Page 1

Svetovni dan pravic potrošnikov 2014:

Uredimo pravice uporabnikov telefonov! Boštjan Okorn, 14. marec 2014


Mobilne komunikacije v Sloveniji        

110-odstotna penetracija agresivno oglaševanje mobilne telefone imajo tako otroci kot tudi starejši razvoj številnih novih storitev v zadnjih letih dodatni stroški uporabe ponudba postaja vse bolj zapletena in vse manj pregledna razreševanje težav ni vedno v prid potrošniku zakonodaja težko sledi razvoju


Glavni poudarki naših zadnjih aktivnosti  SMS-klubi  samoregulacijski kodeks slovenskih operaterjev  zavajujoče trženjske prakse  preglednost trga


SMS-klubi  več kot 10 let težav zaradi neželenega članstva  vedno nove in nove metode pridobivanja nič hudega slutečih potrošnikov  izogibanje nadzoru (delovanje iz tujine, oglaševanje na neslovenskih spletnih straneh ...)  dvoumna sporočila, ki vabijo z nagradami, potrošnik pa ne ve, da se s strinjanjem včlani v SMS-klub  edina rešitev je proaktivno delovanje operaterjev:  blokada prejemanja plačljivih sporočil  dodatna zaščita: vmesnik pri operaterju, ki zagotavlja, da je potrošnik nedvoumno obveščen o včlanitvi  ali ima operater sploh podlago za zaračunavanje (sodba)


Upravno sodišče nam je pritrdilo!  ker so bile tudi odločitve Akosa (prej Apeka) v škodo potrošnikov, smo se odločili, da s članom ZPS postopek nadaljujemo na US  odpravljena odločba Akosa  podlaga za zaračunavanje plačljivih SMS ne more biti pogodba, ki jo je operater sklenil s ponudnikov vsebin, pač pa je lahko določena le v pogodbi med potrošnikom in operaterjem ali v SP  operater lahko zaračunava le za storitve, ki so dogovorjene v naročniški pogodbi in splošnih pogojih


Samoregulacijski kodeks  skupen napor operaterjev, AKOS, SEK in ZPS  zavezujoč dokument za podpisnike  določa pravičnejši sistem nadomestil za nedelovanje in slabše delovanje storitev  bolje opredeljuje pričakovano kakovost storitev in meritev odstopanj  kodeks predstavlja minimalne standarde, pričakujemo, da bodo operaterji še boljši  podpis v četrtek, 20. marca ob 14h  revizija izvajanja čez eno leto  ostaja pomembno vprašanje: kdo bo nadziral izvajanje?  sankcije niso določene


Zavajajoče trženjske prakse  pasti telefonske prodaje: agresivno ponujanje predvsem starejšim  neskončni in neomejeni paketi: morda za določene storitve, nikakor pa ni neskončno vse  pogosta hoja po robu zavajajočega oglaševanja: brez ukrepanja pristojnih ali pa je ukrepanje prepozno, ko je oglaševanje že končano  skriti pogoji v izjemno drobnem tisku, ki ga je pogosto skoraj nemogoče prebrati ali pa dostop do njega ni preprost


Preglednost trga  potrošnik se mora pred izbiro paketa preveč ubadati z malenkostmi, ki pa lahko bistveno vplivajo na ceno in izkušnjo  grobo razčlenjen račun še vedno le pri enem operaterju  v Sloveniji ni neodvisnega primerjalnika cen telekomunikacijskih storitev  kljub sorazmerno ugodnim cenam paketov z vključenimi količinami je možno vsak mesec še dodatno privarčevati


Ostale aktivnosti  sklepanje pogodb:  pasti eno- ali dveletnih vezav  ločitev naročniškega razmerja in (subvencionirane) opreme  dodatni stroški:  sprememba naročniškega razmerja pri istem operaterju  odpoved pogodbe  zamenjava kartice SIM ...


Poziv svetovne potrošniške organizacije  Želimo poštene pogodbene pogoje, ki jih vsakdo brez težav razume  Čas bi že bil, da potrošnik za svoj denar dobi ustrezno visoko vrednost  Želimo račune, ki nimajo drobnega tiska in skritih stroškov  Vse pritožbe potrošnikov naj se rešujejo pošteno in hitro

Telekomunikacije2014