Page 1

1


2


Kdo smo? Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa izključno interese potrošnikov.

Naš cilj in poslanstvo Cilj delovanja Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), nacionalne neodvisne potrošniške organizacije, so informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo svoje pravice ter na drugi strani družba, ki spoštuje pravice potrošnikov in jim zagotavlja ter omogoča visoko raven njihovega varstva. Poslanstvo ZPS je biti predstavnik, zagovornik in neodvisni svetovalec potrošnikov. Dejavno si prizadevamo za izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev. V ta namen sodelujemo z nevladnimi in drugimi organizacijami v Sloveniji ter s potrošniškimi organizacijami v EU in svetu. 3


ZPS V ŠTEVILKAH V LETU 2010 Revija VIP je decembra 2010 prvič izšla v samostojni izdaji (v preteklih letih v okviru dvojne številke november-december).

4000 Na spletni strani www.zps.si je na voljo več kot 4000 člankov.

52 Na spletni strani smo opozorili na 52 nevarnih izdelkov (umikov s trga).

312.000 Našo spletno stran je obiskalo 312.000 obiskovalcev. Najbolj brani članki na spletu so bili:

»Test zimskih pnevmatik«, »Informacija v zvezi s t.i. puzzle-preprogami« in »Garancija - spremembe Zakona o varstvu potrošnikov«. Postavili smo novo spletno stran

www.veskajjes.si.

Na spletni strani www.nasvetzanet smo ponudili tudi klepetalnico. 4


23 Medijem in javnosti smo posredovali 23 sporočil 1198 za javnost, v različnih medijih pa so o nas ali naših projektih pisali 1198 krat.

6500 Na družbenem omrežju Facebook nas spremlja 340 6500 potrošnikov, na omrežju Twitter pa 340. 15 Izdali smo 15 novih zloženk in brošur. 8 Naše aktivnosti smo predstavili na 8 sejmih 28 oz. v 28 sejemskih dneh. 92 V primerjalnih testih živil smo preverili kakovost 92 prehranskim izdelkom.

8000 Na ZPS se je s prošnjo za potrošniški nasvet obrnilo več kot 8000 potrošnikov.

3000 ZPS svetovalni telefon je v letu 2010 deloval 10 ur tedensko, pomagali smo 3000 članom ZPS.

837 837 potrošnikom smo pomagali pri potrošniških čezmejnih sporih.

24.000 Evropski rokovnik je prejelo 24.000 dijakov. 5


LETNO POROČILO ZPS 2010

VSEBINA ZPS JE PRAZNOVALA 8

1 INFORMIRAMO 1. 1.

Revija VIP

14

1. 2.

Spletna mesta

19

1. 3.

Sodelovanje z mediji

24

1. 4.

Nove brošure in letaki

26

1. 5.

Predstavitve na različnih dogodkih

27

2 SVETUJEMO

28

2. 1.

Pravno svetovanje

30

2. 2.

Strokovno svetovanje na področju prehrane in trajnostnega razvoja

32

2. 3.

Strokovno svetovanje na področju finančnih storitev

33

2. 4.

Strokovno svetovanje na področju kakovosti in varnosti izdelkov

34

2. 5.

Strokovno svetovanje potrošnikom na področju pravic pacientov

36

2. 6.

Dejavnost Evropskega potrošniškega centra v letu 2010

38

3 TESTIRAMO

6

12

40

3. 1.

Primerjalno testiranje

42

3. 2.

VIP TEST

44


4 IZOBRAŽUJEMO

46

4. 1.

Rokovnik “IZBIRA JE TVOJA!”

48

4. 2.

Ostali izobraževalni dogodki

49

5 ZASTOPAMO

50

5. 1.

Zastopanje na področju prehrane in trajnostne potrošnje

52

5. 2.

Zastopanje na finančnem področju

55

5. 3.

Zastopanje na področju varnosti izdelkov

56

5. 4.

Sodelovanje s parlamentarnimi odbori in ministrstvi in vlado R Slovenije

57

5. 5.

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami

57

6 DELUJEMO MEDNARODNO

58

6. 1.

Beuc 60

6. 2.

ANEC 62

6. 3.

Sodelovanje z Evropsko komisijo

62

6. 4.

Consumers International (CI)

63

6. 5.

Trans Atlantic Consumer Dialogue TACD

64

6. 6.

Ostali razvojno raziskovalni projekti

65

6. 7.

Sodelovanje v skupnih projektih mreže ECC-Net

65

6. 8. Seznam

sestankov, delovnih srečanj, izobraževanj in predavanj, ki so jih v letu 2010 opravili sodelavci ZPS

66

7


LETNO POROČILO ZPS 2010

ZPS JE PRAZNOVALA V letu 2010 smo praznovali 20. obletnico delovanja ZPS. Že 20 let svetujemo, informiramo in zastopamo interese potrošnikov. Obletnico, ki koledarsko sodi v mesec junij, smo v maju proslavili delovno. Skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC in TACD (Trans Atlantic Consumer Dialogue) smo organizirali globalni Finančni forum »Potrošniki in Finančna kriza-pogled naprej«, na kateri smo združili predstavnike potrošniških organizacij iz obeh strani Atlantika, finančne strokovnjake iz akademskih krogov, finančnega sektorja, vladnih inštitucij, Evropske komisije in Banke Slovenije. Oblikovali smo tudi Ljubljansko deklaracijo. V Sloveniji smo tudi prvič gostili skupščino Evropske potrošniške organizacije BEUC in evropskega komisarja za potrošnike Johna Dallija.

Finančni Forum – dvajseta obletnica delovanja ZPS Dve leti po začetku globalne finančne krize je ZPS organizirala mednarodni finančni forum, na katerega so bili vabljeni visoki predstavniki vlad, nadzornih institucij, potrošniških organizacij, finančnega sektorja, akademiki in novinarji z obeh strani Atlantika. Glavni cilj projekta je bil prispevati k temu, da bodo pravice in problemi potrošnikov na področju finančnih storitev bolje upoštevani pri sedanjih in prihodnjih odločitvah o reformah trgov finančnih storitev. Ker se velik del odločitev o ureditvi področja finančnih storitev sprejema na ravni EU, obenem pa so za povečanje stabilnosti finančnih trgov potrebne globalne rešitve, je potrebno okrepiti dialog med deležniki na transatlantski ravni. Forum je vzpostavil platformo za dialog med ključnimi deležniki in potrošniškim organizacijam omogočil, da svoja stališča in predloge posredujejo institucionalnim deležnikom na nacionalnem, regionalnem in globalnem nivoju. V okviru pripravljalnih aktivnosti sta bili ustanovljeni dve mednarodni skupini: projektna skupina za organizacijo in svetovalna skupina, v kateri so bili predstavniki BEUC in Transatlantskega potrošniškega dialoga, ki so uskladili program, vabljene predavatelje,

8


diseminacijo informacij o finančnem forumu, pripravo skupne deklaracije potrošniških organizacij in iskanje sofinancerjev projekta. Finančni forum se je začel z uvodnimi govori visokih vladnih predstavnikov, ministra za gospodarstvo Mateja Lahovnika in predsednika parlamenta Pavleta Gantarja, nadaljeval pa s plenarno sejo o posledicah finančne krize in učinkih dotedanjih protikriznih ukrepov. Sledile so tri vzporedne tematske delavnice, v katerih so se govorci posvetili temam varnosti finančnih storitev, problematiki svetovanja o finančnih storitvah in izzivom za regulacijo finančnih trgov. Druga plenarna seja je bila namenjena predstavitvi rezultatov delavnic, teme zadnje seje pa so bile dostopnost finančnih storitev, problematika ranljivih skupin potrošnikov in alternativni poslovni modeli. V zaključnem zasedanju je ZPS predstavila skupno deklaracijo potrošniških organizacij o potrebnih reformah na področju finančnih storitev.

Breda Kutin ZPS – Slovene Consumers’ Association, BEUC – European Consumer Organization

ZPS.indd 2

19.05.2010 9:19:36 Uhr

Projektna skupina je s pomočjo spletnih vprašalnikov pridobila povratne informacije o rezultatih konference in jih skupaj s svetovalno skupino in drugimi potrošniškimi organizacijami uskladila z načrtom podajanja priporočil in dialogom z institucionalnimi partnerji. ZPS je izvajala dialog ter mreženje na nacionalni in EU ravni ter v okviru Transatlantic Consumer Dialogue TACD in BEUC. Potrošniške organizacije, ki so se udeležile finančnega foruma so se odločile, da bo Ljubljanska deklaracija izhodišče za pogajanja z deležniki in podajanje nadaljnjih priporočil na nacionalni, EU, transatlantski in globalni ravni. Junija 2010 je po ponovnem usklajevanju med članicami k Ljubljanski deklaraciji pristopila svetovna potrošniška organizacija Consumers International (CI). CI je v dogovoru z BEUC in ZPS priporočila Ljubljansko deklaracijo, ki se fokusira na transatlantsko perspektivo, aplicira na globalni nivo in jo razširila s priporočili, ki so posebej pomembna za dežele v razvoju v okviru kampanje Consumers for Fair Financial Services. Na podlagi Ljubljanske deklaracije bodo članice naprej oblikovale globalno agendo za pravice potrošnikov na področju finančnih storitev, ki bo sprejeta na naslednjem Svetovnem kongresu CI spomladi 2011. V okviru TACD je bila po zaključku Finančnega foruma oblikovana delovna skupina za organizacijo naslednje konference na temo finančnih storitev, ki bo spomladi 2011 v Bruslju. Naslednji korak, poleg priprave programa konference, je oblikovanje pozicijskega dokumenta, ki bo analiziral, kateri v Ljubljanski deklaraciji definirani nujni ukrepi so že bili izpolnjeni in pri katerih so nujno potrebni ukrepi vlad in regulatorjev.

9


LETNO POROČILO ZPS 2010

Skupščina Evropske potrošniške organizacije v Ljubljani Maja 2010 je prvič v Sloveniji potekala generalna skupščina BEUC-a. Skupščine se je udeležil tudi Evropski Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli. Potrošniške organizacije so na skupščini opozorile na problematiko zagotovitve učinkovite potrošniške in zdravstvene politike na ravni EU in pozvale komisarja naj pri pripravi politik upošteva interese potrošnikov, še posebej pri pripravi dokumentov kot sta »Agenda o skupnem trgu« in »Digitalna Agenda«. Predsednica ZPS in podpredsednica BEUC Breda Kutin, Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli in udeleženci skupščine

10


Aktivnosti ZPS zbrane v poročilu »20 let na strani potrošnikov« V okviru obletnice smo pripravili tudi poročilo »20 let na strani potrošnikov«, kjer smo zbrali naše ključne dosežke, cilje, izvedene aktivnosti ter načrte za prihodnost, želje in ambicije. V poročilo smo dodali tudi mnenja, ki so jih o našem delu podali informacijska pooblaščenka RS, predsednica ameriške potrošniške organizacije Consumers Union 1974-2001 in predsednica Svetovne potrošniške organizacije Consumers International 1984-1991, direktorica nemške potrošniške organizacije 1974-1999 in predsednica BEUC 1997-2000 ter generalni direktor svetovne potrošniške organizacije Consumers International 19962005. Veliko pohval pa so ob našem jubileju izrazili tudi naši zvesti člani. Poročilo je na voljo na spletnem mestu na naši spletni strani.


 11


LETNO POROČILO ZPS 2010

1. INFORMIRAMO

1.1.

REVIJA VIP

1.3.

SODELOVANJE Z MEDIJI

1.5.

PREDSTAVITVE NA RAZLIČNIH DOGODKIH

12

1.2.

1.4.

9

SPLETNA MESTA

13

NOVE BROŠURE IN LETAKI

19

17 20


13


LETNO POROČILO ZPS 2010

strokoven, nepristranski, BREZ OGLASOV

1.1.

Revija VIP Pomemben del dejavnosti informiranja potrošnikov izvajamo preko revije za potrošnike VIP. Revijo pripravljamo vse od leta 1991 po mednarodno sprejetih pravilih, ki veljajo za potrošniške revije. V reviji ne objavljamo oglasnih sporočil ponudnikov izdelkov in storitev, avtorji prispevkov pa so neodvisni strokovnjaki. Revija je kot vir nepristranskih in strokovno podprtih informacij v letih izhajanja pridobila zaupanje tako med potrošniki kot strokovno javnostjo. Bralci med rednimi prispevki v reviji še posebej cenijo rezultate neodvisnih primerjalnih testov izdelkov in storitev, tudi zaradi dejstva, da nanje proizvajalci in trgovci nimajo vpliva. V reviji smo objavljali vse pomembnejše ugotovitve s testnimi ocenami, podrobnosti o izvedenih testih pa smo v letu 2010 redno objavljali na spletu (mnogi bralci želijo pridobiti dodatne informacije o izvedenih testih). Med vsebinami, ki so v reviji redno prisotne, so zelo brani tudi prispevki, prek katerih bralce seznanjamo s pravicami, ki jih imajo kot potrošniki, seveda pa jim tudi svetujemo, kako pravice uveljaviti v praksi. Velik odziv bralcev so imele v lanskem letu objave primerjalnih testov prehranskih izdelkov in pa prispevki o varnosti izdelkov, tako izdelkov za otroke, izdelkov splošne rabe, kot živil oziroma prehranskih izdelkov. Med vsebinami smo veliko prostora posvetili osebnim financam, predvsem bančnim in zavarovalniškim storitvam, saj obstaja na tem področju pomanjkanje neodvisnih informacij. Finančnim vsebinam bomo posebno pozornost posvečali tudi v prihodnje.

Izhajanje in obseg Revija VIP je od leta 1998 vsako leto izhajala v desetih zvezkih in dvanajstih številkah, saj sta bili po dve številki združeni v enem zvezku (št. 7-8 in 11-12). Lani smo novembrsko in decembrsko številko revije prvič izdali v dveh samostojnih zvezkih. Revija je izhajala prvi četrtek v mesecu. Običajni obseg posamične številke je bil 44 strani, razširjena izdaja (VIP 7-8/2010) pa je vsebovala kar 68 strani, saj smo jo obogatili s finančno prilogo v skupnem obsegu osem strani. V letu 2010 smo običajni obseg revije povečali s posebno osem stransko finančno prilogo štirikrat, in sicer v VIP št. 3, 5, 7-8 in 10. Revija je v letu 2010 izhajala v skupni nakladi 8.500 izvodov, od jeseni dalje (št. 9), pa smo naklado povečali na 9.500 izvodov. Večino izvodov smo distribuirali neposredno naročnikom oz. članom ZPS, del pa je bil namenjen prodaji prek kolportaže, sejemskim predstavitvam in promocijskim akcijam.

14


Potrošnike obveščamo z revijo VIP in na spletnem mestu www.zps.si, sodelujemo z mediji, izdajamo brošure in letake in se predstavljamo na različnih dogodkih. Redne rubrike revije VIP Največ prostora v reviji, v povprečju 75 %, zavzemajo prispevki, ki jih objavljamo v rednih rubrikah “Pod drobnogledom”, “VIP-ov test”, “VIP-ov paragraf” in “Vprašali ste”.

Rubrika “Pod drobnogledom” Rubrika je namenjena predvsem objavam rezultatov strokovnega in raziskovalnega dela, ki ga opravijo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, v rubriki pa bralce seznanjamo tudi z aktivnostmi Zveze potrošnikov Slovenije pri različnih kampanjah in mednarodnih projektih s področja varstva potrošnikov. VIP št. 1/2010:

“Zanesljivi avtomobili - mar sploh še obstajajo?”

VIP št. 2/2010:

“Kupovali smo z mobilnikom”

VIP št. 3/2010:

“15. marec 2010, Naš denar - naše pravice”, “TV ponuja našim otrokom največ oglasov za čokolado”

“Nameravate zavarovati svoje premoženje?” VIP št. 5/2010: “Turistične agencije - kaj morate vedeti?” VIP št. 6/2010: “Nevarne kemikalije - spoznajmo opozorilne znake” VIP št. 7-8/2010: Posebna tema “Otrok na počitnicah”: “Otroška koža in sončni žarki”, “Na VIP št. 4/2010:

sonce v oblačilih z ultravijolično zaščito”, “Previdno pri uporabi repelentov!”, “Poskrbimo za varnost otrok na počitnicah”, “Z dojenčkom na počitnice zakaj pa ne!”, “Poletni krožniki naših otrok”, “Voda in še enkrat voda”, Otrok in športna dejavnost v vodi”, Otroci (sami) na poti”

“Trg mobilne telefonije - po cenovni vojni nazaj v kruto realnost” VIP št. 10/2010: “Klicni centri - mar res lahko zaupamo nasvetom po telefonu?” VIP št. 11/2010: “Prehod na digitalno prizemno televizijo - koliko jih bo ostalo brez signala?” VIP št. 12/2010: “Živilo kot praznično darilo”, “Od kakava do čokolade” VIP št. 9/2010:

15


LETNO POROČILO ZPS 2010

1.1.

Rubrika “VIP-ov test” V rubriki objavljamo rezultate primerjalnih testov izdelkov in storitev, ki jih izvedejo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave v sodelovanju z neodvisnimi zunanjimi inštitucijami (laboratoriji, razvojnimi in raziskovalnimi inštituti) in pa rezultate primerjalnih testov, ki jih potrošniške organizacije izvajamo skupaj, testiranja pa koordinira neprofitna mednarodna organizacija za izvajanje potrošniških primerjalnih testov in raziskav ICRT (International Consumers Research and Testing). ZPS ima kot članica te mednarodne organizacije pravico, da na mednarodne teste pošlje tudi slovenske izdelke, seveda pa tudi pravico do objave rezultatov vseh izvedenih testov. VIP št. 1/2010:  “smučarske VIP št. 2/2010: “pralni

čelade za otroke in odrasle”, “sušilni stroji”, “sušilniki las”

stroji”, “računalniški zasloni”, “kisla repa”, “električni brivniki”

VIP št. 3/2010:

“ video snemalniki”, “letne pnevmatike”, “kranjske klobase”, “vgradni in prostostoječi kombinirani hladilniki”

VIP št. 4/2010:

“pomivalni stroji”, “kosilnice”, “vrtalniki”

VIP št. 5/2010:

“ploski televizorji”, “parni likalniki in parne postaje”, “mobilniki za starejše”

VIP št. 6/2010:

“ špageti”, “digitalni fotoaparati”, “navigacijske naprave”, “aparati za pripravo kave espresso”

VIP št. 7-8/2010: “sredstva

za sončenje za otroke”, “otroški avtomobilski sedeži”, “šamponi za poškodovane lase”, “instant juhe”, “foto knjige”

VIP št. 9/2010:

“ tunina v oljčnem olju”, “video kamere”, “zunanji trdi diski”, “tablete za strojno pomivanje posode”

VIP št. 10/2010: “talni

sesalniki”, “zimske pnevmatike”, “mlečne rezine”, “mini glasbeni stolpi”

VIP št. 11/2010:  “ploski

televizorji”, “alpske smuči”, “kozmetični izdelki za prekrivanje nepravilnosti na koži”, “mobilniki s fotoaparatom in glasbenim predvajalnikom”

VIP št. 12/2010: “metini

in “zimski” čaji”, “koledarji iz digitalnih fotografij”, “brivniki za enkratno in večkratno uporabo”

16


1.1.

Rubrika “VIP-ov paragraf” Rubrika je namenjena seznanjanju potrošnikov z aktualno zakonodajo in predpisi, ki so pomembni za potrošnike in varstvo njihovih pravic. Rubriko pripravljajo praviloma strokovnjaki pravne stroke, ki delujejo v okviru pravne in svetovalne pisarne ZPS. VIP št. 1/2010:

“Spremembe Zakona o varstvu potrošnikov in garancija”

VIP št. 2/2010:

“Vloga bank pri reševanju reklamacij”

VIP št. 3/2010:

“Z miško po nakupih”

VIP št. 4/2010:

“Zakon o elektronskih komunikacijah in njegove spremembe”

VIP št. 5/2010:

“Turistične agencije - kaj morate vedeti?”

VIP št. 6/2010:

“Po obrtnika čez mejo?- čezmejno opravljanje storitev po novem”

VIP št. 7-8/2010: “Evropska VIP št. 9/2010:  “V

garancija”

praksi se rado zatakne - Evropski postopek v sporih majhne vrednosti”

VIP št. 10/2010: “Nov

zakon o potrošniških kreditih”

VIP št. 11/2010: “Poštne

storitve”

VIP št. 12/2010: “Obdarjencu

naše darilo ni všeč ali pa ga že ima, kaj zdaj?”

Rubrika “Vprašali ste” V rubriki objavljamo predvsem praktične primere pritožb in oškodovanj potrošnikov, s katerimi so se srečali svetovalci v svetovalni pisarni ZPS, in pa različna vprašanja, ki jih potrošniki sporočijo neposredno uredništvu revije, nanje pa odgovorijo naši sodelavci, strokovnjaki različnih profilov. Ob vsakem primeru objavimo nasvet strokovnjaka, pri pritožbah potrošnikov pa, če je le mogoče, poročamo tudi o razpletu pritožbe. Rubriko smo zaradi zanimanja bralcev v letu 2010 nekoliko razširili, predvsem z vprašanji, ki so jih potrošniki sporočili neposredno uredništvu, ali pa so vprašanja zastavili prek družabnega omrežja Facebook in našega foruma na www.zps.si. V povprečju smo v rubriki objavili 6 primerov.

Občasne rubrike Poleg vsebin, ki so v rednih rubrikah, v reviji posvečamo veliko pozornosti tudi drugim informacijam, ki so pomembne za potrošnike. Enako kot druge evropske potrošnike organizacije največ pišemo o varni hrani, varnosti izdelkov (s poudarkom na varnosti izdelkov za otroke), o označevanju prehranskih in drugih izdelkov široke potrošnje, o zdravem prehranjevanju in zdravem načinu življenja, o pravicah pacientov, e-trgovini, finančnih storitvah, okoljski problematiki, idr. Pri naštetih vsebinah je praviloma poudarjen vidik potrošnikovih pravic v zvezi z obravnavano temo (pravica do varnosti, do izbire, do pritožbe, do zdravega okolja...).

17


LETNO POROČILO ZPS 2010

1.1.

Finančne priloge V letu 2010 smo, enako kot leto poprej, posebno pozornost namenili informiranju potrošnikov na področju osebnih financ in ponudbe finančnih produktov. Interesa med bralci za tovrstne vsebine je veliko, zato smo tudi lani pripravili štiri posebne finančne priloge in na ta način bralcem ponudili 32 dodatnih strani koristnega branja. VIP št. 3/2010:

“ Osebne finance na www.zps.si”, “Varčevanje na dolgi rok”, “Zamenjava banke”

VIP št. 5/2010: “Oškodovanje

potrošnikov pri uporabi spletne banke”, »Financiranje nakupa avtomobila”, “Kam po stanovanjski kredit?”, “Zakaj ne bi varčevali pri drugi banki?”

VIP št. 7-8/2010: “NLB

ne spoštuje odločitev Poravnalnega sveta”, “Kredit na klic”, “Finančna varnost za vse potrošnike - ljubljanska deklaracija o potrošnikih in finančnih storitvah”, “Kam po potrošniški kredit?”, “Potrošniški krediti za naložbe, ki so prijazne do okolja”, “Kje je vaše poslovanje z bančnim računom najcenejše?”, “Je nakup obveznic primerna naložba?”

VIP št. 10/2010: “Zamenjava

banke - vaše izkušnje”, “V ZDA je senat sprejel obsežno reformo finančnih trgov, v EU in Sloveniji pa še čakamo”, “Banke uvajajo nov univerzalni plačilni nalog”, “S pametno izbiro privarčujete več”, “Kako se zavarovati pred dvigom obrestnih mer kredita”, “Poplačilo kreditnega dolga, če kreditojemalec umre”. Financiranje in naročniki

18

Reviji je leta 1998 Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa podelila koncesijo za izvajanje javne službe informiranja potrošnikov. Sredstva iz koncesijske pogodbe so prvenstveno namenjena pokrivanju izpada dohodka zaradi neobjavljanja oglasov. Tega pomembnega vira financiranja revijalnega tiska revija za potrošnike, zaradi mednarodnih pravil, ki ne dovoljujejo financiranja revije s strani tistih, ki so ali bi lahko bili ocenjevani v okviru dejavnosti revije/organizacije, nima. V letu 2010 so finančna sredstva sofinanciranja na osnovi koncesijske pogodbe zadoščala le za pokrivanje 28,5% stroškov priprave revije. Tudi v lanskem letu so bile daleč najpomembnejši vir financiranja revije naročnine in posebni projekti. Konec leta 2010 je bilo število naročnikov/članov na revijo VIP skupaj s knjižnicami, ki prejemajo po en izvod v sklopu sofinaniciranja iz koncesijske pogodbe z vlado Republike Slovenije, 8600, od teh pa je bilo največ fizičnih oseb-članov. Obdobje 2007 do 2009, je bilo tudi zadnje, ko se je pomemben del stroškov primerjalnega testiranja pokril iz drugih virov (projekt ICRT, stroški mednarodnega sodelovanja), ta del stroškov v stroških izdajanja revije ni zajet, po naši oceni pa predstavlja vsaj 25% dejansko realiziranih stroškov priprave revije. V kolikor bi v lastni režiji izvajali vsa izvedena in objavljena testiranja, pa bi ta del stroškov presegel 50% vseh stroškov revije.


1.2.

Spletna mesta www.zps.si Portal Zveze potrošnikov Slovenije je bil tudi leta 2010 eden izmed najpomembnejših virov informacij za slovenske potrošnike. Obiskovalci spletnih strani lahko poiščejo informacije o pravicah potrošnikov, zakonodaji, pomembnih novostih na tem področju in številne informacije s posameznih specifičnih področij (avdio in video, računalnik in telefon, hrana in pijača, izdelki za otroke, dom in vrt, zdravje…). Trenutno je vsebinski del strani razdeljen v 19 sekcij, več kot 100 kategorij, objavljenih pa je več kot 4000 člankov, informacij in primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev. Spletna stran sledi aktualnemu dogajanju in dnevno objavlja informacije, ki so pomembne za potrošnike. Na spletu objavimo tudi del vsebin iz revije VIP. Vsak dan objavimo v povprečju dve novi vsebini. Leto 2010 je bilo za našo spletno stran leto tehničnih novosti. Mednje uvrščamo: • Spletni primerjalniki testnih rezultatov V okviru projekta iPotrošnik smo pridobili sredstva za razvoj primerjalnikov testnih rezultatov, ki obiskovalcem omogočajo dostop do vedno svežih testov. V letu 2010 smo objavili primerjalnike za pralne stroje, ploske tv, navigacijske naprave, digitalne fotoaparate in mobilnike. Primerjalniki omogočajo primerjavo več kot 100 istovrstnih testiranih izdelkov. • Primerjalnik vzajemnih skladov V okviru projekta iPotrošnik smo razvili tudi metodologijo in spletno orodje za prikaz uspešnosti vzajemnih skladov. • Funkcija »Všeč mi je« Na spletni strani smo uvedli novo funkcijo spletnega omrežja Facebook. • Funkcija »listanje« Na spletni strani nekatere naše produkte (zloženke, brošure, predstavitve) predstavljamo v funkciji listanja. • Spletne novice V letu 2010 smo namestili posebno komponento, preko katere pošiljamo zainteresiranim naše spletne novice.

19


LETNO POROČILO ZPS 2010

1.2.

V maju 2010 smo temeljito prenovili grafično podobo spletne strani, prenovili pa smo tudi logotip ZPS. Skupaj z grafično prenovo pa smo naredili tudi prenovo vsebinske razdelitve člankov na spletni strani. Vsebinska ureditev člankov zato predstavlja enega izmed večjih izzivov urejanja spletne strani. Obisk spletne strani je ostal približno na enaki ravni kot leta 2009: naš portal je v letu 2010 obiskalo povprečno 1000 posameznih obiskovalcev na dan, vsak pa si je ogledal 4 spletne informacije. 2010 – podatki za posamezne obiskovalce po Google Analyticsu Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

28.755 23.605 27.171 21.663 19.516 19.374 23.444 20.816 26.314 26.792 35.940 38.412

www.zps.si/finforum2010

V mesecu maju 2010 smo organizirali mednarodni Finančni Forum, za katerega smo vzpostavili samostojno spletno stran. Posebnost te strani je, da so bile vse vsebine v slovenščini in angleščini, vzpostavili pa smo tudi možnost prijave na Forum prek spleta. Na spletni strani so bile na voljo vse pomembnejše informacije, dokumenti in fotografije s tega dogodka.

20


1.2.

Prenova podstrani Osebne finance na www.zps.si Na spletni strani www.zps.si je bil pod naslovom Osebne finance, kjer ZPS že zdaj objavlja članke iz Revije VIP in obvestila za javnost, vzpostavljen portal za izobraževalne, informativne in svetovalne vsebine s področja finančnih storitev. Portal je razčlenjen na tri glavna področja finančnih storitev: • banke, • zavarovanja in • naložbe. Na področju bančnih storitev so bile vzpostavljene aplikacije, ki potrošnikom omogočajo interaktivno primerjavo bančnih storitev s področja bančnih računov, stanovanjskih in potrošniških kreditov ter varčevanj. Podatki o ponudbi so bili pridobljeni s pregledom ponudbe stanovanjskih kreditov in plačilnega prometa, potrošniki pa ponudnike lahko primerjajo z vnašanjem parametrov svojega poslovanja ali storitev, ki jih zanimajo: • Primerjava ponudbe plačilnega prometa • Primerjava stanovanjskih kreditov • Primerjava kratkoročnih depozitov Poleg interaktivnih primerjalnih testov so na področju bančnih storitev na pregleden način podane vsebine o najpomembnejših pojmih za razumevanje bančnih storitev, različnih tipih storitev ter o poglavitnih potrošniških pravicah. Sledi področje kreditov, kjer lahko potrošniki spoznajo načela odgovornega kreditiranja, načine predčasnega poplačila kreditov, zneske plačevanja kredita, značilnosti stanovanjskih hipotekarnih kreditov, nasvetov kako se rešiti dolgov in kako upravljati s financami ter vsebine o osebnem stečaju. V poglavju varčevanja pa najdemo nasvete za učinkovito varčevanje ter splošne značilnosti varčevanja. Na spletnem portalu se nahajajo tudi kalkulatorji za lažje razumevanje in načrtovanje na področju kreditov in varčevanj: • Izračunajte stroške limita in eno-obročnega kredita • Se vam splača predčasno odplačati kredit? • Izračunajte efektivno obrestno mero! • Kako zgleda vaš amortizacijski načrt? • Izračunajte znesek kredita, ki ga potrebujete • Izračunajte, koliko obresti lahko zaslužite z varčevanjem Na področjih zavarovalniških in naložbenih storitev je zagotovljena pregledna spletna predstavitev vsebin, ki obravnavajo različne tipe najpomembnejših finančnih storitev, njihovo primernost za različne osebne situacije, iskanje najprimernejšega ponudnika in poglavitne potrošniške pravice.

21


LETNO POROČILO ZPS 2010

1.2.

www.epc.si

Posebnost spletne strani Evropskega potrošniškega centra je, da so vsebine na spletni strani v slovenskem in angleškem jeziku, kar pri pripravi in vnosu vsebin zahteva dodatno angažiranost. Na spletni strani je trenutno več kot 400 različnih informacij. Tudi v letu 2010 smo redno vsebinsko dopolnjevali spletno stran. Uvedli smo novo sekcijo »Potovanje v EU«, sekcijo »Pravice potrošnikov v EU« pa vsebinsko razširili s tremi novimi rubrikami »Spori majhnih vrednosti«, »Nevarne kemikalije« in »Pravice potnikov, ki potujejo z železnico«. Objavili smo štiri nove brošure: »Evropski spori majhnih vrednosti«, »Označevanje nevarnih kemikalij«, »Nevarne kemikalije« in »Z mobilnikom v svet«.

www.nasvetzanet.si

Spletna stran je namenjena otrokom in mladostnikom med 10. in 18. letom, pa tudi odraslim – staršem in učiteljem. Projekt sodi v program Varnejši Internet Plus. S spletno stranjo promoviramo naš anonimni brezplačni telefon za otroke / mladostnike, ki pri uporabi interneta naletijo na neprimerne vsebine oz. imajo neprijetno uporabniško izkušnjo. Na strani odgovarjamo tudi na nekatera najpogostejša vprašanja. Stran smo prvič objavili 10. februarja 2009, ko praznujemo svetovni dan varne rabe interneta.

22


1.2.

Stran je razdeljena na devet vsebinskih sklopov (sekcij), ki smo jih kreirali po dveh ključih: • glede na vsebino: »internet«, »mobilni telefon«, »aktualno«, »o nas«, »za medije« • glede na ciljno javnost: »otroci«, »starši«, »mladostniki«, »učitelji«. Na spletni strani je trenutno objavljenih nekaj več kot 100 različnih informacij, vsebina pa je zasnovana tako, da si lahko obiskovalci že sami odgovorijo na marsikatero vprašanje, ki se jim porajajo glede varne rabe interneta. Obiskovalci imajo tudi možnost, da vprašanje zastavijo kar prek spletne strani, za ta namen je izdelan poseben obrazec. V letu 2010 smo uvedli tudi možnost klepetanja prek spletne strani – »chat room«. Klepetalnica je od ponedeljka do petka odprta v dopoldanskih urah.

www.veskajjes.si

Je najmlajša članica družine ZPS-jevih spletnih strani. Vzpostavili smo jo v poletnih mesecih 2010, v sklopu projekta “Za informirano odločanje potrošnikov-iPotrošnik”, stran pa ponuja pregled nad izbranimi informacijami o prehranski vrednosti živil. Na strani je vključen tudi prehranski semafor za vrednotenje živil, ki na preprost način podaja informacije o sestavinah posameznega prehrambnega izdelka in je potrošnikom v pomoč pri razumevanju označb na izdelkih. S projektom “Veš kaj ješ?” si prizadevamo za dvig zavesti potrošnikov o označevanju sestavin na embalažah živil ter želimo pripomoči k izboljšanju prehranjevalnih navad potrošnikov. Spletna stran prinaša zbirko živil in njihovih podrobnih prehranskih profilov, semafor za vrednotenje prehrambnih izdelkov, nasvete za zdravo prehranjevanje in seznam prehranskih VIP testov. Na spletni strani so objavljeni podatki za več kot štiristo različnih živil in pijač.

23


LETNO POROČILO ZPS 2010

1.3.

Sodelovanje z mediji Javno delovanje Zveze potrošnikov Slovenije se odraža skozi redne tiskovne konference, posredovanje sporočil za javnost in zelo dobro sodelovanje z različnimi tiskanimi in elektronskimi mediji, ki se pogostokrat obračajo na nas s svojimi vprašanji in prošnjami za pomoč pri pisanju in pripravljanju novinarskih prispevkov. Pravna pisarna ZPS in ostali naši strokovnjaki in sodelavci se redno udeležujejo radijskih in televizijskih oddaj na temo varstva potrošnikov. V letu 2010 smo javnosti posredovali 23 sporočil za javnost in organizirali 9 novinarskih konferenc, ki so bile dobro obiskane. Ob praznovanju dvajsete obletnice ZPS smo organizirali mednarodni Finančni Forum, bili pa smo tudi gostitelji skupščine Evropske potrošniške organizacije - Beuc. Zveza potrošnikov Slovenije in naši projektu so se leta 2010 v medijih po podatkih podjetja Pressclipping pojavili 1.198 krat.

Prisotnost na družbenih omrežjih Konec avgusta 2009 smo oblikovali dve družbeni spletni skupnosti in sicer skupini na Facebooku in Twitterju. Na obeh skupnostih dnevno objavljamo novice o potrošniški problematiki in delovanju ZPS, komentarje, zanimive povezave ter nasvete. Cilj je vzpostaviti neposredni kontakt z vsemi, ki jih zanima potrošniška problematika in se želijo povezati tudi z drugimi, ki imajo podobne interese.

24


1.3.

Prisotni smo na:

• facebooku - www.facebook.si/zpsslo • twitterju - @zpsslo Konec leta 2010 nam je na Facebooku sledilo 6500 potrošnikov, na Twittru pa 340.

ZPSTV na kanalu Youtube

V letu 2010 smo vzpostavili tudi ZPSTV na kanalu Youtube. V sklopu projekta iPotrošnik, ki je potekal pod vodstvom MIPOR-ja, so bili posneti trije »Vodiči po nakupih«, s katerimi si lahko potrošniki pomagajo pri nakupih navigacij, ploskih TV in pralnih strojev. Posnet je bil tudi »korpo« film o vsakdanjem delovnem utripu na ZPS. Dodali smo tudi tri video vsebine, ki so nastale pred letom 2010 in sicer video »Varuhi vode«, »Ustavimo trženje hrane otrokom« in »VIP Test«.

Redno gostovanje v oddajah/rubrikah

Predstavniki ZPS v oddaji Dobro jutro redno predstavljajo temo meseca s spletne strani ZPS, ali predstavljajo katero od drugih pomembnejših aktivnosti organizacije. Prav tako so redni gostje v oddaji Svetovalni servis na Radio Slo 1, v oddaji Preverjeno, TV Klubu, 24ur ob 13ih, Polnočnem klubu, Odmevih itd. Redno sodelovanje z dnevnikom Primorske novice smo nadaljevali tudi v letu 2010. Skupaj smo pripravljali tedensko rubriko »Čisti računi«, ki je namenjena potrošniški problematiki.

25


LETNO POROČILO ZPS 2010

1.4.

Nove brošure in letaki Nadaljevali smo tudi z izdajanjem informativnih zloženk in letakov. V letu 2010 smo izdali naslednje:

• POTROŠNIŠKI KREDITI (tiskana in spletna verzija) • AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE (spletna verzija) • K AKO SE REŠITI DOLGOV? (spletna verzija) • NEZGODNO ZAVAROVANJE (spletna verzija) • OSEBNI STEČAJ (spletna verzija) • TURISTIČNO ZAVAROVANJE (spletna verzija) • VODNIK PO NALOŽBAH (spletna verzija) • VZAJEMNI SKLADI (spletna verzija) • Z AVAROVANJE DOMA (spletna verzija) • DIGITALNA TELEVIZIJA, KAR JE DOBRO VEDETI IN POZNATI (tiskana in spletna verzija) • ADITIVI (tiskana in spletna verzija) • EVROPSKI SPORI MAJHNIH VREDNOSTI (tiskana in spletna verzija) • OZNAČEVANJE NEVARNIH KEMIKALIJ (tiskana in spletna verzija) • NEVARNE KEMIKALIJE (tiskana in spletna verzija) • MORSKI DATLJI, NE HVALA! (tiskana in spletna verzija) Vse so na voljo tudi na naši spletni strani www.zps.si in www.epc.si.


 26


1.5.

Predstavitve na različnih dogodkih Aktivnosti ZPS smo predstavljali na različnih sejemskih predstavitvah:

• SEJEM TURIZEM IN PROSTI ČAS, Ljubljana, 21.1 do 24.1.2010 • 48. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, Gornja Radgona, 21.8. do 26.8.2010 • FESTIVAL DRUŽIN, Laško, 15.5. do 16.5. 2010 • OTROŠKI BAZAR, Ljubljana, 9.9. do 12. 9. 2010 • EKOLOŠKA TRŽNICA, Ljubljana, 11.9.2010 • FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, Ljubljana, 29.9. do 1.10.2010 • SEJEM NARAVA IN ZRAVJE, Ljubljana, 7.10 do 10.10.2010 • ŠTUDENTSKA ARENA, Ljubljana, 19.10. do 21.10.2010 • PREDSTAVITVE PO ZDRAVILIŠČIH, Čatež, Dolenjske toplice, Šmarješke toplice, Snovik, november in december 2010

27


LETNO POROČILO ZPS 2010

2. SVETUJEMO

2.1.

2.2. 2.3.

2.4. 2.5.

28

2.6.

PRAVNO SVETOVANJE

STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU PREHRANE IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU FINANČNIH STORITEV STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI IZDELKOV

STROKOVNO SVETOVANJE POTROŠNIKOM NA PODROČJU PRAVIC PACIENTOV DEJAVNOST EVROPSKEGA POTROŠNIŠKEGA CENTRA V LETU 2010

21 23 23 24 25 27


29


LETNO POROČILO ZPS 2010

(Članom ZPS) svetujemo pri potrošniških vprašanjih in jim pomagamo pri uveljavljanju pravic.

2.1.

Pravno svetovanje Splošno svetovanje potrošnikom Naše svetovanje potrošnikom obsega posredovanje informacij o pravicah potrošnikov na podlagi veljavne zakonodaje ter posredovanje v konkretnih primerih, ko potrošnik reklamacije ni uspel rešiti sam. Potrošnike v primeru kršitev njihovih pravic napotimo tudi na pristojne organe. V letu 2010 so se naši člani (pisno ali po telefonu) obrnili na nas z okoli 3000 primeri, dodatno pa smo prejeli okoli 1500 prošenj na mesec za potrošniški nasvet s strani nečlanov ZPS.

Stvarne napake in garancije Tretjina vprašanj potrošnikov se je nanašala na uveljavljanje pravic iz naslova garancije ter iz naslova stvarne napake. V povezavi z garancijo potrošniki največkrat omenjajo, da ne prejmejo garancijskega lista ter da jim ob uveljavljanju reklamacije pooblaščeni servisi za določene okvare garancije ne priznavajo. Ko gre za izdelke novejše tehnologije, proizvajalci potrošniku v zamenjavo velikokrat ne morejo več ponuditi novega enakega in brezhibnega izdelka. Potrošnik je tako prisiljen sprejeti primerljiv izdelek, ki pa niti cenovno niti tehnološko ni primerljiv prejšnjemu. V primeru uveljavljanja zahtevkov iz naslova stvarne napake pa prodajalci pogostokrat zanikajo obstoj napake, potrošnik pa je za dokazovanje obstoja napake prisiljen plačevati izvedenca. Med vsemi primeri izstopajo težave, ki jih imajo potrošniki zaradi napak, ki se pojavljajo na avtomobilih, tako na novejših kot tudi rabljenih. Potrošnikom pomagamo z informacijami o njihovih pravicah in posredovanjem pri ponudniku blaga ali storitve. Na spletni strani smo objavili obširna pojasnila o pravicah potrošnikov pri stvarnih napakah, garancijah, o pravicah pri pogodbah, sklenjenih na daljavo in pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov. Poleg tega smo pripravili tudi predloge dopisov, ki so potrošnikom v pomoč pri pisanju reklamacijskega zahtevka.

Telekomunikacije Potrošniki so se pritoževali tudi nad spremembo paketne ponudbe (paket Povezani) podjetja Mobitel. Še posebej so take spremembe problematične pri vezanih naročniških razmerjih, saj v takih primerih potrošniki ne morejo odstopiti od pogodbe brez posledic. Pripravili smo izjavo za javnost in obvestilo potrošnikom, kako ravnati, če se odločijo za spremembo. Prejeli smo zelo veliko pritožb potrošnikov v povezavi z včlanitvami v SMS klube (podjetje Dimoco). Potrošnike smo v teh primerih napotili na Evropski potrošniški center in Tržni inšpektorat RS.

30


Prehod na digitalno oddajanje TV signala Potrošnikom smo odgovarjali na različna vprašanja ob prehodu na digitalno oddajanje TV signala, novih standardih, svetovali smo jim pri nakupu novih televizijskih sprejemnikov in pretvornikov signala.

Storitve Precej pritožb potrošnikov se je nanašalo na neizpolnjene in pomanjkljive storitve obrtniških del. V jesenskem obdobju so ponovno pričele prihajati pritožbe potrošnikov za dimnikarske storitve. Potrošniki niso bili zadovoljni s ceno, ki jo je koncesionar zaračunal ob opravljeni storitvi. Pritoževali so se zaradi nekakovostno opravljene storitve, pa tudi nad tem, da jim za opravljeno storitev ni bil izstavljen račun ter da so koncesionarji kot edino plačilno sredstvo sprejemali le gotovino. Na predlog potrošnikov smo območnim enotam TIRS posredovali več prijav zoper izvajalce dimnikarskih storitev, inšpektorji pa so v postopkih ugotovili kršitve in izvajalcem izrekli kazni.

Turistični aranžmaji Vsako leto prejmemo precej pritožb potrošnikov glede turističnih aranžmajev (pomanjkljivosti pri letovanju). Potrošniki so se največkrat pritoževali zaradi neustrezne namestitve, zavajajočega oglaševanja potovanj ter slabe kakovosti celotne storitve. Največ pritožb potrošnikov se je nanašalo na tiste aranžmaje, ki so bili organizirani kot krožna potovanja. Potrošnikom smo svetovali, kako naj sestavijo in ovrednotijo pritožbo. Če je turistična agencija njihovo pritožbo zavrnila, smo nato posredovali v njihovem imenu. Zaradi vulkanskega izbruha in posledičnih težav v letalskem prometu, smo prejeli precej vprašanj potnikov v zvezi s pravicami v letalskem prometu. Pripravili smo pojasnila za potrošnike in jih objavili na naši spletni strani ter pri obveščanju potrošnikov sodelovali tudi z mediji.

Električna energija Po pričakovanju smo prejeli precej vprašanj potrošnikov o cenah električne energije. Aktualno je bilo vračilo preveč plačanih zneskov električne energije potrošnikom zaradi nezakonitega usklajenega dviga cen električne energije vseh ponudnikov električne energije. Potrošniki so se v tem času večkrat obrnili na nas, ker so menili, da jim preveč zaračunani zneski niso bili vrnjeni. Vse pritožbe potrošnikov smo preverili, vendar večjih nepravilnosti pri vračanju nismo zasledili. Proti koncu leta smo prejeli precej vprašanj o zakonitosti zaračunavanja nadomestil oz. stroškov vodenja računov dveh elektro podjetij. V javnosti smo predstavili naše stališče, saj se s takim zaračunavanjem ne strinjamo.

31


LETNO POROČILO ZPS 2010

2.1.

Stanovanjsko upravljanje Svetovalna pisarna beleži tudi veliko število pritožb potrošnikov zoper poslovanje upravnikov večstanovanjskih stavb. Prevladujejo pritožbe zaradi nerazčlenjenih računov za upravljanje, previsokega zaračunavanja stroškov ter nezadovoljivega upravljanja. Potrošniki v razmerju do upravnikov zelo težko uveljavijo svojo voljo, v večini primerov so namreč upravniki tisti, ki narekujejo odločitve etažnim lastnikom. Na področju stanovanjskega upravljanja zato opažamo veliko kršitev pravic potrošnikov. V letošnjem letu se je prvič povečalo število vprašanj potrošnikov v zvezi z montažo delilnikov za odčitavanje dejanske porabe toplote za ogrevanje. S pravicami, ki potrošnikom pripadajo na podlagi potrošniške zakonodaje, ter s konkretnimi primeri smo potrošnike seznanjali tudi s prispevki v potrošniški reviji VIP. Predstavili smo npr. nov Zakon o potrošniških kreditih in pisali o poštnih storitvah. Na primeru nakupa novoletnih daril pa smo predstavili možnosti za uveljavljanje reklamacij.

2.2.

Strokovno svetovanje na področju prehrane in trajnostnega razvoja V Zvezi potrošnikov Slovenije omogočamo svetovanje na področju prehrane po telefonu, po elektronski in navadni pošti, preko spletne strani, na Facebooku ter preko foruma ZPS. Na nas se je glede potrošniških vprašanj s področja prehrane obrnilo preko 80 članov ZPS. Vprašanja potrošnikov so bila različna: certificiranje eko izdelkov in pridelkov, integrirana pridelava zelenjave, prijava plesnive štručke, oznaka HALAL, pritožba na kakovost sokov in pijač, pritožba na težo izdelkov, vprašanje o ocenitvi kakovost medu… V vseh primerih smo za živila, ki so jih potrošniki opredelili v vprašanjih in za katere smo ugotovili sum, da niso varna ali pa smo ocenili, da bi lahko bila neprimerna za prehrano ljudi, svetovali prijavo na ustrezen inšpektorat. Nov način svetovanja članom je potekal tudi preko spletnega foruma, kjer sta bili aprilska in septembrska tema »hrana in aditivi«. Na forumu ZPS lahko tako sedaj najdemo že preko 40 tematskih vprašanj z več kot 70 odgovori, ki jih lahko prebere vsak obiskovalec naše spletne strani. Obisk foruma ja zelo dober.

32


2.3.

Strokovno svetovanje na področju finančnih storitev Pri ZPS smo se odzivali tudi na individualna vprašanja potrošnikov, ki so se na nas obrnili za pomoč pri reševanju problemov s finančnimi ponudniki. Svetovali smo na vseh področjih finančnih storitev, v letošnjem letu pa smo zaznali povečanje števila vprašanj z naslednjih treh področij:

• Problemi pri odplačevanju kreditov Od potrošnikov smo prejeli prošnje za nasvete pri obvladovanju bremena kreditov, predvsem so se le-te nanašale na odločitve o moratoriju na odplačilo kredita, zmanjšanje mesečnega obroka in način komunikacije s ponudnikom.

• Finančni leasing Opažamo tudi porast težav pri najemu finančnega leasinga pri nakupu avtomobila. Potrošniki v tem primeru težje uveljavljajo reklamacije, ker niso lastniki avtomobilov. Težave pa se pojavljajo tudi pri poplačilu leasinga. Menimo, da bi bilo potrebno področje finančnega leasinga čim prej zakonsko urediti.

• Zavarovanja V zadnjem obdobju je zelo poraslo število vprašanj s področja zavarovanj, tako osebnih kot premoženjskih. Potrošniki trdijo, da ob sklenitvi zavarovanja niso prejeli dovolj informacij o posameznih zavarovanjih oz. so bile te informacije napačne, kar kaže na nepošteno poslovno prakso zavarovalnih agentov. Potrošnike je tudi zanimalo, kako odstopiti od zavarovanja, še posebej od življenjskih zavarovanj, ki so praviloma sklenjena za daljše časovno obdobje, saj je zaradi spremenjene finančne situacije za mnoge plačevanje zavarovalnih premij postalo pretežko breme. V primerih naložbenih zavarovanj so se potrošniki pritoževali tudi nad neizpolnjenimi obljubami o pričakovanih donosih.

33


LETNO POROČILO ZPS 2010

2.4.

Strokovno svetovanje na področju kakovosti in varnosti izdelkov Podlaga za tovrstno svetovanje je dolgoletno spremljanje vsebin in razvoja tehnologije, izvajanje ter sodelovanje pri raziskavah, študijah in testiranju izdelkov (tudi pri pripravi metodologij, ki so osnova za primerjalno testiranje testnih produktov). Svetovanje poteka po telefonu, po elektronski pošti, na Facebooku, za člane prek foruma na spletni strani ZPS in osebno. Nasveti o izdelkih zajemajo informacije o kakovosti, uporabnosti, varnosti in ekoloških vidikih izdelkov (poraba energije in vode, kemijska sestava, ekološka pridelava, proizvodnja in uničenje). Potrošniki se obračajo na nas pred nakupom, predvsem zaradi široke ponudbe in velikih razlik v cenah izdelkov in kakovosti. Opažamo, da je vedno več potrošnikov, ki so ekološko osveščeni, njihova tipična vprašanja pa se nanašajo na tehnične značilnost in druge kakovostne karakteristike, varčno uporabo energije in vode, pa tudi na razlike pri uporabi. Zaznavamo vedno več zaskrbljenosti glede varnosti in zdravstvene oporečnosti izdelkov, varnosti električnih izdelkov in izdelkov za otroke. Glavna področja svetovanja oz. zanimanja potrošnikov:

1. Izdelki za dom • aparati za kuhanje, pečenje, hlajenje (kuhalne plošče – plin, elektrika, indukcija, pečice, štedilniki, aparati za parjenje, mikrovalovne pečice, hladilniki, zamrzovalniki, kombinirani hladilniki), • aparati za nego perila (pralni stroji, sušilni stroji, pralno sušilni stroji, likalniki in aparati za likanje) in sredstva za nego perila (detergenti za pranje perila, mehčalci in sredstva za madeže), • aparati za pomivanje in čiščenje stanovanja (pomivalni stroji, sredstva za pomivanje, sesalniki…) ter sredstva in pripomočki za čiščenje stanovanja,

34


2.4.

• mali gospodinjski aparati in pripomočki (mešalniki, večnamenski aparati, sekljalniki, aparati za pripravo kave, kotlički za pripravo čaja, posoda…), • aparati za nego in higieno, • pohištvo in oprema (ležišča, talne obloge, svetila, pohištvo…) in • tekstil in obutev (oblačila, hišni tekstil, posteljnina, kakovost in lastnosti tekstilnih materialov in usnja, vzdrževanje, velikostne številke…)

2. Izdelki za otroke • igrače (magnetne igrače, zvočne igrače...), • igrala in igrišča, mivka (urejenost in varnostni vidiki) • oprema (vozički, visoki stolčki, hojce, oprema za nego, oprema za spanje, posteljice, stajice, oprema za kopanje…) in • izdelki za večjo varnost (varnostna oprema za kopanje, varnostni avtosedeži, varovala pred padci, elektriko, poškodbami…).

3. označevanje izdelkov • namen in pomen oznak (simbolov) na izdelkih (na primer: oznaka CE, energijske nalepke, EU marjetica), • obvezne in neobvezne oznake, • navodila za montažo (sestavo), • navodila za uporabo, • navodila za uničenje, • opozorila in varnostna opozorila (znaki za nevarnost, starostne omejitve…) • označevanje sestavin in • označevanje izvora izdelka.

4. varnost in varovanje zdravja - opozorila na nevarne izdelke v Sloveniji in v EU in ukrepi (prepoved prodaje, umik s trga, odpoklic od potrošnikov) • izdelki za otroke (igrače, oprema, igrišča in igrala …), • električne naprave, aparati in svetila, • ugotavljanje zdravju nevarnih kemikalij (igrače in izdelki za otroke, čistila, detergenti, kozmetika, tekstil, pohištvo, barve, laki…), • kakovost vode, zraka in • osebna varovalna oprema (pri uporabi izdelkov, ki so po naravi nevarni, v nevarnem okolju, pri športu).

35


LETNO POROČILO ZPS 2010

2.5.

Strokovno svetovanje potrošnikom na področju pravic pacientov Pisarna za pravice pacientov nudi uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih storitev informacije o pravicah pacientov ter pomoč pri njihovem uveljavljanju. Individualno svetovanje je tudi v tem letu potekalo po že ustaljenem urniku in sicer trikrat tedensko po štiri ure. Uporabniki nas lahko kontaktirajo po telefonu, preko klasične ali elektronske pošte, v svetovalni pisarni pa se lahko oglasijo tudi osebno. Največ težav se nanaša na uveljavljanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, nekaj manj pa na splošne pravice pacientov. V letu 2010 smo obravnavali precej primerov potrošnikov, ki so imeli težave z nerazumno dolgimi čakalnimi dobami v zdravstvu (pri zobozdravnikih ter pri specialistih), dostopnostjo do specialistov ter povračil potnih stroškov za obiske pri specialistih v drugih krajih izven kraja bivanja. Še vedno je veliko vprašanj v zvezi z reševanjem pritožb zaradi nekakovostno opravljenih storitev pri različnih izvajalcih zdravstvenih storitev ali pri dobaviteljih medicinsko tehničnih pripomočkov. Narašča tudi število pacientov, ki se želijo prepričati glede obsega pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, saj pri ponudnikih zdravstvenih storitev večkrat dobijo nepopolne, včasih tudi nepravilne informacije. Ocenjujemo, da je težav pri uveljavljanju zdravstvenih storitev vedno več, uporabniki pa postajajo tudi vedno bolj osveščeni ter zahtevajo transparentnost zdravstvenega sistema. Glede na navedeno je še toliko bolj pomembno, da imajo uporabniki zagotovljeno stalno, neodvisno in strokovno pomoč pri uveljavljanju svojih pravic v zdravstvu. Poleg splošne svetovalne dejavnosti, ki jo izvajamo že vrsto let, smo v jeseni 2010 izvedli tudi akcijo osveščanja potrošnikov o pravici do pripomočka za vid iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Akcija je zajemala več aktivnosti od osveščanja o pravici preko izobraževalnih prispevkov v različnih medijih (splet, radio, televizija, tiskani mediji) do pregleda ponudbe okvirjev za t.i. »očala na recept« pri več kot 170 optikih v Sloveniji.

36


Izvedli smo tudi spletno raziskavo, kjer so odgovori potrošnikov pokazali, da le-ti pravic ne poznajo dobro, da je ponudba okvirjev na naročilnico ZZZS slaba in se na trgu precej razlikuje in da morajo potrošniki kljub temu, da so pridobili naročilnico ZZZS za pripomoček za vid, v večini primerov doplačati najmanj 50 evrov, velikokrat približno 150 evrov. Takšno stanje se nam ne zdi dopustno, še posebej, ker pripomočke za vid potrebujejo starejši, takšna doplačila pa so lahko veliko finančno breme ob nižjih pokojninah. Z ugotovitvami smo že seznanili ZZZS ter ga pozvali, da naj okrepi nadzor nad pogodbenimi dobavitelji pripomočkov za vid, potrošnike pa smo pozvali, da nam sporočajo svoje izkušnje. ZPS je tudi pozvala ponudnike pripomočkov za vid, ki so pogodbeni partnerji ZZZS, da so posredovali podatke o številu okvirjev za očala »na recept« (za očala, do katerih je zavarovana oseba upravičena, če pridobi naročilnico ZZZS in ne želi ničesar doplačati). ZPS je na spletni strani v novembru 2010 objavila preglednico, v kateri je zajela podatke o tem, med koliko okvirji lahko pri posameznem optiku zbirajo potrošniki, ki so pridobili naročilnico za očala in ne želijo ničesar doplačati (pregled ponudbe okvirjev za t.i. »očala na recept«). Preglednica vsebuje podatke za več kot 170 optik, ki so razvrščene po območnih enotah ZZZS. Pregled ponudbe je javno dostopen, tako da imajo potrošniki možnost na enem mestu pridobiti kar največ informacij o dobaviteljih ter tako izbrati najugodnejšega med njimi. Ugotavljamo, da se ponudba med optiki zelo razlikuje, zato smo potrošnike preko izjave za javnost opozorili, da naj primerjajo ponudbo. Vsem optikom, pogodbenim dobaviteljem ZZZS smo preko elektronskega sporočila poslali tudi obvestilo, da smo objaviti podatke, ter jih povabili, da nam preko posebnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani www.zps. si sporočajo sprememb v ponudbi. Pozvali pa smo tudi potrošnike, da preverijo podatke o ponudbi ter nam sporočijo, če ponudba v optiki, ki jo obiščejo, odstopa od podatkov, ki so jih o svoji ponudbi sporočili optiki. ZPS si bo prizadevala, da bo v letu 2011 pridobila potrebna finančna sredstva za redno ažuriranje preglednice ter nadaljevanje akcije, saj je bil odziv potrošnikov zelo dober.

37


LETNO POROČILO ZPS 2010

2.6.

Dejavnost Evropskega potrošniškega centra v letu 2010 V letu 2010 je Evropski potrošniški center pomagal 837 potrošnikom, sodeloval je pri pripravi 53 prispevkov v različnih medijih, 18 krat se je predstavil na stojnicah in sejmih, pripravil je 11 predavanj o pravicah potrošnikov ter izdal 4 informativno izobraževalne materiale, sodeloval pa je tudi pri 3 skupnih projektih mreže ECC-Net. Evropski potrošniški center osvešča, izobražuje ter obvešča potrošnike tudi prek svojih spletnih strani www.epc.si. Vsebine na spletni strani so pripravljene v slovenščini in angleščini. Spletne strani redno ažuriramo in dopolnjujemo z novimi vsebinami. V reviji za potrošnike VIP ima Evropski potrošniški center že vse od svoje ustanovitev leta 2006 redno rubriko, ki smo jo tudi v preteklem letu zapolnjevali z zanimivimi vsebinami o čezmejnem nakupovanju. Tudi v tem letu so bile aktivnosti Evropskega potrošniškega centra osredotočene predvsem na pomoč potrošnikom pri razreševanju težav pri čezmejnem nakupovanju in na informiranje ter izobraževanje potrošnikov. Nadaljevali smo tudi s promocijo centra in sodelovali v skupnih projektih mreže ECC-Net. Svetovanje in pomoč potrošnikom pri razreševanju težav s ponudniki blaga in storitev je poleg ozaveščanja potrošnikov o njihovih potrošniških pravicah glavna naloga Evropskega potrošniškega centra (EPC) ter Mreže Evropskih potrošniških centrov (ECC-Net). V letu 2010 so imeli potrošniki, ki so iskali pomoč na EPC, največ težav z nemškimi ponudniki blaga in storitev. Sledijo pa italijanski, španski, avstrijski ponudniki blaga in storitev ter ponudniki iz Velike Britanije. EPC je v preteklem letu obravnaval daleč največ zadev, ki so se nanašale na spletno nakupovanje, sledile pa so težave z uveljavljanjem pravic pri nakupovanju neposredno pri ponudniku (v trgovini, lokalu ipd.), ter težave pri uveljavljanju pravic letalskih potnikov zaradi zamude letala, odpovedi leta in težave, povezane s prtljago. Potrošniki so se pri spletnem nakupovanju največkrat soočili s težavo, da naročeno in plačano blago ni bilo dostavljeno. Kljub posredovanju Mreže Evropskih potrošniških centrov ECC-Net je veliko zadev ostalo neuspešno rešenih, saj je bilo v velikem deležu teh zadev ugotovljeno, da je šlo za spletne goljufije, kjer pa je potrošnikom ostala zgolj prijava kaznivega dejanja in nato sodna pot. V več primerih ponudnika ni bilo mogoče najti, potrošniki so naročali blago na lažnih spletnih straneh, kupnino za naročeno blago pa nakazovali na račune fizičnih oseb ipd. Veliko težav so imeli potrošniki tudi z uveljavljanjem pravic iz naslova stvarne napake

38


in garancije. Reklamacijske zahtevke so trgovci reševali prepočasi, veliko je bilo težav z uveljavljanjem t.i. evropske garancije. Kot v preteklem obdobju so tudi lani imeli potrošniki precej težav z uveljavljam pravic letalskih potnikov. Spomladi 2010 so se letalski potniki soočili tudi s povečanim številom odpovedanih letov ter zamud letal zaradi vulkanskega prahu, ki je v veliki meri oviral letalski promet. V drugi polovici leta pa so se potrošniki soočili tudi s prvimi stečaji nizkocenovnih letalskih prevoznikov (MyAir, SkyEurope), kjer je možnost za uspešno izterjavo zahtevkov, povezanih s pravicami letalskih potnikov (npr. odškodnina v primeru zamude ali odpovedi leta, povrnitev kupnine za letalsko vozovnico…) precej majhna. Pomembno je, da opozorimo na neurejenost sistema alternativnega razreševanja potrošniških sporov v Sloveniji, ki velikokrat onemogoča učinkovito uveljavljanje pravic potrošnikov (iz Slovenije in drugih države EU), ki imajo težave s slovenskim ponudnikom blaga in storitev. Država tudi v letu 2010 še vedno ni napravila koraka naprej v smeri sprejema zakona, ki bi urejal to področje, čeprav je bil predlog zakona o alternativnem razreševanju potrošniških sporov pripravljen že leta 2008.

39


LETNO POROČILO ZPS 2010

3. TESTIRAMO

40

3.1.

3.2.

PRIMERJALNO TESTIRANJE

VIP TEST

28 29


41


LETNO POROČILO ZPS 2010

Preverjamo kakovost izdelkov in storitev, sodelujemo z neodvisnimi strokovnjaki in akreditiranimi laboratoriji.

3.1.

Primerjalno testiranje Zveza potrošnikov Slovenije je močno prepoznana po izvajanju in objavljanju primerjalnih testov izdelkov in storitev. Primerjalne teste izvedejo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (MIPOR) v sodelovanju z neodvisnimi zunanjimi inštitucijami (laboratoriji, razvojnimi in raziskovalnimi inštituti). Sodelujemo tudi pri skupnih primerjalnih testiranjih, ki jih potrošniške organizacije izvajamo skupaj, testiranja pa koordinira neprofitna mednarodna organizacija za izvajanje potrošniških primerjalnih testov in raziskav-ICRT (International Consumers Research and Testing). Testiranje v okviru organizacije ICRT omogoča izvajanje bistveno večjega obsega testiranj, kot če bi vsa testiranja izvajali izključno v Sloveniji. V letu 2010 smo v reviji VIP in na naši spletni strani objavili naslednje teste: Področje

Avdio, video, foto

Avto, oprema, prevoz, promet

Dom in vrt

Higiena in kozmetika

42

Izdelki na testu Video snemalniki Ploski televizorji Digitalni fotoaparati Fotoknjige Zunanji trdi diski Video kamere Mini glasbeni stolpi Televizorji Koledarji iz digitalnih fotografij Letne pnevmatike Navigacijske naprave Zimske pnevmatike Sušilni stroji Pralni stroji Kombinirani hladilniki Pomivalni stroji Parni likalniki Avtomatiki za pripravo kave Tablete za pomivalni stroj Sesalniki Sušilniki las Električni brivniki Šamponi za poškodovane lase Brivniki za enkratno in večkratno uporabo


Področje

Izdelki na testu

Hrana in pijača

Kisla repa Kranjske klobase Špageti Instant juhe Mlečne rezine Metini in »zimski« čaji

Otrok

Avtosedeži za otroke (dva testa) Sredstva za sončenje za otroke

Računalnik in telefon

Monitorji Mobilniki za starejše Mobilniki s fotoaparatom in glasbenim predvajalnikom

Šport in prosti čas

Smučarske čelade za otroke in odrasle Vrtalniki Kosilnice Smuči

43


LETNO POROČILO ZPS 2010

3.2.

VIP TEST Z znakom VIP test želimo slovenskemu potrošniku pomagati pri izbiranju kakovostnih in trajnostno naravnanih izdelkov. Glavni namen takšnega označevanja je, da pomagamo potrošnikom pri odločanju o nakupu izdelkov in jim na preprost način ponudimo objektivne informacije o kakovosti izdelkov. Izdelke lahko z znakom opremijo proizvajalci, distributerji ali prodajalci ocenjenih izdelkov, vendar pa le pod strogo določenimi pogoji, ki smo jih za uporabo znaka pripravili v ZPS, da bi zagotovili objektivnost informacije. Znak VIP test smo prvič predstavili javnosti na novinarski konferenci februarja 2009. Seznam označenih izdelkov je na naši spletni strani www.zps.si. Informacije o znaku VIP test vključujemo tudi v komuniciranje preko družabnih omrežij Facebook in Twitter. Od junija 2009 dalje potekajo na sedežu MIPOR-ja redni mesečni sestanki, na katerih predstavljamo glavne značilnosti primerjalnih testiranj izdelkov in storitev, značilnosti in rezultate testov vključene v zadnjo izdajo VIP-a ter pogoje in načine uporabe znaka VIP Test. Promocija znaka VIP test je v letu 2010 obsegala pretežno predstavitve na različnih sejmih in predstavitve po zdraviliščih.

44


V letu 2010 so se za znak VIP test odločili naslednji izdelki/blagovne znamke:

• Sušilnika perila: Bosch WTE84305BY, Bosch WTE86102 •S  ušilnik za lase: Braun Satin Pro Ionic 2200 DF5 • Kranjska klobasa: Arvaj • Likalniki: Tefal Ultimate Autoclean 300 FV9530, Tefal Easy pressing GV5240, Rowenta Steamium DW9020, Bosch Pro Energy TDA 7650, Braun Textyle 510 • Špageti: DeSpar Spaghetti No3 • Kavni avtomat espresso: Krups Nescafe Dolce Gusto Melody 2 • Izdelek za sončenje za otroke: Sundance otroško mleko za sončenje, ZF 30 • Skriti vgradni pomivalni stroj: Bosch SMV 40M10EU • F otoknjiga: Fotoknjiga Digifot • Tunina: Almare, tunina v oljčnem olju •S  esalnik: Bosch BSG8PRO2 •M  etin čaji: S Budget metin zeliščni čaj

45


LETNO POROČILO ZPS 2010

4. IZOBRAŽUJEMO

46

4.1.

4.2.

ROKOVNIK “IZBIRA JE TVOJA!”

OSTALI IZOBRAŽEVALNI DOGODKI

31 32


LETNO POROČILO ZPS 2010

Sodelujemo z različnimi izobraževalnimi ustanovami, predavamo in ozaveščamo.

4.1.

Rokovnik “IZBIRA JE TVOJA!” Že sedmo leto zapored je Zveza potrošnikov Slovenije kot nacionalni koordinator sodelovala pri evropskem projektu osveščanja mladih o pravicah, ki jih imajo kot potrošniki s pomočjo Evropskega rokovnika »Izbira je tvoja!«. Rokovnik temelji na skupnem evropskem prizadevanju, da bi mladim zagotovili nujno izobraževanje s področja pravic potrošnikov, zdravstveno in družbeno izobraževanje in informacije s področja varovanja okolja in trajnostne potrošnje. Z omenjeno publikacijo želimo partnerji v projektu (Evropska komisija, fundacija Generation Europe ter nacionalni partnerji-v Sloveniji Zveza potrošnikov Slovenije) pomagati mladim razumeti široko paleto pravic, ki jih imajo kot potrošniki znotraj EU (vse od osebnih financ do javne odgovornosti in osebne osveščenosti o vprašanjih, kot so debelost, zasvojenost, odgovorno uživanje alkohola ...).

Tudi zadnji rokovnik prinaša obilo informacij o raznolikih evropskih vprašanjih: pravice in dolžnosti potrošnikov in evropskih državljanov, uporaba interneta in spletno nakupovanje, zaščita pred goljufijami, človekove pravice, znanstvena odkritja, humanitarna pomoč, zdravje, zaščita potrošnikov, svetovna trgovina, širitev, varnost, okolje in podnebne spremembe, kako je nastala Evropska unija, kako deluje Evropska unija ... Evropski rokovnik dopolnjuje nacionalne učne načrte in je pomemben interaktiven pripomoček, ki osvetljuje možnosti za pretehtano, odgovorno in neodvisno odločanje ter opozarja na družbene, ekonomske in ekološke posledice potrošniških odločitev. Dijakom služi kot vir informacij, kako (p)ostati odgovoren in samozavesten potrošnik in državljan v današnjem svetu. Ker so pri doseganju tega cilja ključni zavezniki učitelji, projekt poteka v tesnem sodelovanju s srednjimi šolami, rokovnik pa spremlja tudi priročnik za učitelje, ki ponuja dodatno gradivo in nasvete za dejavnosti v razredu, razprave in domače naloge. Rokovnik je prejelo več kot 3,2 milijona dijakov v vseh 27 državah EU. V Sloveniji je rokovnik v slovenščini prejelo več kot 24.000 dijakov 130 srednjih šol. Konec leta 2010 smo med učitelji ter dijaki izvedli tudi raziskavo o percepciji rokovnika, izvedli pa smo tudi skupinsko diskusijo med učitelji, kjer smo poglobljeno raziskali uporabno vrednost rokovnika ter možne poti izboljšav in prilagoditev.

48


4.2.

Ostali izobraževalni dogodki Izobraževanje predstavnikov nevladnih organizacij zahodnega Balkana Na prošnjo Consumer Society and Citizen Networks, skupne iniciative Združenih narodov in Evropske komisije za krepitev civilne družbe na področju zahodnega Balkana, da potrošniške organizacije s tega območja potrebujejo ekspertizo iz najuspešnejše potrošniške organizacije iz nove države članice EU, smo oktobra 2010 organizirali dvodnevno šolanje potrošniških organizacij. Udeležili so se ga predstavniki različnih nevladnih organizacij. V okviru šolanja so sodelovali strokovnjaki iz ZPS in MIPOR. Predstavili smo jim naše delo, vključenost v različne projekte, s poudarkom na področju hrane, prehrane in trajnostne potrošnje. V sklopu izobraževanja so bila predstavljena naslednja področja: • pravno zastopanje in potrošniško svetovanje, • primerjalno testiranje, • področje prehrane in trajnostnega razvoja, • varnost izdelkov, • potrošniška revija VIP, • urejanje spletne strani www.zps.si in • PR in promocija članstva. Izobraževanje vladnih in nevladnih potrošniških organizacij iz Republike Srbije. Pripravili smo tudi posebno izobraževanje delegacije uradnikov iz Ministrstva za trgovino in storitve, ki delajo v Sektorju za varstvo potrošnikov. V delegaciji so bili tudi predstavniki treh federacij potrošniških organizacij iz Srbije. Izobraževanje je bilo namenjeno beleženju, zbiranju in analiziranju podatkov in informacij za izvajanje svetovanja potrošnikom in za oblikovanje osnov za pripravo informacijskega sistema v podporo svetovanju potrošnikov. Izobraževanje s področja prehrane in trajnostne potrošnje Sodelavci ZPS so izvedli več strokovnih izobraževanj in posvetov: z lekarnarji, s kozmetično industrijo, na GZS, pri različnih kmečkih združenjih, z gospodinjskimi učiteljicami, z učitelji naravoslovja in kemije, s profesorji kemije itd. Izobraževanje učiteljev s Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Spomladi in jeseni smo izvedli dve izobraževanji za učitelje iz CŠOD. Predstavili smo jim tematiko splošnih pravic potrošnikov, področje hrane, področje varnosti na internetu ter Evropski rokovnik. Sodelovanje z Ekonomsko fakulteto Z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani smo sklenili dogovor o pedagoškem, raziskovalnem in svetovalnem sodelovanju. ZPS je razpisala tudi okvirne teme za diplomske naloge.

49


LETNO POROČILO ZPS 2010

5. ZASTOPAMO

5.1.

ZASTOPANJE NA PODROČJU PREHRANE IN TRAJNOSTNE POTROŠNJE

33

ZASTOPANJE NA PODROČJU VARNOSTI IZDELKOV

35

5.2. 5.3.

5.4.

5.5.

ZASTOPANJE NA FINANČNEM PODROČJU

SODELOVANJE S PARLAMENTARNIMI ODBORI IN MINISTRSTVI IN VLADO R SLOVENIJE

SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

5.6. Sodelovanje s strokovno javnostjo

50

33

35 36 36


LETNO POROČILO ZPS 2010

Zastopamo interese potrošnikov na različnih področjih, pri oblikovanju zakonodaje in politike s področja varstva potrošnikov.

5.1.

Zastopanje na področju prehrane in trajnostne potrošnje Strokovni sodelavci ZPS, odgovorni za program hrane, prehrane in trajnostne potrošnje, se aktivno udeležujejo različnih sestankov državnih in drugi komisij ali svetov, konferenc in seminarjev. V letu 2010 so bili dejavni na naslednjih področjih: • oblikovanje stališč za slovenske in evropske zakonodajalce (ki bazirajo na raziskavah in različnih pregledih), • oblikovanje stališča za EU komisijo o merilih in kriterijih za profiliranje živil v okviru Uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah (stališče ZPS in BEUC je bilo posredovano tudi na Ministrstvo za zdravje), •  preučevanje amandmajev in sklepov komisij EU parlamenta o predlogu Uredbe o informiranju potrošnikov ter informiranje slovenskih EU poslancev, • posredovanje stališč o predlogu nove zakonodaje o GSO in • redno sodelovanje v Sloveniji in Evropski komisiji s tehničnimi komisijami o odobritvi novih živil in zdravstvenih trditev. ZPS je sodelovala tudi na dveh sestankih odbora DZ za okolje in prostor. Na IVZ smo se udeležili predstavitve »Modela zdrav življenjski slog v osnovni šoli« ter sodelovali v raziskavi o vrednotenju Nacionalnega programa prehranske politike do 2010. Sodelovali smo tudi pri promociji zmanjševanja porabe soli v Sloveniji v programu CINDI na Ministrstvu za zdravje. Udeležili smo se sestankov nadzornih odborov za Program Razvoja Podeželja in Razvoja Ribištva. Imenovani smo bili tudi v Odbor za obravnavo Nacionalnega večletnega nadzornega programa za ostanke pesticidov, imenovani pa smo bili tudi v Delovno skupino za prehranske in zdravstvene trditve, v Komisijo za ravnanje z GSO in v Vladno medresorsko komisijo za kemijsko varnost v Sloveniji. Strokovna sodelavka ZPS je bila izbrana s strani EFSA-e (evropske agencije za varnost hrane) v »Stakeholder group on emerging risks«.

52


5.2.

Zastopanje na finančnem področju ZPS je nadaljevala z izračunom zahtevkov za Rentno varčevanje pri NLB, d.d. V letu 2010 je banki posredovala 14 zahtevkov za izplačilo obresti, ki jih banka izplačuje v obliki poravnave. Od septembra 2009 naprej je ZPS zahtevkom dodajala tudi zahtevke za zamudne obresti, ker je banka zavlačevala z izplačili in ni bila pripravljena varčevalcem samoiniciativno ponuditi poravnave. V letu 2009 je ZPS nadaljevala z analizo drugih dolgoročnih varčevalnih produktov in potrošnike pozvala k posredovanju relevantne dokumentacije. Že v letu 2007 so bile vložene prve tožbe zoper NLB d.d. zaradi kršitve pogodb o dolgoročnem varčevanju (t.i. Modro varčevanje), ker varčevalcem ni izplačala obresti, ki so bile dogovorjene s pogodbo. Z banko ni bila dosežena sporazumna rešitev spora, ker je banka ponudila prenizko nadomestilo. ZPS je zato organizirala sodno uveljavljanje pravic varčevalcev in preko svojih odvetnikov zagotovila brezplačno zastopanje za več kot 160 svojih članov. Vložitev tožb je imela pozitiven vpliv tudi za ostale varčevalce, saj je skoraj 40.000 varčevalcev v letih 2008 in 2009 prejelo ponudbo banke za sklenitev izvensodnih poravnav, s katerimi se je banka izognila dodatnim sodnim postopkom. V letu 2009 je bila izdana prva pravnomočna sodba v tem sporu, s katero je sodišče v večjem delu ugodilo zahtevku varčevalcev in odločilo, da je banka kršila pogodbo z zniževanjem obrestne mere ter ji naložilo izplačilo dodatnih obresti oz. glavnice. Banka je ponudila sklenitev sodne poravnave po pogojih te sodbe in večino varčevalcev je ponudbo sprejelo. V preostalih pravdah pa se je postopek nadaljeval na višjem in vrhovnem sodišču glede vprašanja poviševanja obrestne mere tekom varčevalne dobe. Leta 2010 je bil spor dokončno razrešen, saj je postala sodba pravnomočna, v kateri je sodišče v celoti ugodilo zahtevku varčevalca, v korist varčevalcev pa je bil tudi sklep Vrhovnega sodišča RS, da se pri presoji o vsebini pogodbenega razmerja poleg pogodbe morajo upoštevati tudi ostala ravnanja in dogovori strank, ki so potekali pri sklepanju pogodbe. Banka je na podlagi teh odločitev do konca leta 2010 izplačala zahtevane zneske še preostalim tožnikom. V letu 2010 je ZPS beležila še eno pomembno zmago, saj je sodišče v podobni zadevi (varčevanje »Vrtoglavi depozit«) v dveh tožbah zoper Abanko Vipa, v celoti ugodilo zahtevku varčevalcev. Banka se je zoper obe sodbi pritožila, zato bo o sporu odločalo višje sodišče.

53


LETNO POROČILO ZPS 2010

5.2.

Sodne zmage ZPS in varčevalcev so izredno pomemben mejnik pri uveljavljanju varstva potrošnikov na finančnem področju, saj sodbe oz. sodna praksa ne pomenijo le razrešitve konkretnega spora, ampak vplivajo tudi na poslovanje drugih ponudnikov finančnih storitev in s tem bistveno pripomorejo k izboljšanju položaja potrošnikov. Nacionalni program finančnega izobraževanja ZPS je interese potrošnikov zastopala v Medresorski delovni skupini, ki jo je vodilo Ministrstvo za finance z namenom oblikovanja Nacionalnega programa finančnega izobraževanja. ZPS je aktivno sodelovala na osmih koordinacijskih sestankih skupine in posredovala svoja stališča o vsebinskih, metodoloških in organizacijskih vidikih finančnega izobraževanja. Konec septembra smo o naših stališčih informirali ministra za finance, v začetku novembra ministre za šolstvo, gospodarstvo in delo, prav tako pa smo javnosti posredovali sporočilo za javnost. Forum deležnikov SEPA ZPS sodeluje v Forumu deležnikov SEPA, katerega naloga je uvajanje Enotnega območja plačil v evrih v Sloveniji. V forumu zastopamo interese potrošnikov in poudarjamo potrebo po učinkovitih, varnih in ugodnih plačilnih sredstvih in sistemih. Prav tako ostale deležnike obveščamo o naših aktivnostih. V juliju 2010 je postala pravnomočna odločba Urada za varstvo konkurence o protipravnosti uvedbe provizij za dvig gotovine na bankomatu druge banke pri Novi ljubljanski banki, Banki Celje, Novi kreditni banki Maribor in Abanki. Pri ZPS smo v sodelovanju z MIPOR preverjali, če so banke na izrecno zahtevo individualnega potrošnika pripravljene povrniti protipravno zaračunane provizije. Ker se to ni zgodilo, smo zahteve po takojšnjem izplačilu provizij skupaj z zamudnimi obrestmi naslovili na predsednike uprav naštetih štirih bank ter na njihove lastnike, predsednike nadzornih svetov in na Ministrstvo za finance. Javnost smo o naših zahtevah obvestili s sporočilom za javnost in pritisk na odgovorne izvajali preko medijev. V izjavi smo javnost še enkrat informirali o potrebi po učinkovitejšem nadzoru bančnega trga. Vse štiri banke so potrošnikom povrnile sporno zaračunane provizije z zamudnimi obrestmi, nazadnje je to storila tudi NLB.

54


5.3.

Zastopanje na področju varnosti izdelkov Stališča potrošnikov in potrošniških organizacij zastopamo v Odborih pri različnih Ministrstvih: • Posvetovalni odbor za področje splošne varnosti proizvodov pri Ministrstvu za gospodarstvo, • Odbor in Svet za električno varnost pri Ministrstvu za gospodarstvo, • Delovna skupina LVD (Low Voltage Directive) pri Ministrstvu za gospodarstvo, • Delovna skupina za področje osebne varovalne opreme pri Ministrstvu za gospodarstvo, • Odbor za spremljanje zakonodaje na področju tekstila in usnja pri Ministrstvu za gospodarstvo, • Delovna skupina za Uredbo o tekstilnih imenih in s tem povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov (novo ustanovljena skupina) pri Ministrstvu za gospodarstvo • ponovno pa smo bili imenovani v Komisijo za embalažo in odpadno embalažo (MOP). Letos smo imeli do dva delovna sestanka na vsakem področju, o tekočem dogajanju na ravni EU in v Sloveniji in o novih ali spremenjenih aktih, pa so nas predstavniki na ministrstvu sproti obveščali po elektronski pošti in tako omogočili sprotno izmenjavo mnenj oziroma posredovanje pripomb. O pomembnih spremembah smo potrošnike seznanjali preko spletne strani. V bodoče naj bi poglobili tudi naše sodelovanje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST). V decembru leta 2009 je bil ustanovljen Odbor za sodelovanje potrošnikov pri standardizaciji, kjer ima ZPS svojega predstavnika. Večjih aktivnosti v tem letu ni bilo.

55


LETNO POROČILO ZPS 2010

5.4.

Sodelovanje s parlamentarnimi odbori in ministrstvi in vlado R Slovenije Zveza potrošnikov Slovenije kot nacionalna potrošniška organizacija redno sodeluje Z Državnim zborom Republike Slovenije in z parlamentarnimi odbori, predvsem z Odborom za gospodarstvo, Odborom za zdravstvo in vladnih delovnih komisijah na različnih področjih varstva potrošnikov s ciljem zastopanja slovenskih potrošnikov pri uveljavljanju njihovih interesov. Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije je tudi članica Strateškega sveta za informacijsko družbo vlade R Slovenije, ki ga vodi predsednik vlade Borut Pahor. Sodelovali smo v javnih obravnavah sprememb zakonodaje s področja potrošniškega prava. Pripravili smo pripombe k: • predlogu sprememb Zakona o medijih, • predlogu Zakona o potrošniških kreditih, • pripombe k osnutku novega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli in • k Zakonu o varstvu potrošnikov, kjer smo z uspešno kampanjo uspeli ohraniti obvezno garancijo kot pomemben del Zakona o varstvu potrošnikov Pogosto sodelujemo s Tržnim inšpektoratom RS pri razreševanju potrošniških problemov.

56


5.5.

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami Zveza potrošnikov Slovenije dobro sodeluje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami z različnih področij – okolje, prehrana, zdravstvo. Predstavnica ZPS je članica Sveta CNVOS.

5.6.

Sodelovanje s strokovno javnostjo Sodelujemo tudi z Združenjem bank Slovenije in z Oglaševalsko zbornico Slovenije.

57


LETNO POROČILO ZPS 2010

6. DELUJEMO MEDNARODNO

6.1. BEUC

37

6.3.

39

6.2. ANEC

SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO

6.4.

CONSUMERS INTERNATIONAL (CI)

6.6.

OSTALI RAZVOJNO RAZISKOVALNI PROJEKTI

6.5.

6.7.

6.8.

58

TRANS ATLANTIC CONSUMER DIALOGUE TACD

SODELOVANJE V SKUPNIH PROJEKTIH MREŽE ECC-NET SEZNAM SESTANKOV, DELOVNIH SREČANJ, IZOBRAŽEVANJ IN PREDAVANJ, KI SO JIH V LETU 2010 OPRAVILI SODELAVCI ZPS

39 40

40

41

41

42


LETNO POROČILO ZPS 2010

Sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in mednarodnih dogodkih, delujemo v odborih in posvetovalnih telesih DG Sanco in DG Trade, smo člani mednarodne neprofitne organizacije za izvajanje potrošniških testiranj ICRT, evropske in svetovne potrošniške organizacije (BEUC, CI), evropske organizacije za zastopanje potrošnikov v procesih standardizacije in certificiranja (ANEC) ter v Trans Atlantskem dialogu potrošnikov (TACD).

6.1.

BEUC ZPS je skozi vse leto zelo tesno sodelovala z Evropsko potrošniško organizacijo in sicer v vodstvu BEUC (Executives), ki je v funkciji nadzornega odbora in usmerja delo organizacije, predsednica ZPS pa je tudi podpredsednica BEUC. Executives se sestaja sedemkrat letno (januarja, marca, maja, julija, septembra in novembra). Članstvo in aktivnosti v BEUC postajajo za ZPS vedno bolj pomembne, saj se v Bruslju sprejema že več kot 85% zakonodaje s področja varstva potrošnikov. Program dela BEUC vključuje osem nosilnih tem: • POTROŠNIŠKE POGODBE • SKUPINSKE TOŽBE • HRANA • VARNOST POTROŠNIKOV • ENERGIJA IN TRAJNOST • FINANČNE STORITVE • ZDRAVJE • DIGITALNI SVET Na naši spletni strani smo objavili številne pobude, sporočila za javnost ter kampanje BEUC-a: • Zamujena priložnost za moderen sistem pravic potrošnikov • Skupni trg – ali bo Komisija držala obljube? • Poziv ZPS evropskim poslancem • Boljša zaščita varčevalcev in malih vlagateljev • Energijske nalepke po novem • Amandma o zdravilih na recept • Oglaševanje zdravil na recept • Strožji predpisi o varstvu podatkov • Do 2013 vsi s širokopasovnim dostopom do interneta • Je spletno nakupovanje sedaj bolj varno? • Digitalna agenda • Ruleta izdelkov, ki vsebujejo nanodelce na evropskem tržišču • Evropske potrošniške organizacije pozivamo k prepovedi bisphenola A • Nič več klasičnih 75W žarnic • Kakšna bo prihodnost označevanja hrane? • Označevanje živil po novem

60


Čeprav za večino najpomembnejših področij, ki se urejajo na ravni EU, ZPS nima zagotovljenega ustreznega financiranja za spremljanje predpisov ter za aktivno sodelovanje pri oblikovanju potrošniške politike na naštetih področjih, pa smo sodelovali z BEUC-om na vseh ključnih področjih. ENERGIJA IN TRAJNOST Kot člani BEUC-a smo sodelovali pri oblikovanju stališča za EU komisijo o merilih in kriterijih za profiliranje živil v okviru Uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah. Preučevali smo amandmaje in sklepe komisij EU parlamenta o predlogu Uredbe o informiranju potrošnikov, slovenske EU poslance pa smo seznanili z našimi stališči o določenih členih predloga Uredbe o informiranju potrošnikov. ZPS sodeluje tudi z oddelkom za Okolje in varnost pri BEUC-u (Environment & Safety Departement), ki si v tesnem sodelovanju z ANEC-om ( Evropsko organizacijo za zastopanje interesov potrošnikov v standardizaciji )prizadeva za upoštevanje pomembnih stališč potrošnikov pri spremembah in uveljavljanju evropske zakonodaje in spreminjanju ustreznih standardov ter sprejemanju novih. V letošnjem letu so bile aktualne naslednje vsebine: • varnost igrač in izdelkov za otroke, • revizija GPSD, • ognjevarna zaščita tekstila in varnost zgradb, • »eko« označevanje (eco-labelling) (poraba energije v stanju mirovanja,…), • energijska nalepka (kljub prizadevanju potrošniških organizacij za ohranitev podobe obstoječe lestvice, se je konec leta uveljavila nova, navzgor odprta sedemstopenjska lestvica in sicer za hladilno zamrzovalne aparate, pralne in pomivalne stroje; po novem se z energijsko nalepko označuje tudi televizorje ), • dimetilfumarat v usnjenih izdelkih, • samougasljive cigarete, • širitev seznama nevarnih kemikalij, • kemikalije v kozmetičnih izdelkih in • nanomateriali in nanotehnologija. ZPS se skupaj z BEUC-om in ANEC-om aktivno vključuje v lobiranje. Pozvala je tudi slovenske EU poslance, da podprejo stališča, ki krepijo varstvo potrošnikov (energijska nalepka in eko-označevanje) POTROŠNIŠKE POGODBE Pravna služba ZPS pripravlja predloge in se aktivno udeležuje sestankov pri Evropski potrošniški organizaciji BEUC na temo kolektivnega uveljavljanja pravic, nove direktive o pravicah potrošnikov, revizije direktive o paketnem potovanju in uredbi o pravicah letalskih potnikov. V mesecu oktobru smo sodelovali na energetskem forumu v Londonu, kjer smo zastopali interese potrošnikov na področju električne energije.

61


LETNO POROČILO ZPS 2010

6.1.

6.2.

FINANČNE STORITVE ZPS aktivno sodeluje v postopkih sprejemanja potrošniške zakonodaje na evropski ravni. Problematika finančnih storitev je na splošno prisotna tudi v ostalih članicah EU, zato pri ZPS redno izmenjavamo izkušnje s potrošniškimi organizacijami drugih držav članic in aktivno sodelujemo z BEUC pri oblikovanju iniciativ na evropski ravni. ZPS je članica dveh stalnih ekspertnih skupin pri BEUC-u, ki koordinirata in izvajata zastopanje interesov potrošnikov na EU ravni: Financial Experts Group in Investment Experts Group.

ANEC Evropska organizacija za zastopanje interesov potrošnikov na ravni EU na področju standardizacije in certificiranja je bila ustanovljena 1995. Zveza potrošnikov Slovenije v ANEC-u zastopa interese slovenskih potrošnikov. ANEC aktivno deluje s standardizacijskimi organi v EU in na mednarodnem nivoju pri nastajanju, spreminjanju in razvoju standardov. Predstavniki ANEC-a so aktivni v več kot 60 delovnih telesih, v tehničnih odborih organov za standardizacijo (CEN; CENELEC, ETSI) in v več kot 150 telesih na nacionalni ravni.

6.3.

Sodelovanje z Evropsko komisijo DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV DG SANCO EUROPEAN CONSUMER CONSULTATIVE GROUP (ECCG) Je posvetovalno telo DG Sanco v katerega sta imenovana predstavnik potrošnikov države članice EU in njegov namestnik. Sestanki na različne teme potrošniške politike so štirikrat letno. Slovenske potrošnike predstavljata Breda Kutin, ki je članica ECCG-European Consumer Consultative Group, nadomestna članica je odvetnica ZPS Živa Drol Novak. V okviru ECCG so ustanovljene ekspertne skupine z namenom poglobljene obravnave in usklajevanja stališč na posebej pomembnih področjih varstva potrošnikov. • ECCG – Podskupina za elektriko (Subgrup on electricity) Pravnica ZPS je v letu 2009 postala članica podskupine v ECCG za področje elektrike in se je udeležila Citizen’s Energy Foruma v Londonu • ECCG - posvetovalna podskupina za finančne storitve FSCG Na področju finančnih storitev je ZPS sodelovala v FSCG, podskupini ECCG. Težišča

62


6.3.

dela FSCG so bile reforme evropskega plačilnega prometa (SEPA in Payments Directive), implementacija nove evropske direktive o potrošniških kreditih, odgovorno kreditiranje, finančno izobraževanje in posredništvo finančnih storitev. • ECCG - podskupina za konkurenco (Subgroup on Competition) ZPS prav tako sodeluje v ekspertni skupini ECCG-Subgroup on Competition, ki deluje v okviru DG Sanca pri Evropski komisiji s ciljem izboljšanja dialoga med potrošniškimi organizacijami, nacionalnimi regulatorji in Evropsko komisijo na področju varstva konkurence o problematiki konkurence za potrošnike in novi zakonodaji varstva konkurence v EU. Trenutno težišče dejavnosti so zakonodaja o skupinskih tožbah in zagotavljanje preglednosti trga storitev za potrošnike s strani potrošniških organizacij. • ECCG - podskupina za določitev indikatorjev za spremljanje dejavnosti potrošniških organizacij: (ECCG sub-group: Indicators for monitoring the Consumer Movement) Predsednica ZPS je bila v letu 2009 imenovana v podskupino ECCG za določitev indikatorjev za spremljanje dejavnosti potrošniških organizacij. Skupina se je sestala štirikrat, zadnjič sredi decembra, zaključno usklajevanje in oblikovanje končnega poročila pa je ostalo za januar 2011. Poročilo bo pomemben dokument za presojanje aktivnosti vladnih in nevladnih potrošniških organizacij in ravni varstva potrošnikov v državah članicah. • Stakeholder Dialogue Group - posvetovalno telo DG Sanca z deležniki, ki so aktivni na področju potrošniške politike. Sestavlja ga 20 posameznikov iz EU, ki prihajajo iz akademskih krogov, gospodarstva in nevladnega sektorja in svetuje Generalni direktorici/ prej direktorju. V letu 2010 se je skupina sestala trikrat.

6.4.

Consumers International (CI) Z mednarodno potrošniško organizacijo Consumers Internationational smo sodelovali pri kampanji Consumers for Fair Financial Services. Ker dolgoročna stabilnost finančnih trgov brez boljšega varstva potrošnikov ni realna in varstvo potrošnikov prav tako ne sme ostati zgolj nacionalni problem, saj je svetovna kriza pokazala, da dogodki v eni državi hitro povzročijo tudi resne posledice v drugih državah, smo se odločili za skupen nastop. Zato smo svoje zahteve naslovili na vrh G20, forum vlad največjih razvitih držav in držav v razvoju. G20 je eden ključnih organov za globalno koordinacijo ekonomske politike. Vlade G20 smo pozvali, naj se posvetijo tudi globalnim vidikom varstva potrošnikov. Bili smo uspešni, saj se je vodstvo G20 zavezalo, da bo v letu 2011 izdalo priporočila za izboljšanje

63


LETNO POROČILO ZPS 2010

6.4.

6.5.

varstva potrošnikov na področju finančnih storitev. Naša sedanja naloga je, da nadaljujemo sodelovanje z G20 in z drugimi mednarodnimi organizacijami in si prizadevamo, da se bodo korenite reforme tudi zares zgodile.

Trans Atlantic Consumer Dialogue TACD Čezatlantski dialog potrošnikov (TACD) je forum potrošniških organizacij iz ZDA in EU, ki pripravljajo skupna priporočila o potrošniški politiki vlad ZDA in Evropske unije za upoštevanje interesov potrošnikov pri oblikovanju politik v EU in ZDA. Aktiven je od septembra 1998, ko se je na ustanovni seji v Washingtonu zbralo več kot 60 predstavnikov potrošniških organizacij iz ZDA in EU. TACD redno objavlja stališča in priporočila na področju hrane, informacijske družbe, intelektualne lastnine, mednarodnih trgovinskih vprašanjih in finančnih storitev. 11. redno letno srečanje je bilo 27. aprila 2010 v Washingtonu. Gostitelj celodnevnega dialoga potrošniških organizacij in predstavnikov vlade ZDA in Evropske komisije je bilo ameriško zunanje ministrstvo. V uvodnem delu, ki mu je predsedovala generalna direktorica BEUC Monique Goyens, je bil glavni govornik John Dalli, novoimenovani evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov, ki je poudaril strateške prioritete za sodelovanje z ZDA na področju zdravja in varstva potrošnikov. Prvo plenarno zasedanje je bilo posvečeno ukrepanju EU in ZDA na finančno krizo. V skupini za finančne storitve, informacijsko družbo, prehransko politiko, nanotehnologijo in intelektualno lastnino se je v nadaljevanju odvijala razprava med strokovnjaki potrošniških organizacij, Evropske komisije in uradniki ZDA Popoldanski del se je začel z razpravo o prioritetah ZDA na temo varnosti hrane in prehranjevanja. Na sklepnem zasedanju, ki mu je predsedovala Breda Kutin, predsednica ZPS, sta spregovorili tudi novoimenovana generalna direktorica DG Sanco Paola Testori in novoimenovana komisarka v Zvezni komisiji za trgovino ZDA (FTC) Julie Brill in si začrtali usmeritve za delo v naprej. TACD je tudi član svetovalne skupine čezatlantskega ekonomskega sveta (TEC).

64


6.6.

Ostali razvojno raziskovalni projekti Sodelujemo oz. smo partnerji v naslednjih EU razvojnih projektih: • Dolceta (vzdrževanje in posodabljanje vsebin s področja Trajnostne potrošnje). • FP 6 projekt NovelQ; ZPS je sodelovala na treh sestankih projekta in delovne skupine, pripravili pa smo tudi brošuro za potrošnike o novih tehnologijah. • FP7 projekt Prosabeef; v februarju smo zaključili z vzorčenjem in do avgusta prejeli rezultate testiranja govejega mesa na škodljive snovi, slovenski vzorci so bili neoporečni. • FP7 projekt Focus Balcans; na treh trening/seminarjih smo izobraževali in informirali znanstvenike, administracijo in partnerje projekta o pomenu delovanja nevladne potrošniške organizacije v programu hrana in prehrana. Pripravili smo tudi dvodnevni seminar o delovanju ZPS na splošno in o programu hrana, prehrana in trajnostna potrošnja za predstavnike nevladnih organizacij zahodnega Balkana (ex YU).

6.7.

Sodelovanje v skupnih projektih mreže ECC-Net Tudi v 2010 je EPC sodeloval v skupnih projektih mreže ECC-Net. V prvi polovici leta 2010 je mreža ECC-Net pripravila primerjavo klasifikacij za hotelske namestitve s tremi zvezdicami v različnih državah EU. Jeseni je mreža ECC-Net prvič pripravila pregled ponudbe in cen več kot 190 smučišč iz 20 evropskih držav in Švice. Pregled je vseboval cene enodnevnih in šestdnevnih vozovnic za odrasle in otroke ter pregled dodatne ponudbe smučarskih središč. Mreža ECC-Net je pripravila tudi poročilo o pritožbah potrošnikov v zvezi s spletnim nakupovanjem.

65


LETNO POROČILO ZPS 2010

Seznam sestankov, delovnih srečanj, izobraževanj in predavanj, ki so jih v letu 2010 opravili sodelavci ZPS 6.8.

Datum JAN

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

19.1.

Ljubljana

ZPS prispevek: Varnost e-bančništva s stališča potrošnikov

21.1.

Portorož

27.1

Bruselj

Konferenca: Varnost in nevarnost elektronskega bančništva Slovenski zelenjadarski kongres BEUC executives

28.1.

Ljubljana

Informacijski pooblaščenec: Dan Varstva osebnih podatkov

1.2. – 3.2. 2.2. – 5.2.

Split

Focus Balkans Training on Functional Foods The Fourth Annual Meeting of Integrated Project; Sestanek NovelQ – Subproject 5.

3. 2.

Ljubljana

4. 2.

Bruselj

4.5.-6.5.

Bruselj

9.2.

Ljubljana

26. 2.

Berlin

strokovni kongres, ZPS predstavi temo pričakovanja slovenskih potrošnikov Redni sestanek vodstva Evropske potrošniške organizacije ZPS prispevek : Problematika varstva osebnih podatkov z vidika varstva potrošnikov

FEB

66

Leuven, Belgija

ZPS predstavi delovanje potrošniške organizacije in programa za hrano Na delovnem sestanku smo predstavili realizacije dela posameznih partnerjev projekta NovelQ SP5. ZPS je izpolnila vse planirane aktivnosti projekta in predstavila grobi osnutek e-brošure, ki jo bo pripravila za »food officer«, BEUC. Medresorska skupina za Skupina namenjena pripravi pripravo NPFI Nacionalnega programa finančnega izobraževanja Meeting CSR of Arlines Sestanek organizacij, ki so sodelovale pri projektu CSR airlines. PR Meeting Srečanje predstavnikov za odnose z javnostmi in potrošniških organizacij članic Beuc-a Sestanek z Agencijo RS za Obravnava konkretnih težav potrošnikov energijo Sodelovanje pri Priprava plana sodelovanja in prenosa primerjalnem testiranju ekspertize z nemško potrošniško naložbenih instrumentov organizacijo Stiftung Warentest


6.8.

Datum MAR

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

3. 3.

Ljubljana

Medresorska skupina za pripravo NPFI

4.3.

Ljubljana

8.3. – 10.3. 11.3.

Barcelona

Strokovni posvet lekarnarjev o prehranskih dopolnilih Insafe training meeting

Skupina namenjena pripravi Nacionalnega programa finančnega izobraževanja ZPS predstavi »Prehranska dopolnila so živila, ne zdravila«

Ljubljana

Svet SIQ

15. 3.

Ljubljana

Medresorska skupina za pripravo NPFI

16.3

Bruselj

TACD SC

16. – 17.3. 17.3

Bruselj

ECCG

Bruselj

18.3 23.3.

Bruselj Domžale

25.3

Bruselj

Dg Sanco _ delavnica Data partnership Consumer Ssummit Strokovno izobraževanje ZRSŠ: Kako živeti z nevarnimi snovmi ali kemijska varnost Stakeholder dialogue Meeting

25.3. – 26.3. 31.3.

Bled

Insafe Regional Meeting

Ljubljana

Forum ZRSŠ ekonomika gospodinjstva

Redni sestanek/delavnica v okviru projekta Varnejši Internet Plus Sestanek sveta SIQ pod vodstvom predsednice sveta Brede Kutin Skupina namenjena pripravi Nacionalnega programa finančnega izobraževanja Sestanek evropskega dela vodstva TACD z ambasadorjem William Kennardom, vodjo misije ZDA pri EU, Redni sestanek skupine

ZPS predstavi »Kemikalije na krožniku«

SGD je posvetovalni organ generalnega direktorja/direktorice DG Sanco z 20 imenovanimi posamezniki (deležniki iz gospodarstva, akademskih krogov, nevladnega sektorja in potrošniških organizacij iz EU ) Regionalni sestanek za centralno Evropo v okviru projekta Varnejši internet plus. Strokovno izpopolnjevanje učiteljev; Oglaševanje in prehranjevanje-otrok / potrošnik

67


LETNO POROČILO ZPS 2010

6.8.

Datum APR

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

8.4.

Ljubljana

Medresorska skupina za pripravo NPFI

13.4. – 14.4. 14.4.

Hintertux

Test alpskih smuči

Skupina namenjena pripravi Nacionalnega programa finančnega izobraževanja Vodja testiranja

Ljubljana

Sejem Kapital

Predstavitev izobraževalnih materialov s področja osebnih financ

München

Sestanek ob koncu testa TV Medresorska skupina za pripravo NPFI

Vodja testiranja

MAJ

68

3.5. – 4.5. 6.5.

Ljubljana

10.5.

Ljubljana

10.5.– 12.5. 19.5.

London Ljubljana

19.5.– 20.5.

Ljubljana

21.5.

Ljubljana

21.5.

Ljubljana

27.5.

Bruselj

Skupina namenjena pripravi Nacionalnega programa finančnega izobraževanja ZPS in MIPOR izobražujeta Izobraževanje vladne uradnike iz R Srbije iz Ministrstva za trgovine in storitve in tri federacije potrošniških organizacij iz Srbije Sestanek delovne skupine Koordinator projekta video vsebin za video ICRT Tehnološki večer na GZS, ZPS: Nanotehnologija v živilih-negotovo Center za konkurenčnost tveganje Finančni forum »Potrošniki Mednarodna konferenca ZPS, BEUC in in finančna kriza, pogled TACD na temo potrošnikov in finančne naprej« krize v EU in ZDA BEUC General Assembly Redna skupščina članic BEUC, častni gost Evropski komisar za potrošnike John Dali APEK posvet o zakonu o Sestanek in posvetovanje medijih in oglaševanju Konferenca Evropske »Kako uporabiti podatke o pritožbah komisije potrošnikov za izboljšanje stanja varstva potrošnikov ?”


6.8.

Datum JUNIJ

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

1.6

Bruselj

3.6.

Bruselj

ECCG delovna podskupina BEUC Investment Experts Group

Oblikovanje indikatorjev za merjenje uspešnosti varstva potrošnikov Usklajevanje pozicij pri novih zakonodajah in načrtovanje skupnih aktivnosti pri Evropski komisiji z drugimi potrošniškimi organizacijami iz EU

8.6

Ljubljana

8.6.– 9.6. 8.6. 9.6. – 10.6. 9.6 10.6. – 12.6 16.6.

München

Bruselj Palma de Mallorca Ljubljana

SDG Product Safety Conference Dogodek v okviru španskega predsedovanja Okrogla miza o agenciji za varno hrano

16.6.-17.6.

Stuttgart

16.6.-17.6.

Bruselj

Sestanek ob koncu testa navigacijskih naprav ECCG Subgroup on Energy

17.6.

Ljubljana

Medresorska skupina za pripravo NPFI

21.6. – 22.6. 23.6. – 24.6. 23.6. – 25.6. 28.6. 28.6.-30.6.

Brdo pri kranju Bruselj

Focus Balkans on Traditional Foods Seminar, baza podatkov ICRT TRACE Project Management & Funding CŠOD ICRT Central & East European Group

Bruselj Stockholm

Bruselj Ljubljana Dunaj

Sestanek z Združenjem bank Slovenije Sestanek ob koncu testa MP3-predvajalnikov ECCG Insafe Training Meeting

29.6.-1.7.

Goteburg, Švedska

FP6 NOVELQ, sestanek delovne skupine SP5

1-7. 6. – 7.7.

Bruselj Bruselj

BEUC executives ECCG

Vodja testiranja

Redni sestanek/delavnica v okviru projekta Varnejši Internet Plus.

Vodja testiranja Ekspertna skupina pri Evropski komisiji, njen namen pa je poskrbeti za to, da so pri razvoju energetske politike na ravni EU upoštevane in varovane tudi pravice potrošnikov Skupina namenjena pripravi Nacionalnega programa finančnega izobraževanja ZPS predstavi: »Slovene kranjska klobasa testing« Koordinator projekta iPotrošnik Izobraževanje Izobraževanje učiteljev Sestanek skupine za centralno in vzhodno Evropo. Pregled možnosti sodelovanja. Na delovnem sestanku smo predstavili realizacije dela posameznih partnerjev projekta NovelQ SP5. ZPS je izpolnila vse planirane aktivnosti projekta. ZPS bo pripravila e-brošuro do novembra v angleškem jeziku. redni sestanek

69


LETNO POROČILO ZPS 2010

6.8.

Datum AVGUST

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

19. 8

Ljubljana

Medresorska skupina za pripravo NPFI

24.8

Bruselj

Dg Sanco-BEUC

Skupina namenjena pripravi Nacionalnega programa finančnega izobraževanja Problemi in prioritete varstva potrošnikov v novih članicah EU ( po letu 2007)

SEPTEMBER 1.9. 6.9. – 7.9. 7.9.

8.9.-9.9. 14.9. 16.9.

21.9. – 22. 9.

70

Ljubljana

Telekonferenca ECCG Subgroup on Energy Berlin Sestanek Stiftung Warentest Opčine Trst Strokovno izobraževanje ZRSŠ: Kako živeti z nevarnimi snovmi ali kemijska varnost München Sestanek ob koncu testa TV Ljubljana Seja Odbora DZ za gospodarstvo Ljubljana Mednarodni kozmetični posvet: New Cosmetics Regulation for Consumers Milano, Italija Sestanek EFSA: Stakeholders Consultative Group on Emerging Risks

23.9.

Ljubljana

23.9.-24.9.

München

24.9.

Pariz

27.-28.9 29.9 – 1.10 30.9.

Bruselj Lizbona Ljubljana

Nacionalni forum deležnikov SEPA Sestanek ob koncu testa digitalnih fotoaparatov Helplines Cluster Meeting

Skupščina ANEC Redno letno srečanje članic ICRT Medresorska skupina za pripravo NPFI

Priprava na Londonski forum Koordinator projekta iPotrošnik ZPS predstavi: Kemikalije na krožniku

Vodja testiranja sodelovanje v razpravi o Poročilu o izvajanju Resolucije o NPVP ZPS predstavi: Prednosti nove zakonodaje za kozmetiko za potrošnike Na delovnemu sestanku smo pripravljali znanstveno poročilo Annual report (2011) of the Stakeholders Consultative Group in Emerging Risks, ki bo objavljen v EFSA Journal Predstavitev potrošniške problematike na področju plačilnih storitev Vodja testiranja Sestanek posvečen promociji, predstavitev dobre prakse francoskega Helpline-a. Promotion of the helplines: Reaching the target groups

Skupina namenjena pripravi Nacionalnega programa finančnega izobraževanja


6.8.

Datum Kraj OKTOBER

Naslov dogodka

Opis dogodka

1.10.

Ljubljana

ZPS se predstavi: Oglaševanje hrane – da ali ne

5.10

Bruselj

7.–8.10. 12.10. – 13. 10.

Ljubljana Bečiči, Črna gora

13.10.

Ljubljana

13.10

Bruselj

14.10

Bled

14..10

Ljubljana

15.10.

Strunjan

18.10

Brdo pri Kranju London, Anglija

KCLJ: 6. Cvahtetovi dnevi medicinske fakultete ECCG subgroup Indikatorji varstva potrošnikov Focus Balcans Food Products with Nutritional and Health Claims Delavnica: Vrednotenje resolucije o nacionalnem programu prehranske politike Delovna skupina BEUC Membership Redno srečanje ravnateljev osnovnih šol Šola ravnateljev Strateški svet za informacijsko družbo Morski datlji naj ostanejo v morju – posvet deležnikov Kakovost v zdravstvu Mednarodna konferenca BEUC Food Oficer Meeting

18.10. – 18.10.

18.10.– 20.10.

Bruselj

TRACE Competition Workshop

21.10.

Budimpešta

Sustainable Food Chain World Summit

21.10. – 22.10.

London

Citizen’s energy forum

25.10. 27.10.

Ljubljana Bruselj

CŠOD Evropski parlament: Interparliamentary committee meeting on an optional instrument for EU contract law

Izobraževanje ZPS predstavi: Claims: True or Folly

Prezentacija o delu ZPS/MIPOR

3.redna seja ZPS se predstavi: Morski datlji – ne hvala

BEUC je predstavnike seznanil z novostmi iz področja zakonodaje in aktivnostmi organizacije EFSA. ZPS je predstavila spletno stran www.veskajjes. si. Šolanje predstavnikov potrošniških organizacij na področju varstva konkurence ZPS se predstavi: Role of the consumer protection in the fair and sustainable food chain Namen foruma je skrb za vzpostavitev konkurenčnega, energetsko učinkovitega in poštenega trga električne energije za potrošnike. Izobraževanje učiteljev ZPS je sodelovala z najavljenim prispevkom v uvodni razpravi; pisni prispevek objavljen v gradivu posvetovanja

71


LETNO POROČILO ZPS 2010

6.8.

Datum Kraj NOVEMBER

Naslov dogodka

Opis dogodka

9.11.

Ljubljana

10.11.

Bruselj

15.11.

Bruselj

16.11 17.11

Bruselj Bruselj

17.11. – 19.11.

Hague, Nizozemska

22.11

Bruselj

23.11

Bruselj

Šola za starše, vrtec Mojca ZPS se predstavi: Veš kaj ješ? Ljubljana BEUC ekspertni sestanek Evropsko pogodbeno pravo – sestanek pravnikov Konferenca BEUC in Test Problematika skupinske tožbe – Achat posvetovanje vseh deležnikov Skupščina BEUC Stakeholder Dialogue Group ICRT Food Topic Group Predstavniki potrošniških organizacij, Meeting ki izvajamo potrošniško testiranje živil, smo predstavili zanimive rezultate testov lanskega leta in plan za leto 2011. Pogovarjali smo se tudi o »prehranskih« spletnih straneh posameznih organizacij. Mednarodna konferenca Behavioral economics ECCG

DECEMBER

72

1.12.

Bruselj

BEUC Financial Experts Group

7.12. – 9.12.

Berlin

Insafe training meeting

8.12. – 9.12. 14.12

Dunaj

Koordinacijski sestanek o testiranju športne opreme ECCG Subroup indikatorji varstva potrošnikov

Bruselj

Usklajevanje pozicij pri novih zakonodajah in načrtovanje skupnih aktivnosti pri Evropski komisiji z drugimi potrošniškimi organizacijami iz EU Redni sestanek/delavnica v okviru projekta Varnejši Internet Plus. Naslov: Managing volunteers and online sexual behaviour. Vodja testiranja

Letno poročilo  

Delo, dosežki v letu 2010, zbrani v letnem poročilu.