Brošura: težave z odplačevanjem kredita

Page 1

informacije, ki jim lahko zaupate

TEŽAVE www.zps.si

z odplačevanjem kredita


Uvod Ste preobremenjeni s krediti in drugimi dolgovi? Ne veste, kako boste kredit odplačali? Zaradi dolgov ne najdete sredstev za sprotno življenje in ste v nenehnem stresu? Ta brošura je namenjena prav vam, saj vam bo v pomoč pri pripravi načrta, kako se izviti iz nastalega položaja.

Brošura je namenjena vsem, ki:

>>

s težavo odplačujete kredit ali druge dolgove oziroma zamujate s plačili ali jih ne zmorete odplačevati;

>>

s te porok ali imate v družini osebo, ki ima težave s kreditom ali drugimi dolgovi;

>>

s e pri svojem delu srečujete z osebami, ki imajo težave s kreditom ali drugimi dolgovi;

Pomagali vam bomo odgovoriti na vprašanja: ?? Ali sem prezadolžen/a? ?? Kako naj v tem primeru ukrepam? ?? Katera tveganja prinašajo krediti in kako se pred njimi zaščitim?

?? Kako me pri najemu kredita ščiti zakon? ?? Katere so značilnosti drugih oblik zadolževanja? ?? Kako naj komuniciram z upniki? ?? Kakšne so zame posledice v primeru izvršbe ali rubeža ter kakšne so moje pravice?

?? Kdaj in kako naj izvedem osebni stečaj? ?? Kam se lahko obrnem po pomoč, če sem prezadolžen/a in ne vidim izhoda?


Slovarček najpomembnejših izrazov

Efektivna obrestna mera nam pove, kolikšni so skupni stroški

kredita, ki nam jih zaračuna dajalec kredita. V njej so zajeti predvsem stroški obresti, odobritve in zavarovanja kredita.

Glavnica je osnovni del dolga oziroma znesek, ki si ga izposodite. Obresti so denarno nadomestilo, ki ga morate plačati za izposojeni denar. Praviloma morate ob najemu kredita (ali drugi obliki zadolžitve) vrniti glavnico in obresti. Izvršba je prisilna oblika sodne izterjave za poravnavo neizpolnjenih obveznosti.

Kredit za nepremičnino je kredit, s katerim kupite ali ohranite lastništvo nepremičnine.

Ocena kreditne sposobnosti je obveznost dajalca kredita, da pred odobritvijo preveri, ali ste zmožni odplačati kredit. Lizing je pogodba o finančnem zakupu; pri finančnem lizingu, kjer veljajo

določila Zakona o potrošniških kreditih, lastninska pravica na stvari, ki je predmet lizinga, preide na vas po tem, ko lizing v celoti odplačate. Pri operativnem lizingu pa lastninska pravica po izteku lizing pogodbe ne preide na vas, zanj ne veljajo določila Zakona o potrošniških kreditih.

Osebni stečaj je postopek, ki fizični osebi omogoča poplačilo

dolgov iz njenega premoženja, za preostale dolgove pa lahko dobi odpust.

Porok je oseba, ki se zaveže poravnati dolg nekoga

drugega, če ga ta ne bi poravnal sam. Poroštvo predstavlja veliko odgovornost in mora biti sklenjeno preudarno.

Referenčna obrestna mera je tista, s katero se določi in spreminja

obrestna mera vašega kredita, če se odločite za kredit s spremenljivo obrestno mero. Praviloma je to medbančna obrestna mera euribor.

Upnik je tisti, ki mu morate vrniti dolg oziroma do njega poravnati obveznosti.

3


zakaj dolgovi Zakaj ste zadolženi? Vsakdo izmed nas se lahko znajde v finančnih težavah. Vzroki so zelo različni, med njimi tudi takšni, ki jih nismo mogli predvideti niti ne vplivati nanje: zmanjšanje rednih prihodkov (izguba zaposlitve, znižanje plače, upokojitev ...), povečanje življenjskih stroškov (višje cene ali večja poraba), nepričakovani izdatki, povečanje kreditnega obroka (sprememba obrestne mere ali deviznega tečaja). V finančnih težavah se lahko znajdemo zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin: huda bolezen ali smrt v družini, pojav odvisnosti v družini (igre na srečo, droge ...), ločitev, prihod novega družinskega člana ... Seveda se bomo v finančnih težavah kaj hitro znašli tudi, če nenadzorovano trošimo, kupujemo nepotrebne dobrine ali stare dolgove pokrivamo z novim zadolževanjem. Najemanje novih kreditov ali limitov za pokrivanje starih dolgov pomeni, da bomo svoje finančne težave le še povečali!

Ne glede na vzrok, zaradi katerega ste se znašli v finančnih težavah, je pomembno, da si pred njimi ne zatiskate oči, ampak poiščete pomoč in naredite reševalni načrt.

4


zakaj dolgovi Preberite spodnje trditve in realno ocenite, katere veljajo za vas: ⧠⧠ ⧠⧠ ⧠⧠

S težavo odplačujem stanovanjski kredit ali najemnino.

⧠⧠ ⧠⧠ ⧠⧠ ⧠⧠

Pri odplačevanju kredita ali drugih dolgov zamujam s plačili.

⧠⧠ ⧠⧠ ⧠⧠ ⧠⧠

Upniki so me že klicali po telefonu in/ali obiskali na domu.

⧠⧠

Ko razmišljam o denarju, se mi moj položaj zdi brezupen in postanem depresiven/a.

S težavo odplačujem druge kredite, ki jih imam pri banki. Denar sem si izposodil/a pri nebančnih ponudnikih in ga težko vračam.

(Skoraj) vedno sem »v minusu«. Hrano in druge nujne dobrine kupujem s kreditno kartico. Zamujam pri plačilu računov za gospodinjstvo (elektrika, ogrevanje, voda ...).

Prejel/a sem sklep o izvršbi zaradi neplačanih obveznosti. Da bi poplačal/a kredit ali druge dolgove, sem najel/a nov kredit. Izgubil/a sem delo, prihrankov nimam in ne vem, kako bom poravnal/a svoje obveznosti.

V več trditvah se prepoznate, večje so vaše finančne težave. A to ni razlog za obup in neaktivnost. Vzemite si čas za premislek, soočite se z dejanskim stanjem in v nadaljevanju brošure poiščite rešitev za pot iz krize. Če ste ugotovili, da imate finančne težave, vedite, da niste edini – skoraj 15 odstotkov Slovencev zamuja s plačevanjem rednih obveznosti (kreditni obrok za nepremičnino, najemnina, tekoči stroški). Vedite tudi, da niste sami. V nadaljevanju bomo predstavili možne rešitve in vam povedali, na koga se lahko obrnete po pomoč.

5


tveganja pri kreditih Pravice in tveganja pri kreditih in drugih dolgovih Kredit in drugi dolgovi prinašajo tveganja za posameznika in njegovo družinsko okolje. Preden se odločite za zadolžitev pri banki ali nebančnem dajalcu kreditov, dobro proučite nevarnosti, ki izhajajo iz kreditnega odnosa, in pravice, ki jih imate. Le dobro informirani boste lahko sprejeli prave odločitve in zaščitili svoj interes. Pred najemom kredita vedno dobro premislite, ali tisto, kar želite kupiti, res potrebujete, in se ne zadolžujte za zadovoljevanje trenutnih želj.

Sprememba kreditnih obrokov lahko, še posebej pri večjih kreditih z daljšo dobo

odplačevanja, ogrozi vaše finančno stanje. Skušajte se izogniti kreditom s spremenljivo obrestno mero ali takim v tuji valuti. Pri spremenljivi obrestni meri, vezani npr. na euribor, se bosta ob spremembi euriborja spremenila tudi vaša obrestna mera in obrok. Trenutno je vrednost euriborja negativna, zato lahko z gotovostjo napovemo dvig v prihodnosti. Izjemno previdni bodite predvsem pri dolgoročnih kreditih, pri katerih banke rajši ponujajo spremenljivo obrestno mero – ali pa le to. Ne izberite takega kredita, če ne razumete vseh tveganj in niste prepričani, da boste čez deset ali dvajset let lahko pokrivali mnogo višje obroke.

primer: Stanovanjski kredit s spremenljivo obrestno mero Kredit = 100.000 € Doba odplačevanja = 20 let Obrestna mera = 6-mesečni euribor + 2,5-odstotne točke

>>

Danes - februar 2018: 6-mesečni euribor = -0,27 % (banka pri izračunu upošteva vrednost 0) Trenutna obrestna mera = 0 % + 2,5-o.t. = 2,50 % Kreditni obrok = 530 €

>>

Čez pet let – hipotetična situacija: 6-mesečni euribor = 4,50 % Trenutna obrestna mera = 4,5 % + 2,5-o.t. = 7,00 % Kreditni obrok = 715 €

Boste obrok kredita še sposobni plačati vsak mesec? Pri kreditih v tuji valuti se obrok spremeni zaradi spremembe tečaja med valutama. Ne špekulirajte in kredit, če ga že morate najeti, vzemite v domači valuti oziroma v valuti, v kateri prejemate dohodke. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da so se mnogi, ki so najeli kredit v švicarskih frankih, znašli v zelo težkem finančnem položaju.

6


tveganja pri kreditih Redni in izredni limiti – Biti »v minusu« je za mnoge normalno stanje. A so limiti v resnici

dražji od kreditov zaradi višjih obresti in načina odplačevanja. Pri kreditu plačujemo mesečne obroke in ga moramo vrniti do vnaprej dogovorjenega datuma, limit pa dopušča nenehen »minus« (redni limit nima roka trajanja, izrednega lahko podaljšujemo.) Pomislite: ko ste prvič prekoračili negativno stanje, ste znesek dobili na izposojo, od takrat pa imate denarja toliko, kot ga od prihodkov dobite na račun, in nič več, obresti pa plačujete vsak mesec. Pogosto se zgodi tudi, da zaradi neplačila izrednega limita banka zaseže priliv sredstev na račun – s tem je limit poplačan, vaš račun pa ostane prazen.

Posojilne kartice so ena najbolj tveganih vrst plačilnih kartic. Banka vam odobri okvirno posojilo, vi pa vsak mesec poravnate le del porabe (npr. 20 odstotkov), za neplačani del pa vam zaračuna obresti. Težava posojilnih kartic je nepregledno odplačevanje, obresti so običajno zelo visoke. Hitro se zgodi, da izgubite pregled in nadzor nad porabo, z izposojanjem vedno novih zneskov pa padete v spiralo dolgov. Obročni nakupi – Oglasi za obročne nakupe z ničodstotno obrestno mero so pogosti, a pozor, obresti nikakor niso edini strošek, ki vas lahko doleti. Prav lahko se zgodi, da boste za tak nakup morali plačati več 100 evrov za odobritev ali pa bodo stroški brezobrestnega nakupa na obroke skriti v ceni. Preden se odločite za nakup, preverite ponudbo pri konkurenci in primerjajte končne zneske. Lizing je za nakup avtomobila najbolj priljubljena oblika financiranja, ki pogosto vodi v

finančne težave. Novega vozila ne boste dobili za »le 100 evrov mesečno«, saj morate prišteti še obvezno kasko zavarovanje in pogodbeno določeno vzdrževanje (npr. redni servis pri uradnem serviserju). Ne pozabite stroškov registracije in goriva. V primeru plačilne zamude boste plačali strošek opomina in zamudne obresti. Če dolga ne boste plačali, vas čakajo še stroški izvršbe in odvzema vozila ter ležarine (dokler zapadlih obveznosti ne poravnate). V primeru dokončnega odvzema se kaj lahko zgodi, da bo vozilo prodano pod ceno, razliko boste morali pokriti vi.

Nebančni krediti so pogost izhod v sili, kadar banka kredita ne odobri. A za to obstaja

razlog – banka dvomi, da bi ji denar lahko vrnili. Nebančni ponudniki kreditov so običajno manj strogi, obresti pa višje in stroški večji. Preden se odločite za najem kredita pri nebančnem ponudniku, preverite, ali ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si). Če ponudnik dovoljenja nima, se za kredit ne odločite. Preverite tudi, ali je višina efektivne obrestne mere skladna z zakonom – največ 200 odstotkov povprečne obrestne mere, objavljene s strani Banke Slovenije.

7


tveganja pri kreditih Oderuške kredite zakon opredeljuje kot tiste, pri katerih je obrestna mera za več kot

50 odstotkov višja od zakonsko določene zamudne obrestne mere (marec 2018: zamudna obrestna mera = 8 %; oderuška obrestna mera > 12 %) in je obenem upnik izkoristil stisko ali težko gmotno stanje dolžnika. Ponudniki oderuških kreditov pogosto merijo na stranke, ki njihove ponudbe ne razumejo, le-ta pa je lahko tudi nejasno navedena ali celo skrita. Zgodi se tudi, da kreditojemalci podpišejo prazne obrazce. Oderuške pogodbe v primeru neplačil lahko pripeljejo do izsiljevanj in ustrahovanj s strani upnika, lahko so povezane z drugimi oblikami kriminala. Izognite se najemu tovrstnih kreditov!

Zastavljalnice niso oblika dolga, a lahko poslabšajo vaše premoženjsko

stanje. Ko zastavite določen predmet, zanj dobite gotovino, a le za del njegove vrednosti (npr. 60 odstotkov). Nato imate 15 ali 30 dni časa, da svoj predmet za isti znesek odkupite nazaj. Po preteku tega roka te možnosti ni več – če vam ne uspe zbrati denarja, ste predmet izgubili. Nazaj ga lahko dobite le po višji ceni, če ga kdo drug ne kupi pred vami.

Poroštvo je oblika zavarovanja kredita, ki lahko prinese resne finančne posledice za

poroka. Zavedajte se, da boste kot porok morali dolg poravnati, če ga dolžnik ne bo. Velja seveda tudi obratno – če boste nekoga prosili, da je vaš porok, ga boste v primeru svoje nesposobnosti odplačila obremenili z vračilom dolga. Nikoli ne sprejmite poroštev za ljudi, ki jih ne poznate zelo dobro in jim ne zaupate.

Pred najemom kredita ali drugo izposojo denarja dobro premislite:

>>

Kakšno je moje finančno stanje – prihodki in odhodki na letni ravni – ali sploh imam pregled?

>> >>

Ali denar oziroma stvar, ki jo želim kupiti, zares potrebujem? Ali bom denar skupaj z obrestmi lahko vrnil/a?

! !

Ne zadolžujte se, če vam dohodki ne omogočajo rednega odplačevanja obveznosti!

Če denarja ne boste vrnili, lahko izgubite svoje premoženje (avto, stanovanje ...).

8


pravice pri kreditih Kdaj si lahko premislite in odstopite od kreditne ali druge pogodbe? Če ste pred kratkim vzeli kredit ali opravili nakup na obroke, ki ga pravzaprav ne potrebujete, preverite, ali je še čas, da od teh pogodb v zakonsko določenih rokih odstopite. Vaše pravice do odstopa in način odstopa so navedeni v kreditni pogodbi.

>>

d kreditne pogodbe lahko brez navedbe razloga in dodatnih stroškov O odstopite v 14 dneh od sklenitve pogodbe.

>>

bvestilo o odstopu pošljite pisno na papirju ali na drugem trajnem O nosilcu podatkov.

>>

d kreditne pogodbe lahko odstopite tudi, če ste kredit že črpali. Znesek O kredita morate skupaj z obrestmi do dneva vračila dajalcu kredita vrniti najkasneje v 30 dneh od takrat, ko ste mu poslali obvestilo o odstopu.

>>

e kreditna pogodba ni bila sklenjena v skladu z Zakonom o potrošniških Č kreditih (npr. niste prejeli vseh zakonsko predpisanih informacij, ni bila sklenjena v obliki notarskega zapisa v primeru, kadar gre za kreditno pogodbo za nepremičnino), lahko od nje odstopite v enem mesecu po plačilu prve obveznosti. Dajalec kredita vam mora v 8 dneh vrniti že plačane obroke, vi pa morate že črpani kredit vrniti najkasneje v 10 dneh.

Pri prodaji na obroke, ki ste jo sklenili s trgovcem, lahko odstopite od

pogodbe v vsakem primeru, če to pisno sporočite prodajalcu v 15 dneh po podpisu. Z dnem odstopa od pogodbe preneha veljati tudi povezana kreditna pogodba. Prodajalec vam mora vrniti prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in vam povrniti nujne stroške, ki ste jih imeli. Kupec mora vrniti prodajalcu blago v stanju, kot mu je bilo izročeno, in dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe.

9


pravice pri kreditih Kdaj kreditna pogodba ni v skladu z zakonom? Če ste že sklenili kreditno pogodbo z nebančnim ponudnikom in ta ob sklenitvi pogodbe ni imel veljavnega dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, je takšna pogodba nična. Dolžni ste plačati le tisto, kar ste po kreditni pogodbi dejansko prejeli. Če ste plačali več, lahko zahtevate vračilo preplačanega zneska, najprej s pisno zahtevo ponudniku. Če na zahtevo ponudnik ne bo odreagiral, boste morali vračilo zahtevati po sodni poti. Če ste oškodovani zaradi najema kredita po obrestni meri, ki presega zakonsko dovoljeno višino, prav tako lahko zahtevate zmanjšanje svoje obveznosti na pravičen znesek. Za preračun se lahko obrnete na Tržni inšpektorat RS. Če se izkaže, da ste plačali več in kredit še odplačujete, prenehajte plačevati. Če vam obroke kredita od plače odteguje delodajalec ali ZPIZ, lahko to s pisno izjavo prekličete (4. odstavek 135. člena ZIZ). Hkrati vam svetujemo, da spremljate, ali so vam obroke res prenehali odtegovati.

Obvezno morate hraniti pogodbo, vso korespondenco, ter morebitna oglasna sporočila, s katerimi vas vabijo k najemu kredita in sicer še najmanj 5 let po tem, ko izplačate kredit.

Kdaj lahko od pogodbe odstopi dajalec kredita? Dajalec kredita bo, če zamudite s plačilom začetnega ali dveh zaporednih plačil, odstopil od pogodbe. Najprej vam bo postavil primeren dodatni rok za plačilo, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če v tem dodatnem roku zapadlih obveznosti ne poravnate, bo od pogodbe z vami odstopil. Posledice: dajalec kredita bo zahteval takojšnje plačilo celotnega kredita in se npr. poplačal iz dobroimetja pri banki (sredstva na računu, devizni prilivi, vezana sredstva), iz zavarovanja, vložil predlog za izvršbo … V praksi običajno banka pred vložitvijo izvršbe najprej pošlje pisno opozorilo. Včasih bo dajalec kredita za poplačilo dolga zahteval nov izredni limit ali dodatna zavarovanja. V primeru večkratnih zamud s plačili ali drugih izvršb bo dajalec kredita izvršbo vložil tudi sam.

Odstop prodajalca od pogodbe na obroke Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če ne plačate začetnega obroka. Če zamujate s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, ki pomenita najmanj osmino kupnine, bo prav tako odstopil od pogodbe. Izjemoma lahko prodajalec razdre pogodbo, če pridete v zamudo le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki. Pa še to: zakon prodajalcu daje možnost, da namesto da bi odstopil od pogodbe, od vas zahteva, da plačate ves ostanek kupnine, vendar vam mora pred tem pustiti dodaten petnajstdnevni rok.

10

10


sprotne obveznosti Vaše pravice in dolžnosti pri plačilu drugih obveznosti Težave pri plačilih imate lahko tudi pri vsakdanjih obveznostih za gospodinjstvo, kot je plačilo električne energije ali ogrevanja, telekomunikacijskih storitev, računov za vodo ali odvoz smeti … Kako lahko ukrepate v teh primerih?

Reklamacija računa Če dobite račun, ki je ali previsok ali nima pravne podlage, ga zavrnite, in to pisno. Rok za reklamacijo je zapisan na računu ali v splošnih pogojih podjetja (običajno 8 dni od prejema računa). V primeru previsokega računa ugovarjajte spornemu delu, nesporni del pa plačajte. Če ste prejeli račun, a menite, da ponudniku ne dolgujete ničesar, ga zavrnite v celoti. Zelo pomembno je, da pisno natančno obrazložite, zakaj računu ugovarjate, saj le pavšalne navedbe ne štejejo. Ugovoru priložite tudi morebitna dokazila, ki podpirajo vaše navedbe. Reklamacijo pošljite priporočeno po pošti in potrdilo shranite, saj vam služi kot dokaz, da ste računu ugovarjali ter kdaj ste to storili.

Zamujanje s plačilom obveznosti Ni nujno, da vam bo podjetje zaradi zamude obveznosti poslalo opomin. Dolžni so ga posredovati le ponudniki javnih storitev in dobrin, a ga v praksi pošilja večina podjetij. Upnik vas s pisnim opominom pozove k izpolnitvi obveznosti in določi naknadni rok za plačilo, ki pri javnih storitvah ne sme biti krajši od 15 dni. Pred iztekom roka vam dobave javne storitve ali dobrine ne sme prekiniti. Če je opomin obvezen, stroški opomina ne smejo presegati dejanskih stroškov njegove izdelave in pošiljanja, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti.

Ne ignorirajte opomina! Dolgovani znesek čim prej poravnajte, najkasneje v roku, ki vam ga je v opominu določilo podjetje, ter ga o plačilu tudi izrecno obvestite. Lahko se poskušate dogovoriti tudi za obročno odplačilo, vsi dogovori pa naj bodo narejeni v pisni obliki.

11


izvršba Izvršba Kadar svojih obveznosti ne poravnate, lahko upnik na sodišču poda predlog za izvršbo. Sodišče nato izda sklep o izvršbi, na katerega morate odreagirati. Sklep najprej preglejte, in če upniku res dolgujete, dolg čim prej poravnajte. Če se s sklepom ne strinjate, mu ugovarjajte tako, da natančno obrazložen ugovor pošljete priporočeno po pošti. Priložite tudi dokazila za svoje navedbe. Pazite, da ne zamudite roka za ugovor, ki je zelo kratek; le 8 dni od prejema sklepa.

Niste prepričani ali dolg sploh obstaja Od upnika zahtevajte, naj vam pošlje kopijo računa ali pojasnilo glede dolga. Če ugotovite, da niste dolžni, ugovarjajte sklepu o izvršbi.

Vaš dolg je manjši od terjanega zneska Če ste upniku že pred izvršbo plačali del dolga, a vas vseeno terja za celoten znesek, morate tudi v tem primeru vložiti pravočasen ugovor, ki mora biti podrobno obrazložen, ne pozabite pa priložiti tudi dokazil o delnem plačilu.

Dolg je zastaral Sodišče ne pazi na zastaranje po uradni dolžnosti, zato se morate nanj sklicevati vi in to navesti v ugovoru. Upnik namreč lahko vloži izvršbo tudi za dolg, ki je že zastaral. Če se ne sklicujete na zastaranje ali če tak dolg poravnate, se šteje, da ste plačali tisto, kar dolgujete. To pomeni, da plačanega ne boste mogli zahtevati nazaj.

§

§

12


izvršba Zastaralni roki Splošni zastaralni rok je pet (5) let in velja za vse terjatve, pri katerih zakon ne določa drugačnega zastaralnega roka. Ta rok velja tudi za obročna odplačila. V treh (3) letih zastarajo terjatve občasnih dajatev (obresti, preživnina) in anuitete, s katerimi se v enakih, vnaprej določenih občasnih zneskih odplačujejo glavnica in obresti. V tem roku zastarajo tudi terjatve zavarovalnic.

V enem letu zastarajo na primer:

>>

t erjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, vodo, dimnikarske storitve, snago (vse le za potrebe gospodinjstva),

>> >> >>

poštne storitve, storitve RTV, dostop do spleta in elektronske pošte, terjatve za naročnino na razne publikacije, terjatve upravnikov večstanovanjskih stavb.

Zastaranje v teh primerih začne teči po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo. To pomeni, da npr. za terjatve, ki so dospele v plačilo v letu 2017, zastaranje prične teči s 1. 1. 2018 in terjatve zastarajo s 1. 1. 2019. Če upnik že prične postopek izvršbe, se nemudoma obrnite po strokovno pravno pomoč k odvetniku. Če ne morete plačati njegovih stroškov, se obrnite na brezplačno pravno pomoč pri okrožnem sodišču. V postopku izvršbe lahko upnik prosto predlaga sredstva, iz katerih bo poplačan. Najpogostejša sredstva izvršbe so rubež in prenos denarne terjatve (sem sodi tudi izvršba na plačo), prodaja premičnin in prodaja nepremičnin. Tudi kadar je znesek, ki ga dolgujete, nizek, lahko upnik sam izbira, ali bo posegel po sredstvih na vašem bančnem računu, plači, premičninah ali nepremičninah. Če lahko izkažete, da za poplačilo upnikove terjatve zadostuje že določen del vašega premoženja, lahko s tem omejite upnikov izbor sredstev (upnik se tako poplača iz plače namesto iz nepremičnine ali premičnine). Tudi v tem primeru morate obrazloženi predlog nasloviti na sodišče v 8 dneh po prejemu sklepa o izvršbi. V predlogu pa morate izkazati, da boste dolg lahko poravnali v enem letu. Od 25. 3. 2018 sodišče v primeru izvršbe na stanovanje ali hišo, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvesti Center za socialno delo. Dolžnik lahko predlaga drugo sredstvo izvršbe ali izvršbo na drugi nepremičnini, če bo izkazal, da ima premoženje, ki zadošča za poplačilo upnikove terjatve.

13


primer iz prakse Primer iz prakse: Zakonca prezadolžena, zakon pred razpadom Sanja (38 let) in Peter (42 let), oba zaposlena v velikem slovenskem podjetju, mesečno skupaj prejemata okrog 2800 €. A jima od tega ne ostane nič! Skupaj živita 15 let in imata devetletno hčerko. S kreditom sta kupila in obnovila starejšo hišo na podeželju. Šla sta drug drugemu za poroka, banka se je zavarovala še s hipoteko. Oba skupaj mesečno plačujeta – zdaj, ko je obrestna mera nizka – obrok v višini 630 €. Kredit odplačujeta že 5 let, bremenil ju bo še 15 let. Dokler ne bosta poplačata vseh obrokov, hiša ne bo njuna. Kmalu po obnovi hiše so se pojavile nove potrebe: vzdrževanje, novo pohištvo, dva nova avtomobila, počitnice v tujini, pripomočki za zdravje in dobro počutje. Pri štirih drugih bankah sta vzela kratkoročne kredite od 2000 do 5000 €. To je njune skupne mesečne izdatke povečalo za 400 €. Družinski proračun so dodatno obremenile kreditne kartice – vsak od njiju ima po štiri. Za nakup avtomobilov sta najela lizing, kar je bila edina možnost zaradi obremenjenosti s krediti. Polog za avto je bil minimalen – 1500 €, mesečni obrok 150 €, doba odplačevanja 7 let. Težave so se pojavile, ko Sanja ni več zmogla poravnati tekočih obveznosti. Petru tega ni povedala in je pri banki zaprosila za izredni limit v višini 3000 € (strošek odobritve: 150 €). Po enem letu ji izrednega limita ni uspelo poravnati, zato je zaprosila za podaljšanje. Ker stroška odobritve 200 € ni mogla poravnati, je za to prosila moža. A je bil tudi on brez denarja. Predlagala mu je, da zaprosi za izredni limit v višini 2500 €. Sedaj ga podaljšuje že drugo leto. Pomanjkanje denarja, zamujanje s plačilom kreditnih obveznosti in položnic sta sprožali vse večje stiske. Peter je vse težje prenašal prezadolženost. Pred novoletnimi prazniki je prišlo veliko opominov. Ker je Sanja neodprta pisma odlagala v predal, jih je Peter, čeprav so bila naslovljena na ženo, pričel odpirati. Ob seštevanju neplačanih obveznosti je pobesnel. Med drugim je ugotovil, da ima Sanja za več mesecev neporavnano dopolnilno zdravstveno zavarovanje, čeprav ima zdravstvene težave in večkrat potrebuje zdravniško pomoč. V času praznikov sta imela zakonca dopust. Peter se je želel o prezadolženosti pogovoriti, a se je Sanja temu izognila. Zmanjkalo je denarja za trgovino, Petru so popustili živci in je Sanjo močno udaril. Poiskala je pomoč na urgenci. Spremljala jo je hči, ki je ob sprejemu povedala, da je oči udaril mamico. Stekli so postopki. Center za socialno delo je predlagal, da poiščeta pomoč. Izkazalo se je, da se zaradi prezadolženosti prepirata že več let. Petra najbolj obremenjuje, da sta z ženo isti dan, ko prejmeta plačo, praktično brez denarja, njuna prezadolženost se celo povečuje. Položnice in hrano poplačata s kreditnimi karticami, z dvigom gotovine – to so edina finančna sredstva za življenje. Stroški 8 kreditnih kartic mesečno znesejo 120 €. Peter za takšno stanje krivi Sanjo, saj ga je nagovorila, da je vzel dodatne kredite in limit. Želel je ločitev, meni, da mu bo finančno in tudi sicer bolje, če prodata hišo, poplačata banko in prevzameta vsak svoje finančne obveznosti. Sanja se ne želi ločiti in možu zagotavlja, da bo sama rešila svoje finančne težave. Sanja je zadnjih nekaj let na antidepresivih. Pravi, da jih nujno potrebuje, saj drugače ne zdrži stresa v službi. Življenje drug mimo drugega, zamere, nezaupanje, strahovi, pomanjkanje odprte komunikacije so člane družine odtujili.

2800 evrov dohodka, 3200 evrov dolga. Spirala prezadolženosti je tu.

Kako so situacijo rešili na Inštitutu Prelomi – Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje, dr. Alenka Hebar Lavrič, spec. druž. terapije:

Naredili smo načrt odplačevanja dolgov, kreditov in tekočih mesečnih izdatkov. Postopno bosta pričela zapirati vsak svoj izredni limit. Omejila bosta poslovanje s kreditnimi karticami. Skupaj se bosta dogovarjala glede porabe denarja in urejanja finančnega stanja, pri čemer je nujna odprta in iskrena komunikacija. Omejila bosta stroške na tiste, ki so res nujni. Investicij v hišo in izdatkov za počitnice do nadaljnjega ne bo. Naslednjih pet let bosta zelo racionalna pri porabi denarja, kar jima bo omogočilo, da bosta poravnala vse manjše kredite. Novega zadolževanja ne bo več. Oba sta se vključila v individualno terapevtsko pomoč, da bosta izboljšala medsebojne odnose.

14


načrt za odplačilo Načrt za odplačilo dolgov Kdaj je pravi trenutek, da začnete reševati svoje finančne težave? Zdaj! Nikoli ni prepozno, a ne odlašajte več in si izdelajte načrt. V nadaljevanju so predstavljeni koraki, ki vas bodo pripeljali do rešitve. Glavna sestavina uspeha je vaša odločitev, da dosežete svoj cilj in se rešite zadolženosti. To pomeni, da boste morali vložiti veliko časa in truda, iskati informacije na različnih koncih in v skrajnem primeru prodati svoje premoženje.

1. Izjemno pomembno je, da upoštevate svojo celotno situacijo:

?? Zakaj sem prezadolžen/a? ?? Kolikšne in kakšne vrste dolgov imam? ?? Kakšni so moji prihodki in kako bi jih lahko povečal/a? ?? Ali imam kaj premoženja (avto, stanovanje, hiša …), ki ga lahko prodam in dolgove poplačam?

?? Kdo so ljudje v moji okolici (partner, družina), ki so vpleteni v moje finančno stanje – kakšni so njihovi prihodki in premoženje?

?? Kaj bom spremenil/a, da se situacija potem, ko dolgove poplačam, ne bo ponovila?

2. Naredite seznam svojih dolgov in jih razporedite po pomembnosti: najpomembnejši so:

⧠⧠ ⧠⧠

stanovanjski kredit, saj lahko izgubite svoj dom,

⧠⧠

dolgovi, za katere so že izdani predlogi za izvršbo oziroma izdani sklepi za izvršbo.

računi za tekoče stroške, da vam ne odklopijo vode, elektrike ali ogrevanja, in

Vse preostale dolgove pri potrošniških kreditih, plačilnih karticah, limitih ter morebitne dolgove, ki jih imate zunaj bančnega sektorja (nebančni dajalci kreditov, črni trg), razvrstite glede na višino obrestne mere. Tisti, ki imajo višjo obrestno mero, so dražji in jih je smiselno poravnati prej.

15


načrt za odplačilo 3. Pregled vašega finančnega stanja pomeni, da upoštevate vse prihodke, ki jih imate vi in člani vaše družine, a tudi premoženje. Enako bodo namreč naredili vaši upniki – upoštevali bodo ne le vas, temveč tudi vaše bližnje. Ne bodo preverili le vaše plače, temveč tudi, kaj imate v lasti. Pomembno se je zavedati, da je prodaja premoženja za poplačilo dolgov veliko ugodnejša, če jo izvedete sami. Kadar je prodaja neizogibna, prevzemite odgovornost ne glede na to, kako težko vam je prodati avto ali stanovanje. Če bo prišlo do dražbe, boste lahko dobili bistveno manjši znesek, pod tržno vrednostjo. Dražba nepremičnine je možna že za manjše vsote dolga – nekaj tisoč ali celo nekaj sto evrov. Premislite tudi, kako bi povečali svoje prihodke, in poiščite možnosti za prihranke: čemu se lahko odpoveste, kje bi lahko našli cenejšega ponudnika, katere svoje navade bi lahko spremenili. Naredite pregled vseh stroškov, ki jih imate, na mesečni in letni ravni.

4. Glede na svoje finančno stanje, ki ga sedaj dobro poznate, izdelajte časovni načrt za odplačilo dolgov Izračunajte, koliko lahko odplačate mesečno in v kolikšnem času bi s takim tempom dolg poplačali v celoti. Bodite realni: ne pričakujte od sebe preveč, a tudi ne premalo. Dobro premislite tudi, kako boste ravnali po odplačilu dolgov, saj ponavljanje starih navad ne pripelje do novih rezultatov – naredite si dolgoročen načrt za upravljanje svojih financ. Pripravite gospodinjski proračun za naslednje leto in ga mesečno posodabljajte. Spremljajte svoje prihodke in izdatke, po odplačilu dolgov začnite varčevati. Če ste ugotovili, da dolgov tudi s prodajo premoženja nikakor ne morete pokriti, vam preostane možnost osebnega stečaja, o katerem pišemo v zadnjem delu brošure. Morda boste ugotovili, da odplačevanje kredita na dosedanji način za vas ni izvedljivo. Upnikom lahko predlagate eno naslednjih možnosti: ƆƆ Reprogram kredita pomeni spremenjeno dinamiko plačil, zmanjšanje kreditnega obroka, podaljšanje dobe odplačila.

ƆƆ Moratorij je začasen odlog plačila, običajno za nekaj mesecev. ƆƆ Konsolidacija pomeni, da vse svoje dolgove združite v en kredit;

s tem lahko zmanjšate stroške, a naj vam novo kreditno ponudbo pregleda neodvisen strokovnjak, da pogojev odplačevanja še dodatno ne poslabšate.

!

Za odplačilo dolgov ne najemajte novih kreditov ali limitov.

16


načrt za odplačilo 5. Čim prej vzpostavite stik z upniki Morda je upnik že poskušal navezati stik z vami, a ste se temu izognili. Nikakor ne odlašajte več in začnite z njim komunicirati. Pišite mu in se dogovorite za oseben sestanek, na katerem boste: ✔✔ Dobro pripravljeni z reševalnim načrtom in vso potrebno dokumentacijo. ✔✔ Mirno in jasno obrazložili svoj položaj. ✔✔ Govorili iskreno in vljudno in se trudili vzpostaviti dober odnos. ✔✔ V edeli, koliko zmorete največ vrniti in v kakšnem časovnem obdobju. Te meje ne smete preseči. ✔✔ P oudarili, da je dogovor v interesu vseh ter da ste v primeru izboljšanih razmer pripravljeni na nov dogovor. ✔✔ Prosili za ugodnejše odplačevanje: kratek odlog, zmanjšanje kreditnega obroka. ✔✔ Zavrnili zahteve, ki jih ne morete izpolniti. ✔✔ Zahtevali, da se vaš dogovor pisno zabeleži. e upnik ne bo pripravljen na pogovor, prosili za pogovor z nekom, ki ima več ✔✔ Č pristojnosti.

Ne ignorirajte opominov in dopisov s sodišča! Ne pričakujte odpisa dolgov

– upniki še obresti odpišejo v izjemno redkih primerih.

Upniki se zavedajo, da verjetno niste denarja dolžni le njim, zato bodo pohiteli z izterjavo. Izvršbe se namreč poravnavajo po vrstnem redu, zato jim je v interesu, da jih vložijo čim prej.

Banka lahko terjatve proda drugemu podjetju, ki

postane vaš upnik, vi pa njegov dolžnik. Običajno so ti upniki bolj agresivni in izkoristijo vsa sredstva za izterjavo dolga.

17


stečaj Osebni stečaj Osebni stečaj je namenjen poplačilu upnikov iz premoženja in dohodkov dolžnika. Terjatve, ki niso plačane iz razdelitvene mase, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo po koncu stečajnega postopka. V izogib temu lahko vložite predlog za odpust svojih obveznosti. Vlogo za osebni stečaj vložite pri okrajnem sodišču. V njej na kratko pojasnite, da svojih dolgov ne morete poplačati, in zaprosite za začetek postopka. Priložiti morate poročilo o stanju premoženja in plačati predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka (cca 2000 €). Če zneska ne zmorete poravnati, lahko vložite prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Skupaj z vlogo lahko na sodišču vložite tudi predlog za odpust obveznosti. Z začetkom postopka osebnega stečaja se vaša poslovna sposobnost omeji, kar pomeni, da ne morete sklepati pogodb ali poslov, ki bi vplivali na premoženje, prijavljeno v stečajno maso. Prav tako ne morete odpirati novih plačilnih računov, brez soglasja sodišča ne morete najeti kredita ali posojila ali se odpovedati dediščini in premoženjskim pravicam.

V stečajno maso sodi vse premoženje, ki ste ga imeli na začetku stečajnega postopka (tudi vaša hiša ali stanovanje), in vse tisto, pridobljeno z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase, plača in drugi prejemki, ki jih pridobite med postopkom osebnega stečaja. Sodišče bo določilo preizkusno obdobje, v katerem boste po svojih zmožnostih plačevali preostale obveznosti do upnikov. Pri tem vas bo podpiral in nadziral vaš stečajni upravitelj. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se vam odpustijo vaše obveznosti, razen tistih, določenih v 2. odstavku 408. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kot so npr. terjatve na podlagi zakonite preživnine, denarne kazni, globe, izrečene v postopku o prekršku, ipd.

Več o osebnem stečaju si preberite v spletni brošuri na spletnem mestu ZPS: www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/broure/7015-osebni-stecaj

18


pomoč Kam po pomoč? Odločili ste se rešiti svoje finančne težave in pri tem potrebujete pomoč. Dolgovi so vedno odvisni od osebnih okoliščin, zato zahtevajo individualen pristop. Pomembno je, da se pri iskanju rešitev obrnete na različne naslove in poiščete pomoč, ki je najprimernejša za vas.

Kje lahko poiščete pomoč Prelomi – Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje Psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestna občina Ljubljana

Zveza prijateljev mladine Slovenije Svetovanje in pomoč za družine z otroki in mladostniki Dimičeva 9, 1000 Ljubljana; tel: 01 239 67 20

www.zpms.si

Dalmatinova ulica 4 (I. nadstropje), 1000 Ljubljana; tel: 040 200 030 e-naslov: prelomi@siol.net dr. Alenka Hebar Lavrič spec. družinske terapije, svetovalka in terapevtka Andrej Lavrič profesor matematike in tehnike, svetovalec

Centri za socialno delo

www.prelomi.si

Subvencije za zamenjavo kurilnih naprav, obnovo večstanovanjskih stavb in brezplačni obisk energetskega svetovalca za prejemnike socialnih pomoči Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana; tel: 080 16 69 e-naslov: ekosklad@ekosklad.si mag. Mojca Vendramin, sekretarka Eko sklada, 01 241 48 73, mvendramin@ekosklad.si Irena Bolje Karlovšek, podsekretarka Eko sklada, 01 241 48 52, ibolje@ekosklad.si

Društvo Kralji ulice Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev, psihosocialna podpora, individualno načrtovanje svetovanje in spremljanje, zagovorništvo, urejanje socialnega statusa, Pražakova 6, 1000 Ljubljana; tel: 059 022 503 e-naslov: info@kraljiulice.org Monika Cerar Horvat, strokovna vodja programa, 030 323 302, monika.cerar@kraljiulice.org

Denarna socialna pomoč in izredna denarna socialna pomoč Seznam vseh centrov najdete na:

www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/ EKO sklad

www.ekosklad.si

www.kraljiulice.org Brezplačno pravno pomoč/svetovanje nudijo nekatere slovenske občine, a žal ne vse – pozanimajte se na občini, kjer imate prijavljen stalni naslov. Brezplačno pravno pomoč lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev prejmete na okrožnih sodiščih. Namenjena je kritju celotnih ali delnih stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. Več informacij nadete na: www.sodisce.si/sodni_postopki/brezplacna_pravna_pomoc Obrnete se lahko tudi na druge humanitarne organizacije, društva ter posameznike. Pomembno je, da ne obupate in poiščete rešitev, ki vam bo pomagala iz dolgov.

19


Izvajalec javne službe

Zveza potrošnikov Slovenije Frankopanska 5, 1000 Ljubljana 01 474 06 00 zps@zps.si

www.zps.si

Javno službo “Obveščanja in izobraževanja potrošnikov” sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 01 400 33 11 gp.mgrt@gov.si

www.mgrt.gov.si

Težave z odplačevanjem kredita Pripravila: Zveza potrošnikov Slovenije Založnik: Zveza potrošnikov Slovenije Avtorji: Alina Meško, Tea Žnidaršič, Boštjan Krisper Oblikovanje: Arhitekti Breskvar d. o. o. Tisk: Tiskarna Januš; Naklada: 15.000 izvodov Leto izdaje: 2018