Page 1

Weekblad van de Universiteit Twente

www.utnieuws.nl nummer 07 - Donderdag 3 maart 2011

2

UT N I E U W S 7

5

Data vertalen naar een plaatje

Sudanese student holds hope for the future

Aminozuren isoleren voor biologische plastics

International page

Studenten met een ‘mat’. Mannelijke leden van studentenvereniging Audentis werden aan de tand gevoeld over het hoe en waarom van hun mat. ‘Een man met een mat heeft meer vrouwen gehad.’ Lees meer over matten, hun verzorging en verzorgers, op pagina 6. Foto: Ingrid Szwajcer

Vraagtekens U-raad bij Route14+ De bezuinigingsplannen en bijbehorende reorganisatie uit Route14+ zijn nog lang geen gelopen race, althans als het aan de universiteitsraad ligt. Alle partijen stelden gisteren vraagtekens bij de voorgestelde onderwijsvernieuwingen en herinrichting van het onderzoek. De CC-fractie ging daarin het verst met de oproep aan het college van bestuur een realistischer plan voor stapsgewijze verbeteringen in onderwijs en onderzoek op te stellen. bacheloronderwijs niet toepasbaar en onaantrekkelijk voor aspirantstudenten. CC’er Herbert Wormeester constateerde een grote trendbreuk ten opzichte van Route14. ‘Daarin stelt het college dat het onderzoek bijzonder goed op koers ligt. Dat zegt wel dat je heel tevreden bent. Nu moet er opeens heel veel veranderen.’ Hij waarschuwde er voor dat het opdoeken van vakgroepen gevolgen kan hebben voor opleidingen. ‘We moeten niet de situatie krijgen dat

ben bang dat het niveau te laag wordt. Je oriënteert je eerst breed voordat je de diepte van de major ingaat, dus je hebt minder vakspecifiek onderwijs’, aldus Pieter Willems. Zijn partijgenote Eva Kunst vraagt zich af wat de marketingwaarde van de nieuwe modulaire bachelors is. ‘Hoe staan de scholieren hier tegenover? Het is onbekend wat de wens is van de aankomende student. Hoe gaan we hiermee om?’ Volgens Anne Flierman blijkt uit ervaringen aan andere universiteiten dat de studentenaantallen in een dergelijk onderwijssysteem substantieel toenemen. Rector Ed Brinksma trachtte de angst weg te nemen voor niveauverlies. ‘We hopen dat door de nieuwe onderwijsvorm kennis effectiever en beter wordt overgedragen. Dus zal het eindniveau zelfs hoger liggen.’ De komende maand worden de collegeplannen verder uitgewerkt en neemt de universiteitsraad meer tijd om een inhoudelijke discussie te voeren. De waarschuwing

van CC aan het CvB was echter duidelijk: ‘herbezint eer ge begint.’

Reageren? www.utnieuws.nl

ADVERTENTIE

Ben SaunDerS (THe voice of HollanD)

TickeT verkoop meer informaTie www.fellini.nu

live in enScHeDe 11 maarT | 20:00 uur

fellini | Bolwerkstraat 2 | enschede | T 053 - 436 33 99 | info@fellini.nu

BROODJE CULTUUR

De universiteitsraad nam woensdagochtend een voorschot op de inhoudelijke discussies die de komende cycli zullen volgen over Route14+. Aan het eind van de vergadering gooide CC-voorman Dick Meijer de knuppel in het hoenderhok door te constateren dat de 15 miljoen structurele bezuinigingen niet nodig zijn, dat een onderscheidend profiel voor de UT ontbreekt en dat een grote schoonmaak onder leerstoelen ongewenst is. Ook acht de fractie het concept voor het nieuwe

door het opheffen van onderzoeksgroepen het onderwijs in gevaar komt.’ Daar wordt volgens het college rekening mee gehouden. Ondanks die toezegging raadde Dick Meijer namens CC het college ‘dringend aan geen chaos te creëren door deze overtrokken alles-moetanders-aanpak, maar een realistischer plan voor stapsgewijze verbeteringen in onderwijs en onderzoek op te stellen.’ Niet alle partijen steunden dit voorstel voor een geleidelijke weg. Vooral Frits Lagendijk (Lijst Chairman) sluit zich bij het college aan met de stelling dat de externe omstandigheden de UT dwingen in één klap het roer om te gooien. Het CvB beroept zich op de overheidsbezuinigingen op hoger onderwijs en de aanbevelingen uit het rapport van de commissieVeerman. De UReka-fractie uitte vooral haar zorgen over de nieuwe bachelors. ‘Ik

Maandag 7 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Kathenka Woudenberg: Vrouwenleven en liefde [Muziektheater] Maandag 14 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Dorine Wiersma: Goed zo Dorine! [Cabaret] Maandag 21 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Kristine Groenhart: Koffer uit Berlijn [Lezing] Maandag 28 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Alkemade & Bloemen: Je moet niet alles geloven wat Gemma zegt [Cabaret]

WWW.CULTUUR.UTWENTE.NL


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

2

Donderdag 3 maart 2011

bewegingen van dressuurpaarden analyseren

Data vertalen naar een plaatje Je wilt iets met bewegingsanalyse en je wilt graag naar het buitenland. Bij voorkeur naar Zwitserland. Bart Klaassen zocht en vond. De student Biomedical Engineering ging voor een internship naar Zürich. Bij de Vetsuisse faculteit van de Universität Zürich voerde hij metingen uit bij IJslandse paarden en analyseerde hij data van hooggetrainde dressuurpaarden. Sandra PooL

Bart Klaassen (23) houdt wel van Zwitserland. ‘Een luxueus en prachtig land qua natuur. De historische binnenstad van Zürich is erg mooi. Het is leuk om daar te wonen en te genieten van de omgeving.’ Met bewegingsanalyses heeft hij ook wel wat. ‘Ik wilde daar meer over te weten komen. Tijdens mijn bachelor heb ik me verdiept in de human sensory system. Nu wilde ik meer inzicht krijgen in het bewegen zelf, de gangbeeldanalsye.’ De student vertelt dat er al veel kennis is over lichaamsbewegingen van de mens, maar dat de analyse van dieren met de nieuwste technieken nu pas komt. ‘Enkele instellingen zijn bijvoorbeeld bezig met de analyse van paardbewegingen.’ En daar heeft de student ook wel wat mee. Hij groeide thuis, vlak bij Utrecht, met paarden op. ‘Mijn ouders hebben er twee. Mijn moeder doet mee met menwedstrijden. Wij helpen vaak mee met het optuigen van de dieren en met het materiaalvervoer, maar het leukste blijft om op ruig terrein door het bos te rijden.’ De Vetsuisse Faculty van de University of Zürich waar Klaassen twee maanden metingen verrichtte, houdt zich bezig met de kinematica van paarden. ‘Centraal staat de gangbeeldanalyse (equine gait analyses). We bestuderen in hoeverre verschillende posities van het hoofd en

Bart Klaassen: ‘We bestuderen in hoeverre verschillende posities van het hoofd en de nek de beweging van het paard beïnvloeden.’

de nek de kinematica (de beweging) van het paard beïnvloeden.’ Hij laat vijf plaatjes zien waarop hoofd en nek in andere posities verkeren. ‘Van extreem gebogen tot extreem omhoog en de standen die er tussen zitten. Door de bewegingsanalyse willen we er achterkomen wat de beste houding is voor dressuurtraining. Daar is namelijk veel discussie over onder

Bart Klaassen Foto: Arjan Reef

trainers en rijders en er is weinig wetenschappelijke data beschikbaar. Door te meten heb je wetenschappelijk bewijs welke hoofd- en nekpositie van het paard je het beste kunt hanteren.’ Bij IJslandse paarden bestudeert de student het effect van het bekappen van hoeven en de positie van het zadel en de rijder op de rug. ‘Een andere tak van sport waarover

eveneens veel discussie is.’ Zoals alles in de paardenwereld zijn de metingen ook erg duur. ‘We gebruiken goed getrainde toppaarden uit allerlei landen. De crème de la crème. Meestal komt de eigenaar of ruiter zelf mee om het paard te berijden tijdens de metingen.’ Daarvoor komen de dieren in een meetopstelling te staan. ‘Ze draven op een loopband. Nee, niet eentje die je in de sportschool ziet. Dit is een speciaal ontwikkeld exemplaar en kost wel drie ton.’ Onder de loopband zit een krachtplaat met sensoren. ‘Wanneer het paard goed op gang is, meten we vijftien seconden. Als we weten wanneer het linker voorbeen neerkomt en weer wordt afgezet, kunnen we alle loopcycli (links, rechts, links, rechts) die in de vijftien seconden plaatsvinden, bepalen. Een paard loopt in vijftien seconden namelijk nooit exact dezelfde cyclus. Met de samengevoegde data kun je wel een algemene genormaliseerde cycle per paard krijgen.’ Het dier zit volgeplakt

Naam: Studie: Op weg naar:

met reflectiemarkers en er staan twaalf highspeed infrarood camera’s omheen. Kosten per stuk: tienduizend euro. De camera’s registreren de posities van de markers. ‘Met software kunnen we deze registratie driedimensionaal weergeven.’ Het doel van het onderzoek is de kinematische effecten van de hoofd- en nekpositie bij dressuurpaarden op een visuele manier presenteren. De vraag waar de student nu mee worstelt is wat hij precies wil laten zien. ‘We zijn druk bezig met het analyseren van alle meetgegevens. De hamvraag is hoe zetten we de data op papier? Ik ben erg visueel ingesteld. Mijn doel is om de gehele rug van deze paarden te modelleren en de resultaten te vertalen naar een plaatje zodat zowel clinici als engineers het kunnen begrijpen en toepassen. ’ Een eerste visualisatie is te vinden op www.youtube.com/ watch?v=O1YxCGj1q4M

ut Nieuws Onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente jaargang 48. Verschijnt donderdag op de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage: 8.000 exemplaren. Redactie-adres: Vrijhof kamers 315, 316, 317, 328, 319. Postadres: Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon: (053 – 489) 2029 zie verder onder redactie. Fax: (053 – 489) 3439 E-mail redactie: info@utnieuws.utwente.nl. Internet: www.utnieuws.nl of via de homepage van de UT. Redactie: Désirée van Hattum (eindredacteur, 2028) d.vanhattum@utwente.nl Paul de Kuyper (4084) p.m.dekuyper@utwente.nl Maaike Platvoet (waarnemend hoofdredacteur, 3815) m.c.platvoet@utwente.nl Sandra Pool (tel. 2936) s.pool@utwente.nl Office-management: Brigitte Boogaard (2029) b.j.boogaard@utwente.nl Vaste medewerkers: Cariene van Aart, Marloes van Amerom, Charlotte Boelens, Giels Brouwer, Rayke Derksen, Nynke Dirven, Maaike Endedijk, Robbin Engels, Janneke Kobus, Hans van de Kolk, Ruben Libgott, Catherine Ann Lombard, Ingrid Szwajcer. Automatisering/internet: Ivar Engel Christina Höfer Foto's: Arjan Reef / Gijs van Ouwerkerk / Ingrid Szwajcer Redactieraad: prof.dr. E.R. Seydel (vz). Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, Tel. 023 – 5714745. Site: www.bureauvanvliet.com. E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com. Advertentietarieven op aanvraag. HOP: UT Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Adreswijzigingen: Abonnees (ook studenten) dienen deze schriftelijk door te geven aan de redactie UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede of per e-mail: info@utnieuws.utwente.nl. Stage of buitenlands studieverblijf: studenten die op stage gaan of in het buitenland gaan studeren kunnen UT-Nieuws op schriftelijk verzoek opgestuurd krijgen. Wie prijs stelt op deze (gratis) service zendt een adreswijziging naar de redactie o.v.v. faculteit, stagelocatie en periode (zo nauwkeurig mogelijk). Kopij: Bestemd voor de Infomededelingenrubriek dient per e-mail maandag voor 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie UT-Nieuws. Abonnementen: Jaarabonnement: 44 euro. Abonnementen schriftelijk aan te vragen met vermelding van naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-/girorekening. Abonnementen kunnen wekelijks ingaan. Betaling via factuur. Het jaarabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt. Technische vervaardiging: Wegener SpeciaalMedia Bezorging Campus: Motorsportgroep UT, coördinator Stefan Dams, tel. 053-4892029. E-mail: info@utnieuws.utwente.nl Copyright UT-Nieuws: Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen schema's foto's of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken in enigerlei vorm of wijze.

Mariëlle Jansen (19) Technische geneeskunde Carré

‘Vandaag moet ik bijna de hele dag flyeren voor het bouwvakkersbal van Paradox. Samen met mijn commissiegenoot Marjanne Luinstra zijn we deze pauze even bij de Horst bezig,’ zegt Mariëlle vriendelijk. ‘We zitten nu in de feestcommissie en hebben woensdagavond een feest in Aspen Valley. Iedereen mag komen en we verwachten dat het weer een topfeest wordt. De vorige keer dat we gingen flyeren voor onze P-party was het ijskoud en bevroren mijn handen bijna. Dan is het vandaag wel een stuk beter. We gaan vanmiddag een grote versie van Bob de Bouwer van karton bouwen die bij de ingang komt te staan. Ook gaan we nog even rode bouwhelmen ophalen voor het personeel en de commissie.’ ‘Voor mijn studie moet ik zo naar Carré om een Hepatitis B-prik te halen. Dit hebben wij nodig als wij in het ziekenhuis willen werken. Tot vandaag hebben wij nog niet in lijken gesneden maar we mochten er wel in friemelen.’ Mariëlle vond het voelen in lijken niet erg, maar de formaldehyde vond ze wel heel vies. ‘De geur van formaldehyde is echt heel penetrant. Aan het eind van de dag waren we half stoned en een van onze studiegenoten viel zelfs flauw door de lucht. We gaan dit nog even snel afmaken en dan zijn we klaar voor onze prik. Daar kan ik wel tegen hoor.’

Waar gaat dat heen...? Foto: Arjan Reef


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

3

Donderdag 3 maart 2011

negen nieuwe modulaire bachelors

Rendement omhoog, uitval omlaag De nieuwe onderwijsstructuur van de UT met negen ‘modulaire’ bachelors moet er voor zorgen dat het studierendement stijgt en de studie-uitval daalt. De ontwerpers van dit plan verwachten dat de universiteit hiermee aantrekkelijker wordt voor potentiële studenten. ‘De prestaties van universiteiten op het gebied van rendement en studiesnelheid worden een belangrijk keuzecriterium.’ Collegevoorzitter Anne Flierman maakte vorige week al bekend dat de UT vanaf september 2013 elf in plaats van twintig bachelors aanbiedt (zie ook www.utnieuws.nl). Het onderwijs wordt op een volledig nieuwe manier ingericht. Alleen de opleiding technische geneeskunde blijft in de huidige vorm bestaan. Daarnaast komt er een University College plus negen modulaire bachelors. Die beginnen met

brede vakken, waarna een keuze wordt gemaakt voor een major. De meeste van de huidige opleidingen worden zo’n major. Doordat het onderwijs in modules wordt aangeboden, kun je ook blokken van andere majors volgen. De modules, van naar verwachting 15 EC, bestaan uit projectonderwijs en vakken met deeltentamens die een gewogen gemiddelde als eindcijfer opleveren. Het concept is geïnspi-

reerd op andere university colleges en Aalborg University, een partner van de UT. Modulair onderwijs blijkt daar succesvol. Doel van de onderwijsvernieuwingen is volgens Tom Mulder, programmamanager onderwijsvernieuwing, de studiesnelheid te verhogen en de uitval te beperken. ‘Alle kleine dingen die we afgelopen jaren hebben geprobeerd, hielpen nauwelijks. In plaats van kleine maatregelen te nemen, willen we het nu substantieel veranderen.’ De onderwijsvernieuwing werd overigens al aangekondigd in het strategiedocument Route’14. De kabinetsplannen en het rapport van de commissieVeerman hebben een en ander in een stroomversnelling gebracht. De komende maanden worden de details van het nieuwe

onderwijsconcept ingevuld. Op de onderwijsdag van 8 april worden die gepresenteerd. Het keuzemoment voor een studierichting ligt in het nieuwe systeem later, na de eerste twee of drie blokken. Mulder: ‘Nu vragen we een vwo’er een gemotiveerde keuze te maken voor bijvoorbeeld werktuigbouwkunde. De meesten hebben geen idee waaraan ze beginnen. Straks zeggen we: kijk eerst eens waar je talent ligt en maak dan een definitieve keuze.’ Mulder verwacht dat studenten zonder veel studievertraging kunnen overstappen naar een andere major als de eerste keuze niet de juiste blijkt te zijn. De meerdere toetsmomenten zorgen bovendien voor een hoger rendement. Het streven is zelfs 80 procent. ‘Je hoort

niet pas na tien weken of je het hebt gesnapt, je krijgt voortdurend feedback, hebt meer oefening en je kunt je studiegedrag aanpassen als je op de eerste deeltoets een onvoldoende scoort.’ De UT is de eerste universiteit in Nederland die zo ingrijpend inspeelt op de aanbevelingen van de commissie-Veerman. Dat zal volgens Mulder gevolgen hebben voor de aanwas van nieuwe studenten. ‘Prestaties van universiteiten op rendement en studiesnelheid gaan een steeds belangrijker keuzecriterium worden,’ voorspelt de programmamanager onderwijsvernieuwing. ‘Daar moet je een goed verhaal over hebben. Ik denk dat wij hiermee aantrekkelijkheid creëren.’ Paul de Kuiyper

Boos op VSNU Studentenorganisaties reageerden deze week woedend op uitgelekte plannen van de VSNU om studenten zelf hun studie te laten betalen. De landelijke studentenvakbond voelt zich verraden omdat hiermee het gezamenlijke verzet tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet is gebroken. De U-raad voelde Flierman aan de tand. Twee weken geleden kwamen de universiteiten bijeen voor een werkbezoek aan Parijs, waarbij ook UT-collegevoorzitter Anne Flierman aanwezig was. Tijdens dat bezoek werd overlegd over de bezuinigingsplannen van het kabinet en werd een pleidooi geschreven. Grote lijn: met minder financiële middelen er toch in slagen de kwaliteit van het academisch onderwijs handhaven. ‘Wij hebben inderdaad met elkaar over de bezuinigingen gesproken,’ bevestigt Flierman. ‘Een verslag daarvan is uitgelekt naar een journalist.’ Dat de VSNU de bezuinigingen wil verhalen op de student, vindt hij niet correct. ‘Er zijn wel meerdere opties besproken in Parijs. Studeren betekent investeren in jezelf, daar valt best wat over te zeggen. Verhogen van het collegegeld kan daar bijhoren.’ Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren met de plannen van de VSNU. ‘Eerst afwachten wat het kabinet wil,’ zegt Flierman.

Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, theoretisch fysicus en specialist in snaartheorie, geeft dinsdagavond 8 maart een lezing over kwantumgravitatie. De lezing is onderdeel van een serie van Studium Generale over ‘onvoorstelbare natuurkunde’. UT-professor Hans Hilgenkamp ging afgelopen dinsdag in op supertoestanden in de natuur en op maandag 14 maart geeft professor Alexander Brinkman een lezing over teleportatie. Dijkgraaf spreekt op 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur in het Amphitheater van de Vrijhof. Eerder op de dag is hij te gast bij het Female Faculty Network, waar hij om 15.00 uur in de Vrijhof een lezing onder de titel ‘To be announced’ verzorgt.

Membranen Met membranen ontwikkeld door de TNWvakgroep Membrane Science & Technology kan minstens 40 procent van het water uit rookgassen worden teruggewonnen. Dat blijkt uit experimenten van energiekennisbedrijf KEMA met schoorstenen van industriële installaties. Een energiecentrale van 400 megawatt kan zo met gasscheidingsmembranen twee keer zo veel water afvangen als nodig is voor stoomopwekking. Daarmee verandert de centrale van waterconsument in waterproducent. De kwaliteit van het teruggewonnen water is zo goed dat het als drinkwater kan worden gebruikt.

Batavierenrace

Scholieren discussiëren over droomschool Wil je het liefst thuis les krijgen? Heb je genoeg aan een computerjuffrouw? Hoe belangrijk zijn klasgenoten eigenlijk voor je en hoe ziet jouw favoriete school eruit? In gebouw Ravelijn discussieerden afgelopen maandag zo’n 40 basisleerlingen uit groep zeven en acht over deze vragen. Het zogeheten Lagerhuisdebat, georganiseerd door de UT en Twente Academy Young, is onderdeel van het initiatief Seven days of inspiration dat nog tot 6 maart loopt. Doel van de in totaal 32 projecten is ideeënontwikkeling waarbij goed of fout niet bestaat. Foto: Gijs van Ouwerkerk

Verbazing en begrip bij IBR en Impact Het college van bestuur maakte vorige week (zie www.utnieuws.nl) bekend dat de instituten Impact en IBR eind 2011 worden opgeheven. Bij IBR is op het nieuws ‘met verbazing, maar ook met begrip’ gereageerd, zegt professor Erwin Seydel, directeur van het instituut. Jan Emmerzaal, zakelijk directeur van Impact, laat weten dat ‘het niet zo verrassend is dat Impact zal worden afgebouwd.’ ‘Vanuit Route’14 wisten we al dat het uitgangspunt ‘focus in onderzoek’ was. Twee jaar geleden is daarom al onderzocht of IGS samen kon gaan met IBR, maar toen bleken de instituten te verschillend,’

Lezing Dijkgraaf

legt Seydel uit. ‘Wel zijn we op zoek gegaan naar nieuwe verbindingen, vooral op technologisch gebied.’ Bij IBR ontstond daardoor veel samenwerking met andere groepen. ‘Het lag dus voor de hand

dat wij naar een passende aansluiting zochten bij andere instituten.’ Seydel betreurt het wel dat door het nieuws een beeld is ontstaan dat het IBR-onderzoek niet zou deugen. ‘Maar dat is zeker niet de reden van opheffing, want IBR heeft juist sterke onderzoeksgroepen. Door miscommunicatie kan onrust ontstaan, dat wil ik voorkomen.’ Los daarvan zal de komende maanden nog wel gekeken worden – en dat geldt voor de hele UT – welke tien to vijftien vakgroepen moeten verdwijnen. ‘Een van de cri-

teria voor de selectie, maar dat is ook aan de decaan en niet alleen aan mij, is dat groepen technologische verbindingen moeten kunnen maken. Dat bundelen van sociale en technische wetenschap, dat is toch de kracht van deze universiteit,’ aldus Seydel. Ook Impact-directeur Emmerzaal wijt het opheffen van zijn instituut aan het feit dat ‘Impact vanaf de oprichting altijd erg breed is geweest, waardoor overtuigende focus en coherentie in de onderzoeksportfolio moeilijk te bereiken te bereiken was’. Emmerzaal: ‘Dat is onder

meer veroorzaakt door het feit dat alle onderzoeksgroepen moesten worden ondergebracht in instituten.’ Voor de komende periode zal Impact zich inzetten om de sterke clusters van groepen rondom bepaalde onderzoeksthema’s op de juiste plaatsen binnen de UT te laten landen. ‘Dat geldt ook voor de sterke applicatie georiënteerde groepen. Daarnaast blijven we natuurlijk betrokken bij groepen die door de reorganisatie worden beïnvloedt.’ Reageren? www.utnieuws.nl

Studentenuitzendbureau SUSA is de nieuwe hoofdsponsor van de Batavierenrace. Het bedrijf en de organisatie van Bata in Utrecht tekenden een contract voor de komende drie jaar. SUSA verbond zijn naam de laatste drie jaar al aan de universiteitscompetitie, het prestigieuze uithangbord van de Batavierenrace. De Bata-commissie is nog in onderhandeling met een nieuwe sponsor voor die competitie. De 39ste Batavierenrace vindt plaats op zaterdag 7 mei. Er lopen 330 teams mee en voor het eerst zijn alle universiteiten vertegenwoordigd.

Solarteam Solar Team Twente presenteert morgenmiddag in de Vrijhof het ontwerp van de nieuwe zonnewagen waarmee het in oktober de World Solar Challenge in Australië wil winnen. De nieuwe auto is de opvolger van de 21Revolution die in 2009 als achtste eindigde na een crash. Er is alleen ruimte voor genodigden, maar op www.solarteam.nl kan iedereen de presentatie via een livestream volgen. De reglementen zijn strikter vergeleken met de vorige race, in 2009. Zo mag het paneel van de nieuwe auto nog maar drie (in plaats van zes) vierkante meter hoogwaardige zonnecellen uit de ruimtevaartindustrie bevatten.


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

4

Donderdag 3 maart 2011

Verplicht studieplan voor langstudeerder Studenten die in de categorie langstudeerder vallen moeten verplicht een halfjaarlijkse studieplanning opstellen in samenspraak met de studieadviseur. Daarnaast kunnen extra tentamenrondes, zogenaamde crash courses, voor grote struikelvakken en een intensievere afstudeerbegeleiding uitkomst bieden bij het terugdringen van het aantal langstudeerders. Paul de Kuyper

Deze maatregelen staan in het plan van aanpak beperking langstudeerders dat het Student & Onderwijs Servicecentrum heeft opgesteld. Gisteren legde het college van bestuur het document ter informatie voor aan de universiteitsraad. Een belangrijke rol lijkt weggelegd voor studieadviseurs. Meer face-to-face-contact met langstudeerders moet deze groep studenten sneller naar een diploma leiden. Een van de quick wins volgens het plan van aanpak

is dat elke langstudeerder verplicht een halfjaarlijkse studieplanning maakt en afspraken vastlegt met studiebegeleider of studieadviseur. Opleidingen moeten zorgen voor op maat gesneden ondersteuning. Andere door faculteiten te nemen maatregelen zijn het intensiveren van de afstudeerbegeleiding, extra tentamenrondes voor specifieke groepen studenten en het opzetten van crash courses voor notoire struikelvakken. Die zouden dan bij voorkeur moeten worden verzorgd door een andere docent. Faculteiten en oplei-

dingen moeten bovendien bekijken of het mogelijk is langstudeerders onder te brengen in peer groups zodat ze zich aan elkaar op kunnen trekken. De UT telt volgens de cijfers van S&O 1.900 studenten die als de kabinetsplannen doorgaan langstudeerder zouden zijn. Zo’n 700 daarvan vormen een groep die speciale aandacht nodig heeft. Dat zijn bijvoorbeeld de studenten uit de oude doctoraalopleidingen plus diegenen die langer dan zeven jaar in een bacheloropleiding zitten of langer dan nominaal plus vier jaar in een bachelor. Die studenten moet de vraag gesteld worden of ze nog wel daadwerkelijk studeren of dat ze alleen ingeschreven staan.Vervolgens wordt hen voorgelegd of ze bereid zijn op korte termijn samen met de studieadviseur een studieplan op te stellen dat leidt tot afstuderen binnen twee jaar.

cursus basisbeginselen christelijk geloof

‘Open houding en nieuwsgierigheid’ Waarom is er zo veel ellende in de wereld? Wie is Jezus? En waarom zou je eigenlijk geloven? Deze vragen komen aan bod tijdens de StudentAlpha-cursus over de basisbeginselen van het christelijke geloof. Met een open houding en een stukje nieuwsgierigheid kun je al meedoen. Bedrijfskundestudent en medeorganisator Geert Bos vertelt over het hoe en wat van het programma. Waarom een Alpha-cursus? ‘Het doel van de vier organiserende christelijke studentenverenigingen in Enschede is studenten een relaxte plek bieden om twijfels en vragen over het geloof op tafel te leggen.Veel studenten zijn op zoek naar iets, naar meer. Wij geloven

in het christelijke geloof. Deelnemers kunnen daarmee kennismaken en hun vooroordelen beantwoord of juist ontkracht zien.’ Hoe ziet de cursus eruit? ‘We komen zeven avonden en een weekend bij elkaar. We behandelen verschillende thema’s uit het christendom. Waarom bidden we? Wat is de Bijbel voor een boek? Wie is Jezus? Dat soort vragen. Een spreker gaat daar vanuit christelijk perspectief op in. Daarna praten we in groepjes verder. Na afloop is er een borrel en we beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd.’ Wat zijn je verwachtingen? ‘Op dit moment hebben we vijftien deelnemers. Ik verwacht interessante en gezellige bijeenkomsten. De

Duizenden studenten demonstreerden in januari op het Malieveld tegen de langstudeerdersregeling. Foto (archief): Arjan Reef

Langstudeerstudies De bachelor technische bedrijfskunde is koploper langstudeerders. Van de 409 ingeschreven studenten op 30 september 2010 hebben er 158 al een jaar of meer vertraging. Dat is 38,6 procent. TBK wordt gevolgd door elektrotechniek (35,1 procent), technische informatica (34,3) en bedrijfsinformatietechnologie (33,3). Uit de cijfers die het Student & Onderwijs Servicecentrum heeft opgemaakt, blijkt overigens dat telematica 95,8 procent langstudeerders kent, namelijk 23 van de 24 studenten. Die bachelor is echter in 2008 opgeheven en opgegaan in

technische informatica. Bij de masteropleidingen liggen de percentages langstudeerders nog hoger, maar zijn de cijfers moeilijk te vergelijken omdat sommige masters slechts een handjevol studenten trekken. Van de studies met meer dan vijftig ingeschreven studenten staat educational science & technology bovenaan met 48,8 procent, op de voet gevolgd door Human Medi Interaction (48,1 procent). Business administration, met 274 inschrijvingen de grootste master, telt 40,9 procent langstudeerders.

ADVERTENTIE

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

cursus komt trouwens twee keer per jaar terug en wordt volgens een wereldwijd concept gegeven.’ Wat moet je als deelnemer meenemen? ‘Niets. Het is geheel vrijblijvend. We gaan het hebben over het christelijk geloof. Een open houding en wat nieuwsgierigheid zijn voldoende om mee te doen.’ Is er ook een bèta-cursus? ‘Ja zeker. Iedereen van de beginnergroep kan voor meer diepgang door naar een volgende cursus.’ De eerste bijeenkomst is op maandag 7 maart in het Greijdanuscollege aan de Deppenbroekstraat 4, ingang Lijsterstraat.Voor opgave en meer informatie: www. studentalpha-enschede.nl

11 & 12 maart Amsterdam RAI www.carrierebeurs.nl

‘Woningen lijken net woonwagens’ Wat heb je gemerkt van de aardbeving onlangs? ‘Geologisch niets. Ik zit op het Noordereiland en de aardbeving was in Christchurch, het Zuidelijke eiland. Er zijn veel doden gevallen. De kans is groot dat het aantal slachtoffers oploopt. Op de televisie is veel te zien van de ramp. Dat volg ik uiteraard.’ Je zit in Hamilton. Wat is dat voor een stad? ‘De plaats is qua grootte zoals Enschede. Er zijn twee winkelstraten. De openingstijden zijn vergelijkbaar met Nederland. ’s Avonds is er niet zo veel te doen. De zomervakantie zit er bijna op. Dan verwacht ik meer drukte op de universiteitscampus. Ik woon daar vlakbij, in een huis met twee huisgenoten. De woningen tellen maar één verdieping en zijn veelal van hout. Het lijken net woonwagens.’

Waar ben je mee bezig? ‘Ik doe een stage bij het National Institute of Water & Atmospheric Research (Niwa) om werkervaring op te doen. Het is een soort KNMI. Mijn studie richt zich op waterengineering en watermanagement. Hier houd ik me bezig kustprojecten. Langs veel kustlijnen staan camera’s opgesteld die het veranderen van de kust monitoren. We proberen antwoord te krijgen op vragen hoe de golven breken en wat de invloed is van de weersomstandigheden op de kust. Door de videobeelden te analyseren kun je daar iets over zeggen en weet je hoe de kust erodeert. Bij de Nederlandse kust is dat bijvoorbeeld altijd het geval. Daarom wordt er extra zand gestort ter preventie.’

Hoe is het om in NieuwZeeland te werken? ‘Ik vind het heel leuk om mee te draaien in een team. Het werk brengt me diepgang. Het tempo waarin alles gebeurt is heel relaxt. In Enschede wordt je gestimuleerd om allerlei nevenactiviteiten te doen. Hier is dat niet het geval. Er zijn namelijk geen studentenverenigingen. Het onderzoeksinstituut werkt veel samen met de University of Waikato. Daar zijn zaken ook anders geregeld dan in Nederland.’ Vertel… ‘Je kunt wel surfen op internet, maar daar moet je voor betalen. En je kunt niet eens filmpjes bekijken! Je e-mail checken lukt net. Printen moet bij de secretaresse en niet bij een copy service zoals Xerox.

Buiten dat is de drinkcultuur anders. In Nederland nemen we een glaasje wijn of bier omdat we dat gezellig vinden en hier doen ze dat om dronken te worden.’

lekker naar het strand geweest. Extreme sporten zijn in. Ik wil nog graag sky diven. En met de collega’s heb ik onlangs een potje rugby gespeeld.’

Wat doe je in je vrije tijd? ‘Ik heb er net twee weekenden opzitten. Het is zomer dus ik ben

Sandra Pool

Wing Yan Man (23) studeert civiele techniek en zit voor een stage in Hamilton, Nieuw-Zeeland van 9 februari tot medio juni.

Bellen met het buitenland Tips voor deze rubriek? Info@utnieuws.utwente.nl


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

5

Donderdag 3 maart 2011

Aminozuren voor biologische plastics Plastics, chemicaliën en cosmetica worden nu vooral nog uit olie geproduceerd, maar het blijkt ook mogelijk ze uit biomassa te maken. Promovenda Olga Kattan Readi ontwikkelt een methode om aminozuren uit biomassa te isoleren. Ze zijn de grondstof voor de plasticproductie. Paul de Kuyper

Eigenlijk heeft de toepassing van haar onderzoek alleen maar voordelen, schetst Olga Kattan Readi, de Salvadoraanse promovenda uit de vakgroep Membrane Science & Technlogy van Kitty Nijmeijer. Het doel is om plastics en cosmetica niet meer uit olie te maken, maar uit biomassa. Zo ontzie je het milieu, je hebt veel minder CO2-uitstoot, je bent niet afhankelijk van de eindige hoeveelheid fossiele brandstoffen en het productieproces kent ook nog eens minder stappen en lijkt zelfs goedkoper. Het klinkt zo veelbelovend dat je je afvraagt waarom plastics nog niet op grote schaal op deze manier worden

Olga Kattan Readi: ‘Over tien tot vijftien jaar ontwikkelen bedrijven op grote schaal plastics uit biomassa.’ Foto: Gijs van Ouwerkerk

geproduceerd. ‘Biomassa bevat eiwitten die bestaan uit een mix van verschillende aminozuren. Precies die aminozuren zijn nodig voor het productieproces.Wij werken aan het isoleren daarvan. Ze zijn niet allemaal even geschikt voor de productie van plastics. En aan de basis van verschillende soorten plastics staan verschillende aminozuren,’ legt Kattan Readi uit. Ze onderscheidt drie groepen aminozuren: zure, basische en neutrale. Die eerste twee groepen zijn relatief klein en gemakkelijk te scheiden. De neutrale groep bestaat uit zo’n zestien aminozuren die qua gedrag erg op elkaar lijken.

Welke het meest geschikt zijn, moet nog blijken. De membraanvakgroep werkt samen met Wageningen Universiteit waar men methoden onderzoekt om de aminozuren vervolgens om te zetten in de gewenste producten. Daarnaast kijken ze welke biomassa het best gebruikt kan worden. Voor het isoleren van de aminozuren maakt Kattan Readi gebruik van elektrodialyse. ‘Dat is geen nieuwe technologie. Het wordt al gebruikt bij het ontzilten van water voor de productie van drinkwater,’ vertelt de Salvadoraanse. ‘De toepassing op aminozuren is wel nieuw. Bij elektrodialyse

gebruik je een elektrische stroom om de aminozuren van elkaar te scheiden.’ Focussen op één aminozuur lijkt eenvoudig. Het meest uitdagende is volgens de onderzoekster om uit een grote mix met aminozuren de juiste te isoleren. ‘Daar gebruiken we een membraan voor, een filter dat selecteert op basis van de lading van de aminozuren in het mengsel. Het valt niet mee het juiste membraan te ontwerpen.’ In eerste instantie richt Kattan Readi zich op de zure en basische aminozuren, pas later op de neutrale groep. ‘Zonder twijfel,’ antwoordt de promovenda op de vraag of de industrie in staat is plastics te maken van aminozuren als het de onderzoekers lukt ze te isoleren. Op kleine schaal gebeurt het al voor bijvoorbeeld nylon. Het bedrijfsleven is zeer geïnteresseerd, maar de resultaten zijn nu nog vertrouwelijk omdat een paar bedrijven het onderzoek meefinancieren. ‘Als het eenmaal openbaar is, hebben veel bedrijven interesse,’ voorspelt Kattan Readi. De promovenda schat dat over tien tot vijftien jaar bedrijven op grotere schaal plastics ontwikkelen uit biomassa en aminozuren. ‘Dat hangt wel af van de vraag naar biomassa en biobrandstoffen. Als die groeit, heb je veel bronnen voor aminozuren en kan het erg succesvol worden.’

De bladen Het college van bestuur van de UT had kunnen voorzien dat hoogleraar Hans Kuipers en zijn vakgroep zouden vertrekken richting Eindhoven. Dat vertelt Kuipers in Cursor. Hij zegt hardop zijn zorgen te hebben geuit en daarbij de woorden ‘heroverwegen op positie’ in de mond te hebben genomen. De hoogleraar procestechnologie zegt blij te zijn voor Eindhoven te hebben gekozen.‘Het is eigenlijk al tien jaar gaande dat de Universiteit Twente koerst op nanotechnologie en biosciences.’ Zijn meeverhuisde collega Martin van Sint Annaland: ‘Het CvB hier kiest bewust voor procestechnologie. Ze investeert een substantieel bedrag in een nieuw laboratorium en geeft ons de ruimte om te groeien.’ De Maastrichtse kamer van studentenverenigingen wil geen groepjes meer tijdens de introductieperiode waarin Nederlanders en buitenlanders worden gemengd.Volgens de kamer is de integratie die iedereen wenst er niet mee gediend omdat de groepjes snel uiteenvallen en de sfeer over het algemeen minder gezellig is. De Werkgroep Inkom (zo heet de IK in Maastricht) is niet overtuigd: ‘Als je pretendeert een internationale universiteit te zijn is het wel heel raar om meteen bij het begin van de studie groepen naar nationaliteit in te delen.’Toch kan het zijn dat de werkgroep die koers wijzigt als een enquête onder alle studentengroeperingen uitwijst dat de meerderheid inderdaad van de gemengde groepen af wil. In Wageningen worden promovendi geen ‘bursaal’. De decaan van de Wageningen Graduate School Johan van Arendonk wil dat aio’s gewoon personeelsleden blijven. Hij reageert hiermee op kabinetsplannen die het mogelijk maken promovendi voortaan een beurs te geven in plaats van salaris. ‘Aio’s zijn een wezenlijk onderdeel van de wetenschappelijke staf. Het zijn startende onderzoekers, geen studenten.We moeten promovendi een baan geven als we het aantrekkelijk willen houden voor de kwalitatief goede studenten. Een promotiebeurs of een salarisverlaging zou ik betreuren,’ aldus Van Arendonk.

ADVERTENTIE

STAN ACKERMANS INSTITUTE

3TU. School for Technological Design

SAI Information day Date: Thursday 24 March 2011 Time: 13.00 – 17.00 Location: Eindhoven University of Technology More information and registration: www.3tu.nl/sai

Two-year post-master traineeships to boost your career: • • • • • • • • • • • • • • • •

Architectural Design Management Systems Automotive Systems Design NEW! BioProduct Design BioProcess Engineering Civiele Techniek NEW! Comprehensive Design in Civil Engineering NEW! Design and Technology of Instrumentation Energy and Process Technology NEW! Information and Communication Technology Logistics Management Systems Mathematics for Industry Process and Equipment Design Process and Product Design Robotica NEW! Software Technology User System Interaction


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

6

Donderdag 3 maart 2011

‘Ik heb al sinds mijn zesde een mat en sindsdien is hij er nooit meer afgegaan. Anderhalve maand geleden heb ik hem nog even bij laten punten en de volgende keer duurt nog wel een maand of drie. Om mijn mat goed in model te houden gebruik ik wax van l’Oreal Remix. Mijn mat gaat er niet af hoor.Als ik een bedrag moet noemen zal het in mijn bestuursjaar op 500 euro uitkomen en na mijn bestuursjaar op 250 euro. Mijn mat helpt me echt door het leven doordat ik hierdoor veel aanzien, aandacht en zelfvertrouwen krijg. Ook doet een mat het goed bij de vrouwen uit de bovenste laag van de samenleving.’

Naam: Fokke van Bokkel Leeftijd: 20 Studie: Bedrijfskunde Naam: Thomas Simmelink Leeftijd: 22 jaar Studie: Biomedische technologie

Naam: Jeroen Ouwerling Leeftijd: 23 Studie: Onderwijskunde

‘Het wisselt bij mij heel sterk. Ik laat m’n mat altijd groeien, en eens in de zoveel tijd gaat de tondeuse er overheen. Nu zit ik in m’n bestuursjaar, dus gaat hij er sowieso niet af. Een mat is lekker warm en ik vind het ook goed staan. Sommige mannen zien er gewoon beter uit met mat dan zonder mat. Half december ben ik voor het laatst naar de kapper geweest om het in model te knippen en ik ga sowieso tot september niet meer, dan loopt mijn bestuursjaar af. Ik smeer wax in m’n haar of gebruik helemaal niets, afhankelijk van hoe goed ik voor de dag wil komen.Tot september hou ik m’n mat dus, maar als iemand daarna 100 of 200 euro bied, gaat ’ie eraf.’

‘Mijn mat heb ik sinds mijn eerste jaar. Ik vind het er gewoon leuk uitzien en het scheelt me in de kapperskosten. Het kweekproces was wel lastig, doordat het mij op een dronken avond in mijn eerste jaar een goed plan leek om een grote 1 in mijn achterhoofd te laten scheren. Op 1 december 2009 ben ik voor het laatst naar de kapper geweest om me toonbaar te maken voor mijn ouders. Eind maart ga ik nog een keer, omdat het nu begint te krullen. Om het in model te houden, gebruik ik de allergoedkoopste paupergel. Mijn mat gaat er af voor een avond gratis zuipen in ’t Gat in de Markt.’

De mat Naam: Joris van der Meer Leeftijd: 21 Studie: Civiele techniek ‘In de vierde klas besloot ik mijn mat te laten staan. Dit besluit nam ik omdat mijn gezicht er beter door uit komt. Drie weken geleden ben ik nog even bij de kapper geweest, maar de volgende keer duurt nog wel vier maanden. In mijn haar doe ik de wax Remix van L’Oreal. Mocht iemand mij zonder mat willen zien dan moet er wel 200 euro op tafel gelegd worden. Een mooie herinnering aan mijn mat stamt uit mijn bestuursjaar bij Audentis. Er kwamen tijdens de voorlichtingdagen scholieren langs en eentje stelde de vraag wat het verschil was tussen Audentis en Taste. Een andere scholier beantwoorde direct de vraag door te zeggen dat wij ten minste wel een mat hadden.’

der regel dan Studenten met een ‘mat’, ze zijn eer zelf respecteuitzondering. Het lijkt wel alsof elke zich r waarom eigenrende student een matje kweekt. Maa iging Audentis ren lijk? Acht leden van studentenve hoe en waarom werden aan de tand gevoeld over het vooral een mat van hun mat. Wie denkt dat mannen is, komt bedrohebben omdat dit zo lekker makkelijk om een mat te en gen uit. Imago is een belangrijke red de matten ‘een laten groeien. Want, zo zegt een van n gehad.’ En: man met een mat heeft meer vrouwe voor een pen.’ ‘een mat voor een student is als inkt functioneel ook Matten zijn behalve studentikoos dus terd. De mat en worden dan ook met liefde gekoes dode puntjes te wordt regelmatig in model geknipt om dagelijkse wasvoorkomen. Daarnaast krijgen ze een teld met een roe beurt en worden er zelfs matjes vert is niet zomaar crèmespoeling. Zo zie je maar, een mat iets. Het is een way of life.

Tekst: Cariene van Aart en Giels Brouwer Foto's: Ingrid Szwajcer

Naam: Koen Godschalk Leeftijd: 21 jaar Studie: Industrieel ontwerpen

‘Toen ik net ging studeren was mijn haar nog gemillimeterd. Sindsdien heb ik een mat laten groeien. Dat kan nu ook, want nu zeurt m’n moeder niet constant meer dat ik naar de kapper moet. Daarnaast vind ik een mat ook mooi en hoort het er gewoon bij, lekker studentikoos. Eind vorig jaar ben ik voor het laatst naar de kapper geweest, even de dode puntjes laten bijknippen. Ik gebruik remix van L’Oreal om hem in toom te houden. Ik hoef er geen geld voor als mijn mat eraf gaat. Stel dat mensen wel geld gaan bieden, dan gaat ’ie er gewoon niet af. Zo eigenwijs ben ik wel.’

‘Mijn mat heb ik sinds de vierde klas, vanaf mijn zestiende. Het is geen luiheid, maar puur een imagokwestie. Ik ga ook redelijk vaak naar de kapper.Vier weken geleden ben ik nog geweest. Even de dooie puntjes laten bijknippen. Over drie weken ga ik weer.We gaan altijd met de hele familie naar dezelfde kapper, dus mijn ouders betalen ook. Dat is mooi meegenomen.Vroeger gebruikte ik gel om m’n mat in model te houden, maar nu zweer ik bij wax. Echt gehecht ben ik niet aan mijn mat, voor 50 euro mag ’ie eraf.’

Naam: Tim van den Broek Leeftijd: 20 jaar Studie: Civiele techniek

Naam: Tim Valkeman Leeftijd: 20 Studie: Media Informatie Communicatie

‘In het voorjaar van 2009 besloot ik een mat te kweken. Het is gewoon makkelijk en de rest van mijn haar is ook lang, dus dan is de beslissing snel gemaakt.Twee weken geleden heb ik het nog even in model laten knippen. Ik ga gemiddeld een keer per drie maanden dus de volgende keer zal nog wel twee maanden duren. Ik doe altijd wax in mijn haar, maar niet van een specifiek merk. Als iemand mij kaal wil zien gaat hem dat wel 200 euro kosten. Ik hou van mijn mat, omdat hij zo mooi opkrult. Daarnaast noemt het sociëteitsbestuur mij de ‘Leukste van de twee matten’, aangezien mijn broer ook bij Audentis zit en een minder corporale mat heeft.’

Naam: Thomas Hooijman Leeftijd: 19 jaar Studie: Technische bedrijfskunde

‘Sinds ik studeer heb ik een mat. Een mat hoort bij mijn levensstijl. Het is studentikoos en de kapper is te duur. Dus eigenlijk is het ook een beetje luiheid. Drie maanden geleden heb ik m’n mat voor het laatst laten knippen. Nu groeit het nog even door, maar het mag niet te anarchistisch lang worden. Als het tot over m’n schouders komt, ga ik naar de kapper. Ik was m’n haar netjes elke dag en gebruik gel van Niveau om het in model te houden.Voor minder dan 120 euro gaat mijn mat er sowieso niet af, daarvoor is ’ie te mooi.’


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

7

Thursday 3 March 2011

WHAT'S NEW BataChallenge Always wanted to know how running times of a race are officially recorded? Or how the results are published? The biggest dispatch-race of the Netherlands, the Batavierenrace, is in need of a new and better time registration system. Do you have a brilliant new idea on how to improve the existing system? Then you should register for the BataChallenge on 23 March. During the challenge participants work in teams and if your system is any good, your team could win a gift certificate of €150, or for second place €75. Interested? Register at the website batavierenrace.nl now available in English or contact Tom Doldersum t.doldersum@bataviernerace.nl.

St. Patrick's Day The Irish national holiday is around the corner and this year plans are set for a big party. Join the fantastic folk band Cloggy Dew when they perform their best songs which might make you feel homesick for Ireland – even if you never stepped foot in the country. Besides the rollicking music, Saint Patrick’s enthusiasts can also swig down a real Irish whiskey or a pint of hearty Guinness. The party takes place in the Atrium and Vestingbar on 17 March. The bar opens for drinks at 9 pm. More information on the band Cloggy Dew on their website at cloggydew.nl

Lost bike Should you fail to spot your bike when returning from a visit to the Waaier building or another building on the Education and Research square, do not panic: it may not have been stolen. If you stored it out of a standard bicycle stand or rack, the UT’s Facility Service Centre employees may have simply transported it to the Langezijd building or another bicycle shed.To find out the precise relocation spot of your bicycle, people can inquire at the reception.

Salsa Magistral Want to learn salsa dance steps? Would you like to impress your friends with smooth moves on the dance floor? Then you can begin with salsa courses at Salsa Magistral. The balmy atmosphere during the lessons is inviting and cozy. Practice the different dances at your own pace and in your own timeslot. Several classes are offered at different levels. Browse online for more information on joining salsamagistral.nl.

SHOT and Samoen A double concert will be held at the Vrijhof on 31 March. The upbeat venue features the university's student orchestra SHOT and saxophone quartet Samoen. Both will perform several pieces on their own, so the audience can distinguish their different qualities. And during the finale of the concert, SHOT and Samoen will join musical talents for a couple of compositions. Originally, the idea for a collaboration evolved from an earlier concert, with SHOT saxophonist Esli Vogel, when she performed last summer for her final exam at Fontys Conservatorium in Tilburg.  More information in Dutch on SHOT can be found at shot.utwente.nl, and for Samoen, click on samoensaxofoonkwartet.nl. Thursday 31 March, 8pm, Audiozaal Vrijhof building

Read more news online!

International page

Coordinator: Robbin Engels/UT-Nieuws | Contributors: Catherine Ann Lombard, Marloes van Amerom Egbert van Hattem and Janneke Kobus | Send press releases, comments and suggestions, email: me@robbinengels.com | For previous editions, see: www.utnieuws.nl

Sudanese student holds hope for the future Having worked for women at a national level in her country of Sudan, Amani Mohamed Musa is well prepared as the new Women Commissioner of the ITC Student Association Board. ‘I would like to say Happy International Women’s Day!’ said Musa. ‘And extend my gratitude and pride to all women, wherever they are. This is a day to come together and recognize all women's contributions – from mothers to workers to leaders, and to acknowledge their struggle over the decades. To strengthen our worldwide role as women, we need to access our rights to equal education and training in all fields. Education is the way to enhance the participation of women in all aspects of life.’ Musa joined the ITC in September 2010 to work on her Masters in the Department of Water Resources and Environmental Management of Geoinformation & Earth Observation, but she sees far beyond her intellectual opportunities. ‘The ITC is a great environment. I find the entire world here in one place! This is my big chance to learn about different lifestyles and many different countries.’ Before coming to the Netherlands, the 28-year-old spent five years in various national councils, administrating environmental projects in Khartoum, her nation’s capital and birthplace. One of her tasks was to create a plan to help increase women’s awareness of the environment, including issues about health, energy, and education. ‘For example, we wanted to help women build their capacity and skills to conserve the environment,’ Musa said. ‘For one of our projects we designed workshops, forums, and public outreach campaigns to help educate women about alternatives for cooking. Our goal was to encourage them to

‘We tend to think that women make up half of society,’ said Musa. ‘But really, we women are all of society. Everything depends on the women. We are mothers, sisters, wives. And without us, there is no society.’ Photo: Gijs van Ouwerkerk

use solar or gas cookers instead of coal or wood.’ Driven by her love of people and positive attitude, Musa’s work with various projects was mostly as a volunteer. ‘I hold a vision for a better future for my society, my country and myself,’ she said. ‘We all have to work towards change in the future, and this change starts from yourself.’ Speaking of future changes, in January 85 percent of southern Sudanese voters chose to become a separate nation. ‘This was a difficult decision for us,’ said Musa. ‘We have to accept the rights of others to live as they wish. But I don’t believe that splitting the country is the solution. We speak about 137 different local languages in

Sudan, which reflects many different tribes and religions. I fear this might be the start of splitting the nation into many more parts.’ ‘The problem in Sudan is there is no government support for the people, especially the poor. We are the most expensive country in Africa, yet our income is low. There is no social support, freedom or rights. Before this referendum, the government in Khartoum had a chance to satisfy everyone. But sadly, this chance was missed.’ Meanwhile, Musa now represents all the women at ITC and helps to promote and resolve any women’s issues that might arise during her year-long term. ‘As women, we all have differ-

ent backgrounds according to our cultures. Naturally, many women at the ITC like to spend time with women from their native country.’ But Musa is the only Sudanese woman, so which group does she hang out with? ‘Oh, me?’ she laughed. ‘I go for every group!’ Since childhood Musa has loved science. ‘The environment is real!’ she said. When asked what she misses about home, she replied, ‘I miss my people. Wherever I go and see how others live in their country, like the Netherlands, I think of my people and know that we too deserve this way of life.’ Catherine Ann Lombard

the social dynamics of discoveries

‘There is a graveyard of failed innovations out there’ Assistant Professor Kornelia Konrad has plans to supervise PhDs and postdocs in the forthcoming ‘Nano Next’ project for the Science Technology and Policy Studies (STePS) research group. She discusses her research interest in the dynamics and assessment of emerging new technologies. The transparent, glass meeting rooms of STEP’s in the Ravelijn building serve as a fitting location for the interview, mainly because, remaining ‘open and transparent’ is the usual protocol and recommendation of social scientists operating in Science, Technology and Innovation Studies, to their other scientific colleagues. Innovation in itself may seem a rather straightforward process, dependent on a few good ideas and sufficient funding. But the uptake of innovations into societies and markets also has social dimensions. ‘There is a graveyard of failed innovations out there,’ says Konrad and goes on to explain why her research area in Science, Technology and Innovation Studies is crucially important. Societal concerns and pressure networks can affect the viability of any given innovation, Konrad says, while ignoring these can also have severe consequences. She mentions asbestos as a primary example, and also refers to biotechnology, a less dramatic illustration of the need to stay open to societal demands. ‘Biotechnology developers were too focused on the biotech hype to notice that people were concerned about it, relying on a ‘once they get the benefits, they will stop opposing’ narrative. Consequently, market opportunities dwindled.’ Perhaps as a result of these lessons, developers of nanotechnology have

been more careful.To ensure that innovations can turn into society-friendly applications, it is essential that future applications are not just the outcomes of scientific discoveries and industry desires, but are actively linked to, and prepared for, their social reception.The nanotech industry has actively engaged with public parties to do so, while civil society and other parties have come to play a role in nanotech governance. Whether the identified expectations around nanotechnology, and the thinking through of possible consequences of its use, have actually changed nanotech innovation processes and product design is one thing Konrad hopes to uncover in the forthcoming Nano Next project. Apart from studying the interface developed technological applications and society, Konrad also analyzed emerging innovation fields. ‘Some innovations, even when based on good ideas, are never developed.While others first hibernate for ages,’ she looks back. Take, for example, electric engines. ‘The combustion engine ended up being the standard equipment for automobiles, but initially it was far from ‘an obvious choice.’ Under pressure from environmentalists, electric engines were rediscovered.’ Hype around new technological discoveries represents their own problems, resulting in pressure for participating parties to ‘jump

Kornelia Konrad poses outside of STePS. Photo: Gijs van Ouwerkerk

on the bandwagon’ when alternatives or further adjustments might be better options. Upon its acceptance, the new technology and related appliances may then become ‘blackboxed’ as the obvious best choice, creating path dependencies, until challenged by new discoveries or changing societal demands. She says today's perspective – naïve euphoria over nuclear technology in its early days – is a case in point. The UT’s emphasis on ‘combining science and social sciences’ comes natural for Konrad, who graduated with a degree in physics, mathematics and sociology at the University of Freiburg. Konrad is also taken by STePS’ informal, dynamic culture. ‘In German universities, only professors are allowed to hold tenured positions, meaning that research activities tend to circulate around a few individuals.

Most of the other staff stay for only a short time. Here it is much easier to work in teams, which I like.’ Konrad,a native of Germany,lives across the border in Münster. How does she manage a work-life balance without getting overwhelmed? ‘Sometimes it is hard,’ Konrad concedes. ‘But my partner reduced his workload to help look after our two children, which helps, as does the ability to work 32 hours, some of which are from home.’ She pauses and reflects, ‘It is a good thing institutions support flexible working conditions, yet tragic that some women still feel the need to refrain from having kids to be able pursue careers. Both are important in giving meaning to your life. No one should feel they have to choose.’ Marloes van Amerom


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

8

Donderdag 3 maart 2011

internationale vrouwendag over 'stop the leaking pipeline'

‘Meer aandacht nodig voor privéleven’ de ouders bijvoorbeeld, en de kinderen. Daar wordt niet over gesproken in het professionele leven.’

Diane Dean is universitair hoofddocent aan de Amerikaanse Illinois State University. Haar onderzoek gaat over Higher Education Administration & Policy. Met hulp van beleidsanalyses en organisatiekunde probeert ze problemen op het gebied van diversiteit en gelijkheid in de academische wereld aan het voetlicht te brengen. Op internationale vrouwendag, dinsdag 8 maart, houdt ze op uitnodiging van het Female Faculty Network Twente, een lezing. Sandra Pool

Hoe belangrijk is internationale vrouwendag? ‘Zo’n speciale dag zorgt er voor dat mensen aandacht hebben voor een bepaald onderwerp. Hier in Amerika hebben we maanden rondom thema’s. Daardoor sta je even stil en neem je het aandachtspunt in overweging. Persoonlijk vind ik dat we veel meer kunnen doen in het kader van vrouwendag. Als ik onze universiteitskalender bekijk, dan staat er niets op.’ Hoe kan dat? ‘Het is best triest. Er is wel een groep die iets wil doen, maar daar zijn vaak kosten aan verbonden. En zodra het om financiën gaat, spreken we van een beleidskwestie. Een voorbeeld. Diezelfde groep wilde een programma voor leadership development opzetten voor vrouwelijke academici. Dat mocht wel, mits ook mannen konden deelnemen. Dan mis je toch de hele essentie?’ Is daar een oorzaak voor? ‘Ik denk dat het deels te maken heeft met de staat Illinois. Het is een vrij conservatief deel van het land.’ Waarom heb je ja gezegd tegen de uitnodiging van het FFNT? ‘Ik weet veel van het hoger onderwijs in Amerika, maar

Hoe ziet de toekomst eruit? ‘De babyboomgeneratie gaat met pensioen. Dat biedt baankansen voor vrouwen. En door internet kunnen we overal studeren en werken. Daar mogen we best flexibel in zijn wanneer een vrouw bijvoorbeeld thuis moet zijn voor de kinderen. Dat moet meer geaccepteerd worden. De sociale verandering en acceptatie is veel te traag. Tot slot denk ik dat er meer aandacht moet zijn voor vertrekkende vrouwelijke academici. We willen ze maar al te graag binnenhalen. Daar doen we ontzettend onze best voor, maar als ze weggaan schenken we er geen aandacht aan. Een gemiste kans. Doe je dat namelijk wel, dan kom je er achter hoe je er voor kunt zorgen dat vrouwen blijven.’

weinig over het onderwijs in andere landen. Ik wil graag mijn overtuigingen en ideeën delen. Het is een kans om te netwerken, om andere vrouwen te ontmoeten en hun perspectieven te horen. Er zijn verschillen. Ik voel me nu geïsoleerd. Dit is een kans om mijn blik te verbreden.’ Waar ga je het over hebben? ‘Ik vraag mij af waarom we geen vooruitgang boeken met de doorstroom van vrouwen naar de top. We bestuderen dit item al lange tijd, we kennen de barrières, we maken gebruik van allerlei maatregelen en toch bestaat het probleem nog steeds. Het merendeel van de studenten is vrouw. Waarom zien we dat niet terug in hogere functies?’

Diane Dean: ‘Het merendeel van de studenten is vrouw. Waarom zien we dat niet terug in hogere functies?’ ADVERTENTIE

De titel van internationale vrouwendag op de UT, stop the leaking pipeline, heeft daarmee te maken… ‘Ja, ik maak mij daar grote zorgen over. Wat is nou de oorzaak van het lek? Een academische carrière is blijkbaar onverenigbaar met de biologische en sociale rol van de vrouw.’

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING? DE UNIVERSITEIT TWENTE BIEDT KANSEN! WWW.UTWENTE.NL/VACATURES

Wat moet er gebeuren? ‘Een balans vinden in de spanning tussen het professionele en het privéleven. Het is vaak nog steeds de vrouw die de zorgtaak op zich neemt voor de familie,

De week van...

Alinda Nijhoff Is dit een spannende week? ‘We zijn al een tijdje geleden begonnen natuurlijk. In september was ons team compleet en sindsdien werken wij aan de voorbereidingen. Maar nu ben ik wel even extra druk voor de presentatie en het regelen van de laatste dingen. De mensen willen natuurlijk wel een paar dagen van tevoren op de hoogte zijn van het evenement.’ Wat krijgen we vrijdag te zien? ‘Een schaalmodel van het nieuwe ontwerp. Qua onthulling gaat het dan natuurlijk vooral om de aerodynamische body van de auto.’

Alinda Nijhoff (24) studeert internationaal management en is communicatiemanager bij het Solarteam. Morgen onthult het team in de Vrijhof het ontwerp van de nieuwe solarauto waarmee het in oktober door Australië racet. Hoe anders is deze solarauto ten opzichte van zijn voorgangers? ‘Daar kan ik nog niet te veel over uitweiden, maar het gaat wel om een geheel nieuw ontwerp.’ Wat is jouw rol precies? ‘Ik ben communicatiemanager en zit dus ook in het managementteam. Alle evenementen, de sponsoring

De lezing van Diane Dean is op dinsdag 8 maart van 15.30 – 15.50 uur in het Amphitheater van de Vrijhof.

en de media vallen onder mijn verantwoordelijkheid. De presentatie van vrijdag is wat dat betreft allesomvattend.’ Zenuwachtig? ‘Nee hoor, nu nog niet. Alleen een gezonde spanning.’ Waarom wilde je bij het Solarteam? ‘Ik wist al dat het een interessant project was en het leek

mij een hele uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren. Dus solliciteerde ik en gelukkig werd ik aangenomen. Ik vind het vooral heel mooi dat we dit project met z’n achttienen van A tot Z zelf regelen. Het is daarmee anders dan een jaartje bestuurswerk, al hebben we natuurlijk wel de kennis van onze voorgangers ter beschikking.’ Wanneer gaat de race plaatsvinden? ‘Op 16 oktober start de race. Wij reizen als team al eind augustus naar Australië af. Ik heb er nu al heel erg veel zin in. Met z’n allen in de outback, dat zie ik wel zitten.’


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

9

Donderdag 3 maart 2011

ingezonden Geacht College van Bestuur, U bent voornemens OWK op te heffen. Maar waarom? Is het een strategische keuze? In RoUTe’14 lees ik: ‘Met de combinatie van high tech en human touch willen we wetenschappelijk vernieuwen, willen we mensen opleiden die in de samenleving écht het verschil kunnen maken en willen we oplossingen bieden voor vraagstukken in de wereld om ons heen.’ ‘… maar ook door trotse studenten, alumni, medewerkers en oud-medewerkers.Want in Twente gebeurt iets bijzonders. Dat mag en moet gezien worden.’ ‘Op undergraduate-niveau willen we met alle opleidingen weer de Nederlandse kwaliteitsranglijsten aan gaan voeren.’ Hieruit maak ik op dat OWK uitstekend binnen RoUTe’14 past: - Twentse onderwijskundigen zijn veel gevraagd omdat ze zijn opgeleid om met echte oplossingen te komen voor onderwijskundige vraagstukken. Ik neem aan dat ik u niet hoef te vertellen dat daar op dit moment juist behoefte aan is. Het werkveld zelf geeft aan dat onderwijskunde essentieel is, getuige ook de brieven die u heeft mogen ontvangen van bijvoorbeeld ING en CITO. Al onze alumni vinden zonder moeite werk en geven aan hoe belangrijk de opleiding is geweest voor hun carrière. - Al vanaf de start van de opleiding zijn de 3 O’s in de opleiding verankerd. - Volgens de keuzegids Hoger Onderwijs is Twente de top voor OWK in Nederland. Is het een financiële keuze? Bij opheffing OWK verdwijnen de vakgroepen O&M en C&O die veel derdegeldstroominkomsten verwerven. In RoUTe’14 staat: ‘Groepen en onderzoekers die subsidies, premies en prijzen in de wacht slepen of al langere tijd bijzonder goed presteren in publicaties en promoties worden in de toekomst extra beloond.’ De onderzoekers van bijvoorbeeld vakgroepen O&M en C&O hebben de afgelopen jaren verschillende (inter)nationale premies en prijzen in de wacht gesleept, publiceren veel in belangrijke wetenschappelijke journals en ronden ieder jaar veel promoties succesvol af. Door OWK op te heffen wint de universiteit dus niets. Ik heb de indruk dat de financiële situatie bij OWK erger wordt voorgesteld dan die in feite is. Met een al doorgerekende, voorgestelde, minimale wijziging kan de bachelor uit. Wat nu wordt voorgesteld als een bezuiniging is dat dus niet. Kiest u dan op basis van studentenaantallen? U schreef in uw mail van 23 februari dat de instroom van OWK ‘te klein is om het als zelfstandige bachelor voort te zetten’. U baseert uw keuze dus niet op strategie en financiën, maar op studentenaantallen. In RoUTe’14 lees ik echter: ‘Meer nog dan in de kwantiteit, zit de uitdaging in kwaliteit en diversiteit.’ U begrijpt, ik ben in de war. Ik hoor als medewerker graag persoonlijk van u hoe het zit. Misschien kunt u dan ook tegelijk het geheugen van de decaan opfrissen omdat hij de lijnen die hij nota bene zelf als voorzitter van de RoUTe’14 commissie voor 2009-2014 uitzette nu overboord wil gooien. Met vriendelijke groet, Dr. Amber Walraven Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie

‘Kijk eens verder dan de eerste indruk’ Chinezen bescheiden? Amerikanen overdreven vriendelijk? Nederlanders gierig? Het is een greep uit de stereotype beelden die afgelopen dinsdag voorbij kwamen in de cursus Interculturele communicatie georganiseerd door het OBP-vrouwennetwerk. In de Drienerburght gaf antropologe Annemiek van Breugel uitleg over hoe en waarom deze beelden ontstaan. Sandra Pool

Het doel van de bijeenkomst is eigen ervaringen uitwisselen op het gebied van interculturele communicatie. Een schot in de roos, zo blijkt al tijdens het voorstelrondje.Wat moet ik doen als mannen mij geen hand willen geven? Hoe ver kan ik doorvragen wanneer iemand ja zegt, terwijl ik het gevoel heb dat-ie nee bedoelt? Wat te doen met mensen die zich aanmelden voor iets en niet komen opdagen? Het verlossende antwoord kan de antropologe die middag helaas niet geven. ‘Er is geen vast recept voor goede interculturele communicatie. Er bestaat geen boekje waarin staat: je hoort je zo en zo te gedragen in dat land. Goed doen, hangt namelijk ook af wat de ander vindt.’ Van Breugel raad de cursisten aan om de culturele bril eens af te zetten. ‘Hoe moeilijk dat ook

is. En probeer een antenne te ontwikkelen door bewust met elkaar te communiceren. Het is daarnaast een kwestie van aftasten en kijken hoe ver je kunt gaan. Een culturele dans, zeg maar.’ De brainstormsessie die volgt levert een paar stevige stereotypen op. Indonesiërs zijn bescheiden, Duitsers arrogant, Oost-Europeanen laatdunkend. ‘En hoe ziet men Nederlanders?’ Een opsomming volgt. ‘Koud en kil.Wij zijn van de agenda. Langskomen kan wel, maar bel even van te voren.We houden niet van bezoek en zijn altijd gehaast.Weer die agenda. Nog eentje: Kinderen en familie vinden Nederlanders niet belangrijk en, tot slot, ze zijn zo ongelovig. Deze opmerkingen kom ik in mijn werk steeds weer tegen,’ zegt Van Breugel. Hoe ontstaat zo’n beeld nu, is de volgende vraag. ‘Onbekend maakt nieuwsgierig, onzeker

en onbemind.Wat we doen is een eigen invulling geven van het onbekende. Daarvoor gebruiken we media, eigen ervaringen en van horen zeggen.’ De verschillen in communicatievormen en -inhoud vinden we lastig, zegt de antropologe. Enkele voorbeelden: ‘De mate van explicietheid is een communicatiestijl. Hoe neem je de telefoon op? Wij zijn geneigd om een hele riedel te geven. Dat hoor je een Chinees niet doen.’ Een andere vorm is het gebruik van de persoonlijke ruimte. ‘In Nederland zit iedereen verspreid in de bus. In Indonesië kruipen ze juist dicht bij elkaar en in Afrika zit je op elkaar geplakt en krijg je een kind op schoot geduwd die ook nog eens in de broek plast. Het kan allemaal.’ Andere communicatieaspecten zijn machtsafstand, hiërarchie, directheid of juist om de hete brij heen draaien, het belang van gezichtsverlies, familierelaties en manvrouwrelaties. ‘De genoemde punten helpen je bij de vraag wat zie ik gebeuren en hoe verklaar ik het? Kijk eens wat verder dan alleen die eerste indruk en het zichtbare gedrag. Daarachter schuilt namelijk een zee van culturele, economische en sociale achtergrond.’

ADVERTENTIE

Patentwerk B.V. is een jong en enthousiast octrooibureau gevestigd in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Voor onze cliënten zijn wij internationaal actief met het aanvragen en in stand houden van octrooibescherming op uiteenlopende technische gebieden.

Studentenrestaurant De Waaier Maandag 7 Maart Waaiersteak, kip Hawai schnitzel, vegetarische courgettes Tomatensaus, satésaus Sperziebonen, schorseneren Aardappelpartjes, gekookte aardappelen Dinsdag 8 Maart Duitse biefstuk, kipkarbonade kaas/groenteschijf Strogonofsaus, champignonsaus Groentenmix, wortelen Frites, Roseval-aardappelen met rozemarijn Woensdag 9 Maart Kip cordon bleu, speklap, gevulde paprika Pepersaus, paprikasaus Harricots verts, gemengde groenten Pommes kroket, gekookte aardappelen. Donderdag 10 Maart Gegratineerde vis, hamburger, tomaat met mozzarella Portugese saus, mayonaise Spinazie, bloemkool Rijst, Vlaamse frites Vrijdag 11 Maart Spare ribs, lekkerbekje, kaasomelet Honing-tijmsaus, ravigottesaus. Broccolimix, koolrabi Frites, gekookte aardappelen

Theatercafé de Vrijhof Gelegen aan de vijver, voorzien van een zonnig terras ligt theatercafé de Vrijhof. In de gezellige sfeer van dit theatercafé kunt u naast ons standaard assortiment ook genieten van diverse warme broodjes uit de oven, uitsmijters, broodjes hamburger en zelfgemaakte smoothies. Wij heten u van harte welkom voor lunch of een drankje tussen 10.00 –en16.00 uur.

Wij zijn op zoek naar

TECHNISCH ACADEMICI (Ir.) met 0-5 jaar werkervaring, die bereid zijn gedurende ongeveer 4 jaar een postdoctorale beroepsopleiding tot octrooigemachtigde te volgen. Tijdens deze juridische opleiding leer je de belangen van uitvinders zowel schriftelijk als mondeling te behartigen. Als je naast een afgeronde technische opleiding een goed ontwikkeld taalgevoel hebt, en je je verder wilt ontwikkelen in het recht, komen we graag met je in

Faculty Club Maandag 28 februari t/m vrijdag 11 maart Zoals gewoonlijk verandert Faculty Club zijn kaart en werkt op die manier seizoensgebonden.

For the English menu: www.utwente.nl/fb/catering/ studentenrestaurant

contact. Voor informatie + openingstijden: UT-Catering: www.utwente.nl/fb Reserveringen Faculty Club en De Stek online via www.utwente.nl

Verder zijn wij op zoek naar een

TECHNISCH HBO-er (Ing.) met mechanische/fysische achtergrond en interesse in innovatie, voor de functie van octrooionderzoeker. In deze functie onderzoek je de nieuwheid van uitvindingen en signaleer je mogelijke inbreuk op bestaande octrooien. Sollicitaties voor beide functies via e-mail info@patentwerk.nl Patentwerk B.V., Julianaplein 4, 5211 BC ‘s-Hertogenbosch Meer informatie op www.patentwerk.nl.

ut-patentwerk 110224.indd 1

28-02-2011 10:06:52


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

10

Donderdag 3 maart 2011

Als gezin geld krijgt van overheid verlaat moeder de arbeidsmarkt Belastingvoordeeltjes voor het gezin zijn ongunstig voor de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen. Promovendus Rense Nieuwenhuis onderzoekt welke factoren het aantal werkende moeders in een land positief beïnvloeden. ‘Als overheidsbeleid gezinnen financieel steunt, blijken het vaak de moeders te zijn die de arbeidsmarkt verlaten.’ Paul de Kuyper

Met zijn poster getiteld Do children keep their mother from working? won Rense Nieuwenhuis, promovendus in de vakgroep maatschappelijke risico’s en veiligheid, eind 2010 de posterprijs op de PhD-dag van het instituut IGS. Het antwoord luidt: ja. Maar er is meer. Ook institutionele kenmerken, zoals de kosten van kinderopvang en de hoogte van de lonen, beïnvloeden de arbeidsparticipatie van moeders.

Foto: Arjan Reef

Nieuwenhuis onderzoekt in 22 westerse, geïndustrialiseerde landen de arbeidsparticipatie van vrouwen tussen 1975 en nu en de rol die het krijgen of hebben van kinderen daarin speelt. Behalve institutionele factoren bekijkt hij de invloed van demografische factoren. Bijvoorbeeld het aantal kinderen per gezin. Dat getal daalde in Nederland in de jaren zeventig al, maar in Ierland en Spanje veel later, onder andere door de verminderde invloed van het katholieke geloof. Die combinatie van onderzoek

naar institutionele en demografische kenmerken is nieuw, zegt Nieuwenhuis die in 2013 op dit onderwerp promoveert. ‘Ik denk dat je effecten van beleid niet goed kunt onderzoeken als je alternatieve, demografische oorzaken niet ook meeneemt.’ Dat kinderen sterk de arbeidsparticipatie van vrouwen beïnvloeden, staat voor Nieuwenhuis als een paal boven water.Veel sterker dan bij mannen. CBS-cijfers laten zien dat in Nederland de afgelopen tien jaar 44 procent van de vrouwen

minder ging werken of stopte na de geboorte van hun eerste kind. Tegenover 7 procent van de mannen. De belangrijkste toename in de arbeidsparticipatie van alle vrouwen, is volgens de promovendus de groei van de dienstensector. ‘Dat is belangrijker dan de invloed van kinderen en overheidsbeleid. Er is meer werk, ook ander werk dan zware fabrieksarbeid en de dienstensector kent flexibelere banen.’ ‘Daarnaast beïnvloedt een kind de arbeidsparticipatie, maar hoe sterk hangt af van de institutionele kenmerken,’ vervolgt Nieuwenhuis. Zo vond hij dat lang moederschapsverlof de participatie van moeders verhoogt. Hogere lonen zorgen er niet voor dat vrouwen in het algemeen meer gaan werken, maar vrouwen met kinderen gaan juist wel meer de arbeidsmarkt op. ‘Als door de komst van een kind de zorgtaken toenemen, wordt in huishoudens de taakverdeling herzien. In die afwegingen blijken vrouwen zich minder vaak op werk toe te leggen wanneer in een land de lonen van vrouwen laag zijn ten opzichte van die voor mannen,’ verklaart Nieuwenhuis.

Moeders begeven zich minder snel op de arbeidsmarkt als gezinnen belastingvoordeel ontvangen of als een land hoge kinderbijslag heeft. ‘Ik denk dat het te maken heeft met de noodzaak om te werken Of het voordeel dat kleiner is,’ aldus Nieuwenhuis. Als de Nederlandse overheid wil dat meer vrouwen en vooral meer moeders de arbeidsmarkt opgaan, moet volgens Nieuwenhuis beleid worden afgeschaft dat op gezinnen is gericht en beleid worden gemaakt gericht op de arbeidsparticipatie van moeders. Hij noemt het voorbeeld van de kinderopvang die een aantal jaren geleden werd uitgebreid maar nu naar verwachting juist weer een stuk duurder gaat worden. ‘Dat werkt negatief.Vrouwen vragen zich af of het het nog wel waard is te gaan werken. En laatst opperden enkele politieke partijen na te denken over een nieuw belastingstelsel omdat het huidige de gezinnen te veel bevoordeelt. Zo’n herziening zou een positieve invloed hebben. Immers, als overheidsbeleid gezinnen financieel steunt, blijken het vaak de moeders te zijn die de arbeidsmarkt verlaten.’

ADVERTENTIE

JAA

R

Herman Wijffels Innovatieprijs 2011 Schrijf nu in! www.rabobank.nl/innovatieprijs

Maak op € k ans 50.00 0

Internationale Vrouwendag Het Female Faculty Network Twente organiseert samen met Studium Generale op internationale vrouwendag, dinsdag 8 maart, de bijeenkomst Stop the leaking pipeline. The future of female academics. Drie sprekers gaan in op best practices, kansen en mogelijkheden voor vrouwelijk talent. In het Amphitheater in de Vrijhof opent FFNTvoorzitter Liudvika Leisyte om drie uur de bijeenkomst. KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf houdt daarna een lezing over de waarde van diversiteit. Universitair hoofddocent Diane Dean van de Amerikaanse Illinois State University spreekt over assimilatie, authenticiteit en promotie van vrouwen in het hoger onderwijs. Tot slot geeft UT-hoogleraar Suzanne Hulscher een presentatie over het maximaliseren van vrouwelijk talent aan de UT. Om vijf uur is er een informele borrel ter afsluiting.

Geen krant Volgend week is er geen UT-Nieuws. Op donderdag 17 maart weer wel. Ook op 28 april (Pasen), 5 mei (meivakantie), 2 juni (Hemelvaart) en 16 juni (Pinksteren) verschijnt er geen krant. De redactie zet in deze weken zo veel mogelijk nieuws online (www.utnieuws.nl).


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

11

Donderdag 3 maart 2011

the battle of cultures

‘Als Pro Deo maar verliest’ Donderdag 10 maart barst de jaarlijkse ‘Battle of Cultures’ weer los. Pro Deo daagt haar collegatheaterverenigingen uit voor een theatersportwedstrijd. Een thuiswedstrijd voor Pro Deo wordt het zeker niet want de caberetiers van Contramime en nieuwkomer Apollo zijn geduchte tegenstanders. ‘Ieder jaar vinden we dat Contramime niet hoeft te winnen, als Pro Deo maar verliest,’ vertelt Rosalie Fleuren, voorzitter van Contramime. INGRID szwajcer

De traditie wil dat Toneelvereniging NEST ook meedoet, maar dat is dit jaar niet mogelijk. ‘Daarom zijn we op zoek gegaan naar een vervanger,’ vertelt Pro

CULTUUR KIJK VOOR DE CULTUURAGENDA OP: www.cultuur.utwente.nl

Deoot Martine Tammes. ‘De Universiteit Twente viert dit jaar haar lustrum, dat vonden we een mooie gelegenheid om Apollo uit te nodigen. Zij staan immers voor alle culturele campusverenigingen.’ Apollo heeft de uitnodiging dapper aanvaard. Penningmeester Thijs Friedhoff vertelt dat geen van de bestuursleden ervaring heeft met theatersport. ‘We hebben zelfs nog nooit op het podium gestaan. Maar we krijgen versterking van een oud-Apollobestuurslid die een ervaren theatersporter is.’ Wat kun je verwachten van een avondje Battle of Cultures? Martine legt het

caberetiers van Contramime hebben zo hun tactiek. ‘Een goede voorbereiding is alles,’ zegt voorzitter Rosalie Fleuren met een mysterieus lachje. ‘Wij zullen laten zien dat cabaret en improvisatie heel goed samen gaan. Thijs van Apollo wil nog niet teveel verklappen over hun aanvalsplan. ‘Wij zijn van huis uit geen theatersporters dus we gaan ons in ieder geval niet aan de theatersportregels houden,’ lacht hij. En Pro Deo? ‘Wij bereiden ons niet voor,’ vertelt Martine. ‘We zullen laten zien dat wij de enige, echte improviseerders zijn!’ De deelnemers hopen natuurlijk op veel publiek. ‘Hoe meer mensen hoe beter. Volle zalen zorgen voor een leuke wisselwerking met het publiek.’

uit: ‘Drie teams van vier man dagen elkaar uit met games waarbij we het publiek om input vragen. Zij bedenken de meest vreemde dingen en dan is het improviseren voor de teams. Een simpele game is bijvoorbeeld ‘drie in de pan’. We spelen dan eerst een neutrale scène, bijvoorbeeld dat we aan het schaken zijn. Vervolgens vragen we het publiek om een emotie te noemen. Iemand kan bijvoorbeeld ‘walging’ of ‘verliefdheid’ roepen – waarna we de scène nog een keer in de gevraagde emotie spelen. Zo spelen we tijdens de battle verschillende games. Een theatersportwedstrijd is dus ook een voorstelling waarbij het publiek geëntertaind wordt. Speciale theatersportrechters kennen punten toe aan de gespeelde scènes. Ze letten op inhoud, amusement en techniek. Soms, als de scores bijvoorbeeld dicht bij elkaar liggen, laten we het publiek ook meestemmen.’ Wat de teams gaan doen om het elkaar zo moeilijk mogelijk te maken? De

Foto: Ingrid Szwajcer

De Battle of Cultures vindt plaats op donderdag 10 maart in de Agora van de Vrijhof. Studenten en medewerkers met Xtra-card betalen 3 euro. Zonder Xtracard is een kaartje 5 euro.

Troef van Euros wil diep gaan SPORT

REDACTIE: HANS VAN DER KOLK TEL.: 0541 - 519187

Uitslagen en ander kort sportnieuws verschijnen online. Stuur leuke, actuele foto’s voor de website naar info@utnieuws.utwente.nl.

Hij is een van de belangrijkste troeven binnen de Drienerlose Roei Vereniging Euros. Thomas van de Wardt geldt als kanshebber om in april de Enschedese eer in de Oude Vier op de Varsity hoog te houden. Dat is op z’n minst opmerkelijk voor een lichte tweedejaarsroeier. Het talent van Euros houdt zich op de vlakte als het over zijn deelname gaat aan de prestigieuze studentenwedstrijd in Houten. Aan de vooravond van het nieuwe roeiseizoen weet de sporter dat hij er binnen de vereniging ‘goed op staat’ voor een uitverkiezing, maar de geboren Sallander wil er niet te veel op vooruit lopen. Feit is dat ze binnen de club met hem weglopen. In twee jaar tijd trok hij vaker blik dan vooraf voor mogelijk gehouden.

Eerst in het veld van de beginnelingen en later een niveau hoger in het overgangsveld. Met een schuin oog kijkt hij al naar het seniorenveld onder de 23 jaar. Met daarin tal van andere talenten van nationale bodem. Ook op dat veld wil de Saxionstudent zijn stempel drukken. Hij maakt er geen geheim van mee te willen doen aan de grotere bondswedstrijden in binnen- en buitenland en trekt er hard aan dat doel te bereiken. Het was zijn opa die hem op achtjarige leeftijd voor het eerst in een boot zette. Aanvankelijk louter recreatief en pas de afgelopen twee seizoenen bij Euros als wedstrijdsporter. Aangestoken door steeds scherpere tijden is zijn honger naar meer blik nog lang niet gestild. Vorig jaar roeide hij op slag in de eerstejaars lichte vier met stuurvrouw. Daarin veroverde hij drie klasserende blikken. In elke wedstrijd brak hij het clubrecord en behaalde vervolgens met zijn ploeg in één jaar de overgangsstatus. Snel dus. Komend seizoen roeit hij in de lichte twee zonder. En evenals vorig seizoen in de vier wil hij ook in dit veld vlammen. En dat betekent in de praktijk veel trainen. Niet alleen dagelijks een uur of anderhalf uur in de boot, maar

DD-cup in sportcentrum VV Drienerlo houdt komende zondag de Drienerlo Dames Cup, kortweg de DD-cup. Het jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooi wordt traditiegetrouw in het sportcentrum op de campus gehouden. Het evenement voor de voetbalvrouwen wordt voorafgegaan door een groot feest op zaterdagavond.

ook trekkend aan fitnesstoestellen, hardlopend en fietsend. Daar komt bij dat hij nog een kilo – van 71 naar 70 – moet inleveren om vanaf volgende week, als de competitie begint, deel te kunnen nemen aan het veld van lichte roeiers. ‘Dat moet lukken,’ klinkt het zelfverzekerd. ‘Bovendien zie ik de

vele trainingsuren niet als een offer. Het ritme van trainen, slapen, studeren en goed eten is voor mij inmiddels een tweede natuur geworden.’ Het doel heiligt de middelen en daarvoor wil het talent van Euros diep gaan. Terug naar vorig seizoen. Een seizoen waarin hij het ene blik na het andere

trok. Met zijn mooiste zege op de Bosbaan in Amsterdam. Hij zou er iets voor over hebben straks ook op de Varsity te vlammen. ‘De Oude Vier is natuurlijk een fraai nummer. Ik weet ook hoe deze wedstrijd leeft binnen de studentenverenigingen in Nederland. Het zou natuurlijk fantastisch zijn

Thomas van de Wardt: ‘Het ritme van trainen, slapen, studeren en goed eten is een tweede natuur geworden.’ Foto: Gijs van Ouwerkerk

om dan in het hoofdnummer voor Euros uit te komen. Ik hoop het.’ Naam Leeftijd Studie Sport Club

Thomas van de Wardt 20 Chemische Technologie, Saxion Roeien DRV Euros


ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente

12

Donderdag 3 maart 2011

Studentenleven

Weekblad van de Universiteit Twente

www.utnieuws.nl nummer 07 - Donderdag 3 maart 2011

2

UT N I E U W S 7

5

Data vertalen naar een plaatje

Sudanese student holds hope for the future

Aminozuren isoleren voor biologische plastics

INTERNATIONAL PAGE

Deze krant woensdag- avond al digitaal lezen? GA NAAR: www.utnieuws.nl

STUDENTEN MET EEN ‘MAT’. Mannelijke leden van studentenvereniging Audentis werden aan de tand gevoeld over het hoe en waarom van hun mat. ‘Een man met een mat heeft meer vrouwen gehad.’ Lees meer over matten, hun verzorging en verzorgers, op pagina 6. Foto: Ingrid Szwajcer

Vraagtekens U-raad bij Route14+ De bezuinigingsplannen en bijbehorende reorganisatie uit Route14+ zijn nog lang geen gelopen race, althans als het aan de universiteitsraad ligt. Alle partijen stelden gisteren vraagtekens bij de voorgestelde onderwijsvernieuwingen en herinrichting van het onderzoek. De CC-fractie ging daarin het verst met de oproep aan het college van bestuur een realistischer plan voor stapsgewijze verbeteringen in onderwijs en onderzoek op te stellen. bacheloronderwijs niet toepasbaar en onaantrekkelijk voor aspirantstudenten. CC’er Herbert Wormeester constateerde een grote trendbreuk ten opzichte van Route14. ‘Daarin stelt het college dat het onderzoek bijzonder goed op koers ligt. Dat zegt wel dat je heel tevreden bent. Nu moet er opeens heel veel veranderen.’ Hij waarschuwde er voor dat het opdoeken van vakgroepen gevolgen kan hebben voor opleidingen. ‘We moeten niet de situatie krijgen dat

ben bang dat het niveau te laag wordt. Je oriënteert je eerst breed voordat je de diepte van de major ingaat, dus je hebt minder vakspecifiek onderwijs’, aldus Pieter Willems. Zijn partijgenote Eva Kunst vraagt zich af wat de marketingwaarde van de nieuwe modulaire bachelors is. ‘Hoe staan de scholieren hier tegenover? Het is onbekend wat de wens is van de aankomende student. Hoe gaan we hiermee om?’ Volgens Anne Flierman blijkt uit ervaringen aan andere universiteiten dat de studentenaantallen in een dergelijk onderwijssysteem substantieel toenemen. Rector Ed Brinksma trachtte de angst weg te nemen voor niveauverlies. ‘We hopen dat door de nieuwe onderwijsvorm kennis effectiever en beter wordt overgedragen. Dus zal het eindniveau zelfs hoger liggen.’ De komende maand worden de collegeplannen verder uitgewerkt en neemt de universiteitsraad meer tijd om een inhoudelijke discussie te voeren. De waarschuwing

van CC aan het CvB was echter duidelijk: ‘herbezint eer ge begint.’

Reageren? www.utnieuws.nl

ADVERTENTIE

Ben SaunDerS (THe voice of HollanD)

TickeT verkoop meer informaTie www.fellini.nu

live in enScHeDe 11 maarT | 20:00 uur

fellini | Bolwerkstraat 2 | enschede | T 053 - 436 33 99 | info@fellini.nu

BROODJE CULTUUR

De universiteitsraad nam woensdagochtend een voorschot op de inhoudelijke discussies die de komende cycli zullen volgen over Route14+. Aan het eind van de vergadering gooide CC-voorman Dick Meijer de knuppel in het hoenderhok door te constateren dat de 15 miljoen structurele bezuinigingen niet nodig zijn, dat een onderscheidend profiel voor de UT ontbreekt en dat een grote schoonmaak onder leerstoelen ongewenst is. Ook acht de fractie het concept voor het nieuwe

door het opheffen van onderzoeksgroepen het onderwijs in gevaar komt.’ Daar wordt volgens het college rekening mee gehouden. Ondanks die toezegging raadde Dick Meijer namens CC het college ‘dringend aan geen chaos te creëren door deze overtrokken alles-moetanders-aanpak, maar een realistischer plan voor stapsgewijze verbeteringen in onderwijs en onderzoek op te stellen.’ Niet alle partijen steunden dit voorstel voor een geleidelijke weg. Vooral Frits Lagendijk (Lijst Chairman) sluit zich bij het college aan met de stelling dat de externe omstandigheden de UT dwingen in één klap het roer om te gooien. Het CvB beroept zich op de overheidsbezuinigingen op hoger onderwijs en de aanbevelingen uit het rapport van de commissieVeerman. De UReka-fractie uitte vooral haar zorgen over de nieuwe bachelors. ‘Ik

Maandag 7 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Kathenka Woudenberg: Vrouwenleven en liefde [Muziektheater] Maandag 14 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Dorine Wiersma: Goed zo Dorine! [Cabaret] Maandag 21 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Kristine Groenhart: Koffer uit Berlijn [Lezing] Maandag 28 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Alkemade & Bloemen: Je moet niet alles geloven wat Gemma zegt [Cabaret]

WWW.CULTUUR.UTWENTE.NL

Over en... Schaakmat

Foto: Gijs van Ouwerkerk

Cocktails Maar liefst 24 liter Bacardi, 50 liter cranberrysap, 300 limoenen, 3.000 aardbeien, 7 kilo suiker, heel veel bier en zo’n 35 verschillende soorten alcohol gingen er dinsdagavond doorheen tijdens de Vestingbar Cocktailparty XL in de Bastille. Zo’n duizend bezoekers lieten zich de mixjes goed smaken en konden daarbij te genieten van allerlei special effects, een DJ en het optreden van een saxofonist. Het feest is sinds de eerste editie in 2007 uitgegroeid tot een megapopulaire happening. Zo populair, dat er woensdagmorgen rond acht uur nog druk werd opgeruimd. Met een biertje in de hand.

voor SPEK & BONEN Tarte tatin van witlof 20 minuten (+ 25 minuten in de oven) Witlof heeft een imagoprobleem. Jongeren vinden de groente te bitter, ouderen vinden het jammer dat witlof door de nieuwe manier van telen juist minder bitter is geworden. Ook bleek uit een onderzoek van het Productschap Tuinbouw dat de Nederlandse consument witlof vooral associeert met ham en kaas.Tijd dus voor een nieuw recept met deze prachtige groente: een tarte tatin, ofwel een taart op z’n kop. De bodem ligt dus bij het bakken bovenop en dat is handig bij witlof dat nogal wat vocht afgeeft waardoor de taart zompig kan worden. Wat je ook van witlof vindt, dit moet je een keer proberen! Benodigdheden voor 2 à 3 personen - 4 à 6 stronkjes witlof (afhankelijk van de dikte) - (bruine) basterdsuiker - 5 plakjes diepvriesbladerdeeg - boter - peper en zout - braadpan en taartvorm van aardewerk of een andere ovenbestendige schaal (geen springvorm, die gaat lekken)

Bereidingswijze Laat het bladerdeeg ontdooien en verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de witlof in de lengte in tweeën, dikkere stronken in drieën of vieren, en verwijder de harde kern en het kontje. Zet de braadpan op een matig vuur met een klontje boter en bak de witlof met wat zout en peper al roerend tot bijna gaar (een minuut of zeven). Laat de witlof uitlekken in een vergiet of giet het vocht af en laat even afkoelen. Boter de bakvorm in en bestrooi de bodem met een dun laagje basterdsuiker. Leg de witlofstronkjes met de snijkant naar beneden in de vorm, zo dat de hele bodem bedekt is. Maak van de plakjes bladerdeeg één lap in de vorm van je taartvorm en leg die over de witlof. Druk de randen om de lof heen naar de bodem toe. Zet de taart 20 tot 25 minuten in de warme oven tot de bovenkant van de taart goudbruin is. Haal de vorm uit de oven en neem een bord dat ongeveer even groot is als de taartvorm (of gebruik een snijplank). Leg het bord of de plank op de taart en draai hem in één beweging om. Je ziet een prachtig gekaramelliseerde bruine witloftaart. Serveer meteen, want het vocht in de

Onder redactie van: Maaike en Rayke voorspekenbonen.utnieuws@gmail.com

groente maakt de bodem nu snel slap. Lekker met een groene salade. Variatie en inspiratie - Maak ook eens minitaartjes en serveer die als voorafje of op een mooi opgemaakt bord met salade (ook handig als vegetarisch alternatief bij een hoofdgerecht). Bedek daarvoor op een bakplaat of in kleine vormpjes twee halve stronkjes met één plakje bladerdeeg. - Ik vind tijm erg smakelijk bij de witlof en voeg vaak een snufje toe tijdens het bakken. - Nu je weet hoe je een tarte tatin maakt, kun je dit ook met fruit doen (appels, peren, perziken) en dit als toetje serveren. Heb je suggesties voor de recepten, reacties of vragen? Laat je bericht achter op de website van utnieuws.nl! Maaike Endedijk

Kijk ze eens glimmen, daar op de voorpagina. De stoere mannen van Audentis. Allemaal voorzien van een strakke mat. Van boven kort en van achter glad. Het is niet niks, zo’n haardos in je nek, lezen we in de interviews. De heren koesteren hun lange lokken met liefde. Aan toewijding geen gebrek. Aan onderhoud ook niet. Een flinke klodder wax zorgt voor het juiste model. Een verzorgende crèmespoeling voor de gewenste glans en af en toe bijpunten geeft de optimale look. ‘Een mat voor een student is als inkt voor een pen,’ vertelde een van de matten heel poëtisch. De haarmat is namelijk een way of life en belangrijk voor het juiste imago. Werd het kapsel in de jaren tachtig nog gezien als specifieke haardracht voor aso’s en in de jaren negentig als coupe voor Sjonnies op Gilera’s, anno 2011 is dat zeker niet meer het geval. De hedendaagse mat wordt geassocieerd met het brallerige, studentikoze type. Rijkeluiskinderen. Studenten die aan de bar lopen te blaten. De een nog fraaier dan de ander. De student die later de Hoge Pief in het bedrijfsleven wordt, de toekomstige bestuurder van ons land of een succesvolle zakenman. Een man met mat gaat het maken. Dat is het huidige aanzien. En vrouwen weten dat als geen ander. Daarom ‘doet’ het kapsel het ook zo verdomd lekker bij de chickies. In de bovenste laag van de bevolking nog wel, beweert een van de mattendragers. En zo simpel is het. Een man met mat is helemaal niet bezig met carrière, loopbaan of promotie. Een man met mat denkt alleen: wie gaat er vanavond schaakmat? It’s just a way of life.

Plezier Er lijkt maar geen einde te komen aan de stroom sombere nieuwsberichten. Onderwijskunde aan de rand van de afgrond, snijden in het aantal bacheloropleidingen, langstudeerders in de knel, boetes voor universiteiten, opheffen van IBR en Impact, uitgelekte en onthutsende VSNUplannen, te weinig vrouwen aan de top en oh ja, met het aantal vakgroepen mag het ook wel wat minder. Het zijn spannende tijden, dat staat vast. Maar vrolijk? Nee, dat worden we er niet van. In deze donkere dagen is het de vraag hoe we plezier in het werk houden. Nou blijkt dat helemaal niet zo moeilijk, want er bestaat zelfs een website over www.plezieropjewerk.nl. Kijk, dat is nog eens nuttig. De tips en tricks liegen er niet om, want het is allemaal doodeenvoudig uit te voeren. Zo wordt geadviseerd om elke morgen direct na het opstaan eerst een à twee minuten naar jezelf te glimlachen in de spiegel. Vooral blijven vasthouden, op weg naar het werk. Eenmaal op kantoor is het verstandig om de inrichting eens stevig onder de loep te nemen. Kleur, geur en geluid zijn van enorme invloed op je humeur, dus gooi d’r eens wat gezellige posters en plantjes tegen aan. Ook werken aan de relatie met collega’s schijnt te helpen. En dat betekent onder andere: neem koekjes mee naar een vergadering. Het werkt, écht waar. Wij zijn in geen tijden zo vrolijk geweest als afgelopen week. Al kunnen we geen Bastognekoek of Mariabiscuitje meer zien en doen de kaken zeer van het geforceerde glimlachen. Alle Impact- en IBR-onderzoekers en andere bedreigde soorten zijn bij deze van harte uitgenodigd op vloer 3 in de Vrijhof. Koekjes zat.

...sluiten UT-Nieuws stelling v/d week De nieuwe bachelors gaan ten koste van het eindniveau GA naar: www.utnieuws.nl Uitslag vorige stelling:

De UT moet opleidingen met minder dan 30 eerstejaars opheffen EENS

22%

ONEENS

78%

UT Nieuws - 03 maart 2011  

Online weergave van het UT Nieuws, het weekblad van de Universiteit Twente

UT Nieuws - 03 maart 2011  

Online weergave van het UT Nieuws, het weekblad van de Universiteit Twente

Advertisement