Page 1

Vacationist Work hard, Play harder

magazine

นิตยสารท่องเที่ยวรายเดือนสำ�หรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน

Volume 1 / Issue 7 / 9 March 2014

ปีนป่าย แหวกว่าย ทักทาย อันดามัน

Free Copy


Never miss an opportunity to see something beautiful อย่าปล่อยให้โอกาสในการมองเห็นสิ่งสวยงามนั้นหลุดลอยไป – Aaron Judd


At The Beginning

อารมณ์...ผสมเกลียวคลื่น

หาดโละดาลัม เกาะพีพี จ.กระบี่

ะเลมีอะไรดี ท�ำไมคนถึงชอบไปทะเล เคยลองถามตัวเองกันบ้างไหม? เห็น เวลาสุข ทุกคนก็ไปทะเล หรือวันไหนใครเศร้าเขาก็เอาไปทิ้งทะเล เวลาเหงาๆ ไม่รจู้ ะไปไหน ก็ชวนกันไปทะเล ไม่วา่ อารมณ์ไหนก็มที ะเลเป็นจุดหมายปลายทางกัน ทั้งนั้น ฉันมาทะเลครัง้ แรกในวัยเด็ก เท่าทีจ่ ำ� ความได้ เป็นภาพเกลียวคลืน่ ทีว่ งิ่ เข้าหาฝัง่ โดยมีฉันที่สนุกกับการวิ่งเล่นหยอกล้อกับมัน จวบจนวันนี้ เป้าหมายในการมาทะเล ของฉันเปลีย่ นไป ฉันเดินทางมาทัง้ ด้วยเรือ่ งงาน และเรือ่ งส่วนตัว แต่จดุ ประสงค์หนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจเสมอ คือการได้มองฟ้าสีครามสุดกว้างทีไ่ ม่มตี กึ สูงกางกัน้ ได้มาละเลียดกับ ความรื่นรมย์อีกรูปแบบหนึ่ง เสียงที่ไม่ใช่เสียงจ๊อกแจ๊กจ๋อแจ๋ หรือเสียงบีบแตรบน ท้องถนน เป็นเสียงเกลียวคลื่นที่บรรเลงเพลงซู่ซู่กระทบชายฝั่ง บางครั้งคิดไปเองว่า ทะเลก�ำลังจะบอกให้เรา สู้ สู้ อารมณ์แบบนีอ้ ะไรทีบ่ รรยายอย่างไรก็ไม่หมด นอกจาก ต้องลงไปซึมซับด้วยตัวเองเท่านั้น เหมือนกับการที่ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ หลังจากหน้าด�ำคร�่ำเครียดกับอาการ บ้างานมาได้ซักพักใหญ่ๆ ฉันรับรู้ว่าได้เวลาสมควรแก่การเก็บกระเป๋าเตรียมตัวออก เดินทาง หลังเลือกมุมโปรดปรานได้แล้ว เราก็ได้มายืนอยู่ที่จังหวัดกระบี่ ส�ำหรับการ พักผ่อนหย่อนอารมณ์ไปกับทะเลและกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ครั้งนี้ ช่วยเติมเต็มอารมณ์สุข ผ่อนคลายความเครียด และได้ความมันส์ จากการได้ลองท�ำ สิง่ แปลกทีแ่ ตกต่างจากการท่องเทีย่ วทะเลในแบบเดิมๆ เปิดรับการชาร์จแบต เติมพลัง พร้อมหอบหิ้วเอาความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นกลับบ้าน เชื่อว่าหากคุณเป็นผู้รักธรรมชาติ ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างการ

ปีนผาและการพายคายัค คุณต้องชอบเรื่องราวความสนุกของการผจญภัยเช่นนี้ ใน We’re Outing ซึ่งนอกจากกระบี่แล้วยังแวะไปโฉบเมืองน่ารักๆ อย่างเช่น ภูเก็ต ก่ อ นกลั บเมื อ งกรุ งกั นอี ก ด้ ว ย และหากยั งเที่ ย วทะเลไม่ หน� ำ ใจพลิ ก ไปหน้ า A Thousand Miles เลยค่ะ เราจะพาคุณไปท่องทะเลต่างแดนที่เกาะงามๆ สวรรค์ ขนาดย่อมนามว่ามัลดีฟส์ พร้อมจะไปเปลี่ยนสีผิว นอนชิลล์ริมทะเล โพสท่าเท่ห์ๆ ตอนไต่ผากันหรือยังคะ | กองบรรณาธิการนิตยสาร

อย่าลืมกด like & Share แฟนเพจ Vacationist พร้อมติดตามข้อมูล - กิจกรรมดีๆ ได้ทุกวัน ท�ำงานหนัก แล้วต้องพักมากกว่า Work Hard, Play Harder ติดตามความเคลื่อนไหวของนิตยสารได้ทาง www.facebook.com/VacationistMagazine

บริษัท ลิตเติ้ล สเปซ จ�ำกัด อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 42 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0 2302 1419 แฟกซ์ : 0 2116 6442 www.little-space.com Photo Cover by Toto Nawakul

ทีมงานนิตยสาร

ติดต่อโฆษณา : ผู้จัดพิมพ์ : อรรถสิทธิ์ เรืองศักดิ์ประชา • บรรณาธิการบริหาร : เดช เดชวนิชยนุมัติ • กองบรรณาธิการ : พัณณิตา สันตะจิตต์, ปฐม เปี่ยมพงษา, โทร. 0 2116 6442 หรือ ปิยะชาญ์ ศิริวรรณา, สมรถ เยี่ยมชลค�ำ • นักเขียนรับเชิญ : กาญจนา หงษ์ทอง • ฝ่ายศิลป์ : เกรียงไกร เรืองโรจน์กุล • ช่างภาพ : พิชิตชัย สิหิงห์, 08 9560 5467 กานติ์ศมน มงคลสวัสดิ์ • พิสูจน์อักษร : กิ่งกาญจน์ อุดมทัศนีย์ • โฆษณาและประชาสัมพันธ์ : จิตลดา เรืองศักดิ์ประชา, สุจิตรา เกียรติไกร, อีเมล์ : sales@little-space.com อรวรรณ โปร่งฟ้า • บัญชีและการเงิน : วราภรณ์ แตงอ่อน สามารถพบเจอ รับ และหยิบนิตยสารของเราฟรีได้จาก • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค เช่น เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ตาก, กระบี่, ภูเก็ต, พัทยา, ระยอง, ตราด, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, อุบลราชธานี, เลย, อุดรธานี, ขอนแก่น, นครพนม ฯลฯ • โรงแรมสไตล์บูติกโฮเทล หรือ กรีน โฮเทล เช่น เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, บ้านหละปูน ฯลฯ • ร้านกาแฟและเบเกอรี่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด (เชียงใหม่ หัวหิน พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ) เช่ น บ้ า นหอมหวาน / Love at first bite / Coffee Villa Chiangmai / Coffee Hill / Librarista Coffee / กาแฟไปยาลใหญ่ / 9 th Street Café / Fern Forest Café / จริ ณ พาย / เดอะขั ว มุ ง / W by Wanlamun / Sketch Book Art Café Pattaya / Calin Café / Dezato / Purr Cat Café Club / Tropical Monkey / Chu / Labama / The Cup Restaurant & Tea Room / Café Sweets / Passport Bookshop / Farm Design (The Nine) / Café Cha / Buttercup / New York Cheesecake / Yingdeaw Homemade / Brooklyn Baker / Elefin coffee / Senses / Caffe Undici / Panary Café / Brown Berry Café & Bar / PH1b Coffee Bar / Sweets Café / Fairy Cakes & Patisserie / Something Sweet Bakery Café / Baan Bang Aor Coffee / Espresso Gallery / Two Spoons Tale / Labaguette Pattaya / ร้านขจี / Vieng Joom On Tea House เชียงใหม่ / กาแฟมิ่งมิตร / ศาลากาแฟ / Pacamara สาขาเชียงใหม่ / กาแฟหวานน้อย / Charcoa House ฯลฯ • ร้านกาแฟชั้นน�ำ เช่น Starbucks / Au Bon Pain / True Coffee / Doi Tung Coffee / Tom n Toms


Relax into the rhythm of the natural

Springfield @ Sea Resort & Spa ผ่อนคลายริมทะเล ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้า สัมผัสความสะดวกสบาย หรูหราและ เงียบสงบ ที่จะเติมเต็มความสุขของคุณตลอดการพักผ่อน โรงแรม สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นรีสอร์ทสวยสไตล์ทรอปิคอล บนชายหาดชะอ�ำ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม ทะเล สายลม แสงแดด ที่จะท�ำให้ คุณรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากบรรยากาศที่ดีแล้ว ที่นี่ยังเงียบสงบเสมือนอยู่เกาะส่วนตัว มีบริการห้องพักถึง 105 ห้อง มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกชั้นยอด ทั้งห้องอาหาร คาเฟ่ และบาร์ มีสระว่ายน�้ำกลางแจ้ง ฟิตเนส และห้องอบไอน�้ำ พร้อมสปาแบบครบวงจร จนถูก การันตีว่าเป็นรีสอร์ทที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติ มีมาตรฐานหรูระดับ 5 ดาว ตอบรับไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้เข้าพักได้ทุกเพศทุกวัย

SPRINGFIELD @ SEA RESORT & SPA: 858 Jumnong-Poomivej Rd., Cha-Am, Petchburi 76120 Thailand Tel: +66 (0) 3270 9300 Fax: +66 (0) 3270 9333 Bangkok Offififice: 9M Floor, Thaniya Plaza Building, 52 Silom Road, Suriyawongse, Bangkok 10500 Thailand Tel: +66 (0) 2231 2244 Ext 108, 109 Fax: +66 (0) 2231 2249 E-mail: reservationbkk@springfifieldresort.com Website: www.springfifieldresort.com


06 STEP FORWARD Story & Photo by Nanova Innovation

Vacationist

March

2014

ถาดใส่ไข่ไอเดียจาก โอริกามิ

พรมแอลอีดี

นี่เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ไข่แบบเก๋ๆ โดยไข่แต่ละใบ ถูกกันกระแทกด้วยกระดาษคาร์ดบอร์ด ทรง 3 เหลี่ยม และทั้งหมดถูกป้องกันอีกชั้น เมื่อ ประกอบกันเป็นหกเหลี่ยม hex-egg-on นี้ ใช้ หลักการการพับกระดาษแบบโอริกามิ ลดการใช้ โฟมและพลาสติก ออกแบบโดย Gil Rodrigues น่าใช้ว่าไหมครับ (gil-design.tumblr.com)

เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง หรือหลอดแอลอีดี (LED) ช่วยให้เราน�ำไป ต่อยอดได้กับหลากหลายนวัตกรรม พรมแอลอีดี (LED carpets) ก็เป็น อีกนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของฟิลลิปส์ (Philips) และเดสโซ (Desso) ทัง้ เจ้าแห่งเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และกูรดู า้ นการผลิตพรม พัฒนาลูกศร บอกทาง เลขที่ประตูขึ้นเครื่องและเบอร์สายพานกระเป๋า โดยแสดงไว้ บนพรม ไม่ต้องมีป้ายเล็กๆ แขวนเหนือศีรษะ ให้เปลืองทรัพยากรอื่นๆ อาจได้เห็นการใช้งานจริงในปี 2014 นี่แหละครับ (newscenter.philips.com)

นวัตกรรมส้วมโลก

หน้ากากด�ำน�้ำ อุปกรณ์ด�ำน�้ำที่ท�ำให้มิสเตอร์บอนด์ “กลายเป็นปลา” เป็น แรงบันดาลใจให้กบั นักออกแบบเกาหลีนาม Jeabyun Yeon สร้างสรรค์เหงือกประดิษฐ์ ประกอบด้วยปีก 2 ข้าง แทน เหงือก รูเล็กๆ ท�ำหน้าที่ดูดน�้ำเข้าไป แยกออกซิเจนออกมา เพื่อใช้หายใจ ส่วนเกินเก็บไว้ในถัง แล้วปล่อยน�้ำที่เหลือ ทิ้งไป นักด�ำน�้ำต้องชอบหน้ากาก Triton กับแบตเตอรี่จิ๋ว พิเศษๆ นี้ แน่นอน (dailymail.co.uk)

งานแสดงนวัตกรรมส้วมโลก 2014 หรือ 2014 Reinventing the Toilet Fair ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2557 นี้ ณ โรงแรมทัช พาเลส นิวเดลลี ประเทศอินเดีย มีนวัตกรรม ด้านส้วมๆ น�ำมาจัดแสดงมากมาย ซึง่ สนับสนุน โครงการทัง้ หมดโดยมูลนิธบิ ลิ & เมลินดา เกตส์ เพื่ อวิ จั ย และพั ฒ นาระบบบ� ำ บั ด สิ่ งปฏิ กู ล ใน บ้านเรือนส�ำหรับคนจน ระบบขนถ่าย ก�ำจัด และ แปรรูปสิ่งปฏิกูล รวมถึงการพัฒนาพลังงาน ทางเลือกเพือ่ ใช้ในระบบ ทัง้ นี้ สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย หรือเอไอทีของพวกเราชาวไทย ก็เป็น ตัวแทนของสามประเทศในอาเซียน ที่ได้รับ คัดเลือกให้รบั ทุนดังกล่าว พร้อมส่ง 3 นวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้นเข้าไปแข่งขันกับสถาบันการศึกษา ชั้นน�ำของโลก มาช่วยกันเชียร์ และติดตาม ว่านวัตกรรมของใครจะถูกใจเจ้าของโครงการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.natstoilet.com

ส้มห้าเหลี่ยม การคิดนอกกรอบแต่ไม่ลงมือท�ำ ส่วนตัวผมไม่ถือว่าเป็น ความคิดสร้างสรรค์ “Gokaku no lyokan” ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “กลิ่นหอมหวานเพื่อความส�ำเร็จในการสอบ” คือ การแจกส้ม (Lyokan Citrus) เพื่ออวยพรให้เด็กนักเรียน ในเมืองยะวะตะฮะมะ (Yawatahama) โชคดีในการสอบ กลุม่ เกษตรกรทีช่ อื่ Hiduchi Tachibana อวดส้มห้าเหลีย่ ม (Pentagon Shaped Iyokan) ที่ท�ำให้ประเพณีที่มีมา ยาวนานนี้ ถูกพูดถึงไปทั่วโลก (dailymail.co.uk)


08 almanac Story by Vacationist Magazine

HOT EVENTS & EXHIBITIONS! WHAT HAPPENS?

Vacationist

March

ปฏิทินกิจกรรมที่น่าสนใจประจ�ำเดือนมีนาคม อัพเดทเรื่องราวใหม่ๆ ไปกับเรา

2014

20 – 23 Mar. Commart Summer Sale 2014 มหกรรมงานคอมพิวเตอร์ไอทีครั้งยิ่งใหญ่ ที่กลับมาในชื่อ Commart Summer Sale 2014 ที่นอกเหนือจากจะมีโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ แล้ว ในงานคราวนี้ ก็ยังเน้นไปในส่วนของสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ตอีกด้วย เรียกได้ว่ามาเดินเล่น ในงานนี้ทีเดียวได้ครบทุกอย่างตามที่ ต้องการ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

14 – 16 Mar. เทศกาลดอกล�ำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมรื่นรมย์ชมดอกล�ำดวน ชวนสัมผัสวิถีชีวิตประเพณี ชนสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ อันได้แก่ ชาวเขมร ชาวลาว ชาวส่วยและ ชาวเยอ ผ่านรูปแบบการจ�ำลองหมู่บ้านวิถีชีวิตชนสี่เผ่าโบราณ อย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย กับงานประจ�ำปี 2557 ที่จัดขึ้น ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สอบถามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8, www.tourismthailand.org/surin Thailand International Furniture Fair 2014 งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2557 (TIFF 2014) งานเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและ รวมเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ล�้ำสมัยมากที่สุด ของไทย พบกับผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างประเทศกว่า 200 บริษัท 750 คูหา ที่จะมาโชว์เฟอร์นิเจอร์ที่ คัดสรรแล้วว่าสวย โดดเด่น มีดีไซน์ มี คุณภาพ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.

22 - 23 Mar. Turn Back Time with Tata Concert จะพาทุกคนย้อนวันเวลาไปกับผู้หญิง คนนี้ Single แรกที่เรารู้จักเธอ ในลุค เด็กหญิงวัยใสกับท่าเต้นสุดกวนในเพลง โอ๊ะโอ๊ย เรื่อยมาจนกลาย เป็นสาวเปรี้ยวแสบซ่าที่ Sexy Naughty และ Bitchy ที่สุด ร่วม Turn Back Time ไปด้วยกันที่ Royal Paragon Hall

1 Mar. 1972

3 – 20 Mar. 9 – 15 Mar. งานประเพณีนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ชมขบวนแห่ครัวทาน ตักบาตร เทศมหาชาติ และการ ประกวดโคมไฟโบราณ ณ วัดแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน สอบถามโทร. 0 5475 1846 หรือ สภาวัฒนธรรม โทร. 0 5471 1651 Distinctive Ceramic “Lace of the Era” ลูกไม้แห่งสมัย เป็นนิทรรศการที่จัดแสดง ผลงานเซรามิก ที่ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ ของอาจารย์สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ โดยได้ แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายสตรีไทย สมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 ผู้สนใจ เข้าชมงานได้ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00 น.

9 Mar. 1959

3 Mar. 1923

อ�ำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี ถูกยกฐานะให้เป็นจังหวัดยโสธร นับเป็นจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย www.gettheplace.com

ฤกษ์ดี วันดี : วันที่ 13, 15, 17, 18, 29 และ 30 มีนาคม 2557 วันส�ำคัญประจ�ำเดือนมีนาคม : 13 วันช้างไทย, 22 วันน�้ำของโลก

นิตยสารไทม์ วางจ�ำหน่าย ฉบับปฐมฤกษ์ ในวันนี้ content.time.com

media.kansascity.com

27 - 30 Mar. สีสันตะวันออก ครั้งที่ 7 กลับมาอีกครั้งกับงานเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภาคตะวันออก โดยบริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี ภายใต้คอนเซปต์ “Colors of the East” Summer of Love, มาตะวันออก...มาบอกรัก” สอบถามโทร. 0 2661 8081, 0 2661 9399

บาร์บี้ ตุ๊กตาที่มี ยอดขายสูงที่สุด ในโลก วันนี้เป็น วันเปิดตัวครั้งแรก ในมหกรรมของ เล่นนานาชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นที่ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

31 Mar. 1889

หอไอเฟล ในกรุง ปารีส สัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ของฝรั่งเศส หนึ่ง ในสิ่งก่อสร้างอัน เป็นที่รู้จักกันดี แห่งหนึ่งในโลก วันนี้เป็นวันที่เปิด อย่างเป็นทางการ www.chaoprayanews. com

ข้อมูลจาก อ.ธนกร สินเกษม นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=TS6AM91RP40&list=PL3XlBdS2pdlFT6TJSjM4YYqNKxuyGMcYt


ความประทับใจไม่รู้จบกับ “นครศรีดี๊ดี” นครศรีธรรมราช ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวจ๋าอย่างเช่น กระบี่ ภูเก็ต หรือสมุย แต่ฉันและเพื่อนทั้งสามคน สามารถยืนยันได้ อย่างเต็มปากเต็มค�ำว่าที่นี่เป็นเมืองน่าเที่ยวสมกับค�ำว่า นครศรีดี๊ดี อย่างแน่นอน สิ่งแรกที่ ไม่ควรพลาดเมือ่ มาถึงคือ การไปสักการะองค์พระมหาธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ภาพเจดีย์สีขาวสูงใหญ่ ตัดกับท้องฟ้าสีคราม ประทับใจฉันจนมาถึง วันนี้ ส่วนที่พักของพวกเราเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ ที่พักที่อยู่ติดกับชายหาดขนอม ซึ่งเป็นชายหาดที่สามารถตื่นไปชมโลมาสีชมพูได้อย่างง่ายดาย แม้จะตื่นแต่เช้า แต่ภาพ โลมาสีชมพูตรงหน้ามันท�ำให้เป็นเช้าที่สดใสมากทีเดียว และอีกความประทับใจถัดไป ก็คืออาหารการกิน เราเริ่มมื้อเช้ากันด้วย “บะกุ๊ดเต๋” พร้อมกับติ่มซ�ำและซาลาเปากินกับ กาแฟยามเช้า ต่อมือ้ กลางวันการด้วยขนมจีน เมืองคอน ข้าวแกงปักษ์ใต้รา้ นขึน้ ชือ่ ปิดท้าย มื้อเย็นกับอาหารทะเลชุดใหญ่ และที่ลืมไม่ได้คือการลิ้มรส “มังคุดคัด” พวกเราแวะทั้งหมู่บ้านคีรีวง น�้ำตกกรุงชิง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย แป๊ปๆ เวลาช่วงวันหยุดก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว สัญญากับตัวเองว่าวันหยุดหน้าจะแวะไป นครศรีธรรมราชอีกแน่นอน  วิไลวรรณ เสมอใจ

ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกจากเราได้

วิวริมหน้าต่าง “ขอที่นั่งริมหน้าต่างค่ะ” ค�ำพูดติดปากของฉัน ทุกครั้งที่ออกเดินทางไปที่ใดก็ตามเพื่อออกไปเจอโลก ใบใหม่ที่ไม่เหมือนโลกใบเดิมที่เคยอยู่ การได้นั่งริม หน้าต่างถือว่าเป็นไฮไลท์ของฉันเชียวแหละ นอกจากจะ ได้สัมผัสกับก้อนเมฆสีขาวสลับกับท้องฟ้ากว้างใหญ่

เพียงส่งรูปภาพ และเขียนบอกเล่าเรื่องราว Great Vacation : สถานที่พักร้อนอัน น่าประทับใจของท่าน พร้อมเหตุผลประกอบ ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 ระบุชื่อ-สกุล อาชีพ และที่อยู่ของท่านมา ที่ vacationistmag@gmail.com เรื่องราวของสองท่านผู้โชคดีที่ได้รับ การตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหน้าจะ ได้รับของรางวัลน่ารักๆ จาก เมืองไทยไปค่ะ

ด้วยตาใกล้ๆ โดยที่ไม่ต้องแหงนคอตั้งบ่าอีกแล้ว การได้มองเบื้องล่างจากมุมสูงแล้วสมมุติว่าตัวเองเป็นนก มองสภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามระยะทางทีไ่ กลออกไป สีเขียวของต้นไม้ ความสูงต�ำ่ ของภูเขา ผืนน�ำ้ ของท้องทะเล หรือแม้กระทั่งสีของกระเบื้องมุงหลังคา มันให้ความรู้สึกแบบว่า “ฟิน” สุดๆ การเดินทางครั้ง หน้าของคุณระบุเลยค่ะ “ขอนั่งริมหน้าต่าง” อ่อ...ลืมบอกอีกอย่าง อย่าไปเลือกริมหน้าต่างฝั่งแดดส่องล่ะ แล้วจะหาว่ าไม่เตือน  Oa Jidapa


010 IN OUR BAGGAGE Story by Vacationist Magazine

Vacationist

March

2014

Lighting Zone

โคมไฟ ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้น ที่มีความส�ำคัญ อย่างมาก ในการแต่งบ้านโคมไฟไม่ได้ช่วยแต่เรื่อง ส่องสว่างเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ และเติมเต็มการแต่งบ้านให้ดูโดดเด่นขึ้น ทริคง่ายๆ ก่อนอื่น ควรพิจารณาดูว่าจะใช้โคมไฟกับห้องใด ขนาดของห้องกว้างขวางแค่ไหน จากนั้นค่อยดู สไตล์การตกแต่งบ้าน ใส่ไอเดียไปนิด ที่ส�ำคัญ ควรเลือกให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ค่ะ ฉบับนี้ พร้อมเติมเสน่ห์ให้ห้องสวยด้วยโคมไฟกันหรือยังคะ

 โคมไฟแขวน Bling Bling Collection โดย George Kovacs Lighting สั่งซื้อ ออนไลน์ที่ www. minkagroup.net

 โคมไฟตั้งโต๊ะ ดีไซน์เรียบหรู จาก SB Design Sqaure โทร. 0 2640 5000

 โคมไฟตั้งโต๊ะ จาก Fendi Casa สอบถามรายละเอียด DM HOME Tel. 0 2748 3157-59

 โคมไฟตั้งพื้น ในสไตล์โมเดิร์น ส�ำหรับห้องนั่งเล่น หรือห้องนอน จาก Katherine Brown Sukhumvit 23 โทร. 0 2258 5785

 แชนเดอเลียแบรนด์ MOOOI โมเดล Heracleum หาซื้อได้ที่ MOTIF : ART OF LIVING โทร. 0 2250 7740

 โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น Phoenix จาก ARC by Bronzesmith โทร. 0 2639 1850-2

 โคมไฟตั้งโต๊ะ ท�ำจากใบหญ้าแฝก จากแบรนด์ Patpat โทร. 0 2282 4425


 โคมไฟตั้งพื้น รุ่น Liana จาก Alexander Lamont โทร. 0 2656 1048

 โคมไฟตั้งโต๊ะ จาก Versace Home สอบถามรายละเอียด DM Home โทร. 0 2748 3157-59

 โคมไฟตั้งพื้นรุ่น Mazzo Floor Lamp งานท�ำมือจากดีไซเนอร์ ชาวแคนาดาEmanuel Morez ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. emanuelmorez.com

 โคมไฟติดผนัง รุ่น ARDEL-B จาก Krungthai Lighting Ramintra โทร. 0 2539 4237

 โคมไฟตั้งโต๊ะแบรนด์ Ligne Roset รุ่น Chio Plexiglass นี่คือประติมากรรมแสงไฟที่เท่ห์ ดูเรียบง่าย และมีสไตล์ สอบถาม รายละเอียด Boundary Co., Ltd. (Sukhumvit 49) โทร. 0 2261 1644-5

 โคมไฟรุ่น Lotus Star ได้ทั้งตั้งโต๊ะและ แขวนเพดาน ขึ้นโครงด้วย ลวดดัด ประดับด้วยกระดาษ หนังสือพิมพ์ที่น�ำมา die-cut และประกอบกันเป็น module ทรงคล้ายดอกบัว สนใจติดต่อ Ayodhya Furniture โทร. 0 2679 8521

หลากวิธีท�ำความสะอาดโคมไฟในบ้าน

 แต่งบ้านด้วยโคมไฟใบไม้ ตั้งพื้น รุ่น Leaf Lamp Floor หนึ่งแรงบันดาลใจที่ อยากให้ผู้ใช้ได้ใกล้ชิดกับวิถี ธรรมชาติ จาก Green Furniture Sweden สั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.greenfurniture.se

 โคมไฟกระจกทราย ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดอย่างระมัดระวัง หรือใช้ผ้านุ่ม แตะยาสีฟันเช็ดท�ำความสะอาด  โคมไฟเรซิน ให้ท�ำความสะอาดด้วยไม้ปัดฝุ่น และพ่นน�้ำยาป้องกัน ไฟฟ้าสถิต  โคมไฟที่เป็นรอยจีบรอบ ให้ใช้ส�ำลีก้านค่อยๆ เช็ดฝุ่นท�ำความสะอาด หากสกปรกมากสามารถน�ำไปล้างด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดได้  โคมไฟที่ท�ำจากกระดาษ ผ้า ไม้ หรือไม้ไผ่ ให้ใช้แปรงปัด หรือใช้ ผ้าหมาดๆ เช็ดฝุ่นละออง

March 2014

| Vacationist

11


ฟอร์ดฉลองเริม่ เปิดสายการผลิต ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต ใหม่

มร. แมท แบรดลีย์ ประธานฟอร์ด อาเซียน (ที่ 3 จากซ้าย) คุณยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) และ มร. มาร์คอส แมดดริด ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริง่ (เอฟทีเอ็ม) (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน เอฟทีเอ็ม ร่วมฉลองการเปิดไลน์การผลิตรถฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต ใหม่ อย่างเป็น ทางการ ที่เอฟทีเอ็ม จังหวัดระยอง

ไทยพาณิชย์ เปิดตัว “เจมส์ มาร์” พรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างมิติ ใหม่ให้กับวงการบัตรเครดิตด้วยการ เปิ ด ตั ว “บั ต รเครดิ ต ไทยพาณิ ช ย์ เอ็กซ์ตร้า แพลทินัม” (SCB Xtra Platinum Card) ยกระดั บ สิ ท ธิ ประโยชน์ทางด้านการใช้จ่ายแบบ ครบทุกมิติ ที่ให้คุณได้ ว้าว! ทั้ง วีค! ในบัตรเดียวกับคะแนนสะสมสองเท่า เมื่อใช้จ่ายตรงวัน ตรงหมวด ตอบรับ ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ แ ละการใช้ ชี วิ ต ของ กลุ่มคนท�ำงานในยุคปัจจุบันได้อย่าง ลงตัว พร้อมเปิดตัว เจมส์ มาร์ พรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ในฐานะตัวแทนคนท�ำงานที่มีไลฟ์สไตล์ ทางการเงินแบบสมาร์ท สเปนเดอร์ (Smart Spender) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่าง ชาญฉลาดและคุ้มค่าทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา SCB Call Center 0 2777 7777 และ www.scb.co.th

พอเพียงคือพอดี

ดีแทค จับมือช่อง 3 ขนทัพดารานักแสดง จากละครซีรสี่ ช์ ดุ ลูกไม้ของพ่อ ละครซีรสี่ ท์ นี่ ำ� เสนอความพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น�ำทีมโดย ไม้วฤษฎิ์, ลูกตาล-ทิพย์รัตน์, วอยซ์-เผ่าพงษ์, แพร-รัดเกล้า, แอนตี-้ อลิตาพร้อมด้วย เพือ่ นคณิน, โอ๊ค-กีรติ, ปูเป้-ณัฐฐิรา, บอล-จิตรภาณุ, ฝ้าย-นันทนัช, ฟลุ๊ค-ศิครินทร์ และจุ๊บจิ๊บ เชิญยิม้ ไปร่วมทริปสุดพิเศษ “พอเพียงคือพอดี” กับครอบครัวแฟนละครผูโ้ ชคดี 30 ครอบครัว ณ เบิกบานบุรี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดแบบ พอเพียงอย่างแท้จริง โดยทั้งดารานักแสดงและผู้โชคดีที่ได้ไปร่วมทริป ต่างสนุกสนานไปกับ กิจกรรมต่างๆ ที่ดีแทค และช่อง 3 จัดเตรียมไว้ให้อย่างเต็มที่

กิจกรรม POP by TCDC CONNECT

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) น�ำโดย คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาการ ออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดงาน POP by TCDC CONNECT ซึ่ง เป็นกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ งานแสดงสินค้าและตลาดให้กบั สมาชิกในฐานข้อมูลเว็บไซต์ tcdcconnect.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในเครือข่าย TCDC CONNECT ได้มีพื้นที่ ทดลองตลาดสินค้าจนสามารถต่อยอดธุรกิจในตลาดจริง ตลอดจนเชือ่ มต่อธุรกิจของคนในเครือข่ายทัง้ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และนักออกแบบ โดยงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Love Your Local ประกอบด้วย กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ POP MARKET ร่วมชมและช้อปสินค้าไทยไอเดียจ�ำรัส ที่ TCDC คัดสรรมาเป็นอย่างดี กว่า 30 แบรนด์ไทย, POP Talk กิจกรรมเสวนาพิเศษหัวข้อ “ท�ำอย่างไรให้ ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสูส่ ากล” เปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจฟังเคล็ดลับความส�ำเร็จจากผูเ้ ชีย่ วชาญการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และ POP CONSULT ให้ค�ำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ฟรี ติดต่อกองบรรณาธิการ หรือ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ editor.vacationist@gmail.com

ทรูมูฟ เอช ร่วมกับ ออปโป้ จัดจ�ำหน่ายสมาร์ทโฟน สุดล�้ำแห่งปี

ทรูมูฟ เอช ผู้น�ำเครือข่าย 3G ที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ ผู้อ�ำนวยการด้านบริหารผลิตภัณฑ์ดีไวซ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และ ออปโป้ ผู้ผลิตมือถือ ระดับอินเตอร์ โดยคุณจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออปโป้ จ�ำกัด ประกาศความร่วมมือเป็นผู้ให้บริการรายเดียวใน ไทย ที่จัดจ�ำหน่ายสมาร์ทโฟนออปโป้อย่างเป็นทางการ ประเดิมด้วย สมาร์ทโฟนสุดล�้ำแห่งปี OPPO N1 เอาใจคนรักการถ่ายรูปในราคา 19,990 บาท พร้อมมอบโปรโมชัน่ พิเศษ รับฟรี! แบตเตอรีส่ ำ� รอง Ebai ความจุ 5,000 mAh เคสมือถือ และฟิลม์ กันรอย มูลค่ารวม 1,480 บาท รับสิทธิ์ผ่อนค่าเครื่อง 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อซื้อเครื่องพร้อม เปิดเบอร์ใหม่ พร้อมรับส่วนลดค่าบริการ 50% นาน 6 เดือน เมือ่ สมัคร แพ็กเกจ iSmart 999 สิทธิพเิ ศษเพิม่ เติมส�ำหรับลูกค้าทีม่ บี ตั รทรูการ์ด และลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มอีก 1,000 บาท ลูกค้าสนใจสามารถเป็นเจ้าของ OPPO N1 หรือสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ ของออปโป้ได้ผ่านทางทรูสโตร์และทรูช้อปทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป


หัวหิน ฮิลล์ ฮาร์เวส เฟสติวัล 2014

ไร่องุ่นหัวหิน ฮิลส์ ไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้นก�ำเนิดไวน์ไทยคุณภาพ “มอนซูน แวลลีย์” โดยสยาม ไวเนอรี่ ชวนนักท่องเที่ยว และเหล่าคนรักไวน์ไปเยี่ยมเยือนไร่องุ่นในเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตประจ�ำปี 2557 หรือ “หัวหิน ฮิลส์ ฮาร์เวส เฟสติวัล 2014” ณ ไร่องุ่นหัวหิน ฮิลส์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคมนี้ นักท่องเทีย่ วร่วมชืน่ ชมเถาองุน่ สีเขียวขจีทกี่ �ำลังออกผล ดืม่ ด�ำ่ ความสวยงาม ของไร่องุ่นสุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย อาทิ การ เก็บผลองุ่นสดๆ จากต้นองุ่นด้วยตัวเอง การเพ้นท์ฉลากบนขวดไวน์ ซึง่ ท่านจะได้ รับขวดไวน์ที่ได้รังสรรค์เป็นของขวัญ สุดพิเศษแด่คนที่ท่านรักเพียงชิ้นเดียว ในโลก ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านจะ ได้รื่นรมย์กับดนตรีแจ๊สในบรรยากาศ สุดแสนโรแมนติก นอกจากความพิเศษ ทัง้ หมด ร้านอาหาร เดอะ ศาลา ไวน์ บาร์ แอนด์ บิ ส โทร จุ ด พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ใจกลางไร่องุ่นหัวหิน ฮิลส์ ยังเตรียมเมนู อาหารสุดพิเศษที่มีเฉพาะช่วงเทศกาลนี้ ไว้ต้อนรับ โปรดติดตามรายละเอียดใน www.huahinhills.com และ www. facebook.com/huahinhills

อเวย์ เชียงค�ำ วิลล่า

อเวย์ เชียงค�ำ วิลล่า อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เชิญชวนนักท่องเที่ยว ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ ที่ ต้องการจะหลบหนีความวุน่ วายมารับอากาศบริสทุ ธิ์ โดย อเวย์ เชียงค�ำ วิลล่า นั้น มีบ้านทรงไทย ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ จ�ำนวน 2 หลัง คือ Three Bedroom Pool Villa และ Three Bedroom Garden Villa ไว้คอยบริการ การตกแต่งภายในเป็นแบบไทยผสมกับไทยลื้อ และมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชีย นอกจากนี้ยังประดับด้วยผลงานศิลปะ จากศิลปินท้องถิ่นในเชียงรายที่สั่งท�ำเป็นพิเศษอีกด้วย สะดวกสบายภายใต้ อุปกรณ์ครบครัน รวมไปถึง ห้องนั่งเล่นที่ตั้งอยู่ริมระเบียง เพื่อให้รับชมวิว สบายตาของทุ่งนาอันเขียวขจี หลังพักผ่อน คุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ ที่วัดพระนั่งดิน หรือหากอยากชมวัดที่มีศิลปะแบบพม่า ก็สามารถไปเที่ยวชม วัดนันตาราม ซึง่ ตัววิหารสร้างจากไม้สกั ทัง้ หลัง ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมและ ส�ำรองที่พักได้ที่ www.AwayResorts.com

โออิชิ ฟรุตซ่า

โออิชิ เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุดต่าง สร้างเทรนด์ใหม่เอาใจ วัยซ่าและคนรุ่นใหม่ ให้สนุกสดชื่นกับความซ่าแบบห่วงใยสุขภาพ...รับซัมเมอร์ ส่ง โออิ ชิ ฟรุ ต ซ่ า น�้ ำ ผลไม้ แ ท้ ชั้ น ดี ห วานอร่ อ ยเต็ ม รสชาติ กั บ ประโยชน์ดีๆ จากวิตามินซี และความซ่าสดชื่นสุดพลังของ โซดา กับครั้งแรกของประเทศที่น�ำลิ้นจี่ มาอัดก๊าซเพิ่ม ความซ่า ในรส “ลิ้นจี่ซ่า” หวานซ่า สดชื่น สะใจกับความ หอมอร่อยเฉพาะตัวของลิ้นจี่จากธรรมชาติ พร้อมด้วยรส “ออเรนจ์ซา่ ” เต็มรสชาตินำ�้ ส้มซ่าสะใจ สดชืน่ ไม่ธรรมดาจาก คุณค่าน�้ำส้มแท้จากธรรมชาติ เติมความสนุกสดชื่น...ซ่า ใน หน้าร้อนนี้ ด้วย โออิชิ ฟรุตซ่า เครื่องดื่มรสผลไม้แท้มีระดับ ซ่าเต็มๆ อร่อย สดชื่น สะใจ ได้รสชาติผลไม้แท้ ในกระป๋องดีไซน์สุดชิค ขนาด 320 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท ตั้งแต่วันนี้ เฉพาะที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น

แพ็กเกจห้องพักควบเรียนท�ำอาหาร

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จับมือเพื่อนบ้าน ห้องอาหาร Blue Elephant ห้องอาหารไทยต�ำรับชาววังที่มีชื่อเสียงได้รับ การยอมรับระดับโลก สาขาสาทร เสนอแพ็กเกจพิเศษ “Thai Cooking Class Package” ให้ผเู้ ข้าพักได้เรียนการท�ำอาหารไทย ด้วยตนเอง โดยสามารถจองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2557 เริ่มต้นที่ราคา 7,998 บาท รับสิทธิประโยชน์ ที่พักห้องซุพีเรีย 3 วัน 2 คืน (เข้าพักได้ 2 ท่าน), ชั้นเรียน ท�ำอาหารที่ห้องอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ครึ่งวัน ส�ำหรับ 1 ท่าน, อาหารเช้านานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต Wi-Fi หรือ ราคา 10,198 บาท รับสิทธิประโยชน์ ที่พักห้อง ซุพีเรีย 3 วัน 2 คืน (เข้าพักได้ 2 ท่าน), ชั้นเรียนท�ำอาหารที่ ห้องอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ครึ่งวัน ส�ำหรับ 2 ท่าน, อาหารเช้า นานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต Wi-Fi (ราคา ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม) สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม หรือส�ำรองห้องพักได้ที่โทร. 0 2210 8100

KTC จัดกิจกรรมแจกเซอร์ไพร์สให้ สมาชิกตลอดปี 57

คุณสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้จัดการอาวุโส – ธุรกิจ บัตรเครดิต KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) มอบรางวั ล คะแนนสะสม Forever Rewards ฟรีสูงสุด10,000 คะแนน ให้กับสมาชิก จากกิจกรรมสุดเซอร์ไพร์ส เพียงสมาชิกใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิตเคทีซที รี่ า้ นอาหารอากะ (AKA) บาร์บคี วิ พลาซ่า (Bar B Q Plaza) ฮั่วเซ่งฮง (Hua Seng Hong) คอฟฟี่ บีนส์ บายดาว (Coffee Beans by Dao) ออน เดอะ เทเบิล โตเกียว คาเฟ่ (On the Table, Tokyo Café) และเซนเรสเตอร์รอง (ZEN Restaurant) ในวันและเวลาที่ก�ำหนด รับสิทธิ์จับ รางวัลคะแนนสะสม Forever Rewards ฟรี ตั้งแต่ 1,000 - 10,000 คะแนน ส�ำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป เคที ซี ว างแผนมอบกิ จ กรรมสุ ด เซอร์ ไ พรส์ ใ ห้ กับสมาชิกในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้คะแนน สะสม Forever Rewards เป็นของรางวัลเพื่อสร้าง ความผูกพันระหว่างเคทีซีกับสมาชิกในระยะยาว


014 we’re outing Story by Editorial Staff

Vacationist

March

2014

ปีนป่าย แหวกว่าย ทักทายอันดามัน บอกตามตรงว่าได้ยินชื่อเสียงกิตติศัพท์ของเมืองหลวงแห่งการปีนหน้าผา อย่างไร่เลมานาน แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปประลองวิทยายุทธเสียที ความคิดที่อยากจะมาตะกายตัว เป็นยอดมนุษย์แมงมุมนี้ เกิดขึ้นหลังจากฉัน ถูกเพื่อนๆ ชักชวนให้เข้าสู่วงการปีนหน้าผาจ�ำลอง เมื่อหลายเดือนก่อน จาก กิจกรรมยามว่างที่หน้าผาเทียม วันนี้เริ่มปีกกล้า จึงชักชวนกันมาท้าความสูง บนหน้าผาจริง

ก่อน

ที่ไร่เลจะมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งปีนผายอดนิยมอย่างทุกวันนี้ เดิมที ไร่เล เป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของต�ำบลอ่าวนาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลายๆ คนต่างเข้าใจกันว่าไร่เล คือเกาะ ๆ หนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้ว ไร่เล เป็นแหลมแผ่นดินของ อ่าวนาง แยกออกจากกันโดยมีภูเขาหินปูนแผ่เป็นก�ำแพงใหญ่กั้นเอาไว้ การไปไร่เล ท�ำได้โดยการเดินทาง ไปยังอีกฟากของอ่าวนางผ่านการสัญจรทางน�ำ้ โดยเฉพาะ ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลก และเป็นภาพชินตาของ ชาวบ้านแถบนี้ ที่จะเห็นความคึกคักของผู้คนที่เดินทางมาซื้อตั๋วและรอลงเรือหางยาวกันที่ท่าเรืออ่าวนาง ท้องฟ้าวันนี้ปลอดโปร่ง ใจคนเที่ยวก็ปลอดโปร่งไม่ต่างกัน ท่าเรือเต็มไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ซึ่งดูจะค่อนไปทางชาวต่างชาติเสียมากกว่า เยอะเสียจนหลงคิดว่ามาเที่ยวผิดที่ หลังจาก


หาดไร่เล

ถ่ายรูปคู่เรือหางยาว เช็คอินในเฟสบุ๊ค ระบุต�ำแหน่งเสร็จสรรพ หันมามองอีกรอบ ผู้คนก็แน่นเต็มล�ำเรือเสียแล้ว เรือหางยาว ล�ำเล็กค่อยๆ แล่นออกจากฝั่งเพื่อพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับท้องทะเลอันดามันแสนงาม และกิจกรรมมากมายก�ำลัง รอคอยต้อนรับพวกเราอยู่ เพียง 15 นาที จากท่าเรืออ่าวนาง ไม่นานก็ถึงริมหาดไร่เลฝั่งตะวันออก พอฉันและเพื่อนอีกสามคน ก้าวเท้าลงจากเรือได้ ก็รุดไปยังร้านเช่าอุปกรณ์ปีนผา เพื่อซื้อคอร์สปีนหน้าผาแบบครึ่งวันทันที โดยจุดปีนยอดนิยมนั้น มีให้นักปีนผาหน้าใหม่ หน้าเก่าได้เลือกมากกว่า 50 จุด เกือบ 2,000 เส้นทาง ทัง้ ฝัง่ ไร่เลตะวันออกอย่างผา 1,2,3, ผามวยไทย, ผาเดอะคีพ, ผาไดมอนด์ หรือจะเป็นอ่าวไร่เลตะวันตกที่มีทั้งผาแคนเดิ้ล สติก, ไทยวานด์ วอลล์ ถัดขึ้นมาก็บริเวณอ่าวต้นไทร เช่น แคท’ส วอลล์, ไฟร์ วอลล์ หรือจะย้อนลงมาแถวหาดพระนางอย่างผาแฮปปี้ ไอส์แลนด์, ผาพระนางบีช ก็แล้วแต่ใจใครจะชอบ พอถามไถ่ไปมา คะแนนเสียงโหวตก็เลือกจุดปีนผาที่เดียวกัน คือ ผา 1,2,3 เพราะมีระดับความยากง่ายของการปีนปะปนกันไป และอยู่ไม่ไกล จากที่นี่มากนัก เมื่อพร้อมกันแล้ว พวกเราก็เดินตามไกด์ไปยังที่ผาดังกล่าวทันที หากได้ลองมาสัมผัสกับกิจกรรมปีนผา การปีนหน้าผาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ไม่มีค�ำว่ายาก หรือง่าย และแม้ไม่มีพื้นฐาน การปีนผามาเลยก็ตาม คุณก็สามารถปีนผาได้ สังเกตจากเด็กฝรัง่ ตัวเล็กตัวน้อยทีก่ ำ� ลังปีนป่ายกันอย่างสนุกสนานอยูท่ หี่ น้าผา หรือคุณป้าวัยสี่สิบกว่าที่ก�ำลังปีนขึ้นผาไปด้วยความมุ่งมั่น กฎส�ำคัญที่สุดคือ การฟังค�ำสั่งและปฏิบัติตามกฎจากผู้น�ำปีน หรือ ไกด์ปีนผาอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเอง

March 2014

| Vacationist

15


we’re outing krabi-phuket

ถ�ำ้ พระนาง

และเมือ่ ทีน่ ไี่ ม่ใช่สนามแข่งขันจึงไม่มกี ารลัน่ ไกปืนเพือ่ ปล่อยตัวนักกีฬา สัญญาณ ที่บ่งบอกว่าได้เวลาเสียเหงื่อกันแล้วก็คือ เมื่ออุปกรณ์พร้อม ร่างกายพร้อม และคุณ บอกว่าพร้อมขึ้นผา พี่ไกด์ก็จะปีนผาที่ตั้งฉาก 90 องศาขึ้นไปวางเส้นทางการปีนให้ จากนั้นรอฟังค�ำสั่งจากไกด์ หรือ บีเลเยอร์* ผู้ท�ำหน้าที่ควบคุมเชือก คอยให้สัญญาณ หรือค�ำแนะน�ำ เช่น ให้ไปทางซ้าย (Go Left) ให้ไปทางขวา (Go Right) ถอยกลับ (Walk Back) ดันตัวขึ้น (Control Push) เป็นต้น สายเชือกระโยงระยางห้อยติดตามร่างกาย ฉันขยับเข้าไปประชิดหน้าผา สองมือ ล้วงลงในถุงชอล์ก แม้สมองสั่งการไม่ให้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่ เสียงหัวใจก็ยิ่งเต้นตึกตัก โครมคราม ดังเสียจนหากใครมายืนอยูใ่ กล้ๆ คงได้ยนิ ถนัด ฉันตัง้ สมาธิอยูค่ รู่ ชูมอื สูต้ าย ก่อนเริ่มลูบคล�ำจับซอกหินหาต�ำแหน่งที่มั่นแล้วค่อยๆ ยันกายขึ้นไปตามผาหินปูน หูฟังค�ำสั่งไปด้วยตลอดเวลา จากจุดแรก วางเท้าแล้วตามด้วยจุดที่สอง ที่สาม ที่สี่ เขยิบไปทีละนิด ทีละน้อย จ�ำได้ดีว่าเวลาที่มือหาต�ำแหน่งใหม่ที่สูงกว่ายึดเกาะได้ พอตัดสินใจใช้มอื คว้าจับก็พบว่าเท้าทีถ่ อนออกมากลับไม่มที วี่ าง บางครัง้ ก็ตอ้ งถอนตัว กลับมาที่เดิม เพื่อตั้งหลักใหม่ แต่ก็นั่นแหละค่ะ รสชาติความสนุกมันอยู่ตรงนี้ ไต่ความสูงเพิม่ ระดับไปเรือ่ ยๆ ความตืน่ เต้นได้หายเข้าไปในกลีบเมฆ เมือ่ ร่างกาย ต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลก ลืมสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยพลัน มีเพียงฉันกับผาแกร่ง เท่านัน้ สิง่ ทีไ่ ด้จากการปีนไม่ใช่การแข่งขันกับเวลา แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเอง ได้อยู่ กับตัวเอง ได้อยู่กับสิ่งที่ท�ำตรงหน้า ร่างกายตอนนี้เต็มไปด้วยเหงื่อ และด้วยความ มุ่งมั่น จุดหมายที่สูงประมาณโครงสร้างถนนบนทางด่วน ก็ถูกพิชิตลงได้อย่างส�ำเร็จ ท่ามกลางเสียงปรบมือ ซึง่ ฉันได้แต่เผยรอยยิม้ กว้างๆ อย่างพึงพอใจ แล้วค่อยๆ โรยตัว ลงมาจนถึงพืน้ ล่างในทีส่ ดุ ความสุขทีน่ อกเหนือจากเสียงปรบมือและค�ำชม นัน่ คือการ ได้ปีนขึ้นไปเห็นภาพสวยๆ ที่เป็นวิวของอ่าวทั้งอ่าว มุมที่คนปีนขึ้นไปเท่านั้น จึงจะ ได้เห็น ถือเป็นรางวัลชีวิตที่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่เสียไปจริงๆ นัง่ พักพอหายเหนือ่ ย พวกเราก็ชกั ชวนกันไปเทีย่ วต่อทีถ่ ำ�้ พระนางเพือ่ ชืน่ ชมงาน ประติมากรรมหินงอก หินย้อย ที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือและชาวบ้าน ก่อนสะกิดแขนกันเบาๆ ชวนเดินขึ้น เขาไปยังจุดชมวิวหาดพระนาง แม้จะใช้เวลาเดินเกือบชัว่ โมง แต่เมือ่ ไปถึง สิง่ ทีส่ ะกด 16

Vacationist | March 2014

ทุกคนคือความงดงามของอ่าวไร่เลทั้งสองฝั่ง ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งสวยงามไว้ให้ เราชื่นชมเสมอ เพียงแค่เราลงทุนด้วยแรงเท่านั้น พวกเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยสภาพอากาศที่เป็นใจอย่างมาก แดดไม่แรง น�้ำนิ่ง คลืน่ สงบ เหมาะกับการตะลุย หมูเ่ กาะห้อง เป็นอย่างยิง่ ทีน่ ตี่ งั้ อยูใ่ นเขตหน่วยพิทกั ษ์ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งถือเป็นแหล่งพายคายัค ด�ำน�้ำ และเหมาะแก่การดู ปะการังน�้ำตื้น โดยหมู่เกาะห้องนั้น ประกอบไปด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อย จ�ำนวน 12 เกาะ มีเกาะห้อง หรือ เกาะเหลาปิเละ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอยู่ทางตอนใต้ และหาก มองหมู่เกาะห้องในมุมสูงแล้ว คุณจะเห็นแนวภูเขาแบ่งออกเป็นห้องๆ อย่างชัดเจน หลังจากนายท้ายดับเครื่องยนต์แล้วผูกเรือไว้กับทุ่น เวลาแห่งการผจญภัยก็ เริม่ ต้นเปิดฉาก เรือไฟเบอร์กลาสรูปร่างเรียวยาว หัวแหลมท้ายแหลม สีเหลืองฉูดฉาด ถูกปล่อยลงกลางทะเล ไกด์พายน�ำ พวกเราพายตาม เรือล่องไปตามฝีพายแบบไม่ เร่งรีบ ห่างออกไปไม่ไกล จุดหมายก็อยู่ตรงหน้า อย่างนี้ต้องเรียกว่าพายยังไม่ทันจะ หายอยาก ก็ถึงชายหาดเกาะห้องเสียแล้ว เกาะห้อง เด่นด้วยความสวยงามขององค์ประกอบที่ลงตัว น�้ำทะเลใส ชายหาด ด้านหน้าเกาะที่โค้งเกือบจะเป็นครึ่งวงกลม ร่มรื่นไปด้วยแนวป่าชายหาดด้านหลัง


การได้ปีนขึ้นไปเห็นภาพสวยๆ ที่เป็นวิวของอ่าวทั้งอ่าว มุมที่คนปีนขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้เห็น ถือเป็นรางวัลชีวิตที่คุ้มค่า กับหยาดเหงื่อที่เสียไปจริงๆ

March 2014

| Vacationist

17


we’re outing krabi-phuket นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด�่ำกับกิจกรรมมากมายบนเกาะ ทั้งเล่นน�้ำ ด�ำน�้ำ ดูนก-ส�ำรวจป่า และในขณะที่ เพื่อนๆ ออกเดินส�ำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฉันปล่อยเวลาที่รอไปกับการเดินชิลล์ๆ ชมโน่นชมนี่ จนได้ มาพบกับผลงานศิลปะบนผืนทรายของเจ้าปูตวั น้อย หลังละเลียดผลงานศิลป์จากธรรมชาติ จิบบรรยากาศ จนหน�ำใจ ฉันก็พบว่าเพื่อนๆ รออยู่ที่เรือคายัค เตรียมตัวไปอ่าวห้อง หรือ ทะเลใน (lagoon) กันแล้ว ไม้พายจ้วงน�้ำดังเป็นจังหวะสม�่ำเสมอ คลอเคล้ากับเสียงผิวปากผสมการฮัมเพลงแห่งความสุข ฉันว่า เสน่หแ์ ห่งการพายเรือคายัค คือการได้ลดั เลาะเข้าไปยังทุกซอกทุกมุมทีเ่ รือใหญ่เข้าไม่ถงึ แม้จะต้องออกแรง กันสักหน่อย แต่ได้ความท้าทายมากกว่า แถมยังสนุกกับการผจญภัยอีกด้วย จากทะเลผืนกว้าง เรือน้อยค่อยๆ ลอยล�ำผ่านช่องผาที่พาเข้าไปสู่ห้องโถงรโหฐาน ภายในอ่าวห้อง มีป่าโกงกางขนาดย่อมเขียวชอุ่ม ห้อมล้อมไปด้วยโขดเขาหินปูน หากมองจากมุมสูง จะเห็นรูกลวง ตรงกลางเกาะ ท�ำให้ดูคล้ายเป็นสระว่ายน�้ำธรรมชาติกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ส�ำคัญน�้ำตื้น นิ่ง และใส จึงเหมาะแก่การลงเล่น ซึ่งนอกจากความสวยงามสุดอันซีนนี้แล้ว อ่าวห้องในสมัยก่อน ชาวประมงยังใช้ ที่นี่เป็นที่หลบภัยเวลาออกเรือแล้วเจอคลื่นลมแรงอีกด้วยค่ะ ฟินอารมณ์กันไปยกใหญ่ ก่อนมุ่งหน้าต่อสู่ เกาะผักเบี้ย หรือ เกาะเหลาบุโล๊ะ ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก เกาะนี้ เป็นเกาะเล็กๆ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ริมหาด มีแนวชายหาดที่ไม่กว้างมาก แต่ความพิเศษ อยู่ที่ เมื่อน�้ำลด สันทรายที่เกาะผักเบี้ยนี้ จะปรากฏเป็นแนวยาวคล้ายทะเลแหวกจรดไปยังอีกเกาะ ท�ำให้ สามารถลงไปเดินเล่นได้ ต่อจากนั้นเรามุ่งหน้าสู่เกาะสัมปทานรังนกที่เปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเข้ามา เยีย่ มชม หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ เกาะเหลาลาดิง หรือ เกาะพาราไดส์ มาพักผ่อนสุดสงบ ชมหาดทรายขาวๆ ยลน�ำ้ ทะเลใสๆ ซึง่ ถือว่าเป็นอีกเกาะ ทีเ่ วลาใครมาเยือนหมูเ่ กาะห้องแล้ว จะต้องไม่พลาดแวะมาแชะภาพ อัพรูปที่นี่กันค่ะ เป็นอีกค�ำ่ คืนทีห่ วั ถึงหมอน ฉันก็นอนหลับปุย๋ แบบไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั การท�ำกิจกรรมตลอดสองวันทีผ่ า่ นมา ท�ำให้อาการนอนไม่หลับของฉันบรรเทาเบาบางลง และจากการนอนมาอย่างเต็มอิ่มตลอดคืน ท�ำให้เช้า วันนีฉ้ นั พร้อมแล้วล่ะกับการเดินทางไปทัวร์ที่ หมูเ่ กาะพีพี หมูเ่ กาะทีต่ งั้ อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วย 6 เกาะหลัก และมี 2 เกาะยอดนิยมอย่าง พีพีเล และ พีพีดอน พร้อมรายล้อมไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยอีกมากมาย เรือสปีดโบ๊ทแล่นออกจากฝัง่ หาดนพรัตน์ธารามุง่ หน้าสู่ พีพี กัปตันหนุม่ ชาวใต้กดคันเร่ง ฝ่าแรงคลืน่ ลม พาเรือเหินไปตามระลอกเกลียวคลื่น ลูกแล้ว ลูกเล่า เพื่อพานักท่องเที่ยวออกไปพบกับเพชรเม็ดงาม

18

Vacationist | March 2014

อ่าวห้อง

ชายหาดมาหยา


แห่งทะเลอันดามัน แหล่งด�ำน�้ำส�ำคัญที่มีทั้งปะการังน�้ำลึกและน�้ำตื้น โดยเอกลักษณ์ ของเกาะพีพี คือโค้งอ่าวที่ตีวงเข้าหากันและมีหาดทรายคั่นตรงกลาง เป็นเกาะที่ สวยงามจนติด 1 ใน 10 ของโลกเลยทีเดียว ถึง เกาะไม้ไผ่ กันเกาะแรกในช่วงสายๆ ของวัน เกาะที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้ เป็น เกาะเล็กๆ กลางทะเลที่อยู่ระหว่างทางไปเกาะพีพีดอน ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง พอเท้า สัมผัสเกาะ ฉันรีบสวมบทบาทเป็นนายตรวจออกส�ำรวจพื้นที่ทันที ธรรมชาติร่มรื่น

ฟ้าสวย หาดทรายขาว น�ำ้ ทะเลสะอาดใสจนมองเห็นทะลุปรุโปร่ง ทุกอย่างสวยบริสทุ ธิ์ จนหยุดมองนิ่งๆ เสียเนิ่นนาน ใครใคร่ถ่ายรูป..ถ่าย ใครใคร่ว่ายน�้ำ...ว่าย ใครใคร่อาบแดด..อาบ ไม่ว่าใครจะ เลือกอะไร แต่ฉนั ตัดสินใจเลือกมันทุกแพ็คเกจ ไม่สนใจใครจะหาว่าไฮเปอร์ พอส�ำรวจ ทุกอณูรูขุมขนเกาะ ก็หันมาแหวกว่ายในสายน�้ำ ด�ำผุดด�ำว่ายจนสาสมใจ ก็ขึ้นมา เอนกายนอนอาบแดดแบบทีไ่ ม่กลัวด�ำเลยสักนิด มาเทีย่ วทะเลทัง้ ที มันต้องท�ำให้หมด

ด�ำน�้ำทีห่ มูเ่ กาะพีพี

March 2014

| Vacationist

19


we’re outing krabi-phuket

ครบทุกสูตร หลังปล่อยลมหายใจให้เคลื่อนไหวไปกับเกาะไม้ไผ่ พักใหญ่ๆ ก็ได้เวลาไปต่อกันที่ เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดใน หมู่เกาะพีพีสักที ทีจ่ ริงทะเลกระบีก่ ม็ จี ดุ ด�ำน�ำ้ มากมายหลากหลายจุด แต่เพราะ ฉันมัวไประเริงร่ากับการปีนหน้าผา พายคายัค จึงยังไม่ได้ด�ำน�้ำ แบบจริงๆ จังๆ สักที เมื่อสบโอกาสในวันนี้ ก็ขอด�ำน�้ำหน่อยละกัน โดยเราถูกปล่อยให้ดำ� น�ำ้ กันที่ บริเวณอ่าวโละดาลัม เกาะพีพดี อน ทันทีที่ใส่สน็อกเกิ้ล (snorkel) มองผ่านผิวน�้ำลงไปใต้สมุทร ฉันได้พบกับฝูงปลาลายเสือแสนเชื่อง ที่แหวกว่ายผ่านไปผ่านมา รอบๆ ตัว ได้พบกับสวนหิน สวนบุปผา และสวนปะการังขนาด ย่อมๆ เสมือนหลงเข้ามาในตูเ้ ลีย้ งปลาขนาดใหญ่ วินาทีน.ี้ ..ฉันไม่ใช่ คนที่ได้มองจากภายนอกตู้กระจกอีกต่อไป เป็นวินาทีที่ได้ใกล้ชิด กับสีสันของโลกใต้ทะเล บอกได้ค�ำเดียวเลยว่าทะเลไทยนี้สุดยอด จริงๆ ค่ะ

ความสนุกที่เกาะพีพีดอนยังไม่หมดแค่นี้ เราเดินทะลุมาที่ อ่าวต้นไทร* หากคุณไม่ท�ำกิจกรรมทางทะเล ขอแนะน�ำให้ตะลุย ช้อปปิ้งเลยค่ะ ใจกลางเกาะพีพีดอนนั้น คือศูนย์รวมของโรงแรม รีสอร์ท และร้านค้า มองซ้ายมองขวา ร้านค้าเยอะแยะเต็มไปหมด มีทั้งเสื้อผ้า ของที่ระลึก ร้านอาหาร บรรยากาศก็แสนคึกคักจนฉัน ลืมเสียสนิทว่ายืนอยู่บนเกาะที่ตั้งอยู่ใจกลางทะเล หลังเปลีย่ นชุดทีโ่ รงแรม ตะลุยหาของกิน เดินช้อปปิง้ หาของฝาก เราขึน้ ไปเทีย่ วต่อบน จุดชมวิวของเกาะพีพดี อน เพือ่ ชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของเวิ้งอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัม ก่อนรอเก็บภาพ ชุดสุดท้ายของวัน ภาพพระอาทิตย์ตกดินอันงดงาม ไม่แปลกใจเลย ว่าท�ำไมนักท่องเที่ยวทั้งหลายจึงแห่แหนมาที่นี่และยกให้เกาะพีพี สวยจนติดอันดับโลก เช้าวันนี้ ฉันและเดอะแก๊งค์มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเล โดยพีพีดอน และพีพีเลอยู่ห่างกันเพียง 2 - 3 กิโลเมตร ส�ำหรับพีพีเล เป็นเกาะ

เพชรเม็ดงามแห่งทะเลอันดามัน แหล่งด�ำน�้ำ ส�ำคัญที่มีทั้งปะการังน�้ำลึกและน�้ำตื้น โดยเอกลักษณ์ ของเกาะพีพี คือโค้งอ่าวที่ตีวงเข้าหากันและ มีหาดทรายคั่นตรงกลาง เป็นเกาะที่สวยงามจน

ติด 1 ใน 10 ของโลกเลยทีเดียว 20

Vacationist | March 2014


March 2014

| Vacationist

21


we’re outing krabi-phuket

ภูเก็ตมีความรุ่งเรืองเนื่องจากการท�ำ เหมืองแร่ จึงท�ำให้มีชาวจีนและชาวตะวันตก หลั่งไหลเข้ามาที่เมืองภูเก็ตเป็นจ�ำนวนมาก และได้มีการสร้างตึกแบบชิโน-โปรตุกีสขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2446 ที่มีธรรมชาติงดงามตระการตา แต่เนื่องจากมีหินล้อมรอบเกาะจึงไม่มีโรงแรมหรือ ชุมชนตั้งอยู่ การเดินทางจึงต้องเหมาเรือไปเที่ยวทางเดียวเท่านั้น กับจุดแรกของเกาะพีพเี ล ทันทีทเี่ รือสปีดโบ๊ทลอยล�ำมาถึงหน้า ถ�ำ้ ไวกิง้ ฉันก็ได้ยนิ แต่เสียงลัน่ ชัตเตอร์กนั ระงม ถ�ำ้ แห่งนี้ เป็นถ�ำ้ ทีท่ ำ� สัมปทานรังนกนางแอ่น มีภาพเขียน โบราณรูปเรืออยู่ภายในถ�้ำ แต่ปัจจุบัน ไม่ได้เปิดให้ผู้คนเข้าไปเที่ยวชม เราจึงถ่ายรูป ได้เฉพาะด้านหน้าถ�้ำเท่านั้น ซึ่งหากมองจากภายนอก เราจะเห็นบันไดไม้ไผ่ที่ไว้ใช้ เก็บรังนกเยอะแยะเต็มไปหมด ดูลึกลับซับซ้อนดีค่ะ สบตากับถ�้ำไวกิ้งมาก็แล้ว ได้เวลามาดื่มด�่ำกับความงดงามที่ อ่าวมาหยา กันต่อ ภาพในหนังเดอะบีชที่เคยดูไม่ต่างจากที่เห็นตอนนี้เลยสักนิด ทะเลมาหยาสวยระดับ เข้าขั้น แถมยังมีออร่าส่องประกายวิบวับ นาทีนี้ไม่มีอะไรจะท�ำให้สุขใจมากไปกว่า การได้มาใช้เวลากับตัวเอง ปลดปล่อยตัวตนไปกับหาดทราย สายลม เกลียวคลืน่ และ แสงแดด หลังสูดอากาศบริสุทธิ์จนเต็มปอด ฉันรับรู้แล้วว่าอ่าวมาหยาช่วยเพิ่มดีกรี ความสุขของฉันได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ 22

Vacationist | March 2014


ฉันโบกมือลากระบี่ ก่อนเดินทางต่อเพื่อปิดทริปครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ต ถึงตัว เมืองก็เย็นย�่ำเสียแล้ว คงไม่มีอะไรดีกว่าการหาของอร่อยๆ ทาน แถวตลาดโต้รุ่งที่ อยู่ข้างห้างโรบินสัน ส่วนการส�ำรวจหน้าตาภูเก็ต คงต้องผลัดไปวันพรุ่งนี้ วันสุดท้ายของทริป เราเริม่ ต้นจากการเดินเทีย่ วชม ตึกโบราณ สไตล์ชโิ น-โปร ตุกีส ที่กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ต โดยเฉพาะย่านที่มีอาคารเก่าหนาแน่นอย่าง ถนนดีบุก ถนนกระบี่ ถนนถลาง และถนนเยาวราช ฯลฯ โดยในอดีตนั้น ภูเก็ตมี ความรุง่ เรืองเนือ่ งจากการท�ำเหมืองแร่ จึงท�ำให้มชี าวจีนและชาวตะวันตกหลัง่ ไหล เข้ามาทีเ่ มืองภูเก็ตเป็นจ�ำนวนมาก และได้มกี ารสร้างตึกแบบชิโน-โปรตุกสี ขึน้ เป็น ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็นการน�ำเอาศิลปะตะวันตกและตะวันออกมาผสม ผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตลอดวัน พวกเราได้สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนอันเก่าแก่ ย้อนชม วันวานของโรงแรมชั้นหนึ่งของแดนปักษ์ใต้ สมัย พ.ศ. 2506 ที่ พิพิธภัณฑ์เมือง ภูเก็ต โรงแรมถาวร ซึ่งปัจจุบันได้ปิดกิจการลง เหลือทิ้งไว้แค่ร่องรอยบอกเล่าแก่ คนรุ่นหลัง นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไป พร้อมๆ กับการลิ้มลองอาหารอร่อยๆ เลื่องชื่อกันตั้งแต่เช้า ไม่ว่าจะเป็นชิมหมี่ผัด แบบฮกเกี้ยน, โอวต้าว บางเหนียว ที่คล้ายหอยทอด, ติ่มซ�ำ, โรตี, ขนมฮกเกี้ยน โบราณ, โอ้เอ๋ว ขนมกินเล่นดับร้อนของคนภูเก็ต เป็นต้น ปิดท้ายกันจริงๆ ส�ำหรับทริปกระบี่และภูเก็ต คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการชม พระอาทิตย์ตกดินที่ แหลมพรหมเทพ ซึ่งนับเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่ สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ที่เขาว่ากันว่าพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าช้าที่สุดใน ประเทศไทย แต่ช้ายังไงก็ยังรู้สึกว่าเวลามักเดินเร็วเสมอ ยิ่งตอนที่คุณมีความสุข มันจะยิง่ เดินเร็วมากๆ เฉกเช่นฉันตอนนี้ เมือ่ บอกลาพระอาทิตย์และทะเลอันดามัน แล้ว ยังขอเติมต่อในใจว่า ‘แล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอน’ |

www.patongtour.com

ไร่เล มีลักษณะคล้ายรูปค้อน โดยหัวค้อนทั้งสองข้างเป็นโขดเขาหินปูน มี หาดพระนางอยู่ทางด้านนอก ส่วนด้านใน อยู่ฝั่งเดียวกับหาดพระนาง คืออ่าว ไร่เลตะวันตก เป็นหาดทีไ่ ด้รบั ความนิยม เนือ่ งจากน�ำ้ ใส หาดทรายสวย และเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม ซึง่ หาดฝัง่ นีจ้ ะยาวต่อเนือ่ งไปถึงอ่าวต้นไทร และ ฟากตรงข้ามกับอ่าวไร่เลตะวันตก คืออ่าวไร่เลตะวันออก 

ถ้าคุณชอบปีนผาต้องหาไกด์บุ๊คที่ชื่อ King Climbers Thailand Route Guide Book มาไว้ครอบครองสักเล่ม นี่คือคัมภีร์แนะน�ำเส้นทางการปีนผาที่ นักปีนผาทุกคนต้องมี

ฤดูกาลท่องเทีย่ วของหมูเ่ กาะห้อง คือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน พฤษภาคม และในทุกๆ เดือนมีนาคม เกาะแห่งนี้จะเป็นที่รวมของฝูงปลา ขนาดเล็กมากมายที่มาชุมนุมกันอย่างน่าอัศจรรย์

หมู่เกาะพีพี เป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้มหาสมุทร เดิมชาวทะเลเรียก หมูเ่ กาะนีว้ า่ ปูเลาปิอาปิ ค�ำว่าปูเลาแปลว่า เกาะ ค�ำว่าปิอาปิ แปลว่า ต้นไม้ทะเล จ�ำพวกแสมและโกงกาง ต่อมาเรียกว่าต้นปีปี ซึ่งภายหลังออกเสียงกันเพี้ยน จนกลายเป็นพีพีในที่สุด นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ ส่วนใหญ่จะมาด�ำน�้ำ ดูปะการัง ดอกไม้ทะเล และปลาหลากสีที่มีสีสันสวยงาม

Special Thanks to : ชมรมปีนหน้าผา ไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ (Railay Rock Climbing Club Krabi Thailand) โทร. 08 17972517 ททท. ส�ำนักงานกระบี่ โทร. 0 7562 2163, www.tourismthailand.org/krabi / ททท. ส�ำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1036, www.phuketemagzine.com

*อ่าวต้นไทรของพีพี จะเป็นคนละอ่าวกับที่ไร่เล March 2014

| Vacationist

23


we’re outing krabi-phuket

ร้านอาหารแนะน�ำ

ส�ำหรับในเส้นทางกระบี่ – ภูเก็ต เรามีร้านอาหาร 4 ร้าน 4 สไตล์ มาแนะน�ำให้ไปลิ้มลองกันค่ะ The Hilltop Restaurant & Bar

ที่อยู่ : 99 หมู่ 3 The Hilltop ต�ำบลอ่าวนาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 มาที่นี่ คุณจะได้ดื่มด�่ำกับบรรยากาศแบบเต็มอิ่มเต็มตา ถือว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่สูงสุด และ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ทั้งวิวภูเขา และวิวทะเล ชัดเจนที่สุดในอ่าวนาง จ.กระบี่ โดยไฮไลท์ อยู่ที่วิวพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็น ยิ่งชมบรรยากาศเคล้าเพลงสดแนวแจ๊สแอนด์บอสซ่า ด้วยแล้ว เพลินเลยค่ะงานนี้ นอกจากบรรยากาศสุดฟินแล้ว ด้านอาหารก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน วัตถุดิบสดใหม่ เต็มเนื้อเต็มค�ำ ให้บริการอาหารทะเลและนานาชาติ อิ่มอร่อยไปกับเมนูขายดี อย่าง เป็ด เดอะ ฮิลล์ ท็อป, แกงปูใบชะพลู, ปอเปี๊ยะทอด และกุ้งมังกรอบชีสแสนอร่อย กุ้งตัวโตหอมอบอวลไปด้วยเนยและชีส การันตีว่าเป็นสูตรลับเฉพาะ หาทานที่อื่น ไม่ได้อย่างแน่นอน ด้านค็อกเทลและเครื่องดื่มต้องลอง เดอะ ฮิลล์ ซันเซ็ท และ โมฮีโต้ สามารถแวะไปชิมอาหารและชมบรรยากาศได้ทุกวัน เปิดเวลา 11:00 01:00 น. ส�ำรองที่นั่งโทร. 0 7563 7195, 08 4455 0096

Sala bua & Lo Spuntino ที่อยู่ : 121/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลอ่าวนาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ศาลาบัว แอนด์ โล สปุนติโน ตัง้ อยูแ่ นวหาดอ่าวนาง มาร้านนี้ คุณต้องจับจอง โต๊ะที่อยู่โซนริมทะเล ผ่อนอารมณ์ไปกับคลื่นลม และเครื่องดื่มเย็นๆ แกล้ม อาหารทั้งซีฟู้ด ไทยและอิตาเลี่ยน โดยเมนูแนะน�ำนั้น ได้แก่ กุ้งผัดพริกแกง, ต้มย�ำ, ขนมจีบ, สเต๊กจานโต นอกจากนั้นยังมีอาหารสไตล์อิตาลี ส�ำหรับ คนรักชีสไม่ควรพลาด พิซซ่าแป้งบางกรอบ อัดแน่นด้วยชีสและวัตถุดิบ ชั้นเยี่ยม ยิ่งทานตอนร้อนๆ สัมผัสกับความมัน นุ่มหนึบหนับของชีสหรือ ใครชอบทานเส้นพาสต้า ต้องลอง Tagliolini โฮมเมดผัดกับกุ้งลอบสเตอร์ ตัวยักษ์ หรือลาซานญ่า เอมิเลียน่า ฯลฯ ตบท้ายด้วยของหวานอย่าง ช็อกโกแลตบราวนี่ ทานกับไอศกรีมวานิลลา ที่นี่เปิดทุกวัน เวลา 10:00 - 23:00 น. ผู้สนใจกรุณาส�ำรองที่นั่งก่อนที่เบอร์โทรศัพท์ 0 7563 7110

24

Vacationist | March 2014


Raya Restaurant ที่อยู่ : 48/1 ถนนดีบุกตัดใหม่ ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 80000 ระย้า เป็นร้านอาหารไทย-ปักษ์ใต้ รสชาติจัดจ้านแบบภูเก็ตแท้ๆ ตัวร้านดัดแปลงมาจาก บ้านสไตล์ ชิโน-โปรตุกีส เปิดให้บริการมานานกว่า 18 ปี อาหารทุกอย่างในร้านผ่านรสมือ ของป้ากุหลาบ ผูซ้ งึ่ เป็นเจ้าของ พิถพี ถิ นั ทัง้ การคัดเลือกวัตถุดบิ และวิธกี ารปรุง โดยอาหาร จานแนะน�ำ ได้แก่ แกงปู – ใบชะพลู มีเนื้อปูสดหวานอร่อยเต็มถ้วย เสิร์ฟพร้อมเส้นหมี่ รสชาติแกงก็แสนมีเอกลักษณ์, หมูฮอ้ ง สูตรดัง้ เดิมตกทอดจากบรรพบุรษุ จีนฮกเกีย้ น เนื้อหมูนุ่มเค็มหวานกลมกล่อมอร่อยสุดๆ นอกจากนี้ ยังมี ปลาเจี๋ยนตะไคร้, กุ้ง มะขาม, ผัดสะตอกะปิกุ้ง, น�้ำพริกกุ้งเสียบ, คั่วกลิ้ง, แกงส้มปลาโชน, ผักเหมียง ผัดกุ้งเสียบหรือไข่ และอีกสารพัดเมนูเลยค่ะ ถ้าไปภูเก็ต แล้วไม่ได้ลิ้มลอง ถือว่า พลาดอย่างแรง ทีส่ ำ� คัญ Trip Advisor ยังได้จดั อันดับให้รา้ นระย้าเป็น The Best Thai Restaurant of the Year 2013 และป้ากุหลาบยังได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of 40 Chefs ของ Food Life Magazine ด้วยค่ะ สนใจร้านนี้ เปิดทุกวัน เวลา 10:00 - 22:00 น. สอบถามโทร. 0 7621 8155

Suay Restaurant ที่อยู่ : 50/2 ถนนตะกั่วป่า ต�ำบลตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 “สวย” ร้านอาหารไทยสไตล์ร่วมสมัย ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ร้านนี้ถือก�ำเนิดขึ้น ด้วยความตั้งใจของเจ้าของร้านที่อยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารอร่อย สะอาด ท่ามกลาง บรรยากาศสบายๆ ในราคาไม่แพง โดยทีน่ เี่ น้นตกแต่งแบบเรียบง่าย ในโทนสีขาวและเขียว มีสวนสวยให้พักสายตา ทางด้านเมนูอาหาร ห้ามพลาดกับเมนูเด็ดอย่าง ทูน่า ทาร์ทาร์, สปาเก็ตตี่เนื้อปูผัดกับซอสมะเขือเทศ, ก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาแซลมอน, แกงเผ็ดเป็ดย่าง น�ำ้ ผึง้ , ไก่ทอด, ไก่ยา่ งซามูไร, ย�ำมะเขือยาวย่างกับเนือ้ ปู หรือสลัดแตงกวากับไข่ตม้ , สดชืน่ ไปกับน�้ำผลไม้อย่าง น�้ำกระเจี๊ยบ, น�้ำอัญชัน, น�้ำแครนเบอร์รี่ หรือมาชเมลโล่ และ บรรดาของหวานต่างๆ อย่าง ไอศกรีมงาทีจ่ ดั มาอย่างสวยงาม ทานคูก่ บั มะม่วง และสปริงโรล, ชาเย็นรสหวานนุ่มทานกับสตรอว์เบอร์รี่ผลสดกรอบ ฯลฯ ใครสนใจทีน่ เี่ ขาเปิดทุกวันค่ะ เวลา 17:00 - 23:00 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 08 7888 6990

March 2014

| Vacationist

25


026 Good

night & sweet dream Story by Editorial Staff

Vacationist

March

2014

Le Bayburi Pranburi สวรรค์ของทุกวันแห่งการ พักผ่อน ณ ปากน�้ำปราณบุรี ช่ วงเวลาพักผ่อนของคุณมีคา่ เสมอ ดังนัน้ สถานทีพ่ กั ผ่อนต้องตอบโจทย์ ต้องเติมเต็ม และให้ความสุขกับคุณได้มากกว่าทีค่ าดหวังคงหนีไม่พน้ ทีน่ ี่ Le Bayburi Pranburi ริมทะเลปากน�ำ้ ปราณบุรี หนึง่ ในสถานที่ ซึง่ พร้อมจะแต่งแต้มสีสนั และเติมเต็มทุกๆ วัน พักผ่อนของคุณให้เต็มอิ่มประทับใจไม่มีวันลืมเลือน Le Bayburi Pranburi เป็นวิลล่าหรูขนาด 3 ห้องนอน ตั้งอยู่ริมทะเลปากน�้ำ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพฯ มาตามเส้น ทางหลวงสาย 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) เพียง 2 ชั่วโมงนิดๆ หรือหากมาจากสนามบินหัวหิน ก็ใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น ที่พักแห่งนี้ประกอบด้วยวิลล่า 4 หลังที่ออกแบบตกแต่ง ตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละหลัง ได้แก่ Mediterranean Retreat Villa, Scandinavian Vacation Villa, Modern Tropical Villa และ Pacific Hideaway Villa ความพิเศษ ของที่นี่คือทุกวิลล่าเสมือนมีชายหาดส่วนตัว ที่คุณสามารถเดินลงไปยังชายหาดได้ ทันทีโดยไม่มีถนน หรือทางสาธารณะมาขวางกั้น แต่ละวิลล่าจะประกอบไปด้วย 3 ห้องนอน พร้อม 1 ห้องท�ำงาน ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนเล็กส�ำหรับรองรับ

ผู้พักเพิ่มได้, สระว่ายน�้ำขนาด 50 ตรม. ทอดตัวไปสู่ชายหาดแสนสงบและเป็น ส่วนตัว, ห้องนัง่ เล่นและครัวแบบเปิดโล่งมองเห็นวิวทะเลเต็มอิม่ ตลอดเวลา ภายใน วิลล่าประกอบไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันไม่ต่างจากพักผ่อนอยู่ที่บ้าน คุณเอง มีพื้นที่ส�ำหรับปิ้งบาร์บีคิว และสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว พิเศษสุดๆ Le Bayburi Pranburi ชวนคุณมาร้องว้าว กับโปรโมชัน่ Weekday Special ส�ำหรับท่านที่ชอบการเที่ยวทะเลในวันธรรมดา หรืออยากลองมาสัมผัส ทะเลปราณบุรีในวันธรรมดาที่ท้องทะเล และชายหาดเหมือนเป็นของคุณเพียง ผู้เดียว ด้วยห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง 16,200 บาท/คืน ส�ำหรับเข้าพัก 6 ท่าน รับฟรี!! BBQ Seafood Platter 1 ชุด มูลค่า 3,500 บาท, โปรโมชั่น Weekday Special นี้ ส�ำหรับผู้ที่จองและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2557 เข้าพักได้ ทุกคืนเว้นคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ก�ำหนดเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน ส�ำรอง ที่พักได้ที่ www.lebayburi.com หรือโทร. 0 3263 0636 ท้องทะเลใส และชายหาดสวย ที่ปากน�้ำปราณบุรี พร้อมเสมอที่จะให้คุณ มาเก็บเกี่ยว ความสุขความประทับใจกลับไป ทีนี้ก็ถึงตาคุณต้องตัดสินใจแล้ว อย่าให้เวลามีค่าของคุณหมดไป รีบหาดูข้อมูล Le Bayburi Pranburi เพิ่มเติมได้ ที่ www.LeBayburi.com หรือ Facebook.com/LeBayburi แล้วพบกันที่ Le Bayburi Pranburi นะครับ |


Siam Kempinski Hotel

สวรรค์ของนักรักการช้อปปิ้ง

พัก

นี้ยอมรับว่าฉันเดินทางเยอะมากจริงๆ ค่ะ ชีพจรลงเท้าไม่หยุดหย่อน ท� ำให้ได้รับ ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และในวันนี้เมื่อมีโอกาสได้เดินทางมาเปิดหูเปิดตาที่กรุงเทพฯ หลังลิสรายการที่พักมา ยาวเหยียด ในที่สุด ฉันก็ตัดสินใจเลือกโรงแรมสวยงามใจกลางกรุงอย่างที่สยาม เคมปินสกี้ โฮเทล ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของห้างชื่อดังอย่างสยามพารากอน และเพราะโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ มีท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะเจาะยอดเยี่ยม คือตั้งอยู่ใจกลาง สยามสแควร์ หลังสยามพารากอน ท�ำให้ฉันสามารถเดินออกจากโรงแรมแล้วก็ถึงแหล่งช้อบปิ้ง ทันที อย่างนี้สิ สวรรค์ของนักช็อบปิ้ง สนุกแท้ๆ เลยทีเดียว ส�ำหรับโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เป็นโรงแรมเชนด์สุดหรูจากยุโรป มาตรฐานระดับ 5 ดาว ซึง่ เป็นทีก่ ล่าวขานกันถึงการออกแบบทีส่ วยงามในคอนเซ็ปท์การตกแต่งทีเ่ น้นความเป็นไทยผสม กับศิลปะสไตล์โมเดิร์น ดูเข้ากันอย่างลงตัว ส่วนในเรื่องของการบริการนั้น ก็มีระดับ ต้อนรับกัน แบบเป็นกันเอง ประทับใจ จนท�ำเอาใครหลายคนต่างชื่นชมกับบริการที่ได้รับไปตามๆ กัน มาดูที่ห้องพักกันบ้าง เคมปินสกี้ แบ่งห้องพักออกเป็นสองฝั่ง นั่นคือ ฝั่ง Royal Wing และ Garden Wing โดยห้องพักก็จะคละเคล้ากันไปทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องแบบดีลักซ์เริ่มต้น จนไปถึงระดับห้องสวีทสุดหรู กับห้องพักที่แสนสะดวกสบายนี้ มีทั้งสิ้นรวม 303 ห้อง พรั่งพร้อม ไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันที่คู่ควรกับผู้เดินทางในยุคใหม่อย่างเช่นเรา นอกจากนี้ ใครที่เหลือเวลาว่าง อยากจะพักผ่อนเงียบๆ สบายๆ สามารถเพลิดเพลินไปกับ กิจกรรมต่างๆ มากมายภายในโรงแรม อันได้แก่ ลิ้มลองอาหารไทยเลิศรสที่ห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน, นวดผ่อนคลายไปกับสปาสุดหรู, ออกก�ำลังกายที่ห้องฟิตเนส แล้วตบท้ายด้วย การซาวน่าที่ห้องอบไอน�้ำ ใครมาเป็นครอบครัว ที่นี่มีสระว่ายน�้ำ ส�ำหรับน้องๆ หนูๆ ไว้บริการ อีกด้วยค่ะ ใครสนใจสามารถส�ำรองห้องพักได้เลยที่โทร. 0 2162 9000 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kempinskibangkok.com |

March 2014

| Vacationist

27


028 Day Tripper Story by Editorial Staff Photo by Vacationist Magazine

Vacationist

March

2014

แต้มสีวันหยุดกับถนนสายสีชมพู สุดโรแมนติกที่ก�ำแพงแสน

ได้ยินเสียงเพลง “สติ๊กเกอร์” ของวงบอดี้สแลม จากรายการ วิทยุออน์ไลน์ ทั้งเพลงมีค�ำว่า “สีชมพู” ติดหูมากที่สุด ฟังเพลินๆ จู่ๆ เมล์ของเพื่อนสนิทก็ดังขึ้นมา เปิดดูก็พบภาพ ถนนสาย “สีชมพู” สวยพร้อมค�ำชวนที่ย�่ำยวนใจ “ไปดูกันไหม .. ถนนสายสีชมพูที่ก�ำแพงแสน? วันเดียวเที่ยวพอแน่นอน”

ส�ำ

หรับคนกรุงที่มีวันลาพักน้อยเช่นผม การเดินทางสถานที่ใกล้ๆ เป็นค�ำชวนที่ ยากจะตอบปฎิเสธ เพียง 1 ชั่วโมงนิดๆ จากกรุงเทพฯ ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน เมื่อคุณขับรถเข้ามาทางประตูโรงเรียนสาธิตฯ คุณจะได้พบการต้อนรับแสนหวานของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือ ตะเบบูย่า ตลอดทั้ง สองข้างทางเป็นแนวยาว โดยช่วงต้นปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม จะเป็น ช่วงทีอ่ อกดอกเป็นประจ�ำ ปกติแล้วชมพูพนั ธุท์ พิ ย์จะออกดอกเต็มต้นหลังจากผลัดใบ หมดต้นแล้ว แต่ละปลายกิ่งก็จะเหลือดอกสีชมพูชูช่อเป็นจ�ำนวนมาก และดอกของ ชมพูพันธุ์ทิพย์จะร่วงง่าย เพียงแค่ลมพัดแรงๆ ก็พาดอกร่วงลงมากองที่พื้นกันเต็ม ไปหมด แต่นั่นก็คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ เพราะพื้นดินบริเวณ ใต้ต้นจะเป็นสีชมพูดูสวยสบายตาไปทั้งหมดเลยทีเดียว จุดที่ชมนอกจากทางเข้าประตูโรงเรียนสาธิตฯ แล้ว พื้นที่บริเวณรอบๆ สระน�้ำ พระพิรุณ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ การถ่ายภาพดอกชมมพูพันธุ์ทิพย์ ที่นี่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มของคนที่รักการถ่ายภาพ โดยเฉพาะในวันที่ แสงแดดเป็นใจ ท้องฟ้าใสไม่มีเมฆฝน คุณจะได้ภาพดอกชมพูพันธุ์ทิพย์จากยอดไม้ ตัดกับภาพท้องฟ้าสีครามสวยงามสุดๆ เป็นแอ็คชัน่ หนึง่ ทีเ่ หล่าช่างภาพทุกคนต้องการ ครั้งแรกที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสนแห่งนี้ เราคิดกันว่า “วันเดียวก็เที่ยวหมด” แต่ !!! เราคิดกันผิดหมดเลยครับ ท�ำไมน่ะเหรอ? ก็เพราะที่นี่เขามีโครงการศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรไว้ต้อนรับผู้ที่สนใจศึกษาหา ความรู้ด้านการเกษตรอีกด้วย ชื่อว่าโครงการ “เที่ยวไม่ไกลไปก�ำแพงแสน” โดยมี สโลแกนเก๋ๆ ว่า “มาวันเดียวเที่ยวไม่หมด”


“เทีย่ วไม่ไกลไปก�ำแพงแสน” ด�ำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน นครปฐม มีสถานีการเรียนรู้มากมายถึง 20 สถานี* ที่ โดดเด่นและน่าสนใจ เช่น อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์แบบสวนแมลงที่มีชีวิตในบรรยากาศธรรมชาติ มี แมลงทั้งของไทยและต่างประเทศให้ศึกษากว่า 1,000 ชนิด, ศูนย์วิจัยการ พัฒนาการผลิตกระบือและโค (คาวบอยแลนด์) เป็นศูนย์วิจัย แก้ไขปัญหาและ พัฒนาคุณภาพการผลิตกระบือ โคเนือ้ และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ, สวนนวัตกรรมการ ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ และการท่องเทีย่ วผจญภัยเชิงนิเวศน์, สวนบัว เป็นต้น ที่นี่สามารถเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ หรือจะพักค้างคืนก็สามารถติดต่อได้ตาม เว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th/kps-campus ก่อนจากมา เราแวะเก็บภาพต้นเหลืองอินเดีย ดอกเหลืองสีสวยยาวไปทั้ง ถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยอีกหลายภาพ ไม่คิดว่าขับรถเพียง 1 ชั่วโมงกว่าๆ จากเมืองหลวง คุณก็จะพบโลกสีชมพูที่แสนจะโรแมนติก ได้เพลิดเพลินกับการ

เก็บภาพน่าประทับใจ พร้อมปลดปล่อยอารมณ์ สูดอากาศที่บริสุทธิ์ ชาร์จพลังให้เต็มที่ ก่อนกลับไปเริ่มต้นงานในวันต่อไป แอบกระซิบว่า ระหว่างทางกลับอย่าลืมแวะเที่ยว พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมเลยไปกราบนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ก็เป็นการเสริม ศิริมงคลทางจิตใจได้อีกทางนะครับ | ชื่อสามัญ Pink Tecoma ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC วงศ์ Bignoniaceae ชื่ออื่นๆ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา (กรุงเทพฯ) ตาเบบูย่า ต้นก�ำเนิดของชมพูพันธุ์ทิพย์ อยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาได้ถูกน�ำไปปลูก ในเขตร้อนทวีปต่างๆ อย่างแพร่หลาย รวมทั้งประเทศไทย ส�ำหรับประเทศไทยมีบนั ทึกเป็นหลักฐานว่า เป็นผูน้ ำ� เข้ามาในประเทศครัง้ แรกคือ กรมหมืน่ นครสวรรค์ศักดิ์พินิต และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร จึงตั้งชื่อตามสีดอก และเป็นเกียรติ แก่ผู้น�ำเข้าว่า ชมพูพันธุ์ทิพย์ และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ถูกปลูกพร้อมๆ กับการจัดตั้งวิทยาเขต มีอายุกว่า 30 ปีแล้ว สามารถติดตามดอกชมพูพันธ์ทิพย์หรือภาพสวยๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน ผ่านทาง https://www.facebook.com/photo.KPS ของชมรมศิลปะ การถ่ายภาพ ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ชมพูพันธุ์ทิพย์ จุดอื่นๆ เช่นที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ, สถานีรถไฟสถานีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่ ฯลฯ *อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kps.ku.ac.th/kps-campus March 2014

| Vacationist

29


030 passion on trip Story by Editorial Staff

Vacationist

March

2014

Kiwtum

ความรู้สึกดีๆ จากบันทึก สู่นักวาดภาพประกอบเพจสุดน่ารัก ภาพวาดลายเส้นที่ถ่ายทอดลงบนกระดาษสีน�้ำตาล พร้อมค�ำประกอบภาพสั้นๆ ของคิ้วต�่ำ เป็นที่ถูกอกถูกใจชาวเฟสบุ๊คอย่างมาก ถือเป็นเพจภาพประกอบที่น่ารัก อ่านแล้วอบอุ่น จรรโลงใจ เต็มไปด้วยมุมมอง ความคิด ความรู้สึกดีๆ งานนี้เรียกว่าสถานะโดนใจ จน like กระจาย แล้วบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพจคิ้วต�่ำ เขาเป็นใครกัน ท�ำงานแล้วมีมุมพักผ่อนท่องเที่ยวแบบไหน ฉบับนี้ เราจะไป สัมภาษณ์เจ้าของเพจคิ้วต�่ำกันค่ะ

พจคิ้วต�่ำ เป็นผลงานของ คุณอนุชิต ค�ำน้อย หรือคุณปั๊ม ศิลปินนักวาดภาพประกอบวัย 24 ปี โดยคุณปั๊ม มีพื้นเพเป็นคนสุโขทัย จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยท�ำงานด้านครีเอทีฟให้กับบริษัทด้านโปรดักชั่นเฮ้าส์แห่งหนึ่ง ปัจจุบัน เขาออกมาท�ำหนังสือในรูปแบบที่ตนเองรัก และรับงานฟรีแลนซ์หลากหลาย ทั้งเป็นนักแสดง ตัวประกอบในงานโฆษณา ท�ำงานเป็นเด็กกอง ท�ำงานนิทานเพื่อสังคมร่วมกับเพื่อนๆ ฯลฯ ซึ่งเขาบอกว่า การได้ลองงานหลากหลายด้าน ท�ำให้เขารู้สึกสนุก ไม่เบื่อ แถมยังได้แรงบันดาลใจน�ำกลับมาใช้ในการ เขียนงานอีกด้วย จุดเริ่มต้นของการมาเป็นคิ้วต�่ำ คุณปั๊มเล่าว่า เหตุเกิดเพราะเขาเป็นคนชอบเขียนบันทึก “คือภาพ และ ค�ำต่างๆ เกิดขึน้ มาสักพักแล้วครับ ผมชอบเขียนบันทึก แต่ไม่สามารถเขียนยาวๆ ได้ ส่วนมากก็จะล่มก่อนตลอด เลยเลือกที่เขียนบันทึกเป็นรูปภาพและค�ำสั้นๆ จนวันหนึ่งเพื่อนมาอ่านเจอ และแนะน�ำให้รวบรวมไปส่ง นิตยสารครับ เผื่อได้เขียนคอลัมน์ หรือท�ำเป็นอาชีพเสริม พอดีอยากเป็นนักวาดภาพประกอบที่ a day ด้วย ซึ่งตอนนั้น การสมัครเว็บเพื่อลงผลงานมันยุ่งยาก เลยเลือกที่จะเปิดเพจที่ชื่อ คิ้วต�่ำ ขึ้นมาเพื่ออัพโหลดผลงาน เป็น portfolio แล้วส่งเป็นลิ้งค์ไปให้ทางนิตยสาร เพจนี้เลยเกิดขึ้นครับ” แล้วท�ำไมถึงตั้งชื่อ คิ้วต�่ำ? “ผมเป็นคนหัวเถิก คือมีพื้นที่ทางหน้าผากเยอะมาก ถ้าเรียกว่าหัวเถิก ก็เถิก แต่ ถ้าเรียกว่าคิ้วต�่ำ ก็หัวเถิกเหมือนกัน แต่สบายใจกว่าครับ จึงเป็นที่มาของค�ำว่าคิ้วต�่ำ คือเพื่อนเคยบอกไว้ตอน เรียนมหาลัย เวลาเราโดนล้อเรือ่ งหัวเถิกว่า แกไม่ได้หวั เถิกหรอก แกแค่ควิ้ ต�ำ่ ผมจึงชอบค�ำนี้ และเก็บมาใช้เป็น นามปากกาในการวาดรูปของผม” หลังจากเปิดแฟนเพจแล้วเรื่องราวด�ำเนินไปอย่างไร ต่อจากนั้น? “ตอนแรก กระแสตอบรับก็เฉยๆ นะครับ คนกดไลค์ ก็เป็นเพือ่ นๆ กันนีแ่ หละ เพราะเราอยากให้เพจมีคนกดไลค์สกั ห้าร้อยคน แต่พอท�ำไปสักพัก เรารูส้ กึ ว่าเรากดดันตัวเองด้วยยอดไลค์ห้าร้อยนั้นเกินไป เลยปล่อยและท�ำตามความรู้สึกของงาน ไม่นับไลค์ ไม่ส่ง นิตยสาร ปล่อยไปเหมือนได้อัพโหลดภาพ ได้ท�ำสิ่งที่เรารักก็พอ จากนั้นผ่านไปสักเดือนนึง ก็มีคนแชร์ต่อๆ กันไป จนยอดไลค์เกินห้าร้อยเป็นหลักพัน สองพัน แต่พอถึงแปดพันแล้วกลับโตอย่างก้าวกระโดดแล้วขึ้นไป เป็นหมื่นจนมาถึงห้าแสนอย่างทุกวันนี้”


ด้วยฟีดแบ็คที่ดีเกินคาด เพจคิ้วต�่ำถือได้ว่าเป็นเพจหนึ่งที่ ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ของไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งที่ สือ่ สารออกไปนัน้ เป็นศิลปะทีน่ า่ รัก เข้าใจง่าย ทุกคนสามารถ เข้าถึง หรือสัมผัสได้ ใครหลายคนจึงชื่นชอบเพจนี้ ไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงาน “ผมได้มาจากการออกไป ใช้ชีวิตตามปกติ ให้วันหนึ่งเป็นวันที่ผมได้ใช้ชีวิต มีหิว มีกิน มีอิ่ม มีรัก มีคิดถึง มีโกรธ มีงอน มีคิด มีมุมมอง และอีก หลายๆ สิ่ง ที่เกิดขึ้น จากนั้น ก็เลือกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ และค�ำดังกล่าว มองอีกแบบก็ถือเป็นการบ่น และการระบาย ท่ามกลางเพื่อนๆ ที่คอยติดตามเราอยู่ ซึ่งสบายใจดีครับ (ยิ้มๆ)” เอกลักษณ์ของผลงาน “ส่วนมากงานแทบทุกตัวของผม จะไม่มีคิ้ว ไม่มีนิ้วมือ นิ้วเท้า วาดง่ายๆ บนกระดาษสีน�้ำตาล ก็วาดแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนจะสร้างเพจ ซึ่งท�ำไมต้องวาดลง กระดาษสีน�้ำตาล ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนค่อนข้างที่จะ สกปรกครับ เราก็กลัวว่าถ้าซือ้ กระดาษสีขาวมาจด มาวาดแล้ว จะเลอะง่าย เลยซือ้ สมุดทีเ่ ป็นกระดาษสีนำ�้ ตาลมาใช้แทน เวลา เลอะก็จะมองเห็นยาก แต่กลับกลายว่าเป็นเอกลักษณ์ของ งานไปเลย” แล้วผลงานชิ้นไหน ประทับใจเราที่สุด “จริงๆ มีอยู่เยอะ นะครับ แต่ขอยกภาพทีเ่ ป็นคนเล่นว่าวมาละกัน เป็นภาพทีผ่ ม อัพในช่วงที่แฟนเพจก�ำลังเป็นที่รู้จัก ผมวาดรูปภาพคนก�ำลัง เล่นว่าว ซึง่ ว่าวนัน้ ลอยอยูไ่ กลๆ แล้วในภาพนัน้ เขียนข้อความ ไว้วา่ สัญญาได้ไหม ว่าไกลแค่ไหนก็จะไม่ปล่อยมือ เหมือนเป็น ค�ำถามให้ตวั เราและแฟนเพจ ว่าเราจะไม่ทงิ้ กันใช่ไหมน่ะครับ”

ไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงาน “ผมได้มาจากการ ออกไปใช้ชีวิตตามปกติ ให้วันหนึ่งเป็นวันที่ผมได้ใช้ชีวิต มีหิว มีกิน มีอิ่ม มีรัก มีคิดถึง มีโกรธ มีงอน มีคิด มีมุมมอง และอีกหลายๆ สิ่ง ที่เกิดขึ้น จากนั้น ก็เลือกถ่ายทอดออกมา เป็นภาพและค�ำดังกล่าว มองอีกแบบก็ถือเป็นการบ่น และ การระบายท่ามกลางเพื่อนๆ ที่คอยติดตามเราอยู่ ซึ่ง

สบายใจดีครับ

March 2014

| Vacationist

31


passion on trip Kiwtum

เที่ยวกับเพื่อนๆ ทุกวันนี้ ผมก็อยากหาโอกาสเที่ยวกับครอบครัวบ้าง และอยากลอง เที่ยวคนเดียวดูบ้าง ซึ่งเที่ยวคนเดียวนี่ยังไม่เคยลองเลยครับ น่าสนใจดี” เล่าถึงทริปแสนสุขกันสักหน่อย “ที่จริงมีอยู่เยอะ เกือบทุกทริปประทับใจหมด แต่มีทริปหนึ่ง ตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยปีสามหรือปีสี่นี่แหละ เป็นช่วงที่น�้ำท่วม กรุงเทพฯ เราจึงตั้งทริปหนีน�้ำไปแอ่วเหนือกัน เที่ยวร่วมสิบวันเลยครับ และหลาย

ดูจากผลงาน ตัวตนของคิ้วต�่ำเป็นคนโรแมนติก “ไม่นะครับ จริงๆ แล้วเป็นคน สนุกสนาน บ้าบอ บางทีกร็ า่ เริงจนเกินไป ซึง่ ไม่ได้อบอุน่ โรแมนติกตลอดเวลา เหมือน อย่างที่ใครหลายๆ คนเข้าใจ แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างอยู่ภายใต้คติที่ว่าต้องใช้ ชีวิตให้คุ้มค่าและสนุกที่สุดเท่าที่ท�ำได้ครับ” จากเรือ่ งเพจ เรือ่ งผลงาน มาพูดเรือ่ งการพักผ่อนกันบ้างดีกว่า งานอดิเรก ถ้าไม่ วาดรูป สิ่งที่คุณชอบท�ำ คือ “ผมและเพื่อนๆ ชอบท่องเที่ยวกันมาก เรื่องเที่ยวนี้ จะ ถูกปนไปกับเรือ่ งท�ำงานเสมอเลยครับ ท�ำงานไป เทีย่ วไป ทุกวันนีเ้ ลยกลายเป็นท�ำงาน เพื่อหาเงินไปเที่ยว เวลาท�ำงานหนักๆ ก็อดทนแล้วคิดซะว่าเดี๋ยวไปพักผ่อนกับการ เที่ยวทีเดียวเลย ซึ่งว่างก็ไปเลยนะ ถือว่าเที่ยวบ่อยครับ เวลาว่างตรงกันก็จะนัดกับ เพื่อนออกเดินทางกันทันที” สไตล์การท่องเที่ยวของคิ้วต�่ำ “ไม่มีแผนการครับ เป็นแบบแบ็คแพ็ก ทุกทริป ต้องมีเรื่องเล่า ต้องมีเรื่องล�ำบาก ต้องมีเรื่องอะไรให้จ�ำกันตลอด เราเน้นเที่ยวแบบ ชอบไหนก็แวะจอดครับ นั่งกระบะเพื่อนไปไหนไปกัน ไปถึงที่หมายก็ค่อยหาที่พัก หรือไม่ก็ไปขอพักกับญาติพี่น้องของเพื่อนในจังหวัดต่างๆ ครับ ความจริงนอกจาก 32

Vacationist | March 2014


ฝากข้อความถึงแฟนๆ หน่อยค่ะ “ขอบคุณมากๆ ครับ ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณที่ท�ำให้ลายเส้นธรรมดาๆ ที่แม้แต่ตัว เองยังไม่คิดว่ามันจะมีความหมายต่อหลายๆ ความรู้สึกของ หลายๆ คนขนาดนี้ ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเลยครับ ขอบคุณที่เป็นเพื่อน แชร์สิ่งต่างๆ ให้แก่กัน เราเป็นเพื่อนกัน แล้ว วันไหนเบือ่ คิว้ ต�ำ่ ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถา้ วันไหนไม่สบายใจ กลับมาที่นี่ ก็ยังมีคิ้วต�่ำรออยู่ที่เดิมครับ” ใครที่ชื่นชอบคิ้วต�่ำ สามารถติดตามผลงานของเขาได้ที่ แฟนเพจ http://www.facebook.com/kiwtum และหนังสือ

จังหวัดในภาคเหนือ ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย ล�ำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน โดยนั่งกระบะไปกันครับ หาที่พัก เอาข้างหน้า เหนื่อยและคุ้มค่ามากๆ ลืมไปเลยว่าชีวิตต้องกลับมาท�ำอะไรบ้าง ที่ประทับใจก็น่าจะเป็นการ เดินทางที่อยากไปก็ไปเลย ค�่ำไหนนอนนั่น ได้เจอคนดีๆ เจอสถานที่ดีๆ หลายๆ ที่ ซึ่งตอนแรกก็กะจะหาที่ พักสวยๆ แต่เขาจ�ำกัดคนพัก ก็เลยลองไปหาแถวหมู่บ้านธรรมดาๆ และก็เจอโฮมสเตย์ราคาถูก และน่ารัก มากๆ ตอนดึก ก็ออกมาเล่นพลุกับน้องๆ ชาวบ้าน ตอนเช้าก็ไปเดินดูโรงเรียน เจอเด็กๆ มาเรียนสาย ได้นั่ง คุยกับเด็กๆ นั่งถ่ายรูปกับน้องๆ เพลินเลยครับ ทริปนั้น มีชาวบ้านใจดี ให้กินชาฟรี และอีกหลากหลาย ความทรงจ�ำที่น่าประทับใจในทริปนี้ครับ” สถานที่ที่ชื่นชอบมากเป็นพิเศษ “ผมชอบไปทุกที่ที่เคยไปนะครับ แต่อย่างในเมืองไทย ก็จะมีเชียงใหม่ ที่ไปแล้วไปอีก น่าน ก็ชอบมากครับ อย่างน่านนี่ไปมาสองครั้งแล้ว แบบว่าหลงรักไปเลยครับ เป็นเมือง ที่เงียบ สงบ และท�ำให้เราใจเย็น ใจร่ม เห็นวิถีชีวิต และศาสนาที่ด�ำเนินไปด้วยกันอย่างลงตัว และความ แข็งแกร่งของคนเมืองน่านที่ช่วยกันรักษาเมืองไว้ให้คงเดิมจากความเจริญที่พยายามบุกรุกเข้ามา ส่วนใน ต่างประเทศที่จริงเคยไปไม่กี่ประเทศครับ ที่ประทับใจ ล่าสุดได้ไปญี่ปุ่น ไปท�ำงานและเที่ยวด้วย ที่เมือง ทาคายาม่า ซึ่งเป็นเมืองที่สงบเงียบมากครับ หลงรักอีกแล้ว” มองว่าการเดินทาง และการท่องเที่ยวให้อะไรแก่คุณบ้าง “ให้อะไรบ้าง คงนับไม่ถ้วนจริงๆ ครับ แต่น่า จะประมวลรวมเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ครับผม และที่ส�ำคัญคือ มุมมองชีวิต และความสุขจากการได้ พักผ่อนครับ ผมรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้เดินทาง มีความสุขจนเผลอยิ้มกว้าง และสามารถกลับมา ด�ำเนินชีวิตปกติด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม” สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยยามเดินทาง “สมุดบันทึกกับกล้องครับ ต้องจด ต้องถ่ายนู้นถ่ายนี่ มีอาวุธสองอย่างนี้ ทุกที่ก็ถูกเมมไว้ในรูปถ่าย และงานบันทึก ไว้เปิดดูในวันที่เหนื่อยๆ ครับ” เป้าหมายในอนาคตของคิ้วต�่ำ “คงพัฒนางานไปเรื่อยๆ โดยคงคาแรกเตอร์ความเป็นเราไว้ ให้ออกมา หลายๆ รูปแบบให้คนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั คิว้ ต�ำ่ ได้มารูจ้ กั กัน ผมไม่รวู้ า่ คิว้ ต�ำ่ จะอยูไ่ ด้ไปนานแค่ไหน เพียงแค่อยาก ท�ำวันนี้ให้มีความสุขกับคิ้วต�่ำและคนที่รอติดตามอยู่ ก็พอใจแล้วครับ”

ทั้งห้าเล่มของเขา อันได้แก่ โปรดเรียกผมว่าคิ้วต�่ำเล่ม 1 และ 2, หนังสือวันสุข, หนังสือ Big City Life, หนังสือในค�ำว่าพ่อ และ หนังสือในค�ำว่าเพื่อน แล้วคุณจะซาบซึ้ง หลุดยิ้มไปกับมุมมอง ที่เรียบง่ายแต่ได้ใจไปเต็มๆ เลยค่ะ |

เผยเคล็ดลับท่องเที่ยวแบบคิ้วต�่ำ

ถ้าจะเทีย่ วแบบคิว้ ต�ำ่ ก็คงจะเป็นการเทีย่ วทีล่ ำ� บากหน่อย ลุยหน่อย ผมคิดว่า ถ้าผมอยากสบายก็จะอยู่บ้าน อยู่กรุงเทพฯ แต่ถ้าผมออก ไปเที่ยวแล้ว ผมต้องยอมรับความล�ำบากให้ได้ เพราะมันแลกมากับ ความสุขอย่างไม่น่าเชื่อ บางที่ที่ไปยาก แต่พอไปถึง ก็สวรรค์บนดิน ดีๆ นี่เอง ล�ำบากกาย แต่สุขใจ สบายใจสุดๆ เลยล่ะครับ

Photo by kiwtum

March 2014

| Vacationist

33


034 EAT ATE EATEN

Story by Editorial Staff

Vacationist

March

2014

LUCE

เติมความสุข ให้อิ่มอร่อย กับอาหารอิตาเลียน

วามสุขอยู่รอบๆ ตัว ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน จะไขว่คว้าหาความสุขรูปแบบไหน ส�ำหรับฉัน ความสุข คือ การได้ทานอาหารอร่อยๆ ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ เหมือนในมื้อนี้ ที่ขอเลือกมาอิ่มท้องกับ ห้องอาหารชวนนั่งอย่าง ลูเซ่ ที่อยู่ชั้น 14 ริมสระว่ายน�้ำของ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ความพิเศษของที่นี่ คือ ลูเซ่ เป็นแบรนด์ร้านอาหารอิตาลีชื่อดังระดับโลก ที่เปิดให้บริการที่ ไทยเป็นแห่งแรกในเอเชีย ต่อจากอีก 2 สาขา ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย เพียงแค่ก้าวเท้าเข้าสู่ ลูเซ่ คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของห้องอาหาร ทีห่ รูหรา มีรสนิยม ในโทนสีทองและไม้สเี ข้ม ตามคอนเซปต์ Contemporary Luxury เพดานสูงโปร่ง ให้ความรู้สึกสบายขณะรับประทานอาหาร พร้อมล้อมรอบไปด้วยผนังกระจก ท�ำให้เห็นทัศนียภาพ อันสวยงามของกรุงเทพฯ ทางด้านอาหาร ก็เด่นไม่แพ้กัน คัดสรรเมนูอิตาเลียนสมัยใหม่ แต่ไม่ทิ้งรสชาติแบบอิตาเลียน ต้นต�ำรับ ทัง้ ยังให้ความส�ำคัญกับการใช้วตั ถุดบิ สดใหม่ ทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณประโยชน์ จากแหล่งทีด่ ที สี่ ดุ มาปรุงโดย มร.เอโดอาร์โด้ โบนาโวลต้า เชฟชาวอิตาเลียนแท้ ที่บินตรงจากอิตาลี น�ำเอารสชาติจาก บ้านเกิดมาให้ลิ้มลองกันถึงใจกลางเมืองกรุง โดยเมนูแนะน�ำ ได้แก่ Premium Australian Black Angus Beef Fiorentina Style Rib Eye Steak สเต๊กเนื้อเกรดพรีเมี่ยมจากออสเตรเลีย, Grilled Lamb Chops เนือ้ แกะย่างน�ำมาสับและปรุงรสเป็นสูตรเฉพาะ, Squid Ink Tagliolini with Alaskan King Crab พาสต้าเส้นด�ำผัดกับราชาแห่งปูอลาสก้า, จิบไวน์ระดับชนะรางวัล ที่ผลิตจากตระกูล

เฟรสโคบอลดิ ผู้ผลิตไวน์อันเก่าแก่แห่งแคว้นทัสคานี ที่มีประวัติ การผลิตไวน์ชั้นดีมากว่า 700 ปี พร้อมปิดท้ายมื้อแห่งความสุขด้วย ของหวานอย่าง LUCE’s Chocolate Mousse ทีท่ ำ� ให้มอื้ นีม้ รี สชาติ ครบถ้วน มาลิ้มลองความสุข ความอร่อยกับอาหารอิตาเลียนได้ ทุกวัน อาหารกลางวัน เปิดเวลา 12.00 – 14.30 น. อาหารค�่ำ เปิดเวลา 18.30 – 22.30 น. ส�ำรองที่นั่ง โทร. 0 2210 8100 เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.eastingrandsathorn.com หรือ www.facebook.com/ LuceRestaurantBangkok |

Let’s go cook : Premium Australian Black Angus Beef Fiorentina Style Rib Eye Steak Rib-eye Steak คือ สเต็กเนื้อที่ถอดกระดูกซี่โครงออกแล้ว จึงมีลักษณะเป็นชิ้นเนื้อแบนกลม และโค้งเว้า ไปตามเชฟของกระดูกซี่โครง จานนี้ ทานแล้ว จะได้ลิ้มรสเนื้อนุ่มๆ มีความ Juicy และหอมเครื่องเทศ ส่วนผสม • สเต็กเนื้อริบอาย 300 กรัม (ตัดหนา) • กานพลู 1 กรัม • โรสแมรี่ 1 กรัม • มัสตาร์ด 60 กรัม • ไข่แดง 1 ฟอง • เกลือและพริกไทย • น�้ำมะนาว 5 มิลลิลิตร • น�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 10 กรัม • ใบผักกาดหวาน (Romaine leaves) 100 กรัม • มันฝรั่ง (New potatoes) 200 กรัม วิธีท�ำ เริ่มต้นด้วยการย่างเนื้อ ใช้ไฟปานกลาง น�ำเนื้อไปย่างบนตะแกรง พลิกกลับไปกลับมาประมาณ 5 นาที โรยเกลือ และพริกไทยเล็กน้อยในแต่ละด้าน เมื่อสุกทั้งสองด้าน ก็ตักขึ้น จากนั้นตามด้วยการย่างมันฝรั่ง ที่หมักด้วยน�้ำมันมะกอก กระเทียม และโรสแมรี่ แล้วปิดท้ายด้วยการท�ำซอสมัสตาร์ด โดยผสมซอสมัสตาร์ด ไข่แดง น�้ำมันมะกอก และน�้ำมะนาว คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน ส�ำหรับการจัดจาน ให้หั่นเนื้อที่สุกแล้ว ออกเป็น 4 ชิ้น จัดวางเนื้อไว้บนถาดไม้เก๋ๆ เพิ่มใบผักกาดหวาน และมันฝรั่งย่าง ตามด้วยตักซอสมัสตาร์ดที่ ปรุงไว้ ประมาณหนึ่งช้อน จัดวางไว้ข้างๆ เนื้อสเต๊ก เสิร์ฟขณะที่ยังร้อนอยู่ เป็นอันเสร็จค่ะ


MANDOPOP

จิบไวน์ ทานอาหารจีนแนวใหม่กันเถอะ

035 TWILIGHT Story by Mai-Mind

Vacationist

March

กเย็นเลิกงาน จะดิง่ กลับบ้านเลยก็ยงั ไงๆ อยู่ หาร้านแฮงก์เอ้าท์ เม้าท์มนั ส์ๆ สังสรรค์ กันหน่อยดีไหม ว่าแล้วก็จัดการชวนแก๊งค์เพื่อนสาวเก็บข้าวของดีดตัวออกจาก ออฟฟิศ “แต่เอ๊ะ? จะไปทีไ่ หนดีนา้ ”ต่างคนต่างคิดหาร้าน จนสายตาเหลือบไปเห็นอาคาร โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ทีอ่ ยูต่ รงหน้า “’ไปแมนโดป็อบดีไหม” หลังจากพยักหน้า เออออเอาด้วย ไม่นานนักเราก็มานั่งอยู่ในร้านเสียแล้ว ส�ำหรับ แมนโดป็อบ เป็นร้านอาหารจีนแนวใหม่ ที่รูปร่างหน้าตาของอาหารนั้น ดูแตกต่างจากอาหารจีนที่เราคุ้นเคย เพียงแค่เดินเข้ามาด้านในร้าน สัมผัสได้กับ บรรยากาศจีนๆ สมัยใหม่ ที่ออกแบบโดยน�ำศิลปะจีนมาผสมผสานกับงานคอนเทมโพรารี่ของงานศิลป์ตะวันตก ที่นี่มีโต๊ะให้เลือกนั่งหลากหลายมุมเลยค่ะ ทั้งบริเวณชั้น 1 ซึ่งมีมุมเคาน์เตอร์บาร์บริการเครื่องดื่มหลากลาย ไม่ว่าจะเป็น ม็อกเทล ค็อกเทล ชา แล้วก็ไวน์ชั้นดีที่คัดสรรมาให้นักดื่มได้เลือกดื่มคู่กับอาหารจีน และบริเวณชั้น 2 ส�ำหรับ บุคคลที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตั๊ว .. ส่วนตัว ที่นี่ก็มีห้องหรูไว้บริการท่านถึง 4 สไตล์ ด้านเมนูอาหารเสิรฟ์ อาหารจีนกวางตุง้ ขนานแท้ ทีม่ ี เอเดรียน ฉัว (Adrian Chua) เชฟชาวสิงคโปร์ ผู้มีประสบการณ์ในการท�ำอาหารมากว่า 20 ปี เป็นผู้รังสรรค์ ฉีกกฎ รสอาหารจีนเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ น�ำเสนอในรูปแบบใหม่สไตล์ตะวันตก หน้าตาชวนทาน ทีส่ ำ� คัญอร่อย ไม่มนั ไม่เลีย่ น โดยซิกเนเจอร์ดชิ ได้แก่ ติม่ ซ�ำ จัดตกแต่งมาอย่างสวยงาม ในจานมีฮะเก๋าอยู่ 2 ชนิด คือ ฮะเก๋าผักโขมสอดไส้กุ้ง และฮะเก๋าหอยเชลล์ ฮะเก๋าของ ที่นี่ มีดีที่แป้ง ท�ำสดใหม่ทุกวัน และนึ่งทานกันสดๆ, ซุปหูฉลาม เสิร์ฟร้อนๆ กับน�้ำซุป สูตรพิเศษที่ผ่านกระบวนการปรุงด้วยส่วนผสมหลายอย่างและตุ๋นน�้ำนานกว่า 8 ชม., ปลาค็อดนึ่งราดด้วยผักกาดดองโรยหน้าด้วยกุยช่ายขาว ละเลียดเนื้อปลานุ่มๆ ไปกับ ซอสทีป่ รุงงรสสุดกลมกล่อม หรือหอยเชลล์นงึ่ สามสีเสิรฟ์ กับไข่กงุ้ ฯลฯ ร้านแมนโดป็อบ (ถนนวิทยุ) เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น. แนะน�ำให้ส�ำรองที่นั่งก่อนที่โทร. 0 2252 8001-5 |

2014


036

A Thousand Miles Story & Photo by Kanjana Hongthong

Vacationist

March

2014

มัลดีฟส์

สวรรค์ชั้นย่อม ก็ ใครท�ำหูทวนลมใส่มัลดีฟส์ก็ดูจะแปลกไปซักหน่อย ต่อให้เวียนไปเวียนมามัลดีฟส์แทบทุกปี แต่ใคร ลองได้ชวนไปมัลดีฟส์ ฉันก็มักขยับตัวอยู่ใน ท่าพร้อมไปตลอดเวลา

คงเหมือนเที่ยวนี้ ทิ้งระยะห่างจากมัลดีฟส์เที่ยวก่อนแค่ไม่กี่เดือน พอถูกเพื่อนสนิท เกี่ยวก้อยกันมาชวน ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแต่อย่างใด สวยอย่างมัลดีฟส์ อย่าว่าแต่ห่างหลายเดือนเลย ต่อให้คล้อยหลังมัลดีฟส์มาได้แค่ อาทิตย์เดียว ก็เวียนแวะกลับมาหาได้อย่างไม่รเู้ บือ่ ต่อให้ใครเป็นโรคกลัวน�ำ้ หรือรังเกียจ แสงแดด ก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกัน บางทีมัลดีฟส์อาจจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่สถานที่ ทั่วไปไม่มี ฉันเคยตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า ถ้ามีคนชวนไปเซี่ยงไฮ้หรือโตเกียวติดๆ กัน 2-3 เที่ยว ฉันจะไปหรือไม่ ค�ำตอบคือไม่แน่นอน ทีบ่ างที่ เราก็ไม่ได้จดั ให้อยูใ่ นโหมด again&again แต่ทบี่ างที่ แวะไปสูดอากาศทุกเดือนพอให้ปอดกระปรีก้ ระเปร่า ถือเป็นลาภอันประเสริฐ แก่ปอดและยกให้เป็นมงคลแก่ชีวิตก็ยังไม่น่าเกลียด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ไปเอกเขนกในโรงแรมแห่งนี้ เพราะเมื่อ 2 ปีก่อน ตอนโรงแรม เขายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ฉันก็ร่อนเร่มาแถวนี้แล้ว ตอนนั้นห้องพักเสร็จไปค่อนหนึ่ง สปา ยังไม่เสร็จ เรียกว่ามาในช่วงทีเ่ ขาก�ำลังก่อร่างสร้างเรือนอยูพ่ อดี นัน่ แหละเป็นเหตุผลว่า ท�ำไมต้องมาซ�้ำ เพราะเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวที่ได้ดื่มด�่ำกับที่นี่อย่างเต็มอิ่ม


แต่ก็อีกนั่นแหละ การเดินทางแต่ละทริปแต่ละเที่ยว ให้ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เสมอ และมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้ ไม่รจู้ กั จบสิน้ มาดุสติ ธานี มัลดีฟส์เทีย่ วก่อน ได้ประสบการณ์ ใหม่คอื นัง่ ซีเพลน หรือเรือบินน�ำ้ เหาะไปส่งเป็นครัง้ แรก เพราะ มัลดีฟส์เที่ยวก่อนๆ นั่งแต่สปีดโบ๊ทสถานเดียว แต่เที่ยวนี้ มาสูตรใหม่ นัง่ เรือบินภายในประเทศ ทีไ่ ม่ใช่ซเี พลน ไปหย่อน

ลงสนามบินอีกแห่งหนึ่งที่อยู่กลางทะเล จากนั้นค่อยนั่งเรือต่อไปอีก 10 นาที จึงเพิ่งรู้ว่า ส�ำหรับ คนที่จะไปเที่ยวเกาะไกลๆ และอยากประหยัดขึ้น นั่งเรือบินภายในประเทศถูกกว่า แต่อาจต้อง ขึ้นๆ ลงๆ กันหลายตลบหน่อย บ่ายคล้อยนัน่ แหละ การเดินทางจึงสิน้ สุดลง ส�ำหรับคนคุน้ เคยกับทีน่ มี่ าก่อน แม้แต่รอยยิม้ หวานๆ ของบัทเลอร์ก็ยังจ�ำได้เลย พูดก็พูดเถอะ สิ่งที่ที่นี่มีต่างจากรีสอร์ทอื่นมากกว่า 100 แห่ง ในมัลดีฟส์ คือมวลแห่งความอบอุ่นค่อนข้างสูงกว่ารีสอร์ทเจ้าอื่น แค่เรือเทียบท่า เสียง “สวัสดีคะ่ ” “สวัสดีครับ” ก็ดงั ระงมท่าเรือไปหมด ราวกับว่า เราก�ำลัง นัง่ เรือไปเทีย่ วเกาะไหนซักแห่งในเมืองไทยทีย่ งั คงถูกต้อนรับด้วยความอบอุน่ แบบไทยๆ แต่นคี่ อื มัลดีฟส์ เกาะกลางมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ห่างจากไทยนับพันไมล์ หากแต่ระดับความอบอุ่น แบบไทยๆ ยังล้นเอ่อ ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของที่นี่ ไม่ได้มีญาติโกโหติกาอยู่ที่นี่ แต่เหมือน March 2014

| Vacationist

37


amaldives thousand miles

กลับมาเยีย่ มบ้านอย่างไรไม่ทราบ พนักงานหลายคนยังปักหลักอยูท่ นี่ ี่ ตัง้ แต่ยคุ ก่อร่างสร้างรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นคนคุมสปา บัทเลอร์ เชฟ ไปยันนักชีววิทยาทางทะเล เราจึงทักทายกันอย่างคุ้นเคย มัลดีฟส์เป็นระบบหนึง่ เกาะหนึง่ รีสอร์ท พอเข้าชายคาของโรงแรม นับจากนี้ ชีวติ จะซอกแซก ไปตามมุมต่างๆ ของเกาะนี่แหละ ส�ำหรับคนชอบปลีกวิเวก มัลดีฟส์จะเหมาะมาก เพราะวิลล่า แต่ละหลังถูกออกแบบให้ใช้ชวี ติ เอกเขนกแบบส่วนตัว๊ ส่วนตัว จะไม่มมี าตะโกนเสียงดังโหวกเหวก ใส่ข้างบ้าน แขกส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตชิลล์ๆ เบาๆ ในมุมพักผ่อนของตัวเอง ใครใคร่แช่น�้ำทะเลก็ ลงไปแช่ ใครใคร่แหวกว่ายกับฝูงปลาก็กระโจนลงไปด�ำผุดด�ำว่าย ใครมาทะเลแต่กลัวแดดกลัวฝ้า ก็นอนผึ่งแอร์ในวิลล่าไป ส�ำหรับคนมาฮันนีมูนอันนี้ถือว่าเหมาะกว่าใคร จากการซุ่มเก็บสถิติของฉันจึงพบว่า คนมา มัลดีฟส์สว่ นใหญ่มากันเป็นคู่ ประเภทเป็นคีเ่ ป็นติง่ อันนีน้ อ้ ยมาก ถัดจากเป็นคูก่ โ็ ดดเป็นครอบครัว ไปเลย ส่วนนักส�ำรวจเกาะอย่างฉัน มามัลดีฟส์รอบนี้ ไม่มีซะหรอกที่จะอุดอู้อยู่ในห้อง ถึงจะ น่าพักน่าขลุกแค่ไหน แต่ไม่มีสถิติขังตัวเองอยู่ในห้องเด็ดขาด เกาะที่ฉันพักอยู่นี้ก็ไม่ใช่เกาะเล็กๆ ซะด้วย จะส�ำรวจให้สนุก จึงต้องหาตัวช่วยอย่างสองล้อ มาทุ่นแรง ที่จริงที่นี่เขามีรถบักกี้คอยอ�ำนวยความสะดวกให้แขกเหรื่อทุกคนและวิลล่าทุกหลัง จะไปไหนมาไหนโทรเรียกบักกี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ฉันเป็นพวกเรื่อยเปื่อยทัวร์ ไม่มีแผนการ อะไรมาคอยบงการ เรียกว่าเที่ยวตามอ�ำเภอใจ ครึ่งชั่วโมงแรกอยากจะปั่น ครึ่งชั่วโมงถัดมา อยากเลื้อย ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา แค่วางสายโทรศัพท์ได้ไม่กี่อึดใจ สองล้อก็ถูกพนักงานบรรณาการถึงห้อง จากนั้นก็ได้เวลาซอกแซกเกาะอย่างตามใจน่อง จริงอย่างที่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมว่าไว้ มาตอนเสร็จแล้วกับเกือบเสร็จ บรรยากาศต่างกัน เหลือเกิน มาเที่ยวก่อนแขกเหรื่อมีหรอมแหรมไม่ถึง 10 ชีวิต เพราะเป็นช่วงที่เขายังไม่แกรนด์ โอเพนนิ่ง แต่เที่ยวนี้วิลล่ากลางทะเลทุกหลังเต็มเอี้ยด ปั่นจักรยานไม่มุมไหนก็เจอแต่แขกเหรื่อ ของโรงแรมเดินกันให้ว่อนไปหมด

38

Vacationist | March 2014


เทวารัญ สปาทีม่ าเจอคราวทีแ่ ล้ว ยังตอกโป๊กเป๊กอยู่ เครือ่ งหอม เครือ่ งดืม่ เครื่องใช้ประจ�ำเรือนนวดยังถูกระดมมาไม่ครบ แต่เที่ยวนี้ ทุกมุมเป๊ะจนต้อง แวะคลายเส้นซักนิด เจอจับเส้นและฝีมอื การนวดแบบซิกเนเจอร์เข้าไป คราวนี้ ออกมาปั่นสองล้อต่ออย่างปรู๊ดปร๊าดเลย ไม่ไกลกันเป็นไดฟ์ เซ็นเตอร์ แม่ลอว์เร็นซ์ ไบออลอจิสหนึง่ เดียวของโรงแรม ยังประจ�ำการอยู่ที่เดิม หล่อนเป็นสาวสกอตแลนด์ที่ไม่เคยตีจากเกาะนี้ไปไหน หมู่ปลาและปะการังยังคงเป็นเพื่อนสนิทที่หล่อนต้องสนทนาและดูแลเอาใจใส่ อย่างประคบประหงมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน หล่อนรู้จักโลกใต้ทะเลของดุสิตธานี มากกว่าเมืองเอดินเบิร์กอันเป็นบ้านเกิดของหล่อนซะอีก ยามหล่อนเอื้อนเอ่ยถึงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล แววตาของหล่อนช่างแปดเปื้อน ไปด้วยความสุข ได้สนทนากับหล่อนแล้วท�ำให้รวู้ า่ การท�ำงานอะไรซักอย่างด้วย แพสชัน่ และความรัก มันไม่มคี ำ� ว่าเหน็ดเหนือ่ ยและเบือ่ หน่ายเลยแม้แต่วนั เดียว หล่อนว่ามาขลุกอยูเ่ กาะนีจ้ นไม่อยากจะไปไหนอีกแล้ว โลกใต้ทะเลเหมือน สวรรค์ชั้นย่อมที่หล่อนไม่อยากตีจาก ขนาดหล่อนอยากไปตะลอนในแถบ อเมริกาใต้ อยากเห็นมาชู ปิคชูใจจะขาด แต่กผ็ ดั วันประกันพรุง่ มาตลอด เพราะ ไม่อยากทิ้งให้ปลาและปะการังแถวนี้ต้องอยู่ล�ำพัง ก็หล่อนนั่นแหละ เชื้อเชิญ ให้ฉนั ลงไปส�ำรวจโลกใต้ทะเลในละแวกนี้ จนพาลหายสงสัยว่าท�ำไม บา อะตอล ถึง ได้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกทางทะเล มาเทีย่ วนีห้ ล่อนพาออกไปล่องเรือชมฝูงโลมาในยามเย็น แล้วก็ไม่พลาด หล่อน รู้จักทะเลแถวนี้ดีกว่าทะเลในสกอตแลนด์ ประเดี๋ยวเดียวโลมาก็โผล่กายขึ้นมา อวดโฉม ความจริงยังมีเรื่องสนทนากับหล่อนอีกมาก แต่ยังมีอีกหลายมุมของที่นี่ที่ รอการไปส�ำรวจ ร้านอาหารเบญจรงค์ที่เคยพลาดไปเมื่อครั้งที่แล้ว คราวนี้ก็ได้ชิม อาหารมากหน้าหลายตาจนนึกว่าอยูใ่ ต้ชายคาขวานทอง ทัง้ รสชาติอาหารบรรยากาศ ทุกอย่างชวนให้คิดอย่างนั้น ที่นี่เขาไม่ได้ใช้คอนเซ็ปท์สโลว์ไลฟ์ แต่มาแล้วอยากใช้ชีวิตเนิบนาบเหลือเกิน รอจนอาหารย่อย เลยไปเล่นโยคะยามเย็นริมทะเล สวรรค์เลยทีนี้ ได้ยืดเส้นยืดสาย บริหารลมหายใจ ฝึกสมาธิ ในสถานทีอ่ นั บริสทุ ธ์ผดุ ผ่อง จะไม่ให้เรียกสวรรค์ได้อย่างไร นี่ไม่ใช่เที่ยวสุดท้ายในมัลดีฟส์หรอกฉันรู้ แต่ก็เป็นอีกเที่ยวหนึ่งที่น่าจดจ�ำและ มีความสุขเต็มประดา มัลดีฟส์ไม่เคยท�ำให้นกั ท่องเกาะผิดหวังอยูแ่ ล้ว ต่อให้ไม่ได้มา ฮันนีมูนก็ฟินได้ นี่คือเรื่องจริง | ข้อมูลเพิ่มเติม สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. เป็นต้นไป จะมีบินตรงไป กลับมัลดีฟส์ทกุ วัน วันละไฟล์ท สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ 1771 หรือคลิกเข้าไป ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com ดุสิตธานี มัลดีฟส์มีวิลล่าประเภทต่างๆ ให้บริการถึง 94 หลัง พรั่งพร้อมด้วย บริการอย่างสะดวกสบาย มีทั้งห้องอาหารไทยให้บริการ และบริการของเทวารัญ สปา สอบถามโทร. 0 2200 9999 หรือที่ www.dusit.com/dusit-thani/th/ maldives.html คนไทยไปเที่ยวมัลดีฟส์ไม่ต้องท�ำวีซ่า เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางที่ www.weather.com March 2014

| Vacationist

39


040 Tips on TRips Story by Namona

Vacationist

March

2014

m/

http://lizficherablog.blogspot.co http://www.piuchepuoi.it

ซัมเมอร์นี้ มาหนีร้อน ไปนอนริมทะเลกันดีกว่า เข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้วนะคะ ลมหนาวก�ำลังจะพัดผ่านไป หน้าร้อนแจ่มใสก�ำลังจะมาถึง สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตส�ำหรับทุกหน้าร้อน คงเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากชายทะเลนั่นเอง แต่ไปทะเลยังไงให้สนุก สดใส และประทับใจกลับมา เข้ามาอ่านเคล็ดลับกันเลยค่ะ 1. เตรียมเกราะป้องกันแสงแดด แม้แสงแดดจะเป็น แหล่งวิตามินดีและมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายก็ตาม แต่การ ตากแดดแรงๆ ก็ท�ำร้ายผิวสวยของพวกเราได้ นอกจาก ผิวจะคล�้ำขึ้น และเกิด ฝ้า กระ ที่ไม่พึงประสงค์แล้ว ใน บางคน อาจจะเกิดการแพ้แดด สามารถท�ำให้เกิดโรค มะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการตากแดด นานๆ ครีมกันแดดเป็นไอเท็มส�ำคัญที่เราไม่ควรลืมพก ติดตัวไปด้วย ไอเท็มอย่างอื่นเช่น หมวก แว่นตา ก็เช่นกัน ใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปสวยได้ด้วยนะคะ 2. พกยาแก้เมาเรือไปด้วย จะทรมาณแค่ไหนถ้าเรา ได้ไปเห็นวิวสวย น�ำ้ ทะเลใสๆ ท้องฟ้าสีครามแต่ดันมา เมาเรือเสียนี่ แทนทีจ่ ะได้ถา่ ยรูปสวยๆ อาจจะกลายเป็น ต้องนอนซม วิงเวียน อาเจียน คลื่นไส้บนเรือแทน ของ แบบนี้กันไว้ดีกว่าแก้นะคะ 3. มีกระเป๋ากันน�ำ้ สักใบ ก็สมัยนี้แล้ว ใครไปไหนมา ไหนก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปติดตัว สิ่งของ

http://blog.credit.com/

เหล่านีใ้ ช้ได้ดบี นบกเท่านัน้ ค่ะ พอเปียกน�ำ้ แค่นนั้ แหละ ทุกอย่างเป็นอันจบ ซื้อกระเป๋ากันน�้ำน่ารักสักใบจะได้ ใส่ของกันเปียกได้นะคะ

4. รองเท้าแตะเท่านั้น เก็บรองเท้าส้นสูงปรี๊ดคู่เก่งไว้ ในกล่องทีบ่ า้ นเถอะค่ะ มันไม่ได้มปี ระโยชน์อะไรเมือ่ มา ทะเลหรอก มันไม่สะดวกสบายตอนเดินบนหาดทราย แถมจะท�ำให้เดินล�ำบากมากขึ้นอีกต่างหาก เลือกหา รองเท้าแตะทีใ่ ส่สบาย เก๋ไก๋ และแห้งง่าย เวลาเปียกน�ำ้ ดีกว่าค่ะ 5. หาเสื้อผ้าสีแจ่มๆ ไปทะเลทั้งที ชุดต้องเด่น สีสัน ต้องสดใส ถ่ายรูปออกมาจะได้สวยสมใจ หรือถ้าใคร อยากได้ลุคเปรี้ยว ก็ใส่กางเกงขาสั้นนิด หรืออยากจะ

ลุคหวาน จะใส่เป็นชุดเดรสกระโปรงยาว เวลาลมพัด มากระโปรงจะได้พริ้วสวย ก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกันค่ะ

6. เตรียมผ้าคลุมไหล่หรือเสื้อบางตัวใหญ่ๆ ไอเท็ม ชิ้นนี้เหมาะส�ำหรับเพื่อนๆ ที่จะต้องนั่งเรือ ด�ำน�้ำตื้น (Snorkeling) ทั้งวัน หรือบางทีการจะใส่ชุดว่ายน�้ำเดิน โทงๆ ไปนู่นนี่ริมชายหาด มันคงไม่เหมาะนัก อาจจะดู วี๊ดวิ้วไปหน่อย เพื่อนๆ สามารถใช้ผ้าคลุมไหล่ หรือเสื้อ บางทับชุดว่ายน�ำ้ อีกที ก็จะท�ำให้ดูดีและไม่โป๊มากค่ะ

7. ห่วงยางเด็ก ของเล่นส�ำหรับก่อกองทราย ข้อนี้ ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาลูกตัวน้อยไปเที่ยวทะเล เตรียมไว้ก่อนหรือจะหาซื้อทีหลังก็ได้ค่ะ เด็กๆ จะได้มี ส่วนร่วม และเสริมสร้างจินตนาการของเด็กด้วยค่ะ |

แพ็คของกันเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมจะไปลั้นล้าที่ชายทะเลกับพวกเรากัน

Let’s go to vacation

http://www.zastavki.com/


Survival English

http://www.stuttgart-airport.com/

ของต้องส�ำแดง (Declare)

ป็นอย่างไรบ้างครับ เล่มที่แล้วผมแนะน�ำเรื่องด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู้อ่านได้ตราประทับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง - Immigration กันมาหรือยังครับ มาครับไปรับกระเป๋ากัน อันนีโ้ ดย มากจะถนัดกันอยู่แล้ว ก็ไปดูที่ monitor ว่าไฟล์ทของเรา กระเป๋าอยู่ไหนก็จะไหลกันมา ตามทาง เท่าที่ผมเดินทางมาสังเกตเห็นว่าในบางที่ หากต้องการรถเข็น เขาไม่ได้มีบริการให้ ฟรีน่ะครับ ต้องหยอดเหรียญ ดังนั้นเตรียมเหรียญสักนิดก็ดี

http://www.post.gi/products-and-services/customs-r

equirements/

ได้กระเป๋าแล้วส�ำหรับคนที่ไม่มีของต้องส�ำแดง – Declare ก็เดิน ตัวปลิว ล่วงหน้าเข้าช่องสีเขียวไปก่อนเลยครับ แต่ส�ำหรับท่านที่มีของ ต้องส�ำแดง ก็ต้องหิ้ว ไปส�ำแดงตรงด่านศุลกากร – Custom ซึ่งบาง ประเทศเขาค่อนข้างจะเข้มงวดมากเรือ่ งการน�ำสินค้าหรือของเข้าประเทศ ท่านจึงควรศึกษาก่อนไปว่า ประเทศทีท่ า่ นไปเยือนนัน้ ห้ามน�ำอะไรเข้าบ้าง ซึ่งหากท่านมีจะต้องส�ำแดง - Declare ให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีให้ อ่านในใบ Custom ทีแ่ จกบนเครือ่ ง ให้กรอกเอกสารเรียบร้อย โดยเฉพาะ ของกินที่โดยมากต้องส�ำแดง แล้วค�ำถามแบบไหนล่ะครับที่คุณจะต้องเจอที่ด่านนี้ ถ้าหน้าตาคุณดู เลิกลัก่ หรือน่าสงสัยโดยมากมักจะเจอค�ำถามทีว่ า่ ขอเปิดกระเป๋าของคุณ หน่อยได้ไหม? - Could you open your bag, please? แต่ค�ำถาม หลักที่มักจะเจอถามเพื่อเป็นพิธีคือ คุณมีของที่ต้องส�ำแดงไหม? - Do you have anything to declare? ค�ำตอบง่ายๆ คือมี 2 แบบคือ ไม่ ฉันไม่มีอะไรต้องส�ำแดง - No, I have nothing to declare. และ ใช่ ฉันมีบางอย่างต้องส�ำแดง - Yes, I have something to declare. จากนั้นก็หยิบ น�้ำพริก - Chili sauce, บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป - Instant noodle, ปลากระป๋อง - Canned fish ซึ่งโดยมากมักพกติดไปขึ้นมา เลยครับ โดยมากของเหล่านี้รูปลักษณ์ก็จะบ่งบอกอยู่แล้วไม่ต้องอธิบาย มาก ยกเว้นแต่หากใครถือของพิเศษมากๆ ไปเช่น กะละแม - Thai caramel, กล้วยฉาบ - Sweet banana crips, กล้วยตาก - Sun dried banana แบบนีต้ อ้ งท่องศัพท์เฉพาะไปนะครับ หากใครมีของอืน่ ๆ ซึ่งมีแนวโน้มว่าเข้าข่ายของต้องข้ามก็น�ำมาแสดงได้ กรณีที่คุณตอบว่า yes แสดงว่าคุณมีของต้องส�ำแดง เพราะฉะนั้น ฟังดีๆ เวลาตอบกลับนะครับ ว่าคุณก�ำลังตอบใช่ หรือตกลงกับเรื่องอะไร เรียบร้อยครับ หากไม่มปี ญ ั หาอะไร ก็เก็บสิง่ ของเข้ากระเป๋า แต่ถา้ บางอัน เขาห้ามก็ให้เขาไปเถอะครับ อย่าฝืนเลย สุดท้ายเอาของที่ผ่านการตรวจ เข้ากระเป๋า เช็คพาสปอร์ตทุกอย่าง แล้วก็เดินมาตามป้ายทางออก Exit เลยครับ มาครับเริ่มต้นเดินทางต่างประเทศกันจริงๆ เสียที |

http://blog.flightcentre.co.za/

March 2014

| Vacationist

41


ASTROLOGY

ราศีเมษ - Aries (13 เม.ย. – 13 พ.ค.) การงาน จะเหนื่อย มักเจอแต่งานหินๆ งานยากๆ ไม่ได้ สบายอย่างที่คิด ระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงาน มี ปากเสียงกัน แต่งานของคุณนั้นก็ยังไปได้ดี ไม่ติดขัด การเงิน มีเงินใช้ไม่ขาดมือ การเงินไม่ติดขัด แถมมีคนคอย ช่วยเหลือและอุปถัมภ์ แต่มักจะเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็น เรื่อง เสียเงินไปเพราะความขาดการยั้งคิด ความรัก ใครทีม่ คี อู่ ยูแ่ ล้ว ความรักในช่วงนีม้ กั จะมีแต่เรือ่ ง ถกเถียงกัน เพราะความเห็นไม่ตรงกัน ทางทีด่ คี วรลดความ วู่วามลงบ้าง ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ จะเจอคู่ครองเป็นคนที่ แข็งกระด้าง ประจบประแจงใครไม่เป็น คุณต้องเป็นฝ่าย เข้าหาเขาเท่านั้นถึงจะไปกันได้

ราศีสิงห์ - Leo (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) การงาน งานมักติดขัดไม่ได้ดั่งใจหวัง ช่วงนี้ลางสังหรณ์ดี อยากให้คุณฟังเสียงหัวใจคุณดูบ้างเรื่องงาน การตัดสินใจ ในช่วงนี้เด็ดขาด และถูกต้องเสมอ เพื่อนร่วมงานมีปัญหา เพราะคิดเห็นไม่ลงรอย งานมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ การเงิน มีการขัดแย้งเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือผลประโยชน์ กับหุ้นส่วนหรือคนในครอบครัว อย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจ ยังสามารถหาเงินได้เรื่อยๆ เงินที่ได้จะมาจากงานที่ท�ำอยู่ บางทีมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์และช่วยหาอีกแรงด้วย ความรัก มักจะมีปากเสียงกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แรง ด้วยกันทั้งคู่ คุณควรรู้จักปล่อยวางและลดทิฐิลง ใครที่ยัง ไม่มีคู่ จะได้เจอคนผิวขาวท้วม แต่ความรักไม่ราบรื่นต้อง ท�ำใจไว้ด้วย

ราศีพฤษภ - Taurus (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.) การงาน เรื่องงานยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือบ้าง งานถือว่า ก้าวหน้า แต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะมักจะเจองานที่ยากๆ ต้องใช้ทั้งความคิดและการระดมสมองจากผู้รู้ และใจคุณ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยชอบผู้ใหญ่ด้วย ความอดทนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ที่สุดส�ำหรับคุณในตอนนี้ การเงิน จะยังได้เงินเรื่อยๆ ไม่มากไม่น้อย หวังให้ผู้ใหญ่ ช่วยเหลือเรื่องเงินๆ ทองๆ เขาจะอึดอัดใจ แบบจ�ำใจให้ เงินที่ได้มาจากการท�ำงานของคุณนั้นดีที่สุดแล้ว ความรัก ใครทีม่ คี อู่ ยูแ่ ล้วชีวติ คูม่ กั มีแต่เรือ่ งทะเลาะ ไม่คอ่ ย ยอมอ่อนข้อให้กัน คุณควรเป็นฝ่ายหยุดนิ่งอย่าไปโต้เถียง ส�ำหรับใครทีย่ งั ไม่มคี ู่ ควรพักไว้กอ่ นจะดีกว่า มิเช่นนัน้ แล้ว คุณอาจจะปวดหัวทีหลังก็ได้

ราศีกันย์ - Virgo (17 ก.ย. – 16 ต.ค.) การงาน งานมักมีอุปสรรคและปัญหาอยู่ตลอด ท�ำอะไร ต้องยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่น ชีวิตเจอแต่งานยากๆ ที่ คนอืน่ ไม่ท�ำ รูส้ กึ เบือ่ หน่ายเจ้านาย เครียดและกลุม้ ใจ หาก ผ่านช่วงนี้ไปได้ คุณจะได้ประสบการณ์หรือบทเรียนล�้ำค่า การเงิน ช่วงนี้จะผิดหวังในเรื่องเงินทอง จะได้เงินต้องรอ และมีปากเสียงถึงจะได้มา ระวังเรื่องขัดใจกับผู้ใหญ่ อย่า ให้ใครยืมเงิน หรือร่วมหุ้น เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติด ความรัก จะมีเรื่องขัดใจกับคนรัก ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ด้วย ความระมัดระวัง อย่าท�ำอะไรที่ขัดหูขัดตาผู้ใหญ่ ใครที่ยัง ไม่มีคู่แนะน�ำให้รอก่อน คนที่เข้ามาช่วงนี้มีคู่แล้วทั้งนั้น หากดันทุรังคุณเองจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัว

ราศีเมถุน - Gemini (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.) การงาน มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี มีโอกาสที่จะประสบ ความส�ำเร็จ ผูใ้ หญ่รกั ใคร่เมตตา หากใครเป็นเจ้าของธุรกิจ จะปวดหัวกับบริวารลูกน้อง เปลีย่ นลูกน้องบ่อย ลูกน้องมัก ลาออก จนบางทีตอ้ งลงมาจัดการแทนไปก่อน ท�ำให้เหนือ่ ย หนักเป็นสองสามเท่า การเงิน มักจะมีเรื่องรายจ่ายเข้ามาตลอดเวลา เสียเงิน จ�ำนวนมาก แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณมีโชคทางการเงิน มีคนคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดี แนะน�ำให้ใส่บาตรทุกๆ วัน ความรัก จืดสนิทไม่ค่อยมีชีวิตชีวา เพราะไม่ค่อยใส่ใจกัน แต่ก็ยังส่งเสริมคุณอยู่ พูดค�ำที่รู้สึกดีให้กันบ้าง ไปเที่ยวใน สถานที่สวยๆ ไปงานปาร์ตี้ จะท�ำให้ความรักเบ่งบานขึ้น ใครที่ไม่มีคู่ ตอนนี้จะยังไม่มีใครที่จะรับรักคุณในตอนนี้

ราศีตุลย์ - Libra (17 ต.ค. – 15 พ.ย.) การงาน จะมีเรื่องเครียด เรื่องกลุ้มใจอยู่เสมอ งานมักจะ ติดขัดล่าช้า เจองานที่ยากต้องใช้เวลา แต่ผู้ใหญ่ยังเมตตา และอุปถัมภ์ ควรจะใส่บาตรทุกเช้า และควรฝึกให้เป็นนิสยั ดูแลบิดามารดาให้ดี ชีวติ จะพบแต่ความสุขความเจริญ ขจัด ปัญหา แก้เคล็ดเรื่องงานติดขัดล่าช้าให้สะดวก การเงิน ระวังมีปากเสียงเรื่องเงินทองกับคู่สัญญา ไม่ควร ให้ใครยืมเงินเลยในตอนนี้ เพราะจะไม่ได้คืน ต้องรู้จัก ปฏิเสธ การเงินมีไม่ขาดแต่ต้องเหนื่อยหน่อย ความรั ก แฟนขี้ หึ ง ท� ำ ให้ คุ ณ ร� ำ คาญใจ ในสายตาคุ ณ แฟนท�ำตัวเป็นเด็กไม่รจู้ กั โต หากใครทีย่ งั ไม่มคี ู่ อย่าใจร้อน เพราะคนที่เจอมักจะมีเจ้าของอยู่ รอให้ผ่านช่วงนี้ไป จะมี คนดีๆ ไม่มีต�ำหนิเข้ามาหาคุณเอง

ราศีกรกฎ - Cancer (15 ก.ค. – 16 ส.ค.) การงาน มักจะมีปัญหาและอุปสรรค ล่าช้า มีเรื่องหมางใจ กับคนใกล้ชิด เรื่องไม่เป็นเรื่อง ใครที่ท�ำงานกับครอบครัว ตนเอง จะต้องทะเลาะกัน แนะน�ำให้คุณสุขุมไว้ให้มากๆ พยายามไม่ต่อความยาวสาวความยืดจะดีที่สุด การเงิน ได้จากการท�ำงานที่ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป หรือจะ ได้จากการว่าจ้าง หรือเป็นการตกลงในเรื่องผลประโยชน์ เป็นทีน่ า่ พอใจ แต่คณ ุ จะมีรายจ่ายตลอด บางทีเสียเงินเป็น จ�ำนวนมากๆ ด้วย ถือว่ายังหาได้ ไม่ได้ล�ำบากอะไร ความรัก โรแมนติกน้อยหน่อย เพราะมุง่ แต่หาเงินเป็นหลัก หรือเอางานมาเป็นที่หนึ่ง ท�ำให้แฟนคุณต้องหงุดหงิดใจ ร้องขอให้คุณใส่ใจ สนใจ ในตัวเขาบ้าง ใครที่ยังไม่มีคู่จะได้ คูค่ รองเป็นคนทีด่ อื้ และอาจจะเป็นคนทีเ่ คยมีครอบครัวมา แล้วก็ได้ แต่ถ้านิสัยเข้ากันได้ก็จะคบกันยืด

ราศีพิจิก - Scorpio (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.) การงาน มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้งานใหม่ๆ ที่น่าสนใจ แต่ สิ่งที่คุณเรียนรู้หรืองานใหม่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อยากได้ งานทีต่ อ้ งพบปะผูค้ นเพราะคุณรูส้ กึ อยากจะมีเพือ่ น หรือมี การเดินทาง ไม่ชอบอะไรที่จ�ำเจ การเงิน เรื่องเงินถือว่าไปได้เรื่อยๆ แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เท่าไรนัก บางทีคุณมองว่ากว่าจะได้เงินนั้นมันช่างยากจัง แต่คณ ุ ก็พยายามอยูต่ ลอดเวลา แม้วา่ เงินทีห่ าได้จะยากแต่ ดูเหมือนว่าคุณก็มีความสุขดี แนะน�ำให้ใส่บาตรบ่อยๆ จะ ช่วยให้เงินที่ได้ยากกลับง่ายขึ้น ความรัก ใครที่ยังไม่มีคู่ บางทีช่วงนี้อาจจะก�ำลังชอบใคร สักคนหนึ่งแบบต้องนั่งคิดถึงทุกๆ วัน จนอยากจะไปหา อยากเจอ ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักช่วงนี้ถือว่าดีมี ความสุข แม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างก็ตาม

42

Vacationist | March 2014

ราศีธนู - Sagittarius (16 ธ.ค. – 15 ม.ค.) การงาน เรื่องงานมีการเดินทางและติดต่ออยู่ตลอดเวลา แต่เบื่องานก�ำลังท�ำ งานที่เข้ามาก็มักเป็นงานที่ต้องลุยๆ และต้องใช้ความพยายาม ต้องอดทน การเงิน เรื่องการเงินถือว่ายังมีใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้ หวือหวาอะไรมาก เงินถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับคุณ ไม่ต้องกังวล สักวันหนึ่งคุณจะได้เงินมากกว่านี้แน่นอน ความรัก เรื่องความรักดีไม่มีปัญหา แต่มักขัดแย้งอยู่เป็น ประจ�ำ ช่วงนี้จะเบื่อแฟนชั่วคราว เพราะแฟนชอบว่าชอบ บ่น ส่วนใครทีย่ งั ไม่มคี ู่ มีโอกาสพบคูท่ เี่ ป็นเพือ่ นกันมาก่อน หรือมาจากทางเพื่อนแนะน�ำมาให้ รูปร่างหน้าตาพอไปได้ แต่นิสัยยังไม่ตรงสเปก ราศีมังกร - Capricorn (16 ม.ค. – 12 ก.พ.) การงาน งานมักจะมีแต่ปัญหาและอุปสรรค มักจะเจองาน ที่ยากๆ อยู่เสมอ คิดในแง่ดีว่าเป็นงานใหม่ที่ควรจะต้อง ศึกษา ท�ำให้คุณได้ก�ำไรมากกว่าคนอื่นๆ ที่ชอบเกี่ยงงาน อาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือโยกย้าย หากใครที่ท�ำงานใน ครอบครัวระวังจะมีแต่เรื่องให้ปวดหัว การเงิน เงินดี มีเงินใช้ไม่ขาด แต่รู้สึกเฉยๆ กับเงินที่ได้มา เพราะว่าชีวิตไม่ได้ท้าทายอะไร มีจิตใจที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เป็นช่วงทีเ่ หมาะแก่การเก็บออม จะได้มไี ว้ใช้ยามเดือดร้อน ความรัก ดีไม่ได้ทุกข์ใจอะไร แฟนไม่เรื่องมาก เข้าใจคุณ ใครที่ยังไม่มีคู่ จะมีโชคทางความรัก มีคนเข้ามาให้เลือก ราศีกุมภ์ - Aquarius (13 ก.พ. – 13 มี.ค.) การงาน มักเจอปัญหาและอุปสรรค มักจะมีปากเสียงกัน ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น อย่าเอาความคิดตัวเอง เป็นหลัก หากใครทีม่ ธี รุ กิจเป็นของตนเองแนะน�ำว่าอย่าเพิง่ ขยายงาน อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงและเกิดปัญหาขาดทุน การเงิน ท�ำมาหากินอย่างเดียว ไม่อยากยุ่งกับใคร เงินที่ได้ ในช่วงนี้มักจะเก็บไม่อยู่ ให้เก็บในรูปแบบเงินฝากประจ�ำ หรือซื้อทองเก็บ ความรัก จะคิดถึงคู่ครองของคุณอยู่เรื่อยๆ พยายามสร้าง หลักฐานให้มั่นคงในชีวิตคู่ ใครที่ยังไม่มีคู่ครอง คุณอาจจะ หลงคนนั้นอยู่ชั่วขณะ เป็นช่วงที่สร้างภาพลักษณ์ จนท�ำให้ ความเป็นตัวเองหดหายไป ท้ายทีส่ ดุ แล้วระวังจะเสียทรัพย์ เพราะเรื่องความรัก ราศีมีน - Pisces (14 มี.ค. – 12 เม.ย.) การงาน งานจะซบเซา ติดขัดและล่าช้า โครงการบางอย่าง ที่ร่างเอาไว้อาจจะต้องหยุดชะงัก อาจจะต้องเปลี่ยนงาน หรือโดนโยกย้าย และคุณก็ไม่คิดที่จะสนใจงานที่คุณท�ำใน ตอนนี้สักเท่าไรนัก แต่เพื่อนร่วมงานถือว่าให้โชคให้คุณ การเงิน ได้เงินมามากและก็จา่ ยเงินมากเช่นกัน เพราะเป็น คนใจดี เข้าท�ำนองเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอม เป็นเหตุให้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมากอยู่บ่อยๆ ความรัก ใครที่มีคู่อยู่แล้ว จะห่างเหินกับคนรักของคุณ เป็นห่วงเพื่อนมากกว่า แฟนไม่ค่อยใส่ใจมาก หากไม่อยาก เสียคนรักไป อย่าเอนเอียงไปทางหนึง่ ทางใดมากเกินไป จะ ได้ไม่เกิดปัญหา ส่วนใครทีย่ งั ไม่มคี ู่ ช่วงนีค้ ณ ุ ไม่อยากยึดติด กับใคร เพราะอยากจะใช้ชีวิตโสดของคุณให้เต็มที่ก่อน


Vacationist Mar 14 - Work hard ,Play harder. FB:vacationistmag  

Vacationist Magazine เป็นนิตยสารท่องเที่ยวรายเดือนแจกฟรี มีเนื้อหาที่ตอบสนองชีวิตที่ต้องการการพักผ่อนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้จ...

Vacationist Mar 14 - Work hard ,Play harder. FB:vacationistmag  

Vacationist Magazine เป็นนิตยสารท่องเที่ยวรายเดือนแจกฟรี มีเนื้อหาที่ตอบสนองชีวิตที่ต้องการการพักผ่อนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้จ...

Advertisement