Utrikesdepartementet

Stockholm, SE

Den ambassadrapportering från tiden för Sovjets sammanbrott som nu offentliggörs från UD:s arkiv har till största delen varit hemligstämplad. Här nedan finns: 1) Den tryckta skrift som producerats, "Ett imperium imploderar", med förord av utrikesminister Carl Bildt. 2) Ett dokument med hela den publicerade rapporteringen i en följd, inklusive referenslista. 3) Alla rapporter som enskilda dokument. Använd också sökfältet ovan för att lista rapporterna efter t ex berört land. Vi har valt att lägga materialet på en sajt som möjliggör en bra läsmiljö på skärm. Den som vill ladda ned och skriva ut filer kan gratis registrera sig och därmed få möjlighet att ladda ned rapporterna. Dessutom finns den samlade rapporteringen tillgänglig i pdf-format på UD:s hemsida, www.ud.se, under fliken "Publikationer". Ytterligare frågor kan ställas till UD:s presstjänst på telefon 08-405 57 30. Följ oss också på Twitter: @utrikesdep

http://www.ud.se

Publications