Allende park

Page 1

A L L EN DE

PA R K

E GY KÖZÖ S S É G I T E R V E Z É S K R Ó N I K Á JA


1

2

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék

2

Előszó

3

Dióhéjban 4

Az előzmények és a tervezési terület

5

Előzmények és előkészítés 5

A tervezési terület 5

Kérdőívezés 7

A tervezési alkalmak

11

Első tervezési alkalom 11

Második tervezési alkalom 13

Harmadik tervezési alkalom 14

Negyedik tervezési alkalom 19

Ötödik tervezési alkalom 21

Játszótér-tervezés 23

A terv

25


3

4

KÖSZÖNTŐ

DIÓHÉJBAN

Tisztelt Olvasó!

Újbuda Önkormányzata 2018. májusában közösségi tervezést kezdeményezett, és a környékbeliekkel közösen két hónap alatt álmodta újra a kelenföldi Allende parkot. Kiadványunk ezt a folyamatot mutatja be.

Az egyik leghíresebb újbudai polgár, Ottlik Géza írta egyszer: „A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig.” Újbuda vezetése azzal a szándékkal indított közösségi tervezést, hogy az Allende park környékén élők közösen „csinálhassanak” egy vidám, személyre szabott közösségi teret önmaguknak. A jó alapoknak köszönhető, hogy bár fehér papír elé ültek le, a végeredmény – messziről nézve – hasonlít arra, amilyennek ma ismerjük az Allende parkot. És mennél közelebbről vizsgáljuk, annál jobban látszik, hogy – Ottlik szavaival élve - a helyi közösség nem csak újrarendezgette lakókörnyezetét, hanem hozzá is adott ahhoz.

Ezt a tervezési beszámolót lapozgatva láthatjuk, hogy olyan emberek ültek le egy asztalhoz, akik azelőtt nem is ismerték egymást. Az ő beszélgetéseik, egymás iránti nyitottságuk, kölcsönös odafigyelésük nem csak egy tervet, hanem egy közösséget is teremtett. Olyan közösséget, amely a jövőben talán jobban odafigyel nem csak egymásra, de közös lakókörnyezetére is. Mindig öröm számomra, ha önkormányzatunk hozzá tud járulni ehhez a kettős célhoz: Újbuda szebbé tételéhez és az itt élők közösségének erősítéséhez. Az Allende parkban lezajlott közösségi tervezés sikere azoknak köszönhető, akik részt vettek abban – ezért szeretném megköszönni mindenkinek, aki időt szánt arra, hogy környezete szebbé váljon. Dr. Hoffmann Tamás polgármester

A közösségi tervezés egy négynapos helyszínikitelepüléssel indult május elején, ahol a járókelőket, parkhasználókat megszólítva elkezdtük felmérni a helyiek véleményét az értékekről és a problémákról. Többszáz emberrel sikerült beszélgetnünk, kivel hosszabban, kivel rövidebben, és egyre jobban megismertük az ittlakók kiinduló elképzeléseit. Eközben tájépítészeink alaposan felmérték az Allende parkot, megvizsgálták az épített (eszközök, burkolatok stb.) és a természetes (növényzet) környezet állapotát. Ezek eredményeinek birtokában május 17-től kezdve 5 tervezési alkalmat tartottunk. A találkozókra egy kivételével - csütörtök esténként, a Pajkos Óvodában került sor. (Az a bizonyos kivétel a helyszíni bejárás volt, amit egy szombati napon tartottunk.) Az öt találkozó végére a környékbeliek az alapoktól kigondolták a megújuló park terveit, vagyis a kezdeti “fehér papírtól” eljutottak a kidolgozott részletekig.

Ebben rengeteg munka volt, sok-sok beszélgetéssel, kulturált vitával, érveléssel és - szerencsére - sokszor játékos humorral vegyítve. A különböző korú, nézőpontú, érdeklődési körű lakók megismerték egymás véleményét, és közös, kompromisszumos megoldásokat kerestek a problémákra. Az általános parki témák mellett még egy tematikus, csak a játszótérre vonatkozó párbeszéd is kialakult, aminek fő kérdéseit egy speciális kérdőívben válaszolták meg érintettek. A tájépítészek szakmai támogatásával folyó munka eredményeként a lakosok elkészítették a tervet. Dióhéjban összefoglalva: a fő funkciók megújulnak és nagyjából a helyükön maradnak; belül kialakul egy kutyamentes terület, cserébe viszont a kutyafuttató is használhatóbbá válik; nagyobb hangsúly kerül a leülésre, csöndes beszélgetésre alkalmas közösségi terekre; a parkot átszelő gyalogosútvonalak is megújulnak. A most elkészülő koncepciótervek elfogadásával az önkormányzat továbbléphet a kiviteli tervek elkészítése felé. Jövő év elején, a kerületi költségvetés véglegesítésekor derül majd ki, hogy már 2019-ben rendelkezésre áll-e a kivitelezéshez szükséges összeg.


5

6

AZ ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVEZÉSI TERÜLET Előzmények és előkészítés A Salvador Allende egykori chilei elnök nevét viselő, a Tétényi út - Csurgói utca - Pajkos utca - Csorbai utca között található park 1971-76 között épült a KISZ-lakótelep részeként. A mintegy félezer háztartásnak otthont adó kerületrész zöld, barátságos, bensőséges, amit - érthető módon - nagyon szeretnek az itt lakók. Egyre több ugyanakkor a parkkal kapcsolatos probléma is: az elmúlt évtizedekben sok minden megváltozott, módosultak a parkhasználati szokások, és nem egy dologban a korszerűsítésnek is itt lenne az ideje. Újbuda Önkormányzata úgy látta, hogy a megoldásokat komplex szemlélettel, a tömb funkcionális egységét figyelembe véve kell megkeresni. Ehhez pedig szükség volt a környékbeliek segítségére is, hiszen náluk jobban senki nem ismeri a terület előnyeit-hátrányait, és nekik kellett eldönteniük azt is, hogy milyen környezetben szeretnének élni. Az önkormányzat ezért - a Budapest Dialog csapatával, illetve a Park Stúdió tájépítészeivel összefogva - közösségi tervezést kezdeményezett. Létrejött a tervezés honlapja (www.budapestdialog.hu/allende), a facebook-on megszületett az “Allende park” oldal, és a környékbelieket szórólapokon és plakátokon invitálták a közös munkába. A tájépítészek eközben megkezdték a terület felmérését. Ennek során megvizsgálták a terület faállományát, felmérték a közműveket, a burkolatok állapotát és az infrastrukturális állapotokat. A tervezési terület Tervezésünk a park területére, mintegy 16 540 m2 -re vonatkozott, a lakótelepen körbefutó út belső szegélyétől befele, valamint a Fiatal utcai házsor mögötti terület a kerítésig. Nem tartoztak bele a parkolók, garázsok, társasházak és úszótelkük által elfoglalt területek. A lakótelepen jellemzően tízszintes pontházak épültek elszórt, laza elrendezésben, amelyeket a lakótelep szélén ötemeletes sávházak határolnak. A lakótelep környezetében a kor építési gyakorlatának megfelelően lakókörzeti · nevelési intézmények (óvoda, bölcsőde), · kereskedelmi szolgáltató egység található.

A parkban a szokásos parki infrastruktúrán (szemetesek, padok) kívül · aszfaltburkolatú sportpálya, · ping-pong asztalok, · játszótér, · valamint két emlékmű (az alapításnak emléket állító “KISZ-emlékmű”, valamint a park névadójára emlékeztető Allende-szikla) helyezkedik el. A park zöldfelületei is felmérésre kerültek. A területen a kőrisek (Fraxinus sp. 29 db – 21%) és juharok (Populus sp 26 db – 19%) dominálnak, nagyobb mennyiségben fordul elő az ostorfa (Celtis occidentalis 10 db – 7%) és fűzek (Salix sp. 8 db – 6%) is. Örökzöld fák az állomány 9%-át alkotják, többnyire önkéntes kertészek munkája eredményeként. A faállomány sűrűségét részben az okozza, hogy a kezdetben ültetett gyorsan növő fajok kivágására nem került sor, melyeknek a feladata volt, hogy megfelelő klímát alakítsanak ki a lassan növő, nemes fafajoknak és mihamarabb lombfelületet biztosítsanak az itt lakók számára. A területen összesen mintegy 365 m2 cserje került felmérésre, általában kisebb foltokban és sövényekben térhatárolónak telepítve. Fajösszetételük mezofiton, várostűrő növényekből áll (Ligustrum sp., Hibiscus syriacus, Philadelphus coronarius, Syringa sp.). A sövényeken, foltokon kívül egy-egy egyed elszórtan áll, elsősorban mogyoró (Corylus avellana) a sportpálya körül, valamint örökzöld cserjék a házak előtti díszkertekben. A zöldfelületek nagy része gyepesített, városi átlaghoz képest jó állapotú, 80% fölötti zártsággal. A gyepszint a mélyárnyékos területeken ritkásabb, félárnyékos, napos területeken dús, kevésbé gyomos. Kopár földfelszín csak az áttaposásokon, kis felületeken maradt. A területen a városi környezet miatt a természetes talaj aránya alacsony, vagy nincs. A felszíni keveredés, feltöltés vagy szennyeződések miatt eltűntek a természetes talajrétegek is. A szerkezet romlás, tömörödés miatt módosulhatott a talaj vízháztartása és korlátozódhatott a szellőzése. A szerves anyag lebomlási sebesség és a növények számára felvehető tápanyagok mennyisége feltételezhetően alacsony. A lakótelep közterületeit teljesen átszövik a közműszolgáltatók nyomvonalai: Fővárosi Csatornázási Művek, Főgáz, Elmű, Főtáv, hírközlési kábelek, Telekom, UPC, Digi.


7

8

KÉRDŐÍVEZÉS A közösségi tervezés kezdő lépéseként egy átfogó kérdőívezést tartottunk. Erre azért volt szükség, mert ezáltal azok is hozzá tudtak járulni a közös gondolkodáshoz, akik a későbbi tervezési alkalmakra már nem tudtak vagy nem akartak lejönni. A kérdőívezés felszínre hozta a fő értékeket, problémákat és vágyakat, és így a későbbi találkozókon már ezek ismeretében kezdhettük meg a beszélgetést. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbben ki tudják tölteni, a kérdőív személyesen és online is elérhető volt. A személyes kitöltésre - ami gyakran hosszabb beszélgetések formáját öltötte - négy napon át, május 3-án, 4-én, 5-én és 7-én volt lehetőség. Ekkor a szervezők kitelepültek a parkba, megszólították a járókelőket, parkhasználókat, helyi lakosokat. Az online kérdőív május 3-tól 15-ig volt elérhető a közösségi tervezés honlapján és facebook-oldalán erről, illetve a tervezési menetrendről a minden postaládába bedobott szórólapok és a kihelyezett plakátok tájékoztatták az Allende park lakóit. Az egyébként mindössze egyoldalas kérdőív négy részből állt össze: · A tervezésre és a park általános megítélésére kérdezett rá; · A legfontosabb témaként a park értékeit, problémáit, illetve a parkkal kapcsolatos javaslatokat, vágyakat firtatta; · szerepeltek benne a válaszadóra vonatkozó kérdések; · bónuszként pedig minden válaszadótól kértünk egy olyan emlékezetes történetet, ami a parkhoz kapcsolódik. (Ezek közül néhányat - szöveghű formában - megtalálhatnak az olvasók a jelen kiadvány szövegdobozaiban.)

Értékek

A kérdőívet végül 194-en töltötték ki, 112-t a helyszíni kérdőívezésen, személyesen, a maradék 82-t pedig az interneten keresztül. A válaszadók kétharmada a női nemet képviselte, a korosztályos megoszlásból pedig az látszik, hogy a nyolcéves gyerektől a nyolcvanöt éves aggastyánig minden generációt sikerült megszólítani, de a legtöbb kitöltést azért a 35-45 év közöttiek, valamint a 70 év körüliek adták. Az is kiderült az adatelemzésből, hogy azok voltak a legaktívabbak a válaszadásban, akik vagy már a lakótelep létrejötte óta itt laknak, vagy az elmúlt tíz évben költöztek be ide. Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan és mire használják a helyiek a területet. A 194 válaszadó 60%-a játszóterezésre, 50%-a átközlekedésre, 36%-a sportolásra, 35%-a üldögélésre, 26%-a közösségi együttélésre, 21%-a kutyasétáltatásra is szokott a parkba látogatni. (Természetesen itt több válasz megadható volt, tehát lehet olyan, aki az összeg tevékenységet megjelölte.) További használati okok csak elvétve, egy-egy válaszadónál jelentek meg. A válaszolók elsöprő többsége (96 ill. 95 %-a) úgy gondolta, hogy indokolt lenne megújítani a parkot, és jó, ha mindez a közösségi tervezés eszközével történhet meg. Az is jól látszik, hogy az Allende parkot, annak adottságait nagyra értékelik az ittlakók: arra a kérdésre, hogy mennyire szeretik a parkot (egy 1-5ig terjedő skálán lehetett válaszolni), csaknem kétharmaduk adta a maximális osztályzatot, miközben 1-est és 2-est szinte senki nem osztott. A következőkben a kitöltők által említett értékek, problémák és vágyak bemutatása következik. Itt az egymondatos kérdéseinkre szabadszavas válaszokat vártunk, hiszen azt szerettük volna elérni, hogy a környékbeliek korlátozások nélkül mondhassák el véleményüket. A módszertanról azt érdemes tudni, hogy a feldolgozás során szövegelemzéssel kategóriákba soroltuk az említéseket, hogy ezek számosságáról képet kapjunk. Érdekességként elmondható, hogy a 194 kitöltő válaszait elemezve a problémákról összesen 454-szer esett szó, amiket mi 88 fajta problémaként kategorizáltunk; az értékeket valamivel többször, 478szer említették, és ez 61 fajta érték között oszlott el; a legtöbbet a javaslatokról beszéltünk, ezekből 568 említést regisztráltunk, és a kreativitás is itt volt a legnagyobb, hiszen 167 különféle ötletet soroltak fel a kitöltők. Az alábbiakban részletesen is bemutatjuk a mindezeket.

A válaszadóknak feltett egyik legfontosabb kérdés tehát a park értékeiről szólt, vagyis arra kérdezett rá, hogy mi a jó a parkban (annak jelenlegi állapotában). Ezt azért volt fontos megtudni, hogy tisztában legyünk vele, mik azok a dolgok, amiket meg kell őrizni a megújulás során is. Természetesen nem vártunk teljes egyetértést minden értékről, hiszen a különböző emberek különbözőképp vélekedhetnek, de abban bíztunk, hogy a leglényegesebb kérdésekben egyetértés uralkodik majd (- a többiről pedig konszenzusra juthatunk majd a tervezési alkalmakon). Nem kellett csalódnunk. Toronymagasan, 129 említéssel vezetik az értékek listáját a fák és a velük járó árnyékosság. Ettől jelentősen lemaradva következik a játszótér (53), a csend (51), a sportpálya (36), a közösség (26), a gyepes területek (18), az elhelyezkedés (14), a “zártság” (11), az autóforgalom hiánya (11) és a biztonság (11). A további értékeket tíznél kevesebb ember említette, ezek látszanak a mellékelt “szófelhőben” is, ahol a szavak mérete arányos az említésekkel. (Ezek a projekt honlapján nagyobb méretben is böngészhetőek.)

TÖRTÉ NETE K A PARKBÓL “Itt ismertem meg a kutyám révén az egyik legjobb barátom, itt megtanultam élvezettel sarlózni, megismertem sok embert a játszótéren, mindig hasznos és érdekes beszélgetéseket folytatok.”


9

10

Problémák

Vágyak, Javaslatok, Ötletek

Fontos volt, hogy a lehető legszélesebb körben tudjuk feltárni a jelenlegi állapothoz, használathoz kapcsoló problémákat, hiszen csakis ezek azonosítása után tudunk majd elmozdulni a megoldás irányába.

Talán nem túlzás a lakosok pozitív, előremutató gondolkodására következetni abból, hogy a problémáknál jóval nagyobb számban jelentek meg a javaslatok.

Az értékekhez hasonlóan a problémákat sem látták teljesen ugyanúgy a megkérdezettek, de a fő irányvonalat ezúttal is azonosítani lehetett. Azt is látni viszont, hogy itt már kisebb volt a konszenzus a kitöltők között. A legtöbb említés a hajléktalanok jelenlétére vonatkozott (91 db), ezt követte a park rendezetlensége (55), a leromlott játszótér (32), majd olyan konkrétumok, mint a játszótéri homok (18), az ivókút (18), a focipálya “hangos” kapuja (18), a játszótéri burkolatok (13) vagy épp a ping-pong asztal állapota (13), illetve a kutyakaki (17) és a kutyák (10) jelenléte, valamint az, hogy túl kevés a pad a területen (11). Az ennél kevesebb említésszámmal bíró megállapításokat a honlapon lehet végigböngészni.

T Ö RT ÉN ET EK A PA R K B Ó L “Leszakadt ágakat a játszótérről közösségileg szállítottuk el. A családok nagyobb része már itt már második generációs, csöndes kis hely. Igaz közösségi élet van itt, olyan faluközösség szerű (pl. 10. Vasárnap 9.00-kor focimec�csek - idősebbek is!)”

Ahogy fentebb írtuk már, összesen 167 különböző ötlet érkezet, amiből most csak azokat soroltuk fel, amelyeket legalább tizen mondtak.

Az is látszik viszont, hogy ebben sokkal gyakorlatiasabbak az emberek, és konkrét megoldásokat javasolnak - ez viszont együttjár a javaslati értékek elaprózódásával.

A kérdőívezés fontos része a közösségi tervezésnek, mert így olyan vélemények is láthatóvá tudnak válni, amelyek a tervezési alkalmakon esetleg rejtve maradnának. Fontos látni ugyanakkor, hogy a kérdőívezéssel nem ér véget, sőt, éppen csak megkezdődik a közösségi tervezés.

Ennek köszönhető, hogy a legtöbbek által említett vágy, vagyis a játszótér felújítása csupán 35-ször jelent meg (sokan ugyanis konrét javaslatot adtak, hogy például a hinta kerüljön korszerűsítésre, és ez már külön kategóriába került).

A megoldásnak a lakosok közötti párbeszédből, az ő megegyezéseikből kell megszületnie, amihez a környékbelieknek mindenképpen találkozniuk kell egymással. Erre a találkozásra teremtettek lehetőséget a tervezési alkalmak.

Több pad (33), focipálya felújítása (28), szabadtéri edzőgépek létesítése (27), jobb fenntartás (24), ping-pong asztal felújítása (20), futópálya létesítése (19), játszótéri vízelvezetés megoldása (15), zárt kutyafuttató létesítése (14), játszótéri burkolat megújítása (13), WC kiépítése (13), hajléktalanok eltávolítása (12), több hinta (12), több virág telepítése (12), a játékok cseréje (10), közösségi kert létrehozása (10).


11

12

A TERVEZÉSI ALKALMAK Első tervezési alkalom

Természetesen azonban az önkormányzat addig sem hanyagolja el az Allende parkot, és végzi az üzemeltetési/karbantartási munkákat; ám nagyobb változások majd a tervek birtokában kezdődhetnek.

A szót innentől Gergő, a találkozó moderátora vette át. Ő elmondta, hogy · a közösségi tervezés célja az, hogy fehér laptól június közepére eljussunk addig, hogy a helyiek között minden lényeges kérdésben megszületik a kompromis�szum, és elkészül az a tervjavaslat, ami alapján a tájépítészek szakmai formába tudják önteni a terveket; · ebben a munkában a helyieket a kerületi önkormányzat megbízásából egyrészt a Budapest Dialog közösségi tervezésben jártas munkatársai, valamint a Park Terv Studió tájépítészei segítik; · a másfél héttel korábbi négynapos helyszíni, illetve az ezzel párhuzamosan másfél hétig zajló online kérdőívezés és a tervezett öt alkalom együtt valószínűleg elég lesz arra, hogy minden lényeges kérdésben dűlőre jussunk; · a találkozók során lépésről-lépésre haladunk, ami azt is jelenti, hogy folyamatosan építünk a korábban (az előző alkalmakkor) meghozott döntéseinkre - éppen ezért fontos, hogy lehetőleg minél többen minden alkalmon részt tudjanak venni.

László mindjárt előhozott egy forrónak számító témát is, mikor rákérdezett, ki az, aki elégedett a szelektív hulladékgyűjtőkkel a jelenlévők közül.

Az áttekintő adatok ismertetésével elkezdtük a kérdőívek eredményeinek bemutatását is, de a mélyebb elemzést a következő alkalomra hagytuk.

Erre többen azonnal heves történetmesélésbe kezdtek a szemetesekkel kapcsolatos (pro és kontra) tapasztalataikról és a megoldási javaslatokról - de végül beláttuk, hogy nem érdemes külön, csak erről az egy dologról beszélni, hiszen a parkban minden mindennel összefügg.

Ezután véletlenszerűen három kiscsoportot hoztunk létre, a feladat pedig mindhárom asztalnál ugyanaz volt: bemutatkozni egymásnak, majd egy játékos feladat után megpróbálni közösen megfogalmazni egy mondatban, hogy milyennek képzeljük a jövő Allende parkját. Ez lehet az a vezérfonal, ami a későbbi, konkrétumokról szóló döntéseinket meghatározhatja.

Május 17-én fél hatkor a Pajkos Óvoda tornatermében a vidáman focizó ovisokat hasonlóan jókedvű, de kevésbé virgonc felnőttek váltották, és a gyors teremberendezést követően megindult az Allende park közösségi tervezése. Elsőként Csernus László, a környék önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket. Kitért arra, hogy a mostani komplex újratervezés célja a terület évtizedekre szóló újragondolása, és ehhez alapos tervezésre van szükség - ha pedig tudjuk már, mi az (és nem utolsósorban mennyibe kerül), amit valamennyien szeretnénk, be lehet ütemezni a megvalósítást is.

A három asztalnál ezután majd’ egy órán keresztül élénk beszélgetés folyt a kiscsoporton belül. Egymást is megismertük egy kicsit, majd azt is megtudtuk, hogy ki mióta lakik itt, mire és hogyan használja a parkot, milyen dolgokat hiányol vagy épp javasol ide. Bár az eszmecsere sokszor napi szinten tapasztalt konkrétumok körül forgott, végül mindegyik csoport megfogalmazta a saját tételmondatát: Egyes asztal: Olyan zöld, közösségi park, ami nyitott, és funkciót kínál mindazok számára, akik betartják a közös szabályokat. Kettes asztal: Zöld és vadregényes park, ahol az épített környezet is természetközeli, és minden korosztály otthon érzi magát. Hármas asztal: Szeretnénk első sorban az Allende park közösségének (de nem elzártan) minden generáció számára, csendes, kellemes, zöld, családias parkot.

A kiscsoportos rész után már csak arra maradt időnk, hogy röviden megkeressük azokat a közös pontokat, amelyeket mindhárom asztal magáénak vall. Az alábbiakban egyeztünk meg: · Az Allende park továbbra is PARK, vagyis meg kell őriznie természetközeli, zöld, nem túlépített formáját. · Az Allende park a jövőben (is) MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA szeretne lehetőséget biztosítani a kikapcsolódásra, vagyis szeretnénk, hogy igazi közösségi hely maradjon a park.

· Az Allende park mindazokat szívesen fogadja, akik A KULTURÁLT EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIT BETARTVA jönnek ide, vagyis a parkhasználóknak tekintettel kell lenniük egymásra és az ittlakókra. Bő két óra együttlét után az egyik ittlakó, Évi ös�szefoglaló gondoltaival zártuk a találkozót: „Olyan biztonságos parkot szeretnénk, mely a kulturált együttélés szabályait betartó minden korosztályt szívesen fogad, és felújítása során is megtartja értékeit, természetes báját. „


13

14

A TERVEZÉSI ALKALMAK

Harmadik tervezési alkalom

Második tervezési alkalom

A május 31-i találkozót ott folytattuk, ahol egy héttel korábban abbahagytuk: visszaültünk kiscsoportba, és befejeztük a félbehagyott terveket.

Május 24-én késődélután ismét a Pajkos Ovi tornatermében gyűltünk össze, hogy folytassuk az Allende park tervezését. A gyors bemutatkozást követően, “napirend előtt” a néhány nappal korábban történt kertészeti munkákról kezdtünk beszélgetni. A helyiek közül akadtak, akik szakszerűtlennek és túlzottnak ítélték a visszavágásokat, de megzólaltak olyanok is, akik szerint szükséges és megfelelő volt a beavatkozás mértéke. Végül - hozzáértőként - közösségi tervezésünk tájépítésze mondta el véleményét: ő végigjárta a területet, és azt állapította meg, hogy az önkormányzat által megbízott kertészek szakszerű munkát végeztek, ezáltal hosszú évekkel sikerült meghosszabbítani a park fáinak életét. Avatatlan szemnek valóban riasztó lehet ilyenkor a változás, ezért érthető az ő ijedtségük, de a fák hos�szú távú érdeke valóban megkövetelte ezt a mértékű visszametszést. Ezután a kérdőívek fő részének elemzésével folytattuk a találkozót, részletesen beszéltünk fentebb már bemutatott három fő kérdéskörről.

A bemutatott problémákat és értékeket ezután “ös�szerendeztük”, vagyis megpróbáltuk őket úgy csoportosítani, hogy egyfajta probléma- és értéktérképet kapjunk.

Persze az előzőhöz képest változtatások is történtek, hiszen voltak olyanok, akik a 24-i tervezésen nem vettek részt, és javaslataikkal most módosították az előzőeket is. A három asztalnál végül elkészültünk a tervekkel, amiket mindegyik csapatból valamelyik helyi lakos mutatott be a teljes társaságnak.

Végső soron két nagy halmazt ad ki ez térkép: egyrészt a park általános működését érintő (zöldfelületi és infrastrukturális) ügyeket, másrészt pedig a park használati módját befolyásoló közösségi (sport-, játszó-, kutyás-) ügyeket. A kettő között pedig egy harmadik halmaz, a működést és használatot egyaránt érintő, hajléktalanokkal kapcsolatos felvetések terülnek el. Az alkalom nagy részét az ezután következő kiscsoportos munka tette ki. A múltkorihoz hasonlóan ismét három csapatot alkottunk, melyeknek külön-külön az volt a feladata, hogy a vágyakat, javaslatokat közösen elhelyezzék a park térképén. Az erre a munkarészre szánt bő egy óra végül kevésnek bizonyult, egyik csapat sem végzett maradéktalanul az elhelyezéssel. Mivel későre járt már, úgy döntöttünk, a következő alkalommal véglegesítjük “részeredményeinket”.

Egyes csapat (ahol a terveket végül Gábor mutatta be) A parkra vonatkozó általános elvárások/igények voltak, hogy legyen egy biztonságos park, amihez az kell, hogy · hajléktalanok, oda nem illő emberek el legyenek távolítva; · legyen térfigyelő kamerarendszer; · legyen jobb a közvilágítás; · és ha megoldható, akkor legyen park ellenőr vagy a közterület-felügyelet gyakrabban járjon erre. · legyen egy tisztább park, aminek érdekében · több szemetesre illetve kutyaszemetesre van szükség; · gondosabb és rendszeresebb parkfenntartásra van szükség. · ne növekedjen az autósforgalom · ezért nincs szükség több parkolóhely kialakítására; · de szükség van a jelenlegi parkolóhelyek felfestésére. · a teljes park területén legyenek felújítva a gyalogosforgalmi útvonalak. · maradjon zöld, fás, füves park, ezért ahol most nincsen semmilyen funkció (a 10 emeletes épületek közötti terület) ott legyen füvesítés és ahol lehet fásítás.


15

16

Játszótér funkció: · Teljes egyetértés volt abban, hogy a játszótér maradjon azon a helyen ahol most van; · területét nem kell növelni, de az eszközök tekintetében bővítésre van szükség. · Több korosztály számára alkalmas játszótérre van igény. · Az ivókút maradjon a játszótéren, de a vízelvezetését meg kell oldani. · Nagy értéke a játszótérnek, hogy fás, árnyas hely, amit minden féle képpen meg kell tartani. · A játszótéren lévő padokat le kell cserélni, korszerűbbekre. · A közvilágítás fejlesztésére van szükség a játszótéren.

Kettes csapat (ahol a terveket végül Miki mutatta be) Játszótér: · A játszótér maradna a jelenlegi helyén, kicsit megnövelt területtel, ahol külön is figyelnénk arra, hogy a 0-3 éveseknek való játékok kapjanak helyet. · Természetesen megújulnának a játszótéri eszközök, a vízelvezetési probléma is megoldásra kerülne. Sport: · A sportpálya a jelenlegi helyén marad (megújulva), és minifocipálya is létesülne. · A ping-pong asztalok is a helyükön maradnának. · Futópálya jönne létre park belsejében. · A csapat nem támogatta kültéri fitneszeszközök telepítését. Kutyafuttatás: · Az Allende-emlékmű átkerülne a KISZ emléktábla mellé, így ott egy “szoborpark” jönne létre, a kutyafuttató pedig az így tágasabbá váló részen tudna megfelelően kiépülni. Egyéb területek: · Az utak felfestése és forgalomcsillapítása megtörténne. · Az Allende 1-8 mögötti rendezetlen részen KRESZ-útvonal jöhetne létre a gyerekek számára. · A szelektív kuka mellé komposztáló kerülne. · A sportpark oldalán lévő társasházak elé virágágyások kerülnének. · A köralakú terület (az Allende 13. mellett) pihenőrészként kerülne kiépítésre. · A fenntartók gépkocsival történő behajtása kiépített részeken történhetne.

Sportfunkció: · Teljes egyetértés volt abban is, hogy a jelenlegi sportpálya és ping-pong asztalok helyén maradjon a sportfunkció, illetve hogy annak funkcióbővítésére van szükség. · A focipálya lehetne kisebb, így felszabadulna terület az idősebbeknek szóló kültéri fitneszeszközöknek és a fiatalabbaknak szóló workout eszközöknek. · A focipálya burkolatát fel kell újítani. · A jelenlegi ping-pong asztalokat le kell cserélni. · Fontos, hogy legyen egy külön ivókút a sportpályához megfelelő vízelvezetéssel. · Amennyiben van hely a parkban egy értelmezhető hosszúságú futókörnek, akkor arra is szükség van. Idősek találkozóhelye: · Teljes egyetértés volt abban, hogy az Allende park 17 és 13 számú épületek közötti területen lehetne kialakítani az idősek számára egy találkozó helyet, padokkal, sakkasztalokkal. Ez kellően távol van a játszótértől és a sportpályáktól, de látótávolságon belül. · Körülötte ki olyan burkolatot kéne kialakítani, ahol lehet rollerezni, kerékpározni a kisgyermekeknek. Kutyafuttató: · A jelenlegi kutyafuttató nem megfelelő, bővítése jelenlegi pozíciójában szerintünk nem megoldható. · Ezért a Tétényi út felé eső, egykori játszótér helyére helyeznénk át. · Szükséges kutyás játszóeszközökkel és kutyás ivókúttal felszerelni az új futtatót. Közösségi kert: · A közösségi kertet a park dél-nyugati sarkán, az út túloldalán lévő kiszélesedő önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületre terveztük a szelektívhulladékgyűjtő mellé. · Amennyiben van hely rá, akkor komposztálót is lehet ide kialakítani a Pajkos utca felé vezető átközlekedőnél lévő tűzfal oldalában.

TÖRTÉ NETE K A PARKBÓL “Nyári pingpong játszmák a férjemmel a parkban. Vidám kutyasétáltatások. :)”


17

18

Hármas csapat (ahol a terveket végül Éva mutatta be) ·A parkra vonatkozó általános igények/javaslatok: · legyen több pad · legyen több kutyaszemetes · legyenek térfigyelőkamerák · burkolt területek felújítása (a park központi részén akár olyan felfestésekkel, amelyek a bicikliző gyerekeknek “szólnak”, elősegítendő a KRESZ-tudatosságukat) Játszótér funkció: · a játszótér a jelenlegi helyén maradna. Kisebb területi bővítést esetleg el tudna képzelni a csapat, de nem ragaszkodik hozzá. A beszélgetések végére az az irány alakult ki, hogy a játszótéren kívüli, de a kutyák elől elzárt zöldterület (lásd lentebb) adhatna további teret a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. · A játszóteret részleteiben nem terveztük meg, ez majd a későbbi tematikus tervezések feladata lehet. Annyi azért elhangzott, hogy a csúszda fölé kéne valami madárpiszok-védelem :) Sportfunkció: · A sportpálya szintén maradna a jelenlegi helyén. Természetesen a burkolat és a kerítések, kapuk megújulnának, “csöndesebbé” válnának. Esetleg a felfestésekkel úgy lehetne játszani, hogy keresztbe, kiskapukkal is használható legyen a pálya. · A ping-pong asztalok - megújulva - maradnának a jelenlegi helyükön. · Szabadtéri edzőgépeket a pálya mellé lehetne telepíteni. · Gumiburkolatos futópályát a csapat nem tervezett be. Zárt füves tér: · Ha meg lehet csinálni esztétikusan (hogy ne egy “kerítéserdő” legyen belőle a végére), akkor jó lenne egy olyan gyepes terület, ami a kutyáktól elzárt, és ami ezért egyfajta zöld közösségi térként funkcionálna. Ez egyfajta meghosszabbítása lenne a játszótérnek és a sportpályának is.

A három verzió bemutatását követően megnéztük (és megrajzoltuk), hogy mely témákban van konszenzus a csoportok közül. Tulajdonképpen a közös metszetet készítettük el a három csapat munkái

között, illetve kiegészítettük azokkal a dolgokkal, amelyek kapcsán már a bemutatók alatt kiderült, hogy egyetértés tud kialakulni. Az alábbi pontokban egyetértés volt:

· A játszótér jelenlegi területe az a minimum, amiben mindenki egyetértett (vagyis csökkenteni vagy áthelyezni senki nem akarja). A bővítésről már megoszlanak a vélemények, ezen még gondolkodhatunk. · A sportpark pozíciója szintén konszenzusos, bár méretében már vannak különbségek. Abban is mind egyetértettünk, hogy a ping-pong asztalok hol legyenek. · Az egyberajzoláskor már a kutyafuttató helyével kapcsolatban is konszenzus volt, az emlékmű áthelyezésével ugyanis az első csapat is elfogadta a helyszínt, ahogy azt is, hogy legyen zárt és jól felszerelt. · Az előzővel együtt abban is megegyeztünk, hogy az Allende emlékműnek jobb helye lenne a KISZ emléktábla oldalán. · Az Allende 13. melletti köralakú területet közfelkiáltással “randihellyé” nyilvánítottuk, vagyis olyan zöld, csöndes területté, ami a nyugalomra vágyók pihenőhelye lehet, és amire így nem kerül aktívabb funkció. · Az Allende 1-8. mögötti régi játszóteres részén (némi tanakodást követően) parkosítást javasol a közösség, járdatelepítéssel együtt. · Az első két csapat javaslatát a harmadik is elfogadta arról, hogy legyen valamilyen módon kiépített behajtási lehetősége az üzemeltetési ügyben a parkba érkező kisteherautóknak. Ezt lehetőség szerint két irányból (a 12. és 13. szám közötti, illetve a - talán - a 18. és 19. közötti területeken) gyepráccsal, nyitható pollerekkel lehetne kialakítani - amennyiben az üzemeltető is hasznosnak látja. · Külön is rákérdeztünk, és abban is egyetértett a három csapat, hogy a szelektív hulladékgyűjtők hasznosak, azokat a jelenlegi helyükön tartanák.

Kutyafuttató: · A kutyafuttatót játékokkal, infrastruktúrálval kiépítenénk, és megfelelő kerítéssel kerítenénk körbe. Helyszíne a jelenlegi kutyafuttató déli része lenne, az Allende emléművet ehhez áthelyeznénk a KISZ emlékoszlop mellé. Egyéb területek: · Az Allende 1-8. mögötti területet (a múlt heti verziónktól eltérően) funkció nélkül hagynánk, ugyanakkor rendeznénk. A régi torzók eltüntetésével itt egy füves terület jönne létre. · Az Allende 13. melletti köralakú területhez (ami valamikor régen homokozó volt) nem kerülne új funkció. · Az Allende 1-8. mögötti parkolóknál és főleg azok Csurgói úti becsatlakozásánál a burkolatokat fel kéne újítani.

Ezeket mind felrajzoltuk a térképre, majd - mivel már későre járt - abban maradtunk, hogy a megmaradt nyitott kérdésekről később döntünk.

A következő találkozóra rendhagyó időben és helyszínen, szombaton, június 8-án 16:00-tól kerül sor, a parkban.


19

20

Negyedik tervezési alkalom Június 9-én, szombaton délután négytől tartottuk a negyedik tervezési találkozót az Allende park megújításáról. Ezúttal az előző három alkalom során megszületett döntéseinket szerettük volna a helyszínen bejárva ellenőrizni, és az időjárás kegyes volt hozzánk, mert a délelőtti esők után délután már jó idő fogadott minket. A találkozó kezdetén bemutattuk a május 31-i konszenzusos tervet, elmondtuk, hogy hogyan jutottunk idáig, és felemlegettük azokat a pontokat is, amelyekben egyelőre nem született döntés. Ezt tájépítészeink zöldfelületi előadása követte. Az eddigi találkozókon többször említették már, hogy felmérték a park fáit, illetve hogy van véleményük a közelmúlt kertészeti munkáiról, és ezekről most részletesen, az érintett fák árnyékában tudtunk beszélgetni. Természetesen sok kérdés merült fel egy-egy konkrét fa kapcsán, így egy darabig ez volt még a témánk, majd elővettük azt a funkciósémát, amit a tájépítészek az emlegetett konszenzusos terv alapján készítettek. Bár ez tartalmilag alapvetően megegyezett azzal, amit a találkozó legelején is láttunk, a mérnöki

munkának köszönhetően már látványosabb és egzaktabb formában mutatta be a helyi közösség által készített tervet. Ezt követően közösen bejártuk az egész parkot és végigbeszéltük a helyszínen is, hogy milyen funkciókat szeretnének a helyiek. A park északkeleti részén lévő füves, cserjés terület, ahol jelenleg a rossz állapotú emléktábla van a lakótelep megépítéséről alapvetően tetszett mindenkinek. Jelentős beavatkozást, a jelenlegihez képest funkcióváltást nem szeretne senki. A tájépítészek javaslata, miszerint itt ki lehetne alakítani a terület fogadóterét ezen a részen, teljes egyetértésben elvetésre került. Az Allende emlékmű körüli területre kijelölt kutyafuttatóval ekkor még egyetértett a társaság. (Később kiderül, miért szerepel itt ez az “ekkor”...) Mindenképp egy alacsony kerítéssel elkerített, eszközökkel felszerelt futtatót képzelt el a tervezőcsapat. Közelről is megnéztük a fafelmérés során nagyon rossz állapotúnak megjelölt fákat, amelyekről szemrevételezés során is lehetett látni, hogy nem egészségesek. A sportfunkció volt a következő téma, amit a helyszínen szemrevételeztünk: vagyis a jelenlegi ping-pong asztalokat és az aszfaltos focipályát.

A tervezőcsapat egyetértett abban, hogy nincs szükség három ping-pong asztalra, elég lesz csak kettő. A focipálya burkolata maradhat aszfaltos, de egy aszfaltmarással és egy új felszín kialakításával lehetne javítani jelenlegi állapotán.

Padokat, esetleg valami árnyékoló pergola-felépítményt álmodott ide a társaság. A tájépítész jelezte, hogy a parkot kelet-nyugat irányba feltáró sétány egyik végpontja ezen találkozóhely mellett lenne a jelenlegi elképzelések szerint.

A kerítést is megfelelő állapotúnak látta a társaság, noha az északi oldalon lehetne magasítani például hálóval. Idősebbeknek szóló fitneszeszközöket szívesen látnának a helyiek, de a saját testsúlyos edzésekre alkalmas street work out eszközöket nem támogatják.

Megvizsgálta a tervezőcsapat, hogy az Allende park délnyugati részén lévő zöldterület rovására ki lehetne-e alakítani néhány plusz parkolót a diófás területen. Azonban mivel az autós forgalom megnövekedését senki nem tartja kívánatosnak, ezért ezzel érdemben nem foglalkoztunk.

A játszótérrel kapcsolatban az hangzott el, hogy kevés eszközt tartalmaz, de a mérete megfelelő. A tájépítész tájékoztatta a csapatot, hogy egy távhővezeték és egy gyengeáramú villamosvezeték is fut a játszótér alatt, és a megfelelő védőtávolságok miatt nem mindenhová lehet eszközöket elhelyezni. De játszóeszköz-, homokcsere mindenképp szükséges, abban egyetértett a tervezőcsapat. A játszótér hangulatára, anyaghasználatára vonatkozóan külön kérdőívet hoztunk létre, amit nem csak az ott lévő szülők, nagyszülők töltöttek ki, hanem (azóta) mindazok, akik honlapunkon és facebook-oldalunkon időt szántak erre. Ennek eredményéről lentebb számolunk be. Az idősek számára találkozási pontként kijelölt, egykori köralakú homokozót is megnézte közösen a tervezőcsapat.

A szervezők jelezték, hogy továbbítják az Önkormányzat felé azt az egyértelmű helyi igényt, hogy lakó-pihenő övezet, 30-as forgalomcsillapított övezet vagy egyirányúsítás bevezetése történjen a területen. Az utolsó állomása a bejárásnak az Allende park 1-8. házak mögötti, valaha játszótérként funkcionáló, ám jelenleg teljesen kihasználatlan, félreeső területe volt. Itt többek részéről újra előkerült az a javaslat, hogy a kutyafuttatót ide kéne tenni. A javaslat élénk vitát generált:. azok, akik a szomszédos házban laktak, nem támogatták ezt az elképzelést. Hosszasan beszélgettünk arról, hogy érdemes-e erre a helyszínre áttenni a kutyafuttatót vagy sem.

Mellette szóló érvek voltak: · nagyobb terület áll itt rendelkezésre, ezért egy felszereltebb kutyafuttatót lehetne ide kialakítani, · a belső parkrészen felszabadul egy olyan terület, amit csak a kutyások használnának, ha nem a belső területen lenne a kutyafuttató, akkor talán kevesebb lenne ott a kutyapiszok. Ellene szóló érvek voltak: · zavarja azokat a lakókat, akiknek az ablakai az új kutyafuttatóra néznek, ha a belső területen teljesen megszüntetjük a kutyás területeket, akkor ott mindenhová odapiszkítanak a kutyák, · a meglévő helyen már elfogadták a helyiek a kutyás területet, egy új helyre való áthelyezés mindig nagyobb konfliktust eredményez.

Végül abban maradtunk, hogy ezt a kérdést még nem zárjuk le, és a következő alkalmon ismét végiggondoljuk a lehetőségeket. Ezzel a problémával párhuzamosan azt is rögzítettük, hogy a tervezők

keressenek egy olyan füves területet a parkban, amit meg lehet védeni a kutyáktól, és ahol olyan pázsit tud kialakulni, ami alkalmas a piknikezésre és a “kúszás-mászásra”.

TÖRTÉ NETE K A PARKBÓL “Kutyásokkal szerveztünk egy igazi Mikulás party-t a parkban.”


21

22

Hatkor már sokakkal kiegészülve, az ovi tornatermében folytattuk az eszmecserét. Még mindig “napirend előtt” merült fel a park körüli utak forgalomtechnikai átszervezésének kérdése. Több javaslat is elhangzott az egyirányúsítástól a parkolók felfestésén át a fekvőrendőrök kihelyezéséig. Szervezői részről leszögeztük, hogy a jelen tervezés a tájépítészetre vonatkozik, de összegyűjtjük és átadjuk a kerületi önkormányzatnak a forgalomtechnikai javaslatokat is. Érdemes tudni, hogy a forgalomtechnikai ügyekben a kerület nem dönthet egyedül, az ezzel kapcsolatos engedélyezési hatáskör ugyanis a fővároshoz tartozik. Ezt követően röviden összefoglaltuk a negyedik alkalom bejárásának eredményeit, részletesen végigbeszélve, hogy a park egyes részein

Először szabadon beszélgettünk a két tervváltozat előnyeiről-hátrányairól, majd, mikor már számos érv elhangzott, úgy döntöttünk, hogy körbemegyünk a teljes jelenlévő társaságon (nehogy valaki, aki visszahúzódóbb, ne kapjon megszólalási lehetőséget), és mindenki 1 percben mondhatja el a véleményét, javaslatát. Mire körbeértünk, nagyjából világossá is vált, hogy a két tervváltozat elemeiből képesek vagyunk összegyúrni egy olyat, amit a tervezőközösség el tud fogadni. Ebben a kutyafuttató marad a jelenlegi helyén (körbekerítve, de nem telepakolva kutya-játszóeszközökkel),

5c

(3112)

t

2947/2

2955/2

14

105

2947/1

18c

2942/5

2942/12

t

2950/1

2948

2947/3

2a 2955/2

KUTYAFUTTATÓ

78

78

2956

t

2947/2

2957

e park

Allend

V

107

107

V

2946/2

8-1

2946/2

19

19

2942/4

2942/4

16

111

(2942/11)

11

Allende park

2969

2971/1 2970/1

2942/8

Allende park

(2942/11)

FENNTARTÓK -PARKOLÓ-

115a

12

2941

2940/3

109

PARKOLÓK

11

12

V

Allende park M=1:250

Allende park

2940/5

2969

2971/1 2940/2

2940/3

2970/1

9

10

2941

t

2942/6

13

2942/9

10

V

2940/2

(2942/11)

Fiatal utca

FENNTARTÓK -PARKOLÓ-

9

JÁTSZÓTÉR

V

115a

2942/8

SPORTESZKÖZÖK

SPORTPÁLYA

PIHENŐTÉR

2942/6

13

2942/9

2960

(2942/11)

15

PARKOLÓK

15

(2942/11)

V

(2942/11)

Fiatal utca

16 Allende park

SPORTPÁLYA

park

V

SPORTESZKÖZÖK

JÁTSZÓTÉR

V

V

2960

(2942/11)

PIHENŐTÉR

park

V

(2942/11)

2958

A

Allende

Allende

KUTYAFUTTATÓ

V

2940/5

ELKERÍTETT GYEPES TERÜLET

17

2942/2

111

2942/6

2958

A

17

2942/2

(2942/11)

ELKERÍTETT GYEPES TERÜLET

18

2942/3

2942/6

109

(2942/11)

18

2942/3

V

2956

2957

8-1

e park

Allend

2955/3

4

8

10

t

2950/1

2948

12

16

18a

18b

2b

2c

(3112)

2942/12

t 2947/3

2a

2942/5

t

18c

(3112)

2955/3

4

8

10

(3112)

Csorbai út

(2942/13)

12

16

18a

18b

(2942/13)

2947/1

2b

2c

(3112)

5d

76

(3112)

Csorbai út

14

tervezési programcsomagot. Abban maradtunk, hogy a játszótéri kérdőívet néhány napig még ki lehet tölteni, és majd ennek lezárásával kerül át a staféta a tájépítészekhez.

A kettő között a különbséget egyrészt a kutyafuttató helye (a jelenlegi helyén vagy az Allende 1-4. mögött legyen) jelentette, másrészt az, hogy az egyikben megjelent két elkerített “napozó” rész. Utóbbiak lényege, hogy gyepes, kutyák elől elzárt, természetes és védett területek lennének, alkalmat biztosítva akár a napozásra (innen ered a megnevezés), akár a pici gyerekeknek a kúszás-mászásra, vagy például a tollasozásra.

103

76

5d

Ezután tájépítészünk elővette azt a két tervváltozatot, amely a múltkori megbeszélés alapján készült.

viszont létrejön egy kutyáktól teljesen elzárt, védett terület (az emlegetett “napozó”) is. Ennek helye nagyjából a sportpálya mellett, a park szívében lenne. Ezzel tulajdonképpen véglegesítettük is a közösségi

103

Az ötödik, tervvéglegesítő találkozónk június 14-én 18:00-ra volt meghirdetve, de fél hattól kezdve már élénk beszélgetést folytattunk a Pajkos Óvoda ajtaja előtt a legtöbb fejtörést okozó kérdésről: arról hogy mi legyen a kutyafuttató sorsa. Már itt elkezdtünk érveket és ellenérveket gyűjteni a negyedik alkalmon elhangzott két verzió mellett, és azon gondolkodtunk, vajon van-e olyan megoldás, ami egyesíti mindkettő előnyeit. Az este végére össze is állt a javaslatunk, de erről majd később...

a harmadik találkozó konszenzusos tervével kapcsolatban milyen módosítások, javaslatok születtek.

105

Ötödik tervezési alkalom

t Allende park M=1:250


23

24

Játszótér-tervezés A június 9-i bejárással párhuzamosan külön tematikus párbeszédet kezdtünk a játszótérről. Beszélgettünk a szülőkkel, nagyszülőkkel, és készítettünk egy kérdőívet, ami természetesen online is elérhető volt. Ezt végül 48-an töltötték ki, és ezzel nagyban segítették a tájépítészek munkáját.

A tematikus tervezés célja az volt, hogy sarokpontokat rögzítsen a tájépítészek számára a játszótér újragondolásához. A játszótér jellegének, anyaghasználatának, prioritásainak meghatározásával - a beszélgetések és a kérdőív segítségével - kijelöltük azokat a kereteket, amelyeken belül a mérnöki kreativitás mozoghat. Az alábbiakban bemutatjuk a főbb megállapításokat.

· A játszóeszközök jellegét tekintve az az egyértelmű döntés született, hogy az egyedileg gyártott “kézműves”, illetve a tömeggyártott, egyszerűbb “kommersz” játszóeszközökkel szemben a magasabb bekerülési költségű, de nem egyedileg gyártott “prémium” eszközöket preferálja a közösség (75%-uk szavazott erre). · A játszóeszközök anyaghasználatát tekintve három lehetőség merült fel: a fém-műanyag, a fa, valamint a kombinált fa-fém-műanyag egyaránt bír előnyökkel és hátrányokkal. A szavazáson a három változat támogatottsága között csak igen kis különbség volt a kombinált fa-fém-műanyag javára. · Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a játszótér használói mely eszközöket tartják a legfontosabbnak. A homokozó, a hinta és a mászóvár került fel a fontossági dobogóra - míg a köteles mászóka, a libikóka és a minisportpálya lehetnek a legkevésbé nélkülözhetetlen elemei a játszótérnek. Ezt azért volt fontos meghatározni, hogy a tervezők tudják, mit “hagyhatnak ki”, ha hely szűkében lennének. (Ahogy azt fentebb már írtuk, egy távhővezeték és egy gyengeáramú villamosvezeték is fut a játszótér alatt, és a megfelelő védőtávolságok miatt nem mindenhová lehet eszközöket elhelyezni, tehát a látszólagos tágasság ellenére nem juthat “mindenre” hely.) · Az ütéscsillapító burkolatok között magasan a gumiburkolat volt a legnépszerűbb (67%), míg a gyöngykavics és a mulcs sokkal kisebb támogatást kapott.


25

26

A TERV

Kutyás területek

“Napozó”

A közösségi tervezés fent leírt folyamata után a tájépítészeken volt a sor, hogy véglegesítsék a terveket. Az alábbiakban bemutatjuk tehát a “végeredményt”.

A sportolásra kijelölt területekhez kapcsolódóan, de attól sövénnyel és kerítéssel elválasztva létesül a kutyafuttató, mely új kialakításában teljesen körülkerített, sikánszerűen kialakított bejárattal rendelkezik. A kutyafuttatón keresztül burkolt út vezet át. A terület szórt burkolattal kerül kialakításra.

A park belseje - a játszótér és a sportpályák szomszédságában - alacsony kerítéssel elkerítésre kerül a park többi részétől – így lehetőség nyílik a gyerekek biztonságos szaladgálására és kutyamentes napozó gyep használatára. A parkba, a játszótér, gyepes napozó terület és kutyafuttató köré 1,2 m magas rendszerkerítés kerül, 1 és 1,5 m-en nyíló kapukkal.

Pihenőpark

Allende 1-4 mögötti terület

Az új “pihenőkert” az egykori kör alakú homokozós játszótér területén jön létre. A pihenőparkba díszes növényágyások és rózsákkal, lonccal befuttatott fémpergola kerül, ideális körülményeket biztosítva a csendes kikapcsolódásra, üldögélésre.

A Fiatal utcai sorház mögötti területen az átközlekedés biztosítására jó minőségű burkolattal ellátott járda készül. Az elbontott burkolatok helyén a zöldfelület helyreállítására, elsősorban gyepesítésre kerül sor.

Összefoglalóan elmondható, hogy a lakótelep nyugodt hangulata, a nagy kiterjedésű zöldfelületek beállt növényállománya jó alapot biztosít a tervezett felújításnak. A meglévő járdák nyomvonalain futó, csak indokolt esetekben áttervezett gyalogos közlekedési hálózat a lakótelep használatához igazodik. A közösségi tér, játszótér, sportpálya, sporteszközök és találkozási helyek a meglévő helyükön, a gyalogos főtengelyről lefűződve, a park központjában maradnak, kiegészülve egy védett gyepes “szaladgálóval”. A park nyugati felén, a 13-as és 17-es épületek közötti területen, a régi kör homokozó helyén pihenőpark kerül kialakításra, virágos évelő ágyásokkal, befuttatott árnyékoló pergolákkal. A park keleti részére a meglévő kutyasétáltató helyett korszerűbb, kerített kutyafuttató kerül. Zöldfelületek A meglévő, beállt, bár több helyen túlságosan is besűrűsödött növényállomány jó alapot nyújt a lakótelep zöldfelületeinek felújításához. A szükséges fakivágásokon túl a mélyárnyékot adó lombosfa-állomány és a bozótossá vált cserjék ritkítása helyenként indokolt lehet. A házakhoz kapcsolódó előkertek érintetlenül maradnak, az épületek közötti zöldfelületek megtisztítandók, rendezendők, a fák gallyazandók. Új növénytelepítés a központi sétány mentén és a pihenőparki résznél szükséges nagyobb mértékben. Az árnyékos területek árnyéki gyeppótlókkal ültetendők be. Úthálózat A járófelületek újraburkolása mindenütt indokolt, vonalvezetésükben azonban csak kisebb módosulások szerepelnek a tervben. A járdák akadálymentes kialakításúak, az útkereszteződéseknél a járdát a mozgáskorlátozottak érdekében 2 cm szegélymagasságig le kell sül�lyeszteni. Az útcsatlakozások előtt 60 cm széles taktilis jelzőkő építendő, 10x20x6 cm, fehér színű Leier taktilis burkolattal.

Infrastruktúra A játszóterek és sportpályák megfelelő eszközkihelyezése és bútorozása (padok, asztalok, hulladékgyűjtők, ivókutak, kerékpártámaszok) mellett elsősorban a sétány mentén kerülnek ki padok és hulladékgyűjtők. A fenntartók munkájának elősegítésére a park déli részén (12-es és 13-as épület között) nyitható pollerekkel ellátott, gyeprácsos beálló kerül kialakításra.

Játszófunkció A többgenerációssá váló játszótér a kicsiket és nagyobbakat (0-12 éves korig) egyaránt kiszolgálná, alacsony kerítéssel elkerítve, ütéscsillapító burkolatokkal. A lakóházak közötti játszóteret az ottlakók minden nap használni fogják, ezért nagyon fontos szempont a játékok többféle használhatósága, a kreativitásra való ösztönzés, elkerülve a játszótér unalmassá válását. A különböző korcsoportoknak való játszószerek egy térben, de egymástól kissé elválasztva jelennek meg. A játszótér felújítása során a meglévő eszközök teljes mértékben kicserélődnek. Az új eszközök kapcsán fontos, hogy · variálható, többféle játékra alkalmas, izgalmas játékok legyenek; · lehetővé tegyék több gyerek közös játékát; több korosztály számára is élvezetesek legyenek; · alacsony fenntartási igényű, kevés kopó elemmel szerelt, vandálbiztos eszközök legyenek. Sportfunkció A sportpálya új, sportolásra alkalmas, felújított burkolattal, streetball, kosárlabda és mini focipályák kialakításával újul meg. Hat darab mini grundkapu (1,2x0,6 méteresek, kettő-kettő a hosszabb, egy-egy a rövidebb odalakra) és két új kosárpalánk (a rövidebb oldalakra) kerülne a pályára, így azt egy időben akár több külön társaság is tudja majd használni. A sportpálya meglévő, jó állapotú kerítése az északi hosszú oldalon is labdafogó hálóval kiegészítendő. Mellette az idősek és a fiatalok szórakozására sakk és ping-pong asztalok, valamint fitnesz eszközök kerülnek elhelyezésre. Az utóbbiak az idősebb korosztály által is könnyen használható, mozgó alkatrészekkel rendelkező eszközök.


27

28


Az Allende park közösségi tervezésére 2018-ban, Újbuda Önkormányzata megbízásából került sor a Park Studió tájépítészeinek és az Urban Dialog facilitátor csapatának szervezésében.

Köszönjük az összes helyi lakos munkáját, akik időt szántak lakókörnyezetük megújítására, és részt vettek az Allende park közösségi tervezésében!