Page 1

Vadum · Biersted · Nørhalne · Vester Halne www.vadumbladet.dk  •  Tlf. 98 27 13 51  •  Nr. 3  •  38. årgang  •  Tirsdag den 14. januar 2020 ETAB. 1907

Vi hjælper med alt det praktiske vedrørende begravelse og brænding

Begravelsesforretningen

Skatt Christensen

Østerbrogade 77 · Nørresundby · Tlf. 9817 1782 (døgnvagt) www.skattchristensen.dk

BOGTRYK & OFFSET

D&^d/shD 98 18 98 22

@ ballermann@bbo.dk

www.bbo.dk

- din lokale tryksagsleverandør

Følfodvej 24 · 9310 Vodskov

>ƆƌĚĂŐĚ͘Ϯϵ͘ĨĞďƌƵĂƌ ϮϬϮϬ

ĨŚŽůĚĞƐŝĂƵůĂĞŶƉĊsĂĚƵŵƐŬŽůĞ D&^d/shD ĨƌĂŬů͘ϭϯ͘ϬϬƚŝůŬů͘Ϯϭ͘ϬϬ

>ƆƌĚĂŐĚ͘Ϯϵ͘ĨĞďƌƵĂƌ ϮϬϮϬ

ĂŶŵĂƌŬƐĞĚƐƚĞ:Ͳŵŝdž ĂŶŵĂƌŬƐŵĞƐƚĞƌ ĨŚŽůĚĞƐŝĂƵůĂĞŶƉĊsĂĚƵŵƐŬŽůĞ /ϮϬϭϵŬŽŵŵĞƌƚŝůsĂĚƵŵ :EĞĞĚůĞ^Ɖůŝƚ ƐƉŝůůĞƌ ĨƌĂŬů͘ϭϯ͘ϬϬƚŝůŬů͘Ϯϭ͘ϬϬ I onsdags blev der i aktivitetscenteret holdt nytårskoncert med de veloplagte herrer fra Aalborg Pensionistorkester.

ĂŶŵĂƌŬƐĞĚƐƚĞ:Ͳŵŝdž /ϮϬϭϵŬŽŵŵĞƌƚŝůsĂĚƵŵ

God eftermiddag med nytårskoncert i Vadum Onsdag, 8. januar holdt aktivitetscenteret og centerrådet et af årets tilbagevendende begivenheder: Nytårskoncerten med de veloplagte herrer fra Aalborg Pensionistorkester bistået af en ligeså veloplagt Hanne Vig. Der var mødt ca. 60 forventningsfulde borgere op, og de fik, hvad de kom efter

- orkesteret leverede en dejlig koncert fyldt med bl.a. valsetoner fra såvel Wien, som fra vores egen Snevals, og enkelte par kunne ikke dy sig for lige at svinge sig i en forrygende vals. Under koncerten serverede centerrådet ”bobler” med kransekage, og i pausen mellem de to gange 45 minuter underholdning

Åbningstider: Mandag: Mobilfrisør

Torsdag: 9.00 - 19.00

Tirsdag: 9.00 - 17.30

Fredag: 9.00 - 17.30

Onsdag: 9.00 - 17.30

Lørdag: Efter aftale

v/ Lotte Messerschmidt · Ellehammersvej (i solcenteret) 86 · Vadum Book online på: www.frisorhuset-vadum.dk eller ring på tlf.: 9827 1715

blev der serveret kaffe med dejlig kringle fra bageriet Vestergården. Alt i alt endnu en god eftermiddag i godt selskab på aktivitetscenteret. Vi ser frem til næste år, hvor det forlyder, at orkesteret er booket igen og glæder os allerede, siger aktivitetsmedarbejder Birgitte Jensen.

ŽƉƚŝůŚLJŐŐĞŽŐĚĂŶƐ

ĂŶŵĂƌŬƐŵĞƐƚĞƌ ŚĞůĞĚĂŐĞŶ͘ ƐƉŝůůĞƌ :EĞĞĚůĞ^Ɖůŝƚ ŽƉƚŝůŚLJŐŐĞŽŐĚĂŶƐ ŚĞůĞĚĂŐĞŶ͘ sĞůŬŽŵƐƚĚƌŝŶŬŽŐ

ůčŬŬĞƌŵĞŶƵĨƌĂ

sĞůŬŽŵƐƚĚƌŝŶŬŽŐ DŽƌƚĞŶƐ<ƆŬŬĞŶ ůčŬŬĞƌŵĞŶƵĨƌĂ DŽƌƚĞŶƐ<ƆŬŬĞŶ

'ĞǀŝŶƐƚĞƌƉĊ

'ĞǀŝŶƐƚĞƌƉĊ ŝŶĚŐĂŶŐƐďŝůůĞƚƚĞŶ͘ ŝŶĚŐĂŶŐƐďŝůůĞƚƚĞŶ͘ ŵĞƌŝŬĂŶƐŬůŽƚƚĞƌŝ͘ ŵĞƌŝŬĂŶƐŬůŽƚƚĞƌŝ͘ <T />>d

<T />>d KŶƐĚĂŐĚ͘ϮϮ͘ũĂŶƵĂƌϮϬϭϵĨƌĂŬů͘ϭϵ͘ϬϬͲϮϬ͘ϬϬ

ŝsĂĚƵŵŚĂůůĞŶƐĨŽƌŽŵƌĊĚĞ KŶƐĚĂŐĚ͘ϮϮ͘ũĂŶƵĂƌϮϬϭϵĨƌĂŬů͘ϭϵ͘ϬϬͲϮϬ͘ϬϬ ŝůůĞƚƉƌŝƐϮϳϱ͘Ͳ ŝsĂĚƵŵŚĂůůĞŶƐĨŽƌŽŵƌĊĚĞ ĞƌŵŽĚƚĂŐĞƐDŽďŝůĞWĂLJ͘

ƌƌĂŶŐƆƌ͗sĂĚƵŵŽƌŐĞƌĨŽƌĞŶŝŶŐ͘ ŝůůĞƚƉƌŝƐϮϳϱ͘Ͳ

ĞƌŵŽĚƚĂŐĞƐDŽďŝůĞWĂLJ͘ ƌƌĂŶŐƆƌ͗sĂĚƵŵŽƌŐĞƌĨŽƌĞŶŝŶŐ͘

- GÆT HVAD VI LAVER :      

VVS - INSTALLATION BADEVÆRELSER GASINSTALLATION JORDVARME SOLVARME STOKERFYR

    

VENTILATION BLIKKENSLAGER FJERNVARME INDUSTRI SMEDEARBEJDE


Side 2

VADUM•BLADET Redaktør: Tage V. Andersen

Dronningensgade 7, st., 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 13 51 / 40 57 13 51 (kl. 9 - 10 hver dag) · Mail: tagev@andersen.mail.dk

Udgiver/Produktion: Thorkil Christensen

Himmerlands Tryk A/S, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 · Mail: vadum@himmerlandstryk.dk

Annoncer:

Sidste rettidige indlevering af annoncer til den følgende uges avis er TORSDAG kl. 12.00. Vær dog opmærksom på ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdage (se evt. særskilt annonce).

Opslagstavlen INFORMATION • KONTAKTOPLYSNINGER • TILLYKKE LÆGEVAGTEN Efter kl. 16.00 til kl. 8.00 samt lørdag, søndag og helligdage tlf. 70 15 03 00

Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

ANNONCER MODTAGES PÅ TLF. 98 64 12 55 MANDAG -TORSDAG KL. 8.00 -16.00, FREDAG KL. 8.00 -15.00

EL Nord ApS EL Nord ApS - Din lokale elektriker

VADUM KIRKE www.vadumkirke.dk - Søndag, 19. januar kl. 10.00: Gudstjeneste og dåb v/ Jens Chr. Meldgaard VADUM KIRKECENTER www.vadumkirkecenter.dk - Søndag, 19. januar kl. 16.00: Gudstjeneste v/ Thomas Baldur

www.el-nord.dk

98 27 18 36 Charles Lindberghs Vej 4.A www.el-nord.dk • 9430 Vadum

GØR EN

TRYKSAG TIL EN

TRYG SAG! Henning Nielsens Bogtrykkeri A/S

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup

Tlf: 98 12 96 10

Har du ikke modtaget bladet tirsdag inden kl. 19.00 Vodskovvej 36 · 9310 Vodskov

VADUM SKYTTEFORENING www.vadum-skytteforening.dk Inger Rasmussen, tlf. 20 46 37 01. VADUM ANTENNEFORENING Formand: Carl Nielsen, tlf. 98 27 17 42 Fejlmelding: DK-TV, tlf. 98 14 40 44

Søndagskole: Ved alle formiddagsgudstjenester.

BOGBUSSEN www.aalborgbibliotekerne.dk Mail: bogbusafdelingen-bibliotek@aalborg.dk Info: tlf. 99 31 43 00

VADUM GENBRUGSCENTER www.vadumgenbrugscenter.dk Tlf. 98 27 28 27

UNGDOMSKLUBBEN Hver aften: Gratis frugt og gulerødder. Og fra vores brønd: Dejligt koldt kildevand.

Vadum & Brovst SOLVANG - Din lokale elektriker Se opslagstavlen i Centeret. Vadum & Brovst Alle er velkomne til en kop kaffe, en hyggesnak

98 27 18 36

SVØMMEHALLEN Tlf. 98 27 13 17

eller lidt forandring på hverdagen.

VADUM BORGERFORENING www.vadum-by.dk Formand: Bente Collart tlf. 25 20 52 18 mail: bente.collart@gmail.com VADUM LOKALHISTORISK ARKIV Arkiv www.vadum-by.dk Lars Jørgen Nielsen tlf. 20 77 43 53 mail: lars_j@mail.dk FDF www.fdfvadum.dk Kredsleder: Rasmus Christensen tlf. 98 40 12 13 (efter kl. 16.00 på hverdage) VIF www.vadum-if.dk Formand: Brigitta Andersen, tlf. 20 77 35 07 Badminton: Martin Frederiksen, tlf. 28 90 19 10 Fodbold: Dan R. Kristensen, tlf. 41 78 58 64 Gymnastik: Lasse H. Jessen, tlf. 30 28 47 63 Håndbold: Henrik Imer Mikkelsen, tlf. 24 98 68 85 Tennis: Claudia Mikaelsen, tlf. 30 65 45 56 Krocket/Krolf: Niels Skov, tlf. 22 32 21 08 Motionsgruppe: Kenneth Horup, tlf. 20 67 15 36 Bordtennis: Lars Kjeldgaard, tlf. 60 50 20 56 Boksning: Christian Simoni, tlf. 26 71 49 15 Esport: Brian S. Bertelsen tlf. 30 93 92 86

VADUM VANDVÆRK A.M.B.A. www.vadumvand.dk E-mail: info@vadumvand.dk Kontaktpersoner: Formand: Ole D. Pedersen, tlf. 98 27 16 29 Næstformand: Anders Jungersen, tlf. 40 81 99 12 Teknik, tlf. 20 91 46 29 Nørhalne VVS, tlf. 98 26 84 11 / 21 23 50 03 Administration: Per Thomsen, tlf. 98 11 33 33 VADUM HUSFLIDSFORENING www.vadumhusflid.dk Kasserer. Poul Larsen, tlf. 22 46 54 58 VILDMOSEPORTEN www.vildmoseporten.dk Biersted Mosevej 277 Mail: info@vildmoseporten.dk Åben hver dag kl. 10.00 - 20.00 v/ Christian Larsen, tlf. 98 26 86 63 / 28 76 42 79 AABYBRO DYREHOSPITAL Østergade 54, 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 10 47 Mail: info@aabybrodyrehospital.dk LIONS CLUB VADUM www.vadum.lions.dk Præsident: Kim Andersen Mail: kj-andersen@hotmail.com TILLYKKE 70 år - 19. januar John Andersen, Nervøsvej 62

VADUM RIDEKLUB www.vadum-rideklub.dk Henvendelse vedr. medlemskab og undervisning til: Tlf. 60 82 61 73. Yderlig info: se hjemmesiden.

Annoncetelefon: 98 64 12 55

- så kontakt vores budomdeling

41-årig knallertkører sigtet for brug af mobil under kørsel på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00 - 16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

NØRRESUNDBY: En 41årig mand førte knallert ad Lindholmsvej i Nørresundby fredag, 3. januar kl. 09:21. Manden blev standset, da han kørte knallert, mens han benyttede sin mobiltelefon. Ved nærmere undersøgelse blev det derudover tydeligt, at manden

var frakendt førerret til blandt andet knallert. Han blev derfor sigtet for brug af håndholdt teleudstyr under kørsel såvel som kørsel i frakendelsestid.

Klip i kørekortet - mobiltelefon Fra 10. september 2019 ko-

ster det - udover en bøde på 1.500 kr. - også et klip i kørekortet samt 500 kroner til Offerfonden, hvis man benytter håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere m.v. under kørslen. Læs mere på: sikkertrafik. dk/.../klip-i-kørekortet-mobiltelefon.
En udersøgelse viser at nordjyderne har mere plads at boltre sig på.

Nordjyderne bor større end gennemsnittet Mens danskerne i gennemsnit bor på 52,5 kvm. per person, så har nordjyderne i gennemsnit cirka seks kvadratmeter mere til rådighed. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at antallet af kvadratmeter per person varierer efter, hvor vi bor. F.eks. har indbyggerne i Aalborg i gennemsnit 52,5 kvm., mens beboerne på Læsø kan brede sig på 72,3 kvm. per person. Fortæl mig dit postnummer, og jeg skal fortælle dig, hvor mange kvadratmeter du bor på. En ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at der er stor forskel på, hvor mange kvadratmeter hver dansker har til rådighed. Nordjyderne bor i gennemsnit på 58,7 kvm. per person. Indbyggerne i Aalborg og Frederikshavn bor på færrest kvadratmeter.

Henholdsvis 52,5 kvm. og 60,3 kvm. Der er plads til større armbevægelser på Læsø og Mors, hvor beboerne i gennemsnit bor på 72,3 kvm. og 64,6 kvm. per person. - Boligarealet per person hænger sammen med efterspørgslen på boliger i lokalområdet. En større efterspørgslen presser kvadratmeterprisen op, og det kan sætte en grænse for, hvor stor en bolig, man har råd til at købe. Og så har husstandsindkomsten, den gennemsnitlige familiestørrelse i de enkelte kommuner samt til- og fraflytninger mellem kommunerne naturligvis også stor betydning. Generelt set har nordjyderne mere plads end den gennemsnitlige dansker og meget mere plads end københavnerne, som i gen-

nemsnit bor på kun 40,1 kvm. per person. Kort sagt kan man sige, at københavnerne bor dyrt og småt, mens nordjyderne bor stort og flot, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard. Siden 2010 er danskernes boliger i gennemsnit vokset med én kvadratmeter per person. I Nordjylland er antallet af kvadratmeter per person vokset med i gennemsnit 2,2 kvm.. - Der er mange steder en sammenhæng mellem væksten i befolkningen og antallet af kvadratmeter per person. Der, hvor væksten i befolkningen er svag eller negativ, stiger det gennemsnitlige antal kvadratmeter per person. Det er også tilfældet i flere af de nordjyske kommuner, siger Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

Rebild og Brønderslev har i løbet af de seneste ti år fået henholdsvis 1.250 og 600 flere indbyggere. Det er til gengæld gået den modsatte vej i otte af de ni andre nordjyske kommuner, og her er antallet af kvadratmeter per person også vokset. - Når antallet af indbyggere falder, er det vigtigt, at man sørger for at rive nogle af de ældre boliger ned, efterhånden som de bliver tomme og nedslidte, så de ikke står og skæmmer lokalområdet. I kommuner, hvor der kommer flere indbyggere, er det omvendt vigtigt, at man sørger for at få bygget i takt med, at behovet for boliger

Side 3

stiger, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard. Det er i de store byer, at efterspørgslen på boliger er størst, og siden 2010 er indbyggertallet i Aalborg vokset med 18.600. - I Aalborg har man formået at bygge de nødvendige boliger i samme tempo, som indbyggertallet er steget, og det har givetvis været med til at holde boligpriserne på et fornuftigt leje. Det er formentlig også en af årsagerne til, at indbyggerne i Aalborg har relativt mange kvadratmeter til rådighed på trods af, at det er en universitetsby og Nordjyllands hovedstad, siger Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

VVS FIRMAET

Jørgen Nyborg ApS

ALT INDENFOR VVS OG BLIKKENSLAGER ARBEJDE UDFØRES

Jørgen Nyborg ApS Møllevænget 15, 9430 Vadum

Tlf. 25 75 12 11

Mail: vvsnyborg@gmail.com

Vadum Villaservice ApS TØMRER • SNEDKER • GLASARBEJDE

Jørgen Andersen

Søndermarken 9 • 9430 Vadum

HUSK: VI LAVER OGSÅ MALERARBEJD E

20 21 57 46 www.vadumvillaservice.dk

WEBSIDER & WEBSHOPS get CMS til ✔ Brugervenligt og danskspro redigering af indhold el med ✔ Responsive webside (kompatib computer, mobil og tablet) ✔ Unikt grafisk design ✔ Gode SEO muligheder

GRATIS SUPPORT

Få et tilbud hos dit LOKALE reklame- og webbureau på

20 30 65 43

Like os på FACEBOOK

Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk • www.boostingbusiness.dk


Side 4

”Jeg har tænkt over noget. Hækkerup er den tredje justitsminister i træk, der skridt for skridt bringer Danmark videre mod det totalt overvågede samfund, hvor ingen kan modarbejde magthaverne uden magthavernes fuldstændige viden. Det er farligt.” Randahl Fink Isaksen Software- Innovtør

Hjertelig tak for opmærksomheden ved

Birgith “Donskov” Pedersens bisættelse den 12. december 2019. På familiens vegne Steen, Therese og Louise

Tak

for venlig deltagelse ved

Gudrun Bundgaard Simonsens bisættelse.

På familiens vegne Børge

Ønsk tillykke med Vadum Bladet Billede + max 10 ord 60,-. Følgende ord koster 1,- pr. stk. - skal betales kontant eller via Mobilepay på nr. 47793 Udfyld og indsend kuponen til Vadum Bladet, c/o Himmerlands Tryk, Borgergade 17, 9620 Invitationer - camoufleret som tillykke annonce med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelse og faktureres som sådan. Ønskes billedet retur så vedlæg en frankeret kuvert med navn og adresse. Indrykkes den: _______________________________________ Annonce tekst:

Navn på personen, der skal hyldes:

Indsenderens navn:

Skal være Vadum Bladet i hænde senest torsdag morgen.

Beboere var samlet med personalet til dejlig mad og champagne.

Nytårsaften på Solvang VADUM: På plejecenteret Solvang i Vadum fejrer man også nytårsaften. Beboerne i huset forstår

at feste og hygge og nytårsaften er jo en kærkommen lejlighed. De beboere der kunne,

var samlet med personalet til dejlig mad og champagne.

Debatmøder om Nordjyllands udvikling Regionsrådet inviterer borgere, organisationer, virksomheder og andre interesserede til tre debatmøder om Nordjyllands udvikling. Omdrejningspunkt for møderne er Regional Udviklingsstrategi 2020-2023, som er i offentlig høring indtil 31. januar 2020. I det nye år inviterer Regionsrådet alle interesserede til debat om Nordjyllands udvikling ved tre debatmøder i henholdsvis Aars, 14. januar, Vrå, 15. januar og Thisted, 27. januar. Initiativet er et led i den offentlige høring af Regionsrådets kommende Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023, og målet for de tre møder er at bringe debatten om strategien for Nordjyllands udvikling helt tæt på regionens borgere. - Vi vil gerne i dialog med borgerne om det, som optager dem omkring fremtiden. Er det miljøet eller ting vi kan gøre i Nordjylland for håndtere lokale konsekvenser af klimaforandringerne? Er det

Vi vil gerne i dialog med borgerne, siger regionsformand Ulla Astman.

god adgang til uddannelse eller kollektiv trafik? Eller er det noget helt andet? Vi vil ud og mærke, hvor skoen trykker, og have flest mulige input med hjem, siger regionsrådsformand Ulla Astman. De input, som politikerne i Regionsrådet håber på at få på debatmøderne samt i de skriftlige høringssvar, Regionen modtager, skal bruges til at færdiggøre en ny strategi for Nordjyllands udvikling. Strategien hedder of-

ficielt ”Mulighedernes Nordjylland: Regional Udviklingsstrategi 20202023”. Populært kaldes strategien blot RUS, og den får betydning på mange områder som er afgørende for Nordjylland. Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med indog udland. Med så mange områder i spil er det nødvendigt at prioritere noget op og noget ned. Det er den proces, som politikerne vil hente input til i den offentlige høring, inden strategien forventes godkendt i Regionsrådet sidst på foråret 2020. Møderne vil være åbne for alle borgere, og der inviteres deltagere fra Regionsrådets samarbejdspartnere blandt kommunerne, erhvervslivet, uddannelses- og viden institutioner, LAG’er og interesseorganisationer m.fl.

Profile for Vadum Bladet

Vadum Bladet nr. 3 - 2020  

Vadum Bladet nr. 3 - 2020  

Advertisement