Page 1


Kdo smo? Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa izključno interese potrošnikov.

Naš cilj in poslanstvo Cilj delovanja Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), nacionalne neodvisne potrošniške organizacije, so informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo svoje pravice ter na drugi strani družba, ki spoštuje pravice potrošnikov in jim zagotavlja ter omogoča visoko raven njihovega varstva. Poslanstvo ZPS je biti predstavnik, zagovornik in neodvisni svetovalec potrošnikov. Dejavno si prizadevamo za izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev. V ta namen sodelujemo z nevladnimi in drugimi organizacijami v Sloveniji ter s potrošniškimi organizacijami v EU in svetu.


LETNO POROČILO ZPS 2012

VSEBINA 1 INFORMIRAMO 1. 1.

Spletna mesta

12

1. 2.

Revija VIP

16

1. 3.

Nove brošure in letaki

23

1. 4.

Sodelovanje z mediji

23

1. 5.

Predstavitve na različnih dogodkih

25

2 SVETUJEMO

26

2. 1.

Splošno svetovanje potrošnikom

28

2. 2.

Strokovno svetovanje na področju prehrane in trajnostnega razvoja

31

2. 3.

Strokovno svetovanje na področju finančnih storitev

31

2. 4.

Strokovno svetovanje na področju kakovosti in varnosti izdelkov

33

2. 5.

Strokovno svetovanje potrošnikom na področju pravic pacientov

35

2. 6.

Dejavnost Evropskega potrošniškega centra v letu 2010

36

3 TESTIRAMO

4

10

38

3. 1.

Primerjalno testiranje

40

3. 2.

Znak kakovosti VIP TEST

42


4 IZOBRAŽUJEMO 5 ZASTOPAMO

44

50

5. 1.

Zastopanje na področju prehrane in trajnostne potrošnje

50

5. 2.

Zastopanje na finančnem področju

50

5. 3.

Zastopanje na področju varnosti izdelkov

51

5. 4.

Sodelovanje s parlamentarnimi odbori in ministrstvi in vlado R Slovenije

52

5. 5.

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami

53

5. 6.

Sodelovanje s strokovno javnostjo

53

6 DELUJEMO MEDNARODNO

56

6.1.

BEUC 56

6.2.

Anec 58

6.3.

Sodelovanje z Evropsko komisijo

6.4.

Consumers International (ci) 60

6.5.

Trans Atlantic Consumer Dialogue tacd 60

6.6.

Efsa 60

6.7.

Eba 61

6.8.

Sodelovanje v skupnih projektih mreže ecc-net 61

6.9.

Seznam sestankov, delovnih srečanj, izobraževanj in predavanj, ki so jih v letu 2012 opravili sodelavci zps 62

59

5


ZPS V ŠTEVILKAH V LETU 2012

Našo spletno stran www.zps.si je obiskalo več kot pol milijona obiskovalcev, na strani jim je na razpolago prek 4.000 vsebin, med katerimi so informacije o aktualnih potrošniških temah, primerjalnih testih, odpoklicih… Najbolj brana primerjalna potrošniška testa na spletu sta bila Test izdelkov za zaščito pred soncem in test vitaminsko-mineralnih prehranskih dopolnil. Na spletni strani obiskovalcem ponujamo že 16

primerjalnikov izdelkov in storitev, ki smo jih

tudi v letu 2012 redno posodabljali s svežimi rezultati testiranj Med primerjalniki pa so si potrošniki najpogosteje ogledali primerjalnik tabličnih računalnikov, primerjalnik mobilnikov in primerjalnik pomivalnih strojev. Na spletni strani smo več kot 70 krat opozorili na nevarne izdelke, ki so bili odpoklicani ali umaknjeni s trga. Spletno strani www.123zamenjaj.si smo vsebinsko nadgradili, saj obiskovalcem ponujamo tudi veliko koristnih informacij s področja menjave dobavitelja zemeljskega plina, cene ponudbe pa vsak mesec posodabljamo. Vsebinsko smo nadgradili tudi spletno stran veskajes.si. Dopolnili smo bazo živil in pijač – potrošniki z enim klikom lahko pogledajo kakšen prehranski profil ima preko 900 živil in pijač. Za obiskovalce www.zps.si pripravili novo področje “Očala na recept”, kjer smo zbrali vse informacije s tega področja in zbrali ponudbo brezplačnih okvirjev na recept pri optikih po Sloveniji.


Akcijo

»Za šolo brez oglasov« je podprlo več

650 potrošnikov.

Konec leta 2012 nam je na Facebooku sledilo 15.800 potrošnikov, na Twittru pa 1600. Obogatili smo kanal ZPS TV na Youtube, 13 mini filmom smo dodali še nov video film o Varnosti igrač. V reviji VIP smo objavili 45 testov izdelkov in storitev, od tega 9 domačih testov. Prvič smo izdali posebno izdajo Decembrski o zanimivih prednovoletnih temah.

utrip

ZPS svetovalni telefon je v letu 2012 deloval 10 ur tedensko, pomagali smo 3.000 članom ZPS. Na ZPS se je s prošnjo za potrošniški nasvet obrnilo več kot 10.000 potrošnikov. 868 potrošnikom smo pomagali pri razreševanju potrošniških čezmejnih sporih. Medijem in javnosti smo posredovali 41 sporočil za javnost. Izbrane vsebine pa smo medijev poslali tudi v obliki ZPS Koristni nasveti in Poziv ZPS. V različnih medijih so o nas ali naših projektih pisali več kot 2200krat. Od oktobra 2012 smo redni gostje v oddaji Posebna ponudba na TV Slovenija. V časniku Delo je bilo objavljenih 12 prilog Jaz potrošnik. ZPS je aktivno sodelovala pri pripravi vsebine. V mesečniku, reviji za aktivne starostnike Vzajemnost smo redno objavljali prispevke, prvič smo tudi izdali posebno promocijsko številko revije VIP kot prilogo revije Vzajemnost, in sicer v nakladi preko 33.000 izvodov.


LETNO POROČILO ZPS 2012

Leto 2012 je zaznamovalo nadaljevanje svetovne gospodarske krize. Kriza je prizadela vse segmente, tako potrošnike, gospodarstvo kot državo. Čeprav je varčevanje prva beseda, ki jo je slišati na vseh ravneh od države do potrošnika, pa je v preteklem letu vlada na področju varstva potrošnikov „varčevala“ na povsem neprimeren način. Na ZPS smo prepričani, da varčevanje na področju varstva potrošnikov, zagotovo ni pravi odgovor na krizo. Zato smo v marcu skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije, Zvezo prijateljev mladine in sindikati pozvali vlado RS ZPS, da pripravi program ukrepov za pomoč pri reševanju finančnih problemov potrošnikov, drugače se bodo problemi poglobili in prerasli v resne socialne probleme. Na ZPS smo prepričani, da brez potrošnikov tudi ni izhoda gospodarstva iz krize. Za to pa je potrošnikom potrebno omogočiti preudarno izbiranje kakovostnih izdelkov in storitev, ki jih dejansko potrebujejo. Ta naloga je še posebej pomembna za področje finančnih storitev, saj je to investicija v zaupanje in v tisto varčevanje, ki pospešuje trajnostno potrošnjo in gospodarski razvoj. Žal pa smo bili tudi v 2012 priča nadaljnjemu krčenju sredstev za delovanje potrošniških organizacij. ZPS je bila tako tudi v letu 2012 prisiljena v delovanje s še dodatno omenjenimi sredstvi, kar se je poznalo v krčenju aktivnosti in tudi številu sodelavcev. ZPS se ob vstopu v leto 2013 sooča z izjemno težko finančno situacijo, ki pod vprašaj postavlja obstoj same organizacije. Ker je podpora s strani države vprašljiva, zaradi neodvisnosti in objektivnosti oglaševanje v naših medijih in komunikacijskih kanalih ni sprejemljivo, moramo povečati število članov, ki nam lahko zagotovijo prepotrebno neodvisnost, nadaljnje aktivno zavzemanje za pravice potrošnikov in izvajanje neodvisnega primerjalnega testiranja tako prehranskih kot neprehranskih izdelkov. Kljub izjemno zaostrenim finančnim razmeram, se je preostala ekipa trudila potrošnikom še naprej zagotavljati neodvisne informacije, kako prihraniti pri vsakdanjih nakupih, pri poslovanju z banko, pri izbiri dobavitelja plina ipd. Vse to in še več smo ponujali potrošnikom v veliki meri brezplačno preko www.zps.si. Portal ZPS pa ni bogat vir informacij le za potrošnike, temveč tudi za medije. Pri širjenju aktivnosti in pomembnih informacij imajo mediji pomembno vlogo, saj z njihovo pomočjo osveščamo in informiramo najširši možni krog potrošnikov. S posameznimi mediji smo tako vzpostavili tudi redno sodelovanje.

8


123zamenjaj.si tudi za plin ZPS je že leta 2010 začela opozarjati na podražitve električne energije, v letu 2011 je tudi aktivno stopila v bran potrošnikom (zaveza določenih ponudnikov, da 12 mesecev ne bodo višala cen ipd.). V ta namen je bil vzpostavljen tudi nov portal 123zamenjaj.si, ki smo ga v letu 2012 temeljito vsebinsko nadgradili, saj obiskovalcem ponujamo veliko koristnih informacij s področja menjave dobavitelja zemeljskega plina. Cene ponudbe plina vsak mesec posodabljamo. Spletna stran sodi v sklop prizadevanj ZPS za transparentnost ponudbe in cen električne in plinske energije.

»Za šolo brez oglasov« Krizo smo v teh uvodnih besedah že večkrat omenili, pa vendar je potrebno omeniti tudi v povezavi s šolo, vrtcem. Konec avgusta smo na ZPS pričeli z akcijo „Za šolo brez oglasov“, k čemur so nas spodbudil tudi številni starši, saj le-ti postajajo vedno bolj občutljivi ne neposredno oglaševanje,ki ga določeni ponudniki vršijo na otroke neposredno v vrtcih, šolah. Ob pregledu učbenikov, revij za otroke, promocijskega materiala, ki so ga številni šolarji prejeli prve šolske dni, ob povratnih informacijah potrošnikov, kako ponudniki predstavljajo obšolske dejavnosti v okviru izobraževalnih programov, pa lahko nedvoumno zaključimo, da številni otroci pred oglasnimi vsebinami niso varni niti v šoli. Preko te akcije pa na ZPS nadaljujemo že več kot desetletje trajajoče prizadevanje, da se omeji oglaševanje otrokom škodljivih vsebin, v prvi vrsti imamo v mislih oglaševanje živil in pijač z neustreznim prehranskim profilom. Debelost otrok namreč postaja vedno večji problem tudi v Sloveniji, kjer je pretežkih že skoraj 30 % fantov in petina deklic.

Nagrada Horus za Zvezo potrošnikov Slovenije Ob zaključku leta 2012 pa je ZPS razveselila novica, da je prejela nagrado Horus, ki je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti. Poslovanje in ravnanje ZPS je od samega začetka delovanja zastavljeno na ciljih, ki jih nagrada Horus promovira. Nagrada je vsekakor pokazatelj, da strokovna javnost prepoznava ZPS kot organizacijo, ki deluje na načelih etičnosti, transparentnosti in poštenega odnosa do potrošnikov in ki se jim v največji možni meri pomaga pri sprejemanju dobrih, informiranih potrošniških odločitev.

9


LETNO POROČILO ZPS 2012

1. INFORMIRAMO

1.1.

SPLETNA MESTA

12

1.2. Revija VIP 16

1.3. Nove brošure in letaki 23 1.4. Sodelovanje z mediji 23

1.5. Predstavitve na različnih dogodkih 25

10


11


LETNO POROČILO ZPS 2012

1.1.

Spletna mesta www.zps.si Portal Zveze potrošnikov Slovenije je bil tudi leta 2012 eden izmed najpomembnejših virov informacij za slovenske potrošnike. Obiskovalci spletnih strani lahko poiščejo informacije o pravicah potrošnikov, zakonodaji, odpoklicih nevarnih izdelkov, pomembnih novostih na področju pravic potrošnikov in številne informacije s posameznih specifičnih področij (avdio in video, računalnik in telefon, hrana in pijača, izdelki za otroke, dom in vrt, zdravje…). Trenutno je vsebinski del strani razdeljen v 17 sekcij, več kot 100 kategorij, objavljenih pa je približno 4000 člankov, informacij in primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev.

Število posameznih obiskovalcev po Google Analiticsu za leto 2012 Januar

53.666

Februar

52.300

Marec

53.382

April

45.831

Maj

44.923

Junij

39.585

Julij

39.035

Avgust

36.147

September

42.488

Oktober

46.022

November

42.680

December

38.118

Spletna stran sledi aktualnemu dogajanju in dnevno objavlja informacije, ki so pomembne za potrošnike. Na spletu objavimo tudi del vsebin iz revije VIP. Vsak dan objavimo v povprečju dve novi vsebini. Na spletni strani obiskovalcem ponujamo že 16 primerjalnikov izdelkov in storitev, ki smo jih tudi v letu 2012 redno posodabljali s svežimi rezultati testiranj. V letu 2012 si je našo stran ogledalo več kot pol milijona obiskovalcev (več kot 530.000), kar za 50% več kot v letu 2011. Vsak obiskovalec si je ogledal približno 4 vsebine in na strani ostal skoraj 5 minut. Na spletni strani so bili prav tako objavljeni prispevki iz Finančne priloge. Ogledalo si jih je skoraj 16.000 obiskovalcev, najbolj bran pa je bil prispevek na temo kako iskati in se pogajati za ugoden potrošniški kredit. Na spletu smo objavljali tudi obvestila o aktualizacijah primerjalnikov ponudbe, v katerih smo ponazarjali možne prihranke pri izbiri ugodnejših ponudnikov in informirali o podražitvah ali pocenitvah bančne ponudbe v predhodnih obdobjih pregleda trga. Na teh obvestilih smo zabeležili 8.000 klikov obiskovalcev.

www.123zamenjaj.si V letu 2012 smo stran temeljito vsebinsko nadgradili, saj obiskovalcem ponujamo tudi veliko koristnih informacij s področja menjave dobavitelja zemeljskega plina, cene ponudbe pa vsak mesec posodabljamo. Spletna stran sodi v sklop prizadevanj ZPS za transparentnost ponudbe in cen električne in plinske energije. Spletna stran je zasnovana enostavno in pregledno, oblikovno pa podobno kot ostale ZPSjeve strani. Na spletni strani lahko obiskovalci ocenijo, kakšen prihranek bi lahko imeli, če zamenjajo dobavitelja in poiščejo odgovore na vprašanja o postopku zamenjave dobavitelja. Na enem mestu smo zbrali tudi vse naše aktivnosti na področju dobave električne in plinske energije.

12


www.epc.si Posebnost spletne strani Evropskega potrošniškega centra je, da so vsebine na spletni strani v slovenskem in angleškem jeziku, kar pri pripravi in vnosu vsebin zahteva dodatno angažiranost. Na spletni strani je trenutno približno 300 različnih informacij. V letu 2012 smo nadaljevali s prenovo skladno s priporočili EU za mrežo Evropskih potrošniških centrov, vsebinsko pa tako, da je čim bolj prijazna in enostavna za uporabo. Namestili smo tudi obvestilo o piškotkih, ki jih uporabljamo na strani, tako, da so obiskovalci seznanjeni tudi s tem vidikom. V letu 2012 smo na strani objavili štiri nove brošure in se trudili, da smo se z informacijami redno odzivali na vsa dogajanja, ki so pomembna za slovenske in evropske potrošnike. Posebej bi izpostavili video o nevarnih igračah ter nove priročnike za potrošnike o spletnem nakupovanju, uveljavljanju pravic pri izdelku z napako ter o pravicah potrošnikov pri potovanju v EU. Vse priročnike lahko potrošniki na spletni strani www.epc.si prelistajo ali pa si jih natisnejo.

13


LETNO POROČILO ZPS 2012

1.1.

www.veskajjes.si Spletno stran smo vzpostavili v poletnih mesecih 2010, v sklopu projekta „Za informirano odločanje potrošnikov-iPotrošnik“, stran pa ponuja pregled nad izbranimi informacijami o prehranski vrednosti živil. Vsebinska nadgradnja je bila sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje. Na strani sta semaforja za vrednotenje živil in pijač, ki na preprost način podajata informacije o sestavinah posameznega prehrambnega izdelka oz. pijače in je potrošnikom v pomoč pri razumevanju označb na izdelkih. S projektom „Veš kaj ješ?“ si prizadevamo za dvig zavesti potrošnikov o označevanju sestavin na embalažah živil ter želimo pripomoči k izboljšanju prehranjevalnih navad potrošnikov. Spletna stran prinaša zbirko živil in njihovih podrobnih prehranskih profilov, semafor za vrednotenje prehrambnih izdelkov, nasvete za zdravo prehranjevanje in seznam prehranskih VIP testov. Tudi v letu 2012 smo skrbeli za redno osveževanje vsebin na tej spletni strani. Tako je obiskovalcem trenutno na voljo prehranski profil za več kot 900 različnih živil in pijač. Dodali pa smo še kalkulator indeksa telesne mase in s tem povezane vsebinske informacije.

www.ocalanarecept Je najmlajša članica v družini ZPSjevih spletnih podstrani. Vzpostavili smo jo jeseni 2012, z njo pa želimo potrošnike opozoriti na pravico do pripomočka za vid iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Na spletni strani je poleg napotkov kako uveljaviti pravico v praksi, na enem mestu zbrana tudi ponudba okvirjev za očala »na recept« več kot 100 optikov- pogodbenih dobaviteljev pripomočkov za vid v Sloveniji. Na spletni strani lahko potrošniki tudi prelistajo brošuro o pravici do pripomočka za vid ter preberejo odgovore na najpogostejša vprašanja potrošnikov.

Veliki prihranki v spletnih primerjalnikih izdelkov Na našem spletnem portalu www.zps.si so na voljo primerjalniki rezultatov za dvanajst skupin izdelkov in štirje brezplačni finančni primerjalniki. V primerjalnikih so na pregleden način zbrane vse potrebne informacije, da potrošniki lahko modro izbirajo in izberejo.

14


1.1.

Zakaj uporabiti primerjalnike na spletni strani ZPS: 1. Posebej so izpostavljeni izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji (ob izdelkih je zapisana tudi cena). 2. Dostop do aktualnih podatkov testiranja, ki se stalno posodabljajo, saj so v njih vključene skupine izdelkov, ki jih potrošniške organizacije redno testiramo / primerjamo. 3. Med seboj lahko primerjate do 5 izbranih izdelkov. 4. Ob primerjalniku je zapisana še vrsta koristnih nasvetov, kako izbrati, kje kupiti ipd, da bo izdelek ustrezal vašim potrebam. 5. Prihranki! Z identično oceno lahko kupite ploski televizor med 708 in 1750 EUR, prav tako z enako oceno na testiranju lahko kupite likalnik za 80,00 EUR in 51,00 EUR ... Aktualni primerjalniki na spletni strani www.zps.si: • Primerjalnik navigacijskih naprav (št.testiranih izdelkov 179) • Primerjalnik pralnih strojev (št. testiranih izdelkov 392) • Primerjalnik sesalnikov (št. testiranih izdelkov 505) • Primerjalnik parnih likalnikov in postaj (št. testiranih izdelkov 113) • Primerjalnik pomivalnih strojev (št. testiranih izdelkov 278) • Primerjalnik vrtalnikov (testiranih 68 udarni in 92 baterijski vrtalnikov) • Primerjalnik ploskih televizorjev (št. testiranih izdelkov 634) • Primerjalnik digitalnih fotoaparatov (št. testiranih izdelkov 466) • Primerjalnik digitalnih kamkorderjev (št. testiranih izdelkov 192) • Primerjalnik tabličnih računalnikov (št. testiranih izdelkov 134) • Primerjalnik mobilnikov in pametnih telefonov (št. testiranih izdelkov 196) • Primerjalnik tiskalnikov in večfunkcijskih naprav (št. testiranih izdelkov 413) Na spletni strani ZPS pa smo tudi redno aktualizirali podatke o ponudbi depozitov in stroških poslovanja z bančnimi računi. Letos je bil primerjalnik stroškov bančnih računov aktualiziran dvanajstkrat, primerjalnik za depozite šestkrat, primerjalnik za stanovanjske kredite trikrat, primerjalnik za potrošniške kredite pa štirikrat. Primerjalniki s področja finančnih storitev so na voljo brezplačno vsem: • Primerjalnik potrošniških kreditov • Primerjalnik stanovanjskih kreditov • Primerjalnik stroškov poslovanja z bančnim računom • Primerjalnik obrestnih mer za depozite

15


LETNO POROČILO ZPS 2012

1.2.

Revija VIP Splošno o reviji VIP Pomemben del informiranja potrošnikov poteka prek revije za potrošnike VIP. Revija, ki izhaja od leta 1991, nastaja po mednarodno sprejetih pravilih, ki veljajo za potrošniške revije. V reviji ni oglasnih sporočil ponudnikov izdelkov in storitev, avtorji prispevkov pa so neodvisni strokovnjaki. Revija je kot vir nepristranskih in strokovno podprtih informacij v 21 letih izhajanja pridobila zaupanje, tako med potrošniki, kot strokovno javnostjo. Bralci med rednimi prispevki v reviji še posebej cenijo rezultate neodvisnih primerjalnih testov izdelkov in storitev, tudi zaradi dejstva, da nanje proizvajalci in trgovci nimajo vpliva. V reviji smo objavljali vse pomembnejše ugotovitve o testiranih izdelkih in storitvah, vključno s testnimi ocenami, podrobnosti o izvedenih testih pa smo redno objavljali tudi na spletu. Med rednimi vsebinami so za potrošnike-bralce posebno zanimivi tudi prispevki, prek katerih jih seznanjamo s pravicami, ki jih imajo kot potrošniki. Bralcem hkrati svetujemo, kako pravice uveljaviti v praksi. Zelo dobro so med bralci sprejeti prispevki s področja varnosti izdelkov, zdrave prehrane in varovanja okolja, veliko prostora v reviji pa smo tudi v letu 2012 namenjali prispevkom s področja osebnih financ, predvsem bančnim in zavarovalniškim storitvam, saj zanimanje bralcev zanje ne upada. Finančnim vsebinam bomo posebno pozornost posvečali tudi v prihodnje, saj se potrošniki na tem področju dnevno soočajo s pomanjkanjem neodvisnih informacij.

Izhajanje in obseg V letu 2012 smo pripravili dvanajst številk revije, ki so izšle v desetih zvezkih. Revija je izhajala prvi četrtek v mesecu v povprečnem obsegu posamične številke 44 strani, oziroma 60 strani, kot je bil obseg razširjenih izdaj (VIP 7-8/2012 in VIP 11-12/2012). V letu 2012 smo pripravili skupaj 492 strani koristnega branja. Enako kot v letu 2011, smo tudi v letu 2012 bralcem ponudili številne strani koristnega branja s področja osebnih financ, skupaj 34 strani. Te vsebine smo zaradi večje preglednosti objavljali v posebnih prilogah »Osebne finance«, ki so v letu 2012 izšle štirikrat, in sicer v VIP 4, 6, 9 in 11-12. Revija je v letu 2012 izhajala v povprečni skupni nakladi 8.500 izvodov. Večino izvodov smo distribuirali neposredno naročnikom oz. članom ZPS, del je bil posredovan šolskim in splošnim knjižnicam ter prodaji prek kolportaže.

16


1.2.

Redne rubrike revije VIP Največ prostora v reviji, v povprečju 70 %, zavzemajo prispevki, ki jih objavljamo v rubrikah „Pod drobnogledom“, „VIP TEST“, »Mini test«, „Vipov paragraf“ in „Vprašali ste“.

Rubrika „Pod drobnogledom“ Rubrika je namenjena predvsem objavam rezultatov strokovnega in raziskovalnega dela, ki ga opravijo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, v rubriki pa bralce seznanjamo tudi z aktivnostmi ZPS pri različnih kampanjah in mednarodnih projektih s področja varstva potrošnikov. VIP št. 1/2012:

»Skupinski spletni nakupi: priložnost ali past?«

VIP št. 2/2012:

»Ali je tehnično pregledan avtomobil res brezhiben?«

VIP št. 3/2012:

»Se trženje hrane seli tudi v šole?«

VIP št. 4/2012:

»Brez skrbi z najetim avtodomom?«

VIP št. 5/2012:

»Nameravate prodati ali kupiti zlato?«

VIP št. 6/2012:

»Na lovu za rženim kruhom«

VIP št. 7-8/2012:

»Farmacevti v lekarnah – strokovnjaki ali le prodajalci?«

VIP št. 9/2012:

»Oglaševanje prehranskih izdelkov v revijah za otroke«

VIP št. 10/2012:

»Vaše telo ni zabojnik za zdravila«

VIP št. 11-12/2012: »Razmišljate

o zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina?«

Rubrika „VIP TEST“ V rubriki objavljamo rezultate primerjalnih testov izdelkov in storitev, ki jih izvajamo potrošniške organizacije v okviru mednarodne organizacije za izvajanje potrošniških primerjalnih testov in raziskav ICRT (International Consumer Research and Testing). V letu 2012 smo objavili skupaj 33 mednarodnih primerjalnih testov. V rubriki objavljamo tudi rezultate tkim. domačih primerjalnih testov, ki jih izvedejo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave in Zveze potrošnikov Slovenije v sodelovanju z neodvisnimi zunanjimi inštitucijami (laboratoriji, razvojnimi in raziskovalnimi inštituti). V letu 2012 smo izvedli 4 domače teste.

17


LETNO POROČILO ZPS 2012

1.2.

Dobro ocenjenim izdelkom na željo proizvajalcev teh izdelkov podelimo znak kakovosti VIP TEST. VIP št. 1/2012:

»pralne kroglice«, »obarvane kreme za obraz«

VIP št. 2/2012:

»pralni stroji«, »tekaške smuči«, »predvajalniki MP3«

VIP št. 3/2012:

»letne pnevmatike«, »pametni telefoni«, »ponve z oblogami«

VIP št. 4/2012:

»protivirusni programi«, »vrtalniki – udarni in baterijski«, »pomivalni stroji«

VIP št. 5/2012: »zložljivi

otroški vozički«, »visokotlačni čistilniki«, »električni ročni mešalniki«, »paštete iz piščančjega in kokošjega mesa«

VIP št. 6/2012: »navigacijske

naprave«, »kolesarske čelade za otroke in odrasle«, »otroški avtomobilski sedeži«

VIP št. 7-8/2012: »kreme

za sončenje s faktorjem SPF 30«, »ženski brivniki«, »kombinirani hladilno zamrzovalni aparati«, »digitalni fotoaparati«

VIP št. 9/2012: »fotoknjige«,

»večfunkcijske naprave«, »topljeni trikotni siri«, »sušilni stroji«,

»maskare« VIP št. 10/2012: »sesalniki«, VIP št. 11-12/2012:

»zimske pnevmatike«, »aparati za peko kruha«

» smučarski čevlji«, »smučarske čelade«, »sredstva za nego telesa«, »laki za nohte«, »tablični računalniki«, »ploski televizorji«, »sevalna in indukcijska kuhališča« Rubrika „Mini test“ V rubriki objavljamo rezultate testov izdelkov, ki jih preizkusimo le na eno ali nekaj njihovih najpomembnejših lastnosti (n.pr. preizkusi senzoričnih lastnosti pri prehranskih izdelkih, varnosti pri avtomobilih…). V letu 2012 smo objavili skupaj 8 mini testov, od tega 5 domačih. Testna ocena, podana na podlagi opravljenega mini testa, ni podlaga za podelitev znaka VIP TEST.

VIP št. 1/2012:

»kartuše za tiskalnike«, »zanesljivost avtomobilov«

VIP št. 2/2012:

»vitaminsko-mineralna prehranska dopolnila«, »preizkusni trki Euro NCAP«

VIP št. 3/2012:

»margarine za peko«

VIP št. 4/2012:

»probiotična prehranska dopolnila«

VIP št. 6/2012:

»sončna očala«

VIP št. 10/2012: «Nicer

18

dicer plus – kako dober pripomoček je v resnici?«


1.2.

Rubrika „Vipov paragraf “ Rubrika je namenjena seznanjanju potrošnikov z aktualno zakonodajo in predpisi, ki so pomembni za potrošnike in varstvo njihovih pravic. Rubriko pripravljajo praviloma strokovnjaki pravne stroke, ki delujejo v okviru pravne in svetovalne pisarne ZPS. VIP št. 1/2012:

»Ko gre na smučišču kaj narobe«

VIP št. 2/2012:

»Potrebujete obrtnika? - Kaj je dobro vedeti?«

VIP št. 3/2012:

»Obveznosti prodajalca letalskih vozovnic«

VIP št. 4/2012:

»Dobro se seznanite s pogoji najema avtodoma!«

VIP št. 5/2012:

»S turistično agencijo po znanje tujega jezika«

VIP št. 6/2012:

»Vzdrževanje avtomobila – za manj težav in nepredvidenih stroškov«

VIP št. 7-8/2012: »Osebni

stečaj – izhod v sili«

VIP št. 9/2012: »Ste

se z nakupom prenaglili? Posebno varstvo potrošnikov pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov«

VIP št. 10/2012: »Pravice

potrošnika, ko gre podjetje v stečaj«

VIP št. 11-12/2012: »Pogodba

o varovanju hiše, stanovanja«

Rubrika „Vprašali ste“ V rubriki objavljamo predvsem praktične primere pritožb in oškodovanj potrošnikov, s katerimi so se srečali svetovalci v svetovalni pisarni ZPS, in pa različna vprašanja, ki jih potrošniki zastavljajo uredništvu revije prek e-pošte in družabnih omrežij Facebook in Twitter, kot tudi prek foruma na www.zps.si. V povprečju smo v rubriki v vsakem zvezku revije objavili po 8 primerov.

19


LETNO POROČILO ZPS 2012

1.2.

Nove in občasne rubrike V letu 2012 smo v želji, da bi še popestrili vsebino revije, uvedli nekaj novih rubrik, v katerih bralcem na zgoščen način ponujamo informacije, ki jim pridejo prav v vsakdanjem življenju. Tako jim v rubriki »Prihrani pri…« ponujamo ideje in nasvete, kje in kako lahko na preprost način prihranijo. V rubriki »Zeleni potrošnik« bralce prek konkretnih primerov spodbujamo k ekološko ozaveščenemu ravnanju. V rubriki »Novičke« predstavljamo in komentiramo novosti na trgu, še zlasti novosti na področju tehnike, kjer je razvoj najhitrejši, zato mu mnogi potrošniki težje sledijo. Predstavitvi novosti in raznih koristnih praktičnih nasvetov s področja opreme za dom, gospodinjskih aparatov in prehrane, je namenjena rubrika »Ali ste vedeli«, ponovno pa smo uvedli občasni rubriki »Akcija ZPS« in »Odkrivamo/ Razkrivamo«, v katerih objavljamo večinoma praktične primere različnih nepravilnosti in primerov zavajanja potrošnikov, ki jih v zvezi z izdelki in storitvami na trgu odkrijejo naši sodelavci, ali pa nas nanje opozorijo potrošniki.

20


1.2.

Priloga »Osebne finance« Tudi v letu 2012 smo posebno pozornost namenili informiranju potrošnikov na področju osebnih financ in ponudbe finančnih produktov, saj interes med bralci za tovrstne vsebine ne pojenja. Pripravili smo štiri posebne finančne priloge in na ta način bralcem ponudili 34 strani koristnega branja s področja bančništva in zavarovalništva. VIP št. 4/2012: »Zamenjava

banke še vedno ni dovolj preprosta«, »Banka Slovenije o cenah plačilnih storitev«, »Enostavno do najugodnejšega ponudnika«, »Obročno varčevanje«, »Osebno finančno svetovanje za vse«, »Naložbeno življenjsko zavarovanje – plačali ste sendvič, dobili pa suho žemljo«

VIP št. 6/2012: »Plačila

v paketu», »Kako plačevati v tujini?«, »Vam je banka za opomin zaračunala preveč?«, »Zdravstveno zavarovanje v tujini«

VIP št. 9/2012: »Manipulacije

s ključno obrestno mero«, »Potrebujete 3.000 evrov?«, »Pred najetjem kredita preverite svoje podatke«, »Kako do ugodnejšega bančnega računa v manjšem kraju?«, »Deset nasvetov, kako varčevati«, »Zavarovanje doma«

VIP št. 11-12/2012: »Opomini

– nekatere banke še vedno kršijo zakonodajo«, »Posojilne kartice«, »Kje je vezava denarja najdonosnejša?«, »Nekatere banke spet dražijo plačilni promet«, »Enake zavarovalne premije za oba spola«, »Nezgodno zavarovanje otroka«

Prilogo Osebne finance, kakor tudi primerjalnike bančnih storitev, sofinancira Banka Slovenije, s katero ZPS že dlje časa dobro sodeluje. Podpora informiranju in osveščanju potrošnikov, ki ga izvaja potrošniška organizacija, je dobra praksa, s katero je Banka Slovenije kot prvi nadzornik trga v Sloveniji pokazala, da sta zaupanje potrošnikov in zaščita njihovih interesov ključnega pomena za delovanje in stabilnost trga.

21


LETNO POROČILO ZPS 2012

1.2.

Posebne izdaje V letu 2012 smo prvi izdali posebno promocijsko številko revije VIP, ki je bila namenjena starejšim potrošnikom - upokojencem. V njej smo zbrali nekaj zanimivih objav iz preteklih številk revije VIP (ponudba zelenjave, vsebnost sladkorja v živilih, branje deklaracij, test sredstev za zaščito pred soncem, kako do očal na recept, kako se rešiti dolgov…). Seveda smo vsebine izbirali glede na preference ciljne skupine, tj. bralcev revije Vzajemnost, saj je bila posebna promocijska številka revije VIP priložena mesečniku Vzajemnost z naklado približno 33.000.

PRILOGA

JUNIJ 2012

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

POSEBNA IZDAJA REVIJE VIP ZVEZE POTROŠNIKOV SLOVENIJE ZA BRALCE VZAJEMNOSTI

Kakšno zelenjavo nam ponujajo? Kako do očal »na recept«? Koliko vas stane vaša banka?

strokoven, nepristranski, BREZ OGLASOV

revija Zveze potrošnikov Slovenije

101

Financiranje in naročniki Reviji je leta 2003 Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa podelila koncesijo za izvajanje javne službe informiranja potrošnikov. Sredstva iz koncesijske pogodbe so namenjena pokrivanju izpada dohodka zaradi neobjavljanja oglasov. Tega pomembnega vira financiranja revijalnega tiska revija za potrošnike, zaradi mednarodnih pravil, ki ne dovoljujejo financiranja revije s strani tistih, ki so ali bi lahko bili ocenjevani v okviru dejavnosti revije/organizacije, nima. V letu 2012 so finančna sredstva sofinanciranja na osnovi koncesijske pogodbe zadoščala za pokrivanje nekaj več kot 30 % direktnih stroškov priprave revije. Tudi v lanskem letu so bile daleč najpomembnejši vir financiranja revije naročnine in posebni projekti. Konec leta 2012 je bilo število naročnikov/članov na revijo VIP 8500, skupaj z 886 knjižnicami, ki prejemajo po en izvod v sklopu sofinaniciranja iz koncesijske pogodbe z vlado R Slovenije.

22


Nove brošure in letaki

1.3.

V letu 2012 smo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravili spletno brošuro Kako do »očal na recept«? Izdali smo tudi žepni kartonček – semafor za živila in pijače, z opredeljenimi tabelami za profiliranje živil, smo podarili vsem naročnikom revije VIP, šolam in učiteljem.

Sodelovanje z mediji

1.4.

V letu 2012 smo medijem posredovali 42 sporočil za javnost in organizirali 5 novinarskih konferenc. Izbrane aktualne vsebine pa smo medijem posredovali tudi v obliki ZPS Koristni nasveti in Poziv ZPS. V primerjavi z letom poprej smo v medijih zabeležili za preko 20 odstotno rast objav, kar je rezultat povečanega proaktivnega sodelovanja z mediji. Objave v medijih za ZPS spremlja podjetje Pressclipping. V letu 2012 je podjetje Press Clipping zabeležilo 2330 objav, sem pa niso zajete številne objave v lokalnih medijih in na komercialnih RA postajah, saj le te niso v celoti zajete v Press Clippingu.

Število objav po mesecih (N = 2330) jan

204

feb

249

mar

214

apr

185

maj

146

jun

218

jul

259

avg

89

sep

202

okt

257

nov

152

dec

155

Vir: Press Clipping

ZPS v sodelovanju s časopisom DELO vsak mesec pripravi prilogo Jaz potrošnik. Priloga je predvidoma objavljena vsak 3. četrtek v mesecu. Članki so objavljeni v tiskani izdaji Dela, izbor le teh pa tudi v spletni izdaji, tj. na www.delo.si. Članki, objavljeni v prilogi Jaz potrošnik zajemajo najbolj aktualne teme, ki so mesečno predstavljene v reviji VIP. Priloga je torej atraktiven kanal za predstavitev aktualnih tem v reviji VIP širšemu krogu potrošnikov (bralcem tiskane in spletne izdaje časopisa Delo). ZPS pa je z namenom osveščanja potrošnikov o potrošniških temah in tudi o aktualnih temah iz revije VIP vzpostavila redno sodelovanje s TV SLovenija. Vsak teden ob torkih poteka v okviru oddaje Dobra ura z Jasno tudi oddaja Posebna ponudba. Oddaja Posebna ponudba je namenjena potrošniškim temam. V vsaki oddaji je vsaj en prispevek pripravljen na osnovi sodelovanja z ZPS, predstavniki ZPS pa so pogosto tudi  gostje v oddaji, ki poteka v živo. S sodelovanjem v oddaji Posebna ponudba stremimo k predstavitvi aktualnih tem iz revije VIP, zato tako prispevkom v oddaji Posebna ponudba kot tistim za prilogo Jaz potrošnik v Delu namenjamo veliko pozornosti.  

23


LETNO POROČILO ZPS 2012

1.4.

Poleg proaktivnega dela z novinarji pa se vodstvo in strokovnjaki ZPS aktivno odzivajo na potrebe elektronskih medijev po izjavah oz. po sodelovanju v oddajah na temo varstva oz. zaščite pravic potrošnikov.

Prisotnost na družbenih omrežjih Na Facebooku in Twitterju dnevno objavljamo različne potrošniške novice, aktivnosti ZPS, zanimive povezave, odpoklice izdelkov ter nasvete. Konec leta 2012 nam je na Facebooku sledilo 15.800 potrošnikov, na Twittru pa 1600 (kjer smo dodali »skupini« #PrimerjalniTest in #odpoklic).

ZPSTV na kanalu Youtube Na naš video kanal smo dodali nov video film o Varnosti igrač, ki ga je pripravil Evropski potrošniški center.

Do konca leta 2012 smo na celotnem video kanalu zabeležili 12.100 ogledov.

24


1.5.

Predstavitve na različnih dogodkih Aktivnosti ZPS smo predstavljali na različnih sejemskih predstavitvah:

• SEJEM TURIZEM IN PROSTI ČAS, Gospodarsko razstavišče, od 26.1 do 29.1.2012 • OTROŠKI BAZAR, Gospodarsko razstavišče, od 6.9.2012 do 9.9.2012 • FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, Cankarjev dom, od 1.10. 2011 do 3.10.2012 • NARAVA IN ZDRAVJE, Gospodarsko razstavišče, od 11.10.2011 do 14.10.2012 • ŠTUDENTSKA ARENA, Gospodarsko razstavišče, od 23.10.2011 do 25.10.2012

25


LETNO POROČILO ZPS 2012

2. SVETUJEMO

2.1.

SPLOŠNO SVETOVANJE POTROŠNIKOM

2.2. STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU PREHRANE IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 2.3. STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU FINANČNIH STORITEV 2.4. STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI IZDELKOV

2.5. STROKOVNO SVETOVANJE POTROŠNIKOM NA PODROČJU PRAVIC PACIENTOV

2.6. DEJAVNOST EVROPSKEGA POTROŠNIŠKEGA CENTRA V LETU 2012

28 31 31 33 35 36

V kriznih časih, ko potrošniki še skrbneje pretehtajo,kam bodo namenili sredstva, je neodvisen nasvet še toliko več vreden. Vedno večje število potrošnikov pa tudi želi uveljaviti svoje pravice, če menijo, da jih je določen ponudnik kršil. Vrsta splošnih nasvetov je potrošnikom brezplačno dostopna na spletni strani www.zps.si. Članom ZPS pa ne nudimo le nasvetov, ampak jim pomagamo tudi pri razreševanju povsem konkretnih potrošniških težav in jim po potrebi pomagamo pri uveljavljanju njihovih pravic. Potrošniki nas lahko kontaktirajo po telefonu, preko klasične ali elektronske pošte, našega Foruma, Facebooka, Twittra ali osebno. Pravna pisarna ZPS, strokovni sodelavci s področja financ, varnosti izdelkov, pravic pacientov … se tudi redno udeležujejo radijskih in televizijskih oddaj na temo varstva potrošnikov ter odgovarjajo na vprašanja novinarjev tiskanih in elektronskih medijev. Na ta način bogate izkušnje in koristne informacije lahko delimo s potrošniki preko množičnih medijev. 26


27


LETNO POROČILO ZPS 2012

2.1.

Splošno svetovanje potrošnikom Naše svetovanje potrošnikom obsega dajanje informacij o pravicah potrošnikov na podlagi veljavne zakonodaje ter posredovanje v konkretnih primerih, ko potrošnik reklamacije ni uspel rešiti sam. Poleg tega potrošnike v primeru kršitev njihovih pravic napotimo tudi na pristojne organe. V letu 2012 so se naši člani pisno ali po telefonu obrnili na nas v več kot 3000 primerih..

Stvarne napake in garancije Vsako leto se največ vprašanj potrošnikov nanaša na uveljavljanja pravic iz naslova garancije ter iz naslova stvarne napake. V povezavi z garancijo potrošniki največkrat omenjajo, da jim ob uveljavljanju reklamacije pooblaščeni servisi za določene okvare garancije ne priznavajo. Pogosto jim zavrnejo utemeljeno zahtevo po podaljšanju garancije zaradi zamenjave izdelka ali pa njegovega dela. Poleg tega za zamenjani izdelek pogosto ne prejmejo novega garancijskega lista. Ko gre za izdelke novejše tehnologije, proizvajalci potrošniku v zamenjavo velikokrat ne morejo več ponuditi novega enakega in brezhibnega izdelka. Potrošnik je tako prisiljen sprejeti primerljiv izdelek, ki pa niti cenovno niti tehnološko ni primerljiv prejšnjemu. Zaznali smo tudi težave potrošnikov v zvezi s prostovoljnimi garancijami trgovcev, saj so potrošniki ob nakupu pogosto zavedeni, ker ne vedo, kako omejen je obseg tovrstnih garancij. V primeru uveljavljanja zahtevkov iz naslova stvarne napake pa prodajalci pogosto zanikajo obstoj napake, potrošnik pa je zato za dokazovanje obstoja napake prisiljen plačevati izvedenca. Med vsemi primeri ponovno izstopajo težave, ki jih imajo potrošniki zaradi napak, ki se pojavljajo pri mobilnih telefonih in na avtomobilih, tako na novejših kot tudi rabljenih. Potrošnikom smo pomagali z informacijami o njihovih pravicah in posredovanjem pri ponudniku blaga ali storitve. Ocenjujemo, da so naša posredovanja uspešna, saj se tako lahko razčisti dejansko stanje primera in lažje doseže rešitev. Za lažje uveljavljanje reklamacij so na naši spletni strani objavljena tudi pojasnila o pravicah potrošnikov v zvezi s stvarnimi napakami, garancijami, o pravicah pri pogodbah, sklenjenih na daljavo in pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov. Pripravljene so tudi predloge dopisov, ki so potrošnikom v pomoč pri pisanju reklamacijskega zahtevka.

Stanovanjsko upravljanje V letu 2012 smo opazili precejšno porast težav potrošnikov na področju stanovanjskega upravljanja, ki se nanašajo na nepravilnosti pri poslovanju upravnikov večstanovanjskih

28


2.1.

stavb. Prevladujejo pritožbe zaradi nerazčlenjenih računov za upravljanje, previsokega zaračunavanja stroškov ter nezadovoljivega upravljanja. Potrošniki v razmerju do upravnikov zelo težko uveljavijo svojo voljo, v večini primerov so namreč upravniki tisti, ki narekujejo odločitve etažnim lastnikom. Na področju stanovanjskega upravljanja opažamo veliko kršitev pravic potrošnikov, zato upravnike redno kontaktiramo. Pričakovano se je povečalo tudi število vprašanj potrošnikov v zvezi z obračunom toplote na podlagi delilnikov za odčitavanje dejanske porabe toplote za ogrevanje. Opažamo, da etažni lastniki sami niso bili sposobni zastaviti optimalnega koncepta za način obračunavanja toplote v njihovih večstanovanjskih stavbah. Težave lahko razvrstimo na tehnične (napačna nastavitev moči radiatorjev na delilnikih, napačna določitev faktorjev…) in težave z računi (potrošniki ne morejo preveriti pravilnosti izstavljenih računov in pa težave z visokimi zneski na računih, ko v nekaterih primerih sploh ni mogoče ugotoviti, zakaj so zneski tako visoki).

Telekomunikacije Potrošniki opozarjajo, da ne prejemajo natančnih informacij o porabljeni količini pri zakupljenem obsegu prenosa podatkov. Niso pravočasno opozorjeni na presežen prenos, zato jim nastajajo veliki stroški. Pri prehodu iz predplačniškega v naročniško razmerje pri istem operaterju potrošnikom ne prenesejo celotnega dobropisa na kartici. Kar nekaj potrošnikov ob selitvi ni več dobilo internetnega priključka. Ponovno smo bili priča spreminjanju vsebin paketnih ponudb operaterjev. Še posebej so take spremembe problematične pri vezanih naročniških razmerjih, saj v takih primerih potrošniki ne morejo brez posledic odstopiti od pogodbe. O vseh težavah na trgu telekomunikacij redno obveščamo tudi Agencijo za pošto in elektronske komunikacije. Še vedno pa prejemamo tudi pritožbe potrošnikov v zvezi z včlanitvami v SMS klube, še posebej v zvezi s podjetjem Dimoco. Potrošnike v tem primeru napotimo na Evropski potrošniški center in Tržni inšpektorat RS.

Nepoštene poslovne prakse Veliko težav z nepoštenimi poslovnimi praksami smo zasledili pri ravnanju zastopnikov ob sklepanju pogodb izven poslovnih prostorov in pri oglaševanju izdelkov, zato smo primere posredovali v obravnavo pristojnim institucijam.

Turistični aranžmaji Poleg klasičnih težav zaradi neustrezne namestitve, zavajajočega oglaševanja potovanj ter slabe kakovosti celotne storitve, smo prejeli tudi precej pritožb potrošnikov, ki so morali potovanje odpovedati zaradi npr. bolezni. Ko vplačajo zavarovanje za riziko odpovedi, ne dobijo splošnih pogojev zavarovanja in zato vnaprej ne vedo, za kakšne primere sploh velja njihovo zavarovanje. Povezali smo se tudi z Združenjem turističnih vodnikov, da bi potrošnike še bolj učinkovito informirali o njihovih pravicah na turističnih potovanjih.

29


LETNO POROČILO ZPS 2012

2.1.

Plin Zaradi vstopa novega ponudnika na trg zemeljskega plina se je na nas obrnilo veliko potrošnikov, ki so želeli zamenjati dobavitelja zemeljskega plina. V pomoč potrošnikom smo razširili našo spletno stran 123.zamenjaj.si, in dodali informacije o postopku zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, možnih prihrankih ob zamenjavi, pogosta vprašanja in odgovore in povezave na primerjalnik ponudb na spletni strani Agencije za energijo.

Elektrika Ponovno smo prejeli kar nekaj primerov potrošnikov, ki so prejeli zelo visoke poračune (več tisoč evrov) za električno energijo, izstavljene za daljše časovno obdobje in ne le za obdobje enega leta.

Storitve obrtnikov Zaradi spremenjenih razmer na trgu, imajo potrošniki največ težav zaradi neizpolnitve dogovorjenih obveznosti s strani ponudnika. Opažamo, da potrošniki v večini primerov storitev plačajo vnaprej v celoti, nato pa izredno težko dosežejo, da obrtnik delo tudi izvede. Pogosto ima obrtnik blokiran račun, tako da potrošnik ne uspe s svojo zahtevo po vračilu kupnine, če storitev ni bila opravljena. O tem, kaj lahko v takih primerih storijo potrošniki, smo obširneje pisali tudi v naši reviji VIP, na nekatere podjetnike, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, pa opozorili tudi na naši spletni strani. S pravicami, ki potrošnikom pripadajo na podlagi potrošniške zakonodaje, ter konkretnimi primeri smo potrošnike redno seznanjali s prispevki v potrošniški reviji VIP. Pisali smo o obrtniških storitvah, o pravicah potrošnikov v primeru insolventnosti podjetij, o težavah pri nakupu, uporabi, vzdrževanju ali prodaji avtomobilov ter nevarnostih pri sklepanju pogodb izven poslovnih prostorov.

Zavarovanja Število vprašanj, povezanih z zavarovanji, se povečuje. Potrošniki nam redno sporočajo težave s področja osebnih (življenjskih zavarovanj) in premoženjskih zavarovanj. Pri življenjskih zavarovanjih potrošnike predvsem zanima, ali so njihova sklenjena zavarovanja ustrezna, kako je možno odstopiti od pogodbe in zakaj so izplačila ob predčasnih prekinitvah pogodb tako nizka. Pri premoženjskih zavarovanjih se najpogosteje pojavljajo vprašanja, povezana z oceno višine odškodnine, in primeri, ki jih zavarovanje ne krije. Vsem vrstam zavarovanj je skupno, da potrošniki ob sklenitvi zavarovanj velikokrat ne prejmejo zadostnih in ustreznih informacij o zavarovanju ali pa prejmejo napačne in zavajajoče informacije, kar kaže na nepoštene prakse zavarovalnih zastopnikov. Številne so tudi pritožbe nad agresivnim trženjem zavarovanj, ne glede na potrebe posameznega potrošnika (npr. telefonsko trženje) in nad spornimi prodajnimi praksami zavarovalnic, ki ciljajo predvsem na ranljivejše skupine potrošnikov (npr. na starejšo populacijo).

30


2.2.

Strokovno svetovanje na področju prehrane in trajnostnega razvoja Tudi v letu 2012 smo prejeli vrsto vprašanj s področja prehrane, in sicer tako s strani članov kot nečlanov ZPS. Vprašanja v največji meri prejmemo preko e-pošte, telefona, Facebooka ter preko foruma ZPS. Povišan obseg števila vprašanj povezujemo z aktualno gospodarsko krizo, saj ljudje kupujejo manj, za tisto, kar kupijo, pa želijo, da je kakovostno in z aferami na področju prehrane, ki potrošnike postavljajo pred dejstvo, da smo del globalne prehranske verige Po e-pošti smo v letu 2012 prejeli za skoraj 20 odstotkov več potrošniških vprašanj o hrani, alergenih v hrani, aditivih, prehrani in nevarnih kemikalijah ter poreklu živil, kot leto poprej. Vprašanj je bilo preko 220, kar pomeni vsaj eno na delovni dan. Seveda pa, kot že zgoraj omenjeno, nam potrošniki pošiljajo vprašanja tudi po drugih poteh.

2.3.

Strokovno svetovanje na področju finančnih storitev Pri ZPS smo se odzivali tudi na individualna vprašanja potrošnikov, ki so se na nas obrnili za pomoč pri reševanju problemov s finančnimi ponudniki. Svetovali smo na vseh področjih finančnih storitev, v letošnjem letu pa smo zaznali povečanje števila vprašanj na področjih kreditov in zavarovanj. Od potrošnikov smo prejeli prošnje za nasvete pri obvladovanju bremena kreditov, predvsem so se le-te nanašale na odločitve o moratoriju na odplačilo kredita, zmanjšanje mesečnega obroka in način komunikacije s ponudnikom. Potrošniki, ki so nas prosili za pomoč zaradi problemov z zavarovalnico trdijo, da ob sklenitvi zavarovanja niso prejeli dovolj informacij o posameznih zavarovanjih oz. so bile te informacije napačne. To kaže na slabe poslovne prakse pri prodaji zavarovanj, ki ustvarjajo napačna pričakovanja. Potrošnike je tudi zanimalo, kako odstopiti od zavarovanja, še posebej od življenjskih zavarovanj, ki so praviloma sklenjena za daljše časovno obdobje, saj je zaradi spremenjene finančne situacije za mnoge plačevanje zavarovalnih premij postalo pretežko breme. V primerih naložbenih zavarovanj so se potrošniki pritoževali tudi nad neizpolnjenimi obljubami o pričakovanih donosih.

31


LETNO POROČILO ZPS 2012

2.3.

32

Nekaj glavnih izsledkov o potrošniški problemih pri spremljanju dogajanja na trgu in predlogi rešitev: •N ejasnost o ključnih lastnostih varčevalnih in kreditnih produktov – potrošnik pogodbo lahko prebere šele v trenutku ko jo podpisuje. •B anke potrošnikom predpisane predhodne informacije podajo šele v trenutku podpisa pogodbe in prepozno, da bi jih potrošnik uporabil za presojo primernosti produkta in primerjavo ponudnikov. Informacije, ki jih ob povpraševanju prejme od banke, so pogosto pomanjkljive. •O mejena primerljivost kreditov zaradi razlik med bančnim obračunavanjem stroškov zaradi različnih pristopov pri izračunu efektivne obrestne mere. •R astoči fiksni pribitki na obrestno mero pri stanovanjskih kreditih (v povprečju za pol odstotka v preteklem polletju) – tveganje rast mesečnih obveznosti odplačila na nevzdržno raven v primeru dviga Euriborja na vrednosti, podobne tistim pred finančno krizo. • V isoki kreditni obroki za potrošnike, ki odplačujejo tujevalutne stanovanjske kredite. •N ejasni in nerazumljivi odgovori bank na potrošniške pritožbe in prošnje za pojasnila. •O dsotnost zaupanja potrošnikov v Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije. • Z aračunavanje nadomestil za opomine, ki presegajo zakonske omejitve in uvajanje novih nadomestil z namenom izogibanja omejitvam za višino stroškov opominov. •D rago zaračunavanje izvršb. Nadomestila za izvršbe ne smejo dodatno zaostrovati potrošnikove finančne situacije; •B ančna poplačila iz dohodkov in premoženja potrošnikov, ki posegajo v njihov eksistenčni minimum. •P ogostejše prakse oderuškega kreditiranja s strani nebančnih ponudnikov. •S labo svetovanje in nejasni zavarovalni ter naložbeni projekti imajo za posledico napačna pričakovanja potrošnikov in pogosto tudi slabo zavarovanje pred tveganji, nerealne finančne načrte potrošnikov in nepotrebno visoke stroške za potrošnika.


2.4.

Strokovno svetovanje na področju kakovosti in varnosti izdelkov Podlaga za tovrstno svetovanje je dolgoletno spremljanje vsebin in razvoja tehnologije, izvajanje ter sodelovanje pri raziskavah, študijah in testiranju izdelkov (tudi pri pripravi metodologij, ki so osnova za primerjalno testiranje testnih produktov). Svetovanje poteka po telefonu, po elektronski pošti, na Facebooku, za člane prek foruma na spletni strani ZPS in osebno. Nasveti o izdelkih zajemajo informacije o kakovosti, uporabnosti, varnosti in ekoloških vidikih izdelkov (poraba energije in vode, kemijska sestava, ekološka pridelava, proizvodnja in uničenje). Potrošniki se obračajo na nas pred nakupom, predvsem zaradi široke ponudbe, velikih razlik v cenah izdelkov in kakovosti ter uporabnosti. Opažamo, da je vedno več potrošnikov, ki so ekološko osveščeni, najbolj tipična vprašanja pa se nanašajo na tehnične značilnost in druge kakovostne karakteristike, varčno uporabo energije, kemije in vode, pa tudi na razlike pri uporabi. Zaznavamo vedno več zaskrbljenosti glede varnosti in zdravstvene oporečnosti izdelkov, varnosti električnih izdelkov, najbolj jih skrbi varnost igrač in izdelkov za otroke. Glavna področja svetovanja oz. zanimanja potrošnikov:

1. Izdelki za dom • aparati za kuhanje, pečenje, hlajenje (kuhalne plošče – plin, elektrika, indukcija, pečice, štedilniki, aparati za parjenje, mikrovalovne pečice, hladilniki, zamrzovalniki, kombinirani hladilniki), • aparati za nego perila (pralni stroji, sušilni stroji, pralno sušilni stroji, likalniki in aparati za likanje) in sredstva za nego perila (detergenti za pranje perila, mehčalci perila in vode, sredstva za madeže), • aparati za pomivanje in čiščenje stanovanja (pomivalni stroji, sredstva za pomivanje, sesalniki…) ter sredstva in pripomočki za čiščenje stanovanja, • mali gospodinjski aparati in pripomočki (mešalniki, večnamenski aparati, sekljalniki, aparati za pripravo kave, čaja, posoda…), • aparati za nego in higieno,

33


LETNO POROČILO ZPS 2012

2.4.

• pohištvo in oprema (ležišča, talne obloge, svetila, pohištvo…) in • tekstil in obutev (oblačila, hišni tekstil, posteljnina, kakovost in lastnosti tekstilnih materialov in usnja, vzdrževanje, velikostne številke…)

2. Izdelki za otroke • igrače (v zadnjem času predvsem kemikalije v igračah, magnetne igrače, zvočne igrače...), • igrala in igrišča, mivka (urejenost in varnostni vidiki) • oprema (vozički, visoki stolčki, hojce, oprema za nego, oprema za spanje, posteljice, stajice, puzzle podlage, oprema za kopanje…) in • izdelki za večjo varnost (varnostna oprema za kopanje, varnostni avtosedeži, kolesarski sedeži za otroke, varovala pred padci, elektriko, poškodbami…).

3. Označevanje izdelkov • namen in pomen oznak (simbolov) na izdelkih (na primer: oznaka CE, znaki za varnost, energijske nalepke, EU marjetica...), • obvezne in neobvezne oznake, • navodila za montažo (sestavo), • navodila za uporabo, • navodila za uničenje, • opozorila in varnostna opozorila (znaki za nevarnost, starostne omejitve…) • označevanje sestavin in • označevanje izvora izdelka.

4. Varnost in varovanje zdravja - opozorila na nevarne izdelke v Sloveniji in v EU in ukrepi (prepoved dajanja na trg, prepoved prodaje, umik s trga, odpoklic od potrošnikov) • izdelki za otroke (igrače, oprema, igrišča in igrala …), • električne naprave, aparati in svetila, • ugotavljanje zdravju nevarnih kemikalij (igrače in izdelki za otroke, čistila, detergenti, kozmetika, tekstil, pohištvo, barve, laki…), • kakovost vode, zraka in • osebna varovalna oprema (pri uporabi izdelkov, ki so po naravi nevarni, v nevarnem okolju, pri športu).

34


2.5.

Strokovno svetovanje potrošnikom na področju pravic pacientov Pisarna za pravice pacientov nudi uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih storitev informacije o pravicah pacientov ter pomoč pri njihovem uveljavljanju. Individualno svetovanje je tudi v tem letu potekalo po že ustaljenem urniku, in sicer trikrat tedensko po štiri ure. Največ težav se je nanašalo na uveljavljanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, nekaj manj pa na splošne pravice pacientov. Kje so v letu 2012 imeli potrošniki največ težav potrošnikov: • z (do)plačevanjem zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev ter doplačevanjem zdraviliškega zdravljenja kot pravice iz zdravstvenega zavarovanja, • z dostopnostjo specialistov, z okulisti in optiki, • še vedno je veliko vprašanj v zvezi z reševanjem pritožb zaradi nekakovostno opravljenih storitev pri različnih izvajalcih zdravstvenih storitev ali pri dobaviteljih medicinsko tehničnih pripomočkov, • narašča tudi število pacientov, ki se želijo prepričati glede obsega pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, saj pri ponudnikih zdravstvenih storitev večkrat dobijo nepopolne, včasih tudi nepravilne informacije. Ugotavljamo, da postajajo uporabniki vedno bolj osveščeni ter zahtevajo transparentnost zdravstvenega sistema. Glede na navedeno je še toliko bolj pomembno, da imajo uporabniki zagotovljeno stalno, neodvisno in strokovno pomoč pri uveljavljanju svojih pravic v zdravstvu. V sodelovanju z mestno občino Ljubljana in ZZZS smo organizirali tudi predavanja o uveljavljanju pravice do pripomočka za vid v praksi s svetovanjem potrošnikom pri njihovih konkretnih težavah pri uveljavljanju pravice v praksi.

35


LETNO POROČILO ZPS 2012

2.6.

Dejavnost Evropskega potrošniškega centra v letu 2012 V letu 2012 smo v okviru EPC pomagali 868 potrošnikom. Spletno mesto www.epc. si je obiskalo več kot 15.500 potrošnikov. Sodelovali smo pri pripravi 131 prispevkov v različnih tiskanih medijih, na spletu, radiu in televiziji. Na različnih sejemskih in drugih prireditvah ter na informacijskih točkah smo 12 - krat predstavili naše delo in pravice potrošnikov v EU. Pripravili smo 5 predavanj o pravicah potrošnikov v EU za različne starostne skupine potrošnikov od osnovnošolcev do upokojencev. Izdali smo 3 nove priročnike za potrošnike. Sodelovali smo v 3 skupnih projektih mreže ECC-Net v zvezi s spletnim nakupovanjem, evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti ter v zvezi s cenami in ponudbo na evropskih smučiščih. Pripravili smo tudi nov izobraževalni video za potrošnike. Svetovanje in pomoč potrošnikom pri razreševanju težav s ponudniki blaga in storitev je poleg ozaveščanja potrošnikov o njihovih potrošniških pravicah glavna naloga EPC ter Mreže Evropskih potrošniških centrov (ECC -Net). Vse storitve EPC in mreže ECC -Net so za potrošnike brezplačne. V letu 2012 so imeli potrošniki, ki so iskali pomoč na EPC, največ težav z nemškimi ponudniki blaga in storitev, sledijo ponudniki iz Nemčije, Velike Britanije ter Italije. EPC pa je v preteklem letu obravnaval največ pritožb potrošnikov, ki so se nanašale na njihove kršitve pravic kot letalskih potnikov in na težave pri spletnem nakupovanju. Potrošniki so se pri spletnem nakupovanju največkrat soočili s težavo, da naročeno in plačano blago ni bilo dostavljeno. Veliko težav so imeli potrošniki tudi z uveljavljanjem pravic iz naslova stvarne napake in garancije. Reklamacijske zahtevke so trgovci reševali prepočasi, veliko je bilo težav z uveljavljanjem t.i. evropske garancije. Kot v preteklem obdobju, so imeli potrošniki tudi lani veliko težav z uveljavljam pravic letalskih potnikov. V letu 2012 seje povečal delež uspešno rešenih zadev, ki je v tem letu skoraj 70 odstoten. EPC osvešča, izobražuje ter obvešča potrošnike tudi prek svojih spletnih strani www.epc. si. Vsebine na spletni strani so pripravljene v slovenščini in angleščini. Spletne strani redno ažuriramo in dopolnjujemo z novimi vsebinami.

36


2.6.

V reviji za potrošnike VIP ima EPC že vse od svoje ustanovitev leta 2006 redno rubriko, ki smo jo tudi v preteklem letu zapolnjevali z zanimivimi vsebinami o čezmejnem nakupovanju. Za potrošnike smo pripravili tri nove brezplačne priročnike: • z napotki za potrošnike, ki se odpravljajo na potovanje znotraj EU, • z napotki v zvezi s spletnim nakupovanjem ter • z napotki ko potrošnik kupi izdelek z napako. Nadaljevali smo tudi s promocijo centra preko info točk na različnih sejemskih prireditvah ter sodelovali v skupnih projektih mreže ECC -Net.

37


LETNO POROČILO ZPS 2012

3. TESTIRAMO

38

3.1.

PRIMERJALNO TESTIRANJE

3.2. VIP TEST

40 42


39


LETNO POROČILO ZPS 2012

Osnovni namen primerjalnega testiranja kakovosti izdelkov in storitev je izboljšati kakovost izdelkov in storitev na trgu, saj z rezultati potrošnikom ponujamo neodvisne, objektivne informacije, s čimer jim nudimo kakovostno osnovo za modre in premišljene nakupne odločitve.

3.1.

Primerjalno testiranje Primerjalno potrošniško testiranje je posebna oblika tržnega pregleda in preverjanja kakovosti izdelkov in storitev na trgu, ki ga v interesu potrošnikov opravlja ZPS kot neodvisna potrošniška organizacija. Testiranja potekajo neodvisno od ponudnikov blaga in storitev, izdelki so kupljeni anonimno na način kot kupuje običajen potrošnik, prav tako se anonimno preverjajo storitve. Primerjalne teste izvajajo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (MIPOR) in ZPS v sodelovanju z neodvisnimi zunanjimi inštitucijami (laboratoriji, razvojnimi in raziskovalnimi inštituti). Potrošniške organizacije vedno večji del testiranja izvajamo skupaj, v okviru mednarodne potrošniške organizacije za izvajanje potrošniških primerjalnih testov in raziskav - ICRT (International Consumers Research and Testing). ICRT združuje 43 potrošniških organizacij iz Evrope, ZDA, Avstralije, Azije. Z mednarodnim povezovanjem potrošniških organizacij članom ZPS oz. slovenskim potrošnikom omogočamo dostop do bistveno večjega števila testov, kot če bi vsa testiranja izvajali sami, saj so stroški testiranja izjemno visoki. V reviji VIP smo v letu 2012 objavili 45 testov izdelkov in storitev (med njimi 7 mini testov). Med 45 objavljenimi testi je tudi 9 domačih testov (od tega 5 mini testov): • Fotoknjige • pralne kroglice • paštete iz piščančjega in kokošjega mesa • topljeni trikotni siri, • Nicer dicer plus- mini test • Sončna očala - mini test • margarine za peko - mini test • vitaminsko-mineralna prehranska dopolnila- mini test • probiotična prehranska dopolnila - mini test Posebej bi izpostavili test pralnih kroglic, pri katerem je MIPOR prvič sodeloval kot vodilna organizacija, prav tako smo lani pri nas izvedli tudi test tekaških jaken. Pri obeh testih sta aktivno sodelovali še češka in švedska potrošniška organizacija, rezultate pa so povzeli tudi pri nekaterih drugih organizacijah, članicah ICRT.

40


3.1.

V letu 2012 smo v reviji VIP in na spletni strani www.zps.si objavili 38 primerjalnih potrošniških testov in sedem mini testov: Področje

Avdio, video, foto

Izdelki na testu fotoknjige digitalni fotoaparati ploski televizorji predvajalniki MP3

Avto, oprema, prevoz, promet

letne pnevmatike zimske pnevmatike navigacijske naprave zanesljivost avtomobilov – mini test preizkusni trki Euro NCAP – mini test

Dom, vrt

pralni stroji pralne kroglice ponve z oblogam pomivalni stroji baterijski in udarni vrtalniki visokotlačni čistilniki električni ročni mešalniki sušilni stroji kombinirani hladilno zamrzovalni aparati sesalniki aparati za peko kruha sevalna in indukcijska kuhališča Nicer dicer plus – mini test

Higiena, kozmetika, tekstil

Prehrana, zdravje

obarvane kreme za obraz ženski brivniki kreme za sončenje maskare sredstva za nego telesa laki za nohte paštete iz piščančjega in kokošjega mesa topljeni trikotni siri, margarine za peko - mini test vitaminsko-mineralna prehranska dopolnila- mini test probiotična prehranska dopolnila - mini test

41


LETNO POROČILO ZPS 2012

3.2.

Področje

Izdelki na testu

Računalnik, telefon

večfunkcijske naprave tablični računalniki pametni telefoni protivirusni programi kartuše za tiskalnike –mini test

Otrok

avtomobilski varnostni sedeži zložljivi otroški vozički

Šport in prosti čas

tekaške smuči smučarski čevlji smučarske čelade kolesarske čelade za otroke in odrasle Sončna očala - mini test

Znak kakovosti VIP Test Znak VIP Test pomaga slovenskemu potrošniku pri izbiri kakovostnih in trajnostno naravnanih izdelkov. Znak ponuja objektivne informacije o kakovosti izdelkov, trgovcem in proizvajalcem pa preprečuje, da bi na zavajajoč način interpretirali informacije in rezultate testa. Seznam označenih izdelkov z znakom VIP Test je na spletni strani www.zps.si. Informacije o znaku VIP Test vključujemo tudi v komuniciranje preko družbenih omrežij Facebook in Twitter, na Facebooku pa objavljamo tudi fotografije izdelkov z znakom. Na sedežu MIPOR-ja potekajo redni mesečni sestanki, na katerih predstavljamo glavne značilnosti primerjalnih testiranj izdelkov in storitev, značilnosti in rezultate testov vključene v zadnjo izdajo VIP-a ter pogoje in načine uporabe znaka VIP Test. Znak VIP Test podeljujemo od leta 2009. Med leti 2009 in 2012 se je za znak VIP TEST odločilo 79 proizvajalcev oz ponudnikov, spodaj pa so našteti tisti izdelki/blagovne znamke, ki so se znak, na podlagi dobrih rezultatov, odločili v letu 2012:

• Pralni stroj: AEG-Electrolux L75280FL, AEG L88489FL, LG F1480QDS • Električna zobna ščetka: Braun Oral B Triumph 5000, Braun Oral Professional Care 500, Braun Oral Plusonic Smartseries 42


• Skrito vgradni pomivalni stroj: Bosch SMV43M10EU •V isokotlačni čistilnik: Kärcher K 3.550 T 250 • Navigacijska naprava: TomTom Start 25 •Ž enski brivnik z izmenljivo glavo: M-Lady Blue Lagoon 6 •K ombinirani hladilnik: Bosch KGE36AI40 • Topljeni sir za mazanje: S budget •S ušilni stroj s toplotno črpalko: Bosch WTW86563BY • Fotoknjiga: CeWe Fotkonjiga s trdimi platnicami A4, Hofer •S esalnik: Bosch BSGL31232, HOOVER TPP 2321 Pure Power Allergy care •A parat za peko kruha: Gorenje BM 900 Al • Losjon za telo: Neutrogena Norveška formula, losjon za globinsko vlaženje

43


LETNO POROČILO ZPS 2012

4. IZOBRAŽUJEMO

44


45


LETNO POROČILO ZPS 2010 2012

Strokovnjaki ZPS sodelujejo s številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami, društvi ipd., kjer predavajo in ozaveščajo o temah, ki zanimajo ne le potrošnike temveč tudi druge interesne skupine ter strokovno javnost. Kot strokovna pomoč sodelujemo tudi pri izdelavi diplomskih in mentorskih nalog študentom z različnih slovenskih fakultet, v omenjenem obsegu pa ponujamo tudi možnost izvajanja strokovne prakse. Tako vsako leto prejmemo številna povabila na predavanja, okrogle mize, posvete, delavnice na temo varstva pravic potrošnikov, vedno več pozornosti pa se namenja tudi prehrani in trajnostni potrošnji. Predvsem prehrana je področje, ki zanima prav vsakogar, informacij pa osveščenim potrošnikom vedno primanjkuje. V letu 2012 smo se odzvali na številna povabila, v nadaljevanju jih omenjamo le peščico, celovit pregled pa vam je na razpolago v razpredelnici na koncu poročila: • V eš kaj ješ – kakovost hrane na slovenskih policah; • Informiranje potrošnikov o živilih – nova zakonodaja; • E ko –bio greenwashing •A ditivi v naši prehrani • Z dravstvene trditve in prehranska dopolnila • V zgoja potrošnika … Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami V letu 2012 smo izvedli vrsto izobraževanj na temo hrana in prehrana kot tudi izobraževanj na vedno aktualne teme s področja pravic potrošnikov, financ…(Center za poklicno izobraževanje, Fakulteta za družbene vede, Biotehniška fakulteta, Centralna tehniška knjižnica, Univerza v Mariboru v tednu zdravja in pri izobraževanju učiteljev strokovnih predmetov, Karierni center Univerze v Ljubljani…). Strokovnjaki ZPS so predavali tako učiteljem, učencem, dijakom, profesorjem kot študentom. Med predavanji tako prvim kot drugim bi izpostavili: •P redavanje profesorjem srednje šole na temo Označevanje in preizkušanje kakovosti tekstila, •P redavanje učiteljem v srednjih šolah na temo Aparati za nego tekstila in Varnost igrač; •P redavanje učiteljem o osnovah označevanja živil v okviru Center RS za poklicno izobraževanje • Izobraževanje dijakov Gimnazije Brežice o osebnih financah •P redavanje študentom in drugim obiskovalcem Centralne tehnične knjižnice na temo »Eko –bio greenwashing« in »Aditivi v naši prehrani« •P redavanje učiteljem strokovnih ved o novi zakonodaji na področju informiranja potrošnikov o živilih

46


• Predavanje o potrošniško primerjalnem testiranju mleka iz mlekomata v okviru mednarodne strokovne konference »TRENDI IN IZZIVI V ŽIVILSTVU, PREHRANI, GOSTINSTVU IN TURIZMU«… V letu 2012 smo tudi sodelovali kot zunanja strokovna pomoč,v obliki mentorstva, dijakinjama pri izdelavi raziskovalne naloge na Gimnaziji Šentvid na temo parabeni. Izvedli pa smo tudi posamezna izobraževanja na druge aktualne teme, kot na primer izvedba delavnice za lekarnarje in distributerje na temo »Zdravstvene trditve in prehranska dopolnila« ali predavanje za podjetja o pravicah potrošnikov na konkretnem področju »Odgovornost trgovskih podjetij pri prodaji strojev, naprav in opreme« oziroma izvedba izobraževanja o neodvisnem finančnem svetovanju za finančne svetovalce. Predavanja in predstavitve na sejemskih dogodkih Vsako leto se ZPS predstavi na ključnih sejemskih dogodkih. Na sejmih Otroški Bazar, Festival za 3. Življenjsko obdobje, Narava in zdravje..., kjer smo v preteklosti poskrbeli tudi za predavanja o aktualnih temah, v 2012 pa smo se usmerili v predstavitve aktualnih vsebin na samem razstavnem prostoru ZPS. Zainteresiranim potrošnikom smo ponudili predstavitve izbranih tem, vsebin, brošur (npr. „Aditivi“, „Morski datlji, ne hvala!“ prehranski semaforček). Izobraževanja na mednarodni ravni Predstavniki ZPS so bili tudi v letu 2012 zaradi bogatih izkušenj tako v Sloveniji kot zaradi poznavanja mednarodnih potrošniških organizacij, vabljeni na predavanja v tujino, predvsem v države, kjer si varstvo pravic potrošnikov šele utira svojo pot. Tako smo na primer v Beogradu izvedli predavanja na temo »Safeness is delicious«, torej predavanje o sistemu varnosti hrane strokovni javnosti. V Bitoli pa smo sodelovali pri izvedbi dogodka »EU Accession Training Macedonia Workshop 6«, ki je potekal v obliki tridnevne delavnica za makedonske nevladne organizacije o varovanja zdravja in interesov potrošnikov, posebej je bila vsebina usmerjena na temo hrana, prehrana in okolje. So pa strokovnjaki ZPS izvajali tudi izobraževanja v okviru krovne potrošniške organizacije BEUC. Tako je npr. v okviru TRACE delavnice potekalo predavanja z naslovom „CAMPAIGNING IN NEW MEDIA (GOOD) PRACTICE, Slovenian Consumers` Organization“, v okviru katerega je bila predstavljena dobra praksa ZPS. Za evropske potrošniške organizacije pa smo v okviru BEUCa izvedli izobraževanja o primerjalnikih cen. Strokovnjaki ZPS so bili torej vedno dobrodošli predavatelji na številnih, za potrošnike pomembnih področjih, saj se v kriznih časih potrošniki pogosteje zavejo pomena in nujnosti spoštovanja njihovih pravic kot potrošnikov s strani ponudnikov storitev in izdelkov ter potrebe po uveljavljanju le teh z njihove strani.

47


LETNO POROČILO ZPS 2011 2012

5. ZASTOPAMO

5.1. ZASTOPANJE NA PODROČJU PREHRANE IN TRAJNOSTNE POTROŠNJE

5.2. ZASTOPANJE NA FINANČNEM PODROČJU

5.3. ZASTOPANJE NA PODROČJU VARNOSTI IZDELKOV

5.4.

SODELOVANJE S PARLAMENTARNIMI ODBORI IN MINISTRSTVI IN VLADO R SLOVENIJE

5.5. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

5.6. Sodelovanje s strokovno javnostjo

48

50

50

51 52 53

53


49


LETNO POROČILO ZPS 2012

Interese potrošnikov zastopamo na različnih področjih oz. nivojih od oblikovanja stališč, predlogov do sooblikovanja zakonodaje in politike s področja varstva potrošnikov.

5.1.

Zastopanje na področju prehrane in trajnostne potrošnje Strokovnjaki ZPS s področja prehrane in trajnostne potrošnje aktivno sodelujejo na sestankih državnih komisij, odborov, posvetovalnih teles oz. na konferencah in seminarjih. V letu 2012 smo zastopali interese potrošnikov na številnih področjih - zelo aktivno smo sodelovali v delovni skupini za omejevanje oglaševanja nezdrave hrane otrokom, ki je bila ustanovljena s strani Ministrstva za zdravje, saj se zavedamo, da so zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo dobra popotnica za zdrave prehranjevalne navade v odrasli dobi. Sodelovali smo tudi v številnih drugih posvetovalnih državnih organih, kot so: • Svet za oljkarstvo, • Nadzorna odbora PRP in PRP-ribištvo • Delovna skupina za trditve in nova živila Ministrstva za kmetijstvo in okolje, • Delovna skupina za omejevanje trženja nezdrave hrane otrokom pri Ministrstvu za zdravje, • Delovna skupina za preoblikovanje živil pri Ministrstvu za zdravje • Komisija za embalažo kot odpadek • Vladna komisija za kemijsko varnost…, • interese slovenskega potrošnika pa smo zastopali tudi na področjih kot so razvoj podeželja, certificiranje, • monitoring pesticidov, ohranjanje čistih in zdravih voda…

5.2.

Zastopanje na finančnem področju Na nacionalni ravni ZPS na področju nadzora trga finančnih storitev svoja stališča posreduje nadzorniku trga bančnih storitev, torej Banki Slovenije in Agenciji za zavarovalni nadzor. V rednem kontaktu o novostih na bančnem trgu in stališčih do njih pa smo tudi z Združenjem bank Slovenije ZBS. Prav tako smo Ministrstvu za finance poslali predloge potrebnih ukrepov za reševanje problemov potrošnikov, ki imajo probleme pri odplačevanju kreditov.

50


5.2.

Ocenjujemo, da smo na področju finančnih storitev v interesu potrošnikov prispevali k: • Povečanju obsega neodvisnih informacij o izbranih finančnih storitvah in njihovi primernosti za doseganje osebnih ciljev ter njihovih pravicah in obveznostih na tem področju, • Lažji izbiri ponudnikov, ki so najugodnejši za specifične potrebe potrošnikov, • Z informativnimi materiali smo prispevali k povečanju transparentnosti trga in s tem pozitivno vplivali na konkurenco, • Opozorili na škodljive prakse na trgu zavarovanj in naložb, • Opozorili smo na kršitve določil Zakona o potrošniških kreditih, • Zavzemali smo se za reševanje problemov finančno ranljivih potrošnikov.

5.3.

Zastopanje na področju varnosti izdelkov Stališča potrošnikov in potrošniških organizacij zastopamo v Odborih pri različnih ministrstvih: • Posvetovalni odbor za področje splošne varnosti proizvodov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo • Odbor in Svet za električno varnost pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo • Delovna skupina LVD (Low Voltage Directive) pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo • Delovna skupina za področje osebne varovalne opreme pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo • Odbor za spremljanje zakonodaje na področju tekstila in usnja pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, • Komisija za embalažo in odpadno embalažo pri Ministrstvu za Okolje in prostor Letos smo imeli v povprečju enega do dva delovna sestanka na vsakem področju. O tekočem dogajanju na ravni EU in v Sloveniji in o novih ali spremenjenih aktih pa so nas predstavniki z ministrstev tudi sproti obveščali po elektronski pošti in tako omogočili sprotno izmenjavo mnenj oziroma posredovanje pripomb. O pomembnih spremembah smo potrošnike seznanjali preko spletne strain www.zps.si. Vzpostavljeno je tudi sodelovanje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST). Od decembra leta 2009 deluje Odbor za sodelovanje potrošnikov pri standardizaciji, kjer ima ZPS svojega predstavnika. SIST se občasno sestane, na sestankih pa se člani seznanjijo z aktualnimi mednarodnimi dogajanji in dogajanji na ravni EU v zvezi z novimi standardi, prenovami in razpravami. Predstavniki SIST-a člane Odbora sproti obveščajo po elektronski pošti.

51


LETNO POROČILO ZPS 2012

5.4.

Sodelovanje s parlamentarnimi odbori in ministrstvi in vlado R Slovenije Naša organizacija kot nacionalna potrošniška organizacija sodeluje z Državnim zborom RS in posameznimi parlamentarnimi odbori ter vladnimi delovnimi komisijami na različnih področjih varstva potrošnikov, s ciljem zastopanja slovenskih potrošnikov pri uveljavljanju njihovih interesov. ZPS je večkrat tudi opozorila na prešibko sodelovanje ministrstev s civilno družbo pri pripravi nacionalnih predpisov in stališč k evropski zakonodaji. Sodelovali smo v javnih obravnavah sprememb zakonodaje s področja potrošniškega prava. Pripravili smo pripombe k: • predlogu sprememb Zakona o elektronskih komunikacijah, • predlogu sprememb Energetskega zakona, • predlogu sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma Stališča potrošnikov in potrošniških organizacij zastopamo tudi v/na: • Svetu za alternativno reševanje sporov (posvetovalno telo ministra za pravosodje in javno upravo) • Oglaševalskem razsodišču Slovenske oglaševalske zbornice • Sosvetu za statistiko cen • Odboru za električno varnost pri MGRT • posvetovalni sestanki na APEKu.

52


5.5.

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami ZPS dobro sodeluje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami z različnih področij – okolje, prehrana, zdravstvo. Predstavnica ZPS je članica Sveta CNVOS.

5.6.

Sodelovanje s strokovno javnostjo Z Združenjem bank Slovenije redno sodelujemo na področju izmenjave informacij o novostih na bančnem trgu in stališčih do njih, vzpostavili smo tudi sodelovanje z Zvezo društev upokojencev na področju prenosa informacij, vsebin, ki lahko upokojencem pomagajo prihraniti pri nakupu vsakdanjih dobrin, poslovanju z banko … Odzivamo se tudi na povabila strokovnih združenj v primerih, ko ocenimo, da s svojim sodelovanjem lahko prispevamo k ozaveščenosti o problematiki s področja varstva pravic potrošnikov. Odzvali smo npr. na povabilo farmacevtom, kjer smo predavali na temo prehranskih dopolnil, in na povabilo finančnih svetovalcev, kjer smo predavali o neodvisnem finančnem svetovanju.

53


LETNO POROČILO ZPS 2012

6. DELUJEMO MEDNARODNO

6.1. BEUC

56

6.3.

SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO

59

6.5. TRANS ATLANTIC CONSUMER DIALOGUE TACD

60

6.2. ANEC 6.4.

CONSUMERS INTERNATIONAL (CI)

6.6. EFSA

6.7. EBA

6.8. SODELOVANJE V SKUPNIH PROJEKTIH MREŽE ECC-NET

6.9. SEZNAM SESTANKOV, DELOVNIH SREČANJ, IZOBRAŽEVANJ IN PREDAVANJ, KI SO JIH V LETU 2012 OPRAVILI SODELAVCI ZPS

54

58

60

60

61 61 62


LETNO POROČILO ZPS 2012

Sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in na mednarodnih dogodkih, delujemo v odborih in posvetovalnih telesih DG Sanco in DG Trade, smo člani mednarodne neprofitne organizacije za izvajanje potrošniških testiranj ICRT, evropske potrošniške organizacije BEUC, in svetovne potrošniške organizacije Consumers International – CI, zastopamo slovenske potrošnike v evropski organizaciji za zastopanje potrošnikov v procesih standardizacije (ANEC), aktivni pa smo tudi v Trans Atlantskem dialogu potrošnikov (TACD).

6.1.

BEUC ZPS je tudi v letu 2012 skozi vse leto zelo tesno sodelovala z Evropsko potrošniško organizacijo. Že osem let je v vodstvu BEUC (Executives), ki vodi in usmerja delo organizacije tudi ZPS. V BEUCu, ki združuje 39 vodilnih evropskih potrošniških organizacij, in ki je letos praznoval 50 letnico delovanja, je ZPS s svojo predsednico Kutinovo, edina organizacija iz Centralne in srednje Evrope oz. iz „novih članic, ki je kontinuirano (že četrtič), prisotna v vodstvu organizacije. Executives se sestaja šestkrat letno (januarja, marca, maja, julija, septembra in novembra). Članstvo in aktivnosti v BEUC postajajo za ZPS vedno bolj pomembne, saj se v Bruslju sprejema že več kot 85 % zakonodaje s področja varstva potrošnikov. Program dela BEUC vključuje osem nosilnih tem: • POTROŠNIŠKE POGODBE • SKUPINSKE TOŽBE • HRANA • VARNOST POTROŠNIKOV • ENERGIJA IN TRAJNOST • FINANČNE STORITVE • ZDRAVJE • DIGITALNI SVET Na naši spletni strani smo objavili številne pobude, sporočila za javnost ter kampanje v katerih je ZPS sodelovala pod okriljem BEUCa: • Konec zavajanja z znanstveno neutemeljenimi zdravstvenimi trditvami; • Varnejši, učinkovitejši in inovativnejši medicinski pripomočki; • Obvezno zmanjševanje emisij CO2 pri avtomobilih; • Enostavni bančni računi – lažje življenje za milijone potrošnikov v EU; • ACTA zavrnjena; • Rdeč karton za drese Eura 2012; • Potrošniška agenda – potrošniki (končno!) v središču pozornosti; • Zdravstvene trditve na živilih – drži le vsaka peta; • Gostovanje v EU cenejše, nekaj pasti še ostaja; • ZPS opozarja Apple na kršitev slovenske zakonodaje.

56

Z BEUCom smo sodelovali na vseh ključnih področjih, ki se urejajo na ravni EU, čeprav ZPS nima zagotovljenega financiranja za aktivno sodelovanje pri oblikovanju potrošniške politike na naštetih področjih in rednega spremljanje predpisov. BEUC in prehrambni strokovnjaki ZPS na primer redno sodelujemo pri pripravi stališč za zakonodajo ( EP, EU komisija) in si izmenjujemo tako podatke kot tudi rezultate raziskav in različne zakonodajne prakse.


6.1.

PREHRANA IN TRAJNOSTNA POTROŠNJA Kot člani BEUC-a smo nadaljevali z aktivnostmi, zastavljenimi v preteklem letu. Sodelovali smo pri oblikovanju stališča za EU komisijo o merilih in kriterijih za profiliranje živil v okviru Uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah. Preučevali smo amandmaje in sklepe komisij EU parlamenta o predlogu Uredbe o informiranju potrošnikov, slovenske EU poslance pa smo seznanili z našimi stališči o določenih členih predloga Uredbe o informiranju potrošnikov. Aktivno smo sodelovali kot člani v skupini za prehrano (Food Oficer), ZPS pa še naprej sodeluje tudi z oddelkom za Okolje in varnost pri BEUC-u (Environment & Safety Departement), ki si v tesnem sodelovanju z ANEC-om (Evropsko organizacijo za zastopanje interesov potrošnikov v standardizaciji) prizadeva za upoštevanje pomembnih stališč potrošnikov pri spremembah in uveljavljanju evropske zakonodaje in spreminjanju ustreznih standardov ter sprejemanju novih. V letošnjem letu so bile še vedno aktualne vsebine, ki smo jih večinoma omenili že v preteklem letu: • varnost hrane, • varnost igrač in izdelkov za otroke, • revizija GPSD, • ognjevarna zaščita tekstila in varnost zgradb, • »eko« označevanje (eco-labelling), • energijska nalepka, • dimetilfumarat v usnjenih izdelkih, • samougasljive cigarete, • širitev seznama nevarnih kemikalij, • kemikalije v kozmetičnih izdelkih in • nanomateriali ter nanotehnologija. ZPS se skupaj z BEUCom in ANECom aktivno vključuje v lobiranje. POTROŠNIŠKE POGODBE Pravna služba ZPS pripravlja predloge in se aktivno udeležuje sestankov pri Evropski potrošniški organizaciji BEUC na temo kolektivnega uveljavljanja pravic (collective redress), nove direktive o pravicah potrošnikov (Consumer Contractual Rights), revizije direktive o paketnem potovanju, uredbe o pravicah letalskih potnikov, novega evropskega prodajnega prava …. Predstavnica ZPS se je junija 2012 v okviru Evropskega trajnostnega energetskega tedna udeležila tudi dveh konferenc, na katerih se je razpravljalo o prioritetah potrošnikov na energetskem področju in z vprašanjem, kako zagotoviti, da bi bil energetski trg prijaznejši do potrošnikov.

57


LETNO POROČILO ZPS 2010 2012

6.1.

6.2.

FINANČNE STORITVE ZPS aktivno sodeluje v postopkih sprejemanja potrošniške zakonodaje na evropski ravni. Problematika finančnih storitev je na splošno prisotna tudi v ostalih članicah EU, zato pri ZPS redno izmenjujemo izkušnje s potrošniškimi organizacijami drugih držav članic in aktivno sodelujemo z BEUC-om pri oblikovanju iniciativ na evropski ravni. ZPS je članica dveh stalnih ekspertnih skupin pri BEUC-u, ki koordinirata in izvajata zastopanje interesov potrošnikov na EU ravni: FinancialExpertsGroup in InvestmentExpertsGroup. Težišča našega dela v okviru teh organizacij so bila nova evropska zakonodaja na področju naložb (direktiva MIFID), hipotekarnih kreditov, enotno območje plačil v evrih SEPA ter transparentnost in mobilnost potrošnikov na trgu bančnih računov.

ANEC Evropska organizacija za zastopanje interesov potrošnikov na ravni EU na področju standardizacije in certificiranja je bila ustanovljena 1995. Zveza potrošnikov Slovenije v ANECu zastopa interese slovenskih potrošnikov. ANEC aktivno deluje s standardizacijskimi organi v EU in na mednarodnem nivoju pri nastajanju, spreminjanju in razvoju standardov. Predstavniki ANECa so aktivni v več kot 60 delovnih telesih, v tehničnih odborih organov za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI) in v več kot 150 telesih na nacionalni ravni.

58


6.3.

Sodelovanje z Evropsko komisijo DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV DG SANCO EUROPEAN CONSUMER CONSULTATIVE GROUP (ECCG) Je posvetovalno telo DG Sanco, v katerega sta imenovana predstavnik potrošnikov države članice EU in njegov namestnik. Sestanki na različne teme potrošniške politike so štirikrat letno. Slovenske potrošnike zastopata Breda Kutin, ki je članica ECCG- European Consumer Consultative Group, nadomestna članica je odvetnica ZPS Živa Drol Novak. V okviru ECCG so ustanovljene ekspertne skupine z namenom poglobljene obravnave in usklajevanja stališč na posebej pomembnih področjih varstva potrošnikov. • ECCG – Podskupina za elektriko (Subgrup on electricity) Pravnica ZPS se je tudi v letu 2012 udeležila sestankov podskupine za elektriko v Bruslju, kjer so se dotaknili vedno aktualnih tem: transparentnost cen, ranljivi odjemalci, energetski trg v prihodnosti, zasebnost in varnost. • ECCG - podskupina za konkurenco (Subgroup on Competition) ZPS prav tako sodeluje v ekspertni skupini ECCG-Subgroup on Competition, ki deluje v okviru DG Sanca pri Evropski komisiji, s ciljem izboljšanja dialoga med potrošniškimi organizacijami, nacionalnimi regulatorji in Evropsko komisijo na področju varstva konkurence, o problematiki konkurence za potrošnike in novi zakonodaji varstva konkurence v EU. Trenutno težišče dejavnosti je zakonodaja o skupinskih tožbah in zagotavljanje preglednosti trga storitev za potrošnike s strani potrošniških organizacij. Stakeholder Dialogue Group- posvetovalno telo DG Sanca z deležniki, ki so aktivni na področju potrošniške politike. Sestavlja jo 20 posameznikov iz EU, ki prihajajo iz akademskih krogov, gospodarstva in nevladnega sektorja, ki svetujejo Generalni direktorici/ prej direktorju.

59


LETNO POROČILO ZPS 2012

6.4.

Consumers International (CI) Z mednarodno potrošniško organizacijo Consumers Internationational smo sodelovali pri kampanji Consumers for Fair Financial Services. Ker dolgoročna stabilnost finančnih trgov brez boljšega varstva potrošnikov ni realna in varstvo potrošnikov prav tako ne sme ostati zgolj nacionalni problem, saj je svetovna kriza pokazala, da dogodki v eni državi hitro povzročijo tudi resne posledice v drugih državah, smo se odločili za skupen nastop. CI in prehrambni strokovnjaki ZPS redno sodelujemo pri pripravi stališč za zakonodajo ( EP, EU komisija) in si izmenjujemo tako podatke kot tudi rezultate raziskav in različne zakonodajne prakse.

6.5.

Trans Atlantic Consumer Dialogue TACD Čezatlantski dialog potrošnikov (TACD) je forum potrošniških organizacij iz ZDA in EU, ki pripravljajo skupna priporočila o potrošniški politiki vlad ZDA in Evropske unije za upoštevanje interesov potrošnikov pri oblikovanju politik v EU in ZDA. Aktiven je od septembra 1998, ko se je na ustanovni seji v Washingtonu zbralo več kot 60 predstavnikov potrošniških organizacij iz ZDA in EU. TACD redno objavlja stališča in priporočila na področju hrane, informacijske družbe, intelektualne lastnine, mednarodnih trgovinskih vprašanjih in finančnih storitev. Predsednica ZPS se je udeležila rednega letnega srečanja junija 2012 v Washingtonu. Razprave na rednem letnem srečanju so tako kot v preteklosti potekale na temo informacijske družbe, finančnih storitev in prehranske politike, avtorskih pravic ter nanotehnologoije z vidika varstva potrošnikov na obeh straneh Atlantika.

6.6.

EFSA EFSA je neodvisna evropska agencija za varnost hrane, ki se financira iz proračuna EU, vendar deluje ločeno od Evropske komisije, Evropskega parlamenta in držav članic EU. Strokovnjakinja ZPS za področje prehrane je tudi v letu 2012 aktivno sodelovala v skupini Stakeholders Consultative Group on Emerging Risks.

60


6.7.

EBA EBA je nadzornik trga bančnih storitev v EU. Predstavnik ZPS, kot predstavnik potrošniških organizacij iz EU, je član posvetovalne skupine Banking Stakeholder Group, s katero se EBA posvetuje o potrebnih ukrepih za reševanje finančne krize in pri pripravi regulativnih in drugih iniciativ. Med naloge posvetovalne skupine, ki se sestaja štirikrat letno, spada tudi varstvo potrošnikov, težišče delovanja pa je na kreditnih trgih in zadolževanju potrošnikov.

6.8.

Sodelovanje v skupnih projektih mreže ECC-Net Evropski potrošniški center je v letu 2012 sodeloval v treh skupnih projektih mreže ECC-Net v zvezi s spletnim nakupovanjem, evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti ter v zvezi s cenami in ponudbo na evropskih smučiščih. O vseh treh skupnih projektih je mreža ECC-Net izdala poročilo. Predvsem tretje poročilo je bilo zanimivo tudi za širšo javnost, saj je potrošnikom – smučarjem podalo vrsto koristnih informacij o smučarskih centrih širom Evrope, od cen smučarskih vozovnic do ob-smučarske ponudbe. Pregled sestankov, delovnih srečanj in izobraževanj, ki so jih v letu 2012 opravili sodelavci MIPOR/ZPS

61


LETNO POROČILO ZPS 2012

Seznam sestankov, delovnih srečanj, izobraževanj in predavanj, ki so jih v letu 2012 opravili sodelavci ZPS 6.9.

Datum JAN

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

12.1.

Ljubljana

19.1. 20.1.

Ljubljana Ljubljana

Posvet v okviru Združenja bank Slovenije o problemih in možnih izboljšavah postopka o zamenjavi banke Pasivna udeležba Na delovnem sestanku smo obravnavali zdravstvene trditve.

25.1.

Bruselj

27.1.

Bruselj

31.1.

Ljubljana

Posvet o delovanju postopka o zamenjavi banke Zdravstvene trditve 2012 4. sestanek delovne skupine za trditve in nova živila, MKO Redni sestanek delovne skupine CoJef Redni sestanek vodstva/ Executives BEUC Prihodnost marketinga – prilagajanje in poenostavitev

Predstavitev različnih tem iz področja, kaj lahko pričakujemo, da bo na področju marketinga ključno v letu 2012.

FEB 7.-8.2.

London

Banking Stakeholder Group

8.2.

Bruselj

Redni sestanek Beuc

16.2.

Bruselj

Priprava izobraževanja o primerjalnikih cen

21.-22.2.

Bruselj

Priprava izobraževanja o finančnem svetovanju

28.2.

Ljubljana

Sestanek delovne skupine za preoblikovanje živil pri Ministrstvu za zdravje

7.3.

Ljubljana

7.3.

Bruselj

8.3.

Bruselj

13.-14.3.

Bruselj

Posvet o finančnem izobraževanju Sestanek EFSA Steakeholders Consultative Group on Emerging Risks, 5th meeting Redni sestanek delovne skupine CoJef Trace New Media Course

21.3.

Kranjska Gora

22.3.

Bruselj

Predstavljanje interesov potrošnikov v okviru delovne skupine pri Evropskem bančnem regulatorju EBA EU Parlament, hearing on Consumer Protection Programe 2014.2020 Posvet trenerjev pred izvedbo izobraževanja o primerjalnikih cen za potrošniške organizacije Posvet trenerjev pred izvedbo izobraževanja neodvisnih finančnih svetovalcev Dogajanje v EU ter okvir, ki ga podpira SLO

MAR

29.-30.

30.3.

62

SIR IKT

Posvet deležnikov o stanju na področju finančnega izobraževanja Na delovnem sestanku smo obravnavali potencialno možna tveganja za zdravje ljudi.

Kot predavateljica sodelovala na BEUC TRACE izobraževanju Konferenca, ki jo organizira ARNES. Predavanja o razvoju in uporabi družabnih omrežij.

Redni sestanek vodstva/ Executives BEUC Luxembourg Consumer rights campaign Aktivno sodelovanje na delovnem in Romania sestanku v Luxembourgu kot del strokovne ekipe pri izvedbi kampanje o pravicah potrošnikov v Romuniji Bruselj Redni sestanek ECCG


6.9.

Datum APRIL

Kraj

Naslov dogodka

10.-13.4. 15.-20.4.

Malta Baltik, Estonija, Latvija London

Projekt CEESEE II Projekt CEESEE II

20.4.

Banking Stakeholder Group

Opis dogodka

Predstavljanje interesov potrošnikov v okviru delovne skupine pri Evropskem bančnem regulatorju EBA

MAJ 7.-8.5.

Luxembourg Consumer rights campaign Aktivno sodelovanje na delovnem in Romania sestanku v Luxembourgu kot del strokovne ekipe pri izvedbi kampanje o pravicah potrošnikov v Romuniji 7.5. do 8.5. Wörgl, Evaluation meeting, Sestanek v laboratoriju po testu ženskih Avstrija women razors test britvic 9/11.5. Bruselj Beuc 5o obletnica in seminar 10.5. Ljubljana SIST Odbor za potrošnike Predstavljanje interesov potrošnikov pri programu dela ISO/COPOLCO za leto 2012 15.5. Ljubljana Izobraževanje dijakov o Izvedba izobraževanja dijakov Gimnazije osebnih financah Brežice na področju osebnih financ 21.-22.5. Praga Obisk potrošniške Izmenjava izkušenj, pregled aktivnosti, organizacije dTest diskusija o izvedbah skupnih testiranj in kampanj, Obravnavali smo možnosti za sodelovanje pri testiranju neživilskih in živilskih izdelkov ter metodologije testiranja. Izmenjali smo izkušnje s področja neodvisnega potrošniškega testiranja živil. 21.-23.5. Bruselj Izobraževanje o Izvedba izobraževanja o primerjalnikih primerjalnikih cen cen za potrošniške organizacije 28.-29.5. Bruselj Consumer Summit 2012 Udeležba na konferenci, sodelovanje v delavnici o spletnih primerjalnikih

JUN 4.-5.6.

Bukarešta

2.-8.6.

Washington

6.6.

Ljubljana

Consumer rights campaign Aktivno sodelovanje na delovnem in Romania sestanku v Bukarešti kot del strokovne ekipe pri izvedbi kampanje o pravicah potrošnikov v Romuniji in prisotnost na novinarski konferenci ob pričetku kampanje TACD redni letni sestanek Information Society Policy Committee Dialogue with Government Posvetovanje o finančnem Posvet deležnikov o stanju na področju izobraževanju finančnega izobraževanja

63


LETNO POROČILO ZPS 2012

6.9.

Datum

Kraj

Naslov dogodka

13.-14.6.

Bruselj

12.6. 20.6.

Larnaca Bruselj

20.-21.6.

Ljubljana

21.6.

Bruselj

26.6. 28.6.

Bruselj Ljubljana

Posvet finančnih ekspertov Posvet ekspertov za finančne storitve iz potrošniških organizacij EU na temo aktualnih problemov in sodelovanja Redni sestanek Beuc European Energy Udeležba na energetski konferenci + Conference sestanek ECCG Sub – group on energy Izobraževanje finančnih Izvedba izobraževanja o neodvisnem svetovalcev finančnem svetovanju CEER interactive customer Udeležba na energetski konferenci + conference sestanek ECCG Sub – group on energy Redni sestanek ECCG 5. sestanek delovne Na delovnem sestanku smo obravnavali skupine za trditve in nova Uredba (EU) 432/2012 ter posamezne živila, MKO primere.

Opis dogodka

JUL 5.7.

London

Banking Stakeholder Group

10.7.

Bruselj

Predstavljanje interesov potrošnikov v okviru delovne skupine pri Evropskem bančnem regulatorju EBA Sestanek EFSA Na delovnem sestanku smo obravnavali Steakeholders Consultative potencialno možna tveganja za zdravje Group on Emerging Risks, ljudi. 6th meeting

Ljubljana, Slovenija

Evaluation meeting, running jackets test

Sestanek v laboratoriju po testu tekaških jaken

11.-12. 9.

Bruselj

Marketing Meeting

13.9.

Ljubljana

6. sestanek delovne skupine za trditve in nova živila, MKO

13.9. do 14.9. 23.9.

Amsterdam, Nizozemska Ljubljana

ICRT Main Meeting

Predstavitev učinkovitih aktivnosti za dvigovanje članstva potrošniških organizacij. Sestanek o poteh trženja potrošniških organizacij Na delovnem sestanku smo pripravljali stališča v zvezi z dokumentom: Discussion Paper on health claims on botanicals used in foods ter posamezne primere. Redni letni sestanek članic organizacije ICRT Pasivna udeležba

24.-25.9.

London

24.-25.9.

Bruselj

29.9.

Bruselj

AVG 30.8. do 31.8.

SEP

64

27. Bitenčevi živilski dnevi, Nanotehnologije in nanoživila Banking Stakeholder Group Expert meeting Consumers Low (Beuc) Redni sestanek vodstva/ Executives BEUC

Predstavljanje interesov potrošnikov v okviru delovne skupine pri Evropskem bančnem regulatorju EBA


6.9.

Datum OCT

Kraj

Naslov dogodka

1.10.-2.10.

Bruselj

8.-9.10.

Bruselj

11.10.

Bruselj

27.-28.10.

Bruselj

31.10.

Bruselj

BEUC Food Oficer Meeting BEUC je predstavnike seznanil z novostmi iz področja zakonodaje (prehranske in zdravstvene trditve, označevanje živil, …) in aktivnostmi BEUC-a ter EFSe. 1st meeting of the MultiSodelovanje v skupini ustanovljeni Stakeholder Dialogue on pri EK, ki bo pripravila smernice za Comparison Tools delovanje spletnih primerjalnikov Redni sestanek skupine CoJef 2nd meeting of the Multi- Sodelovanje v skupini ustanovljeni Stakeholder Dialogue on pri EK, ki bo pripravila smernice za Comparison Tools delovanje spletnih primerjalnikov Sestanek EFSA Na delovnem sestanku smo obravnavali Steakeholders Consultative potencialno možna tveganja za zdravje Group on Emerging Risks, ljudi. 7th meeting

Opis dogodka

NOV 14.-16.11. 23.11.

Stockholm Portorož, Slovenija

Skupščina BEUC PIES – Posvetovanje o informatiki v energetiki Slovenije ICRT Food Topic Group Meeting

26.11.27.11.

London

29.11.

London

Banking Stakeholder Group

29/30.11

Bruselj

28.11.

Bruselj

Redni sestanek skupine ECCG Redni sestanek vodstva/ Executives BEUC

Sodelovanje v panelu na okrogli mizi Varstvo osebnih podatkov v sodobnih energetskih omrežjih Predstavniki potrošniških organizacij, ki izvajajo potrošniško testiranje živil smo predstavili zanimive rezultate testov lanskega leta in plan za leto 2013. Predstavljanje interesov potrošnikov v okviru delovne skupine pri Evropskem bančnem regulatorju EBA

projekt CEESEE II

DEC 6.12.

Bruselj

13.12.

Ljubljana

PR communications expert Skupni projekti potrošniških organizacij meeting Sestanek članov OEV in sveta OEV

65


LETNO POROČILO ZPS 2012

Letno poročilo ZPS  

Naše delo, cilji, dosežki v letu 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you