Page 1

Ur UD:s arkiv: Diplomatrapportering om Sovjetunionen 1989-1991

Tallinn 1991-01-18 Läget i Estland Ahlander Telex/Krypto

Nyckelord: försvarsrådet, befästa parlamentet


1991-01-18 Läget i Estland  
1991-01-18 Läget i Estland  

Läget i Estland. Ur UD:s arkiv: Tallinn Ahlander Telex/Krypto Nyckelord: försvarsrådet, befästa parlamentet

Advertisement