Page 1

Vadum · Biersted · Nørhalne · Vester Halne www.vadumbladet.dk  •  Tlf. 98 27 13 51  •  Nr. 33  •  37. årgang  •  Tirsdag den 13. august 2019

Der er gymnastik for alle aldre. (Foto: Anne Marie Heide Hviid)

Juniorer står klar til spring. (Foto: Anne Marie Heide Hviid)

Sæsonstart i gymnastikken i Vadum Den første uge i september er traditionen tro ensbetydende med opstart af gymnastiksæsonen i Vadum IF. Igen i år er der mange hold programmet, og der er sågar blevet plads til en enkelt nyhed. - Mange af vores voksne medlemmer efterspørger dans og mere holdfitness, og det er lykkes os, at få en særdeles anerkendt instruktør til at starte et CrossDance-hold op i Vadum. Jeg forventer virkelig at der kommer tryk på, siger Lasse Holsteen Jessen, formand for gymnastikken i Vadum. Også på de yngste årgange mærkes stor interesse for danseholdene. Igen i år vil Frederikke og Sophia, som begge flere gange har stået på scenen i MGP, være instruktører på holdene for hhv. 0.-1. klasse og 2.-3. klasse.

Og der er naturligvis også blevet plads til de klassiske spring- og rytmehold. Der er tumlehold for de yngste - med og uden forældre. Der er gymnastik for seniorer, parkour, boksning på såvel motionssom kampbokseniveau, yoga, hold-fitness, krolf og krocket. I alt er der 22 forskellige aktiviteter på programmet.

- Vi er enormt stolte over den bredde vi kan tilbyde i Vadum IF Gymnastik, vi har aktiviteter til begge køn i stort set alle aldersgrupper, tilføjer Lasse. Stort instruktørhold står klar til at give alle en god oplevelse Mange hold kræver mange hænder, og til at varetage det brede sæsonprogram er 23 instruktører og

Vadum Villaservice ApS Søndermarken 9 • 9430 Vadum

- Din lokale elektriker

HUSK: VI LAVER OGSÅ MALERARBEJD E

20 21 57 46 www.vadumvillaservice.dk

Begravelsesforretningen

Skatt Christensen

Østerbrogade 77 · Nørresundby · Tlf. 9817 1782 (døgnvagt) www.skattchristensen.dk

Annoncetelefon: 98 64 12 55

Vadum & Brovst - Din lokale elektriker Vadum & Brovs

98 27 18 36

www.el-nord.dk

98 27 18 36 Charles Lindberghs Vej 4.A www.el-nord.dk • 9430 Vadum

- GÆT HVAD VI LAVER :

ETAB. 1907

Vi hjælper med alt det praktiske vedrørende begravelse og brænding

naboforeninger, og de skal håndplukkes efter de kompetencer de besidder. Men vi er faktisk nået ret godt i må, fortæller Lasse. Man kan allerede nu tilmelde sig de mange hold på Vadum IF’s hjemmeside. Igen i år kan man med fordel tilmelde sig flere hold og spare kontingent. Der vil være begrænset plads på en enkelte af holdene.

EL Nord ApS EL Nord ApS

TØMRER • SNEDKER • GLASARBEJDE

Jørgen Andersen

9 hjælpeinstruktører nu på plads. - Vi har igen i år fået sammensat et stærkt hold af instruktører og hjælpere til vores hold. Vi har af naturlige årsager oplevet en del udskiftninger i vores team denne gang, og det har været et sejt træk, at få alle brikker til at falde på plads med nye ansigter. Der er rift om instruktørerne i vores

     

VVS - INSTALLATION BADEVÆRELSER GASINSTALLATION JORDVARME SOLVARME STOKERFYR

    

VENTILATION BLIKKENSLAGER FJERNVARME INDUSTRI SMEDEARBEJDE


Side 2

VADUM•BLADET Redaktør: Tage V. Andersen

Dronningensgade 7, st., 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 13 51 / 40 57 13 51 (kl. 9 - 10 hver dag) · Mail: tagev@andersen.mail.dk

Udgiver/Produktion: Thorkil Christensen Himmerlands Tryk A/S, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55, fax 98 64 16 93 · Mail: vadum@himmerlandstryk.dk

Annoncer: Sidste rettidige indlevering af annoncer til den følgende uges avis er TORSDAG kl. 12.00. Vær dog opmærksom på ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdage (se evt. særskilt annonce).

ANNONCER MODTAGES PÅ TLF. 98 64 12 55 MANDAG -TORSDAG KL. 8.00 - 16.00, FREDAG KL. 8.00 - 15.00

VVS FIRMAET

Jørgen Nyborg ApS

ALT INDENFOR VVS OG BLIKKENSLAGER ARBEJDE UDFØRES

Jørgen Nyborg ApS Møllevænget 15, 9430 Vadum

Tlf. 25 75 12 11

Mail: vvsnyborg@gmail.com

VADUMKORET SYNGER IGEN Torsdag den 22. august kl. 17.00 - 18.30 begynder koret at øve igen. Det sker i Sognegården, Ellehammersvej 61 Velkommen til jer, der før har været med og velkommen til nye sangere.

Henvendelse kan ske til korets dirigent Hanne Møller tlf. 22 30 66 04

Har du ikke modtaget bladet tirsdag inden kl. 19.00 - så kontakt vores budomdeling

Opslagstavlen INFORMATION • KONTAKTOPLYSNINGER • TILLYKKE

LÆGEVAGTEN Efter kl. 16.00 til kl. 8.00 samt lørdag, søndag og helligdage tlf. 70 15 03 00

VADUM SKYTTEFORENING www.vadum-skytteforening.dk Inger Rasmussen, tlf. 20 46 37 01.

VADUM KIRKE www.vadumkirke.dk - Søndag, 18. august kl. 10.00: Gudstjeneste v/ Jens Chr. Meldgaard

VADUM ANTENNEFORENING Formand: Carl Nielsen, tlf. 98 27 17 42 Fejlmelding: DK-TV, tlf. 98 14 40 44

VADUM KIRKECENTER www.vadumkirkecenter.dk - Søndag, 18. august kl. 10.00:   Gudstjeneste v/ Sven Axel-Conrad Søndagskole: Ved alle formiddagsgudstjenester. VADUM GENBRUGSCENTER www.vadumgenbrugscenter.dk Tlf. 98 27 28 27 SOLVANG Se opslagstavlen i Centeret. Alle er velkomne til en kop kaffe, en hyggesnak eller lidt forandring på hverdagen. BORGERFORENINGEN www.vadum-by.dk Vadum Lokalhistorisk Arkiv tlf. 98 29 64 66/ 20 77 43 53 eller mail: Lars_j@mail.dk Lokalhistoriskarkiv holder sommerferie indtil 13/8 FDF www.fdfvadum.dk Kredsleder: Rasmus Christensen tlf. 98 40 12 13 (efter kl. 16.00 på hverdage) VIF www.vadum-if.dk Formand: Brigitta Andersen, tlf. 20 77 35 07 Badminton: Martin Frederiksen, tlf. 28 90 19 10 Fodbold: Dan R. Kristensen, tlf. 41 78 58 64 Gymnastik: Lasse H. Jessen, tlf. 30 28 47 63 Håndbold: Heidi Gravholt, tlf. 71 72 34 73 Tennis: Claudia Mikaelsen, tlf. 30 65 45 56 Krocket/Krolf: Niels Skov, tlf. 22 32 21 08 Motionsgruppe: Kenneth Horup, tlf. 20 67 15 36 Bordtennis: Lars Kjeldgaard, tlf. 60 50 20 56 Boksning: Christian Simoni, tlf. 26 71 49 15 Esport: Brian S. Bertelsen tlf. 30 93 92 86

BOGBUSSEN www.aalborgbibliotekerne.dk Mail: bogbusafdelingen-bibliotek@aalborg.dk Info: tlf. 99 31 43 00 UNGDOMSKLUBBEN Hver aften: Gratis frugt og gulerødder. Og fra vores brønd: Dejligt koldt kildevand. VADUM VANDVÆRK A.M.B.A. www.vadumvand.dk E-mail: info@vadumvand.dk Kontaktpersoner: Formand: Ole D. Pedersen, tlf. 98 27 16 29 Næstformand: Anders Jungersen, tlf. 40 81 99 12 Teknik, tlf. 20 91 46 29 Nørhalne VVS, tlf. 98 26 84 11 / 21 23 50 03 Administration: Per Thomsen, tlf. 98 11 33 33 VADUM HUSFLIDSFORENING www.vadumhusflid.dk Kasserer. Poul Larsen, tlf. 22 46 54 58 VILDMOSEPORTEN www.vildmoseporten.dk Biersted Mosevej 277 Mail: info@vildmoseporten.dk Åben hver dag kl. 10.00 - 20.00 v/ Christian Larsen, tlf. 98 26 86 63 / 28 76 42 79 AABYBRO DYREHOSPITAL Østergade 54, 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 10 47 Mail: info@aabybrodyrehospital.dk LIONS CLUB VADUM www.vadum.lions.dk Præsident: Kim Andersen Mail: kj-andersen@hotmail.com

Tillykke

VADUM RIDEKLUB www.vadum-rideklub.dk Henvendelse vedr. medlemskab og undervisning til: Tlf. 60 82 61 73. Yderlig info: se hjemmesiden.

75 år - 14. august Erik Jørgensen, Ruggmarken

SVØMMEHALLEN Tlf. 98 27 13 17

75 år - 18 august Anny Eskildsen, Æblerosevej

GØR EN

TRYKSAG TIL EN

TRYG SAG! på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00 - 16.00 eller på mail: ndireklamatio@nordjyske.dk

Henning Nielsens Bogtrykkeri A/S

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup

Tlf: 98 12 96 10
Side 3

VELKOMMEN I KIRKEN OG I SOGNEGÅRDEN Ved gudstjenester og andre tilbud i kirken kan kirketaxaen benyttes. Ring 98 10 10 10 mindst en time før. ONSDAG DEN 14.8 KL. 19.00 TORSDAG DEN 15.8 KL. 9.30 FREDAG DEN 16.8 KL. 14.00 KL. 19.30 SØNDAG DEN 18.8 KL. 10.00 TIRSDAG DEN 20.8 KL. 19.30 ONSDAG DEN 21.8 KL. 18.00 TORSDAG DEN 22.8 KL. 9.30 KL. 19.00

FREDAG DEN 23.8

Frokosten nydes på terassen.

Solvangs beboere har fået mange oplevelser Beboerne på Plejehjemmet Solvang i Vadum har nydt sommeren og på de gode varme sommerdage har man glædet sig over, at kunne indtage frokosten på terrassen. Men mange af beboerne har også været på forskellige ture, blandt andet havde medarbejdere på Solvang og Basis Teamar-

rangeret en tur til Tall Ship Races i Aalborg. På grund af de mange mennesker var det svært at komme tæt på de flotte skibe med bussen, men alle fik dog et glimt af nogle af skibene. En dejlig juli dag var beboerne på en udflugt til Skagen og Grenen. Der blev spist frokost i en af personalets fritidshus og

en tur med Sandormen blev det også til. 19. juli havde to aftenvagter valgt at bruge en fridag på Solvangs beboere. Bussen drog afsted og Dorte åbnede sit hjem, og så blev der hygget og spist. Dortes kollega Ann og Dortes mand var sammen med alle beboerne med til at det blev en hyggelig dag.

SØNDAG DEN 25.8

KL. 10.00 KL. 17.00 KL. 9.00

Menighedsrådsmøde Kirkemusikalsk Legestue Gudstjeneste Solvang SAMsang i Byparken Gudstjeneste SAMsang i Byparken Fællesspisning. HUSK tilmelding senest den 16.8 Kirkemusikalsk Legestue Sogneaften i Sognegården. Klezmerduen synger, spiller og fortæller. Det koster 30 kr. at være med Sognekaffe Fredagsfamilien mødes i Byparken Gudstjeneste v. Kathrine Fischer, Nørresundby

Se også hjemmesiden www.vadumkirke.dk

ALLE ER MEGET VELKOMMEN Sognepræst Jens Chr Meldgaard Tlf.: 98 27 10 68 • Mail: jcme@km.dk

Annoncetelefon: 98 64 12 55

www boostingbusiness www.boostingbusines g @boostingbusin s.dk dkk kontakt@boostingbusiness.dk g

På beøg hos Dorte.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ På tur med ”Sandormen”.

MAGASINER FLYERS HJEMMESIDER FOLDERE PLAKATER LOGODESIGN BANNERE BEACHFLAG ROLL-UPS

GIV DEN

G AS

E N I L N O nel io s s fe ro me d en p g webR SløKIDsEnGOinDE VI E

TIL DET!

Himmerlandsgade 150 | 9600 Aars | Tlf. 20 30 65 43


Side 4

FÆLLESSPISNING Onsdag den 21. august kl. 18.00 i Sognegården, Ellehammersvej 61 Menuen er Sydhavskylling m.m Tilmelding senest den 16. august til: Birgith Donskov tlf 23 43 92 85 eller Jytte Frederiksen tlf 98 27 22 04 Det koster 90 kr at spise med

Jens Chr. Meldgaard sognepræsten

INFO

Børn og voksne hygger sig ved bålet.

FRA REGION NORDJYLLAND Vi bygger for livet

nau.rn.dk

Åbent Hus

Børn og forældre mødes i spejderlivet Spejderne i Vestbjerg Gruppe starter sæsonen op med at inviterer børn og familier til Spejd og Spis. Det Danske Spejderkorps i Vestbjerg inviterer børn fra 4-11 år til Spejd og Spis, hvor mor og far også er velkommen. Spejderne

vil lave sjove aktiviteter med børnene, blandt andet et spændende måltid på en kæmpe wok over bål, for spejderliv er aktivt udeliv. Hvert år ved sæsonstart inviterer gruppen interesserede børn og voksne til et åbent arrangement for at

vise, at spejder er godt kammeratskab, en bred vifte af udendørs aktiviteter, og et sted, hvor børn får lov at udvikle sig personligt med spændende udfordringer gennem leg og opgaver. Spejd og Spis tilbydes både 21. august i spejderhuset på

Så er der igen mulighed for at se det nye universitetshospital helt tæt på og høre mere om byggeprocessen og det kommende hospital. Søndag den 1. september kl. 11-15 slår Region Nordjylland porten op til byggepladsen og inviterer alle nordjyder tæt på byggeriet. Adressen er Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup. Bilister har adgang fra Hadsund Landevej via port A. Gående og cyklister har adgang fra Postgårdsvej via port H – følg de afmærkede stier i området.

Hospitalernes hovednumre Aalborg Universitetshospital Hobro Farsø Thisted

97 66 00 00 97 65 20 00 97 65 30 00 97 65 00 00 www.aalborguh.rn.dk

Regionshospital Nordjylland Hjørring 97 64 00 00 Frederikshavn 97 64 00 10 www.rhnordjylland.rn.dk Psykiatrien

97 64 30 00 www.psykiatri.rn.dk

Lægevagt og patientvejledere

Lægevagt (uden for lægernes åbningstid) Tandpinevagt (weekend og helligdage) Patientvejledere (hverdage kl 9-12)

Region Nordjylland

70 15 03 00 70 20 02 55 97 64 80 10 www.akut.rn.dk 97 64 80 00 www.rn.dk

Det er sjovt at lave mad sammen.

CONTRYAFTEN MED OLE LINDSKOV

ONSDAG den 4. sep. 2019 kl. 18.00 i Vadum aktivitetcenter.

Vi starter med Chili con carne kl 18.00 og Ole Lindskov ”går herefter på” kl. 19.00. Pris for arrangementet er 100 kr. Tilmelding og betaling senest den 28. aug.

Håber vi ses til en glad aften CENTERRÅDET

LÆS

VADUM BLADET

på internettet... www.vadumbladet.dk
Tingvej 6A og søndag, 25. august ved spejderhytten i Hammer Bakker. Gruppeleder Ole Bie Madsen fortæller, at et fokusområde for spejderne i Vestbjerg Gruppe har været familiespejd, som er aktiviteter for børnefamilier. Her tilbyder spejderne aktiviteter i Hammer Bakker hver anden søndag, hvor forældre sammen med deres børn fra 4-7 år for eksempel laver mad over bål, blive klogere på insekterne i skovbunden og bygger og leger på forhindringsbanen. En familiespejder har beskrevet det som et fantastisk frikvarter for hele familien at bruge søndag formiddag sammen på familiespejd. Ole fortæller videre, at det er skønt at se, at gruppens første familiespejderbørn, der nu er 7-10 år gamle er blevet minispejdere, som laver mere nørdede spejderaktiviteter og holder møder i spejderhuset på Tingvej. Ole supplerer, at efter sommerferien får gruppen også en juniorgren for de 10-12-årige. Men når børnene rykker op fra familiespejd, så slipper de forældrene, men det er ikke altid at forældrene slipper spejderne, fortæller Ole begejstret. Lederne i gruppen sætter stor pris på at have fået flere forældre med som hjælpere og ledere til afvikling af møderne. Gruppen støtter op om samarbejdet med kurser og oplæring. Vestbjerg gruppe er i en god udvikling og har lagt spændende planer for efteråret, som blandet andet indeholder en fælles dag på stranden med krible-krable, fisk og mad og til efteråret en lejrtur i hytte med familie. Der er også ture i skoven og masser af bål på programmet. Gruppen deltager også i Vestbjerg Torvedag lørdag, 17. august med den traditionelle Blå Cafe, hvor vi sælger kaffe, kage og vafler og laver aktiviteter med børnene.

Side 5

GYMNASTIK

Sæsonprogram 2019-2020

Vadum IF Gymnastk SÆSONPROGRAM 2019 / 2020 Tidspunkt Multsalen, VadumHold Hallen

Klassetrin

Årgang

Max

Start

Tidspunkt

Hold

Klassetrin

Årgang

Max

Start

Slut

Mandag 16.15-17.15 17.15-18.15 18.15-19.30

Mini Spring CrossDance™ Boksning - Moton

0.-1. klasse Voksen 7. klasse+

2012-2013 16+ 2006+

N N N

02-sep 02-sep 19-aug

23-mar 23-mar 16-dec

Tirsdag 16.30-17.45 17.45-19.00 19.00-20.00

Junior Spring Ynglinge Spring Teen Spring

2.-3. klasse 4.-6. klasse 7. klasse+

2010-2011 2007-2009 2006+

N N N

03-sep 03-sep 03-sep

24-mar 24-mar 24-mar

Onsdag 16.15-17.00 17.00-17.45 17.45-18.45 18.45-20.00

Spilopperne Krudtuglerne Stram Op Boksning - Moton

Børnehave Børnehave Voksen 7. klasse+

2015-2016 2014-2015 18+ 2006+

N N 30 N

04-sep 04-sep 04-sep 14-aug

25-mar 25-mar 25-mar 18-dec

Hold Parkour Traceur Parkour Yamakasi

Klassetrin 0.-4. klasse 5. klasse+

Årgang 2009-2012 2008+

Max N

N

Start 05-sep 05-sep

Slut 26-mar 26-mar

Multisalen, Vadum Hallen

Gymnastksalen, Vadum Skole Torsdag Tidspunkt 16.15-17.15 17.15-18.15 Mandag 17.00-18.30

Gymnastksalen, Vadum Skole Tidspunkt

Yoga Hold

Klassetrin

Årgang

Max

20

02-sep

23-mar

Boksning - Teknik Yoga Boksning - Teknik Motonsherrer

0.-6. klasse Voksen 7. klasse+ Voksen

2013+ 18+ 2006+ 18+

N 20 N N

13-aug 02-sep 13-aug 03-sep

17-dec 23-mar 17-dec 24-mar

Gymnastiksalen, Vadum Skole

Voksen

18+

Start

Slut

Tirsdag Mandag 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 19.00-20.00 Tirsdag 17.00-18.30 Onsdag 17.00-18.30 16.00-16.45 19.00-20.00 16.45-17.30 17.30-18.30 Onsdag 16.00-16.45 Torsdag 16.45-17.30 16.30-17.15 17.30-18.30 17.15-18.00 18.30-20.00 Torsdag 18.30-20.00 16.30-17.15 17.15-18.00 18.30-20.00 18.30-20.00

Boksning - Teknik Boksning - Teknik Forældre/Barn 1 Motonsherrer Forældre/Barn 2 Motonsdamer

0.-6. klasse 7. klasse+ Dagpleje/BH Voksen Dagpleje/BH Voksen

2013+ 2006+ 2016-2018 18+ 2016-2018 18+

N N 20 N 20 N

13-aug 13-aug 04-sep 03-sep 04-sep 04-sep

17-dec 17-dec 25-mar 24-mar 25-mar 25-mar

Forældre/Barn 1 Forældre/Barn 2 Mini Showdance Motonsdamer Junior Showdance Boksning - Teknik Boksning - Teknik Mini Showdance Junior Showdance Boksning - Teknik Boksning - Teknik

Dagpleje/BH Dagpleje/BH 0.-1. klasse Voksen 2.-4. klasse 0.-6. klasse 7. klasse+ 0.-1. klasse 2.-4. klasse 0.-6. klasse 7. klasse+

2016-2018 2016-2018 2012-2013 18+ 2009-2011 2013+ 2006+ 2012-2013 2009-2011 2013+ 2006+

20 20 N N N N N N N N N

04-sep 04-sep 05-sep 04-sep 05-sep 15-aug 15-aug 05-sep 05-sep 15-aug 15-aug

25-mar 25-mar 26-mar 25-mar 26-mar 19-dec 19-dec 26-mar 26-mar 19-dec 19-dec

Tidspunkt

Hold

Klassetrin

Årgang

Max

Start

Slut

Plænen bag tennisbanerne Plænen bag tennisbanerne

Plænen bag tennisbanerne

Pudekamp til ”hest”.

Tirsdag 13.00-15.00 Tidspunkt Onsdag 13.30-15.00 Tirsdag Torsdag 13.00-15.00 13.00-15.00 Onsdag 13.30-15.00 Torsdag 13.00-15.00

Krocket Hold

Klassetrin

Alle

Årgang

Alle

Max

N

27-mar

23-okt

Krolf

Alle

Alle

N

28-mar

24-okt

Krocket Krocket

Alle Alle

Alle Alle

N N

27-mar 29-mar

23-okt 25-okt

Krolf

Alle

Alle

N

28-mar

24-okt

Krocket

Alle

Alle

N

29-mar

25-okt

Start

Slut


Side 6

Hip hip hurra Et udråb, som er et forstærket hurraråb Udråbsordet hip kan være det samme ord som i udtrykket hip som hap, det kommer af den nedertyske imperativ hipp! ”hop!”. Et beslægtet ord er også hyp (til en hest). Men hip i

hip hip hurra kan desuden hænge sammen med ordet hep, af tysk hepp. Dette ord har to betydninger. Dels er det et ord, man bruger til at kalde på en ged, det kommer af det tyske dialektord Heppe ”ged”. Dels er ordet blevet brugt som hånligt tilråb til jøder, og det skulle være en forkortelse for Hierosolyma est perdita ”Jerusalem er gået tabt”. Ordet hurra forklares på mange forskellige måder. En er, at det skulle kunne komme af et slavisk ord huraj ”til Paradis”; og på den måde skulle det samlede udtryk hip hip hurra kunne betyde ”Jerusalem er tabt (til de vantro, og vi er på vej) til Paradis”. - Derudover skulle hurra også kunne komme, dels af et tatarisktyrkisk krigsråb ura! ”dræb (fjenden)”, del af et engelsk sømandsudtryk huzzah ”hejs, hal, hiv ohøj”!

Ønsk tillykke med Vadum Bladet Billede + max 10 ord kr. 60,00. Følgende ord koster kr. 1,- pr. stk. - skal betales kontant eller via Mobilepay på nr. 47793 Udfyld og indsend kuponen til Vadum Bladet, c/o Himmerlands Tryk, Borgergade 17, 9620 Invitationer - camoufleret som tillykke annonce med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelse og faktureres som sådan. Ønskes billedet retur så vedlæg en frankeret kuvert med navn og adresse. Indrykkes den: ____________________________ Annonce tekst:

Det er en god ide, at rykke undervisningen udenfor og det vil Nordea fonden gerne støtte.

Aabybro-lærer om udeskole:

Et hit at tage på kirkegården Undervisning i det fri er til gavn for skolebørns faglige, fysiske og sociale udvikling, viser forskning. Man kan fint bruge den lokale kirkegård i matematikundervisningen, mener lærer Mikkel Svaneborg fra Biersted skole ved Aabybro nordvest for Nørresundby. Men manglende udstyr er en barriere for at rykke skolen udenfor, siger landets førende forsker på området. Det skal en ny pulje fra Nordea-fonden råde bod på. Der er al mulig grund til at rykke undervisningen udenfor, siger udeskoleforsker Niels Ejbye-Ernst, der er lektor, ph.d. og forskningsleder ved pædagoguddannelsen hos VIA Univer-

sity College i Aarhus. Den lokale kirkegård kan være et glimrende sted til udeskoleundervisning i et fag som regning. Det kan lærer Mikkel Svaneborg fra Biersted skole ved Aabybro nordvest for Nørresundby tale med om. Han har blandt andet henlagt undervisning til den lokale Biersted Kirkegård, hvor eleverne er sat til at lede efter symboler på gravstenene efter først at have gennemgået symbolerne i klassen hjemme. Også årstallene på gravstenene er blevet gransket for at give eleverne en fornemmelse af, hvor gamle folk på egnen er blevet i forskellige tider. - Vi har købt nogle standardting, som vi bruger

Sogneaften Torsdag den 22. august kl. 19.00 i Sognegården, Ellehammersvej 61 Klezmerduoen spiller, synger og fortæller om deres jødiske musik.

Det koster 30 kr at være med.

Menighedsrådet

uden for. Det kan for eksempel være presenning og tov, som fungerer som en slags udendørs klasselokale, hvor de samme regler gælder som i klasselokalet på skolen,fortæller Mikkel Svaneborg, der har taget en tovholderuddannelse i udeskoleundervisning. Skolen har også købt terninger med tal og måtter med bogstaver for at henlægge tværfaglig undervisning til det fri. Mindst 400 skoleklasser kan i løbet af efteråret se frem til at få opfyldt deres ønsker om kikkerter, kegler, kompasser eller andet grej, som kan understøtte undervisningen ude under åben himmel, når Nordeafonden lancerer en ny udeskolepulje til de yngste klasser i indskolingen, hvis lærere let kan søge om op til 5.000 kroner til indkøb af udstyr. Og der er al mulig grund til at rykke undervisningen udenfor, siger udeskoleforsker Niels Ejbye-Ernst, der er lektor, ph.d. og forskningsleder ved pædagoguddannelsen hos VIA University College i Aarhus. Vi ved, at børn bevæger sig mere, får flere sociale relationer og opnår større trivsel. Desuden får eleverne bedre relationer til deres lærere, som er noget af det allervigtigste for læring. Det er der enighed om blandt forskerne, også internationalt.

Navn på personen, der skal hyldes:

VOGNMAND Indsenderens navn:

Annoncen skal være Vadum Bladet i hænde senest torsdag morgen.

ej 60 Sulstedv e Nørhaln 0 8 3 8 98 26

LEIF KNUDSEN Levering af støbemateriale, sten, grus og muldjord Kørsel med kran H Containerudlejning - og så er vi ikke længere væk end din telefon - på:

98 26 83 80

Profile for Vadum Bladet

Vadum Bladet nr. 33 - 2019  

Vadum Bladet nr. 33 - 2019  

Advertisement