Page 1


“Borta bra, men hemma bäst” producerades av Yvette Gustafsson en höstdag på café Pustervik i Göteborg. Det är en maratonserie - 16 sidor producerad på lika många timmar (och som ni kan se på tidsangivelserna på varje sida gick det ganska fort undan). Jag väljer att publicera den här i oredigerad form, då spontaniteten i bilderna får tala för sig själva. Yvette Gustafsson

Borta bra men hemma bäst  

En maratonserie. 16 sidor producerade under 16 timmar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you