Page 1

informacije, ki jim lahko zaupate

Stanovanjski hipotekarni krediti www.zps.si


Nakup nepremičnine je pogosto največja investicija v življenju, pogosto pa tudi edina pot do rešitve iz stanovanjske stiske. Za zagotovitev tolikšne količine denarja za tak nakup je najem dolgoročnega kredita praviloma edina možnost. To je tudi razlog, da so stanovanjski krediti, zavarovani z zastavo nepremičnine, oblika kreditiranja, ki v Sloveniji najhitreje raste. Prav zato vam želimo podrobneje predstaviti značilnosti stanovanjskih hipotekarnih kreditov in dejavnike, ki jih je treba upoštevati, ko se odločamo za najem takega kredita.

Kaj je stanovanjski hipotekarni kredit?

Stanovanjski hipotekarni kredit je namenjen nakupu stanovanja ali stanovanjske hiše, lahko pa tudi gradnji, dozidavi ali prenovi nepremičnine, lahko pa ga porabimo tudi za nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše. Zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine, torej s hipoteko, omogoča daljše obdobje odplačevanja, kot če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, pa tudi znesek kredita bo višji. Danes lahko tako najamete stanovanjski kredit z dobo odplačevanja tudi do 30 let. Tudi stroški zastave nepremičnine so pri daljšem obdobju vračanja kredita (t. i. ročnosti kredita) praviloma nižji od stroškov navadnega zavarovanja. Zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine pomeni, da je banka, ko ne moremo več odplačevati mesečnih obrokov, prvi upnik na nepremičnini. Če kredit zavarujemo z nepremičnino, ki jo kupujemo, je njena vrednost določena v kupoprodajni pogodbi, če pa ga zavarujemo z drugo nepremičnino, mora njeno cenitev opraviti sodno zapriseženi izvedenec. Če postanemo plačilne nesposobni, izgubimo zastavljeno nepremičnino, saj jo banka proda in iz iztržka poplača svojo terjatev.

2

Za zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine je treba najprej dokazati lastništvo in zemljiškoknjižno urejenost nepremičnine. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo na ime kreditojemalca, mora ta to urediti, če želi pridobiti zastavno pravico. Če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo na ime aktualnega lastnika, ki je hkrati tudi kreditojemalec ali zastavitelj nepremičnine, je zadeva preprosta. Če pa še ni vpisana (vemo pa, da je postopek vpisa dolgotrajen), lahko predložimo vse kupoprodajne pogodbe, ki so namenjene vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo. V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih moramo to pogodbo skleniti v obliki notarskega zapisa, podpisati pa bomo morali tudi, da se strinjamo z njeno neposredno izvršljivostjo.


Kako poteka odplačevanje stanovanjskega kredita? Dolg se zmanjšuje zelo počasi, še posebej na začetku odplačevanja kredita. Razlog za to je anuitetni način odplačevanja, ki ga banke večinoma uporabljajo pri kreditih za občane. Klasično kreditno odplačevanje, pri katerem so mesečni obroki določeni vnaprej, je sestavljeno iz odplačevanja obresti in glavnice. S plačilom vsakega obroka se glavnica dolga zmanjšuje, tako da kreditojemalec že pri naslednjem obroku plača manj obresti. Ker pa je višina obrokov enaka, raste odplačilo glavnice na začetku odplačevanja zelo počasi, z leti pa vedno hitreje.

Rastoče odplačilo glavnice Graf prikazuje, kakšen delež glavnice in obresti v mesečnih obrokih (posojilo 100.000 EUR, EOM 4,5 %, mesečni obrok 600 EUR). Delež obresti se s časom znižuje, delež glavnice pa raste 700

mesečni obrok

mesečni obrok (evri)

600 500

delež glavnice

400 300 200

delež obresti

100 0

Vir: SW – Finanztest

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Obdobje odplačevanja - ročnost (leta)

Državne pomoči pri stanovanjskem kreditiranju Preden boste začeli iskati možnosti za kredit in ugotavljati, katera banka ponuja najugodnejše pogoje, velja preveriti, kako je s podporo, ki jo zagotavlja država pri reševanju stanovanjskega problema in obnovi nepremičnin. ❏❏ Preveriti velja, kakšne so možnosti pri Stanovanjskem skladu republike Slovenije in pri občinskih stanovanjskih skladih.

❏❏ Ste že razmišljali o najemu stanovanjskega kredita prek Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme?

❏❏

Ekološki sklad Republike Slovenije sofinancira projekte, ki so namenjeni večji energetski varčnosti in učinkovitosti nepremičnin. Sklad ponuja ugodne “eko-kredite” tudi v sodelovanju z nekaterimi bankami. 3


Odplačevanje in plačilna sposobnost Prva odločitev, ki jo boste morali sprejeti pri načrtovanju najema stanovanjskega kredita, je, do kdaj želite dokončno odplačati dolg. Vsak bi moral to storiti najkasneje do upokojitve. Nato morate ugotoviti, koliko denarja boste poleg sredstev kredita še potrebovali za nakup stanovanja. S hipotekarnim kreditom, ki je zavarovan z nepremičnino, ki jo kupujete, boste namreč lahko pridobili le del potrebnih sredstev za nakup. Banke namreč praviloma ne bodo odobrile kredita v vrednosti, ki bi bila višja od 60 odstotkov vrednosti nepremičnine, razen če je lahko kredit zavarovan z drugo, več vredno nepremičnino, ki je že v lasti kreditojemalca. Preostanek potrebnih sredstev je treba torej zagotoviti po drugih poteh. Delež kapitala za nakup nepremičnine, ki ga nameravate pridobiti pri banki, naj bo čim manjši, saj bo tako pri dolgoročnemu financiranju manjše tudi tveganje. Svetujemo, da pri določitvi višine mesečnih obrokov, ki jih bo treba odplačevati, upoštevate dve osnovni pravili: ■■ Čim daljša je doba odplačevanja kredita, večji so stroški obresti. Vsak evro, vložen v odplačevanje kredita, prihrani plačevanje obresti v prihodnosti. Če se odločite za višji mesečni obrok, se bo doba odplačevanja zelo skrajšala; Čim daljše je odplačevanje, višji so stroški. Za posojilo v višini 100.000 evrov (obrestna mera je na primer 6,75 %, stroški odobritve pa na primer 1.000 evrov) boste pri odplačilni dobi 20 let skupaj odšteli 184.089.60 evrov, če pa boste odplačevali 25 let, pa kar 209.256 evrov. ■■ ne smete preobremeniti svojih prihodkov! Čeprav banke omogočajo, da so lahko mesečni obroki tudi do 2/3 rednih mesečnih dohodkov, je smotrno, da se odločite le za tako visok mesečni obrok, kot ga boste lahko dejansko plačevali. “Potrpite” lahko le za omejeno obdobje, ne pa za 20 let, kolikor traja odplačevanje tipičnega stanovanjskega kredita. Ne smete tudi pozabiti, da postane visoka obremenitev mesečnih prihodkov nevzdržna, če je rast obrestnih mer zelo visoka.

4


Kako preveriti svojo plačilno sposobnost? Pred odločitvijo, kako visok naj bi bil mesečni obrok, svetujemo, da skrbno proučite, na kolikšen mesečni dohodek lahko računate v prihodnosti - vi in vaša družina. Vanj ne smejo biti vključeni izredni dohodki, kot so trinajsta plača, regres in občasni dodatni zaslužki. Ti naj bodo za rezervo. Nato ugotovite, koliko vsak mesec porabite za normalno življenje. Tako boste lahko dokaj realno ocenili, koliko denarja vam bo ostalo za odplačevanje kredita. V te stroške vključite tudi stroške obnove nepremičnine, potreben denar za opremo, davke,… Če že zdaj nadzorujete družinske finance (če boste najeli kredit, jih boste morali), lahko ocenite, koliko bi lahko v preteklih dveh letih mesečno prihranili. Ta vsota je lahko dobro izhodišče za oceno mesečne plačilne sposobnosti, ne sme pa se razlikovati od gornjega izračuna. Ne pozabite: dolgoročno odplačevanje kredita je pomembna obremenitev družinskega proračuna in če ga morebiti ne boste sposobni odplačevati, se lahko znajdete v zelo neprijetni situaciji. Raje se odpovejte kreditu, kot pa da bi se zaradi njega znašli v resnih težavah. Kot smo že omenili, če skrajšamo dobo odplačevanja kredita, se občutno zmanjša višina obresti, ki jih bo treba plačati. Če že imate dolgoročne naložbe, razmislite, ali ne bi bilo smiselno privarčevani denar uporabiti za poplačilo dela vrednosti nepremičnine, ki bi jo radi kupili. Pri tem seveda natančno ocenite stroške, ki bi nastali s prekinitvijo pogodbe o naložbah. Večkrat so zgodi, da je donosnost teh naložb, ki bi se jim odrekli, manjša od obresti, ki bi jih prihranili pri kreditu.

Kako banka preveri plačilno sposobnost kreditojemalca? Banka bo odobrila stanovanjski kredit potem, ko bo preverila vašo kreditno sposobnost, ki jo morate dokazati z dokumentacijo. Banka kot pogoj za odobritev kredita običajno zahteva zaposlitev za nedoločen čas. Dohodek potencialnega kreditojemalca pa preveri s pregledom priliva na njegov osebni račun v preteklih mesecih. Če je bilo poslovanje z banko v preteklosti dobro, se možnosti za odobritev kredita seveda izboljšajo. Kdor ni redno zaposlen, nima pogodbe o delu za nedoločen čas ali pa je samozaposlen, ima precej manjše možnost za odobritev bančnega stanovanjskega kredita. V tem primeru morda lahko pomagajo poroki, ki so redno zaposleni ali imajo višjo plačilno sposobnost. V Sloveniji se to še posebej pogosto zgodi pri mladih, ko pri najemu kredita za nakup stanovanja jamčijo starši.

5


Katera vrsta kredita je najprimernejša? Ko ste se odločili za primerno višino mesečnega obroka, ki ga boste še zmogli poravnati, se morate odločiti, katera vrsta stanovanjskega kredita vam najbolj ustreza. Ponudba na trgu je iz leta v leto bolj raznolika, posamezne vrste stanovanjskih kreditov pa prinašajo tako prednosti kot tveganja.

Krediti z variabilno obrestno mero Večina stanovanjskih kreditov, ki jih ponujajo banke v Sloveniji, ima variabilno obrestno mero. To pomeni, da se obrestna mera, ki seveda vpliva na višino mesečnih obrokov, spreminja v skladu z dogajanji na svetovnih trgih. Variabilna obrestna mera je sestavljena iz dveh elementov: referenčne obrestne mere, ki je neodvisna od poslovne politike banke in

❏❏ ❏❏ fiksnega pribitka na to obrestno mero, ki ga določi banka.

Referenčna obrestna mera se spreminja po koncu določenega obdobja. 6-mesečni EURIBOR na primer pomeni, da se bo spreminjala vsakega pol leta.

Kako se lahko kredit naenkrat podraži? Oglejmo si primer: najeli ste kredit za 100.000 evrov z začetno obrestno mero 6,75 % in z 20-letno odplačilno dobo. To pomeni, da je vaš mesečni obrok 759,44 evrov, skupaj pa boste (od)plačali 182.265,60 evrov. Če se obresti po prvem letu zvišajo na 7,5 %, se bo vaš mesečni obrok povečal na 802,42 evra, vaša skupna obveznost pa bo 192.065,04 evrov.

Najbolj razširjena referenčna obrestna mera je EURIBOR. Banke iz evro-območja si po tej obrestni meri med seboj posojajo denar z določeno dobo odplačevanja (npr. 6-mesečni EURIBOR).

6


Krediti v švicarskih frankih in drugih valutah Druga referenčna obrestna mera, ki je uveljavljena pri nas, pa je LIBOR. Ta obrestna mera je cena posojenega denarja v švicarskih frankih in dolarjih na londonskem medbančnem trgu. Krediti z LIBOR-jem kot referenčno obrestno mero so večinoma devizni krediti (torej krediti z valutno klavzulo). To pomeni, da banka mesečni obrok vsakič preračuna iz evrov v švicarske franke po aktualnem deviznem tečaju. V preteklih letih je bil LIBOR precej nižji kot EURIBOR, kar pa še ne pomeni, da je zato kredit, pri katerem je uporabljen LIBOR, ugodnejši. Če se odločimo za tak kredit, smo izpostavljeni dvojnemu tveganju – obrestnemu in valutnemu. Obrestno tveganje je možnost, da se bo LIBOR v prihodnosti povečal v primerjavi z EURIBOR-om. Valutno tveganje pa pomeni, da se lahko vrednost švicarskega franka v primerjavi z evrom poveča. Oba dogodka lahko močno vplivata na višino mesečnih obrokov. Čeprav se v preteklih letih to dvojno tveganje ni nikoli uresničilo, ne smemo pozabiti, da je doba odplačevanja kredita tudi do 20 let. S streho nad glavo ne smemo špekulirati. Zato se ne pustite prepričati, da je možno ti dve tveganji pri najemu kredita odstraniti ali zmanjšati, ker to preprosto ni res. Če ne prejemate dohodkov ali nimate naložb v tuji valuti, je najem takšnega kredita lahko zelo tvegan. Nekatere banke pri najemu kredita s tujo obrestno mero in v tuji valuti ponujajo možnost, da ga lahko med odplačevanjem pretvorite v “domači”, evrski kredit. Pri taki ponudbi je treba obvezno preveriti, če mora banka to spremembo odobriti samodejno in če to vpliva na višino fiksnega pribitka na obrestno mero.

7


Druge posebne oblike stanovanjskih kreditov Krediti s fiksno obrestno mero Novost na slovenskem trgu so stanovanjski krediti s fiksno obrestno mero, ki jih ponujajo nekatere banke. Za razliko od tradicionalnih kreditov s spremenljivo obrestno mero ta nova oblika obrestovanja ščiti kreditojemalca pred tveganjem, da bi se obrestna mera povišala. Seveda banka to dodatno varnost zaračuna, kar pomeni, da je fiksna obrestna mera vedno nekoliko višja od spremenljive. Čim daljša je doba odplačevanja s fiksno obrestno mero, tem višji bo ta pribitek. V obdobju, ko so obrestne mere nizke, je zelo ugodno, če se odločimo za kredit s fiksno obrestno mero.

Najem kredita z naložbami Nekatere banke so pred kratkim začele oglaševati ponudbo hipotekarnih kreditov, ki je povezana z varčevanjem v vzajemnih skladih ali v drugih naložbenih oblikah. Ta ponudba je primerna za kreditojemalce, ki že razpolagajo z začetnim kapitalom in je zanje nakup nepremičnine s pomočjo kredita pravzaprav investicija, ne pa za tiste, ki stanovanje potrebujejo za bivanje. Vrednost naložb v različnih oblikah se lahko namreč v prihodnosti tudi zniža, kar lahko potisne kreditojemalca v resne težave; postane lahko celo plačilno nesposoben, lahko pa se zgodi, da mora podaljšati obdobje odplačevanje kredita. Pri najemu kredita za nakup stanovanja morate zanesljivo vedeti, kdaj bo kredit odplačan in kakšni bodo stroški zanj. Stanovanjski kredit, ki se delno odplačuje iz naložb, je izjemno tvegan in ni primeren za reševanje stanovanjske problematike posameznika.

Kredit z življenjskim zavarovanjem Na trgu obstaja tudi možnost, da v kombinaciji z najemom stanovanjskega kredita sklenemo tudi hipotekarno življenjsko zavarovanje. Namen tega zavarovanje je zaščititi družinske člane za primer smrti, kritične bolezni ali invalidnosti kreditojemalca tako, da bi se zavarovalna vsota v primeru zavarovalnega dogodka prednostno uporabila za poplačilo preostanka hipotekarnega kredita. Pri tem ne smemo biti pozorni ne le na višino premije, ampak pa tudi na to, da bo zavarovalna vsota v celotnem obdobju odplačevanja kredita krila preostanek dolga, ki ga moramo še poplačati. 8


Kako najbolje primerjati ponudbe? Pri primerjavi različnih obrestnih mer je lahko zelo v pomoč efektivna obrestna mera (EOM), ki jo je predpisal Zakon o potrošniških kreditih. EOM so skupni stroški kredita, izraženi kot letni odstotek odobrenega zneska kredita. Poleg obresti so v EOM-u zajeti tudi drugi stroške kredita (stroški obdelave vloge in odobritve kredita) in tako omogoča preglednejšo primerjavo med cenami različnih kreditov. Če boste pri odločitvi za kredit uporabljali EOM, morate biti pozorni na naslednje: ❏❏ s pomočjo EOM lahko primerjamo le kredite, pri katerih sta doba odplačevanja in višina izposojenega zneska enaka;

❏❏ EOM žal ne vključuje stroškov hipoteke: to so stroški za vpis zastavne pravice (predlog za vpis hipoteke, sodne takse, stroški notarskega zapisa), stroški zavarovanja zastavljene premičnine in drugih povezanih zavarovanj ter stroški cenitve nepremičnine, ki jih praviloma prevzame banka.

Ko pregledujete kreditne ponudbe, pazite na decimalke! Že minimalne razlike pri obrestni meri, še posebej EOM, pomembno vplivajo na ceno kredita! Pri iskanju najprimernejšega stanovanjskega kredita se ne smemo osredotočiti le na “svojo” banko, saj se bančne ponudbe med seboj precej razlikujejo. Banke praviloma svojim komitentom odobravajo ugodnejše obresti, zato se zaradi ugodnejšega hipotekarnega kredita vsekakor izplača zamenjati banko. Svetujemo, da pri pregledovanju ponudb preverite čim več bank (seznam bank: www.zbs-giz.si), morda kar na njihovih spletnih straneh. Iz tega velikega števila lahko potem izberete štiri najugodnejše ponudbe. Tudi v Sloveniji postaja dogovor o ceni kredita vse bolj individualen – o ceni kredita se lahko torej pogajamo. Preden se še odločite za najugodnejši kredit pri drugi banki, se ponovno oglasite v poslovalnici “vaše” banke in jih seznanite s konkurenčnejšo ponudbo. Banke se v takih primerih rade omehčajo. Banka seveda gleda tudi na lastni dobiček. Tako se lahko zgodi, da so bančni svetovalci zelo skopi z informacijami. Ko pa gre za najem specifičnega kredita, radi zamolčijo tveganja. Zato poskušajte pridobiti objektivne informacije, preden boste najeli kredit. Ne dovolite, da bi kdo prekomerno služil na vaš račun!

9


Podpis pogodbe o stanovanjskem hipotekarnem kreditu Kaj je treba predložiti za podpis pogodbe o stanovanjskem hipotekarnem kreditu:

❏❏ potrdilo delodajalca o višini neto osebnega dohodka

kreditojemalca ter izjavo, da bo od osebnega dohodka mesečno odtegoval znesek, ki ga bo zahtevala banka;

❏❏ zemljiškoknjižni izpisek ali niz overjenih kupoprodajnih pogodb s potrdili o plačanem davku na promet nepremičnin;

❏❏ izpisek iz rojstnega lista; ❏❏ davčno številko; ❏❏ izpolnjen obrazec banke za pridobitev kredita in ❏❏ notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo za

nepremičnino, za katero boste porabili kredit. Potem, ko banka na podlagi priložene dokumentacije sestavi pogodbo o stanovanjskem kreditu in njegovem zavarovanju, sledi podpis pogodbe pri notarju. Pred podpisom pogodbe vam morajo ponovno razložiti osnovne značilnosti stanovanjskega hipotekarnega kredita in tveganja pri najemu.

Zaradi interkalarnih obresti datum odobritve posojila vpliva na njegovo ceno. Zaračunajo se namreč v mesecu, ko že črpamo posojilo, odplačevanje pa se še ni začelo. Zato svetujemo, da banka odobri posojilo čimbolj proti koncu meseca. V kolikor imate občutek, da so v zvezi z najemom stanovanjskega kredita vaše pravice kršene, se obrnite na Urad za varstvo potrošnikov, Tržni inšpektorat Republike Slovenije ali Banko Slovenije.

10


Po sklenitvi pogodbe o hipotekarnem kreditu Med odplačevanjem kredita redno preverjajte svoje finančno stanje in nadzorujte druge izdatke. Težave, ki bi lahko ogrozile poravnavo vaših mesečnih obveznosti, je najbolje zaznati in reševati čim prej. Prav tako bodite pozorni na novice o povečanju referenčnih obrestnih mer.

Kaj storiti, če ne zmorete plačevati mesečnih obrokov? Če zaidete v finančno stisko in ne morete plačevati mesečnih obrokov, morate o tem takoj obvestiti banko. Banka pravico, da po nekaj neplačanih obrokih razdre pogodbo in zahteva povračilo dolga v enkratnem znesku. V najslabšem primeru boste izgubili zastavljeno nepremičnino, banka pa bo vsaj del svojih terjatev poplačala iz iztržka za prodano nepremičnino. Zato je v primeru, ko ne morete odplačevati kredita, ključnega pomena, da na banki natančno pojasnite svoje težave in s konkretnimi predlogi pokažete voljo, da bi sporazumno rešili težave.

❏❏

Ponujata se naslednji možnosti: zamrznitev odplačevanja kredita. Zamrznitev je časovno omejena na ponavadi največ šest mesecev in omogoči, da si v tem času opomorete in ponovno začnete z odplačevanjem kredita. Ne smete pa pozabiti, da banka med zamrznitvijo odplačevanja še vedno zaračunava obresti;

❏❏ znižanje mesečnih obrokov. Če zaradi okoliščin kar nekaj časa ne

boste zmogli odplačati mesečnih obrokov, je možno spremeniti pogodbo tako, da se obroki znižajo, doba odplačevanja pa podaljša. Seveda boste v tem primeru plačali veliko več obresti. Če boste pravočasno reagirali in obvestili banko, si boste prihranili tudi stroške opominov in odvetnikov.

11


Kako in kdaj predčasno poplačati kredit? Kot kreditojemalec imate vedno pravico, da predčasno poplačate kredit, torej poravnate preostanek trenutne vrednosti kredita. S predčasnim poplačilom se razbremenite vseh stroškov in obresti, ki bi jih morali poravnati od dneva predčasnega poplačila do odplačila po pogodbi. Če ste del teh stroškov in obresti že plačali, vam jih morajo odšteti od vsote poplačila. Stroški, ki vam jih lahko banka pri tem zaračuna, ne smejo presegati polovice stroškov odobritve kredita. Za predčasno poplačilo morate banki posredovati pisni zahtevek. Predčasno poplačilo je primerno za različne situacije (dedovanje, selitev, ločitev zakoncev, smrt odplačevalca…). Predčasno poplačilo kredita pride v poštev tudi takrat, ko se vam ponuja ugodnejši način financiranja nakupa nepremičnine. Zvestoba banki se podobno kot pri sklepanju tudi med odplačevanjem stanovanjskega kredita ne izplača. Ko mine približno polovice dobe odplačevanja kredita, velja občasno povprašati o obrestnih merah, ki jih ponujajo druge banke. Primerjavo ponudb izvedete tako, kot ste to naredili, ko ste prvič najemali kredit: primerjajte EOM za vsoto preostalega dolga in njegovo ročnost. Zamenjava kredita se lahko izplača že pri decimalni razliki v EOM. Pri tem izračunu morate seveda upoštevati tudi stroške predčasnega poplačila, stroške spremembe na hipoteki in stroške novega posojila, ki niso všteti v EOM. Če je razlika očitna, seveda lahko pri stari banki poskusite s pogajanji doseči nižjo obrestno mero. Če vam to ne uspe, pa stari kredit poplačate z novim. Pri odločitvi o poplačilu starega kredita z novim je treba natančno poznati stroške, ki pri tem nastanejo. Za primerjavo obeh opcij uporabite EOM in skupni znesek, ki ga boste odplačali.

12


Kaj morate vedeti? Pred pogajanji ❏❏ Napišite seznam sredstev za nakup nepremičnine, ki so vam že na voljo. S katerimi lahko razpolagate takoj?

❏❏ Koliko vas bo stal nakup? Kateri so še drugi stroški nakupa

(zavarovanje, nakup opreme, …)? Bo treba nepremičnino prenoviti?

❏❏ Kolikšni bodo mesečni stroški upravljanja z novo nepremičnino? ❏❏ Koliko denarja vam bo mesečno ostalo potem, ko boste poravnali vse druge stroške?

❏❏ Kakšne so možnosti, da bi se v bližnji prihodnosti vaš dohodek

povečal ali zmanjšal? Računate na izredne dohodke ali odhodke?

❏❏ Kdaj najkasneje želite odplačati kredit?

Moji zapiski:

❏❏ Imate morebiti možnost za pridobitev državne podpore?

13


Med pogajanji ❏❏ Kako dolgo je obdobje odplačevanja kredita (t. i. ročnost)? ❏❏ Kolikšna je efektivna obrestna mera - EOM? ❏❏ Kakšna je višina mesečnega obroka? ❏❏ Kako visok bi bil vaš mesečni obrok, če bi se spremenljiva obrestna mera med odplačevanjem zvišala za četrtino, za polovico, ali če bi se podvojila?

❏❏ Ali boste izpostavljeni valutnemu, naložbenemu ali obrestnemu tveganju?

❏❏ Katere ugodnosti vam lahko ponudi banka (za mlade, če zamenjate banko,…)

❏❏ Vedno zahtevajte pisno ponudbo, ki vsebuje vse podatke o kreditu, in predlog pogodbe!

Moji zapiski:

Primerjajte čim več ponudnikov! Priskrbite si čim več ponudb, pa čeprav je to zamudno. Tako lahko prihranite veliko denarja.

14


Po pogajanjih ❏❏ Natančno primerjajte ponudbe med seboj. ❏❏ Vzemite si čas za posvet z ljudmi, ki imajo izkušnje pri najemanju kreditov.

❏❏ Preverite, če pogodba vsebuje vse elemente, o

Moji zapiski:

katerih ste se dogovorili z banko.

15


informacije, ki jim lahko zaupate Brošura je del informacijske kampanje ZPS

Pravice imate

Uveljavite jih

ki jo podpirata in sofinancirata Urad vlade RS za varstvo potrošnikov in Evropska unija

Stanovanjski hipotekarni krediti Pripravila: Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave Zveza potrošnikov Slovenije Založnik: Zveza potrošnikov Slovenije Avtorji: Boštjan Krisper, Damjana Pondelek Fotografije: arhiv revije VIP Oblikovanje: Črt Breskvar   Tisk: Tiskarna Razvedrilo, Ljubljana Naklada: 15.000 izvodov Leto izdaje: September 2007 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 336.77:332.2 KRISPER, Boštjan    Stanovanjski hipotekarni krediti / Boštjan Krisper, Damjana Pondelek ; [fotografije arhiv revije VIP]. - Ljubljana : Zveza  potrošnikov Slovenije, 2007 ISBN 978-961-6345-10-1 1. Pondelek, Damjana 235183104

Stanovanjski hipotekarni kredit  

Predstavljamo značilnosti stanovanjskih hipotekarnih kreditov in dejavnike, ki jih je treba upoštevati, ko se odločamo za najem. takega kred...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you