Page 1

09.03.2013

I N째20

magazine voor m/v met talent

10.399 jobs

op vacature.com

sHeryl sandberg (Coo FaCebook)

Vrouwen weten niet wat ze willen

Baas, Babeof Bitch?

+

rEorganisErEn in crisistijd

bijna 1 op de 2 vreest voor job

fotoblog rudi Vranckx

Het verdriet van europa

EmployEr of thE yEar 2013 Wie verWent zijn talent?


Opleidingsaanbod open HR-opleidingen Gecertifieerd functieweger 5 + 1 Compas® Leer de finesses van dit unieke functieclassificatiesysteem kennen. 11, 18, 19, 26 en 28 maart 2013 Vijfdaagse opleiding

Feedback geven Tools en technieken voor het geven van constructieve feedback. 19 maart 2013 Eendaagse opleiding

Over Hudson Academy Hudson Academy is een reeks opleidingen rond HR-gerelateerde onderwerpen, gegeven door ervaren

Tools for Talent

Hudson-consultants. Via deze opleidingen

Leer alles over Hudsons HR Tools for Talent. 18 en 19 april 2013 Tweedaagse opleiding

krijgt u praktische en theoretische kennis over specifieke HR-thema’s.

Leidinggevende vaardigheden Concrete handvaten om als leidinggevende te groeien in uw rol. 18 april 2013 Eendaagse opleiding

Op maat Al onze opleidingen kunnen georganiseerd worden in uw organisatie en aangepast worden aan uw specifieke

Het selectie-interview

behoeften.

Het interview vanuit een drieledig perspectief: biografisch, motivationeel en competentiegericht. 23 april 2013 Eendaagse opleiding

Komende open opleidingen Contact

Meer informatie en een online inschrijvingsformulier kan u op onze website terugvinden:

Competentiemanagement

Gedragsgericht interviewen

be.hudson.com/hudsonacademy

motiveringsplicht binnen de publieke sector

Het ontslaggesprek

Aarzel niet om ons te contacteren via

hudsonacademy.belgium@hudson.com indien u geïnteresseerd bent in ons opleidingsaanbod.

selecteren van a tot z binnen de publieke sector

Jobdesign Jobgrading Remuneratiebenchmarking Performance management

mediapartner:

Lid van een jury of selectiecommissie

Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment & Development Centers, Compensation & Benefits, Organisatieontwikkeling, Functieclassificatie, Career Guidance, Interim Management. AntweRpen

|

BRuSSeL

|

Gent

|

KORtRIjK

|

HASSeLt

|

LOuvAIn-LA-neuve

|

LuxeMBuRG


STANDPUNT DOOR REDACTEUR DOMINIQUE SOENENS

DE DUITSE ‘MITTELSTAND’ ALS ROLMODEL 1.400 jobs weg bij Caterpillar in Gosselies. Terwijl de eerste berichten de wereld ingestuurd werden over de economische winter die stilaan voorbij is, kreeg de Belgische industrie een nieuwe opdoffer te verwerken. Meteen klonk ook de roep om Duitsland als rolmodel luider dan ooit: onze oosterburen hebben een werkloosheidscijfer van amper 6,9 procent. En dat in volle crisistijd, alsjeblief. De Europese werkloosheid torent daar met 11,9 procent een flink stuk bovenuit. Als je er de Spaanse jeugdwerkloosheidscijfers naast legt, 50 procent, wordt het verschil zelfs hallucinant. Duizelingwekkend, net als de jeugdwerkloosheid in heel Europa.

“De Duitse ‘Mittelstand’ staat een specifieke ethos voor, die sommige multinationals wel eens missen, ook al beweren die vaak het tegendeel.” De cijfers die Duitsland kan voorleggen, zijn indrukwekkend. Niemand die dat kan tegenspreken. Maar tegelijk dienden zich de voorbije weken twee verhalen aan die de schaduwkanten van het Duitse model blootleggen. Zowel bij Zalando als Amazon worden werknemers op een bedenkelijke manier behandeld én betaald (7 à 8,5 euro bruto per uur), onder meer als gevolg van het feit dat een minimumloon in Duitsland niet bestaat. Net zomin als je om de indrukwekkende succescijfers van de Duitse economie heen kan, kan je dit soort verhalen ontkennen. Of ze het Duitse model meteen helemaal onderuithalen? Nee, natuurlijk niet. Wellicht is het geen toeval dat die verhalen net bij twee buitenlandse multinationals aan het licht komen. De Duitse economie steunt voor een groot deel op middelgrote productiebedrijven, die vaak in familiehanden zijn en waar bedenkelijke praktijken wellicht veel minder gauw zullen voorvallen. De ‘Mittelstand’, zoals de verzamelnaam voor dit soort bedrijven luidt, vertegenwoordigt niet minder dan 60 procent van de tewerkstelling in Duitsland. Ze staan ook een specifieke ethos voor, die sommige multinationals wel eens missen, ook al beweren die vaak het tegendeel. Voor de Duitse Mittelstand is ondernemen net zo goed een sociale bezigheid. Winst maken is niet het doel op zich, of toch zeker niet het enige doel. Jobcreatie, klanttevredenheid en productkwaliteit zijn minstens even belangrijk. Net als de geest van samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Én de lange termijn. Door de afwezigheid van

(NIET) MEE EENS?

GA IN DEBAT MET ONZE REDACTEURS

aandeelhouders is de Duitse Mittelstand veel meer immuun voor kortzichtigheid.

Mail naar

redactie@vacature.com

Duitsland als economisch rolmodel? Oké, maar laat het dan de Mittelstand-versie ervan zijn.

v f

Surf naar

vacature.com Bezoek ons op

facebook.com/vacaturedotcom Volg ons op

twitter.com/redactievac

Vacature I 09.03.2013

3


INHOUD

09.03.2013

I N°20

magazine voor m/v met talent

10.399 JOBS

OP VACATURE.COM

SHERYL SANDBERG (COO FACEBOOK)

VROUWEN WETEN NIET WAT ZE WILLEN

Baas, Babeof Bitch?

+

REORGANISEREN IN CRISISTIJD

BIJNA 1 OP DE 2 VREEST VOOR JOB

FOTOBLOG RUDI VRANCKX

HET VERDRIET VAN EUROPA

EMPLOYER OF THE YEAR 2013 WIE VERWENT ZIJN TALENT?

STANDPUNT

03

UITGELICHT

05

OMSLAGVERHAAL: BAAS, BABE OF BITCH?

06

SALARIS EN CO

13

OPINIE EN DEBAT

14

VROUWENHUMOR OP KANTOOR

16

MANAGER AAN DE LIJN

18

FOTOBLOG: RUDI VRANCKX

20

ONDERZOEK: ORGANISATIEVERANDERINGEN

22

GEWIKT EN GEWOGEN

26

EMPLOYER OF THE YEAR

28

COLUMN AN OLAERTS

32

ZATERDAG

09.03.2013 Stoute meisjes komen overal

Topvrouwen zeggen wat ze willen Kathy Fortmann, ‘business unit leader’ bij voedingsproducent Cargill, maakte carrière zonder kinderen. “Vrouwen laten mogelijkheden schieten, omdat ze niet duidelijk maken wat hun prioriteiten zijn.”

Vrouwen zijn niet grappig op kantoor

POLL Zijn glijdende werkuren haalbaar voor iedereen?

Een gevatte opmerking tijdens een saaie vergadering, of een grap tijdens de lunch: humor kan je werk een stuk leuker maken. Als je een man bent, tenminste. Want kantoorhumor van vrouwen wordt in de meeste gevallen niet grappig bevonden.

Vacature.com/uren

Reorganiseren kan je leren Ontdek het vernieuwde Salariskompas op

vacature.com/salariskompas

06

Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer bij Facebook, maakte carrière én kinderen. “De belangrijkste beslissing in de loopbaan van een vrouw is de keuze van haar levenspartner.”

16 22

Bedrijven herstructureren massaal. Niet zelden met ontevreden, gestreste werknemers en (grote) jobonzekerheid als gevolg, zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven en Vacature. “Bedrijven en managers moeten zich meer bezighouden met de ‘softe’ kant van reorganiseren.”


UITGELICHT Cijfers en lijstjes in de marge van het nieuws

Thuiswerk stevig in de lift Meer productiviteit, maar minder innovatie. Ziehier de reden waarom Marissa Mayer, ceo van Yahoo, besliste om thuiswerken af te schaffen voor haar werknemers. Toch zit thuiswerken in de lift. Ook bij ons. Tien jaar geleden werkte één op de tien Belgen af en toe thuis, vandaag is dat ongeveer één op de drie. Tekst Dominique Soenens Infografiek Wim Bruyninckx

De typische thuiswerker is een hoopopgeleide, jonge, mannelijke Brusselse ambtenaar

OPLEIDING

GESLACHT

STATUUT

LEEFTIJD

hoog43 % vrouwen 27 % ambtenaren 43 % opgeleiden hoger 25 % middelbaar

mannen 32 %

laag17 % geschoolden

bedienden 30 %

REGIO

jonger 34 % dan 30

Brussels 42 % gewest

tussen 31 % 30 en 45

Wallonië 32 %

arbeiders 6 %

ouder 27 % Vlaanderen 27 % dan 45

BRON ILIV-onderzoek bij 2.400 Belgen, 2012

Voordelen van thuiswerken

53% 47 % 74

Nadelen van thuiswerken

van de Belgen zegt thuis beter te kunnen werken dan op kantoor

Kinderen of andere gezinsleden die aandacht opeisen

werkt thuis langere uren dan op kantoor

Moeilijke toegang tot kantoorapparatuur

minuten tijdwinst per dag = gemiddelde pendeltijd in België, heen en terug

Gezinsleden of huisdieren die zakelijke telefoongesprekken verstoren

31% 27%

Geen toegang tot vertrouwelijke bedrijfsdocumenten

BRONNEN ILIV-onderzoek bij 2.400 Belgen, 2012,

Regus Business Tracker onderzoek, 2010

59% 39% 36%

Zich moeilijk kunnen concentreren BRON Kantoor(inrichting)specialist Regus, Enquête bij 300

Belgische thuiswerkers, september 2012

43%

35%

kijkt televisie

voert klusjes uit

28%

maakt het avondeten klaar

26%

doet een dutje tijdens de werkuren

24% drinkt wel eens bier of wijn

20%

speelt videospelletjes

BRON Citrix, onderzoek bij 1.013 Amerikaanse werknemers, juni 2012

De verleidingen van thuiswerk


O M S L AGV E R H A A L


Sheryl Sandberg (facebook) maakte kinderen én carrière

Stoute meisjes komen overal Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer bij Facebook, brengt rond deze tijd een boek uit waarin ze vrouwen aanspoort om voluit voor hun carrière te gaan, of om op zijn minst uitdagingen te blijven zoeken. Ook als ze kinderen hebben. “De belangrijkste beslissing in de loopbaan van een vrouw is de keuze van haar levenspartner.” Tekst Dominique Soenens - @ Dsoenens Eva de Valk - @ evadevalk Fotografie Robyn Twomey

zijn, haar persoonlijkheid legde haar geen windeieren. Een opmerkelijke anekdote in dat verband: ze werd toegelaten tot de universiteit van

Om topvrouw te worden bij Facebook moet je

Harvard omwille van haar persoonlijkheid, niet

uit bijzonder hout gesneden zijn. Vraag maar

omwille van haar academisch potentieel. Al was

aan Sheryl Sandberg (43). Toen ze nog als uk in

ze een briljante studente. Nadat Sandberg afstu-

de lagere school zat, moest ze zorg dragen voor

deerde aan Harvard en even assistente was bij de

haar jongere broer David en haar zus Michelle.

Wereldbank, haalde ze – met grootste onderschei-

“Volg me, luister goed naar mijn monologen en

ding – een MBA aan de Harvard Business School.

roep luidop ‘Je hebt gelijk!’ als ik gedaan heb”, zo

Om vervolgens bij onder meer McKinsey en

maakte ze hen duidelijk. “Mensen lachen als ik

Google te werken, waar ze Vice President of Glo-

dat verhaal vertel, maar ik voel me nog altijd een

bal Online Sales & Operations was, en waar Mark

beetje beschaamd over mijn gedrag van toen”,

Zuckerberg haar in 2008 wegplukte om Chief Ope-

schrijft Sandberg in haar boek, met als titel ‘Lean

rating Officer te worden bij Facebook. Tussendoor

In: Women, Work and the Will to Lead’. Dat ver-

trouwde ze ook, zij het met veel minder succes.

klapte The Huffington Post, die samen met en-

Op haar 25ste, één jaar na haar huwelijk, was ze al ge-

kele andere toonaangevende Amerikaanse media

scheiden van haar eerste man. “Dat voelde aan als

vooraf een kopie van het boek kon inkijken. “Het

een gigantische mislukking. Ik heb lang gedacht dat

is des te opmerkelijker, omdat ik nu net een boek

mijn professionele verwezenlijkingen – welke ook –

uitbreng over de vraag waarom het zo erg is dat

altijd zouden verbleken, in vergelijking daarmee”,

meisjes op die manier gecommandeerd worden.

schrijft Sandberg nu in haar boek.

Misschien is het net een deel van de reden waar-

In 2004 trouwde ze opnieuw, deze keer wel geluk-

om ik het boek geschreven heb.”

kig. Met haar tweede man heeft de topvrouw intus-

Sandberg mag er dan al ietwat beschaamd over

sen een zoon en een dochter. Onmogelijk

Sheryl Sandberg, coo van Facebook, werkt graag hard, maar vertrekt even graag op tijd naar huis.

Vacature I 09.03.2013

7


O M S L AGV E R H A A L

Sjakossengevecht Grote rivale van Sheryl Sandberg in de discussie over werkende vrouwen is Anne-Marie Slaughter (54). Slaughter bekleedde een topfunctie bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, maar stopte hiermee in de zomer van 2012. Omdat ze vond dat ze tekort schoot als moeder. In een veelbesproken artikel ‘Why women still can’t have it all’ in The Atlantic betoogt Slaughter dat een topfunctie niet te combineren valt met een gezin. Feministen die dat wel beweren, zoals Sheryl Sandberg, zouden vrouwen een onhaalbaar ideaal voorspiegelen en hen nog meer gestrest maken dan ze al zijn. “Sheryl Sandberg is bovenmenselijk en rijk”, zei Slaughter in Fortune magazine, toen haar werd gevraagd wat ze van Sandbergs boodschap vond. Oftewel: Sandbergs advies om meer ambitie te tonen en om voorafgaand aan een zwangerschap voluit voor een carrière te gaan, zou niet van toepassing zijn op vrouwen zonder uitzonderlijk hoog energieniveau en een leger aan hulp in het huishouden. Slaughter legt in haar betoog de nadruk op institutionele veranderingen, zoals betere kinderopvang. Als zelfs zij, met een man die veel zorgtaken op zich neemt en een vrouw als baas (Hillary Clinton), het niet voor elkaar kreeg om haar baan te combineren met kinderen, dan zou het voor vrouwen in minder fortuinlijke omstandigheden nog veel zwaarder zijn. Sandberg erkent dat institutionele veranderingen nodig zijn, maar legt in haar boodschap de nadruk op verandering bij de vrouwen zelf: ze zouden ambitieuzer moeten zijn en hun kansen moeten grijpen. Tot een toenadering tussen Sandberg en Slaughter is het tot nu toe niet gekomen. Volgens de New York Times heeft Sandberg na een korte e-mailwisseling het contact met Slaughter verbroken en weigert ze naar bijeenkomsten te komen waarbij ook Slaughter is uitgenodigd.

om als vrouw een topcarrière én kinderen

geloof alleen dat vrouwelijke leiders de sleutel zijn

te hebben? Onzin, bewijst Sandberg. In haar boek

om tot een oplossing te komen.” ‘Think big’, is haar

wil ze net duidelijk maken dat het goed is om én

advies. Wees ambitieus. En geloof in jezelf. Niet

ambitie te hebben én je baas te vertellen dat je

makkelijk, want vrouwen krijgen al op jonge leef-

kinderen wil. Dat het goed is om hard te werken,

tijd boodschappen die net het tegenovergestelde

maar ook om vroeg genoeg naar huis te vertrekken

zeggen. “De stereotypen die ons van kinds af in-

om de avond door te brengen met je kinderen. Zo

gelepeld worden, remmen ons ook af tijdens onze

vertelde ze vorig jaar aan het Amerikaanse maga-

carrière”, zei ze in januari op het World Economic

zine Inc. dat ze al jarenlang regelmatig om halfzes

Forum in Davos. “Vergelijk het met een marathon

’s avonds haar kantoor verlaat. Haar man David

lopen. Iedereen moedigt de mannen aan, maar

Goldberg, een entrepreneur in Silicon Valley, ver-

voor vrouwen is de boodschap anders: ben je zeker

trekt op ongeveer hetzelfde uur. “Maar in mijn

dat je wil meelopen? Heb je geen kinderen thuis?

geval zegt niemand er iets over”, merkt Goldberg

Moeten we hier niet eens over spreken?” Ze ver-

droogjes op.

wijst terloops ook naar T-shirts voor kinderen die tegenwoordig in de VS te koop zijn: ‘Smart Like

Think big

Daddy’ en ‘Pretty Like Mummy’. Het leidt er vol-

Niet toevallig wil Sandberg met haar boek vrouwen

gens Sandberg toe dat succesvolle vrouwen aan po-

uitdagen om harder en beter te werken. Ook als ze

pulariteit verliezen wanneer ze succesvol worden,

kinderen hebben. De grootste barrière die tussen

terwijl succesvolle mannen alleen maar populair-

vrouwen en een succesvolle carrière in staat, zijn

der worden.

die vrouwen zelf, vindt ze. Te veel vrouwen raken

Onder meer door dat soort negatieve boodschap-

verstrikt in wat ze het Tiarasyndroom noemt: ze

pen leunen bepaalde vrouwen beetje per beetje

wachten op een beloning voor hun goeie werk, in

achterover en laten ze uiteindelijk hun carrière

plaats van kansen te grijpen, risico’s te nemen en

schieten. Vandaar de titel van haar boek: leun niet

actief hun carrière in handen te nemen. Zelfver-

achterover, maar ‘lean in’. Ga voluit voor je carrière,

trouwen, dat is wat veel vrouwen volgens haar mis-

laat niemand je iets aanpraten. En denk goed na

sen om leiders te worden en succes te hebben. Ze

over de keuzes die je maakt. “Wat ik het duidelijkst

vertelt hoe ze daar zelf ook soms nog last van heeft,

gezien heb in mijn 20-jarige carrière is het volgen-

hoe vreemd dat ook mag klinken voor een vrouw

de: vrouwen nemen bijna nooit één enkele beslis-

in haar positie. “Ik gekscheer er nog altijd over dat

sing waardoor ze van de arbeidsmarkt verdwijnen.

ik graag voor een paar uur evenveel zelfvertrouwen

Wel nemen ze een opeenvolging van kleine beslis-

als mijn broer zou willen hebben. Dat moet zo’n

singen, waardoor ze zichzelf uiteindelijk helemaal

ongelooflijk goed gevoel geven”, schrijft ze in haar

wegcijferen. Het begint soms al in het laatste jaar

boek, meldt Business Insider. Sandberg verwijst

van hun studies geneeskunde, waarin ze een iets

daarbij naar posters die bij Facebook aan de muur

minder interessante specialiteit kiezen, omdat ze

hangen: ‘Fortune favors the bold’ en ‘What would

later misschien minder willen focussen op hun

you do if you weren’t afraid?’. Uitspraken die vol-

werk. Doe dat niet. Als je stopt met jezelf uit te da-

gens haar op maat van vrouwen gesneden zijn.

gen, raak je op den duur verveeld”, aldus Sandberg

Al wil Sandberg voor alle duidelijkheid de vrouwen

in een speech voor een publiek van jonge vrouwen

niet viseren. “Sommigen zullen misschien denken

op het Barnard College in New York in 2011.

dat ik andere verantwoordelijken buiten schot laat. Of erger nog, dat ik de vrouwen de schuld in

Topvrouw zkt. nieuwe man

de schoenen schuif door te focussen op wat ze zelf

Vrouwen moeten er dus voor gaan en het nodige

kunnen veranderen en door hen aan te zetten om

zelfvertrouwen hebben om dat te doen. Maar

te gaan voor hun carrière. Niets is minder waar. Ik

even belangrijk is de partner waarvoor ze kiezen.


“Laat mannen de helft van de huishoudens voor hun rekening nemen en vrouwen de helft van de bedrijven.” Sheryl Sandberg

Iets waar Sandberg vanuit haar persoonlijke ervaring

zijn vrouw alleen maar aanmoedigt, maar ook zijn

zou een veel betere plek zijn als mannen de helft

over kan meespreken. “De belangrijkste carrièrebe-

verantwoordelijkheid neemt in het huishouden. Een

van de huishoudens voor hun rekening zouden

slissing voor een vrouw is of ze een levenspartner zal

partner dus die de helft van de keren de luiers van

nemen en vrouwen de helft van onze bedrijven.”

hebben en wie dat zal zijn. Ik ken geen enkele vrouw

de kinderen ververst, de helft van de was en de helft

Maar ook bij die bedrijven is er nog werk aan de

in een leidinggevende positie wier partner haar car-

van de boodschappen doet. Nog tijdens haar speech

winkel. Op de werkvloer is er veel discriminatie

rière niet volledig – en ik bedoel echt volledig – on-

op het Barnard College zei ze: “Als je iemand kiest

tegenover vrouwen, zegt Sandberg. Openlijk en

dersteunt. Daar zijn geen uitzonderingen op. Geen

die bereid is om de lasten en de lusten van je leven

verborgen. En niet te vergeten: er is een gebrek

enkele.” Sandberg heeft het niet over een partner die

mee te helpen dragen, raak je veel verder. De wereld

aan flexibiliteit. Allemaal redenen waarom er meer openheid nodig is. Vrouwelijke werknemers moeten met hun leidinggevende kunnen

Yahoo, ik ben zwanger! De discussie over vrouwen in topfuncties laaide op na de aanstelling van Marissa Mayer (37) als ceo van Yahoo, in de zomer van 2012. Niet alleen haar overstap van het succesvolle Google naar het noodlijdende Yahoo baarde opzien, maar ook het feit dat Mayer bij haar aanstelling zes maanden zwanger was. Mayer nam rond de bevalling van haar zoon slechts een paar weken zwangerschapsverlof op en werkte in die weken thuis verder. “Ik blijf graag bij alle beslissingen betrokken”, aldus Mayer in Fortune Magazine. Volgens Mayer maakte geen van de bestuursleden van Yahoo een punt van haar zwangerschap. Zij zag dat als een teken van “progressief denken” van het internetbedrijf. Maar sommigen, zoals CNN-columniste Kristie Lu Stout, wezen erop dat zwanger-

schapsverlof een belangrijke functie vervult en riepen Mayer op om openlijk de discussie aan te gaan over hoe je een zwangerschap kunt combineren met een topfunctie. Anderen, zoals Jena McGregor van de Washington Post, prezen Mayer dan weer en schreven haar een voorbeeldrol toe. Sheryl Sandberg hield zich tijdens die discussie op de achtergrond. Behalve een potentiële medestander in haar strijd voor meer vrouwen in topfuncties is Mayer immers ook een concurrente. Sandberg vervult een tussenpositie: ze vraagt dat vrouwen meer ambitie te tonen, maar roept ook op tot een openhartig gesprek over de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Na Mayers aanstelling bij Yahoo schreef Sandberg op haar Facebook-pagina: “Gefeliciteerd Marissa Mayer! Geweldig nieuws voor alle vrouwen (en mannen!) in Silicon Valley.”

spreken over hun kinderwens, vindt Sheryl Sandberg. Omgekeerd moeten leidinggevenden in alle openheid aan vrouwen kunnen vragen of ze kinderen willen. Delicate materie, want volgens de Amerikaanse (en de Belgische) wetgeving mogen werkgevers bijvoorbeeld zwangere sollicitanten niet weigeren. Evenmin mogen ze polsen naar hun kinderwens. Fout, vindt de coo van Facebook. “Er moet veel meer openheid komen op dat vlak.” Tegelijk moeten vrouwen niet te hoog willen mikken, benadrukt Sandberg. Perfectie is voor niemand weggelegd. Compromissen zijn onvermijdelijk. Een gezonde levensstijl en een goed, ondersteunend netwerk: dichter dan dat kom je niet bij de perfectie. Sandberg verwijst daarbij naar nog een motto dat in de kantoren van Facebook te lezen is: “Done is better than perfect”. Vrij vertaald: streef geen perfectie na, maar zorg ervoor dat je dingen gedaan krijgt. Iets waar Sheryl Sandberg tot dusver vrij goed in geslaagd is. “Ik probeer om zo veel mogelijk te leven volgens dat motto en om onbereikbare normen te vergeten. Naar perfectie streven, is in het beste geval frustrerend en in het slechtste geval verlammend”, aldus nog Sandberg in haar boek.•

Vacature I 09.03.2013

9


o m s l agv e r h a a l

Kathy Fortmann (Cargill) maaKte Carrière zonder Kinderen

Topvrouwen zeggen wat ze willen Kathy Fortmann, tweede in de strijd voor de AXA Wo_Men@Work Award 2013 (*) en ‘business unit leader’ bij voedingsproducent Cargill, heeft één gouden raad voor vrouwen: denk beter na over je carrière. En over wat je wil in je leven tout court. “Vrouwen hoeven niet altijd en overal perfect te zijn.” Tekst Dominique soenens Fotografie Isabel Pousset

@Dsoenens

Kathy Fortmann is dit jaar de runner-up voor de AXA

met werken. En dat deed ik even graag als studeren.”

Wo_Men@Work Award 2013, een beloning voor wie

Fortmann begon bij DuPont, producent van hoogtech-

bijdraagt tot een betere man-vrouwverhouding aan de

nologische materialen, dat haar naar Duitsland stuurde

bedrijfstop. De topvrouw heeft iets met wetenschap-

en haar een managementfunctie aanbood. Ze genoot.

pen. Van kinds af. Ingenieursstudies, dat zou ze doen,

“Ik beleef veel plezier aan strategieontwikkeling en de

wist ze als tiener al. “Het was simpelweg een kwestie

ontwikkeling van businessmodellen. Ik volgde er toen

van aanleg. Wiskunde en wetenschappen zijn altijd

zelfs een MBA-opleiding voor, want je hebt toch een

mijn ding geweest. Ik werd er van thuis uit niet speci-

theoretische achtergrond nodig in zo’n functie.” Even

aal voor gestimuleerd. Onze ouders prentten mij en

later stapte Fortmann over naar Cargill. Ze is er nu ‘busi-

mijn broers en zussen wel altijd in om voluit te gaan

ness unit leader’ van de Europese afdeling zetmelen en

als we iets deden. Dat heb ik onthouden. Ik koos voor

zoetstoffen. Ambitie is haar niet vreemd, geeft ze toe.

chemisch ingenieur, omdat je daarmee verschillende

“Sommige mensen noemen me wellicht een carrière-

richtingen uit kan. Mijn volleybalcoach op de univer-

vrouw, maar zo voel ik me niet. Ik heb er nooit bewust

siteit moedigde me ook aan, omdat ik er volgens hem

voor gekozen om al dan niet carrière te maken. Ik geniet

aanleg voor had. Een man met oog voor talent, maar

gewoon heel erg van wat ik doe. Ik heb de wereld gezien

misschien is er een uitstekende volleybalster aan mij

en heel veel interessante mensen ontmoet. Daar ben ik

verloren gegaan”, lacht Fortmann. “Ik was in ieder

enorm blij mee. Mijn werk voelt niet aan als werk. Een

geval één van de weinige meisjes in mijn richting.

cliché, maar het klopt. Het bewijs: ik klop lange uren bij

Meisjes lopen niet massaal warm voor harde weten-

Cargill, zonder dat ik daarbij stilsta. Soms vraagt het be-

schappen. Daarin verschillen de VS en Europa niet

drijf of ik niet wat meer aandacht moet besteden aan de

veel van elkaar. Niet dat er iemand van opkeek. Of

balans tussen werk en privé. Ik apprecieer hun bezorgd-

toch: mijn grootvader was gechoqueerd, toen ik zei

heid, maar ik zit heel goed in mijn vel.” (lacht)

dat ik ingenieur zou worden. Hoe dan ook, ik was gek op wat ik deed. Ik heb overwogen om verder te spe-

Dames, niet zo bescheiden

cialiseren in chemie, maar op dat moment deed de

Afgaand op haar cv heeft Fortmann amper last gehad

arbeidsmarkt het goed en besloot ik om te beginnen

van het glazen plafond. Ze stoomde gestaag door naar


meer verantwoordelijke functies. Af en toe tot haar eigen verbazing. “In sommige selectieprocedures heb ik ongelijkheden ervaren, dat wel. Mensen die dachten dat een vrouw een bepaalde functie niet aankon. Dat was vooral te wijten aan een gebrek aan kennis of begrip bij de betrokkenen, eerder dan aan kwade wil. Alles bij elkaar heb ik slechts zelden te maken gekregen met een glazen plafond. Er was eerder sprake van het omgekeerde: mensen moedigden me aan om functies aan te nemen waar ik me niet klaar voor voelde. De functie die ik had in Duitsland, bijvoorbeeld, daar zou ik zelf nooit aan gedacht hebben. Terwijl de persoon die het me vroeg, het net heel vanzelfsprekend vond.” Opmerkelijk, toch? Kathy Fortmann haalt de schouders op. “Dat is iets wat je wel meer ziet bij vrouwen. Ze zijn te bescheiden. Véél te bescheiden. Ze focussen op wat ze nog niet kunnen, in plaats van op wat ze wél al kunnen. Als een man voor 20 procent klaar is voor een job, zal hij ervoor gaan. Bij een vrouw moet dat 80 procent zijn. En liefst nog meer. Een man denkt vlugger dat hij een job aankan en dat hij zijn tekortkomingen wel zal kunnen opvangen, zodra hij in het bad gegooid wordt. Vrouwen zouden dat ook meer moeten doen. Je moet niet altijd kijken naar wat je in het verleden al gedaan hebt. Zet dat van je af en ga ervoor. Voor leidinggevenden is het belangrijk dat ze weten dat vrouwen zichzelf soms te weinig promoten. Ik maak daar zeker werk van. Als er een vacature is op mijn afdeling zijn er vaak meer mannelijke kandidaten. Maar ik krijg ook meteen van mijn medewerkers te horen welke vrouwelijke kandidaten geschikt zijn voor de job. En daar hou ik rekening mee.”

Een m/v met een carrièreplan In vrouwenquota gelooft Fortmann dan weer niet. Contraproductief, vindt ze. En fundamenteel fout. “Je vastpinnen op cijfers en daar sancties aan koppelen, dat is de wereld op zijn kop. Cijfers mogen nooit een doel op zich zijn. Het is beter om bepaalde doelstellingen te hebben in verband met het aantal vrouwen op de werkvloer, en programma’s om die doelstellingen te realiseren. Vervolgens kijk je heel nauwgezet na hoe goed je het doet.”

Kathy Fortmann heeft zelf geen kinderen, maar vindt dat ze perfect te combineren zijn met een carrière.

Geen quota dus. Maar als vooral attitude een probleem is bij vrouwen, hoe kunnen ze die dan ver-

Vacature I 09.03.2013

11


O M S L AGV E R H A A L

“Vrouwen laten mogelijkheden schieten omdat ze niet duidelijk maken wat ze willen” Kathy Fortmann, Cargill

anderen? En kunnen bedrijven daaraan bijdra-

van werkgever veranderen. Vaak gebeurt dat omdat

zich comfortabel genoeg voelen om zulke dingen te

gen? “Vrouwen en mannen moeten een carrièreplan

ze geen mogelijkheden meer zien om te evolueren. Je

zeggen. Dat is niet evident. Toen ik na twee jaar een an-

hebben en duidelijk maken wat hun behoeften zijn.

moet daarover praten.”

dere weg insloeg, koos het management opnieuw voor

Mensen laten mogelijkheden schieten, omdat ze niet

Fortmann, die zelf overigens geen kinderen heeft, werkt

een vrouw om me te vervangen. Fantastisch. Dat is een

duidelijk maken wat ze willen en wat ze nodig hebben,

er dus hard aan om bij haar werknemers na te gaan wat

voorbeeld van hoe je dingen in de praktijk geleidelijk

wat hun prioriteiten zijn en hun behoeften op lange ter-

ze willen. En hoe ze hun leven zien. “Een voorbeeld: een

kunt veranderen. Mensen die daarvoor open staan en

mijn. Binnen twee, drie jaar, maar net zo goed binnen

vrouw die we echt heel goed vonden bij Cargill kreeg

moed, dat is wat je nodig hebt.”

tien jaar. Hoeveel mensen denken daarover na? Veel te

op een bepaald moment kinderen. Ze mocht flexibele

Openheid is dus belangrijk. Met een veelzeggende glim-

weinig. Dat is natuurlijk niet alleen hun eigen verant-

werkuren hanteren, verminderde werktijden … We zor-

lach vertelt Fortmann dat mannen makkelijker toege-

woordelijkheid, maar ook die van hun leidinggevende.

gen ervoor dat ze haar werk en haar privéleven zo goed

ven dat ze thuis werken omdat hun kinderen ziek zijn.

Bij Cargill stimuleren we onze mensen om na te denken

mogelijk kon combineren. Toen ze op ouderschapsver-

“Vrouwen hebben het daar om één of andere reden

over hun carrière op langere termijn. Dat zie je vandaag

lof vertrok, heb ik een gesprek met haar gehad, om haar

moeilijker mee. Ze doen veel moeite om het niet te hoe-

nog niet overal, maar bedrijven worden er zich wel be-

te laten merken dat ik begaan ben met carrièreontwik-

ven zeggen. Dat is ironisch. Ik moedig mijn mensen aan

wuster van. Op die manier belet je ook dat je mensen

keling en –kansen. Ik heb duidelijk gemaakt dat we ver-

om hier open over te zijn, maar vrouwen blijven kam-

der wilden met haar, dat ze zoveel ouderschapsverlof

pen met een zekere schroom. In ieder geval: kinderen

mocht nemen als ze wou en dat we daarna een gesprek

en carrière zijn perfect te combineren. Ik heb heel veel

5 TIPS

zouden hebben over haar carrièreopties. Nu heeft ze

vriendinnen en vrouwelijke collega’s die daar het le-

een managementfunctie, waarin ze het heel goed doet

vende bewijs van zijn. En ik vraag hen ook vaak hoe ze

en op prijs gesteld wordt door iedereen. Het komt er dus

het aanpakken. Eén van de dingen die vaak naar boven

op aan heel duidelijke afspraken te maken en duidelijk

komen: vrouwen hoeven niet altijd en overal perfect te

1. Zorg voor openheid, zodat je medewer-

te maken waar je naartoe wil, aan beide kanten. Je moet

zijn. Het is oké als je ergens hulp voor nodig hebt, of als

een cultuur creëren waarin mensen niet bang zijn om

je deeltijds wil werken.” •

VOOR MEER DIVERSITEIT kers durven te zeggen wat hen bezighoudt, of wat hun op de lever ligt.

2. Zorg dat je medewerkers nadenken over hun carrière op langere termijn.

3. Ga zoveel mogelijk na wat je medewerkers willen.

4. Hou er rekening mee dat vrouwen

minder geneigd zijn om zichzelf te promoten dan mannen.

5. Vergeet quota. Kathy Fortmann: “Je laten leiden door cijfers is de wereld op zijn kop.”

daar eerlijk voor uit te komen.” Op donderdag 25 april en vrijdag 26 april vindt in Brussel

Carrièrevrouwen, slechte moeders?

het JUMP Forum plaats, een event gewijd aan de carrière

Fortmann heeft een interessante anekdote in dat ver-

van vrouwen en het promoten van diversiteit. Thema van

band, vertelt ze. “Eén van de oudere, meest ervaren

deze editie: vrouwen en mannen als bondgenoten voor

ingenieurs bij DuPont kwam bij me langs toen ik net als

meer gelijkheid. Meer info: www.forumjump.eu/brussels.

leidinggevende begon. Hij zei dat hij niet wist of het wel zou werken, omdat hij nog nooit eerder een vrouwelijke baas had gehad. Ik antwoordde dat ik hem perfect begreep: ik had zelf ook nog nooit een vrouwelijke baas gehad. (lacht) Ik apprecieerde het dat hij zo eerlijk was. Als leidinggevende heb je dat nodig. Mensen moeten

Vind jij dat een werkgever mag vragen naar je kinderwens? Stem op de poll op vacature.com/poll


2.454 SALARIS & CO

EURO BRUTO ALS PAYROLLBEHEERDER BIJ ACERTA

HET LOON VAN Franck Riboud Ceo van Danone 2,8 miljoen euro per jaar

NAAM:

Danone maakte onlangs bekend

Natacha Fermont (31)

wereldwijd 900 kaderfuncties te willen schrappen, om 200 miljoen euro te kunnen besparen. De voedingsgroep krijgt binnen Europa

Tekst Dirk Blyweert Fotografie Isabel Pousset

veel concurrentie van andere concerns, die de consument verleiden met goedkopere producten. Dat zet flinke druk op de rendabiliteit.

DIPLOMA:

“Via een vriendin die bij Acerta werkte,

grotere of andere projecten, ik binnen de

bachelor sociaal werk

In België vallen er geen ontslagen,

ben ik zo’n 4,5 jaar geleden hier terecht ge-

organisatie kan doorgroeien. Er wordt altijd

al zullen er wel twaalf functies ge-

komen. Acerta is een partner in human re-

eerst intern gezocht naar kandidaten voor

schrapt worden, omdat Danone de

sources voor zowel kleine starters als grote

vrijkomende jobs.”

directies van België en Nederland

“In 2009 hebben we een huis gekocht, en

wil fuseren. Ceo Franck Riboud

ben ik naar het sociaal secretariaat verhuisd

we sparen nu voor de aanpassingen die we

(56) volgde in 1996 zijn vader An-

om payrollbeheerder te worden. Die wetge-

willen doen. Zo hebben we al dubbel glas

toine Riboud op aan het hoofd

ving sprak me meer aan dan de kinderbij-

geplaatst voor 14.500 euro. Op dit moment

van de Franse voedingsgroep. In

slag, de afdeling waar ik eerste werkte, en

sparen we voor een zolderkamer, en de vol-

2011 verdiende Franck Riboud

bovendien kon ik hier interessante oplei-

gende stap wordt een extra kinderkamer.

2.840.670 euro. Zijn vaste salaris

dingen volgen. De sociale wetgeving komt

We hebben twee kinderen, van twee en drie

bedroeg 1.050.000 euro en zijn

ook bijna dagelijks in het nieuws; het is dus

jaar. Voor hen koos ik een job dicht bij huis,

bonus 1.786.050 euro. Daarnaast

een boeiend thema. Op dit moment werk

en ik werk voltijds op vier dagen. Toen ze

ontving hij 40.000 aandelen, ter

ik vooral voor kleinere kmo’s, wat ik heel

nog met allebei naar de crèche gingen, kost-

waarde van 1.716.560 euro. Riboud

graag doe. En het leuke aan Acerta is dat,

te dat ons 600 euro per maand. Nu gaat de

bekleedt ook bestuursmandaten

als ik binnen een paar jaar klaar ben voor

oudste al naar school, dat scheelt.” •

bij Renault en Heineken UK. EV

BURGERLIJKE STAAT:

samenwonend, twee kinderen

EXTRALEGALE VOORDELEN: maaltijdcheques ondernemingen. Anderhalf jaar geleden

van 7 euro, extralegale gezinsvergoeding, hospitalisatieverzekering, pensioenverzekering, 13de en halve 14de maand, gewaarborgd loon bij ziekte en moederschapsrust SPAREN: ja BELEGGEN: nee

Lees meer over Natacha’s salaris op vacature.com/ salariswatcher

Vacature I 09.03.2013

13


O P I N I E & D E B AT , LO K A A L E N G LO B A A L

BERICHT UIT BRASILIA

LEZERS AAN HET WOORD

BRIC of RIC?

Ga je graag in debat met de redactie, of met andere lezers? Wil je graag je mening kwijt?

Brazilië maakt zijn politieke ambities waar, maar op economisch gebied gaat het minder goed. De vrijhandelsakkoorden tussen de EU en Mercosul, het handelsblok waar

t

Brazilië deel van uitmaakt, lopen voor geen

BRAZILIË RUSLAND INDIA CHINA

redactie@vacature.com twitter.com/redactievac

meter en de Braziliaanse groei in 2012 bedroeg slechts één procent. Ook de arbeidsmarkt sputtert: in januari werden 75 procent minder mensen aangeworven in vergelijking met januari vorig jaar. In het Fe-

Reactie op het artikel “Politiek haalt borstel

die ziek wordt, ziet zijn ziektekre-

door ambtenarij” (Vacature Magazine

diet voor het volgend jaar even-

9 februari)

redig

deraal District, waar zo’n 2,5 miljoen mensen wo-

verminderen.

En

als

het

ziektekrediet van een ambtenaar

nen en waar ook de hoofdstad Brasilia ligt, kwamen er slechts

Ambtenaren bedoelen het goed

848 jobs bij. De werkloosheid stijgt.

“Bij het lezen van het artikel over de

nibiliteit wegens ziekte geplaatst.

Het rampscenario: als er geen werk meer is en de prijzen blij-

hervormingen in de ambtenarij dacht

Als je uit die put wil raken, mag

ven stijgen, dan krijgt João met de pet het moeilijk om een

ik onmiddellijk: ofwel is Vacature Ma-

je

nieuwe tablet te kopen. Hij heeft bovendien nog schulden

gazine slecht geïnformeerd, ofwel is

niet ziek zijn en heb je bovendien

van in 2011 en 2012, toen hij een nieuwe auto kocht. Door de

het de bedoeling om de ambtenaren in

minder vakantieverlof. Voldoe je

stijgende prijzen zal de Nationale Bank de rente waarschijnlijk

een zo slecht mogelijk daglicht te plaat-

(nog) niet aan die voorwaarden en

verhogen, waardoor geld lenen duurder wordt. En de bedrij-

sen. Ik wil niet op alle halve waarheden

word je opnieuw ziek, dan val je

ven zullen niet dadelijk mensen in dienst nemen, want ze in-

uit het artikel reageren, maar toch en-

al na één dag terug op 60 procent

vesteren al meer dan een jaar elk trimester minder.

kele dingen:

van je wedde. Van ambtenaren

De Braziliaanse president Dilma Rousseff, van haar kant, wijst

is opgebruikt, wordt hij in dispo-

minimum

een

volledig

jaar

Aantal ziektedagen: dat een ambte-

die “zomaar” thuisblijven en nog

erop dat er in december 2012 nóg minder jobs bijkwamen, dat

naar elk jaar 21 ziektedagen ‘krijgt’,

steeds 60 procent van hun wedde

de slechte resultaten eigenlijk goede resultaten zijn, dat de

is niet altijd waar. Een ambtenaar

ontvangen, is er dus geen sprake.

bedrijven hun voorraden verkocht hebben en dus hun productie zullen moeten verhogen en ook mensen zullen moeten aanwerven. De jobmarkt zal zich herstellen. Bovendien zullen ook de belastingen een recordbedrag van 1,1 triljoen ‘reais’ opleveren in 2013: meer dan het bnp van België. Plus: de staatsschuld van Brazilië daalt en er zijn recordoogsten van soja en suikerriet. Het grote probleem, zo zegt de president, zijn de bedrijven die niet willen investeren in infrastructuur. Die verduivelde bedrijven toch. De toekomst zal moeten uitwijzen of BRIC op termijn RIC zal worden. De Braziliaanse kranten zijn alvast verdeeld over de zaak. ‘Se deus quiser’ – als het God belieft – zal het weer beter gaan, denken de optimisten. Feit is dat andere clubs onvermijdelijk aan belang zullen winnen, als Brazilië zich niet herpakt. De MIKT-landen bijvoorbeeld: Mexico, Indonesië, (Zuid-)Korea en Turkije. Levi Nietvelt is econoom. Hij woont met zijn vrouw in Brasilia en voert daar allerlei projectwerk uit rond MVO, milieu en mensenrechten.

CARTOON

NV VAN TALENT DOOR LECTRR


BERICHT SCHERPGESTELD UIT PEKING DOOR MARK KOSTER (NEDERLANDS JOURNALIST)

Vergadertijgers bij de panda’s

Ook prinsen moeten werken voor de kost Met de abdicatie van koningin Beatrix in Nederland stapt ook de ceo op van de bvba Oranje. Ze toucheerde een vorstelijke salaris, maar verdiende zichzelf ook majesteitelijk terug. De Rotterdamse econoom Harry van Dalen berekende dat Hare Majesteit tijdens haar 33-jarige regeerperiode liefst 145 miljard euro zou hebben gegenereerd. Hoewel ze veel zinloze ceremoniële taken moest uitvoeren, was de koningin namelijk altijd nauw betrokken bij het tot stand komen van lucratieve handelsdeals. Prins Willem-Alexander zal ongetwijfeld in haar •

Te lakse controles: ik ben dit jaar twee

voetsporen treden.

keer één dag ziek geweest. In beide

Ook prins Constantijn, de jongste zoon van koningin Beatrix, heeft recht op een dotatie.

gevallen stond de controlearts al om

Hij heeft die evenwel niet nodig, aangezien hij een hoge managementfunctie bekleedt bij

11 uur aan mijn deur.

Rand, een Amerikaanse denktank. Het verschil met prins Laurent in België is groot. Die

Pensionitis: dit heb je even goed in

krijgt jaarlijks zo’n 300.000 euro overgemaakt, hoewel hij geen echt beroep uitoefent. Wel

de privésector. Ik ken er verschil-

is hij voorzitter van de stichting voor het welzijn van huisdieren en wilde dieren. Hij is even-

lende die al sinds hun 57e teren op de

eens voorzitter van de ‘European Research Group for Alternative Toxicity Testing’.

ziekenkas, tot ze daadwerkelijk met

Voorts is prins Laurent een flamboyant raceliefhebber en ritselt hij in de marge om zijn gage

pensioen gaan. In de privésector krijg

een beetje op te krikken. Begrijpelijk gedrag. Als je de ‘royals’ slechts betaalt om werkloos in

je bovendien geen controle aan huis,

hun paleis te zitten eer ze weer ergens een lint mogen doorknippen, gaat het natuurlijk mis.

maar word je om de zoveel tijd opge-

Dan moet je niet verbaasd zijn dat koninklijke types ontsporen of zich te buiten gaan aan

roepen ter controle.”

decadentie of onverantwoord financieel gedrag.

Ik hoop dat Vacature Magazine de zaken

“Als je kiest voor een monarchie, doe dan iets met de duurbetaalde kroonjuwelen. Zet ze niet op rantsoen, maar wel aan de arbeid.”

voortaan grondiger uitspit en van beide kanten bekijkt. Paul Van Dooren, via e-mail

Als je kiest voor een monarchie, doe dan iets met de duurbetaalde kroonjuwelen. Zet ze

CIJFER

niet op rantsoen, maar wel aan de arbeid. Dat is niet alleen goed voor het land, maar net

1 4 op de

Belgische gezinnen beschikt over een tablet. De iPad is met voorsprong de populairste, gevolgd door tablets van Samsung. (BRON: IAB)

zo goed voor hun eigen gemoedstoestand. Zelfs prins Laurent kan zich nuttig maken. Laat hem tijdens de race in Monaco een paar internationale belastingontduikers strikken. Het zijn nare mensen, maar ze leveren ook wat op. It’s a dirty job, maar iemand moet het doen. •

Mark Koster is hoofdredacteur van ThePostOnline en gespecialiseerd in de entertainmentbusiness.

(Niet) mee eens?

Laat het ons weten op redactie@vacature.com, of via Twitter met de hashtag #scherpgesteld

Vacature I 09.03.2013

15


v r o u w e n h u m o r o p d e w e r k v lo e r

Vrouwen zijn niet grappig op kantoor Een gevatte opmerking tijdens een saaie vergadering, of een grap tijdens de lunch: humor kan je werk een stuk leuker maken. Als je een man bent, tenminste. Want kantoorhumor van vrouwen wordt in de meeste gevallen niet grappig bevonden. Tekst marieke verhoeven, Intermediair Illustratie Ilah?

van de vrouwen niet gereageerd, terwijl wel ge-

oorzaak in zowel natuur als cultuur. “Mannen ge-

lachen werd om 90 procent van de grappen van

bruiken humor om te domineren, of om zichzelf

de mannen. Met als resultaat dat de mannelijke

te bevestigen in hun rol. Vrouwen gebruiken hu-

managers ook drie maal zoveel grappen maak-

mor eerder om sociale contacten te maken of te

ten. “Mannen gebruiken humor als een leider-

versterken.” Het is zeker niet zo dat vrouwen niet

schapstool, om te laten zien dat ze de baas zijn”,

grappig zijn, zegt Doosje. “Vrouwen zijn goed in

zegt Baxter in Business Week. “Als vrouwen ver-

relativerende humor, waarmee ze de band met

gelijkbare humor gebruiken, wordt dat als nega-

anderen versterken. Mannen zijn meer fan van

tief ervaren.”

provocerende, directe grappen. Als vrouwen dat

Blijkbaar horen mannen op kantoor de grappen

soort grappen beginnen te maken, voelen man-

Zijn vrouwen minder grappig dan mannen? Als

te maken en wordt van de vrouwen verwacht dat

nen zich eerder bedreigd.”

we het onderzoek van taalwetenschapper Judith

ze erom lachen. Grappig? “Eigenlijk best wel tra-

Baxter moeten geloven, klopt dat in ieder geval

gisch”, vindt Sibe Doosje. Als docent en onder-

Seksuele grapjes

op het werk. Baxter, werkzaam aan de Aston

zoeker aan de Universiteit Utrecht doet Doosje

Dat merkt coach en schrijver Saskia Paulissen

Universiteit in Birmingham, deed in 2012 onder-

al jaren onderzoek naar humor. “Toevallig zijn

ook in de praktijk. Tijdens haar workshops bij

zoek bij zeven grote organisaties, waar ze veer-

mijn studenten net bezig met een onderzoek naar

bedrijven, waarbij ze sekseverschillen op de

tien meetings bijwoonde. De helft werd geleid

het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke

werkvloer onder de loep neemt, benadert Pau-

door mannelijke managers, de andere helft door

komieken. Blijkt dat vrouwelijke komieken een

lissen mannen bewust anders dan vrouwen.

vrouwelijke managers. Wat bleek: in meer dan

drempel voelen om grappig te zijn, vooral voor

“Mannen hebben directe communicatie nodig,

80 procent van de gevallen werd op de grappen

een publiek van mannen.” Volgens Doosje ligt de

vrouwen zijn gevoeliger voor non-verbale signa-


len. Mijn tips zijn daarom vooral op vrou-

professional was voor hem onbelangrijk.”

wen gericht. Zij kunnen hun gedrag mak-

Het advies van Paulissen aan vrouwen luidt

kelijker aanpassen dan mannen.” Wie niet

dan ook: probeer mannen niet te imiteren,

sterk is, moet slim zijn dus. Toch blijft het

maar tracht je vrouwelijke kwaliteiten juist

volgens Paulissen lastig voor vrouwen om

te benutten. “Plagerige humor en scherpe

op de lachspieren van hun mannelijke col-

opmerkingen worden van vrouwen wel ge-

lega’s te werken. “Vooral vrouwen aan de

accepteerd. En je kunt er mannen mooi mee

top worden nog vaak als humorloos of ‘bit-

op hun plaats zetten.” Ook Doosje denkt dat

chy’ gezien. Het probleem is dat als vrou-

vrouwen niet bang moeten zijn om humor

wen grappen maken, ze dit vaak ten koste

te gebruiken. “Humor op het werk is su-

van zichzelf doen. Hierdoor worden ze juist

perbelangrijk. Het is een smeermiddel om

kwetsbaar voor collega’s.” Daarnaast is de

de motor van een organisatie goed te laten

scheidslijn tussen flirterige humor en sek-

lopen. Als je dat weghaalt, ontstaat een

suele intimidatie dun, weet Paulissen uit

kille, mechanische werkelijkheid.” Of je nu

eigen ervaring. “Mannen gebruiken seksu-

man of vrouw bent, Doosje raadt iedereen

ele ‘grapjes’ om indruk te maken en om hun

aan om dicht bij zichzelf te blijven. “Wees

machtspositie te versterken. Ik weet nog

grappig zoals jij het wil. Humor is een

dat mijn eerste baas een denigrerende op-

wonderlijk iets, maar je moet er niet te veel

merking maakte over mijn uiterlijk, tijdens

over nadenken. Want dan is het sowieso

een volle vergadering. Het effect op mij als

niet grappig.”•

Zijn vrouwen grappig? Geef je mening via Facebook of op Twitter met de hashtag #vrouwenhumor

Vacature I 09.03.2013

17


M A N AG E R A A N D E L I J N Ni eu w s van e n vo o r d e we r k vl o e r

#Oeps! VERMIJD VuILE WAs Op tWIttER

baas?

WIE Is HIER DE

De crisis dwingt steeds meer middenmanagers om aan hun eigen positie te denken. Let daarmee op, want het

“Men houdt hier een massale executie van loyale

evenwel vlot mee om de schade te beperken. Ze

ondergraaft je gezag. Hoe pak je het

werknemers die van hun bedrijf houden.” Ziehier

was nu eenmaal verantwoordelijk voor de Twit-

dan wél aan om je gezag te vestigen, al

de tweet van Poppy Rose op de Twitter-account

ter- en de Facebook-account van HMV. “Ik wou

dan niet in moeilijke tijden? Wees altijd

van HMV, een grote Britse distributiefirma. Ze

de managers die er nog altijd niet in geloofden de

eerlijk en oprecht, om te beginnen, zodat

tweette live vanuit de personeelsafdeling, ter-

kracht van de sociale media tonen”, verklaarde

je als een betrouwbare leider overkomt

wijl ze samen met 190 collega’s ontslagen werd.

ze achteraf. Als vrijgezel had ze overigens niets

bij je medewerkers. Een goede manager

Ruim 61.500 ‘followers’ volgden een uur lang alle

te verliezen, behalve dan haar job. Wat hebben

puurt zijn gezag vooral uit zijn kennis en

verwikkelingen op de voet. Toen HMV dat ont-

we hier nu uit geleerd? Simpel: verander de pas-

kunde. Daarmee lever jij toegevoegde

dekte, was het al te laat. Bovendien wist de mar-

woorden van je werknemers vóór ze van je horen

waarde. Je weet waar je goed in bent en

ketingdirecteur niet hoe hij de Twitter-account

dat ze ontslagen zijn, en sluit op voorhand hun

je blijft die kennis verder ontwikkelen.

van het bedrijf kon afsluiten. Zodra de directie

toegang tot alle sociale media-accounts van je

Een middenmanager met gezag begrijpt

haar medewerking vroeg, werkte Poppy Rose

bedrijf af. eV

ook wat er leeft onder zijn medewerkers, zodat hij de reacties van zijn groep juist kan inschatten. Volg daarom goed op of

Virtueel MANAGEMENt

je nieuwe ideeën aanslaan bij je team. Zoniet moet je het anders aanpakken. Probeer ook om niet altijd zelf op het voorplan te staan. Cijfer jezelf liever wat weg en zorg ervoor dat het belang van de groep steeds en altijd op de eerste plaats komt, wat niet gemakkelijk is. Hou je dus zo vaak als mogelijk op de vlakte. Kies

Vertrouwen creëren binnen een virtueel team,

videoconferentie even praten over hun werk

met mensen die van op verschillende plek-

én over hun privéleven. Moedig alle medewer-

ken samenwerken maar elkaar nooit hebben

kers aan om actief te participeren in de com-

ontmoet: hoe doe je dat? Het goede nieuws:

municatie binnen het team en stimuleer hen

onderzoek heeft uitgewezen dat in de eerste

om elkaar op de hoogte te houden van hun

fase van een nieuwe samenwerking mensen

(on)beschikbaarheid, want voorspelbaarheid

spontaan geneigd zijn elkaar te vertrouwen. Na

leidt tot vertrouwen. Besef ten slotte dat een

de wittebroodsweken brokkelt dit initiële ver-

gecentraliseerd gezag niet werkt bij virtuele

trouwen af, maar als het goed is, komt er inter-

teams. Beter is het om de verschillende team-

persoonlijk vertrouwen voor in de plaats. Dat

leden afwisselend de leiding te laten nemen, in

kan je zelf stimuleren. Laat mensen bij het

functie van hun kennis over een bepaald pro-

begin van elke vergadering, ‘conference call’ of

ject of dossier. Ke

de momenten om op je strepen te staan goed uit. Doe het enkel als je het echt nodig acht. Eén troost: slechts heel weinig middenmanagers zijn een kei in al deze gezagsstrategieën. Pik er daarom één uit om mee van start te gaan. eV

Hoe ga je best om met collega’s aan de andere kant van de wereld? Ontdek het op vacature.com/virtualteams


werk & leven Tips om uw leven in balans Te houden

worklife TweeT

PrakTisch

Tekst karin eeckhout -

karineeckhout

Twitteraars die het evenwicht proberen te bewaren

Van groenTje ToT PoPulaire collega

# “Tegenwoordig hebben 9

Beginnen met een nieuwe job, het voelt altijd weer

krijgt van hun verwachtingen. Beschouw je eerste

als de eerste dag op een nieuwe school. Je hebt nog

weken in de nieuwe job als een intensieve leer-

geen vrienden en je weet niet wat er precies van je

school, met je nieuwe baas en collega’s als lesge-

wordt verlangd, terwijl je als ‘outsider’ met heel

vers en klankbord.

1.

jarige kinderen: iPad’s, Blackberry’s en laptops. Toen ik 9 was, was ik blij met m’n nieuwe stiften.”

Mounir Torenzo, @MounirTweets (Nederlandse rapper)

2.

kritische ogen wordt bekeken. Het goede nieuws is dat je dit niet lijdzaam hoeft te ondergaan. Met deze

2. Bied je nieuwe collega’s een frisse kijk

tips vind je snel je draai in je nieuwe bedrijf.

Geef je collega’s advies, maar doe dat – zoals het een buitenstaander betaamt – op een nederige manier, zonder iemand voor het hoofd te stoten of te beledigen. Giet alles wat je tijdens je inburgeringsproces

Meer plaats op de trein #als“Yes! de andere ambtenaren

hebt geleerd en geobserveerd in een presentatie,

thuis gaan werken.”

die je geeft aan je baas en je nieuwe collega’s. Let

Ines Jans, @lacomunicativa (ambtenaar / webmaster)

er daarbij op dat je respect toont voor wat je nieuwe bedrijf goed doet. Waar het beter kan, spreek je

3.

liever over ‘opportuniteiten’ dan over ‘problemen’. Als je wil dat mensen luisteren naar nieuwe ideeën, ook zij die daar van nature niet voor openstaan, zoek dan naar een manier om voort te bouwen op

# “genoeg Twitter. Kga nu wat

wat ze nu al proberen te doen. De grootste fout die

feesboeken

je als outsider kan maken, is jezelf voor te stellen als

Bart Stoffels, @BartStoffels (hoofdredacteur PC Magazine)

slimmer of beter dan je nieuwe collega’s, door hen te wijzen op wat ze allemaal verkeerd doen. Zelfs al heb je overschot van gelijk, op die manier zorg je er alleen voor dat mensen in het defensief gaan, en krijg je toch niks gedaan.

1. neem je ‘inburgeringsproces’ in eigen handen

3. Zorg voor een ‘early win’

Voorziet het bedrijf een parcours voor nieuwe me-

Ga een uitdaging aan die je kan waarmaken op korte

dewerkers? Mooi! Maar beperk je daar niet toe.

termijn. Met andere woorden: engageer je om één

Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leer-

of twee korte termijndoelstellingen te halen, die je

proces en ga, in overleg met je leidinggevende,

zelf voorstelt. Aan de hand van een relatief klein

zelf op zoek naar de mensen, de locaties, de pro-

project, toon je zo op korte termijn al hoe jij het ver-

cessen, de producten en de diensten waarmee jij

schil kan maken. Zo bouw je geloofwaardigheid op,

vertrouwd moet raken. Ga indien mogelijk ook in

wat je de mogelijkheid geeft om daarna de grotere

gesprek met klanten, zodat je ook een goed beeld

uitdagingen aan te pakken.•

vacature i 09.03.2013

19


F OTO B LO G Ee n werkd ag u i t h e t l eve n g e g re p e n

VACATURE LIEP EEN DAG MEE IN HET ZOG VAN

RUDI VRANCKX

VRT-JOURNALIST

Tekst en foto’s Karin Eeckhout

Sinds 6 maart loopt op Canvas ‘Het verdriet van Europa’, een documentairereeks waarvoor Rudi Vranckx met zijn ploeg door IJsland, Ierland, Italië, Spanje en Griekenland reisde. Stuk voor stuk landen die zwaar getroffen werden door de crisis en waar Vranckx op zoek ging naar boeiende verhalen en pakkende getuigenissen. Vacature Magazine mocht een van de laatste opnamedagen bijwonen – in eigen land.

09:30 10:30

Eerste interview

Televisie is

teamwerk

dacteur cteur Clem en re da re nd ei n lge vo kking verraadt Op de monitor s gezichtsuitdru em Cl onk. re sp ge Bob het halen. Af en toe Bob montage zullen g. in de ur es jst ot bi e qu in ke kle el w rek voor een sp ge en. Nu t ijv he j hr hi sc t derbreek interview uit te le he t he or om teren vo uit wacht de taak rt, moet het mon n met beelde na um at dd de uitzen met tekst da n en gaat sneller el zz pu en , wat alle oorloge an ga e klankman. Zo ost eg va Jo ’s di er ov Ru is ië n den. Ja , van Roemen en lag rs n. ve se en en m hebben ze sa zelfde cameram emd,” Meestal met de no slavië tot Syrië. T worden ze ge VR am’ van de e. iss ar “Het ‘dream te Cl r tiemedewerkste fluistert produc

voorbereiden

Rudi komt aan op Hertoginnedal. plek voor onze Mythische vaderlandse po litiek, voor hem ook het de cor van mooie jeugdherinneringen: “Als kle mijn vakanties do in jongetje bracht ik or bij een tante die hier conciërge was. Mijn neefjes en ik fietsen en speelden op he t lan die mannen in hu dgoed. Behalve wanneer n donkere pakk en met hun imposante auto moesten wij binn ’s langskwamen. Dan en blijven.” (lach t) Nog even overleggen met re keer de vragen gisseur Mark, een laatste overlopen, beel d checken en klaar voor opna me.

10:30

Interview met Th

omas Decreus

Politiek filosoof en indignado Thomas Decreus gelooft in de kracht van burgerinit iatieven, zoals de recente Starbucks-boycot in Engeland, die de multinational ertoe aanzette om me er belastingen te betalen. Is het niet naïef te geloven dat de burger het systeem kan veranderen? “Helemaal niet. Onze sociale rechten hebben we toch ook te dan ken aan actievoerende burgers? Zitten wachten op een verlicht politiek leider, dat is pas naïef.” De idee dat democratie en vrije markt samenvallen, is pure fictie, ste lt Decreus nog. “Waar hebzucht ten koste gaat van de gemeenschap moet die worden afgebakend.”


13:00 Hoofd leegmak en

Terwijl hij samen me t de collega’s een br oodje eet in de keuk werpt Rudi nog een en laa Daarna probeert hij tste blik op de vragen voor vanmiddag . even het hoofd lee g te maken. En blikt terug op de verhale hij n van onderweg. He zen in de Noord-Ita liaanse textielateliers t lot van de Chine. De ontmoeting me de vurige ‘pasionaria t ’ aa zetters. Het gesprek n het hoofd van de Spaanse landbemet de vader van ee n jonge filosoof die van het dak van zijn Sic besefte dat het nepo iliaanse universiteit sprong, omdat hij tisme in zijn land zijn weg stond. Onverw carrièrekansen in de achte verhalen, die ook een doorwinterd oorlogsreporter als e Rudi Vranckx raken .

17:00

Even nakaarten

15:00 Interview met Guy Verhofstadt

Als een zendeling pleit Verhofstadt, liberaal fractieleider in het Europees Parlement, twee intensieve uren lang voor een sterker Europa, met een Europees Mone tair Fonds, een Europese minister van Financiën en een rechtstreekse financiering van de EU. Maar tussen Europese droom en daad staat een te groot nationalism e in de weg. “Dát is het verdriet van Europa. Datzelfde nationalisme, dat in de 18e en 19e eeuw leidde tot de vorming van de grote Europese naties, verhindert ons nu om de noodzakelijke volgende stap te zetten. De stap naar de ‘Verenigde Staten van Europa’: de enige uitweg uit de crisis én de enige manier om stand te houden in de concurrentiestrijd met India, China en de VS.”

Verhofstadt en Vran ckx praten nog even na aanse restaurants in Brussel en over hun . Over Italigedeelde liefde voor Umbrië, waar de journalist olijfolie produceert en de politicus wijn. Voor Rudi zit de dag erop. Nu is montageploeg. Losla ten valt hem niet mo het aan de de ploeg door en do eilijk. “Omdat ik or ken en vertrouw. ” En weg is hij, naar vrienden die hem ve rw is er alweer een nie achten voor een etentje. En morgen uw project. Iets me t een ‘graphic nove wil hij nog kwijt. “Ik l’, ben voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om mijn verhaal te vertellen. ”

Hoe raken we uit de crisis? Lees 5 bizarre voorstellen op vacature.com/crisis

I

Vacature 09.03.2013

21


o n d e r z o e k : O R G A N I S AT I E V E R A N D E R I N G E N


herstructureren in crisistijd

Baas, wat gaat er nu met ons gebeuren? Bedrijven herstructureren massaal. Niet zelden met ontevreden, gestreste werknemers en (grote) jobonzekerheid als gevolg, zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven en Vacature. “Bedrijven en managers moeten zich meer bezighouden met de ‘softe’ kant van reorganiseren”, concludeert onderzoekster Elfi Baillien. Tekst Dominique Soenens Fotografie Bruno Devoghel

@Dsoenens

is dat begrijpelijk. De onzekerheid knaagt ove-

HEt oNdErzoEK: dE 4 BELaNgrijKstE coNcLUsiEs

rigens ook bij de mensen die overblijven. Het is

Vacature lanceerde in samenwerking met de onder-

elk moment ontslagen kunnen worden. Ergens

niet omdat je de dans ontspringt dat je daar geen last van hebt.” Vraag is: wat kunnen bedrijven – en in de eerste plaats leidinggevenden – daaraan doen? Elfi Baillien (KU Leuven): “De negatieve gevolgen van veranderingen kunnen bedrijven tegengaan door te investeren in ‘employability’ (de inzet-

zoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven een online enquête over de gevolgen van herstructureringen. De voornaamste resultaten uit het onderzoek op een rij:

1.

“Organisatieveranderingen tieren welig binnen onze Bel-

Ze zijn amper te turven, de bedrijven die het voor-

baarheid van werknemers, DS), jobzekerheid, lei-

gische bedrijven. Liefst 63 procent van de respondenten

bije jaar reorganiseerden. Maar welke gevolgen

derschap en open normen rond conflicten op de

geeft aan dat ze in 2012 op frequente wijze met veran-

hebben herstructureringen op werknemers? Hoe

werkvloer. Vooral leiderschap speelt een sterke

deringen te maken kregen in hun organisatie. 56 pro-

kunnen bedrijven daar best mee omgaan? En hoe

rol in het verminderen van de negatieve gevol-

cent heeft zelfs het gevoel dat er voortdurend veranderingen

vermijd je dat je beste krachten gaan lopen? Vra-

gen van organisatieveranderingen. Een goede

plaatsvinden in hun bedrijf.”

gen die, zeker in turbulente tijden, elk bedrijf en

leider merkt dat er iets misloopt op het werk,

manager zouden moeten bezighouden.

heeft vertrouwen in zijn of haar medewerkers,

De gevolgen van reorganisaties zijn duidelijk: ze

maakt van de loopbaan van die werknemers een

departementen binnen de organisatie (30,3%), inkrimping van

leiden vaak tot grotere jobonzekerheid, minder

prioriteit, plaats hun belang voor zijn of haar ei-

personeel met gedwongen (20,9%) of ongedwongen ontsla-

jobtevredenheid, een lagere betrokkenheid bij

gen belang en schendt geen ethische principes

gen (22,6%) en uitbreiding van de producten of diensten aan-

het bedrijf, meer afwezigheid op de werkvloer

om succes te behalen.”

geboden door de organisatie (24%).”

en in sommige gevallen zelfs conflicten, pes-

Dat is de theorie. De praktijk, helaas, is een ander

terijen en bewust contraproductief gedrag bij

paar mouwen: nog te veel bedrijven en leiding-

werknemers. “In zo’n context zijn werknemers

gevenden gaan niet op een goeie manier om met

3.

minder bereid om veranderingen te aanvaarden

herstructureringen. Toch is er een positieve evo-

lagere organisatiebetrokkenheid en een hoger absenteïsme.

en erin mee te gaan”, zegt arbeidspsycholoog

lutie, merkt Elfi Baillien. “Je ziet meer en meer

In organisaties waar veel veranderingen plaatsvinden, zien we

Hans De Witte (KU Leuven). “Ze zijn minder be-

bedrijven die het goed aanpakken en investeren

ook meer conflicten, pesterijen en contraproductief gedrag.

reid zich in te zetten tout court. Eén personeels-

in goeie communicatie met het personeel. Ik

58,2 procent meldde wekelijkse of maandelijkse bot-

directeur zei ons, naar aanleiding van dit onder-

werk met verschillende bedrijven die momen-

singen met collega’s.”

zoek, dat de bedrijfsparking om vijf uur leeg is

teel bezig zijn met inkrimpen, en die willen we-

als er een herstructurering plaatsvindt. Mensen

ten welke effecten dat heeft op het personeel.

hebben geen zin om iets extra te doen als ze op

Tijdens de herstructurering verdelen

4.

2.

“De meest voorkomende veranderingen zijn: fusies van

“Veranderingen brengen vooral negatieve gevolgen met

zich mee. Ze gaan samen met een lagere jobtevredenheid, een

Beduidend veel werknemers zijn (erg) onzeker over het

behoud van hun job. Niet minder dan 45,7 procent maakt zich zorgen over hoe zijn job er in de toekomst zal uit-

Bij ArcelorMittal in Luik sneuvelen 1.300 banen. Een donderslag bij heldere hemel, met een diepe malaise als gevolg.

zien. Professor Hans De Witte: “Dat is een zeer hoog cijfer, veel hoger dan normaal.”

Vacature I 09.03.2013

23


o n d e r z o e k : O R G A N I S AT I E V E R A N D E R I N G E N

“Elke reorganisatiestrategie die werknemers het gevoel geeft dat ze hun lot toch een beetje in handen hebben, is goed.” Hans De Witte (KU Leuven)

ze daarom een korte vragenlijst om na te

de leidinggevenden is dat ze het geroddel vóór

wel voor dat de impact minder groot is voor de

gaan wat er leeft bij de werknemers. Ook na de

zijn. Wanneer er geen info komt, verzinnen

overblijvers. “Je hebt natuurlijk twee zaken die

reorganisatie is er een meeting om de tempera-

mensen zelf een verhaal. En het is moeilijk om

tegenover elkaar staan: de bedrijfstop die een

tuur op te meten bij het overblijvende personeel.

dat verhaal achteraf nog tegen te spreken, of om

strategie moet uittekenen en het personeel dat

Enkele jaren geleden zag je dat amper. Nu komen

de impact ervan terug te draaien. Licht ook de

bepaalde verwachtingen heeft. Voor sommige

bedrijven hier zelf om vragen. Ze liggen er dus

details toe van de beslissing om te herstructure-

zaken is het personeel evenwel goed geplaatst

wel degelijk van wakker.”

ren, voor zover dat kan: hoe ziet het actieplan er

om te zeggen wat er moet gebeuren en welke

uit, welke mensen moeten verdwijnen, op basis

beslissingen er genomen kunnen worden. Je

Geen vriendjespolitiek

waarvan verdwijnen ze … ? Het is niet alleen

kan een vragenlijst maken, die voorleggen en

Elfi Baillien is duidelijk: hoe groot de weerstand

een kwestie van tijdig communiceren, maar

daarna communiceren over de resultaten. Veel

bij bedrijven en leidinggevenden in de praktijk

ook van te blijven communiceren. Het is even-

bedrijven zijn daar bang voor, omdat ze nega-

ook mag zijn, goeie communicatie begint zodra

eens belangrijk dat er parallel gecommuniceerd

tieve reacties verwachten, maar dat is niet te-

de beslissing om te herstructureren genomen

wordt, vanuit het bedrijf zelf en door de directe

recht. Je krijgt bruikbare ideeën én je toont dat

wordt. “Werknemers kunnen zich beter voorbe-

chef. Dan lijkt het niet alsof er vanuit een ivoren

je openstaat voor de suggesties van je werk-

reiden als ze van meet af aan weten wat er te

toren beslist wordt.”

nemers. Bedrijven focussen op de harde kant

gebeuren staat. En misschien nog belangrijker:

Maar opgelet, zegt Elfi Baillien, goed com-

van een herstructurering, niet op hoe ze com-

ze voelen zich gerespecteerd en betrokken bij

municeren alleen volstaat niet. Medewerkers

municeren en hoe de operatie overkomt bij de

wat er gebeurt. Akkoord, in eerste instantie zul-

moeten daarnaast zo veel mogelijk betrokken

overblijvende werknemers.”

len ze gechoqueerd zijn, maar dat stabiliseert

worden bij de herstructurering. Participatie,

Professor Hans De Witte sluit zich daarbij

zich snel. Het belangrijkste voor het bedrijf en

dus. Ook dat is niet makkelijk, maar je zorgt er

aan: “De manier waarop je herstructureert,

Het onderzoek: opmerkelijke gevolgen van organisatieveranderingen De inhoud van mijn werk is veranderd

59,8%

De manier waarop ik werk, is veranderd

64,8%

De manier waarop ik beloond word, is veranderd

Ik werk nu met andere collega’s dan vroeger

39,1%

72,9%


TNT ExprEss: (bijNa) volgENs HET boEkjE

bepaalt in grote mate hoe het overblijvende personeel naar de organisatie kijkt, en of ze al dan niet beslissen om eveneens te vertrekken. Een herstructurering die op de goeie manier wordt aangepakt, reduceert de onzekerheid bij de mensen die blijven. Net om die reden zie ik naast communicatie en participatie nog een derde pijler bij een goeie herstructurering: rechtvaardigheid. Als mensen het gevoel hebben dat er vriendjespolitiek meespeelt, of dat er mensen ten onrechte ontslagen werden, is de impact duidelijk negatief. Je kan concluderen dat elke strategie die werknemers het gevoel geeft dat ze hun lot toch een beetje in handen hebben, goed is. ”•

5 mythes over change management vacature.com/change

De inkrimping in mijn bedrijf ging gepaard met gedwongen ontslagen

24,4% (privésector)

6,6% (publieke sector)

Ze zijn met weinig, maar ze bestaan: bedrijven die min of meer volgens de regels van de kunst omgaan met een herstructurering. Eén ervan was twee jaar geleden TNT Express, het koerierbedrijf dat een herstructurering onderging waarbij in België en Nederland een 50-tal mensen ontslagen werd. Thierry Vuchelen van de liberale vakbond ACLVB: “Een herstructurering geeft altijd een wrang gevoel, maar hier verliep het in een constructieve sfeer. Dat is meestal anders, in mijn ervaring: bij een herstructurering kijken veel bedrijven niet verder dan het sociaal plan. TNT Express daarentegen communiceerde vanaf het begin heel goed met ons, de werknemers en de ondernemingsraad. We voelden ons erbij betrokken. Zodra de beslissing genomen werd dat er bij TNT een Benelux-structuur zou komen, heeft het bedrijf ons duidelijk gemaakt welke gevolgen dat zou hebben voor het personeel. Er werd een duidelijke tijdslijn naar voren geschoven, met een gefaseerde aanpak. De bedrijfsleiding liet ook inspraak toe vanuit de werknemersvertegenwoordiging.”

Toekomstperspectief Die inspraak had tot gevolg dat sommige functies behouden bleven, dat andere werknemers promotie kregen, maar ook dat sommigen een stap terug moesten zetten. “Die mensen werden daarin begeleid en ondersteund. Waren ze na een jaar niet op hun pootjes terechtge-

komen, dan konden ze terugvallen op het sociaal plan.” De inspraak betekende ook dat de Belgische managers niet voortdurend naar Nederland moesten: ook een heikel punt voor het personeel. Thierry Vuchelen: “De Nederlandse directie kwam regelmatig naar de Belgische ondernemingsraad, en kwam ook dikwijls werken in Zaventem, zodat ze voeling kregen met de mensen en de klanten hier. De cultuurverschillen tussen Nederland en België werden op die manier opgevangen. Ik zeg niet dat ze al onze voorstellen aanvaard hebben, maar er werd wel naar geluisterd. Dat was een positief signaal voor de blijvers. Die kregen niet het gevoel dat ze op een zinkend schip zaten. Er was wel degelijk sprake van een duidelijk toekomstperspectief.” Op zich gebeurde de herstructurering dus voorbeeldig. Iets wat je héél weinig ziet, aldus Vuchelen. Toch is er één minpunt, vertelt hij. TNT Express maakte na een mislukte overname door het Amerikaanse UPS in februari van dit jaar bekend dat er een nieuwe herstructurering komt, met ontslagen. “De ceo en de HRdirecteur zijn nieuwe mensen, en we merken nu al dat er veel minder informatie doorstroomt. In tegenstelling tot twee jaar geleden zal het nu een stuk minder vlot verlopen.” TNT Express wou aanvankelijk aan dit artikel meewerken, maar trok die beslissing tot twee keer toe opnieuw in.

Vacature I 09.03.2013

25


GEWIKT EN GEWOGEN O nze s el ec ti e vo o r ex t ra in s p ira t ie

infoavond

Loopbaanonderbreking: zomaar doen?

Niet enkel jongvolwassenen met een drang naar avontuur nemen loopbaanonderbreking om de wijde wereld in te trekken. Ook vrouwen drukken al eens op de pauzeknop om zich volledig te wijden aan hun gezin. Maar net als deeltijds werken, heeft de keuze voor loopbaanonderbreking een invloed op het pensioen. Welke die financiële gevolgen juist zijn, vertelt KVLV Kortenaken tijdens een infoavond op 11 maart. Infosessie tijdskrediet, 11 maart om 19u30, GC Klein Boom, Mechelbaan 604, 2580 Putte. Meer info via bart.michielsen@acv-csc.be. Ook het ACV van Putte organiseert een sessie over vragen als: wanneer kan ik zorgverlof nemen? Kan ik mijn loopbaan onderbreken om op wereldreis te gaan, en wanneer krijg ik daar een vergoeding voor? Sinds 1 september 2012 zijn er nieuwe afspraken rond tijdskrediet van kracht. De infosessie gaat dieper in op het wettelijke kader ervan en verduidelijkt de gevolgen van de verschillende vormen van tijdskrediet. KE

opleiding

Hoe je een briljant idee verkoopt Als je idee of voorstel goed genoeg is, dan laat je baas het je gegarandeerd uitvoeren? Helaas, de realiteit is anders. Jan Van der Vurst, doctor in de sociale pedagogiek en internationaal consultant, leerde dat het niet zozeer draait om de kwaliteit van een idee, maar wel de om mate waarin je de anderen weet te overtuigen over het nut ervan. De mate ook waarin je vervolgens allianties uitbouwt en het politieke spel meespeelt. Van der Vurst kwam tot die conclusie na persoonlijke interviews met bestuursleden van grote ondernemingen, zoals Bekaert, Belgacom, Janssen Pharmaceutica en Johnson Controls. Op basis van zijn bevindingen werkte Van der Vurst met zijn opleidingsbureau Kenaz een tweedaagse cursus uit die de deelnemers inzicht geeft in hun eigen ideeënstrategie en die ook helpt te verbeteren. In groepen van twaalf deelnemers worden modellen aangeleerd en technieken ingeoefend, om daarna de theorie toe te passen op de beroepspraktijk van de deelnemers. KE

Financiële gevolgen van loopbaanonderbreking, 18 maart om 19u30, Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, www.kvlv-kortenaken.be.

Vergroot je impact, 24 en 25 april, telkens van 9 tot 17 uur, Henkelsite, Persilstraat 51, 3020 Herent. Prijs: 980 euro (inclusief lunch en cursusmateriaal). Inschrijven: info@kenaz.org, www.kenaz.org


inspirAtie

Dag mevrouw de directrice

Vrouwelijke functietitels, zoals directrice, voorzitster … werden ooit ingevoerd om de gelijkheid tussen de seksen te bevorderen, maar eigenlijk zouden ze net meer ongelijkheid creëren. De professionele kwaliteiten van vrouwen met een ‘vrouwelijke’ functietitel worden lager ingeschat dan bij vrouwen met een ‘mannelijke’ aanspreektitel. Dat blijkt uit recent onderzoek van de universiteiten van Warschau, Bern en Kiel. Aan 96 mannelijke en vrouwelijke proefpersonen werd gevraagd om sollicitanten voor een prestigieuze functie te beoordelen en aan te geven hoe waarschijnlijk het was dat ze een bepaalde kandidaat zouden

aanwerven. Bleek dat mannen en vrouwen met ‘mannelijke’ functietitels hoger werden ingeschat dan vrouwen die een ‘vrouwelijke’ titel gebruikten. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat ‘vrouwelijke’ functietitels door (conservatieve) mannen worden gezien als een uiting van feminisme. Een andere mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers dat ‘vrouwelijke’ functietitels vreemd in de oren klinken en minder bekend zijn dan hun ‘mannelijke’ variant. Wat er ook van zij, vrouwen denken dus best twee keer na voor ze hun visitekaartjes laten drukken. Ke

boeK

Mars en Venus werken samen Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartle-

we begrijpen hoe de andere sekse denkt, communiceert en han-

zen, waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen

delt, kunnen we verkeerde interpretaties of miscommunicatie op

… Over de verschillen tussen beide seksen zijn al ettelijke liters inkt

de werkvloer voorkomen, luidt de redenering. Het boek laat zien

gevloeid. Waar John Gray in zijn bestseller ‘Mannen komen van

hoe mannen en vrouwen elkaar kunnen aanvullen, ook op de

Mars, Vrouwen komen van Venus’ de verschillen tussen man

werkvloer. En hoe vrouwen heus geen mannelijke eigenschap-

en vrouw aanhaalde als tool om hun liefdesrelatie verbeteren,

pen moeten overnemen om carrière te maken. AK

gaat hij in zijn nieuwste boek dieper in op hun professionele verbondenheid. De auteur meent dat mannen en vrouwen elkaars

Mars & Venus werken samen - Hoe mannen en vrouwen

werkwijze niet altijd even goed begrijpen. Het boek ‘Mars & Venus

elkaar kunnen aanvullen, John Gray en Barbara Annis,

werken samen’ toont hoe beide geslachten toch goed kunnen

uitgeverij Spectrum, 19,99 euro.

samenwerken, zonder elkaars eigenschappen te veranderen. Als

themAsessie

Flexibel met strategie

In deze woelige economische tijden is de kans groot dat

vertellen hoe de fietsindustrie op de kaart werd gezet dank-

bedrijfsstrategieën van twee jaar geleden al achterhaald

zij een innovatieve arbeidsorganisatie met een superieure

zijn. Willen bedrijven kunnen blijven concurreren, dan is

relationele coördinatie. AK

strategische flexibiliteit een van de belangrijkste uitdagingen waarmee ze vandaag geconfronteerd worden. In de themasessie ‘Een innovatieve en moderne kijk op mens en

Een innovatieve en moderne kijk op mens en organisa-

organisatie’ zetten Leuven.Inc en Flanders Synergy uiteen

tie. 19 maart, van 15u30 tot 18u, Kapeldreef 60, 3001

hoe een innovatievere arbeidsorganisatie het verschil kan

Heverlee. Gratis voor leden van Flanders Synergy, 100

maken. En hoe bedrijven die flexibel werken en hun mensen

euro (excl. btw) voor leden van Leuven.Inc en 135 euro

meer ruimte bieden om zichzelf op een slimme en prettige

(excl. btw) voor niet-leden. Inschrijven kan tot tot 12

manier te organiseren, meer successen boeken. Marc

maart, via het online inschrijvingsformulier op www.

Hufkens, vice-ceo van Race Productions (Ridley Bikes) komt

leuveninc.com, of via mail naaradmin@leuveninc.com.

I

Vacature 09.03.2013

27


E M P LOY E R O F T H E Y E A R

NIEUW ONDERZOEK NAAR HET IMAGO VAN WERKGEVERS

Doe de cocktailpartytest Welke kwaliteiten associeer jij als werknemer met je werkgever? En omgekeerd: hoe populair ben je als werkgever bij sollicitanten? En komt het interne imago van een bedrijf wel overeen met zijn externe imago? Het onderzoek naar de ‘Employer of the Year 2013’ biedt voor het eerst een antwoord op al die vragen.

gevers, maar net zo goed voor werknemers.

het al na een paar weken voor bekeken houden.

Frederik Anseel, professor Arbeidspsychologie

Frederik Anseel vindt het project ‘Employer of

aan de UGent, maakt de vergelijking met de zo-

the Year 2013’ een zinvol onderzoek, een echte

genaamde cocktailpartytest: “Op recepties en

blikopener voor zowel werknemers als werkge-

andere netwerkgelegenheden krijg je onvermij-

vers, maar plaatst toch enkele kanttekeningen.

delijk de vraag voor welke organisatie je werkt.

“Er zijn tegenwoordig nogal veel initiatieven die

Als je gesprekspartners onmiddellijk na je ant-

op zoek gaan naar de beste werkgever, de leukste

woord overschakelen op een ander onderwerp

werkplek, noem maar op. Op den duur zijn er dus

is dat een veeg teken. Als ze integendeel vragen

wel érg veel winnaars, zodat titels als ‘Employer

blijven stellen over je bedrijf, dan schatten ze je

of the Year’ onvermijdelijk aan geloofwaardig-

werkgever duidelijk hoog in. Het oordeel van je

heid inboeten. Bovendien krijgen mensen – al dan

Zeker in crisistijden is het aantrekken én behou-

gesprekspartners heeft onvermijdelijk een im-

niet terecht – de indruk dat het onderzoek sterk

den van getalenteerde medewerkers de grootste

pact op de manier waarop je zelf denkt over de

gesponsord wordt. Of, in het ergste geval, dat het

uitdaging waar werkgevers voor staan. Met die

organisatie waarvoor je werkt.”

om doorgestoken kaart gaat: bij dergelijke verkie-

Tekst Celine De Coster Fotografie Shutterstock

Celine_DeCoster

wetenschap in het achterhoofd lanceert Vacature,

zingen worden werknemers immers niet zelden

in samenwerking met HR-dienstengroep Acerta

Alles kan beter

door hun bedrijf opgetrommeld om voor zo hoog

en de Vlerick Business School, het nieuwe onder-

Als je werkgever de cocktailpartytest met glans

mogelijke scores te zorgen. Welke titels zijn dan

zoeksproject ‘Employer of the Year’.

doorstaat, is de kans veel groter dat je je met je

nog authentiek, en welke niet?”

Het meest vernieuwende aan dit project is het feit

bedrijf identificeert dan in het omgekeerde ge-

Professor Dirk Buyens (Vlerick Business School),

dat zowel de interne als de externe aantrekke-

val. Een positieve test betekent ook goed nieuws

een autoriteit op het vlak van strategische HR en

lijkheid van de genomineerde werkgevers wordt

voor je werkgever. Als zijn bedrijf een populair

jurylid van ‘Employer of the Year’, reageert: “Dit on-

onderzocht. En vooral: de correlatie tussen beide.

gespreksonderwerp is op recepties, zal hij wel-

derzoek is voor Vlerick complementair aan een ini-

Met andere woorden: wat is het oordeel van po-

licht minder moeite hebben om openstaande va-

tiatief als ‘Beste Werkgever’. Het is op vraag van de

tentiële werknemers over bedrijven en organisa-

catures in te vullen dan sectorgenoten met een

deelnemers zelf dat we nu met het onderzoek naar

ties als werkgever? Zouden ze er graag voor wer-

minder goed imago. Wellicht kampt hij ook min-

de ‘Employer of the Year’ willen nagaan in hoeverre

ken, of niet? En stemt hun oordeel overeen met

der met personeelsverloop, met werknemers die

hun HR-beleid overeenkomt met de verwachtingen

de ambities en de doelstellingen van het HR-be-

uit onvrede vertrekken en/of met gedemotiveer-

die sollicitanten koesteren. Vals spelen is overigens

leid binnen diezelfde bedrijven en organisaties?

de teams. Kortom, weinig kans dat zijn bedrijf

onmogelijk. Zelfs als een bepaald bedrijf een achter-

Die vragen zijn belangrijker dan je op het eer-

bij buitenstaanders als een ware duiventil wordt

poortje zou vinden: zoiets kan je één keer proberen,

ste gezicht zou denken. Belangrijk voor werk-

beschouwd, of dat enthousiaste nieuwkomers

maar geen twee keer. Werkgevers die vals spelen,


vallen onherroepelijk door de mand, zowel bij hun werknemers als bij sollicitanten.” Anseel suggereert om onderzoeken als dat over de ‘Employer of the Year’ te enten op de gang van zaken bij de sociale media, zoals Twitter en Facebook, of websites zoals TripAdvisor. “Daar krijgt het brede publiek de kans om reacties en getuigenissen te plaatsen, zodat iedereen in een oogopslag kan inschatten hoe de vork precies in de steel zit. Op TripAdvisor wordt er bovendien gewerkt met ratings, en die laten weinig aan de verbeelding over. Als je die werkwijze zou doortrekken naar de ‘Employer of the Year’ zou dat het project nog geloofwaardiger maken. Een potentiële winnaar met een anonieme online getuigenis over een lamentabele behandeling van sollicitanten aan zijn broek, om maar iets te zeggen, zou meteen uit de boot vallen. Ook omgekeerd komen enkel die werkgevers bovendrijven die écht op alle vlakken uitblinken.” Professor Buyens heeft zeker oren naar de suggestie van Frederik Anseel. “Op iets langere termijn, welteverstaan. Momenteel zijn de sociale media nog niet voldoende goed ingeburgerd. Vooral jonge werknemers hebben Facebook en Twitter zeer goed in de vingers, maar bij oudere werknemers is dat al veel minder het geval. De integratie van de sociale media in het onderzoek naar de ‘Employer of the Year’ zou momenteel dus een erg vertekend beeld geven. Maar binnen een paar jaar gaan we onvermijdelijk die richting uit.” •

WAT IS ‘EMPLOYER OF THE YEAR’? Hoe ging het onderzoek naar de ‘Employer of the Year 2013’ in zijn werk? Vlerick stelde op basis van objectieve criteria een eerste longlist samen van ongeveer 600 bedrijven en organisaties. Die werden onderverdeeld in drie sectoren: profit, nonprofit (overheden, onderwijs) en social profit (ziekenhuizen). In een grootschalige online enquête spraken 8.796 lezers van Vacature Magazine zich vervolgens uit over het externe imago van de werkgevers in die longlist, wat 43.368 beoordelingen van bedrijven en organisaties opleverde. Op basis van die enquête werden in totaal een 60-tal bedrijven genomineerd als Employer of the Year. Zij krijgen nog tot eind maart de tijd om een uitgebreid motivatierapport in te vullen rond hun HR-strategie en -ambities. Op basis van die input kiest een jury van tien experts uit de academische wereld en het bedrijfsleven op 25 maart de negen finalisten voor de ‘Employer of the Year 2013’. De finale ranking wordt bepaald door een audit van Acerta. Op 23 april ten slotte kennen we de winnaars in elk van de drie sectoren. Er wordt eveneens een publieksprijs uitgereikt en door communicatiespecialist Steven Van Belleghem wordt een award toegekend aan de werkgever die het best omgaat met ‘social conversation’.

Vacature I 09.03.2013

29


Dit zijn ze, de 60 meest aantrekkelijke werkgevers uit meer dan 43.000 individuele beoordelingen.

Zit jouw bedrijf erbij? PROFIT Audi Brussels • BASF Antwerpen • Bayer • Belgacom • BNP Paribas Fortis • Brussels Airlines • Coca - Cola Enterprises Belgium • Colruyt • Danone • Delhaize • Deloitte • D’Ieteren • Electrabel • Exxonmobil Petroleum & Chemical • Fnac Belgium • GlaxoSmithKline Biologicals • Hewlett-Packard CDS Belgium • IKEA Belgium • InBev Belgium • ING • Janssen Pharmaceutica • Mercedes-Benz Belgium Luxembourg • Pfizer • Procter en Gamble (P&G) • Siemens • Solvay • Telenet • Toyota Motor Europe • Unilever Belgie • Volvo Cars

NON-PROFIT Federale Politie • FOD Binnenlandse Zaken • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking • FOD Financiën • FOD Justitie • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg • Katholieke Universiteit Leuven • NMBS-Groep • Région Wallonne • Université Libre de Bruxelles • Universiteit Antwerpen • Universiteit Gent • VDAB • Vlaamse Overheid • Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) • Vrije Universiteit Brussel

SOCIAL PROFIT Artsen Zonder Grenzen • Christelijke Mutualiteit • Clinique Universitaire de Bruxelles Hôpital Erasme • Neutraal Ziekenfonds • Onafhankelijk Ziekenfonds • Oxfam Wereldwinkels • Partena Onafhankelijk Ziekenfonds • Rode Kruis • Socialistische Mutualiteit • UNICEF • Universitair Ziekenhuis Brussel • Universitair Ziekenhuis Gent • Universitair Ziekenhuis Leuven • Wit-Gele Kruis • WWF


Wie wordt ‘Employer of the Year 2013’? Zijn deze aantrekkelijke werkgevers ook intern zo sterk bezig… Hoe goed slagen ze er in om hun talent ook effectief vleugels te geven? Daar gaat het in de finale van Employer of The Year om.

Jouw stem telt! Welke werkgevers zijn er echt goed bezig, als het om het aantrekken en behoudenvan talent gaat? Welke organisatie springt er volgens jou tussenuit met een unieke en effectieve aanpak? Je mening telt voor de publieksprijs! Als ‘decision maker’ geven we je graag de kans om je favoriete ‘Employer of the Year’ te kiezen. Zo geef je hem een duwtje in de rug om kans te maken op de publieksprijs in zijn categorie. De publieksprijzen worden toegekend op 23 april, naast de awards voor ‘Employer of theYear 2013’. Stemmen kan tot en met 31 maart 2013.

Breng je stem uit op www.employeroftheyear.be


column Tekst An olaerts

Fotografie Annelie Vandendael

Natuurlijk Het is de natuur. Het is Darwin. Het is lang geleden zo gegroeid. Vanzelf. Zoals ons

die nesten. Tot ik op een zondagmiddag gecamoufleerd voor de televisie zat en een

haar is uitgevallen toen we gestopt zijn met apen te zijn. Wij gaan nu toch niet twij-

groep pinguïnmannen in de gaten kreeg. Die zaten stilletjes te sterven op Eén, in

felen zeker aan iets wat een eeuwigheid geleden is ontstaan? Voor vragen over de

de striemende Zuidpoolwind. Het was de natuur, hard maar voorzienig. De heren

schepping is het te laat. Inmiddels staat het nut buiten kijf, het nut van nederigheid.

hadden geen eten. De heren hadden geen beschutting. En allemaal zaten ze met

Ingetogenheid siert het wijfjesdier. Haar bescheidenheid komt het legsel ten goede.

een ei, 50 dagen lang, tot hun wereldse wijf terugkwam van de zee. Ik wist niet

Stel je anders maar eens een wijf voor, op een nest, met praat en tralala. Zo’n tak-

wat ik zag. Het wijf was weg. Het wijf had haar ei achtergelaten. Nog nooit heb ik

kewijf wordt diezelfde middag nog opgegeten. Haar eieren worden geklutst, haar

Dirk Draulans daar iets over horen zeggen. Dirk Draulans wil precies altijd alleen

kuikens doorgeslikt, zoals pralines.

maar uitleggen waarom mannetjes met hun zaad in het rond lopen te schieten.

Sinds we niet meer in God de Schepper geloven is er Dirk Draulans en Dirk Drau-

Maar ho maar, de pinguïnman. Die kom je alleen maar per ongeluk tegen, op een

lans zegt: “Het is de natuur”. Als het geen argument is voor de stand der dingen,

zondagmiddag.

dan is het ten minste toch een verklaring. Trouwens, die ongelijkheid is helemaal

Ze zouden Voka-bussen naar Antarctica moeten inleggen om te kijken hoe de pin-

geen ongelijkheid. Het is een taakverdeling die al drie ijstijden zijn efficiëntie be-

guïnman het doet. En Paul Buysse, die zouden ze daar moeten laten, samen met

wijst. Zij is stil. Zij valt niet op. Zij zit met eieren. En hij schreeuwt kukeleku.

Gert Verhulst, om te leren hoe het is om met ballen in de kou te zitten. Net als de

Desondanks zijn er meer en meer wijfjesdieren die hun geluk buiten hun nest zoe-

voltallige vrouwenraad die meent de natuur met cactussen te moeten bestrijden.

ken. Zij willen met branie ook een carrière. Sommigen willen zelfs baas worden en

Alles is de natuur, zowel een man met een ei als een vrouw die altijd weg is. Sterker

in de directieraad zitten. Voor die wijfjesdieren moeten wij extra eerbied hebben.

nog, de natuur is dat het de natuur niet kan bommen, eieren of nesten, noch wie er

Over die wijfjesdieren mogen wij eeuwigdurend verwonderd doen. Want ze maken

allemaal mee zit. De natuur heeft geen vaste plannen. De natuur doet maar wat,

het zichzelf niet gemakkelijk. Het is de combinatie en hoe ze het in hemelsnaam

in tegenstelling tot de mens op de arbeidsmarkt natuurlijk. •

gecombineerd krijgen, hun natuur en hun tegennatuur. Iemand moet tenslotte wel op het nest zitten, zijnde de meest geschikte. Het is de natuur. Het scheelde niet veel of ik had het allemaal geloofd, dat van de natuur en dat van

5 tips om meer te verdienen als vrouw vacature.com/meerverdienen


Overzicht van jobs in dit magazine

Hieronder vind je een overzicht van alle actuele vacatures in dit magazine. Achteraan in het magazine ontdek je bovendien een handig overzicht van alle de meest recente online jobs. Voor het totaaloverzicht van alle jobs, surf je naar www.vacature.com

SALES & MARKETING ACCOUNT EXECUTIVE DE PERSGROEP PUBLISHING ACCOUNT MANAGER ALURAL GROUP ACCOUNT MANAGER AUTOZONE.BE DE PERSGROEP PUBLISHING ACCOUNT MANAGER PREPRESS & PREMEDIA ACCOUNT MANAGER VLAANDEREN LOHMANN BELGIE ACCOUNTMANAGER NIBM ACCOUNTMANAGER ALLIBERT ACCOUNTMANAGER VESTIG. EN RUIMTEL.ECON. AGENTSCHAP ONDERNEMEN BINNENHUISARCHITECT-TOONZAALADVISEUR BUSINESS DEVELOPER DANONE WATERS BENELUX

DIRECTIE & TOPMANAGEMENT INVENTI LAB9 GRAFICS VELDE GROEP ADVIESBUREAU DREESSEN JOBPUNT VLAANDEREN ZELLIEN A PRIORI

64 64 67 65 54 65 63 39 57 55

INTERNAL SALES & ORDER PROCESSING JUNIOR SALES ENGINEER PREMEDIA MAKELAARS MANAGEMENT TRAINEES MANAGER INTERNAL SALES MEDEWERKERS KLANTENDIENST PRODUCT MANAGER DC PRODUCT MANAGER IC REGIONALE ACCOUNT MANAGERS SALES ENGINEER TECHNICAL SALES SUPPORT

TRANSICS DE PERSGROEP PUBLISHING ALLIBERT LAB9 GRAFICS LAB9 GRAFICS LUMARO VASTGOED LIDL BELGIUM VACATURE SIBELGA PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT TECE BELGIUM HPR TECHNIEK PHOENIX CONTACT

GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM GROEP VAN HAVERMAET MOTMANSGROENWEGHE VAN HAVERMAET DIRECTEUR - DESIGNMUSEUM STAD GENT JOBPUNT VLAANDEREN DIRECTEUR ADVIES, VORMING EN SERVICE OVSG DIRECTEUR DIENSTVERLENING CHRISTELIJKE MUTUALITEIT HUDSON DIRECTEUR ECONOMIE EN PROVINCIE JOBPUNT INTERN.SAMENW. ANTWERPEN VLAANDEREN DIRECTEUR ORGANISATIE OVSG DIRECTEUR PEDAGOG. BEGELEIDINGSDIENST OVSG DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM OCMW TURNHOUT JOBPUNT VLAANDEREN FINANCIEEL DIRECTEUR DE LOVIE GENERAL MANAGER HAVEN GENK HUDSON OPERATIONEEL DIRECTEUR BELGOPROCESS SENIOR ADVISEUR DE MERODE PROVINCIE ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN

71 59 41 67 44 37 67 67 39 55 47 51 37

INGENIEURS

www.velde.be CHIEF COMMERCIAL & OPERATIONS OFFICER COORDINATOR CONTACT CENTER FIELD SALESMANAGER

1 BESTUURSSECRETARIS ALGEMEEN DIRECTEUR

HUDSON ADVIESBUREAU DREESSEN

HUDSON

45 66 63 65 65 67 50 62 89 48 48 43 65 48

2 DISTRICTHOOFDEN

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

ADJUNCT SCHEEPVAARTINSPECTEUR

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

BELEIDSMEDEWERKER GROENE ECONOMIE BELEIDSMEDEWERKER NIEUW INDUSTR.BELEID INGENIEUR MET COMMERCIELE FEELING INGENIEUR-FACILITY MANAGER

AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAP ONDERNEMEN

PRODUCT MANAGER CIS PRODUCTIELEIDER SUPPLIER DEVELOPMENT ENGINEER

PHOENIX CONTACT MARMO/DE BRUYCKER DANA

CHRISTEYNS OCMW TURNHOUT

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN ANAGO JOBPUNT VLAANDEREN A PRIORI HUDSON

Vacature I 09.03.2013

38 38 39 39 57 39 48 53 42

33


TECHNIEK & PRODUCTIE BUSINESS/PROCESS ANALYSTS ELECTRICAL DESIGNER KWALITEITSCOORDINAT./ PREVENTIEADVISEUR LINGUISTIC SUPPORT ENGINEER PROJECT LEADER QUALITY CONTROL SUPERVISOR

WERMINVAL VOLVO GROUP BELGIUM ELIA GROUP SONITRON

QUALITY COORDINATOR

PIDY

FINANCIテ起

SIBELGA ELIA GROUP

TECHNICI MET OF ZONDER ERVARING SIBELGA TECHNIEKERS ELIA GROUP TECHNISCH EXPERTEN ELIA GROUP TECHNISCH MEDEWERKERS DISPATCHING TECHNISCH OPERATOR ELIA GROUP TEKENAARS SIBELGA

ASCENTO

SEARCH & SELECTION AGO INTERNATIONAL

ELIA GROUP

89 52

ACCOUNTANT ACCOUNTMANAGER FINANCIERING

73 75 52

BOEKHOUDER BOEKHOUDER CHIEF ACCOUNTANT CORPORATE CHIEF FINANCIAL OFFICER INSPECTEUR ECONOMISCHE OVERHEIDSSTEUN MANAGEMENT TRAINEES SENIOR SCHADEBEHEERDER

73 69 89 52 52 52 52 89

WETENSCHAP ONDERZOEKER

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

37

REDACTIE & COMMUNICATIE EXTERNAL COMMUNICATION OFFICER

AUDI BRUSSELS

MEDEWERKER COMMUNICATIE STAFMEDEWERKER

CEVORA SP.A

MOTMANSVAN HAVERMAET 59 59 71

HR MANAGEMENT 40 ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS SEARCHER & RECRUITER

ACCENT.JOBS AGO INTERNATIONAL

46 AGO INTERNATIONAL

69

CONSULTANCY INTERNE CONSULTANT

34

Vacature I 09.03.2013

ELIA GROUP

52

PHOENIX CONTACT AGENTSCHAP ONDERNEMEN

48

JOBPUNT VLAANDEREN A.A.M. BOEKHOUDING & FISCALITEIT CONFORMA DANA HUDSON BMT HUDSON AGENTSCHAP JOBPUNT ONDERNEMEN VLAANDEREN LIDL BELGIUM DESCHEEMAECKER & PARTNERS ANAGO

39 67 54 42 42 39 50 55

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE ADVISEUR AANKOPEN

PROVINCIE ANTWERPEN

MANAGEMENT TRAINEES

LIDL BELGIUM

37 50

GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM PHOENIX CONTACT

71 48

JOBPUNT VLAANDEREN

ADMINISTRATIE 1 ADMINISTR. MEDEWERKER SECRETARIAAT ADMINISTRATIVE ASSISTANT ADMINSTRATIEF ONDERSTEUNER-CHAUFFEUR ARCHIVARIS BIBLIOTHECARIS DOSSIERBEHANDELAAR KMO-PORTEFEUILLE MANAGEMENT ASSISTANT

AGENTSCHAP ONDERNEMEN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE EDEGEM AGENTSCHAP ONDERNEMEN ACTIVO

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

39 37 57

JOBPUNT VLAANDEREN HUDSON

39 42

JOBPUNT VLAANDEREN

37

ANDERE ADVISEUR GLASTUINBOUW

PROVINCIE ANTWERPEN

CENTRUMVERANTWOORDELIJKE

CENTRUM VOOR JEUGDTOERISME HUDSON INSTELLING VOOR MORELE DIENSTVERLENING

COORDINATOR

43 54


COLOFON Algemeen directeur Christophe Glorieux Adjunct algemeen directeur Fabrice Dekerf Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia Debeuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte

GEZONDHEID TEAMVERANTWOORDELIJKE ZORGREGIE PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

37

CREATIEVE BEROEPEN ART DIRECTOR MULTIMEDIA

MEDIAFIN

58

VLAAMS ABVV

71

ICT & INTERNET AANKOPER IT SERVICES ERP-PROJECTLEIDER EXPERT MICROSOFT BI-PLATFORM

SIBELGA MARMO/DE BRUYCKER STAD GENT

IT PROFESSIONALS JAVA DEVELOPER TECHNICAL DESIGNER

SIBELGA DE PERSGROEP PUBLISHING ELIA GROUP

A PRIORI JOBPUNT VLAANDEREN

89 53 41 89 70 52

ONDERWIJS & OPLEIDING COORDINATOR JAVA ENTERPRISE ONTWIKKELAAR PRODUCTTRAINER

OVSG CEVORA MIELE

HUDSON

67 73 42

Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Kim Tosseyn, Liesbet Verrycken, Dimme Vanderstappen, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Charline Heirbaut 02-482.03.50 Sales Assistants Hilde Vanden Driessche, 02-482.03.38 Client Service Assistants Sarah Nietchaieff Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen Project Marketeer Marijke Dubois Sites en productontwikkeling internet Project Manager Interactive Els Sergeant b2c Product Manager Ward Meremans Client Production Liesbeth Teugels Support & Test Engineer Peter Ginis Web front-end Ahmed Ouarzazi Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIG) DATA MINER CONSUMER INTELLIGENCE

Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann LemaĂŽtre, Rafal Naczyk, Sam De Kegel, William Visterin Grafische vormgeving Creative Director Pieter Ver Elst Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Kenny Caudron, Flor Cobo Fotografie Yves Coussement, Griet Dekoninck, Annelie Vandendael, Sofie Van Hoof, Isabelle Pousset

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EDUCATIEF MEDEWERKER

Redactie Redactiedirecteur: Marian Kin (voor Kinco) Hoofdredacteur magazine Filip Michiels Redactiechef online Evelien Maes Redactie Celine De Coster, Erik Verreet, Dominique Soenens, Steven Heyse, Magali Henrard 02-482.03.54

DE PERSGROEP PUBLISHING

66

Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

Waterloos gedrukt bij Eco Print Center

Vacature I 09.03.2013

35


Provincie Antwerpen: Het provinciebestuur van Antwerpen stelt ongeveer 1 700 medewerkers tewerk. Samen verzorgen zij de dienstverlening aan de 1 700 000 inwoners van onze provincie. Een dienstverlening die alle mogelijke thema’s bestrijkt: van cultuur en recreatie over welzijn, natuur en toerisme tot economie, ruimtelijke planning en jeugdwerking en nog veel meer. Werken kan op de centrale kantoren of in één van de talrijke buitendiensten verspreid over het grondgebied van de provincie. Binnen het provinciebestuur vind je gegarandeerd dé job om jouw talenten en ambities waar te maken: VOOR DE MASTERS

SENIOR ADVISEUR DE MERODE

ONDERZOEKER

Contractueel – voltijds – A4a Departement Vrije Tijd – Provinciale Groendomeinen regio Kempen

Contractueel – voltijds – A1a Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel

Voor het integrale plattelandsproject ‘de Merode’ zijn we op zoek naar een senior adviseur. Dit om de overname van de regierol door de provincie Antwerpen te coördineren en te concretiseren. Als senior adviseur ben je een bruggenbouwer en bouw je een vertrouwensrelatie uit met de verschillende partners van het project. Intern zorg je voor afstemming over de beleidsdomeinen heen. Na het opnemen van de regierol in 2017, wijzigt de functie in het coördineren van het plattelandsproject om zo dit provincie-overschrijdend en integraal samenwerken te continueren. Voor deze functie zijn we op zoek naar een geboren organisator met kennis van proces- en projectmanagement, changemanagement en een masterdiploma aangevuld met 4 jaar ervaring in een coördinerende functie waarbij ook externe partijen betrokken waren. (De thuisopdracht zal verstuurd worden na 24 maart 2013. Nadien worden de kandidaten uitgenodigd om deze opdracht te komen toelichten aan de selectiejury).

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel is het enige praktijkonderzoekscentrum voor pluimvee in Vlaanderen met een internationale uitstraling. Wij leggen ons toe op praktijkgericht onderzoek om oplossingen te zoeken voor de leghennensector en de vleeskuikensector. In 2013 starten we effectief met de bouw van een nieuwe proefinfrastructuur die zeer vooruitstrevend is. Om het onderzoek gestalte te geven zijn we op zoek naar twee enthousiaste onderzoekers. Hun taak bestaat er in om zowel bij de vleeskuikens als bij de leghennen onderzoeksprojecten op te zetten en uit te voeren en hierover ook intensief te communiceren met de pluimveehouders. De onderzoekers werken hiervoor samen in een team met collega-onderzoekers en kunnen rekenen op een enthousiast team van dierenverzorgers om de projecten uit te voeren. (Op 3 mei 2013 vindt de toelichting van de opdracht en het competentiegericht interview plaats).

ADVISEUR GLASTUINBOUW ARCHIVARIS Contractueel – voltijds – A1a Departement Logistiek – Dienst Informatiebeheer te Antwerpen De Provincie Antwerpen staat voor grote veranderingen met de introductie van het nieuwe werken en de ingebruikname van een nieuw kantoorgebouw in 2016. De Dienst Informatiebeheer is een nieuwe dienst (°2013) die ontstaan is om aan de groeiende vragen rond digitaal werken, digitaal informatiebeheer en digitaal archiveren een antwoord te kunnen bieden. De klanten van de Dienst Informatiebeheer zijn de provinciale diensten. De taken van de dienst omvatten zowel het beheer van de centrale bibliotheek, de archieftaken als alles op het vlak van digitaal dossierbeheer. Om dit alles te realiseren, zijn we op zoek naar een gedreven medewerker die zich verder wil ontplooien in een gedreven team. (Op 17 mei 2013 vindt de toelichting van de opdracht en het competentiegericht interview plaats).

Contractueel – voltijds – A1a Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Dienst Welzijn en Gezondheid te Antwerpen De adviseur Glastuinbouw heeft als taak om het provinciaal glastuinbouwbeleid te coördineren en uit te werken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle betrokken partners, zowel intern als extern. Het doel is om tot een gedragen beleid te komen dat de sector ontwikkelingskansen biedt, de open ruimte vrijwaart en duurzame synergieën stimuleert. De adviseur volgt de verschillende ontwikkelingen in de glastuinbouw in de provincie Antwerpen op de voet. Ben je in het bezit van een masterdiploma, ben je sterk in coördineren en projectmatig werken en heb je affiniteit met landbouw en/of glastuinbouw? Solliciteer dan zo snel mogelijk! (Het mondelinge gedeelte zal plaatsvinden op donderdag 25 april 2013).

Ons aanbod: een zeer boeiende functie binnen een openbaar bestuur met diverse mogelijkheden om zich verder te ontplooien; werkzekerheid; gratis hospitalisatieverzekering; maaltijdcheques van 7 euro; gratis abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; vergoeding niet-gemotoriseerde verplaatsingen; glijdende werkuren; extralegaal pensioen voor contractuelen; relevante ervaring wordt onbeperkt meegerekend; ruime opleidingsmogelijkheden; personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten. Interesse? Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer online tot en met 24 maart 2013.

De volledige taak- en profielomschrijvingen, evenals de specifieke aanwervingsvoorwaarden en het selectieprogramma kan je navragen bij de Dienst Personeelsbewegingen (tel. 03 240 58 88) of raadplegen op

www.gedragendoortalent.provant.be Bij het provinciebestuur van Antwerpen worden kandidaten geselecteerd op basis van competenties. Het provinciebestuur maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

36

Vacature I 09.03.2013


TEAMVERANTWOORDELIJKE zorgregie Contractueel – voltijds – A1a Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Dienst Welzijn en Gezondheid te Antwerpen Het Coördinatiepunt Handicap Provincie Antwerpen is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie, ondersteuning en verdere uitbouw van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) in de provincie Antwerpen. Als teamverantwoordelijke zal je je klantgerichtheid, zin voor kwaliteit en resultaatgerichtheid zeker kunnen overdragen aan je drie teamleden. Aangezien je verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse coördinatie van het Coördinatiepunt Handicap Provincie Antwerpen zal je tevens je organisatietalent zeker kunnen aanscherpen. Voel je je aangesproken om te waken over een constructieve samenwerking binnen je team, maar ook met o.a. de 200 partners die actief zijn binnen het ROG-netwerk in de provincie Antwerpen en ben je een geboren netwerker? Ben je sterk in het vormen van een oordeel en beschik je, naast een masterdiploma, ook over een terdege ervaring in de welzijnszorg en als leidinggevende? Zin om je steentje bij te dragen? Aarzel dan niet langer! (De selectie zal plaatsvinden op woensdag 17 april 2013).

DIRECTEUR Dienst Economie en InternationaleS amenwerking Contractueel – voltijds – A5a Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Dienst Economie en Internationale Samenwerking te Antwerpen De Dienst Economie en Internationale Samenwerking heeft als doel de economische ontwikkeling op het grondgebied van de provincie Antwerpen mee te ondersteunen. Onder jouw leiding zal de dienst verder inzetten op het ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpuntsectoren, ruimtelijke economie, innovatie en streekontwikkeling. Daarnaast stem je het internationale beleid af op de economische agenda. Je stuurt in totaal 14 medewerkers aan. Ben je een geboren netwerker met de nodige kennis van Vlaams, federaal en Europees beleid rond economie, sociale economie en technologie en innovatie? Heb je algemene kennis van managementtechnieken? We zoeken een master met 4 jaar relevante beroepservaring in je rugzak. (De thuisopdracht zal verstuurd worden na 26 maart 2013. Nadien worden de kandidaten uitgenodigd om deze opdracht te komen toelichten aan de selectiejury).

ADVISEUR Aankopen Contractueel – voltijds – A1a Departement Logistiek – Aankoopdienst te Antwerpen Ben je sterk in het organiseren van je eigen taken, neem je graag initiatief en ben je resultaatgericht? Ben je een geboren onderhandelaar die sterk is in het analyseren van situaties en het vormen van een oordeel? Omschrijf je jezelf als een klantgericht persoon en werk je graag samen met je interne klanten en je leveranciers? Beschik je over een masterdiploma en wil je meewerken aan het analyseren van de aankoopbehoefte van onze organisatie? Zet je graag nieuwe overheidsopdrachten in de markt en zoek je graag naar optimale oplossingen met betrekking tot het opmaken van bestekken, onderhandelingen, leverancierskeuze en gunningswijze? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag nog. (De selectie vindt plaats op donderdag 25 april 2013).

Departement Mens, Communicatie en Organisatie | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen

www.provant.be

Vacature I 09.03.2013

37


weg van water, werken aan morgen

Om ons W&Z-team te versterken zijn wij op zoek naar (m/v):

adjunct scheepvaartinspecteur statutair – standplaats Merelbeke

weg van water

In het westen en het centrum van Vlaanderen beheert Waterwegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, als organisatie binnen de Vlaamse overheid, de waterwegen en heel wat water-

Functie: inspectie voor een vlotte, continue scheepvaart en een veilige waterhuishouding. Je bent medeverantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van dossiers m.b.t. mogelijke incidenten en calamiteiten op onze waterwegen. Tevens sta je in voor het verlenen van een nautisch advies, het opmaken van signalisatieplannen en het toezicht op de scheepvaartsignalisatie. Je verzorgt daarnaast ook de publicatie van tijdelijke reglementeringen op de waterwegen in de vorm van scheepvaartberichten. Je verleent nautisch-technisch advies in kader van investeringsprojecten zoals de bouw van sluizen, bruggen en kaaimuren. Je neemt ook deel aan de verschillende overlegplatformen met andere overheden en private gebruikers van de waterweg. Profiel: je hebt een masterdiploma industriële wetenschappen elektromechanica of masterdiploma industriële wetenschappen bouwkunde of een masterdiploma aangevuld met minimum 2 jaar aantoonbare nautische kennis opgedaan via opleiding en/of professionele ervaring.

gebonden gronden. Onze organisatie heeft als doelstelling de binnenvaart

2 districtshoofden

te stimuleren en te optimaliseren en

statutair – standplaats Oudenaarde en Mechelen

via goed onderhouden vaarwegen en

Functie: binnen jouw district ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan het patrimonium (bruggen, stuwen, sluizen, oevers, jaagpaden, …). Je maakt, plant en volgt onderhoudsbestekken op, je behandelt klachten en schadedossiers. Ook het verlenen van intern advies in verband met (bouw)aanvragen en vergunningen behoren tot je takenpakket. Om een optimale dienstverlening te verzekeren bouw je zowel interne als externe contacten uit. In deze functie stuur je ook medewerkers aan die de controle op het terrein uitvoeren.

geautomatiseerde bruggen en sluizen. De zorg voor milieu en veiligheid, evenals ‘de mens’ in het algemeen, dragen wij hierbij hoog in het vaandel. Zo beschermen wij de bevolking tegen wateroverlast door de aanleg van dijken en gecontroleerde overstromings-

Profiel: je hebt een masterdiploma aangevuld met minimum 2 jaar aantoonbare bouwkundige kennis opgedaan via opleiding en/of professionele ervaring. Een masterdiploma industriële wetenschappen bouwkunde geniet de voorkeur. Je organisatietalent, communicatieve vaardigheden, klant- en resultaatgerichtheid zijn jouw troeven.

gebieden en besteden wij aandacht aan ecologische oeverversterkingen in natuurgebieden. Ten slotte bouwen wij de recreatieve functies van onze waterwegen verder uit: van verharde jaagpaden voor wandelaars en fietsers tot faciliteiten voor de pleziervaart en allerlei watersporten. Verscheidenheid is troef bijj W&Z en dat weerspieg weerspiegelt lt zich ook in onze jobmogelijkheden.

Wij bieden: voor bovenstaande functies een statutaire benoeming mits het voldoen binnen de proeftijd en een startsalaris van 3019,17 euro bruto per maand (bij 0 jaar ervaring). Daarenboven wordt voor de functie van adjunct scheepvaartinspecteur een dienstwagen voorzien, voor de functie van districtshoofd een bedrijfswagen. Voor deze functies kan relevante privé-ervaring tot maximum 9 jaar worden gevaloriseerd. W&Z biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden elfsprekendheden bij W&Z, want wa ze laten jou groeien, maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Interesse? Voor meer informatie over de functie van adjunct scheepvaartinspecteur en districtshoofd te Oudenaarde kan je terecht bij Veerle Goethals, op tel nr. 09 292 12 26 en voor de functie van districtshoofd te Mechelen kan je terecht bij An De Maesschalck, op tel nr. 03 224 67 07. Je kan je kandidaat stellen via onze Jobsite: surf naar www.wenz.be en klik op ‘Vacatures’. Hier kan je tevens een uitgebreide functieomschrijving vinden. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 17 maart 2013. Indien je problemen ondervindt bij het online solliciteren, kan je steeds terecht bij bovenstaande contactpersonen of een mail sturen naar jobsite@wenz.be

Voor Waterwegen en Zeekanaal NV zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

38

Vacature I 09.03.2013

www.jobpunt.be


welzijn doet groeien! Turnhout is een bloeiende centrumstad en telt 41 000 inwoners. Het OCMW wil voor die inwoners de eerste toegangspoort zijn voor al hun welzijnsvragen. Die ambitie willen we realiseren met een dynamisch team van zowat 350 medewerkers en een ruime dienstverlening.

Directeur Woonzorgcentrum Je hebt de leiding over de 2 gebouwen van WZC De Wending. Je staat in voor de dagelijkse beleidsvoering en de goede werking van het Woonzorgcentrum. Je draagt de visie rond ‘zorg op maat’ van het OCMW en het WZC uit en zet deze visie neer in de praktijk. Je garandeert de kwaliteit van de zorg aan de bewoners en waakt over de financiële positie van het WZC. Je leidt een team van hoofdverpleegkundigen.

Ingenieur - facility manager Je bent verantwoordelijk voor alle technische en facilitaire diensten van het OCMW. Je adviseert het beleid bij de opmaak van het beleidsplan voor patrimoniumbeheer en waakt over de goede uitvoering ervan. Je staat in voor het onderhoud en de uitbreidingsprojecten van het OCMW. Je bewaakt alle veiligheids- en welzijnsaspecten van de werkomstandigheden in het OCMW.

Interesse? Surf voor meer informatie naar

www.werkenbijocmwturnhout.be Het Agentschap Ondernemen is een intern verzelfstandigd agentschap dat behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Het Agentschap ressorteert onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie. Het Agentschap voert het Vlaams en deels het Europees economisch beleid uit en staat in voor de operationele voorbereiding ervan en is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v):

beleidsmedewerker nieuw industrieel beleid (ingenieur) beleidsmedewerker groene economie (ingenieur) dossierbehandelaar kmo-portefeuille (master) accountmanager vestiging en ruimtelijke economie (master) accountmanager financiering (master) inspecteur economische overheidssteun (bachelor) administratief ondersteuner-chauffeur (hoger secundair onderwijs) Interesse? Solliciteren voor deze functies kan tot en met 27 maart 2013. Surf naar www.jobpunt.be en klik door naar “vacatures op maat” voor meer informatie.

Vacature I 09.03.2013

39


Provincie Antwerpen:

“Mijn job blinkt uit in veelzijdigheid” Valerie Druart consulent pers Provincie Antwerpen

“Ook op lange termijn kan ik mezelf blijven ontplooien” Stijn Marien stedenbouwkundige Provincie Antwerpen Ik werk als stedenbouwkundige binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van de Provincie Antwerpen. Samen met mijn collega’s behandel ik stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen in beroep en adviseer ik gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en stedenbouwkundige aspecten in milieudossiers. Toen ik afstudeerde, ben ik op zoek gegaan naar een job in de dienstverlenende sector. Na een kort avontuur bij een lokale overheid, ben ik terechtgekomen bij de Provincie Antwerpen, waar ik na een selectieprocedure was opgenomen in de wervingsreserve. Ik heb er nog steeds geen spijt van, omdat ik ervan overtuigd ben dat alle medewerkers hier samen werken aan een betere leefomgeving en samen een verschil maken. Dat gevoel, het gevoel dat je nuttig werk verricht, zocht ik in een job en heb ik ook gevonden. De Provincie Antwerpen biedt bovendien zeer aantrekkelijke en flexibele arbeidsvoorwaarden, ook aan jonge werknemers. Ik merkte vanaf de eerste werkdag dat de Provincie veel investeert in haar werknemers. Ik werd enorm warm onthaald en kreeg een meter toegewezen, die me op korte termijn persoonlijk begeleidt en waar ik terecht kan met al mijn vragen. Ook op lange termijn kan ik mezelf blijven ontplooien door het ruime aanbod aan interne en externe opleidingen.

Ben jij een dynamisch, creatief en productief talent met de nodige draagkracht? Kies dan voor een job vol mogelijkheden bij Provincie Antwerpen.

Kijk uit naar onze toekomstige vacatures! Voor meer info: surf naar www.gedragendoortalent.provant.be en solliciteer online! Departement HRM | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen

www.provant.be

40

Vacature I 09.03.2013

Op 2 januari ben ik gestart als consulent pers op de communicatiedienst van de provincie. De eerste dag begon meteen goed met een nieuwjaarsreceptie. Van een plezante eerste kennismaking met de collega’s gesproken! In het persteam proberen we het provinciale beleid, de provinciale initiatieven, musea, … in al zijn facetten onder de aandacht te brengen in de media. Hiervoor bedienen we de media op hun wenken. We sturen gemiddeld 10 persberichten uit per week en organiseren wekelijks gemiddeld 2 persconferenties. Netwerking is ook heel belangrijk. Ik werk nu twee maanden voor de provincie en leer nog elke dag nieuwe initiatieven en beleidsdomeinen kennen. Mijn job blinkt dan ook uit in veelzijdigheid. Wegens collectief ontslag bij mijn vorige werkgever deed ik mee aan de selectieprocedure voor de functie consulent pers. Toen ik aan de slag mocht bij de provincie, was ik supergelukkig. De Provincie Antwerpen is immers een stabiele werkgever die veel kansen biedt. De hartelijke onthaalmomenten voor nieuwe collega’s bevestigden meteen mijn keuze voor mijn nieuwe werkgever!

De communicatiedienst van de provincie bestaat uit enkele stafmedewerkers, een marketing-, pers- en webteam, een grafisch team en een team dat instaat voor de interne communicatie. De professionele drive van mijn collega’s is enorm inspirerend. Het valt me ook op dat de samenwerking tussen de verschillende departementen en met het politieke niveau erg vlot verloopt. We gaan allemaal voor dezelfde goede zaak. Al wie de provincie graag beter wil leren kennen, is trouwens van harte uitgenodigd op de ‘Sfeernacht’ die plaatsvindt op vrijdagavond 22 maart van 18 u. tot 23 u.! Alle inwoners van de provincie kunnen tijdens dit evenement kennismaken met de provincie in al zijn glorie. www.sfeernacht.be

“ Hier vind ik het enthousiasme en de gedrevenheid om kwalitatief werk te leveren “ Dorien Baeyens adviseur landbouw en platteland Provincie Antwerpen Na mijn masterstudie biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (optie plantaardige en dierlijke productie), lagen verschillende opties in het werkveld open. Toen ik op de website van de Provincie Antwerpen de vacature voor de functie ‘adviseur landbouw’ vond, besloot ik onmiddellijk te solliciteren. Een afwisselende job en tevens in lijn van mijn studie en interesses leek me zeer interessant. Ik doorliep een verkorte selectieprocedure en werd na een competentiegericht interview aangenomen. Enkele dagen voor mijn indiensttreding, werd ik uitgenodigd bij het Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) waar ik alle nodige informatie ontving en met al

mijn vragen terecht kon. Ook op de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid werd ik voortreffelijk onthaald. Mijn functie – uitgebreid tot adviseur landbouw en platteland – omvat onder andere het adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen, de opmaak van landbouw- en landschapskaarten en het controleren van declaraties van PDPOsubsidies. Als werkgever biedt de Provincie Antwerpen mij een prima work-life balance en een goede verloning. Bovendien vind ik er het enthousiasme en de gedrevenheid om kwalitatief werk te leveren en mijn kennis voortdurend bij te schaven.


Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons?

zoveel

talent

directeur – Designmuseum

(m/v)

Departement Cultuur en Sport statutair - niveau A Digipolis, ICT-partner van Stad Gent, zoekt:

expert Microsoft BI-platform

(m/v)

contractueel - niveau A

Interesse in directeur Designmuseum? Surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 20 maart 2013 Interesse in expert Microsoft BI-platform? Surf naar http://www.digipolis.be/vacatures/gent • solliciteer online • ten laatste op 24 maart 2013 • Digipolis is gevestigd te Bellevue 1, Gent-Ledeberg

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

www.gent.be

Vacature I 09.03.2013

41


BRUGGE Spicer Off-Highway Belgium nv behoort tot de Off-Highway Division van Dana Corporation (beursgenoteerd) en is het competence centre van koppelomvormers en powershifttransmissies voor zware werktuigmachines. Een 500-tal medewerkers zorgt voor zowel de ontwikkeling, de productie als de verkoop. Om de verdere expansie van het bedrijf te ondersteunen, zoeken we (m/v)

Supplier Development Engineer Ondernemende kwaliteitsadviseur Referentie: BE680628

KUURNE Activo Bedrijfsvastgoed (www.activo.be), gelegen in Kuurne, is een vastgoedmakelaar voor bedrijven met als werkgebied WestVlaanderen en Henegouwen en een deel van Oost-Vlaanderen. Activo Bedrijfsvastgoed onderscheidt zich door de langetermijnrelatie met klanten, door enkel kwalitatief vastgoed te promoten en door een sterke proactieve aanpak. Om de verdere groei van de onderneming te verzekeren, is Activo Bedrijfsvastgoed op zoek naar een (m/v)

Management Assistant Commercieel vlot – IT-curiosity – Sterk in organisatie

Chief Accountant

Referentie: BE680624

Loyale medewerker met potentieel

Voor deze functies zijn wij zoek naar gemotiveerde professionals met ervaring in een soortgelijke rol. Je komt terecht bij een stabiele en standvastige werkgever die binnen een internationale context opereert.

Je neemt zelfstandig een brede waaier aan taken op zodat je de algemeen directeur optimaal ondersteunt bij de verdere uitbouw van het kantoor: binnenkomende telefoons, commerciële informatie verstrekken, optimale service op maat leveren aan geïnteresseerde kopers en verkopende partijen, website onderhouden ... Je werkt nauw samen met de algemeen directeur aan wie je ook rapporteert.

Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer naar liesbeth.reychler@jobs.hudson.com.

Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer naar liesbeth.reychler@jobs.hudson.com.

Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Referentie: BE680626

MOLLEM

Miele is een Duits familiebedrijf met een groepsomzet van 3 miljard euro en 46 filialen verspreid over de hele wereld. Het Miele-merk is een premiumspeler in de markt van elektrische huishoudtoestellen en professionele installaties voor de verzorgingssector en horecabedrijven. Om de klantgerichte strategie te versterken en de groeidoelstellingen waar te maken, is Miele Belux momenteel op zoek naar een (m/v):

Producttrainer

SINT-DENIJS-WESTREM BMT is een familiale industriële holding met Belgische roots, actief enerzijds in de productie van tandwielen en transmissies en anderzijds in de productie van moulds en glasovens voor de glasindustrie. Geconsolideerd over de vier onafhankelijke ondernemingen, IG Watteeuw, BMT Aerospace, Omco en Cnud, realiseert de groep met 3000 medewerkers een omzet van 300 miljoen euro. Om de verdere groei te ondersteunen zijn ze op zoek naar een (m/v)

Corporate Chief Financial Officer

Sterke communicator met affiniteit voor de Miele-producten

Charismatische & trusted business partner

Referentie: BE680737

Referentie: BE680197

Je bereidt de commerciële productopleidingen voor en animeert deze sessies, hoofdzakelijk in Mollem, maar ook regelmatig op andere Beluxlocaties. Je geeft informatie over nieuwe producten aan interne medewerkers en klanten, begeleidt bedrijfsbezoeken aan de Mielefabrieken in Centraal-Duitsland en bouwt het e-learningaanbod van Miele verder uit. Je verstaat de kunst om mensen te enthousiasmeren én te overtuigen zonder hen te overdonderen. Je bent perfect tweetalig.

Als lid van het corporate directieteam bent u verantwoordelijk voor het financieel en administratief beleid van de groep. U waakt over de financiële gezondheid en anticipeert op potentiële risico’s eigen aan de industriële activiteit en de omvang van de groep. U bent het gezicht naar externe partijen en intern onderhoudt u duurzame contacten met de lokale finance teams.

Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer naar an.bels@jobs.hudson.com.

Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer naar guido.houpe@jobs.hudson.com.

Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

be.hudson.com 42

Vacature I 09.03.2013


KEMMEL CJT Verblijfcentra maakt deel uit van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw (CJT), net zoals CJT Ondersteuning en CJT Boekingscentrale. Met deze drie actiedomeinen wil CJT gepaste verblijfsmogelijkheden aanbieden aan jeugd in georganiseerd groepsverband. CJT Verblijfcentra baat volpension- en zelfkookhuizen uit op tien domeinen verspreid over Vlaanderen (van Koksijde tot Beringen). Alle centra zijn erkend door Toerisme Vlaanderen en zijn geschikt voor bos- of zeeklassen, schoolwerkweken, bezinningen of studiedagen. Ook jeugd- en andere verenigingen of vriendengroepen vinden er een geschikte plek voor hun jeugdkamp, weekend of cursus. Momenteel kijken wij voor De Lork in Kemmel uit naar een (m/v)

Centrumverantwoordelijke Jouw functie: heid over de uitbating van het centrum en het realiseren van de takenpakket: contacten met verblijvende groepen, leveranciers en plaatselijke overheden; instaan voor reservaties en promotie; menu’s samenstellen en bestellingen plaatsen; dagelijkse administratie en boekhouding; opvolging en coördinatie van het onderhoud van de gebouwen; leiding geven aan het personeel (11-tal medewerkers); een begroting opmaken, investeringsvoorstellen formuleren, financiële

Ons aanbod: uitdagende functie in een jonge, dynamische en sociaal geëngageerde werkomgeving waar teamwork en verantwoordelijkheid belangrijke begrippen zijn. Jouw profiel: affiniteit met jeugd en jeugdwerk, ervaring in een leidinggevende dynamische ingesteldheid. Je beschikt over natuurlijke leiderschapscapaciteiten en bent correct in omgang, zowel met medewerkers als beschikt over een uitstekende kennis van het Engels. Je kunt vlot

coördinator en collega’s van andere centra, deel uit van de beheersgroep volpensionhuizen. Je participeert actief in dit overlegorgaan.

bereid te verhuizen.

Voor bijkomende informatie over de functie kun je terecht bij Hans Martens, coördinator volpensionhuizen, op 09 210 57 74. Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.cjt.be en www.cjtverblijfcentra.be. Bekijk ook onze andere vacatures op

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief en cv naar Centrum voor Jeugdtoerisme, t.a.v. Hans Martens, Bergstraat 16, 9820 Merelbeke of mail naar hans.martens@cjt.be. Samen met de consultants van Hudson staan wij garant voor een discrete en snelle afhandeling van je kandidatuur.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

VLAANDEREN TECE (www.tece.be) is een Duits familiebedrijf dat ongeveer 1300 mensen tewerkstelt in 5 productieplants en in verkoopkantoren wereldwijd verspreid. TECE kenmerkt zich door een langdurige, gecontroleerde en op groei gerichte ondernemingscultuur waarbij een nauw contact met de markt centraal staat. TECE vervaardigt en verkoopt zijn installatieoplossingen voor badkamers en sanitair zowel nationaal als internationaal en is hierin succesvol dankzij langdurige, goed onderhouden relaties met de klanten. Ook bij productontwikkeling worden de klanten regelmatig betrokken. De roots van TECE reiken terug tot 1955 en liggen in de praktijk verankerd: de onderneming is ontstaan uit een ingenieursbureau. De voor ingenieurs kenmerkende cultuur van het onderzoeken is tot in de huidige onderneming bewaard gebleven: kan het beter, sneller, eenvoudiger – mooier? In België heeft TECE sinds 2010 een eigen verkoopkantoor. TECE verdeelt zijn producten via sanitaire groothandels, distributeurs en installateurs. Om de verdere uitbouw op de Belgische markt te realiseren wenst TECE het team uit te breiden met (m/v)

Regionale Account Managers Gedreven en resultaatgerichte relatiebouwers Wie ben je? Belangrijker dan je diploma en ervaring is je persoonlijkheid. Je bent een gedreven communicator, het verkopen zit je in het bloed. Je neemt je verantwoordelijkheid op en kunt autonoom initiatieven nemen die vereist zijn voor het verder uitbouwen van de klantenrelaties in jouw regio. Verder zijn technische affiniteit en goede organisatorische vaardigheden noodzakelijk om deze functie succesvol te kunnen invullen. Wat doe je? Met je commerciële talenten treed je als volwaardige adviseur naar voren en stimuleer je de verkoop. Vanuit het contact met verschillende gesprekspartners (installateurs, groothandels en architecten) weet je een relatie op te bouwen en buig je technische

vragen om in praktijkgerichte win-winoplossingen op maat. Je beheert je agenda autonoom en plant naast klantenbezoeken ook productopleidingen en seminaries in. Je rapporteert aan de Head of Sales van TECE België. Wat mag je verwachten? Een intensieve opleiding om je productkennis op te bouwen en de nodige introductie en begeleiding bij de klanten. Een uitdagende en gevarieerde functie in een groeibedrijf waar innovatie hoog staat aangeschreven en waar ruimte is voor jouw ideeën en initiatieven, ondersteund door de visie en stevigheid van een grote groep. Een competitief salarispakket met extralegale voordelen dat in lijn ligt met je inzet en resultaten.

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief en cv, met vermelding van referentie BE680625, naar Hudson, t.a.v. Liesbeth Reychler, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 96, e-mail: Liesbeth.reychler@jobs.hudson.com, be.hudson.com. Jouw sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

be.hudson.com

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Vacature I 09.03.2013

43


GENT

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

44

Vacature I 09.03.2013

be.hudson.com


IEPER

Transics (www.transics.com) is a passionate, international team of telematics experts, serving the transport and logistics industry. It provides a total suite of solutions, helping carriers with the management of trucks, drivers, trailers, cargo and orders. Partnering with European transport and logistics companies, Transics helps improve its customers’ competitiveness whilst making their operations more efficient, safer and environment-friendly. Transics’ success derives from innovation and customer orientation leading to product leadership, customer satisfaction and growing sales. Equally important are the people who are given opportunities to grow and explore new ways to push the company forward. These are the key ingredients through which the company is able to shape entrepreneurship into a successful leading European organization. Together with 280 employees, the European activities are managed from Ieper, West Flanders, where the company’s head office is located. To reinforce the team, Transics is looking for (m/f)

Chief Commercial & Operations Officer Experienced leader with passion, ambition and vision

Your function:

Our offer:

Your profile

Interested? Please send your application and cv, mentioning reference BE679010 to Hudson, attn. Eric Meyers, Moutstraat 56, 9000 Gent, e-mail: eric.meyers@jobs.hudson.com, be.hudson.com. Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence. This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

be.hudson.com

Vacature I 09.03.2013

45


Best Workplaces 2013 Belgium

De beste werkgever van het jaar word je enkel met de beste medewerkers van het jaar. Goed nieuws voor ons Accent Jobs is voor de elfde keer verkozen tot beste werkgever van het jaar. En dat hebben we boven alles te danken aan onze medewerkers. Bij deze willen we hen bedanken voor hun grenzeloos vertrouwen, hun inzet en hun passie.

Ook goed nieuws voor jou

VG 13/BUO

Accent Jobs zoekt nog 40 enthousiaste medewerkers. Ga naar www.accent.jobs, en kom werken bij de beste werkgever van het jaar. Want we hebben heus geen Harlem Shake nodig om je te overtuigen dat het hier leuk werken is.

Je kan ook rechtstreeks solliciteren bij Ellen Tuyteleers via ellen.tuyteleers@be.accent.jobs of op het nummer 0471/58 00 45.

46

Vacature I 09.03.2013


GENK

HAVEN GENK is een bloeiende logistieke speler met aanzienlijke groeiambities. Als binnenhaven en containerterminal biedt Haven Genk aan haar klanten een volledig dienstenpakket aan: een trimodaal platform dat containers, bulk- en stuklading kan behandelen en afleveren. Haven Genk is eigendom van Aperam en Group Machiels, stelt 60 ervaren en gemotiveerde mensen te werk en realiseert een omzet van 12 miljoen euro. Vertrekkend van een verankerde en gediversifieerde activiteit voor verschillende grote klanten (EOn, Aperam, logistieke actoren), en gebruik makend van haar specifieke troeven wenst Haven Genk in de komende jaren haar groei verder te zetten. Om deze ambities te realiseren, wenst Haven Genk de organisatie te versterken met bijkomend toptalent (m/v)

General Manager Met passie voor multimodale logistiek

Uw functie:

Ons aanbod:

Uw profiel:

Interesse? Stuur uw sollicitatie en cv met vermelding van referentie BE678923 naar Hudson, t.a.v. CĂŠdric Van Garsse, Herkenrodesingel 4A/2, 3500 Hasselt, tel. 011 24 75 00, e-mail: cedric.van.garsse@jobs.hudson.com, be.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

be.hudson.com

Vacature I 09.03.2013

47


IT’S NEVER TOO EARLY TO CONNECT TECHNICAL SALES SUPPORT – INDUSTRIËLE AUTOMATISERING Je bent intern de technische aanspreekpartner voor onze klanten. Je ondersteunt het commerciële team, werkt oplossingen uit en bespreekt ze met onze klanten. Je begeleidt hen bij het uitwerken van concepten, software en ondersteunt hen met je technische expertise.

PROF PR OFIE OF IELL IE A s inngeenniieu Al e r me m t sppec ecia ialisa iali satitiee in indu d sts ririël du ë e auutooma ël m titise seririrngg bben se enn je ve v rttro rouw u d me uw mett PL PC prog pr ogra gramm mm m mattie (IE I C 61 6113 1331)). Jee bben entt kl en k an antg tger e icicht er ht, ki k jk j t vo voor o ui uitt en werrkt kt gra r agg iinn team te amve verb rbaannd. nd Je be b heeer erstst vlo lott heet N/ N/FF en e E. KKeenn nnis van a hett Dui uitss iss eeen troe trr ef.f

PRODUCT MANAGER IC (INDUSTRIAL CONNECTIVITY) Je bent verantwoordelijk voor het product management van de divisie IC in België en dit in nauwe samenwerking met de internationale product managers in Duitsland. Dit impliceert dat je marktontwikkelingen volgt en analyseert en deze vertaalt naar concrete voorstellen en ideeën. Je werkt campagnes uit voor de introductie van nieuwe producten, ondersteunt de account managers met je technische kennis en verzorgt de nodige trainingen en seminaries, zowel intern als extern.

P OF PR OFIE IEEL Je ben entt ee eenn ba b chhel elor or///m or /mas masste t r ellekktrtrom om mec echa hani ha n ca eenn he ni hebt btt eenk nkel nk e e jaare renn re rele ele leva vant va ntee nt e va er variring ng iinn prrod o uc u t ma mana n ge geme meent m nt,, id idea eaalil tteer in het sseg egme meentt ele lekt ktro kt romeechhan anicici a. a Jee bben entt ee eenn uiitst teeke k nde co comm m un mm unicicat attorr met een ste t rk aannaly te nalytitisc schh innziz chht.t. Je he sc h bt o gaani or nisa saatit et e alen allennt,t jjee ku k ntt iini n tit at ni atie ieef on ontw twik ikke kele lenn en iinn te team amve verb rban bandd we werk rken ken e. Je beh eheerst vlot l het N//F en E. Kenniss va v n he h t Du Duititis is een e trrooef ef.

PRODUCT MANAGER DC (DEVICE CONNECTIONS) Je bent verantwoordelijk voor het product management van de divisie DC in België en dit in nauwe samenwerking met de internationale product managers in Duitsland. Dit impliceert dat je marktontwikkelingen volgt en analyseert en deze vertaalt naar concrete voorstellen en ideeën. Je werkt campagnes uit voor de introductie van nieuwe producten, ondersteunt de account managers met je technische kennis en verzorgt de nodige trainingen en seminaries, zowel intern als extern.

PRROF O IEEL Jee ben ent eeen ba bachhel e orr//mas aste teer el e ek ektrtrtron onicicaa en hebtt ennke kelee jaren e relev ellev e an a te t ervar rvvarinng inn p odduc pr u t ma m nage naage g me ment ntt, id idea e lillite t r in hhet te ett seggment ele lekt ktro ronniica ca.. Je Je bben ennt eeeen ui uuits itstste t ke kenndde c mm co m uunnicicat attoorr met eeen e sste en t rk aana te n lylyti na ytisc schh innzizchht.t Je he hebt b oorg bt rggan anissat atie ieta taleentt, je kunnt ta innititia iaatitieef ef ont ntwi w kk wi k ellen e en in in tea eamv mver mv errba band n wer nd erke k n. ke n Je be behe heer errstst vvllo lot he h t N/ N/FF en en E. K nnnniiss van heett Dui Ke uitsttss iiss eeen trroeef.

PRODUCT MANAGER CIS (CONTROL & INDUSTRY SOLUTIONS) Je bent verantwoordelijk voor het product management van de divisie CIS in België en dit in nauwe samenwerking met de internationale product managers in Duitsland. Dit impliceert dat je de ontwikkelingen op de industriële automatiseringsmarkt volgt en analyseert en deze vertaalt naar concrete voorstellen en ideeën. Je werkt campagnes uit voor de introductie van nieuwe producten, ondersteunt de account managers met je technische kennis en verzorgt de nodige trainingen en seminaries, zowel intern als extern.

PROF PR OFIE IEL J bben Je ennt ee eenn ba b ch bach chel hel elor or/m /mas //m aste as ter in ter te i du indu d ststri triël iël ë e we ël wete t ns tens te nsch chap ch hap appe p n en hheb pe ebbt en enke k le kele ke le jar a en rele re l va le vannte nte er ervaarriing in pr prod oduc od uctt m uc maana nage geme ment nt, id idea ealilite terr in het sseg egme mentt van inddus usttrië triële l le automaatisering. Je bent een uitstte t ke k ndde communicator met een sterkk analyytisch inzizich in chtt. Je he hebt bt orggan anisisisat a ie at ieta tale ta leent nt,, jee kun kun untt in inititia init iaatitief ef ont ntwi w kk wi kkel e en el e eenn inn ttea eamv ea mver mv e ba er bandd w rkkenn. Je beh we eheeerstt vlv ot het e N/F en E. E Kennniis va vann het Duiitts isi een ttro roef ef.

48

Vacature I 09.03.2013


Phoenix Contact is een wereldwijd begrip op het vlak van elektrische en elektronische aansluittechniek voor industriÍle toepassingen. Het Phoenix Concept is terug te vinden in diverse domeinen – van industriÍle verbindingstechnologie tot volledige automatiseringssystemen. We realiseren een wereldwijde omzet van meer dan 1,5 miljard euro, stellen 12.000 mensen te werk, waarvan 35 in BelgiÍ. Om onze ambitieuze toekomstplannen te helpen realiseren zijn wij dringend op zoek naar volgende enthousiaste collega’s:

ADMINISTRATIVE ASSISTANT Je vormt een team met je collega’s van de afdeling general services en verzorgt samen met hen de inkomende telefoons en het onthaal van de klanten. Je handelt diverse administratieve taken af zoals het regelen van transporten, voorbereiden van mailings, versturen van documentatie, reserveren van vergaderzalen, maken van hotelreservaties‌

PRROF OFIE IEL

ONS AANBOD Phoenix Contact is een stabiel, financieel gezond en groeiend bedrijf. Je krijgt er : 

  

  

 

 

  

  

 

 

    

  

   

  

 

   

    

    

   

 

              

    

  

 

  

 

      

 

  

         

   

   

        

  

 

 

   

    

 

Jee hebbt ee e n di d pl p om omaa ka kant ntoo o r/ oo r/se /secrcettar aria iaaat a een he hebt b rree bt e ds enkkeelle jaare renn re r leva v nt nte errva varring ng. ng g Je ben e t di disc s re sc r et et, kl klan a tv tvririen ende deliijk en we werktt ggr graa aagg inn tea eamv mver e ba b nd nd. Je heb ebtt zinn voor iniitit at atie ieef en kan zellfsta tanddigg tak akeen afhan andelen. Je be b he heer e sts vloot het N/F/ / /E en hebt ee eeenn go ggoed ede de ke kkennis nnis van M MSS Offi Officice. Je woont n in de d regio off be bent ent beerei eid je ei daaar te ve veststiggen en.

ACCOUNTANT

Heb je interesse voor ĂŠĂŠn van volgende functies, stuur dan je brief en cv naar Martine Deventer, HR Manager, Phoenix Contact NV, Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem, mdeventer@phoenixcontact.be.

Je staat in voor het dagelijks beheer van de klantenboekhouding, boekt de betalingen en volgt de klantenvorderingen op. Je verzorgt de volledige crediteurenadministratie, registreert de leveranciersfacturen en zorgt voor betaling. Je bereidt de verplichte aangiftes en maandelijkse financiĂŤle rapportering voor en verzamelt hiertoe de nodige gegevens.

PRROF OFIEEL Jee ben entt ee een ba bach c el ch e orr boe oekh khou kh o de ou d n, heb ebt en ebt e ke k lee jar a en erv r arin ingg alls ‘aalll rou ound nd’’ nd boek bo ekkho houd uder ud er eenn be bent nt ber erei er eidd om ei o mee ee tee weerkken aaan an het e uittbo b uw u en e van an eeen fin inaancicĂŤl ĂŤlee afde af deliling ng. Je w wer errkt ges estrtruc uctu uc ture reeer erd, d, nau auwk wkeeuri eurigg en e ggaa aaat di disc scre reet et om meet vertrtro rouw uw wellijijke k info forrmattie i . Je bben entt eeen ennth en thou ousisisas ou aste te tea eam mspele p ler me m t ee eenn ec e ht htee ha h nd n s-on on-a -aaanpa anppak. Je bent ent ve vertrtro rouw uw wd meet MS OOfffficicie en ERP R -sys yste teme menn al alss BA B ANN of SAAP en beh ehee e rsrstt vlvlot ee ot het N/F en e E of D. Je wo w ontt in de regio of bent be b reidd je daar te vestigen.

Vacature I 09.03.2013

49


50

Vacature I 09.03.2013


belgoprocess.be Meer weten over ons bedrijf? Surf naar

Nucleaire veiligheid, vandaag én morgen

Belgoprocess is een hoogtechnologische onderneming met internationale faam in het hartje van de Kempen. Als dynamische business partner is het bedrijf gespecialiseerd in de verwerking van radioactieve afvalstoffen en de ontmanteling van nucleaire installaties. Daarnaast streeft Belgoprocess er voortdurend naar om bestaande technologieën en verworven kennis te optimaliseren en nieuwe toepassingen en methodes te ontwikkelen. De veiligheid van onze medewerkers en van de omgeving en de integrale bescherming van het leefmilieu staan centraal in onze professionele aanpak. Om ons team van deskundige collega’s mee te leiden, zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v):

OPERATIONEEL DIRECTEUR Functie: Je draagt de operationele verantwoordelijkheid over de industriële activiteiten van Belgoprocess, met name het beheer van radioactieve afvalstoffen en de leiding over de ontmanteling en het onderhoud van nucleaire installaties en gebouwen. Mede dankzij je strategisch inzicht en sterke interpersoonlijke vaardigheden sta je in voor de bepaling en effectieve realisatie van de beleidslijnen. Daarnaast stuur je een team van een 200-tal medewerkers motiverend aan. Samen met de directeur Engineering geef je richting aan het engineeringteam en aan diverse studies en projecten. Een vlotte communicatie met andere afdelingen is cruciaal om je doelstellingen te realiseren. Verder bouw je een proactief veiligheidsbeleid uit binnen je afdeling en vertegenwoordig je Belgoprocess in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Ondernemingsraad. Rapporteren doe je aan de algemeen directeur en je bent lid van de directieraad.

Profiel: Je bent burgerlijk of bio-ingenieur en bijkomende opleidingen (nucleaire technieken, veiligheid, milieu, management, …) zijn aanbevolen. Je hebt minstens 5 à 10 jaar managementervaring in de exploitatie van industriële installaties in de nucleaire of chemische industrie. Algemene polyvalente kennis over veiligheid, nucleaire technieken en ontmanteling is een must. Als peoplemanager zit leiding geven en motiveren je in de vingers. Veiligheid en milieu zijn punten waar je erg veel belang aan hecht. Als sterke communicator weet je vlot te overtuigen en te onderhandelen en je drukt je goed uit in het Frans en Engels. Je bent pragmatisch ingesteld en gaat tegelijk structureel te werk. Je woont in het kader van de wachtdienst maximaal 40 minuten van het bedrijf.

Aanbod: Je komt terecht in een dynamische en uitdagende werkomgeving waar het opnemen van verantwoordelijkheid een evidentie is. Je krijgt ruim de kans om je stempel te drukken op een belangrijke en maatschappelijk relevante opdracht. Uiteraard staat hier een competitief salaris tegenover dat aangevuld wordt met een interessante waaier van extralegale voordelen. Kan je niet wachten om te starten? Stuur je sollicitatiebrief en cv zo snel mogelijk t.a.v. Algemeen Directeur Wim Van Laer naar jobs@belgoprocess.be Gravenstraat 73 - 2480 Dessel - T 014 33 40 54 - F 014 33 40 99 Vacature I 09.03.2013

51


Het transport van elektriciteit is een uitdaging van internationaal formaat. Aan jou het initiatief!

Starterstrajecten bij Elia (voor Bachelor en Master) Je hebt net een Bachelor- of Masteropleiding achter de rug? En je wil bij Elia je carrière uitbouwen? We bieden jou verschillende starterstrajecten aan:

Trajecten Bachelors

Trajecten Masters

Techniekers: De Techniekers van Elia spelen een belangrijke rol in het dagelijks onderhoud van het hoog spanningsnet. Daartoe biedt Elia haar medewerkers de mogelijkheid om een brede technische kennis in de sector op te bouwen. Het takenpakket van een Technieker is dan ook uitermate gevarieerd: (1) technische interventies in de hoogspanningsposten, (2) onderhoud van de beveiligingsen controlesystemen van de installaties of (3) interventies op de onder- en bovengrondse kabels en leidingen.

Het Technisch Expertise Starterstraject: Kies je als starter voor dit traject, dan is de rode draad over een periode van twee jaar binnen de Elia groep: het verbreden van je technische expertise. Dit traject biedt je immers de kans om verschillende technische disciplines binnen Elia te ontdekken, zoals: het maken van netanalyses voor de aansluitingsaanvragen van klanten en de ontwikkelingsplannen van het Elia-net; het uitbouwen van expertise over het beheer van de bestaande assets en de processen voor de installatie van nieuwe assets; het permanent bewaken en bijsturen van het Belgisch hoogspanningsnet en het maken van netveiligheidsberekeningen en korte termijn planning; R&D onderzoeken naar hernieuwbare energiebronnen.

Designers: Elia Engineering staat binnen Elia in voor alle infrastructuurprojecten die tegemoetkomen aan de behoeften op het vlak van ontwikkeling, uitbreiding en vernieuwing van het Belgisch transmissienet voor elektriciteit van 30 tot 380 kV. Er zijn twee specialisaties mogelijk: (1) Als Electrical Designer ben je verantwoordelijk voor de studies m.b.t. Low Voltage, meer bepaald op het gebied van de elektrische beveiligings-, controle- en sturingsapparatuur, de automatisatieapparatuur en meetapparatuur voor de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet. (2) Als Technical Designer ben je verantwoordelijk voor de hoogspanningsstudies van de elektrische infrastructuurprojecten. Het betreft de bouw, de uitbreiding en de aanpassing van hoogspanningsstations. Technisch Medewerkers binnen dispatching: De Technisch Medewerkers van Elia spelen een belangrijke rol in het beheer van het hoogspanningsnet. Als Technisch Medewerker krijg je de kans om bepaalde disciplines binnen Elia te verkennen, zoals: (1) opvolgen en verwerken van de incidenten die zich op het transmissienet voordoen, (2) garanderen dat het evenwicht tussen de productie en het verbruik van energie in België behouden blijft, (3) berekeningen voorbereiden met betrekking tot transportcapaciteiten en de planning van de onderbrekingen op het hoog spanningsnet en de onderhoudsperiodes van de productiecentrales, (4) toezicht houden op de energiestromen en interventies en de eerstelijnscommunicatie beheren bij incidenten.

Het Technisch-Operationeel Starterstraject: Kies je als starter voor dit traject, dan is de rode draad over een periode van twee jaar binnen de Elia groep: het verbreden van je technische expertise door actief deel te nemen aan onze activiteiten op het terrein. Dit traject biedt je immers de kans om mee te werken aan het beheer van onze infrastructuur, namelijk het onderhoud en de ontwikkeling van het net, alsook de aansluiting van elektrische installaties op het net. Het Projectmanagement Starterstraject: Kies je als starter voor dit traject, dan is de rode draad over een periode van twee jaar binnen de Elia groep: het leren kennen van de verschillende facetten van de organisatie dankzij de transversale rol die je opneemt. Dit traject biedt twee oriëntaties aan: (1) Als Project Leader ben je verantwoordelijk voor elektrische infrastructuurprojecten, waarbij hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels of onderstations worden uitgebreid en aangepast. (2) Als Interne Consultant werk je mee aan verschillende interne projecten en opdrachten binnen diverse departementen bij Elia (technisch, gericht op de energiemarkt, economisch, IT-gerelateerd, HR-gerelateerd, enz.).

Ga mee de uitdaging aan! Solliciteer via www.elia.jobs (“Startersprogramma Bachelor of Master”).

Voor een volledig overzicht van onze vacatures, surf naar

www.elia.jobs Elia • Selectie & Rekrutering • Keizerslaan 20 • 1000 Brussel

52

Vacature I 09.03.2013

2013


Moet het origineel zijn? Vernieuwend? Liever wat traditioneler? Of moet het weinig tijd en kunde vergen om het klaar te maken? Moet het inspireren op wereldkeukens zoals Aziatisch, mediterraans of tex-mex? Welke informatie hoort de verpakking te dragen: duidelijk, informatief, attractief? Bij MARMO GROUP heeft elk stukje vlees een verhaal. MARMO GROUP maakt de link tussen de vleessector en de winkelier. Op de site in Eke focussen we vooral op food service met als bijzondere scope Health, Business & Administration en Leisure. Zo wordt elke maaltijd een culinair verhaal, met vlees in de hoofdrol, als het aan ons ligt... Voor de vestiging in Eke is MARMO/De Bruycker op zoek naar (m/v):

Productieleider

ERP-Projectleider

FUNCTIE: Je staat in voor de dagelijkse operationele leiding van de afdeling 3e gamma (versnijden spierstukken) en stuurt een team van 20 personen (beenhouwers en inpakkers) aan. Je stelt een adequate productieplanning op en volgt de werkzaamheden op de voet. Hierbij houd je rekening met de gebudgetteerde cijfers (rendement, capaciteit, productiviteitscijfers inzake afvalstromen) die jaarlijks in overleg met de bedrijfsleider worden opgesteld. Je volgt de opleidingsmatrices op en detecteert de opleidingsbehoeften in de verschillende afdelingen. Je staat in samenwerking met Finance in voor de pre- en postcalculaties van rendementen. Je ondersteunt de onderhouds- en kwaliteitsdienst en ziet toe op de opvolging en registratie van de overeengekomen kwaliteitsparameters. Je doet voorstellen tot verbetering van de productiviteit en/ of kwaliteit. Je voorziet ondersteuning bij de calculatie van investeringsprojecten. Op jouw afdeling sta je in voor de veiligheidscoördinatie: je inventariseert verbeterpunten betreffende arbeidsveiligheid en ergonomie. Je fungeert als aanspreekpunt voor het interimkantoor (opvolgen SLA’s en planning). Je streeft een vlotte communicatie met de vakbonden na. Je rapporteert aan de bedrijfsleider. Daarnaast pleeg je regelmatig overleg met de andere productieleiders en interne afdelingen.

FUNCTIE: Je bent, samen met het IT-team, verantwoordelijk voor de implementatie en verdere ontwikkeling van het IT/ERP-pakket (CSB). Je wordt bij verschillende ERP-projecten betrokken. Je staat in voor de optimalisatie van de bestaande, actieve modules en wordt betrokken bij de implementatie van nieuwe modules. Hierbij analyseer je de verschillende bedrijfsprocessen, formuleer je de functionele noden en maak je de vertaalslag naar adequate dataflows. De focus ligt in eerste instantie op de implementatie van de productie- en planningsmodules. Je werkt nauw samen met de key-users en eindgebruikers. Je neemt hierbij de rol op van projectleider, geeft opleidingen en staat in voor de monitoring tijdens het gehele project. Daarnaast fungeer je als helpdesksupport voor de interne medewerkers. Je maakt deel uit van het IT-team en rapporteert aan de IT-verantwoordelijke van Eke. Je uitvalsbasis is de vestiging in Eke, daarnaast kan je ingeschakeld worden voor projecten in Molenstede (Diest).

AANBOD VOOR BEIDE FUNCTIES: Je komt terecht in een snel groeiende, dynamische en innoverende omgeving waar initiatief, creativiteit en een no-nonsense aanpak warm onthaald worden. In ruil voor je competenties en inzet krijg je een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Voor de functie van Productieleider zijn er op termijn doorgroeimogelijkheden.

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

PROFIEL: Je bent in het bezit van een A1-diploma of bent ingenieur van opleiding. Je kan minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie in de voedingssector voorleggen. Je bent een geboren peoplemanager en weet jouw team te motiveren en te sturen, zodat de bedrijfsdoelstellingen gehaald worden. Je bent vertrouwd met het werken met een ERP-pakket en hebt kennis van BRC, IFS en HACCP. Jouw no-nonsense- en hands-on-mentaliteit maken dat je snel en adequaat weet in te spelen op de noden van de werkvloer. Naast sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden, vormen jouw analytische skills een belangrijke troef.

PROFIEL: Je beschikt over een hoger diploma (bachelor of master) bij voorkeur in een IT-gerelateerde richting. Daarnaast kan je een aantal jaren ervaring voorleggen in de implementatie van ERP-pakketten in een (gemoduleerde) productieomgeving. Een professionele achtergrond in de voedingssector vormt een extra troef. Je bent in het bezit van sterke communicatieve en analytische vaardigheden. Flexibiliteit, hands-on-mentaliteit en proactiviteit kenmerken jouw persoonlijkheid. Door je enthousiasme en no-nonsense-mentaliteit ben je de ideale kandidaat om medewerkers te ondersteunen en te inspireren.

INTERESSE? graag je cv Dan ontvangen we fst via mail): (lie f rie eb met motivati le Maddens, A Priori, t.a.v. Ne : 016 57 18 38, tel nele@apriori.be, 15, , Gasthuisstraat fax: 016 57 14 34 wordt r tuu ida nd ka Je 3200 Aarschot. . discreet behandeld

Vacature I 09.03.2013

53


Online jobs in de kijker

GEZOCHT: JOUW TALENT? Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op Vacature.com

Lohmann België

De Instelling voor Morele Dienstverlening van Vlaams-Brabant behartigt de materiële belangen van de vrijzinnig humanistische gemeenschap in VlaamsBrabant door te zorgen voor de financiering en praktische ondersteuning van de overgangsplechtigheden verzorgen.

opfokbedrijven en wil hiermee de basis leggen voor een goed rendement bij haar klant. Door uitbreiding van activiteiten is de volgende vacature ontstaan:

Account Manager Vlaanderen (m/v) Functieomschrijving

Coördinator (m/v)

Lohmann leghennen en kuikens zelfstandig verkopen, ondersteund door een competente achterban.

Functieomschrijving

Vlaanderen. maken van de aanwezige vakkennis binnen Ter Heerdt.

Profiel Ondernemend commercieel talent met agrarische affiniteit.

Profiel

Scan CODE!

Scan CODE!

Contact:

Contact:

Katja@genium.be www.demens.nu

Tom Seghers, T: +32(0)483.39.10.65 Sollicitaties via www.ceresrecruitment.eu

Conforma is een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de productie en verpakking van vaste stoffen en vloeistoffen voor nationale en internationale klanten.

Boekhouder (m/v) Functieomschrijving Verantwoordelijk voor de boekhouding, financiële rapportering, opmaak van de jaarrekening, voor- en nacalculatie, het opstellen en bewaken van budgetten, kostprijscalculatie, opvolging van betalingen, klanten en leveranciers, financieel gedeelte van de loonadministratie, … .

Extra impact voor uw online campagne dankzij Post & Print a Job!

Profiel

Contact: marleen.degroote@biominerals.be www.conforma.be

54

Multimediaal adverteren met Vacature.

Vacature I 09.03.2013

Bel 02/413.49.81 of martijn.barteling@vacature.com Scan CODE!


Het kantoor Descheemaecker te Oostkamp (www.descheemaecker.be) heeft over 2 generaties in meer dan 40 jaar een stevige reputatie opgebouwd bij meer dan 2000 klanten op het vlak van Insurance, Banking, Loonadministratie en Vermogensbegeleiding. In de nabije toekomst plannen de zaakvoerders met een team van 10 mensen de verdere uitbouw tot toonaangevend zakenkantoor in de Brugse regio. Voor onze verzekeringsafdeling zijn we op zoek naar een m/v:

SENIOR SCHADEBEHEERDER Onze toekomstige schade-expert

(REF. 2013/1259)

Je functie: • Je staat in contact met onze klanten bij het opvolgen van hun schadedossiers. • Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten en leidt hun dossier in goede banen bij de betrokken maatschappijen. • Je werkt samen met een tweede schadebeheerder in het team en rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder. Je profiel: • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in schadebeheer. • Ervaring in transport is een pluspunt. • Je hebt een hogere opleiding genoten, bij voorkeur als verzekeringsmakelaar. • Je woont in de omgeving Brugge-Roeselare-Kust. Wat mag je van Descheemaecker & Partners verwachten: • Een correct verloningspakket in functie van jouw kennis en ervaring. • Een uitgebreid verzekeringspakket met inbegrip van groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. • Maaltijdcheques • Werkregeling die een goede balans werk/privé met zich meebrengt.

www.anago.be

VG.801/B

Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.anago.be met vermelding van de referentie. Franklin Rooseveltlaan 348 c • 9000 Gent

Vzw De Lovie zet zich in voor de opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap in verschillende vestigingen in de regio Westhoek. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap te verzekeren wenst De Lovie met gemotiveerde professionelen samen te werken. Onze financieel directeur neemt binnen enkele maanden afscheid van De Lovie en wij zoeken de geschikte persoon voor zijn vervanging.

[ Functie ] In deze functie staat u in voor het financieel management van De Lovie. Wij zoeken een houder van een masterdiploma in de (toegepaste) economische wetenschappen, met affiniteit voor de thematiek van de persoon met verstandelijke handicap. Ervaring in een leidinggevende functie lijkt ons noodzakelijk alsook een brede maatschappelijke en culturele interesse. Onze kandidaat is een teamleider, beschikt over een sterk analytisch vermogen en werkt resultaatgericht. Goede communicatieve vaardigheden zijn een evidentie. [ Aanbod ] In deze boeiende opdracht werkt u in nauw overleg met directieleden en andere leidinggevenden en rapporteert u aan de algemeen directeur. Contract onbepaalde duur. Een interessante functie, een competitief verloningspakket volgens de verantwoordelijkheden.Een aangename werksfeer in een dynamische omgeving. Aanwerving is voorzien in de functie van adjunct financieel directeur vanaf september 2013 voor een maximale duur van drie maanden waarna aanstelling volgt in de functie van financieel directeur.

Geïnteresseerd? Stuur dan vandaag nog een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv t.a.v. de heer voorzitter van de raad van bestuur, Krombeekseweg 82, B-8970 Poperinge. Voor bijkomende inlichtingen kan u bellen naar de heer Johan Nuytten, personeelsdirecteur, op het nummer 057/33.49.65.

Business Developer ‘Out of Home’ Evian & Badoit FUNCTIE:

PROFIEL:

www.danone.be AANBOD:

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

FINANCIEEL DIRECTEUR (M/V)

INTERESSE?

A Priori

Vacature I 09.03.2013

55


‘ Talent heb je gekregen. In prestaties moet je investeren.’ Kevin BorlĂŠe - topsporter & ambassadeur van Acerta

‘ Investeren in talent is een kwestie van de juiste keuzes maken.’ Kris Cloots - CEO ISS BelgiĂŤ & Luxemburg

ISS is een people business! ‘Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs, zeg maar gerust: onze atleten. Onze klanten verwachten dat ze optimaal presteren, elke dag opnieuw. In deze crisistijden is het efficiĂŤnt inzetten van middelen cruciaal. Het ROITÂŽ-rapport van Acerta is daarbij een geweldige hulp! Het reikt ons een kader en een structuur aan om onze investering in talent te integreren in onze bedrijfsstrategie en de krachtlijnen van ons HR-beleid vast te leggen. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet!’ Wat het ROITÂŽ-rapport betekent voor ISS - met meer dan 10 000 medewerkers de belangrijkste facilitaire dienstverlener in BelgiĂŤ - kan het ook betekenen voor Ăşw bedrijf. Wilt u straks, net als ISS, het beste halen uit uw investment in talent, mĂŠt de middelen die u ter beschikking heeft? Investeer dan in een afspraak met Acerta.

BDFSUBCFPOEFSOFNJOHTMPLFUtTPDJBMFFOMPPOBENJOJTUSBUJFt)3TFSWJDFT

56

Vacature I 09.03.2013


Voor de wasserijafdeling is Christeyns op zoek naar een m/v:

INGENIEUR MET COMMERCIËLE FEELING Ref 2013/1264 Wallonië Je functie: • Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het opvolgen van de wasprocessen en installaties bij onze klanten in Wallonië. Je registreert de verschillende parameters en rapporteert die aan de accountmanager of interne specialisten. • Na een gedegen intern opleidingstraject word je vertrouwd gemaakt met wasprocessen, doseerinstallaties en de verschillende Christeyns systemen en producten. • Gaandeweg groei je uit tot een business partner voor de klanten. Je neemt deel aan commerciële meetings, samen met de accountmanager, maar je identificeert ook optimalisatiemogelijkheden op het vlak van automatisering en rationalisatie. • Je rapporteert aan de Operations Director België en maakt deel uit van een team van applicatiespecialisten. Je profiel: • Je hebt een hogere technische opleiding genoten, of bent gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt een stevige professionele kennis van het Frans. • Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een professionele en technische omgeving. Christeyns biedt je • De kans om te werken in een succesvol en stabiel bedrijf. • Een functie die de kenmerken van een familiebedrijf koppelt aan die van een internationale topspeler. • Een degelijke remuneratie die meegroeit met de evolutie van het bedrijf, die naast een vast brutoloon, ook een verzekeringspakket, bedrijfswagen en een bonus voorziet. • Doorgroeimogelijkheden in functie van jouw eigen motivatie en professionele groei. Indien deze opportuniteit je aanspreekt, mail dan snel naar HR@christeyns.be VG.801/B

Christeyns NV in Gent, werd ruim 60 jaar geleden opgericht, en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde detergenten en chemicaliën groep met 600 medewerkers, actief in meer dan 20 landen, en een omzet van 180 miljoen euro. De combinatie van een sterke positionering met een reeks geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat Christeyns een internationale speler is geworden in de top van de markt. De producten van het bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele markt van de wasserijen, de oleochemie, de consumentenmarkt,… Christeyns biedt hen ook ondersteuning op een breder technisch vlak. Binnen de markt van de industriële wasserijen is Christeyns marktleider in WestEuropa. De combinatie van een professioneel gamma aan detergenten en poeders, in combinatie met professionele dienstverlening en technisch advies op het vlak van wasprocessen, energiebeheer, waterzuivering,… zorgt voor een verdere groei van de marktpositie.

Christeyns, Afrikalaan 182, 9000 Gent

www.anago.be

Gemeente Edegem

Zellien nv in Vosselaar heeft een lange traditie in de wereld van Badkamers, Verwarming, Ventilatie en Wellness, maar is anderzijds ook een talentvolle trendsetter. Om onze klantenservice te optimaliseren zoeken wij een gedreven

Binnenhuisarchitect - Toonzaaladviseur m/v

Uw functie : In de toonzaal bent u het vaste aanspreekpunt voor onze klanten. Met gevoel voor verantwoordelijkheid en zin voor initiatief adviseert u de cliënteel en kan u de verkoop afsluiten. Van pril ontwerp tot uiteindelijke bestelling en opvolging bent u de méést betrouwbare gids. Uw profiel : U werkt de zaken nauwgezet en nauwkeurig af waarbij het realiseren van ontwerpen, het uittekenen en presenteren ervan vanzelfsprekend is. U bent een doorzetter met een klantvriendelijke en flexibele ingesteldheid. U heeft uiteraard feeling voor interieurinrichting. Ons aanbod: Wij bieden u een job in een dynamische omgeving. Samen met collega’s zorgt u voor het ‘mooie weer’in een flexibele, familiale onderneming. Capaciteiten, prestaties en verdiensten gaan hand-in-hand. Interesse : Reageer nu door uw cv en motivatiebrief te mailen naar Luc Provost, luc.provost@zellien.be Of op te sturen naar Zellien nv, Antwerpsesteenweg 45 , 2350 Vosselaar. Wij garanderen u een strikt vertrouwelijke behandeling van uw kandidatuur.

Gemeente Edegem zoekt een dynamische en ondernemende

BIBLIOTHECARIS m/v (A1a-A3a)

Uw takenpakket: dynamische aanpak leidt tot gemotiveerde medewerkers en een optimale bibliotheekwerking.

Uw profiel: gesteld diploma hoger onderwijs in een andere richting en u behaalt het masterdiploma bibliotheekwetenschappen tijdens uw proefperiode (3 jaar).

Wij bieden: overheidsdienst kunnen in rekening gebracht worden. Bijkomende voordelen: Flexibele arbeidstijd, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer en opleidingsmogelijkheden. Solliciteren: Zend uw kandidatuur vergezeld van een cv en een kopie van uw diploma, uiterlijk tegen 3 april 2013 aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem of via e-mail aan personeel@edegem.be

Antwerpsesteenweg 45 2350 Vosselaar (Turnhout) tel 014 470 740 - info@zellien.be www.zellien.be

Meer informatie: De specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het examenprogramma zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 03 289 22 51(54)) – e-mail: personeel@edegem.be

www.edegem.be Vacature I 09.03.2013

57


WIJ HOUDEN VAN KNAPPE KOPPEN. Onze koppen vallen op. Omdat ze gemaakt worden door knappe koppen met een passie voor nieuws, een neus voor zaken, oog voor detail en zin voor organisatie. Mensen die even gedreven zijn als hun grote voorbeelden en die de ambitie hebben mee te werken aan het succes van Mediafin, het huis van de zakenkranten De Tijd en L’Echo en van de scherpste multimediakanalen in de mediasector. Wordt het voor jou ook niet hoog tijd om je kop uit te steken als…

Art Director Multimedia om de multidisciplinaire ontwerpstudio te leiden en te inspireren.

(m/v)

JE UITDAGING: • De creatieve studio van Mediafin, inspiratiebron voor de communicatie van onze volledige productlijn en onze prospecten (marketing, adverteerders, publishing, corporate, redactioneel), oprichten en leiden. • Je analyseert de behoeften van de verschillende communicatiedragers (print, digital, tablets) van interne en externe klanten. • Je stelt concepten voor en ziet erop toe dat de verschillende media en de positionering ervan grafisch coherent zijn. • Je coördineert en begeleidt de uitvoering ervan. JE PROFIEL: • Grafische, digitale en visuele communicatie zijn een passie voor jou. • Je hebt al successen in ambitieuze multimediale projecten geboekt. • Je grafische talenten worden erkend. • Je bent creatief en bent op de hoogte van de laatste tendensen. • Je kunt je aanpassen aan de doelgroep, maar je bent volhardend en je kunt op een overtuigende manier een idee of een bepaald concept overbrengen. • Web, HTML, ISS, Javascript of Motion behoren tot je woordenschat. • Als georganiseerde, nauwkeurige en intelligente communicator breng je bovendien gemakkelijk je visie en passie over op de studio die je leidt. • Je bent goed tweetalig NL / FR. WIJ BIEDEN JE: • Een voltijdse functie bij het huis van de zakenkranten De Tijd en L’Echo. • Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. • Je maakt deel uit van de redactie van de European Newspaper of the Year, de knapst vormgegeven krant van Europa. • Je plaats van tewerkstelling is Brussel, meer bepaald de historische gebouwen van Tour & Taxis. INTERESSE? Stuur je cv en begeleidende motivatiebrief naar katrien.bael@mediafin.be Onze vacatures vind je ook op www.tijd.be/jobs.

58

Vacature I 09.03.2013


Audi Brussels is hiring! Audi represents Sportsmanship, Innovation and Quality. Their premium products are worldwide leading in terms of quality and technical innovation. Since 2010 AUDI Brussels (Vorst) exclusively produces the Audi A1, which makes them unique and, in this way, contributes to the success story of Audi worldwide. To help them tell this story, they are currently looking for a passionate (m/f):

External Communication Officer Linguistic talent with a passion for communication

Job description: You represent AUDI Brussels and are the first contact for the Belgian and international media. You build and maintain a large network of press representatives and journalists. You succeed in profiling AUDI Brussels in a positive and successful way and keep the reputation and image of AUDI Brussels at an exceptionally high level. Press releases are anticipated and thoroughly analyzed by you. As you understand the importance of being proactive in press communication, you take initiatives to represent AUDI Brussels in a positive way. Furthermore you are responsible for the organisation of press conferences and other events. You report to the board of directors and prepare their interviews and presentations. You work closely with your colleague who is responsible for internal communication.

Skills and requirements: You preferably have a master’s degree in Communication or Journalism. In addition you have at least 5 years experience in a large-scale company, ideally an industrial environment. You know the ins and outs of the Belgian media, politics and culture. You also have experience in writing press releases, dealing with journalists, etc. You are an assertive and communicative person with strong social skills and positive charisma. You are in perfect command of Dutch, French and English and a fluent user of German. Offer: You will be part of an internationally successful company with a solid reputation. The salary package contains a market competitive wage, supplemented with benefits.

Interested? Send your application and CV to: Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs, Gouverneur Roppesingel 81/2A, 3500 Hasselt, attn. Carlyn Apiecionek. Phone: 011 30 13 70. E-mail: carlyn.apiecionek@vanhavermaet.be www.motmansvanhavermaet.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De groep Van Havermaet Groenweghe met kantoren in Hasselt, Genk, Herentals en Antwerpen staat aan de top in Vlaanderen op het vlak van accountancy en gespecialiseerde dienstverlening aan bedrijven. 150 gedreven medewerkers staan klaar met één belangrijk motto: kwaliteit met een sterke persoonlijke toets. Om onze groei te bestendigen, zijn wij voor onze vestiging in Hasselt op zoek naar een (m/v):

Functie: Als Algemeen Directeur van de groep bent u verantwoordelijk voor de opvolging van de beslissingen die genomen worden door de Raad van Bestuur en verzekert u de implementatie ervan. U staat in voor het beheer, de planning, de organisatie en de controle van alle activiteiten die bijdragen tot de professionalisering en realisatie van de beoogde organisatiedoelstellingen. In dit kader stuurt u rechtstreeks de ondersteunende diensten (Finance, HR en IT) aan en bent u lid van het directiecomité. Profiel: U bent houder van een masterdiploma en kunt minimaal 10 jaar werkervaring voorleggen in een operationeel-strategische functie. Deze ervaring heeft eveneens betrekking op het managen van change projecten en het opzetten van efficiënte structuren. Als persoon getuigt u van een hands-on-mentaliteit, assertiviteit, discipline, drive en passie. Aanbod: Een aantrekkelijke werkomgeving in een innoverende organisatie. Een afwisselende jobinhoud in een sterk groeiend marktsegment. Persoonlijke contacten met onze relaties, zowel nationaal als internationaal.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Van Havermaet Groenweghe, Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt, ter attentie van Wendy Knuts, personeelsmanager of via e-mail: wendy.knuts@vhg.be | Tel.: 011 30 13 50.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Algemeen Directeur

www.cevora.be Cevora vzw is het vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. Cevora organiseerde in 2012 voor meer dan 70.000 bedienden en 2.500 werkzoekenden bedrijfsgerichte opleidingen. Voor de continuering van onze activiteiten zoeken we een (m/v)

Medewerker communicatie - Brussel Taak: U ondersteunt de communicatieverantwoordelijke en werkt mee aan het verder uitbouwen van een professionele, resultaatgerichte interne en externe communicatie: coördinatie en uitwerking (e-)mailings en andere promotiecampagnes, sociale media, voorbereiding van beurzen, actualisatie website, opvolging leveranciers, organisatie persconferenties, enz.

Ons aanbod: Een boeiende, voltijdse job in een geëngageerde en sterk uitgebouwde organisatie met 50 medewerkers (ISO gecertificeerd), een contract van onbepaalde duur, een degelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen en (interne) opleidingskansen, een aangename, moderne werkomgeving en mogelijkheid tot thuiswerk vanaf 6 maanden anciënniteit.

Profiel: U beschikt over een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur uit één van volgende richtingen: communicatie, marketing, journalistiek. U bent zeer goed tweetalig (NL/FR). U combineert administratieve nauwgezetheid met organisatietalent, een klantgerichte houding, een vlotte pen en creativiteit. U bent zeer goed vertrouwd met internet en Office toepassingen.

Interesse? Bezorg ons uw motivatiebrief en cv via job@cevora.be, t.a.v. Bart Van Hooreweghe, personeelsverantwoordelijke. Bezoek onze website www.cevora.be voor meer informatie over onze organisatie.

Vacature I 09.03.2013

59


Diploma in zicht? Lanceer je carrière op vacature.com/campus

# Honderden jobs op maat van jouw diploma # Lees de gratis digitale Campus Special op je tablet, pc of smartphone # Tips & tools voor een succesvolle carrièrestart # Ontdek onze Campus Tour in jouw universiteit of hogeschool

Maak vandaag nog jouw profiel aan op vacature.com/campus

en win een e iPad !

60

Vacature I 09.03.2013

Mis ‘em

niet:

zaterd a februa g 23 ri!


23

Jobdag maart 2013

Schrijf je nu in op startatcolruytgroup.be

Bekijk ons eens

      

Colruyt Group, da’s meer dan alleen winkels!

startatcolruytgroup.be

Vacature I 09.03.2013

61

Focusdossier Sales en Marketing

DOSSIER SALES & MARKETING


Maak jij het verschil bij Vacature? Je gaat bij ons voor een bedrijf dat vooroploopt in een snel bewegende sector en wordt omringd door terecht kan voor kwalitatieve carrière-informatie en vacatures. Voor werkgevers vormen onze website, magazine, events en databanken het ideale platform in hun zoektocht naar de perfecte kandidaat.

MANAGER INTERNAL SALES De functie Je richt je samen met je team op de telefonische verkopen van de arbeidsmarktcommunicatiemogelijkheden van references.vacature.com. Je bent hierbij direct verantwoordelijk voor de realisatie van omzet- en marktaandeeldoelstellingen via internal sales. In deze nieuwe functie krijg je de mogelijkheid een team op te bouwen en de internal sales activiteiten binnen ons bedrijf volledig op de kaart te zetten. Taken en verantwoordelijkheden op met als doel optimale verkoop te realiseren voor alle producten bij references.vacature.com. omzet te maximaliseren. integreert deze met bestaande processen. Waar je kunt zorg je voor procesoptimalisatie. talentvolle accountmanagers.

m/v

Jij op voorgedefinieerde KPI’s zoals call activiteit, conversies, marktpenetratie, enz. marktaandeeldoelstellingen te kunnen doorvertalen naar concrete activiteiten en targets voor je team. kansen in de branche te signaleren. processen en groepsprestaties. met rekrutering. Je bent een geboren coach met een duidelijke ‘hands on’ mentaliteit en weet je het beste in je mensen naar boven te halen. Wij Je krijgt de kans je te onplooien in een succesvolle onderneming in een boeiende sector, met een bedrijfscultuur die gericht is op renoveren, ondernemen en klantgericht denken. Je geniet je doelmarkt. Daarbovenop verdien je een competitief salaris, inclusief extralegale voordelen. Vacature bevindt zich in de stijlvolle kantoren van Tour & Taxis in Brussel.

Meteen solliciteren? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar pia.debeuckelaere@vacature.com.

62

Vacature I 09.03.2013


FIELD SALESMANAGER

Onze cliënt, Allibert, in Nivelles, is de Beneluxvestiging van de Franse groep Allibert. Het bedrijf telt in Nivelles 52 medewerkers. Allibert verdeelt voor België en Nederland een ruim pakket sanitaire toestellen, meubilair en accessoires voor badkamerinrichting. De verdeling gebeurt via de doe-het-zelfsector en een aantal gespecialiseerde dealers. Het merk Allibert heeft in zijn segment een reputatie van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten. Om de commerciële activiteiten in de Benelux efficiënt verder uit te bouwen, heeft Allibert de 2 volgende functies (m/v):

UW FUNCTIE: f U bent verantwoordelijk voor de aansturing van de commerciële activiteiten in de Belux. U neemt deze functie geleidelijk over van de algemeen directeur. Allibert voorziet de nodige inwerktijd, op kantoor, in de fabrieken en bij de klanten. f Concreet: * leiden en motiveren van een team van 8 buitendienstmedewerkers * stellen van objectieven en begeleiden van uw medewerkers in het realiseren van de cijfers * fieldbegeleiding is dus een essentieel onderdeel van uw taak * uiteraard bent u zelf ook verantwoordelijk voor het behartigen van enkele klantenrelaties f Samengevat: u tekent het commercieel kader waarbinnen uw buitendienstteam opereert: klantencontacten, marketingtools, prijsbeleid, rapportering … f U werkt nauw samen met inside sales, marketing en logistiek. U rapporteert aan de algemeen directeur. UW PROFIEL: f U volgde een opleiding bachelor of master in een bij voorkeur economische richting. f U hebt enkele jaren leidinggevende saleservaring in een relevante B2B-omgeving. f U spreekt vlot Nederlands en Frans en hebt een werkkennis Engels. f U bent vertrouwd met de specifieke software voor commercieel beheer. f U beschikt over een natuurlijke autoriteit, bent een gedreven, pragmatisch problemsolver en een uitstekend communicator voor de diverse contacten eigen aan deze functie.

ACCOUNTMANAGER Antwerpen/Limburg

UW PROFIEL: f U volgde best een opleiding bachelor of bent gelijkwaardig door ervaring. f Affiniteit met badkamer- of ruimer met binnenhuisinrichting maakt dat u zich thuis voelt in deze business. f Enkele jaren succesvolle commerciële ervaring in een relevante B2B-omgeving leveren u het referentiekader om langetermijnrelaties met klanten uit te bouwen. f Een basiskennis Frans is sowieso nuttig. f U organiseert uw werk doelgericht, kan met klanten mee-denken en bent dus zéér contactvaardig. f U woont in of nabij één van beide provincies.

ALLIBERT BIEDT U VOOR BEIDE FUNCTIES: f Niveaufuncties waarin u mee het commercieel beleid in de Benelux vorm geeft binnen een stabiele ondernemingscontext. f Een decennialang gekend en gewaardeerd merk binnen de sector badkamerinrichting. f Een competitief salarispakket met bedrijfswagen, extralegale voordelen en alle middelen om uw functie professioneel in te vullen. HOE REAGEREN? Zend uw recent cv en motivatieredenering naar Adviesbureau Dreessen, t.a.v. Marie-Thérèse Dreessen, C. Marckxlaan 25, 2550 Kontich. adviesbureau@dreessen.be - www.dreessen.be. Voor alle info: 03 457 22 78, tussen 8 en 17 uur. Elke kandidaat mag rekenen op discretie, persoonlijk advies en een snelle, professionele selectieprocedure mét antwoord. Voor meer bedrijfsinfo: www.allibert.be Adviesbureau Dreessen werkt voor haar opdrachtgevers steeds onder de formule “exclusief contract”.

Lid van de Federatie der Wervings- en Selectiebureaus - erkend selectiebureau voor het Vlaams/Waals/Brussels Gewest: VG.365/B - W RS.200 - B-AB 05.012

UW FUNCTIE: f U bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de commerciële activiteiten in de provincies Antwerpen en Limburg. Allibert voorziet daartoe een degelijke opleiding en inwerkperiode. f Uw cliënteel zijn doe-het-zelfzaken en een aantal in sanitair gespecialiseerde voortverkopers. f U neemt een belangrijk aantal bestaande klanten over. Uiteraard hebt u oog voor het doelgericht ontwikkelen van nieuwe relaties. f Sales heeft hier een belangrijk proactief aspect: klanten ondersteunen en opvolgen in hun verkoopactiviteiten, efficiënt inzetten van marketing, catalogi, folders, introduceren van nieuwe producten, commercieel advies geven. Zo evolueert u tot deskundig partner van uw klant. f U bent omkaderd door een competente binnendienst en een stevig Belgisch en internationaal marketingconcept. f U werkt in een team van 6 accountmanagers en rapporteert aan de field sales manager.

Gespecialiseerd in commercieel-technische niveaufuncties Vacature I 09.03.2013

63

Focusdossier Sales en Marketing

DOSSIER SALES & MARKETING


Focusdossier Sales en Marketing

Alural nvv

Lummen

Tisselt duurzame oppervlaktebehandeling

aluminium constructieprofielen vooral in Oost- en West-Vlaanderen en Noord-Frrankrijk

Account Manager Jong potential met feeling voor techniek Wat magg u van A Alural Al verwachten?

Functie nieuwe potentiële klanten voor Alural Profiel universitair bedrijfseconomische inslaag.

Bent u geboeid door deeze e fun nctie? n

U mag jong zijn verkoper te zijn in hart en nieren.

een portefeuille accounts

po ol.vandeplasscche@inventti.b i e

constructeurs Nederlands-Frans

aluminium georiënteerde industrie

Eng n ngels.

www.alural.be Consultants in verkoop en verkoopmanagement

Van ons krijg je niets. Je verdient het dubbel en dik.

www.inventi.be/vacatures

Wie weet word jij onze rasechte (m/v)

Account Executive Een hoger diploma is één ding. Maar wij zijn vooral geïnteresseerd in je commerciële drive, je klantvriendelijkheid en zin voor initiatief. Als commercieel medewerker op onze binnendienst ondersteun je de Account Managers bij de administratie voor de verkoop van advertentieruimte. Je hebt telefonisch contact met klanten, je maakt rapporten op en voorziet documentatie. Bovendien zorg je voor een perfecte opvolging vanaf het opstellen van de offerte tot en met de verschijning van de advertenties. Je tweetaligheid (NL/FR), administratief talent, commerciële feeling en interesse in de media, maken van jou de veelzijdige duizendpoot die we zoeken.

Bij de Persgroep Publishing maak je het zelf waar. Wij geven je alle kansen om resultaten te behalen. Met passie voor onze sterke merken en producten, zowel kranten (Het Laatste Nieuws, De Morgen), magazines (Dag Allemaal, Joepie, Goed Gevoel, TV Familie) als nieuwe media (HLN.be, DeMorgen.be). Maar je doet het wel op jouw manier. In alle vrijheid en met een flinke portie verantwoordelijkheid. Reken maar dat we je daarvoor weten te waarderen. Van jou verwachten we alvast actie en de drive om telkens die 'extra mile' te gaan. Samen met je team, elke dag opnieuw.

Plaats van tewerkstelling: Asse Gebeten om je grenzen te verleggen? Solliciteer meteen online of check onze andere vacatures.

werkenbijdepersgroep.be

64

Vacature I 09.03.2013

PASSIE VOOR TALENT


Accountmanager In deze zelfstandige functie bent u commercieel verantwoordelijk voor de verkoop, de verhuur en het leveren van serviceadvies voor torenkranen of hefsteigers en liftplatforms aan de afnemers in uw regio, zoals bouwbedrijven, scheepswerven en industriële klanten. U brengt de markt in kaart en pleegt acquisitie bij potentiële klanten. Het actief inspelen op signalen en aanvragen vanuit de markt speelt hierbij een essentiële rol. Door uw sterke communicatieve vaardigheden bent u op de hoogte van de ontwikkelingen en vraagstukken tijdens de trajecten waardoor u in een vroegtijdig stadium hoogwaardig advies uit kunt brengen. U wordt ondersteund door de verkoop binnendienst en rapporteert aan de Commercieel Directeur. Erkenning VG.665/B

Het profiel: • Bachelor werk- en denkniveau, analytisch sterk • Affiniteit met techniek en passende internationale werkervaring • Uitstekende kennis van de Nederlandse, Franse en Engelse taal • Gestructureerd, ondernemend en resultaatgericht

Wat biedt NIBM: • Dynamische, ambitieuze organisatie • Kwalitatief hoogwaardige producten • Korte communicatielijnen, nauwe samenwerking met collega’s • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Geïnteresseerd in deze veelzijdige functie? Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentienummer NGL132 kunt u kijken op www.nibm.com of contact opnemen met Koen Matthijsen, telefoon 03/235 45 50.

Sales Engineer m/v HPR Techniek is een groeiende technische handelsonderneming met vestigingen te Rotterdam en Zaventem. Binnen de Benelux vertegenwoordigt HPR Techniek een aantal gerenommeerde merken van passieve componenten voor toepassing in elektriciteit en elektronica.

is een belangrijke speler op de

Om ons team te versterken, zoeken wij voor onze zetel in Zaventem een SALES ENGINEER m/v Je profiel:

ervaring

Account Manager PrePress & PreMedia Junior Sales Engineer PreMedia

aanverwante. nieuwe klanten. Je werkt nauw samen met de productspecialisten en

(West VL)

(Oost VL - West VL)

IInternal t lS Sales l &O Order d P Processing i

(Kortrijk)

Sterk aanbod.

gestuurd naar: HPR Techniek Leuvensesteenweg 613

Vacature I 09.03.2013

65

Focusdossier Sales en Marketing

DOSSIER SALES & MARKETING NIBM Kraan- en Lifttechniek BVBA is dé leverancier van industrie- en bouwmachines zoals torenkranen, bouwliften en hefplatforms. NIBM staat garant voor betrouwbaarheid, deskundigheid en topkwaliteit en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot de specialist op het gebied van maatwerk. Als exclusief verdeler van de wereldmerken Potain torenkranen en Scanclimber bouwliften en hefplatforms levert NIBM uitsluitend topkwaliteit en toptechniek.


Focusdossier Sales en Marketing

Wat je doet, is niet belangrijk. Wie weet word jij onze rasechte (m/v)

Het is cruciaal voor onze dagelijkse flow.

(Big) Data Miner Consumer Intelligence Ben je een statistisch onderlegde database-professional met een stevige visie op modellering? Heb je bovendien minimaal 3 jaar ervaring in Data-analyse, Business Intelligence of CRM? Dan ben jij misschien de specialist die we zoeken. In deze functie analyseer je het gedrag van onze lezers en ga je na hoe de toekomstige lezersmarkt er zal uitzien. Daarnaast onderzoek je de effectiviteit van marketingcampagnes om zo de Return On Investment te bevorderen.

Bij de Persgroep Publishing maak je het zelf waar. Wij geven je alle kansen om resultaten te behalen. Met passie voor onze sterke merken en producten, zowel kranten (Het Laatste Nieuws, De Morgen), magazines (Dag Allemaal, Joepie, Goed Gevoel, TV Familie) als nieuwe media (HLN.be, DeMorgen.be). Maar je doet het wel op jouw manier. In alle vrijheid en met een flinke portie verantwoordelijkheid. Reken maar dat we je daarvoor weten te waarderen. Van jou verwachten we alvast actie en de drive om telkens die 'extra mile' te gaan. Samen met je team, elke dag opnieuw.

Plaats van tewerkstelling: Asse Gebeten om je grenzen te verleggen? Solliciteer meteen online of check onze andere vacatures.

werkenbijdepersgroep.be

We geven je geen uitdaging. Je grijpt zelf elke kans.

Wie weet word jij onze rasechte (m/v)

Coördinator Contact Center Een hoger diploma is één ding. Maar wij zijn vooral geïnteresseerd in je hands-on mentaliteit en klantvriendelijkheid. Als Coördinator Contact Center volg je tweedelijnsvragen, klachten en opmerkingen op van abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen, Dag Allemaal of één van onze andere titels. Je zoekt naar oplossingen om hen verder te helpen, ook proactief. Bovendien stimuleer je het team en onderneem je acties om de teamtargets te behalen. Combineer je die talenten met kennis van nieuwe media en een praktische kennis van het Frans? Laat dan snel van je horen!

PASSIE VOOR TALENT

Bij de Persgroep Publishing maak je het zelf waar. Wij geven je alle kansen om resultaten te behalen. Met passie voor onze sterke merken en producten, zowel kranten (Het Laatste Nieuws, De Morgen), magazines (Dag Allemaal, Joepie, Goed Gevoel, TV Familie) als nieuwe media (HLN.be, DeMorgen.be). Maar je doet het wel op jouw manier. In alle vrijheid en met een flinke portie verantwoordelijkheid. Reken maar dat we je daarvoor weten te waarderen. Van jou verwachten we alvast actie en de drive om telkens die 'extra mile' te gaan. Samen met je team, elke dag opnieuw.

Plaats van tewerkstelling: Asse Gebeten om je grenzen te verleggen? Solliciteer meteen online of check onze andere vacatures.

werkenbijdepersgroep.be

66

Vacature I 09.03.2013

PASSIE VOOR TALENT


Van ons krijg je niets. Je verdient het dubbel en dik.

Wie weet word jij onze rasechte (m/v)

Account Manager Autozone.be Heb je een neus voor commerciële opportuniteiten en ben je perfect tweetalig (NL/FR)? Combineer je dat met 5 jaar verkoopservaring en een passie voor media en reclame? Dan word jij misschien wel hét gezicht van Autozone.be in jouw regio! Als Account Manager benader je potentiële adverteerders, werf je nieuwe klanten en onderhoud je bestaande klantenrelaties. Je verkoopt advertentieruimte en adviseert je klanten in verband met hun mediaplanning. Bovendien leid je alles in goede banen, van de offerte tot en met de verschijning van advertenties. Je zal werken in de regio Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant.

Bij de Persgroep Publishing maak je het zelf waar. Wij geven je alle kansen om resultaten te behalen. Met passie voor onze sterke merken en producten, zowel kranten (Het Laatste Nieuws, De Morgen), magazines (Dag Allemaal, Joepie, Goed Gevoel, TV Familie) als nieuwe media (HLN.be, DeMorgen.be). Maar je doet het wel op jouw manier. In alle vrijheid en met een flinke portie verantwoordelijkheid. Reken maar dat we je daarvoor weten te waarderen. Van jou verwachten we alvast actie en de drive om telkens die 'extra mile' te gaan. Samen met je team, elke dag opnieuw.

Gebeten om je grenzen te verleggen? Solliciteer meteen online of check onze andere vacatures.

werkenbijdepersgroep.be

PASSIE VOOR TALENT

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse gemeenschap vzw

www.lumaro.be

Tel. 089 75 33 08

Lumaro Vastgoed zoekt ervaren, professionele en zeer enthousiaste makelaars regio Brugge, Dilsen-Stokkem en Durbuy. Prestatiegerichte voorwaarden! Stuur uw motievatiebrief en c.v. naar lumaro@scarlet.be

www.ovsg.be Het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse gemeenschap vzw is de koepelorganisatie en de pedagogische begeleidingsdienst van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel. OVSG treedt op als belangenbehartiger van het gemeentelijk onderwijs en staat ten dienste van ruim 280 school- en centrumbesturen en meer dan 900 onderwijsinstellingen, zowel op administratief-juridisch als op pedagogisch vlak.

Lumaro Vastgoed Met het oog op indiensttreding op 1 september 2013 zoeken wij

een directeur (m/v) pedagogische begeleidingsdienst

een directeur (m/v) A.A.M. Boekhouding & Fiscaliteit BVBA De Burburestraat 11 2000 Antwerpen 03/248.89.32 Zoekt voor snelle indiensttreding een medewerker:

BOEKHOUDER (M/V) voltijds / deeltijds kunnen werken in teamverband voldoende ervaring en bekwaamheid om alle boekhoudkundige aspecten te kunnen behartigen kunnen werken met Expert/M Plus is een pluspunt

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief + cv naar vermeld adres of mail naar : eddy.laurijssen@aam-antwerpen.be

organisatie

een directeur (m/v) advies, vorming en service

een coördinator (m/v) pedagogische begeleiding basisonderwijs De directies hebben hun specifieke opdracht en dragen mee collegiale beleidsverantwoordelijkheid voor de organisatie die zo’n 140 mensen tewerkstelt. De coördinator stuurt de regionaal gestructureerde pedagogische begeleiding voor het basisonderwijs aan. Meer info over de specifieke profielen, de voorwaarden, het verloop van de selectieprocedure, hoe te solliciteren,… is na te lezen op www.ovsg.be, onder de titel vacatures.

Vacature I 09.03.2013

67


68

Vacature I 09.03.2013


Quality Coördinator • Ieper www.pidygourmet.com

actief in de productie en verkoop van producten “klaar om te vullen”. De groep heeft vestigingen in Ieper (België), Halluin (Noord-Frankrijk), Northampton (UK) en New York (USA). Als marktleider in de productie en distributie van bladerdeegproducten staat Pidy garant voor een continue, klantgerichte product- en procesontwikkeling. Aan de basis van dit

Functie:

Profiel:

¡ Als Quality Coördinator sta je mee in voor de kwali- ¡ Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in teits- en veiligheidsgarantie van de Pidy producten een gelijkaardige functie, bij voorkeur in de en diensten. voedingsindustrie. ¡ Je zet interne acties op rond hygiëne en kwaliteit en ¡ Kennis van de kwaliteits- en hygiënenormen zorgt voor een adequate toepassing en opvolging. in de voedingsindustrie is onontbeerlijk (HACCP/BRC/IFS). ¡ Klachten of vragen van klanten over hygiëne en kwaliteit behandel je zeer aandachtig. ¡ Je bent een echte teamplayer en staat bekend voor je people management. ¡ Je geeft de aanzet tot het actualiseren van de HACCP door de kritische beheerspunten voort- ¡ Uitstekende kennis van het Nederlands, durend te monitoren. Frans en Engels is vereist.

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Pidy is een internationale voedingsgroep

succes staan 350 medewerkers. Wil je deel uitmaken van een sterk bedrijf in beweging? Dan ben je de m/v die wij zoeken.

Aanbod: Wil je deel uitmaken van een sterk bedrijf? Dan ben je de m/v die wij zoeken. Je komt terecht in een groeiende onderneming met een collegiale werksfeer die je de mogelijkheid biedt om je professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen met ruimte voor initiatief en zelfstandig werken. We bieden je voor deze functies een competitief salarispakket en extralegale voordelen. Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar info@ago.bz. Ago International, garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Voor bijkomende inlichtingen bel naar 056 22 80 64 of 0473 244 501.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille • London

info@ago.bz

Deze vacature vind je ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Ago International behoort tot de top 10 van de Belgische Human

Searcher & Recruiter

Resources rekruterings- en selectiekantoren. Kwaliteit, Functie:

Profiel: ¡ Je bent een doorzetter en optimist die kansen ziet én creëert. Je bezit een uitermate goede mensenkennis.

klanten én topkandidaten

¡ Je zoekt voor onze klanten naar de perfecte match tussen hun behoeften en de competenties van potentiële topkandidaten en creëert een win-win-situatie waarin de kandidaten in de passende job terechtkomen en onze klanten de meest geschikte kandidaat ontvangen.

die we sinds de oprichting

¡ Je bent enthousiast actief zoekend !!!

in 1989 dagelijks bij elkaar

¡ Je stippelt een rekruteringsstrategie uit en brengt zowel markten als kandidaten in kaart via networking, direct search, sourcing, database search en campus recruitment.

en integriteit staan centraal. Dat weten onze talrijke

brengen.

¡ Je hebt een neus voor toptalent en voelt je als een vis in het water in de wereld van de “war on talent”.

Voor het hoofdkantoor in Kortrijk zoeken we

¡ Je staat in direct contact met kandidaten en klanten. ¡ Je rapporteert wekelijks de geboekte resultaten aan de directie.

¡ Je bent gepassioneerd, gedreven en authentiek. ¡ Je bent bij voorkeur master gelijkwaardig door ervaring.

¡ Je hebt effectieve search ervaring binnen een professionele context. ¡ Je bent ondernemend en hebt oog voor kwaliteit en service. Systematisch scoren is voor jou belangrijk !

bijkomend talent m/v) Aanbod: Ervaren professionals kunnen rekenen op een uitermate aantrekkelijk remuneratiepakket.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment

Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar patrick@ago.bz Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur.

Kortrijk • Gent • Brussel • Lille • London

info@ago.bz

Deze vacature vind je ook op

of

www.ago.bz Vacature I 09.03.2013

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

snelheid, doelgerichtheid

69


Wat je doet, is niet belangrijk. Het is cruciaal voor onze dagelijkse flow.

Wie weet word jij onze rasechte (m/v)

Java Developer Heb je een passie voor programmeren en een goede kennis van Java? Dan pas jij misschien wel in ons team! Als Java Developer ontwikkel je functionaliteiten voor de

Bij de Persgroep Publishing maak je het zelf waar. Wij geven je alle kansen om resultaten te behalen. Met passie voor onze sterke merken en producten, zowel kranten (Het Laatste Nieuws, De Morgen), magazines (Dag Allemaal, Joepie, Goed Gevoel, TV Familie) als nieuwe media (HLN.be, DeMorgen.be). Maar je doet het wel op jouw manier. In alle vrijheid en met een flinke portie verantwoordelijkheid. Reken maar dat we je daarvoor weten te waarderen. Van jou verwachten we alvast actie en de drive om telkens die 'extra mile' te gaan. Samen met je team, elke dag opnieuw.

sites van De Persgroep (bv. HLN.be, Autozone.be, Volkskrant.nl‌). Je zorgt voor analyse, bepaalt technische requirements van de applicaties en schrijft documentatie. Dankzij de scrum-methodologie kan je verschillende projecten tegelijk de baas. Je gedrevenheid en je kennis van databasemodellering, SQL en de Engelse taal maken het plaatje compleet. Plaats van tewerkstelling: Asse Gebeten om je grenzen te verleggen? Solliciteer meteen online of check onze andere vacatures.

werkenbijdepersgroep.be

PASSIE VOOR TALENT

20/03/2013 Hoe vier jij de Dag van de Ingenieur? Laat het ons weten.

www.dagvandeingenieur.be

70

Vacature I 09.03.2013


Gemeentebestuur WEZEMBEEK-OPPEM werft aan voor onmiddellijke indiensttreding (m/v)

1 bestuurssecretaris (staf) niveau A - voltijds - statutair Vereist diploma : masterdiploma of gelijkgesteld richting rechten

1 administratief medewerker secretariaat niveau C - voltijds - statutair - werfreserve van 2 jaar Vereist diploma : HSO of gelijkgesteld Alle nuttige privédienstjaren worden in aanmerking genomen. U kan genieten van een interessante verlofregeling : 35 werkdagen. Andere voordelen zijn : maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel. 02/783.12.40 Indien u wenst te werken in een aangename en groene werkomgeving waarbij u regelmatig in contact komt met de burger, gelieve dan uiterlijk op 26 maart 2013, uw gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae en een afschrift van diploma (Nederlandstalig of een Franstalig- met bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd door Selor (art. 7), per brief, te sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen, L. Marcelisstraat 134 te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM of door e-mail aan: dirk.vansever@wezembeek-oppem.be.

VERBETER UW CARRIERE

MET EEN TOP MBA

Geef vorm aan de toekomst

De Grootste

Kom mee de dromen en ambities van zes miljoen Vlamingen waarmaken.

Internationale MBA

Vind jij ook dat iedereen even veel keuzevrijheid verdient om zijn leven vorm te geven? Heb je een brede maatschappelijke interesse en ben je gebeten door politiek? Dan moet je zeker solliciteren.

Fair van BRUSSEL

Donderdag, 21 Maart

Wij zoeken voor onze communicatiedienst een stafmedewerker (m/v) in Gescostatuut De volledige functieomschrijving en alle informatie over deze vacature en het Gescostatuut vind je op www.s-p-a.be/vacatures

Mogelijkheden van het evenement:

Het VLAAMS ABVV zoekt een (m/v)

EDUCATIEF MEDEWERKER Voor het uitbouwen van de ABVV-seniorenwerking als syndicale beweging voor en door senioren. Je maakt educatieve pakketten en ondersteunt de landelijke stuurgroep met seniorenvrijwilligers.

Gratis ingang op

topmba.com

PROFIEL: • diploma hoger onderwijs (sociale richting) • interesse in syndicaal-politieke seniorenthema’s • ervaring met vormingswerk of sociaal cultureel verenigingswerk is een pluspunt • Je kan je terugvinden in de ABVV-doelstellingen. WE BIEDEN: • een voltijds contract van onbepaalde duur • loon volgens ABVV-barema • standplaats Brussel. Het takenpakket kan via e-mail opgevraagd worden bij de personeelsdienst (zie verder). Interesse? Stuur t.e.m. 29 maart 2013 een brief met cv naar Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, of via e-mail (aanbevolen) naar de dienst P&O, t.a.v. Stiene Van Rie, directeur: PenO@vlaams.abvv.be Vacature I 09.03.2013

71


TH

10

VLERICK HR DAY!

‘HR PRACTITIONERS MEET HR ACADEMY’ 12 juni 2013 – Vlerick Business School, Campus Gent • Een conferentie met toonaangevende sprekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven. • State-of-the-art topics en de nieuwste HR-trends. • U kiest zelf welke workshops of sessies u wenst te volgen.

NIEUWE INZICHTEN UIT DE ACADEMISCHE WERELD NAPO OLEON'S S GLAN NCE: THE SE ECRE ET OF ST TRATE EGY Y

THE VALUE OF F HA APPIN NESS: HOW EMPLO OYEE WELL--BEIN NG DRIV VES PR ROFITS S

Prof William Duggan Columbia Business School

Author of How to Avoid a Near Life Experience

In strategy, you always need new ideas, because the future is never exactly the same as the past. But how do you get a creative idea? This talk draws on psychology and military strategy to show how creative ideas form in the human mind.

Prime Foundation Partners

Media Sponsors

WWW.VLERICK.COM/NL/HRDAY 72

Vacature I 09.03.2013

In his session, Steve Head will talk about motivation under pressure. He will take the audience on a journey of self-awareness that will increase their ability to more positively impact others and maximise personal and team performance. And this with increased resilience.


Kwaliteitscoördinator / Preventieadviseur Je uitdagingen

Werminval biedt je

Je bent hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van het kwaliteitsbeleid. Je zorgt voor een constante kwaliteit en stuurt bij waar nodig. Hiernaast ben je eveneens, in samenwerking met een collega, verantwoordelijk voor het implementeren van procedures en processen inzake preventie en bescherming op het werk. Je ziet ook toe op de uitvoering ervan teneinde de wettelijke normen na te leven.

Een voltijdse betrekking in een boeiende sector, een competitief loon aangevuld met groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. Een stimulerende werksfeer en een mensgerichte omgeving. “Wie graag werkt en zich goed voelt, is tot veel in staat.”

Je profiel Je bezit een masterdiploma aangevuld met minimum 3 jaar relevante ervaring. Je bent iemand die creatief en inventief zoekt naar praktische oplossingen. Je bent een goed bemiddelaar. Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands en Engels.

Meer jobs op

www.ascento.be

Is dit de uitdaging die je zoekt? Stuur dan uiterlijk op 31/03/2013 je CV en motivatiebrief naar Ascento t.a.v. Debra Van den Bleeken, Roderveldlaan 3, 2600 Berchem of mail naar sollicitaties.antwerpen@ascento.be. Kijk op www.werminval.be voor een eerste kennismaking.

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103 - 00309-405

Werminval is, als één van de eerste beschutte werkplaatsen in Vlaanderen ontstaan in het begin van de jaren 1960, een absolute koploper. Vanuit de doelstelling personen met een handicap volwaardige kansen te geven in het arbeidsproces, draagt Werminval zorg voor een duurzame, optimale tewerkstelling voor zijn 300 medewerkers door een gezond evenwicht te creëren tussen de sociale invalshoek en de steeds nieuwe economische uitdagingen. Wil jij je engageren om de kwaliteits- en veiligheidsgedachte uit te dragen binnen onze organisatie? Momenteel kijkt Werminval uit naar een (m/v):

Ascento behoort tot t-groep NV

OP ZOEK NAAR EEN BOEIENDE JOB? VOLG DE OPLEIDING

JAVA ENTERPRISE ONTWIKKELAAR

www.jobber.be www.vdab.be

regio Gent

Wil je applicaties leren ontwikkelen en programmeren? Droom je van een job in IT? Wil je behalve Nederlands en Engels ook de Java-taal op je cv? Dan is deze gratis opleiding zeker iets voor jou! Jouw profiel: je bent werkzoekend en je kan minimum functioneren op een niveau hoger onderwijs. Je hebt een sterke interesse voor informatica en internettoepassingen en een passieve kennis van het Engels. Voorkennis van een programmeertaal is een pluspunt. Programma: je leert zowel de Java Standard Edition (Java SE) als de Java Enterprise Edition (Java EE) kennen. Je leert dus naast objectgeoriënteerd

programmeren ook de Java EE-applicaties ontwikkelen. Verder verwerf je een basiskennis van HTML, databanken, XML en CSS. Je wordt begeleid in het vinden van een stage en een job. Praktische informatie: deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Gent start op 8 april 2013 en eindigt in december 2013 (inclusief bedrijfsstage van 6 weken). Interesse? Kom naar een vrijblijvende infosessie op 12 maart of 25 maart 2013 om 9u30 in de VDAB Werkwinkel, Minnemeers 2 in Gent. Mail voor een uitnodiging of meer info naar Gerda Piens, gerda.piens@vdab.be. Reageer zo snel mogelijk! Surf naar www.jobber.be voor het gedetailleerde programma van de opleiding.

DOE ZOALS DUIZENDEN MENSEN DIE EEN JOB HEBBEN GEVONDEN DANKZIJ: JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Sonitron, gevestigd in Sint-Niklaas, is sinds 1977 een vaste waarde en Europees marktleider in de ontwikkeling en productie van piezo-keramische elektronica componenten: buzzers, transducers en flinterdunne paneelspeakers voor multimedia toepassingen. De producten van SONITRON vinden hun toepassingen in de industriële, particuliere en militaire wereld. Om haar klanten maximale kwaliteit te garanderen zoekt SONITRON een (M/V):

QUALITY CONTROL SUPERVISOR Functie: Je wordt verantwoordelijk voor de toepassing van het ISO kwaliteitssysteem binnen de productie. Concreet sta je in voor steekproeven en inspectie van de inkomende goederen en uitgaande producties en werk je mee aan verbeterprojecten. Je bent bereid onze technologische meettoestellen aan te leren.

Profiel: Je genoot een opleiding in electro-mechanica (A1 of A2) en hebt bij voorkeur ervaring in kwaliteitscontrole. Je bent een communicatieve teamspeler, gepassioneerd door kwaliteit, diplomatisch, oplossingsgericht, nauwkeurig en ordelijk.

Aanbod: Sonitron biedt je doorgroeimogelijkheden in een dynamische werksfeer. Reken op een goede opleiding door de ervaren Sonitron medewerkers en een competitief salaris met extra-legale voordelen.

Interesse? Solliciteer online via www.searchselection.com of mail tav Myra Vandekerckhove, m.vandekerckhove@searchselection.com. Search & Selection - Koning Albertlaan 79 - 9000 Gent - tel: 09/243 40 80. Meer over Sonitron: www.sonitron.be

BELGIË • NEDERLAND • FRANKRIJK • Z-AFRIKA

VG. 490/B

Vacature I 09.03.2013

73


$ ! & * ) & '')    + ,) 2 3 3) & *  ) ,$ * )'( 0

   "      

 * + $ ,. % ($  '0  )

) & #   # '( ! 

 + '&1  / $ ,* !  % ($ '0 )

) &! &  #  *  ) ! # "  ! & 33& * $    $        # 3&  % ) &  !      ) ! * + ) ) '(  + ,) '%  &  ) & * 

  %

&&     #

 &  " ,&!  4  ## )  $ &

 

mensenwerk

74

Vacature I 09.03.2013


ARE YOU THE LINGUISTIC SUPPORT ENGINEER WE ARE LOOKING FOR?

HOW WOULD YOU TRANSLATE Volvo Customer Solutions offers on the spot and round-the-clock customer and dealer support. The support consists of communication and solution services in breakdown support and technical support. You assist dealers in your language area with spare parts queries, electronics and diagnostics. These issues ask a technical background, an analytic and problem solving mind. You speak fluent English and one of the following language combinations: French & Dutch / German & Dutch / Swedish & Norwegian / Russian & Czech / Russian & Polish. You are willing to work in a shift rotation, and you have a natural feel for continuous learning and personal involvement. Please register your application & upload your CV through Volvo Recruitment Online tool at www.volvogroup.jobs

VOLVO JOBEVENT MARCH ND 2 & 16TH SIGN IN ON www.volvogroup.jobs

VOLVO GROUP BELGIUM is the covering name for Volvo Trucks, Volvo IT, Volvo Logistics Services and Volvo Customer Solutions in Ghent.

Schelstraete & Desmedt Talent Award 2013 Winnaars van de 13° editie: Catherine Bulkaert (Université de Liège) en Lien Vossaert (Universiteit Gent) - zie ook artikel verder in dit magazine Met de medewerking van mediapartners

www.s-d.be Op de foto, van links naar rechts: Frank Schelstraete (Schelstraete & Desmedt), Pierre Braconnier (GlaxoSmithKline), Isabelle Hansez (Université de Liège), Joëlle Fabri (Orangina Schweppes), Vanessa Delacourt (Schelstraete & Desmedt), Nick Leenaert (Unilin), Peter Vlerick (Universiteit Gent), Lien Vossaert (Universiteit Gent), Ronald Bledow (Universiteit Gent), Jan Van Hootegem (Vandemoortele). (niet op foto: Catherine Bulkaert)

Vacature I 09.03.2013

75


Personnel Managers Club

Junior PM Club Expeditie loopbaan Gastspreker: Els Roelandt, Vion

www.pmclub.be

Een event dat je niet mag negeren.

Alles wat je ĂŠcht moet weten over HR-analytics 28 maart 2013 Gastsprekers:

Pierre Eggermont,

Gunther Verhelst,

Luk Smeyers,

senior HR-consultant Velouria

Presales Consultant SD Worx

mede-eigenaar van iNostix

Wees erbij: schrijf in via www.pmclub.be

Ius Laboris BELGIUM

CLAEYS & ENGELS

76

Vacature I 09.03.2013


Best Workplaces 2013 Belgium

ONTDEK DE BEST WORKPLACES 2013! De bedrijfscultuur is hier bijzonder. Het is alsof f je thuis komt k .

Je hebt hier de vrijheid om “jezelf te kunnen zijn en zelfstandigg met eigen g verantwoordelijkheid je job uit te voeren.”

Je bent een mens J met een naam en ggeen nummer. Ik blijf tot mi n pensioen! mij

j organisatie g biedt “eenMijn superleuke p bedrijfsj cultuur waarbijj iedereen een gelijke kans krijgt om door te groeien.” Het manag agement zit niet in een ivoren toren en vindt het echt belangrijk g wat er op de werkvloer leeft.

Vacature I 09.03.2013

77


BEST WORKPLACES < 500 WERKNEMERS Winnaar:

Nr. 2

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 3

Nr. 8

Nr. 4

Nr. 5 + Special award

Nr. 9

Nr. 10

BEST WORKPLACES > 500 WERKNEMERS Winnaar:

Nr. 6 + Special award

Nr. 2

Nr. 7

Nr. 3

Nr. 4 + Special award

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 5

Nr. 10

10 INSPIRERENDE MANIEREN OM TE BOUWEN " " " " "! 1. WEES WELKOM

Bij volgt iedereen, betrokken bij werving en selectie, een tweedaagse training& 0" * -* ! + 2' g the rig + 0 * . -* 0 * 0 worden getraind in het stellen van gedragsgerichte vragen om de waarden, competenties en motivaties van elke

introspectie training, peer feedback en coaching& 0( . --* ' " * -* ' & 0* + ! Om leidinggevenden te ondersteunen in een hun rol als coach, heeft * ) * ( " 2 0 . ( ' * ( 0 2+gewerkt op het i' + ( ' * + 0 2t is een site waar leidinggevenden terecht kunnen voor hints en tips en waar ze via blogs ervaringen kunnen delen met andere leidinggevenden

te garand* ( * ' probeert haar nieuwe medewerkers zo snel en zo goed mogelijk te integ( * ( * ' 0 " + 0 * + 02' . delijke gedeelte zorgen ze ook voor uitgebreide netwerkmog* -21$ * ) * ' 0 . 02" 0* * ' 0 * ( " . ' * * -" / * ( * ' 2ging . ' g0 3 voor jonge medewerkers die allerlei activiteiten organiseert en zo zorgt voor de 2+% . # 0/ ' 0* * ' 02' + * ( ' 0' * + # * ( $ 0

Bij kunnen de medewerkers via werkgroepen suggesties doen en betrokken raken bij beslissingen die hun job, werkomgeving of de volledige organisatie beĂŻnvloeden

CATIE, COMMUNICATIE

2

78

Vacature I 09.03.2013

Bij Amgen wordt elke maand een groep medewerkers uitgenodigd voor een 3 ( * $ " + 0 * * + 2' g 0 * + 0) * 0 * ' * ( -0 nager en de edisch 2(* ! + * ( 0 oel van dit ontbijt is om op een informele en aangename manier te kunnen spreken over alle mogelijke ond* ( # * ( * ' 0

4. JOUW MENING TELT!

2. DE BESTE BAAS

Bij ontwikkelde men een op maat gemaakt opleidingsprogramma voor managers en leidingg* / * ' ) * ' 0 * opleiding biedt leerkansen aangeboden

deze sessies worden telkens 10 Ă 12 medewerkers uitgenodigd om gedurende 1,5 uur op een ongedwongen en open manier al hun vragen, wensen en bedenkingen te bespreken met de CEO en de HR di( * ! + * ( 0

organiseert regelmatig0 * . -* 0 * " " 2. ' " 0

Bij is het essentieel con+ 2' 0+* 0/ * ( % * + * ( * ' 0 0) 2+0+* 0) . * ' 0geven ze alle medewerkers de kans hun feedback te geven omtrent hun werkomgeving maar ook over hun manag* ( 0 anagers worden aangemoedigd om, via deze feedback van de werknemers, na te denken over hun manag* * ' + 0" + 21-


9. ONTWIKKEL EN ONTPLOOI

Nadien wordt de feedback gebruikt om een actie plan op te stellen waar managers aan werken, samen met hun medewerkers.

5. EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM

heeft wel een erg originele manier om haar medewerkers dagelijks iets kraakvers aan te bieden. Op het terras van SAS kan men een tuintje met allerlei verse kruiden vinden waarmee elke medewerker zijn/haar lunch mag kruiden. Medewerkers van worden sterk aangemoedigd in hun sportieve activiteiten. Elke middag krijgen de medewerkers tijdens hun pauze de kans een ruim aanbod aan sporten te beoefenen. Decathlon stelt heel wat sportmateriaal ter beschikking voor de medewerkers om zich mee uit te leven.

Bruno Denys (CEO, AE), Luc De Bodt (HR Director, AE)

6. MIJN WERK IS MEER DAN EEN JOB

hecht veel belang aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Elke winkel kreeg een petekindje toegewezen 1:8 8 9 8 7 &9 3 7 - 0:8 < 7 + 4 5 $ 9 03 % 7 5 4 2) 7 5 4 gt De medewerkers dragen de emotionele verantwoordelijkheid door de briefwisseling met het petekindje te verzor gen. Elk jaar wordt een van de medewerkers bij verkozen to3 7 4 otimer of the year . Deze persoon was gedurende het afgelopen jaar de perfecte belichaming # < 8 7 ; 9 7 4 5 3 :, 9 7 6 < < 4 ; 9 8 7 9 8 7 6 5 4 ; 3 7 &:9 4 voor beloond.

Matt Crabtree

7. AFWISSELEND, VERSCHILLEND, VERSCHEIDEN EN DIVERS

stelt veel in het werk om discriminatie tegen te gaan en om elke persoon gelijke kansen te geven. In dit / < ; 9 4 7 &9 9 23 7 ; 9 005 7 5 7 7 gelanceerd ( 7 9 ) 5 * - 3 9 7 8 3 :( :) 04 :, :8 < 3 io8 7 03 :5 8 ) 7 7 - * 9 ) ). Deze concrete en pragmatische procedure wordt toegepast om het respect voor de antidiscriminatieregels te garanderen. De S3 < ; ) < , 1< ) ) < ; 9 - 4 ) 7 :# 9 4 ) 7 < * 9 8 3 7 zijn medewerkers van van allochtone origine. Dit zijn medewerkers van de Stad met een persoonlijke missie: zij willen dat talent optimaal wordt benut in onze samenleving. Om anderen te motiveren om bij Stad Gent te solliciteren, brengen zij vanuit hun ervaring getuigenissen.

In samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kortrijk heeft een opleidingstraject uitgewerkt waarbij het mogelijk is via een verkorte route een volwaardig Bachelor dip* 5 , < 7 3 9 7 &< * 9 8 % 7 5 8 04 9 9 3 7 19 3 9 / 9 8 3 7 ; :3 7 dat de competenties die de studenten 5 + 7 ; 9 7 6 9 4 / # * 5 9 4 7 1:$ 7 0 5 8 < * ; ) 7 # 9 4 6 9 4 ven, meetellen als studiepunten. Om tegemoet te komen aan een optimale professionele ontwikkeling van medewerkers richtte 7 ; 9 7 009 8 3 7 - ) :n9 ) ) 7 ! 0&5 5 * 7 5 + % 7 :3 7 3 9 < , 7 / 5 , 3 7 7 ; < gen per maand samen om te brainstormen over nieuwe opleidingen, modules te ontwikkelen en bestaande opleidingen te optimaliseren.

Sabine Gekiere (HR Department Director, Mc Donalds Belgium) en Dirk Buyens (Academisch Decaan, Vlerick Business School)

10$ ! FLEX IT UP!

8. BLOEMETJES

Bij gaat men resoluut voor een persoonlijke aanpak. Zo werd er bij het 10-jarig bestaan van de organisatie een groot feest georganiseerd in het buitenland en kregen de medewerkers allemaal een gepersonali-

CTG he3 7 * ex Income * an , dat er op gericht is de medewerker zoveel mogelijk duidelijkheid en zeggenschap te geven over zijn/haar pakket van voordelen.

Jaarlijks organiseert AE in het najaar een teambuildingsweekend op locatie. Voor AE is dat een unieke gelegenheid om de medewerkers, maar ook hun partners te bedanken met lekker eten, een toffe namiddagactiviteit, een spetterend fuif en overnachting ter plaatse.

de medewerkers vrij zijn om te bepalen waar en wanneer ze werken. Alleen de resultaten die mensen halen worden geĂŤvalueerd. Openheid, betrokkenheid en vertrouwen staan hierbij centraal.

Bij

streeft men naar maxima-

Vacature I 09.03.2013

3 79


? > = < McDona4 3 2s staat het merk = n rechtstreeks contact met de klanten v= a onze me3 . ' . ,+ . ,1 & ; 8 5 5 ,7 - ; + % 6 6 . 6 ; ' . ; 6 = . 0; 5 6 3 . ,1 ; 1 0. 4 4 . 6 ; 3 5 6 ; 3 5 0; 3 . ; - . 6 1 ; 9 . 6 0,5 5 4 ; 1 05 5 0, 3 5 0; 7 6 ) . ; - . 6 1 . 6 ; # " ,5 6 3 ; a- " 5 1 1 5 3 7 ,1 2; ) = < 6 & ; ! . ; ) = < 6 ; / . 0; g. ) = 9 / 0; * 5 6 ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 & ; # : . 6 1 . 6 ; - 5 + . 6 ; / . 0; * . ,1 9 / = 4 2; 4 1 ; 7 6 ) . ; - . 3 . ' . ,+ . ,1 ; 0. * ,. 3 . 6 ; ) = < 6 $ ; ' 7 ,3 . 6 ; 3 . ; + 4 5 6 0. 6 ; g7 . 3 ; " . 3 = . 6 3 ; . 6 ; ) = < 6 ; ) . ; 0. * ,. 3 . 6 & E6 ; 3 . ) . ; 7 * . ,0% = g= 6 g; = 1 ; geïntegr. . ,3 ; = 6 ; 3 . ; 9 % 4 0% % ,; * 5 6 ; 3 . ; 7 ,g5 6 = 1 5 0=. &

; g. 4 7 7 0; 1 0. ,+ ; = 6 ; . . 6 ; / 7 ,= ) 7 6 05 4 . ; 7 ,g5 6 = 1 5 0=. 1 0,% 9 0% % ,; 7 ; " 5 1 = 1 ; * 5 6 ; u= 0g. 1 ,7 + . 6 ; ' 5 5 ,3 . 6 ; . 6 ; . . 6 ; # 9 7 ( 0/ = 6 + ; ( ; 9 7 ( 5 9 02;- = 6 3 1 . 0& ; . ; 7 9 % 1 1 . 6 ; 7 6 1 ; 1 0. . 3 1 ; 7 ; 3 . ; * ,5 5 g ; # 7 . ; + % 6 6 . 6 ; ' = < ; ; 1 5 - . 6 ; 07 0; . . 6 ; 6 g; " . 0. ,. ; ?

#

,. 5 0; 4 5 9 . ; 7 ; 7 ,+ ®2heef0; ; . . 6 ; 7 " < . 9 0=. f; ) = 9 / 0;7 ; / . 0;,. 1 % 4 05 5 0;* 5 6 ; 7 6 ) . ; = 6 1 5 6 6 = 6 gen. D. ; ( 9 7 6 1 % 4 05 6 01 ; ) = < 6 ; 3 . ; 5 - " 5 1 1 5 3 . % ,1 ; * 5 6 ; / . 0; " . 3 ,= < ; . 6 ; . ,; = 1 ; . . 6 ; 3 % = 3 . 4 = < + ; * . ," 5 6 3 ; 0% 1 1 . 6 ; 3 . ; 0. * ,. 3 . 6 / . = 3 ; * 5 6 ; 3 . ; - . 3 . ' . ,+ . ,1 ; . 6 ; 3 = . ; * 5 6 ; 3 . ; + 4 5 6 0. 6 & ; 8 % 1 ; ' . 0. 6 ; ' 5 0; / 6 ; a- " = 0=. 1 ; . 6 ; 6 7 3 . 6 ; ) = < 6 $ ; g. . 0; ; 3 . ; / 5 6 3 * 5 0. 6 ; 7 - ; . . 6 ; 9 7 6 0=6 % . ; * . ," . 0. ,= 6 g; 7 ; 0. ; ) . 00. 6 & ; # Samen g,7 . = . 6 2; 1 9 / . 0; * 7 7 ,; ; / . 0; 7 6 - = 1 + . 6 " 5 ,. ; * 7 7 ,3 . . 4 ; 3 5 0; 3 . ; - . 3 . ' . ,+ . ,1 ; ) = 9 / ; 0. ,. 9 / 0;. . 6 ; 3 . . 4 ; * 7 . 4 . 6 ; * 5 6 ; 3 . ; 5 5 6 ) = . 6 4 = < + . ; g,7 . = ; . 6 ; 3 . ; . * 7 4 % 0=. ; 3 = . ; ; ,. 9 . 6 0;3 7 7 ,- 5 5 + 0&

www.s4 = m-werken." . ? et = euwe erken met z= < n " reed gamma aan maatregelen en = n= t= at= . werken en telewerken draag0;. ,; 07 . ; " = < ; 3 5 0; > ; . . 6 ; 9 4 = 6 0g. ,= 9 / 0. ; # great lace to work®2;= 1 ; . 6 ; " 4 = < 0& ; 8 = 0;+ 5 3 . ,0;" = 6 6 . 6 ; 7 6 ) . ; 6 = . % ' . ; ' 5 5 ,3 . 6 1 0,% c0% % ,; * 5 6 ; ;( ; 1 05 5 0;* 7 7 ,; . , 7 ,- 5 6 9 . $ ; - 7 ' . ,- . 6 0$; 9 9 7 % n05 " = 4 = 0 $ ; . 1 7 6 1 = * . 6 . 1 1 ; . 6 ; 7 9 5 4 ; - " . 3 3 . 3 6 . 1 1 & ; ; ! 7 ; g. . 0; > ; ) = < 6 ; manag. ,1 ; . 6 ; - . 3 . ' . ,+ . ,1 ; ,% = - 0. ; . 6 ; * . ,5 6 0' 7 7 ,3 . 4 = < + / . = 3 ; " = 6 6 . 6 ; . . 6 resultaat gedreven omg. * = 6 g, verhoog0; 3 . ; 5 ," . = 3 1 0ev,. 3 . 6 / . = 3 ; . 6 ; 4 . * . ,0; > ; . . 6 ; " . 4 5 6 g,= < + . ; - 5 5 01 9 / 5 . 4 = < + . ; . 6 ; . 9 7 4 7 g= 1 9 / . ; " = < 3 ,5 g. ; 07 0; 3 . ; 1 5 - . 6 4 . * = 6 g& ?

. ; ) = < 6 ; 7 6 1 ; . ,* 5 6 ; " . ' % 1 0; 3 5 0; ' = < ; 5 4 1 ; 7 ,g5 6 = 1 5 0=. ; . 4 + . ; 3 5 g ' . . ,; / . 0;* . ,1 9 / = 4 ; + % 6 6 . 6 ; - 5 + . 6 ; * 7 7 ,; 7 6 ) . ; 5 1 1 7 9 = 5 0. 1 & ; Ons d7 . 4 ; = 1 ; 7 - ; . 4 + . ; 5 1 1 7 9 = 5 0. ; 3 . ; + 5 6 1 ; 0. ; " = . 3 . 6 ; " = 6 6 . 6 ; ) = < n of h5 5 ,; ; % 6 = . + . ; " = < 3 ,5 g. ; 5 5 6 ; : 5 ,1 ; > . 4 g= % - ; 0. ; ; 1 9 / = 00. ,. 6 & ; = < werken daarom dagdage4 = < + s aan n= euwe moge4 = < + / eden om onze assoc= ates de " est moge4 = < + e werkomgev= ng te " = eden door " v. het " evorderen van onze commun= cat= . kanalen, ons doorgedreven evaluat= . 1 1 0. . - ; . 6 ; ger= chte = n= t= at= even zoals ons m" assad7 ,; ,7 gramma.

? 7 7 ,; arglass®; ) = < 6 ; 3 . ; ,. 1 % 4 05 0. 6 ; * 5 6 ; ,. 5 0; 4 5 9 . ; 07 ; 7 ,+ ® ee6 ; = deale tool 7 - ; 3 = . ; ) 5 + . 6 ; 3 = . ; ,. . 3 1 ; 7 . 3 ; 4 7 . 6 ; . 6 ; . ' 5 5 ,3 . . ,3 ; ' 7 ,3 . 6 $ ; * . ,3 . ,; 0. ; * . ,r 5 6 + . ,. 6 ; " = 6 6 . 6 ; 3 . ; 7 ,g5 6 = 1 5 0=. ; . 6 ; 7 - ; 9 7 6 9 ,. 0. ; 5 9 0=. 4 5 6 6 . 6 ; % = 0; 0. ; ' . ,+ . 6 rond de thema2s waar" = nnen nog vooru= tgang kan ge" oekt worden. Door 3 . ; 9 7 6 0=6 % 0. = 0;= 6 ; 3 . . 4 6 5 - . ; 5 5 6 ; G,. 5 0; 4 5 9 . ; 07 ; 7 ,k®; " 4 = < 0;/ . 0;% = 0gewerkte a9 0=. 4 5 6 ; 7 7 + ; 7 ; = . 3 . ,1 ; 5 . 6 3 5 ; " = 6 6 . 6 ; arglass®.; > = < ; 5 ,g4 5 1 1 ; ' = 4 ; - . 6 ; d5 0; # : 5 5 01 9 / 5 . 4 = < + ; > . 0,7 + + . 6 ; O6 3 . ,6 . - . 6 2;= 6 ; / . 0; 8 v5 6 ; = . 3 . ,. ; - . 3 . ' . ,+ . ,; ) = 0& ; Onze EO; . 5 6 ( 5 % 4 ; . 1 1 . 6 ; gaf alvast het g7 . 3 . ; * 7 7 ," . . 4 3 ; . 6 ; ) 7 ,gde ervoor dat meer d5 6 ; ; = - " % ,g1 . ; " . 3 ,= < * . 6 ; 1 5 - . 6 ; - . 0; 5 ,g4 5 1 1 ; * = 5 ; 3 . ; a9 0=. ; # . = 1 7 4 = 3 5 = ,2;g. 3 % ,. 6 3 . ; 6 ; ' . . + ; = 6 = 0=5 0=. * . 6 ; 6 5 - . 6 ; voor het goede doel.

4

80

Vacature I 09.03.2013

HR Manager, ®


EEN TROTSE WERKNEMER IS EEN TEVREDEN WERKNEMER 2: 8

: 02( : 9 8 7 6 : 5 4 8 3 210/ .- , : 5 + 8 # : : 8 Best Workplaces 2013 Belgium

: 4 8 G1: - 4 8 .- , : 8 4 28 3 210® I9 5 4 * 4 " 4 : 8 * 5 8 / - 14 9 : 18 % - 9 8 :9 8 8

.: 1*, 08 6 " 5 * 9 : 5 5 8

, 22.8

: : 4 8 - .8 ( : : 18 # - 9 8 4 ) * 9 4 * g8 $ - - 1

8) : 1: .# ) * $ # : 8 : 1% - 1*ng8 ( : 4 8

E: 9 8 7 6 : 5 4 8 3 210/ .- , : + 8 * 5 8 : : 9 8 ) : 102( ge% * 9 g8 ) - - 1*9 8 $ : 8 # : 8 ( : 9 5 : 9 8 ) - - 1% 2218 $ : 8 ) e104 8 % : 14 12" ) 4 ! 8 $ e8 4 124 5 8 : 9 4 8 2/ 8 ) - 4 8 $ e # 2: 4 8 : 9 8 / .: * : 18 : .: : f4 8 - - 9 8 # : 8 ( : 9 5 : 9 8 ) - - 1( : : 8 $ : 8 ) : 104 8 : 8 # 1*$ % : 9 # : 8 f- , 4 21: 9 8 # * : 8 * : 1 * $ 8 : : 9 8 12.8 5 / : .: 9 ! 8 * $ 9 8 g: .22f) - - 1# * ' e* # ! 8 1: 5 / : , 4 ! 8 : 9 8 : : 1.* $ 0 e* # 8 % - 9 " * 4 8 : 4 8 ( - 9 - g: ( : 9 4 ! 8 4 124 5 8 : 9 8 , 2..: g* - .* 4 : * 4 8

86% van de medewerkers van de 20 Best Workplaces zegt zeer trots te zijn op zijn/ haar job en organisatie. * 4 8 29

: 8 -9 -. 5 : 5 8

.ee0 # - 4 8 : 4 8 g: % 2: .

.* g4 8 * $ 8 # : 8 8 6 : 5 4 8 3 210/ .- , : 5 8 * 9 8 % : 1g: .* $ & 0* 9 g8 ( : 4 8 # : 8 9 * : 4 & ) * 9 9 : 9 # : 8 21g- 9 * 5 - 4 * : 5 8 221- .8 * $ 8 # : 8 4 2/ 8 8 : # 1*$ % : 9 8 : : 9 8 ( : # : ) : 10: 15 8 # " 5 8 : 4 8 g: % 2: .8 # - 4 8 " 9 ) : 108 ( : : 18 * 5 8 # - 9 8 7 g: ) 229 8 : : 9 8 $ 2 + 8 8 : 9 8 # - 4 8 : 8 : 18 9 2' 8 : : 9 8 .- 9 ' : 8 4 * $ # 8 ) * ..: 9 8 ) : 10: 9 8 6 2% : 9 # * en .ee08 9 : 4 8 # * : 8 4 124 5 8 : : 9 8 # 2215 .- ggeven# e * ( / - , 4 8 4 : 8 e : 9 8 2/ # : 8 ( - 4 : 8 ) - - 1*9 8 ( : # : ) : 10: 15 8 " 9 8 21g- n* 5 - 4 * e * n : 4 8 - .' : ( : : 9 8 : : 9 8 g2: # : 8 ) : 10/ .e0 v* n# : 9 8 * 4 8 ) * . # " 5 8 : ggen # - 4 8 # e ( - 4 : 8 ) - - 1*9 8 : : 9 8 ( : # : ) : 10: 18 4 124 5 8 * 5 8 2/ * $ 9 - - 1821g- 9 * 5 - 4 * : 8 # : 8 : 5 4 : 8 % 2215 / : ..: 1 * 5 v- n # : 8 ( - 4 e8 ) - - 1*9 8 # : e8 ( : # : ) e10: 1 * $ 9 - - 18 ) : 10/ .: 08 : : 9 8 g2: # : 8 ) : 10/ .: 08 v* n# 4 8 Me# : ) : 10: 15 8 # * : 8 4 124 5 8 * $ 9 8 2/ 8 " 9 $ 2 8 : 9 8 21g- 9 * 5 - 4 * : 8 * $ n n* : 4 8 - ..: : 9 8 ( : : 18 4 : % 1: # : 9 ! 8 ( - - 18 * $ n 2% : 9 # * : 9 8 5 9 : ..e1 : 1: * # 8 9 : 4 8 : : 9 8 5 4 - / $ : 8 % : 1# : 18 4 : 8 g- - 9 8 2f 9 : 4 8 * : 4 5 8 ( : : 18 4 : 8 * 9 % : 5 4 : 1: 9 8 * 9 8 " 9 8 $ 2

: 4 8 # e-

( : 4 2# * : 08 5 4 : " 9 4 8 2/ 8 : 4 8 G1: - 4 8 .- , : 4 28 3 210® M2# e.©! # - 4 8 : 5 4 - - 4 8 " * 4 8 # e # * ( en5 * : 5 8 7 % e14 12" ) e9 8 4 " 5 5 : 9 8 ) e10& g: % : 18 : 9 8 ) : 109 : ( : 18 g: .22 ) - - 1# * g: * # ! 8 1: 5 / : , 4 8 : 9 8 1: , 4 % - - 1# * g : * # + ! 8 7 :48 Manager, Mars Belgium)

* en

7 .2y- .* 4 : * 4 8 : 9 8 0- ( : 1- - # 5 , - / 8 2/ 8 # : 8

* 4 8 % : 1# : 1: 8 - 9 - . 5 : 5 8 .* $ 04 8 # - 4 8 7 : 4 8 * 9 5 / * 1: 1: 9 + 8 % - 9 8 ( : # : ) : 10: 15 8 : % : 9 : : 9 5 8 : : 9 8 g124 : 8 * 9 % .2: # 8 : : 4 8 2/ 8 # : 8 ( - 4 : 8 ) - - 1*9 ( : # : ) : 10: 15 8 " 9 8 ) : 10/ .: 08 - .5 8 : : 9 8 g2: & # : 8 ) : 10/ .: 08 : 1% - 1: 9 8 3 : 8 * en 2: 8 6 : 5 4 8 3 210/ .- , : 5 8 % - - 08 5 " , & , : 5 % : 1 - .en # e.: 9 8 ( : 4 8 " 9 8 ( : # : ) : 1& 0: 15 ! 8 g2: # : 8 / 1: 5 4 - 4 * : 5 8 * 9 8 # : 8 0* $ 0: 18 : 4 4 : 9 8 e9 8 ( : # : ) e10e15 8 * 9 5 , - 0e.en - .5 - ( - 5 5 - # : " 15 8 % 2218 # : 8 21g- 9 * 5 - 4 * : 8 : : 18 9 2g! 8 e.0e8 ( : # : ) e10e18 ( - - 04 8 # : : .8 " * 4 8 % - n # : 5 4 1- 4 : ' * : 8 : 9 8 ) : : 4 8 2: 8 * $ * $ 8 : : 9 8 5 4 : : 9 4 $ : 8 0- 9 8 * $ # 1- ' : 9 8 2( 8 # e v* 5 * : 8 : 9 8 ( * 5 5 * : 8 % - 9 8 # : 8 21g- 9 * 5 - 4 * : 8 4 : 8 % : 1) : : 9 .* $ 0: 9 8 : : 8 / 1- 04 * $ 0en # 1- ' : 9 8 5 4 " 08 % 2218 5 4 " 0 4 24 8 : : 9 8 g: % 2: .8 % - 9 8 4 124 5 8 E9 8 2- .5 8 1: : # : 5 , 1: % : 9 8 .ee08 9 " 8 / 1: , * : 5 8 # * : 8 4 124 5 8 # g1224 5 4 : 8 * ( / - , 4 8 4 : 8 e : 9 8 2/ 8 : : 9 8 / 25 4 * eve e.ev* ng8 % - 9 8 : 4 8 ) : 108 8

e.- 9 g8 % - 9 8 4 124 5 8 4 : 9 8 - - 9

v- 9 8 $ : 8 ) : 10! 8 4 : - ( 8 : 9 8 21g- 9 * 5 - 4 * : + 8 : 9 8 ) : 10/ .: 0 + 8 H: 4 8 29 # : 1 2: 0 : 5 4 - - 4 8 " * 4 8 8 29 # : 1# e.: 9 8 E9 : 1 * $ # 5 8 ) 21# 4 8 ( : 4 8 : : 9 8 ( - 9 - ge( :9 4

8 5 " 1% : 8 : 4 8 / : 15 29 : : .5

: .: * # 8

v- 9 8 # : 8 21g- 9 * 5 - 4 * : 8 * 9 8 0- - 14 8 g: 1- , 4 8 " .4 " 1: 8 " # * 4

©

! 8 ) : .0: 8 ' : .# 4 8 % 2218 3

v- 9 8 # : 8 4 24 - .: 8 8 5 , 21: 8 9 # : 1 * $ # 5 8 ) 21# 4 8 # 2218 : : 9 8 : 9 q"

4 : 8 * $ 8 # : 8 ) : 109 : ( : 15

g: / : * .# 8 9 - - 18 " 9 8 : 1% - 1*ngen en 4 1200: 9

:*# 8

1" 5 4 8 9 # :

©

8

e-

:4 8 *5 8 # :8

e1% - 1*9 g8 % - 9 8 # : 8 ( : # : ) : 10: 18 # * : 8 / 1*& ( : : 14 ! 8 ) - 9 4 8 # : 8 ) : 109 : ( : 15 & : 9 q" : / - - .4 8

4:8

8 % - 9 8 # : 8 : * 9 # 5 , 21: 8 % - 9 8 : : 9

21g- 9 * 5 - 4 * : 8

*$ 5 8 e *&

88% van de medewerkers van de top 20 Best Workplaces

Dirk Buyens (Academisch Decaan, Vlerick Business School)

vindt: ‘Mijn werk is be-

5

langrijk, het is niet zomaar een job’ Vacature I 09.03.2013

81


Best Workplaces 2014 Belgium

IMPROVING SOCIETY BY CREATING BETTER WORKPLACES Bent u op zoek naar een objectieve toets van uw personeelsbeleid, naar benchmarks en naar continue verbetering als organisatie? Het Great Place to Work® Institute Belgium gelooft, in samenwerking met Vlerick Business School, dat elke organisatie een ‘Great Place to Work®’ kan worden!

82

Vacature I 09.03.2013

Via het Great Place to Work® Institute Belgium kunt u deelnemen aan het onderzoek ‘Best Workplaces’, de nieuwe internationale naam voor het vroegere ‘Beste Werkgever’. Meer informatie over de tools, inschrijvingen en het onderzoek ‘Best Workplaces’ kan u vinden op onze websites www.greatplacetowork.be en www.vlerick.com


VAC AT U R E E N C O

UGENT-STUDENTE WINT 13DE SCHELSTRAETE & DESMEDT TALENT AWARD

Drie geheimen bevorderen de creativiteit Lien Vossaert, bedrijfspsychologe aan de Universiteit Gent, won dit jaar de 13de Schelstraete & Desmedt Talent Award. Haar eindwerk ‘Ideeën die het verschil maken – de relatie tussen zelfregulering en creatieve prestaties bij projectwerken’ wist de jury te overtuigen. Ze nam de trofee in ontvangst tijdens een feestelijke avond in de business club De Warande in Brussel. Schelstraete & Desmedt – het executive search bedrijf dat focust op hogere profielen - bekroont elk jaar het beste eindwerk van universiteitsstudenten in het veld van human resources management en organisatieontwikkeling. Negen universiteiten en hogescholen (6 Vlaamse en 3 Franstalige instellingen) verlenen hun medewerking aan de Talent Award: elk schuiven ze een kandidaat-laureaat naar voor om met zijn of haar thesis aan de wedstrijd deel te nemen. De jury – een mix van afgevaardigden van de deelnemende onderwijsinstellingen, HR-professionals uit het bedrijfsleven en journalisten – sprak een voorkeur uit voor de thesis van de Gentse, die ondertussen afgestudeerd is aan de Ugent en momenteel een Master in General Management aan de Vlerick Business School volgt. “Ik ben blij verrast”, zei Lien toen ze haar Award in ontvangst nam. “Je hoopt natuurlijk dat je het haalt maar ook de andere studenten hebben een mooi verhaal geschreven.” Bij de andere eindwerken zaten ook interessante topics rond o.a. leiderschap, pesten op het werk, employee performance management en de impact van self serving leiderschap op de werknemers.

Maar Lien Vossaert haalde het dus. “België is een kennisland en creativiteit en innovatie is dus zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze economie”, zo motiveert ze de keuze voor haar thema rond zelfregulering bij projecten en de impact daarvan op creativiteit. “Om te kunnen groeien en overleven moeten bedrijven nieuwe opportuniteiten zien te vinden en zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Daarvoor is een organisatie afhankelijk van de creativiteit van zijn medewerkers.” Om haar onderzoek te voeren bevroeg Lien Vossaert liefst 104 projectmedewerkers en onderzocht ze 202 projecten. “De dataverzameling was een van de grootste uitdagingen”, zegt ze. Maar wat leert haar thesis ons nu? Drie belangrijke conclusies, blijkt. “Wanneer medewerkers zelf richting kunnen geven aan een project en zich kunnen identificeren met de genomen acties, stijgt hun creativiteit. Ook het maken van korte en lange termijnplannen gaat hand in hand met een hogere creatieve prestatie. Ten slotte stelde ik ook vast dat medewerkers die in een project eerder genomen stappen evalueren en optimaliseren, betere resultaten behalen. Het uitstellen van de projectbeoordeling tot op het laatste moment heeft een nefaste invloed.”

Dialoog bevorderen Mooi meegenomen: samen met de Award neemt Lien Vossaert 1000 euro mee naar huis, de beloning die aan de Award verbonden is. Maar nog belangrijker: gedurende een jaar zal ze begeleid worden door Nick Leenaert, Talent Director bij Unilin - die dit jaar het peterschap van de Talent Award voor zijn rekening neemt - en zal ze zo kunnen genieten van diens professionele expertise. Langs Franstalige kant kaapte Catherine Bulkaert van de Université de Liège de prijs weg met haar thesis over ‘La prise de décision en sélection professionnelle et ses facteurs d’influence’. Bezieler Frank Schelstraete van Schelstraete & Desmedt toont zich zeer tevreden over de dynamiek die dankzij de Talent Award is ontstaan tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. “We wilden de dialoog binnen de HR gemeenschap een duw in de rug geven en het feit dat we deze Award al voor de 13de keer organiseren toont aan dat we die ambitie waarmaken.”

Kurt Focquaert

I

Vacature 09.02.2013

83


Overzicht van de meest recente online jobs. Vacature.com

In dit uitneembare dossier vindt u een overzicht van de meest recente openstaande jobadvertenties op vacature.com. Bent u geïnteresseerd in een specifieke functie? Surf naar www.vacature.com/onlinejobs en geef de JobID in die in het magazine naast de functie staat. Zo krijgt u snel en eenvoudig de volledige jobomschrijving op uw scherm.

Functie

BedrijF

Selectie kantOOr

jOBid

adminiStratie

administratie ...........................................................P.84 consultancy ............................................................. P.85 creatieve beroepen .................................................. P.85 Directie & topmanagement ........................................ P.85 Financiën................................................................. P.85 Gezondheid .............................................................P.86 Horecapersoneel & toerisme .....................................P.86 Hr management.......................................................P.86 Ict en internet ......................................................... P.87 Ingenieurs ............................................................... P.87 Juristiek & Notariaat .................................................P.88 Logistiek & distributie ...............................................P.88 marketing & communicatie ........................................P.88 Purchasing & aankoop...............................................P.89 redactie & communicatie ..........................................P.89 research and development .......................................P.89 Sales .......................................................................P.89 techniek & productie ................................................P.90 andere functies........................................................P.90

Selectie kantOOr

Functie

BedrijF

jOBid

eNtHuSIaStIc, trILINGuaL aSSIStaNt (DutcH – eNGLISH - FreNcH)

bird & bird

12472878

erVareN PaYroLL oFFIcer/ meDewerker(Ster)

Select HUmAn reSOUrceS

12473097

aDmINIStratIeF aSSIStaNt - recePtIoNISt

PG

12472944

INterNe accouNt maNaGer m/V

StArt PeOPle

12473128

aDmINIStratIeF beDIeNDe (m/V)

UniqUe Office

12473487

aDmINIStratIeF beDIeNDe INkooP (m/V)

AdeccO Gent Office

12472839

Jr. aDmINIStratIeF beDIeNDe Voor SucceSVoLLe kmo aNtwerPeN NoorD

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

12472852

aDmINIStratIeF beDIeNDe oFFertetraJect m/V

Actief interim ZAventem

12473974

JuNIor DoSSIerbeHeerDer accouNtaNcY/ boekHouDkaNtoor te ouDeNaarDe

xPe finAnce & AccOUntinG

12473048

aDmINIStratIeF commercIeeL beDIeNDe (reGIo kortrIJk)

meUbinex

12473389

kLaNteNbeHeerDer (Data eNtrY)

SecUrex

12473213

aDmINIStratIeF FINaNcIeeL meDewerker (m/V)

StArt PeOPle

12473139

kmo reGIo eStaImPuIS Zoekt GeDeGeN tweetaLIG aDmINIStratIeF beDIeNDe

viO Hr rOeSelAre

12473840

aDmINIStratIeF meDewerker beSteLDIeNSt

UniqUe Office

12473664

HAyS Office PrOfeSSiOnAlS dendermOnde

UniqUe Office

12473531

aDmINIStratIeF meDewerker VorDerINGSStateN

12473059

LoGIStIek DoSSIerbeHeerDer uItStekeNDe keNNIS Fra/ eNG (m/V) maNaGemeNt aSSIStaNt

HOcKé

12472973

aFter SaLeS oFFIcer - tecHNIScH commercIeeL meDewerker reGIo wareGem (m/V)

fOrUm JObS WAreGem

12472991

maNaGemeNt aSSIStaNt (m/V)

UniqUe Office

12474041

aLLrouND beDIeNDe (N/F/e) reGIo meNeN

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

12473092

maNaGemeNt aSSIStaNt (N/e) reGIo IePer

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

12472943

aSSIStaNt cuStomer aDmINIStratIoN

GreenSUn

maNaGemeNt aSSISteNt - ParttIme (m/V)

UniqUe Office

12473483

auDIt aDmINIStrator

PWc

12472900

meDewerker HeLPDeSk beLeGGeN, betaLeN, kreDIeteN oF kLaNteNDatabaNk

credit AGricOle - lAndbOUWKrediet

12473161

beDIeNDe kLaNteNboekHouDING (m/V)

AdeccO Gent Office

12473190

bIJStaNDSVerLeNer m/V

StArt PeOPle

12474022

meDewerker HeLPDeSk kreDIeteN

credit AGricOle - lAndbOUWKrediet

12473163

buSINeSS aDmINIStratIoN maNaGer

KOnSenSUS

12473217

meertaLIG oFFIce ProJect coNSuLtaNt

UniqUe Office

12473610

car SuPerVISor utILItaIre VoertuIGeN

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473816

cLIeNt SerVIce rePreSeNtatIVe, bruSSeLS

reGUS

12473563

oFFIce aSSIStaNt

HOttlet SUGAr trAdinG

commercIeeL aDVISeur baNkSector

temPO-teAm PrOfeSSiOnAlS

12472956

coNSerVator DIGItaLe coLLectIeS

StAd AntWerPen

12473835

oFFIce aSSIStaNt (Fr/tu/eNG) (365439)

SecretAry PlUS internAtiOnAl tAlentS

coörDINator accreDItatIe

ZieKenHUiS inKendAAl

12473858

oFFIce maNaGer

WOrK@HOme

cuStomer coNtact ceNter meDewerker m/V

StArt PeOPle

12474024

oFFIce maNaGer (m/V) bIJ uNIque te VILVoorDe

UniqUe

12473359

cuStomer SerVIce & oPeratIoNeeL meDewerker

KOrtriJK Office PrOfeSSiOnAlS

12473728

oFFIce maNaGer met Sterke oNDerNemINGSZIN (m/V)

UniqUe Office

12472932

cuStomer SerVIce meDewerker (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

12473853

oNtHaaL beDIeNDe (m/V)

fidUciAl

12474057

cuStomer SerVIce meDewerker (N/F) HareLbeke

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

12472831

ParttIme maNaGemeNt aSSIStaNt (19u) | bercHem

UniqUe Office

12473229

cuStomer SerVIce meDewerker NeDerLaNDStaLIG reGIo LuIk (m/V)

UniqUe Office

12473667

PLaNNINGScoörDINator

SecUrex

12473175

ProceSS eNGINeer tY

StArt PeOPle

DeeLtIJDS aDmINIStratIeF beDIeNDe

UniqUe Office

12473762

DeeLtIJDS aDmINIStratIeF beDIeNDe te temSe

UniqUe Office

12473668

reGIomaNaGer

WOrK@HOme

DeeLtIJDSe aDmINIStratIeVe beDIeNDe oNtHaaLmeDewerker (m/V) reGIo ZaVeNtem

temPO-teAm PrOfeSSiOnAlS

12473699

SecretareSSe (m/V)

Actief interim leUven

12473526

StaFmeDewerker

SP-A

12473806

DIrectIe-aSSISteNte VaN De DIrecteur

StArt PeOPle

12474098

DIrectIeSecretarIS/- SecretareSSe

StArt PeOPle

12473238

teamLeaDer (m/V)

SOciAAl SecretAriAAt der nOtAriSSen

12473583

DoSSIerbeHeerDer (m/V)

UniqUe Office

12473530

teamVeraNtwoorDeLIJke FaStFooDketeN (m/V)

AdeccO AntWerPen Office

12473811

DoSSIerbeHeerDer kINDerbIJSLaGFoNDS

brUGGe Office PrOfeSSiOnAlS

12474070

tecHNIScH aDmINIStratIeF beDIeNDe

rAndStAd Hr OUtSOUrcinG

12473599

eNtHouSIaSt aLLrouND meDewerker reGIo meuLebeke

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

12473524

tecHNIScH aDmINIStratIeF meDewerker

tecqUAlity brUGGe

12472936

Kern SelectiOn

tAlentfinder

12473758

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs

HUmAn cAPitAl internAtiOnAl

12473617 12472883

mercUri UrvAl

12473115

12473201 mercUri UrvAl

12473123


BedrijF

Selectie kantOOr

jOBid

traDe marketer beLGIum

dOyen AUtO

PrOfile GrOUP

12473395

YouNG PoteNtIaLS GeZocHt reGIo roeSeLare-bruGGekuSt

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

Functie

12473886

Selectie kantOOr

BedrijF

jOBid

creatieve BerOePen art DIrector muLtImeDIa

mediAfin

12473804

DIGItaaL eINDreDacteur

mediAfin

12472042

DIGItaL DeSIGNer - m/V - 33636

Actief interim rOeSelAre

12473248

12471920

INterIeurarcHItect / tooNZaaLVerkoPer m/V

UniqUe Office

12473399

12472779

teamLeaDer webSerVIceS

GOUdenGidS.be

12471777

tecHNIScH VerteGeNwoorDIGer bouw m/V

Actief interim leUven

12472402

cOnSultancy aaNkoPer/ProcuremeNt exPert

intyS cOnSUltinG

aDVISeur SocIaLe beScHermING

vOKA

ambItIeuZe SaLeS / ceNtrum aNtwerPeN / recruItmeNtSector

blAKe & PArtnerS

12473110

beLeIDSaDVISeur: comPeteNtIeS, VormING & oNtwIkkeLING

Select HUmAn reSOUrceS

12472288

bID maNaGer - PubLIc SerVIceS - eu INStItutIoNS

AccentUre

12471486

buSINeSS ProceSS aNaLYSt - aaNkooP (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

comPoNeNteN aNaLYSt

PAUWelS cOnSUltinG

coNSuLtaNt

AltiOr

Functie

directie & tOPmanagement

12473401

2 SaLeS & SerVIce maNaGerS bIJ cLeaNLeaSeFortex beLGIum

Adver-Online

12473576

area maNaGer kruIDVat beLGIe

KrUidvAt

nelSOn GrOUP

12474122

buSINeSS SuPPort maNaGer (m/V)

UniverSiteit Gent

coNSuLtaNt (m/V) bIJ LeGaL ForceS

leGAl fOrceS

12471502

buSINeSS uNIt maNaGer - HeaVY equIPmeNt

AnOniem

AltiOr

12471511

coNSuLtaNt DuurZaam bouweN

ArcAdiS belGiUm nv

12472573

buSINeSS uNIt maNaGer boccarD beNeLux

bOccArd

HUdSOn

12471523

coNSuLtaNt maNaGemeNt eN orGaNISatIe

AdOriA

PrOfile GrOUP

12472269

buSINeSS uNIt maNaGer cIVIL workS

vincOtte

Kern SelectiOn

12472307

d-SenSe

mOtmAnSvAn HAvermAet

12472033

c.o.o.

fiftHPlAy

tHe fUtUre AlliAnce

12471814

Kern SelectiOn

cHIeF executIVe oFFIcer

cOnfidentiAl viA HUdSOn

12473197

12472650

commercIeeL VeraNtwoorDeLIJke IN DIeNSteNSector

StArt PeOPle

12472305

cuStomer DeLIGHt coNSuLtaNt

12472413 diP

12471429 12471925

DeceNtraaL JurISt (LeuVeN/waLLoNIë)

AcertA

DeVIatIoN wrIter

PAUWelS cOnSUltinG

12473047

coNSuLtaNt tHermIScHe/eLektrIScHe eNerGIetecHNIek

UniverSiteit Gent

DYNamIScHe ProJectmeDewerker m/V GeZocHt!

AtfOrmA

12472245

corPorate cHIeF FINaNcIaL oFFIcer

bmt

HUdSOn

12472023

eNtHouSIaSte commercIeeL INGeSteLDe coNSuLtaNt GeZocHt!

SAleS tAlentS

Hr tAlentS

12472959

beneO GrOUP

12471481

eNtHouSIaSte PreVeNtIecoNSuLtaNt

cOnSUlteS bvbA

Hr flUx

12473179

HUmAn cAPitAl internAtiOnAl

DIrecteur (m/V)

de Hert vZW

SeArcH & SelectiOn

12473695

DIrecteur beLeIDSINFormatIe eN Ict

AZ niKOlAAS

HUdSOn

12472020

couNtrY maNaGer aSIa

12472219

equIPmeNt eNGINeer automatISatIe

PAUWelS cOnSUltinG

12473027

erP ProJect maNaGer

PAUWelS cOnSUltinG

12472542

exPerIeNceD INFormatIca maSter Data maNaGemeNt (mDm) coNSuLtaNt

AccentUre

12471487

DIrecteur DIeNStVerLeNING

cHriSteliJKe mUtUAliteit

HUdSOn

12472028

exPerIeNceD INSuraNce actuarY

PWc

12473227

DIrecteur marketING & SaLeS

AnOniem

Hr flUx

12473172

FINaNce & PerFormaNce aDVISer

PWc

12472857

DIrecteur StuDIeDIeNSt

vAndenbUSScHe

AltiOr

ForeNSIc tecHNoLoGY Data mINING coNSuLtaNt

PWc

12472892

DIrecteur wooNZorGceNtrum (m/V)

OcmW tUrnHOUt

12473906

FuNctIoNaL aNaLYSt

Select HUmAn reSOUrceS

12473400

DIrector quaLItY m/V

Zf Wind POWer

12474101

HeaLtHcare reSearcHer

HUdSOn

12471561

FINaNcIeeL DIrecteur

de lOvie

INterNatIoNaL recruItmeNt coNSuLtaNt

AntAl internAtiOnAl

12472895

FINaNcIeeL DIrecteur

mAeS mAttreS ticKinG

INterNe coNSuLtaNt

eliA GrOeP - GrOUPe eliA

12472098

It SecurItY arcHItect

PWc

12472859

FINaNcIeeL DIrecteur

mAtHieU GiJbelS

It SecurItY coNSuLtaNt

PWc

12472858

Hr-DIrecteur

vUlPiA

JuNIor DoSSIerbeHeerDer accouNtaNcY/ boekHouDkaNtoor te ouDeNaarDe

ImPLemeNtatIoN maNaGer

PeAK6

xPe finAnce & AccOUntinG

12473048

maNaGer excLuSIeF reISaGeNtScHaP

PG

JuNIor Hr cHaNGe maNaGemeNt coNSuLtaNtS

AccentUre

12472733

vertrOUWeliJK

AHeAd

12473826

JuNIor ProceSS aNaLYSt DIe uItDaGING Zoekt!

Select HUmAn reSOUrceS

12473185

marketING & buSINeSS uNIt DIrecteur, ooStVLaaNDereN oFFIce maNaGer HaNDeLSINGeNIeur - tew HaNDeLSweteNScHaPPeN

fUllriver eUrOPe

GOelen PerSOneelSAdvieS

12471977

PLaNt maNaGer

nexAnS

12471803

ProDuctIe maNaGer comPouNDS & recYcLaGe

deceUnincK

12471254

SaLeS maNaGer - DIStrIct maNaGer VLaaNDereN

PrOfile GrOUP

12471283

12471793

12473807 AGO internAtiOnAl

12472040 12472041

vmc-Select

12472076 12471615 12471689

JuNIor SuPPLY cHaIN coorDINator

Select HUmAn reSOUrceS

12473186

PackaGer/ScrIPter/2ND LINe SuPPort

PAUWelS cOnSUltinG

12473044

PreVeNtIemeDewerker braNDVeILIGHeID

PAUWelS cOnSUltinG

12472315

ProceSS aNaLYSt - Store maNaGemeNt

Select HUmAn reSOUrceS

12473202

ProJect eNGINeer eLektroNIScHe maSter batcH recorDS – SaP

PAUWelS cOnSUltinG

12472541

SeNIor maNaGer/ DIrector merGerS & acquISItIoNS

HUdSOn belGiUm

ProJect eNGINeer oPStart & VerIFIcatIe

PAUWelS cOnSUltinG

12473568

AnOnymOUS

ProJect tecHNIcIaN FreeZe DrY

PAUWelS cOnSUltinG

12473162

SeNIor maNaGer/ DIrector oPeratIoNaL traNSactIoN SerVIceS

ProJectLeIDer em-bouw-INStaLLatIeS

ArcAdiS belGiUm nv

12473039

StrateGIc accouNt maNaGer beLux

PG

12472574

qa reLeaSe eNGINeer

PAUWelS cOnSUltinG

12473022

uNDerwrItING buSINeSS maNaGer marINe

dixOn & cOmPAny

12471226

qa SuPerVISor

PAUWelS cOnSUltinG

12471778

qc SuPerVISor

PAUWelS cOnSUltinG

12471779

quaLItY & ProceSS automatIoN eNGINeer

PAUWelS cOnSUltinG

12473518

accouNtING maNaGer

rObert HAlf finAnce & AccOUntinG

12473953

quaLItY eNGINeer

PAUWelS cOnSUltinG

12473517

accouNtING maNaGer

Select HUmAn reSOUrceS

12473546

quaLItY maNaGemeNt coNSuLtaNt

PAUWelS cOnSUltinG

12471617

accouNtING maNaGer (ZuID-bruSSeL)

Select HUmAn reSOUrceS

12473662

SaLeS taLeNt wItH too mucH ambItIoN? GooD, aPPLY.

blAKe & PArtnerS

12473992

accouNtING SuPerVISor

dixOn & cOmPAny

12473912

SaP SPecIaLISt

Select HUmAn reSOUrceS

12472252

aNaLYtIScHe accouNtaNt

Ufinity

12473589

SeNIor HeaLtHcare coNSuLtaNt

HUdSOn

12471560

aSSIStaNt accouNtaNt

rObert HAlf finAnce & AccOUntinG

12473634

SeNIor maNaGer/DIrector corPorate tax FINaNcIaL SerVIceS

PWc

12473344

back-oFFIce meDewerker (GeSYNDIceerDe) kreDIeteN

Select HUmAn reSOUrceS

12473504

SeNIor PerSoNaL tax coNSuLtaNt

PWc

12473342

beHeerDer PatrImoNIumVeNNootScHaP/ corPorate HouSekeePer (Part-tIme/HaLFtIJDS)

xPe finAnce & AccOUntinG

12473551

SeNIor ProceSS aNaLYSt marketING

Select HUmAn reSOUrceS

12473200

beLeGGINGSaDVISeur met LeIDINGGeVeNDe ambItIe

Select HUmAn reSOUrceS

12473733

SoFtware aSSet maNaGemeNt coNSuLtaNt

PWc

12472896

boekHouDer

AAm bOeKHOUdinG & fiScAliteit

12473808

Starter SaLeS / bruSSeLS ceNtre / recruItmeNt INDuStrY

blAKe & PArtnerS

12473104

boekHouDer (m/V)

Actief interim tOrHOUt

12473732

boekHouDer accouNtaNtSkaNtoor aNtwerPeN

Select HUmAn reSOUrceS

12473661

Starter SaLeS a’PeN: VaSt SaLarIS, commISSIeS, auDI a1...

blAKe & PArtnerS

12471959

boekHouDer aY Part-tIme (m/V)

UniqUe Office

12473761

Starter SaLeS IN bruSSeLS ceNter: From JuNIor to maNaGer!

blAKe & PArtnerS

12471957

boekHouDer m/V

Actief interim diKSmUide

12473685

SuPPLY cHaIN coNSuLtaNt LoGIStIcS & DIStrIbutIoN

PWc

12472877

btob accouNt maNaGer (bruSSeL)

Select HUmAn reSOUrceS

SuPPLY cHaIN coNSuLtaNt SourcING & ProcuremeNt

PWc

12472867

buSINeSS aNaLYSt

eni GAS & POWer

SuPPLY cHaIN maNaGer oPeratIoNaL exceLLeNce

PWc

12472855

buSINeSS aNaLYSt met keNNIS PerFermaNce tooLS eN bI

USG finAnciAl fOrceS

12473867

SuPPLY cHaIN SeNIor maNaGer LoGIStIcS & DIStrIbutIoN

PWc

12472870

tecHNIScH tekeNaar PIPING

lOGi-tecHnic

12473909

buSINeSS coNtroLLer met aFFINIteIt Voor Het SuPPLY cHaIN GebeureN (borNem)

dixOn & cOmPAny

12473420

uItZeNDcoNSuLeNt(e) beDIeNDeN te VILVoorDe m/V

Actief interim lUmmen

12472776

buSINeSS coNtroLLer:GroeI Door tot maNaGer bIJ marktLeIDer!+car

blAKe & PArtnerS

12474037

ZeLFStaNDIGe oNDerNemerS

flexibility

12472244

creDIt coLLector ( m/V )

Actief interim leUven

12473918

12472119 HUdSOn

12473832

Financiën

12473938 mercUri UrvAl

Vacature I 09.03.2013

12473457

85


BedrijF

Selectie kantOOr

cuStomer PortFoLIo aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

cuStomer SerVIce rePreSeNtatIVe (2013/0075) - LeuVeN

AxA belGiUm

DeeLtIJDSe creDIt coLLector reGIo aNtwerPeN

USG finAnciAl fOrceS

DemaND ForecaSt SeNIor aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473451

DIeNStHooFD buDGetterING (m/V)

infrAx

diP

12473875

DoSSIerbeHeerDer

A&b PArtnerS OUdenAArde

A&S cAreerS

12473878

DoSSIerbeHeerDer met erVarING

AnOniem

Admb Hr ServiceS

12474134

DoSSIerbeHeerDer met Iab SkILLS Voor mooI kaNtoor reGIo HaSSeLt

USG finAnciAl fOrceS

12473876

DoSSIerbeHeerDer:beHaaL Iab-tIteL+worD SuPerVISor!(+bmw 3)

blAKe & PArtnerS

12473462

eNtHouSIaSte erVareN ScHaDemeDewerker/Ster

AqUilAe Service PlAtfOrm

12474063

erVareN coSt coNtroLLer

Select HUmAn reSOUrceS

12473881

exterNaL SettLemeNt aNaLYSt

eni GAS & POWer

F&a maNaGer - beDrIJFSaDVISeur

fidUciAl

FINaNce coNtroLLer met PeoPLe maNaGemeNt SkILLS (m/V)

client

FINaNcIaL coNtroLLer: oNtDek Dé Sector VaN De toekomSt! 50k+car

Functie

Selectie kantOOr

jOBid

Functie

BedrijF

12473458

SHoPmeDewerker (m/V)

Actief interim leUven

12472416

StewarDeSS/ StewarD

Select HUmAn reSOUrceS

12473099

StewarDeSS/StewarD

Select HUmAn reSOUrceS

12473098

teamVeraNtwoorDeLIJke FaStFooDketeN (m/V)

AdeccO AntWerPen Office

12473811

aDmINIStratIeF beDIeNDe PaYroLL Voor oNZe SIte te oLeN

AUrUbiS belGiUm nv

12473640

aDmINIStratIeVe Hr meDewerker

StArt PeOPle

12473637

aLLrouND beDIeNDe (N/F/e) reGIo meNeN

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

12473092

buSINeSS maNaGer / braNcH maNaGer (m/V) teSSeNDerLo

StArt PeOPle

commercIeeL taLeNt VerkooP Hr DIeNSteN m/V

SAleS tAlentS

Hr tAlentS

12472963

comPeNSatIoN aND beNeFItS SPecIaLISt

reZidOr

SecUrex Hr cOnSUltinG

12473952

coNSuLtaNt

Select HUmAn reSOUrceS

12472873

coNSuLtaNt kaNtoor ZaVeNtem

SynerGie belGiUm

12473572

12473424

coNSuLtatIVe SaLeS taLeNt kLuwer oPLeIDINGeN

WOlterS KlUWer belGie

blAKe & PArtnerS

12474036

eNtHouSIaSte commercIeeL INGeSteLDe coNSuLtaNt GeZocHt!

SAleS tAlentS

FINaNcIeeL VeraNtwoorDeLIJke

KOnSenSUS

12473752

eNtHouSIaSte PaYroLL coNSuLeNt - wIJNeGem

Select HUmAn reSOUrceS

12473981

GL accouNtaNt bIJ muLtINatIoNaL Farma reGIo borNem!

blAKe & PArtnerS

12473460

executIVe rrecruIter/accouNt executIVe xPe cuStomer care m/V

AdeccO recrUitment & SelectiOn brUSSel

12472645

GLobaL traNSFer PrIcING maNaGer

AnOniem

AltiOr

12473655

FINaNcIaL Hr coNSuLtaNt aNtwerPeN-GeNt-bruSSeL

flexibility

12472665

GreeN & LocaL SourcING aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473459

Ft recruIter oF uItZeNDcoNSuLeNt(e) beDIeNDeN met erVarING (tIJDeLIJke oPDracHt) te LeuVeN m/V

Actief interim lUmmen

12472785

GreeN & LocaL SourcING maNaGer

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473445

GemotIVeerDe uItZeNDcoNSuLeNt

Admb Hr ServiceS

12472014

HuLPboekHouDer Part-tIme (m/V)

UniqUe Office

12473513

Hr aSSIStaNt (m/V) -

Actief interim brUGGe

12472742

INterNaL auDIt maNaGer

rObert HAlf finAnce & AccOUntinG

12473845

Hr aSSIStaNt met ambItIe (bruGGe)

brUGGe Office PrOfeSSiOnAlS

12474066

JuNIor kreDIetbeHeerDer LeaSING (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

12473939

Hr coNSuLtaNt bruSSeL-ceNtrum

flexibility

12472659

kLaNteNaDVISeur boar-VerZekerINGeN (aNtwerPeN)

dixOn & cOmPAny

12473696

Hr maNaGer (m/V)

fidUciAl

12472549

kLaNteNboekHouDer (reGIo kortrIJk)

viO finAnce rOeSelAre

12473768

Hr oFFIcer (m/V) bIJ uNIque te bruGGe

UniqUe

12473922

meDewerker buSINeSS FIt cLaImS (2013/0088)

AxA belGiUm

12474046

Hr oFFIcer bIJ uNIque meNeN (m/V)

UniqUe Office

12474050

meDewerker reStructurING kreDIeteN

cKv nv

Hr ProFeSSIoNaL

Gent Office PrOfeSSiOnAlS

12472982

moNItorING aNaLYSt

eni GAS & POWer

ProJect coNSuLtaNt uSG FINaNcIaL ForceS (m/V) reIS De wereLD roND aLS corPorate coNtroLLer! tot 70k + car! SaLeS coörDINator ZeLFStaNDIGe baNkkaNtoreN (HeeL beLGIë)

dixOn & cOmPAny

ScHaDebeHeerDer te eDeGem

UniqUe Office

SeNIor accouNtaNt

AnOniem

SeNIor accouNtaNt (ruPeLStreek)

dixOn & cOmPAny

12473413

SeNIor buSINeSS coNtroLLer (m/F)

micHAel PAGe

12474090

SeNIor DoSSIerbeHeerDer

A&b PArtnerS OUdenAArde

SeNIor PrIVate weaLtH baNker met FocuS oP oNDerNemer

12473694 12473873

mercUri UrvAl

12473456 12474056

HeAdcOUnt

12474108

jOBid

hr management

12473076

12473822 Hr tAlentS

12472959

Hr SPecIaLISt (bruGGe)

brUGGe Office PrOfeSSiOnAlS

12473455

HumaN reSourceS maNaGer

AntWerPSe bOUWWerKen

USG finAnciAl fOrceS

12473866

Ict recruIter

Select HUmAn reSOUrceS

12473388

blAKe & PArtnerS

12473461

LearNING SPecIaLISt

AccentUre

12473415

maNaGemeNt aSSIStaNt For Hr DePartmeNt (379366)

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

oFFIce maNaGer

WOrK@HOme

oFFIce maNaGer (m/V) bIJ uNIque te VILVoorDe

UniqUe

12473359

oFFIce maNaGer (m/V) HereNtaLS

StArt PeOPle

12473082

oFFIce maNaGer uItbouw NIeuw kaNtoor ZeebruGGe m/V

Actief interim lUmmen

12472780

12473884

PaYroLL exPert wItH exceLLeNt kNowLeDGe oF eNGLISH | rumSt

UniqUe Hr-cOnSUlt

12473247

dixOn & cOmPAny

12474042

PaYroLL GeNeraLISt (m/V)

Actief interim HAlle

12473850

StaFmeDewerker beHeer PerSoNeeLSbuDGet (m/V)

fedASil

12474074

PaYroLL oFFIcer

ricOH

StaNDarD SourcING aNaLYSt

eni GAS & POWer

StraFFe GL accouNtaNt met LeIDINGGeVeND taLeNt

dixOn & cOmPAny

StructureD SourcING SeNIor aNaLYSt

eni GAS & POWer

tax maNaGer (m/V)

fidUciAl

tecHNIScH commercIeeL beDIeNDe / caLcuLator m/V treaSurY maNaGer (m/F)/168792/Lbo

mercUri UrvAl

12473423 12473592 Admb Hr ServiceS

A&S cAreerS

mercUri UrvAl

12474141

12473453

12474065 HUdSOn

12473394

12473509 mercUri UrvAl

12473115

12472367 rAndStAd PrOfeSSiOnAlS recrUitment & SelectiOn

PaYroLL oFFIcer (coNtract VaN oNbePaaLDe Duur)

AnOniem

12473454

PaYroLL oFFIcer (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

12474053

PaYroLL SPecIaLISt

HArvey nASH

AdeccO HOOGStrAten

12473935

PaYroLLbeHeerDer (roeSeLare)

AcertA

12472593

rObert HAlf finAnce & AccOUntinG

12473571

Kern SelectiOn

PaYroLLcoNSuLeNt LeuVeN

SOciAAl bUreAU vZW

Admb Hr ServiceS

12473005

recruIter (m/V)

biG mediA GrOUP nv

12473622

recruItmeNt coNSuLtaNt

HAyS Hr Gent

12473954

recruItmeNt coNSuLtaNt

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12472856

12473891 mercUri UrvAl

gezOndheid

12472758 12473657 12472946

FINaNcIeeL-ecoNomIScH aNaLISt Voor ZIekeNHuISaPotHeek

AZ Sint-mAArten

12471851

GetaLeNteerDe maSterS

PfiZer

12472111

recruItmeNt coNSuLtaNt bruGGe oFFIce (m/V)

AdeccO Hr intern / eASy tO recrUit

12472628

INDuStrIe aPotHeker

lAbOrAtOireS PHAcObel

12471567

recruItmeNt coNSuLtaNt torHout (m/V)

AdeccO Hr intern / eASy tO recrUit

12473750

kINeSItHeraPeut

SOciAliStiScHe mUtUAliteiten mUtUAlitéS SOciAliSteS

12473024

recruItmeNt coNSuLtaNtS

HAyS Hr brUSSelS

12473955

kLaNteNaDVISeur oPtIcIeN

AdeccO HOOGStrAten

12471330

recruItmeNt oFFIcer coLruYt GrouP

cOlrUyt GrOUP

LaboraNt bacHeLor - ook ScHooLVerLaterS! m/V

UniqUe tecHnicUm

12474104

reGIomaNaGer

WOrK@HOme

LaboraNt LIquID toNer - oPerator PILot LINer

AdeccO lier

12474073

rekruterINGSmeDewerker (m/V)

StArt PeOPle

12474081

LaboraNt(e) (tIJDeLIJk)

StArt PeOPle

12474075

SearcHer & recruIter

AGO internAtiOnAl

12472015

Part-tIme Lab tecHNIcaL SuPPort (JuNIor)

vib

12472296

SeNIor Hr oFFIcer beNeLux (Part-tIme)

Hr-cc

12473102

ProDuctIeSuPerVISorS

PfiZer

12472051

StaFmeDewerker beHeer PerSoNeeLSbuDGet (m/V)

fedASil

12474074

ProJect INteNSIeVe ZorGeN - SNeL oP te StarteN

medicAl PeOPle

12472652

roe 41402 - LaboraNt m/V

Actief interim rOeSelAre

12473307

teamLeaDer (m/V)

SOciAAl SecretAriAAt der nOtAriSSen

12473583

VerPLeeGkuNDIGeN

KlinA A.Z.

12472012

tecHNIcaL recruIter

Select HUmAn reSOUrceS

12472871

uItbouw oFFIce maNaGer NIeuw kaNtoor aaLSt wettereN - LokereN m/V

Actief interim lUmmen

12472778

uItZeNDcoNSuLeNt(e) bruSSeL JobS4SHoPS (m/V)

Accent JObS fOr PeOPle

12472840

uItZeNDcoNSuLeNt(e) aSSe m/V

Actief interim lUmmen

12472774

uItZeNDcoNSuLeNt(e) DeNDermoNDe m/V

Actief interim lUmmen

12472777

uItZeNDcoNSuLeNt(e) eekLo m/V

Actief interim lUmmen

12472775

uItZeNDcoNSuLeNt(e) ooSteNDe m/V

Actief interim lUmmen

12472772

vmc-Select

hOrecaPerSOneel & tOeriSme aIr HoSt(eSS)

Select HUmAn reSOUrceS

12472240

aSSIStaNt F&b maNaGer

viAGe PrOdUctiOnS SA/nv

12471580

maNaGer excLuSIeF reISaGeNtScHaP

PG

12471689

market maNaGer weekeNDeSk

SmArtHOlidAyS WeeKendeSK bvbA

12472948

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs

12472953 mercUri UrvAl

12473123


Functie

BedrijF

YouNG GraDuate wItH PaSSIoN For taLeNt maNaGemeNt

Unilin

Selectie kantOOr

Selectie kantOOr

jOBid

Functie

BedrijF

12473561

tecHNIcaL PHoNe SuPPort (DuItS)

HAyS Office PrOfeSSiOnAlS dendermOnde

12473910

wINDowS SecurItY SPecIaLISt

PWc

12472854

ict & internet

jOBid

.Net DeVeLoPer (m/V)

Actief interim HASSelt

12472644

ingenieurS

.Net SoFtware eNGINeer / DeVeLoPer

PeOPleWAre

12472906

aSSet maNaGemeNt exPert - INFrabeL (H/F) (reF.: I349)

nmbS-GrOeP

12474143

aaNkoPer It SerVIceS

SibelGA

12472112

bacHeLor/INDuStrIeeL INGeNIeur automatISatIe.

SPindle

12473854

aLLourND HaNDS-oN Ict meDewerker | aartSeLaar

UniqUe Office

12473391

bearING tecHNoLoGY eNGINeer m/V (LommeL)

Zf Wind POWer

12474083

bacHeLor oF maSter Ict / mct / INFormatIca Voor uItDaGeNDe INterNe FuNctIe

viO Hr rOeSelAre

12473021

bearING tecHNoLoGY maNaGer

Zf Wind POWer

12474086

comPoNeNteN aNaLYSt

PAUWelS cOnSUltinG

12473576

12473457

coNStructIoN maNaGer

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473698

mercUri UrvAl

buSINeSS aNaLYSt

eni GAS & POWer

buSINeSS aNaLYSt met keNNIS PerFermaNce tooLS eN bI

USG finAnciAl fOrceS

12473867

coSt caLcuLator

HAyS enGineerinG AntWerPen

12474000

buSINeSS SerVIce eNGINeer

deScArteS

12472583

DeVIatIoN wrIter

PAUWelS cOnSUltinG

12473047

buSINeSS/ProceSS aNaLYStS

SibelGA

12472117

DIrector quaLItY m/V

Zf Wind POWer

12474101

c++ DeVeLoPer oN LINux

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12472717

e&I DeSIGNer

nOvA enGineerinG

12472961

coNSerVator DIGItaLe coLLectIeS

StAd AntWerPen

12473835

equIPmeNt eNGINeer automatISatIe

PAUWelS cOnSUltinG

12473027

cuStomer PortFoLIo aNaLYSt

eni GAS & POWer

12473458

equIPmeNt eNGINeer automatISatIe

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473941

cuStomer ProJect LeaDer

mObiStAr

12473337

FIeLD SerVIce maNaGer

HAyS enGineerinG AntWerPen

12473998

cuStomer SerVIce coorDINator e-SHoP

mediA mArKt / SAtUrn

12473620

GLobaL SuPPLIer quaLItY maNaGer

Zf Wind POWer

12474102

cuStomer SerVIce meDewerker (H/F)

StArt PeOPle

12473129

HeaLtH, SaFetY aND eNVIroNmeNt maNaGer

Unilin

12473562

cuStomer SerVIce meDewerker INbouND m/V

Actief interim iePer

12472684

Ict SYStem eNGINeer

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473834

Data maNaGer

GS1 belGiUm & lUxembOUrG

12473004

INDuStrIeeL INGeNIeur HVac GebouweN (m/V)

nmbS-GrOeP

12473466

DeLPHI DeVeLoPer

PeOPleWAre

12472911

kwaLIteItSmeDewerker

HAyS enGineerinG AntWerPen

12473997

kwaLIteItSVeraNtwoorDeLIJke VoeDING -met erVarING

tecqUAlity deinZe

12473899

LoGIStIcS coorDINator

AScO indUStrieS

12473671

maINteNaNce eNGINeer

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473827 12473368

mercUri UrvAl

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473451

DIGItaL eN SocIaL meDIa maNaGer

Jet imPOrt n.v.

AGO internAtiOnAl

12472824

erP ProJect maNaGer

PAUWelS cOnSUltinG

12472542

maINteNaNce eNGINeer

tecqUAlity Sint-niKlAAS

erVareN Data aNaLISt

Gent Office PrOfeSSiOnAlS

12472924

maNuFacturING eNGINeer

HAyS enGineerinG AntWerPen

exterNaL SettLemeNt aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473456

meDewerker maGaZIJN eN tooNbaNkVerkooP

flOriSAn

FuNctIoNaL aNaLYSt - ProJect LeaDer (e-PaYmeNt SYStemS)

AnOnyme

recrUitment PArtnerS

12473486

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

Actief interim tOrHOUt

GreeN & LocaL SourcING aNaLYSt

12473459

oFFerte- eN reLatIebeHeerDer (oNmIDDeLLIJk VaSt coNtract)

12472913

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

oNDerHouDStecHNIeker

GreeN & LocaL SourcING maNaGer

12473445

HAyS enGineerinG & tecHnOlOGy dendermOnde

PortFoLIo maNaGer

recticel

12473690

Ict SaLeS eNGINeer

HAyS Gent infOrmAtiOn tecHnOlOGy

ProceSS & aSSet maNaGer automatIoN

ScHelStrAete & deSmedt

12473210

Ict- meDewerker

cOöPerAtieve veilinG rOeSelAre c.v.

HUdSOn

12473472

ProceSS eNGINeer utILItIeS

tecqUAlity brUGGe

12473052

Ict-oNtwIkkeLaar

etrim

12472550

ProDuct eNGINeerING

Actief interim leUven

12473494

ImPLemeNtatIe coNSuLtaNt

SOficO

12472989

ProDuctIoN maNaGer

PUrAtOS

12473479

It aDmINIStrator

UniqUe Office

12473015

ProJect eNGINeer oPStart & VerIFIcatIe

PAUWelS cOnSUltinG

12473568

It auDIt maNaGer

PWc

12472923

ProJect LeaDer teLecommuNIcatIe

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473847

It beHeerDer

HAyS Gent infOrmAtiOn tecHnOlOGy

12473611

ProJect maNaGer

UmicOre

12473296

ProJect maNaGer eLektrIcIteIt & automatISatIe (m/V)

SPie belGiUm

12473419

It maNaGemeNt coNSuLtaNt (FreNcH SPeakING market)

PWc

12472897

ProJect maNaGer SIGNaLLING - INFrabeL (m/V)

nmbS-GrOeP

It ProFeSSIoNaLS

SibelGA

12472113

ProJect maNaGer ZoNNePaNeLeN

GreenSUn

tAlentfinder

12473324

It SecurItY arcHItect

PWc

12472859

ProJectLeIDer

bOUWbedriJf flOré

tAlentfinder

12473543

It SecurItY coNSuLtaNt

PWc

12472858

ProJectLeIDer em-bouw-INStaLLatIeS

ArcAdiS belGiUm nv

It-HeLPDeSkmeDewerker (2De LIJN) te borNem (m/V)

UniqUe Office

12473669

ProJectLeIDer weGeNbouw

HAyS enGineerinG & tecHnOlOGy dendermOnde

12472930

JuNIor aPPLIcatIoN SuPPort oFFIcer

HAyS brUSSelS infOrmAtiOn tecHnOlOGy

12473552

ProJectLeIDer/tekeNaar bouw (VertrouwD met PreFab betoN)

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473381

JuNIor SYStem eNGINeer

SOPrA bAnKinG SOftWAre belGiUm

12472503

maNaGer cuStomer SerVIce - ProGrammeur maSterkeY m/V.

ProJectmaNaGer eLektrIcIteIt & automatISatIe

12473739

KOrtriJK enGineerinG & tecHnOlOGy

12473414

intrOdUce

ProJectS SaFetY eNGINeer - INFrabeL (m/V)

nmbS-GrOeP

12473463

moNItorING aNaLYSt

eni GAS & POWer

12473455

qa maNaGer

KOrtriJK enGineerinG & tecHnOlOGy

12473580

Network / SYStem eNGINeer SecurItY

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473841

qa oFFIcer

HAyS life ScienceS WAvre

12473972

oFFIce traINer & HeLPDeSk

liedeKerKe

12474087

qa reLeaSe eNGINeer

PAUWelS cOnSUltinG

12473022

oPeratIoNS meDewerker

Actief interim tOrHOUt

12473772

quaLItY & ProceSS automatIoN eNGINeer

PAUWelS cOnSUltinG

12473518

PackaGer/ScrIPter/2ND LINe SuPPort

PAUWelS cOnSUltinG

12473044

quaLItY eNGINeer

PAUWelS cOnSUltinG

12473517

PortFoLIo caPabILItY SeNIor aNaLYSt

eni GAS & POWer

SaLeS SuPPort eNGINeer

inSel - inGenieUrSSelectieS

ProJect eNGINeer eLektroNIScHe maSter batcH recorDS – SaP

SeNIor mecHaNIcaL DeSIGNer/ProJect eNGINeer

Jbt fOOdtecH

PAUWelS cOnSUltinG

12472541

SeNIor SoFtware eNGINeer PLc eN ScaDa

rAndStAd Hr OUtSOUrcinG

12473598

ProJect maNaGer

SOficO

12472987

SHIFt LeaDer

HAyS enGineerinG AntWerPen

12474001

ProJectmaNaGer (kLaNtcoörDINator)

cOlrUyt GrOUP

12472926

SHIFt maNaGer PackaGING

inSel - inGenieUrSSelectieS

12473385

SaP coorDINator maNaGer

AUrUbiS belGiUm nv

12473638

SImuLatIoN eNGINeer

PremiUm SOUnd SOlUtiOnS

12474112

SaP wm FuNctIoNaL aNaLYSt

SAmSOnite

12473170

SPecIaLISt maINteNaNce

GlAxOSmitHKline

12472928

Secure SoFtware SPecIaLISt

PWc

12472904

SecurItY coNSuLtaNt

telenet

12473786

StaGe: INVeNtarISatIe VaN ProceSS eNGINeerING & tecHNIcaL SerVIceS GuIDeLINeS

tOtAl

12474067

SeNIor DIGItaL ProDuct maNaGer

de PerSGrOeP PUbliSHinG

12472729

StuDY eNGINeer eLectrIcItY

temPO-teAm PrOfeSSiOnAlS

SerVIce DeSk eNGINeer FraNkrIJk m/V

Actief interim iePer

12472631

tecHNIcaL aDVISor/eNGINeer aFtermarket

Jbt fOOdtecH

SoFtware SuPPort eNGINeer

HUdSOn belGiUm nv

12472538

eni GAS & POWer

12473453

HAyS enGineerinG & tecHnOlOGy dendermOnde

12472907

StaNDarD SourcING aNaLYSt

mercUri UrvAl

tecHNIScH beDIeNDe INDuStrIebouw tecHNIScH commercIeeL beDIeNDe / caLcuLator m/V

AdeccO HOOGStrAten

12473935

StructureD SourcING SeNIor aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473454

tekeNaar StaaLcoNStructIeS

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

SYStem eNGINeer

mObile AcceSS

12474044

utILItIeS eNGINeer,toekomStIG maINteNaNce & utILItIeS SuPerVISor

cAPSUGel

teamcoacH coNtact ceNter FroNt oFFIce (mecHeLeN)

telenet

12473234

VeraNtwoorDeLIJke tecHNIScHe DIeNStVerLeNING

Actief interim WAreGem

DemaND ForecaSt SeNIor aNaLYSt

12473623

mercUri UrvAl PrOfile GrOUP

mercUri UrvAl

tAlentfinder

12473452

12473999 AndreSS cOnSUltinG & PArtnerS

12473780 12473757

12473416

12473039

12473774 mercUri UrvAl

12473107

12473243 mercUri UrvAl

12473108

12473397 vmc-Select

Vacature I 09.03.2013

12474111 12473735

87


Functie

BedrijF

Selectie kantOOr

Selectie kantOOr

jOBid

Functie

BedrijF

PLaNNer m/V

Actief interim iePer

12472706

PLaNNer tooL & equIPmeNt ZwIJNDrecHt

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473815

PLaNt SuPPLY cHaIN maNaGer H/F

AdeccO AreA nAmUr-brAbAnt WAllOn

12472301

ProceSS aNaLYSt - Store maNaGemeNt

Select HUmAn reSOUrceS

12473202

ProceSS aNaLYSt - SuPPLY cHaIN (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

12473199

werkVoorbereIDer – oNDerHouDStecHNIeker Voor oNZe SIte te oLeN

AUrUbiS belGiUm nv

12473855

YouNG eNGINeerS

Gdf SUeZ

12473921

juriStiek & nOtariaat

jOBid

boekHouDer (m/V)

nOtAriS StOOP dirK

12471623

commercIeLe meDewerkerS

mentOr

12472043

ProcuremeNt maNaGer

cHevrOn PHilliPS cHemicAlS internAtiOnAl

12472088

DoSSIerbeHeerDer met JurIDIScHe acHterGroND (reGIo aNtwerPeN)

Select HUmAn reSOUrceS

12473980

ProDuctIePLaNNer (m/V)

Actief interim brUGGe

12472756

JuNIor LeGaL couNSeL – beFImmo bruSSeL

befimmO

reacHtruckcHauFFeur (m/V)

UniqUe tecHnicUm

12473333

JurIDIScH aDVISeur (m/V)

KOninKliJKe federAtie vAn Het belGiScH nOtAriAAt

12472848

SaP SPecIaLISt

Select HUmAn reSOUrceS

12472252

SuPerVISor LoGIStIek (m/V)

UniqUe Office

12473331

JurIDIScH FINaNcIeeL aDmINIStratIeVe oNDerSteuNING HaLFtIJDS

ArGOn Selectie

12473358

SuPPLY cHaIN coorDINator

dixOn & cOmPAny

12472436

JurIDIScH meDewerker

fvf

A PriOri

12472035

SuPPLY cHaIN maNaGer / DIrector (NetworkING GrouP)

bArcO

12473341

JurIDIScH meDewerker

SbK ArrO AntWerPen

Admb Hr ServiceS

12472064

SuPPLY PLaNNer

HAyS dendermOnde lOGiSticS

12474059

team coacH LoGIStIek NacHtPLoeG

StArt PeOPle

12472262

JurISt (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

12472241

teamLeaDer LoGIStIek

eAndiS

12473861

JurISt recoVerY aND reStructurING

cKv nv

12474106

teamLeaDer outbouND m/V

Actief interim mOrtSel

12472226

LeGaL aDVISor

bAnK deGrOOf

12473034

teamLeaDer VracHtwaGeNGaraGe

Select HUmAn reSOUrceS

12472239

LeGaL aDVISor

brUSSel leGAl

12471209

tecHNIScH maGaZIJNbeDIeNDe / baLIeVerkoPer m/V

Actief interim iePer

LeGaL aDVISor

SecUrex

12472357

LeGaL aSSIStaNt retaIL

brUSSel leGAl

tecHNIScH-commercIëLe SPILFuNctIe bINNeN cuStomer SerVIce

bÜHler GrOUP

LeGaL coNSuLtaNt kmo - SocIaaL recHt

delOitte

teSt-eNGINeer (eLectroNIc & eLectrIcaL)

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473002

LeGaL couNSeL – beFImmo bruSSeL

befimmO

leGAl fOrceS

12471496

VeraNtwoorDeLIJke VerZeNDING (maLDeGem)

Gent PUrcHASinG & lOGiSticS

12472273

LeGaL couNSeL Ict

brUSSel leGAl

HAyS leGAl

12473339

wareHouSe SuPerVISor

intrOdUce

12473477

LeGaL oFFIcer

GOUdenGidS.be

12474060

YouNG GraDuate ProGram SuPPLY cHaIN

cHevrOn PHilliPS cHemicAlS internAtiOnAl

12472089

NotarIeeL meDewerker (m/V)

nOtAriSASSOciAtie celiS, celiS & lieSSe

12472534

trILINGuaL LeGaL SecretarY (SPaNISH/eNGLISH/FreNcH) wItH 3 YearS oF exPerIeNce! (377683)

SecretAry PlUS internAtiOnAl tAlentS

12471291

leGAl fOrceS

HAyS leGAl HAyS leGAl

12471499

12471223 12472483

lOgiStiek & diStriButie aaNkoPer - INFrabeL (m/V)

nmbS-GrOeP

12473154

aDmINIStratIeF beDIeNDe (m/V)

Actief interim brUGGe

12472686

aDmINIStratIeF beDIeNDe LoGIStIek Voor oNZe SIte te oLeN

AUrUbiS belGiUm nv

12473852

aDmINIStratIeF LoGIStIek beDIeNDe

UniqUe Office

12473586

12472731 HUmAn HUb

12473356

marketing & cOmmunicatie accouNt maNaGer weSt-VLaaNDereN m/V

Actief interim diKSmUide

aDVISeur SocIaLe beScHermING

vOKA

aNaLYtIScHe erVarING GeZocHt bINNeN e-commerce

Select HUmAn reSOUrceS

braND ceNter SuPerVISor - tIJDeLIJke FuNctIe

mercedeS-benZ belGiUm lUxembOUrG

braND maNaGer beNeLux (m/V)

tWininGS teA

HUmAn HUb

12473000

buSINeSS DeVeLoPmeNt maNaGer

vAb

tAlent GAllery

12472819

buSINeSS eNVIroNmeNt SPecIaLISt

StArt PeOPle

12473506

buSINeSS/ProceSS aNaLYStS

SibelGA

12472117

12473171 AltiOr

12472779 12473983 12472767

area maNaGer wareHouSe oPeratIoNS NacHtSHIFt – NIke eLc - LaakDaL

niKe elc

aSSISteNt LoGIStIek VeraNtwoorDeLIJke bIJ INex NV

Adver-Online

12473311

cHaNNeL marketeer (tIJDeLIJk)

WOlterS KlUWer belGie

12473689

aSSISteNt ProJectLeIDer / werkVoorbereIDer m/V

Actief interim iePer

12472737

commercIeeL aDVISeur baNkSector

temPO-teAm PrOfeSSiOnAlS

12472956

aZ SINt-auGuStINuS VeurNe

AZ Sint-AUGUStinUS veUrne

12473168

commercIeeL marketING beDIeNDe | aartSeLaar

UniqUe Office

12473688

beDIeNDe exPeDItIe m/V

Actief interim iePer

12474069

commuNIcatIoNS SPecIaLISt

StArt PeOPle

12473544

buSINeSS aNaLYSt wareHouSING (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

12473184

coNSuLtaNt

nelSOn GrOUP

buSINeSS ProceSS aNaLYSt (ZuIDraND VaN bruSSeL)

Select HUmAn reSOUrceS

12473183

buSINeSS uNIt wareHouSe SuPerVISor (m/V)

AdeccO AntWerPen Office

12472345

cHauFFeur b met erVarING

UniqUe Office

12473663

eNtHouSIaSte teamLeaDer bruSSeL oF waLLoNIë (m/V)

UniqUe Office

12473754

euroPeaN INVeNtorY aDmINIStratIVe (m/V)

Actief interim tOrHOUt

12473746

GatebeDIeNDe (m/V)

Actief interim brUGGe

12473842

Hub maNaGer

SAPA bUildinG SyStem viA HUdSOn

INVeNtorY PLaNNING oFFIcer m/V

USG Hr fOrceS

Admb Hr ServiceS

12472822

12474122 mOtmAnSvAn HAvermAet

cuStomer DeLIGHt coNSuLtaNt

d-SenSe

cuStomer SerVIce coorDINator e-SHoP

mediA mArKt / SAtUrn

12473620

cuStomer SerVIce rePreSeNtatIVe (2013/0075) - LeuVeN

AxA belGiUm

12473694

Data aNaLISt

Gent Office PrOfeSSiOnAlS

12473488

Data-aNaLISt coLruYt aNaLYSe

cOlrUyt GrOUP

12472962

DIGItaL eN SocIaL meDIa maNaGer

Jet imPOrt n.v.

AGO internAtiOnAl

12472824

Actief interim leUven

12473965

DIrecteur DIeNStVerLeNING

cHriSteliJKe mUtUAliteit

HUdSOn

12472028

JuNIor SuPPLY cHaIN coorDINator

Select HUmAn reSOUrceS

12473186

e-marketING meDewerker | aartSeLaar

UniqUe Office

LoGIStIc ProJect eNGINeer

Select HUmAn reSOUrceS

12472504

erVareN Data aNaLISt

Gent Office PrOfeSSiOnAlS

LoGIStIcS coorDINator

AScO indUStrieS

12473671

LoGIStIcS maNaGer

cHevrOn PHilliPS cHemicAlS internAtiOnAl

12472090

exterNaL commuNIcatIoN oFFIcer

AUdi brUSSelS

LoGIStIek aDmINIStratIeF beDIeNDe m/V

Actief interim iePer

12472720

GemotIVeerDe coNtactmeDewerker met commercIëLe FeeLING

UniqUe Office

LoGIStIek aSSISteNt DIrectIecomIté

credit AGricOle - lAndbOUWKrediet

12473828

LoGIStIek beDIeNDe

Gent PUrcHASinG & lOGiSticS

12474052

INterNatIoNaL commuNIcatIoNS maNaGer

Unilin

LoGIStIek beDIeNDe m/V

Actief interim brUGGe

12473914

INterNatIoNaL marketING maNaGer

milcObel

12472022

LoGIStIek maGaZIJNbeDIeNDe met VeraNtwoorDeLIJkHeID

brUGGe Office PrOfeSSiOnAlS

12474002

JuNIor ProceSS aNaLYSt DIe uItDaGING Zoekt!

Select HUmAn reSOUrceS

12473185

LoGIStIek VeraNtwoorDeLIJke

UniqUe Office

12473904

kLaNtreLatIebeHeerDer Ft oF 4/5 m/V

Actief interim iePer

12472682

LoGIStIek VeraNtwoorDeLIJke (tecHNIScH)

Gent PUrcHASinG & lOGiSticS

12474054

maNaGemeNt traINee aNtwerPeN

AdeccO AntWerPen Office

12472337

maGaZIJNIer met keNNIS VaN SaP (m/V)

UniqUe tecHnicUm

12473495

market maNaGer weekeNDeSk

SmArtHOlidAyS WeeKendeSK bvbA

12472948

maGaZIJNIer met tecHNIScHe keNNIS

UniqUe tecHnicUm

12472632

marketING commuNIcatIoNS oFFIcer bIJ cHIcaGo metaLLIc coNtINeNtaL

Adver-Online

12472322

maGaZIJNmeDewerker NacHtPLoeG e-LoGIStIcS (ZaVeNtem)

cOlrUyt GrOUP

12473320

marketING coörDINator

UniqUe Office

12473349

maNaGemeNt traINee aNtwerPeN

AdeccO AntWerPen Office

12472337

marketING INteLLIGeNce maNaGer (m/F)

micHAel PAGe

12473958

maNaGemeNt traINeeS LoGIStIek

lidl

12472108

marketING maNaGer beNeLux

HAyS SAleS & mArKetinG AntWerPen

12473023

maNaGer LoGIStIcS aNtwerP bIJ INeoS PHeNoL NV

Adver-Online

12472752

marketING, SaLeS aND cuStomer SerVIceS aNaLYSt / coNSuLtaNt

AccentUre

12473406

maNaGer materIaLS maNaGemeNt

SAPA bUildinG SyStem nv viA HUdSOn

12472850

marketINGVeraNtwoorDeLIJke (wareGem)

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

12473937

materIaLS maNaGemeNt coorDINator (m/V)

Actief interim leUven

12472397

meDewerker aDVIeSLIJN DreambabY (kLaNteNDIeNSt)

cOlrUyt GrOUP

12472417

materIeeL PLaNNer (m/V) te aNtwerPeN (m/V)

UniqUe Office

12473596

meDewerker bIJStaNDVerLeNING * bruSSeL

UniqUe cAll teAm brUSSel

12473387

meDewerker ceNtraaL StockbeHeer coLruYt

cOlrUyt GrOUP

12472723

meDewerker buSINeSS FIt cLaImS (2013/0088)

AxA belGiUm

12474046

meDewerker maGaZIJN eN tooNbaNkVerkooP

flOriSAn

12473780

meDewerker HeLPDeSk beLeGGeN, betaLeN, kreDIeteN oF kLaNteNDatabaNk

credit AGricOle - lAndbOUWKrediet

12473161

AndreSS cOnSUltinG & PArtnerS

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs

12472033

12472568

12472291 12472924 mOtmAnSvAn HAvermAet

12472017 12472507

SOdevA cOnSUltinG & develOPment

12473198


Selectie kantOOr

Functie

BedrijF

jOBid

meDewerker HeLPDeSk kreDIeteN

credit AGricOle - lAndbOUWKrediet

12473163

meDewerker VaStGoeD (m/V), HaNDS-oN met commercIëLe aaNLeG

3d nv

12474008

oFFIce maNaGer (m/V) HereNtaLS

StArt PeOPle

12473082

Functie

Selectie kantOOr

BedrijF

jOBid

redactie & cOmmunicatie DIGItaaL eINDreDacteur

mediAfin

exterNaL commuNIcatIoN oFFIcer

AUdi brUSSelS

12472042 mOtmAnSvAn HAvermAet

12472017

PortFoLIo maNaGer

recticel

12473690

PrIcING SPecIaLISt

StArt PeOPle

12473478

ProDuct maNaGer

cOncentrA

12473785

FreeLaNce JourNaLISteN reGIo aNtwerPeN - Het LaatSte NIeuwS

de PerSGrOeP PUbliSHinG

12472643

ProDuct maNaGer cIS (coNtroL & INDuStrY SoLutIoNS)

PHOenix cOntAct

12472053

marketINGVeraNtwoorDeLIJke (wareGem)

12473937

ProDuct maNaGer Dc (DeVIce coNNectIoNS)

PHOenix cOntAct

12472056

SecretAry PlUS mAnAGement SUPPOrt

meDIa oFFIcer (m/V, VoLtIJDS)

GreenPeAce

ProDuct maNaGer euroPe

HUSqvArnA

12472208

reDacteur - ProJectLeIDer

PAntArein

ProDuct maNaGer Ic (INDuStrIaL coNNectIVItY)

PHOenix cOntAct

12472052

ProDucttraINer

miele

reDacteur JurIDIScHe broNNeN

WOlterS KlUWer belGie

12471321

ProJect maNaGer (corPorate ProGram maNaGemeNt) (reF.4564)

roe 40893 - VertaLer m/V eNGeLS-SPaaNS

Actief interim rOeSelAre

12472211

bPOSt

12472348

roe 41111 - VertaLer m/V eNGeLS-DuItS

Actief interim rOeSelAre

12471955

SaLeS & marketING SuPPort

PG

12473376

roe 41113 - VertaLer m/V eNGeLS-tHaI

Actief interim rOeSelAre

12472207

SeNIor DIGItaL ProDuct maNaGer

de PerSGrOeP PUbliSHinG

12472729

roe 41114 - VertaLer m/V eNGeLS-INDoNeSIScH

Actief interim rOeSelAre

12472203

SeNIor ProceSS aNaLYSt marketING

Select HUmAn reSOUrceS

12473200

roe 41116 - VertaLer m/V eNGeLS-DeeNS

Actief interim rOeSelAre

12471948

SeNIor ProJect maNaGer (reF. 4647)

bPOSt

12473837

roe 41402 - VertaLer m/V eNGeLS-ZweeDS

Actief interim rOeSelAre

12473291

tecHNIScH VerteGeNwoorDIGer bouw m/V

Actief interim leUven

12472402

teLeSaLeS/marketING ProFeSSIoNaLS (FuLL-tIme/ Part-tIme)

mercUri UrvAl

12473682

teLeVerkoPer(Ster) (H/F)

StArt PeOPle

traDe marketeer

Pidy GOUrmet

AGO internAtiOnAl

12472058

traDe marketer beLGIum

dOyen AUtO

PrOfile GrOUP

12473395

YouNG GraDuate ProGram FINaNce

cHevrOn PHilliPS cHemicAlS internAtiOnAl

12472086

YouNG GraDuate ProGram SaLeS & market.

cHevrOn PHilliPS cHemicAlS internAtiOnAl

12472091

S. leclere & cOnSUltAntS HUdSOn

12472044

12473959

PurchaSing & aankOOP

12473403 Kern SelectiOn

12471859

reSearch & develOPment accouNt maNaGer (m/V)

Actief interim mecHelen

12472853

bearING tecHNoLoGY eNGINeer m/V (LommeL)

Zf Wind POWer

12474083

bearING tecHNoLoGY maNaGer

Zf Wind POWer

12474086

buSINeSS SuPPort maNaGer (m/V)

UniverSiteit Gent

12471925

coNSuLtaNt tHermIScHe/eLektrIScHe eNerGIetecHNIek

UniverSiteit Gent

12472219

DeVeLoPmeNt & aPPLIcatIoN reSPoNSIbLe FooD bIJ ImcD

KAtZ nv

12471783

DeVIatIoN wrIter - comPLaINt HaNDLer

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473863

ImPLemeNtatIoN maNaGer

PeAK6

12471615

INDuStrIe aPotHeker

lAbOrAtOireS PHAcObel

12471567

oNtwerP INGeNIeur mecHaNIca

StArt PeOPle

12473187

aaNkoPer

HAyS PUrcHASinG & lOGiSticS AntWerPen

12473293

r&D Lab eNGINeer

deceUnincK

12471273

aaNkoPer DIeNSteN

tOtAl rAffinAderiJ AntWerPen

12472210

roe 41322 - quaLItY aND auDItING aSSIStaNt

Actief interim rOeSelAre

12473232

aaNkoPer It SerVIceS

SibelGA

12472112

SeNIor DIGItaL ProDuct maNaGer

de PerSGrOeP PUbliSHinG

aaNkoPer truckoNDerDeLeN

remcO

12471362

Sr. coNtINouS ImProVemeNt & INNoVatIoN eNGINeer

tUPPerWAre

aaNkoPer/ProcuremeNt exPert

intyS cOnSUltinG

buSINeSS aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473457

cuStomer PortFoLIo aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473458

DemaND ForecaSt SeNIor aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473451

exterNaL SettLemeNt aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473456

FacILItY coörDINator (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

GLobaL SuPPLIer quaLItY maNaGer

PrOfile GrOUP

12471920

12472729 AltiOr

12471509

SaleS (meDIor) accouNt maNaGer

nOvOteK bvbA

1 JuNIor eN 1 SeNIor SaLeS rePreSeNtatIVe

velUx belGiUm SA viA HUdSOn

accouNt maNaGer

dircO

accouNt maNaGer LImburG

enecO belGië

12473962

accouNt maNaGer meDIa ( LeuVeN )

HAyS SAleS & mArKetinG WAvre

12473564

12473215

accouNt maNaGer ooSt/weSt VLaaNDereN m/V

Select HUmAn reSOUrceS

12473823

Zf Wind POWer

12474102

accouNt maNaGer/ProJectmaNaGer beLGIë

vlAStUin cdi

12474040

GLobaL SuPPLY DIrector

UmicOre

12472596

accouNtmaNaGer PubLIc Sector

ebP cOnSUltinG

12473989

GreeN & LocaL SourcING aNaLYSt

eni GAS & POWer

aDmINIStratIeF LoGIStIek beDIeNDe

UniqUe Office

12473586

aDmINIStratIeF-commercIeeL beDIeNDe te St-NIkLaaS (m/V)

UniqUe Office

12474062

area SaLeS maNaGer aFrIca m/F

micHAel PAGe

aSSIStaNt cuStomer aDmINIStratIoN

GreenSUn

baLIeVerkoPer (m/V)

Actief interim dieSt

12473756

mercUri UrvAl

12473459

mercUri UrvAl

12473445

GreeN & LocaL SourcING maNaGer

eni GAS & POWer

Hub maNaGer

SAPA bUildinG SyStem viA HUdSOn

12472962

INterIm ProcuremeNt aDmINIStrator

StArt PeOPle

12471432

12473570 12473833 inventi

12473820

12473660 tAlentfinder

12473758

moNItorING aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

orDer & DeLIVerY emPLoYee FroNt oFFIce

leASePlAn belGiUm

PrOfile GrOUP

12472364

buSINeSS DeVeLoPer (LoGIStIek, FooD & commoDItIeS, HIGH-PoteNtIaL, aNtwerPeN)

dixOn & cOmPAny

PortFoLIo caPabILItY SeNIor aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473452

car reNtaL aGeNt (m/V)

Actief interim HAlle

ProcuremeNt maNaGer

cHevrOn PHilliPS cHemicAlS internAtiOnAl

trAnSicS

12472088

cHIeF commercIaL & oPeratIoNS oFFIcer commercIeeL aDVISeur (aNtwerPeN)

clUb mediterrAnée

12473612

ProJect PurcHaSer - INterNatIoNaL oPeratIoNS

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12472263

commercIeeL marketING beDIeNDe | aartSeLaar

UniqUe Office

12473688

PurcHaSING DIrector (m/F)

micHAel PAGe

12471731

PurcHaSING maNaGer

AUrUbiS belGiUm nv

12473635

cArtAmUndi

12472351

commercIeeL meDewerker bINNeNDIeNSt Voor oNZe SIte te oLeN

PurcHaSING maNaGer

inqUeSt

12471697

commercIëLe bINNeNDIeNSt meDewerker (m/V)

Actief interim leUven

12473960

PurcHaSING ProceSS maNaGer

inqUeSt

12471701

coNSuLtatIVe SaLeS taLeNt kLuwer oPLeIDINGeN

WOlterS KlUWer belGie

12473822

SeNIor buYer (2013/0069)

AxA belGiUm

12471915

cuStomer reLatIoN aGeNt (H/F)

StArt PeOPle

12473951

cuStomer SerVIce meDewerker NeDerLaNDStaLIG reGIo LuIk (m/V)

UniqUe Office

12473667

cuStomer SerVIce NorDIc (m/F)

UniqUe cAll teAm leUven

12473577

GLobaL SuPPLIer quaLItY maNaGer

Zf Wind POWer

12474102

Hr oFFIcer (m/V) bIJ uNIque te bruGGe

UniqUe

12473922

INterNaL SaLeS aSSIStaNt (N/F) IN reGIo tIeLt

brUGGe Office PrOfeSSiOnAlS

12474003

INterNatIoNaL aDmINIStrator NL/Fr/eNG/cHI m/V

dAOUSt AntWerPen

12473632

StaNDarD SourcING aNaLYSt

eni GAS & POWer

12473455

btob accouNt maNaGer (bruSSeL)

Select HUmAn reSOUrceS

12473938 12474142

mercUri UrvAl

12473453

12473849 HUdSOn

12473809

StructureD SourcING SeNIor aNaLYSt

eni GAS & POWer

mercUri UrvAl

12473454

team maNaGer back oFFIce (oDaS = orDer & DeLIVerY+aFter SaLeS)

leASePlAn belGiUm

PrOfile GrOUP

12472376

teamLeaDer LoGIStIek

eAndiS

tecHNIcaL SuPPort eNGINeer

OlymPUS

tecHNIScH aaNkooP aSSISteNt

intrOdUce

12473727

JuNIor accouNt maNaGer

SteGmAnn Hr SOlUtiOnS AntWerPen

12473969

tecHNIScH meDewerker aaNkooP te borNem(m/V)

UniqUe Office

12473516

JuNIor SaLeS aSSIStaNt (m/V)

Select HUmAn reSOUrceS

12474009

VeraNtwoorDeLIJke aaNkooP eN StockbeHeer

AnOniem

AltiOr

12471506

dixOn & cOmPAny

12474147

VeraNtwoorDeLIJke beHeerSerVIce

UPGrAde Service

AndreSS cOnSUltinG & PArtnerS

keY accouNt maNaGer (New tecH, GreeN eNerGY SoLutIoNS, utILItIeS)

12473913

kLaNteNaDVISeur boar-VerZekerINGeN (aNtwerPeN)

dixOn & cOmPAny

12473696

maJor accouNt maNaGer met SaLeS Power

dixOn & cOmPAny

12473925

12473861 HeAdcOUnt

12473084

Vacature I 09.03.2013

89


BedrijF

Selectie kantOOr

meDewerker maGaZIJN eN tooNbaNkVerkooP

flOriSAn

AndreSS cOnSUltinG & PArtnerS

meDewerker VaStGoeD (m/V), HaNDS-oN met commercIëLe aaNLeG

3d nv

12474008

meDIScH aFGeVaarDIGDe

fiZZle

12473652

recruIter (m/V)

biG mediA GrOUP nv

12473622

SaLeS aSSIStaNt (m/V)

UniqUe Office

12474004

SaLeS eNGINeer / accouNt maNaGer ItaLIë , FuLLtIme oF FreeLaNce

AnAcOndA

12474038

SaLeS executIVe It SoLutIoNS (bruSSeL)

dixOn & cOmPAny

12473961

SaLeS rePreSeNtatIVe (m/V)

Actief interim HAlle

12473856

SaLeS SuPPort eNGINeer

inSel - inGenieUrSSelectieS

SeNIor ProJect maNaGer (reF. 4647)

Functie

jOBid

Selectie kantOOr

Functie

BedrijF

ProDuctIecoorDINator kuNStoFaFDeLING

tecqUAlity deinZe

12473590

ProJect caLcuLator mecHaNIcaL

HAyS enGineerinG AntWerPen

12473582

ProJect LeaDer PIPING & mecHaNIcaL

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473824

ProJect LeaDer teLecommuNIcatIe

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473847

ProJect maNaGer eLektrIcIteIt & automatISatIe (m/V)

SPie belGiUm

12473419

ProJect maNaGer PIPING & mecHaNIcaL

fAbricOm (Gdf SUeZ)

ProJect maNaGer ZoNNePaNeLeN

GreenSUn

tAlentfinder

12473324

ProJectLeIDer

bOUWbedriJf flOré

tAlentfinder

12473543

ProJectmaNaGer eLektrIcIteIt & automatISatIe

KOrtriJK enGineerinG & tecHnOlOGy

12473414

12473774

qa maNaGer

KOrtriJK enGineerinG & tecHnOlOGy

12473580

bPOSt

12473837

qa oFFIcer

HAyS life ScienceS WAvre

12473972

SHoP SaLeS executIVe (m/V)

UniqUe KAm

12474093

quaLItY eNGINeer

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473560

Store DIrector

fASHiOn clUb 70

12473566

quaLItY LeaD oPeratIoNS VoeDING

tecqUAlity deinZe

12473587

teamLeaDer (reF 1H)

StArt PeOPle

12474023

roe 41322 - quaLItY aND auDItING aSSIStaNt

Actief interim rOeSelAre

12473232

teamVeraNtwoorDeLIJke FaStFooDketeN (m/V)

AdeccO AntWerPen Office

12473811

ScHeePSeLektrIcIeN bINNeNVaart

rAndStAd Hr OUtSOUrcinG

12473604

tecHNIcaL PHoNe SuPPort (DuItS)

HAyS Office PrOfeSSiOnAlS dendermOnde

12473910

SerVIce tecHNIeker

UniqUe tecHnicUm

12474080

tecHNIScH commercIeeL beDIeNDe (m/V)

Actief interim HAlle

12473851

SerVIce tecHNIeker (bacH/maSter) ook ScHooLVerLaterS! m/V

UniqUe tecHnicUm

12474151

tecHNIScH commercIeeL beDIeNDe (m/V)

UniqUe Office

12473903

SHIFt LeaDer

HAyS enGineerinG AntWerPen

12474001

tecHNIScH commercIeeL beDIeNDe / caLcuLator m/V

AdeccO HOOGStrAten

12473935

SHIFt maNaGer PackaGING

inSel - inGenieUrSSelectieS

12473385

tecHNIScH commercIeeL meDewerker (m/V)

UniqUe Office

12473901

SIte SuPerVISor PIPING & mecHaNIcaL

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473819

tecHNIScH commercIeeL meDewerker m/V

Actief interim AArScHOt

12473793

StorINGStecHNIeker m/V

UniqUe tecHnicUm

12474072

teLeSaLeS/marketING ProFeSSIoNaLS (FuLL-tIme/ Part-tIme)

mercUri UrvAl

12473682

teamLeaDer LoGIStIek

eAndiS

12473861

tecHNIcIaN VeHIcLe PerFormaNce eNGINeerING

StArt PeOPle

12473490

tecHNIeker Datacom

rAndStAd Hr OUtSOUrcinG

12473597

tecHNIScH aDmINIStratIeF beDIeNDe

rAndStAd Hr OUtSOUrcinG

12473599

tecHNIScH beDIeNDe

UniqUe Office

12474091

VeraNtwoorDeLIJke beHeerSerVIce

UPGrAde Service

AndreSS cOnSUltinG & PArtnerS

12473780

12473913

jOBid

12473821

VeraNtwoorDeLIJke VerkoPer/VerkooPSter HemDeNwINkeL (m/V)

UniqUe Office

12473734

VerkoPer/VerkooPSter kLeDINGwINkeL (m/V)

UniqUe Office

12474007

tecHNIScH commercIeeL beDIeNDe / caLcuLator m/V

AdeccO HOOGStrAten

12473935

VerteGeNwoorDIGer ooSt/weSt VLaaNDereN m/V

Select HUmAn reSOUrceS

12473949

tecHNIScH tekeNaar macHINebouw

lOGi-tecHnic

12473933

VerteGeNwoorDIGer Voor De LaNDbouwSector(m/V)

UniqUe Office

12473763

tecHNIScH tekeNaar PIPING

lOGi-tecHnic

VerteGeNwoorDIGer(e) VLaaNDereN

mOrellAtO & SectOr frAnce

12473743

SteGmAnn Hr SOlUtiOnS AntWerPen

bÜHler GrOUP

VerteGeNwoorDIGer/keY accouNt maNaGer

12473977

tecHNIScH-commercIëLe SPILFuNctIe bINNeN cuStomer SerVIce

VoLtIJDS oF DeeLtIJDS caLL coLLect aGeNt (m/V)

UniqUe Office

12474005

tecHNISH beHeerDer VaN auto ‘S bIJ arVaL beLGIum NV/Sa

Adver-Online

wHoLeSaLe & DePartmeNt Store maNaGer m/V

micHAel PAGe

12473964

werFLeIDer – INDuStrIëLe eLektrIcIteIt & INStrumeNtatIe oF aLGemeNe eLektrIcIteIt

rAndStAd Hr OUtSOUrcinG

werFLeIDer reNoVatIe- eN NIeuwbouwwerkeN (m/V)

vriJe UniverSiteit brUSSel - vUb

werkVoorbereIDer PIPING & mecHaNIcaL

HAyS enGineerinG AntWerPen

12473579

12472728

techniek & PrOductie

12473909 HUmAn HUb

12473356 12473787 12473594

tAlentfinder

12473874

bacHeLor/INDuStrIeeL INGeNIeur automatISatIe.

SPindle

12473854

caLcuLator / werkVoorbereIDer

AdeccO GenK indUStry

12473263

andere FunctieS

caLcuLator eNGINeer buILDINGS

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473825

buSINeSS aNaLYSt

xPe finAnce & AccOUntinG

cHIeF commercIaL & oPeratIoNS oFFIcer

trAnSicS

12473809

buSINeSS ProceSS eNGINeer traNSPort

cOlrUyt GrOUP

coSt caLcuLator

HAyS enGineerinG AntWerPen

12474000

caLcuLator (m/V)

bOUWbedriJf flOré

eLektrIcIeN

rAndStAd Hr OUtSOUrcinG

12473605

coörDINator automatIScHe beVoorraDING FooD

cOlrUyt GrOUP

12472610

eNtHouSIaSte teamLeaDer bruSSeL oF waLLoNIë (m/V)

UniqUe Office

12473754

DIeNStcHeF ProGNoSe

cOlrUyt GrOUP

12472565

erVarING IN VerwarmING oF SaNItaIr? (m/V) - reGIo VILVoorDe

Select HUmAn reSOUrceS

12473979

DrINGeND GeZocHt: SNeL beScHIkbare creDIt coLLector reGIo turNHout

USG finAnciAl fOrceS

12473870

exPert ProDuIt

GlAxOSmitHKline

12473957

erP buSINeSS aNaLISt bIJ moore StePHeNS VerScHeLDeN

Adver-Online

12472566

FIeLD SerVIce maNaGer

HAyS enGineerinG AntWerPen

12473998

FLexo-Drukker DaGPoSt reGIo HaLeN (m/V)

UniqUe tecHnicUm

12471670

HeaLtH, SaFetY aND eNVIroNmeNt maNaGer

Unilin

12473562

GraFIScH oNtwerPer

SynerGie interim Office

12473987

HooFDtecHNIeker (GeNt)

temPO-teAm PrOfeSSiOnAlS

12474055

JuNIor tecHNIcIaN quaLItY DIVISIoN

StArt PeOPle

12473496

HaPPY StaGIaIr

fOd KAnSelAriJ vAn de eerSte miniSter

12472034

cOlrUyt GrOUP

12473393

HUdSOn

12472618 tAlentfinder

12473534

kaLIbratIetecHNIeker

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12474058

kaNDIDaat-DIeNStcHeF DIStrIbutIeceNtrum DreamLaND

kwaLIteItScoNtroLeur (m/V)

UniqUe Office

12474064

makeLaarS

lUmArO vAStGOed

kwaLIteItSmeDewerker

HAyS enGineerinG AntWerPen

12473997

LoGIStIek VeraNtwoorDeLIJke (tecHNIScH)

SPOrtA

Gent PUrcHASinG & lOGiSticS

maNaGer boekINGeN eN oNtHaaL

maINteNaNce SuPerVISor (m/V)

cAPSUGel

12474119

oNLINe SaLeS & marketING exPert, SPecIaLISt Seo/ Sea (m/V)

GenerAli

maNuFacturING eNGINeer

HAyS enGineerinG AntWerPen

12473999

AlUrO cnc

mecHaNcIeN m/V

PLaNNer cNc

UniqUe tecHnicUm

12473729

oNDerHouDStecHNIeker wISSeLeNDe SHIFteN reGIo DIeSt (m/V)

ProDuctbeHeerDer weLZIJN

Gent Office PrOfeSSiOnAlS

12473971

UniqUe tecHnicUm

12473584

PurcHaSING ProGram maNaGer

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12473614

oPeratIoNaL exceLLeNce oFFIcer

fAbricOm (Gdf SUeZ)

12473818

SeNIor ProJect LeIDer (reF. 4374)

bPOSt

12473025

PLooIer met DoorGroeImoGeLIJkHeDeN m/V

UniqUe tecHnicUm

12473725

SHIFtLeaDer (m/V)

Actief interim brUGGe

12472718

PreVeNtIeaDVISeur

Actief interim tOrHOUt

12473836

StaFmeDewerkerS

KU leUven

12472103

ProceSS & aSSet maNaGer automatIoN

ScHelStrAete & deSmedt

12473210

VeILIGHeIDScoörDINator

rAndStAd PrOfeSSiOnAlS

12474030

12474054 vmc-Select

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs

12473805 PrOfile GrOUP

12472343 12473067

PrOfile GrOUP

12471891


Jij zorgt voor de stroom...

Ik voor de spanning...

Samen geven we Brussel energie!

Zin om mee te werken aan het Brusselse energienet?

Sibelga werft aan! Werken voor Sibelga is werken in een sector die volop in ontwikkeling is en ervoor zorgen dat Brussel en haar inwoners altijd over elekrticiteit en aardgas beschikken. Bij ons kom je terecht in een dynamische, tweetalige en multiculturele omgeving die je expertise, je persoonlijke ontwikkeling alsook de kwaliteit van je leven centraal stelt. Sibelga zoekt momenteel (m/v):

met of zonder ervaring

www.sibelga.be/jobs

Laurent Siva – technisch profiel

Géraldine Sirjacobs - administratief profiel

Julie Beyns – IT-profiel Jullie stud deerde voor handel d sin ngenie genieur. Ze wer we kte ee e rstt in de fina anciële wereld, ma maar sta t pte dan over ver e n er na aar a de d

bi Si bij S bel be gga. ga Hi Hij be eggo ego gon als als s tecchni hn hn nicus s op he het h et terr terr er ein er e , en klo klom zo verd erder err op e op. p. p Je evolutie illustreert de interne mobiliteit ... Ja, st stage age ge es van enk enkele ele we w ken he hebbe bb bbe b ben me mete be me ete te een weg wegwij wijs s gemaak gem aak kt in elke ke diiens e t van n het be bedri dri rriijjf, jff zo zoals als s he et ond nderhoud de d

de int de ntterv er vent nties ties va van n de de tech cch hnic nicii d die ie e de d met meters e ers s be ien bed nen. en n Ze e he heeft e ook eft oo o ok rege egelma lmatig tig cco conta ntact ct mett klante nten.. nte Sibelga, een aangenaam bedrijf om voor te werken?

e de er e bus sine nessb ss eho e eften in technische termen die die vlot o Hoe maak je de overstap van financiën naar IT? dat me n nieuwe e uitdaginge gen durfde toe o te vertrouwen

maar heb maar b con contin tin nu oppo oppo portu rtu tunit niteit eiten e gek en kreg regen, en vo v oral wat a techni n sch che e func functie ties s betr betr treft e .E ef Err gaat ni ne ets ts bo boven ven n kenniis en e ervaring op het et te terre rrein; in zzo be in; en ik ik door door oorgeg geggro roe oeid tot t Expert

on ont ntth n ha aald door een Sibelggids ids, een colllega die id i je e bij de bij d sttart begeleid dt en n alle ll praktische h info o geef g ef e t. dagelijks dageli j werk op p het he te erre rrein rr in te leren. Zo voel je je meteen e th t uis in i he het bedr drijf ijf j.

Een andere troef van Sibelga: de interne opleiding ... de eerrste ste da dag, g vóó g, óór ze e tech technis ische he in inter ter erven er ven entie t es doen, kr jge kri en alle te echn chnici hnici iic ee een en ople opleiding p iding ple gd die ie e ze ze be ewus wu w us ust m maakt aakt techni hn sc hni s he en gedr drags agsvaa vaardi rd rdighe d gheden h den en on o twi w kke k lt. Voor Sibelga zijn de veiligheid en bescherming van zijn medewerkers dus essentieel?

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE

YNAMIQUE E C O DDYNAMISCHE

ONDERNEMING LEEFMILIEU BRUSSEL

label n. 2009/189/2

Je goed voelen op het werk, wat betekent dat bij Sibelga? N stt de job Naa Naast jobinhoud obinhoud o d is oud s vo voor oor o mij m de w werks we erks rks kksfee fe r e feer fee erg rg b angrijk. Zo vertre bel ek ikk elke ke e da dagg met met ple p zie zier na aar a he hett

een van e n de grot ro e pluspun nten en van Sibelga als s werk erkgev e er: e je krijgt g e er alle ver e tro rouwen en kunt n volop je je kennis s en s lls ski l verrder ontploo oien i . Is Sibelga een boeiende werkgever voor een IT’er? uitdag daging dag i ggen en, n em empow mpow powerm p e ent erment erm e en n veran veran rantwo a two twoord ordeli elijkh el jkh kkhede eden. ede den. n. Voe oegg daa daa ar ge gerus rustt nog de moo mooie ie pro projec jecten ten aa aan n toe. toe e.

elke mede dewer werker ker er to oont het he et nodi nodi o ge pro ofes fessional alism s e. sm e

Wa de te Wat echn chnolo olo logis giscch gis che ka ant bet e ref reft: t: we wer werken ken n ec echt ht

doel: de e kla ant hel helpen e .

aantre aan tr kkkelij ke ijkk is. s


It’s open We have a simple approach: open doors, open ears and openness. We understand that you want to make the most of your talent, ideas and energy. If you want to be part of a collaborative team culture that brings out the best in you, talk to Deloitte. It’s your future. How far will you take it? Discover a world of opportunities at mycareer.deloitte.com/be

© 2013 Deloitte Belgium

Stoute meisjes komen overal  

Stoute meisjes komen overal

Stoute meisjes komen overal  

Stoute meisjes komen overal

Advertisement