Page 1

Boris Koprivnikar predsednik upravnega odbora


Skupnost socialnih zavodov Slovenije Za starejナ。e (16.969 mest) 55 javnih zavodov 12.945 mest na 70 lokacijah 35 zasebnih izvajalcev s 4.024 mesti na 35 lokacijah Za odrasle s posebnimi potrebami (2.358 mest) 5 posebnih zavodov s 1.518 mesti na 6. lokacijah 9 DSO z 840 mesti v posebnih enotah Skupaj v javni mreナセi za starejナ。e in odrasle s posebnimi potrebami 95 izvajalcevs 19.327 mesti na 114. lokacijah (82 ト考anov Skupnosti) Posebne oddelke ima 58 domov (1.620 stanovalcev)


Dele탑 prebivalcev v starosti 65+ [v %] '

Dele탑 65+ 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 2008

Srednja varianta Visoka varianta Nizka varianta Brez migracij Konstantna varianta "Ugoden" scenarij "Neugoden" scenarij Smrtnost nespremen. Visoka rodnost Nizka rodnost

2018

2028

2038 Leto

2048

2058


Vpliv staranja prebivalstva na javne izdatke za dolgotrajno oskrbo 4.5

Srednja varianta Brez migracij Visoka varianta Nizka varianta "Ugoden" scenarij "Neugoden" scenarij Visoka rodnost Smrtnost nespremenjena

4.0 3.5 3.0 2.5

) (% P B v l탑 e D

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2007

2017

2027

2037 Leto

2047

2057


‘Formula socialnih storitev ’ Povpraševanje  Stroški  Razpoložljiva sredstva ≈ Kadrovski viri ≈ Organizacija Ponudba storitev Usposabljanje  Pogoji dela, motivacija Stroški  Formalizacija 

Kvantiteta Kvaliteta

 

Prilagojenost  Kvantiteta  Kvaliteta ≈


Oblike storitev celovite dolgotrajne oskrbe

Oskrba in nega z namestitvijo Ambulantne storitve Oskrba in nega na domu Podpora samostojnemu bivanju PomoÄ? na daljavo Svetovanje, uÄ?enje, priprava


Razmerje med različnimi vrstami oskrbe - Delež 65+ vključen v f ormalne oblike oskrbe Oskrba v instituciji 4,0

Skupaj

Nemčija

Oskrba na domu 6,0

Avstrija

19,5

3,5

23,0

Švedska

9,4

7,1

16,5

VB

7,4

4,1

11,5

Francija

7,9

4,3

12,2

Slovenija

1,5

4,5

6,0

10,0


Primerjava cen oskrbe pomoči na domu z domovi Institucija

Cena

Javni DSO (na dan)

16,79

Zasebni DSO (na dan)

20,65

Stroški pomoči na domu (na uro)

16,47

Stroški pomoči na domu (na dan)

65,88

Potrjena cena pomoči na domu za uporabnika

4,46

Skupna Potrjena cena pomoči na domu

17,84


Primerjava cen zdravstvenih storitev pri različnih izvajalcih (1.1.2011) Povprečna cena I-III v DSO

15,06

Nemedicinski oskrbni dan v zdravilišču

43,30

Podaljšano bolnišnično zdravljenje do 48 dni

121,91

Podaljšano bolnišnično zdravljenje nad 49 dni

59,79

Sobivanje staršev – nemedicinski oskrbni dan

36,67


Cilji • Storitev: • • •

Kvalitetna Cenovno dostopna Na voljo, ko jo potrebuješ

• Izvajalec: • • •

Zadovoljni uporabniki Poslovna uspešnost Razvojni potencial

• Avtonomija: • Določitev pogojev in ciljev • Nadzor

Delati več, hitreje, ceneje ni več dovolj dobro Poiskati moramo druge vsebine in načine dela


I zhodišča Zakona o dolgotrajni oskrbi in negi • Vzpodbujanje preventive in načrtne priprave na starost ter rehabilitacije, • podpora bivanju doma z uporabo 'Ambient Assisted Living' in 'Telemedicine' tehnologij, • novo integralno področje (oskrba, soc. oskrba in nega) z enotnim razvrščanjem, financiranjem in nadzorom, • sprememba razmerja namestitvenih, ambulantnih in mobilnih storitev • ocenjevanja sposobnosti samooskrbe • Primerljivi pogoji in vrednotenje za vse tipe izvajalcev • racionalizacija sistema dostopa do storitev • Uporaba obstoječih javnih in zasebnih virov


I novacije

• • • • • • •

Tehnologija Vsebina in organizacija oskrbnonegovalnih storitev Zdravila, terapije Socialna omrežja Učenje, izobraževanje, usposabljanje Mikro in makro poslovni, investicijski modeli Zakonodaja, javna uprava, javne službe


Bodoča vloga izvajalcev dolgotrajne oskrbe • • • • • • • • • •

Izvajanje preventivnih aktivnosti Zagotavljanje storitev Oskrba in nega z namestitvijo Informiranje Ambulantne storitve Povezovanje Oskrba in nega na domu Razvoj Podpora samostojnemu bivanju Inovacije Pomoč na daljavo Promocija Zagotavljanje kadra Svetovanje, učenje, priprava Izobraževanje, usposabljanje Aktivno sooblikovanje politik

Prezentacija Boris Koprivnikarja  

Konferenca pomoč na domu

Prezentacija Boris Koprivnikarja  

Konferenca pomoč na domu