ZwembadBranche #42

Page 12

Swim2Play stimulerend effect op bewegingsonderwijs in water Een vernieuwde vorm van schoolzwemmen, dat is Swim2Play. Ooit ontstaan uit nood omdat het schoolzwemmen werd afgeschaft, maar inmiddels uitgegroeid tot een succesvol concept als onderdeel van het bewegingsonderwijs dat ook is overgewaaid naar andere zwembaden. Een concept op pedagogische grondslag waarbij onderwijskundige innovatie voorop staat en continu wordt gekeken naar vernieuwing. Recent is daarom voor Bad Hesselingen in samenwerking met Swim2Play en Zwembadspelen een Experience Center ontwikkeld. Een interactief object speciaal gemaakt zodat kinderen nog beter zelf kunnen ervaren wat je allemaal kunt doen in het water. Want het kind staat centraal bij Swim2Play. Het is geen zwemlesmethode, zo benadrukken de ontwikkelaars. Het is bedoeld als bewegingsonderwijs, maar dan in het water. Bovendien is het een manier om kinderen – en hun ouders – enthousiast te maken voor alle (sport)activiteiten in- en rond het water. Het concept is bedacht door René Dekker en Johan Harlaar van de Calo (lerarenopleiding lichamelijke opvoeding) tezamen met Geert Kuipers namens Bad Hesselingen. Samen met de support van de basisschool ‘CBS Het Kompas’ konden in 2012 de eerste groepen meedoen aan deze gymles in het water. Wat begon met 550 kinderen van het Kompas is inmiddels uitgegroeid tot 1750 kinderen van zes basisscholen. Vanaf volgend schooljaar zullen alle circa 2750 basisschoolkinderen van Meppel deelnemen aan Swim2Play. En dat is nog maar het begin. In Zwolle wordt er al mee gewerkt en dit jaar volgen ook nog andere scholen in Delft, Twello (gemeente Voorst) en is er zelfs interesse vanuit Zeist en Zuid-Duitsland.

12

ZWEMBADBRANCHE

Kind centraal Tijdens een demo van Swim2Play in Bad Hesselingen waarbij voor het eerst het Experience Center werd geïntroduceerd is meteen duidelijk waarom het succesvol is. Het plezier spat er bij de kinderen -maar ook de instructeurs- vanaf. Wat vooral opvalt is dat verschillende thema’s de les bepalen en het kind centraal staat. René Dekker, tot 2013 verbonden als Chef d’ Equipe aan de nationale zwemploeg en sinds 2002 opleidingsdocent aan de Calo, geeft aan dat dit ook het vertrekpunt is geweest. “We denken nog te veel in technieken. Deze zijn wel belangrijk maar ondersteunend en niet leidend. Er zijn zoveel activiteiten te bedenken die door de kinderen worden ervaren als spelen maar waarmee tegelijkertijd een vorm van impliciet leren wordt aangeleerd. ” Het Experience Center van Zwembadspelen is daarom een mooie aanvulling. In dit luchtdichte opblaasobject zitten allerlei activiteiten ‘verstopt’ die een link hebben met zwemactiviteiten. Zo kun je door een gat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.