Hij volgt daarmee Marina de Kanter op die de afgelopen maanden de directeursfunctie ad interim vervulde. Samen met het FIN-team gaat Wijsenbeek het bestuur ondersteunen bij het versterken van de maatschappelijke goodwill van vermogensfondsen. Siep: ‘De wereld zou er heel anders uit zien zonder de maatschappelijke bijdragen van charitatieve vermogensfondsen. Het is opmerkelijk dat maar weinig mensen beseffen hoe groot de impact is van deze particuliere instellingen. Ik leerde zelf deze wereld kennen toen ik als bankier het vermogen beheerde van een aantal vermogensfondsen en zag hoe goed het rendement wordt besteed.’

Rob Lucassen aan de slag voor Fondsenwerving.nl Begin maart 2018 is Rob Lucassen (1967) begonnen voor Fondsenwerving.nl met het relatieonderhoud (en het uitbreiden) van onze trouwe groep partners NR.8 2017

en/of sponsoren van Vakblad Fondsenwerving, en de standhouders op de Vakdag. Ook zal Rob samen met het de rest van ons team aan businessdevelopment gaan doen. Denk aan nieuwe waardevolle proposities die relevant zijn voor fondsenwervend Nederland. Rob studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant met als afstudeerrichting Marketing. Contact: rob.lucassen@ fondsenwerving.nl | 0622 202 465

herdenken en vieren, en staan zij met elkaar stil bij het feit dat wij in Nederland leven in vrijheid door de offers van anderen.

Meta Neeleman | Directeur KNGF Geleidehonden

Jeanine Hennis | Voorzitter Nationale Kinderherdenking in Madurodam Jeanine Hennis, VVD-kamerlid en voormalig minister van Defensie, is benoemd tot voorzitter van de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei. Deze herdenking vindt jaarlijks plaats in Madurodam en wordt naast de bijeenkomsten op de Dam en de Waalsdorpervlakte gezien als een van de grootste herdenkingen van Nederland. Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei organiseert de herdenking in samenspraak met de gemeente Den Haag en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei brengt de thema’s herdenken, vrijheid en verzet op een voor kinderen laagdrempelige en toegankelijke manier onder de aandacht. Met steun van diverse fondsen kunnen kinderen kennismaken met de thema’s VAKBLAD FONDSENWERVING

Meta Neeleman is per 1 april 2018 benoemd tot directeur-bestuurder van KNGF Geleidehonden. Zij volgt hiermee interim-bestuurder Peter van der Heijden op. Meta Neeleman, van oorsprong journalist, is een ervaren directeur-bestuurder en al jaren betrokken bij maatschappelijke organisaties. De laatste zes jaar werkte zij als directeur-bestuurder bij Theater Orpheus in Apeldoorn, maar nu is zij toe aan een nieuwe uitdaging. Neeleman: ‘Ik zie regelmatig in Theater Orpheus hoe geweldig het is dat een geleidehond ervoor kan zorgen dat mensen met een beperking toch naar (bijvoorbeeld) het theater kunnen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het verder ontwikkelen en vernieuwen van de organisatie die deze bijzondere honden opleidt. Mijn enthousiasme daartoe is alleen maar toegenomen door de gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gevoerd met de mensen van KNGF Geleidehonden.’

Nieuwe functie? via: Laat het ons weten ving.nl er redactie@fondsenw 5


AGENDA & VACATURES

Vacatures

Agenda Nationale Vakdag Fondsenwerving 2018

Ook dit jaar verwachten we weer collega’s die actief zijn in: • marketing • (fondsen-)werving • communicatie Maar zeker ook leden van directies en bestuursleden! Schrijf je nu in op: www.vakdagfondsenwerving.nl

Datum evenement: 29 maart 2018 - 08:30 tot 17:00 Locatie: Het Maasgebouw van Stadion Feijenoord, Rotterdam De Nationale Vakdag Fondsenwerving is dé ontmoetingsplaats voor iedereen bij goede doelen en andere wervende non-profitinstellingen, die betrokken is bij fondsen- en ledenwerving, van fondsenwerver tot directie- en bestuursleden. Samen met de consultants, leveranciers en bureaus die werken voor die organisaties, maken ze de dag tot een jaarlijks succes. De Vakdag Fondsenwerving is een dag vol inspiratie, tips, adviezen en netwerkmogelijkheden en heeft met tientallen presentaties en rondetafelgesprekken en met zo’n zestig stands op de infomarkt, veel te bieden aan elke bezoeker. WAAROM GAAN? Nou, wat dacht je hiervan: • Bijspijkeren van je kennis op het gebied van fondsenwerving en alles wat daarmee te maken heeft. • Rondetafelsessies met elf collega’s over specifieke onderwerpen. • Tal van interessante presentaties over de nieuwste ontwikkelingen. • Leveranciers delen kennis en ervaring. • Een enorm netwerk van fundraising professionals. • De Netwerkborrel. VOOR WIE? De Vakdag is er voor goede doelen en andere non-profits, voor wie de zoektocht naar (aanvullende) financiële middelen en (nieuwe) inkomstenbronnen belangrijk is.

Voor deze en andere vacatures kijk op fondsenwerving.nl/vacatures

Homeplan is op zoek naar:

Relatiemanager zakelijke markt AANTAL UUR

Internationale organisatie voor ThirdSectoronderzoek Datum evenement: 10 - 13 juli 2018 Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

24 - 32 uur GEÏNTERESSEERD?

Contactpersoon: Marike van Seeters, directeur Stichting HomePlan, bellen op nummer 076 5736 736. Reageren kan tot en met 12 maart.

Meer informatie en aanmelden: vakbladfw.nl/2F3GuwH

Publiek Centraal Datum evenement: 20 maart 2018 - 09.00 - 17.00 u Locatie: Gent, België In de Gentse Minardschouwburg worden op 20 maart zo’n 250 deelnemers van organisaties en overheden uit alle sectoren van social profit en overheid verwacht. Op het programma staan meer dan twintig sessies over storytelling, sociale media, marketingstrategie, digitale communicatie, de nieuwe dataprotectieregels, innovatie, ambassadeurschap, participatie, jongerenmarketing, diversiteit en fondsenwerving en meer. Informatie en inspiratie over deze thema’s krijgen de deelnemers van vijf topexperts. In de namiddag vertellen meer dan twintig organisaties uit social profit of overheid over een inspirerend praktijkvoorbeeld. Er zijn langere sessies, van een uur, kortere sessies, van een half uur, en zeer korte sessies, tafelverhalen van vijftien minuten met tien mensen aan de tafel.

Wil jij ook jouw evenement, vacature of personalia op deze pagina (en/of online) terugzien?

Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij.

Meld je nu aan op: www.vakdagfondsenwerving.nl

6

Aanmelden kan via: vakbladfw.nl/2o5wAmg

VAKBLAD FONDSENWERVING

Mail naar: vakblad@fondsenwerving.nl NR8 2017


COLUMN

HOE LANG IS EEN DONATEUR? door Jeroen Talens

T

oen ik nog op de lagere school zat, vroeg een klasgenootje mij: hoe lang is een Chinees? Jarenlang heb ik mijn hoofd gebroken over deze krankzinnige vraag. Hoe kon ik dat nou weten? Hoe kon überhaupt iemand zoiets weten?

Ik schatte in dat ze vrij klein waren. Maar het waren er zo veel dat alleen het tellen al een opgave was – laat staan het meten!

Maar je kunt natuurlijk ook anders kijken naar andere goede doelen. Bijvoorbeeld als geestverwanten.

Inmiddels weet ik hoe lang een Chinees is. Ik zocht vorige week op Google en binnen een minuut had ik antwoord. Wil je het weten? Een Chinese man meet in de stad 1.70 meter (op het platteland is hij 1.66 meter) en een vrouw 1.58 meter (een centimeter kleiner buiten de stad). Zo’n antwoord leidt bij mij direct tot nieuwe vragen. Want hoe lang is dan een Nederlander? Het zal je niet verbazen dat hij een stuk langer is dan een Chinees: een man meet 1.84 meter en een vrouw 1.71 meter. Wil je ook nog weten hoe lang die Nederlander onder de douche staat? Bingo: 9 minuten per keer. Hoe lang hij in de file staat? 39 uur per jaar. Zelfs als je wilt weten hoe lang de Nederlander seks heeft, krijg je gedetailleerd antwoord (5 minuten en 4 seconden - en steeds minder naarmate hij ouder wordt). Internet lijkt echt een oneindige bron van data. Maar schijn bedriegt... Zo gauw je het woord ‘donateur’ intypt, stokt de informatie namelijk. Kijk, dat niemand weet hoe lang een donateur is, begrijp ik. Maar waarom lees ik bijvoorbeeld nergens hoe oud een donateur is? Ook als je het antwoord op die - nogal relevante - vraag zoekt, word je niets wijzer. Dat is gek, want in vrijwel elke briefing van elke opdrachtgever lees ik dat de achterban 55-plus is. Volgens mij weten goede doelen dondersgoed wie hun donateur is. Maar het lijkt erop dat ze die informatie liever voor zichzelf houden. Is dat logisch? Wél als je een donateur beschouwt als een persoon die een bepaalde hoeveelheid geld beschikbaar heeft en loopt te wikken en te wegen wie zijn gift nu weer krijgt. Dan is het ieder voor zich. Want waarom zou je de concurrentie wijzer maken? Maar je kunt natuurlijk ook anders kijken naar andere goede doelen. Bijvoorbeeld als geestverwanten. Als mensen die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel dienen – zorgen dat we de wereld een beetje mooier maken! Zo bekeken zou het de moeite waard zijn om je kennis juist te delen. En niet alleen omdat je dan transparant bent en transparantie in de mode is. Maar gewoon, omdat je samen sterker staat en iedereen profiteert van zo’n uitwisseling van informatie. En ook omdat ik dan misschien antwoord krijg op een brandende vraag: hoe lang is een donateur? ◊ Jeroen Talens is creative director bij WAVV

NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

7


ADVERTENTIE

Het wordt drukker da n ooit: meld nu aa n : w w je w.vakdagfo n dsenwervin en verzeke g .n l r je van een plek.

#nooitgeweten ‘Voor ab onnees op VakbladFW gratis toegang (met 1 collega van dezelfde organisatie).’

n e fj

j i r h c S

n i u

a v !

a d k

n o gf

n i v r e w n e s d

l n . g

ner en #ookvoor grote doelen en kleinere anbi’s, begin enz. nhuis zieke en t rsitei senior, zorg en museum, unive

Donderdag 29 maart 2018 De Kuip Rotterdam PRODUCTIE VAN:

kers van e r p s ) p o (t d Afwisselen nationale r e t in n e m e eigen bod rtaal Engels). toppers (voe


ADVERTENTIES

Wij zijn al 20 jaar de duurste! Echt waar. Want zo lang zijn we al actief in telefonische fondsenwerving in Nederland. En ja we zijn doorgaans echt de duurste. Tenminste als u alleen kijkt naar de prijs per gesprek. Maar gelukkig weten veel van onze klanten dat Return On Investment op twee manieren kan worden geĂŻnterpreteerd: door de kosten te minimaliseren of door de opbrengsten te maximaliseren. Dat laatste, daar zijn wij de beste in. Wij zorgen dat iedere euro die u via ons in uw donateurs investeert het best rendeert. Dus kunnen we het ons veroorloven om de duurste te zijn. Want het betekent niet dat we met uw geld smijten. Het betekent dat we uw geld beter investeren in hogere opbrengsten voor uw organisatie. We hebben een management systeem ontwikkeld dat daarvoor zorgt. Dat helpt ons uw campagnes tot betere resultaten te brengen en het klachten niveau laag te houden. Zodat we, juist berekend, helemaal niet zo duur zijn. We bellen alleen voor goede doelen. Inmiddels in 6 landen van Europa. Hebben een reeks aan trouwe klanten. Maar als u eens van gedachten wilt wisselen over telefonische fondsenwerving, neem gerust contact met ons op. Dat is gratis.

Henk Smit

E-MAIL WEBSITE T F M

Piet Heinkade 1-5 1019 BR Amsterdam henk@reactie-response.nl www.reactie-response.nl 0880 280 280 0880 280 275 06 51 262 862

Reactie & Respons: uiteindelijk de goedkoopste!

R&R halve adv.indd 1

29-05-13 13:47

Onze opleidingen gaan weer beginnen. Voor startende en ervaren fondsenwervers! De Triple-F Academy biedt voor iedereen een passende scholingsmogelijkheid. Onze opleidingen sluiten aan bij de branche-erkende beroepsprofielen voor fondsenwervers. Steeds meer (potentiĂŤle) werkgevers hanteren deze beroepsprofielen. Met een diploma van de Triple-F Academy laat je zien dat jij je vak verstaat. Schrijf je daarom nu in voor een van onze beroepsopleidingen, topcolleges, workshops of trainingen.

KIJK OP: www.3f-academy.nl voor ons programma en startdata!

Kantoor: Dam 20-22 | 4241 BN Arkel | T 0183 - 563 912 | E info@3f-academy.nl I www.3f-academy.nl

TFA_0012_adv_190x130_beroepsopl_2018_01.indd 1

21-02-18 14:53


ADVERTENTIES

Dé ambassadeurs voor jouw organisatie... Oprechte aandacht

“In contact komen met mensen die bewogen worden door een goed doel: dat vind ik leuk. Met die mensen voel ik me echt verbonden. Zeker wat oudere mensen vinden het juist prettig om gebeld te worden door iemand die oprechte aandacht voor ze heeft.” Irene Dekker, 69 jaar

Onze bellers voor jouw organisatie inzetten? Bel 023 - 565 66 66 en vraag naar Marieke of Tim

Het verschil maken

“Ik vind het belangrijk om het verschil te maken voor een ander en tegelijkertijd om resultaten te halen. Als ik van iemand die bozig opneemt een enthousiaste donateur kan maken door een goed gesprek, kan mijn dag niet meer stuk.” Ben Vrenegoor, 80 jaar

Onze klanten zijn o.a.: Dierenbescherming, NSGK, Trombosestichting Nederland, Amref Flying Doctors, Simavi, Kinderpostzegels, Eyecare Foundation, Wereld Natuur Fonds, Hersenstichting, WKOF en vele andere....

DE HELPENDE HAND BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN VOOR EEN DOELGERICHTE WERVINGSSTRATEGIE OP NALATENSCHAPPEN CENTRUM NALATENSCHAPPEN BIEDT EEN BREDE EXPERTISE EN JARENLANGE ERVARING.

SPORTLAAN 18 A 5242 CR ROSMALEN T. 073-6101040 I. WWW.CENTRUMNALATENSCHAPPEN.NL


KORT & GOED

KORT & GOED Hans de Groot komt met FundFactory Hans de Groot, die geen onbekende is in de wereld van fondsenwerving en CRM, kwam onlangs met een geheel nieuw product. Hans: ‘Alle kennis en ervaring van twintig jaar met het ontwikkelen van software voor grote goede doelen zit in onze splinternieuwe oplossing. We werken met een van de modernste ontwikkelplatforms van dit moment, zodat zaken als veiligheid en stabiliteit van het hoogste niveau zijn.’ Alle particuliere en zakelijke gevers komen in één eenvoudig te bedienen programma. De bankgegevens met alle betalingen worden automatisch verwerkt, zodat de geefhistorie wordt bijgehouden. Het incasseren van machtigingen kan via een bank of een paymentprovider. Er is volledige integratie met MailChimp voor het uitsturen van nieuwsbrieven, maar ook individuele e-mails via marketingautomatisering. Ook een-op-eencommunicatie is vanuit het systeem mogelijk, zoals met een brief of via een e-mail. Giftverzoeken kunnen automatisch worden verzonden vanuit het systeem, op basis van geefgedrag. Verder worden acties, projecten en campagnes

ondersteund. Websitekoppelingen voor het publiceren over projecten en het gericht laten doneren worden standaard meegeleverd, terwijl voor individuele koppelingen zogenoemde API’s kunnen worden geprogrammeerd. Het systeem werkt op elk apparaat: pc., Mac, Chromebook, tablet en smartphone. FundFactory is verkrijgbaar vanaf  60 euro per maand, inclusief btw. Hans: ‘Door online actief te zijn, kun je via allerlei kanalen optimaal communiceren met je (potentiële) gevers, sympathisanten en influencers en aan hun verwachtingen voldoen. Ze willen zich meer en meer betrokken voelen en kunnen meebeslissen door gericht te doneren of geïnformeerd te worden over wat er met het geld voor een specifiek project gebeurt. Voor goede doelen en andere fondsenwervende instellingen betekent dit actueel en inhoudelijk communiceren met de gever; hun laten weten hoe het project verloopt waaraan is gedoneerd en zorgen dat nieuwe geefverzoeken in lijn zijn met hun verwachtingen. We zijn gestart met FundFactory, omdat de beschikbare platformen en systemen niet allemaal binnen het bereik van kleinere goede doelen liggen.’ Info: www.fundfactory.nl

‘EEN DAGELIJKS MEDICIJN TEGEN DE WAAN VAN DE DAG’ De Correspondent

Donaties The Correspondent voor Engelstalige editie Ook voor De Correspondent is fondsenwerving heel belangrijk. Miljardair Craig Newmark, de oprichter van Graigslist, doneerde eind vorig jaar vanuit zijn liefdadigheidsorganisatie Craig Newmark Philanthropies, 100.000 dollar aan het journalistieke platform The Correspondent. De Correspondent kondigde in maart vorig jaar aan een Engelstalige editie te willen lanceren. Met het geld Van Newmark kunnen oprichters Ernst-Jan Pfauth en Rob Wijnberg, de Engelstalige editie verder uitbouwen. Zo willen zij onder meer een hoofdredacteur aanstellen en het team verder vorm geven, in aanloop naar de officiële lancering in 2018.

NR.8 2017

Pfauth zegt dat hij en Wijnberg dankbaar zijn voor het vertrouwen dat deze organisatie in hen stelt: ‘Wij zijn blij met deze steun voor onze journalistieke missie. Daardoor voelen we ons welkom in de VS. De missie van Craig Newmark Philantropies is onder andere het promoten van betrouwbare journalistiek, voor ons was dit dus de perfecte organisatie om steun aan te vragen.’ Eerder hielp de Stichting Democratie en Media het Engelstalige project The Correspondent, met een donatie van 300.000 dollar en een converteerbare lening van nog eens 300.000 euro.

VAKBLAD FONDSENWERVING

11


KORT & GOED

Lillianne Ploumen Machiavelliprijs 2017 Op 14 februari 2018 kreeg Lillianne Ploumen de Machiavelliprijs voor het initiatief SheDecides, dat zij als minister van Ontwikkelingssamenwerking in 2017 vlak voor het einde van haar ministerschap nam. De prijs die jaarlijks wordt toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie, werd uitgereikt door Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli. Het initiatief SheDecides ontvangt de prijs aldus de jury ‘Omdat deze beweging in een recordtempo bijna 400 miljoen euro bij elkaar heeft gebracht voor het recht van vrouwen en meisjes over de hele wereld om zelf te kunnen beslissen of ze kinderen willen, wanneer en met wie. Binnen nog geen zes weken ontstond er een wereldwijde beweging van landen, fondsen en particulieren ten faveure van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes’, aldus het juryrapport. ‘SheDecides is in alle opzichten een verschijnsel van deze tijd. Het is een beweging waarbij grenzen tussen overheden, ngo’s, fondsen en particulieren vervagen. Een beweging met communicatie als belangrijkste hulpbron, bepalend voor het succes ervan. Nog nooit is de internationale bijval voor een Nederlands initiatief zo snel zo groot geweest. Initiatiefneemster Lillianne Ploumen, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, is met haar zelfbewuste vastbeslotenheid zelf ook een wonder van communicatie. Zij hield de ogen op de bal om te voorkomen dat vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden op achterstand zouden worden gezet’.

Ploumen daarover in Vakblad Fondsenwerving vorig jaar: ‘Het was een actie in reactie op het besluit van de nieuwe Amerikaanse president begin dit jaar om zwaar te bezuinigen op family planning in ontwikkelingslanden. In vijf weken tijd werd 181 miljoen euro bijeen gebracht voor het doel: wereldwijd vrouwen en meisjes steunen in hun zelfbeschikkingsrecht, zodat ze zelf kunnen bepalen of en wanneer ze kinderen willen krijgen, en met wie. Daardoor worden ze ook minder vaak uitgehuwelijkt en kunnen ze naar school gaan. Het mooie is dat het initiatief breed wordt gedragen door 55 landen. Niet alleen Duitsland en Denemarken, maar ook landen als Tsjaad, Ethiopië en Colombia, waar deze problematiek nog aan de orde van de dag is. Het geld komt van regeringen en ngo’s, maar ook van vermogensfondsen en burgers die donaties deden. Er wordt geen aparte organisatie voor opgericht, we werken met bestaande maatschappelijke organisaties die al ervaring en een netwerk hebben in de regio’s zelf.’

FONDS 1877 HELPT BIJ FINANCIERING DIEPGRAVENDE JOURNALISTIEK Fonds 1877 open voor aanvragen beurzen voor journalisten van maximaal € 30.000,-. In VakbladFW jaargang 19, nummer 2 (maart 2017) hebben we uitgebreid gepubliceerd over het toenemende belang van fondsenwerving voor goede journalistiek. Die ontwikkelingen lijken zich versterkt door te zetten. In dat nummer schreven we ook over het Fonds 1877. 12

Pieter Elshout, directeur / uitgever van De Groene, toen tegen Vakblad Fondsenwerving:  ‘Fonds 1877 is bedoeld voor de financiering van grote journalistieke onderzoeken die de Nederlandse politieke, economische of maatschappelijke werkelijkheid nauwgezet ontrafelen. Het staat open voor aanvragen van vaste medewerkers van De Groene Amsterdammer en andere (freelance) journalisten. Er is jaarlijks ten minste € 150.000,beschikbaar. Het fonds betaalt niet per woord, zoals in de journalistiek gebruikelijk is, maar vergoedt de tijd die in het onderzoek wordt gestoken. De artikelen worden in De Groene gepubliceerd. Maar vanwege de grote tijdsinvestering en het belang van de projecten zoekt Fonds 1877 ook samenwerking met en publicatie in andere media. Het fonds wordt gevormd uit grote en kleine giften van de lezers van De Groene Amsterdammer en

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR.8 2017


KORT & GOED anderen. Bovendien heeft de Stichting Hartwig Foundation toegezegd dit initiatief de komende drie jaar te zullen ondersteunen. Uiteraard gaat De Groene, die wordt uitgegeven door een stichting zonder winstoogmerk, op zoek naar meer gevers.’ Mogelijk gemaakt door de steun van de Hartwig Foundation komt het totaalbedrag dat voor de drie beurzen beschikbaar is, bovenop de al beschikbare € 150.000.   Vanaf 1 maart tot 15 juni 2018 kunnen bij het fonds aanvragen worden ingediend voor diepgravende journalistiek. Er zijn drie beurzen beschikbaar van elk maximaal € 30.000,-. Met zo’n bedrag kan een halfjaar fulltime aan een journalistiek onderzoek worden gewerkt. Ze worden toegekend aan onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de controle op macht en belangen in Nederland. Het fonds wil structurele tekortkomingen en mistoestanden in Nederland in zicht brengen en stimuleert daarbij samenwerking met en tussen verschillende media.

De onderzoeken moeten bij voorkeur geschikt zijn voor producties in verschillende media, waaronder in ieder geval een long read in De Groene Amsterdammer. Journalisten kunnen een voorstel voor een Resarch Grant indienen als individu of als team. Zij kunnen freelancer zijn, of werkzaam zijn in vaste dienst voor een krant of tijdschrift. Aanvragers mogen ook co-financiers benaderen. De inschrijving opent 1 maart en sluit 15 juni 2018 en aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.   De onderzoekers kunnen op redactionele ondersteuning rekenen door Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Investico heeft specifieke expertise in huis (onder andere datajournalistiek, WOBspecialisme en toegang tot financiële data) en onderhoudt een netwerk met diverse media. Daaronder zijn de vaste partners van het platform: Trouw, FD en De Groene Amsterdammer en ad-hocpartners waaronder Argos en Nieuwsuur. Info: www.Fonds1877.nl

Crowdfunding top 100: de meest succesvolle projecten van 2017 De Breed & Partners heeft de Nederlandse Crowdfunding top 100 gepubliceerd. Crowdfunding is de laatste jaren een snel groeiend financieringsfenomeem geworden met grote betekenis. Maar in dit overzicht doen de goede doelen nog niet mee. De lijst biedt een overzicht van de meest succesvolle crowdfundingprojecten van 2017. Op nummer 1 staat de elektrische scooter van Bolt Mobility, die via Seedrs 3,2 miljoen euro wist te funden.  De cijfers van de lijst zijn gebaseerd op data van Fundwijzer van 1 januari t/m 22 december 2017. Daarin zijn alle projecten die minimaal hun doelbedrag hebben behaald meegenomen. De projecten in de top 100 hebben samen dit jaar ruim 61 miljoen euro opgehaald. Crowdfunding in Nederland is dan ook nog steeds bezig aan een opmars, maar er zijn ook veel uitdagingen. ‘In 2016 werd er voor 150 miljoen euro gecrowdfund in Nederland en het lijkt erop dat die teller aan het einde van dit jaar naar 175 miljoen euro gaat. Dat is een stijging van ruim 15 procent’, aldus Bart Ruitenbeek van Fundwijzer.   Opvallend aan de lijst is de hoeveelheid duurzame en innovatieve projecten. De top 100 bestaat voor een kwart uit projecten met een duurzame insteek, zoals zonnepanelen en elektrische vervoersmiddelen. ‘MKB Nederland is heel sterk bezig om bestaande producten slimmer te maken waardoor ze sustainable worden, zowel in gebruik als ook voor milieu’, aldus Corné van Gool, NR.8 2017

partner bij DB&P. Een andere trend is een toename van het aantal vastgoedprojecten. ‘Het wordt steeds lastiger om de financiering voor commercieel vastgoed bij banken rond te krijgen. Samenwerking met een crowdfundingplatform biedt uitkomst’, volgens Jeroen ter Huurne, algemeen directeur van Collin Crowdfund. Het onderzoek levert interessante feiten op. De meest voorkomende platforms in de top 100 zijn Collin Crowdfund (27 keer), Geld voor Elkaar (16 keer) en Duurzaam Investeren (12 keer). De projecten van Collin Crowdfund in de top 100 zijn samen goed voor 15 miljoen euro. Er staan in totaal achttien verschillende platforms in de top 100. In 2015 ging de eerste plaats ook al naar een elektrische scooter. In tachtig gevallen is er sprake van crowdfunding op basis van een lening   Goede doelen komen in de top 100 niet voor. Mark Lipsius van DB&P: ‘Die staan er inderdaad niet in. Dit heeft ermee te maken dat de crowdfundingcampagnes voor een goed doel, donaties dus eigenlijk, relatief minder ophalen. Bovendien is het lastig om te bepalen wanneer een goed doel onder crowdfunding valt. De richtlijn voor de top 100 is dat het desbetreffende project op een crowdfundingplatform gepubliceerd moet zijn, en het is ook van belang dat er een doelbedrag is en een einddatum.’  De top 100 is hier te vinden: vakbladfw.nl/2HckUXo

VAKBLAD FONDSENWERVING

13


KORT & GOED

Legacy Foresight 2018 Het vierde jaarlijkse onderzoek naar nalatenschappen in Nederland start met vier nieuwe organisaties en vijftien oude bekenden: KWF kankerbestrijding, Hartstichting, Dierenbescherming, Cordaid, Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen, WWF, Amnesty International, Nierstichting, KNGF Geleidehonden, Longfonds, Liliane Fonds, CliniClowns, Greenpeace, Wakker Dier, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling en Natuurmonumenten. Samen zijn ze goed voor zo ongeveer de helft van het totaalaantal nalatenschappen voor goede doelen.  Het onderzoek wordt zoals vorige jaren uitgevoerd door consultant Arjen van Ketel, in samenwerking met het Britse onderzoeksbureau Legacy Foresight.

Het onderzoek richt zich ook op specifieke aandachtsgebieden zoals de impact van een veranderende generatie op nalatenschappen en wat is in-memoryfondsenwerving. Ook wordt gekeken naar de achtergronden van de zogenoemde onzichtbare erflaters: mensen die een organisatie in hun testament opnemen zonder dat er contact is geweest.   De onderzoeksrapporten met informatie over de marktontwikkelingen en -prognoses, inzicht in marketingactiviteiten en de resultaten van de deelnemers, en de resultaten van het consumentenonderzoek komen in  juni en september 2018 beschikbaar voor de deelnemers. In september wordt een samenvatting vrijgegeven die ook beschikbaar is voor de niet-deelnemers. Het ‘snapshotreport’ over het afgelopen jaar is te downloaden via de website via www.legacyforesight.nl. Daar vind je ook meer info over het onderzoek.

CMS en Nederland Cares slaan de handen ineen

CMS, een van de grootste advocatenkantoren ter wereld, gaat samenwerken met Nederland Cares, een stichting die flexibel vrijwilligerswerk aanbiedt. Nederland Cares realiseert samen met het bedrijfsleven maatschappelijke impact. Ze organiseren maatschappelijke teamactiviteiten voor 10 tot 250 medewerkers. Collega’s helpen kwetsbare mensen in hun eigen omgeving, tevens een manier om de teambuilding te bevorderen.  Bijzonder is de jaarlijkse Olympische Sportweek die Nederland Cares organiseert in juni. Honderden young professionals van verschillende bedrijven, waaronder CMS, bieden ruim 1200 kinderen uit achterstandssituaties de kans om op speelse wijze kennis te maken met diverse sporten in 14

het Olympisch Stadion in Amsterdam. Willem Hoorneman, managing partner van CMS: ‘CMS wil net als Nederland Cares de maatschappelijke betrokkenheid van de young professional vergroten. Door de samenwerking met Nederland Cares kunnen wij ons actief inzetten voor de kwetsbare groepen van ons land.’   Karin Schadee, directeur van Nederland Cares: ‘Samen werken we aan de verwezenlijking van onze missie: verschillende leefwerelden samenbrengen en zo bouwen aan een samenleving waarin mensen openstaan voor elkaar, dat willen we.’

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR.8 2017


GEVEN

In dit Vakblad zetten we graag de fondsenwervers centraal, met persoonlijke verhalen over wat hen beweegt, waarom ze dit werk doen en hun organisatie kozen. Hoe is hun eigen geefgedrag, wat vinden ze van de actuele ontwikkelingen in hun vak? Voor dit nummer spraken we met Nienke Teunissen van War Child. door Eva Huson

Nienke Teunissen over fondsenwerving

In deze rubriek kwamen eerder fondsenwervers aan het woord van: • Stichting De Regenboog, • Stichting Wakker Dier

NR.8 2017

• Amnesty International Nederland • Natuurmonumenten • Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC

VAKBLAD FONDSENWERVING

Geef je zelf aan goede doelen? Ik heb het geefgedrag van een oud vrouwtje: ik doneer aan veel doelen een beetje. Momenteel geef ik tussen de € 2,50 en € 10,00 aan negen organisaties, uiteraard War Child, en verder variërend van mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International tot regiostichtingen zoals Flevolandschap. Aan de meeste geef ik via machtigingen, maar soms doneer ik ook via automatische overschrijvingen. Dan heb ik ooit spontaan besloten hen elke maand iets te geven. Verder loop ik collectes voor bijvoorbeeld het Nationaal MS Fonds en kun je bij mij altijd aankloppen voor sponsoracties. Ik heb driemaal meegedaan aan Alpe d’HuZes, fietste de Mont Ventoux op voor KWF Kankerbestrijding en beklom de Kilimanjaro voor War Child, mijn huidige werkgever. Voor hen doe ik ook statiegeldacties en werf ik soms onbedoeld donateurs. Gewoon doordat ik op verjaardagen enthousiast over mijn werk vertel. Vanwaar die ruimhartigheid? Dat komt voort uit dankbaarheid. Ik prijs me gelukkig over hoe ik ervoor sta in het leven. Ik ben gezond, opgegroeid in vrijheid en woon in Nederland, een geweldig land met een geweldig paspoort. Ik gun iedereen zo’n bestaan en hoop, naast m’n werk, door te doneren en collecteren daaraan een steentje bij te dragen.   Ben je als donateur goed van vertrouwen of houd je de besteding van je goede doelen nauwkeurig bij? Ik vertrouw erop dat organisaties hun werk goed doen. Het irriteert me daarom ontzettend als iemand over directeurssalarissen begint of hulp een druppel op de gloeiende plaat noemt. Dan denk ik echt: joh, doe je onderzoek eens goed. Ik ga daarom altijd de discussie aan, want dankzij mijn werkervaring weet ik gewoon dat goede doelen wel degelijk het verschil kunnen maken. 15


GEVEN

Dat organisaties openheid van zaken geven, vind ik overigens wel meer dan normaal. Al hoeven ze van mij niet te rapporten tot op de laatste cent achter de komma. Wel vind ik het fijn om regelmatig iets van hen te horen of te zien. Maar alles lezen doe ik niet. Niet uit desinteresse, maar gewoon door tijdgebrek. Soms kom ik niet eens toe aan het lezen van de nieuwsbrief van War Child. Je werkt nu dertien jaar in fondsenwerving en je bent auteur van `Grote-giftenwerving in 60 minuten voor non-profit bestuurders en directies´. Waarom wilde je fondsenwerver worden? Dat heb ik nooit zo bedacht, ik ben er gewoon ingerold. Tijdens mijn laatste jaar Sociale Wetenschappen onderzocht ik met een groepje medestudenten framing en goede doelen. Dat leverde destijds significante resultaten op: we toonden aan dat als organisaties negatieve foto’s met negatieve teksten gebruiken de geefintentie groter is dan wanneer je positieve beelden en tekst gebruikt. Oftewel, een zin als ‘zonder uw hulp redt dit kind het niet’ werkt beter dan ‘met jouw hulp redt u dit kind’. Met dat nieuws stonden we vervolgens in de krant en kwamen we op de radio. Ook mochten we bij marketing- en communicatiebureau 16

WWAV langskomen om de onderzoeksresultaten te presenten. Een week na die presentatie belden ze van WWAV of ik bij hen wilde komen werken. Een goede keuze? Zeker. Ik haal veel voldoening uit m’n werk als fondsenwerver. Je zorgt ervoor dat goede doelen hun werk kunnen doen. Neem War Child, mijn huidige werkgever. Het helpen van oorlogskinderen is zo belangrijk. Dat besef ik steeds weer als ik de verhalen van die kinderen hoor. Zo vreselijk. Die gaan je voorstellingsvermogen te boven. Goede doelen zijn eigenlijk matchmakers. Als War Child bieden we mensen de kans om iets goeds te doen voor een ander. Dat doet me goed. Ik word dan ook blij als andere mensen blij worden van War Child.   Bij War Child spreken jullie van friends in plaats van donateurs. We geloven in de kracht van vrienden. Een vriendschap is gestoeld op wederkerigheid, op het idee dat je elkaar iets te bieden hebt. Doneren is voor ons geen eenrichtingsverkeer. Naast particulieren bevat onze vriendenkring ook bedrijven die hun netwerk of kennis met ons delen. Ook werken we met bekende friends zoals Marco Borsato, topballerina Michaela DePrince en dj Martin Garrix. Die VAKBLAD FONDSENWERVING

doen als ambassadeurs ontzettend veel voor ons en zorgen dat we mensen op grote schaal bereiken. Dat geldt ook voor acteur Victor Reinier. Hij reist momenteel door het land met een theaterstuk en vraagt op elke speellocatie aandacht voor ons. Het ‘merk’ War Child is sterk. Zien jullie dat ook terug in de fondsenwerving? Onze naamsbekendheid is inderdaad groot, maar op de inkomstenlijstjes scoren we verhoudingsgewijs toch lager. Dat heeft deels met ons onderwerp te maken, maar dat komt ook wel doordat we nog jong zijn. Onze tijd komt nog. Ik geloof in een tweetrapsbenadering. Neem de video Batman. Die maakten we in 2016 voor onze jaarlijkse tv-show om de kijkers te laten zien hoe gevluchte kinderen vaak fantasie gebruiken om te ontsnappen aan de realiteit. Een ontroerende video die al snel miljoenen keren werd gedeeld op sociale media en uiteindelijk de Gouden Leeuw en Golden Radiator won. Het filmpje had geen fondsenwervend doel, maar heeft voor zo veel reuring gezorgd dat ik ervan overtuigd ben dat het tot donaties heeft geleid. Ook al kun je het niet altijd rechtstreeks afleiden. Bovendien gebruiken we Batman nu op vele manieren waaronder bij bedrijfspresentaties. Als de helft van de kamer met tranen in z’n ogen zit, weet je dat je de juiste snaar hebt geraakt.   Bij War Child hanteren jullie een lagekostenbeleid. Wat is dat precies? Wij zullen nooit een eerste offerte accepteren en werken veel met sponsoring. Op ons pand in Amsterdam hebben we daarom flink afgedongen en al het meubilair is gedoneerd door bedrijven. Ook hebben we met netwerkleverancier Cisco een deal gesloten om gratis te communiceren met onze landenkantoren. Hetzelfde geldt voor het Batman­fi lmpje. Dat is grotendeels gemaakt via sponsoring. Hoe dat allemaal kan? Het bedrijfsleven telt NR.8 2017


GEVEN gewoon veel mensen die iets goeds willen doen.  In de sector kom je zo’n lagekostenbeleid als bij War Child weinig tegen. Op zich snap ik dat wel: er gaat veel tijd in zitten en het is niet altijd rendabel. Maar ik vind het wel raar dat niet meer goede doelen strenger naar hun kosten kijken. Wat mij betreft zijn we het aan onze donateurs, onze friends, verplicht om hun gedoneerde geld zo efficiënt mogelijk uit te geven.  Steeds meer bedrijven zetten een

entreprises. Donateurs bereiken wordt tegenwoordig vaak als een grote uitdaging gezien. Hebben jullie daar bij War Child al een oplossing voor gevonden? Dat Nederlanders, zoals je nu veel hoort in de sector, niet meer structureel willen geven, geloof ik niet. Dat gaat te ver. Ik denk dat veel mensen alleen al uit gemak juist graag doorlopend willen doneren. Zeker als het gaat om kleinere bedragen zoals vijf euro per maand. Het probleem is eerder dat wij niet goed weten op

in het algemeen, het Nederlandse geefgedrag. Ook hebben we regelmatig contact met onze fondsenwervende kantoren in Engeland, Canada en Zweden. We wisselen dan tips uit over wat wel en niet werkt. Zelf bezoek ik soms congressen en lees ik veel. Variërend van de fondsenwervingsblogs van Reinier Spruit tot boeken over psychosociaal gedrag. Dat laatste vind ik heel boeiend. Hoe werkt het in het hoofd van iemand? Waarom reageert iemand zoals hij of zij reageert? Verder probeer ik ook campagnes en projecten in het buitenland te volgen.

Ik heb het geefgedrag van een oud vrouwtje eigen stichting op. Hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan? Het is iets om als sector in de gaten te houden. Op veel plekken vallen tussenorganisaties weg. Denk aan een Uber waar geen taxibedrijf meer achter zit of Airbnb dat zonder de hotelbranche opereert. Zo zie je ook steeds meer bedrijven en particulieren die een eigen stichting beginnen en zelf ook de uitvoering doen, bijvoorbeeld door een school ergens te bouwen. Nu geloof ik niet dat goede doelen binnenkort zijn afgeschreven, doordat bedrijven en particulieren allemaal hun eigen doel hebben. Zo’n vaart zal het niet lopen, omdat we qua kwaliteit en schaalgrootte veel te bieden hebben. Wel zie ik een groeiende noodzaak om te blijven communiceren over onze relevantie: we moeten de buitenwereld nog beter laten zien wat onze impact is.   Met name richting bedrijven kan de sector nog grote stappen zetten, want ik ben ervan overtuigd dat je uiteindelijk met de daadkracht van bedrijven en de expertise van goede doelen een nog groter verschil kunt maken. Ik voorzie dan ook dat goede doelen en bedrijven steeds meer in elkaar op gaan. Wie weet, misschien zijn er straks alleen nog grote social NR.8 2017

welke manier we nieuwe donateurs het beste kunnen bereiken met deze vraag. Nu zijn straatwerving en telemarketing daar nog de oplossing voor. Maar eerlijk is eerlijk: als particulier heb ik liever ook niet dat ze me bellen en ik loop straatwervers meestal ook voorbij Je weet bij voorbaat al dat ze iets van je willen, waardoor deze gesprekken mij te rationeel zijn. Ik geef liever vanuit emotie, wanneer ik word gegrepen door iets op tv of in de krant. Maar fondsenwervingstechnisch werken beide kanalen goed. Voor de meeste doelen is dit nog steeds de basis om nieuwe donateurs binnen te halen. Maar ik betwijfel of dat de kanalen van de toekomst zijn. De hamvraag waar iedereen al een paar jaar mee worstelt: op welke andere manier kunnen we donateurs aan ons binden? Als fondsenwervers zijn we allemaal op zoek naar dé oplossing. Structurele donaties zijn immer onmisbaar voor de continuïteit van je organisatie, maar de sleutel heeft nog niemand gevonden.   Met het oog op al die veranderingen in het vak: hoe blijf je bij de les? Bij War Child vinden we marktonderzoek heel belangrijk. We zorgen dat we op de hoogte blijven van onze friends en, meer VAKBLAD FONDSENWERVING

Daar worden ook veel goede dingen gemaakt. Tot slot, heb je nog een lees-, luister- of kijktip voor collegafondsenwervers? Ik zou natuurlijk mijn eigen boek kunnen noemen, maar dat is flauw. Wat ik zelf goed vind, is  ‘Philanthropy in a Flat World: Inspiration Through Globalization’ van Jon Duschinsky. Het is alweer een tijd geleden gepubliceerd, in 2009, maar het is nog steeds relevant voor de huidige markt en trends. Een aanrader dus. ◊

PASPOORT Naam: Nienke Teunissen Geboren: 07-09-1979 Woonplaats: Utrecht Functie:  War Child’s Manager Marketing Strategy & Projects Werkervaring: WWAV; Auteur van `Grote-giftenwerving in 60 minuten voor non-profit bestuurders en directies´ (2009). Opleiding: MSc Sociale Wetenschappen (VU Amsterdam), Bsc Sociale Psychologie (VU Amsterdam), Bc. International Business & Languages (INH)

17


De goede

n e l e do

jungle door Jaap Zeekant

Onlangs gaf Jasmijn Melse in eigen beheer het door haar geschreven boek ‘Jouw gids door de goededoelenjungle’ uit. Het is bedoeld om gevers op weg te helpen bij het kiezen van de doelen die ze willen steunen.

Ze is inmiddels langer dan tien jaar actief in de wereld van fondsenwerving en goede doelen. Voor haar huidige functie, hoofd Filantropie Advies bij ABNAMRO MeesPierson, was ze onder andere verbonden aan de Universiteit Groningen en de Adessium Foundation. Tijdens haar studie Internationale Betrekkingen richtte ze zich op ontwikkelingsvraagstukken. Ook als universitair docente Internationale organisaties en noodhulp aan de Rijksuniversiteit Groningen had het geven haar belangstelling. Jasmijn Melse: ‘Ik wilde altijd al graag weten hoe het precies werkt. Wanneer stel je een voorwaarde aan een gift, hoe kijk je naar de resultaten. Er was ook toen wel al veel kennis op dat gebied, maar die kennis bleef vooral in academische kringen hangen. Vervolgens werkte ik vier jaar voor de Adessium Foundation, een Nederlands vermogensfonds met projecten in binnen- en buitenland. Ook daar bleek veel kennis te zijn over het onderwerp. Je ontwikkelt al doende een steeds beter inzicht in wat werkt en wat niet werkt. Wanneer je daar eenmaal een helder beeld van hebt, kun je na een goed vooronderzoek, een organisatie ondersteunen met een ongeoormerkte bijdrage. Die vorm van ondersteuning geeft een maximale kans voor de organisatie om zich in de gewenste doelstellingsrichting te ontwikkelen. Ondanks die vrijheid kun je als gevende organisatie erop vertrouwen dat met het geld de juiste dingen gebeuren. Het is een geheel andere aanpak dan die we traditioneel kennen, zoals bij de subsidiegevende overheden waar regels en verantwoordingssjablonen de boventoon voeren.’ ‘De kennis over het geven komt, doorgaans via adviseurs, wel terecht bij de vermogende gevers, de filantropen. Maar die kennis bereikt niet de gewone gever. Ik merkte dat gebrek aan

18

NR8 2017


COIMMUNICATIE kennis ook aan de vele vragen die ik altijd kreeg van de mensen in mijn sociale omgeving. Mijn kapster vertelde me dat ze aan drie goede doelen gaf, maar dat ze van twee eigenlijk niet wist wat ze precies deden. Het waren geen goede doelen waarnaar ze zelf op zoek was gegaan. Alle drie hadden ze haar benaderd; twee via straatwerving en een op een andere manier. Eigenlijk wilde ze geen nee zeggen. Toen ik haar vroeg wat ze zou doen als ze een miljoen zou hebben, zei ze: ‘Dan geef ik geld aan betere zorg voor pleegkinderen.’ Dus vroeg ik haar waarom ze dat dan niet gewoon deed met haar donaties en heb ik haar geholpen de juiste organisatie te vinden.’ ‘Ik merk dat veel van de indrukken die gevers hebben van goede doelen, helemaal niet kloppen. Men is vooral bezig met de ‘strijkstok’ of het salaris van de directeur en niet met zaken als met welke mensen heb ik te maken, hoe gaan ze om met mijn geld, wat zijn de resultaten? Pakweg de helft van het geld dat goede doelen ophalen, komt van particulieren. En juist zij worden het minst geïnformeerd over verstandig schenken.Mensen geven daardoor lang niet altijd aan organisaties die ze zelf hebben gekozen. En als ze dat wel willen doen, weten ze lang niet altijd waar te beginnen. Daar wil ik met mijn boek iets aan doen.’ Jaap: ‘Er is nu een boek, maar niet iedereen leest dat natuurlijk. Kennis over goede doelen zou ook door die goede doelen zelf kunnen worden verspreid in het kader van de transparantie en om al die misverstanden te bestrijden. Denk aan de misverstanden zoals de strijkstok en het salaris van de directeur waar je het over had. Waarom er niet gewoon open over zijn dat er nu eenmaal kosten worden gemaakt voor de fondsenwerving, zoals je in je boek schrijft, dat er salarissen worden betaald en dat de directeur gewoon in een leaseauto rijdt? En dat zelfs overhead nodig is om je doelstellingen te bereiken.’ Jasmijn: ‘Hoe beter de mensen geïnformeerd zijn, des te gerichter kunnen ze kiezen welke goede doelen ze willen steunen. Van grote gevers heb ik geleerd wat het met je doet als je je diepgaand laat informeren door het goede doel. Als je echt ziet wat er in die organisaties gebeurt, begrijp je het werk dat ze doen veel beter. Als goede doelen zelf op een volstrekt open manier zouden uitleggen wat ze allemaal doen en moeten doen om iets te bereiken, dan zouden daardoor heel veel misverstanden weggenomen worden bij het publiek.’ ‘Interessant is ook dat de filantroop zich in het contact met het goede doel vaak kwetsbaar voelt. Het is de filantroop die graag iets tot stand wil brengen en het goede doel dat daar onwennig mee omgaat. We helpen daar ook bij vanuit de bank. We hebben zelfs een formulier met voorbeeldvragen die je kan stellen; vragen waarvan we weten dat die anders niet zo gemakkelijk worden gesteld. Maar als we het enorme potentieel van grote gevers willen NR.8 2017

benutten via de goede doelen moeten we ze dichter bij elkaar brengen: er moet een brug geslagen worden tussen filantropen en goede doelen. En dat geldt ook voor de kleinere donateurs. Goede doelen en gevers moeten elkaar echt leren begrijpen.’ ‘Elk kwartaal geven we tijdens een bijeenkomst in het auditorium van ABNAMRO goede doelen tips en adviezen over hoe je dat kunt aanpakken, vooral in het contact met filantropen. Zo bieden social media een geweldige kans om te informeren en open te zijn. Laat je mensen bloggen over waar ze mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen, waardoor ze gemotiveerd worden. Laat zien hoe het werkt, dan snappen de mensen het beter. Het is nu nog steeds zo dat als ergens een keer iets misgaat met een goed doel, de hele sector erop wordt aangekeken. Dat is jammer en onterecht. Het wordt tijd dat fondsenwervervende instellingen inzicht geven in wat er eigenlijk allemaal komt kijken bij ‘goed doen’. En dat donateurs beseffen dat het vaak gaat om ingewikkelde problemen in een complexe context. Als de oplossing simpel was dan was die er namelijk vaak al wel geweest. Door in mijn boekje ook de belangrijkste misverstanden over goede doelen te bespreken, hoop ik een bijdrage hieraan te leveren.’ ◊

Jasmijn Melse schreef een handzaam boekje met nuttige informatie die de (potentiële) gever op weg helpt in wat voor de leek gemakkelijk op een goededoelenjungle kan lijken. In tien hoofdstukken voorziet ze de lezer van informatie die het gemakkelijker maakt om de juiste keuzes te maken voor die organisatie(s) die men wil steunen. ‘Jouw gids door de goededoelenjungle’ is verkrijgbaar bij de digitale boekenshop van boekengilde en via bol.com (€ 14,95 exclusief verzendkosten). Meer info: www.goededoelenjungle.nl

VAKBLAD FONDSENWERVING

19


ADVERTENTIES

HOE LANG HOUDT U ZE ALLEMAAL IN DE LUCHT?

Kettingformulieren of premiums. Enveloppen of folie-verpakkingen. Couverteren of personaliseren. Volledig geautomatiseerde of handmatige verwerking. Stempelen of postzegels plakken. Enkele duizenden of miljoenen stuks… Intermail verzorgt het graag voor u. Met de grootste zorg tot in het kleinste detail. Dat kunt u gerust aan ons overlaten. Jaarlijks gaan er immers zo’n 200 miljoen mailings door onze handen, of door onze machines. Meer weten? Kijk op www.intermail.nl of bel direct met Gert Rothert of Ger van der Velden: 0252 – 673866.

I n t e r m a i l b . v. Westerdreef 3 2152 CS Nieuw Vennep Telefoon: 0252-673866 Fax: 0252-674828 Internet: www.intermail.nl couverteren • inkjetprinting • laserprinting • nabewerken kettingformulieren • vouwen • folie-verpakken • stempelen • sealen • postzegels plakken synchroon couverteren via camerasysteem • fulfilment en responseverwerking • handmatige verwerking • bijzondere mailings


KENNIS

twitter mee met #VakdagFW 18

@VakbladFW

Beursvloer in beeld

productiebegeleiding & rendementverbetering

NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

21


KENNIS

Nationale Vakdag @VakbladFW

#vreemd ‘Ik vind een pa ar tientjes toegang tevee l geld om één gouden ide e te mee te krijgen.’

En de hele dag gezellig druk op de infomarkt met tientallen betrokken hulptroepen die graag kennis met je maken én het met je delen.

Eigen vervoer? Lekker gratis parkeren.

#foutekeuze ‘Ik red het gewoon niet, veel te druk om naar de VakdagFW te gaan.’

vroeg ) tafel? Kom Aan (ronde zelf. r je op de dag e re st gi re n e

twitter mee met #VakdagFW 18

#nietopgelet ‘Het was toch in novemb er? ‘Nope: voortaan in maart, als het voorjaar begint en de knoppen (en de portemonnees) open gaan.’

Het wordt drukke r dan ooit: meld je nu aan: ww w.vakd agfondsenwer ving.n l en verzeker je van een plek.

#misverstand ‘De VakdagFW is niets voor mij, ik weet alles al.’

draising, marketing crm, dataprotectie, online fun gelijkheden, peer2peer, automation, nieuwe betaalmo ding met je gevers, bid data, donor journey, bin ebook, crowdfunding, werven via Instagram en Fac igen, blockchain, de pychologie van het overtu , grants, werven voor ers nalatenschappen, grote gev -marketing, mystery universiteiten, direct mail en CBF-erkenning, How to shopping bij goede dtoelen, t bedrijven enz. enz. make change, partnerships me #aanmelden www.vakdagfondsenwerving.nl 22

VAKBLAD FONDSENWERVING

Ga naar w w w.v akdagfondsen werving.nl en kijk alvast w at jouw favo presentaties zi jn.

NR8 2017


KENNIS

0 uur in Donderdag 29 maart 2018 vanaf 8.3 tterdam het Maasgebouw van De Kuip in Ro

Afwisselend (top)sprekers van eigen bodem en internationale toppers (voertaal Engels).

@VakbladFW

 Fondsenwerving sen we esentaties mis Met zo’n 30 pr ling. ke ik tuele ontw geen enkele ac

#nooitgeweten ‘Voor ab onnees op VakbladFW gratis toegang (met 1 collega van dezelfde organisatie).’

leuke Dé dag dat je al die interessante en in zijn ef acti ook collega’s ontmoet die ng, keti mar ie, fondsenwer ving, communicat len doe de management en bestuur bij goe en andere wer vende non-profits.

#ookvoor grote doelen en kleinere anbi’s, beginner en senior, zorg en museum, universiteit en ziekenhuis enz.

#slim ‘Ik ga alleen al voor de contacten en het enthousiasme.’

NR.8 2017

twitter mee met #VakdagFW 18

In kleine groepen met (minstens) één expert aan met zo’n 30 ronde tafels over je favo onderwerp.

Openbaar vervoer? Dan arriveer je lekker voor de hoofdingang van De Kuip.

inners, advanced, #iedereenwelkom groot, klein, beg erseiteit, anbi goed doel tot zorg, museum tot univ

VAKBLAD FONDSENWERVING

23


KENNIS

Tijdschema presentaties @VakbladFW

Social Blue-zaal

ifunds-zaal

9.00 9.00 - 9.30 u | Ilja De Coster 9.20 - 9.50 u | Kevin Bruggink en Ryanne Bron Vergroot je database! Nieuwe maandelijkse donateurs via Facebook en Instagram!

10.00

Wat je moet meten en managen om geversattritie te stoppen 9.45 - 10.15 u | Jos Jelier

Fundraising Technology & Trends 10.05 - 10.35 u | David Verschoor en Roger van Kessel | Geen bindingstrategie zonder goed ICT fundament 10.30 - 11.00 u | Jeanette Eesmann-Foster en Karin van Minnen | Een non-digitale innovatie

11.00

10.50 - 11.20 u | Eelco Keij

Onderwijs en donateurs: hoe alumni en andere donateurs aan je te binden 11.15 - 11.45 u | Robert Feltzer

Data- of donateurgedreven?

11.35 - 12.05 u | Pelagia de Wild

12.00

Fondsenwerving voor ziekenhuizen

12.20 - 12.50 u | Jeroen van Woudenberg en Cees Toor | Een CBF-erkenning biedt voordelen

twitter mee met #VakdagFW 18

12.45 - 13.15 u | David Dixon | ENGELS!

13.00

Making the Case for Big Donations 13.05 - 13.35 u | Petra Hoogerwerf

Impact denken voor fondsenwervers 13.30 - 14.00 u | Walter van Kaam Online fondsenwerving in Nederland, de stand van zaken

14.00

13.50 - 14.50 u | Marien Visser en Marlou van Campen | Van crowdfunding naar

crowd engagement

14.15 - 14.45 u | Marjorie van Geenhuizen

Regionaal bedrijfsleven maakt het verschil

15.00 15.05 - 15.35 u | Jeannet Peters en Henk de Graaf

Ben jij de ideale nalatenschappenwerver?

16.00

15.50 - 16.20 u | Will van Heugten

Donateursmagazine Kans: communiceren met je achterban

15.00 - 15.30 u | Will van Heugten Toegift.nl, een unieke samenwerking goede doelen

15.45 - 16.15 u | HenriĂŤtte van Eeghen

Inzetten van expertise uit het bedrijfsleven

16.30

16.30 Netwerkborrel aangeboden door Social Blue 24

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017


KENNIS

Boardroom 9.00

9.00 - 10.00 u | Patrick Jordens

De nieuwe privacywet AVG. Wat moet je nu echt geregeld hebben?

9.15 - 9.45 u | Brigitte Wieman Wat heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor invloed op jouw (CRM)processen als fondenwerver?

@VakbladFW

WWAV-zaal

10.00 10.00 - 10.30 u | Jaco Booster 10.15 - 11.15 u | Rachel Hunnybun | ENGELS!

De Toekomst van Geven

Change: how to make change without losing your mind! 10.45 - 11.15 u | Jillian Stewart | ENGELS!

Top Tips for launching a successful peer-to-peer fundraising event 11.30 - 12.45 u | Rich Strachan en Duncan Cook | ENGELS!

Blockchain en fondsenwervers. Weet jij wat je ermee kunt?

11.00

11.30 - 12.00 u | Antoin Martell | ENGELS!

Data driven donation forms, raising more with online fundraising

12.00

12.15 - 13.15 u | Ard Lok en Heidi Marchal

13.00 13.00 - 14.00 u | Sarah Wilson | ENGELS!

Creating commitment – how mystery shopping can help you deliver the best supporter experience

13.30 - 14.00 u | Jeroen Houwen

Van spookhuis naar droomreis? Start hier!

14.00

14.15 - 15.15 u | Rachel Hunnybun | ENGELS!

Change: how to make change without losing your mind!

15.00 15.00 - 16.00 u | Jeroen Kimmel en Jeroen van Bijnen 15.30 - 16.30 u | Sarah Wilson | ENGELS!

Creating commitment – how mystery shopping can help you deliver the best supporter experience

Direct mail levert jaarlijks honderden miljoenen op. Maak kennis met de kracht van creatie en techniek

16.00 16.30

16.30 Netwerkborrel aangeboden door Social Blue NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

25

twitter mee met #VakdagFW 18

Psychologie voor Fondsenwervers


KENNIS

Rondetafels @VakbladFW

Rondetafel A

twitter mee met #VakdagFW 18

13.30 14.30

15.00 16.00

Rondetafel C

Rondetafel D

Meer donateurs via Instagram

Werven in de christelijke achterban

Vasthouden die donateurs!

Nieuwe wetgeving dataprotectie

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

Sam Drentje

Gerko Last

Marie-Claire de Waal

Ilja De Coster

Laten we praten over de uitdagingen van evenementen en kom-in-actieprogramma’s

Het succesvol aangaan van corporate partnerships

De donateur centraal: praktijkcases – inkomsten genereren

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

Paola van der Lans

Anita van der Aa

Jeroen Hogenhout

10.30 11.30

12.00 13.00

Rondetafel B

Op bezoek bij je donateurs

Bellen voor nalatenschappen

Samenwerken met bedrijven

De relatiegerichte professional: onderwijs en praktijk

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

Wendy Ekels

Henk de Graaf

Gerbren Deves

Bert Sleijster

Werven voor organisaties met een beperkt budget

Omgaan met vermogensfondsen

Engels! Creating a case for support that speaks to the heart

Kansen zien, kansen grijpen

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

Wieb van de Donk

Pelagia de Wild

David Dixon

Wim Waninge

16.30 Netwerkborrel aangeboden door Social Blue 26

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017


KENNIS

Rondetafel F

Rondetafel G

Leiderschap in de fondsenwerving

Relaties bouwen met grote gevers

Succesfactoren voor peer-topeer fundraising

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

Petra Hoogerwerf

Jolan van Herwaarden

Marien Visser

Wat mag wel/niet in erfenissenwerving volgens de nieuwe Richtlijn Werving Nalatenschappen

Crowdfunding door non-profitinstellingen

Engels! Aan tafel met internationale spreker Rachel Hunnybun

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

Theo Hesen

Marc Schoutens

Rachel Hunnybun

Direct mail en multichannel

Onderwijs en donateurs: hoe alumni en andere donateurs aan je te binden

Zonder kennis geen vooruitgang

MODERATOR

MODERATOR

MODERATOR

Herman Vransen

Eelco Keij

Peter Helmer

De impact van business clubs nieuwe stijl

Fondsenwerving voor kleine organisaties: hoe begin je?

Innovatie in fondsenwerving met de blockchain

MODERATOR

MODERATOR

Sofie Bienert

Jaco Booster

MODERATOR

Marjorie van Geenhuizen

10.30 11.30

12.00 13.00

twitter mee met #VakdagFW 18

Rondetafel E

@VakbladFW

8.30 u Inschrijven rondetafels mogelijk (1e verdieping)

13.30 14.30

15.00 16.00

16.30 Netwerkborrel aangeboden door Social Blue NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

27


Begane grond

TOILET DAMES

De Kuip Eten en Drinken

A

C

ROLTRAPPEN

Badge controle

Rondetafels

B

E

F

LIFT

G

pin g

INSCHRIJFBALIE RONDETAFELS & VAKBLAD FONDSENWERVING LOUNGE

D

Cherridata rondetafels

e

1ste verdieping

die

rd

e2 er ev

naa

g pin

VAKBLAD FONDSENWERVING

rd

die

twitter mee met #VakdagFW 18

28 naa

1e v er

@VakbladFW TOILET HEREN & GEHANDICAPTEN

Boardroom

Plattegronden

KENNIS

NR8 2017


ADVERTENTIES

OOK ONTDEK T CH DE KRA ! NIE VAN AN

Bent u op zoek naar een sympathiek en sterk telefoonteam? Welkom bij Annie, onderdeel van Webhelp. Annie is een sociaal bewogen onderneming met een sterke reputatie in de goede doelenmarkt.

Hoogwaardige servicecalls en hoge conversie maken wij voor u waar. En het traject van advies en offerte tot implementatie is, indien gewenst, minder dan 24 uur. Ontdek ook de kracht van Annie!

revalidatiefonds

GALVANISTRAAT 9 6716 AE EDE 088 3305050 INFO@ANNIE.NL ANNIE.NL

OPROEP AAN

REGER

ING

ondertekenaars Creatieve marketing & communicatie voor non-profits. Kijk voor meer informatie en inspiratie op wwav.nl.

voorbeeld Advertentie_vakblad_februari-2018_Zwart-WTK.indd 1

12/02/18 15:39


GAME CHANGER

Game Changer: Nike Boor van het Fonds Gehandicaptensport door Jaap Zeekant

In de serie Game Changers vragen we aandacht voor mensen en organisaties die op indrukwekkende, innovatieve en/of onconventionele wijze bijdragen (of hebben bijgedragen) aan het werken aan een betere wereld.

30

Het Fonds Gehandicaptensport bestaat al ruim veertig jaar en is opgericht door Alfred van Emden (1909 - 1993), die in de naoorlogse periode een grote rol heeft gespeeld bij de opbouw van de charitas, onder andere als algemeen secretaris en later als directeur van het Nederlandse Rode Kruis, en oprichter en secretaris

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017


GAME CHANGER

Ken jij een echte game changer? Laat het g.nl ons weten via redactie@fondsenwervin van de Algemene Loterij Nederland. Het ministerie van WVC nam eind jaren 80 het initiatief om allerlei sportorganisaties voor gehandicapten bijeen te brengen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het fonds zoals we dat nu kennen. Directeur Nike Boor slaagt erin om op vindingrijke en onconventionele wijze de fondsenwerving NR.8 2017

en de doelstellingsactiviteiten met elkaar te laten samensmelten. Nike Boor: ‘Ik was al jong actief bezig met de gehandicaptensport. Dat ik er vervolgens mijn hele leven aan zou blijven werken, valt terug te voeren op een enkel

VAKBLAD FONDSENWERVING

31


GAME CHANGER

“Ik realiseerde me dat er heel, heel veel moest gebeuren om het sporten toegankelijk te maken voor iedereen met een handicap”

Nike Boor

32

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017


GAME CHANGER moment van bewustwording. We waren bezig met een week watersport met gehandicapten. We hadden een boot waarmee een deelnemer met een hoge dwarslaesie helemaal zelfstandig kon varen. Hij vertelde me dat die week watersporten voor hem de enige week in het jaar was dat hij zich helemaal zelfstandig en onafhankelijk voelde. Ik vergeet dat nooit. Of toen ik die keer bij zitvolleybal de lege kleedkamer inkwam en de protheses zag liggen. Dat is het moment dat je je het verschil realiseert met sport door mensen zonder handicap. Zitvolleybal, dan heb je dus niets aan je prothese. Die momenten zijn voor mijn loopbaan bepalend geweest. Ik zag hoe belangrijk sport is, ook voor gehandicapten. Maar ik zag ook wat er allemaal mogelijk is, maar nog niet was. Ik realiseerde me dat er heel, heel veel moest gebeuren om het sporten toegankelijk te maken voor iedereen met een handicap. Maar ik had wel ideeën over hoe je dat zou kunnen aanpakken. Ik heb altijd al een commerciële inslag gehad. Toen ik zag dat er bij de watersport met gehandicapten geld bij moest heb ik daar iets over gezegd, waarna het bestuur mij vroeg het dan maar zelf op me te nemen. Mr. Pieter van Vollenhoven was vanaf de oprichting op 4 april 1975 de president van de organisatie. Maar toen in d2000 de structuur van de organisatie moest worden aangepast als gevolg van de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving, was er geen plek meer voor een president. Mr. Pieter is toen onze beschermheer geworden en tot op de dag van vandaag heeft hij in die functie een enorme betrokkenheid in die functie bij het Fonds Gehandicaptensport. We hebben er enkele jaren voor nodig gehad om te bereiken dat de jaarlijkse watersportweken konden worden bekostigd, door eenzelfde soort bijdrage van de deelnemers te vragen als in de niet-gehandicaptensport en voor de meerkosten, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen en begeleiding, structurele fondsenwerving op te zetten. Gelijkwaardigheid tussen mensen met een handicap en zonder. Dat principe is leidend gebleven bij alles wat ik verder in die wereld heb mogen doen.’

Nike: ‘Ik heb met mijn wat meer zakelijke inslag wel heel wat barrières moeten overwinnen. In mijn watersporttijd was merchandising een van de mogelijkheden om geld binnen te krijgen. Zo’n ‘commerciële’ gedachte paste toen nog niet in de wereld waarin het accent lag op het helpen van mensen met een handicap, terwijl dat volgens mij juist heel goed kan samengaan. We hebben het toen toch opgezet, zoals de verkoop van shirtjes, petjes en al dat soort items. Uiteindelijk heb ik iedereen er wel van kunnen overtuigen dat we het niet zouden redden zonder het wat commerciëler aan te pakken. Toen dat eenmaal was geaccepteerd, stond de weg open voor de groei en ontwikkeling van de gehandicaptensport. Dat werd vooral ook bevorderd toen de overheid in 2000 startte met het stimuleren van de integratie van gehandicaptensport in de reguliere sportbonden. Daarmee was de verdere ontwikkeling van speciale sportorganisaties minder opportuun geworden. Dat integratieproces duurde pakweg het eerste decennium van deze eeuw. We vinden dat dat goed verlopen is als je kijkt naar de gehandicapte topsporters, maar de breedtesport moet nog wel een enorme inhaalslag maken. Want er zijn 1,7 miljoen mensen met handicap. Dat is dus een ratio van een op tien op de hele bevolking. Dit soort cijfers zijn helaas niet algemeen bekend. Zelfs toen ik onlangs de sportwoordvoerders mocht toespreken van de Tweede Kamerfracties kon ik merken dat ze onder de indruk waren van deze cijfers. Ik heb hen eenvoudig kunnen overtuigen omdat het de officiële cijfers zijn van het Ministerie van VWS.’ 1% FAIRSHARE®

In Nederland sporten zo’n vijf miljoen mensen bij een sportvereniging, die aangesloten is bij een sportbond. Van deze sporters hebben er ongeveer 50.000 een handicap. Eén procent van alle aangesloten sporters heeft dus een handicap. Dat leverde Nike Boor het unieke NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

33


GAME CHANGER

Het is interessant te zien hoe de customer journey, een benadering die we in de fondsenwerving steeds vaker tegenkomen, door Nike Boor en zijn mensen ook aan de doelstellingskant wordt ingezet.

idee op van ‘1% FairShare’, waarmee hij in 2007 namens het Fonds naar buiten trad, onder het motto: ‘Sterk als individu, samen onoverwinnelijk.’ Met FairShare, dat als handelsmerk is gedeponeerd, vraagt het Fonds aan het sportsponsorende bedrijfsleven om bovenop de reguliere sponsoring één procent van dat bedrag beschikbaar te stellen voor de gehandicaptensport. Ik herinner me het moment nog heel goed toen hij me dat onder een kop koffie in die jaren vertelde. Ik vond het een even geweldig als ambitieus idee. Maar het is hem gelukt: Nike heeft er in jaren daarna de basis mee gelegd voor de enorme ontwikkeling die het Fonds heeft doorgemaakt. Nike: ‘Vanaf 2005 verschoven mijn inspanningen van het sportbondenwerk meer naar het Fonds. Om de sportparticipatie van mensen met een handicap te kunnen vergroten was en is veel geld nodig. Daarom zijn we met 1% FairShare gekomen. Het wordt ondersteund door de sportkoepel NOC*NSF. Het project leverde ons over de afgelopen tien jaar aan directe sponsoring zo’n 11,6 miljoen euro op. Van ons jaarlijkse gala, waar we voornamelijk onze FairSharedeelnemers zien, kwam nog eens vier miljoen, zodat de teller nu op bijna 16 miljoen staat. Maar we richten ons nu ook steeds meer op de zakelijke markt met allerlei events, zoals onze golfdagen. Met onze sponsoraanpak zijn we erin geslaagd om van honderd procent particulier gefinancierd te groeien naar half particulier en half bedrijfsleven. Bij de bijdragen van particulieren gaat het om donateurs, spontane giften, de landelijke collecte en nalatenschappen. Sinds 2001 wordt het Fonds ook gesteund door de VriendenLoterij, deels met een algemene bijdrage en deels via de zogenoemde geoormerkte loten, waarbij de mensen die deelnemen actief 34

aangeven hun deel van de lotopbrengst voor het Fonds te willen besteden. Tot en met 2016 had het Fonds 6,4 miljoen euro ontvangen van de Vriendenloterij. Naast het werven van gelden en het besteden daarvan bereikt het Fonds ook verandering door voorlichting. (S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject van één dagdeel over het thema ‘leven en sporten met een handicap’. De clinics bestaan uit een theoriegedeelte in de klas en een praktijkgedeelte in de gymzaal. Daar ervaren kinderen zelf hoe je in een rolstoel rijdt, of het moeilijk is en zwaar. Daarna wordt een partijtje rolstoelbasketbal gespeeld, waardoor zij zelf ervaren hoe ‘cool’ sporten met een handicap kan zijn. In 2017 zijn 462 van deze clinics gegeven aan leerlingen van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Andere voorlichtingsprojecten zijn het G-VOETBALPLAN, waarmee aandacht wordt gevraagd voor G-voetbal in Nederland, en het NATIONAAL PROGRAMMA PARACYCLING, waarmee de ogen gericht zijn op paracycling en bevorderd wordt het voor meer mensen toegankelijk te maken. Uiteraard dragen al deze activiteiten flink bij aan de naamsbekendheid van het Fonds Gehandicaptensport. UNIEK SPORTEN

Ongeveer de helft van de mensen met een handicap heeft moeite bij het vinden en uitoefenen van sport. Daarom is eind 2017 de ontwikkeling gestart van het platform UNIEK SPORTEN, website en app. Bij de lancering kreeg de website in een paar weken tijd al honderdduizend unieke bezoekers. Het project wordt gedreven door de ambitie om dé community te worden voor mensen met een handicap die dicht bij huis willen sporten. Nike: ‘Het

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017


GAME CHANGER gaat erom mensen met een handicap te helpen bij het vinden van hun favoriete sport en de daarvoor geschikte accommodatie in buurt, en daarmee de sportparticipatie te verhogen. Alle gehandicapten die willen sporten kunnen van de app en website gebruikmaken. Alle geschikte sportaccommodaties zijn of worden er nog in

de Stichting Meedoen mogelijk maken en de Stichting Fonds Gehandicaptensport een vennootschap onder firma (vof) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De vof met de naam Collectebureau Nederland, heeft als doel het voor gezamenlijke rekening exploiteren van een collectebureau, dat voor de beide

“Het gaat erom mensen met een handicap te helpen bij het vinden van hun favoriete sport en de daarvoor geschikte accommodatie in buurt” opgenomen, met de aangepaste sportmogelijkheden voor gehandicapten.’ Een dergelijk platform is niet alleen uniek vanwege de centrale rol die het kan spelen, maar levert ook een datastroom op waarop in de toekomst allerlei nieuwe diensten voor gehandicapte sporters kunnen worden gebaseerd. Met UNIEK SPORTEN realiseert Nike Boor ook een digitale plek met ideale sponsormogelijkheden, maar ook voor samenwerking met partners die maatschappelijk betrokken willen investeren in de community. Op termijn verwacht Nike een aanzienlijk sociaal rendement, omdat meer mensen met een handicap gaan sporten en gezonder gaan leven. Op deze manier gaan bij het Fonds Gehandicaptensport doelstelling en impact hand in hand met de fondsenwerving. HET COLLECTEBUREAU

Voor het Fonds is de landelijke collecte, een fenomeen waarvan ik begin jaren 90 grote goede doelen al hoorde beweren dat het uit de tijd zou zijn, nog altijd heel belangrijk. Het levert het Fonds Gehandicaptensport op jaarbasis ongeveer een half miljoen euro op en het biedt interessante mogelijkheden door te groeien. Ook hier koos Boor voor een onverwachte aanpak. Los van enkele gezondheidsfondsen heb ik een professionalisering van de collecte door structurele samenwerking tussen goede doelen nog nergens gezien. Per 1 januari 2018 hebben

vennoten (landelijke) collectes gaat organiseren en uitvoeren. De opbrengsten van elke collecte zullen ten goede komen aan de vennoot waarvoor zo’n collecte wordt uitgevoerd. De kosten worden volgens een vaste verdeelsleutel toegerekend aan elk van de beide vennoten. Zowel de stichting Meedoen mogelijk maken als Stichting Fonds Gehandicaptensport hebben een anbistatus, CBF-keurmerk en ze staan ieder met een collecteweek op het landelijke collecterooster. Beide goede doelen hebben hun collecteafdelingen ondergebracht in het nieuwe bureau. Nike: ‘Door onze krachten te bundelen creëren we een sterke en gespecialiseerde collecteorganisatie. Mijn collega bij stichting Meedoen mogelijk maken, Danielle Schutgens, was vanaf het begin enthousiast, waarna we meteen samen hebben doorgepakt. Het organiseren van een (landelijke) collecte is een serieuze zaak. Hoe beter je dat aanpakt, des te interessanter is het toekomstperspectief voor onze beide collectes. Want voor mij staat vast dat die goede oude huis-aan-huiscollecte ook in deze tijd nog zeer de moeite waard is. Niet alleen voorzie ik stijgende opbrengsten, maar het draagt ook bij aan de naamsbekendheid en de doelstelling. Want uiteindelijk zijn al die collectanten die bij de mensen aanbellen de ambassadeurs van de organisaties. ◊

Tot 2008 was het Fonds Gehandicaptensport volledig afhankelijk van particuliere fondsenwerving, met o.a. de landelijke collecte en evenementen. Daarna is de stroom verbreed via zakelijke werving met 1%FairSharepartners. Door ook via Uniek Sporten opbrengsten te genereren wordt verder gewerkt aan verbreding van de inkomstenstroom.

NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

35


ADVERTENTIES

STEEDS MEER KIEZEN VOOR

Kentaa is expert in online fondsenwerving. Wij helpen kleine én grote organisaties met peer-2-peer fundraising,

event fundraising, crowdfunding en online collecteren. Hoe kunnen we jouw organisatie helpen?

www.impress.nl

Wilt u het hart van uw donateur winnen? De donateur en het landschap van fondsenwerving zijn veranderd. U staat daarom voor een keuze: gaat u links of rechts? Het aantal initiatieven blijft groeien, maar de bereidheid van de (potentiële) donateur tot ‘geven’ daalt. Hoe speelt u in op deze ontwikkelingen?

Samen nemen wij de (potentiële) donateur mee in uw verhaal. Bijvoorbeeld met onze donateursdatabase- en emailmarketingoplossing. Zo communiceert u continu met uw achterban en bouwt u tegelijkertijd een nuttig en bruikbaar donateursprofiel op.

Omdat ieder contactmoment telt! www.4dms.nl


OPINIE

Kennis is cruciaal

door Henk de Graaf

De wereld van de filantropie bestaat uit zeer diverse organisaties. Ze zijn uiteraard bijna altijd klein gestart met een of enkele enthousiastelingen, die voor hun zaak alles uit de kast haalden. Veel organisaties blijven klein. Soms omdat de doelstelling te weinig mensen aanspreekt. Maar ook omdat het niet lukt het in principe wel aanwezige maatschappelijk draagvlak te creëren. Een minderheid slaagt er wel in om te groeien. En met de groei komen dan ook de personeelsleden.

fondsenwerving met een gezonde kostenratio nu eenmaal kennis nodig hebt. Met een goede opleiding kan deze lacune opgevuld worden. Er is genoeg: van incompanytrainingen tot eendaagse cursussen in Arkel. Van kennissessies die door een leverancier worden aangeboden tot algemene marketingcursussen. Doe die cursus/ opleiding/sessie dan ook. Maak gebruik van die mogelijkheden. Een jaar zonder cursus of training zou een negatieve beoordeling moeten opleveren, voor de fondsenwerver en zijn chef.

Zodra de organisaties wat groter worden, lijkt Naast voldoende kennis toepassen is de afstand van het personeel tot de doelstelling fondsenwerven ook gewoon ondernemen. Je Henk de Graaf te groter te worden. Toch vindt men het mooi ondernemer & fondsenwerver onderneemt een actie om geld op te halen om voor een goed doel werkzaam te zijn, praat en met dat geld verwezenlijk je idealen. Zorg men er graag over op verjaardagen en hecht men aan het daarom voor ondernemers in je organisatie. Ondernemende goede gevoel dat het geeft. Toch geldt dat hoe mindere fondsenwervers die vooruit willen, die kansen zien en ze binding er is met het specifieke goede doel, des te groter willen grijpen, ook als dat wat risico met zich meebrengt. de kans is dat iemand na een paar jaar weer vertrekt naar In de meeste organisaties blinkt juist de top daar niet in uit. een ander goed doel of naar het bedrijfsleven. Uiteraard Hoeveel directeuren zijn vroeger fondsenwerver geweest? neemt iemand die vertrekt zijn of haar kennis en ervaring Daarom kiezen de mensen die wel die kennis hebben en met zich mee. En dan is het maar de vraag of de kennis die ondernemend zijn er liever voor om voor zichzelf te van die fondsenwerver geborgd is in de organisatie. Of beginnen. Soms starten ze een bedrijf, meestal worden het hoe en waarom bekend is van alle wervingsactiviteiten. ze zzp’er. Voor die mensen een prima stap. Maar voor de Vooral bij de meer gespecialiseerde functies en bij kleinere organisaties een gemis. Natuurlijk heb je dienstverleners organisaties waar maar een enkele fondsenwerver actief is, nodig. Goede adviseurs kunnen veel bijdragen. En een zie je dan dat er een kennisgat ontstaat dat niet zomaar op paar duizend mensen bellen, dat doe je toch liever met te vullen is. Soms, maar lang niet altijd, kunnen leveranciers een (gespecialiseerd) callcenter, in plaats van dat je zelf de helpen, die nauw samenwerkten met de fondsenwerver, telefoon pakt. Natuurlijk kun je hele specifieke kennis, die je omdat zij wél weten hoe het fondsenwervingsprogramma beperkt nodig hebt, beter inhuren dan er iemand voor aan in elkaar zit. Voor elke medewerker op het gebied van te menen. Maar een zzp’er het werk van een fondsenwerver fondsenwerving is het dus van belang er actief voor te voor langere tijd laten doen, is het paard achter de wagen zorgen dat er voldoende kennis in de organisatie is en dat spannen. Veel argumenten dus om ervoor te zorgen dat er die kennis geborgd wordt. Dan kan bij het vertrek van de voldoende kennis de organisatie inkomt. Maar zorg dan ook fondsenwerver de nieuwe medewerker die kennis gelijk dat die kennis vastgelegd en overgedragen wordt. ◊ weer toepassen. Henk de Graaf (hdegraaf@centrumnalatenschappen.nl) Het werkgebied van fondsenwervers is breed, erg is ondernemer en fondsenwerver breed. Van het werven van grote giften en bijdragen van vermogensfondsen tot nalatenschappen- en huis-aanhuiswerving. Zeer verschillende takken van sport, die ieder hun eigen expertise vereisen. Te vaak wordt door directies en toezichthouders - en helaas soms ook door hoofden fondsenwerving in grotere organisaties - gedacht dat je dat Ook reageren op inhoud het vakblad? Mail naar van wel even doet, ook zonder gedegen opleiding en training. ctie@fondsenwerving.nl reda Maar de praktijk is dat je voor effectieve en succesvolle NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

37


ADVERTENTIE

DIRECT MARKETING

DIRECT MAIL. ONS DNA. ALS JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG. Met PSI Vransen haalt u een betrokken partner in huis die met verrassende oplossingen komt om uw resultaat te verbeteren, met u meedenkt, veel werk uit handen neemt en bovendien kosten voor u bespaart. Wilt u weten hoe het anders kan? Bel met Jeroen Kimmel, Herman Vransen of Peter Burmanje voor een helder gesprek: tel. 020-495 38 38.

SELECT

CREATE

PRODUCE

IMPROVE

www.psi-vransen.nl


WET- & REGELGEVING

De anbi’s en de fiscus in 2018

door Wilbert van Vliet

2017 ligt alweer even achter ons. Het was het jaar van de evaluaties van het Ministerie van Financiën over giftenaftrek en anbi’s. Over die evaluaties valt van alles te zeggen. Maar de hoofdmoot is toch wel dat men al die regelingen ingewikkeld en (potentieel) gevoelig voor fraude vindt.

Die complexiteit ontstaat klaarblijkelijk door al die verschillende regelingen. Het aangiftebiljet wordt er daardoor ook niet eenvoudiger op. De fraudegevoeligheid is echter een raar argument. Fraude vindt helaas overal plaats: bij uitkeringen, bij tentamens of waar dan ook. Maar dat mag geen reden zijn om een goede regeling in te perken en die teneur lijkt zo nu en dan te ontstaan. Daarnaast komt zo af en toe ook naar boven dat een anbi (deels) wordt gebruik voor privébelangen. Zo zou de goededoelenstichting van Joop van den Ende volgens ‘De Groene Amsterdammer’ en het radioprogramma ‘Argos’ een aanzienlijk deel van haar geld besteden aan het eigen netwerk van haar donateur. Als dat zo zou zijn dan zou het kunnen dat er dus geen algemeen belang wordt gediend, maar een particulier belang. In algemene zin is het daarom altijd belangrijk om een goed bestuur te hebben dat onafhankelijk toetst of de algemeen nuttige missie (en niet de belangen van bijv. de donateur) worden gediend, maar wellicht is dat hier ook gewoon op de juiste wijze gebeurd. Bij familierelaties in het bestuur luistert dat nauw. Er moeten dan wel extra waarborgen zijn voor de onafhankelijkheid. In de praktijk krijg ik regelmatig te horen dat de periodieke gift steeds meer wordt gebruikt. In de rapporten is dit wat ondergesneeuwd, al wordt wel de toename geconstateerd. De modelovereenkomst voor de periodieke gift is in 2014, relatief kortgeleden dus, ingevoerd. Wellicht konden de onderzoekers de effecten nog niet goed meewegen. De rapportages zijn vorig jaar controversieel verklaard en worden dus pas besproken in de huidige kabinetsperiode. Wat dit gaat betekenen voor anbi’s en voor de giftenaftrek in het algemeen is nog NR.8 2017

onzeker. Het lijkt voor de hand te liggen dat de zelden gebruikte steunstichting SBBI wordt afgeschaft. Maar ik spreek toch de reële hoop uit dat de gewone en de periodieke giftenaftrek onverkort worden gehandhaafd. Wel zal de giftenaftrek volgens mij het lot van de hypotheekrenteaftrek gaan delen, wat zou betekenen dat de aftrek op den duur niet meer tegen het hoogste tarief kan worden verzilverd. Er zal dan helaas een beperkte afbouw gaan plaatsvinden, net als bij andere aftrekposten. CONTROLE

Een aandachtspunt van de kant van de overheid blijft de controle op anbi’s. Controle op anbi’s is terecht, maar de praktijk leert wel dat rook niet altijd betekent dat er vuur is. Het komt geregeld voor dat instellingen een intrekking van hun anbistatus voor hun kiezen krijgen en dat een rechter deze intrekking ongedaan maakt. De anbi krijgt

Controle op anbi’s is terecht, maar de praktijk leert wel dat rook niet altijd betekent dat er vuur is dan alsnog (vaak pas vele jaren later) gelijk en gelukkig werkt ons rechtssysteem zo. Te denken valt aan de zaak van de steunstichting van het Katholiek Nieuwsblad, die inmiddels de anbistatus terugheeft, maar recentelijker ook die van een stichting voor transcendente meditatie. Voor die laatste is het pleit nog niet helemaal beslecht, want zij moet voor de tweede keer naar de Hoge Raad. De Belastingdienst had eerder aangevoerd dat deze stichting haar impact maar moest laten zien, maar dat hoefde niet volgens de Hoge Raad. Nu moet alsnog bekeken worden of haar activiteiten ook in lijn zijn met haar algemeen nuttig

VAKBLAD FONDSENWERVING

39


ADVERTENTIES

Veel organisaties ontvangen inmiddels 20-50% van hun inkomsten uit nalatenschappen. De groep mensen die op afzienbare termijn zal kunnen nalaten, stijgt de komende jaren gestaag. Nalatenschappenexpert Arjen van Ketel en Kalff hebben gezamenlijk een wervingsvorm ontwikkeld om ervoor te zorgen dat mensen uw non-profitorganisatie in hun testament opnemen. Wij helpen u graag verder door deze gesprekken voor u te voeren.

“Op het juiste moment in gesprek over nalaten� Kijk op kalff.nu of bel met 036 711 19 99

AD

IST

ECIAL

NSP RESSE

Cherridata B.V. Van de Wateringelaan 65 2274 CB Voorburg

Het juiste adres voor: Doelgroepanalyse, adresselecties, dataverrijking, bestandsontdubbelingen, DM-advies

Tel: 070-30 30 594 | Fax: 070-41 55 172 www.cherridata.com


WET- & REGELGEVING doel. Het gerechtshof in Den Bosch vond van wel en gaf haar dus gelijk. De Hoge Raad moet nu opnieuw beoordelen of het gerechtshof dit op de juiste wijze heeft getoetst. De jarenlange onzekerheid kan echter wel een belemmering vormen voor het met succes werven van fondsen en het is jammer dat daar nog geen goede oplossing voor is. Maar er zijn ook anbi’s die wel belangrijke steken hebben laten vallen. Zo was er een anbi die zelf geen eigen projecten uitvoerde maar wel steun verleende aan projecten

ADVIEZEN VOOR ANBI’S

Het kan geen kwaad wijze lessen te trekken uit al deze gebeurtenissen. Blijf de giftenaftrek actief promoten bij de fondsenwerving en vergeet daarbij de website niet. Maak geefpubliek attent op de voordelen ervan. Het kan de giften verhogen! Zorg ook dat je een goed beleidsplan hebt, dat niet afwijkt van de algemeen nuttige missie. En laat de werkzaamheden van de organisatie aansluiten op de missie. Geld oppotten klinkt veilig maar is in beginsel niet toegestaan. Het mag alleen als er gegronde

Hoewel een anbi niet verplicht is alle cijfers van door haar gesteunde projecten tot op de cent te checken, kan een goede rekenkundetoets nooit kwaad van andere, de zogenoemde derdenprojecten. Zij hield helaas niet goed bij op welke wijze de door haar gesteunde projecten hun geld besteedden. Dat is niet verstandig, des te meer omdat deze anbi eerder met de inspecteur had afgesproken dat zij dit wel zou doen. Hoewel een anbi niet verplicht is alle cijfers van door haar gesteunde projecten tot op de cent te checken, kan een goede rekenkundetoets nooit kwaad. Ook de zogenoemde doorgeefluiken of loketinstellingen liggen uiteraard onder vuur. Dit zijn veelal instellingen zonder eigen beleid, alleen bedoeld om anbivoordelen te behalen, zoals voor niet algemeen nuttige projecten.

redenen voor zijn met het oog op de te verrichten werkzaamheden, in het kader van de doelstelling. Houd verder de website up-to-date, met actuele gegevens. En mocht er enige twijfel zijn over de vraag of voldaan wordt aan de anbivoorwaarden, overleg dan gewoon in met de Belastingdienst. ◊

Wilbert van Vliet (w.vanvliet@hvkstevens.com) is Tax Director bij Bureau voor notarieel-juridisch en fiscaal advies HvK Stevens

Commentaar

door Maarten de Vries

Het stuk dat onlangs in De Groene verscheen over de Van den Ende Foundation is een mooi voorbeeld van goede onderzoeksjournalistiek. Toch ben ik over de toonzetting niet tevreden. Het lijkt alsof die is ingegeven door jaloezie en dat zou misplaatst zijn. Men wil kennelijk dat de overheid ingrijpt om ervoor te zorgen dat filantropen alleen nog mogen geven als er geen enkele connectie is met zijn of haar belangen, lees ook: interesse, overtuiging, missie. Ik kijk er ook van een andere kant naar. De overheid heeft zich onder leiding van de VVD teruggetrokken als subsidiegever van de cultuur. Zij heeft daarbij zelf de cultuursector aangemoedigd om meer geld te werven bij de filantropen.

Omgekeerd heeft de overheid een beroep gedaan op bedrijfsleven en filantropen om te geven. Daarvoor kwam de overheid ook met fiscale faciliteiten. De overheid nam doelbewust afscheid van het model om verantwoordelijkheid te dragen voor de bescherming en de ontwikkeling van de cultuur in ons land en koos voor een systeem van liefdadigheid. Deze paradigmawisseling blijft niet zonder gevolgen. Waar men verantwoordelijkheid wil dragen, heeft men rechten. Maar wanneer men kiest voor liefdadigheid, bepaalt de gever en is de sector daarvan afhankelijk. Maarten de Vries is voormalig redacteur van Vakblad Fondsenwerving en oud-directeur van Wilde Ganzen.

Lees het stuk in de Groene hier vakbladfw.nl/2o87d44 of via www.blendle.com

NR.8 2017

VAKBLAD FONDSENWERVING

41


OPINIE

Is vijf miljoen de moeite niet waard?

door Evert Bronkhorst

Na de veertiende Serious Request lazen we in heel wat commentaren over de teleurstellende opbrengst van ruim vijf miljoen euro. Reclameman en Volkskrantcolumnist Jan Bennink blogde op spreekbuis.nl (vakbladfw.nl/2ogfQsy) over het Glazen Huis dat aan scherven ligt en stelde voor om eens bij onze zuiderburen te kijken, hoe het beter kan.

Natuurlijk is er kritiek mogelijk. Ook ik heb op verschillende plekken reeds eerder gepleit om eens over de Belgische grens te kijken. Ik denk dat Studio Brussel een tijdje geleden al een aantal wijzigingen doorgevoerd heeft waardoor hun actie in de week voor kerst ieder jaar succesvoller wordt. Met name het aantal goede doelen waaruit gekozen kan worden, maakt de actie aantrekkelijker voor een veel breder publiek. De een heeft nu eenmaal meer met het Leger des Heils, de ander met Beat Batten. En onze Belgische vrienden hadden al eerder de samenwerking met de andere publieke zenders op de laatste dag, die 3FM in 2017 voor het eerst heeft ingevoerd. En of je dat nu vanuit een Glazen Huis doet of vanuit de buitenlucht in een tent, dat maakt volgens mij niet zo veel uit. Maar stop met dat niet-etengedoe. Dat was passend bij de eerste editie, maar is nu gewoon niet relevant en in sommige gevallen zelfs irritant. De keuze om een podium voor optredens op hetzelfde plein neer te zetten als het Glazen Huis was daarentegen een wijziging die alle bezoekers die ik gesproken heb, zeer waardeerden.

Mijn grootste probleem is dat er hier en daar minachtend wordt gedaan over een bedrag van vijf miljoen in één week 42

Op een aantal punten vind ik dat de plank nogal misgeslagen wordt. Over de kwaliteit van de dj’s kun je twisten (ja, ik zucht ook wanhopig als ik hoor dat Angelique Houtveen niet weet wie ZZ Top is) en over de keuze van de muziek die uitgezonden wordt (vooral veel dat al standaard op hun playlist staat). Maar, in 2004 bij het eerste Glazen Huis waren de dj’s ook geen grootheden of hoofdrolspelers. Giel Beelen was net begonnen als ochtend-dj als opvolger van de vertrokken Rob Stenders, Wouter van der Goes had de ondankbare taak om Ruud de Wild te doen vergeten en Claudia de Breij zat ook nog maar kort op haar middagplek als opvolger van Henk Westbroek. Echt, dat waren ook geen grootheden maar mensen die redelijk aan het begin van hun dj-carrière stonden. Maar mijn grootste probleem is dat er hier en daar minachtend wordt gedaan over een bedrag van vijf miljoen in één week. Ik ken heel veel goede doelen die

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017


OPINIE bij wijze van spreken een moord zouden doen voor zo’n bedrag. En als je het bedrag relateert aan de grootte van de zender, kun je eigenlijk niets anders concluderen dan dat het een topprestatie geweest is. Mag ik nog even de actieweken van marktleider Radio538 voor Warchild onder de aandacht brengen? Het hoogste resultaat was ruim 1,2 miljoen. Let wel: we hebben het over een markleider. Zou Jan Bennink dat toen ook een blamage hebben genoemd? In de tabel heb ik alle jaren Glazen Huis naast elkaar gezet, met de opbrengst en wat (in de eerste jaren) door de overheid is aangevuld. Daarnaast heb ik het zenderaandeel van 3FM in de twee maanden voorafgaand aan Serious Request ernaast gezet (doelgroep 10+). Dat geeft weer hoe groot de zender was en dus wat de basis was om mensen te bereiken. In de laatste kolom heb ik de opbrengst van ‘het publiek’ gerelateerd aan dit zenderaandeel. En dan kom je tot de conclusie dat deze editie op de derde plek staat als je opbrengsten relateert aan de grootte van de zender. En de tweede plaats op deze lijst van Breda in 2016 wordt natuurlijk vertekend door de actie van de onvergetelijke Tijn, die 2,8 miljoen bijdroeg aan het eindtotaal. Zie tabel hieronder. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat de rol van grote sponsoren en bedrijven de laatste jaren helemaal naar de achtergrond is gegaan. Grote sponsoren zorgden eerder

voor een belangrijke bijdrage aan de opbrengst. Sommige partijen deden meerdere jaren mee (bijv. Coca Cola, Jumbo, Wehkamp). Anderendeden dat in de editie die in hun ‘thuismarkt’ plaatsvond (Campina en Grolsch). Bij Serious Request 2012 in Enschede kwam Grolsch met een cheque van € 220.000, Vodafone van € 150.000, UPC van € 75.000 en Wehkamp.nl (incl. verkoop t-shirts) van ruim € 300.000. Dat er de laatste jaren minder grote sponsoren zijn is een bewuste keuze van 3FM geweest om de actie dicht bij de mensen te houden. Voor alle cynici, dit is niet iets van de laatste jaren toen het minder ging. Dit besluit is al in 2013/2014 genomen door de zender zelf. Kortom, als je de prestatie relateert aan de grootte van de zender, dan heeft men een hele goede actie gedraaid. Want vijf miljoen voor een stille ramp is gewoon veel geld. En als de zender weer wat weet te groeien en een aantal goede adviezen die her en der gegeven worden opvolgt, ben ik er zeker van dat de week voor kerst een hele mooie week voor het goede doel zal blijven. Liefst naar Belgisch voorbeeld, voor meerdere goede doelen. ◊ Evert Bronkhorst (Evert.Bronkhorst@vizeum.com) is strategy director bij mediabureau Vizeum Netherlands. Dit (iets aangepaste) stuk verscheen eerder in blogvorm op www.spreekbuis.nl.

Perioden

Zender aandeel in %. 10+

Plaats

Totaal opbrengst

okt-nov 2004 okt-nov 2005 okt-nov 2006 okt-nov 2007 okt-nov 2008 okt-nov 2009 okt-nov 2010 okt-nov 2011 okt-nov 2012 okt-nov 2013 okt-nov 2014 okt-nov 2015 okt-nov 2016 okt-nov 2017

6,4 7,1 8,2 7,8 8 9,1 9,7 9,6 9,4 10 9,6 7,8 6,4

Utrecht Utrecht Utrecht Den Haag Breda Groningen Eindhoven Leiden Enschede Leeuwarden Haarlem Heerlen Breda Apeldoorn

€ 915.955 € 2.203.549 € 2.648.495 € 5.249.466 € 5.637.937 € 7.113.447 € 7.471.000 € 8.621.004 € 13.839.731 € 12.302.747 € 12.000.438 € 8.671.288 € 9.257.000 € 5.026.144

NR.8 2017

Bijdrage overheid

€ 1.000.000 € 1.000.000 € 2.624.733 € 2.500.000 € 3.000.000

VAKBLAD FONDSENWERVING

Totaal ‘publiek’

Opbrengst per % zenderaandeel

€ 915.955 € 1.203.594 € 1.648.495 € 2.624.733 € 3.137.937 € 4.113.447 € 7.471.000 € 8.621.004 € 13.839.731 € 12.302.747 € 12.000.438 € 8.671.288 € 9.257.000 € 5.026.144

€ 143.118 € 169.514 € 201.036 € 336.504 € 392.242 € 452.027 € 770.206 € 898.021 € 1.472.312 € 1.230.275 € 1.250.046 € 1.111.704 € 1.446.406 € 1.322.669

43


KENNIS XXX

OPLEIDINGEN fondsenwerving en filantropie 13 maart 2018 Management en marketing van maatschappelijke organisaties

De module Management en marketing van maatschappelijke organisaties richt zich op het bestuur en management van organisaties in de filantropische sector. Actuele inzichten uit de algemene managementtheorie worden daarbij gecombineerd met ideeën uit de groeiende literatuur over de filantropisch en non-profitsector en toegepast in de filantropische praktijk. Punten van aandacht zijn onder meer: succesfactoren en strategieën voor goede doelen en maatschappelijke organisaties, stakeholder-management en nieuwe organisatievormen. Een ander belangrijk thema is marketing van het goede doel. Non-profitmarketing kent verschillen ten opzichte van marketing bij commerciële bedrijven. Zo speelt de identiteit van de organisatie een belangrijke rol en kent een goed doel een grotere diversiteit aan doelgroepen. Ook het gebruik van sociale media wordt steeds belangrijker. Er zal specifiek worden ingegaan op de uitdagingen als het gaat om marketing voor non-profits, goede doelen en andere maatschappelijke organisaties.

NR.844 2017

In de module is veel ruimte voor uitwisseling van uw eigen management- en marketinguitdagingen. eU sluit de module af met een schriftelijke eindopdracht waarin de behandelde stof terug komt. U maakt hiervoor onder andere een analyse van uw stakeholders en het daarbij toegepaste en passende management en marketingbeleid. Resultaat Na succesvol afronden van deze module kunt u: • specifieke management- en marketinguitdagingen voor goede doelen, fondsen, non-profiten andere maatschappelijke organisaties herkennen en benoemen; • effectievere management- en marketingstrategieën voor goede doelen, fondsen, non-profiten andere maatschappelijke organisaties toepassen binnen uw eigen organisatie; • stakeholders van maatschappelijke organisaties benoemen, hun verschillen ten opzichte van commerciële bedrijven duiden en dit vertalen naar passend beleid.

Duur: 8 bijeenkomsten van 2 uur

22 maart 2018 Fondsenwerving voor zorginstellingen en ziekenhuizen

Fondsenwerven voor zorginstellingen en ziekenhuizen is een nieuwe groeiende markt. Steeds meer zorginstellingen zien het nut en noodzaak van een aanvullende private inkomstenstroom. Toch is er ook nog veel onbekendheid met dit specifieke vakgebied en is de fondsenwerving vaak afhankelijk van een vrijwillig bestuur of een medewerker die ‘het erbij doet’. Ondanks deze beperkingen zijn er voor jouw zorginstelling grote kansen om donateurs aan je te binden. Anders dan traditionele goede doelen, heb je vaak een sterke lokale verbinding, veel cliënten met hun netwerk en medewerkers die in potentie iets voor jouw zorginstelling kunnen en willen betekenen. In deze workshop exploreer je de mogelijkheden, ga je praktijkgericht aan de slag en doorlopen we een strategisch stappenplan om je niet in het moeras van duizend kansen te laten verzinken en het optimale uit jouw doelen te halen. Docent: Welmoed van Boven

Kosten: € 1.500,- inclusief studiemateriaal

Prijs v.a.: € 298,50 (geen btw)

Aanmelden via: vakbladfw.nl/2EDKTJ0

Aanmelden via: vakbladfw.nl/2o2xb8a

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR8 2017 44


KENNIS XXX

Beroepsopleiding Fondsenwerving B

Heeft u minimaal vier jaar ervaring als professioneel fondsenwerver of heeft u de Beroepsopleiding Fondsenwerving A met een diploma afgerond en twee jaar ervaring als beroepsmatig fondsenwerver? Dan bent u toe aan de volgende stap! De Beroepsopleiding Fondsenwerving B is een uitstekende opleiding op post-hbo-niveau die u, en uw organisatie, helpt om de fondsenwerving op een nog hoger niveau te brengen.

eerst heeft de voorzitter van de examencommissie in samenspraak met de overige leden het portfolio examenwaardig verklaard. Docenten: Stephan Ledder, Jeroen van Bijnen, Deny de Jong, Marjon Staal, Hans van der Westen en of Fusien Verloop, Henk de Graaf, Walter van Kaam, Jorge Labadie en Roger Pruppers, Jeanette Eesmann, John van der Kooij, Petra Hoogerwerf, Ellen Spanjers Wanneer: 27 maart 2018 bij voldoende aanmeldingen. Kosten: € 5.875,(geen btw van toepassing) Aanmelden via: vakbladfw.nl/2fNaDUo

De Beroepsopleiding Fondsenwerving B is een intensieve opleiding en heeft talloze ervaren vakgenoten een flinke stap verder gebracht. Niet alleen binnen het vakgebied, maar ook in hun persoonlijke ontwikkeling. De Beroepsopleiding Fondsenwerving B zet uw zintuigen op scherp en zorgt voor een kwalitatieve verdieping van uw vakgerelateerde kennis en vaardigheden. De opleiding omvat een aantal onderdelen:

Bestuurdersaansprakelijkheid, Geefwet en de gevolgen van de ANBI-status. Tijdens de module Filantropie en recht komt u in aanraking met uiteenlopende juridische deskundigen op deze terreinen. De docenten brengen u tijdens hoorcolleges juridische vakkennis bij, speciaal gericht op goede doelen, en stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel. Aan de orde komen onder meer: stichtingen- en verenigingenrecht, belastingrecht voor goede doelen, de ANBI-status, recht rondom subsidies, bestuursmodellen voor filantropische organisaties, recht rondom nalatenschappen en geven aan goede doelen. Daarnaast komen actuele fiscale aspecten van de filantropie. Wanneer mag je als goed doel een erfenis volledig houden? Hoe zit het met de belastingaangifte bij een nalatenschap als ANBI? Ook komt de Geefwet aan bod. De cursus is interactief en er is ruim gelegenheid voor vragen vanuit de deelnemers. U sluit de module af met een openboektentamen. Resultaten Na succesvol afronden van deze module kunt u: • de relevantie van de Geefwet, ANBI-status en andere wetgeving rondom goede doelen en maatschappelijke organisaties en het geven aan goede doelen benoemen, interpreteren en toepassen; • begrijpen welke belastingwetgeving van toepassing is op goede doelen.

- twaalf plenaire opleidingsdagen - individuele en groepsopdrachten - een afsluitend examen Het afsluitend examen is een verdediging van de scriptie. De examencommissie zal de mondelinge verdediging van het examen beoordelen. Dit is het laatste onderdeel, want

NR.845 2017

15 mei 2018 Filantropie en recht

Kosten: € 1.500,- inclusief studiemateriaal Duur: 8 bijeenkomsten van 2 uur Aanmelden via: vakbladfw.nl/2o6FUX4

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR.8 2017 45


KENNIS

18 mei 2018 Samenwerking tussen overheid en particulier intiatief in de participatiesamenleving

Inhoud cursus overheid en particulier intiatief In deze cursus wordt de rol die filantropie speelt als financieringsbron voor publieke doelen besproken, maar zal ook aandacht worden besteed aan hoe een beleid kan worden ontwikkeld om particulier initiatief te stimuleren. Op welke wijze wordt er gegeven, aan welke sectoren en onder welke omstandigheden geven mensen vaker en meer? Op welke manieren kan er vorm worden gegeven aan de relatie tussen overheden en maatschappelijke organisaties en wat betekent dit voor de invulling en uitvoering van beleid? Deze vragen worden behandeld aan de hand van theorieën uit uiteenlopende disciplines, zoals de economie, bestuurskunde en besluitvormingstheorie. De cursus wordt afgesloten met een rapportage waarin de behandelde

stof wordt toegepast in de dagelijkse organisatiepraktijk. Resultaat Na succesvol afronden van de cursus heeft u: • inzicht in de motieven voor actief burgerschap, vrijwilligerswerk en particulier initiatief; • een overzicht van particuliere fondsen en filantropische organisaties, relevant voor uw maatschappelijk domein; • inzichten in filantropische alternatieven voor de realisatie van publieke doelen; • beter inzicht in hoe u op effectieve wijze kunt samenwerken met filantropische organisaties. Docenten: Prof. Dr. René Bekkers en Prof. Dr. Theo Schuyt Kosten: € 1.500,- inclusief studiemateriaal Duur: 4 bijeenkomsten van 5 uur Aanmelden via: vakbladfw.nl/2GdBIfy

Najaar, sept. t/m nov.2018 Fundraising Grantmaking Sponsoring

Aan de orde komen deze modules: Filantropie, Projectaanvraag schrijven en beoordelen, Communicatie, Charitymarketing, Sponsoring, Financiële en Juridische aspecten. De modules kunnen desgewenst ook afzonderlijk worden gevolgd. Docenten: Vakkundige gastdocenten uit de filantropische sector en docenten van Windesheim. Kosten: afh. van gekozen modulen van € 465,- tot € 1.750,per module. Totaalpakket, 6 modulen € 4.375,- (vroegboekers* betalen € 4.195,-) afh. van gekozen modulen van € 465,- tot € 1.750,per module. Totaalpakket, 6 modulen € 4.375,- (vroegboekers* betalen € 4.195,-) Aanmelden en info via: windesheim.nl/fgs

Op deze servicepagina’s brengen we actuele programma-informatie over erkende opleidingen en officiële onderwijsinstellingen, zoals de 3F-Academy (inclusief de daarin geïntegreerde – en mede door onszelf opgerichte – VFW Vakopleidingen Fondsenwerving), hogescholen en universiteiten. Maar het blijft een overzicht dat geen volledigheid nastreeft. Ga daarom vooral naar de verschillende websites en verdiep je in het aanbod.

46

VAKBLAD FONDSENWERVING

NR.8 2017


FOUNDERS VAKBLAD FONDSENWERVING

ABONNEESERVICE

CONTACT

VriendenLoterij Amsterdam (020 573 74 58)

Opzeggen en vragen over abonnementen Nederland/België: Keizersgracht 241 | 1016 EA Amsterdam T 085 105 04 81 abonnementen@fondsenwerving.nl

Vakblad Fondsenwerving Keizersgracht 241 | 1016 EA Amsterdam T (085) 105 04 81 Postbus 157, 1390 AD Abcoude vakblad@fondsenwerving.nl www.fondsenwerving.nl

SPONSORS VAKBLAD FONDSENWERVING

Nieuwe abonnementen enz. Voor nieuwe abonnementen, adreswijzigingen, en nazendingen: www.fondsenwerving.nl > [Abonneren]

Annie Connect Ede (088 330 50 50) Centrum Nalatenschappen

’s Hertogenbosch (073 610 10 40) Cherridata Voorburg (070 303 05 94) ifunds Amersfoort (033 467 70 30) Kalff Almere (036 7111 999) Kentaa Arnhem (026 2616240) Mindwize Hoofddorp (023 567 70 00)

CONGRESTEAM Jaap Zeekant

jaap.zeekant@fondsenwerving.nl

Chris Zeekant

chris.zeekant@fondsenwerving.nl

Wiebe de Graaf

PSI/Vransen DMP

wiebe.degraaf@fondsenwerving.nl

Amsterdam ZO (020 495 38 38)

Walter van Kaam Jolan van Herwaarden Jeroen Hogenhout Herman Vransen Pelagia de Wild

Reactie & Respons

Amsterdam (0880 280 280) Social Call Hoofddorp (023 565 66 66) WWAV Amsterdam (020 571 5871)

ADVERTENTIES WT_adv_Zeekant_90x130 24-01-2006 13:49 Page 1

taalhulp.nl

Donderdag 29 maart 2018 De Kuip Rotterdam

Drs. Marianne Zeekant

Lindholm 209 Dokter 1 2133 CSKoomansstraat Hoofddorp 1391 VZ Abcoude Tel.: 023 563 05 83 Tel.: 06-22 5003503120 Fax: 023 562 marianne@taalhulp.nl Mobiel: 06 22 50 50 20 www.taalhulp.nl marianne@taalhulp.nl

Was het nou met...

• Workshops nieuwe spelling • Training en advies op het gebied van schriftelijke communicatie • Redactie en correctie van teksten

Composite Taalhulp_adv90x130FC_newadres.indd 1

NR.8 2017

Schrijf je nu in vakdagf ondsenw ! erving.n l

11-09-12 09:30

VAKBLAD FONDSENWERVING

47


Deelnemers bedankt!

â‚Ź 58.943.011,-

Dankzij alle deelnemers van de VriendenLoterij ging er in 2017 een bedrag van â‚Ź 58,9 miljoen naar 3.300 goede doelen! Dit zijn landelijke organisaties, maar ook lokale clubs en verenigingen, die een positieve bijdrage leveren op het gebied van sport, gezondheid en welzijn in Nederland.

vriendenloterij.nl

De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016.

Vf 19 | 8  
New