Page 1

Raznolikost izvajanja pomoči družini na domu glede na kraj (občino) izvajanja

Ljubljana, 02.02.2012

Martin Kopatin direktor zavoda

za vas in vaš jutri


  

Zasebni zavod – ustanovljen leta 2002 Število zaposlenih: 95 Dejavnost: – Pomoč družini na domu – Institucionalno varstvo starejših

za vas in vaš jutri


Pomoč družini na domu  Koncesija v 7. občinah: – Ljubljana – Kamnik – Ajdovščina – Vipava – Komen – Hrpelje – Kozina – Log - Dragomer

za vas in vaš jutri


1. 2. 3. 4.

Potrebe uporabnikov? Cena storitve za uporabnika? Kako se približati uporabnikom? Kako zagotoviti ustrezne neposredne izvajalce storitve? 5. Kaj potrebujemo za dobro opravljanje storitve? za vas in vaš jutri


Potrebe uporabnikov?  Različne po posameznih občinah – Lokalne navade – Mestno ali podeželsko okolje – Vključevanje svojcev – Vključevanje okolice

za vas in vaš jutri


Cena storitve za uporabnika?   

Različne po posameznih občinah Različno dojemanje “ekonomske cene” Subvencioniranje občin vsaj 70% “ekonomske cene”  Cena storitve vpliva na povpraševanje

za vas in vaš jutri


Kako se približati uporabnikom?  Veliko starostnikov storitve pomoči družini na domu ne pozna  Izvajalci si moramo pridobiti zaupanje uporabnikov in njihovih svojcev  Zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev storitve  Potrebno je spremljanje izvajanja storitve pri uporabniku za vas in vaš jutri


Kako zagotoviti ustrezne neposredne izvajalce storitve?  Ponudba na trgu dela zelo raznolika  Težave pri pridobivanju socialnih oskrbovalcev v Ljubljani  Ni dovolj le ustrezna formalna izobrazba  Stalnost zaposlenih

za vas in vaš jutri


Kaj potrebujemo za dobro opravljanje storitve?     

Dobrega izvajalca Sodelovanje z uporabnikom in svojci Sodelovanje z lokalno skupnostjo Sodelovanje med sorodnimi institucijami Ustrezna cena storitve

za vas in vaš jutri

Predstevitev Martin Kopatin  

Prezentacija s konference Pomoč na domu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you