Fit!magazine #60

Page 11

2016 het jaar van de sportkennis? Hoe heet dat eigenlijk, een voornemen dat permanent blijft hangen in het voorstadium en nooit de fase van ondernemen bereikt, laat staan onderhouden? Is dat de allee die parallel loopt aan de ‘boulevard of broken dreams’ ?

De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar het onderwerp. Er komen steeds meer wetenschappelijke inzichten beschikbaar die vertaald worden naar praktisch toepasbare kennis voor de praktijk. Ook voor de sportpraktijk.

Januari is bij uitstek de maand van de goede voornemens. De andere elf maanden van het jaar kenmerken zich door het mislukken en stranden van veel van die mooie ideeën om het roer om te gooien. Gezonder, actiever, sportiever, fitter, gelukkiger leven, dat lukt je niet zomaar.

Soms zijn het heel relevante inzichten uit onverwachte hoek. Ik wil er nu één delen. Weet je dat wilskracht (‘willpower’), een mentale vaardigheid, de karakteristieken heeft van een spier? Net als een spier is de wilskracht van een mens trainbaar. Daarnaast kan ook de wilskrachtspier uitgeput worden. Bij die spier kunnen zelfs bij langere periode van uitputting en onvoldoende herstel symptomen van overtraining optreden. De Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister heeft er veel onderzoek naar gedaan en samen met John Tierney een heel lezenswaardig boek over geschreven: ‘Willpower. Rediscovering the Greatest Human Strength’.

Als er iets taai en ingewikkeld is, dan is het wel om structureel over lange tijd gedrag te veranderen. Mensen die dat is gelukt, verdienen een groot compliment. Mensen die er echt in slagen om anderen gezonder te laten leven, verdienen een héél groot compliment. En volgens mij is dat nu juist jouw ‘assignment’, de voornaamste opdracht. Als professional in de fitnessbranche wil je bereiken dat de leden dagelijks sportief zijn, waarvan een deel in jouw fitnesscentrum. Het doel is niet om eenmalig een jaarabonnement te verkopen aan iemand die al vrij snel het bijltje erbij neergooit. Een trouwe klant die na jaren nog steeds een paar keer per week naar het fitnesscentrum komt: dát is de ambitie. Bij het realiseren van die ambitie maak je gebruik van opleiding en uiteraard leun je daarbij in belangrijke mate op werkervaring. De vaak jarenlange ervaring die is opgedaan met die tientallen of misschien zelfs honderden leden, heeft er toe geleid dat je best een beeld hebt van wat wel en wat niet werkt, bij het begeleiden naar een sportieve leefstijl. Ben je er dan? Is dat dan wat er te weten is over het complexe vraagstuk van gedragsverandering? Volgens mij niet.

Als je beter wilt worden in het realiseren van jouw ambities gaat het er om praktijkervaringen te vermengen met wetenschappelijke kennis. Dat gaat op in algemene zin, niet alleen bij gedragsverandering. Dat lijkt me een mooi voornemen voor 2016. Een voornemen waarin ik persoonlijk - maar gelukkig ik niet alleen word geholpen door één kennisportaal voor informatie over sport en bewegen. Vanuit Kenniscentrum Sport hebben wij op initiatief van het ministerie van VWS gebouwd aan www.allesoversport.nl , dat de minister recent heeft gelanceerd. Ik weet het zeker: ik ga meer beschikbare kennis benutten in mijn werk. Heb jij ook zo’n last van kennishonger? Ik ben benieuwd hoe je als fitnessondernemer gebruik gaat maken van deze website. En hoe je die kennis weer gaat delen met leden, die minstens even hongerig zijn naar informatie hoe zij goed in beweging zijn en blijven… Dan kan 2016 echt het jaar van de sportkennis worden.

column Remco Boer is directeur Kenniscentrum Sport. Het Kenniscentrum Sport en Fit!vak zijn in het zelfde gebouw gevestigd in Ede en zoeken elkaar steeds meer op voor samenwerking en uitwisseling van kennis. Wil je reageren op zijn column? mail naar remco.boer@kcsport.nl

fit!magazine 11