KOLABO 2019

Page 1

KOLABO Druhý ročník produktovej súťaže na tému „výročie“


2


V roku 2018 sme v duchu témy „spolupráca“, zrealizovali 1. ročník súťaže s názvom KOLABO, ktorej zámerom bolo spojiť tvorivých ľudí z rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví. Cieľom bolo vytvorenie jedinečného produktu. Tieto „kolaborácie“ boli vystavené na Fakulte architektúry STU v Bratislave a tie najlepšie boli aj ocenené. Spolupráca ako hlavná podmienka vytvorenia produktu aj naďalej ostáva.

Čerstvé Ovocie v roku 2019 vyhlásilo 2. ročník súťaže autorského dizajnu na tému výročie alebo jubileum, ktoré sa odohrávalo v roku 2019. Ako by mal vyzerať produkt oslavujúci výročie? Čím by ste si pripomenuli jubileum? Čo by ste darovali oslávencvi k okrúhlym narodeninám? Odpoveďou boli nasledujúce projekty: 3


01

Cena verejnosti na Urban Markete

10 ročné hodiny Hodinky vznikli na podnet výzvy súťaže Kolabo.

AUTOR:

Steampunk Fantasy vždy vytvára originálne kusy

Pavol Orvan (Steampunk Fantasy)

priamo na mieru zákazníka. Téma a zameranie súťaže boli priamo šité na mieru výrobe hodiniek

VÝROČIE:

ukazujúcich na neúprosné plynutie času a ich

10. ročník Urban Marketu

zachytenie v tomto okamžiku. Boli vytvorené, tak ako všetky hodinky v jednom exemplári tu na

PRODUKT:

svete a prilahlých galaxiách. Na ciferníku bude

Hodiny / Objekt

len 10 čísiel symbolizujúcich 10. výročie Urban Marketu. Hodinky budú zväčša z hrdzavého železa ukazujúceho na dlhý čas, ktorý už Urban Market existuje. Budú postavené na reťazi, znázorňujúcej že napriek ich značnej váhe sa vznášajú do oblakov.

4


02 ARABESKY Vytvorenie ručne maľovaných kožených kabe-

AUTOR:

liek, inšpirovaných tvorbou Henriho Matissa, ako

Mgr. art. Kamila Gemerská

poctu k jeho životu a dielu. Jeho žiarivá, farebná a výrazne dekoratívna tvorba je vhodným

VÝROČIE:

námetom na čerpanie inšpirácie pre použitie

150. výročie narodenia Henriho Matissa

v módnom odvetví. Inšpiráciou projektu sa stali Matissove tzv. „Vystrihovačky“ a dielo „Interiér

PRODUKT:

s etruskov vázou“, ktoré je voľne parafrázované

Kabelka

a pretvorené do dekoratívnych kompozícií – arabesiek. Tieto prvky vytvárajú výrazný dekor, ktorý aj po desiatkach rokoch pôsobí mimoriadne aktuálne a v kombinácii s vyrobenou kabelkou pôsobí pozoruhodne aj v súčasnosti. Kabelky sú ručne maľované a spájané výlučne prostredníctvom nitov. Strih kabeliek je špeciálne skonštruovaný tak, že na nich nie je použitý ani jeden steh.

5


03 Atmos H2O Projekt chce upozorniť na súčasný problém

zavinovacia sukňa. Výhodou sukne sú 4 vrecká

módneho priemyslu – textilný odpad. V roku

vrátane vnútorného z pôvodného saka. Košeľové

2015 bolo celosvetovo vyrobené viac ako 100

šaty sú potlačené sloganom SLOW FASHION

miliárd odevov, 60% z tohto objemu skončilo na

poskladaného z chemickej tabuľky prvkov.

skládkach eśte v tom istom roku (Redress, 2016). Milióny ton odevov, ktoré končia na skládkach,

AUTOR:

sú symbolom nezmyselného plytvania prírodný-

Markéta Kettnerová (BRANDKETTNER)

mi zdrojmi, ktoré naša planéta ponúka. Módny priemysel pri výrobe odevov spotrebuje obrovské

VÝROČIE:

množstvo vody, energie a nerastných surovín.

150. výročie periodickej tabuľ ky chemických

Na oblečenie sa pozeráme ako na spotreb-

prvkov

ný materiál alebo jednorazovú položku a to je z dlhodobého hľadiska udržateľným javom, ktorý

PRODUKT:

ničí nielen našu peňaženku ale predovšetkým

Šaty

naše životné prostredie. Neopúšťajme staré veci pre nové. Opravujme, prešívajme. Majme svoje oblečenie radi a starajme sa oň. Nevrátiť späť do obehu pekné a kvalitné oblečenie, jeho recykláciou, je veľmi jednoduché. Výstupom projektu sú originálne upcyklované dámske šaty vytvorené z pánskeho obleku zo 100% bavlny. Biela košeľa je prešitá na košeľové šaty, rukávy boli celé odstrihnuté a našité späť. Límec bol zničený preto bol odstránený. Pánske sako poslúžilo ako

6


04

1.

miesto Cena poroty

GUĽA Sme kolaboranti, spolupracujeme v živote aj

AUTOR:

v tvorbe. Na súťaž KOLABO – JUBILEUM sme vy-

Veronika Uhrecká a Jozef Uhrecký (UHRECKI)

tvorili objekt, ktorý je pre obdarovaného hravým a oku lahodiacim prvkom v interiéri. Guľa je pre

VÝROČIE:

nás absolútnym symbolom pre výročie. Symbo-

100. rokov od narodenia výnimočnej, silnej,

lom dokonalosti a celistvosti. Naším zásahom do

pracovitej a úžasne vtipnej ženy, matky 10-tich

gule ako takej je presunutie jej ťažiska, čo spôso-

detí, autorkinej babky alebo akékoľvek okrúhle

buje prekvapivý pohyb. Táto guľa baví, oslavuje,

výročie

je iná ako by človek predpokladal. Chcete ju roztočiť, poťažkať, hrať sa s ňou. Zlatá guľa ako

PRODUKT:

darček k výročiu, nám jednoducho prišla ako

Objekt

skvelý nápad. Navyše milujeme výzvy a vytvoriť dokonalé nedokonalú guľu nie je až také jednoduché ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Zakomponovali sme aj miniatúrny punc vyrazený do kovu v bode najbližšom k ťažisku - logo našej značky UHRECKI - pomôcku pre nájdenie bodu, kde sa guľa najlepšie točí aj najbezpečnejšie stojí.

7


05 HVIEZDNA DEKA Urobiť si čas! Ležať spolu na Hviezdnej deke, cítiť

AUTOR:

svieži vzduch, blízkosť niekoho drahého a naplno

Denisa Kovácsová a Jano Wajcko Vajsábel

vnímať nekonečný priestor nad hlavou. Vesmír je fascinujúci a na jeho pozorovanie voľným okom

VÝROČIE:

stačí vystihnúť jasnú noc na tmavom mieste,

50. výročia pristátia človeka na Mesiaci

najlepšie niekde vonku za mestom. Dokonalú atmosféru a pohodlie počas pozorovania hviezd

PRODUKT:

zvýrazní štýlová podložka presne na tento účel

Deka a limitovaná edícia plagátov s ilustráciou

vytvorená. Hviezdna deka je víziou, symbolom a výtvarným počinom ilustrátora Jana Wajcka Vajsábela k príležitosti 50. výročia pristátia človeka na Mesiaci. Autor v ilustrácii zachytáva príjemné emócie spriaznených duší, otvorenú myseľ, zvedavosť, fantáziu, odvahu a um – esencie človeka, bez ktorých by nikdy neprekročil hranice komfortnej zóny, bez ktorých by nikdy nepristál na Mesiaci.

8


06

2.

miesto Cena poroty

Moon Cielom projektu je vytvoriť lampičku na nočný

AUTOR:

stolík Moon inšpirovanú vstupom prvého človeka

Miroslava Ptáčková

Neila Armsronga na Mesiac. V roku 2019 je to práve 50. Rokov od významného okamžiku, ktorý

VÝROČIE:

vstúpil do histórie ľudstva. V sobotu 20. júla 1969

50. výročia pristátia človeka na Mesiaci

prvýkrát v dejinách ľudstva pristál na povrchu Mesiaca výsadkový modul s ľudskou posádkou.

PRODUKT:

Veliteľ Neil Armstrong ako prvý človek vystú-

Lampa

pil na Mesiac a zanechal tam na povrchu prvú stopu. Dolná časť lampičky je inšpirovaná prvou zaznamenanou stopou na povrchu Mesiaca. Je vyrobená z betónu, ktorý evokuje povrch Mesiaca. Mesiac vždy pútal pozornosť nielen svojou veľkosťou, ale aj zmenami tvaru kotúča. Celkový pohľad vychádza zo zaobleného tvaru kotúča Mesiaca. Prvý kotúč symbolizuje privrátenú stranu mesiaca, druhý – zadný kotúč zase odvrátenú stranu Mesiaca. Mesiac sa javí v priebehu cyklu ako dorastajúci alebo cúvajúci kosáčik. Tieto mesačné fázy môžeme vidieť aj v lampičke, vďaka zmene vnímania v rovine horizontu. Lampička je určená na noční stolík.

9


07 Nabudúce . Kolekcia pre ženy, inšpirovaná ženami, ktoré pre-

AUTOR:

žili domáce násilie. Každá piata žena na Sloven-

Anita Virág a Mgr. Zsófia Szapuova

sku prežila nejakú formu násilia, väčšina násilia sa ale pácha za zavretými dverami, kde nie sú

VÝROČIE:

prítomní svedkovia. O tejto téme sa hovorí čoraz

20. výročie medzinárodného dňa boja

viac, ale k informáciám sa reálne dostanú len

za odstránenie násilia páchaného na ženách

ľudia, ktorí si aktívne vyhľadávajú pomoc. Preto sme sa rozhodli vytvoriť kolekciu, ktorá sa inšpi-

PRODUKT:

ruje ženami, ktoré prežili domáce násilie, zároveň

Kolekcia oblečenia

oboznamujú používateľov dôležitými informáciami o domácom násilí. Našim cieľom je vytvorenie kapsulovej kolekcie a pomocou odevného dizajnu dostať tému do domácností. Produktom bude oblečenie využívané prvotne na marketingové účely: Unisex ovesrize T. Tieto kúsky budú obsahovať okrem praktických informácií (telefónne číslo na Národnú linku pre ženy) aj príbehy obetí a informácie o rozpoznaní násilného vzťahu. Tieto informácie budú spracované grafickými nákresmi, textami a nanesené na tričká sieťotlačou.

10


08 výživu čerpajú výhradne zo vzdušnej vlhkosti, ktorej

Rastlinné terárium

majú vďaka prirodzenému samozavlažovaciemu systému v uzatvorenej sklenenej kupole dostatok.

a aerárium

Mramor, v spojení s rastlinným aranžmánom zo vzdušných rastlín, tak vytvára dokonalý symbol ne-

Botanical Lab a Metaformi nespája iba zelená

smrtelnej elegancie. Rastlinné terárium zo zeleného

farba – mramoru a rastlín, s ktorými pracujeme,

mramoru, v spojení s aranžmánom z miniatúrneho

no i láska k prírode ako takej, či materiálom, ktoré

stromčeku, sme vytvorili špeciálne ako dar k výročiu

z nej pochádzajú. Základom našej tvorby je priro-

svadby, alebo k svadbe samotnej. Základom je ja-

dzená krása, ktorú vytvorila príroda a povznáša-

ponský bonsaj, ako symbol lásky, ktorý rokmi rastie

me ju formálne ďalej – tak aby ste si ju vedeli užiť

tak, ako rastie láska. Stojany na vzdušné rastliny

kdekoľvek a kedykoľvek. Výročie je udalosť, ktorú si

z čierno-zeleného mramoru sme potom vytvorili

treba zapamätať, či pripomínať. My Vám ju chce-

ako menší doplnok, akýsi „rastlinný šperk“. Ako náš

me uchovať v pamäti prostredníctvom nevädnú-

osobný prínos vnímame to, že sa nám spoločne po-

cich „kytíc“, rastlinných terárii a aerárii, ktoré sme

darilo spojiť to, čo dala príroda vo svojej prirodzenej,

pre Vás v spolupráci vytvorili. Našim cieľom bolo

surovej kráse. Neprikrášlené, nekonzervované a „bez

vytvoriť produkt, ktorý by priniesol kúsok prírody

umelých farbív“. Prepojenie živého a neživého.

priamo domov. Ideou bolo spojiť dva elementy: živý, rastlinný svet a neživý, prírodou vytvorený materiál

AUTOR:

a pretvoriť ich v niečo trvalé a krásne. Mramor sa,

Táňa Lesajová (Metaformi), Zuzka

ako obľúbený materiál antických sochárov a stavi-

Mlynárová a Lenka Márföldy (Botanical Lab)

teľov, stal od nepamäti symbolom luxusu a vycibreného vkusu. Snehovo biely mramor je symbolom

VÝROČIE:

čistoty a tiež nesmrteľnosti. Tillandsie, alebo aj

Narodeniny, svadba a iné jubileá

vzdušné rastliny, svojim pôvodom odkazujú na tropické pralesy a pohoria Južnej a Strednej Ameriky.

PRODUKT:

Tieto unikátne rastlinky sa nesadia do zeminy, ale

Rastlinné terárium a aerárium

11


09

3.

miesto Cena poroty

SoapBoard Spojením značky Mylo a Bakery Boards sa

AUTOR:

snažíme vyrobiť nový a jedinečný produkt, ktorý

Barbora Gažová (Mylo) a Michal Žák

v sebe zahŕňa použitie prírodnej ekologickej koz-

(Bakery Boards)

metiky a upcykláciu starých, jazdených truckov. Naša netradičná mydelnička má na jednej strane

VÝROČIE:

dať druhú šancu ojazdeným, už nechceným truc-

1. rok spolupráce značiek Mylo a Bakery

kom, ktoré by skončili niekde na skládke.

Boards

Na druhej strane má byť riešením pre mydielka, ktoré sú robené za studena a rýchlejšie sa topia,

PRODUKT:

keď sú ponechané v mokrej mydelničke. Myslíme

Mydelnička

si, že poukázaním na recykláciu objektov, ktoré sú blízke mladej generácii, ako sú skateové trucky, ich privedieme zaujímavejšou formou k neegoistickému správaniu s k životnému prostrediu.

12


10 Vlajka V spolupráci sme vytvorili výročnú vlajku pri-

AUTOR:

pomínajúcu výročie Našej histórie a začiatku

Matúš Kucharovič (Retart) a Michal Pavlik

najväčšieho svetového konfliktu všetkých čias.

(Kazisvet)

Nie je to tak dávno a my už pomaly zabúdame na túto najtragickejšia udalosť, ktorá poznamenala

VÝROČIE:

celý svet a ďalšie generácie. Prinášame produkt,

80. rokov od vypuknutia druhej svetovej vojny

ktorého použitie sa odvoláva reprezentáciu klubov a fanúšikov. Paradoxne zobrazuje ikonu

PRODUKT:

a národnú Patrónku Slovenska. Transcendentnú

Vlajka

premenu z božského na ľudské. Už dlhšiu dobu v nás rezonujú odrazy našej spoločnosti a nepochopiteľné problémy ako extrémizmus, rasizmus, radikalizmus, neznášanlivosť, náboženstvo, zastrašovanie či ľudská hlúposť. Naša verzia výročnej vlajky preto poukazuje na stratu ľudskosti ako stále aktuálnu hrozbu pre súčasný svet.

13


11 ZOO Projekt ZOO využíva tradičné textilné techniky

AUTOR:

pre tvorbu kabeliek. Inšpiráciou pre výtvarné

Tereza Krnáčová a Emma Fačkovcová

spracovanie bolo 115. Výročie založenia prvej zoo v Československu – v Liberci, v meste kde sa pri

VÝROČIE:

štúdiu autorky projektu spoznali. Vznikli dva mo-

115. výročie založenia libereckej zoo

dely kabeliek – malé kabelky zavesené na krku, ktoré sú inšpirované plameniakom kubánskym,

PRODUKT:

arou hyacintovou a bažantom zlatým. Kabelky

Kabelky

sa hodia ženám aj mužom a sú ideálne napríklad na večer do mesta či na festival, keď pri sebe potrebujete len zopár vecí. Druhý model kabelky je inšpirovaný samotným domovom zvierat a lesom, ktorý je pre Liberec typický. Charakter ručnej tkaniny umožňuje vniesť do inak tuhej koženej kabelky, novú štruktúru, ohmat a farebnosť.

14


INFO O POROTE: DENISA KOLLAROVÁ je grafická dizajnérka pôsobiaca v Amsterdame. Situácie detských ihrísk s ich kontrastným dizajnom, materiálnosťou a konštrukciou sa stali predmetom jej prebiehajúceho výskumu. V roku 2016 vydala publikáciu „Aldo van Eyck, Seventeen Playgrounds“, ktorá komunikuje momentálny stav detských ihrísk navrhnutých architektom Aldo van Eyck, kniha sa tiež snaží oboznámiť širšiu verejnosť o zániku týchto ikonických ihrísk. ZUZANA DUCHOVÁ, kurátorka a publicistka, študovala vedu o výtvarnom umení na FiFUK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kultúrnych mestách na STU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzi umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu s vyše štyridsiatimi spoluautormi vydala dve knihy o Bratislave: BA! U-fu-turistický sprejvodca a BA!! miesta živej kultúry (1989 – 2016). Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá

projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami. Kurátorka a hýbateľka projektu salonik.sk. M.A. VLASTA KUBUŠOVÁ a Mgr. art. MIROSLAV KRÁL tvoria bratislavsko-berlínske dizajnové a materiálové štúdio crafting plastics! studio. Ich tvorba a výskum sú zamerané na udržateľné materiály, transdisciplinárnu spoluprácu s vedcami a projekty spojené s ekologicko/ekonomickým a spoločenským dopadom. Za svoje prvé kolekcie (okuliare/interiérové objekty/cp! platforma) získali niekoľko medzinárodných a domácich ocenení – vrátane Slovenskej Národnej Ceny za Dizajn (2017), Mladý tvorca – Cena Tatra Banky za umenie (2017), Best Product a Hlavná cena Bratislava Design Week (2016), Diploma Selection Designblok Prague (2016), nominácie na German Design Award (2018), Green Product Award (2018), Talente Munich (2017), Make me! award (2017). Ich práce boli a sú vystavované na popredných dizajnérskych podujatiach, v galériach a inštitúciach ako Victoria & Albert Museum, MAK Vienna, Galleria Rossana Orlandi, London Design Festival a mnohých ďalších. V roku 15


2018 spolu s výskumnou firmou Panara založilo crafting plastics! studio značku ekologických materiálov pre produkty z pridanou hodnotou s názvom NUATAN®. V súčasnosti sú štipendiantimi nemeckého Fritz and Trude Fortmann-Stiftung pre experimentálne materiály pre architektúru. Vlasta s Mirom sa spoznali popri štúdiu na VŠMU. Miroslav vyštudoval divadelnú scénografiu a kostýmové výtvarníctvo, je spolutvorcom viacerých slovenských filmov ako filmový architekt (Čistič, Piata loď, Pivnica) a je tiež držiteľom ocenenia Slnko v sieti (2018). Vlasta vyštudovala na VŠMU divadelnú a filmovú produkciu, dizajn na STU aj VŠVU a svoje štúdia dokončila na Universität der Künste v Berlíne. V roku 2018 sa Vlasta stala súčasťou rebríčka Forbes Slovensko 30pod30. Duo stojí spoločne za neziskovými kultúrnymi projektami midl_space, Kreatívne ráno, In the Midl Design Forum, či medzinárodné dizajnérske sympózium De/posium.

vedomosti a skúsenosti odovzdáva ďalej. Medzi jeho projekty patrí Connect a Lab, kde pomáha začínajúcim podnikateľom dotvárať ich produkty a rozbehnúť ich podnikanie. Patrí k ľuďom ktorí majú na každý problém desať riešení. Momentálne sa podieľa ako advisor a mentor vo viacerých startupoch a firmách či už v oblasti ITC alebo v oblasti kreatívneho priemyslu. Taktiež sa aktívne zapája do vytvárania inovatívneho, kreatívneho a startup ekosystému.

KURÁTORKA PROJEKTU Mgr. art. PAULÍNA EBRINGEROVÁ, ArtD. vyštudovala produktový a interiérový dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Absolvovala medzinárodné mobility v Metropolitan museum of art New York a Rijksmuseum Amsterdam. Pôsobí na Fakulte architektúry STU ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry. Je jednou zo zakladateľov Freshmen's Gallery, pracuje v oblasti kreatívnych eventov.

VLADO „VACO“ VACULÍK už stihol za svoj život rozbehnúť aj domrviť viacero projektov. Na každom z nich sa veľa naučil. Momentálne tieto 16


Denisa Kollárová

Vlado „Vaco“ Vaculík

Paulína Ebringerová

Vlasta Zuzana

Kubušová

Duchová

a Miroslav Král

17


URBAN MARKET 2019 (SPRING EDITION) 31. mája — 02. júna 2019 Fakulta architektúry STU, Námestie Slobody 19, Bratislava www.urbanmarket.sk © Čerstvé Ovocie, 2019 www.cerstveovocie.sk

18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.