Page 1

2017


MIPOR ABOUT MIPOR - International Consumer Research Institute was established in 1993 by the Slovene Consumers’ Association and Which? (then called Consumer Association). MIPOR is a research institute, active in the fields of consumer protection policy, comparative testing of goods and services, capacity building and consultancy projects in the area of New Member States. MIPOR’s tests are published on a monthly basis in the only independent Slovene consumer magazine VIP and on the webpage of the Slovene Consumer’s Organization ZPS, together with various product pickers and additional content. O MIPORJU - Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave je raziskovalna organizacija, ki se ukvarja s politiko varstva potrošnikov, s primerjalnim ocenjevanjem kakovosti izdelkov in storitev, z informacijsko dejavnostjo v podporo zastopanju, svetovanju, informiranju in izobraževanju potrošnikov. Leta 1993 ga je ustanovila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) skupaj z britansko potrošniško organizacijo Consumer Association. MIPOR je izdajatelj revije za potrošnike VIP, v sodelovanju z ZPS pa izdaja tudi vrsto izobraževalnih brošur za potrošnike. Aktivnosti MIPOR-ja niso osredotočene zgolj na Slovenijo, temveč tudi na Novo (Srednjo in Vzhodno) Evropo, kamor posreduje svoje izkušnje in izkušnje svojih partnerjev pri vzpostavljanju varstva potrošnikov in pri krepitvi nevladnih organizacij za varstvo potrošnikov.


LETNO POROČILO MIPOR 2017

MIPOR V ŠTEVILKAH V LETU 2017 Izvedli smo 41 primerjalnih testov, od tega 36 mednarodnih in 5 testov, izvedenih v Sloveniji. Med testi so bili 3 prehranski testi. Najbolj brani primerjalni

potrošniški testi na spletu so testi vlažilnih krem za obraz, mleka, pomivalnih strojev, sesalnikov in brezžičnih zvočnikov.

Naročniki na revijo ZPStest so prejeli 12

številk revije

ZPStest, ki so izšle v desetih zvezkih. V letu 2017 smo tako pripravili skupaj 352 strani koristnega branja. Potrošniki so lahko na policah našli 22 novih izdelkov oz. storitev, označenih z znakom ZPS Test. V okviru izvajanja javne službe »izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev“ sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo«, smo izvedli 12 primerjalnih ocenjevanj. Rezultati so prosto dostopni na spletni strani programa

www.potrošnikovZOOM.si. 4


KAZALO 1

2

3

IZDAJATELJSKA DEJAVNOST – REVIJA ZPStest 1. 1. Splošno o reviji ZPStest

6

1. 2. Izhajanje in obseg

7

1. 3. Pomembnejše objave

8

1. 3. Priloga »Osebne finance«

14

1. 5. Znak kakovosti VIP Test/ZPStest

16

RAZISKOVALNI PROJEKTI V SLOVENIJI 2. 1. Izobraževanje in informiranje potrošnikov na področju finančnih storitev

20

2. 2. K  oncesija RS za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnega ocenjevanja blaga in storitev

22

2. 3. Primerjalno testiranje tehničnih in drugih neprehranskih izdelkov

26

2. 4. Testiranje prehranskih izdelkov

28

2. 5. Tržni pregledi

30

2. 6. Čisti peleti – trajnostno, a brez onesnaževanja

32

2. 7. CLEAR 2.0 – Za bolj učinkovito rabo energije

34

MEDNARODNA DEJAVNOST

36

5


LETNO POROČILO MIPOR 2017

1

IZDAJATELJSKA DEJAVNOST – REVIJA ZPStest Splošno o reviji ZPStest

1.1.

Prek revije poteka pomemben del naše dejavnosti informiranja potrošnikov. Revija, ki izhaja vse od leta 1991, nastaja po mednarodno sprejetih pravilih, ki veljajo za potrošniške revije. V reviji tako ni oglasnih sporočil ponudnikov izdelkov in storitev, avtorji prispevkov pa so neodvisni strokovnjaki. Revija je kot vir nepristranskih in strokovno podprtih informacij v 26 letih izhajanja pridobila zaupanje, tako med potrošniki, kot strokovno javnostjo. Bralci med rednimi prispevki v reviji še posebej cenijo rezultate neodvisnih primerjalnih testov izdelkov in storitev, tudi zaradi dejstva, da nanje proizvajalci in trgovci nimajo vpliva. V reviji so bile objavljene vse najpomembnejše ugotovitve o testiranih izdelkih in storitvah, vključno s testnimi ocenami, podrobnosti o izvedenih testih pa smo redno objavljali tudi na spletu. Med rednimi vsebinami so za potrošnike-bralce posebno zanimivi tudi prispevki, prek katerih jih seznanjamo s pravicami, ki jih imajo kot potrošniki. Bralcem hkrati svetujemo, kako pravice uveljaviti v praksi. Zelo dobro so med bralci sprejeti prispevki s področja varnosti tako živil kot izdelkov splošne rabe, prispevki o zdravem življenjskem slogu in zdravi prehrani, še več prostora kot v letu poprej pa je bilo v letu 2017 namenjeno prispevkom s področja osebnih financ, predvsem bančnim in zavarovalniškim storitvam.

1/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

5,45 €

TEST VLAŽILNIH KREM

Resnična poraba goriva v avtomobilih

6

Topljeni sir v lističih

test:

sanitarne toplotne črpalke

2/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

5,45 €

VIŠJA CENA, BOLJŠA KAKOVOST?

test:

visoki stolčki za otroke

Raziskava zanesljivosti elektronskih naprav

Zbiralniki sončne energije

test:

drobilniki vej

test:

cvrtniki

3/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

5,45 €

CENE VIŠJE, IZBIRE PA VSE MANJ

15. marec: Svetovni dan potrošnikov

Dimnikarske storitve po novem

test:

otroški vozički

test:

letne pnevmatike

4/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

5,45 €

NA TESTU: PREHRANSKA DOPOLNILA OMEGA 3

Prodaja in nakup rabljenega avtomobila

Kemikalije v lakih za nohte

test:

robotske kosilnice

test:

pralni stroji

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

5/2017

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

cena

5,45 €

VELIKE RAZLIKE V VSEBNOSTI MINERALOV

Letalske družbe: Okoljske oznake na test: navigacijske test: visokotlačni najboljše in najslabše bombažnih izdelkih naprave in aplikacije čistilniki


1.2.

Testi, ki jih objavljamo v reviji ZPStest, so in ostajajo najbolj iskana vsebina tudi na portalu ZPS www.zps.si. Vedno več potrošnikov se zaveda, da z neodvisnimi informacijami lahko izberejo izdelek, ki ustreza njihovim potrebam, pričakovanjem. S tovrstnimi informacijami je mogoče priti do kakovostnejših, a cenejših izdelkov in preudarnih odločitev. Najbolj bran test v 2017 na spletu je bil test sesalnikov.

Izhajanje in obseg V letu 2017 smo pripravili dvanajst številk revije, ki so izšle v desetih zvezkih. Revija je izhajala prvi četrtek v mesecu v povprečnem obsegu posamične številke 32 strani, oziroma 48 strani, kot je bil obseg razširjenih izdaj (ZPStest 7-8/2017 in ZPStest 11-12/2017). V letu 2017 smo pripravili skupaj 352 strani koristnega branja. V letu 2017 smo bralcem ponudili številne prispevke s področja osebnih financ, skupaj 33 strani. Te vsebine smo zaradi večje preglednosti objavljali v posebnih prilogah »Osebne finance«, ki so v letu 2017 izšle v prav vseh izdajah revije ZPStest. Revija je v letu 2017 izhajala v povprečni skupni nakladi 7.020 izvodov. Večino izvodov smo distribuirali neposredno naročnikom oz. članom ZPS, del pa je bil namenjen prodaji prek kolportaže.

6/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

5,45 €

7-8/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

10,90 €

NA TESTU: BELI SIRI V SLANICI

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

5,45 €

TEST BARVIC

10/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

9/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

5,45 €

Z ZPS DO ODŠKODNINE

11-12/2017

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

Letnik XXVII ISSN 2386-0782

strokoven • nepristranski • brez oglasov

cena

10,90 €

NA TESTU: MLEKO

joče! lačno in nezavezu Preprosto, brezp

Z Zvezo potrošnikov Slovenije do nižjega računa Pridružite se skupinskemu nakupu ZAMENJAJ in PRIHRANI ter znižajte vaš strošek za elektriko in plin. Cene gostovanja v EU in drugje po svetu

Tržni pregled predpakirane solate

test:

baterije AAA

PRIDRUŽITE SE ©TorkeCC

test: otroški avtomobilski sedeži

Prtljaga na letalu – pozanimajte se vnaprej!

Turistični aranžmaji: pravice potnikov

test: sredstva za zaščito pred soncem

test: »belilne« zobne kreme

Nezgodno zavarovanje otrok prek spleta

Bančništvo za upokojence

test:

lesni peleti

test:

tiskalniki

Kako do očal »na recept«?

Nove preglavice za lastnike trgovalnih računov

test:

zimske pnevmatike

test:

robotski sesalniki

Varčno skozi zimo

Cene dimnikarskih storitev po novem

test:

LED sijalke

test:

balzami za ustnice

7


LETNO POROČILO MIPOR 2017

1.3.

Pomembnejše objave Glavnino prostora v reviji zavzemajo prispevki, ki jih objavljamo v rubrikah Pod drobnogledom, ZPS test, Paragraf in Vprašali ste. V letu 2017 je bilo tudi več objav o rezultatih dela na programu izvajanja javne službe primerjalnega ocenjevanja, saj so bili rezultati zelo zanimivi.

Rubrika Pod drobnogledom To je rubrika, ki je prisotna v vsaki številki revije, namenjena pa je objavi rezultatov strokovnega in raziskovalnega dela, ki ga opravijo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, v rubriki pa bralce seznanjamo tudi z aktivnostmi ZPS pri različnih kampanjah in mednarodnih projektih s področja varstva potrošnikov.

8


1.3.

ZPStest št. 1/2017:

Na dolgi poti proti korenitim spremembam – Letos nov standard za meritve porabe goriva, kaj pa nadzor? / Z novim letom so obvezni javljalniki CO

ZPStest št. 2/2017:

Raziskava zanesljivosti elektronskih naprav

ZPStest št. 3/2017:

Svetovni dan potrošnikov 2017: naši osebni podatki so naš kapital / Cene višje, izbire na trgu televizijskih vsebin pa vse manj

ZPStest št. 4/2017:

Prodaja in nakup rabljenega avtomobila

ZPStest št. 5/2017:

Letalske družbe – najboljše in najslabše po mnenju potnikov

ZPStest št. 6/2017:

Kampanja skupinskega nakupa Zveze potrošnikov Slovenije Zamenjaj in Prihrani #2 / Cene mobilnega gostovanja v EU po 15. juniju

ZPStest št. 7-8/2017:

Turistično potovanje – objavljena cena po navadi ni tudi končna / Prtljaga na letalu / Ko kupujete kovček / Napitnina – pravila so različna

ZPStest št. 9/2017:

Nezgodna zavarovanja otrok in mladine na spletu

ZPStest št. 10/2017:

S kampanjo PREVWARA do pravične odškodnine / Kako do očal »na recept«?

ZPStest št. 11-12/2017:

Varčno skozi zimo / S projektom Clear 2.0 spodbujamo prehod v nizkoogljično družbo

9


LETNO POROČILO MIPOR 2017

1.3.

Rubrika ZPS TEST V tej redni rubriki objavljamo rezultate primerjalnih testov izdelkov in storitev, ki jih izvajamo potrošniške organizacije skupaj v okviru mednarodne organizacije za izvajanje potrošniških primerjalnih testov in raziskav ICRT (International Consumer Research & Testing) in v sodelovanju s posameznimi članicami ICRT. V rubriki ZPS test objavljamo tudi rezultate tkim. domačih primerjalnih testov, ki jih izvedejo sodelavci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave in Zveze potrošnikov Slovenije v sodelovanju z neodvisnimi zunanjimi inštitucijami (laboratoriji, razvojnimi in raziskovalnimi inštituti). Dobro ocenjenim izdelkom na željo proizvajalcev teh izdelkov podelimo znak kakovosti ZPS test. V letu 2017 smo v rubriki ZPS test objavili skupaj 41 primerjalnih testov, od tega 35 mednarodnih in 5 testov, izvedenih v Sloveniji.

10


1.3.

ZPStest št. 1/2017:

Sanitarne toplotne črpalke / Visoki stolčki za otroke / Vlažilne kreme za obraz / Preizkusni trki Euro NCAP v letu 2016

ZPStest št. 2/2017:

Pomivalni stroji / Drobilniki vej / Cvrtniki z manj olja

ZPStest št. 3/2017:

Otroški vozički / Letne pnevmatike / Parni likalniki in parne postaje

ZPStest št. 4/2017:

Prehranska

dopolnila z maščobnimi kislinami omega 3 / potivirusni programi in zbirke 2017 / Robotske kosilnice / Pralni stroji

ZPStest št. 5/2017:

Navigacijske naprave in aplikacije / Visokotlačni čistilniki / Vakuumski varilniki folije

ZPStest št. 6/2017:

Akcijske kamere / Baterije AAA / Otroški avtomobilski sedeži

ZPStest št. 7-8/2017:

Sredstva

za zaščito pred soncem / Digitalni fotoaparati / Kombinirani hladilniki / Belilne zobne kreme / Beli siri v slanici

ZPStest št. 9/2017:

Tiskalniki / Barvni svinčniki / Otroški škorenjčki / Lesni peleti

ZPStest št. 10/2017:

Zimske pnevmatike / Sušilniki perila / Robotski sesalniki / Kreme za moške

ZPStest št. 11-12/2017:

LED-sijalke / Protivirusni programi za mobilne telefone / Ure in zapestnice za spremljanje aktivnosti / Brezžični prenosni zvočniki / Pasterizirano in UVT mleko / Balzami za ustnice / Odstranjevalci ličil

11


LETNO POROČILO MIPOR 2017

1.3.

Rubrika Paragraf Rubrika je namenjena seznanjanju potrošnikov z aktualno zakonodajo in predpisi, ki so pomembni za potrošnike in varstvo njihovih pravic. Rubriko pripravljajo praviloma strokovnjaki pravne stroke, ki delujejo v okviru pravne in svetovalne pisarne ZPS.

ZPStest št. 1/2017:

Sklep o izvršbi

ZPStest št. 2/2017:

Rubež premičnih stvari – kaj izvršitelj sme in česa ne

ZPStest št. 3/2017:

Dimnikarske storitve po novem

ZPStest št. 4/2017:

Prodaja in nakup rabljenega avtomobila

ZPStest št. 5/2017:

Pravice potnikov (letalo, vlak, avtobus, ladja)

ZPStest št. 6/2017:

Gostovanje v javnih komunikacijskih mobilnih omrežjih

ZPStest št.

Pravice in obveznosti turističnih agencij in njenih potnikov

7-8/2017:

12

ZPStest št. 9/2017:

Nezgodna zavarovanja otrok in mladine na spletu

ZPStest št. 10/2017:

Kako do očal »na recept«?

ZPStest št. 11-12/2017:

Cene dimnikarskih storitev po novem


1.3.

Rubrika Vprašali ste V rubriki objavljamo predvsem praktične primere pritožb in oškodovanj potrošnikov, s katerimi so se srečali svetovalci v svetovalni pisarni ZPS, in pa različna vprašanja, ki jih potrošniki zastavljajo uredništvu revije prek e-pošte in družabnih omrežij Facebook in Twitter. V povprečju smo v rubriki v vsakem zvezku revije objavili po 4 primere.

13


LETNO POROČILO MIPOR 2017

1.3.

Priloga »Osebne finance« Tudi v letu 2017 smo še okrepili informiranje potrošnikov na področju osebnih financ in ponudbe finančnih ter zavarovalniških produktov, saj zanimanje bralcev za tovrstne vsebine ne upada. Pripravili smo 10 finančnih prilog in na ta način bralcem ponudili 33 strani koristnega branja s področja bančništva in zavarovalništva. Finančna priloga v reviji ZPStest izhaja v okviru dejavnosti informiranja in izobraževanja potrošnikov, osredotočena pa je na storitve, ki jih ponujajo banke, hranilnice in zavarovalnice v Sloveniji. Priloga Osebne finance je bila v letu 2017 vključena v številkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 in 11-12, prispevki pa so brezplačno dostopni vsem potrošnikom tudi na spletni strani www.zps.si.

14


1.3. Finančne priloge so obravnavale naslednje teme: ZPStest št. 1/2017:

Zavedajte se tveganj pri nakupu virtualnih valut / Kaj za mojo naložbo pomenijo nedavni politični pretresi / Mladi in kreditiranje / Zavarovanje kritičnih bolezni

ZPStest št. 2/2017:

Hitra plačila z mobilnim telefonom / Kaj storiti z delnicami na prehodnih računih / Komercialna zavarovanja za zobozdravstvene storitve

ZPStest št. 3/2017:

Brezstične kartice / Prekinitev zavarovanja?

ZPStest št. 4/2017:

Varčevanje za osnovno varnost / Turistično zavarovanje – kako izbrati?

ZPStest št. 5/2017:

Je na voljo alternativa bančnemu računu? / Kako do varnejšega kredita / Ujetniki trgovalnega računa

ZPStest št. 6/2017:

Osnove zavarovanj / Predplačniške kartice

ZPStest št. 7-8/2017:

Kako do ugodnega kredita za nakup stanovanjske opreme / Ko vas obišče „neodvisni“ finančni svetovalec

ZPStest št. 9/2017:

Bančništvo za upokojence

ZPStest št. 10/2017:

Regresni zahtevek zavarovalnice / Nove preglavice za lastnike trgovalnih računov

ZPStest št. 11-12/2017:

Kako banke obrestujejo dolgoročne kredite / Domišljija zavarovalnic ne pozna meja

Prilogo Osebne finance, kakor tudi primerjalnike bančnih storitev, sofinancira Banka Slovenije, s katero ZPS že dlje časa dobro sodeluje. Podpora informiranju in ozaveščanju potrošnikov, ki ga izvaja potrošniška organizacija, je dobra praksa, s katero je Banka Slovenije kot prvi nadzornik trga v Sloveniji pokazala, da sta zaupanje potrošnikov in zaščita njihovih interesov ključnega pomena za delovanje in stabilnost trga.

15


LETNO POROČILO MIPOR 2017

1.4.

Znak kakovosti ZPStest Znak ZPStest pomaga slovenskemu potrošniku pri izbiri kakovostnih in trajnostno naravnanih izdelkov. Znak vedno ponuja objektivne informacije o kakovosti izdelkov, trgovcem in proizvajalcem pa preprečuje, da bi na zavajajoč način interpretirali informacije in rezultate testa. Izdelke z znakom lahko opremijo proizvajalci, distributerji in prodajalci izdelkov, ocenjenih pod strogo določenimi pogoji, v okviru primerjalnega potrošniškega testiranja, ki so bili pripravljeni v Zvezi potrošnikov Slovenije. Na znaku so naslednje informacije:

➀ ➁ ➂ ➃ ➇

1 ZPStest LOGO 2 ocenjeni izdelek 3 število testiranih izdelkov 4 najvišja ocena na testiranju 5 grafični prikaz najvišje ocene testa (črn trikotnik) in ocene izdelka (rdeči trikotnik) na odstotni skali od leve proti desni 6 ocena izdelka, opisno in v odstotkih 7 številka revije, v kateri je objavljeno besedilo test 8 internetna stran ZPS, kjer poleg testa najdemo še vse ostale informacije: kriterije testiranja, seznam testiranih izdelkov ...

16


1.4.

Seznam oznaÄ?enih izdelkov z znakom ZPStest je na spletni strani www.zps.si. Znak podeljujemo od leta 2009. Med leti 2009 in 2017 je znak ZPStest nosilo 206 izdelkov oz. storitev (22 smo jih podelili v 2017).

Znak ZPStest je edini znak z rezultati neodvisnega primerjalnega testiranja v Sloveniji.

17


LETNO POROÄŒILO MIPOR 2017

1.4.

18


19


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2 2.1.

RAZISKOVALNI PROJEKTI V SLOVENIJI Izobraževanje in informiranje potrošnikov na področju finančnih storitev MIPOR je tudi v letu 2017 nadaljeval z aktivnostmi za dvig prepoznavnosti spletne strani ZPS Osebne finance. MIPOR v okviru revije ZPStest izdaja prilogo Osebne finance, ki jo sofinancira Banka Slovenije. Na spletni strani www.zps.si pa lahko potrošniki najdejo tudi primerjalnike bančnih storitev, katerih objavo prav tako sofinancira Banka Slovenije. Spletna stran ZPS Osebne finance, ki je urejena v okviru spletne strani www.zps.si , je razdeljena na 7 vsebinskih sklopov s prostim dostopom, ki potrošniku omogočajo, da hitro in na preprost ter pregleden način pridejo do želenih informacij: 1. osebni računi 2. varčevanja 3. zavarovanja 4. krediti 5. naložbe 6. brošure 7. kalkulatorji in primerjalniki

20


2.1.

Vsi prispevki iz Revije ZPStest so dostopni preko spletne strani www.zps.si, vsebine s področja bančništva pa so vsem potrošnikom dostopne tudi brezplačno. Prav vsebine na temo osebnih financ so med najbolj branimi vsebinami na www.zps.si. Na naši spletni strani si je v zadnjem letu članke o finančnih temah ogledalo 90.000 posameznih obiskovalcev, pri čemer odmevnejši članki dosežejo obisk med 5.000 in 8.500. Najbolj brani so bili članki »Brezstične kartice« (8500 ogledov), »Obrestne mere za depozite« (7435), »Poziv ZPS proti uvedbi novih nadomestil bank NLB, Unicredit in Intesa Sanpaolo« (6654) in »Višji stroški osebnih računov« (6583).«

21


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2.2.

Koncesija RS za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnega ocenjevanja blaga in storitev Mednarodnemu institutu za potrošniške raziskave je vlada Republike Slovenije podelila koncesijo za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev na podlagi javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki sofinancira izvajanje javne službe. V okviru izvajanja javne službe je v letu 2017 MIPOR izvedel 12 primerjalnih ocenjevanj izdelkov in storitev: • Primerjalno ocenjevanje informiranja potrošnikov o predpakiranih topljenih sirih v lističih • Primerjalno ocenjevanje informiranja potrošnikov o sadnih mislijih • Primerjalno ocenjevanje klicnih centrov dobaviteljev električne energije • Primerjalno ocenjevanje produktov turističnega zavarovanja • Primerjalno ocenjevanje sklepanja pogodb z operaterji mobilne telefonije • Primerjalno ocenjevanje informiranja potrošnikov o predpakiranih solatah za takojšnje uživanje • Primerjalno ocenjevanje urejenosti in čistoče stranišč ob slovenskih avtocestah • Primerjalno ocenjevanje produktov nezgodnega zavarovanja • Primerjalno ocenjevanje informiranja potrošnikov o alergenih v ponudbi slaščičarn po Sloveniji • Primerjalno ocenjevanje ponudbe brezglutenskega menija na študentske bone • Primerjalno ocenjevanje informiranja potrošnikov - predpakirano konzervirano meso, pasterizirana mesnina - narezek • Primerjalno ocenjevanje informiranja potrošnikov o predpripravljenih zamrznjenih pizzah

22


2.2. 2.2.

Potrošnikom smo preko ocenjevanja aktualnih izdelkov in storitev posredovali ključne informacije, ki so jim lahko v pomoč pri izbiri. V primeru primerjalnih ocenjevanj ne gre za testiranje, temveč za ocenjevanje na podlagi informacij, ki so dostopne tudi potrošnikom, vendar jih le ti pogosto ne vidijo oz. ne znajo ali ne zmorejo razumeti.

23


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2.2.

V okviru programa je bila oblikovana tudi posebna spletna stran www.potrošnikovZOOM.si, ki je osrednji informacijski kanal programa. Na www.potrošnikovZOOM.si so potrošnikom brezplačno dostopne vse informacije, vsi rezultati, ki so rezultat dela v okviru programa. Stran vsebuje različne module za komunikacijo z obiskovalci. S tem želimo spodbuditi večkraten obisk strani in doseči večji doseg in prepoznavnost projekta, pa tudi vsebin in rezultatov ocenjevanja. Med drugim smo vzpostavili sistem naročanja na brezplačne elektronske novice o projektu, prav tako smo začeli z nagradno igro, katere glavni namen je viralno širjenje informacij o obstoju in vsebini spletne strani. Pripravili smo tudi predavanje v Mariboru in Novem mestu, kjer so imeli zainteresirani potrošniki priložnost za pogovor s strokovnjaki iz MIPORja.

24


2.2.

Prilagojene članke z rezultati primerjalnega ocenjevanja objavljamo tudi v tiskani izdaji revije ZPStest in na spletnih straneh www.zps.si, kjer so dostopni vsem brezplačno. Aktivnosti posebej izpostavljamo tudi na družbenih omrežjih Twitter in Facebook, kjer iščemo sinergijske učinke obstoječih komunikacijskih kanalov. Vsebine programa proaktivno predstavljamo v medijih. Z namenom promocije vsebin smo se udeležili tudi sejma Narava-zdravje.

25


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2.3.

Primerjalno testiranje tehničnih in drugih neprehranskih izdelkov V okviru organizacije ICRT (International Consumer Research and Testing) je MIPOR tudi v letu 2017 aktivno sodeloval pri mednarodnem neodvisnem potrošniškem testiranju različnih izdelkov. V letu 2017 smo za objavo pripravili skupaj 38 primerjalnih testov (brez prehrane), med njimi sta dva, ki smo ju skupaj z ostalimi potrošniškimi organizacijami izvedli v Sloveniji. Pri določenih smo na testiranja vključili tudi izdelke slovenskih blagovnih znamk. Med njimi velja omeniti predvsem test balzamov za ustnice, vakuumskih varilnikov folije in že tradicionalno tudi pomivalni ter pralni stroj. Pred začetkom testiranja temeljito preverimo stanje na trgu in izdelke, ki so naprodaj v Sloveniji, primerjamo s tistimi, ki jih naši partnerji najdejo na različnih evropskih trgih. Na podlagi teh informacij vodja testa določi mednarodni nabor izdelkov, ki predstavljajo osnovo za izbiro vzorcev za preskušanje v laboratorijih. Vse izdelke oziroma vzorce kupimo v trgovini anonimno, kot običajni potrošniki. Po koncu testiranja izdelovalce in zastopnike obvestimo o rezultatih meritev pri njihovih izdelkih in preverimo morebitna odstopanja oziroma pritožbe. Pred objavo testa v reviji oziroma na internetu še enkrat preverimo trg in cene.

26


2.3.

V letu 2017 so v reviji ZPStest objavili rezultate treh primerjalnih testov, ki smo jih izvedli v slovenskih laboratorijih. Test lesnih peletov smo tokrat izvedli sami, brez tujih partnerjev, pri testiranju baterij AAA in otroških škorenjcev pa so sodelovale organizacije iz regijske skupine NTG (Nordic Testing Group), kamor je od lanskega leta ob Češki, Danski, Finski, Sloveniji in Švedski uvrščena tudi Avstrija. Poleg tega smo v drugi polovici leta v slovenskih laboratorijih izvedli še dva testa, toaletnega papirja in smučarskega perila, rezultate pa smo objavili v reviji ZPStest 1/2018. Vsi omenjeni testi so dokazali visoko raven usposobljenost slovenskih laboratorijev, pa tudi Miporja kot organizacije, ki je te teste koordinirala in vodila njihov potek. V Ljubljani smo oktobra gostili tudi sestanek regije NTG, na katerem smo skupaj preverili možnosti sodelovanja pri testiranju v prihodnje. Zadovoljstvo kolegov z izvedenimi testi se izkazuje tudi v pripravljenosti, da z nami in slovenskimi laboratoriji sodelujejo še bolj dejavno, k sodelovanju pa bomo skušali privabiti še druge potrošniške organizacije, članice ICRT. Pri tem bomo dodobra izkoristili tudi dejstvo, da bo bienalni glavni sestanek te organizacije v letu 2018 potekal v Ljubljani, kar je veliko priznanje za MIPOR.

27


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2.4.

Testiranje prehranskih izdelkov V letu 2017 smo izvedli tri prehranske teste, in sicer test prehranskih dopolnil z maščobnimi kislinami omega 3, test sirov v slanici in test pastiriziranega ter UVT polnega mleka.

1. Brez zavajanja glede vsebnosti maščobnih kislin omega 3 Maščobne kisline omega 3 so življenjsko pomembne in esencialne in vse več potrošnikov se tega zaveda. Številni potrošniki v skrbi za zdravje posežejo po prehranskih dopolnil omega 3. Zanimalo nas je, ali prehranska dopolnila res vsebujejo, kar je zapisano na embalaži, zato smo to preverili. Na test smo uvrstili 9 izdelkov prehranskih dopolnil z maščobnimi kislinami omega 3, ki jih člani ZPS najpogosteje kupujejo. Nakupili smo jih v lekarnah in spletnih trgovinah. Za izbrane izdelke mora potrošnik na mesec odšteti med 2,49 in 28,59 evra (če preračunamo priporočeno dnevno količino na mesečno raven). Vsi vzorci so vsebovali vsaj toliko maščobnih kislim omega 3, kot je bilo zapisano na deklaraciji, prav tako v nobenem vzorcu nismo ugotovili vsebnost živega srebra, ki bi presegala najstrožje mejne vrednosti (0,1 mg/kg).

2. NI vsak beli sir feta Za prebivalce Mediterana (in Balkana) je značilno, da solato radi obogatijo še z mladim sirom, zato smo na preverili kakovost 12 belih sirov v slanici, med njimi je bilo 5 sirov feta. Sir v slanici je izdelek, ki pričakovano vsebuje veliko soli. Vsem vzorcem na testu bi na prehranskem semaforju zasvetila rdeča luč - vsebovali so od 2 do 3,5 g soli na 100 g. Na testu smo preverili tudi mikrobiološke lastnosti sirov v slanici. V nobenem od vzorcev nismo našli bakterije listerija (Listeria monocytogenes), ki lahko povzroči bolezen pri ljudeh, predvsem pa je nevarna za rizične skupine. Preverili pa smo tudi prisotnost plesni in kvasovk, ki so kazalniki higiene živila. Med testiranimi vzorci smo ugotovili povečano vsebnost plesni v dveh sirih. Izmed 5ih sirov feta, je en dobil oceno zelo dobro, štirje pa dobro, medtem ko so med sedmimi siri v slanici trije dobili oceno dobro, po en povprečno in pomanjkljivo ter dva nezadovoljivo. Tudi tokrat se je izkazalo, da cena vedno ne odraža tudi kakovosti izdelka. Med fetami je sicer zmagala ena dražjih, med siri v slanici iz kravjega mleka pa prav najcenejši izdelek na testu.

28


2.4.

3. Slovenci imamo na izbiro kakovostno mleko Rezultati so pokazali, da imamo Slovenci na izbiro predvsem kakovostno mleko, saj je kar polovica vzorcev test zaključila s skupno oceno `zelo dobro´. Smo pa zaznali kar nekaj pomanjkljivosti pri senzoriki in toplotni obdelavi. Za oceno ustreznosti toplotne obdelave vzorcev smo namreč preverili morebitne poškodbe beljakovin v mleku in encimsko aktivnost v mleku. Stanje beljakovin je bilo v vseh vzorcih tako pasteriziranega kot UVTmleka zelo dobro. Vsi vzorci UVT-mleka so bili tudi ustrezno toplotno obdelani, med vzorci pasteriziranega pa le trije, saj je bila pri ostalih temperatura pasterizacija višja od 80°C, kar je nepotrebno V vzorcih smo preverili tudi morebitno vsebnost aflatoksina M1 in antibiotikov. Rezultati obeh analiz so bili negativni, kar je vsekakor dobra novica.

29


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2.5.

Tržni pregledi V 2017 je bilo izvedenih tudi 20 tržnih pregledov, in sicer 9 s področja prehrane, 6 s področja financ, 2 s področja telekomunikacij in po eno s področja zavarovanj, zdravja ter oglaševanja otrokom na TV. PREHRANA • topljeni sir v lističih • žitni kosmiči s suhim sadjem • majoneze • naravne mineralne vode • predpakirana solata • sojina omaka • označevanje brezglutenskih menijev za bone • pasterizirani mesni izdelki v rezinah • kje so jagode?

30


2.5. FINANCE • mladi in kreditiranje • varčevalni računi • krediti za nakup stanovanjske opreme • bančništvo za upokojence • nove preglavice za lastnike trgovalnih računov • pregled stroškov • kako banke obrestujejo dolgoročne kredite? RAČUNALNIŠTVO/TELEFONIJA/INTERNET • paketi telekomunikacijskih storitev • cene gostovanja v EU in drugje po svetu OSTALO • oglasi za živila, usmerjeni na otroke • zavarovanja šolarjev prek spleta • očala na recept

31


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2.6.

Čisti peleti – trajnostno, a brez onesnaževanja Ob koncu leta 2016 je MIPOR uspel na razpisu slovenskega Ekosklada s projektom Čisti peleti, ki smo ga izvedli v letu 2017. Osnovna ideja projekta je bila promocija trajnostnega energenta, lesnih peletov, s posebnim poudarkom na kakovosti ne samo peletov, pač pa celotnega ogrevalnega sistema. Le na ta način je namreč mogoče doseči, da kurjenje na pelete ne onesnažuje zraka s trdnimi delci, kar je v kurilni sezoni posebej kritično v slovenskih kotlinah. V okviru projekta smo izvedli anketo o uporabi peletov in nakupnih navadah potrošnikov, kar je bila tudi osnova za izbiro in nakup peletov, ki smo jih poslali na test v Gozdarski inštitut. Rezultate testa smo objavili v septembru skupaj z nasveti, kako ustrezno nastaviti in upravljati z ogrevalnim sistemom. Vmes smo na spletni strani objavili več nasvetov, kako prepoznati pelete najvišjega kakovostnega razreda, obenem pa potrošnikom predstavili tudi najbolj pogoste certifikacijske sheme.

32


2.6. Nasvete, ki jih je priporočljivo upoštevati, če so se potrošniki odločili, da bodo svoj dom ogrevali z lesnimi peleti pa smo zbrali tudi v posebni brošuri Varčno in udobno ogrevanje s peleti. Ogrevanje z lesno biomaso je glede na naraščajoče cene fosilnih energentov eden najbolj varčnih načinov ogrevanja.

33


LETNO POROČILO MIPOR 2017

2.7.

CLEAR 2.0 – Za bolj učinkovito rabo energije MIPOR se je v letu 2017 pridružil potrošniškim organizacijam iz Belgije, Češke, Italije, Španije in Portugalske v projektu CLEAR 2.0, ki je nadaljevanje projekta CLEAR, pri katerem je Mipor v letih 2014-2016 sodeloval le kot zunanji partner. Cilj projekta CLEAR in njegovega nadaljevanja, CLEAR 2.0, je vzpodbuditi učinkovito rabo energije, tako z nakupom kakovostnih in učinkovitih naprav in strojev kot tudi z njihovo učinkovito uporabo. 36-mesečni projekt CLEAR 2.0 se je uradno začel v mesecu septembru, njegovi prvi učinki pa bodo vidni v letu 2018, tako z rezultati testov klimatskih naprav in peči na pelete kot tudi z različnimi akcijami, pri katerih bodo sodelovali tudi potrošniki in njihova gospodinjstva. S projektom Clear 2.0 spodbujamo prehod v nizkoogljično družbo, saj imajo pomembno vlogo pri doseganju energetskih in okoljskih ciljev ter s tem povezano večjo rabo obnovljivih virov, ki si jih je zastavila Evropska unija, bomo imeli tudi potrošniki. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR) sta se zato pridružila konzorciju potrošniških organizacij iz šestih držav, ki so pod okriljem evropske potrošniške organizacije (BEUC) septembra lani začele izvajati projekt Clear 2.0. Cilj projekta Clear (ang. enabling Consumers to Learn about, Engage with, Adopt and regulate Renewable energy technologies) je ozaveščati potrošnike o pomenu rabe lokalnih obnovljivih virov v gospodinjstvih, jih poučiti o prednostih s tem povezanih nizkoogljičnih tehnologij, predvsem pa jih usmerjati pri izbiri, nakupu in njihovi uporabi za ogrevanje in hlajenje v gospodinjstvih. Skozi številne aktivnosti, ki bodo v naslednjih dveh letih in pol potekale v Italiji, Španiji, Belgiji, na Portugalskem, Češkem in v Sloveniji, bomo potrošniške organizacije popeljale potrošnike skozi vse faze, ki vodijo od pravilne izbire do nakupa in uporabe naprav za izkoriščanje obnovljivih virov, kot so sončne elektrarne, toplotne črpalke, peči na pelete in tudi klimatske naprave, ki so v Španiji in na Portugalskem, pa tudi pri nas ponekod na Primorskem, zaradi blagega podnebja pogosto glavni vir ogrevanja. V vseh sodelujočih državah, tudi pri nas, v okviru projekta že poteka raziskava o odnosu potrošnikov do obnovljivih virov in uporabe nizkoogljičnih tehnologij, ko gre za ogrevanje oziroma hlajenje hiš in stanovanj ter za proizvodnjo električne energije. Prav tako preverjamo, v kolikšni meri ste potrošniki pripravljeni spremeniti svoje bivalne navade, da bi lahko energijo uporabljali bolj učinkovito, ali si lahko privoščite posodobitev in/ali zamenjavo ogrevalnega sistema z okolju prijaznejšim in energijsko učinkovitejšim na obnovljive vire, s kakšnimi problemi ste se srečevali tisti, ki ste že izvedli naložbo ipd.

34


2.7. V nadaljevanju bomo med drugim pregledali trg že prej omenjenih naprav in jih testirali v neodvisnih laboratorijih, rezultati testov pa bodo vodilo pri nakupnih odločitvah za vse, ki v svojih gospodinjstvih načrtujejo prehod na obnovljive vire. Projekt Clear sovpada s tako imenovanim zimskim svežnjem energetskih sprememb, s katerim želi Evropska komisija do leta 2030 v Evropski uniji zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida za najmanj 40 odstotkov, povečati energijsko učinkovitost za najmanj 27 odstotkov in povečati delež obnovljivih virov na najmanj 27 odstotkov. Nevladne in potrošniške organizacije smo že ob predstavitvi zakonodajnih predlogov opozorile, da so cilji zastavljeni premalo smelo, predvsem pa, da bi lahko zimski sveženj v resnici močno upočasnil prehod na obnovljive vire. Stališče evropskih potrošniških organizacij je, da bi moral biti v ospredju vseh načrtovanih sprememb na evropskem energetskem trgu končni odjemalec oziroma potrošnik, ki mu je treba omogočiti čim bolj preprost prehod na uporabo obnovljivih virov v gospodinjstvu, predvsem pa mu z ustreznimi spremembami regulativnega okolja zagotoviti, da bo lahko postal aktivni odjemalec energije (ang. prosumer). To pomeni, da bo lahko energijo proizvajal, uporabljal, shranjeval in tudi oddajal v omrežje. Z večjo samooskrbo z energijo, ki vzpostavlja možnost otočnega obratovanja na ravni potrošnika in nadzora nad porabo energije, bo poraba električne energije v gospodinjstvih manjša, posledično bodo manjši tudi izpusti toplogrednih plinov v okolje.

35


LETNO POROČILO MIPOR 2017

3

MEDNARODNA DEJAVNOST

3.1. Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

17. 1.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG3 meeting

Sestanek delovne skupine 3 (popravilo, ponovna uporaba, nadgradnja) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

18. 1.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, plenary meeting

Krovni sestanek za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

26. 1.

Ljubljana

Sestanek Sveta za elektronske komunikacije

Redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

27.1.- 28.1.

Bruselj

Sestanek BEUC Executive meeting

Redni letni sestanek

30.-31.1.2017

Bruselj

Energy Experts meeting

Sestanek skupine za energijo pri BEUC

9.2.

Pariz

Securities and Markets

Sestanek skupine ekspertov, ki svetujejo Evropskem finančnem nadzorniku ESMA

16. 2.

Ljubljana

Sestanek Sveta Slovenske akreditacije

Redni sestanek Sveta Slovenske akreditacije

17. 2.

Ljubljana

Sestanek Sveta za elektronske komunikacije

Redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

21. 2.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG2 meeting

Sestanek delovne skupine 2 (trajnost) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

22. 2.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG3 meeting

Sestanek delovne skupine 3 (popravilo, ponovna uporaba, nadgradnja) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

22. - 24.2

London

Sestanek Evropske komisije

7. 3. – 8. 3.

Ljubljana

AAA Batteries evaluation meeting

Sestanek po zaključku testa baterij AAA NTG

8.3.

Ljubljana

OECD discussion on regulatory policy

Posvetovanje OECD o možnostih za izboljšavo politike regulacije in zakonodajnih postopkov v Sloveniji

9. - 10.3.

Bruselj

Beuc sustainability working groupe

13. 3. – 14. 3.

Valetta, Malta

BEUC Enforcement Steeting Group & Redress Expert Metting

Sestanek in delavnica BEUC: skupina za skupno uveljavljanje pravic potrošnikov in skupinskih tožb

15. 3.

Maribor

Svetovni dan potrošnikov

Predstavitev pravic potrošnikov na Srednji ekonomski šoli Maribor

15. 3.

Bruselj

Consumer Roundtable on Low Carbon Mobility

Okrogla miza o nizkoogljični mobilnosti v prihodnosti, organiziral BEUC

16.-.18. 3

Bruselj

BEUC Executive meeting

Redni sestanek

Datum

JANUAR

FEBRUAR Stakeholder Group, ESMA

MAREC

36


Datum

Kraj

Naslov dogodka

21. - 22. 3.

Firence

Sestanek CoJef

24. 3.

Ljubljana

Sestanek komisije za odpiranje vlog za delovno mesto direktorja Slovenske akreditacije

Sestanek komisije za odpiranje vlog za delovno mesto direktorja Slovenske akreditacije

24. 3.

Ljubljana

Sestanek Sveta za elektronske komunikacije

Redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

27. 3. – 28. 3.

Skype – Reykjavik

NTG meeting

Sestanek skupine Nordic Testing Group

27.3.2017

Bruselj

SME training workshop (Consumer Law Ready)

Uvodni sestanek projekta za izobraževanje malih podjetij, EC

31. 3.

Ljubljana

Posvet z operaterji, AKOS

Posvet z operaterji na temo vračanja prejete ugodnosti ob predčasni prekinitvi naročniškega razmerja

18. 4. – 19. 4.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG6 meeting

Sestanek delovne skupine 6 (informiranost) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

20. 4.

Ljubljana

Sestanek Sveta za elektronske komunikacije

Redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

20.4.

Ljubljana

Nacionalni svet za plačila, Banka Slovenije

Posvetovanje deležnikov o trgu plačilnih storitev

21.4.

Ljubljana

Predavanje na temo stvarne napake

Predavanje za dijake srednje ekonomske šole

27.4.

Pariz

Securities and Markets Stakeholder Group, ESMA

Sestanek skupine ekspertov, ki svetujejo Evropskem finančnem nadzorniku ESMA

Sestanek skupine za varnost izdelkov pri BEUC

Opis dogodka

APRIL

MAJ 3. 5.

Bruselj

BEUC Safety experts meeting

9.5.

Maribor

Strokovno predavanje v okviru Tema: Sadni čaji z okusom gozdnih sadežev in topljeni sir izvajanja programa javne službe v lističih – res veste, kaj vsebujejo?! primerjalnega ocenjevanja izdelkov in storitev #PotrošnikovZoom

10. 5.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, plenary meeting

Krovni sestanek za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

11. 5.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG6 meeting

Sestanek delovne skupine 6 (informiranost) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

15. – 16. 5.

Berlin

ICRT PO Meeting Lip Care products

V okviru mednarodnega testiranja izdelkov za nego ustnic (lip balms) smo se srečali na sestanku v prostorih nemške potroš. Org. Stiftung Warentest. Na sestanku smo se seznanili z rezultati testiranja prisotnosti mineralnih olj v poslanih vzorcih in določili končno metodologijo ocenjevanja.

18. 5.

Ljubljana

Sestanek Sveta za elektronske komunikacije

Redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

22. 5.

Berlin

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG3 meeting

Sestanek delovne skupine 3 (popravilo, ponovna uporaba, nadgradnja) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

23.5. – 24. 5.

Berlin

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG2 meeting

Sestanek delovne skupine 2 (trajnost) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

24.-25.5.

Varšava

Beuc CESEE Expert meeting on financial services

37


LETNO POROČILO MIPOR 2017

Datum

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

26. 5.

Ljubljana

Sestanek glede obveščanja o spremembi splošnih pogojev, AKOS

Sestanek glede obveščanja o spremembi splošnih pogojev

31. 5.

Ljubljana

41. seja UOC SIQ

Sestanek upravnega odbora certificiranja v SIQ

2. 6.

Ljubljana

Test peletov

Sestanek pred začetkom testa peletov

7. 6.

Ljubljana

Test toaletnega papirja

Sestanek pred začetkom testa toaletnega papirja Okrogla miza v organizaciji JAZMP o varni rabi zdravil

JUNIJ

7.6.

Ljubljana

Okrogla miza ‚‘Varna raba zdravil‘‘

14.-15.6

Bruselj

Anec general Assembly

14. 6.

Skype

NTG meeting

Telefonski sestanek skupine Nordic Testing Group

15. 6.

Ljubljana

sestanek Sveta za elektronske komunikacije

redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

21. 6.

Bruselj

BEUC Car experts meeting

Sestanek skupine za mobilnost pri BEUC

22. 6.

Bruselj

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG6 meeting

Sestanek delovne skupine 6 (informiranost) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

23.-30.6.

Bruselj

BEUC Executive meeting

23.6.

Praga

Joint ESAs Consumer Protection Day

Posvetovanje Evropskih finančnih nadzornikov o potrošniških izzivih na finančnih trgih EU

6-7.7.

Pariz

Securities and Markets Stakeholder Group, ESMA

Sestanek skupine ekspertov, ki svetujejo Evropskem finančnem nadzorniku ESMA

20. 7.

Ljubljana

Sestanek Sveta za elektronske komunikacije

Redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

27. 7.

Ljubljana

Test peletov

Sestanek po zaključku testa peletov

1. 8.

Bruselj

Meeting for study on Slovenia/ Belgium TCO

Sestanek pred pripravo končnega poročila o celotnih stroških lastništva avtomobilov za Slovenijo in Belgijo

24. 8.

Ljubljana

Sestanek Sveta za elektronske komunikacije

Redni mesečni sestanek Sveta za elektronske komunikacije (SEK)

12.9. – 13.9.

Bruselj, Belgija

BEUC Expert meeting Competition Training & Enforcement Steering Group

Sestanek in delavnica BEUC na temo varstva konkurence in varstva ter skupnega uveljavljanja pravic potrošnikov

18.9. – 20.9.

Tallin, Estonija

European Consumer and Competition Day

Konferenca v okviru Estonskega predsedstva EU

19. 9. – 20. 9.

Sevilla

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG3 meeting

Sestanek delovne skupine 3 (popravilo, ponovna uporaba, nadgradnja) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

21. 9.

Sevilla

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG2 meeting

Sestanek delovne skupine 2 (trajnost) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

22. 9.

Sevilla

CEN/CLC JTC10 Material Efficiency Aspects for Ecodesign, WG6 meeting

Sestanek delovne skupine 6 (informiranost) za pripravo standarda za materialno učo umaterial standardaraba, nadgradnja)inkovitost izdelkov

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

38

26. 9. – 27. 9.

Lizbona

ANEC Traffic WG meeting

Sestanek skupine za mobilnost pri ANEC

26. 9.

Ankaran

Predavanje na temo stvarne napake

Predavanje o stvarni napaki na dogodku v knjižnici Ankaran v okviru projekta VEM VEČ

27. - 29. 9.

Bruselj

Beuc General Assembly

27. 9.

Bruselj

Enforcement Steering group Meeting


Datum

Kraj

Naslov dogodka

Opis dogodka

28. 9.

Ljubljana

Festival za tretje življenjsko obdobje – F3ŽO

Predavanje o stvarni napaki na dogodku F3ŽO v okviru projekta VEM VEČ

28. 9. – 29. 9.

Lizbona

CLEAR 2 Kick-off meeting

Začetni sestanek projekta CLEAR 2.0

28. 9.

Ljubljana

Nacionalni svet za plačila, Banka Slovenije

Posvetovanje deležnikov o trgu plačilnih storitev

3. – 4. 10.

Ljubljana

NTG meeting

Sestanek skupine Nordic Testing Group

4.-5.10.

Bruselj

Health Expert Meeting

5. – 6. 10

Berlin

ICRT Personal Care Group Meeting

Redni letni sestanek skupine za testiranje izdelkov za osebno nego. Posamezne organizacije smo predstavile kaj smo v minulem letu delali / objavili in kakšni so naši načrti. Nemški kolegi so organizirali predavanje toksikologa, ki je predstavil, kdaj lahko proizvajalci dajo izdelek na trg in kako poteka ocena tveganja za izdelek.

12.10.-13.10.

Kopenhagen

ICRT Food Topic Group Meeting

Strokovni sestanek skupine za testiranje hrane, predstavitev rezultatov preteklih testiranj v drugih državah in planiranje za naslednje leto

12. 10.

Bruselj

BEUC Digital expert meeting

Sestanek skupine za digitalno tehnologijo pri BEUC

13. 10.

Bruselj

BEUC Sustainability expert meeting

Sestanek skupine za trajnostno potrošnjo pri BEUC

18.10

Brdo pri Kranju

Druga konferenca o prehrani in telesni dejavnosti (organiziralo Ministrstvo za zdravje)

Predstavitev projekta Študent, veš, kaj ješ?

18.10.

Bruselj

ECCG Meeting

17.10.-18.10.

Bruselj

BEUC Food experts meeting

Strokovni sestanek skupine za prehrano - predstavitev prioritetnih področij

18. 10.

Ljubljana

Sestanek Sveta Slovenske akreditacije

Redni sestanek Sveta Slovenske akreditacije

18. 10. – 19. 10.

Ljubljana

BEUC CESEE seminar

Seminar BEUC za članice srednje in vzhodne Evrope

25.10. – 27.10.

Consumer Law Ready – train the trainers

Izobraževanje nacionalnih trenerjev za potrošniško pravo v okviru projekta BEUC in Evropske Komisije »Consumer Law Ready«

8.11.

Ljubljana

Test smučarskega perila

Sestanek po zaključku testa smučarskega perila NTG

9. 11. – 10. 11.

Ljubljana

Test toaletnega papirja

Sestanek po zaključku testa toaletnega papirja NTG

8. 11.

Ljubljana

Strokovni posvet o potrošniških kreditih

ZPS je v sodelovanju z MGRT organizirala strokovni posvet o potrošniških kreditih. Namen posveta je bil predstaviti izzive za potrošnike, ki najemajo dolgoročni kredit, v luči nove zakonodaje o varstvu potrošnikov in v pogovoru z deležniki na tem področju iskati možne rešitve in dobre prakse.

16.- 17.11.

Bruselj

BEUC Executive meeting

Redni letni sestanek

Veliki jesenski živilski seminar SRIP HRANA

Predavanja s področja trajnostne pridelave hrane s strani predstavnikov raziskovalnih in razvojnih inštitucij, ki so vključeni v strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo SRIP HRANA. Predavanja so bila vsebinsko vezana na naslednji dve fokusni področji akcijskega načrta SRIP HRANA: ARNOST, KAKOVOST IN HIGIENA ŽIVIL ter HRANA, PREHRANA IN POTROŠNIK

OKTOBER

Bruselj

NOVEMBER

DECEMBER 1.1 2. Ljubljana 7. - 8.12. Bruselj

BEUC Financial Team meeting

39


LETNO POROÄŒILO MIPOR 2017

Letno poročilo MIPOR 2017  
Letno poročilo MIPOR 2017