KOLABO 2018

Page 1

KOLABO Produktová súťaž kreatívnych tímov

1


2


Čerstvé Ovocie vyhlásilo súťaž na vytvorenie produktov, ktorých podmienkou bolo, aby vznikli v spolupráci s rôznymi umeleckými a kreatívnymi odbormi, aby vznikli v tíme a boli čo najviac originálne a jedinečné. V duchu témy „spolupráca“ bolo cieľom spojiť kreatívnych ľudí z rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví, aby vytvorili tím, ktorý pri príležitosti jarného Urban Marketu zrealizoval jedinečný produkt, či dizajn. Tieto kolaborácie boli vystavené na Fakulte architektúry a tie najlepšie aj ocenené. 3


01 2b.collections Betón a striebro. Dva materiály.

Spolupráca:

Dva kontrasty v harmónii. Séria

Ľubica Rybár (betonbasic) +

minimalistických geometrických

Anna Kubicová (by.Ann jewelry)

príveskov zo spolupráce značiek betonbasic a by.Ann jewelry. Z váš-

Typ:

ne ku kontrastom a z túžby zaujať

kolekcia šperkov

nevšedným — prepojiť materiál, vnímaný ako mužský s jemným, ženským — striebrom — sa zrodila séria jemných geometrických príveskov v kombinácii betón-striebro. Oba materiály sú použité vo veľmi minimalistickej podobe.

4


02 BASilus Naša kolaborácia vznikla spojením

Spolupráca:

dvoch rôznych umeleckých prejavov,

Helga Pavelková (ilustrátorka) +

ktoré samostatne vedia povedať veľa,

Terezka Vagačová (študentka gymnázia)

no spolu ešte o niečo viac. Ilustrácia vyvoláva emócie, ku ktorej sa pridáva via-

Typ:

zaná a niekedy skôr odviazaná umelecká

séria grafík

reč. Práve týmto spôsobom sme namiešali harmónie dojmov, ktoré ľudí môžu obveseliť na chladničke, nástenke, či byť darom k príjemnej príležitosti. Naše pohľadnice chcú potešiť, odľahčiť a osviežiť — či už na narodeniny alebo byť len darom, ktorý bude dvíhať kútiky úst.

5


03 decko_diáre ’18 Chýbala nám alternatíva k ideálne na-

ručne viazaný Michaelou Slaninkovou,

vrhnutým diárom — takým s obdĺžniko-

v obale z umývateľného papiera.

vou schémou a napísaným Helveticou. Chýbalo nám to čosi: Šmrnc? Hravosť?

Spolupráca:

Svojho druhu rebélia! Ako tím 14 sloven-

Viktória Horňanová (iniciátorka projek-

ských a českých superhrdiniek sme pre-

tu a dizajnérka) + Lea Turzáková (štu-

to vydali netradičný decko_diár na rok

dentka dizajnu) + Viktória Pastorová

2018! Navonok zdanlivo minimalistická

(streetartistka) + Lujza Grossmanová

bielo-bielo-biela kombinácia — metafora

(študentka dizajnu) + Miriam Budzáková

čistého plátna — prichádzajúceho roka.

(študentka tanečného divadla a perfor-

Avšak! Vo vnútri sa skrýva 52 pestrofa-

mance) + Stáňa Procházková (študentka

rebných i monochromatických týždňov,

dizajnu so zameraním na sklo) + Simona

každý jeden originálne graficky spraco-

Kocurková (umelkyňa na voľnej nohe) +

vaný. Každého mesiaca sa zhostila iná

Tereza Šípková (stredoškolská pedago-

autorka, čím vznikla neopakovateľná

gička) + Kristína „BylinKe“ Novosadová

zmes ilustrácii, analógových fotografií

(streetartistka) + Zuzana „Dreadka“

a počítačovej grafiky. Nejde o zvyčaj-

Krutá (umelkyňa na volnej nohe) + Viktó-

ný diár, ale umelecký kúsok! Niektorí

ria Jehlárová (študentka dizajnu) +

majitelia diár nazvali i ilustrovanou

Lucia Budzáková (architektka) +

knihou. Listovanie v nej im vyčarí úsmev

Veronika Nedecká (grafická dizajnérka)

na tvári. decko_diáre vyšli v limitovanom

+ Michela Slaninková (ručná väzba)

vydaní 33 kusov, každý jeden exemplár je signovaný fejkovým zlatom. Formát

Typ:

diáru je A5, digitálne tlačený, avšak

diár

6


04 Dedina Značka Puojd sa pod vedením dizajnérky

Spolupráca:

Michaely Bednárovej dlhodobo venuje

Michaela Bednárová

pozitívnemu vnímaniu súčasného Sloven-

(Puojd — textilný a odevný dizajn) +

ska a hľadaniu estetiky vo všednosti.

Michaela Chmelíčková

Kolekcia Dedina sa inšpiruje tradíciami

(Planéta 220 — grafický dizajn) +

a súčasným životom na vidieku, bez ide-

Elena Simoníková

alizácie reflektuje pozostatky folklóru

(Allt — produktový dizajn)

v slovenských dedinách. Nosným prvkom kolekcie je textilný dizajn, ktorý je spra-

Typ:

covaný nielen tradične v potlačiach, ale

kolekcia oblečenia a šperkov

novinkou je využitie technológie žakárového tkania. K spolupráci na kolekcii boli prizvané dve dizajnérky. Grafická dizajnérka Michaela Chmelíčková bola oslovená na spracovanie témy svätých obrázkov a Elena Simoníková vytvorila minimalistické šperky inšpirované prvkami Dediny.

7


05

145. hlasov Cena verejnosti na Urban Markete

F2 Chameleon Výsledkom spolupráce je bicykel, kto-

tradičnej dráhovej cyklistiky.

rý je ukážkou schopností zúčastne-

Tento bicykel bol vlastne len začiatkom

ných strán. Anna sa venuje airbrushu

spolupráce, momentálne pracuje

a všeobecne umeleckému lakovaniu povr-

Anna na vývoji ekologických povrchov

chov. Matej sa pod hlavičkou Slowatch/

a Slowatch /Bikes, Frames and Love

Bikes, Frames and Love venuje bicyk-

ich plánuje aplikovať na bicykle. Okrem

lom, zákazkovým, sériovým, ale hlavne

bicykla by sme chceli odprezentovať aj

mestským. Tento rám stál dlho v kúte

testy nových, ekologickejších spôsobov

a čakal na vhodný impulz na posklada-

lakovania.

nie. Je to pomerne vzácny dráhový rám Favorit F2, ktorý sa vyrábal od 60. do

Spolupráca:

80. rokov 20. storočia a slúžil na prete-

Anna Balážová (Einhorn) + Matej Žoldoš

ky na dráhe. Anna sa postarala o špeci-

(Slowatch / Bikes, Frames and Love)

álny povrch, ktorý pripomína chameleóna, a podobne ako ten mení farby podľa

Typ:

intenzity a uhlu dopadu svetla. Efekt

bicykel

vzniká vďaka použitiu špeciálnej farby a umne vytvoreným prechodom. Okrem chameleónového efektu má lak ešte jedno špecifikum, a to skrývajúce sa a znovu sa objavujúce logo v závislosti na uhle pohľadu. Slowatch / Bikes, Frames and Love ho vyskladal kvalitnými talianskymi komponentmi, ktoré sú v duchu

8


06 Happy three friends Čo sa stane, keď sa stretne Lemur, Tul-

Spolupráca:

káč a Minka? …v každom prípade nejaká

Marcela „Macka“ Foltánová (Lemur) +

zverina. Tentokrát sa môžete tešiť na

Zuzana Szaboová (Just love) + Martina

porcelánové doplnky do interiéru. Hravé

„Minka“ Klbečková (Minka)

kombinovateľné dózičky a šperkovničky vo svojej už tradičnej, ružovo-sivo-čier-

Typ:

no-bielej kombinácii ukryjú všetky vaše

porcelánové doplnky

cennosti a tajomstvá.

9


07 Homo Modemo Homo Modemo, teda “Človek módny” nie

použiť pre úschovu drobných predmetov.

je novým druhom ani našim prehistoric-

Náhrdelník nie je len ozdobou, ale je aj

kým predchodchom. Homo Modemo je tu

funkčný. Pre výrobu kožených doplnkov

od chvíle, kedy prvý človek začal vnímať

sme použili prírodnú nefarbenú hladenú

estetiku ním používaných predmetov vo

useň, ktorá pri bežnom používaní získa

vzťahu k sebe a ostatným.

patinu, a to jej pridáva na kráse. Z rovnakého materiálu sú tiež vyrobené aj

Pre našu kolaboráciu sme inšpirovaní

detaily jednotlivých šperkov.

tisícročnou tradíciou používania kože a rastlinných materiálov. Rozhodli sme

Všetky prvky kolekcie tak môžu zrieť

sa použiť rovnaké materiály, ale spraco-

do krásy rovnakým, ale aj rozdielnym

vanie modernými technológiami. Našu

tempom.

kolekciu tvorí jednoduchá elegantná kabelka, “listovka” a súprava šperkov

Spolupráca:

skladajúcich sa z náušníc a náhrdelníkov.

Michaela Macháčková (Vuchu — šperky)

Celá sada je koncipovaná tak, aby bolo

+ Jakub Jarolím (Eggo — kožené doplnky)

možné ľubovolne jednotlivé prvky kombinovať. Bavlnené laná použité na náhr-

Typ:

delníku korešpondujú s ušami kabelky

kožené doplnky a šperky

a vytvárajú tak zladený celok.

Pri “listovke” sme zvolili netradičný tvar - trojuholník, ktorý ladí s náhrdelníkom v podobnom tvare, a ktorý je možné

10


08

3.

miesto Cena poroty

INDIGOLD Projekt INDIGOLD craf t beer&wood vzni-

Spolupráca:

kol ako spolupráca Indigo wood, výrobcu

Adrián Švec a Barbora Krejčová

drevených doplnkov, so značkou Zlatý

(Indigo wood) + Zlatý dážď

dážď, domácim malovýrobcom piva.

(avantgardný pivovar Vysokej

Tento malý experiment ulahodí všetkým

školy výtvarných umení)

milovníkom kvalitného a netradičného piva. INDIGOLD OAK IMPERIAL STOUT.

Typ:

Pivko, ktoré je silné, tmavé, s dozvukom

pivo

čokolády, kávy a samozrejme s dochuťou barikového dubového dreva. Je varené z praženého sladu a kvasené belgickými kvasnicami. Do sekundárneho kvasného procesu boli pridané opálené dubové servírovacie dosky z dielne Indigo wood.

11


09 KALA KALA je koncept myslenia pretavený

Spolupráca:

na látku, ktorý spája textil a kaligrafiu.

Emma Fačkovcová (študentka textilné-

Jeho výsledkom je vizuál potlače, ktorý

ho a odevného návrhárstva) + Frederika

je ľahko aplikovateľný na textilné pro-

Fačkovcová (kaligrafia / ilustrácia /

dukty. Našim výsledným spracovaním

papierová výroba)

bude batoh, bunda a posteľná bielizeň s plným alebo čiastočným použitím

Typ:

potlače. Každodenné produkty teda do-

textilné produkty

stanú svoj „hlas”.

12


10

1.

miesto Cena poroty

LADA VYVIALOVÁ A UMĚNÍ LIDEM Čo sa stane, keď sa spojí móda, soci-

produktov ide tiež 30% na podporu

álny projekt a grafika? Na začiatok by

zariadenia.

sme vám radi predstavili projekt Umění Lidem, ktorý napomáha umeleckému

Spolupráca:

rozvoju v sociálnych a školských zaria-

Lada Vyvialová

deniach. Spoločne s ľuďmi v zariadeniach

(LADA — nezávislá módna návrhárka)

maľujeme obrazy, rozvíjame ich kreativi-

+ Klára Schön (zakladateľka projektu

tu a učíme ich nové, moderné techniky.

Umění Lidem)

Diela je možné hneď zakúpiť (na výstave, internete...). Z každého predaného

Typ:

obrazu ide 30% naspäť do zariadenia na

kolekcia oblečenia

kultúrne a spoločenské aktivity. Určite ste narazili na podobnú organizáciu, ktorá vyvíja podobnú činnosť. Aby sa náš projekt stal jedinečným, spojili sme sa s módnou návrhárkou Ladou Vyvialovou.

Diela, ktoré vzniknú na workshopoch prevedieme do digitálnej podoby a vytvoríme z nich grafiky vhodné na tlač. Lada tieto grafiky tlačí na svoje produkty, z ktorých sa stávajú jedinečné a nenapodobiteľné módne / umelecké diela s príbehom. Z predaja týchto

13


11 LEBO LEBO je séria koženo-drevených mís,

Spolupráca:

ktoré boli vyrobené v limitovanej edícii.

Laca Soós (5005 leather) + Adrián Švec

Prvotnou víziou bolo posunúť estetiku

a Barbora Krejčová (Indigo wood)

kože a dreva smerom k nadčasovosti. Cieľom bolo vyvinúť produkt, ktorý

Typ:

prirodzené vlastnosti týchto materiálov

séria koženo-drevených mís

využije ako svoju estetickú výhodu tak, aby sa stal svojbytným dizajnovým solitérom a funkčným doplnkom v interiéri. A zároveň sme chceli prísť na trh s produktom, v ktorom by toto spojenie bolo neočakávané.

14


12 LeŤ Novou kolekciou LeŤ nadväzujeme na

Spolupráca:

spoluprácu s paralympionikom Jozefom

Markéta Stránská (fyzioterapeutka /

Metelkom, úspešným slovenským cyklis-

tanečnice / loutkoherečka / klaunka)

tom. Jedna noha, jedna ponožka. Tento

+ Hanka Voříšková (učiteľka výtvarnej

raz sme sa inšpirovali tanečným pred-

výchovy na Základní umělecké škole

stavením, v ktorom účinkuje jedna osoba

v Chocni) + Braňo Pepel (OneSock —

s jednou nohou. Novú kolekciu sme

grafický dizajnér / webdizajnér)

vytvorili v spolupráci s českou performerkou, tanečníčkou a fyzioterapeutkou

Typ:

Markétou Stránskou. Názov kolekcie LEŤ

ponožky

odkazuje na rovnomenné Markétine sólo performance o živote s jednou nohou, jednou protézou a dvoma francúzskymi barlami. Jeho základná idea je „každá odlišnost skýtá obohacující možnosti a jedinečné příležitosti. Tělesné i duševní. Každá překážka je příležitostí a probouzí naši představivost, hravost a tvořivost.” Vizuálnou predlohou pre našu spoločnú ponožku je obraz, ktorý k tanečnému predstaveniu namaľovala Hanka Voříšková.

15


13 Obraz na chrbte Tento produkt vznikol kolaboráciou krea-

Pridanú hodnotu tejto spolupráce vidíme

tívnych ľudí z rôznych oblastí. Je vyvinu-

v dvoch smeroch: 1. kvalitné spracovanie

tý tak, aby spĺňal tieto kritéria – poho-

„odpadového materiálu“, pretvorenie ho

dlnosť, využiteľnosť, kvalita, kreativita,

na prudko využiteľný produkt a 2. pre-

ručná výroba, udržateľnosť. Na jeho

zentácia slovenskej tvorby grafických

tvorbe sa podieľal tím značky WakiVaky

umelcov na „živej, chodiacej figuríne“.

a fotografka a umelkyňa Eva Novanská.

Ľudia týmto spôsobom podporia autora

Značka WakiVaky sa venuje výrobe va-

dizajnu a taktiež udržateľnú a zodpo-

kov na chrbát, tašiek a iných doplnkov

vednú výrobu lokálnej značky. Prostred-

pomocou upcyklácie rôznych druhov

níctvom veľavravných malieb a dizajnov

materiálov, no najmä textilu. Eva Novan-

môžu vyjadrovať svoje postoje, záľuby,

ská je kreatívna duša, ktorá sa venuje

preferencie... a nosiť svoj obraz na chrb-

umeniu cez maľby, fotografie a módne

te.

návrhárstvo – o tom napovedá aj názov jej značky ART & WEAR. Spolupráca

Spolupráca:

vznikla spojením obľúbeného a praktic-

Dominika Podolanová (WakiVaki) +

kého strihu vaku na chrbát s maľovaným

Eva Novanská (maliarka / fotografka) +

obrazom legendárneho Jima Morrisona.

Mária Demáčková (študentka architek-

Nakoľko Eva svoje maľby pretvára aj do

túry) + Marcus Darsen (módny návrhar

grafickej podoby a tlačí na textil, po-

/ dizajnér) + Jarka Michalcová (ručný

skytla zvyšky látok z jej výroby s dizaj-

výroba a šitie)

nom Jim Morrison. Tie poslúžili ako vrecko na ručne šitom vaku, skombinovanom

Typ:

s iným odpadovým materiálom.

ručne šité vaky — ruksaky s potlačou

16


14 Pálenkáč Výsledkom našej spolupráce je taška/

Spolupráca:

ruksak/kabelka s univerzálnymi mož-

Juraj Hariš (architekt / včelár / pálen-

nosťami aplikácie pre odborné využitie,

kár) + Nina Marčeková (módna návrhar-

ale aj denné použitie. Nazvali sme ho

ka / učiteľka jazykov) + Illah van Oijen

„Pálenkáč”. Názov, ktorý odkazuje na

(fotografka / organizátorka / dizajnérka)

pôvod myšlienky obliecť demižón, urče-

+ Tomáš Klepoch (grafik)

ný na výrobu, uskladnenie a prepravu pálenky. Náš Pálenkáč umožní bezpečné

Typ:

skladovanie na zemi, na poličke alebo aj

taška — ruksak — kabelka

zavesený. Poskytne hygienický spôsob skladovania bez prachu na fľaškách, ktorý je možný oprať v práčke. Tento produkt, na rozdiel od bežných ratanových alebo plastových obalov, umožní osobám kontrolovať farbu pálenky v akomkoľvek momente procesu. Ďalšia veľká výhoda tohto produktu je, že poskytne bezpečnú a nenamáhavú prepravu demižóna v rámci výrobného procesu, ale aj sociálneho: návšteva u suseda, preprava v aute a aj na bicykli.

17


15 Poznáš ich? Poznáš ich? spočíva v kreatívnej forme

Spolupráca:

pripomínania kvalitných slovenských

Igor Hanečák (študent / tatér / grafik /

osobností s odkazom na hľadanie ich

skater) + Michaela Prekopová (Primát —

dnešných alternatív. Tradičné spojenie

odevná značka) + Pavol Prekop (koncep-

linorytovej grafiky, ktorú sme tlačili ruč-

tuálny výtvarník / dizajnér / remeselník)

ne na tričká, ktoré sa už od tkania látky vyrábajú v 100km okolí Trenčína z nefar-

Typ:

benej bavlny vytvára unikátny produkt.

séria tričiek s potlačou

V ňom sa spája minulá i súčasná kultúra, dôraz na ekologické i etické pozadie produktu, slow-fashion a udržateľná móda, kreatívna práca, spolupráca i dobročinnosť. Výsledkom je kolekcia osobností československej kultúry, ktoré sú pre náš inšpiratívne. Dôraz však kladieme i na zisťovanie, kto je inšpiratívnou osobou pre Vás.

18


16 SOULBORDIY x Macho: happy streetsurf Streetsurf je skateboard s jedinečným

Spolupráca:

dizajnom, vyrobený z dreva v kombinácii

Drahomír „Draho“ Rozič a Michal „Miguel“

s textíliou. Na minuloročnom zimnom

Sučák (SOULBOARDIY) + Adrián Macho

Urban Markete značka SOULBOARDIY

(Mellow — ilustrátor)

prvýkrát oficiálne predstavila svetu svoje soulboardy. Hlavne tie látkou poťaho-

Typ:

vané snowsurfy okamžite pritiahli veľkú

skateboard

pozornosť návštevníkov. Neuniklo to ani skúsenému oku Adriána, ktorý tam vystavoval svoj projekt Mellow s krásne dizajnovými látkovými vankúšmi a dostal nápad objednať si snowsurf s vlastným dizajnom. Soulboardiy rodina sa okamžite zamilovala do toho, čo Adrián robí, Adrián sa zamiloval do toho, čo robí Soulboardiy, slovo dalo slova a z jedného dizajnu boli hneď tri a rastúca chuť spoločne robiť aj ďalšie. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že to nie je len pracovné spojenie dvoch kompatibilných projektov a produktov, ale hlavne spojenie ľudské. Spojenie ľudí, ktorých baví robiť veci, ktoré majú dušu.

19


17

2.

miesto Cena poroty

SWAP Kolaboráciou dvoch udržateľných zna-

Poškodené, či príliš obnosené šatstvo

čiek Bagbet a Dutka, fotografa Ľuba

odovzdáme recyklačnej spoločnosti,

Barana a grafického dizajnéra Patrika

ktorá z neho vytvorí izolačný materiál.

Brodyho vzniká v Bratislave nová plat-

Postarané je aj o odevy, ktoré si na akcii

forma na výmenu síce už noseného, ale

nenájdu nových majiteľov. Tie najvhod-

stále dobre vyzerajúceho a voňavého ob-

nejšie odovzdáme charitatívnych orga-

lečenia s názvom SWAP. Dôvodov, prečo

nizáciám, ostatné sa zrecyklujú alebo

chceme priniesť tento koncept do Brati-

upcyklujú. Okrem toho, do celého pro-

slavy je niekoľko. Ide nám o zvyšovanie

cesu plánujeme zapojiť aj slovenských

povedomia širokej verejnosti o textil-

dizajnérov. Tí dostanú možnosť vybrať

nom priemysle. Záleží nám na tom, aby

si niektoré z prinesených vecí a oživiť

ľudia spoznávali aj alternatívne spôsoby

ich podľa svojej chuti. Originálne kúsky

získavania a zbavovania sa oblečenia.

od dizajnérov sa objavia na našich ďal-

„Swapovanie“ ponúka možnosť predĺžiť

ších SWAPoch.

životnosť odevov, a tým dostupne znižovať dopyt po nových odevoch. Našich

Spolupráca:

SWAPov sa môže zúčastniť ktokoľvek.

Betka Irhová (Bagbet) + Zuzana Dutková

Každý môže priniesť maximálne dve

(Dutka) + Patrik Brody (grafický dizajnér)

tašky oblečenia. Čisté a nepoškodené

+ Ľubo Baran (fotograf)

šaty a doplnky pôjdu do spoločného obehu, z ktorého si účastníci SWAPu môžu

Typ:

vybrať čokoľvek sa im zapáči.

koncept — idea — podujatie

20


18 Upcyklovaná bombera Bartinki x Pletka Upcyklovaná bombera je výsledkom spo-

Spolupráca:

lupráce značiek Bartinki a Pletka. Obe

Martina Mareková Kuipers (Bartinki) +

značky produkujú aj z upcyklovaných

Zuzana Vidličková (Pletka)

materiálov a týmto projektom chcú ukázať, ako ľahko sa dá transformovať sta-

Typ:

ré a nechcené do nového, estetického

bombera — typ bundy

a užitočného, pričom môžu byť zachované všetky etické požiadavky na tvorbu a výrobu. V našej upcyklovanej bombere spájame vintage háčkované a vyšívané dečky, staré zostatkové pleteniny, poškodenú látku z čias komunistického Československa i kvalitnú galantériu. Vyrobená je klasickým ručným pletením a strojovým šitím.

21


19 VAKY CAMBODIA Sme tvorca úložných riešení pre deti

Zámerom bolo vytvoriť nevšednú edí-

aj dospelých — hračkovakov a miniva-

ciu hračkovakov a minivakov, ktoré

kov Juicy Monsters. Slovenský nápad

majú nielen Veronikin originálny dizajn,

s originálnymi dizajnami je chránený

ale aj príbeh a potenciál meniť svet

registráciou a má množstvo priaznivcov

k lepšiemu. A práve deti, ktoré MAGNA

aj pre svoju multifunkčnosť. Hračkovak

v Kambodži lieči, pre nás nakreslili svoje

nie je len ľahko prenosný vak na hračky,

obľúbené zvieratká. Veronika ich spra-

ideálne úložisko na LEGO kocky, ale aj

covala, skombinovala s kambodžskými

podložka na hranie, miesto na hračky

ornamentami a farebnosťou a výsledkom

pre bábätká, pretože doň vidia už z po-

je finálny dizajn – edícia Cambodia. Vý-

lohy na brušku, vodovzdorná a prehľadná

ťažok z každého predaného vaku z edície

plážová taška, prenosné „čľapkadlo“ či

Cambodia vo výške 1 Eura sa vráti pro-

pieskovisko, ruksak a mnoho ďalšieho.

stredníctvom MAGNA priamo do komuni-

Vďaka jednoduchému otváraniu do kruhu

ty detí a prispeje tak k boju s HIV/AIDS

a bočniciam je obsah viditeľný a ľahko

v Kambodži.

dostupný. Ďalší produkt, minivak, funguje na rovnakom princípe a slúži ako super

Spolupráca:

praktická kozmetička, taška na gadgety

Veronika Fodorová (dizajnérka) +

či iné drobnosti. Spojili sme sa s kre-

Marína Mamojka (Juicy Monsters) +

atívnym talentom umelkyne Veroniky

detskí umelci z Kambodže (MAGNA —

Fodorovej, ktorej tvorba je postavená na

slovenská humanitárna organizácia)

úzkom prepojení úprimnej detskej kresby s grafickými technikami a spoločne sme

Typ:

oslovili humanitárnu organizáciu MAGNA.

séria vakov na hračky

22


20 Yogamatka V spolupráci sme vytvorili zaujímavú,

Spolupráca:

výtvarne obohatenú cvičebnú podložku

Matúš Kucharovič (Retart — dizajn pro-

„Yogamatku”. Radi by sme podporili

duktu) + Alica Kucharovič (ilustrátorka

potenciál súčasného cvičebného boomu

— výtvarné spracovanie produktu)

a priniesli tak nový vizuálne príťažlivý produkt, ktorý bude v harmónii s príro-

Typ:

dou a cvičiacim. Všetky použité mate-

jógamatka

riály sú čisté a obnoviteľné suroviny (korok, koža a ekotlač). Ako dlhodobo spolupracujúca dvojica sme sa rozhodli, že navrhneme čisto prírodný, funkčný produkt. Po dlhšej analýze a prehodnocovaní nám, ako už veľakrát, do očí udrela základná nezhoda pri cvičení jogy, ktorá je momentálne tak obľúbená. Ľudia si už pri cvičení natoľko zvykli používať svoje podložky z polyuretánu, že sa s nimi stotožnili. Pritom ide o syntetické ropné extrakty. Preto sme sa rozhodli zmeniť toto ponímanie vlastnou verziou a ponúknuť alternatívu.

23


21

434 likes

Cena verejnosti na FB

Zásterky zo Zeleného domu „Povedz mi niečo o sebe, Anna.“ „To sku-

dušu. Každá z Vás si môže sama vybrať,

točne nestojí za reč, pani Cadbury... ale

ktorá z farieb Vás najviac vystihuje

ak smiem povedať, čo si o sebe predsta-

a môže tak pokračovať vo svojom vlast-

vujem, to by ste považovali za omnoho

nom príbehu...

zaujímavejšie!“ Sú Vám tieto slová povedomé? Tí z vás, ktorí aspoň raz videli,

Spolupráca:

či čítali príbeh o „ryšavke“ menom Anna

Patricia Richterová (Shabby Romantic)

Shirleyová si určite spomenú na mnohé

+ Denisa Aradiová (odevná krajčírka) +

podobné a duchaplné Annine výroky.

Miroslava „Mirabella Bress“ Briešková

Anna chodila s hlavou v oblakoch, bola

(fotografka) + Magdaléna „Meggy“

veľmi romantická, dobrosrdečná, praco-

Osová (modelka)

vitá, ale i tvrdohlavá a výbušná. Jej rozprávanie nemalo konca. Aj tým si získala

Typ:

srdcia mnohých dievčat a žien po celom

zástery

svete. S blížiacou sa jarou som zatúžila po farbách. Vybrala som pár veselých odtieňov, ktoré našu ponuku výrobkov oživili a rozveselili. A zásterky v týchto farbách nesmeli chýbať. Výsledkom spolupráce štyroch šikovných žien je príbeh v podobe farebných ľanových záster zo Zeleného domu. Je to príbeh o nápade, ktorý sa zrodí najprv v hlave a o jeho ceste k finálnemu produktu, ktorý má

24


25


Info o porote: Tatiana Kollárová Ing. arch. Tatiana Kollárová vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave. Po niekoľkoročnej architektonickej praxi s účasťou na domácich a medzinárodných výstavách a súťažiach založila v roku 2002 CLUBOVKU – neformálne stretnutie architektov s poprednými osobnosťami v oblasti architektúry a dizajnu. V roku 2007 získala za úspešné propagovanie architektúry Cenu profesora Martina Kusého. Skúsenosti z klubových večerov uplatnila pri spoluorganizovaní festivalu DAAD – Dni architektúry a dizajnu v Bratislave a Košiciach. Zora Husarčíková Zora Husarčíková je absolventka kulturológie, študovala taktiež na Fakulte medzinárodných vzťahov a politológie na Univerzite Mateja Bela. Po škole si vyskúšala celú škálu rôznych, najmä produkčne orientovaných povolaní, ako event manažérka, či projektová manažérka. Od roku 2013 organizuje úspešné podujatie Fashion LIVE!, kde zastrešuje fundraising a celkovú organizáciu podujatia. Paulína Ebringerová Mgr. art. Paulína Ebringerová vyštudovala produktový a interiérový dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Absolvovala medzinárodné mobility v Metropolitan museum of art New York a Rijksmuseum Amsterdam. Pôsobí na Fakulte architektúry STU ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry. Je jednou zo zakladateľov Freshmen´s Gallery, pracuje v oblasti kreatívnych eventov. Branislav Laho Branislav Laho je multidisciplinárny tvorca, je DJ / producent ale hlavne dizajnér, tvoriaci pod menom Emil Taschka. Svoje štúdium skončil na bratislavskej VŠVU v Ateliéri Art Dizajn. Vo svojich prácach sa zameriava na vývoj vlastných autorských techník a postupov, čo by sa dalo pomenovať ako “dizajn remesla”. Po skúsenostiach zo zahraničia aktívne tvorí v Prahe. Juraj Porubský Juraj Porubský vyštudoval Obchodnú fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V denníku Pravda začínal ako redaktor oddelenia ekonomiky, neskôr bol vedúcim oddelenia domácich udalostí a zároveň zástupcom šéfredaktora. V roku 2010 sa stal šéfredaktorom časopisu Forbes Slovensko, ktorého slovenská edícia sa snaží písať najmä o nápadoch a ponúkať príbehy, ktoré môžu vnuknúť nové myšlienky.

26


Tatiana Kollárová

Zora Husarčíková

Paulína Ebringerová

Branislav Laho

27

Juraj Porubský


Urban Market 2018 (Spring Edition) 1. — 3. jún 2018, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava www.urbanmarket.sk

28


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.