ZwembadBranche #69

Page 14

Jeroen van de Water, werkgeversorganisatie WIZZ

‘Altijd in het middelpunt van een plek waar iedereen plezier heeft’ In de kern komt het er vaak op neer dat kandidaten graag zoveel mogelijk vaste uren willen. In de praktijk is die wens meestal lastig te realiseren. Voor Jeroen van de Water, werkgeversorganisatie WIZZ, draait het in onze branche nu eenmaal om flexibiliteit en zijn de marges dun. “Met het aanbieden van een vast contract neem je als werkgever een financieel risico. Je moet oppassen om jezelf niet in de nesten te werken.”

De arbeidsmarkt lijkt met de maand ingewikkelder te worden. Bij de instroom vanuit de sportopleidingen gaat het volgens Van de Water al mis. Binnen het onderwijs zijn de accenten verlegd. Natuurlijk kiezen nog genoeg jongeren voor een opleiding als sport & bewegen, maar het diploma heeft zijn beperkingen. “Ze moeten nu gericht kiezen voor de specialisatie zweminstructeur.” Van de Water haalt er de vorig jaar door de WIZZ gelanceerde online campagne werkeninhetwater.nl als voorbeeld bij. Eén van de speerpunten van de campagne is de vaak als negatief ervaren flexibiliteit van het werk omzetten in een pluspunt. “In onze branche is het mogelijk om werktijden te organiseren rond je privéleven.” De reacties van jonge starters op de arbeidsmarkt bleven achter bij de verwachtingen. Zoals ook de zogeheten zijinstromers vanuit de bakken van het UWV zich niet en

14

ZWEMBADBRANCHE

masse in de baden hebben gemeld. “Terwijl wij ze intern opleiden en klaarzetten, om door te groeien in of buiten de organisatie. Bij de huidige marktomstandigheden moet je het ook niet erg vinden als je iemand opleidt voor de buren.”

dicht te houden.” Nadrukkelijk wordt daarbij gekeken naar samenwerkingsverbanden met strategische partners, zoals bijvoorbeeld een BSO. “Zij zijn druk op het moment dat wij als zwembad juist uren over hebben.”

Achterdeur

Verhalenvertellers

Met creatieve oplossingen wordt geprobeerd om de vastzittende markt in beweging te krijgen. Medewerkers worden gestimuleerd met een wervingsbonus, als zij uit hun netwerk een nieuwe collega weten binnen te brengen. Grotere organisaties bieden combifuncties aan, waarin het toezichthouden wordt aangevuld met uren in de horeca of receptie. ”Zeker medewerkers in de leeftijd tussen 25 en 30 jaar willen graag meer uren. Ook worden medewerkers gepolst of zij bijvoorbeeld extra uren willen maken op een andere locatie. We doen er alles aan om de achterdeur

Van de Water gelooft in de kracht van verhalenvertellers: gepassioneerde zwembadmedewerkers die het vak ook in hun persoonlijke omgeving voor het voetlicht brengen. “Natuurlijk is het een pittige job, met alle verantwoordelijkheden die er bij komen kijken. Maar je bent als zwemonderwijzer wel de eerste die in het leven van een kind een diploma aanreikt. Dat is een bijzonder gevoel. Je bent ook omringd met jonge mensen, altijd in het middelpunt van een plek waar iedereen plezier heeft. Die boodschap moeten we blijven vertellen, tegen de stroom in.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.