Page 1

Locuire socială la romi: drept şi demnitate 11 septembrie 2013, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Sala Tonitza, PiaŃa Unirii nr. 30

Programul evenimentului 11.00-11.10. Cuvânt de Bun Venit. Călin Stegeran, director Muzeul de Artă Cluj-Napoca Introducere. Horváth István, preşedinte Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj-Napoca 11.10- 12.45. Partea I. Prezentări studii/ cercetări de teren cu tematica locuirii la romi 1. Crăciun Ioan Lăcătuş – cercetător ISPMN, Tipologii/ patternuri de locuire în “ViaŃa romilor din Transilvania” 2. Dr. Cristina RaŃ - lector Univ. Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială, UBB Cluj Accesul la locuinŃe sociale: o comparaŃie între cinci oraşe, studiu realizat în cadrul cercetării SpaŃializarea şi Rasializarea Sărăciei - SPAREX, 2012-2014, director: prof. dr. Enikı Vincze, www.sparex-ro.eu) 3. Dr. Enikı Vincze, Prof. Univ.- Facultatea de Studii Europene, UBB Cluj, Zone de locuire defavorizată şi stigmatizare culturală 4. Dr. Aritect Lorin Niculae- director coord. Arhipera, FundaŃia Soros România, Bucureşti, Arhitectura participativă şi sărăcia extremă (prezintă Cătălin Mihai Caragea, membru senior Arhipera) 5. Ioana Păvălucă- arhitect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti Romi rudari. Locuirea unui sit arheologic 6. Drd. Claudia Mailat - Universitatea Ruprecht-Karls din Heidelberg, Germania, Locuirea la Romi între drept şi demnitate 12.45 - 13.00. Pauză de cafea 13.00- 14.00. Partea a II-a. Dezbatere Moderator: dr. Florin Moisă, Preşedinte executiv Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj-Napoca

[Title will be auto-generated]  
[Title will be auto-generated]  

http://ispmn.gov.ro/uploads/Agenda%20final_Masarotunda_ispmn.pdf

Advertisement