Page 1

www.utnieuws.nl

Onafhankelijk magazine van de Universiteit Twente jaargang 02 - nummer 10 - december 2012

Tonnie Buitink >

‘Stilte in de kerk geeft troost’

Onderzoek > De duurzaamheid van rubber Interview > Ontmaskering van een fraudezaak Special > Carrièrekansen


Je ideeën worden pas iets waard als ze de ruimte krijgen. Academisch toptalent Tijdens je studie heb je vast wel eens een Eureka-moment beleefd. Nu je begint aan je professionele carrière wil je natuurlijk ook dat jouw ideeën een kans krijgen. Dan is het goed om te weten dat veel van de huidige topbestuurders in Nederland bij Deloitte hebben leren ondernemen. Bij ons werk je al vanaf dag één aan innovatieve oplossingen voor en met toonaangevende organisaties. Jouw ideeën kun je daadwerkelijk transformeren naar nieuwe producten of diensten, waardoor je je creativiteit en ondernemerschap continu ontwikkelt. En je ook bij andere topwerkgevers niet lang onopgemerkt blijft. Zoek jij de beste start van je carrière? Begin eerst hier: werkenbijdeloitte.nl.


Nieuws

In dit nummer Reportage I Student op Spitsbergen > 14 – 17

Van de redactie Vorig jaar november, tijdens de viering van 50 jaar UT, vroeg presentator Matthijs van Nieuwkerk spontaan om een warm applaus voor Tonnie Buitink. Dat was na afloop van een speciale campusversie van

Foto I Serious Request > 20 – 21

De Wereld Draait Door in de Waaier. Tonnie had zich de benen uit het lijf gelopen om het spektakel vlekkeloos te laten verlopen. Geluid in orde? Check. Licht uit, spots aan? Check. Even een korte repetitie jongens. Wie gaat nou precies waar zitten? O ja…

Onderzoek I Cyberpesten > 22 – 23

International I PhD’s over decembermaand > 32 – 33

Tonnie Buitink > 4 – 7 Achtergrond: ICTS > 8 – 9 Interview Benno Kiers > 12 – 13 Achtergrond: zegels op diploma’s > 24 – 25 Vijf vragen over Touch> 26 UT-dictee > 27 Sport: tafeltennis > 28 Cultuur: drakenkelder > 29 Cultuuragenda > 30 – 31 International: Finding love in the Netherlands > 34 – 35 PhD: Juan Roman Casado > 36 Expat Lens: Jenny Ngo> 37 Twenty Twente Tweets >38

en had Matthijs al een broodje gehad? Op een lege maag kun je niet presenteren.

van student Joël van Tiem. Hij is voor zijn

Van Nieuwkerk, toch wel wat gewend

studie neergestreken op Spitsbergen. Col-

binnen het televisiewereldje, was onder

lega Paul de Kuyper kocht een skibroek en

de indruk van Tonnies organisatietalent en

zocht hem op voor een reportage vanuit de

gedrevenheid. ‘Ben jij over een jaar wég bij

meest noordelijke universiteit ter wereld.

de UT? Hoe moeten ze verder, zonder jou??’,

We interviewden ook meerdere bui-

vroeg hij zich hardop af. En hij liet de volle

tenlandse PhD’s om hen te vragen hoe

zaal alvast applaudiseren voor alles wat

ze de decembermaand gaan invullen.

Tonnie voor de UT had gedaan.

Schrijven ze ook sinterklaasgedichten?

Dat jaar is werkelijk omgevlogen. Tonnie

Schuiven ze met familie aan de kerstdis?

heeft zijn laatste werkdag inmiddels

Laten ze champagnekurken knallen? Veel

achter de rug. In dit decembernummer van

buitenlandse studenten hebben hun eigen

UT Nieuws een groot afscheidsinterview

traditionele gebruiken. Zo gaat Nirupam

met hem. Daarin zegt Tonnie onder meer:

Banerjee bijvoorbeeld met kerst met 50

‘Applaus krijgen waar iedereen bij is, is

man picknicken aan een watertje in India!

mooi! Maar horen dat een student iets aan

Welke invulling u ook aan uw kerstvakan-

je advies heeft gehad, is veel mooier. Dát

tie geeft, de redactie van UT Nieuws wenst

zijn mijn vitamines geweest op de UT.’

u hele fijne, warme dagen!

In dit magazine nog meer bijzondere verhalen. Lees op pagina 14 -17 het verhaal

Ditta op den Dries, hoofdredacteur.

Colofon Onafhankelijk maandblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente. Jaargang 02. Verschijnt donderdag op de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage: 8.000 exemplaren. Redactie-adres: Gebouw De Vrijhof Kamers 535, 537, 539, 541, 543. De Veltmaat 5, 7522 NM Enschede Postadres: Postbus 217, 7500 AE Enschede Telefoon: (053 – 489) 2029 zie verder onder redactie E-mail redactie: info@utnieuws.utwente.nl Internet: http://www.utnieuws.nl of via de homepage van de UT Twitter: @UTNieuws Redactie: Ditta op den Dries (hoofdredacteur, (053 - 489) 2030 d.e.opdendries@utwente.nl

Paul de Kuyper (053 – 489) 4084 p.m.dekuyper@utwente.nl Maaike Platvoet (053 – 489) 3815 m.c.platvoet@utwente.nl Sandra Pool (053 – 489) 2936 s.pool@utwente.nl Office-management: Brigitte Boogaard (053 – 489) 2029 b.j.boogaard@utwente.nl Vaste medewerkers: Marloes van Amerom, Leanne Benneworth, Mo Cornelisz, Rayke Derksen, Maaike Endedijk, Jan Kinsey, Simone Kramer, Ruben Libgott, Mariska Roersen, Beer Sijpesteijn, Thijs Spruijt, Jochem Vreeman. Internetbeheer: WAME – Websites, Applicaties, Advies www.wame.nl Foto’s: Rikkert Harink, Arjan Reef, Gijs van Ouwerkerk, Redactieraad: M. Driesprong, dr. A. Heuvelman, drs. J.W.D. ter Hellen, prof. dr. A. Need, dr. O. Peters (voorzitter). Regionale advertenties: TwentyFifty, Postbus 652, 7500 AR Enschede

Tel. 053 – 4609007. Site: www.twentyfifty.nl E-mail: b.onsman@twentyfifty.nl Advertentietarieven op aanvraag. Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort Tel. 023 – 5714745. Site: www.bureauvanvliet.com E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com Advertentietarieven op aan­vraag. HOP: UT Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Adreswijzigingen: Abonnees (ook studenten) dienen deze schriftelijk door te geven aan de redactie UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede of per e-mail: info@utnieuws. utwente.nl. Stage of buitenlands studieverblijf: studenten die op stage gaan of in het buitenland gaan studeren kunnen het UT-Nieuws magazine op schriftelijk verzoek opgestuurd krijgen. Wie prijs stelt op deze (gratis) service zendt een adreswijziging naar de redactie o.v.v. faculteit, stagelocatie en periode (zo nauwkeurig mogelijk).

Kopij: Nieuws voor het UT-Nieuws magazine en de website naar: info@utnieuws.utwente.nl. Abonnementen: Jaarabonnement: 44 euro. Abonnementen schriftelijk aan te vragen met vermelding van naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-/girorekening. Abonnementen kunnen maandelijks ingaan. Betaling via factuur. Het jaarabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt. Concept, vormgeving en realisatie: Wegener SpeciaalMedia www.wegenerspeciaalmedia.nl Bezorging Campus: Motorsportgroep UT, Richard van Schouwenburg en Petra Kuipers, tel. 053-4892029. E-mail: info@utnieuws.utwente.nl Copyright UT-Nieuws: Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen schema’s foto’s of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken in enigerlei vorm of wijze.

UT NIEUWS 10|2012 3


4 UT NIEUWS 10|2012


Interview

Afscheid van ‘Mister UT’: evenementenmanager Tonnie Buitink

‘Prachtvolk, die studenten...’ Voor het organiseren van grote en belangrijke evenementen heeft hij nooit z’n hand

Zingen

Tonnie Buitink werd geboren in Enschede, in een

omgedraaid. Concerten met 35.000 bezoekers? De 50e Dies van de UT? Batavierenrace?

groot arbeidersgezin met negen kinderen. Hij was

Koninklijk bezoek? Geen enkel probleem, duizendpoot Tonnie Buitink regelt het. Hoe

gehad. Mijn vader had twee banen om het gezin

de middelste. ‘Ik heb een warme, gelukkige jeugd

groter het evenement, hoe meer hij zich als een vis in het water voelt. Maar als iemand

te onderhouden. We waren geen ‘praatgezin’.

hem een nare opmerking naar het hoofd slingert, hem een steek onder water geeft, dan

zingen. Mijn vader speelde banjo en mijn moeder

ligt hij geheid de hele nacht wakker. ‘Ik ben een kwetsbare man.’

voornamelijk cowbowliedjes. ‘Er ruist langs de

Wat we wel deden was veel samen musiceren en zong graag. Het hele gezin viel dan in. We zongen wolken’ kwam ook weleens voorbij, want we waren rooms-katholiek thuis. We gingen elke week

Tekst: Ditta op den dries | Foto’s: Rikkert Harink >

cratie. Ik heb hier 43 jaar gewerkt. Vroeger was er

naar de kerk. Dat samen zingen, dat doet het

veel minder controle. Nu gaat de wereld kapot aan

gezin Buitink trouwens nog steeds. We hebben

Nu zijn afscheid bij de UT nadert kijkt Tonnie

controle. Dat staat haaks op hoe ik in het leven sta.

zelfs een lijflied, dat we bij gelegenheid inzetten:

Buitink terug op 43 jaar werken op de campus. Via

Ik werk vanuit mijn emoties. Heb je een goed plan?

Droomland van Andre Hazes.’

social media weten we al veel van hem. Op Twitter

Dan moet je gáán. Doen. Durven. Ervan uitgaan

Op de lagere school kwam de kleine Tonnie

en LinkedIn valt te lezen dat hij creatief is, een

dat alles lukt. Iets kan pas niét als bewezen is dat

in contact met de kloosterorde Broeders van

doorbijter, harde werker, geboren netwerker en

het niet kan. En dan is het nog vroeg genoeg om

Liefde uit Etten-Leur. ‘Er kwam op school een

een probleemoplosser. Hij lacht graag en heeft een

alternatieven te bedenken. Dat is mijn werkwijze.

broeder in zo’n lange bruine jurk langs. Hij liet

hekel aan arrogante mensen. Uit eigen observaties

Maar er zijn altijd weer mensen die remmen, die

ons mooie dia’s zien. En ik voelde roeping. Zo

kunnen we er nog wat kwaliteiten aan toevoegen.

willen bijsturen en controleren. Dan wil ik het liefst

was het. Ik wilde dolgraag naar dat klooster.

Tonnie Buitink is een levensgenieter, een sociaal

heel hard roepen: Laat mij gewoon mijn gang gaan!!

Toen ik 12 was ben ik naar Etten-Leur vertrok-

bewogen mens en een open boek. What you see is

Ik vóel wel of iets goed is of niet. Of iets kan of niet.

ken. En ik vond het er geweldig. Die lange gan-

what you get.

Dat vertrouwen wil ik krijgen, heb ik nodig.

gen van het klooster waar ik zingend doorliep,

‘Klopt allemaal’, beaamt Tonnie. ‘Maar er zijn ook

Ik heb wel veel vrijheid gehad hoor! Mezelf trou-

de relikwieën, Stille Nacht zingen in de kapel.

nog dingen die mensen niet over me weten. Dat

wens ook veel vrijheid toebedeeld. Je moet op de

Het kloosterleven trok me echt. Ik had het er erg

ik een piekeraar ben, bijvoorbeeld. Als mensen

UT niet alles vragen. Er lopen hier genoeg ‘pleasers’

naar mijn zin. Ik was een wijs en mondig jochie.

gemeen doen, dwars liggen, nare opmerkingen ma-

rond. Mensen die de regeltjes volgen, alles netjes

Dat voordeel heb je als je uit een groot gezin

ken, ga ik malen. Waarom zeggen ze dat? Waarom

vragen en dan op toestemming wachten. Zo ben

komt. Evenementen organiseren zat er toen al in

doen ze nou zo? Vragen waar ik meestal geen kant-

ik niet. Ik ben geen pleaser en zal het ook nooit

bij mij. Ik weet nog dat ik daar schaatswedstrij-

en-klare antwoorden op kan vinden. Dus houdt het

worden. Dat betekent dat een flinke botsing zo af

den op touw zette.’

me in de nachtelijke uurtjes uit m’n slaap. Pieter

en toe onvermijdelijk is.’

Binsbergen (oud-secretaris en campusmanager

Vooral bij een koninklijk bezoek op de UT was er

Misbruik

-red) heeft eens tegen me gezegd: ‘Je bent net een

een strakke organisatie en werden de regeltjes tot

‘Toen drie jaar geleden het misbruik binnen de

wijf. Je vergeet niks.’ Dat vond ik wel een leerzame

op de letter gevolgd. Tonnie ontmoette tijdens zijn

rooms-katholieke kerk aan het daglicht kwam,

opmerking. Ik kijk soms te veel terug en blijf in

loopbaan heel wat leden van de koninklijke familie.

heb ik ook mijn verhaal verteld. Mijn geheim,

kwesties hangen. Gelukkig kan mijn partner Bert

En brak de protoculaire regeltjes met gemak. ‘Die

waar ik altijd over had gezwegen. Ook tegen mijn

me dan ook wel weer met twee benen op de grond

keer bij de oratie van mr. Pieter van Vollenhoven

partner Bert. Vier broeders hebben aan me geze-

zetten. ‘Wat moet je met die gedachten? Je hebt er

in april 2006 bijvoorbeeld. Hij trad aan als prak-

ten. En dan was er óók nog een broeder die ieder-

helemaal niks aan’, stelt hij dan nuchter vast.

tijkhoogleraar Risk Management bij de UT en een

een steeds tot op het bot kleineerde. Dat is ook

groot deel van zijn familie was meegekomen. Op

misbruik! Op mijn 15e heb ik het klooster verla-

Controle

een gegeven moment moest prinses Margriet naar

ten, omdat ik vol haat zat richting de broeders. Ik

Even voor de duidelijkheid. Tonnie vindt de UT een

het toilet en ik begeleidde haar daar naartoe, door

was er kotsmisselijk van. Het gebeurde allemaal

goede broodheer. ‘Een prachtig onderwijsinstituut

de gangen van de Waaier. ‘Oh, wat glimmen die

om zo’n berekenende manier. Als mijn moeder me

waar ik al m’n energie kwijt kon en waar ik écht de

tegels hier! Is de vloer glad?’, vroeg ze wat bezorgd.

een brief stuurde, maakte een broeder hem open.

dingen heb kunnen doen die ik graag wilde doen.

En ik aarzelde geen moment. ‘Geeft u mij maar

Als mijn ouders op bezoek kwamen, zat er een

Maar ik heb er ook krassen op m’n ziel opgelopen.

gerust een arm hoor!’. Ze haakte in en zo liepen we

broeder bij. Ging ik naar de dokter of een nieuwe

Dat krijgt ieder mens die zijn nek uitsteekt. Waar ik

innig gearmd door de gang. Kan ik van genieten,

bril kopen, er ging een broeder mee. Je was nooit

op de UT vooral last van heb gehad is de bureau-

van zulke spontane acties.’

alleen. Ze hielden voortdurend controle. >

UT NIEUWS 10|2012 5


Interview Toen het misbruik op straat lag en de televisie er melding van maakte, brak ik. Ik heb nog nooit zoveel water vergoten. Ik heb direct hulp gezocht en EMDR-therapie ondergaan. Dat heeft erg geholpen. Ik heb mijn verhaal in de openbaarheid gebracht en ben onder meer door RTV Oost geïnterviewd. Dat begreep niet iedereen. Ik deed het niet om mijn recht te halen. Wat moet ik met een ton schadeloosstelling? Ik had maar één doel: ik wilde laten weten dat er voor iedereen hulp te vinden is. Die boodschap wilde ik wel uitschreeuwen. Ik heb in het klooster geleerd te overleven. Maar ik heb er óók mijn frustraties rond controle en autoriteit opgelopen. Ik wil altijd, maar dan ook altijd met respect worden behandeld. Mijn tijd in het klooster heeft me gevormd. Als dat misbruik niet was gebeurd, was ik vast en zeker een goede broeder geworden. Dan was ik daar waarschijnlijk nooit weggegaan. Misschien ga ik ooit nog weleens terug naar Etten-Leur, om de laatste restjes onrust op te ruimen.’ Toen Tonnie het klooster verliet werd hij getest om zo een juiste schoolkeuze te kunnen maken. De Tuinbouwschool was het advies. ‘Ik ben daar een poosje naartoe geweest, maar heb de school niet afgemaakt. Ik heb nog wel mijn imkerdiploma gehaald. Of ik daar iets mee gedaan heb? Natuurlijk niet. Rotbeesten zijn het, die bijen!’, zegt hij lachend. Hij zag een vacature bij de UT en solliciteerde. ‘Buffetbediende, werd ik. Onder bezielende leiding van de UT-horecabaas meneer Zegers. Het was de beste baas die ik me maar kon wensen. Hard, rechtlijnig, maar altijd met gevoel. Ik werd ingezet bij de Mensa. Daar kwamen dagelijks 1200 à 1300 studenten eten. Mijn taak was het eten op hun bord te scheppen. Klets, net als bij het Leger. Mooi werk. Ik probeerde er een sport van te maken. Hoe sneller het ging, hoe beter. Na een tijdje werkte ik steeds vaker in de kelderbar. Daar waren bandjesavonden en films voor volwassenen. Porno dus. Die huurden we gewoon. Dat kon toen allemaal. Daar werd geen probleem van gemaakt. Men moest er zelfs om lachen. En ik heb nog nooit zoveel frikandellen, patat en bier verkocht als tijdens die avonden.’ Tonnie werd in de jaren ’90 voor 100 procent afgekeurd op de UT. ‘Ik had een hernia en was gewoon doorgegaan. Ik had mezelf als het ware kapot

ken. Wij gaan leuke dingen doen.’ En dat hebben

en je kunt heel erg met ze lachen. En lachen is het

gelopen. Er werd een nieuw baantje bij cultuur voor

we gedaan. Van Vught wilde graag meer contact

allerbelangrijkste in het leven!’ Tal van evene-

me gezocht. Daar heb ik wel moeten knokken hoor!

met de studenten. Daar hebben we het ‘ontbijt met

menten organiseerde hij voor en met studenten.

Ik kende die wereld niet, had er geen papieren voor.

de rector’ voor bedacht. Een goede zet, er werd

Tonnie neemt heel veel mooie herinneringen aan

In de loop der tijd heb ik mijn eigen baan gecreëerd.

veel besproken tijdens het informele ontbijt in het

hen mee. Van Campuspop tot Batavierenrace, van

Regelen, concerten organiseren, controles op fees-

Theatercafé.’

Solarrace tot Green Vibration. ‘Snap ik trouwens

ten, thema’s als veiligheid en duurzaamheid aanpak-

niks van, dat Campuspop door de UT geschrapt

ken. Ik voelde me als een vis in het water! Helemaal

Bergen energie

vanaf 1997, toen Frans van Vught rector magnificus

‘Prachtvolk, die studenten! In mijn loopbaan waren

van overtuigd dat zo’n evenement een heleboel

werd. Hij liet zijn secretaresse een afspraak bij mij

zij het die me bergen energie gaven. Ze kunnen

pr oplevert en dat het juist geld bespaart! Green

maken en zei op mijn kamer: ‘Wij gaan samenwer-

veel, ze willen veel, ze zijn ondeugend, eigenwijs

Vibration is ook zo’n topfeest, dat goed in elkaar

6 UT NIEUWS 10|2012

is. Ik vind het geen goede keuze. Ik ben er echt


kan wel goed luisteren. Er waren ook studenten die worstelden met hun seksuele geaardheid. Ze kwamen bij mij, omdat ze van mijn homoseksualiteit wisten. Zelf heb ik daar nooit mee geworsteld. Ik heb altijd geweten dat ik homo was en het is in ons gezin en in mijn buitenwereld nooit een punt geweest. Maar ik heb studenten wel adviezen kunnen geven en adressen waar ze eventueel hulp kunnen vragen. Met een gokverslaafde student ben ik eens naar Tactus gereden, omdat hij er zelf niet toe kwam. ‘En als je straks weer terug bent, ga je je vader bellen en biecht je alles op’, heb ik hem gezegd. Later kreeg ik van deze student terug dat dit voor hem zijn keerpunt is geweest. Dat vind ik geweldig! Applaus krijgen waar iedereen bij is, is mooi. Maar horen dat een student iets aan je advies heeft gehad, is veel mooier. Dát zijn mijn vitamines op de UT geweest.’ Hij hoopt dat er op donderdag 13 december, de dag van zijn afscheid, veel studenten en alumni op zijn feest komen. Het symposium over duurzaamheid is helaas afgelast (toch te veel controle - red.), maar hij krijgt wél het groene estafettestokje weer terug. Dat estafettestokje heeft hij hoogstpersoonlijk uitgezocht en laten rouleren tussen de deelnemers van het comité Duurzame Twentse Evenementen. Het was al bij CSI Geesteren, bij de Military, bij FC Twente en komt nu weer bij een van de mensen van het eerste uur terug. ‘Duurzaamheid is een belangrijk thema voor mij. Er voor zorgen dat de wereld mooi blijft voor volgende generaties. Er wordt veel over het thema gepraat op directieniveau, maar het onderwerp moet naar Jan met de pet. Die moet gewoon het licht uitdoen én de computer als hij naar huis gaat.’ Wat hij zelf aan duurzaamheid doet? ‘Nou, ik bezuinig niet op lampen, dat zeg ik eerlijk. Maar ik ga naar de beste keurslager, koop biologisch eten. En plofkippen? Die komen er bij mij niet in.’ Tonnie Buitink is straks evenementenmanager af. Hij kreeg ooit van iemand de titel ‘Mister UT’ toebedeeld. Wat gaat mister UT na zijn afscheid doen? ‘Koken, veel lezen, reizen en de stilte zoeken. Jazeker, daar kan ik erg van genieten, van de stilte. Heel bijzonder om in een kerk die stilte steekt. En hoewel ik zelf vind dat Green Vibration

Ik was best streng voor ze hoor! Acht uur is acht

te proeven, een kaarsje aan te steken en even stil

niet groter moet worden dan het nu is, blijf ik van

uur, en geen minuut later. Discipline, daar leren

te staan bij een Mariabeeld. Dat geeft troost. We

mening dat dergelijke evenementen er gewoon bij

ze van. Hebben ze later in hun baan ook nodig.’

gaan binnenkort naar Israël. De reis is geboekt.

horen op de UT.’

Voor veel studenten is Tonnie Buitink een aan-

En dus lees ik nu in de bijbel over alle mooie

Hij praat met liefde over ‘zijn’ Enschede-ploeg.

spreekpunt geweest, als ze het moeilijk hadden.

religieuze plekken, die we straks bezoeken. En

Studenten die op tal van grote evenementen de

‘Ach, daar praat je nooit zo over. Maar ’t is wel

mijn lijfspreuk? Die neem ik gewoon altijd met me

handen uit de mouwen steken en daar ervaring

een feit dat ik veel studenten een duwtje in de

mee: Lief Zijn en Blijven Lachen. |

opdoen. ‘Handjes-met-verstand’ worden ze ge-

rug heb gegeven. Ze kwamen bij me met allerlei

noemd en veel organisatoren zijn laaiend enthou-

problemen. Studenten met zelfmoordneigingen,

De afscheidsreceptie van Tonnie Buitink is op

siast over hun inzet. ‘Het heeft al zoveel moois

met relatieproblemen, met verslavingen. Dan

donderdag 13 december vanaf 15.30 uur in de

opgeleverd. Prachtige stageplekken bijvoorbeeld.

praatte ik met ze. Ik ben geen psycholoog, maar ik

kantine van gebouw de Horst op de campus.

UT NIEUWS 10|2012 7


Achtergrond

ICT investeert prijzengeld in vernieuwingen netwerk op de UT

‘Ambitie om nummer één Het ICT-Servicecentrum is in de prijzen

het netwerk rotondes zitten. De glasvezelkabels vor-

komen. Niet direct vanaf de werkkamer, maar wel

gevallen na deelname aan een Campus

men de wegen. Ze komen aan bij een rotonde waar

vanaf het gebouw waar je zit. Medewerkers kunnen

de weg koper wordt en daarna weer glas. SURFnet

straks een lichtpad on-demand aanvragen.’ Er ge-

Challenge georganiseerd door SURFnet

heeft allemaal tunnels onder die rotondes gebouwd

bruik van maken is zinvol als je heel veel data moet

zodat je rechtstreeks van a naar b kunt. Veel sneller

transporteren en als die vertrouwelijk zijn. Van den

dus.’ Van den Dobbelsteen: ‘Op de campus kun

Dobbelsteen: ‘Het Center for Medical Imaging is een

je meteen op het rechtstreekse glasvezelnetwerk

van de eerste clubs die wordt aangesloten. Het CMI

en SIDN. Het gewonnen bedrag van vijfhonderdduizend euro is, volgens de challenge-voorwaarden, door het college van bestuur aangevuld met eenzelfde hoeveelheid. ICTS-voorlichter Gilbert van den Dobbelsteen en Aiko Pras, alumnus en universitair hoofddocent bij EWI, vertellen hoe het miljoen besteed wordt. Tekst: Sandra Pool | Foto: Shutterstock > ‘SURFnet is het centrale netwerk voor het hoger onderwijs en staat wereldwijd hoog aangeschreven’, zegt Aiko Pras. ‘Al onze data gaan via SURFnet. Dat netwerk ontwikkelt zich. De gebruikers, de universiteiten, dreigen daarbij achter te lopen. De wedstrijd is bedoeld om geavanceerde voorzieningen van SURFnet ook lokaal toe te passen.’ Van den Dobbelsteen: ‘De challenge is een eenmalige exercitie om een boost te geven aan de lokale gebruikers.’ Ter vergelijking haalt Pras het aanleggen van autosnelwegen aan. ‘Nu is de situatie zo dat SURFnet allemaal snelwegen aanlegt en als je van de snelweg afgaat, kom je op een zandpad. Je moet zorgen dat wat aansluit op de snelwegen ook fatsoenlijk is. Dat is nu achtergebleven. Simpelweg door de financiële situatie in het hoger onderwijs.’ Het winnende plan van de UT kent vier onderdelen. Het eerste gaat over draadloos netwerk. ‘Daar investeren we in zodat je in collegezalen met grote groepen studenten ook zwaardere bestanden tegelijk kunt streamen. Doel is dat je tijdens colleges veel meer met multimedia kunt doen. Het onderwijs zal die kant op gaan en we hebben momenteel te weinig capaciteit. Wil je daarin voorop lopen, is investeren noodzakelijk.’ Een tweede onderdeel zijn de lichtpaden. Pras: ‘We versturen nu data over koperdraden. Alleen in de kern van ons netwerk zit glasvezel. Daarover kan sneller en veel meer data. Nu is het zo, dat overal in

8 UT NIEUWS 10|2012


in Nederland te zijn’ verstuurt bijvoorbeeld vertrouwelijke MRI-scans.’

en de beachvolleybalvelden, zodat we evenementen

kunnen met het geldbedrag vernieuwingen eerder

Het derde onderdeel is glasvezel tussen de gebou-

op de campus kunnen ondersteunen.’

doorvoeren dan anders mogelijk zou zijn’, zegt Van

wen op de campus. ‘Dat wordt verdubbeld en sluit

Het laatste deelproject is DNSSEC. ‘Dat omvat het

den Dobbelsteen. ‘En dat is maar goed ook’, vult

nauw aan bij het lichtpadenplan’, vertelt Van den

beveiligen van alle zones onder het domein utwente.

Pras aan. ‘Anders waren andere universiteiten eer-

Dobbelsteen. ‘Daarnaast komt er bij het carillon een

nl. Als je het domein aanklikt, is het ook gegaran-

der geweest en ik vind dat de UT de ambitie moet

extra kast om draadloos netwerk te realiseren. Het-

deerd dat je op de echte website zit.’

hebben nummer één van Nederland te zijn op dit

zelfde gebeurt bij de omgeving rondom de boortoren

De vier genoemde plannen waren al in de maak. ‘We

gebied.’ |

UT NIEUWS 10|2012 9


Onderzoek

Sparks-Thomas award voor UT-hoofddocent Wilma Dierkes

‘Natuurlijk rubber Universitair hoofddocent Wilma Dierkes, ontvangt komend voorjaar de Sparks-Thomas award. De onderscheiding, vernoemd naar de twee uitvinders van synthetische rubber, krijgt ze voor haar originele en onafhankelijke rubberonderzoek waarin recycling centraal staat. De prijs wordt toegekend door de Rubber division van de American Chemical Society, de grootste vereniging van chemische wetenschappers, technologen en ingenieurs ter wereld. Tekst: Sandra pool | Foto: Gijs van Ouwerkerk >

om dat vulkanisatieproces terug te draaien.’ En dat is niet makkelijk, zegt Dierkes. ‘Het

Hergebruik, cradle2cradle, recyclen. Wilma

verbreken van de zwavelbruggen is lastig.

Dierkes is sinds de start van haar loopbaan,

Je hebt daar een de-vulkanisatiemiddel voor

zo’n twintig jaar geleden, met deze onderwer-

nodig.’

pen bezig. Ze is een expert op dit gebied. ‘Ik

Ze legt uit hoe het werkt. ‘Stel je hebt een band.

doe veel onderzoek naar duurzaamheid in de

Die gaat in een shredder. De rubber wordt

rubbertechnologie. Mijn wens voor de toe-

kleiner en kleiner. Het grofste stukje zal een

komst is dat we het rubber van een autoband

paar millimeter zijn, maar in onze termen is dat

voor minimaal vijftig procent kunnen recyclen.

nog groot. Uit deze stukjes haal je vervolgens via

Dat is heel erg veel. En dan bedoel ik niet dat

chemische processen de metalen. Het staal en

er iets anders van gemaakt wordt. Nee, ik zou

andere vezels. Het overblijfsel malen we fijn tot

graag willen dat het rubber door middel van

een poeder en dat wil je chemisch weer afbreken

chemische reacties weer teruggebracht wordt

tot de oorspronkelijke stoffen.’

naar de oorspronkelijke vorm.’

Vulkanisatie

Kostenbesparing Bij dakbedekking is dat al gelukt. ‘Voor het

Dierkes zegt daar echt moeite voor te doen.

restafval is een lijn opgezet waar met che-

Ze zet er op in bij haar onderzoek. ‘We werken

mische processen de dakbedekking weer

niet volgens het trial- and- errorprincipe,

teruggedraaid wordt tot rubber.’ Lukt dat bij

ofwel je probeert wat en je ziet wel wat er

autobanden ook, dan betekent dat een enorme

gebeurt. Wij kijken naar de scheikundige

kostenbesparing voor de industrie. Maar dat is

afkomst. Wie synthetische rubber wil maken,

niet het enige waar de CTW-onderzoeksgroep

heeft te maken met een ingewikkeld samen-

Elastomer Technology & Engineering onder-

spel van verschillende componenten. ‘Je voegt

zoek naar doet. De bandenindustrie is ook

vulstoffen, olie en nog wat stoffen samen

gebaat bij energiezuinige en veilige banden.

zodat er een kauwgom ontstaat. Via vulkani-

‘Daar liggen voor ons ook onderzoeksmoge-

satie ontstaat er een vormvast iets, zoals het

lijkheden. Voor personenauto’s zijn we al ver,

rubber voor een autoband. Vulkanisatie is een

maar vrachtauto’s, uitgerust met banden van

chemisch proces waarbij zuurstof en zwavel-

natuurlijk rubber, vragen weer om andere

stof aan de kauwgom worden toegediend en

technieken.’ Lacht: ‘We komen er maar niet

waardoor zwavelbruggen ontstaan die de rub-

achter wat de natuurlijke rubber zo goed

bersoort bepalen.’ Ze vervolgt: ‘Wij proberen

maakt. Het zit bijzonder fraai in elkaar.’ |

‘Mijn wens is autobandrubber voor minimaal vijftig procent te hergebruiken’ 10 UT NIEUWS 10|2012


zit fraai in elkaar’

UT NIEUWS 10|2012 11


Wie is....

‘Rust en kalmte Tekst: Maaike Platvoet | foto: Gijs van Ouwerkerk>

‘assistent business unit manager’ van een groot

zag wist ik meteen ‘dit is hem’. In januari ben ik

bedrijf. Ik was daar verantwoordelijk voor het

begonnen. De UT is een mooi bedrijf, een mooi

Luchtmacht. ‘Via de dienstplicht kwam ik bij

operationele gedeelte. Een mooie baan, maar

dorp. Je maakt hier ook van alles mee: brandjes,

de luchtmacht terecht. Daar werd ik ingedeeld

het vraagt veel van je. Het is een vak dat 24 uur

inbraken, verkeersongevallen en zelfmoord.

bij de bewaking. Ik wist gelijk: dit past bij me.

per dag en 7 dagen per week doordraait. Ik was

Nee, van dat soort dingen schrik ik niet. Rust en

Ik ben vanaf nul begonnen: als soldaat aan de

altijd betrokken. Toen ik de vacature op de UT

kalmte is mijn credo.’

poort, daarna heb ik steeds meer bijgeleerd over het vak beveiliging. Voor de luchtmacht ben ik twee keer op uitzending geweest: naar Italië, Villafranca, en Albanië, beide tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. In Italië verkeerde ik in een luxepositie, het ging om een beveiligingsklus rondom het vliegveld en onze F16-piloten. Alle betrokkenen werden daar in de watten gelegd. In Joegoslavië kreeg ik met het tegenovergestelde te maken. In Albanië moest ook een vliegveld worden bewaakt, maar dat had te maken met het uitdelen van voedselpakketten en het vervoeren van bewoners in vluchtelingenkampen naar andere locaties. Het was een indrukwekkende periode. Ik had toen nog geen kinderen, dus kon het. Maar collega’s met kinderen waren veel kwetsbaarder, die hadden er meer last van.’ Vacature. ‘Na de luchtmacht, ben ik als particulier beveiliger gaan werken. Tot vorig jaar als

Wie is Benno Kiers? Functie:

Hoofd beveiliging UT

Geboren:

28 september 1973

Opleiding: MTS en alle vakopleidingen binnen

de beveiliging

Woont:

in het Drentse Klazienaveen

Burgerlijke staat: Gehuwd, een dochter van 11 jaar en een zoon van 7 jaar. Televisie: Man bijt hond, De Wereld draait Door. Film: ‘Ik zie heel veel films, het liefst in het genre horror.’ Boek: ‘Net zoals mijn dochter lees ik ontzettend veel, maar ik onthoud nooit de schrijvers of titels. Momenteel lees ik iets over

verschillende generaties.’

12 UT NIEUWS 10|2012


is mijn credo’ Diefstal. ‘Er wordt ontzettend veel gestolen op

een paar seconden nodig om je tas, laptop of

werktijden? Dus in het weekend en ’s nachts?

de UT. Niet voor niets hebben we onlangs een

mobiel te pakken. De UT goed tegen dergelijke

Voor de veiligheid op de UT is het van belang om

flyeractie gehouden, waarin we medewerkers

diefstallen beveiligen is lastig, want we willen na-

te weten wie er buiten de reguliere tijden nog

adviseerden om altijd hun deuren te sluiten. Ook

tuurlijk als onderwijsinstelling open en toeganke-

in de gebouwen zijn. Daarom denken we nu na

als ze gevoelsmatig hun kamer voor een paar

lijk zijn. Toch moeten we ons wel afvragen: hoe

over het gebruik van een app, waarmee we kun-

seconden verlaten. Een dief heeft namelijk maar

toegankelijk willen we zijn buiten die reguliere

nen zien in welk gebouw activiteit is. Als hoofd beveiliging vind ik het ontzettend belangrijk dat mensen zich in deze omgeving veilig voelen. Wat ik jammer vind, is dat veel mensen pas achteraf melden dat ze ongure types hebben gezien op de campus. Meld het meteen bij ons, dan kunnen wij nog achter ze aan.’ Uniform. ‘Een uniform draag ik dus niet. Als hoofd beveiliging loop ik ook geen rondes door gebouwen. Het is mijn taak om de beveiliging en het team in goede banen te leiden. Ik ben overigens wel altijd netjes gekleed, dus met een jasje. Als vertegenwoordiger van de afdeling veiligheid vind ik dat belangrijk. De beveiliging op de UT beslaat nu 16 interne medewerkers, en nog 4 beveiligers van een particulier bedrijf die we regelmatig inhuren. De afdeling is na een aantal roerige jaren, met veel wisselende managers en locaties, toe aan een stukje rust. Waar we aan werken is het dienstverlenende aspect: zichtbaar zijn en laten zien dat we er zijn om mensen te helpen. Zoals laatst, toen een mindervalide vrouw door een taxichauffeur bij het verkeerde gebouw werd afgezet. Dan vind ik het onze taak om haar naar het juiste gebouw te brengen. En dan kun je wel zeuren van ‘dat behoort niet tot mijn takenpakket’ of ‘daar ben ik niet voor opgeleid’, maar ik vind dat dit soort incidentele gebeurtenissen er wel bij horen. Immers, we hebben een dienstauto en we weten de weg op de campus.’ Vrije tijd. ‘Ik ben gek op muziek, want muziek is emotie. Zelf speel ik gitaar, maar ik luister ook naar van alles en nog wat. Alleen van het Nederlandstalige ben ik niet zo’n liefhebber. Ik rijd elke dag een uur op en neer vanuit mijn woonplaats Klazienaveen in Drenthe. Als ik dan zo’n Hollandse meezinger op de radio hoor, dan draai ik de zender weg. Alleen zanger Daniël Lohues met het nummer ‘Op fietse’ vind ik super. Daar herken ik ook echt mijn eigen mooie Drentse omgeving in.’ |

UT NIEUWS 10|2012 13


Reportage

Studeren op Spitsbergen

Meer ijsberen dan m

14 UT NIEUWS 10|2012


mensen

Joël van Tiem studeert vier maanden aan de noordelijkste universiteit ter wereld, een universiteit die studenten in de eerste week in ijskoud zeewater gooit en je een geweer meegeeft als je de stad uit gaat. De student advanced technology leidde UT Nieuws rond door Longyearbyen, de hoofdstad van Spitsbergen, en nam ons mee op een hike naar een gletsjergrot. Tekst: Paul de Kuyper >

eer voor de zes brakker (Noors voor: barakken) met elk 28 studentenkamers van zo’n tien vier-

De eerste die je begroet in het aankomsthal-

kante meter. Voor de deur staan, net als elders

letje van Svalbard Lufthavn is een opgezette

in de stad, sneeuwscooters te wachten tot het

ijsbeer. Ook in de rest van de stad kun je er niet

echte sneeuwseizoen begint. De straten zijn wit,

omheen. Elk logo of opschrift bevat een ijsbeer

maar niet overal is het dek al dik genoeg.

en in de souvenirwinkeltjes liggen de witte knuf-

In de gemeenschappelijke keuken geniet Joël

fels hoog opgestapeld. Niet zo gek, zegt Joël van

van de kabeljauw die zijn huisgenoten, biolo-

Tiem (21). ‘Er wonen op de archipel meer ijsbe-

giestudenten Mathilde (Noorwegen) en Liam

ren dan mensen’, weet de vierdejaars advanced

(Canada), hebben gevangen op een van hun

technology (AT). Van augustus tot december

excursies. Een luxe maaltijd. ‘Eten is hartstikke

studeert hij aan de afdeling Arctic Technology

duur, alles moet ingevlogen worden. Als door

van UNIS (University Centre in Svalbard), de

slecht weer het vliegtuig niet kan landen, blijven

noordelijkste universiteit ter wereld.

sommige schappen in de supermarkt leeg. Ik

Longyearbyen ligt aan de relatief warme west-

ben maar vegetariër geworden en verse groente

kust van Spitsbergen. De thermometer wijst

eet ik hier ook weinig. Het meest absurd vind ik

deze zondagmiddag in november 18 graden

een komkommer: 3 euro 50! Een liter melk kost

onder nul aan maar zonder de warme golfstroom

4 euro, een brood 5. Ik leef van een spaarpotje.

die langs de archipel loopt zou het gemakkelijk

Van mijn Erasmus-beurs (voor uitwisselings-

tien graden koeler zijn. Door de noordelijke

studenten, red.) en mijn stufi kan ik net de huur

ligging is het er van eind oktober tot februari 24

van 500 euro betalen.’

uur per dag donker. De enige verlichting komt van de straatlantaarns en uit de houten huizen.

King of the Arctic

De stad, in oppervlakte niet veel groter dan de

Joël raakte gefascineerd door Noorwegen toen

campus, ligt ingeklemd tussen besneeuwde ber-

hij een jaar geleden zijn (inmiddels ex-)vriendin

gen die als schaduwen uit de nevel opdoemen.

opzocht die een half jaar in Trondheim studeer-

Als de mist twee dagen later is opgetrokken, zie

de. Hij informeerde bij UNIS of hij kans maakte

je pas goed hoe de sprookjesachtige, witte top-

toegelaten te worden. ‘Vooral vanwege de

pen Longyearbyen omringen.

locatie’, bekent hij. ‘Maar als ze geen geschikte

Het donker went snel en deprimerend is het

vakken hadden gehad, was ik niet gegaan hoor.’

niet, zo verzekert Joël. ‘Toen ik aankwam in

De toelating bleek simpeler dan verwacht: 60

augustus scheen de zon de hele dag. Dat vond

EC aan technische vakken als bagage is voor een

ik vervelender. Dat je ’s nachts naar de wc gaat

AT-student geen al te strenge eis.

en, boem, wakker wordt van het felle licht.’

Studeren aan UNIS begint met een meerdaagse

Evenmin voelt de AT-student zich geïsoleerd,

veiligheidscursus. In het najaarssemester duurt

al ligt Spitsbergen ver weg van de rest van de

die vier dagen, in het voorjaar zelfs zes, want

wereld en is het eiland nauwelijks bewoond. ‘In

dan krijg je ook sneeuwscooterrijles. ‘Op dag

Longyearbyen heb je alles. Een ziekenhuis, een

één lichten we onze studenten in over alle

zwembad, een sporthal, een bibliotheek en zelfs

manieren waarop ze hier aan hun eind kunnen

een bioscoop. Elke film draait trouwens maar

komen,’ vertelt Eva Jenssen, de voorlichter van

één keer, op zondag. Vorige week zijn we naar

UNIS terwijl ze ons rondleidt door de loods waar

James Bond geweest.’

de sneeuwscooterpakken, laarzen, helmen, sur-

UNIS – geen zelfstandige universiteit, maar een

vival suits en nog veel meer outdoorbenodigdhe-

departement van vijf samenwerkende universi-

den in hoge stellingkasten liggen opgeslagen.

teiten op het Noorse vasteland – ligt praktisch

‘Het grootste gevaar op Spitsbergen is het weer’,

aan het fjord. Drie kilometer naar het zuiden

waarschuwt Jenssen. ‘We leren de studenten hoe ze

vind je, voor de wildernis begint, Nybyen. Het

een noodbivak opzetten, hoe ze GPS gebruiken, hoe

is de studentenbuurt, al is die benaming te veel

ze eerste hulp verlenen in de kou, hoe ze >

UT NIEUWS 10|2012 15


Reportage kunnen overleven op zee-ijs. We schoppen ze met een survivalsuit aan de haven in. Zo voelen ze hoe koud het is en leren ze wat je moet doen. Als je van het zee-ijs valt, heb je een minuut om jezelf te redden. Daarna is het afgelopen’, vertelt ze dreigend.

‘Op dag één lichten we onze studenten in over alle manieren waarop ze hier aan hun eind kunnen komen.’

‘Daarnaast hameren we erop dat wij niet de

veilig zou voelen. Op de schietbaan schoot ik vijf

twee vakken van elk vijftien studiepunten: Arctic

koning van het poolgebied zijn’, vervolgt Jens-

van de acht kogels op het bord, en daarvan drie

Environmental Pollution en Arctic Hydrology

sen op al even indringende wijze. ‘The king of

in het zwarte vlak dat we moesten raken.’

and Climate Change. ‘Meestal komt iemand ver-

the arctic is wit, heeft vier poten en krijgt altijd

tellen over bijvoorbeeld radioactief afval of over

voorrang. Als je een ijsbeer ziet, trek je je terug.

Afvoerputje

Maar, blijft hij een bedreiging vormen, dan moet

Niet alleen is UNIS een uitzondering omdat het

nisch dan op de UT, maar ook niet zo filosofisch

je onder alle omstandigheden – sneeuw, mist,

geweren uitleent aan studenten, vermoedelijk

als deze docent.’

wind, kou – kunnen schieten. Daarin zijn we

is het ook een van de weinige universiteiten

Buiten de colleges zijn er de field trips om

als universiteit uniek. We lenen onze studenten

waar docenten op pantoffels college geven en de

gegevens te verzamelen voor onderzoek. ‘Soms

geweren uit. Zonder mag je de stad niet uit.

studenten op sokken in de zaal zitten. Schoenen,

doen we meerdere dagen veldwerk en slapen we

Welfare rifles heten ze hier, maar je begrijpt dat

meestal met sneeuwresten, moeten bij de entree

in tenten. Bij een gletsjermond hebben we de

dat een eufemisme is.´

in grote kasten worden achtergelaten.

stroomsnelheid van het water gemeten en ijsdik-

‘Je leert hoe een ijsbeer zich gedraagt. Dat ze

Op deze maandagochtend volgt Joël een college

tes bepaald. Daar heb ik net een onderzoeksver-

eigenlijk vooral nieuwsgierig zijn’, vult Joël aan.

‘sociologie van de wetenschap’. Docente Marija

slag over ingeleverd. Veel colleges van UNIS zijn

‘Als je hard schreeuwt, gaan ze meestal weg. Zo

Radovanovic stelt de acht studenten de vraag

gebaseerd op wat je doet in het veld. Superleuk,

niet, dan los je een waarschuwingsschot met je

‘what is science?’. Ze komt uit Oslo en wordt

en heel wat anders dan aan de UT. Daar is het

flare gun, een klein pistool. Helpt dat niet, dan

net als vrijwel alle docenten ingevlogen voor een

meest praktische wat je doet een eigen radiozen-

heb je je rifle nog. Die schiettrainingen waren

week. Joël: ‘UNIS is er trots op dat alle colleges

der bouwen.’

bloedserieus. Dat ging met militaire discipline.’

worden gegeven door gastdocenten. Die komen

‘Voor een college over vervuiling door zware

De kans dat je op dit deel van Spitsbergen een

overal vandaan: Noorwegen, Duitsland, Groen-

metalen hebben we metingen gedaan in een

ijsbeer treft is volgens de Enschedeër niet groot.

land zelfs.’

berg waarin tot een aantal jaren geleden een

Hij is er in ruim drie maanden geen tegengeko-

Heel representatief voor zijn studie op Spitsber-

kleine mijn zat. Die waarden waren nog best

men. ‘Gelukkig maar. Ik weet niet of ik me echt

gen vindt Joël dit college trouwens niet. Hij volgt

hoog. Sowieso is het een rotzooi op Spitsbergen.

16 UT NIEUWS 10|2012

de scheikunde van de atmosfeer. Minder tech-


Niet alleen metalen, ook roetdeeltjes en stoffen uit vlamvertragers. Je denkt dat je hier ver weg bent van alle bronnen van vervuiling, maar de toxische levels zijn hoger dan op sommige plekken op het Europese vasteland. De wind en de oceaanstroming nemen afval uit de hele wereld mee naar the Arctic. Het Arctisch gebied is een beetje het afvoerputje van de Aarde. Het is een interessant vak, Arctic Environmental Pollution, maar vrolijk word je er niet van.’

Einde van de wereld Ook buiten college trekt Joël er geregeld op uit met zijn huisgenoten. Skiën, in een slaapzak overnachten op een gletsjer of Nordenskjöldtoppen beklimmen, de hoogste berg in de omgeving. De studievereniging van UNIS koopt jaarlijks outdoorequipment voor de studenten. In de barak van Joël staan snowboots, hangen sneeuwscooterpakken en liggen spullen als tou-

je meer van de omgeving. We ploegen door de

Gathering, een soort vrijdagmiddagborrel en ook

wen, helmen en hoofdlampen. ‘We proberen elk

sneeuw en zakken weg. Soms tot onze enkels en

daarbuiten doen we veel samen.’

weekend een hike te doen en soms doen we ook

steeds vaker tot onze knieën. Verschillende keren

Zover hij weet is hij de eerste Enschedese stu-

doordeweeks een korte trip. Dat wordt nu aan

tuimelen we voorover als we de sneeuwdiepte

dent die een semester op Spitsbergen verblijft.

het eind van het semester wel iets lastiger omdat

niet goed inschatten of een rotsblok onder het

‘Op de UT had in ieder geval niemand van deze

iedereen druk is met tentamens en verslagen.’

wit ons de voet dwars zet. Doordat markante

universiteit gehoord.’ Hij kan iedereen een half

Joël neemt de verslaggever mee op zo’n korte

rotsformaties zijn ondergesneeuwd, duurt het

jaartje UNIS aanraden. ‘Vooral vanwege de fan-

hike. Hij wil een ijsgrot laten zien in Longyear-

even voor Joël de grot vindt. We zetten onze helm

tastische omgeving en de outdooractiviteiten die

breen, een uitgestrekte gletsjer op een uur lopen

op en kruipen door een gang met ijspegels en –

je kunt ondernemen. Je moet het niet doen om

vanaf zijn barak. Dat het tien graden vriest, al de

kristallen. ‘Boven ons liggen meters ijs en sneeuw.

de vakken. Het niveau is goed hoor, daar geen

hele maandag sneeuwt en zo mistig is dat je de

We zitten nu onder de gletsjer waar we net nog

misverstand over, maar als je dat alleen belang-

bergen rondom Longyearbyen niet kunt onder-

overheen liepen. Best gek hè?’, vindt de AT-

rijk vindt, kun je ook wel een semester naar

scheiden, vormt geen belemmering voor zijn

student. Voor we de sneeuw weer in gaan voor de

Kopenhagen ofzo. Het zijn de excursies, zowel

plan. Thermo-ondergoed, een muts tot over de

terugtocht, schakelen we onze hoofdlampen uit.

met UNIS als privé, die ik me later zal herinne-

oren en dikke handschoenen houden ons warm.

Joël: ‘Nu merk je pas wat echt donker is.’

ren. Die maken studeren hier zo bijzonder. Kijk

Sterker, we zullen zweten van inspanning, voor-

om je heen. Deze plek is uniek.’ |

spelt Joël, en hij krijgt gelijk. In het logboek van

Neusmasker

de barak schrijft hij waar we heen gaan en hoe

Bang of onveilig op een hike heeft Joël zich nooit

laat we in ieder geval terug zijn. Joël: ‘Je moet

gevoeld. Ook niet toen hij vorige maand frostbite

altijd laten weten dat je de stad verlaat. Zijn

opliep aan zijn neus, het begin van bevriezing.

we niet op de aangegeven tijd terug, dan zullen

‘Het sneeuwde net als vandaag, maar door de

huisgenoten alarm slaan.’

harde wind was het stukken kouder. Ik moest

De Nederlander Willem Barentsz ontdekte in 1596

Honderd meter buiten Nybyen houdt Joël stil

een nauwsluitend neusmasker op. Ik raakte niet

Spitsbergen toen hij op weg was naar Nova Zembla. De

om zijn geweer te ‘halfladen’. ‘Niet dat we een

in paniek, maar op zo’n moment dat je er door-

eilandengroep hoort bij Noorwegen en ligt zo’n 600

ijsbeer kunnen zien aankomen met dit weer’,

heen zit, is het fijn dat er anderen bij zijn die

kilometer ten noorden van Scandinavië. Tegenwoordig

stelt hij licht overdreven. Hij voegt er geruststel-

meer ervaring hebben dan ik.’

is de officiële (Noorse en Engelse) naam voor de archipel

lend aan toe dat de koning van het poolgebied

Hij heeft zijn grenzen al vaak verlegd tijdens

Svalbard en heet alleen het hoofdeiland Spitsbergen.

doorgaans in de buurt van zee-ijs blijft. ‘Het zou

hikes. Tot een half jaar geleden was hij helemaal

Sommige nederzettingen en eilanden verwijzen naar de

uitzonderlijk zijn als we er hier een zien.’

niet zo’n outdoor-type. ‘Op Spitsbergen word je

Nederlandse geschiedenis, zoals Barentszbrug, Amster-

Na een paar heuvels te hebben overgestoken

dat vanzelf. Negentig procent van de studenten

damøya en Ny-Friesland.

heeft het licht dat de stad uitstraalt steeds min-

trekt er graag actief op uit. Het is geen verplich-

der kracht. ‘Het lijkt wel het einde van de wereld

ting, maar de outdoor mindedness is wel wat

In de hoofdstad Longyearbyen, veruit de grootste plaats,

hè’, zegt Joël over het besneeuwde niemands-

hier bindt. Het is de beste manier om nieuwe

wonen zo’n 2000 mensen. Het ligt op 78 graden noorder-

land. Maar steeds als we een glooiing hebben

mensen te leren kennen.’

breedte, zo’n 1300 kilometer van de Noordpool. Vanaf

beklommen, ligt voor ons een volgend einde van

Joël kent vrijwel alle tachtig bachelorstudenten

Oslo is het drie uur vliegen. De inwoners werken vooral

de wereld.

van UNIS. Ze komen uit heel Europa en zelfs Ca-

als onderzoeker, in het toerisme of in de mijnbouw. In de

In het donker merk je niet dat het sneeuwt. Als

nada en de VS. De meesten blijven een half jaar,

twintigste eeuw werd veel steenkool gewonnen. Nu zijn

we onze hoofdlampen aanknippen zien we de

enkelen twee semesters. ‘De onderlinge sfeer

nog twee mijnen open, voor de kolencentrale die de stad

vlokken gestaag vallen, maar zonder licht zie

is geweldig. Elke week hebben we de Friday

voorziet van elektriciteit en warm water.

Spitsbergen

UT NIEUWS 10|2012 17


Interview

Hoogleraar Bram Nauta onthulde fraudezaak van het ‘kaliber Stapel’

‘We zijn minder naïef geworden’ UT-hoogleraar Bram Nauta is een stuk achterdochtiger sinds hij een grote fraudezaak aan het licht

artikelen vals waren. Een schok, want Maxim

bracht. Zijn verhaal is een van de vele fraudegevallen uit het recent verschenen boek ‘Ontspoorde

kwam hem regelmatig tegen op conferenties.

was een bekende in het vakgebied en Nauta

wetenschap’. Hij onthulde vier jaar geleden dat chiponderzoeker Adrian Maxim de meetgegevens in

Nauta vertelt voor het eerst over de zaak-

zo’n zestig artikelen had vervalst. Een heftige onthulling, want Nauta vreesde zelfs even dat Maxim

Ontspoorde wetenschap. Onderzoeksjournalist

hem zou vermoorden. ‘Sindsdien ga ik er niet meer van uit dat mensen gewoon eerlijk zijn.’

Maxim in het onlangs verschenen boek Frank van Kolfschooten ontdekte nieuwe, spectaculaire fraudezaken en bundelde die. Qua omvang doet de kwestie die Nauta

Tekst: Paul de Kuyper | Foto: Gijs van Ouwerkerk >

het prestigieuze vaktijdschrift IEEE Journal

onthulde niet onder voor de affaire-Stapel.

of Solid-State Circuits toen een klokkenluider

Maxim werkte net als Diederik Stapel heel

Hoogleraar integrated circuit design Bram

hem tipte dat er iets mis was met de grafieken

geraffineerd. Niet alleen kopieerde hij kleine

Nauta ontmaskerde in 2008 de Amerikaans-

van twee compleet verschillende chips voor

stukjes ruis, hij fotoshopte ook afbeeldingen

Roemeense chiponderzoeker Adrian Maxim

satellietontvangers. De ruis in beide metingen

van meetopstellingen in elkaar en beheerde

die werkte voor een groot elektronicabedrijf.

bleek deels gekopieerd. Na grondig spitwerk

nep-emailadressen van co-auteurs die Maxim

Nauta was net een maand hoofdredacteur van

ontdekte Nauta dat zo’n zestig van Maxims

zogenaamd steunden. Hoewel het Nauta flink

18 UT NIEUWS 10|2012


wat tijd kostte om alle vervalsingen bloot te

heeft opgelost want hij heeft de studenten

zijn hoofd. Zo iemand kan veel meer geks

leggen, wist hij wel vanaf het eerste moment

ontslagen. Krankzinnig, want die hoogleraar

doen. En op onze conferenties staan geen

dat het mis was. ‘Ik dacht direct: dit is fraude.’

wordt genoemd als auteur en heeft het artikel

metaaldetectoren.’

zelf ook gezien. Die is net zo fout. Hij staat

Uiteindelijk zou Nauta de Roemeen Maxim

Nauta vond de bewijzen tegen Maxim

nu op een zwarte lijst en mag vijf jaar niet

nooit meer zien en zelfs nooit meer spreken.

nog te zwak en besloot met de

publiceren. Dat is lang, want je carrière ligt

‘Ik heb hem een jaar later nog eens gemaild. Zo

klokkenluider verder in zijn artikelen

vijf jaar stil. Binnen het vakgebied is Maxim

van: hoe gaat het met je? Hij was geestesziek,

te duiken. De Twentse hoogleraar

trouwens de enige die een levenslange ban

zo luidde zijn verklaring destijds. Hij kon het

ontdekte zelf een publicatie waarin een

heeft gekregen.’

ook niet helpen, vond hij. Ik wilde graag weten

grafiek perfect symmetrisch zou moeten

waarom hij die metingen had vervalst. Ik heb

zijn, maar dat niet was. In een ander

Toen zijn ontmaskering nabij was

nooit een reactie gehad. Van een ex-collega

artikel kwam hij opnieuw het inmiddels

belde Maxim Nauta op zeker moment

hoorde ik dat hij tegenwoordig in China werkt.

vertrouwde stukje ruisgrafiek tegen.

huilend op. Hij zei dat hij er een

Hij is een heel goede ontwerper, maar in het

(uit: Ontspoorde wetenschap,

eind aan ging maken als Nauta de

westen durft geen bedrijf hem aan te nemen.

Frank van Kolfschooten)

vervalsingen bekend zou maken. [..]

Zijn naam is besmet.’

De zelfmoordaankondiging voelde als ‘Ik voelde me een soort detective. Grafiekjes

chantage. Nauta werd er ook onrustig

Tot Nauta’s verbazing werd dit

in een tijdschrift zijn een paar centimeter

van, omdat hij veel internationale

schandaal nooit opgepikt door de

groot, maar de elektronische versie kun je

conferenties bezoekt. Iemand die met

internationale pers, terwijl de schade

mooi opblazen. Ik heb die grafiek uitgerekt tot

zelfmoord dreigt kan ook op het idee

als gevolg van deze fraude groot was.

een meter. Liniaal erlangs en dan zie je dat er

komen om mij te vermoorden, redeneerde

een fout van een paar millimeter in zit. Triest,

Nauta. Dat was voor hem aanleiding

‘Het was bekend in het vakgebied. Iedereen

ik voelde me bedrogen, maar het was ook

om de gegevens over Maxim met diverse

kent Maxim. Ik heb de bevindingen in 2008 in

spannend.’

mensen te delen.

het tijdschrift gepubliceerd. Maar dat is heel

Bij elk nieuw artikel dat bestempeld kon

specialistisch en niemand buiten het vak leest

worden als ‘vals’, had Nauta hetzelfde

‘Ik dacht: hij is boos op mij. Als ik hem

dat. Ik dacht nog dat iemand er misschien mee

euforische gevoel. ‘Het werd een sport, kijken

tegenkom op een conferentie kan hij me in de

naar een journalist zou stappen, maar toen dat

of ik hem nog ergens anders op kon pakken. Ik

lift zo een mes in mijn borst steken. Ik was de

niet gebeurde, trok ik de conclusie dat het niet

wist dat als ik met één geval zou komen, Maxim

enige met een complete lijst in mijn hoofd met

interessant genoeg was. Opvallend, als je ziet wat

een smoesje kon verzinnen. Na twaalf artikelen

artikelen waarmee hij gefraudeerd had. Als hij

Stapel daarna te weeg heeft gebracht. Maxim zit

ben ik opgehouden. Toen heb ik zijn baas

mij uit de weg zou ruimen, had niemand van

in de categorie ‘even erg’.’

ingelicht en gezegd dat ik zou aankondigen

de fraude geweten.’

Nauta is blij dat zijn verhaal nu is opgetekend

dat alle 81 artikelen vals waren, tenzij hij kon

‘Echt heel bang was ik niet’, nuanceert Nauta,

in een boek. Hij denkt bovendien dat de affaire-

aantonen welke publicaties wel klopten.’

‘maar voor mijn eigen veiligheid heb ik toch

Stapel de cultuur heeft veranderd. Ten goede,

Nauta zegt een stuk achterdochtiger te zijn

enkele collega’s op de hoogte gebracht. Dat

vindt hij. Niet alleen Nauta, iedereen toont meer

geworden door de zaak-Maxim. ‘Mensen vinden

heb ik Maxim ook verteld. Hij wist dus dat

achterdocht. ‘Het is normaler geworden om

mij wel eens zwartgallig. Ik ben inderdaad best

als hij mij van kant zou maken, ze hem direct

publicaties in twijfel te trekken. Op conferenties

wantrouwend. Als iets niet klopt, vraag ik altijd

zouden verdenken. Het was een amicale man,

durven mensen over papers te zeggen dat ze

waarom. Als anderen denken dat iets toeval is,

maar wel een oplichter. Ik wist niet wat er

misschien vals zijn. Tien jaar geleden gebeurde

denk ik dat er misschien een bijbedoeling is.

achter die big smile zat. Iemand die zoveel

dat niet. De hele academische wereld is minder

Ik ga er niet meer van uit dat mensen gewoon

valse publicaties doet, is niet normaal in

naïef geworden.’ |

eerlijk zijn. Ik was al achterdochtig, maar Maxim heeft die houding versterkt. Dat vind ik niet vervelend hoor, ik lijd er niet onder.’ Die achterdocht zorgt ervoor dat Nauta gevoeliger is geworden voor onregelmatigheden. Zo las hij laatst nog een

Ontspoorde wetenschap

Frans proefschrift dat in belabberd Engels

Naast Bram Nauta vertelt het boek Ontspoorde wetenschap van nog een UT-hoogleraar een fraudeverhaal. Juliëtte Walma

was geschreven. ‘Eén hoofdstuk was echter

van der Molen, ‘hoogleraar talentontwikkeling, wetenschap en techniek’ aan de faculteit GW, ontdekte in 2002 dat een

in perfect Engels. Dat stuk bleek inderdaad

Britse psycholoog een artikel had gepubliceerd in het tijdschrift Applied Cognitive Psychology over de verschillende manier

overgeschreven.’

waarop kinderen en volwassenen zich nieuws herinneren uit kranten of van tv. Deze publicatie bleek een herhaling van

Ook bracht Nauta een fraudegeval aan het licht

een studie van Walma van der Molen zonder dat daar naar verwezen werd. Bovendien waren verschillende stukken tekst

van Chinezen die bij twee heel verschillende

letterlijk overgenomen. De redactie van Applied Cognitive Psychology plaatste uiteindelijk een ‘correctie’ maar trok het

schakelingen identieke metingen publiceerden,

frauduleuze artikel niet terug.

inclusief dezelfde foutjes. Onmogelijk, aldus de hoogleraar. ‘Die Chinezen doen dan het

Ontspoorde wetenschap. Over fraude, plagiaat en academische mores. Frank van Kolfschooten.

volgende: de prof zegt dat hij het probleem

Uitgeverij De Kring, €19,95, 320 pagina’s.

UT NIEUWS 10|2012 19


Serious Request

20 UT NIEUWS 10|2012


Malawi…. Het aftellen is begonnen. Nog even en het Glazen Huis verrijst in Enschede. Doel: de babysterfte in Malawi terugdringen. Ook op de campus van de UT worden tal van acties voorbereid om Serious Request hierin te ondersteunen. Verslaggever Ben Lensink van de Twentsche Courant Tubantia bezocht Malawi eind oktober. Samen met een cameraploeg van BNN, het Rode Kruis en dj Eric Corton van 3FM bekeek hij de situatie ter plekke. Zijn indruk? ‘Malawi, een voormalig Britse kolonie, is een schitterend land. De bevolking is bijzonder vriendelijk, ondanks alle schrijnende verhalen die ik er heb opgetekend. Met goede voorlichting over zwangerschap en geboorte, een betere hygiëne en de bouw van klinieken en hulpposten kan daar heel veel verbeteren. Het geld van de actie gaat zeker goed terechtkomen.’ |

Foto: Ben Lensink

UT NIEUWS 10|2012 21


Opinie

Onderzoek naar cyberpesten

‘Een technische oplossing De zelfmoord van Tim Ribberink, slachtoffer van pestgedrag, maakte de laatste weken veel los in de samenleving. Ook bij Maral Dadvar, PhD bij de vakgroep Human Media Interaction van de

maar niet alle pestuitingen gaan gepaard met dit soort woorden. Daarom heb ik ook functies toegepast om andere commentaren te kunnen screenen.

faculteit EWI. Zij doet al enige jaren onderzoek naar cyberpesten, waarbij ze een technische tool

Hier worden mensen vaak op een bepaalde manier

ontwikkelt die cyberpesten kan opsporen.

De PhD-student zag ook dat pestuitingen op het web

aangesproken.’ iets is van alle sekses en leeftijden. ‘De aandacht in de

Tekst: MAAIKE PLATVOET | Foto: Gijs van Ouwerkerk >

pestuitingen op socialmediasites zoals Twitter en

media gaat vaak uit naar pesten onder jonge kinderen

YouTube’, vertelt Maral. ‘Wat ik telkens heb gedaan, is

en tieners. En dat is logisch, want dit is een kwets-

‘Het is alarmerend om te zien wat ik de afgelopen

kijken naar de comments en posts en deze analyse-

bare groep en hier gebeurt het vaker. Toch is pesten

jaren in mijn onderzoek zoal ben tegengekomen aan

ren. Scheldwoorden zijn redelijk makkelijk te filteren,

een probleem van álle generaties. Het gebeurt ook

22 UT NIEUWS 10|2012


Column | Beer Sijpesteijn

is niet genoeg’ Alumnus

onder volwassenen, gewoon op de werkplek. Meisjes

Wat je volgens Maral vaak ziet is dat bij cyberpesten

en vrouwen zijn daar subtieler in dan de mannelijke

jongeren zich voordoen als iemand anders, of inlog-

sekse, want zij proberen vaak anderen uit te sluiten.

gen als degene die gepest wordt. ‘Een bijkomend

Met ingang van dit collegejaar mag ik me zowel bachelor of science als

Jongens en mannen zijn directer, die zeggen meteen

probleem is ook dat leraren en ouders, en dan vooral

alumnus van de Universiteit Twente noemen. Het eerste doe ik alleen

waar het op staat en wat ze van iemand vinden.’

de oudere generatie, niet op de hoogte zijn van wat er

als ik tijdens het borrelen iets op thuisbezorgd.nl bestel, het tweede

De dood van Tim Ribberink, maakte veel indruk op

zoal gebeurt via social media en de impact die dit kan

is iets dat ik graag met wat meer trots zou willen kunnen doen dan nu

haar. Ze noemt het ‘extra triest’, omdat hij niet eens

hebben. Dat komt omdat zij zelf niet actief zijn op dit

mogelijk is.

zo heel erg jong meer was. ‘Het meeste pesten, en

soort sites, dus er niets van meekrijgen.’

Tijdens je studententijd word je lid van allerlei verenigingen en

dan praat ik over cyberpesten, onder jongeren ge-

‘Dit is echt een ontzettend groot probleem, waar-

groepen en met sommige blijf je een levenslange band houden. Al

beurt in de leeftijd tussen 13 en 17 jaar. Daarna stopt

voor ook niet zomaar één oplossing te bedenken is.

tijdens het studeren word je deel van een bepaalde cultuur, die zich bij-

het vaak. Blijkbaar was Tim te zwaar beschadigd.’

Pestgedrag moet vanuit verschillende invalshoeken

voorbeeld uit in het dragen van clubjeskleding. Als je in de lunchpauze

worden aangepakt. Ik werk aan een technisch deel,

op het O&O-plein zou gaan staan, tel je meer verschillende stukken

maar ook vanuit de sociale kant zijn oplossingen

clubjeskleding dan dat de campuswacht fietsen verplaatst.

nodig. Bewustwording in de maatschappij is in ieder

Maar op een dag studeer je af en moet je afscheid nemen van al die

geval erg belangrijk. Ook bij de oudere generatie, die

dingen die je studentenleven vorm hebben gegeven. Gelukkig hebben

geen weet heeft van cyberpesten.’

veel verenigingen een aan hen gelieerde alumnivereniging, die eens

In haar onderzoek ontwikkelt Maral een tool,

in de zoveel tijd activiteiten organiseert waar je als burger je kamera-

waarmee cyberpesten opgespoord kan worden.

den van weleer weer tegenkomt om, met een drankje in de hand en

Vervolgens kunnen de pesters dan geblokkeerd of

een oude verenigingsdas waar de biervlekken nog inzitten om je hals,

uitgesloten worden op bepaalde sites. Daarin spelen

terug te blikken op die goede oude tijd.

beheerders van websites dus een belangrijke rol.

Deze alumniverenigingen bestaan al, maar ik heb het idee dat hier nog

‘Maar denk ook aan interne netwerksystemen op

veel meer uit te halen is. Zowel voor de oorspronkelijke verenigingen

scholen, waarop leerlingen met elkaar communice-

als voor het instituut waar deze uiteindelijk allemaal om draaien,

ren. Daarin zou de school dan een rol moeten spelen.’

de Universiteit Twente. Bij de oprichting van de UT is veel gekeken

Of een technische tool, die cyberpesten opspoort,

naar Angelsaksische campusuniversiteiten, voor ons alumnibeleid

Tim geholpen had, durft Maral niet te zeggen. ‘Het

zouden we dat ook veel meer moeten doen. Dit heeft te maken met

is slechts een deel van een oplossing van een groot

trots zijn op de universiteit en deel uitmaken van een soort familie of

probleem. Bovendien ben ik niet de eerste die hier

netwerk van mensen uit een bepaalde traditie. Maar het biedt ook,

onderzoek naar doet. Velen die mij voorgingen, heb-

en we moeten er maar eens overheen stappen om dat plat te vinden,

ben ook nog niet dé oplossing gevonden.’

kansen op het gebied van financiering. Het zou toch geweldig zijn als

Wel ziet ze het belang in om wetgeving te ontwik-

bijvoorbeeld de alumnivereniging van informatica een onderzoekslijn

kelen voor cyberpesters. ‘Pesten moet, net zoals

binnen de informatica zou financieren?

ander onbehoorlijk gedrag, bestraft kunnen worden.

Daar moet dan uiteraard wel iets tegenover staan. Evenementen voor

De wetgeving hiervoor staat nog in de kinderschoe-

alumni om elkaar weer te spreken, updates over de voortgang van het

nen en moet verder ontwikkeld worden. Ook hierin

onderzoek of misschien een keer een optreden van een hoogleraar

speelt social awarness weer een belangrijke rol. De

bij het bedrijf van een alumnus. De combinatie van zulke ‘harde’

maatschappij moet zich realiseren wat de gevolgen

producten met de sentimentele trots die ik eerder beschreef (en als

kunnen zijn van pestgedrag. Tim heeft ons in ieder

je het slim speelt belastingvoordelen) zorgt er voor dat een alumnus

geval wakker geschud.’ |

bereid is substantiële bedragen te doneren. Dat is veel beter dan die vijfentwintig euro per jaar waar het universiteitsfonds nu voor bedelt in het relatiemagazine, een bedrag dat eigenlijk een belediging voor zowel alumnus als de universiteit is. En hoe die trots dan te bevorderen? Dat is een column op zich waard, maar ik zou er mee beginnen een Universiteit Twente-kledinglijn op te zetten met betaalbare kleding waarin mensen wel gezien willen worden. Beer Sijpesteijn is Student philosophy of science, technology & society. Reageren? www.utnieuws.nl

UT NIEUWS 10|2012 23


Achtergrond

Van korrel tot zegel Een fris klusje is het niet, bevredigend wel. Elke promotiebul moet worden voorzien van een

Het eerste zegel was vierkant en droeg behalve

rood lakzegel om de echtheid ervan te waarborgen. Dat gebeurt gewoon op de UT. De lak die

het (oude) logo de tekst ‘tot een vast stuensel

gebruikt wordt is een chemisch goedje met een akelige geur. ‘Het ruikt naar verbrand asfalt,

woorden die de eerste rector magnificus van de

ende onderhoudt der vryheit’. Het zijn de Technische Hogeschool Twente, Gerrit Berkhoff,

maar als het klaar is, ziet het er mooi uit.’

gebruikte bij zijn openingsrede: ‘Dat deze hogeschool moge uitgroeien tot een vast stuensel

Tekst: Paul de Kuyper | Foto: Gijs van Ouwerkerk >

pedel de handelwijze uit. ‘Je zet ‘m in de natte

ende onderhoudt der vryheit is onze innige

lak en dan moet je ‘m hooguit vier à vijf seconden

wens’. Later werd de zegelstempel rond, maar

Zo’n negen promovendi per week halen aan de UT

vasthouden. Anders gaat het mis. Doe je het te

hield dezelfde opdruk.

hun doctorsgraad. Dat betekent dat er wekelijks

kort, dan lopen de lijnen in elkaar over. Te lang

Als een promovendus in aanmerking komt voor

negen gewaarmerkte bullen moeten klaarliggen.

betekent dat de lak in het zegel blijft zitten. De

cum laude, moeten er twee bullen van een

Met een handtekening van de rector en een uniek

afdruk droogt heel snel. Meestal maken we ’s

zegel worden voorzien. Ten Veen-Wessels: ‘Pas

lakzegel. Het zetten van dat zegel is een secuur

ochtends eerst een proefdruk. Een heel enkele

op het laatste moment beslist de commissie in

klusje. Dat wordt niet uitbesteed, maar gebeurt

keer gaat het toch nog mis. Vervelend, want je

een stemming of er met lof op komt te staan of

gewoon zo eens in de twee weken in de Waaier,

hebt niet zomaar een nieuwe bul. Ed Brinksma

niet. We hebben twee bullen klaarliggen. Van

door pedel Antoinette ten Veen-Wessels of één

loopt ook niet altijd op de campus rond en bij een

de andere wordt in het bijzijn van de pedel

van de andere pedellen.

nieuwe bul heb je wel weer zijn handtekening

en de commissievoorzitter na afloop het zegel

In de zegelruimte hangt een sterke afzuigkap en

nodig.’

verbroken. Dat moet volgens de fraudewet.’

die is wel nodig, vertelt Ten Veen-Wessels. ‘De

De stempel die wordt gebruikt is nog maar zo’n

Dat zegel is erg kwetsbaar. ‘Vandaar dat we twee

lak is een chemisch goedje met een akelige geur.

drie jaar oud. De afdruk is namelijk een selectie

maanden geleden de overgang hebben gemaakt

Het is net of je verbrand asfalt ruikt.’ Vooral het

van lijnen en figuren uit de huisstijl van de

van de koker naar mappen. Vroeger kreeg de

zetten van het stempel komt nogal nauw, legt de

universiteit.

doctor de bul mee in een koker, maar vaak zat er bij het rollen al een breuklijn in het zegel. De bul is dan nog wel geldig, maar ziet er niet zo mooi uit. Veel mensen willen ‘m graag in een lijst aan de muur hangen en dan is het eeuwig zonde als er een breuk in het zegel zit.’ Alleen de Nederlandstalige bullen krijgen een lakzegel. Voor de Engelse vertaling is er een drukzegel in dezelfde vorm. Die wordt met een handpers in het papier gedrukt. Zo’n zelfde drukzegel komt ook op alle bachelor- en masterdiploma’s, maar dat is niet de taak van de pedellen. Zij verzorgen alleen de promotiebullen en eens in de vijf jaar de eredoctoraten. Zo’n achttien zegels elke twee weken. Een leuke klus? ‘De geur is akelig en je bent wel eens bang dat je een bul verpest, maar als je klaar bent, ziet het resultaat er altijd weer mooi uit’, besluit Ten Veen-Wessels. |

24 UT NIEUWS 10|2012


1) Deze kleine rode balletjes zijn lakkorrels, van een Duitse

2) De korreltjes worden in een lakpannetje elektrisch verhit tot het

fabrikant. Een handjevol is genoeg voor één à twee zegels.

kookpunt en vervolgens afgekoeld tot iets onder het kookpunt.

3) Daarna wordt de lak uit het potje op het papier gespoten, ter

4) Dan is het zaak zo snel mogelijk de stempel erop te zetten en

grootte van een flinke munt.

die hooguit 4 à 5 seconden vast te houden.

5) Stempel eraf en nog vijf tot tien minuten laten drogen.

6) En klaar is het zegel met de symbolen die uit de UT-huisstijl komen. Wel oppassen, want de lak blijft erg breekbaar.

UT NIEUWS 10|2012 25


Achtergrond

Touch-campagne moet UT meer smoel geven ‘Touch’ luidt de naam van de nieuwe UT-campagne, die in oktober werd gelanceerd. De campagne

specifieke aandacht voor ATLAS, University

speelt in op een persoonlijk aspect: de beleving van studenten en medewerkers die hun drive laten

College. De campagne bestaat uit drie pijlers

zien. Mariska Giesen is hoofd Marketing en nauw betrokken bij het bedenken en de uitrol van de

herkenbaarheid en profilering: een online

campagne.

die samen de kabel vormen voor optimale platform via www.utwente.nl/touch, speciaal daarin is de digitale campustour, maar ook via ‘We want your Touch’, dat gericht is op

Tekst: Maaike platvoet >

onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en de

het activeren van mensen en tot slot met ‘My

onderlinge verbinding hiervan. Persoonlijk door

touch’, gericht op profilering van opleidingen,

Waarom is er een nieuwe campagne voor de

de beleving van studenten en medewerkers toe te

onderzoek, etc. Die drie pijlers uiten zich vooral

UT gelanceerd?

voegen die hun passie, drive, kortom hun ‘Touch’

via social media en online kanalen en worden

‘De oude campagne was niet meer actueel en

laten zien.

ondersteund met radiospotjes, op bussen,

alleen gericht op bachelors. In het kader van

posters en advertenties.’

onderzoek rondom Route ’14(+) kwam naar

Wat zijn de doelen van deze Touch

voren dat we ons profiel moeten versterken en

Campagne?

Hoe en wanneer gaan jullie de effecten van

onze naamsbekendheid moeten vergroten. Veel

‘De UT meer smoel geven: het verstevigen van

deze campagne meten?

mensen kennen de UT niet goed genoeg. ‘Touch’

de naamsbekendheid en profilering. En het

‘Omdat deze campagne zich vooral online

geeft het profiel ‘High Tech Human Touch’ een

versterken van de studenteninstroom, ook in

afspeelt, zijn we meer en beter in staat om

extra dimensie die op een veelzijdige manier

kwalitatieve zin. We richten ons nationaal en

bijvoorbeeld de hoeveelheid bezoekers en views

in te vullen is. Veel ruimte voor profilering van

internationaal op bachelors en masters met

te meten. Wat dat precies oplevert, is natuurlijk lastig te zeggen. De kwantiteit zegt niet alles. Of het effect heeft op de instroom, kun je pas later meten.’ Zo’n nieuwe campagne zal flink wat kosten. Hoeveel eigenlijk? ‘Er is tijdelijk extra campagnebudget, maar het concept dat we ontwikkeld hebben is er op gericht om er zelf mee verder te kunnen. In de aanloop van een nieuwe campagne maak je altijd ontwikkelkosten, maar als de basis staat, kunnen we zelf verder uitbouwen.Iedereen moet in deze tijden op de centen letten, dus wij ook. We werken zo efficiënt mogelijk.’ Maar het is wel een extern bureau dat deze campagne bedacht heeft? ‘Dat klopt. Bureau More heeft het creatieve campagneconcept ontwikkeld, nadat wij de richting hebben aangegeven.’ Wat maakt deze campagne beter dan de voorgaande? ‘Omdat deze ontzettend goed aansluit bij hoe de UT is, en hoe de medewerkers en studenten zijn. Daarom is die input van eigen mensen ook zo belangrijk.’ |

26 UT NIEUWS 10|2012


Cultuur

Tekst UT-dictee 27 november 2012

De carrière van een langstudeerder 1) De gemiddelde UT’er raakt niet snel gestrest, maar als

8) Aan het eind van deze lucide droom, welhaast een

je elfdejaars elektrotechniek bent en de avond voor je

sciencefictionfilm met jezelf als protagonist, schrik je wakker

afstudeercolloquium per ongeluk je presentatie hebt

met onder je linkerarm een pluchen teddybeer en in je

gedeletet, is het niet vreemd dat je als Bacchus een paar

rechterhand een USB-stick**** met, godzijdank, een back-up

bordeauxtjes en een Schotse whisky achteroverslaat.

van je afstudeerpresentatie over de kwantummechanica.

2) In het daaropvolgende delirium zie je in flashbacks je

*

of: Filipijnse

studentenleven voorbijflitsen: van hoe je aan het begin van

**

of: push-up-bh

het millennium als bleue feut de pittoreske campus betrad,

*** of: schorremorrie

tot eergisteren toen je als bijdehante querulant de Vestingbar

**** of: usb-stick�

werd uitgesmeten. 3) In de tussentijd beleefde je onder het carillon je eerste onenightstand met een gepiercete en getatoeëerde Filippijnse* promovenda van wie je pas na lang friemelen de push-upbeha** loskreeg, en rookte je je eerste stickie in de fietsenstalling tussen Zilverling en Teehuis, het epicentrum van het universitaire dataverkeer. 4) Omdat je je leven niet wilde laten versjteren door studentikoze mores, stopte je als aspirant-lid van een herendispuut nadat die viezeriken van het corps je tijdens de inauguratieperiode in de Pakkerij op mensonterende wijze hadden ingesmeerd met bedorven stroganoffsaus en chipolata-ijs. 5) Door deadlines voor essays consequent te missen en continu te falen tijdens multiplechoicetentamens heette je al langstudeerder lang voor de ex-staatssecretaris van Onderwijs uit het kabinet-Rutte I jou en je medestudenten met dat predicaat stigmatiseerde tot het schlemielige schorriemorrie*** van de academische wereld.

Ruim zeventig deelnemers bogen zich dinsdagavond 27 november over het Groot UT-dictee van Studium Generale en UT Nieuws.

6) Gelukkig bouwde je ondertussen aan een pico bello cv zo boordevol extracurriculaire activiteiten dat je ervan uit mag

Winnaar werd ‘dicteenomade’ Rein Leentfaar uit Zeeland met vier fouten. Hij reist het hele land door om dictees te maken.

gaan dat de headhunters uit de hightechindustrie straks in de rij staan om je in te lijven.

Vijftien prominente UT’ers waagden zich aan bovenstaande dicteetekst, onder wie hoogleraren Hans Hilgenkamp en Hedwig te Molder en de

7) Behalve interim-voorzitter bij jiujitsuvereniging Arashi was

voorzitters van de vier Pakkerijverenigingen. Beste prominent bleek

je onder meer student-assistent voor de bachelorwerving,

aan het eind van de avond Sabien van Harten, het hoofd van het

manusje-van-alles tijdens de Batavierenrace, preses van de

TaalCoördinatiePunt. Zij maakte elf fouten.

studiereiscommissie bij Scintilla en alles wat daartussenin ligt.

Eén fout meer was er voor de beste van zo’n 35 studenten: bestuurskundestudent Laurens Klein Kranenburg. Bij de medewerkers was er een gedeelde eerste plaats voor Hiska Bakker (Vrijhof Cultuurcentrum) en Vic van Dijk (promovendus in de Membrane Technology Group). Zij maakten allebei veertien fouten. Zie ook de cartoon van Ruben Libgott op pagina 39.� (foto: Arjan Reef)

UT NIEUWS 10|2012 27


Sport

Smashen met een batje Wie aan tafeltennis denkt, herinnert zich vaak een spelletje pingpong op het schoolplein, in de achtertuin of op vakantie. Een training bij Thibats leert dat de sport veel meer is dan dat. ‘Toegegeven, ook ik vond tafeltennis vroeger wat suf. Nu vind ik het een geweldige sport.’

De mogelijkheden om op de campus een sportieve prestatie neer te zetten, zijn legio. Van schaken tot schermen, van taekwondo tot waterpolo. De redactie van UT Nieuws hijst zich in sportkleding en gaat het aanbod aan den lijve ondervinden. Participating journalism heet dat. Deze maand: tafeltennis.

Jochem Vreeman | Foto’s: Gijs van ouwerkerk >

erg belangrijk, probeer zijwaartse passen te maken.’ Het helpt. Ik kom na de tips van de trainer wat beter in

Dinsdagavond, sporthal 4 op de campus. Op het

mijn spel en produceer vrij aardige rally’s met Menno.

commando van Jansen trekt iedereen een sprint van

programma staat een training bij tafeltennisvereniging

Tafeltennis is vooral een kwestie van oefenen, erg veel

een paar rondjes om de vier tafels. Ben je eerder terug

Thibats, die zo’n 35 leden heeft. Waar de beginners en

oefenen. Het eerste competitie-element tijdens deze

dan je tegenstander, dan begin je met een luxe 3-0

nieuwelingen op maandagavond hun balletjes slaan,

training is erop gericht zo vaak mogelijk binnen een

voorsprong. Het levert leuke partijtjes op, die ook nog

vertonen de gevorderden op de dinsdag hun kunsten.

minuut over te spelen. Dat zijn dus geen boogballetjes,

eens hilarisch worden als iedereen verplicht met zijn

Ik ken tafeltennis nagenoeg alleen van de schoolplei-

maar strakke slagen. Nadat de spelers op alle vier de

of haar verkeerde hand moet spelen.

nen en achtertuinen, zoals wel meer mensen en ben

tafels flink zijn opgewarmd, is het tijd voor het slaan

Thibats-voorzitter Wouter Bol Raap, die zelf competi-

benieuwd wat me te wachten staat.

van smashes.

tie speelt in het tweede team, kwam er bij aanvang van

Gaat er überhaupt gezweet worden? Gezien het feit

‘Ik geef de bal aan, jij slaat zo hard als je kan de bal

zijn studententijd achter dat tafeltennis absoluut geen

dat enig balgevoel mij niet vreemd is en ik al heel

terug op tafel. En o ja, houd je batje goed vast. Het zou

suffe sport is. ‘Zoals zoveel middelbare scholieren,

wat pingpongballetjes geslagen heb, schat ik in dat ik

niet de eerste keer zijn dat iemand gewond raakt door

stond ook ik destijds wel eens achter de pingpongtafel.

aardig mee moet kunnen komen. Toch?

een rondvliegend stuk hout’, voegt Jansen er met een

Toen ik hier ging studeren, ging ik kijken bij Thibats.

Al bij het inspelen merk ik dat mijn tegenstander

knipoog aan toe. We slaan de smashes in tweetallen,

Ik meldde me aan en ging competitie spelen. Verder

Menno me desgewenst alle hoeken van de tafel kan la-

om en om. Na iedere slag tikken we de muur achter

voetbal ik, maar tafeltennis kan ook zeker intensief

ten zien. Ook krijg ik gelijk al wat nuttige tips van Hans

ons aan, een kort sprintje dus. Het zijn vrij intensieve

zijn. We krijgen hier spelers binnen die in het begin

Jansen, de vaste trainer van de groep die meestal uit

oefeningen. Het stigma van campingsport is bij mij

nog geen bal uit de lucht kunnen plukken. Aan het

ongeveer tien spelers bestaat. ‘De techniek bij tafelten-

intussen verdwenen, zoveel is zeker.

einde van het jaar zie je ze de meeste spectaculaire

nis is vooral gericht op korte, snelle bewegingen met

Nadat er nog wat soortgelijke oefeningen zijn afge-

smashes produceren. Het kan erg snel gaan in het

de pols. Probeer je batje zo vast te houden dat je met

werkt, de zaal meerdere keren bezaaid raakt met

tafeltennis. Verder draait het bij Thibats vooral om de

dezelfde greep een forehand en backhand kan slaan.

oranje balletjes en het zweet doorbreekt, is het tijd

gezelligheid. Ons eerste team degradeerde vorig jaar

Anders dan bij tennis, heb je hier namelijk te weinig

voor wat partijvormen. Ook daarbij staan we niet

en raakte wat kwaliteit kwijt, maar de sfeer is er zeker

tijd om van greep te wisselen. Ook het voetenwerk is

alleen maar rustig over te tikken achter de tafel. Op

niet minder om.’ |

28 UT NIEUWS 10|2012


Cultuur

Regenwormen in de Drakenkelder Om te sporten ga je naar het Sportcentrum, voor een biertje naar de Vestingbar en voor

Drakenkelder vanaf acht uur open om samen

toneelspelen kun je bij 4HappyFeet terecht. Maar wat doe je als je zin hebt om een potje te

afhankelijk van het aantal deelnemers wat ze dan

gamen? Of op zoek bent naar een goed Fantasy-boek? Dan ga je naar de Drakenkelder!

spelletjes te spelen. Volgens Piening is het spelen. Erg populair zijn momenteel de bordspelen Galaxy Trucker, waarbij de spelers een ruimteschip in elkaar moeten zetten, en Article 27 waarbij de

Tekst: Maaike Platvoet | foto: Arjan Reef >

allemaal fictie. Nieuwe boeken in deze genres

spelers een soort united security council nabootsen.

worden regelmatig ingekocht, meestal in het Engels

Aan de Drakenkelder kleeft er een ‘Nerd-imago’,

Het is er een tikkeltje donker, een beetje stoffig

want daar gaat de voorkeur wel naar uit.’ Ook is er

dat weet bestuurslid Piening ook. Al is hij het

door het oude meubilair, maar ook gezellig. En

een mooie collectie stripboeken, waaronder over

er niet helemaal mee eens. ‘Het is maar net wat

helemaal niet lastig te vinden: de Drakenkelder

Japanse figuren. ‘Konnichiwa is een commissie

je onder nerd verstaat. Een aantal leden heeft

bevindt zich naast de Unionshop in het Atrium

van Bellettrie die de Japanse cultuur promoot. Zij

inderdaad een informatica-achtergrond, maar toch

van de Bastille. Deze kelder is het domein van

organiseren regelmatig een Minicon. Dan kun je in

komen hier studenten over de vloer vanuit allerlei

spelletjesvereniging Fanaat en de Bellettrie

de Drakenkelder Japanse tekenfilms kijken, Japanse

studierichtingen.’ Piening noemt de sfeer in de

Bibliotheek. Hier worden populaire bordspelletjes

strips lezen en Japanse spelletjes spelen.’

Drakenkelder ‘heel relaxed’. ‘Het is hier gewoon

gespeeld als Galaxy Trucker, Article 27 en

Op vier computers kunnen Fanaatleden met elkaar

gezellig, je kan er bijna altijd terecht.

Regenwormen. Maar ook zijn er regelmatig game-

gamen. Niet via een playstation, maar met een

Onze collectie op het gebied van sciencefiction en

sessies, of komen studenten langs om een boek te

game cube. ‘Dit is eigenlijk de voorloper van een

fantasy is bovendien behoorlijk groot. Als je het

lenen.

Playstation, en die hebben de meeste leden zelf

hier niet vindt, dan vind je het ergens anders ook

Patrick Piening (21) is bestuurslid bij zowel

wel in huis. Als je naar de Drakenkelder komt om

niet.’ |

Fanaat als de Bellettrie en vertelt welke boeken

te gamen, dan is het wel de bedoeling dat je tegen

de Drakenkelder zoal in huis heeft. ‘Vooral

andere studenten speelt. Wel zo gezellig, toch?’,

Meer informatie over Fanaat of de

sciencefiction en fantasy, maar ook wel wat

zegt Piening.

Bellettrie? www.bellettrie.utwente.nl/

Nederlandse detectives. In ieder geval is het

Elke dinsdag- en donderdagavond is de

informatie/ en www.fanaat.utwente.nl

UT NIEUWS 10|2012 29


Universiteit Twente Voorstellingen in Vrijhof Cultuurcentrum: Maandag 10 december, 12.35: Aluin, Ken je Klassiekers! [Theater] Woensdag 12 december, 20.00: Stubiba, Jazz café [Jazz] Woensdag 12 december, 20.00: Apollo, Alice goes serious! [Musical] Woensdag 12 december, 20.00: Drienerloos Vocaal Ensemble (DVE): Concert [Zang] [Toneel]

Alice goes Serious

Donderdag 13 december, 20.00: MSO en SHOT: Dub-

Na een succesvolle reeks in het openluchttheater deze zomer, gaat de muzikale

belconcert [Muziek]

productie ‘Alice in Wonderland’ nu in reprise. Ditmaal speelt de cast in de volledig

Donderdag 13 december, 20.00: NEST, Voorstelling

Vrijdag 14 december, 20.00: Pro Deo, Theatersportwedstrijd [Theatersport]

overdekte Agora in de Vrijhof voor het goede doel van Serious Request. Veronique Sodano

Alice is een meisje van tien jaar dat door haar moeder keurig opgevoed wordt.

Vrijdag 14 december, 20.00: Apollo, Alice goes

Maar daar is de energieke Alice nog niet helemaal klaar voor. Ze loopt weg van

serious! [Musical]

haar moeders feest en komt door een konijnenhol terecht in Wonderland.

Zaterdag 15 december, 13.00: Apollo, Alice goes serious! [Musical]

Maak kennis met de excentrieke bewoners van Wonderland, leer de wijze lessen

Zondag 16 december, 15.00: Apollo, Alice goes serious! [Musical]

van de Kolderkat, lach mee met de Hoedenmaker en ontsnap aan de toorn van de

Maandag 17 december, 12.35: Veronique Sodano, De Veronique Sodano Kerstshow [Cabaret]

Hartenkoningin. Laat je meeslepen door een land waar niets is wat het lijkt!

Dinsdag 18 december, 20.00: Contramime, “Even serieus” [Cabaret]

Woensdag 12 december 20.00 uur, Vrijdag 14 december 20.00 uur,

Woensdag 19 december, 20.00: Contramime, “Even serieus” [Cabaret]

zaterdag 15 december 13.00 uur, zondag 16 december 15.00 uur, zaal

Donderdag 20 december, 20.00: Contramime, “Even serieus” [Cabaret]

Agora in de Vrijhof.�

Donderdag 20 december, 20.00: Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT, Concert [Muziek] Vrijdag 21 december, 20.00: Musilon, “Musilon Presents: 25 tales of Christmas” [Zang] Voor meer informatie & reserveringen: www.cultuur.utwente.nl

Expositie: In de kleine expositieruimte is in de maand december in de Vrijhof nog de expositie ‘Mexicaanse dodenherdenking’ te zien. ‘Vervormd meubilair’ in de grote expositieruimte blijft in de decembermaand ook nog te bezichtigen.

Studium Generale Woensdag 12 december, 20.00-22.00 uur, Forum (stationsplein 1, Enschede)

Science Café: Huis-, tuin- en keukennatuurkunde Dinsdag 18 december, 19.30-21.00 uur, Vrijhof/Agora.

Waarom de hel naar zwavel stinkt Prof. dr. Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar geologie. Hij schreef Waarom de hel naar zwavel stinkt. Mythologie en geologie van de onderwereld, waarin hij laat zien dat de aarde niet slechts een donkere afgrond is, maar dat zij een grote schoonheid en rijkdom bezit.

Et Après Isabelle Beernaert Zaterdag �29 december 2012 20:00 uur Wilminktheater Holland Casino Zaal Bij het grote publiek is Isabelle Beernaert bekend door de spraakmakende choreografieën die zij creëerde voor So You Think You Can Dance en haar overwinning bij The Ultimate Dance Battle. Na het succesvol ontvangen Ne Me Quitte Pas brengt Beernaert haar nieuwe theatervoorstelling Et Après. Een dansvoorstelling die raakt, verwonderd en leeft. Het ensemble, samen met enkele favoriete dansers van So You Think You Can Dance en de Ultimate Dance Battle, nemen u mee op een reis van uit het leven gegrepen momenten. Een ode aan de lach en de onschuld, maar ook de absurditeit van het leven. Een pleidooi om toch vooral positief in het leven te blijven staan en na elke tegenslag weer vol levenskracht op te krabbelen. In haar eigen leven heeft Isabelle keer op keer tegenslagen overwonnen. Tal van autobiografische elementen zijn verwerkt in Et Après welke tot uiting komen in Isabelle’s krachtige ‘eigenwijze’ choreografieën die raken.

30 UT NIEUWS 10|2012


Concordia Moeders & Vaders

pianocyclus ‘Les Heures Persanes’ een imaginaire reis maakte door het exotische Oosten. Meesterpianist Ralph van Raat neemt ons mee. zo 09 december 2012 16.00 uur Muziekcentrum Arke Zaal €21,80

Wie is je vader? Wie is je moeder? Zijn ze aardig

Freek de Jonge

of streng? Grappig, spannend of saai? Wat zijn

Circus Kribbe - een kerstvertelling

ze eigenlijk voor mensen? En welke rol spelen ze in jouw leven? In de interactieve kindertentoonstelling

Job Kribbe is de eerste clown in zes generaties Kribbe die niet van nature leuk is. De zoektocht naar

Moeders & Vaders van Concordia geven meer dan zestien kunstwerken een verrassende kijk op ouders.

het waarom brengt hem bij Jezus, die hem vervolgens naar de Pool met de Beer leidt. Het zijn

Met veel leuke spellen en opdrachten, en om de zaterdag en in de kerst- en voorjaarsvakantie bijpassende

schijnbaar toevallige gebeurtenissen die het ontstaan van Evangelisch Kerstcircus Kribbe markeren.

workshops voor iedereen van 4 t/m 12 jaar. Moeders & Vaders is te zien van 12 december tot en met 9 maart

Een avondje Freek de Jonge stijgt nog altijd uit boven een avondje met de meeste cabaretiers.” (de

bij Concordia, Langestraat 56. Openingstijden: ma t/m vrij 10.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur.

Volkskrant)

Kijk voor exacte workshopdata en -tijden op www.concordia.nl.

wo 12 december 2012 20.00 uur Wilminktheater Holland Casino Zaal €24,10

TwentseWelle

Studio 65 Vocaal Theater A Christmas Night of the Proms Dé kersteditie van de internationaal bekende ‘Night of the Proms’, dit jaar uitgevoerd door Studio

Voetbaltour

65 Vocaal Theater uit Enschede. Het concert bevat een mooie mix van opera, operette, musical en

Tijdens de kerstvakantie kun je deelnemen aan een unieke Enschede voetbaltour. Van een tour langs

bekende kerstmuziek, met kansen voor het publiek om mee te zingen. Studio 65 brengt u samen met

historische voetballocaties, een bezoek aan de voetbalexpositie ‘1-1, elf idolen en Jan Mulder tot aan

gastsolist Ernst Daniël Smid en het Twents Jeugd Symfonie Orkest helemaal in kerstsfeer! Het geheel

een geweldige stadiontour door de Grolsch Veste. Een dag in het teken van voetbal en cultuur.

staat onder de muzikale leiding van dirigent Armanda ten Brink.

Data: Vrijdag 28 december 2012, woensdag 2 januari 2013 en donderdag 3 januari 2013.

zo 16 december 2012 20.00 uur €20,00

Meer info: www.twentsewelle.nl

Wilminktheater

Sven Ratzke Nachtspiele Christmas Special Overal ter wereld heeft glamourcabaretier Sven Ratzke succes met nachtclubshows, waarin hij met de allure van een popster chansons vervlecht met revue en performance. Maar met Kerst blijft hij

Ralph van Raat & Kader Abdolah

Nederland trouw: want dat vier je thuis. En thuis betekent voor deze ras entertainer: on stage!

De Perzische uren

‘NachtSpiele Christmas Special’ creëert een kerstsfeer à la Ratzke, met eigen nummers, muziek van

Gevlucht voor het Iraanse regime, werd Kader Abdolah een prominente nieuwe Nederlander. Zijn kleurrijke achtergrond wordt geconfronteerd met de unieke muziek van Charles Koechlin, die in zijn

Bowie en Brel en absurde improvisaties. wo 19 december 2012 20:00 uur Grolsch Zaal €16,85

UT NIEUWS 10|2012 31


Achtergrond

Buitenlandse promovendi vertellen over hun decembermaand

Wat doe jij dit jaar met kerst? De UT telt 351 promovendi uit het buitenland. Zo’n 70 procent daarvan volgt een cursus Nederlands via het TaalCoördinatiePunt (TCP). Hoe staat het met hun verdere inburgering?

steaks, met garnalen. Kerst is voor mij gezelligheid, samen zijn met de familie. Religie speelt daarbij geen belangrijke rol, maar bijvoorbeeld voor mijn moeder

Schrijven zij al sinterklaasgedichten? Eten zij kalkoen met kerst en bakken ze oliebollen om het

nog wel. Veel Spanjaarden doen tegenwoordig op

jaar af te sluiten? Of doen ze heel andere dingen in december? Vijf cursisten van de cursus Dutch

januari, het feest van de drie Wijzen. Dat lijkt veel op

Follow Up II vertellen over hun decembermaand en feesten in hun eigen land.

deze manier aan kerst, maar traditioneel vieren we 6 sinterklaas hier. De kinderen wachten vol spanning de komst van de Wijzen af. Ze zetten een glas rode wijn voor ze klaar in de huiskamer en een bak water

Tekst: Diana Redmeijer | Foto: Gijs van ouwerkerk >

kwaliteitsverbetering van het leven van oudere

voor de kamelen. Vader en moeder ontvangen de

mensen met behulp van robots.

Wijzen, de kinderen blijven in hun kamer en krijgen

Een sinterklaasgedicht schrijven

de cadeautjes als de Wijzen weer vertrokken zijn.

Jorge Gallego (28) komt uit Spanje.

‘Ik ga dit jaar voor de kerst naar Spanje, lekker eten.

Sinterklaas zou ik graag hier vieren. Waarschijnlijk

Zijn onderzoek bij de faculteit EWI gaat over de

In onze familie bestaat het hoofdgerecht uit lams-

spreek ik wat af met Nederlandse vrienden. Het lijkt

32 UT NIEUWS 10|2012


me erg leuk om een gedicht voor iemand te schrijven.

‘Kerst is in China niet zo belangrijk’, vertelt Yong. ‘Ik

mee. Zo vieren we kerst met een groot gezelschap,

Dat vind ik ook het mooie aan Nederland: de mensen

gebruik de vrije dagen hier om te gaan reizen samen

zo’n dertig tot vijftig personen.

doen creatieve dingen als ze iets te vieren hebben.

met een andere PhD-student. Ik wil een aantal

Er wordt rond die tijd buiten ook van alles georga-

Een zelfgemaakte pop in de tuin zetten als iemand

landen van Europa zien. Wel heel belangrijk is bij

niseerd. Meestal is er een boekenmarkt en een cul-

vijftig wordt, een versierde tas ophangen als je afstu-

ons het Nieuwjaarsfeest. We zijn dan zeven dagen

tuurprogramma waar zangers optreden en mensen

deert. Over het algemeen vind ik Nederlanders crea-

vrij, een luxe in China, waar we niet veel vakantie

gedichten voordragen. Dit gebeurt vaak binnen een

tiever en ambitieuzer dan Spanjaarden. Iedereen doet

hebben.’ Xiaochen: ‘Voor het feest zijn we altijd da-

competitie, waarbij een van de artiesten kan winnen.

wel iets aan sport, toneel of een andere hobby. Dat

genlang aan het voorbereiden. Ingrediënten kopen

Ook zijn er quizzen en debatwedstrijden voor kin-

spreekt mij aan. Natuurlijk ben ik zelf een Spanjaard

voor de traditionele gerechten, zoals dumplings:

deren. In India moedigen we kinderen aan om veel

en ik houd ook van het meer relaxte leven in Spanje,

deegbolletjes gevuld met vlees. Verder moet het

te debatteren, hun mening te geven. Maar we zien

waar je niet altijd een agenda bij nodig hebt, waar de

hele huis schoon, van binnen en buiten. De avond

het wel als een soort spel. Voor volwassenen zijn de

mensen spontaner reageren en meer tijd voor elkaar

vier je in het huis van je ouders. Wij spelen vaak de

debatwedstrijden serieuzer. De feesten duren tot

hebben. Maar daarnaast ben ik erg ambitieus. In mijn

hele nacht Mahjong, een Chinees spel dat lijkt op

Nieuwjaar, soms wel tot half januari. December is in

werk wil ik veel bereiken. Dat kan hier.’

kaartspelen, maar dan met bedrukte stenen. Het

India een vrolijke periode waarin we veel buiten zijn

vuurwerk is een spektakel: we verdrijven daarmee

en veel contacten hebben. Onze band met de familie

Mahjong spelen in de oudejaarsnacht

de geesten van het oude jaar. De volgende dag gaan

lijkt minder sterk dan in Nederland, wij zijn meer

Yong Zhao (24), en Xiaochen Zhang (27)

we met de hele familie naar een soort kermis. De

naar buiten gericht.’

komen uit China. Zij ontwikkelen bij de

kinderen krijgen geld en cadeautjes.’ Yong gaat voor

faculteit EWI computerprogramma’s ten bate

het Nieuwjaarsfeest een maand lang naar China.

Oudjaar in Krakau

van betrouwbare systemen voor gezond-

‘Ik heb mijn familie al anderhalf jaar niet gezien’,

Yawar Abbas (26) komt uit Pakistan.

heidsmonitoring.

vertelt hij. ‘Mijn oudere zus is in die tijd getrouwd

Bij de faculteit EWI doet hij onderzoek op het

en heeft een baby gekregen. Die moet ik natuurlijk

gebied van chiptechnologie voor medische toe-

leren kennen.’ Ook Xiaochen gaat naar China. ‘Maar

passingen.

ik ga veel vaker’, vertelt ze: ‘een paar keer per jaar. Ik mis mijn familie hier. Gelukkig is de familie van

‘Met kerst blijf ik in Nederland. Ik heb het te druk

mijn Nederlandse vriend ook heel gezellig. Ik ga daar

met mijn werk. Als ik naar huis ga, neem ik voor

sinterklaas vieren. Een heel bijzonder feest met de

iedereen cadeautjes mee en brengen we veel tijd

gedichten die mensen voor elkaar maken. Je leert

met elkaar door. Ik heb een grote familie: vier broers

elkaar zo echt goed kennen. Ik vind dat de mensen

en zussen, en ook mijn grootouders en ooms, tantes,

hier heel persoonlijk met elkaar omgaan. In China

neven en nichten wonen bij ons. Een week is voor

is bijvoorbeeld de band tussen kinderen en ouders

een bezoek dan veel te kort, ik heb daar minstens

heel hecht, maar je laat je gevoelens niet blijken.’

een maand voor nodig. Maar de kerst is bij ons niet

‘Dat klopt’, zegt Yong. ‘Mijn ouders zouden mij ook

zo’n groot feest. Wij hebben na de vastenmaand Ra-

nooit kussen. Dat is in China iets voor geliefden, en

madan een feest dat drie dagen duurt. We noemen

heel privé. Maar ik vind het mooi dat dat hier anders

het ‘Eid’, een Arabisch woord voor blijdschap, geluk.

is. Als ik later kinderen heb, kus ik ze elke dag!’

Dit vieren we met de hele familie, soms zijn we dan met wel 500 mensen bij elkaar, met veel lekker

Met kerst picknicken in de natuur

eten en cadeaus voor de kinderen. De winkels zijn

Nirupam Banerjee (26) komt uit India.

de hele nacht open, het feest is overal in de stad

Hij doet bij de faculteit TNW onderzoek naar

aanwezig. Dit jaar was het in augustus. Ik ben niet

materialen om betere en kleinere chips mee te

geweest, omdat ik toen niet vrij was.

kunnen maken.

Oud en nieuw wordt ook uitbundig gevierd. We gaan dan eerst met de familie uit eten. In mijn stad

‘Met kerst ga ik naar India. Ik zie dan naast fami-

Karachi gaan de meeste jonge mensen daarna naar

lie ook veel vrienden. Een aantal studeert in het

het strand om te dansen. Het is dan zo’n 16 tot 20

buitenland, maar rond de kerst komt iedereen naar

graden en de zee is prachtig ’s nachts! Dit jaar wil

huis. Het is in India in december meestal 15-20

ik oudjaar in Polen vieren, ik heb gehoord dat er

graden. Als de zon schijnt is het dan heel lekker, niet

in Krakau een groot feest in de open lucht is, met

zo warm. We vieren kerst zoveel mogelijk buiten. ’s

optredens van allerlei artiesten. Ik ga daar met

Ochtends eten we taart. In India doe je dat niet zo

Pakistaanse vrienden naartoe. Het leukste feest

vaak, dus dat is heel bijzonder. Daarna gaan we met

in Pakistan vind ik Basant, waarmee we de lente

een auto naar een mooie plek ergens buiten, liefst

verwelkomen.’s Avonds is alles verlicht met grote,

bij het water. Daar gaan we koken. Ik ben vegetariër,

gerichte lampen. Iedereen zit buiten voor het huis,

zoals veel mensen in India. We eten dus veel groen-

buren verzorgen samen muziek. En er wordt de

ten. In december heb je bloemkool, wortelen, bieten,

hele nacht gevliegerd. De witte vliegers schermen

tomaten, groene kool. Heerlijk! Vaak huren we een

de zwarte hemel af. Met al het licht daarop is dat

jeep of pickup, want we nemen hele kooktoestellen

prachtig!’ |

UT NIEUWS 10|2012 33


International

Finding love in the Netherlands

Meet your Mr(s) Right In complex times like these, it is not always easy to find your Mr or Mrs Right. So how to go about it, including in a Dutch context? Text and Photo: Marloes van Amerom >

whenever convenient. One possibility could be the Insego expat network, which is open to

‘I’ve travelled all over the world, but still

foreigners and internationally minded Dutch

haven’t found love,’ are the words of a famous

people alike. Should you be into couchsurf-

love song. Perhaps you’ve also come from far,

ing (www.couchsurfing.org), Enschede has a

are by now pretty settled in Holland and would

highly proactive couchsurfing community, that

not mind meeting someone new, whether an

also organizes events.

international like yourself or someone local. In

If you are not that keen to venture out on your

that case get ready!

own, try and bring some friends. Creating a

Get proactive

team to participate in Molly Malone’s weekly pubquiz (each Monday at 20:00 hr.), can also

For the ‘homehuggers’ among us: yep, unfortu-

be a fun (as well as a highly educative!) way to

nately meeting someone new does require you

meet new friends.

to swap your cozy home surroundings for an

Finally, don’t forget to alert your network and

environment that allows you to mix and mingle

friends to the fact that you would not mind

with new people – and this on a regular basis.

meeting someone. In an era where many

As long as you can play it cool, that is. For psy-

singles are happy to remain just that, they may

chological research indicates that there is some

not necessarily be aware that you are inter-

truth in the saying that you cannot hurry love.

ested in meeting your other half, after all.

When you come across as overly keen or even desperate you are likely to scare off rather

Try your chances online

than attract potentially interesting people.

While the overwhelming majority of people still

Also, be aware that not every person attract-

meets their partner in ‘real life’, the share of

Thanks to its advanced artificial intelligence,

ing your interest may prove to be worthy of it

people meeting loved ones through online dat-

Paiq will set you up with someone, by employ-

later on.

ing sites has been on the rise, including in the

ing its knowledge on what personality traits

So, by all means ensure that you engage in ac-

Netherlands. Should you be interested in try-

constitute a good match when it comes to

tivities that are first and foremost fun to YOU.

ing this still relatively new form of dating too,

relationships. Rather than having you browse

This will also ensure that you can be genuinely

there are several websites you can turn to.

through endless ads, Paiq directly matches you

enthusiastic and engaged in conversations with

Expatia.com offers a dating website exclusively

to others, from which point onwards the two of

others spinning off from this activity. Moreover,

for expats, for example, which can be tried

you can start chatting.

doing things that you like, or that you consider

out for free. Some foreigners also posts ads in

When putting up an ad in English, be aware

important, increases your chance of meeting

English at Relatieplanet.nl, the biggest dating

that Dutch dating sites are sometimes (ab)

likeminded people who will be of interest to

website in the Netherlands. You can be a free

used by foreigners keen to get Dutch part-

you.

member or a paid one, depending on the type

ners just to obtain a visa. To avoid potentially

Potential social activities could include attend-

of access you want. From time to time RP alo

interesting people not responding to your ad

ing one of the many events organized by the

organizes singles parties - albeit usually in the

for that reason, be sure to list you are currently

UT’s international community – from the yearly

west of the country. Besides for love, you can

in Holland for professional reasons and - as is

Chinese New Year dinner to the Indian Diwali

also use the website to look for friendship.

a must-do for any ad anyway - be as specific

festival. Or why not register for an interesting

Websites Match4me and E-matching.nl target

about your personality, likes and dislikes and

course at the Vrijhof Culture Department or at

highly educated singles only. While Relatie-

the type of dating you are interesting in (casual

the UT Sports Center, or elsewhere in town?

planet is the largest dating website, these

or serious ) from the start. Adding a pic may

Should you be too busy to do a course, but

websites have a better record when it comes to

initially seem scary, but will quickly increase

nevertheless keen to do something regularly

matching the highly educated and have already

the response you will get; one look is worth a

with a set group of people, you may want to

enabled several UT-ers to find love.

thousand words after all.

consider joining an organization or a network

Don’t forget to also try your chances at Paiq.nl,

In any case don’t get your hopes up too high,

that organizes activities that you can attend

a dating website originally invented at the UT.

for research indicates that successful online

34 UT NIEUWS 10|2012


Matchmaking is increasingly a matter left to professionals these days. Business partners and former students Rianne Kaptijn (l.) and Quirijn van der Peet earlier organized a speed-dating event at the UT. dating is usually not a matter of one date, but

to offer and pick up the bill at the end of the

new love can be risky, but if you feel really good

of many. People may also not always be that

evening; for many girls and women continue

about him or her then by all means follow your

serious or -worse- already have an other liaison.

to prefer gentlemanlike gestures like that.

heart. Better to have loved and lost than never

When a man or woman emails you frequently,

Also, carefully consider the location where

to have loved, after all. Or try and see if she or

but always declines to meet, be aware that

you would like to meet. Going to the movies

he can come over to your country, particularly

he or she may already be busy elsewhere, for

is always pretty safe, the film being there to

when there are better (work) opportunities for

example. The same goes for when (s)he never

bridge awkward silences and moments, but a

the both of you back home.

bothers to call you again after the first date -

dinner obviously offers more of a chance to get

When willing to stay here for your newly found

although the absence of a spark or connection

to know someone.

Dutch partner, remember that an overly hasty

may also be to blame of course.

When interested in dating a local, you may

marriage (or formal registration as a couple)

want to display an awareness of what is going

will make you highly dependent on your new

on in this tiny country, for example by check-

partner. Furthermore, this route is not neces-

Ok, so you met a potentially interested person,

ing out Dutchnews.nl. When things get more

sarily your only way to stay on in the Nether-

whether online or in real life, and are now ready

seriously, you may also want to think about

lands. The search year offered by the IND to

to meet him or her on a real date... In that case

learning the local language - if you don’t speak

highly educated foreigners also gives you a year

avoid the obvious, from ranting endlessly about

Dutch already that is.

to find a job after all, after which, depending on

The first date - dos and don’ts

the flaws of your ex to openly flirting with other interesting people. Also, avoid using crude lan-

the contract, you are also allowed to stay on. Leaving you free to then get married at your

guage and be sure to have a codeword ready to

Staying on?

text to a friend, to come and get you or call you

Should that first or another date have quickly

your new partner dream of doing of Holland,

with some fake emergency in case your date

developed into something more serious and

from setting up your own business to fostering

turns out to be disastrous.

your project at the UT is ending, then you may

children. Anything really, as long as it ensures

If you are male, remember that while by no

need to think what you want and need to do.

that Cupid can now safely leave and start

means obligatory, it is still common for men

Changing your life plans to accommodate your

shooting his arrows elsewhere. |

own pace or to do whatever else it is you and

UT NIEUWS 10|2012 35


International

Juan Roman Casado:

‘I listen to the fire’

PhDs are the backbone of our university. But who are they? Every month, we introduce another PhD candidate to you. This month: Juan Roman Casado: PhD candidate in the Laboratory of Thermal Engineering.

Facing up to 165 decibels and extreme heat, Juan Roman Casado is on a quest to find the

is enthusiastic about the set-up: ‘The multi-

optimal parameters for air, fuel and sound. Aim: the creation of cleaner and more reliable

produce data on many things at the same time.’

disciplinary approach is extremely valuable to The group meets twice per year to exchange

gas turbine combustors.

information and follow workshops.’ So the eventual aim is to create cleaner gas

Text: Mariska Roersen | Photo: Gijs van Ouwerkerk >

vibrations, which in turn influences the reliability

turbines. To what extent is this at odds with

of the turbine. Material fatigue may occur and in

the emergence of fully sustainable energy? Will

‘Sometimes there is an explosion, that’s why our

a worst case scenario, this can destroy huge gas

cleaner gas turbines not be overtaken by other

laboratory is separated from the rest of the build-

turbines worth hundreds of millions of Euro’s in a

technologies? Juan hardly thinks so: ‘Today’s

ing. But usually nothing happens.’ How comfort-

matter of only minutes.’

pressure will lead to a future where wind and

ing. Juan Roman Casado shows me his research

solar energy will be the most important energy

domain, and that of his colleagues. He points at

European project

a rectangular steel device with a small window at

Juan’s study is one part of an integrated Eu-

there 100 years from now. For example, gas

the bottom. ‘This is where I do my experiments.

ropean research on dynamics in cleaner gas

and steam turbines combined can realize huge

I test the relationship between flames and sound

turbine combustors. It includes no less than 5

efficiency for large factories that require heat

in order to find the right proportions of air and

European universities, 1 American university, 2

in their production processes. They can use

fuel, to optimize the development of cleaner gas

research institutes and 5 industrial companies.

that to supply their own energy. Furthermore,

turbines.’

Imperial College and Siemens, to name a few.

we will still need them to balance fluctuations

To a layperson such as your reporter, the impor-

The large consortium resulted in some chal-

in demand. On top of that, there is always the

tance of studying the effect of flames and sound

lenges for Juan, who designed the test-set up:

aviation industry, where safety comes first and

may seem strange: what is the relevance? Juan

‘I designed 6 variants for different locations

emission comes second.’

explains: ‘Usage of modern lean combustion tech-

and different PhD researches. In the design

nologies and novel fuels causes more sound that

process, I needed to adapt the characteristics

The pieces fall into place

traditional burning concepts. This noise creates

for every location.’ In general, however, Juan

Working with energy all day long, Juan finds

sources. However, gas turbines will still be

his own energy in climbing. ‘At first it seems very hard to find the right way up. But there is always a point where everything falls into place and the road is easily spread out in front of you. I believe this is also the case when I try to solve problems in my work, and in life in general.’ Juan discovered climbing after his arrival from Spain into the Netherlands, when he soon joined the climbing association TSAC. Climbing is not the only way how he managed to become a socially involved person in the Twente community. Juan is one of the oldest P-NUT board members, holding the current position of treasurer. Juan: ‘I have seen P-NUT grow from an informal association of 7 persons to the moment where the rector asked us to go professional, now being 150+ member association. Being part of P-NUT is an excellent opportunity to meet awesome people who want to make a difference.’ Juan will finish his research this month and is eager to see how the pieces will fall into place for him afterwards. He smiles: ‘I am not afraid of the future.’ |

36 UT NIEUWS 10|2012


‘No skyscrapers, but corn fields’ Jenny Ngo has just completed her PhD on the leadership styles of Indonesian deans. She is based in the Centre for Higher Education Policy

ExpatLens

Studies and is originally from Indonesia. higher education policy studies in Europe or

expected. I saw the Netherlands as one of

Text: Leanne Benneworth | Photo: Gijs van Ouwerkerk >

even the world! It offers interdisciplinary re-

the world’s more advanced countries and that

‘I came to Enschede in 2008 with one mission:

search programmes that combine my interests,

meant I expected to see high buildings and

studying and completing my PhD. I have a

which is why I chose to come here. I have been

skyscrapers. In fact, the view from the train

great interest in education and management

very happy with my choice.

from Schiphol to Enschede was full of beautiful

and CHEPS is one of the leading centres for

The Netherlands was different from what I

natural landscapes: corn fields, cows, sheep, horses. My home town, Surabaya, is the second largest city in Indonesia, with over 3 million people. It is a very busy city. Shops open at 10:00 am and close at 10:00 pm. Enschede is very quiet in comparison and all the shops shut by 6pm! Enschede is nice and compact though. Although it’s small, it provides all the basic things I need. UT is the ‘heart’ of Enschede, which makes Enschede special for me. I’m the kind of person who finds it easy to mingle and adapt to a new environment. However, I still very much miss the ‘real’ taste of Indonesian foods or meals. Of course, I could just buy kroket, loempia, kipsaté met pindasaus, nasi goreng met kroepoek,or any other Indonesian foods / snacks at the ‘muur’, Indonesian-Chinese restaurants, supermarkets or at the open market in Enschede centrum. But the taste is somehow different from home. Luckily, I can still buy some real Indonesian ingredients at tokos and make my own ‘delicious’ Indonesian meals. I really appreciate the song ‘Geef mij maar nasi goreng’ a famous Dutch-Indonesian song sung by Wieteke Van Dort, a Dutch singer born in my home city of Surabaya! I find it difficult to speak Dutch. Ik probeer het taal te praten in de winkelen maar het nog moelijk is. Some Indonesian words are very similar to Dutch words, for example, handuk (handdoek), kulkas (koelkast), persis (precies), gratis (gratis), ja toh (ja toch), besuk (bezoeken) and kantor (kantoor). This doesn’t make life any easier! Dutch shopkeepers will switch from Dutch to English as soon as they hear my ‘weird’ Dutch pronunciation. I feel quite at home in Enschede now, though I really miss my family back home. I don’t go back much, but I still talk to them a lot! |

UT NIEUWS 04|2012 37


Service

Twenty Twente Tweets 06/11 @albertvdbergtwt: #DWDD deelname op laatste moment gecancelled, #organsonchips niet visueel genoeg #teklein Blijf vertrouwen dat Matthijs zijn belofte nakomt! 06/11 @avrotz: Heerlijk rondje op de UT hardgelopen! 7 km met collega Arjan. #hardlooptweet #utwente 07/11 @KoenDrift: Wat een #leiderschap! In de auto genoten van de speech van #Obama 12/11 @Domipost: College over koffie. Awesome :D 12/11 @marieke74: Verslag literatuuronderz. psyche van brandstichters maken en nu is mn endnote-library kapot. #gefrustreerd *giet benzine over PC....* 13/11: @CasEbb: Amklausi, Die Atzen, Klaus & Klaus, Der Benny, Mickie Krause - het Oktoberfest van de faculteit EWI @UTwente gaat “wie ein

20/11 @MiriamLuizink: Productiefaciliteit #HighTechFactory is in gebruik

Zug!”

genomen! Voor een impressie zie: http://www.hightechfactory.com/ @Nymus3D #nano #mesa #utwente

13/11 @irishuisintveld: Joepie, zometeen weer college en ik mag naast @Jntine zitten, wat een mooie dag. En we gaan op excursie, met een bus! Gaaf!

21/11 @FemkeNijboer: Verplicht DNA afstaan? “Ik wil vergeten kunnen worden” zei @folkertjensma Mee eens! Bepaalde dingen moeten ongrijpbaar

15/11 @SabineRoeser: On way to @UTwente to teach my class on #moral

blijven..

#emotions and #intuitions. 1st out of 4 long sessions and trips: 6hrs by train, writing time!

21/11 @woutervj: Wees op je hoede als gezegd wordt dat iets geen bureaucratisch circus moet worden.

15/11 @PPVerbeek: @SabineRoeser Succes, ik reis de andere kant op, zal naar je zwaaien bij het passeren ;-)

21/11 @AnniqueTweets: Been fighting with #msaccess the whole morning: normalizing, queries, reports, etc. Still not figured out all answers #frustrat-

16/11 @MauriceEssers: Miljaar, geen WiFi in intercity. Daar gaan deadlines

ing #utwente

... En vanavond werkzaamheden aan spoor op route ... Ga je ook weer eens met de trein

22/11 @Marten_tk: Kijk dan zijn colleges weer leuk, @hythlodae die even een paar voetbalvoorbeelden aanhaalt in z’n college aan de #utwente. Leuke

19/11 @Heining: Oeps... Afspraak met SBS6 staat. #eng :-)

verbanden! 23/11 @PetraDWN: Hear hear #utwente RT @EFMDNews: Why online courses can never totally replace the campus experience http://gu.com/p/3bp99/tw via @guardian 25/11 @riddera: Aangekomen in sao paulo, en de eerste kerstboom al gezien. hernieuwde kennismaking met # brasiliation groep. 26/11 @JoyceHolsbeeke: Druk met voorbereiding van verhuizing @VentureLabINT naar #Ravelijn pic.twitter.com/LRon5LqL 26/11 @Lindahagebeek: Heerlijke Yogales met die regen buiten!! Nu weer druk bezig met het maken van een nieuwe cooling down. Vanavond weer 2 uur Zumba:)

38 UT NIEUWS 10|2012


IS U H N E P O nschede 8 DEC. ggelt 7 te E e

eZ 0 uur | Erv 11.00 - 13.0

• • • • •

Bijblijven?

Zeer riante stadvilla’s (ca. 720m3 excl. garage) Erg gunstig gelegen binnen de singels 10 minuten vanaf de Universiteit Twente 5 minuten vanaf het centrum van Enschede Koop deze stadsvilla’s v.a. € 447.500,-* v.o.n. Voor meer informatie: www.ervezeggelt.nl

Koop in 2012 en profiteer nog maximaal van de hypotheekrenteaftrek! *Vraag naar de voorwaarden

UT NIEUWS 10|2012 39


Het laatste kunstje van ArtEZ De Enschede vestiging van de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, in de volksmond nog wel eens AKI genoemd, sluit binnen vier weken de deuren van haar pand aan de Hallenweg op de campus. En daarmee levert de campus een stukje levendigheid in: vanaf 2013 zullen alle activiteiten van de kunstacademie in het nieuwe ArtEZ-onderkomen, het Tetem-gebouw in Roombeek, plaatsvinden. Â Het is nog niet bekend wat de UT met het straks leeggekomen gebouw van plan is. Jennifer Herek, decaan van het University College ATLAS, wil er graag het University College huisvesten en diende daartoe een plan in bij het college van bestuur. Een uitspraak hierover is nog niet gedaan. (foto : Gijs van Ouwerkerk)

UT Nieuws Magazine december  

Het decembernummer van UT Nieuws Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you