Sihy-esite

Page 1

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

| P Ä IV Ä K O T I | P E R US K OULU |

LUK IO | N UORIS O P ALVELU T | KAU P U NKI VER STAS, D I GI TAALI NEN OMATOI MI KIRJA S T O |

| K A N S A L A IS O P IS T O JA MUS IIKK IOPIS TO | MON I TOI MI HALLI | U I MAHALLI | TI LOJA SEU R OI LLE JA YHD I STYK S IL L E |

i k k i a k n o ä l l Tää

FAKTA

22 600 m2

Tiloja oppimiseen, kasvuun, liikuntaan ja viihtymiseen kolmen jalkapallokentän verran. SIVU 3

SUUNNITTELU

”Huikeaa”

Tulevat käyttäjät iloitsevat uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen monipuolisuudesta SIVU 6

NIMIKILPAILU

Missä tavataan?

Monitoimijatalolle etsitään nimeä! Kerro meille sinun ehdotuksesi. SIVU 11


UUSI SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

ATSO VAINIO, KAUPUNGINJOHTAJA

Satsaus, joka vahvistaa Uuttakaupunkia

U

udenkaupungin uusi sivistys- ja hyvinvointikeskus on kansallisestikin poikkeuksellisen monipuolinen hanke – sinne on suunniteltu enemmän palveluja kuin yhteenkään monitoimitaloon Suomessa. Monitoimijatalo palvelee eri ikäisiä aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä. Monipuolisten toimintojen keskittyminen saman katon alle helpottaa kuntalaisten arkea. Kaupungilla on luja tahto satsata asukkaidensa hyvinvointiin ja si-

2

Uusikaupunki

vistyspalveluihin. Meille on tärkeää profiloitua dynaamisena ja kehittyvänä seutukaupunkina. Uusi monitoimijatalo onkin satsaus, joka vahvistaa elinvoimaamme ja koko seutua tulevina vuosikymmeninä. Me uusikaupunkilaiset ansaitsemme uudet opetus-, harrastus-, liikunta- ja kulttuuritilat. Nyt saamme aivan uudenlaisen ja yhteisöllisen kohtaamispaikan, jollaista kaupungissa ei ole aiemmin ollut. Tavataan siellä!


TÄÄLLÄ ON KAIKKI

PSSST!

O

let varmaan jo kuullut, että kaupunkiin rakennetaan uusi kutsuva ja inspiroiva sivistys- ja hyvinvointikeskus, työnimeltään Sihy. Siis… mikä? Uusi monitoimijatalo on kaikkien ukilaisten yhteinen tila, joka kutsuu oppimaan, harrastamaan, kokeilemaan ja innostumaan. Saman katon alle tulevat päiväkoti, koulu ja lukio. Täältä löytyvät myös monipuoliset tilat kaiken ikäisten liikunta- ja kulttuuriharrastuksille. Tänne tullaan nauttimaan konserteista ja yhdessäolosta. Täällä viihdytään. Palvelujen keskittyminen monitoimijataloon luo uusia mahdollisuuksia: • Monien lapsiperheiden kiireinen arki helpottuu ja yhteisen ajan määrä kasvaa, kun päiväkoti ja koulu löytyvät saman kalton alta harrastusten kanssa. Aikuiset ja lapset voivat harrastaa samassa paikassa. • Monitoimijatalo tarjoaa ennen kaikkea avointa ja yhteisöllistä tilaa, jossa ukilaiset voivat tavata toisiaan ja tehdä asioita yhdessä. • Uudessa sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa työskentelee suuri määrä eri alojen ammattilaisia. Heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus syventää yhteistyötään ja oppia toisiltaan.

MONITOIMIJATALO LUKUINA

HINTA: Rakennusinvestointi 57,6 miljoonaa euroa, rakennuttaminen ja väistötilakustannukset 3 miljoonaa euroa, palvelusopimus 28,18 miljoonaa euroa (sisältää 20 vuoden ylläpitokustannukset sekä korjaussuunnitelman), irtokalusteet ja laitteet 3,5 miljoonaa euroa.

NELIÖT: Oppimisen ja kasvun tilat 13 000 brm2, liikuntatilat 9 600 brm2. KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ: Jopa 1 700 päivittäistä käyttäjää. Lue lisää aiheesta www.uusikaupunki.fi

Tätä kaikkea tukee huippusuunnittelu, jonka ansiosta muuntautuvat tilat mahdollistavat uudenlaisen joustavuuden ja tekemisen vapauden.

Salassa pidettävä lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ 1 mom kohdan mukaamme! Seuraavilla 20) perusteella

Lähde sivuilla esittelemme, mitä kaikkea sinä voit talossa tehdä. Haluaisimme myöhemmin myös kuulla, mitä olit mieltä ja mitä palveluja toivoiARKKITEHDIT VON BOEHM - RENELL OY sit taloon?

UUDENKAUPUNGIN SIVISTYSJA HYVINVOINTIKESKUS

2.10.1

LINTUPERSPEKTIIVI 9.3.2020

3


UUSI SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Kaikkien ukilaisten yhteinen tila

U

UTTA SIVISTYS- ja hyvinvointikeskusta ei turhaan kutsuta monitoimijataloksi. Rakennus kokoaa yhteen lukuisia eri käyttäjäryhmiä ja palveluja. Se on tarkoitettu kaikille – eri ikäryhmille, eri palveluille, eri lajeille, aivan kaikille. Tilan suunnittelussa on alusta asti otettu huomioon joustavuus, muunneltavuus ja esteettömyys sekä käyttäjien toiveet. Tavoittee-

4

Uusikaupunki

na on ollut mahdollisimman laaja ja tehokas yhteiskäyttö. Keskeistä ei ole neliöiden lukumäärä, vaan se, mitä ne mahdollistavat.

HOUKUTTELEVA MAAMERKKI Uudesta monitoimijatalosta tulee merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkikuvaa. Tämä on otettu huomioon myös rakennuksen arkkitehtuurissa. Arkkitehtuuri

kutsuu luokseen ja toivottaa kaikki kävijät tervetulleiksi. Sisätilojen ratkaisuissa on otettu huomioon uudenlaisten opetusmenetelmien asettamat vaatimukset sekä eri käyttäjäryhmien erilaiset tilatarpeet. Uuden monitoimijatalon arkkitehtuuri mahdollistaa elämykset, mutta tarjoaa niitä itsekin. Kohteen on suunnitellut Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy.


TÄÄLLÄ ON KAIKKI

1

KOULUT JA NUORISOTILAT

Päiväkodin, peruskoulun ja lukion lisäksi monitoimijataloon tulee myös kaupungin nuorisopalveluja sekä niiden monipuolinen tarjonta aamusta iltamyöhään. LAPSET

TAAPEROT

VARHAISKAVATTAJAT NUOKKARI

TEINIT

2

KAUPUNKIVERSTAS

Uusi kaupunkiverstas tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuksia tiedon, taidon sekä elämysten kartuttamiseen. Käytössä ovat monitoimijatalon taito- ja taideaineiden tilat sekä digitaalinen omatoimikirjasto.

OPETTAJAT

TAITEILIJAT

NUORISOTYÖNTEKIJÄT

OPISKELIJAT

4

NIKKARIT

Uudessa monitoimihallissa pääsee nauttimaan eri lajeista aina palloilusta voimailuun – olit sitten kentällä tai katsomossa. Kaupungin vesipedot voivat kohottaa kuntoaan ja pitää hauskaa uudessa uimahallissa. KUNTOILIJAT

URHEILIJAT

MUSIIKKI- JA KANSALAISOPISTO

Musiikki- ja kansalaisopisto palvelevat ukilaisia kirjaimellisesti vauvasta vaariin – opiskelijoiden ikähaitari venyy muutaman kuukauden ikäisistä muskarilaisista eläkeläisiin.

TAIDENÄYTTELYT

MONITOIMIHALLI JA UIMAHALLI

UIMARIT

3

LAULAJAT LUKUTOUKAT

5

SOITTAJAT KIELINEROT

MUIDEN TOIMIJOIDEN TILAT

Lukuisat ryhmät pääsevät nauttimaan monitoimijatalon yhteisöllisyydestä. Tiloja tarjotaan muun muassa eri oppilaitoksille, seuroille, yhdistyksille sekä yrityksille ja yrittäjille. KOKOUSVÄKI SEURUSTELIJAT

KAHVITTELIJAT YRITTÄJÄT

PALLOILIJAT

HÖNTSÄILIJÄT

5


UUSI SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

”Monitoimijatalo tuo meille kaikille huikeita mahdollisuuksia”

Käyttäjät mukana suunnittelussa Muuntojoustavat tilat, mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla, moniammatillinen yhteistyö ja kaupunkilaiset yhteen tuova uusi rakennus. Tulevat käyttäjät ovat tyytyväisiä, sillä he ovat päässeet poikkeuksellisen paljon vaikuttamaan talon toiminnallisuuden suunnitteluun.

6

Uusikaupunki

T

ULEVAT KÄYTTÄJÄT ovat hyvillään siitä, että Uudenkaupungin uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa on niin tarkasti otettu huomioon heidän toiveitaan. Lukuisat käyttäjäryhmät ovat kokoontuneet kerran kuussa. Kokoontumiset aloitettiin syksyllä 2020. – On ollut ilahduttavaa, kuinka hyvin arkkitehdit ovat ottaneet kommenttimme huomioon, koti-

talousopettaja Lotta Koisti kertoo. Myös urheiluseuroilla on ollut poikkeuksellisen suuri vaikutusmahdollisuus suunnitelmiin. Seuroja on kuultu laajasti ja niiden edustajille on tehty kyselyjä. – Juuri seuroissahan ovat eri liikuntalajien asiantuntijat. He ovat käyneet monenlaisissa halleissa ja tiloissa ja sitä kautta tietävät, millaiset ratkaisut toimivat, kaupun-


TÄÄLLÄ ON KAIKKI

gin liikuntapalvelujen vastaava Heidi Vuori sanoo. OPPIMISEN JA KASVUN TILAT Monitoimijatalon tilasuunnittelussa on panostettu muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen. Esimerkiksi oppimisen ja kasvun tiloista rakennetaan erilaiset työtavat mahdollistava, joustava ja yksilölliseen sekä yhteisölliseen oppimiseen kannustava kokonaisuus.

– On todella hienoa, että isolle porukalle opetettaessa seiniä pystytään avaamaan ja tarvittaessa taas rajaamaan tilasta omia kotipesiä pienryhmille, luokanopettaja Minna Hyytiä sanoo. Opetustilat ovat tehokkaassa yhteiskäytössä. Niissä toimivat paitsi varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio, myös liikuntapalvelut, nuorisotyö, kansalais- ja musiikkiopistot, kulttuurityö ja kirjasto.

Lukion lehtori Petri Viherä näkee etuna ennen kaikkea sen, että talossa pystytään tarjoamaan tiloja erilaisille oppijoille. Rakennuksessa on alueita myös rauhoittumiselle. – Kun saamme yhdistettyä tiimitiloja ja digijärjestelmiä, niitä voidaan käyttää opetuksessa monella tapaa. Tarjolla on monia hyviä käytäntöjä, kunhan niitä osataan hyödyntää, hän sanoo.

7


UUSI SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

YHTEISTYÖTÄ YLI AMMATTIRAJOJEN Monitoimijataloon tulevat toiminnot yhdistävät useita ammattiryhmiä. – Talossa työskentelevien näkökulmasta suurimmat edut syntyvät moniammatillisesta yhteistyöstä, jota voidaan tehdä aiempaa enemmän ja helpommin, Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Greta Lahdenranta sanoo. Opettajatkin kokevat, että opetuksen siirtyminen kokonaan uuteen rakennukseen herättää uudistumaan ja pöyhimään käytäntöjä.

8

Uusikaupunki

– Yhteistyöhön ei tarvitse erikseen hakeutua, Minna Hyytiä pohtii. LIIKUNNAN TILAT Monitoimijatalo on suunniteltu siten, että tilat kannustaisivat kaikkia ikäryhmiä aktiivisuuteen. Pihat ovat paitsi lasten ja nuorten ulkoilu- ja välituntialueita myös opetuskäytössä ja lisäksi kaikkien kaupunkilaisten lähiliikuntapaikkoja. Liikuntatilojen tulevat käyttäjät uskovatkin, että rakennus mahdollistaa myös sellaisia uusia liikkumisen ja toiminnan muotoja, jotka vetoavat seuratoiminnan ulkopuolisiin nuoriin ja lapsiin.

– Perinteiset urheilulajit menettävät harrastajia ja siksi me tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja, jotta saamme liikkeelle myös kilpa- ja harrastusryhmien ulkopuoliset lapset ja nuoret, liikuntapalvelujen vastaava Heidi Vuori ja Korihait-seuran puheenjohtaja Johanna Kutila toteavat. KAIKKIEN KAUPUNKILAISTEN KOHTAAMISPAIKKA Monitoimijatalon suunnittelussa on lähtökohtana ollut ajatus siitä, että tila kutsuisi myös niitä ihmisiä, joiden liikkuminen on vaikeaa tai liikunta ei ole osa arkipäivää. Näin saataisiin aktivoitua esimer-


TÄÄLLÄ ON KAIKKI

kiksi ikäihmisiä osallistumaan monitoimijatalon tilaisuuksiin. Talon tavoitteena on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon kenen tahansa on helppo tulla ja joka houkuttelee monen ikäisiä kaupunkilaisia. Saman katon alla olevat palvelut myös helpottavat esimerkiksi perheiden arkea. – Jos isommat lapset menevät esimerkiksi musiikkiopistoon, vanhemmat ja sisarukset voivat käydä uimassa tai kahvilla. Monitoimijatalo tuo liikkumisen vaihtoehtoja perheiden arkeen – siksi se on uusikaupunkilaisille hieno juttu, Greta Lahdenranta sanoo.

Palvelut ja tilat VAPAA-AIKAAN JA VIIHTYMISEEN • • • • • • •

Kahvila Digitaalinen omatoimikirjasto Tiloja taidenäyttelyille, konserteille ja muulle esittävälle taiteelle Tiloja kädentaitojen ja kuvataiteiden harjoittamiseen Kokoustiloja Esiintymisalue Monipuolisia oleskelu- ja työskentelytiloja

OPETUKSEEN JA HARRASTUSTOIMINTAAN •

Erilaisia oppimisalueita (matemaattis-luonnontieteellinen, humanistiset aineet, musiikki, kädentaidot & kuvataiteet, liikunta ja digtech) Uimahalli, jossa on 4 metriä syvä hyppyallas, 25-metrinen pääallas, monitoimiallas, opetusallas, kahluuallas, kylmäallas sekä 5-metrinen vesiliukumäki Monitoimihalli, jossa on noin 1400 m2:n kenttä muun muassa palloilulajeille, kuntosali, ryhmäliikuntatila, yleisurheilualue ja oma sali kamppailulajeille

PIHALLA PUUHAAMISEEN • • • • • • • • • • •

Seikkailumetsä Amfi-teatteri, joka soveltuu oppituntien lisäksi esimerkiksi konserttien pitämiseen Kaksi peliareenaa Kiipeilytelineitä sekä kehonpainoharjoittelulaitteita Koripallokenttä koritelineineen Pingispöydät Keinuja Oleskelualueita penkkeineen Urheilukentät (hiekkakenttä, keinonurmikenttä) Portaat porrasjuoksuun Pulkkamäkipaikka

9


UUSI SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Mitä hankkeelle kuuluu?

T

ällä hetkellä hankkeessa ollaan jatkosuunnitteluvaiheessa. Tulevien käyttäjien kanssa on käyty paljon keskusteluja, ja näiden keskustelujen pohjalta suunnitellaan nyt kaikille kaupunkilaisille mahdollisimman hyvää ja toimivaa monitoimijataloa. Itse rakentaminen pyritään aloittamaan kesällä 2021. Samana kesänä on tarkoitus aloittaa myös alueen

10

Uusikaupunki

vanhempien rakennusten purku sekä ympäristön maisematyöt. Mikäli aikataulussa edetään suunnitellun mukaan, kesällä 2024 kaupunkilaiset voidaan toivottaa tervetulleiksi uusien elämysten ja kokemusten pariin. Hankkeen tarkemmat kuulumiset ja ajantasaiset tiedot löydät verkkosivuiltamme: www.uusikaupunki.fi


TÄÄLLÄ ON KAIKKI

Ehdota nimeä monitoimijatalolle UUSI MONITOIMIJATALO kaipaa näppärää nimeä. Koska talosta tulee meidän kaikkien yhteinen, haluaisimme kuulla myös sinun ehdotuksesi uudeksi nimeksi. Kerro meille nimi-ideasi perusteluineen oheisella lomakkeella tai verkossa osoitteessa www.uusikaupunki.fi/nimikilpailu. Lomakkeen voit myös palauttaa postilaatikoihin Passarissa tai kirjastossa. Kirjaston ollessa suljettuna voit jättää vastauksesi kirjojen palautusluukkuun. Hyödynnämme kaupunkilaisilta saatuja nimiehdotuksia monitoimijatalon lopullisen nimen valinnassa. Voit osallistua nimikilpailuun 7.3.2021 mennessä. Osallistuneiden kesken arvotaan viisi uusikaupunkilaisessa liikkeessä käyvää 100 euron lahjakorttia. Voita

100 € lahjako

rtti

MONITOIMIJATALON NIMIEHDOTUS, VASTAUSLOMAKE Nimiehdotukseni Perustelut nimelle

VASTAAJA Etunimi

Sukunimi

Sähköposti Puhelin

ARVONNAN SÄÄNNÖT JA OHJEET: Uudenkaupungin kaupungin järjestämään Sihy-hankkeen nimikilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistuminen tapahtuu verkossa osoitteessa www.uusikaupunki.fi/nimikilpailu tai palauttamalla irtileikattu kuponki yllä mainittuihin osoitteisiin 7.3.2021 mennessä. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 5 kpl 100 euron lahjakortteja. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittajien nimiä tai nimiehdotuksia ei julkaista. Tarkempi rekisteriseloste löytyy kaupungin verkkosivuilta kilpailulomakkeen yhteydestä.


Sivistyspalvelujen erityisasiantuntija Inkeri Parviainen inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi puh. 050 568 6231

Esitteen havainnekuvat: SRV Rakennus Oy ja Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy

Projektipäällikkö Marko Kivistö marko.kivisto@uusikaupunki.fi puh. 040 621 4831


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.