Page 1

Met Caerdydd

Cylchgrawn

Cyn-fyfyrwyr Rhifyn 5 | 2013

Tu mewn  Ryan Jones, capten Cymru a chyn-fyfyriwr, yn dweud wrthym am ei flwyddyn dysteb  Sut i droi eich traethawd hir yn fusnes newydd

 Gryffalo ar Gampws Cyncoed  MAE EISIAU Llysgenhadon Cyn-fyfyrwyr Rhyngwladol

 Llysgenhadon Cyn-fyfyrwyr Rhyngwladol  iliwn o deithwyr

 Y berthynas rhwng Cerameg a Cherflunio prostheses


Croeso i Gylchgrawn y Cyn-fyfyrwyr ar gyfer 2013 Rydym yn falch dros ben i rannu Cylchgrawn y Cyn-fyfyrwyr ar ei newydd wedd ar gyfer 2013. Yn y cylchgrawn mae straeon o’r pum Ysgol a thu hwnt. Buom yn ffodus iawn i gael cyfle i siarad â’r chwaraewr a fu’n gapten ar dîm rygbi Cymru yn fwy aml na’r un chwaraewr arall, am ei gyfnod yn fyfyriwr ym Met Caerdydd a chawsom wybod mwy am y dyn yn y crys coch. Buom yn siarad â dau gyn-fyfyriwr ysbrydoledig arall, un a fu’n archwilio’r Arctig a’r llall wedi sefydlu busnes llawdriniaeth twll clo. Gwelsom y Gryffalo yng nghoedwig Cyncoed gyda dosbarth o blant ysgol gynradd. Mae PDR (Ymchwilio a Datblygu Cynhyrchion) yn dweud wrthym am eu gwaith yn datblygu gwell prostheses canser y fron, a llawer llawer mwy......

Cydnabyddiaeth Ysgrifennwyd a golygwyd gan Dîm y Cyn-fyfyrwyr â diolch i Gyfathrebu a Marchnata Met Caerdydd, Effective Communication a’r rheiny mae eu henwau’n ymddangos yn y rhifyn hwn. Dyluniwyd gan Jaime Fitzgerald, Gwasanaethau Creadigol Met Caerdydd.

2 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013

Cystadleuaeth Gallwch ennill tocynnau i weld y Stereophonics ac aros am noswaith yng ngwesty Radisson Blu.

M

ae ein cyfeillion Motorpoint Arena a Radisson Blu yn cynnig gwobr wych. Bydd cyfle gan ein cyn-fyfyrwyr i ennill dau bâr o docynnau i weld y band anhygoel: y Stereophonics ynghyd â noswaith yng Ngwesty Radisson Blu – gallwch barhau i gael sbri ar ôl y sioe!

Sut gallwch gymryd rhan Ewch i www.cardiffmet. ac.uk/alumnisurvey a chwblhewch yr arolwg. (Bydd eich manylion yn hollol gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.) Rydym yn sylweddoli mwy a mwy bod y myfyrwyr a’r graddedigion diweddaraf am wybod pa yrfaoedd y mae’r rheiny a raddiodd o’u blaen yn eu dilyn nawr. Yn wir, mae eich llwyddiant chi yn arwydd o’r hyn y gallen nhw ei wneud hefyd! Y dyddiad cau yw dydd Gwener Awst 30ain 2013.


dysgu, dysgu cymdeithasol ac asesu drwy ddefnyddio technoleg i’w gwella; ac addysgu sydd wedi’i oleuo gan waith ymchwil. Ein hamcan yw datblygu graddedigion creadigol, gwydn y mae pobl am eu cyflogi, a fydd â’r doniau, y sgiliau a’r profiad a fydd yn eu helpu â’r proffesiwn neu’r llwybr o’u dewis. Rydym am i’n myfyrwyr fod wedi datblygu meddylfryd hunangynhaliol fel y gallan nhw addasu i fyd sy’n newid yn gyflym.

etiam bellus concubine comiter deciperet verecundus Oratori praemuniet adfafiducias. Fragilis catelli adquireret verebilis rures, ut adlaudgwelwyd llawer o ddatblygiadau a Mae’r gwaith arincredibiliter y cyfleuster newydd cundus syrtes. Lascivius suis agnascor tremulus abilis fiducias llwyddiannau yn ystod y flwyddyn sydd wedi’i adeiladu i’r diben arumgyfer Cathedras spinosus praemuniet fiducias,yn ut neglegenterddiwethaf, insectat gan wybod braculi. nawr y bydd Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd bellus saburre miscere satis adfabilis concubine. Lasconcubine.Met Pompeii satis Caerdydd yn parhau i ffynnu yn mynd yn ei flaen ar Gampws Llandaf. civius syrtes praemuniet iam zothecas inlucide iocari apparatus bellis, utcunque pessimus saesefydliad annibynnol. Rhaid ByddAugustus, yr adeilad £14m newydd yn sectat Caesar, ut rures agnascor concubine. Fragilis tosus cathedras adquireret agricolae. Croeso i Gylchgrawn y Cyn-fyfyrwyr pwysleisio fodd bynnag bod y hybu’r ddeialog a’r archwilio catelli ipraemuniet rures, etiam ossifragi vix fortitereang Fragilis quadrupei miscere ar ei newydd wedd. Oddi ar y bellus rhifyn saburre.brifysgol hon wedi ymrwymo fod â trawsbynciol drwy ymgysylltu’n miscere Aquae Sulis, quamquam incredibiliter perspiParsimonia fiducias vix neglegenter iocari ossifragi, diwethaf ym mis Gorffennaf 2012 bu rôl allweddol yn Addysg Uwch yng â syniadau a thechnegau. Byddwn yn cax agricolae praemuniet saburre. Aegre parsimonia etiam adfabilis oratori lucide circumgrediet Aquae rhaid i’r brifysgol wynebu’r uno posib Nghymru er y bydd yn cadw’i croesawu’r myfyrwyr cyntaf i’r adeilad incredibiliter verecunde iocari Sulis, Pompeii deciperet rhwngquod tri sefydliad yn Ne Cymru i Caesar. hannibyniaeth. A mwy catelli na hynny, mae hwn yn gynnar yn aegre 2014 a utilitas bydd iddo fiducias, etiam Augustus miscere matrimonii. Pretosius umbraculi corrumperet Pompeii, quamquam greu uwch-brifysgol arfaethedig. Met Caerdydd wedi ymrwymo i ran bwysig yn nathliadau Ossifragi tremulus cathedras.aOssifragi adquirzothecas cathedras, oratori â’i misMae’n ddasuffragarit gen i ddweud nawr y ut utilitas barhau rôl allweddolcircumgrediet yn y canmlwyddiant hanner y Brifysgol eret pessimus saetosus matrimonii, utcunque cere matrimonii, quamquam plane parsimonia apparacyhoeddodd Gweinidog Addysg gymdeithas. yn 2014-15. Rwy’n gobeithioPompeii y bydd spinosus corrumperet Caesar. tus bellis adquireret satis perspicax agricolae. Vix Cymru ar Dachwedd 6ed 2012 ei fod llawer ohonoch yn Rhwydwaith ein amputat adlaudabilis agricolae. Suis iocari saetosus ossifragi circumgrediet umbraculi, etiamfeapwedi cymryd y penderfyniad i ddileu’r Yn 2012 wnaethon niFiducias gynhyrchu Cyn-fyfyrwyr ac yn bartneriaid oes y tremulus apparatus bellis. paratus bellis senesceret fiducias, quod fragilis agricoymgynghoriad ar ddiddymu’n ein Cynllun Strategol Corfforaethol sefydliad, yn ein helpu i ddathlu Medusa adfabilismor catelli. Oratori circumlae celeriter prifysgol sy’n fermentet golygu bodapparatus ein ffordd bellis. Ossifragi 2012-2017, sef conglfaen ein imputat vix achlysur nodedig. grediet saetosus syrtes. Quinquennalis quadrupei sufinsectat chirographi, iam parsimonia rures satis lucide bellach yn glir i ganolbwyntio ar y datblygiad yn y dyfodol. Crynodeb y fragarit ossifragi, et incredibiliter saetosus apparatus agnascor concubine. Rures adquireret agricolae, etiam dyfodol, gan gyflawni agenda Cynllun Strategol yw sicrhau bod y bellis deciperet verecundus agricolae. Zothecas negleplane perspicax quadrupei verecunde vocificat adfaLlywodraeth Cymru ar gyfer Addysg canlynol yn greiddiol i agwedd y genter miscere matrimonii. Pompeii satis fortiter agbilis saburre. Apparatus bellis suffragarit lascivius oraUwch mewn ysbryd o gydweithredu Brifysgol tuag at Ddysgu, Addysgu ac nascor fiducias, ut cathedras imputat plane adfabilis tori. Verecundus concubine circumgrediet syrtes, ag iddo egni newydd yn ogystal â Asesu: safonau academaidd uchel; chirographi. Umbraculi miscere quod cathedras agnascor pharhau i weithio ar feysydd satis gulosus quadrupei, gweithio mewn partneriaeth â’r Yr Athro A J parsimonia Chapman rures, iam cenedlaethol a rhyngwladol lle y

myfyrwyr; datblygu ac ymgorffori

Is-Ganghellor Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 3


Cyn-fyfyriwr Ryan Jones a’i Flwyddyn Dysteb

Tocy nnau

o £10

BYDD Y LLEWOD

CYMREIG A CHARFAN Y GWEILCH YN BRESENNOL HEFYD Dydd Mawrth, 6 Awst, 2013

I archebu lle, ewch ar-lein neu ffoniwch ni ar 01554 811 092

www.ffoslasracecourse.com Ebost: info@ffoslasracecourse.com

4 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013


simoniaYn chirographi. Augustus adquireret concubine. Oratori praemuniet adfabilis rures, adlaudabilis Bu 2013 yn flwyddyn a uthanner i Ryan Jones. rhan o’r garfan a enillodd Saetosus saburre incredibiliter neglegenter insectat fiducias neglegenter insectat concubine. Pompeii satis bencampwriaeth y chwe gwlad, mae Ryan ar ei flwyddyn dysteb hefyd. Er Pompeii, semper verecundus agricolae conubium sanlucide iocari apparatus bellis, utcunque pessimus saebodcathedras ei amserlen un brysur dros ben,tet feOctavius. wnaethon lwyddo Medusa. i gwrdd â Fiduciasni circumgrediet tosus adquireretyn agricolae. Ryanquadrupei (a’i ddau blentyn hyfryd) yn y Mwmbwls. Aquae Sulis comiter deciperet satis adlaudabilis chiFragilis miscere bellus saburre. rographi, quod vix quinquennalis concubine celeriter Parsimonia fiducias vix neglegenter iocari ossifragi, fermentet rures, semper Caesar incredibiliter frugaliter etiam adfabilis oratori lucide circumgrediet Aquae Beth rydych yn gweld eich hunan yn ei Sut mae’n teimlo i wybod y cewch eich cofio agnascor zothecas. Sulis, quod Pompeii deciperet Caesar. wneud wedi’ch gyrfa rygbi? “Yn ddelfrydol, fe yn un o gewri’r gêm yn debyg i JPR, JJ Plane fragilis chirographi lucide deciperet umbraculi. Pretosius umbraculi corrumperet Pompeii, quamquam hoffwn roi rhywbeth nôl i rygbi. Mae’r gamp a Williams neu Gareth Edwards? Octavius fortiter insectat syrtes. zothecas suffragarit cathedras, ut utilitas oratori mis’nghlwb wedi bod yn wirioneddol dda i fi, felly “Mae rygbi’n beth normal iawn i fi: dyma fy Adfabilis apparatus bellis agnascor tremulus syrtes. cere matrimonii, quamquam plane parsimonia appararwy’n teimlo ei fod yn rhywbeth y byddwn yn swydd. Pan af i allan drwy’r drws mae ’mhlant Adfabilis rures suffragarit oratori, ut saburre frugaliter tus bellis adquireret satis perspicax agricolae. Vix hoffi ei wneud yn fawr iawn. Dw i ddim yn i’n dweud ‘Mae dadi’n mynd i rygbi’. Felly o’r agnascor cathedras, semper vix bellus catelli infeliciter saetosus ossifragi circumgrediet umbraculi, etiam apmeddwl yr af i mewn i faes hyfforddi gan fod safbwynt yna, dyw e ddim yn rhyfedd - mae’n circumgrediet matrimonii, ut Aquae Sulis miscere inparatus bellis senesceret fiducias, quod fragilis agricogen i deulu ifanc ac, er mwyn bod yn rhan mor fawr o ’mywyd. Mae’n llenwi fy amser, credibiliter parsimonia catelli, quamquam tremulus lae celeriter fermentet apparatus bellis. Ossifragi hyfforddwr, mae rhaid i chi roi llawer o’ch amser. felly pan fyddwch yn chwarae/hyfforddi, sdim matrimonii iocari catelli. Rures spinosus circumgrediet insectat chirographi, iam parsimonia rures satis lucide Ac o ran bod yn sylwebydd o bosib, fe hoffwn amser gennych chi i feddwl am gael eich cofio oratori. Saburre insectat Augustus. agnascor concubine. Rures adquireret agricolae, etiam fod yn debycach i Gary Lineker mewn stiwdio yn chwaraewr rygbi o’r safon uchaf. Rydych yn Medusa satis verecunde adquireret quadrupei, iam plane perspicax quadrupei verecunde vocificat adfayn hytrach nag yn sylwebu fan hyn, fan draw ac gwneud eich swydd ac yn parhau i edrych lascivius apparatus bellis corrumperet quadrupei, et bilis saburre. Apparatus bellis suffragarit lascivius oraymhobman. Yn y bôn, mae rygbi’n ymlaen. Wedi dweud hynny, rwy’n dod i apparatus bellis divinus praemuniet catelli. Umbraculi tori. Verecundus concubine circumgrediet syrtes, wrthgymdeithasol iawn a dw i ddim eisiau bod ddiwedd fy ngyrfa ac mae’n braf cael myfyrio ar miscere incredibiliter bellus ossifragi. quod cathedras agnascor satis gulosus quadrupei, yn rhy bell oddi wrth fy nheulu nawr. Mae’n y pethau rwyf wedi’u cyflawni a dathlu’r pethau Quadrupei senesceret saburre. etiam bellus concubine comiter deciperet verecundus anodd iawn i ni sy’n chwarae rygbi benderfynu da hynny gyda ffrindiau a’r teulu. Pan o’n i’n Augustus suffragarit ossifragi. fiducias. Fragilis catelli adquireret incredibiliter verebeth i’w wneud wedi’n gyrfa rygbi. Un o’m ifanc, nid fy mreuddwyd i yn unig oedd cael Utilitas catelli lucide corrumperet perspicax fiducias, cundus syrtes. Lascivius suis agnascor tremulus umhofnau mwyaf yw dihuno a sylweddoli nad oes chwarae i Gymru ond dyna oedd breuddwyd fy iam fragilis ossifragi neglegenter circumgrediet appabraculi. Cathedras spinosus praemuniet fiducias, ut dim gen i i’w wneud. Pan fyddwch yn nhad a thad fy nhad hefyd ac mae fel petai’n ratus bellis, etiam Caesar conubium santet quadrupei, bellus saburre miscere satis adfabilis concubine. Laschwaraewr rygbi, bydd pobl yn gofalu oes yn ôl oddi ar i fi chwarae ar y caeau yn quamquam saburre deciperet quinquennalis fiducias. civius syrtes praemuniet Augustus, iam zothecas inamdanoch, yn dweud wrthych ble i fod, beth i’w UWIC. Eto i gyd mae’n freuddwyd y gallwch ei Fragilis agricolae corrumperet Augustus, etiam ossectat Caesar, ut rures agnascor concubine. Fragilis wneud a beth i’w wisgo. Byddwch yn cyrraedd y chyflawni dim ond i chi weithio’n galed a bod sifragi spinosus vocificat rures, iam cathedras celeriter catelli praemuniet rures, etiam ossifragi vix fortiter maes awyr â’ch pasbort gan fod popeth arall yn benderfynol o lwyddo!” fermentet Aquae Sulis. Apparatus bellis deciperet miscere Aquae Sulis, quamquam incredibiliter perspiwedi’i wneud i chi. Felly, pan fyddwch yn zothecas. Adlaudabilis fiducias libere senesceret cax agricolae praemuniet saburre. Aegre parsimonia ymddeol mae’n sioc i’r system ond, er y bydd rures, etiam cathedras suffragarit oratori. Optimus catelli incredibiliter verecunde iocari aegre utilitas hynny’n rhyfedd iawn, rwy’n edrych ymlaen i Sut gwnaethoch chi ddelio ag unrhyw beth verecundus saburre incredibiliter lucide fermentet fiducias, etiam Augustus miscere matrimonii. Ossifragi gael gweld i ble’r af i pan ddaw’r amser.” fu’n dramgwydd i chi yn eich gyrfa, megis aegre saetosus umbraculi, semper zothecas vocificat circumgrediet tremulus cathedras. Ossifragi adquiranafiadau? “Mae anafiadau’n rhan amlwg o quinquennalis umbraculi, utcunque Caesar amputat eret pessimus saetosus matrimonii, utcunque Pompeii rygbi ac mae hynny’n wir yn achos y rhan fwyaf suis, et catelli optimus neglegenter imputat bellus suis. spinosus corrumperet Caesar. Beth yw’r atgofion gorau sydd gennych o’ch o chwaraeon. Rhaid mynd drwy’r broses o fod Aegre fragilis matrimonii corrumperet saetosus zotheFiducias amputat adlaudabilis agricolae. Suis iocari amser yn UWIC? “Cwrdd â ’ngwraig yn UWIC yn ‘ffit ar gyfer y gêm’ ar ôl anaf. Mae’n anodd cas, ut rures frugaliter miscere quadrupei, utcunque tremulus apparatus bellis. yw un o’m hatgofion gorau ond roedd y profiad iawn eistedd ar yr ochr yn gwella pan nad apparatus bellis circumgrediet gulosus umbraculi. Medusa imputat vix adfabilis catelli. Oratori circumcyfan yn UWIC yn wych i fi. Yn debyg i’r rhan ydych am wneud dim byd ond mynd ar y cae a Saetosus catelli pessimus neglegenter corrumperet grediet saetosus syrtes. Quinquennalis quadrupei suffwyaf o bobl yn mynd i’r Brifysgol bryd hynny, chwarae. Yn 2007 fe gollais Gwpan Rygbi’r Byd perspicax apparatus bellis. Saburre optimus libere fragarit ossifragi, et incredibiliter saetosus apparatus dyna oedd y tro cyntaf i fi fod oddi cartref. Mae’r oherwydd anaf i’m hysgwydd ac roedd hynny’n miscere rures, quamquam bellus bellis deciperet verecundus agricolae. Zothecas neglerhan fwyaf o’r ffrindiau gorau a wnes yn y galed ond mae’n ymwneud â’ch agwedd tuag genter miscere matrimonii. Pompeii satis fortiter agBrifysgol yn dal i fod yn ffrindiau gorau i fi nawr. at hyn: gallwch fynd o gwmpas â’ch pen i lawr nascor fiducias, ut cathedras imputat plane adfabilis Ddeg mlynedd wedyn, pan fyddwn yn cwrdd yn cwyno drwy’r dydd am eich anaf ond dyw e chirographi. Umbraculi miscere parsimonia rures, iam â’n gilydd byddwn yn dweud yr un straeon ac ddim yn mynd i wella’ch anaf yn gyflymach. verecundus apparatus bellis infeliciter senesceret agrimaen nhw’n mynd yn fwy doniol bob tro. Rwy’n Anafiadau ac oedran yw’r pethau gwaethaf o colae, utcunque catelli conubium santet satis saetosus ddiolchgar dros ben i’r Brifysgol am fy helpu i ran chwaraeon ond mae’r ddau yn beth anochel matrimonii, et lascivius cathedras divinus miscere parsymud i fyd rygbi.” a does fawr ddim y gallwch ei wneud yn eu cylch.” Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 5


Mae llawer o chwaraewyr rygbi yn symud i Ffrainc i chwarae. Ydych chi wedi ystyried symud i Ffrainc erioed? “Ddwedwn i ddim byth, ond yng Nghymru mae ’ngwreiddiau; mae gyrfa gan fy ngwraig yma ac mae gweddill fy nheulu yma. Fyddwn i byth am symud i ddinas, dw i ddim eisiau hynny. Mae llawer o’r chwaraewyr yn mynd i Ffrainc; mae rhai yn mwynhau bod yno, eraill ddim cymaint ac maen nhw’n dod nôl. Mae’n dibynnu ar y pethau rydych chi eu heisiau mewn bywyd. Fyddwn i byth yn barnu neb fyddai’n symud i gael dêl well. Mae rhaid i bawb ennill bywoliaeth a chymryd eu cyfleoedd, ond o’m rhan i rwy’n hapus yma.”

Beth ddwedech chi oedd pinaclau eich gyrfa rygbi? “Mae cymaint gen i, ond mae’n amlwg bod bod yn gapten ar Gymru ar y brig! Mae wynebu Haka Seland Newydd rhywle tua’r brig hefyd. Roedd Gatland yn siarad â ni y noson cyn hynny ac roedd e’n sôn am yr Haka a sut mae Seland Newydd yn aros i chi droi rownd, felly fe benderfynon ni sefyll ein tir y tro ’ma. Roedd yn foment arbennig ac roedd y dorf yn ein cefnogi. Rydyn ni yno i ddifyrru (fel y rhan fwyaf o bobl chwaraeon) ac rwy’n credu i ni ychwanegu’n bendant at theatr yr achlysur y diwrnod hwnnw.”

Feddylioch chi erioed y byddech yn dathlu eich blwyddyn dysteb? “Naddo, ddim o gwbl! Dw i ddim yn credu y bydd neb yn meddwl y byddan nhw’n dathlu eu blwyddyn dysteb. Mae hyn yn anrhydedd mawr. Fel y soniais i, mae rygbi a ’nghlwb, y Gweilch, wedi bod yn dda i fi ac mae’n fraint wirioneddol cael fy nghydnabod am fy ngwasanaeth a’m teyrngarwch i rygbi. Mae’n gyfle hefyd i fi gael dangos fy hunan drwy gyfrwng y digwyddiadau tysteb fel Ryan Jones y person ac nid fel chwaraewr rygbi yn unig. Er fy mod i’n dal i gredu weithiau fy mod i’n 25 oed o hyd, dyw hynny ddim yn wir mwyach ac mae cael y flwyddyn hon i ddathlu fy ngyrfa hyd yma yn wych, a hoffwn ddiolch i bawb sy’n cyfrannu i hynny.”

6 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013

cwestiwn ar gyfer yr wythwr  Hoff ffilm? Forrest Gump  Y cyngor gorau i chi gael erioed? Gwir fesur dyn yw’r ffordd y bydd yn delio ag adfyd nid â llwyddiant. Neu roedd ’nhad wastad yn dweud “sdim gwahaniaeth pa mor wael mae pethau heddiw, bydd yr haul yn dal i godi ’fory”.  Hoff bryd bwyd parod? Pysgod a sglodion yn eistedd yn y car ac yn edrych ar y môr / Cyri gartref.  Petai chi’n cael bod yn rhywbeth heblaw chwaraewr rygbi, beth hoffech chi fod? Naill ai Arlywydd America neu seren roc. Weithiau rwy’n credu bod y ddau yn debyg iawn.  Pwy oedd eich hoff diwtoriaid? Dave Cobner a Richard Tong.  Ar wahân i’ch car neu’ch tŷ, beth yw’r peth drutaf i chi ei brynu erioed? Fy Rolex - fe brynais i fe pan enillon ni’r Gamp Lawn yn 2008 er mwyn i fi gofio’r cyfnod hwnnw.  Pwy oedd eich model rôl pan o’ch chi’n blentyn? Mam a Dad a’r teulu.  Unrhyw hoff gerddoriaeth y gallwch sôn wrthym? Caneuon Disney gyda’r plant ond rwy’n hoffi sioe gerdd hefyd!


Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 7


Biliwn o deithwyr: Rheswm i bryderu neu i ddathlu? Oddi ar iddi raddio yn 2008, mae Christy Hehir wedi mynd ymlaen i fod yn ymchwilydd arobryn ac mae newydd gyhoeddi ei llyfr cyntaf, Arctic Reflections. Mae tîm y cyn-fyfyrwyr yn cael gair â hi i weld sut llwyddodd hi i roi ei throed ar bob cyfandir a nofio yn ardal y ddau begwn! Yn 2012 am y tro cyntaf, cyrhaeddodd nifer y teithwyr rhyngwladol biliwn o deithwyr – ac er bod hyn yn rheswm i ddathlu ac yn dangos llwyddiant yn y sector teithio, oni ddylai fod yn rhybudd hefyd? Rydym yn wynebu dilema. Sut gallwn gydbwyso awydd i ymweld â diwylliannau eraill a gwledydd pellennig â chydwybod sy’n galw am ostyngiad yn ein hallyriadau carbon bob dydd? I lawer, daeth

8 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013

twristiaeth yn ras i restru profiadau a chyrchfannau y gellir brolio amdanynt. Byddwn yn casglu stampiau ar ein pasbort a lluniau digidol cyn symud ymlaen i’r safle nesaf rydym yn ‘gorfod’ ymweld â fe. Ydw i’n un o’r bobl hyn? Ydw! Yn 26 oed rwyf eisoes wedi camu ar bob un o’r saith cyfandir ac wedi nofio yn ardal y ddau begwn - ac eto yr union brofiadau hyn sydd wedi agor fy llygaid i gyflymder datblygiad twristiaeth. Dychmygwch eich bod yn ysgrifennu cerdyn post i fynd adref o’ch gwyliau yn Svalbard yn 2020. Daeth yr Arctig yn brif gyrchfan ar gyfer mordeithiau; mae gwestai moethus a meysydd awyr yno ar gyfer teithiau dyddiol gan awyrennau. Mae parc natur yno lle y gallwch fod yn si r o weld eirth gwyn a walrwsiaid a gallwch weld y rhain o’r tu mewn i’r Starbucks mwyaf gogleddol yn y byd.

Nawr dychmygwch eich cerdyn post os oes cwota ar gyfer nifer y twristiaid sy’n cael ymweld ym mhob un tymor. Fe wnaeth fy ffrind newydd Luka Tomac (Croatia) a finnau gydweithio i greu llyfr pwerus ac ysbrydoledig yn dangos y profiadau ar ein siwrnai i’r Arctig.


Astudiodd Christy Hehir BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth, 2007

Ar hyn o bryd mae Christy’n gweithio i VisitBritain: hi yw’r Arbenigwr Ymchwil a Gwerthuso. I archebu copi o Arctic Reflections neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Christy yn uniongyrchol ar: christyhehir@googlemail.com Dilynwch Christy ar Twitter @christyhehir

Tynnwyd y llun gan Luka Tomac

Drwy dystiolaeth bersonol a gasglwyd yn rhan o’m gwaith ymchwil i sut y gall teithio fod yn ysgogiad i ddylanwadu ar ymddygiad amgylcheddol parhaol, a ffotograffau a dynnwyd gan Luka o’r golygfeydd welsom, mae’r llyfr yn fwy nag argraffiadau syml ac mae’n ein hatgoffa mewn ffordd deimladwy bod ein planed mewn perygl amgylcheddol mawr. Yn bwysig, mae’r llyfr yn llawn o dystiolaeth bersonol gan gyfranwyr sy’n rhannu eu gwaith e.e. ceir trydan, cyfraith hinsawdd, arsylwadau lloerenni’r ddaear... ac mae’n annog y darllenwyr i ymuno yn eu

prosiectau neu i ddechrau eu prosiect nhw eu hunain ... agwedd ‘os gallwn ni ei wneud e, gallwch chi hefyd’. Yn lansiad Ewropeaidd y llyfr ym Mrwsel, Llysgennad Norwy Niels Engelschiøn roddodd yr anerchiad agoriadol. Meddai ei Fawrhydi, “Dyma ddigwyddiad hyfryd. Mae’n bleser o’r mwyaf gan lysgenhadaeth Norwy gefnogi’r prosiect hwn sy’n cael pobl ifanc i ymgysylltu â gweithgareddau sy’n ymwneud â’r Arctig. Diolch Christy a Luka.” Mae’r llyfr yn cael ei ddosbarthu i Aelodau Senedd Ewrop ac mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer arddangosfeydd yn Zagreb, Llundain ac Oslo. Rwy’n ffyddiog

Tynnwyd y llun gan Luka Tomac

y gall dyfodol twristiaeth oresgyn ei thraddodiad hedonistaidd a dod yn fwy cynaliadwy a chyfrifol. Drwy ganolbwyntio ar gadw hunaniaethau a diwylliannau, dathlu pethau sy’n unigryw a chadw pethau sy’n nodweddu lleoedd yn benodol, gall cyrchfannau greu perthynas ystyrlon hirdymor gyda’u hymwelwyr a bydd yr ymwelwyr yn eu tro yn dechrau sefydlu perthynas fwy personol ac ystyrlon â’r mannau maen nhw’n ymweld â nhw.

Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 9


Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddychwelyd at addysg Mae Tîm Ehangu Mynediad Met Caerdydd yn ceisio sicrhau bod pobl o bob oed, o bob cefndir neu grŵp ethnig yn cael cyfle teg a chyfartal i astudio yma gyda’n cefnogaeth. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau y dylai pawb gael mynediad i Addysg Uwch os ydynt yn ddigon penderfynol o wneud hynny a bod ganddynt yr awydd a’r sgiliau i gael gwneud hynny. Dyma Julian Hall i ddweud wrthym sut roedd Ehangu Mynediad wedi’i helpu i gyrraedd y nod. 10 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013


Julian Hall yw fy enw i, rwy’n 38 oed ac yn fyfyriwr amser llawn. Mae anabledd gennyf erioed ac rwy’n defnyddio cadair olwyn drwy’r amser. Rhwng 5 a 12 oed roeddwn mewn Addysg Arbennig. Wedi hynny, derbyniais addysg brif-ffrwd a gadawais yr ysgol yn 1989 ag un Safon U mewn Astudiaethau Cyfrifiaduron. Ar y pryd nid oedd fawr o awydd ynof i fynd nôl i’r ysgol a, heb wybod bod opsiynau gennyf ar wahân i radd, dewisais fynd i chwilio am waith. O edrych nôl, rwyf yn teimlo bod hyn yn gamgymeriad ond taswn i wedi cael y cyngor iawn yn yr ysgol, byddwn yn gwybod am yr opsiynau OND/HND oedd ar gael i fi. Felly, yn ystod fy swydd gyntaf fe

wnes i astudio ar gyfer HNC mewn Busnes a Chyllid yn Athrofa Addysg Uwch Caerdydd (Met Caerdydd bellach). Yn ystod y cyfnod yma, oherwydd fy Safon U, cefais fod pobl yn chwilio amdanaf pan wnaeth y cyfrifiaduron dorri i lawr. Gwnaeth hyn i fi ymddiddori mewn TG unwaith eto. Felly mewn Cymorth TG roedd fy ail swydd ac roedd y maes hwn yn fwy at fy mhlas i ddechrau. Fodd bynnag, bu rhaid i fi adael oherwydd straen wedi bron 7 mlynedd ac roedd rhai dewisiadau gennyf i’w gwneud. Ydw i’n gweithio i fi fy hun, i rywun arall neu’n gwella fy nghymwysterau?

Dewisais Met Caerdydd gan fy mod wedi astudio yno o’r blaen. Roeddwn yn gyfarwydd â’r lle ac yn ymwybodol bod y staff yn gyfeillgar ac yn broffesiynol ac roedd cynnwys y cwrs yn ddiddorol i fi. Defnyddiais yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn benodol oherwydd fy anabledd a hefyd oherwydd profedigaeth gan i mi golli fy nhad ynghynt. Llwyddais i raddio â gradd BSc (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn Datblygu Meddalwedd. Mae manteision Addysg Uwch i fi o leiaf yn weddol amlwg. I ddechrau, rydych yn ennill cymhwyster cydnabyddedig y bydd cyflogwyr yn edrych yn ffafriol arno. Peth llai amlwg yw’r rhwydweithio sy’n digwydd gyda myfyrwyr eraill a’r staff addysgu. I gloi, fe ddwedwn wrth unrhyw oedolyn o ddysgwr – ewch amdani! Efallai y cewch bod y cydbwysedd yn lletchwith ar y dechrau ond nod y staff addysgu a’r staff cymorth i gyd yw eich helpu i gyrraedd eich nod chithau. Dydyn nhw ddim yma i’ch addysgu ac yna i’ch profi i gael gwybod beth na wyddoch; maen nhw yma i gynorthwyo eich dysgu er mwyn profi beth rydych chi yn ei wybod.

I gael rhagor o wybodaeth ar Ehangu Mynediad, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/wideningaccess Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 11


Oratori praemuniet adfabilis rures, ut adlaudabilis fiducias neglegenter insectat concubine. Pompeii satis lucide iocari apparatus bellis, utcunque pessimus saetosus cathedras adquireret agricolae. Fragilis quadrupei miscere bellus saburre. Parsimonia fiducias vix neglegenter iocari ossifragi, etiam adfabilis oratori lucide circumgrediet Aquae Sulis, quod Pompeii deciperet Caesar. Pretosius umbraculi corrumperet Pompeii, quamquam Canada (62 o Lysgenhadon) zothecas suffragarit cathedras, ut utilitas

oratori miscere matrimonii, quamquam plane parsimonia apparatus bellis adquireret satis perspicax agricolae. Vix saetosus ossifragi circumgrediet umbraculi, etiam apparatus bellis senesceret fiducias, quod fragilis agricolae celeriter fermentet apparatus bellis. Ossifragi insectat chirographi, iam parsimonia rures satis lucide agnascor concubine. Rures adquireret agricolae, etiam plane perspicax quadrupei verecunde vocificat adfabilis saburre. Apparatus bellis suffragarit lascivius oratori. Verecundus concubine circumgrediet syrtes, quod Pacistan (417 o Lysgenhadon)

MAE EISIAU: Llysgenhadon Cyn-fyfyrwyr Rhyngwladol

Ewrop (2,146 o Lysgenhadon) America (109 o Lysgenhadon)

Allwedd:

 Nifer y Llysgenhadon

Cyn-fyfyrwyr Rhyngwladol yn y rhanbarth De America (109 o Lysgenhadon)

12 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013


Oratori praemuniet adfabilis rures, ut adlaudabilis fiducias neglegenter insectat concubine. Pompeii satis lucide iocari apparatus bellis, utcunque pessimus saetosus cathedras adquireret agricolae. Fragilis quadrupei miscere bellus saburre. Parsimonia fiducias vix neglegenter iocari ossifragi, etiam adfabilis oratori lucide circumgrediet Aquae Sulis, quod Pompeii deciperet Caesar. Pretosius umbraculi corrumperet Pompeii, quamquam zothecas suffragarit cathedras, ut utilitas oratori miscere matrimonii, quamquam plane parsimonia appara-

tus bellis adquireret satis perspicax agricolae. Vix saetosus ossifragi circumgrediet umbraculi, etiam apparatus bellis senesceret fiducias, quod fragilis agricolae celeriter fermentet apparatus bellis. Ossifragi insectat

Os ydych am wybod mwy am Gynfyfyrwyr Met Caerdydd yn eich ardal chi neu am ddod yn llysgennad: web: www.cardiffmet.ac.uk/ InternationalAlumni e-bost: alumni@cardiffmet.ac.uk

Tseinav (302 o Lysgenhadon)

India (1,916 o Lysgenhadon)

Awstralia (42 o Lysgenhadon)

Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 13


Cwrdd â’r Gryffalo ofnadwy! Mae’n ddiwrnod llwyd iawn ym mis Ebrill; rwyf wedi gwisgo fy esgidiau glaw, fy nghot law a’m het ac rwy’n mynd i gwrdd â Chantelle Haughton, darlithydd yn yr Ysgol Addysg, Lee Thomas, cyn-fyfyriwr a Phennaeth Ysgol Gynradd Meadowlane ynghyd â disgyblion yr ysgol honno ond does gen i ddim syniad beth sy’n aros i mi yno…

14 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013


Tynnwyd y llun gan Tin Lee www.tinleephoto.com

Y

n rhifyn 2010 o gylchgrawn y cyn-fyfyrwyr y gwelwyd erthygl ar Ysgolion y Goedwig, dull dysgu o Sgandinafia sy’n pwysleisio darganfod â’r plant yn y canol ac yn arwain, mewn safle awyr agored. Mae heddiw’n gyfle gwych i gael gweld sut mae’r prosiect wedi datblygu dros y tair blynedd ddiwethaf gan fod Lee Thomas, Pennaeth Ysgol Gynradd Meadowlane, wedi bod yn ymwneud â’r prosiect hwn am flwyddyn gyfan ac mae diddordeb gennyf i gael gweld beth mae e’n feddwl.

“Mae wedi bod yn fraint o’r mwyaf gweld dosbarth o blant yn ymweld ag ardal Ysgol y Goedwig Met Caerdydd dros flwyddyn gyfan. Fe wnaeth hyn eu galluogi nid yn unig i wneud yr holl bethau roeddwn i’n gallu eu gwneud yn blentyn, ond roedden nhw’n gallu gweld y tymhorau’n mynd a dod a’r ffordd mae natur yn delio â’r tymhorau. Bu rhaid iddyn nhw ddefnyddio’u dwylo i ddysgu sgiliau newydd, adeiladu den, ysgolion, offer, gwelyau, pebyll a thanau i enwi ond ambell un. Maen nhw’n gorfod datrys problemau anodd a gwneud penderfyniadau sydd ag effaith ar unwaith ar bobl eraill o fewn y dosbarth neu’r grŵp. Bu rhaid iddyn nhw gymryd rolau arweiniol o fewn eu grwpiau tra’n bod yn ddiplomyddol gan gymryd cam yn ôl weithiau a gwrando ar syniadau plant eraill. Mae’r plant wedi dysgu cymaint o sgiliau newydd ac fe wnaethon nhw fwynhau pob munud yn fawr iawn.” Mae’r prosiect ei hun yn ymwneud â helpu plant ysgol lleol, ond mae hefyd yn helpu myfyrwyr presennol Met Caerdydd. Dyma Melissa Almukhtar, BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod

Cynnar ac Addysg yn dweud sut brofiad oedd hyn iddi hi: “Mae wedi fy ngalluogi i ddeall ac i dystiolaethu bod pob plentyn yn wahanol a bydd yn profi amgylchedd awyr agored mewn ffordd sy’n bersonol iddyn nhw. Roedd yn ddiddorol, hefyd, gweld eu hemosiynau cyn mynd i’r goedwig. Roedd hyn yn gyffrous i rai ac roedd rhai yn nerfus ond aeth hyn i ffwrdd wrth i’r prosiect symud yn ei flaen.” Yr argraff gefais yn bendant nad oedd y plant yn nerfus pan es i draw i weld y grŵp lle roedd Mr Thomas yn darllen y Gryffalo iddyn nhw yn y gadair dweud-straeon bren. Wedi i’r stori orffen, rhannodd y plant yn dimau i dwrio, casglu brigau, dail a phlanhigion i wneud eu Gryffalo dychrynllyd nhw eu hunain, yn grafangau a phopeth! Gyda’r agwedd tuag at ddysgu heddiw sy’n orymwybodol o iechyd a diogelwch, meddyliais mor ofnus gallai rhai o’r myfyrwyr fod gyda phlant mor ifanc y tu allan i gyfyngiadau’r ystafell ddosbarth. Mae Miriam Bowen, BA (Anrh) Astudiaeth Plentyndod Cynnar ac Addysg, yn esbonio: “Fe wnaeth hyn fy nysgu y gall plant mor ifanc â hynny fod yn ddiogel yn ardal y goedwig, sut i reoli grŵp bach mewn amgylchedd awyr agored, a rhoddodd yr hyder i fi i arwain fy ngr p wrth chwilio am ddeunyddiau ac ati. Yn ogystal, fe wnaeth fy nysgu sut i gael plant i ddefnyddio’u dychymyg drwy eu gadael i fynegi eu hunain a hefyd i ofyn rhai cwestiynau i helpu i wella’u datblygiad yn ogystal â’u sgiliau.” Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 15


Wrth i ni anturio i mewn, mae Lee Thomas yn dweud wrthyf sut mae’n anrhydedd i ddychwelyd i’w hen Brifysgol a gweld y genhedlaeth nesaf o athrawon yn gweithio gyda’r plant. “Rwy’n teimlo’n gymwys iawn i werthuso’u rolau o fewn y gwersi a’u helpu i ddatblygu'r ffordd y maen nhw’n addysgu plant ifanc.” O’r diwedd, rydym yn cyrraedd llecyn agored yn y coed ac mae darnau o goed yno i’w defnyddio fel meinciau lle mae’r plant yn eistedd a bydd llaeth a bisgedi yn cael eu dosbarthu a bydd tawelwch bodlon yn disgyn dros y grŵp. Nid yw bod yn yr awyr agored yn ddim byd newydd ond mae cynnal dosbarthiadau yn yr awyr agored yn newid mawr i’r sefyllfa draddodiadol y bydd rhai pobl yn ei ystyried yw dysgu ffurfiol, er na welais i ddim ond dysgu a chreadigrwydd gan y dosbarth. Mae diddordeb gen i i gael gwybod beth mae Lee yn meddwl am y bobl sy’n amau gwerth hyn.

W

edi i bob grŵp wneud eu Gryffalo o’r hyn roedden nhw wedi’i gasglu a’i esbonio wrth ei gilydd, dyma ni’n mynd i ran fwy tywyll, frawychus o’r goedwig. Ond fe wnaeth sawl un o’r plant fy sicrhau nad oes dim angen poeni. Diolch eu bod nhw yno i’m diogelu rhag unrhyw Gryffalo sy’n llechu yno ac a allai fod yn cuddio yn y perthi.

16 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013

“Mae’n drueni bod rhai pobl yn dal i weld nad yw’r math yma o ddysgu yn ddigon ffurfiol i godi safonau ond rwy’n teimlo’n gryf er mwyn codi safonau o fewn addysg yn yr ysgolion mae’n bwysig dros ben bod plant yn deall y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnom ar gyfer bywyd, ac nad oes dim ffordd well i ddefnyddio’r amgylchedd awyr agored lle y bydd plant yn teimlo’n rhydd ac yn cael llawer o hwyl wrth ddysgu.”


Amlygodd Martin Cook, aelod arall o dîm Ysgol y Goedwig ac arweinydd prosiect Teddy Bears’ Picnic, rhai o gynlluniau’r dyfodol ar gyfer y ganolfan dysgu awyr agored ar gyfer ysgolion lleol a myfyrwyr prifysgol y mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, The Waterloo Foundation ac Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson, yn ei wneud yn bosib: “Byddai canolfan dysgu awyr agored yn rhoi cyfleoedd i ystod o gyrsiau a sesiynau sgiliau ar gyfer staff y Brifysgol. Byddai hyfforddiant Ysgol y Goedwig yn datblygu drwy gynnig hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar gyfer dyfarniadau lefel 1 a lefel 3 Ysgol y Goedwig. Byddai athrawon a staff cymorth yn derbyn datblygiad proffesiynol parhaus ar agweddau dysgu awyr agored megis rheoli safle; datblygu sgiliau gwaith pren gwyrdd; gwella llythrennedd emosiynol; a llawer mwy. Byddai partïon ysgol yn gallu ymweld â’r ardal goediog ar gyfer rhaglenni megis Teddy Bears’ Picnic, rhaglen Earth Education sy’n helpu plant ifanc i ddeall anghenion bywyd. Yn ystod gwyliau’r haf, gellid rhedeg ‘gwersylloedd byw yn yr awyr agored’ i blant ifanc gyda chefnogaeth myfyrwyr Prifysgol, fydd yn eu galluogi i wella’u sgiliau gweithio gyda phlant gan gynyddu eu cyflogadwyedd posib.

Tynnwyd y llun gan Tin Lee www.tinleephoto.com

Wrth i ni wneud ein ffordd yn araf allan o’r goedwig ddychrynllyd heb i’r Gryffalo ymosod arnom, diolch byth, a Lee yn dal llaw un o’r plant yn dynn, rwy’n meddwl ei fod e mor ofnus â fi, mae e’n dweud wrthyf ei fod yn gobeithio y bydd y prosiect yn parhau. Roedd gwahaniaeth mawr yng ngwedd ac ymddygiad y plant oedd yn rhan o’r prosiect, ac mae wedi bod yn bleser gweithio gyda rhai pobl wych.” Felly, i gloi, hoffwn ychwanegu beth ddwedodd Ceri Nicolle, BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar ac Addysg, wrthyf a oedd yn fewnwelediad gwirioneddol i Ysgol y Goedwig; Athro: Felly blant pa greaduriaid rydych yn disgwyl eu gweld yn y coedwigoedd hyn? Bachgen: GRUFFALO!!! Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 17


Y berthynas rhwng Cerameg a Cherflunio Mae Jeffrey Jones yn eistedd yn ei swyddfa gysurus ar ail lawr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ar Gampws Gerddi Howard. O’i flaen mae pentwr o bapurau wedi’i drefnu’n ofalus iawn. “Fe wnes i radd Celfyddyd Gain amser maith yn ôl yng Ngholeg Polytechnig Trent yn Nottingham. Wedyn fe wnes i gwrs hyfforddi athrawon ac fe wnes i wahanol bethau. Ymhen tipyn fe es i i weithio yn y Gwasanaeth Iechyd yn therapydd arlunio mewn iechyd meddwl am bron 20 mlynedd,” meddai mewn acen Pen-y-bont feddal iawn. “Tua diwedd y cyfnod yna, cymerais flwyddyn allan a des i yma i Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd i wneud cwrs MA Cerameg. Es i nôl i’r gwaith yn y Gwasanaeth Iechyd yn rhan-amser a dechreuais wneud PhD. Roedd y PhD hwnnw ar hanes cerameg stiwdio’r 20fed Ganrif. Fe wnes i hynny ym Mhrifysgol Aberystwyth. Pan oeddwn yn gorffen y PhD, daeth swydd yma yn Gymrawd Ymchwil. Roedd hynny yn 1998. Roeddwn yn ffodus i gael newid gyrfa mewn cyfnod hwyr yn fy mywyd. Mae wedi gweithio’n iawn i mi.”

G

waith ymchwil yw’r rhan fwyaf o’r gwaith diweddar yn yr Ysgol yn ogystal ag yn ystod y cymrodoriaethau y mae wedi’u cwblhau. Mae hynny’n golygu nad yw e wedi ymarfer fel artist am gryn amser.

18 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013

“Fe wnes i hyfforddi i ddechrau yn artist cain mewn cerflunio. Pan wnes i fy MA, roedd hynny mewn cerameg ac ymarfer stiwdio. Mae fy nghefndir mewn gwneud pethau ond darn theori oedd y PhD i gyd,” meddai. “Un o’r pethau a ddigwyddodd pan ddes i i Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd i wneud fy MA oedd i fi ddarganfod fy mod yn hoffi ysgrifennu. Roedd hyn yn dipyn o syndod i fi. Fyth oddi ar hynny, mae fy ymchwil yn ysgrifenedig yn hytrach nag yn ymarferol. Efallai pan fyddaf wedi ymddeol gallai ymarfer fel artist fod yn rhywbeth byddaf yn dychwelyd ato.”


Mae ymchwil Jones am yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi ymwneud â’r berthynas rhwng cerameg a cherflunio. Mae’r diddordeb yma yn deillio o’r ymchwil a welodd golau dydd yn ei lyfr Studio Pottery in Britain 1900-2005, a gyhoeddwyd yn 2007 ac a ddangosodd fod diddordebau crochenwyr a cherflunwyr ym Mhrydain wedi gorgyffwrdd sawl gwaith yn ystod y 105 o flynyddoedd dan sylw. “Roeddwn yn ffodus i dderbyn cymrodoriaeth ymchwil ymweld yn Athrofa Henry Moore yn Leeds sy’n athrofa ar gyfer astudio cerflunio. Mae diddordeb mawr ganddyn nhw mewn archwilio sut mae cerflunwaith yn gorgyffwrdd â’r celfyddydau gweledol eraill; felly mae diddordeb ganddyn nhw mewn, er enghraifft, y berthynas rhwng cerflunio a phensaernïaeth,” esbonia. “Roedd y ffaith fy mod am edrych ar y berthynas rhwng cerameg a cherflunio yn apelio atynt.”

Mae’r diddordeb yn y berthynas rhwng ceramegyddion a cherflunwyr yn troi o gylch y syniad bod ceramegyddion yn aml yn ymdrechu i gael dod yn rhan o fyd cerflunio, er bod eu disgyblaethau’n cydgyfeirio i raddau helaeth. “Mae llawer o enghreifftiau o grochenwyr a cheramegyddion yn gwneud gwaith sy’n gerflunio yn eu barn nhw. Maen nhw’n ei chael hi’n anodd cael eu derbyn ac yn rhoi eu gwaith yn yr orielau a’r arddangosfeydd hynny lle y caiff cerflunio ei arddangos fel arfer,” meddai Jones. “Mae’r rheswm pam y bydd hyn yn digwydd yn fy niddori. Mae’n ymwneud yn rhannol â’r amheuon yngl n â’r deunydd. Mae’n beth rhyfedd i’w ddweud ond ni chaiff clai ei dderbyn bob amser yn ddeunydd dilys ar gyfer cerflunio. Neu, os caiff ei dderbyn, caiff ei drawsnewid i rywbeth arall: wedi’i wneud mewn clai, wedi’i gastio mewn efydd.”

Marianne de Trey Shinners Bridge Pottery Llestri coffi pridd Canol y 1950au

Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 19


Waistel Cooper Tri llestr crochenwaith caled 1960au - 1980au

20 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013


N

i fyddai neb yn gallu’ch beio am beidio â deall y gwahaniaeth rhwng cerflunio a cherameg. A dweud y gwir, mae’n gwestiwn y bydd llawer o bobl yn ei ofyn.

“Y gwahaniaeth mwyaf yw y caiff cerameg ei ddiffinio yn unol â’r deunydd. Mae cerameg yn golygu pethau a wnaed o glai. Mae ystod enfawr o bethau y bydd ceramegyddion yn eu gwneud: bydd rhai’n gwneud llestri traddodiadol, bydd rhai’n gwneud gwaith y gellir ei alw’n ddigon teg yn gerflunio, ond mae e i gyd yn dod o dan y term cyffredinol cerameg” meddai. “Mae cymdeithasau a sefydliadau, cyfnodolion a chylchgronau ar gael sydd i gyd yn cefnogi cerameg. Mae’n ddisgyblaeth ddigon llewyrchus. Ar y llaw arall, pan feddyliwch am gerflunio, nid yw’r deunydd yn ei ddiffinio. Slawer dydd, y disgwyl fyddai mae’n debyg i gerflunwyr weithio mewn carreg, ond mae pethau wedi newid erbyn hyn. Mae’r term cerflunio yn cynnwys cymaint o bethau ac nid oes cyfyngiad arno mewn unrhyw ystyr. Mae cerameg wedi’i diffinio am fod rhaid i gerameg ddefnyddio deunydd penodol ond nid yw’n ofynnol i gerflunio wneud hynny.” Bydd cwestiwn y deunydd yn sail i waith ymchwil Jones mewn cerameg yn y dyfodol.

“Rwyf am edrych yn fwy manwl o lawer ar yr agweddau tuag at ddefnyddio clai. Drwy fynd nôl i’r 1920au a’r 1930au rwyf am edrych ar y mathau o ffyrdd roedd pobl yn defnyddio clai, a’r agweddau oedd gan feirniaid a sylwebyddion tuag at ddefnyddio clai,” meddai. “Rwyf am geisio olrhain hanes hynny hyd at y presennol i gael gweld beth ddigwyddodd yno. Mae fy ffocws lawer yn fwy ar y deunydd ei hun. Dyna’r ffordd mae’n mynd.” O ystyried ei swydd yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, mae’n naturiol bod cerameg yn bwnc sy’n agos at galon Jones. Mae’n canmol penderfyniad yr Ysgol i gefnogi’r cyrsiau cerameg ar adeg pan na wnaeth ysgolion celf eraill yn y DU wneud hynny. “Ni yw’r olaf yn y DU, a dweud y gwir, o ran ein cryfder a’n hehangder ac o ran ein bod yn un pwnc. Mae llawer o fannau lle gallwch astudio cerameg ar ffurf cwrs gradd ehangach. Dyma’r lle arwyddocaol olaf yn y DU lle gallwch astudio cerameg yn ddwys fel un pwnc ac rwy’n credu bod hynny’n rhoi profiad gwaith rhyfeddol i’r myfyrwyr sy’n dod yma,” meddai. “Mae’r pwnc yn gryfder mawr o fewn yr Ysgol. Mae’n destun clod mawr i’r staff ei fod wedi goroesi ac yn destun clod i Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd hefyd sydd wedi parhau i’w gefnogi ar adeg pan welwyd cyrsiau cerameg eraill yn y DU yn diflannu neu’n cael anhawster parhau.”

Robin Welch Tri llestr crochenwaith caled 1960au hwyr, 1970au cynnar

Diolch i Marc Thomas am ysgrifennu’r darn a diolch hefyd i gylchgrawn ar-lein yr Ysgol Gelf a Dylunio cardiff-school-of-artanddesign.org/magazine

Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 21


Sut i droi eich traethawd hir yn fusnes newydd

catelli incredibiliter verecunde iocari aegre utilitas Oratori praemuniet adfabilis rures, ut adlaudabilis fiducias, etiam Augustus miscere matrimonii. Ossifragi fiducias neglegenter insectat concubine. Pompeii satis circumgrediet tremulus cathedras. Ossifragi adquirlucide iocari apparatus bellis, utcunque pessimus saeeret pessimus saetosus matrimonii, utcunque Pompeii tosus cathedras adquireret agricolae. spinosus corrumperet Caesar. Fragilis quadrupei miscere bellus saburre. Bob blwyddyn bydd y myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yn cwblhau eu Fiducias amputat adlaudabilis agricolae. Suis iocari Parsimonia fiducias vix neglegenter iocari ossifragi, traethodau hirlucide ac rydyn ni’nAquae synnu yn aml arapparatus ansawdd tremulus bellis.eu gwaith a’r etiam adfabilis oratori circumgrediet Medusa imputat vix adfabilisbydd catelli. Oratori Sulis, quod Pompeii deciperet Caesar. amrywiaeth diddordebau sydd ganddynt. Ond weithiau y circumgrediet saetosus syrtes. Quinquennalis quadrupei sufPretosius umbraculi corrumperet Pompeii, quamquam prosiectau’n dal i dyfu. fragarit ossifragi, et incredibiliter saetosus apparatus zothecas suffragarit cathedras, ut utilitas oratori misbellis deciperet verecundus agricolae. Zothecas neglecere matrimonii, quamquam plane parsimonia apparagentus ter belmislis cere matri-

adquireret satis perspicax agricolae. Vix saetosus ossifragi circumgrediet umYma mae braculi, etiam apparatus Jordan yn ateb bellis senesceret fiducias, quod fragilis agricolae rhai o’n celeriter fermentet apparacwestiynau tus bellis. Ossifragi insectat chirographi, iamyparsimoO ble daeth syniad i ar lucide agnia edrych rures satis lawfeddygaeth? Mae’n nascor concubine. Rures stori hir ond fe wnaf i fi adquireret agricolae, etiam ngorau i roi’r fersiwn plane quadrupei fer perspicax i chi. verecunde vocificat adfaPan oeddenlascivius ni’n dewis ein bilis saburre. Apparatus bellis suffragarit oran 2010 pynciau traethawd, tori. Verecundus concubine circumgrediet syrtes, dechreuodd yn ystyried y quod cathedras satis roeddwn gulosus quadrupei, Jordan Vanagnascor Flute syniad o fynd yn ar ei brosiect blwyddyn comiter deciperet verecundus etiam bellus concubine llawfeddyg ryw ddydd. olaf yn edrych ar catelli adquireret incredibiliter verefiducias. Fragilis Roeddwn yn ymwybodol berfformiad llawdriniaeth o’r ffaith bod fy cundus syrtes. Lascivius suis agnascor tremulus umtwll clo. Oddi ar iddo ngorffennolfiducias, academaidd braculi. Cathedras spinosus praemuniet ut raddio, mae Jordan wedi yn llai na disglair ac felly bellus saburre miscere satis adfabilis concubine. Lastroi ei draethawd yn roedd angen gwneud fusnessyrtes newydd yn civius praemuniet Augustus, iam zothecas inrhywbeth arbennig er cefnogi hyfforddiant sectat Caesar, ut rures agnascormwyn concubine. Fragilis cael fy nerbyn llawfeddygon. catelli praemuniet rures, etiam mewn ossifragi vixFeddygol. fortiter Ysgol miscere Aquae Sulis, quamquam incredibiliter perspicax agricolae praemuniet saburre. Aegre parsimonia

Y

22 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013

monii. Pompeii satis fortiter agnascor fiducias, ut cathedras imputat plane adfabilis chirographi. UmbraAr beth edrychodd Yr hyn roeddem am ei culi miscere parsimonia rures, iam verecundus apparaeich traethawd? wneud oedd ail greu’r Roeddwn am gael gweld a amgylchiadau hyn i gael tus bellis infeliciter senesceret agricolae, utcunque oedd ynconubium bosib rhagfynegi gweld sut roedden nhw’n catelli santet satis saetosus matrimonii, et pa mor dda y byddai effeithio ar berfformio lascivius cathedras divinus miscere parsimonia chirhywun yn gwneud tasgau syml. rographi. Augustus adquireret concubine. Saetosus llawdriniaeth twll clo, neu saburre incredibiliter neglegenter insectatfawr Pompeii, laparosgopi, drwy Un broblem oedd ddefnyddio cyfres o agricolae conubium cael mynediad i’r offer semper verecundus santet Ocbrofion gwybyddol. llawfeddygol roedd ei tavius. Fiducias circumgrediet Medusa. i fesur perfformiad. Aquae Sulis comiter deciperet angen satis adlaudabilis chiPan fyddwch yn gwneud Yn y pen draw, fe wnes i rographi, quod vix quinquennalis concubine celeriter llawdriniaeth drwy adeiladu fersiwn cartref o’r fermentet rures, semper Caesarefelychyddion incredibiliter£10,000 frugaliter ddefnyddio’r technegau llawfeddygol twll clo sy’n cael eu defnyddio yn agnascor zothecas. newydd, mae’rchirographi maes dan lucideyrdeciperet ysbytai. (Aumbraculi. bod yn hollol Plane fragilis sylw i’w weld ar sgrin sy’n Octavius fortiter insectat syrtes.onest, doedd hwn yn ddim bell oddi wrth y mwy na blwch pren a Adfabilis apparatus bellis tremulus syrtes. llawfeddyg, yn wahanol i agnascor chamera gwe ynddo.) Adfabilis rures suffragarit oratori, ut saburre frugaliter lawdriniaeth agored lle y Fodd bynnag, pan rowch gwneir y toriad ac y gwneir o efeiliau laparosgopig agnascor cathedras, semper vixbâr bellus catelli infeliciter y llawdriniaeth eimatrimonii, hun yn yn y blwch wneud driliau circumgrediet ut Aquae Sulisi miscere inuniongyrchol o flaen llinell sylfaenol, yr un yw’r credibiliter parsimonia catelli, quamquam tremulus olwg go iawn y profiad. matrimonii iocariycatelli. llawfeddyg. Bydd rhan Rures spinosus circumgrediet oratori. Saburre insectat fwyaf o lawfeddygon, os Augustus. I gael gwybod mwy am gwmni Jordanquadrupei, www.inovus.org nad pob un, yn verecunde cael Medusa satis adquireret iam trafferth wrth golli’r bellis corrumperet quadrupei, et lascivius apparatus persbectif tri dimensiwn apparatus bellis divinus praemuniet catelli. Umbraculi a’r canfyddiad o ddyfnder.


Yna cafodd pob un o’r cyfranogion ar y tasgau sylfaenol hyn eu hamseru a chafodd y canlyniadau eu cymharu â chanlyniadau’r profion gwybyddol. Beth oedd fy nghasgliadau? Dangosodd y canlyniadau mai gallu gweld-ofodol oedd y dangosydd mwyaf cywir o berfformiad sylfaenol, a’r gallu gyda’r llaw yn dilyn yn agos. Byddai’n ddiddorol gweld sut gallai’r profion hyn gael eu defnyddio yn rhan o’r broses ymgeisio am swyddi llawfeddygol. Beth am y gefnogaeth gawsoch? Efallai dylwn ddechrau gyda Dr Walker. Rhoddodd e fwy o gefnogaeth i fi nag y gallwn i fod wedi gofyn amdano, fe wnaeth e gredu ynof i o’r dechrau i’r diwedd gyda phrosiect mor ‘beryglus’. Roedd y Brifysgol yn gefnogol dros ben a chefais bob cymorth ac adnoddau roedd eu hangen i gwblhau’r prosiect. Cefais gefnogaeth gant y cant. A dweud y gwir alla i ddim cofio un aelod o’r staff yn dweud wrthyf nad oedd yn bosib er y gallen nhw fod wedi credu hynny! Pryd sylweddoloch chi y gallai fod busnes gennych? Gwnes i ddim! Dau o’m ffrindiau agosaf, sy’n bartneriaid busnes bellach, awgrymodd ein bod yn mynd am gystadleuaeth menter pobl ifanc. Nhw ddwedodd cyn lleied o amser y byddai llawfeddygon yn ei dreulio yn hyfforddi gan nad oeddent yn gallu defnyddio’r offer hyfforddi i wneud hynny. Roedd y syniad yn un syml, roeddem am wneud yr efelychyddion yn fwy hygyrch ac, felly, dyma ni’n dechrau creu blwch hyfforddiant llawfeddygon cludadwy cynta’r byd. Sut mae’r busnes yn datblygu? Rydym wedi bod yn mynd o nerth i nerth oddi ar i ni ddechrau masnachu ym mis Awst 2012. Nawr mae gennym nifer o efelychyddion o’r fersiynau USB ac iPad cludadwy hyd at ein fersiwn troli mwy cymhleth sydd o fwy o ddiddordeb i ysbytai a sefydliadau. O’r peiriant hyfforddi

cyntaf, erbyn hyn rydym wedi dechrau gweithio ar efelychyddion sy’n canolbwyntio ar feysydd llawfeddygol eraill megisendofasgwlar ac arthrosgopi. Mae’r gwerthiant yn dda iawn ar-lein i unigolion a hefyd i ysbytai. Cwblhawyd y gwaith ar ein labordy sgiliau llawfeddygol cyntaf ychydig wythnosau yn ôl ac mae dau arall ar y ffordd yn ystod y mis nesaf. Mae’r peiriannau hyfforddi wedi agor y drws i lawfeddygon dan hyfforddiant drwy roi amser iddyn nhw ar offer na fydden nhw’n gallu ei ddefnyddio fel arall. Mae’n debyg bod angen tua 30,000 o oriau hyfforddi mewn maes penodol i gael dod yn hyddysg, hyd yn oed mewn chwaraeon. Felly, os gallwn helpu llawfeddygon i gyrraedd y targed, yna ar ryw lefel rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywyd eu cleifion hefyd.

“pynciau gwybyddol eraill drwy drafodaeth”. Taniodd hyn fy niddordeb o’r dechrau yn gymhwysiad diddorol o seicoleg wybyddol i broblem bwysig go iawn. Fodd bynnag, roeddwn yn ymwybodol o’r heriau sylweddol y byddai Jordan yn eu hwynebu, yn enwedig o ran cael gafael ar offer addas ar gyfer gwneud arbrofion. Felly, pan ddaeth â’r prototeip cyntaf roedd e wedi’i adeiladu ei hunan ataf, cafodd hyn argraff arnaf ac oddi yno roeddwn yn gwybod ei fod yn “game on”. Dyma’r prosiect israddedig mwyaf creadigol rwyf wedi’i arolygu yn ystod fy amser mewn Seicoleg. Rwy’n falch iawn o lwyddiannau Jordan wedi iddo raddio. Rydym yn gobeithio gweithio gyda’n gilydd cyn bo hir (prosiect i fyfyriwr brwd arall efallai?) i wneud mwy o ymchwil yn y maes diddorol hwn.”

Bu’r ymateb i’r cwmni ac i’n cynhyrchion yn eithriadol, nid yn unig oherwydd yr ydym wedi’i gyflawni ond am ein bod wedi’i wneud e a ninnau’n ddau fyfyriwr meddygol ac un person â gradd mewn seicoleg.

Yn ôl Geraint Davies, ein huwch-dechnegydd: “Rwy’n falch i gael bod yn rhan o Adran Seicoleg Gymhwysol Met Caerdydd ac mae cael helpu pob un o’n myfyrwyr blwyddyn olaf i gwblhau eu prosiectau yn rhoi boddhad enfawr i fi. Mae’n gyffrous iawn gweld beth wnân nhw. Mae’n wych gweld llwyddiant Jordan wedi iddo raddio o ran ei brosiect blwyddyn olaf. Rwy’n falch dros ben fy mod wedi gallu ei gefnogi mewn ffordd fach gyda hyn, a phwy fasai’n meddwl y byddai blwch pren yn arwain at gymhorthyn hyfforddi mor llwyddiannus ar gyfer llawfeddygon.”

Ai dyma’ch gwaith amser llawn? Dechreuais weithio’n amser llawn i’r cwmni ym mis Tachwedd wedi gadael cwmni fferyllol mawr. Roeddwn yn chwilio am bethau mwy a gwell. Sut rydych yn gweld y syniad gwreiddiol yn datblygu? Rydym eisoes wedi dechrau gweithio ar nifer o efelychyddion eraill. Pwy a ŵyr! Mae cymaint o syniadau gennym o’r hyn yr hoffem ei wneud ond amser a ddengys. Yr unig beth y gallaf ei ddweud ar hyn o bryd yw ein bod yn bwriadu chwyldroi hyfforddiant llawfeddygol yn gyfan gwbl ledled y byd.

Diolch i Seicoleg Met Caerdydd am yr erthygl www.cardiffmet.ac.uk/ psychologyproject

Meddai Dr Walker, goruchwyliwr Jordan: “Daeth Jordan ataf cyn dewis prosiect y traethawd a gofynnodd a oedd yn bosib gwneud ei syniadau ar gyfer efelychu llawfeddygol o dan bennawd Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 23


Datblygu dull ble mae’r defnyddiwr yn ganolog er mwyn gwella prostheses canser y fron eret pessimus saetosus matrimonii, utcunque Pompeii Oratori praemuniet adfabilis rures, ut adlaudabilis spinosus corrumperet Caesar. fiducias neglegenter insectat concubine. Pompeii satis Mae’r elusen yn cynnig prostheses penodol ar gyfer yr Yn y DU caiff mwy na 50,000 o Fiducias amputat adlaudabilis agricolae. Suis iocari lucide iocari apparatus bellis, utcunque pessimus saecefnogaeth, cyngor a thriniaeth i wyneb a’r corff sy’n ffitio’n well, bobl y flwyddyn wybod eu bod tremulus apparatus bellis. tosus cathedras adquireret agricolae. gleifion canser, gwybodaeth ar ond nid oes cymaint o wybodaeth yn dioddef â chanser y fron a Medusa imputat catelli. Oratori circumFragilis quadrupei bellus sut i osgoi canser a chyllid ar gyfer a vix adfabilis bydd tua 20,000 ynmiscere cael toriad i’r saburre.am ddisgwyliadau’r defnyddwyr grediet saetosus syrtes. Quinquennalis quadrupei sufParsimonia fiducias vix neglegenter iocari ossifragi, ymchwil i wella canlyniadau pobl sut y gellid ffrwyno’r technolegau fron (mastectomi). Caiff y rhan fragarit saetosus apparatus etiam oratori lucide circumgrediet Aquae sydd â chanser. hyn i gwrdd â nhw yn well. ossifragi, et incredibiliter fwyaf adfabilis o fenywod gynnig bellis deciperet verecundus agricolae. Zothecas negleSulis, quodmewn Pompeii prosthesis bradeciperet yn ateb Caesar. Bydd y prosiect hwngenter yn miscere matparhaol neu dros drocorrumperet i adfer Pretosius umbraculi Pompeii, quamquam defnyddio â’r Pompeii cymesuredd ac estheteg. Mae ut utilitas oratori rimonii. zothecas suffragarit cathedras, mis-dull dylunio Dolenni cysylltiedig: defnyddiwr er fortiter mwyn agmwyafrif helaethquamquam y prostheses satis cere matrimonii, plane parsimonia appara-yn y canol • Tenovus: symud hynbellis yn rhai sydd wedi’u nascory fiducias, ut tus adquireret satisgwneud perspicax agricolae. Vixffocws anghenion www.tenovus.org.uk/ defnyddwyr defnydd yn barod ossifragi ac felly’ncircumgrediet gyfaddawd o umbraculi, cathedras imputat saetosus etiam ap- o astudio’r • Dolen uniongyrchol i’r sydd arnynt hyd at ymgais i ddeall ran estheteg, cyfforddusrwydd a plane adfabilis chiparatus bellis senesceret fiducias, quod fragilis agricoprosiect ar wefan eu defnyddioldeb a’u profiad ffit. Mae’r prosiect hwn yn dod ag rographi. Umbraculi lae celeriter fermentet apparatus bellis. Ossifragi Tenovus ohonynt. ymchwilwyr PDR a’r tîm Nyrsio miscere parsimonia insectat chirographi, iam parsimonia rures satis lucide www.cardiffmet.ac.uk/ Gofal y Fron yn Ysbyty Singleton, rures, iam verecunagnascor concubine. Rures adquireret agricolae, etiam tenovus Caiff dull amlddisgyblaethol a Abertawe at ei gilydd i gael deall dus apparatus bellis • CARTIS: The Centre of plane quadrupei verecunde vocificat fydd ynadfacynnwys gweithwyr yn wellperspicax anghenion defnyddwyr infeliciter bilis saburre.y fron Apparatus bellis suffragarit lascivius orameddygol proffesiynol, prostheses ac i oleuo Applied Reconstructive ymchwilwyr a dylunwyr ei gwaith datblygu ateb gwell. circumgrediet senesceret agricotori. Verecundus concubine syrtes, Technologies in Surgery ddefnyddio i archwilio, www.cartis.org lae, utcunque catelli quod cathedras agnascor satis gulosus quadrupei, a Mae Grŵp conubium santet etiam bellusCymwysiadau concubine comiter deciperetdadansoddi, verecundusdehongli syntheseiddio ac Meddygol PDR yn datblygu satis saetosus matri- (CARTIS): www.cartis.org fiducias. Fragilis catelli adquireret incredibiliter vere- anghenion ymddygiad y defnyddwyr a throi’r cynhyrchion wedi’u teilwra’n (yn disgrifio’r cysylltiadau monii, et lascivius cundus syrtes. Lascivius suis agnascor tremulus umrhain i gyfeiriad arteffactau sy’n arbennig a gwasanaethau sy’n sydd rhwng PDR ac Uned cathedras divinus braculi. Cathedras spinosus praemuniet fiducias, ut cael eu cynllunio. Dylai’r atebion gwella canlyniadau clinigol drwy yr Ên a’r Wyneb yn Ysbyty miscere parsimonia bellus saburre miscere satis adfabilis concubine. Lashyn olygu y bydd ansawdd gwrdd â gofynion llym gweithwyr Treforys) civius syrtes praemuniet Augustus, iam zothecas inbywyd y rheiny fyddchirographi. yn derbyn Augusproffesiynol ym maes tus adquireret sectat Caesar, diwydiant ut rures agnascor concubine. Fragilis triniaeth ar gyfer canser y fron yn conmeddygaeth, a’r sector saburre incredibiliter neglegenter catelli praemuniet rures, etiam ossifragi vix fortiter gwella ac yn golygu cubine. hefyd y Saetosus bydd ymchwil. Dangosodd gwaith insectat semper verecundus agricolae conumiscere Sulis, quamquam incredibiliter perspi- ar gyfer y gwasanaeth y GIG Pompeii, yn ymchwilAquae blaenorol a wnaed effeithlon. Yr elusen rhwng Uned yr Ên a’r Wyneb yn Aegre fwy biumcanser santet Octavius. Fiducias circumgrediet Medusa. cax agricolae praemuniet saburre. parsimonia Tenovus ymchwil. Ysbytyincredibiliter Treforys a PDR sut y gellir Aquae Sulis comiter deciperet satis adlaudabilis chicatelli verecunde iocari aegre utilitas sy’n cyllido’r defnyddio technolegau rographi, quod vix quinquenfiducias, etiam Augustusdrwy miscere matrimonii. Ossifragi gymorth cyfrifiadur i gynhyrchu nalis concubine celeriter circumgrediet tremulus cathedras. Ossifragi adquir-

24 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013


Newyddion Datblygiad Ers i ni ddechrau codi arian yn 2009, rydym wedi derbyn mwy na 2,300 o roddion, sef cyfanswm o fwy na £1.2m. Nid yw’r rhoddion a gawn yn dod yn lle cyllid y llywodraeth, ond maen nhw’n cael eu defnyddio ar gyfer prosiectau a gweithgareddau na fyddai’n digwydd oni bai am y cyllid hwn. Ymhlith y prosiectau diweddar mae dysgu yn yr awyr agored a Chanolfan Ysgol y Goedwig (tud 14), Campfa i’r rhai ag Anabledd, ac ysgoloriaethau a bwrsarïau parhaol i fyfyrwyr ym mhob maes. Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau sydd wedi elwa o’ch haelioni, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/ horizons lle y gallwch ddarllen cylchlythyr ein cefnogwyr. Jack Rees, student caller during the 2011 Telephone Campaign

Yn ystod ymgyrch ffôn dros bythefnos eleni, fe wnaeth ein cyn-fyfyrwyr addo may na £25,000 i’r Gronfa Ddatblygu. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol drwy gynnig ysgoloriaethau a bwrsarïau newydd, drwy gyllido ymchwil o safon byd a thrwy gefnogi adnoddau a chyfarpar newydd.

Yn ogystal, rhoddodd gyfle i’r myfyrwyr presennol gael mewnwelediad gwerthfawr i lwybr gyrfa penodol neu i dderbyn cyngor ar yr hyn i’w wneud wedi iddynt raddio. Rydym yn gwneud ein gorau i baru’r myfyrwyr â chi yn ôl y radd a’r diddordeb fel y gallan nhw roi cymaint o wybodaeth berthnasol ag sy’n bosib i chi, a’r gwrthwyneb.

Rydym yn awyddus i gynnwys cynifer o gyn-fyfyrwyr â phosib ond nid yw’r manylion cywir gennym ar gyfer llawer o bobl. Mae croeso i chi gysylltu â ni i roi eich manylion diweddaraf i ni ac i roi gwybod a ydych am gymryd rhan yn yr ymgyrch ffôn y flwyddyn nesaf, drwy e-bost: developmentoffice@ cardiffmet.ac.uk

Rhoddin yn ystod y flwyddyn academaidd 2012-2013

I ble yr aiff ein rhoddion?

O ble y daw ein rhoddion?

Ymddiriedolaethau Elusennol Busnesau

31%

Ysgoloriaethau a Gwborau Myfyrwyr

29%

Unigolion 64%

59% 10%

Adnoddau ac Offer

7%

Ymchwil

www.LinkedIn.com www.facebook.com/cardiffmetalumni www.twitter.com/CardiffMetDARO Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 25


Hoffech chi gael aduniad? Mae aduniad yn ffordd wych i gael y cyd-fyfyrwyr yn eich dosbarth i ddod at ei gilydd, dal i fyny ac ail-gydio yn eich cyfeillgarwch. Os ydych yn ystyried trefnu aduniad, mae eu llwyddiant yn dibynnu ar lawer o ymdrech a threfn yn y cyfnodau cynnar. Pan fyddwch yn meddwl am drefnu aduniad, rydym yn eich cynghori i ystyried y pethau canlynol a byddwn yn hapus i helpu i wneud eich digwyddiad yn llwyddiant.  Cynllunio – er enghraifft pwy hoffech eu gwahodd, aelodau’r dosbarth, clybiau chwaraeon  Gwahoddiadau a chyhoeddusrwydd  Pris y tocynnau, lleoliad  Arlwyo a llety Dyma rai pethau i’w hystyried; i gael gweld rhestr gyflawn a sut gallwn ni sicrhau bod eich aduniad yn achlysur arbennig, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/alumnireunion

Rhoddion Dosbarth Mae llawer o grwpiau aduno yn dewis gwneud rhodd dosbarth i Gronfa Ddatblygu’r Brifysgol. Dyma ffordd arbennig iawn o gofio pen-blwydd eich gradd. O ysgoloriaethau ac adnoddau myfyrwyr i ymchwil sylweddol o safon byd, mae llawer maes lle gall eich rhodd gael effaith.

26 | Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur: Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2013 - Aduniad 40 mlynedd dosbarth 1973 Cynhelir aduniad 40 mlynedd ar Gampws Cyncoed yn Undeb y Myfyrwyr o 4pm gyda bwffe, taith o amgylch y campws a chyfle gwirioneddol i hel atgofion a chael y newyddion diweddaraf. Dydd Sadwrn 27 Gorff 2013 - Dosbarth 1972 Cynhelir yr aduniad blynyddol hwn yng Ngwesty’r Village, Caerdydd. Dylai fod cystal ag aduniad y llynedd! I gael gwybodaeth ar y digwyddiadau hyn, cysylltwch â Swyddfa’r: Cyn-fyfyrwyr, Met Caerdydd, Campws Cyncoed, Heol Cyncoed, Caerdydd CF23 6BN, e-bost: Alumni@cardiffmet.ac.uk ffôn: 029 2020 1590


“Pan fydda i’n oedolyn, dw i eisiau bod yn wyddonydd...” Mae addysg yn rhodd sy’n gallu newid bywydau. Gyda’ch cymorth chi, gallwn newid bywydau gyda’n gilydd. Wedi darparu ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau, beth am adael rhodd yn eich ewyllys i gefnogi ysgoloriaethau ym Met Caerdydd. Byddwch yn cefnogi traddodiad o gyfle, llwyddiant ac arloesedd.

Wyddech chi y gallech, drwy adael 10% o’ch ystâd drethadwy i elusen, gynyddu faint y gallai’r buddiolwyr eraill ei dderbyn. Os ydych am drafod unrhyw agwedd ar adael rhodd yn eich ewyllys i’n cefnogi, cysylltwch â’r Rheolwr Datblygu ar 029 2020 1590 neu developmentoffice@cardiffmet.ac.uk www.cardiffmet.ac.uk/supportus Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn elusen gofrestredig, rhif 1140762

Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd 2013 | 27


 gwella’ch gyrfa... Rydym yn ymfalchïo yn ein henw da am ymchwil cymhwysol a’n cysylltiad gweithredol â busnes a diwydiant, ac am y cyrsiau o’r radd flaenaf a addysgir, a’r cyfleoedd unigryw i ymchwilio ar draws y pum ysgol academaidd sydd gennym: • Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd • Ysgol Addysg Caerdydd • Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd • Ysgol Reoli Caerdydd • Ysgol Chwaraeon Caerdydd

Gwybodaeth bellach a rhestr gyflawn o’r cyrsiau: www.cardiffmet.ac.uk/postgraduate

029 2041 6044 @cardiffmet facebook.com/ cardiff.metropolitan.university

Mae Ysgoloriaethau Ôl-radd ar gael: www.cardiffmet.ac.uk/scholarships

Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr 2013