Page 1

FAQ WKO juli 2010

“EERLIJK, DUURZAAM, TRANSPARANT”. 1.Vaanster 1.1. Wie is Vaanster Energie? Vaanster Energie is een energiebedrijf. Wij leveren en produceren duurzame energie voor woningen, kantoren en winkels. Door te investeren in duurzame energiesystemen willen wij samen met onze klanten een bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van CO2 voor huidige en toekomstige generaties. Wilt u meer over ons weten kijk dan op www.vaanster.nl. 1.2. Wat levert Vaanster? Vaanster Energie levert warmte (warm water) om uw woning/appartement te verwarmen, koude (koud water) om de woning te koelen en warm tapwater om te douchen. Bij het warm tapwater levert Vaanster Energie enkel de warmte om het water te verhitten, het water zelf niet. In enkele projecten levert Vaanster Energie niet het warm tapwater. Warm tapwater wordt dan op een andere wijze in uw woning gemaakt. Elektriciteit kunt u inkopen bij een leverancier naar keuze.

2.Warmte Koude Opslag (WKO) 2.1. Wat is Warmte Koude Opslag (WKO)? De energie (warmte/koude) wordt geleverd door middel van een duurzame opwekkingsinstallatie bestaande uit warmte/koude opslag in de bodem en een warmtepomp. Daarnaast voorzien één of meerdere gasketels de piekvraag voor tapwater en ruimteverwarming op strenge winterdagen. Dit duurzame energiesysteem wordt een WKO (Warmte Koude Opslag) genoemd. 2.2. Hoe werkt Warmte Koude Opslag? De warmte koude opslag zorgt ervoor dat er in de zomer warmte in de grond wordt opgeslagen, welke in de winter kan worden gebruikt voor de verwarming van uw woning. In de winter wordt juist de koude uit uw woning opgeslagen in de bodem. Deze koude wordt in de zomer gebruikt om uw woning te koelen.

3.Wat zijn voor mij als bewoner de voordelen? 3.1. Verdere verduurzaming De geleverde energie is duurzaam; hulpenergie zoals gas en elektra wordt groen ingekocht, waardoor er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, daarnaast wordt er flink bespaard op de productie van warmte en koude door de zeer efficiënte opslag in de bodem van zomerse warmte en de winterse kou. U draagt hiermee bij aan een verdere verduurzaming van de maatschappij. 3.2. Geen gasaansluiting dus veilig wonen In de woning is geen gas nodig voor de verwarming en daarom ook niet voorzien van een gasaansluiting. Dit bespaart u enerzijds de vaste maandelijkse vergoeding van de gasaansluiting en anderzijds maakt het uw woning een stuk veiliger. 3.3. Meer comfort Uw woning is voorzien van vloer- en wandverwarming en koeling. Doordat deze installatie de warmte en koude rustig en gespreid afgeeft, is er minder luchtbeweging in de woning. Met name voor mensen met allergieën of astmatische klachten is dit erg prettig. Het plaatsen van radiatoren in de woning is bovendien niet meer nodig, wat meer ruimte en inrichtingsvrijheid in de woning oplevert.


4. Gas elektra en water 4.1. Bij wie koop ik gas, elektra en water? Vaanster Energie levert geen gas, water of elektra. Het (koude) leidingwater koopt u in bij het lokale waterbedrijf. Elektriciteit kunt u inkopen bij een energieleverancier naar keuze. Als u een extra bijdrage wilt leveren aan het milieu kunt u kiezen voor Groene Stroom. Een gas leverancier is niet meer nodig, uw woning heeft immers geen gasaansluiting meer. 4.2. Wat is Groene Stroom? Groene Stroom is duurzaam opgewekte stroom. Dit kan zijn stroom opgewekt door windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales of waterkrachtcentrales. Door te kiezen voor Groene Stroom draagt u bij aan een schonere leefomgeving. Groene Stroom kunt u bij de elektriciteitsleverancier naar keuze inkopen en kost meestal evenveel als 'gewone' stroom. 4.3. Tips om energie te besparen! Energie besparen is goed voor het milieu en uw portemonnee. Wilt u nog meer energie besparen, kijk dan op www.mijnvaanster.nl/besparingstips. 4.4. Wat is elektrisch koken? Uw woning heeft geen gasaansluiting meer. De woning is dan ook voorzien van een elektrisch kooktoestel. Er is een grote keuze aan elektrische kookplaten, gebaseerd op verschillende technieken, te weten: elektrische kookplaat, keramische kookplaat, halogeen kookplaat, inductie kookplaat en quicktherm kookplaat.

5. Legionella 5.1 Wat is legionella? Legionella is een bacterie die in ons drinkwater kan voorkomen. De legionella bacterie vermenigvuldigd zich en wordt actief in stilstaand of lauw water. De bacterie kan bij mensen ziekte veroorzaken wanneer deze in de vorm van vernevelde waterdeeltjes wordt ingeademd. 5.2 Wat moet ik doen om legionella te voorkomen? Legionella is een schadelijke bacterie die kan voorkomen in ons drinkwater De bacterie kan bij mensen ziekte veroorzaken. Dit wordt ook wel de “Veteranen ziekte” genoemd. De Legionella bacterie ontstaat meestal in stilstaand en/of lauw water. De bacterie kan voorkomen in verwarmings en koudwaterwaterleidingen waarin zich stilstaand water bevindt. Onze centrales voldoen aan alle voorschriften op het gebied van Legionella. Ondanks de strenge voorschriften kan Legionella altijd in leidingen met stilstaand water ontstaan. De bacterie is in kleine hoeveelheden niet gevaarlijk maar kan gevaarlijk zijn als hij zich kan voortplanten. Dit kan voorkomen als leidingen enige tijd niet gebruikt worden, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Daarom geldt altijd dat indien u voor een langere periode niet gebruik heeft gemaakt van warm/heet tapwater, wij u aanbevelen deze voor gebruik minimaal één minuut met heet tapwater door te spoelen door het tappunt volledig open te zetten. Voor meer informatie over legionella verwijzen wij u naar de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella).

6. Een contract met Vaanster 6.1. Wat is een leveringsovereenkomst? Voor de levering van warmte, koude en warm tapwater sluit u een leveringsovereenkomst met Vaanster Energie waarin de levering- en afname wordt vastgelegd. Vaanster Energie is verantwoordelijk voor de gehele centrale installatie tot en met de afgifteset en draagt de kosten voor service en onderhoud hiervan. Met de overeenkomst bent u verzekerd van de levering van warmte en koude in uw woning en heeft u daarnaast geen onvoorziene kosten. 6.2. Waarom betaal ik via een voorschotnota? Een voorschotnota is een voorlopige rekening van de geschatte gebruikte energie over een heel jaar, u betaalt een voorschot zodat u elke maand eenzelfde bedrag in rekening wordt gebracht. De voorschotnota bestaat in ieder geval uit een vastrecht en variabel deel (energiegebruik). Het variabele deel wordt in het begin geschat aan de hand van de grootte en type van uw woning/appartement of bepaald door het gebruik in het voorgaande jaar.


6.3. Wat is een eindafrekening? In een eindafrekening wordt het totale energiegebruik vergeleken met hetgeen wat u het afgelopen jaar in rekening is gebracht aan de hand van de voorschotnota's. Indien u meer heeft gebruikt, dan zult u een bedrag moeten bijbetalen dat gelijk is aan het extra gebruik. Indien u minder heeft gebruikt, dan zal Vaanster Energie het teveel betaalde bedrag terugstorten. 6.4. Hoe weet ik hoeveel ik per maand moet betalen? U kunt de tarieven nalezen in uw contract. Deze is te vinden op uw persoonlijke pagina op de website van Vaanster Energie. 6.5. Waar kan ik alles rustig nalezen? Op uw persoonlijk pagina kunt u alles vinden wat betrekking heeft op onze dienstverlening. Zo vindt u hier ondermeer uw overeenkomst met bijlagen, uw maandelijkse facturen en gebruikershandleidingen. Ook kunt u op de persoonlijke pagina uw gegevens wijzigen. 6.6. Wordt er vertrouwelijk omgaan met mijn persoonlijke gegevens? Vaanster Energie vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy gewaarborgd blijft. Uw persoonlijke gegevens worden digitaal en beveiligd opgeslagen en nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.

7. Incasso 7.1. Wat zijn de betalingsvoorwaarden? Wij brengen de kosten voor onze diensten voorafgaand aan iedere nieuwe maand bij u in rekening. Hiervoor maken wij bij voorkeur gebruik van automatische incasso. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden. Dit geldt ook voor internet bankieren of betalingen via iDEAL op uw persoonlijke pagina. Als u facturen per post wilt ontvangen, dan brengen wij hiervoor â‚Ź 2,00 per maand in rekening. Indien u niet op tijd betaald, ontvangt u een betalingsherinnering. Volgt er een tweede herinnering of wordt er een incassoprocedure in gang gezet dan worden er incassokosten in rekening gebracht. U kunt de incassoprocedure nalezen op uw persoonlijke pagina.

8.Vragen, storingen en klachten 8.1. Vragen en opmerkingen Vragen en opmerkingen kunt u stellen door een e-mail te sturen aan klantenservice@vaanster.nl.U kunt uw vragen of opmerkingen ook melden via uw persoonlijke pagina op onze website. 8.2. Storingen Storingen kunt u doorgeven via storingen@vaanster.nl of bellen met 0900-VAANSTER (0900 – 8226783). 8.3. Klachten Klachten kunt u schriftelijk per post of per e-mail doorgeven aan onze afdeling Klantenservice (Postbus 114, 3720 AC Bilthoven of klantenservice@vaanster.nl). Vermeld daarbij altijd uw naam, adresgegevens en uw klantnummer.

Vaanster energie - www.vaanster.nl - 0900 VAANSTER - klantenservice@vaanster.nl

Veelgestelde Vragen - WKO - Particulier  

Veelgestelde vragen tbv WKO Vaanster Energie (patriculier)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you