Vacature 27112010

Page 15

VMG-20101127-12_WERK EN WERELD_Opmaak 1 25/11/10 23:24 Page 13

VACATURE 27 NOVEMBER 2010

13

rijdend kantoor Goed zes maanden geleden voegde Jelle de daad bij het woord en schafte hij zich samen met zijn vriendin een tweedehands mobilhome aan. “Ik had nog nooit met een mobilhome gereisd, laat staan dat ik er ook maar een flauw idee van had wat het zou betekenen om er weken of maanden aan een stuk in te leven en te werken. Nu, dat mocht geen bezwaar zijn. Met het oog op mijn professionele bezigheden heb ik er zo goed en zo kwaad als dat kon een rijdend kantoor van gemaakt, inclusief twee grote computerschermen.

Een zware batterij die ons toelaat twee dagen autonoom te werken, een 3G-verbinding via wifi en een generator vervolledigden het plaatje. Het was immers niet de bedoeling om van de ene camping naar de andere te trekken. Indien nodig moesten we zelf ook overal elektriciteit kunnen opwekken. Met het oog daarop hebben we de camper uitgerust met een zonnepaneel, dat zelfs tijdens het rijden onze batterij kan opladen. Dat klinkt allemaal behoorlijk ingewikkeld, maar financieel viel dat al bij al best mee, zeker als je weet dat we een jaar lang wilden rondtrekken. Toegegeven: alvorens het er definitief op te wagen, hebben we eerst een testweekend in de Ardennen ingelast (lacht).”

Als zaakvoerder van een telecombedrijf staat Jelle dagelijks in contact met klanten en leveranciers, terwijl hij tegelijk ook een oogje moet houden op de financiële kant van de zaak. Op de koop toe leidt hij vanuit de camper ook een twaalfkoppig team in het Marokkaanse Casablanca. Daar zitten de Franstalige helpdesk en het netwerk application centre van het bedrijf. “Sommige mensen daar weten zelfs niet eens dat ik vanuit het buitenland werk”, klinkt het. “Ik ben constant online. Daarnaast bellen mijn klanten of leveranciers gewoon in op een Belgisch nummer, dat doorgeschakeld wordt naar een plaatselijk mobiel nummer, afhankelijk van waar ik me bevind. Dat loopt heel vlot, en heel wat mensen die me bellen, denken dat ze me in Gent aan de lijn krijgen en hebben er geen flauw idee van dat ik op dat eigenste moment misschien aan de rand van een Noorse fjord sta.

Net voor publicatie van dit stuk ontvingen we nog een mailtje van Jelle: “Zitten nu op de boot van Athene naar Kreta. Ik werk hier nu zelfs meer dan in België, omdat het ’s avonds al om 17 uur Belgische tijd donker wordt en er dan nog bitter weinig te beleven valt. Het weer is schitterend, 22 graden en heel zonnig, en ook de volgende dagen zou het zo blijven. In de weekends kunnen we dus volop mountainbiken en kitesurfen.” Slik. MACEDONIË HONGARIJE KROATIË

KRETA TURKIJE

SYRIË


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.