Page 1

Svetovni dan potrošnikovih pravic in 20. obletnica izhajanja potrošniške revije VIP


SVETOVNI DAN POTROŠNIKOVIH PRAVIC TEMELJNE POTROŠNIKOVE PRAVICE • do varnosti, • do obveščenosti, • do izbire, • do izražanj mnenj, stališč in pritožb, • do zadovoljevanja osnovnih potreb, • do odškodnine, • do izobraževanja in • do zdravega okolja.


SVETOVNI DAN POTROŠNIKOVIH PRAVIC Že drugo leto zapored posvečen finančnim temam, s krovnim sporočilom “Za poštene finančne storitve!”

• Varstvo potrošnikov ne sme ostati nacionalni problem • Potrošniške organizacije smo uspešno pozvale vlade G20, da se posvetijo globalnim vidikom varstva potrošnikov – letos bodo izdana priporočila za izboljšanje varstva potrošnikov na finančnem področju


SVETOVNI DAN POTROŠNIKOVIH PRAVIC Kakšna so naša prizadevanja? • ZPS lani skupaj s TACD (Transatlantski potrošniški dialog) in BEUC (Evropska potrošniška organizacija) organizirala Finančni forum • V Bruslju bo junija potekal mednarodni forum o problematiki finančnih storitev – ocenitev uresničevanja ukrepov predlaganih na Finančnem forumu • Zakonodaja, ki ureja pravice potrošnikov se sprejema na ravni EU – v okviru BEUC sodelujemo pri pripravi zakonov in ukrepov


SVETOVNI DAN POTROŠNIKOVIH PRAVIC Nujni ukrepi za Slovenijo • Razširiti je potrebno obseg pooblastil za finančni nadzor • Potrošnikom mora biti zagotovljen dostop do varnih finančnih storitev • Vzpostaviti je potrebno nepristransko finančno svetovanje • Poskrbeti je treba, da bodo finančne storitve dostopne vsem potrošnikom Študija Evropske komisije o svetovanju pri prodaji naložbenih produktov v Sloveniji: - nihče od bančnih svetovalcev ni izpolnil zahtev o oceni naložbenega profila potrošnika, ki jih postavlja zakonodaja in - manj kot 20% naložbenih nasvetov je bilo ocenjenih kot primernih za naložbeni profil potrošnika (praviloma zaradi prevelike tveganosti).


DANES PRAZNUJE TUDI POTROŠNIŠKA REVIJA VIP

marec 1991

marec 2011


REVIJA VIP

2011 2008 Revijo obogatimo s prilogo Osebne finance

1991 Izide prva številka, skromni obseg, brez zagonskih sredstev in zagotovljene finančne podpore

2003

1997

2001

Drastično zmanjšanje subvencije ogrozi obstoj revije

1992-96 VIP izhaja občasno, nato redno in po planu, naklada se povečuje, država sofinancira revijo z letnimi razpisi

VIP se prvič obleče v barve

1998 Sodelovanje s ČGP Delo, VIP izide desetkrat

Vlada RS podeli reviji koncesijo za sofinanciranje priprave revije

VIP na spletu in pametnih telefonih

2010 Prvič VIP izide v enajstih številkah, ponudimo spletne primerjalnike rezultatov testov, video vodnike po nakupih


REVIJA VIP - ZANIMIVOSTI KOLIKO ŠTEVILK VIPA SMO IZDALI? Član ZPS, ki zbira vse izvode Vipa, ima v omari

KOLIKO IZDELKOV PRETESTIRALI? V Vipu smo popisali

7966 strani.

Objavili smo več kot

800 primerjalnih testov.

Testirali smo več kot

16.000 izdelkov.

Koliko podjetij je oglaševalo v Vipu:

0

206 izvodov.


REVIJA VIP – VSEBINSKE ZANIMIVOSTI I MAREC 1991

MAREC 2011

•Darilo ali kraja?-Analiza

•Test jabolčnih sokov

stanovanjskih posojil

•Test naravnih krem

•Neprofitne stanovanjske

•Test varčnih sijalk

hranilnice

•Test letnih pnevmatik

•Test pomivalnih strojev

•Zamenjava dobavitelja el.

•Smernice za bio živila

energije

•…

•Garancija in servisi koles

•…


REVIJA VIP – VSEBINSKE ZANIMIVOSTI II NAJBOLJ ODZIVNE TEME • “Precenimo cene” • Uvedba evra • “Turistične agencije na očeh javnosti” ( in pravice potnikov) • Finančne storitve (Modro varčevanje, prikrite obresti, zloraba bančnih kartic) • Uveljavljanje garancije in stvarne napake na izdelkih • Pravice potrošnikov pri kupovanju na daljavo (splet, katalogi) in pri prodaji izven poslovnih prostorov ponudnika (akviziterji, sejmi, razne predstavitve...) • Težave pri servisnih (predvsem avtoservisi) in obrtnih storitvah • Upravljanje večstanovanjskih hiš (naloge upravnika, delitev stroškov) • Pravice pacientov (od DPZZ do pritožnih postopkov) • Testi varnosti izdelkov - predvsem izdelkov za otroke in živil (npr. testi: varnost igrač, kemikalije v igračah, hrupne igrače, svetilke za otroke in varovala za vtičnice), GSO v živilih na slovenskem trgu, škodljive snovi v medu in mlečnih izdelkih, aditivi v živilih…,

15.marec svetovni dan potrošnikov  
15.marec svetovni dan potrošnikov  

Letos praznujemo 20.obletnico izhajanja revije za potrošnike VIP