Page 1

UU U U

R

S

Z

U

L

A

G

A

J

C

Z

Y

K


O MNIE / ABOUT ME Nazywam się Urszula Gajczyk, urodziłam się 27 kwietnia 1995r w Warszawie. Swoją przygodę ze sztuką zaczęłam już w klasach najmłodszych rozpoczynając od nauki w szkole muzycznej poprzez różne kursy plastyczne, plenery malarskie, aż do rozpoczęcia studiów na Akademii Sztuk Pięknych. Zostałam wyróżniona stypendium rektorskim za lata 2014/2015 oraz 2015/2016. Dodatkowo skończyłam Studium Pedagogiczne. Pracuję z dziećmi jako nauczyciel poszerzając ich wiedzę plastyczną i architektoniczną oraz rozwijam swoje umiejętności społeczno - dydaktyczne. My name is Urszula Gajczyk, I was born on the 27th of April 1995 in Warsaw. I started my adventure with art as a child. I went to a music school, took variety of art courses as well as other artistic workshops when growing up. In 2014 I started my studies at the Academy of Fine Arts. I was awarded a scholarship for exceptional grades during the academic years 2014/15 and 2015/16. I graduated from a Pedagogical program. Currently I work as a teacher helping children expand their artistic and architectural knowledge. That allows me to further grow my social and didactic skills.


KONSTRUKCJA I FORMA /CONSTRUCTION AND FORM

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU /PAINTING AND DRAWING STUDIO

PRACOWNIA RZEŹBY /SCULPTURE STUDIO

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MEBLA /FURNITURE DESIGN STUDIO

PRACOWNIA WYSTAWIENNICTWA /EXHIBITING STUDIO

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE /ARCHITECTURE

PRACOWNIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ /VISUAL COMMUNICATION STUDIO

ERASMUS IN SLOVENIA UNIVERSITY OF LJUBLJANA ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN KOŁO FOTOGRAFICZNE AW /PHOTOGRAPHY WORKSHOP


KONSTRUKCJA I FORMA /CONSTRUCTION AND FORM

dr Karol Murlak


Zabawka architektoniczna Zabawka dla dziecka lub osób dorosłych powstała z prostopadłościanów drewnianych. Dzięki ruchomym łączeniom z łatwością można układać różne przestrzenne kombinacje. technika - drewno bukowe, śruby model - wykonany w skali 1:1 Architectural toy Toy for a child or an adult formed from cuboids peaces of wood. Thanks to the movable connection everyone can easily arrange different spatial combinations. technique - beech wood, screws model - made in 1:1 scale


Lampa Z arkuszy folii matowej 0,8 mm należało zaprojektować lampę z oprawką na żarówkę. Siatka mojej lampy składa się z trzech takich samych kawałków opartych na trójkątach i łukach. technika - folia matowa 0,8 mm, oprawka na żarówkę model - wykonany w skali 1:1 Lamp Task of the design was with matt foil made of PVC 0,8 mm make lamp with bulb holder. Grid of my lamp consists of three pieces of the same shape, based on triangles and curves. technique - matt foil 0,8 mm, holder bulb model - made in 1:1 scale


Wieża - wysokość 4,5 m Zadanie grupowe polegające na zaproektowaniu z polipropylenu kanalikowego wieży o minimalnej wysokości 4m z oświatleniem. Wieża składa się z 14 takich samych modułów, opartych na trójkątach, łączonych za pomocą śrub. zespół - Urszula Gajczyk, Anna Idzikowska, Ewelina Jezierska, Ewa Pęszkal, Juanma Lopez technika - polipropylen kanalikowy biały model - wykonany w skali 1:1 Tower - height 4,5 m The group tasks was to construct the polypropylene tubular luminous tower with a minimum height of 4 m. The tower was made of the same 14 modules based on triangles connected by screws. team - Urszula Gajczyk, Anna Idzikowska, Ewelina Jezierska, Ewa Pęszkal, Juanma Lopez technique - polypropylene tubular white model - made in 1:1 scale


PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU /PAINTING AND DRAWING STUDIO

prof. Andrzej Zwierzchowski


Malarstwo plenerowe - trzy pory dnia wymiary - 3 x 25 cm x 25 cm technika - tempera na sklejce Open-air painting - three seasons of the day dimensions - 3 x 25 cm x 25 cm technique - tempera on plywood


Malarstwo - model wymiary - 70 cm x 50 cm technika - tempera na tekturze Painting - model dimensions - 70 cm x 50 cm technique - tempera on cardboard


Rysunek - model wymiary - 100 cm x 70 cm technika - węgiel na papierze Drawing - model dimensions - 100 cm x 70 cm technique - charcoal on paper


PRACOWNIA RZEŹBY /SCULPTURE STUDIO

ad. I st. Antoni Grabowski


Przedmiot z duszą Wybrany przedmiot należało owinąć folią stretch czarną. Object with the soul The selected object should be wraped around using black stretch.


Ja - rzeźba Zdjęcie z użyciem światła stroboskopowego przy długim czasie naświetlania, wymiary 200 cm x 90 cm Postać w ruchu wykonana techniką papier-mâché w skali 1:1 Me - sculpture Image captured with the use of the stroboscopic light with long exposure, dimensions 200 cm x 90 cm The figure in motion made of technique papier-mâché on a scale of 1:1


Rzeźba - głowa Wykonana w glinie, odlana w cemencie. skala - 1:1,5 Sculpture - head Made in clay, cast in cement. scale - 1:1,5


Rzeźba - postać w pozie jogowej technika - gąbka, rajstopy skala - 1:1 Sculpture - a figure in a yoga pose technique - sponge, tights scale - 1:1


PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MEBLA /FURNITURE DESIGN STUDIO dr Michał Kapczyński


Projekt mebli kawiarnianych przeznaczonych na zewnątrz Stelaż mebli wykonany jest z rur o średnicy 20 mm. Zestaw zawiera fotel, puf, stolik z gazetnikiem oraz lampę. zespół - Urszula Gajczyk, Ewelina Jezierska, Anna Karczewska, Zuzanna Trzcińska Outdoor furniture for cafes The furniture frame is made of 20 mm diameter pipes. The set includes a chair, a pouf, a table and a lamp.

PRACOWNIA PODSTAW PROJEKTOWANIA

team - Urszula Gajczyk, Ewelina Jezierska, Anna Karczewska, Zuzanna Trzcińska


Stolik kawowy Cała forma składa się z pięciu takich samych modułów połączonych ze sobą. Każdy z elementów rozkłada się na płaską siatkę - docelowy materiał to blacha o grubości 1,5 mm malowana na czarno, gięta oraz spawana. technika - HIPS 3 mm, gięty, klejony model - wykonany w skali 1:1 Coffe table The form consists of five identical modules connected together. Each of it is spread to the flat net, the target material is a sheet of 1,5 mm thick, painted in black, bent and welded. technique - HIPS 3 mm, bent, glued model - made in 1:1 scale


MAMBO - Zestaw mebli do sali przedszkolnej dla dzieci od 2,5 do 7 lat Projekt magisterski zawiera w sobie modułowy stolik, szafkę na kółkach uzupełniającą lukę w stoliku, krzesełka, szafy i szafki do przechowywania materiałów dydaktycznych oraz dziecięcych zabawek, półki wiszące na ksiązki oraz pufy przechowywane na ścianach za pomocą rzepów. Cały zestaw oparty jest na kształcie sześciokąta foremnego dzieki czemu elementy mają wiele możliwości układów. Meble mają możliwość „rośniecią razem z dziećmi” ponieważ zaprojektowane zostały dokręcane nogi do stolików oraz krzesełka w trzech różnych rozmiarach. Zestaw spełnia wymogi polskiej normy oraz jest wystarczającym wyposażeniem sali przedszkolnej uwzględniając dzieci i ich rozwój. Stół, krzesło i szafka wykonane w 1:1 ze sklejki brzozowej oraz elementów z litego jesionowego drewna, lakierowane.


71

0

9

24

01

78 0

25

65 37

81

4

11

12

0 10

0 7o 12

128

7

20

154

3

103

0 10

30

455

o

7

90 41

60

18

250

74

2

14

19

234

2 x 10 30

44

82

60

6

12

153

0

37

48

87

66

230

106

16

x1 27 7,5

6

-1,05

0

144

° 289

34 R1

0,20

60 145

90

4

21

78

5

A

66

37

10

89

110

290

0

10

8

129

100

100

74

9

16

21

218

0

10

0

11

856

2

149

175

1

127

63

13

21

9

112

ŁAZIENKA

GRES

PRACOWNIA WYSTAWIENNICTWA

97

/EXHIBITING STUDIO

prof. ASP Anna Sławkowska-Rode 03

187

02

GABINET OKULISTY

9,1m2 MARMUR

MAGZYN

14

x2 25 0

138

18,0m2 MARMUR

20

514

17

359

172

04

3,5m2

76

42

131 13

ce umieszczone są I) firmy HSK - SOL ższoną odpornością na

0

0,00

90

9 38

latkach schodowych zona jest oprawa (H) otline - Led Panel Round.

32

SALON SPRZEDAŻY

82,6m2 MARMUR

ym pomieszczeniu kspozycyjnym podział wtarza podział z podłogi. zają go oprawy niowe firmy Italux H-TH0040 (A, B, C, D, E). enie między oprawami wypełnione płytami wo - gipsowymi 12mm.

miejscach, nad orami (F) zostały zone na szynach zonych do sufitu oprawy nlux Tear B MTH, które żliwość obrotu o 360 raz możliwość ustawienia iecenia.

26


A B

A

B

RZUT

0

1m


PRZEKRÓJ A-A

Projekt salonu optycznego firmy Muscat

PRZEKRÓJ B-B

Tematem projektu jest adaptacja dwupoziomowego wnętrza istniejącego lokalu na salon sprzedaży polskiej firmy optycznej Muscat. Budynek zlokalizowany jest w centrum Warszawy. Wejście do salonu znajduję się w narożniku budynku i wprowadza nas do trzech stref ekspozycyjnych i sprzedażowych. Na poziomie -1 znajduję się gabinet okulistyczny. powierzchnia - 195 m2 Interior design of Muscat’s opticial showroom Task of the design was an adaptation of an existing two-level showroom of polish Muscat optical company. The building is located in the center of Warsaw. The main entrance is at the corner of the building and introduces us to three zones of exhibition and sales. At the level -1 is located ophthalmologic consultation room. area - 195 m2


Koncepcje wnętrza tworzy rytmiczność i powatrzalność zwertykalizowanych elementów. Podłogę wykańczają ciemnoszare płyty marmurowe. Białe ściany kontrastują ze srebrzystością luster i ciepłym naturalnym kolorem drewna bukowego. Całość dopełnia odbijające światło aluminium anodowanego ekspozytorów. Duża ilość okien sprawia, że wnętrze jest jasne i eleganckie. Concepts of the interior creates a rhythm and multiplications of vertical elements. The floor is finished by dark gray marble slabs. The white walls contrast with silver mirrors and warm natural beech wood color. It is completed reflective anodized aluminum display stands. A large number of windows makes the interior bright and elegant.


WIDOK

0

1m

RZUT


Projekt stoiska targowego dla firmy Foil Celem projektowanej wystawy jest prezentacja mało znanej, a wysoko cenionej narciarskiej firmy włoskiej. Ispiracją do powstałych form są góry dlatego podjęto decyzje o tworzeniu kompozycji dynamicznej, wieloplanowej, z elementami kontrastującymi i dużą ilością światła oraz uporządkowania jako głównego powtarzającego się motywu rytmu obecnego w naturze. Podesty ekspozycyjne przewidują zaprezentowanie 21 par nart o różnych typach i kolorach. Zaplecze połączono z magazynem. Wydzielono dwie strefy do rozmowy z klientem usytuowane po przeciwnych stronach, wyposażone w miejsca do siedzenia i stoliki. powierzchnia - 247 m2 Exhibition stand design for Foil The exhibit is featuring highly acclaimed yet not well recognized Italian ski producer. Its dynamic and multi-field composition has been inspired by the motive of mountains. Contrasting elements filled with light and harmony are all present in that part of natural environment. 21 ski pairs of different types and colors are presented on multiple exhibit platforms. Two client service zones are placed on the opposite sides. Both are equipped with tables and armchairs. Facilities room has been joined with the store area. area - 247 m2


PRZEKRÓJ A-A

A

RZUT 0

1m


Projekt czytelni dla rodziców z dziećmi Projekt został zainspirowany potrzebą stworzenia specjalnego miejsca spędznia wspólnego czasu rodziców z dziećmi. Takim nowym miejscem może stać się czytelnia połączona ze strefą zabaw i małą gastronomią. Projekt zakłada połączenie trzech lokali, uwzględniając jedno wejście i podział na strefy: gastronomiczną z zapleczem, rekreacyjną z antresolą oraz strefę wejścia z szatnią, zaplecze i węzły sanitarne. powierzchnia - 360 m2 Design of a reading room for parents with children

A

The project has been inspired by a need of creating space where parents and their children can spend quality time together. A combination of a reading room with a play zone and a small bistro can become such a place. The project combines an entry point and three premises: restaurant with facilities, recreation area with mezzanine and the entrance zone with a cloakroom, a storage and toilets. area - 360 m2


Koncepcje wnętrza tworzy rytmiczność i powtarzalność elementów: pionowych, drewnianych belek, które zostały użyte jako regały do książek i jako dekoracja pomieszczenia. Kolorystyka bazuje na waskiej palecie barw kojarzących się ze spokojem i naturą. The principal interior design elements are repetitive and rhythmically placed. It is achieved through the use of vertical wooden beams that are part of book shelves and room decoration. The color palette used in the project represents peace and connection to nature.


PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE /ARCHITECTURE

prof. Joanna Walendzik-Stefańska dr Jarosław Garkowienko


WIDOK A-A

PRZEKRÓJ B-B

WIDOK C-C


01 ZAPLECZE 3,3m2 02 ŁAZIENKA 3m2 03 ŁAZIENKA 5,5m2 04 CZĘŚĆ GŁÓWNA 98m2 05 TARAS 20m2 = 129,8m2

C B

Kawiarnia w Parku Arkadia Kawiarnia przeznaczona jest dla ludzi szukających odpoczynku od zgiełku miasta, uprawiających sporty czy spacerujących przez Park Arkadia. Budynek składa się z dwóch prostopadłościanów przecinających się pod kątem sześćdziesięciu stopni.  Duże przeszklenia od wewnętrznych stron dają możliwość otwarcia się na naturę. powierzchnia - 130 m2 Cafe in the Park Arkadia

B

RZUT

A

A 0

Cafe is designed for people looking for a break from the hustle and bustle of the city, sport amateurs, or people relaxing at the Park Arkadia. The building consists of two intersecting cubes at an angle of sixty degrees. Large glass from the inner sides make it possible to open up to nature.

1m C

area - 130 m2


Konstrukcja oraz elewacja są wykonane z litego drewna, dzięki czemu całość wpisuje się w otoczenie. Dwupoziomowa lada umiejscowiona jest w centralnej części pawilonu, dostępna z wielu stron. Przy strefie wejścia znajdują się łazienki oraz zaplecze. Construction and elevation are made of solid wood, that conect the object with the environment. A two-level counter is placed in the central part of the pavilion, available from many sides. At the entrance area there are bathrooms and facilities.


PRACOWNIA KOMUNIKCJI WIZUALNEJ /VISUAL COMMUNICATION STUDIO


Projekt identyfikacji wizualnej zakładu fryzjerskiego „Zaplatani” Tematem zadania było zaprojektować logo oraz wizytówki i foldery reklamowe firmy usługowej. prof. ASP Bazyli Krasulak Graphic identification of barbershop „Tangled” Task of the design was to make an advertising logo, business cards and brochures for service company.


Projekt strony internetowej smog.pl Tematem projektu jest smog w Polsce - jego natężenie w danym obszarze, aktualna jakość powietrza, informacje i infografiki. prof. Piotr Jaworowski Design of the smog.pl website The theme of the project is smog in Poland - concentration of smog in a given area, current air quality, information and infographics.


ERASMUS IN SLOVENIA UNIVERSITY OF LJUBLJANA ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN


Opakowanie okularów przeciwsłonecznych Projekt składa się z dwóch elementów pudełka z pokrywką na trzy pary okularów przeciwsłonecznych i opakowanie dla każdej pary. Projekt ma dwie funkcje: do transportu w pudełku i na ekspozycję w sklepie. Składa się z dwóch identycznych, prostych tekturowych pasków łączonych klejem w czterech miejscach. Całość wykonana jest w prosty sposób przy użyciu kartonu i kleju, oszczędzając materiał. Sustainable packing for sunglasses The design consists of two elements - a box with a lid for three pairs of sunglasses and a package for each pair. The packaging has two functions: for transport in a box and for a display. It consists of two identical, straight cardboard strips with glue connections in four places. The whole is made in a simple way using cardboard and glue, saving material. prof. Rok Kuhar


Manta - robot dla dzieci Pomysł na robota-zabawkę powstał dla dzieci w wieku 2-3 lat, inspirowany zwierzęciem - płaszczką. Jego głównym celem jest interakcja z dzieckiem poprzez zabawę. Może być siedzeniem, miejscem odpoczynku, zabawy lub jako wygodny dywanik. Robot posiada ruchome części, dzięki czemu może się przekształcić w 3 różne formy: 1. oba skrzydła są otwarte - dwoje dzieci może siedzieć i odpoczywać 2. z otwartym skrzydłem i większą płaską przestrzenią 3. całkowicie płaska wersja - łatwa do przechowywania średnica - 120 cm Manta - robot for children The idea of a robot-toy was created for children aged 2-3. The robot is inspired by an animal - a ray. Its main purpose is to interact with the child through fun and play. It can be used as a seat, resting place, reclining or as a comfortable rug. Because it has movable parts it can transform into 3 different forms: 1. both wings are open - two children can sit and rest 2. with one wing open and a larger flat space 3. completely flat version - easy to store diameter - 120 cm prof. Rok Kuhar


KOŁO FOTOGRAFICZNE FILTR AW /PHOTOGRAPHY WORKSHOP


Zdjęcia z cyklicznych wystaw „Tkanka Miejsc” Moje fotografie zrobione zostały na budowie nowego obiektu Uniwersytetu Warszawskiego. Budowa to miejsce tajemnicze, pełne kolorów, ruchu, ale także niebezpieczeństwa i ciężkiej pracy. Linie, płaszczyzny i bryły oglądane na takich ujęciach stają się abstrakcją, która zainspirowała mnie do zrobienia zdjęć: ekspresyjnych, kontrastowych, dynamicznych. wymiary - 30 cm x 30 cm, 50 cm x 70 cm wydruki - podklejane na PCV Photos from periodical exhibition „Tissue Places” My photographs were taken at the construction field of Warsaw University. The mysterious place, full of color, movement, but also of danger and hard work. Lines, planes and solids viewed on these shots have become an abstraction, which inspired me to take pictures: expressive, contrast, dynamic. size - 30 cm x 30 cm, 50 cm x 70 cm prints - taped on PVC


wymiary - 25 cm x 70 cm wydruk - podklejane na PCV

PRACOWNIA PODSTAW PROJEKTOWANIA

size - 25 cm x 70 cm print - taped on PVC


Zdjęcia z wystaw „Szorstkie” i „Światło faktury” Fotografie wykonane na plenerze fotograficznym w Proszewie. Tematem są faktury, barwy i światła. wymiary - 50 cm x 50 cm, 30 cm x 40 cm wydruki - podklejane na PCV Photos from exhibitions „Rough” and „Light of texture” Photographs taken on a photo outdoor workshop in Proszew. The themes were the texture, color and light of diffrent materials. size - 50 cm x 50 cm, 30 cm x 40 cm prints - taped on PVC


wymiary - 50 cm x 70 cm, 50 cm x 70 cm wydruk - podklejane na PCV size - 50 cm x 70 cm, 50 cm x 70 cm print - taped on PVC


Urszula Gajczyk

urszulagajczyk@gmail.com tel: (+48)511 612 045

Profile for Urszula Gajczyk

PORTFOLIO Urszula Gajczyk  

PORTFOLIO Urszula Gajczyk  

Advertisement