Page 1

Uponor Smatrix Wave H R P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I RAD

12 | 2017


UK

Sadržaj

CZ DE

1

DK

Autorska prava i izjava o odricanju odgovornosti......................................................... 4

8 Postavljanje sučelja Uponor Smatrix Wave...... 62 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

2 Uvod....................................................................... 5 2.1 2.2 2.3

EE 3

ES

Sigurnosne upute.............................................................. 5 Ograničenja za radioprijenos........................................ 5 Ispravno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)................................ 5

Uponor Smatrix Wave........................................... 6 3.1 Pregled sustava................................................................... 6 3.2 Primjer sustava.................................................................... 7 3.3 Dijelovi Uponor Smatrix Wave...................................... 8 3.4 Pribor....................................................................................17 3.5 Funkcije...............................................................................18

FI 4

FR

Postavljanje sustava Uponor Smatrix Wave..... 21 4.1 4.2 4.3

HR

Postupak postavljanja....................................................21 Priprema za postavljanje...............................................21 Primjer postavljanja........................................................22

5 Postavljanje regulatora Uponor Smatrix Wave..................................................................... 25 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

HU IT LT

Postavljanje regulatora..................................................25 Postavljanje antene regulatora...................................26 Pričvršćivanje regulatora na zid..................................27 Povezivanje podređenog modula (opcijski)..........27 Povezivanje dijelova s regulatorom..........................28 Povezivanje regulatora s izmjeničnom strujom....43 Testiranje aktuatora.........................................................43 Registracija relejnog modula M-161.........................44

6 Postavljanje termostata i senzora Uponor Smatrix Wave....................................................... 45 6.1 6.2 6.3 6.4

Postavljanje termostata.................................................45 Označavanje termostata...............................................45 Umetanje baterija............................................................45 Povezivanje vanjskog senzora s termostatom (neobavezno)....................................................................46 6.5 Funkcija ulaza za senzor................................................47 6.6 Pričvršćivanje termostata na zid.................................48 6.7 Pričvršćivanje na stolni stalak (samo T-163, T-165, T-166 i T-168).........................................................50 6.8 Prvo pokretanje termostata digitalnih.....................50 6.9 Prvo postavljanje termostata digitalnih..................52 6.10 Prijava termostata na regulatoru...............................53 6.11 Prijava sistemskih uređaja.............................................54

LV NL NO PL

7 Postavljanje termostatske glave Uponor Smatrix Wave....................................................... 56

PT

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

RO RU

7.8

SE

Postavljanje termostatskih glava...............................56 Oznaka termostatskih glava........................................56 Umetanje baterija............................................................56 Postavljanje termostatske glave na radijatoru......57 Prvo pokretanje termostate glave.............................57 Prvo pokretanje termostate glave.............................58 Prijava termostatskih glava na regulator u sobama s termostatom..................................................59 Registracija termostatskih glava na regulator u sobama bez termostata.................................................60

9

Postavljanje sučelja.........................................................62 Pričvršćivanje sučelja na zid.........................................62 Pričvršćivanje na stolni stalak......................................63 Kabel za punjenje............................................................63 Vodič za prvo pokretanje..............................................63

Završetak postavljanja....................................... 67

10 Upravljanje regulatorom Uponor Smatrix Wave..................................................................... 68 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Načelo rada........................................................................68 Normalan rad bez neobaveznih programa zakazivanja.........................................................................68 Rad s programima zakazivanja...................................68 Način izvođenja................................................................68 Ponovno postavljanje regulatora...............................69 Poništavanje prijave kanala na regulatoru.............69 Ažuriranje softvera regulatora (opcijskog).............70

11 Upravljanje analognim termostatima Uponor Smatrix Wave......................................... 71 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

Izgled termostata.............................................................71 Podešavanje temperature............................................72 Onemogućavanje funkcije timera (samo T-163 i T-165)..................................................................................73 Zamijenite baterije..........................................................73 Vraćanje na tvorničke postavke..................................74

12 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave....................................................... 75 12.1 Izgled termostata.............................................................75 12.2 Izgled zaslona....................................................................76 12.3 Radne tipke........................................................................79 12.4 Pokretanje...........................................................................80 12.5 Podešavanje temperature............................................81 12.6 Način izvođenja................................................................82 12.7 Način upravljanja.............................................................82 12.8 Promjena načina upravljanja.......................................83 12.9 Postavke..............................................................................83 12.10 Zamijenite baterije..........................................................89 12.11 Vraćanje na tvorničke postavke..................................89

13 Upravljanje termostatskom glavom Uponor ­Smatrix Wave....................................................... 90 13.1 Izgled termostata.............................................................90 13.2 Izgled zaslona....................................................................90 13.3 Radne tipke........................................................................91 13.4 Pokretanje...........................................................................91 13.5 Podešavanje temperature............................................91 13.6 Način izvođenja................................................................91 13.7 Postavke..............................................................................92 13.8 Zamijenite baterije..........................................................92 13.9 Vraćanje na tvorničke postavke..................................92

SK 2

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK CZ DE 14 Upravljanje sučeljem Uponor Smatrix Wave.... 93 14.1 Zaslon osjetljiv na dodir................................................93 14.2 Početni zaslon...................................................................93 14.3 Navigacija u sustavu izbornika....................................94 14.4 Podešavanje temperature............................................95 14.5 Informacije o sobi............................................................96 14.6 Glavni izbornik..................................................................98 14.7 Postavke sustava..............................................................99 14.8 Holiday...............................................................................100 14.9 Grijanje/hlađenje...........................................................101 14.10 Integracija.........................................................................101 14.11 Trendovi............................................................................102 14.12 Informacije o sustavu...................................................102 14.13 Osobne postavke...........................................................103 14.14 Alarmi.................................................................................104 14.15 Profili ECO moda (zakazivanje).................................104 14.16 MicroSD kartica..............................................................106 14.17 Vraćanje sučelja na tvorničke postavke.................107

DK EE ES FI FR

15 Održavanje........................................................ 108 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5

Ručno preventivno održavanje.................................108 Automatsko preventivno održavanje.....................108 Korektivno održavanje.................................................108 Svjetleće diode regulatora..........................................109 Vraćanje iz sigurnosnog kopiranja..........................110

HR HU

16 Rješavanje problema........................................ 111 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7

Rješavanje problema nakon postavljanja.............113 Alarmi/problemi digitalnih termostata T-166, T-168 i T-169.....................................................................113 Alarmi/problemi analognih termostata T-161, T-163 i T-165.....................................................................115 Alarmi/problemi termostatske glave T-162..........116 Alarmi/problemi regulatora.......................................116 Kontaktirajte s instalaterom.......................................117 Upute za instalatera......................................................117

IT LT LV

17 Tehnički podaci................................................. 118 17.1 Tehnički podaci...............................................................118 17.2 Tehničke specifikacije...................................................120 17.3 Izgled regulatora............................................................120 17.4 Sheme ožičenja...............................................................121 17.5 Dimenzije..........................................................................122

NL NO

18 Izvješće o postavljanju..................................... 124 18.1 18.2 18.3 18.4

Regulator 1.......................................................................125 Regulator 2.......................................................................126 Regulator 3.......................................................................127 Regulator 4.......................................................................128

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

3


UK

1

CZ

Autorska prava i izjava o odricanju odgovornosti

DE DK EE ES FI FR

Uponor je pripremio ovaj priručnik za postavljanje i rad te sav uključeni sadržaj samo u informativne svrhe. Sadržaj priručnika (uključujući grafičke prikaze, logotipe, ikone, tekst i slike) autorsko je pravo te je zaštićen nacionalnim zakonima o autorskim pravima i odredbama ugovora. Prilikom upotrebe priručnika prihvaćate pridržavati se zakona o autorskom pravu u svijetu. Prilagodba ili upotreba bilo kojeg sadržaja priručnika za drugu svrhu kršenje je autorskoga prava, zaštitnog znaka i drugih stvarnih prava tvrtke Uponor.

Iako je Uponor nastojao osigurati ispravnost priručnika, Uponor ne garantira ili jamči ispravnost informacija koje se u njemu nalaze. Tvrtka Uponor zadržava pravo na promjenu tehničkih podataka i značajki koje su ovdje opisane ili prestanak proizvodnje uređaja Uponor Smatrix Wave koji je opisan u bilo koje vrijeme bez prethodne najave ili obveze. Priručnik se pruža „kakav jest” bez bilo kakvih jamstava, izričitih ili impliciranih. Informacije treba neovisno provjeriti prije upotrebe na bilo kakav način.

Pretpostavka priručnika je da su u potpunosti ispunjene sigurnosne mjere te da Uponor Smatrix Wave, uključujući i sve dijelove koji su dio takvog sustava, a koje priručnik pokriva:

Uponor se u najvećoj dopuštenoj mjeri odriče svih jamstava, izričitih ili impliciranih, koja uključuju ali nisu ograničena na implicirana jamstva o utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu i nepovređivanju prava.

HR HU

nije (privremeno ili stalno) izložen temperaturama, pritisku i/ili naponu koji premašuju ograničenja ispisana na proizvodima ili navedena u bilo kojim uputama koje pruža Uponor;

ostane na mjestu na kojem je prvotno postavljen i da ga se ne popravlja, zamjenjuje ili intervenira na njemu bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Uponor;

IT LT LV NL

je povezan sa distributerom pitke vode ili kompatibilnim proizvodima za vodovod, grijanje i/ili hlađenje koje je odobrio ili naveo Uponor;

nije povezan ili se ne upotrebljava s proizvodima, dijelovima ili sastavnicama koje ne proizvodi Uponor, osim onih koje je Uponor odobrio ili naveo; te

ne pokazuje znakove mijenjanja, pogrešnog rukovanja, nedovoljnog održavanja, neispravnoga skladištenja, nebrige ili slučajnog oštećenja prije instalacije i stavljanja u pogon.

NO PL PT

odabere, planira, postavi i stavi u pogon licencirani i stručni planer i instalater u skladu s trenutačnim (u vrijeme postavljanja) uputama za postavljanje koje pruža Uponor te u skladu sa svim primjenjivim zakonicima o graditeljstvu i vodovodu te drugim zahtjevima i smjernicama;

Ova izjava o odricanju odgovornosti primjenjiva je, ali nije ograničena na ispravnost, pouzdanost ili točnost priručnika. Uponor ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za neizravne, posebne, slučajne ili posljedične štete ili gubitak koji su rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala ili informacija u priručniku ili potraživanja koja se mogu pripisati pogreškama, propustima ili drugim neispravnostima u priručniku čak i ako je Uponor bio obaviješten o mogućnosti takvih šteta. Ova izjava o odricanju odgovornosti i odredbe u priručniku ne ograničavaju zakonska prava korisnika.

RO RU SE SK 4

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

2 Uvod

CZ DE

Ovaj priručnik za postavljanje i rad opisuje kako postaviti dijelove sustava i upravljati njima.

2.1

Sigurnosne upute

Upozorenja koja se upotrebljavaju u priručniku Sljedeći simboli upotrebljavaju se u priručniku za naznačavanje posebnih mjera opreza prilikom postavljanja i rada opreme tvrtke Uponor:

U pozorenje ! Opasnost od ozljede. Zanemarivanje upozorenja može uzrokovati ozljedu ili oštetiti dijelove.

O prez ! Zanemarivanje oznaka za oprez može uzrokovati neispravan rad. Sigurnosne mjere Pridržavajte se sljedećih mjera prilikom postavljanja i rada opreme tvrtke Uponor: •

Pročitajte i slijedite upute u priručniku za postavljanje i rad.

Postavljanje mora obaviti stručna osoba u skladu s lokalnim propisima.

Zabranjene su promjene ili prilagodbe koje nisu navedene u ovom priručniku.

Prije početka radova ožičenja moraju se isključiti svi izvori napajanja.

Ne koristite se vodom za čišćenje Uponor komponenti.

Dijelove koje proizvodi Uponor ne izlažite zapaljivim parama ili plinovima.

Uponor ne može prihvatiti odgovornost za štetu ili kvarove koji mogu proizaći zbog zanemarivanja ovih uputa. Napajanje

2.2

Ograničenja za radioprijenos

Sustav Uponor koristi se radioprijenosom. Frekvencija koja se upotrebljava rezervirana je za slične primjene i vjerojatnost interferencija zbog drugih izvora radijskih signala vrlo je mala.

DK EE

Međutim, u rijetkim slučajevima možda neće biti moguće uspostaviti savršenu radiokomunikaciju. Raspon prijenosa dovoljan je za većinu primjena, ali svaka zgrada ima drugačije prepreke koje utječu na radiokomunikaciju i najveću udaljenost prijenosa. Ako postoje poteškoće u komunikaciji, Uponor preporučuje premještanje antene na bolje mjesto i izbjegavanje postavljanja izvora radijskog signala Uponor preblizu jedan drugome (minimalno 40 cm) za rješavanje iznimnih problema.

2.3

ES FI FR

Ispravno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

HR HU

NAPOMENA! Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama sa sustavima za odvojeno prikupljanje

IT

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovu tiskanom materijalu označava da ga se na kraju radnog vijeka ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Da bi se izbjegli mogući štetni utjecaji nekontroliranog odlaganja otpada na okoliš ili ljudsko zdravlje, odvojite proizvod od drugih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte da biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

LT LV NL

Korisnici u kućanstvima trebaju se obratiti prodavaču kod kojega su kupili proizvod ili uredu lokalne samouprave da bi saznali detalje o tome gdje i kako mogu ekološki prihvatljivo reciklirati proizvod.

NO

Poslovni korisnici trebaju se obratiti dobavljaču i provjeriti uvjete korištenja kupoprodajnog ugovora. Proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

PL PT

U pozorenje ! Sustav Uponor koristi se izmjeničnom strujom frekvencije 50 Hz i napona od 230 V. U hitnim slučajevima odmah isključite napajanje.

RO RU

Tehnička ograničenja

O prez !

SE

Da biste izbjegli interferenciju, držite instalacijske/podatkovne kabele dalje od kabela za napajanje napona većeg od 50 V.

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

SK 5


UK

3

CZ

Uponor Smatrix Wave

DE Uponor Smatrix Wave je sustav upravljanja za instalacije podnog grijanja i hlađenja. Comfort, prilagođenost korisniku i kontrola temperature za svaku pojedinačnu prostoriju mogu se kombinirati pomoću različitih komponenti.

DK EE

3.1

Pregled sustava

Uponor Smatrix Wave sastoji se od regulatora, sučelja (opcijsko), termostata i aktuatora. Regulator upravlja radom aktuatora kada termostati otkriju zahtjev za grijanjem ili hlađenjem.

ES FI FR

Regulatorom se također može upravljati sobnom temperaturom pomoću radijatora koji imaju bežične termostatske glave.

HR

Sučelje olakšava optimizaciju sustava i postavke za do četiri regulatora. Sustav može funkcionirati bez sučelja, no sa smanjenom funkcionalnošću. Sustavom Uponor Smatrix Wave upravlja se s pomoću različitih vrsta termostata. Termostati su osmišljeni za maksimalnu udobnost, a komuniciraju s regulatorom putem radioveze. Moguće je kombinirati različite vrste termostata Uponor Smatrix Wave u istoj instalaciji.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 6

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

3.2

Primjer sustava

NAPOMENA! Podni senzor može se povezati s termostatima T-161, T‑163, T‑166, T-168 i T‑169. Ograničenje podne temperature s termostatima T-161 ili T-163 može se izvršiti samo u sustavu Wave korištenjem sučelja. Na primjer, maksimalno ograničenje može zaštititi osjetljivu podnu oblogu od izloženosti previsokoj temperaturi kada postoji zahtjev za jakim grijanjem. Minimalno ograničenje može održavati popločen pod toplim čak i kada ne postoji opći zahtjev za grijanjem te sobe.

Slika u nastavku prikazuje Uponor Smatrix Wave s nekoliko mogućnosti postavljanja i termostata.

A

G

H

B C

CZ DE DK EE

I

ES

D

FI

E

FR

F Pol.

HR

Opis

A

Uponor Smatrix Wave I-167 (sučelje I-167)

B

Uponor Smatrix Wave T-168 (programibilni digitalni termostat s RH T-168)

C

Uponor Smatrix Wave T-169 (digitalni termostat s RH T-169)

D

Uponor Smatrix Wave T-165 (standardni termostat T-165)

E

Uponor Smatrix Wave T‑163 (javni termostat T-163) s podnim senzorom

F

Uponor Smatrix Wave T‑161 (termostat sa senzorom za sobnu temperaturu)

G

Uponor Smatrix Wave X-165 (regulator X-165)

H

Uponor Smatrix Wave A-165 (antena A-165)

I

Vanjska priključna kutija za pumpe (uređaj treće strane, samo shematski primjer na slici)

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

7


UK

3.3

Dijelovi Uponor Smatrix Wave

R egulator Regulator upravlja aktuatorima, koji utječu na protok polazne vode, kako bi promijenio unutarnju temperaturu korištenjem informacija prenesenih s registriranih termostata i parametara sustava.

CZ DE

A

DK

B

C

D

Regulator može upravljati s do šest kanala i osam aktuatora, a obično se nalazi blizu razdjelnika hidrauličnog sustava. Slika u nastavku prikazuje regulator s modulom transformatora, antenom i aktuatorima.

EE

E

ES

F

G

H

FI 24 V

I

FR Pol.

HR

J

K

L

M

Opis

A

Uponor Smatrix A-1XX (transformator A-1XX)

Modul transformatora

B

Uponor Smatrix Wave X-165 (regulator X-165)

Regulator

O prez ! Samo su Uponor aktuatori od 24 V kompatibilni s regulatorom.

C

Uponor Smatrix Wave M-160 (podređeni modul M-160)

Podređeni modul

IT

D

Uponor Smatrix Wave A-165 (antena A-165)

Antena

E

Uponor Smatrix Wave I‑167

Sučelje

F

Uponor Smatrix Wave T‑169

Digitalni termostat sa senzorom relativne vlage i operativnim senzorom

G

Uponor Smatrix Wave T‑168

Programabilni digitalni termostat sa senzorom relativne vlage

H

Uponor Smatrix Wave T‑166

Digitalni termostat

I

Uponor Smatrix Wave T‑165

Standardni termostat s ispisom na brojčaniku

J

Javni termostat

PT

Uponor Smatrix Wave T‑163

K

Uponor Smatrix Wave T‑162 (termostatska glava T-162)

Termostatska glava

RO

L

Uponor Smatrix Wave T‑161 (termostat sa senzorom za sobnu temperaturu)

Termostat sa senzorom za sobnu temperaturu sa senzorom relativne vlažnosti i operativnim senzorom

M

Uponor Smatrix Wave M-161 (relejni modul M-161)

Relejni modul

LV NL NO PL

RU SE SK 8

24 V

Oznaka Uponor

HU

LT

24 V

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Uponor Smatrix Wave X-165

Dijelovi regulatora

Glavne značajke:

Slika u nastavku prikazuje regulator i njegove dijelove.

Integrirane značajke dinamičkog upravljanja energijom kao što je automatsko balansiranje (uključeno prema zadanim postavkama). Za ostale funkcije kao što su postavka udobnosti, zaobilazak sobe i nadzor temperature polaza potrebno je sučelje.

Elektronička kontrola aktuatora.

Povezivanje maksimalno osam aktuatora (24 V).

Dvosmjerna komunikacija s do šest sobnih termostata.

Prebacivanje funkcije grijanja/hlađenja (napredno) i/ili Comfort/ECO moda suhim kontaktom, javnim termostatom ili sučeljem sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Zasebni releji za kontrolu pumpe i bojlera.

Integrirani modul toplinske pumpe (dostupno samo u određenim državama; kontaktirajte s lokalnim uredom Uponor za više informacija).

Povezivost s uslugom Smart Home Gateway putem zaslona osjetljivog na dodir. Pogledajte zasebnu dokumentaciju.

E DE DK

FI

G

FR

C Pol.

Zapisivanje podataka, sigurnosno kopiranje i ažuriranje s pomoću microSD kartice.

B

Antena

C

Transformator

D

Priključni kabel za antenu

E

MicroSD kartica

F

DIN šina

G

Pribor za montiranje

HR

Opis Uponor Smatrix Wave X-165

Kontrola kombiniranog podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja (potrebno je sučelje).

ES

F

A

EE

D

Testiranje ventila i pumpe.

Kontrola relativne vlažnosti (potrebno je sučelje za promjenu ograničenja).

B

A

CZ

HU IT LT LV

Niža unutarnja temperatura u ECO modu. Koristite sučelje I-167 ili javni termostat T-163 (prekidač Comfort/ECO) za aktiviranje ECO načina u svim sobama odjednom. Koristite digitalni termostat T-168 za aktivaciju ECO moda u jednoj sobi.

NL NO

Mogućnosti: •

Regulator se može proširiti podređenim modulom koji dodaje još šest kanala i šest izlaza aktuatora.

Povežite do četiri regulatora u jedan sustav (potrebno je sučelje).

Modularno postavljanje (odvojivi transformator i antena).

Montiranje u ormarić ili na zid (DIN šina ili isporučeni vijci).

RO

Slobodno postavljanje i usmjeravanje prilikom postavljanja regulatora (osim antene koja se mora postaviti okomito).

RU

PL PT

SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

9


UK S učelje ( opcijsko ) Uponor Smatrix Wave I-167 sučelje je sa zaslonom osjetljivim na dodir koje se može povezati s regulatorom X-165 putem radioprijenosa.

CZ

Sučelje djeluje kao poveznica između korisnika i regulatora unutar sustava, prikazuje informacije i omogućuje pojednostavljeno programiranje svih važnih postavki sustava. Također se može odvojiti od zida za jednostavnu uporabu na udobnijem mjestu (npr. na kauču).

DE DK EE

Napredne postavke hlađenja.

Promjena jezika i/ili ažuriranje softvera s pomoću microSD kartice.

Povezivost s uslugom Smart Home Gateway (potreban je daljinski modul).

Kontrola nad priborom (izlazi itd.).

Dijelovi sučelja Slika u nastavku prikazuje sučelje i njegove dijelove.

Sustavom Uponor Smatrix Wave može se upravljati bez sučelja, no uz smanjenu funkcionalnost (na primjer: nije se moguće služiti mnogim glavnim značajkama navedenim u nastavku).

ES FI FR

A

D

Uponor Smatrix Wave I‑167 Glavne značajke:

HR

A

Uponor Smatrix Wave I‑167

Prikaz informacija i promjena postavki za do četiri regulatora unutar jednog sustava.

B

Zidni nosač s napajanjem

C

Stolni stalak

D

Pribor za montiranje

E

MicroSD kartica

LT LV

Čarobnjak za postavljanje prilikom prvog postavljanja ili nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Sustav izbornika prilagođen korisniku i dostupan na nekoliko jezika.

Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.

Programi reduciranja temperature za svaki povezani termostat.

Ograničenja maksimalne/minimalne temperature.

Zakazivanje privremenog snižavanja zadane vrijednosti temperature za vrijeme odmora.

Automatska promjena između ljetnog i zimskog vremena.

Dijagnostička funkcija koja otkriva da li je sobni termostat postavljen u ispravnu sobu (provjera sobe).

Mogućnost automatskog otvaranja do dvije sobe po regulatoru kada su druge sobe zatvorene da bi se održao minimalan protok (zaobilazak sobe).

Dijagnostika sustava (alarmi itd.).

Vizualni prikaz trendova, npr. usporedbom zadane vrijednosti i sobne temperature itd.

NL NO PL PT RO RU

Podešavanje zadanih vrijednosti temperature za prijavljene termostate unutar sustava.

E

Opis

Sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir.

IT

Pol.

HU

C

B

NAPOMENA! Sustavi Uponor Smatrix Wave bez sučelja mogu raditi samo sa smanjenom funkcionalnošću.

SE SK 10

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK T ermostati Termostati komuniciraju s regulatorom putem radioprijenosa te se mogu upotrijebiti pojedinačno ili međusobno kombinirati. U sustavu je moguća uporaba sljedećih termostata Uponor Smatrix:

Uponor Smatrix Wave T‑169 Na zaslonu termostata prikazuje se temperatura okoline, zadana temperatura ili relativna vlažnost. Postavke temperature podešavaju se s pomoću tipki +/na prednjoj strani.

CZ DE

Glavne značajke: •

Zaslon e-papira za uštedu električne energije (ažurira se svakih 10 minuta).

Uponor Smatrix Wave T-168*

Prikaz Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva.

Uponor Smatrix Wave T-166*

Operativni senzor za veću udobnost.

Uponor Smatrix Wave T-165

Kalibriranje prikazane sobne temperature.

Prikaz zahtjeva za grijanjem/hlađenjem i niske razine baterije na zaslonu.

ES

Prikaz logotipa Uponor i inačice softvera pri uključivanju.

FI

Raspon zadanih vrijednosti je između 5–35 °C (maksimalna i minimalna postavka mogu se ograničiti putem drugih postavki sustava).

FR

Regulacija sobne temperature uz korištenje dodatnog vanjskog senzora temperature.

HR

Mogućnost prikaza vrijednosti temperature senzora ako su senzori povezani i aktivirana je relevantna regulacija sobne temperature.

HU

Termostat Uponor Smatrix Wave T-169*

Uponor Smatrix Wave T-163 Uponor Smatrix Wave T-161*

* Sa smanjenom funkcionalnošću NAPOMENA! Na termostat utječe temperatura okolnih površina i temperatura zraka okoline.

DK EE

Prebacivanje između načina udobnosti i ECO moda s pomoću neobaveznog mjerača vremena.

Podešavanje vrijednosti smanjenog intenziteta za ECO mode.

Prikaz ograničenja relativne vlažnosti na zaslonu.

Promjena boje zaslona.

Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

IT LT LV NL

Dijelovi termostata: Slika u nastavku prikazuje termostat i njegove dijelove.

NO PL

B

A Pol.

C

D

E PT

Opis

A

Uponor Smatrix Wave T‑169

B

Zidni nosač

C

Ljepljiva traka

D

Baterija (CR2032 3V)

E

Pribor za montiranje

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

11


UK CZ DE

Uponor Smatrix Wave T‑168

Prikaz ograničenja relativne vlažnosti na zaslonu.

Na zaslonu termostata prikazuje se temperatura okoline, zadana temperatura ili relativna vlažnost i vrijeme. Postavke se podešavaju s pomoću tipki +/- na prednjoj strani. Ostale programabilne postavke su zakazivanje i pojedinačni ECO MOD (za pojedinačne sobe) itd.

Planiranje, unaprijed programirani i prilagodljivi rasporedi.

Niža unutarnja temperatura za pojedinačne sobe s načinom ekonomičnosti.

Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

Uponor preporučuje korištenje ovim termostatom samo u sustavima bez sučelja (opcijski). Uponor preporučuje korištenje ovim termostatom samo u sustavima sa sučeljem.

DK EE

Dijelovi termostata: Slika u nastavku prikazuje termostat i njegove dijelove.

Glavne značajke: •

Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem koje se prigušuje nakon 10 sekundi neaktivnosti.

Prikaz Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva.

Kalibriranje prikazane sobne temperature.

Prikaz zahtjeva za grijanjem/hlađenjem i niske razine baterije na zaslonu.

Prikaz inačice softvera pri uključivanju.

Čarobnjak za definiranje vremena i datuma prilikom prvog postavljanja ili nakon vraćanja na tvorničke postavke.

ES FI FR HR HU

Zakazivanje u obliku 12/24 h

Raspon zadanih vrijednosti je između 5–35 °C (maksimalna i minimalna postavka mogu se ograničiti putem drugih postavki sustava).

IT LT LV

Regulacija sobne temperature uz korištenje dodatnog vanjskog senzora temperature.

Mogućnost prikaza vrijednosti temperature senzora ako su senzori povezani i aktivirana je relevantna regulacija sobne temperature.

Programabilno prebacivanje između Comfort i ECO moda s podesivom vrijednosti smanjenog intenziteta za ECO modu sobi.

Kad je postavljen program T-168 , nije moguće nadjačavanje od strane drugih termostata (smanjeni intenzitet za ECO mod itd.).

NL NO

C

A Pol.

B

D

E

F

Opis

A

Uponor Smatrix Wave T‑168

B

Zidni nosač

C

Stalak

D

Baterije (tipa AAA od 1,5 V)

E

Pribor za montiranje

F

Priključak za povezivanje

PL PT RO RU SE SK 12

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Uponor Smatrix Wave T-166

Uponor Smatrix Wave T-165

Na zaslonu termostata prikazuje se temperatura okoline ili zadana temperatura. Postavke temperature podešavaju se s pomoću tipki +/- na prednjoj strani.

Postavke temperature termostata podešavaju se korištenjem brojčanika. Maksimalna/minimalna temperatura može se postaviti samo pomoću sučelja (opcijski). Na brojčaniku se nalazi oznaka za 21 °C.

Glavne značajke: •

Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem koje se prigušuje nakon 10 sekundi neaktivnosti.

Podešavanje zadane vrijednosti temperature na velikom brojčaniku.

DK

Svjetleća dioda se pokazuje prilikom okretanja brojčanika (promjene zadane vrijednosti temperature).

EE

Raspon zadanih vrijednosti je između 5–35 °C (maksimalna i minimalna postavka mogu se ograničiti putem drugih postavki sustava).

ES

FI

Regulacija sobne temperature uz korištenje dodatnog vanjskog senzora temperature.

Svjetleća dioda u donjem desnom kutu, u trajanju od oko 60 sekundi,pokazuje postoji li zahtjev za grijanjem ili hlađenjem.

FR

Mogućnost prikaza vrijednosti temperature senzora ako su senzori povezani i aktivirana je relevantna regulacija sobne temperature.

Omogućavanje ili onemogućavanje zakazivanja Comfort/ECO mod za sobu DIP prekidačem na stražnjoj strani.

Prebacivanje između načina udobnosti i ECO moda s pomoću neobaveznog mjerača vremena.

Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

Dijelovi termostata:

Prikaz Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva.

Kalibriranje prikazane sobne temperature.

Prikaz zahtjeva za grijanjem/hlađenjem i niske razine baterije na zaslonu.

Prikaz inačice softvera pri uključivanju.

Raspon zadanih vrijednosti je između 5–35 °C (maksimalna i minimalna postavka mogu se ograničiti putem drugih postavki sustava).

DE

Glavne značajke:

CZ

Podešavanje vrijednosti smanjenog intenziteta za ECO mode.

Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

HR HU

Slika u nastavku prikazuje termostat i njegove dijelove.

IT LT

Dijelovi termostata: Slika u nastavku prikazuje termostat i njegove dijelove.

A C

A Pol.

B

D

E

F

Pol.

B

C

D LV

Opis

A

Uponor Smatrix Wave T-165

B

Zidni nosač

C

Baterije (tipa AAA od 1,5 V)

D

Pribor za montiranje

NL NO

Opis

A

Uponor Smatrix Wave T-166

B

Zidni nosač

C

Stalak

D

Baterije (tipa AAA od 1,5 V)

E

Pribor za montiranje

F

Priključak za povezivanje

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

13


UK CZ DE

Uponor Smatrix Wave T‑163

Dijelovi termostata:

Termostat je osmišljen za uporabu na javnim lokacijama, što znači da je brojčanik skriven. Potrebno ga je ukloniti sa zida da bi se postavila temperatura. Kada se ukloni, aktivira se alarm (ako je aktiviran).

Slika u nastavku prikazuje termostat i njegove dijelove.

Termostat se može registrirati kao sistemski uređaj, što omogućuje dodatne funkcije. Kada funkcionira kao sistemski uređaj, unutarnji sobni senzor je onemogućen.

DK

Glavne značajke:

EE

ES

FI FR

HU

Ulaz suhog kontakta za prebacivanje načina rada između grijanja i hlađenja, ako je registriran kao sistemski uređaj.

Ulaz suhog kontakta za prisilni ECO mod rad, ako je prijavljen kao sistemski uređaj.

S termostatom se može povezati opcijski senzor za vanjsku temperaturu. Ograničenje podne temperature (maksimalno i minimalno) dostupno je samo u sustavu Wave sa sučeljem I-167.

Opcijski senzor za vanjsku temperaturu može se prijaviti kao standardni termostat ili kao sistemski uređaj.

DIP prekidač za odabir načina rada funkcija ili senzora.

Omogućavanje ili onemogućavanje zakazivanja Comfort/ECO mod za sobu DIP prekidačem na stražnjoj strani.

Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

LT

NL NO

Raspon zadanih vrijednosti je između 5–35 °C (maksimalna i minimalna postavka mogu se ograničiti putem drugih postavki sustava).

IT

LV

Pol.

Ako se ukloni sa zida radi otkrivanja neovlaštenog rukovanja, na regulatoru se pokazuje alarm. Ako se postavi sučelje (opcijsko), i ono će prikazivati alarm.

HR

A

Podešavanje zadane vrijednosti temperature s pomoću potenciometra na stražnjoj strani termostata.

D

C B

E

Opis

A

Uponor Smatrix Wave T‑163

B

Zidni nosač

C

Baterije (tipa AAA od 1,5 V)

D

Pribor za montiranje

E

Priključak za povezivanje

PL PT RO RU SE SK 14

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Uponor Smatrix Wave T-161

T ermostatska

Termostat je oblikovan tako da bude što manji, a da i dalje može regulirati sobnu temperaturu.

Uponor Smatrix Wave T-162

glava

CZ

Glavne značajke:

Termostatska glava omogućuje upravljanje radijatorima u sustavu.

Operativni senzor za veću udobnost.

Glavne značajke:

Podesite zadanu vrijednost temperature pomoću sučelja Wave I-167.

Proporcionalno upravljanje

Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem koje se prigušuje nakon 10 sekundi neaktivnosti.

Prikaz Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva.

Prikaz inačice softvera pri uključivanju.

Prima postavljenu temperaturu i Comfort/ECO mod s termostata i sučelja, ako je to dostupno. Postavljena vrijednost inače se postavlja na termostatskoj glavi.

Raspon zadanih vrijednosti je između 5–35 °C (maksimalna i minimalna postavka mogu se ograničiti putem drugih postavki sustava).

• •

Raspon zadanih vrijednosti je između 5–35 °C (maksimalna i minimalna postavka mogu se ograničiti putem drugih postavki sustava). S termostatom se može povezati opcijski senzor za podnu temperaturu. Ograničenje podne temperature (maksimalno i minimalno) dostupno je samo u sustavu Wave sa sučeljem I-167. Prikaz ograničenja relativne vlažnosti na zaslonu pomoću sučelja Wave I-167. Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

Dijelovi termostata: Slika u nastavku prikazuje termostat i njegove dijelove.

B

A Pol.

C

D

E

Opis

A

Uponor Smatrix Wave T-161

B

Zidni nosač

C

Ljepljiva traka

D

Baterija (CR2032 3V)

E

Pribor za montiranje

DE DK

Prikazuje trenutačnu temperaturu sobe.

Potreban je regulator Uponor Smatrix Wave.

Može se prijaviti jedna do više termostatskih glava po sobi. Do dvije termostatske glave po kanalu.

Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

EE ES FI FR HR HU IT

Dijelovi termostatske glave: Slika u nastavku prikazuje termostatsku glavu i njezine dijelove.

LT LV

B C A Pol.

D

NL

E NO

Opis

A

Uponor Smatrix Wave T-162

B

Adapteri (navoji M30 i M28)

C

Plastični držači

D

Vijci za montiranje

E

Baterije (tipa AA od 1,5 V)

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

15


UK P određeni CZ DE

R elejni

modul

Uponor Smatrix Wave M-160

Uponor Smatrix Wave M-161

Podređeni modul dodaje šest kanala i izlaza aktuatora postojećem regulatoru Uponor Smatrix Wave.

Relejni modul dodaje sustavu dva relejna izlaza.

Glavne značajke:

DK EE ES

Jednostavna utična instalacija na postojećem regulatoru; nije potrebno dodatno ožičenje.

Prijava do šest dodatnih termostata u sustavu.

Spajanje do šest dodatnih aktuatora (24 V).

Elektronička kontrola aktuatora.

Testiranje ventila. NAPOMENA! Pojedini regulator podržava samo jedan dodatan podređeni modul.

FI

Dijelovi podređenog modula:

FR

modul

Slika u nastavku prikazuje podređeni modul i njegove dijelove.

HR HU

Glavne značajke: •

Kontakti bez potencijala (230 V AC, 5 A).

Potreban je regulator Uponor Smatrix Wave.

Funkcija kontrole pumpe i izlaza grijanja/hlađenja.

Funkcija kontrole pumpe i odvlaživača zraka (potrebno je sučelje).

Funkcija kontrole bojlera i rashladnika (potrebno je sučelje).

Opcionalno dvofazna funkcija hlađenja (potrebna je aktivacija na relejnom modulu).

Može se postaviti na udaljenosti do 30 metara od regulatora.

Dijelovi relejnog modula: Slika u nastavku prikazuje relejni modul i njegove dijelove.

B

B A

IT

A

LT Pol.

LV

Opis

A

Uponor Smatrix Wave M-160

B

DIN šina

C

Pribor za montiranje

C

Pol.

Opis

A

Uponor Smatrix Wave M-161

B

Pribor za montiranje

NL NO PL PT RO RU SE SK 16

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK U ponor

aktuatori

Uponor aktuatori montiraju se na vrh ventila razdjelnika. Njima se upravlja korištenjem signala uklj./isklj. ili signala modulacije širine impulsa (eng. pulse width modulation, PWM).

3.4 Pribor Uponor nudi veliki raspon pribora za uporabu sa standardnim proizvodnim asortimanom.

B

A

Kontrola uklj./isklj. Kod postavljanja sustava s kontrolom uklj./isklj. potrebno je ručno balansiranje sustava. Čim temperatura izmjerena termostatom postane niža (način grijanja) ili viša (način hlađenja) od zadane vrijednosti temperature, stvara se zahtjev za promjenom sobne temperature i šalje se regulatoru. Regulator će otvoriti aktuatore u skladu s trenutačnim načinom rada i drugim postavkama. Nakon dostizanja zadane temperature ova se informacija šalje i aktuatori se zatvaraju. Prozor pokazatelja na aktuatoru pokazuje razinu otvorenosti s pomoću bijele trake. Ako je prozor u potpunosti ispunjen bijelom bojom, tada je aktuator u potpunosti otvoren. Ako nema bijele trake, aktuator je zatvoren.

HR

C

Dio

Opis

Mogućnosti priključivanja za termostate T‑163, T‑165, T‑166 i T‑168

Stolni stalak

Uponor Smatrix T-X A-1XX

Zidni okvir za pokrivanje veće površine zida nego s originalnom nosećom pločom. Upotrebljava se za postavljanje termostata T‑163, T‑165, T‑166 i T‑168

(zidni okvir T-X A-1XX) D

Uponor Smatrix S-113 (vanjski senzor S-113)

E

Uponor Smatrix S-114 (podni/daljinski senzor S-114)

Aktuator je zatvorio ventil – prazan pokazatelj

B

Aktuator je otvorio ventil – bijeli pokazatelj

FR

NAPOMENA! Određeni pribor može biti uključen u sustav.

B

A

FI

G

PWM kontrola upotrebljava se kada je aktivna funkcija automatskog balansiranja.

B

ES

H

A

A

EE

F

PWM kontrola

Više informacija potražite u odjeljku 3.5 Funkcije > Automatsko balansiranje.

DK

D

E

Pol.

NAPOMENA! Automatsko balansiranje može se koristiti u kombinaciji s hidroničkim balansiranjem.

DE

C

Vrijeme potrebno za otvaranje i zatvaranje aktuatora jest 1 minuta.

Kod postavljanja sustava s PWM kontrolom, svi ventili za balansiranje potpuno su otvoreni, sustav se automatski balansira.

CZ

HU

Vijci

IT LT LV

Vanjski senzor za uporabu s termostatima T‑163, T‑166, T-168 i T‑169

NL Podni/daljinski senzor za uporabu s termostatima T‑161, T‑163, T‑166, T-168 i T‑169

F

Uponor relej za grijanje/ hlađenje

Relej za povezivanje signala vanjskog napona iz izvora grijanja/hlađenja, kao što je toplinska pumpa, s ulazom regulatora.

G

DIN šina

DIN šina za uporabu s regulatorima Uponor Smatrix Wave

H

Stolni stalak za sučelje I-167

Stolni stalak za uporabu sa sučeljem I-167

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

17


UK

3.5 Funkcije

A utomatsko

CZ

Uponor Smatrix Wave upotrebljava se za kontrolu sustava podnog grijanja i/ili hlađenja u kući.

DE

Regulator također može upravljati grijanjem putem radijatora s termostatskim glavama. Termostati koji su registrirani na regulatoru upotrebljavaju se za kontrolu aktuatora montiranih na vrh ventila razvodnika.

DK

Čim temperatura izmjerena termostatom postane niža (način grijanja) ili viša (način hlađenja) od zadane vrijednosti temperature, stvara se zahtjev za promjenom sobne temperature i šalje se regulatoru. Regulator će upravljati aktuatorima u skladu s trenutačnim načinom upravljanja i postavkama. Time se upravlja protokom do krugova podnog grijanja u sobi i podešava temperatura prostorije. Nakon dostizanja zadane temperature ova se informacija šalje regulatoru i zahtjev je zadovoljen.

EE ES FI

C omfort i ECO

FR

mod

Ako je timer povezan s regulatorom, moguća je regulacija načina zadane vrijednosti temperature između triju različitih temperatura. Dostupni su načini udobnosti, ECO (ekonomičnosti), i odmora. Pogledajte primjere načina Comfort i ECO moda u nastavku.

HR

Comfort ECO

IT

noć 0 h 00

LT

jutro 6 h 00

popodne 12 h 00

18 h 00

noć 24 h 00

Dijagram prikazuje kako sustav pruža grijanje u načinu Comfort ujutro i popodne, no ulazi u način ECO tijekom noći i po danu, kada je kuća obično prazna.

LV NL

NAPOMENA! Automatsko balansiranje može se koristiti u kombinaciji s hidroničkim balansiranjem. Regulator Uponor Smatrix Wave može upravljati izlazima aktuatora putem signala uključivanja/ isključivanja ili automatskim balansiranjem (uključeno kao zadana postavka), korištenjem signala modulacije širine impulsa (PWM). Automatsko balansiranje jest funkcija prema kojoj sustav izračunava stvarnu energetsku potrebu pojedinačnih prostorija i podešava izlaznu snagu svakog kruga prema njezinoj duljini. To znači da manji krug može biti uključen 20 % vremena, a veći oko 60 % vremena. Automatsko balansiranje aktivno je tijekom različitih godišnjih doba, promjena načina života u kućanstvu i obrazaca korištenja, što znači da ručno balansiranje nije potrebno. Ono pruža još ujednačenije podne temperature i brže vremenske reakcije sustava s manjom potrošnjom energije od bilo kojeg standardnog sustava uključivanja/isključivanja.

N iska

Timer grijanja 1

HU

balansiranje

histereza temperature

Uponor se služi niskom histerezom temperature za najbolji učinak sustava. Upotrebljava se za visoku točnost kontrole na način da se o početku i završetku grijanja i hlađenja odlučuje na temelju informacija dobivenih od senzora i zadanih vrijednosti.

P omak

grijanja / hlađenja

Uponor se služi pomakom temperature za podešavanje zadanih vrijednosti kod prebacivanja između grijanja i hlađenja. To poboljšava učinak sustava i smanjuje potrebu za ručnim podešavanjem zadanih vrijednosti kod prebacivanja između grijanja i hlađenja. Zadana vrijednost postavljena je na 2 °C i upotrebljava se za povećanje zadanih vrijednosti kod prebacivanja na hlađenje. Kod vraćanja na grijanje vrijednost se upotrebljava za smanjenje zadane vrijednosti.

NO PL PT RO RU SE SK 18

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK D vofazna

dodatna funkcija hlađenja

Pomoću relejnog modula M-161 i digitalnog termostata, dodatna druga faza hlađenja može se spojiti na regulator Wave. Pomoću jednog od releja, aktivacije druge faze hlađenja odgađa se za 30 minuta (relej 1) ili 90 minuta (relej 2).

F unkcija

relativne vlažnosti

Da bi se izbjegla kondenzacija u slučaju sustava hlađenja, preporučuje se mjerenje relativne vlažnosti u sobama. Relativna vlažnost mjeri se s pomoću jednog ili više termostata (sa senzorom relativne vlažnosti). Uponor Smatrix Wave bez sučelja I-167 Hlađenje se isključuje za čitav sustav ako relativna vlažnost dosegne „razinu u najgorem slučaju” od 80 % na jednom termostatu (ako postoji više od jednog). Hlađenje će ponovno započeti kada relativna vlažnost padne ispod 76 %. Uponor Smatrix Wave sa sučeljem I-167 Hlađenje se isključuje na osnovi pojedinih soba kada se dosegne ograničenje relativne vlažnosti (postavljeno na sučelju, zadano je 75 %). Ako je postavljen odvlaživač zraka, jedan po regulatoru koji se služi relejnim modulom, on će se aktivirati kada se dosegne početno ograničenje odvlaživača zraka. Hlađenje će ponovno početi, a odvlaživač zraka će se deaktivirati kada relativna vlažnost padne ispod histereze postavljene na sučelju („Mrtva zona”, zadano je 5 %).

U pravljanje I-167)

pumpom ( potrebno je sučelje

CZ

Svaki regulator u sustavu ima relej pumpe s kojim se može povezati jedna pumpa. Ako je pumpa povezana, automatski je postavljena na zajednički način. Ako je potrebno, upotrijebite sučelje da biste promijenili postavku. Dostupne su postavke Zajednički način, Pojedinačni način i Prekidač za grijanje/hlađenje.

DE DK

Zajednički način: Status releja postavljen je na razini cijelog sustava. Povezana je jedna pumpa u sustavu (samo na glavni regulator). Ako postoji zahtjev od regulatora u jednoj sobi, pokreće se glavna pumpa.

EE ES

Pojedinačni način: Status releja postavljen je na razini regulatora. Povezana je jedna pumpa po regulatoru. Ako postoji zahtjev u jednoj sobi, pokreće se samo pumpa povezana s tim regulatorom.

FI FR

Prekidač za grijanje/hlađenje:

HR

Upotrijebite relej kao izlaz grijanja/hlađenja. Cirkulacijska pumpa ne može se povezati s regulatorom korištenjem priključka PUMPA.

HU

Ako je u sustavu dostupno više od jednog regulatora, a postavka cirkulacijske pumpe na sučelju postavljena je na Zajednički način. Priključak PUMPA na drugim regulatorima može se upotrijebiti za signal izlaza grijanja/hlađenja.

IT LT

Relejni modul (neobavezan): Kada upotrebljavate relejni modul M‑161 za kontrolu pumpe, način kontrole pumpe postavlja se putem sučelja.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

19


UK U pravljanje

aktuatorima

Upravljanje aktuatorima sprječava istovremeno otvaranje previše aktuatora kako bi se smanjila potreba za vršnom snagom. Vršna struja može se smanjiti odgađanjem otvaranja nekih aktuatora jer aktuatori upotrebljavaju najviše struje prilikom otvaranja.

CZ DE

Istovremeno se može otvoriti do osam aktuatora u najviše šest soba. Dodatni aktuatori stavljeni su na čekanje i otvaraju se po redu.

DK

R ezervna

EE

funkcija grijanja

Ako se izgubi veza s termostatom, odgovarajući krug ne može se regulirati korištenjem sobne temperature. Regulator tada aktivira rezervnu funkciju za predmetni krug i aktuatori rade u zadanom vremenskom razmaku.

ES

Funkcija je aktivna do ponovnog povezivanja termostata.

FI

S istemski

sat

Da bi se olakšalo točno bilježenje podataka, zakazivanje i različite postavke mjerača vremena, regulator prima ispravno vrijeme i datum od jednog ulaznog uređaja (sučelje, programibilni termostat itd.). Sat se može postaviti na automatsko prebacivanje između ljetnog i zimskog vremena (samo Wave sa sučeljem).

FR HR HU

M icro SD

I ntegracija

toplinske pumpe ( opcijski ,

potrebno je sučelje

I-167)

Regulator se može povezati s odabranim toplinskim pumpama i prilagoditi temperaturu napajanja sustavu. Ova je funkcija dostupna samo u određenim državama; kontaktirajte s lokalnim uredom Uponor za više informacija. Više informacija potražite u dokumentaciji o toplinskoj pumpi.

P rovjera I-167)

prostorije ( potrebno je sučelje

Provjera sobe dijagnostička je funkcija koja otkriva je li sobni termostat postavljen u ispravnu sobu. Više informacija potražite u odjeljku 14.7 Postavke > Provjera sobe.

S obna

premosnica ( potrebno je sučelje

I-167)

Mogu se odabrati maksimalno dvije sobe po regulatoru koje funkcioniraju kao zaobilazak u sustavu. Više informacija potražite u odjeljku 14.7 Postavke > Zaobilazak sobe.

kartica

Uponor Smatrix Wave služi se microSD karticom za kloniranje (postavke sučelja), automatsko sigurnosno kopiranje (postavke i registracijski podaci termostata), ručno vraćanje sigurnosnog kopiranja, zapisivanje podataka (podaci o sobama, podaci o regulatoru, sistemski podaci i događaji) i nadogradnja softvera.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 20

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

4

Postavljanje sustava Uponor Smatrix Wave

CZ DE

4.1

Postupak postavljanja

4.2

Prije početka postavljanja:

U ponor S matrix W ave Uponor preporučuje slijeđenje postupka opisanog u nastavku radi osiguranja najboljih rezultata postavljanja. Faza

Postupak

Priprema za postavljanje

21

2

Postavljanje regulatora Uponor Smatrix Wave

25

3

Povezivanje podređenog modula (opcijski)

27

4

Postavljanje termostata i senzora Uponor Smatrix Wave

45

5

Postavljanje sučelja Uponor Smatrix Wave (opcijski)

62

6

Postavljanje termostatske glave Uponor Smatrix Wave

56

7

Registracija Uponor Smatrix Wave Relay Module M-161

44

8

Završetak postavljanja

67

sučelje

DK

Provjerite je li sadržaj pakiranja sukladan s popisom pakiranja. Pogledajte i odjeljak 3.3 Dijelovi Uponor Smatrix Wave radi identifikacije dijelova.

EE

Provjerite je li potrebno postaviti senzor za vanjsku temperaturu s kompatibilnim termostatom.

ES

Proučite shemu ožičenja na kraju ovog priručnika ili unutar poklopca regulatora.

Stranica

1

U ponor S matrix W ave

Priprema za postavljanje

FI FR HR HU

I-167

IT

Slijedite postupak opisan u nastavku da biste postavili Uponor Smatrix Wave sučelje I-167. Faza

Postupak

LT

Stranica

1

Postavljanje sučelja

62

2

Vodič za prvo pokretanje

63

LV NL Da biste odredili najbolji položaj dijelova Uponor Smatrix Wave, pratite ove smjernice: •

Provjerite može li se regulator postaviti blizu razdjelnika. Imajte na umu da svaki razdjelnik mora imati vlastiti regulator.

Provjerite može li se svaki regulator montirati u blizini zidne utičnice za izmjeničnu struju od 230 V ili, ako to zahtijevaju lokalni propisi, u blizini razvodne kutije povezane s mrežnim napajanjem.

NO PL PT

Provjerite jesu li postavljene komponente Uponor Smatrix Wave zaštićene od vode koja teče ili kapa.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

21


UK

4.3

Primjer postavljanja

CZ

I-167

DE DK

S

M-161

EE T-169

ES

T-163

T-166 T-168

T-165

T-161

FI #01

#03

T

FR X-165

HR

#06

T Opcija Option A+B+C A+B+C

#12

#08

T

T

T

Opcija Option A+B+C+D A+B+C+D

S

Mogućnost Option BB

T-163

Opcija Option A+B+C A+B+C

M-160*

#03 S

HU T

01 01a

02 01b

02a

02b

03

04

05

03

04

05

S

06

07

08

09

10

11

12

Option Opcija C+D C+D

T-162

IT

T

LT

T-162 LV

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

T

NL

T-162

NO

Opcija OptionA A

Opcija OptionB B

Opcija CC Option

Opcija OptionDD

T

PL PT *)

RO

Ovaj primjer sadrži opcionalne dodatke koji dodaju šest izlaza aktuatora (podređeni modul M-160) regulatoru Uponor Smatrix Wave

Također pogledajte shemu ožičenja na kraju priručnika.

RU

O prez ! Samo su Uponor aktuatori od 24 V kompatibilni s regulatorom.

SE SK 22

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK S ustav U ponor S matrix W ave Primjer povezivanja regulatora Uponor Smatrix Wave (šest kanala) s neobaveznim podređenim modulom Uponor Smatrix Wave Slave Module (dodatnih šest kanala) korištenjem sistemskih uređaja (S) i termostata (T), kao što je prikazano na slici.

Opcija A •

Senzor za vanjsku temperaturu.

Opcija B •

Opcija C

Termostati i aktuatori

Opcija D

Termostat br. 01 kontrolira aktuatore na kanalima 01a, 01b, 02a i 02b uz određenu mogućnost.

Termostat br. 03 kontrolira aktuatore na kanalima 03–05 uz određenu mogućnost.

Termostat br. 06 kontrolira aktuatore na kanalima 06 i 07.

Termostat br. 08 kontrolira aktuatore na kanalima 08 – 10 uz određenu mogućnost.

DE

Senzor za podnu temperaturu.

Instalacija će raditi na standardni način s termostatima koji reguliraju svaku sobu u skladu sa svojim zadanim temperaturama.

CZ

DK

Senzor vanjske temperature.

EE

Senzor za vanjsku temperaturu za prekidač za grijanje/hlađenje. Ova se mogućnost ne može kombinirati s prekidačem za grijanje/hlađenje u istom sustavu.

Prekidač za grijanje/hlađenje. Ova se mogućnost ne može kombinirati sa senzorom za vanjsku temperaturu za prekidač za grijanje/hlađenje u istom sustavu.

Prekidač za Comfort/ECO mod.

ES FI FR

Termostat br. 11 upravlja s tri termostatske glave i radijatora na kanalima 11 i 12.

HR

Sistemski uređaji •

Sučelje I-167 (opcijsko) kontrolira čitav sustav i mogu se postaviti pojedinačne postavke za svaki termostat. Moguće je programirati rasporede za jedan ili nekoliko termostata te ih uputiti kada da se prebace između načina udobnosti i ECO moda.

HU IT

Relejni modul M-161 s dva dodatna relejna izlaza. Više informacija potražite u odjeljku 3.3 Dijelovi Uponor Smatrix Wave > Relejni modul.

LT

Javni termostat T-163 s raznim funkcijama (mogućnosti B i C).

LV

NAPOMENA! Ako se javni termostat T-163 registrira s raznim funkcijama kao sistemski uređaj, termostat djeluje samo kao daljinski uređaj. Ne kontrolira sobnu temperaturu u prostoriji u kojoj je postavljen.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

23


UK CZ

Rasporedi

Prekidač za grijanje/hlađenje

Programabilni rasporedi mogu se, tijekom grijanja i/ili hlađenja, prebacivati između načina udobnosti i ECO moda. Pogledajte primjer u nastavku.

Prekidač za grijanje/hlađenje kontrolira se ručno putem sučelja (koji upravlja cijelim sustavom), javnog termostata ili vanjskog signala. Upotrebljava se za prebacivanje rada regulatora između načina grijanja i hlađenja.

DE

Raspored 1 Comfort ECO

DK

noć 0 h 00

jutro 6 h 00

popodne 12 h 00

noć

18 h 00

24 h 00

EE

Ostale sobe mogu se, ovisno o postavkama sustava, istovremeno prebacivati između načina udobnosti i ECO moda u skladu s vlastitim programiranim rasporedima.

ES

Za to je potrebno jedno od sljedećeg:

FR

HR

Uponor Smatrix Wave T-168 Termostat kontrolira vlastitu sobu, s prethodno navedenim ograničenjima, u pogledu sučelja i mjerača vremena. Raspored 2

HU

Distribuirani razdjelnici ili jednosmjerni ventil Ako se razdjelnik ili ventil za jedan krug postave predaleko od regulatora, može se koristiti relejni modul.

• Uponor Smatrix Wave I-167 Sučelje (opcijski) omogućuje programirane rasporede za sobe u sustavu za cijeli sustav ili pojedinačno. Svi se drugi uređaji s vlastitim programiranim rasporedima nadjačavaju, a njihovi se izbornici skrivaju.

FI

Vanjski signal može se povezati na do četiri regulatora Wave, koji rade u paralelnom načinu rada. Tom se metodom smanjuje broj prekidača za grijanje/hlađenje potreban u sustavu.

Comfort

1. Povežite aktuator spojen na razdjelnik s relejnim modulom (230 V od regulatora ili 24 V za vanjsko napajanje). 2. Prijavite digitalni termostat na prazni kanal regulatora Wave. 3. Pomoću izbornika 09 termostatskih postavki na istom termostatu prijavite ga na relejni modul. Razdjelnik je sad distribuiran te koristi isti termostat, automatsko balansiranje i upravljanje aktuatorom, kao i regulator Wave za odabrani kanal.

ECO noć

IT

0 h 00

jutro 6 h 00

popodne 12 h 00

18 h 00

noć 24 h 00

Čak i ako programirani rasporedi postoje u sustavu, neke sobe svejedno mogu raditi bez ikakvog zakazivanja. Te sobe rade u stalnom Comfort modu i na njih ne utječe programiranje drugih soba.

LT LV

Sobni senzor T-161: •

NL

Postavite vrijednost u sučelju I-167.

Javni termostat T-163: •

NO

Postavite prekidač na njegovoj stražnjoj strani samo na Comfort mod.

Standardni termostat T-165: • Postavite prekidač na njegovoj stražnjoj strani samo na Comfort mod.

PL

Termostati digitalni T-166 i T-169:

PT

• Postavite vrijednost Smanjeni intenzitet za ECO mod u izborniku 03 na 0. Digitalni termostat T-168:

RO

RU

Postavite vrijednost Smanjeni intenzitet za ECO mod u izborniku 03 na 0 i izborniku 00 na Isklj.

SE SK 24

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

5 Postavljanje regulatora Uponor Smatrix Wave

CZ DE

5.1

Postavljanje regulatora

Pogledajte smjernice za pripremu postavljanja (pogledajte odjeljak 4.2 Priprema za postavljanje) i služite se sljedećim smjernicama prilikom postavljanja regulatora: •

Pričvršćivanje/odvajanje dijelova Dijelovi mogu sjesti na mjesto ili se odvojiti bez potrebe za uklanjanjem poklopaca (A, preporučuje se korištenje ravne površine ili DIN šine), ili se mogu postaviti na mjesto klizanjem kada su poklopci uklonjeni (B).

DK EE

Postavite regulator neposredno iznad razdjelnika. Provjerite položaj zidne utičnice za izmjeničnu struju od 230 V ili, ako to zahtijevaju lokalni propisi, razvodne kutije povezane s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li se poklopac regulatora lako ukloniti.

Provjerite može li se lako pristupiti priključcima i prekidačima.

M odularno

ES FI

A

FR

postavljanje

Regulator ima mogućnost modularnog postavljanja. To znači da se svi glavni dijelovi mogu odvojiti i postaviti zasebno (može biti potrebno dodatno ožičenje ovisno o postavljanju).

HR HU

B

IT U pozorenje ! Modul transformatora težak je i može se odvojiti ako se regulator drži naopako bez poklopca.

LT LV

O prez ! Podređeni modul mora se pričvrstiti tako da sjedne na mjesto s pomoću priključnih pinova izbočenih iz modula.

NL

NAPOMENA! Žice između transformatora i kartice regulatora treba odspojiti prije odvajanja transformatora.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

25


UK

Postavljanje antene regulatora

Antena se može pričvrstiti na desnu stranu regulatora ili na zid. Ako se regulator postavi unutar metalnog ormarića, čitava antena mora se postaviti okomito izvan ormarića, kao što je prikazano na slici u nastavku.

CZ DE

P ričvršćivanje

antene na zid

Na slici u nastavku prikazana je antena pričvršćena na zid vijcima (A) ili dvostranom ljepljivom trakom (B).

DK

A

70 mm

5.2

EE ES NAPOMENA! Za najbolju pokrivenost antena se mora postaviti okomito.

FI

P ričvršćivanje FR

antene na regulator

Na slici u nastavku prikazana je antena pričvršćena na desnu stranu regulatora.

HR

B HU IT 40 x 20 20 x 20

LT

P ričvršćivanje

kabela za antenu

Povežite antenu s regulatorom uz pomoć isporučenog kabela za antenu.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 26

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

5.3

Pričvršćivanje regulatora na zid

Regulator se isporučuje u kompletima koji uključuju vijke, zidne utikače i DIN šinu.

DIN

V ijci

i zidni utikači

Slika u nastavku prikazuje položaje montažnih otvora regulatora i način pričvršćivanja regulatora na zid korištenjem vijaka i zidnih utikača.

CZ

šina ( preporučeno )

DE

Pričvrstite DIN šinu na zid služeći se vijcima i zidnim utikačima. Zatim pričvrstite regulator na DIN šinu.

110

mm

DK

Slika u nastavku prikazuje kako pričvrstiti (A) i odvojiti (B) regulator korištenjem DIN šine.

80 mm

EE ES FI

A

B

5.4

Povezivanje podređenog modula (opcijski)

P ričvrstite

FR HR

podređeni modul

Slika u nastavku prikazuje kako spojiti podređeni modul na regulator.

A

HU

B

IT

2

1

LT

1 O prez !

LV

Pobrinite se da regulator ne može skliznuti s DIN šine ako ga montirate u položaju koji nije vodoravan.

NL NAPOMENA! Pojedini regulator podržava samo jedan dodatan podređeni modul.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

27


UK U klanjanje

podređenog modula

Slika u nastavku prikazuje kako ukloniti podređeni modul s regulatora.

CZ

1.2

DE

mm

5.5

Povezivanje dijelova s regulatorom

Pogledajte shemu ožičenja na kraju ovog priručnika. Slika u nastavku prikazuje unutrašnjost regulatora.

A

m

8m

B C

E

H K

DK

1

EE

D

ES

F

G

I

FI FR

2

HR

F J Pol.

HU IT

1. Stavite široki odvijač s ravnom glavom u otvor između podređenog modula i drugog uređaja i okrećite ga dok se ne otpusti uskočni spoj. Ponovite na drugoj strani.

LT

2. Uklonite podređeni modul. Pazite da ne savijete priključke.

LV NL NO

Opis

A

Transformator, modul s izmjeničnom strujom od 230 V i AC 50 Hz

B

Osigurač (T5 F3.15AL 250 V)

C

Neobavezni ulazi i izlazi za upravljanje pumpom i bojlerom te povezivanje toplinske pumpe

D

Tipke za registraciju kanala

E

Svjetleće diode kanala 01–06

F

Brzi priključci za aktuatore

G

MicroSD kartica

H

Svjetleća dioda napajanja

I

Uponor Smatrix Wave M-160 (opcijski podređeni modul)

J

Svjetleće diode kanala 07–12

K

Uponor Smatrix Wave A-165 (antena), priključak RJ-45

PL PT RO RU SE SK 28

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK P ovezivanje

P ovezivanje

aktuatora s regulatorom

ulaza grijanja / hlađenja s

Svaki termostat može kontrolirati jedan ili više kanala. Za lakše postavljanje i održavanje, Uponor preporučuje da se aktuatori koje kontrolira isti termostat ožiče u redoslijedu prema kanalima.

regulatorom ( opcijski )

Povežite aktuatore s regulatorom kako je opisano u nastavku. Poslužite se slikom u nastavku kao prikazom uputa.

Ulaz grijanja/hlađenja povezan je sa suhim kontaktom koji funkcionira ili kao pomoćni kontrolni sustav ili kao dvopoložajni relej.

1. Uvedite kabele od aktuatora kroz kabelske uvode na dnu okvira regulatora. Pogledajte sliku u nastavku.

Kada je relej otvoren, sustav je u načinu grijanja.

Kada je relej zatvoren, sustav je u načinu hlađenja.

CZ

Ako sustav sadrži uređaj koji stvara hlađenje, regulator se može prebaciti između grijanja i hlađenja korištenjem ulaza grijanja/hlađenja.

DE DK EE

Prekidač za grijanje/hlađenje može se povezati i kontrolirati na nekoliko različitih načina, ovisno o sustavu. Upotrijebite jedno od sljedećeg:

3

ES

Uponor Smatrix Wave bez sučelja I-167: •

1 2. Pritisnite tankim odvijačem, bez okretanja, bijela tipka na brzom priključku.

4. Uklonite odvijač.

P ovezivanje

termostata s regulatorom

Termostati su povezani s regulatorom putem bežične radioveze. Također pogledajte odjeljak 6 Postavljanje termostata i senzora Uponor Smatrix Wave za postavljanje termostata.

FR HR

Uponor Smatrix Wave sa sučeljem I-167:

3. Umetnite žicu u brzi priključak.

NAPOMENA! Identificirajte sobu koju opskrbljuje pojedina petlja na razvodniku i odredite s kojim kanalom mora biti povezana.

FI

Upotrijebite ulaz: Povežite ulaz ili s regulatorom ili s javnim termostatom registriranim kao sistemski uređaj. Promijenite način korištenjem prekidača na zidu ili toplinske pumpe.

Upotrijebite ulaz: Povežite ulaz ili s regulatorom ili s javnim termostatom. Promijenite način korištenjem prekidača na zidu ili toplinske pumpe.

Upotrijebite izlaz i sučelje da biste promijenili način: Povežite relej za grijanje/hlađenje na izlaz na regulatoru ili relejnom modulu. Upotrijebite sučelje da biste postavili način grijanja ili hlađenja.

Upotrijebite senzor za temperaturu napajanja Povežite senzor za temperaturu napajanja s javnim termostatom. Upotrijebite sučelje za prebacivanje između grijanja i hlađenja korištenjem temperature napajanja.

HU IT LT LV NL

O prez ! Da biste izbjegli oštećenje opreme, nemojte primjenjivati napon na ulaz grijanja/hlađenja regulatora.

NO

Dodatne informacije potražite u dokumentaciji o releju za grijanje/hlađenje.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

29


UK Povezivanje ulaza grijanja/hlađenja s regulatorom: Na slici u nastavku prikazani su dijelovi sustava grijanja/ hlađenja povezani s regulatorom.

CZ

1. Proučite shemu ožičenja na kraju priručnika ili unutar poklopca regulatora da biste locirali položaje priključaka. 2. Provjerite je li isključeno napajanje iz regulatora i iz releja za grijanje/hlađenje.

DE

3. Uklonite vijak i otvorite poklopac odjeljka za neobavezna povezivanja.

DK

4. Provedite kabel do/od izlaza grijanja/hlađenja putem kabelskog uvoda. GPI

EE

5. Povežite kabel do/od ulaza grijanja/hlađenja s priključkom s oznakom GPI ili IN (ako je povezana toplinska crpka) na kontroleru.

ES

Samo Wave sa sučeljem: 6. Idite na izbornik Grijanje/hlađenje na sučelju i odaberite Dostupno hlađenje.

FI IN

OUT

FR

7. Uđite u podizbornik Način rada u izborniku postavki za Grijanje/hlađenje i odaberite Podređeni modul grijanja/hlađenja. Prekidač za grijanje/hlađenje sada je postavljen i aktiviran.

HR HU

GPI

IT IN OUT

LT U pozorenje !

LV

Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

NL

O prez !

NO

Ako je u sustavu dostupno više regulatora, upotrijebite ulaz na glavnom regulatoru.

PL PT RO RU SE SK 30

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Povezivanje izlaza grijanja/hlađenja s termostatom javnim: Na slici u nastavku prikazani su dijelovi sustava grijanja/ hlađenja povezani s termostatom javnim T-163. ON

Za povezivanje senzora polazne temperature za prekidač za grijanje/hlađenje s javnim termostatom (potrebno je sučelje I-167):

CZ

Na slici u nastavku prikazani su dijelovi sustava grijanja/ hlađenja povezani s termostatom javnim T-163.

DE

DIP

1 2 3 4

ON

20

DIP

1 2 3 4

5

35 20

5

DK

35

EE O prez ! Ako je u sustavu dostupno više regulatora, registrirajte termostat kao sistemski uređaj glavnog regulatora. NAPOMENA! Vanjski signal može se povezati na do četiri regulatora Wave, koji rade u paralelnom načinu rada. Tom se metodom smanjuje broj prekidača za grijanje/hlađenje potreban u sustavu. 1. Provjerite je li isključeno napajanje iz termostata i iz releja za grijanje/hlađenje. 2. Povežite kabel do/od ulaza grijanja/hlađenja s ulaznim priključkom na termostatu. 3. Postavite DIP prekidač na 1 = Isklj., 2 = Isklj., 3 = Uklj., 4 = Uklj.. Više informacija potražite u odjeljku 6.4 Povezivanje vanjskog senzora s termostatom > Uponor Smatrix Wave termostat javni T-163. 4. Registrirajte termostat na regulatoru kao Prebacivanje grijanje/hlađenje na kontakt, kanal sistemskog uređaja 4. Više informacija potražite u odjeljku 6.11 Registracija sistemskih uređaja. Samo Wave sa sučeljem: 5. Idite na izbornik Grijanje/hlađenje na sučelju i odaberite Dostupno hlađenje. 6. Uđite u podizbornik Način rada u izborniku postavki za Grijanje/hlađenje i odaberite Podređeni modul grijanja/hlađenja. Prekidač za grijanje/hlađenje sada je postavljen i aktiviran.

O prez !

ES

Ako je u sustavu dostupno više regulatora, registrirajte termostat kao sistemski uređaj glavnog regulatora.

FI

1. Provjerite je li napajanje odspojeno od termostata. 2. Povežite senzor pričvršćen na dovodnu cijev s ulaznim priključkom na termostatu.

FR

3. Postavite DIP prekidač na 1 = Isklj., 2 = Isklj., 3 = Uklj., 4 = Isklj.. Više informacija potražite u odjeljku 6.4 Povezivanje vanjskog senzora s termostatom > Uponor Smatrix Wave termostat javni T-163.

HR HU

4. Registrirajte termostat na regulatoru kao Prebacivanje grijanje/hlađenje iz ulaznih podataka senzora, kanal sistemskog uređaja 4. Više informacija potražite u odjeljku 6.11 Registracija sistemskih uređaja.

IT

5. Idite na izbornik Grijanje/hlađenje na sučelju i odaberite Dostupno hlađenje.

LT

6. Uđite u podizbornik Način rada u izborniku postavki za Grijanje/hlađenje i odaberite Glavni uređaj grijanja/hlađenja.

LV

7. Uđite u izbornik postavki za Glavni uređaj grijanja/ hlađenja u Grijanje/hlađenje > Način rada i odaberite Senzor grijanja/hlađenja.

NL

8. Postavite temperaturu i histerezu za prebacivanje između grijanja i hlađenja.

NO

Prekidač za grijanje/hlađenje sada je postavljen i aktiviran.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

31


UK CZ

Povezivanje izlaza grijanja/hlađenja s relejnim modulom:

3. Provjerite je li isključeno napajanje iz relejnog modula i iz releja za grijanje/hlađenje.

Na slici u nastavku prikazani su dijelovi sustava grijanja/ hlađenja povezani s relejnim modulom.

4. Povežite kabel do/od dijela koji proizvodi grijanje/ hlađenje s priključkom 2A i 2B na relejnom modulu.

DE

5. Registrirajte relejni modul na regulatoru kao Relejni modul, kanal sistemskog uređaja 2. Pogledajte odjeljak 5.8 Registracija relejnog modula M-161 za postavljanje relejnog modula.

DK

Samo Wave sa sučeljem: 6. Idite na izbornik Integracija na sučelju i odaberite Relejni modul.

EE U pozorenje !

ES

Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

FI

O prez !

FR

Ako je u sustavu dostupno više od jednog regulatora, moguće je upotrijebiti jedan relejni modul po regulatoru. Funkcija se postavlja na sučelju (opcijski).

HR

NAPOMENA! Za ovu vezu potrebni su ulazni podaci senzora suhog kontakta u dijelu koji proizvodi grijanje/hlađenje.

HU IT

1. Način rada relejnog modula mora biti Normal.

LT LV

7. Odaberite regulator na kojem je registriran relejni modul i odaberite Pumpa + glavni uređaj grijanja/ hlađenja. 8. Idite na izbornik Grijanje/hlađenje na sučelju i odaberite Dostupno hlađenje. 9. Uđite u podizbornik Način rada u izborniku postavki za Grijanje/hlađenje i odaberite Glavni uređaj grijanja/hlađenja. 10. Uđite u izbornik postavki za Glavni uređaj grijanja/ hlađenja u Grijanje/hlađenje > Način rada i odaberite Prisilno hlađenje ili Prisilno grijanje da biste odabrali ili hlađenje ili grijanje. 11. Provjerite zatvara li se relej u načinu hlađenja, odnosno otvara li se u načinu grijanja. Izlaz grijanja/hlađenja sada je postavljen i aktiviran.

1.1 Uključite relejni modul i prebrojite broj treptaja LED 2 (plavo). 1 = Normal (zadano) 2 = Dvofazna dodatna funkcija hlađenja

2. Promijenite način rada relejnog modula ako je potrebno.

NL NO

2.1 Isključite relejni modul i pričekajte oko 10 sekundi.

2.2 Pritisnite i držite tipku na relejnom modulu dok ga ponovo pokrećete. LED 2 trepće jednom (način rada Normal).

PL PT RO RU SE SK 32

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Da biste spojili dvofaznu dodatnu funkciju hlađenja pomoću relejnog modula:

6

CZ

...

Na slici u nastavku prikazani su dijelovi sustava dvofaznog dodatnog hlađenja povezani s relejnim modulom.

Automatsko balansiranje ...

DE

7

1

7.1

DK

1x

2

2x

3

2.2

2

EE ES T-168 T-166

7.3

7.4

FI

5s 2.1

FR

7.2 T-169

7.3

09 NO

7.4

HR

09 NO

09 CNF

HU

5s

3

7.2

IT

7.5

LT LV 09

4 Odgoda: Delay: 30 min min 30

YES

NL

Odgoda: Delay: 90 min min 90

NO

8

T-168 T-166

PL

5

PT

5s T-169

09 YES

21.0

RO RU

5s

SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

33


UK U pozorenje ! Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

CZ DE

NAPOMENA! Za ovu vezu potrebni su ulazni podaci senzora suhog kontakta u dijelu koji proizvodi grijanje/hlađenje.

DK

1. Način rada modula releja mora biti Dvofazno dodatno hlađenje.

EE

ES FI

1.1 Uključite relejni modul i prebrojite broj treptaja LED 2 (plavo). 1 = Normal (zadano) 2 = Dvofazna dodatna funkcija hlađenja

2. Promijenite način rada relejnog modula ako je potrebno.

FR HR

2.1 Isključite relejni modul i pričekajte oko 10 sekundi.

2.2 Pritisnite i držite tipku na relejnom modulu dok ga ponovo pokrećete. LED 2 trepće dvaput.

3. Provjerite je li isključeno napajanje iz relejnog modula i dijelova hlađenja.

HU

4. Povežite kabel do/od dijela koji proizvodi sekundarno hlađenje na jednom od releja na relejnom modulu.

IT LT

Relej 1 (odgoda od 30 min): 1A i N.

Relej 2 (odgoda od 90 min): 2A i N.

7. Registrirajte relejni modul na termostat (već registriran na regulatoru Wave u sustavu) pomoću izbornika postavki 09 na termostatu.

7.1 Pritisnite i držite tipku za registraciju na relejnom modulu dok svjetleće diode na modulu ne počnu polagano treperiti.

TERMOSTATI T-166, T-168 I T-169

7.2 Pritisnite i držite tipku OK na termostatu oko 5 sekundi da biste ušli u izbornik postavki. Ikona postavki i brojevi izbornika prikazani su u gornjem desnom kutu zaslona.

7.3 Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste promijenili brojeve na 09 i pritisnite OK. Prikazuje se tekst Int no.

7.4 Koristite se tipkama - ili + (T-169 = biste promijenili Int no u Int CNF.

7.5 Pokazatelj veze prikazan je na zaslonu termostata (počne treperiti na termostatima T-166 i T-168) kako bi ukazao na početak postupka registracije. Prikazan je tekst Int YES na zaslonu termostata, a LED na relejnom modulu ponovo počinje treperiti i isključuje se nekoliko sekundi kasnije.

ili ) da

8. Pritisnite i držite tipku OK na termostatu oko 5 sekundi da biste izašli iz izbornika postavki ili pričekajte oko 70 sekundi za automatski izlazak iz softvera. Dvofazna dodatna funkcija hlađenja sada je postavljena i aktivirana.

5. Povežite kabele za napajanje relejnog modula i dijelova za hlađenje sa zidnom utičnicom za izmjeničnu struju od 230 V ili, ako to zahtijevaju lokalni propisi, s razvodnom kutijom.

LV NL

6. Onemogućite automatsko balansiranje u sustavu.

NO

Više informacija potražite u odjeljku 14.7 Postavke sustava > Automatsko balansiranje.

PL PT RO RU SE SK 34

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Povezivanje izlaza grijanja/hlađenja s regulatorom (potrebno je sučelje I-167):

1. Provjerite je li isključeno napajanje iz regulatora i iz releja za grijanje/hlađenje.

Na slici u nastavku prikazani su dijelovi sustava grijanja/ hlađenja povezani s regulatorom.

2. Povežite kabel do/od dijela koji proizvodi grijanje/ hlađenje s priključkom s oznakom PUMPA na regulatoru.

CZ DE

4. Idite na izbornik Integracija na sučelju i odaberite Relejni regulator. PUMP

DK

5. Odaberite regulator s kojim je povezan kabel i postavite izlaz na Prekidač za grijanje/hlađenje. 6. Idite na izbornik Grijanje/hlađenje na sučelju i odaberite Dostupno hlađenje.

EE

7. Uđite u podizbornik Način rada u izborniku postavki za Grijanje/hlađenje i odaberite Glavni uređaj grijanja/hlađenja.

ES

8. Uđite u izbornik postavki za Glavni uređaj grijanja/ hlađenja u Grijanje/hlađenje > Način rada i odaberite Prisilno hlađenje ili Prisilno grijanje da biste odabrali ili hlađenje ili grijanje. PUMP

FI FR

9. Provjerite zatvara li se relej u načinu hlađenja, odnosno otvara li se u načinu grijanja.

HR

Izlaz grijanja/hlađenja sada je postavljen i aktiviran.

HU IT

U pozorenje ! Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

LT LV

O prez ! Ako je u sustavu dostupno više od jednog regulatora (potrebno je sučelje I-167), a postavka cirkulacijske pumpe na sučelju postavljena je na Zajednički način. Priključak PUMPA na drugim regulatorima može se upotrijebiti za signal izlaza grijanja/hlađenja.

NL NO

NAPOMENA! Za ovu vezu potrebni su ulazni podaci senzora suhog kontakta u dijelu koji proizvodi grijanje/hlađenje.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

35


UK P ovezivanje

upravljanja pumpom ( opcijski )

Povezivanje cirkulacijske pumpe s regulatorom:

Regulator može upravljati cirkulacijskom pumpom, koja se zaustavlja kada ne postoji zahtjev za grijanjem ili hlađenjem.

CZ DE

NAPOMENA! Prije povezivanja pumpe pogledajte dokumentaciju koju vam je pružio dobavljač cirkulacijske pumpe, kao i relevantne sheme ožičenja Uponor.

DK EE ES

Regulator ne može napajati pumpu.

Regulator upotrebljava vezu suhog kontakta na priključnom bloku za kontrolu cirkulacijske pumpe.

Strujni krugovi pumpe moraju se zaštititi sklopkom s maksimalnom nazivnom vrijednosti od 8 A.

PUMP

Cirkulacijska pumpa može se povezati ili s regulatorom ili korištenjem bežičnog relejnog modula.

FI

Slika u nastavku prikazuje kako povezati cirkulacijsku pumpu s regulatorom.

FR

PUMP

HR HU U pozorenje !

IT

Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

LT LV

1. Proučite shemu ožičenja na kraju priručnika ili unutar poklopca regulatora da biste locirali položaje priključaka.

NL

2. Provjerite je li isključeno napajanje iz regulatora i iz cirkulacijske pumpe. 3. Uklonite vijak i otvorite poklopac odjeljka za neobavezna povezivanja.

NO

4. Provedite kabel do/od pumpe putem kabelskog uvoda.

PL

5. Povežite L žicu do/od pumpe putem priključka s oznakom PUMPA.

PT

NAPOMENA! U regulatoru nema struje za napajanje pumpe. Priključak pumpe na regulatoru pruža samo suhi kontakt za isključivanje i uključivanje priključka napajanja za pumpu.

RO

6. Osigurajte kabel pumpe priloženom kabelskom obujmicom.

RU

7. Zatvorite i osigurajte poklopac odjeljka za neobavezna povezivanja.

SE SK 36

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Povezivanje cirkulacijske pumpe s relejnim modulom:

3. Provjerite je li isključeno napajanje iz relejnog modula i iz cirkulacijske pumpe.

Na slici u nastavku prikazana je cirkulacijska pumpa povezana s relejnim modulom.

4. Povežite L žicu do/od pumpe putem priključka s oznakom 1A i 1B.

CZ DE

NAPOMENA! U relejnom modulu nema struje za napajanje pumpe. Priključak pumpe na relejnom modulu pruža samo suhi kontakt za isključivanje i uključivanje priključka napajanja za pumpu.

U pozorenje ! Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara. 1. Način rada relejnog modula mora biti Normal.

1.1 Uključite relejni modul i prebrojite broj treptaja LED 2 (plavo). 1 = Normal (zadano) 2 = Dvofazna dodatna funkcija hlađenja

2. Promijenite način rada relejnog modula ako je potrebno.

2.1 Isključite relejni modul i pričekajte oko 10 sekundi.

2.2 Pritisnite i držite tipku na relejnom modulu dok ga ponovo pokrećete. LED 2 trepće jednom (način rada Normal).

DK EE

5. Registrirajte relejni modul na regulatoru kao Relejni modul, kanal sistemskog uređaja 2. Pogledajte odjeljak 5.8 Registracija relejnog modula M-161 za postavljanje relejnog modula.

ES

Samo Wave sa sučeljem:

FI

6. Idite na izbornik Integracija na sučelju i odaberite Relejni modul. 7. Odaberite regulator na kojem je registriran relejni modul i odaberite Pumpa + glavni uređaj grijanja/ hlađenja ili Pumpa + odvlaživač zraka, ovisno o uporabi drugog releja.

FR HR

Cirkulacijska pumpa sada je povezana s relejnim modulom i aktivirana.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

37


UK P ovezivanje

Dijeljene ili pojedinačne pumpe Pumpa za sve razdjelnike i regulatore može se povezati s najbližim regulatorom.

CZ

Ako se za svaki razdjelnik upotrebljava zasebna pumpa, svaka pumpa može se povezati s vlastitim regulatorom koji će njome upravljati, kao što je prikazano na slici u nastavku.

DE DK

A

EE ES

B

bojlera ( neobavezno )

Regulator uključuje relej bojlera koji se može upotrijebiti za slanje signala ili za paljenje izvora topline ili za uključivanje motoriziranog zapornog ventila s dva priključka postavljenog na protoku prema razvodniku podnog grijanja. Ako se relej upotrebljava za uključivanje zapornog ventila, tada se pomoćni kontakti bez napona na zapornom ventilu trebaju upotrijebiti za paljenje izvora topline. Druga je mogućnost da se relej bojlera upotrijebi za slanje signala zahtjeva električnom regulatoru temperature vode. Dodatni kontakti na regulatoru temperature vode tada se trebaju upotrijebiti za paljenje izvora topline. Bojler se može povezati ili s regulatorom ili, u sustavu Wave, sa sučeljem I-167, korištenjem bežičnog relejnog modula.

FI

Povezivanje bojlera s regulatorom:

FR

Slika u nastavku prikazuje kako povezati bojler s regulatorom.

HR HU BOILER

IT LT

A Dijeljena pumpa B Pojedinačne pumpe

LV

BOILER

NL NO PL PT RO RU SE SK 38

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK U pozorenje ! Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

Povezivanje bojlera s relejnim modulom (potrebno je sučelje I-167):

CZ

Na slici u nastavku prikazan je bojler povezan s relejnim modulom.

DE

NAPOMENA! Za ovu vezu potrebni su ulazni podaci senzora suhog kontakta u bojleru.

DK

1. Proučite shemu ožičenja na kraju priručnika ili unutar poklopca regulatora da biste locirali položaje priključaka.

EE U pozorenje !

2. Provjerite je li isključeno napajanje iz regulatora i iz bojlera. 3. Uklonite vijak i otvorite poklopac odjeljka za neobavezna povezivanja. 4. Provedite kabel od/do bojlera putem kabelskog uvoda.

FI

NAPOMENA! Za ovu vezu potrebni su ulazni podaci senzora suhog kontakta u bojleru.

5. Povežite bojler s priključkom s oznakom BOJLER. NAPOMENA! U regulatoru nema struje za napajanje bojlera. Priključak bojlera na regulatoru pruža samo suhi kontakt za uključivanje i isključivanje priključka napajanja za bojler.

ES

Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

FR

1. Način rada relejnog modula mora biti Normal.

HR

1.1 Uključite relejni modul i prebrojite broj treptaja LED 2 (plavo). 1 = Normal (zadano) 2 = Dvofazna dodatna funkcija hlađenja

6. Osigurajte kabel do/od bojlera priloženom kabelskom obujmicom.

2. Promijenite način rada relejnog modula ako je potrebno.

7. Zatvorite i osigurajte poklopac odjeljka za neobavezna povezivanja.

2.1 Isključite relejni modul i pričekajte oko 10 sekundi.

2.2 Pritisnite i držite tipku na relejnom modulu dok ga ponovo pokrećete. LED 2 trepće jednom (način rada Normal).

HU IT LT LV

3. Provjerite je li isključeno napajanje iz relejnog modula i iz bojlera.

NL

4. Povežite kabel do/od bojlera s priključkom 1A i 1B na relejnom modulu.

NO

5. Registrirajte relejni modul na regulatoru kao Relejni modul, kanal sistemskog uređaja 2. Pogledajte odjeljak 5.8 Registracija relejnog modula M-161 za postavljanje relejnog modula.

PL

6. Idite na izbornik Integracija na sučelju i odaberite Relejni modul.

PT

7. Odaberite regulator na kojem je registriran relejni modul i odaberite Bojler + rashladnik.

RO

Bojler je sada povezan s relejnim modulom i aktiviran.

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

39


UK CZ DE

P ovezivanje ugradnje toplinske pumpe ( opcijski , potrebno je sučelje I-167)

Kontaktirajte s lokalnim uredom Uponor da biste dobili potpuni popis kompatibilnih toplinskih pumpi.

Regulator se može povezati s odabranim toplinskim pumpama i prilagoditi temperaturu napajanja sustavu.

Povezivanje kompatibilne toplinske pumpe s regulatorom:

Slika u nastavku prikazuje kako povezati kompatibilnu toplinsku pumpu s regulatorom.

1. Proučite shemu ožičenja na kraju priručnika ili unutar poklopca regulatora da biste locirali položaje priključaka.

DK

2. Provjerite je li isključeno napajanje iz regulatora i iz toplinske pumpe.

EE

3. Uklonite vijak i otvorite poklopac odjeljka za neobavezna povezivanja.

ES

4. Provedite kabele od/do toplinske pumpe putem kabelskog uvoda. 5. Povežite signalni kabel koji prima signal od toplinske pumpe s priključkom s oznakom ULAZ.

FI IN

OUT

FR

6. Povežite signalni kabel koji šalje signal toplinskoj pumpi s priključkom s oznakom IZLAZ. 7. Osigurajte kabele do/od toplinske pumpe priloženim kabelskim obujmicama.

HR

8. Zatvorite i osigurajte poklopac odjeljka za neobavezna povezivanja. 9. Aktivacija ugradnje toplinske pumpe u sučelje I-167.

HU IT

IN OUT

LT U pozorenje !

LV

Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

NL

O prez !

NO

Ako je Ugradnja toplinske pumpe deaktivirana u sučelju (opcijski), mora biti deaktivirana i na pumpi grijanja. Inače može imati utjecaja na rad pumpe grijanja.

PL

NAPOMENA! Prije povezivanja pogledajte dokumentaciju dobavljača o toplinskoj pumpi i relevantnu shemu ožičenja Uponor.

PT RO RU SE SK 40

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK P ovezivanje odvlaživača sučelje I-167)

zraka ( potrebno je

Sustav može kontrolirati do četiri odvlaživača zraka, jedan po regulatoru, spojena putem relejnog modula. Odvlaživač zraka pokreće se kada se u načinu hlađenja dosegne zadana vrijednost relativne vlažnosti. Zaustavlja se kada se dovrši minimalno vrijeme izvođenja od 30 minuta i kada relativna vlažnost padne ispod zadane vrijednosti relativne vlažnosti – mrtva zona.

Povezivanje odvlaživača zraka s relejnim modulom: Na slici u nastavku prikazan je rashladnik povezan s relejnim modulom.

CZ DE DK

NAPOMENA! Prije povezivanja pogledajte dokumentaciju dobavljača o odvlaživaču zraka i relevantnu shemu ožičenja Uponor.

EE

U pozorenje ! Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

U ovu svrhu regulator upotrebljava izlaz na relejnom modulu Uponor Smatrix Relay Module M-161. Po regulatoru se može kontrolirati samo jedan odvlaživač zraka. Taj je izlaz relejni izlaz suhog kontakta.

ES FI

NAPOMENA! Za ovu vezu potrebni su ulazni podaci senzora suhog kontakta u odvlaživaču zraka.

FR

1. Način rada relejnog modula mora biti Normal.

1.1 Uključite relejni modul i prebrojite broj treptaja LED 2 (plavo). 1 = Normal (zadano) 2 = Dvofazna dodatna funkcija hlađenja

HR HU

2. Promijenite način rada relejnog modula ako je potrebno.

2.1 Isključite relejni modul i pričekajte oko 10 sekundi.

2.2 Pritisnite i držite tipku na relejnom modulu dok ga ponovo pokrećete. LED 2 trepće jednom (način rada Normal).

IT LT

3. Provjerite je li isključeno napajanje iz relejnog modula i iz odvlaživača zraka.

LV

4. Povežite kabel do/od odvlaživača zraka s priključkom 2A i 2B na relejnom modulu.

NL

5. Registrirajte relejni modul na regulatoru kao Relejni modul, kanal sistemskog uređaja 2. Pogledajte odjeljak 5.8 Registracija relejnog modula M-161 za postavljanje relejnog modula.

NO PL

6. Idite na izbornik Integracija na sučelju i odaberite Relejni modul. 7. Odaberite regulator na kojem je registriran relejni modul i odaberite Pumpa + odvlaživač zraka.

PT

Odvlaživač zraka sada je povezan s relejnim modulom i aktiviran.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

41


UK P ovezivanje I-167)

CZ

rashladnika ( potrebno je sučelje

Sustav može kontrolirati do četiri rashladnika, jedan po relejnom modulu. Rashladnik se pokreće kada se u načinu hlađenja pojavi zahtjev za hlađenjem. Zaustavlja se kada se zahtjev za hlađenjem zadovolji.

DE

NAPOMENA! Prije povezivanja pogledajte dokumentaciju dobavljača o rashladniku i relevantnu shemu ožičenja Uponor.

DK EE

U ovu svrhu regulator upotrebljava izlaz na relejnom modulu Uponor Smatrix Relay Module M-161. Po regulatoru se može kontrolirati samo jedan rashladnik. Taj je izlaz relejni izlaz suhog kontakta.

ES

U pozorenje ! FI

Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

FR HR

1. Način rada relejnog modula mora biti Normal.

1.1 Uključite relejni modul i prebrojite broj treptaja LED 2 (plavo). 1 = Normal (zadano) 2 = Dvofazna dodatna funkcija hlađenja

2. Promijenite način rada relejnog modula ako je potrebno.

2.1 Isključite relejni modul i pričekajte oko 10 sekundi.

2.2 Pritisnite i držite tipku na relejnom modulu dok ga ponovo pokrećete. LED 2 trepće jednom (način rada Normal).

3. Provjerite je li isključeno napajanje iz relejnog modula i iz rashladnika. 4. Povežite kabel do/od rashladnika s priključkom 2A i 2B na relejnom modulu.

Povezivanje rashladnika s relejnim modulom:

5. Registrirajte relejni modul na regulatoru kao Relejni modul, kanal sistemskog uređaja 2. Pogledajte odjeljak 5.8 Registracija relejnog modula M-161 za postavljanje relejnog modula.

Na slici u nastavku prikazan je hladnjak povezan s relejnim modulom.

6. Idite na izbornik Integracija na sučelju i odaberite Relejni modul. 7. Odaberite regulator na kojem je registriran relejni modul i odaberite Bojler + rashladnik.

HU

Rashladnik je sada povezan s relejnim modulom i aktiviran.

IT LT U pozorenje ! Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara.

LV NL

NAPOMENA! Za ovu vezu potrebni su ulazni podaci senzora suhog kontakta u rashladniku.

NO PL PT RO RU SE SK 42

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

5.6

Povezivanje regulatora s izmjeničnom strujom

Za završetak postavljanja regulatora: 1. Provjerite jesu li sva ožičenja dovršena i ispravna: • Aktuator(i) • Prekidač za grijanje/hlađenje • Cirkulacijska pumpa

5.7

Testiranje aktuatora

Moguće je ručno otvaranje ili zatvaranje aktuatora povezanog s prijavljenim kanalom prilikom testiranja sustava. Testiranje aktuatora traje oko 10 minuta, a regulator se po završetku automatski vraća u način izvođenja.

1

CZ DE

2

DK

2. Provjerite je li odjeljak regulatora za izmjeničnu struju od 230 V zatvoren i je li vijak za pričvršćivanje zategnut.

EE

3. Povežite kabel za napajanje sa zidnom utičnicom za izmjeničnu struju od 230 V ili, ako to zahtijevaju lokalni propisi, s razvodnom kutijom.

3

4

ES

10 10 min min FI FR

NAPOMENA! Uključena svjetleća dioda ukazuje na aktiviran prisilni način za kanal kada je aktivan prisilni način.

HR HU

Za testiranje aktuatora: 1. Uđite u prisilni način pritiskom tipke > u načinu izvođenja. Informacije o izlasku u način izvođenja potražite u odjeljku 10.4 Radni mod > Izlazak u radni mod.

IT LT

2. Koristite se tipkama < ili > za odabir kanala. Odabrani kanal označen je svjetlećom diodom koja treperi crveno.

LV

3. Pritisnite tipku OK da biste aktivirali prisilni način za odabrani kanal. Svjetleća dioda kanala svijetli crveno, što znači da regulator otvara aktuator na odabranom kanalu, a sustav prelazi u radni mod. Ako svjetleća dioda nastavi treperiti, kanal se ne može odabrati za prisilni rad.

NL NO

Ako svjetleća dioda ne počne svijetliti crveno, upravljanje aktuatorima možda odgađa otvaranje aktuatora ako je u isto vrijeme otvoreno više od osam kanala. U suprotnome, pogledajte odjeljak o rješavanju problema.

PL PT

4. Pričekajte 10 minuta ili ponovno uđite u prisilni način, odaberite aktivirani kanal i pritisnite tipku OK kako bi sustav dovršio test.

RO

Prisilni rad uvijek možete otkazati ulaskom u prisilni način, odabirom aktivnog kanala i pritiskom tipke OK.

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

43


UK

5.8 CZ

Registracija relejnog modula M-161

1

O prez !

DE

3s

DK

2

EE

NAPOMENA! Provjerite jesu li svi dijelovi povezani s relejnim modulom prije registracije.

Provjerite je li regulator u načinu izvođenja. Informacije o izlasku u način izvođenja potražite u odjeljku 10.4 Način izvođenja > Izlazak u način izvođenja. Za registraciju relejnog modula na regulatoru: 1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok jedna od svjetlećih dioda kanala ne počne treperiti. 2. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač na svjetleću diodu napajanja (svjetleća dioda treperi crveno).

ES FI

3. Pritisnite tipku OK da biste ušli u način prijave kanala sustava (svjetleća dioda napajanja). Svjetleća dioda napajanja počinje treperiti u skladu s obrascem dugi treptaj, kratka pauza, dugi treptaj. Kanal 1 počne treperiti crveno.

3

FR

4. Pritisnite tipku > da biste pomaknuli pokazivač (svjetleća dioda treperi crveno) na kanal 2.

HR

5. Pritisnite tipku OK da biste odabrali kanal sistemskog uređaja 2 (relejni modul). Svjetleća dioda kanala 2 počne treperiti zeleno.

4

HU IT

02

LT

5

LV

7. Pritisnite i držite tipku OK dok se ne isključe zelene svjetleće diode da biste dovršili registraciju i vratili se na način izvođenja.

6

NL

6. Pritisnite i držite tipku za registraciju na relejnom modulu dok svjetleće diode na modulu ne počnu polagano treperiti. Svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno i svjetleće diode na relejnom modulu ponovno počnu brzo treperiti te se nakon nekoliko sekundi isključe.

Da biste poništili prijavu već prijavljenog relejnog modula, pogledajte odjeljak 10.6 Poništavanje prijave kanala na regulatoru.

NO PL PT

7

RO

3s

RU

NAPOMENA! Prije registracije sistemskog uređaja mora se registrirati barem jedan termostat.

SE SK 44

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

6 Postavljanje termostata i senzora Uponor Smatrix Wave

CZ DE

Sljedeći termostati mogu se povezati sa sustavom: Uponor Smatrix Wave T-169 (digitalni termostat s RH T-169) Uponor Smatrix Wave T-168 (programibilni termostat s RH T-168) Uponor Smatrix Wave T‑166 (digitalni termostat T-166) Uponor Smatrix Wave T-165 (standardni termostat T-165) Uponor Smatrix Wave T‑163 (javni termostat T-163) Uponor Smatrix Wave T‑161 (termostat sa senzorom T-161)

6.1

Postavljanje termostata

Pogledajte smjernice za pripremu postavljanja (pogledajte odjeljak 4.2 Priprema za postavljanje) i poslužite se sljedećim smjernicama prilikom postavljanja termostata: 1. Odaberite unutarnji zid i položaj od 1,3 m do 1,5 m iznad poda. 2. Provjerite je li termostat udaljen od izravnog sunčeva zračenja. 3. Pazite da sunce ne zagrijava termostat kroz zid. 4. Provjerite je li termostat udaljen od svih izvora topline, primjerice televizora, elektroničke opreme, kamina, reflektora i slično. 5. Provjerite je li termostat udaljen od bilo kakvog izvora vlažnosti i prskanja vode (IP20). 6. Provjerite je li termostat udaljen najmanje 40 cm od regulatora kako biste izbjegli smetnje.

6.2

Označavanje termostata

Označite termostate, kada je prikladno, brojevima kanala koje trebaju kontrolirati, primjerice br. 02, br. 03. U slučaju sustava sa sučeljem i nekoliko regulatora, dodajte ID svakog regulatora, primjerice 1.02, 1.03, 2.02, 2.03.

DK EE

Ako se termostat može povezati s vanjskim senzorom, dodajte informacije o vrsti senzora kada je to primjenjivo.

ES

Dostupne kombinacije termostata i senzora: •

Sobna temperatura

Sobna i podna temperatura

Sobna temperatura i vanjska temperatura

Daljinski senzor temperature

6.3

FI FR HR

Umetanje baterija

T ermostati T-161 i T-169

HU

Termostati koriste jednu malu litijsku bateriju CR2032 3V s vijekom trajanja od približno 2 godine, pod uvjetom da su postavljeni unutar radijskog raspona regulatora. Provjerite je li baterija ispravno umetnuta unutar termostata.

IT

Termostat će izvršiti samotestiranje u trajanju od oko 10 sekundi nakon što umetnete bateriju. Tijekom tog vremena unos u sustav bit će blokiran, a svjetleća dioda termostata će treperiti (samo T-161).

LT LV

Slika u nastavku prikazuje kako ukloniti plastičnu transportnu traku s baterije čime se pokreće termostat.

NL T-169 T-161

NO PL

1.3–1.5 m PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

45


UK T ermostati T-163, T-165, T-166 i T-168 Termostati služe se dvjema alkalnim baterijama tipa AAA od 1,5 V s vijekom trajanja od približno 2 godine, pod uvjetom da su postavljeni unutar radijskog raspona regulatora. Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute unutar termostata.

CZ DE

6.4 Povezivanje vanjskog senzora s termostatom (neobavezno) Neobavezan vanjski senzor može se povezati s termostatima (osim termostata standardnog T-165) radi dodatne funkcionalnosti.

Termostat će izvršiti samotestiranje u trajanju od oko 10 sekundi nakon što umetnete baterije. Tijekom tog vremena unos u sustav bit će blokiran, a svjetleća dioda termostata će treperiti.

DK EE

NAPOMENA! Za točnu temperaturu: pričvrstite vanjski senzor na sjevernu stranu zgrade gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti. Nemojte ga postavljati u blizini vrata, prozora ili otvora za izlaz zraka.

Slika u nastavku prikazuje kako ukloniti plastičnu transportnu traku s baterija čime se pokreće termostat.

T ermostati T-161 i T-169

ES

Povežite senzor s priključkom koji se nalazi na stražnjoj strani termostata, kao što je prikazano na slici u nastavku.

FI

T-169

T-161

FR HR 2

HU 3

IT

3 1

1

LT

2

1. Uklonite plastiku sklopa.

LV

2. Pritisnite potisne gumbe na priključcima za povezivanje na stražnjoj strani termostata. 3. Dok držite potisne gumbe pritisnutima, uvedite dvije žice od kabela senzora (nepolarizirane) u priključak za povezivanje.

NL NO PL PT RO RU SE SK 46

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK T ermostati T-163, T-166 i T-168 Povežite senzor s priključkom koji se nalazi na stražnjoj strani termostata, kao što je prikazano na slici u nastavku.

1

6.5 Funkcija ulaza za senzor CZ

T ermostat T-169 Ulazni podaci senzora za vanjsku temperaturu mogu se upotrijebiti za senzor za podnu temperaturu, senzor za vanjsku temperaturu ili daljinski senzor temperature. Upotrijebite softver na termostatu da biste odabrali način upravljanja koji odgovara uporabi senzora i termostata.

DE DK

Više informacija potražite u odjeljku 13 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave.

EE

T ermostat T-168 2

3

1. Uvedite dvije žice kabela senzora (nepolariziran) u uklonjivi priključak. 2. Zategnite vijke i tako pričvrstite žice u priključku. 3. Umetnite priključak u ulazne utikače na termostatu.

Ulazni podaci senzora za vanjsku temperaturu mogu se upotrijebiti za senzor za podnu temperaturu, senzor za vanjsku temperaturu ili daljinski senzor temperature. Upotrijebite softver na termostatu da biste odabrali način upravljanja koji odgovara uporabi senzora i termostata.

ES FI

Više informacija potražite u odjeljku 13 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave.

FR

T ermostat T-166

HR

Ulazni podaci senzora za vanjsku temperaturu mogu se upotrijebiti za senzor za podnu temperaturu, senzor za vanjsku temperaturu ili daljinski senzor temperature. Upotrijebite softver na termostatu da biste odabrali način upravljanja koji odgovara uporabi senzora i termostata.

HU IT

Više informacija potražite u odjeljku 13 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave.

LT

T ermostat T-163 Ulazni podaci senzora za vanjsku temperaturu mogu se upotrijebiti za senzor za podnu temperaturu, senzor za vanjsku temperaturu, senzor polazne temperature za prekidač za grijanje/hlađenje (samo Wave sa sučeljem), prekidač za grijanje/hlađenje ili prekidač Comfort/ECO moda. Upotrijebite DIP prekidače na termostatu da biste odabrali način upravljanja koji odgovara uporabi senzora i termostata.

LV NL NO

O prez ! Ako je u sustavu dostupno više regulatora, registrirajte termostat kao sistemski uređaj glavnog regulatora.

PL PT

NAPOMENA! Vanjski signal može se povezati na do četiri regulatora Wave, koji rade u paralelnom načinu rada. Tom se metodom smanjuje broj prekidača za grijanje/hlađenje potreban u sustavu.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

47


UK T ermostat T-161 Ulazni podaci senzora za vanjsku temperaturu mogu se upotrijebiti za senzor za podnu temperaturu. Načina upravljanja termostatom za T-161 postavlja se pri povezivanju podnog senzora na termostat.

CZ

ON

DE

DIP

O prez ! Ako je proteklo više od jednog sata između pokretanja termostata i umetanja senzora. Izvadite bateriju iz termostata, pričekajte 30 sekundi i ponovo umetnite bateriju. Termostat će sada biti konfiguriran s podnim senzorom.

1 2 3 4

DK EE

Funkcija* Standardni sobni termostat

ES

Prekidač ON DIP 1 2 3 4

FI

Standardni sobni termostat sa senzorom za temperaturu poda

FR

Standardni sobni termostat ili sistemski uređaj sa senzorom za vanjsku temperaturu

HR

Sistemski uređaj sa senzorom za polaznu temperaturu za funkciju prebacivanja grijanje/hlađenje ** Sistemski uređaj kod kojega se ulaz za senzor upotrebljava za funkciju prebacivanja Comfort/ECO ***

HU

Daljinski senzor

IT

ON DIP 1 2 3 4 ON DIP

6.6

Pričvršćivanje termostata na zid

Termostati se isporučuju u kompletima koji uključuju vijke, zidne utikače i zidni držač. Taj pribor omogućuje nekoliko različitih vrsta pričvršćivanja termostata na zid. T-169 T-161

1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4

T-168 T-166 T-165 T-163

ON DIP 1 2 3 4

Sistemski uređaj kod kojega se ulaz za senzor upotrebljava za funkciju prebacivanja grijanje/hlađenje ****

LT

ON DIP 1 2 3 4

* Ako se termostat prijavi kao sistemski uređaj, više neće raditi kao standardni sobni termostat.

LV

** Samo Wave sa sučeljem *** Zatvoreno = ECO **** Zatvoreno = Hlađenje

NL

O prez ! Prekidači se moraju postaviti prije nego što se termostat registrira.

NO

O prez !

PL

Prekidači se moraju postaviti na jednu od dostupnih funkcija. U suprotnome se termostat neće moći registrirati.

PT RO RU SE SK 48

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK K orištenje

V ijak

zidnog držača ( preporučeno )

Slika u nastavku prikazuje položaje montažnih otvora termostata i način pričvršćivanja termostata na zid korištenjem zidnog držača.

i zidni utikač

Slika u nastavku prikazuje kako pričvrstiti termostat na zid korištenjem vijaka i zidnih utikača.

CZ

T-169

T-169

DE 38

38

mm

3

1

mm

1

DK

3 2

EE

2

ES

V1

.0

V1

.0

FI

T-161 T-161

38 38

3

3

FR

mm

1

mm

HR

1 2

HU 2

IT T-168 T-166 T-165 T-163

60

mm

T-168 T-166 T-165 T-163

2

1

LT 5 3

LV

1

2

NL 4

NO

3

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

49


UK U poraba

ljepljive trake

Slika u nastavku prikazuje kako pričvrstiti termostat na zid korištenjem ljepljive trake i zidnog držača.

CZ

T-169

DE

22 x 24

Pričvršćivanje na stolni stalak (samo T-163, T-165, T-166 i T-168)

Slika u nastavku prikazuje kako pričvrstiti termostat na stolni stalak.

2

3

DK

6.7

3

1

EE 4

1

ES

2

V1

.0

6.8 FI T-161

Prvo pokretanje termostata digitalnih

Pri prvom pokretanju, prije registracije, potrebno je postaviti neke osnovne postavke termostata.

22 x 24

FR 3

Više informacija potražite u odjeljku 13 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave.

2 1

HR

I načica

softvera

Trenutačna inačica softvera prikazuje se pri uključivanju.

T-169

HU IT T-168 T-166 T-165 T-163

LT

60 x 10

V1.0

T-166

4

LV

T-168

3 1

NL 5

NO PL PT RO RU SE SK 50

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK P ostavljanje

vremena ( samo

T-168)

3. Postavite način prikaza vremena od 12 h ili 24 h.

Kada postavljate termostat po prvi put, nakon što ga vratite na tvorničke postavke ili nakon što ga predugo ostavite bez baterija, softver zahtijeva postavljanje datuma i vremena. Ova je postavka potrebna za iskorištavanje programa zakazivanja za ovaj termostat. Koristite se tipkama - ili + da biste promijenili vrijednost, pritisnite tipku OK da biste postavili vrijednosti i pomaknuli se na sljedeću vrijednost koja se može uređivati.

CZ DE 4. Postavite dan u tjednu (1 = ponedjeljak, 7 = nedjelja).

DK EE ES

5. Postavite dan u mjesecu.

FI FR 6. Postavite mjesec.

HR NAPOMENA! Ako u vremenu od oko 8 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, spremit će se trenutačne vrijednosti i softver će prijeći na način upravljanja.

HU 7. Postavite godinu.

IT

1. Postavite sate.

LT 8. Pritisnite OK da biste se vratili na način izvođenja. 2. Postavite minute.

LV

Datum i vrijeme također se mogu postaviti u izborniku postavki.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

51


UK

6.9 CZ

Prvo postavljanje termostata digitalnih

O dabir

načina upravljanja termostatom

Ako je s termostatom povezan vanjski senzor, potrebno je odabrati način upravljanja radi omogućavanja dodatne funkcionalnosti senzora.

DE DK

Z adana

Slika u nastavku prikazuje kako podesiti zadanu vrijednost temperature na termostatu. T-169

NAPOMENA! Ako u vremenu od otprilike 8 sekundi ne pritisnete nijednu tipku unutar podizbornika, spremit će se trenutačne vrijednosti i softver će prijeći na izbornik postavki. Otprilike 60 sekundi nakon toga ući će u način izvođenja.

EE ES

T-168 T-166

1. Pritisnite i držite tipku OK dok se ikona postavki i brojevi izbornika ne prikažu u gornjem desnom kutu zaslona (oko 3 sekunde).

FI

vrijednost temperature

Termostati se isporučuju sa zadanom vrijednosti od 21 °C.

2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste promijenili brojeve na 04 i pritisnite OK.

FR

3. Prikazuje se trenutačni način upravljanja (RT, RFT, RS ili RO).

HR

4. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste promijenili način upravljanja (vidi popis u nastavku) i pritisnite OK.

HU

T-169

IT LT LV

T-166/ T-168

Za podešavanje zadane vrijednosti temperature na termostatu za trenutačni način upravljanja: 1. Jednom pritisnite tipku - ili + (T-169 =

Opis

RT

Sobna temperatura

RFT

Sobna temperatura s vanjskim podnim senzorom

RS

Daljinski senzor

RO

Sobna temperatura s daljinskim vanjskim senzorom

ili ).

Na zaslonu treperi trenutačna zadana vrijednost.

T-169

21.0 T-166

T-168

5. Pritisnite i držite tipku OK oko 3 sekunde da biste izišli iz izbornika postavki.

NL NO

2. Pritisnite tipku - ili + (T-169 = ili ) više puta da biste podesili zadanu vrijednost temperature. Vrijednost će se mijenjati u koracima od 0,5.

PL

PT

Nakon što postavite novu zadanu vrijednost, zaslon će se za nekoliko sekundi vratiti na način izvođenja i prikazati sobnu temperaturu.

RO RU SE SK 52

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

6.10 Prijava termostata na regulatoru R egistracija

5

5s

T-166 T-168

DE

u načinu izvođenja

Način izvođenja standardan je način regulatora kada sustav radi u skladu sa zadanim parametrima. Idite na korak 1.

R egistracija

CZ

pri prvom pokretanju

Regulator nakon prvog postavljanja ulazi u način izvođenja, što je standardan način rada. Idite na korak 1.

R egistracija

T-169

DK

5s T-161

EE

u prisilnom načinu

Prijeđite na način izvođenja, pogledajte odjeljak 10.4 Način izvođenja > Radni mod> Izlazak u radni mod, a zatim idite na korak 1.

5s

ES

T-163

R egistracija Slika u nastavku prikazuje kako registrirati razne sobne termostate povezane s regulatorom.

FI

5s T-165

FR

1 5s

HR

3s HU

2

IT

6 3

4

7

2

2

LT LV

3s

7

5

NL

Za registriranje sobnih termostata na regulatoru:

NO

1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok svjetleća dioda za kanal 1 (ili prvi neregistrirani kanal) ne zatreperi crveno.

PL

2. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač (svjetleća dioda treperi crveno) na željeni kanal.

PT

3. Pritisnite tipku OK da biste odabrali kanal za registraciju. Svjetleća dioda za odabrani kanal počne treperiti zeleno.

RO

4. Ponovite korake 2 i 3 dok se ne odaberu svi kanali za registraciju na termostatu (svjetleće diode trepere zeleno).

RU

Napomena! Preporučuje se da se svi kanali na termostatu registriraju u isto vrijeme.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

53


UK CZ

5. Odaberite termostat

6.11 Prijava sistemskih uređaja

TERMOSTAT T-163

5.1 Opcijski: Za aktivaciju alarma za neovlašteno rukovanje tijekom prijave, postavite Onemogućavanje prekidača mjerača vremena na Način udobnosti ( ).

Uz sobne termostate regulator se može povezati i sa sistemskim uređajima.

DE

DK EE

5.2 Lagano pritisnite i držite tipku za prijavu na termostatu, pustite kada svjetleća dioda počne treptati zeleno (nalazi se u otvoru iznad tipke za prijavu). Svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno i prijava je dovršena.

ES

5.3 Opcijski: Ako je aktiviran alarm za neovlašteno rukovanje tijekom prijave, postavite Onemogući timer prebaci na željeni način.

FI

TERMOSTATI T-161 I T-165

5.1 Lagano pritisnite i držite tipku za prijavu na termostatu, pustite kada svjetleća dioda na prednjoj strani termostata počne treptati. Svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno i prijava je dovršena.

FR HR HU

TERMOSTATI T-166 I T-168

5.1 Pritisnite i držite tipke - i + na termostatu dok se ne prikažu tekst CnF (konfiguriraj) i komunikacijska ikona. Svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno i registracija je dovršena.

IT LT LV

TERMOSTAT T-169

5.1 Pritisnite i držite tipke i na termostatu dok se ne prikaže ikona komunikacije . Svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno i registracija je dovršena.

6. Ponovite korake 2–5 dok se ne registriraju svi korišteni sobni termostati.

NL NO

7. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok se ne isključe zelene svjetleće diode da biste dovršili registraciju i vratili se na način izvođenja.

PL

Da biste poništili prijavu već registriranih termostata, pogledajte odjeljak 10.6 Poništavanje prijave kanala na regulatoru.

Dostupni sistemski uređaji: •

Sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir (opcijsko), pogledajte odjeljak 9 Postavljanje sučelja Uponor Smatrix Wave za postupak postavljanja

Relejni modul

Javni termostat s različitim funkcijama

Slika u nastavku prikazuje kako registrirati sistemske uređaje na regulatoru.

1

3s 2

3

4

03

04

05

5

PT RO RU SE SK 54

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

6

T-163

5s

3. Pritisnite tipku OK da biste ušli u način prijave kanala sustava (svjetleća dioda napajanja). Svjetleća dioda napajanja počinje treperiti u skladu s obrascem dugi treptaj, kratka pauza, dugi treptaj. Kanal 1 počne treperiti crveno.

CZ DE

4. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač na željeni sistemski kanal; pogledajte popis u nastavku.

7

8 4 8

3s

NAPOMENA! Prije registracije sistemskog uređaja mora se registrirati barem jedan termostat. NAPOMENA! Ako se javni termostat T-163 registrira kao sistemski uređaj s raznim funkcijama, termostat djeluje samo kao daljinski uređaj. Ne kontrolira sobnu temperaturu u prostoriji u kojoj je postavljen.

O prez ! Ako je u sustavu dostupno više regulatora, registrirajte termostat kao sistemski uređaj glavnog regulatora.

O prez ! DIP prekidači na termostatu javnom T-163 moraju se postaviti prije nego što se termostat registrira.

O prez ! Provjerite je li regulator u načinu izvođenja. Informacije o izlasku u način izvođenja potražite u odjeljku 10.4 Način izvođenja > Izlazak u način izvođenja.

EE

2 = Relejni modul Više informacija potražite u odjeljku 5 Postavljanje regulatora Uponor Smatrix Wave.

3 = Javni termostat s vanjskim senzorom.

4 = J avni termostat s prebacivanjem grijanje/ hlađenje na kontakt ili prebacivanje grijanja i hlađenja iz ulaznih podataka senzora (potrebno je sučelje I-167).

DK

1 = Sučelje dodirnog zaslona Više informacija potražite u odjeljku 9 Postavljanje sučelja Uponor Smatrix Wave.

ES FI FR

5 = J avni termostat s Comfort/ECO modom prebacuje na kontakt

HR

5. Pritisnite tipku OK da biste odabrali kanal sistemskog uređaja. Svjetleća dioda kanala počne treperiti zeleno.

HU

6. JAVNI TERMOSTAT T-163 KAO SISTEMSKI UREĐAJ

6.1 Lagano pritisnite i držite tipku za prijavu na termostatu, pustite kada svjetleća dioda počne treptati zeleno (nalazi se u otvoru iznad tipke za prijavu). Svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno i prijava je dovršena.

IT LT

7. Ponovite korake 4–6 dok se ne registriraju svi sistemski uređaji.

LV

8. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok se ne isključe zelene svjetleće diode da biste dovršili registraciju i vratili se na način izvođenja.

NL

Da biste poništili prijavu već registriranih senzora i prekidača, pogledajte odjeljak 10.6 Poništavanje prijave kanala na regulatoru.

NO PL PT

Za registriranje sistemskog uređaja na regulatoru: 1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok jedna od svjetlećih dioda kanala ne počne treperiti.

RO

2. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač na svjetleću diodu napajanja (svjetleća dioda treperi crveno).

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

55


UK

7 Postavljanje termostatske glave Uponor Smatrix Wave

CZ DE

Sljedeće termostatske glave mogu se povezati sa sustavom:

DK

Uponor Smatrix Wave T‑162 (termostatska glava T-162)

EE

7.1

Postavljanje termostatskih glava

Pogledajte smjernice za pripremu postavljanja (pogledajte odjeljak 4.2 Priprema za postavljanje) i poslužite se sljedećim smjernicama prilikom postavljanja termostatskih glava:

ES FI

1. Postavite termostatske glave samo na hidraulički radijator.

7.3

Sve termostatske glave služe se dvjema alkalnim baterijama tipa AA od 1,5 V s vijekom trajanja od približno 2 godine, pod uvjetom da su postavljene unutar radijskog raspona regulatora. Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute unutar termostatskih glava. Termostatska glava izvršit će samotestiranje u trajanju od oko 10 sekundi nakon što umetnete baterije. Unos u sustav bit će blokiran. Slika u nastavku prikazuje kako ukloniti plastičnu transportnu traku s baterija čime se pokreće termostatska glava.

2. Provjerite je li termostatska glava udaljena od izravnog sunčeva zračenja.

FR

Umetanje baterija

2

3. Provjerite je li termostatska glava udaljena od bilo kakvog izvora vlažnosti i prskanja vode (IP20).

HR

1.4

4. Provjerite je li termostatska glava udaljena najmanje 40 cm od regulatora kako biste izbjegli smetnje.

HU

7.2 IT

Oznaka termostatskih glava

Označite termostatske glave, kada je prikladno, brojevima kanala koje trebaju kontrolirati, primjerice br. 02, br. 03. U slučaju sustava sa sučeljem i nekoliko regulatora, dodajte ID svakog regulatora, primjerice 1.02, 1.03, 2.02, 2.03.

LT

1

mm m

4m

4

3

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 56

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

7.4

Postavljanje termostatske glave na radijatoru

Termostatske glave isporučuju se u kompletima koji uključuju adaptere, plastične držače i vijke.

O prez ! Termostatska glava mora se postaviti na radijator prije registriranja regulatora. Jer će termostatska glava provoditi kalibraciju hoda ventila, pri registraciji, za precizan rad ventila na radijatoru.

3

1

2

7.5

Prvo pokretanje termostate glave

Pri prvom pokretanju, prije prijave, termostatske glave prikazuju dvije vrste informacija na zaslonu.

CZ

1. Trenutačna inačica softvera prikazuje se pri uključivanju.

DE

T-162 DK EE

2. Ako je uključen, zaslon se prebacuje na poruku koja prikazuje da termostatska glava nije registrirana na regulator.

ES

T-162

FI FR

4 HR

Za postavljanje termostatske glave na radijatoru: 1. Postavite adapter na radijator. Adapteri s navojima M28 ili M30 isporučuju se uz termostatsku glavu.

HU

2. Postavite termostatsku glavu uz adapter. 3. Pričvrstite plastične držače na adapter i termostatsku glavu.

IT

4. Pričvrstite plastične držače dvama vijcima.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

57


UK

7.6 CZ

Prvo pokretanje termostate glave

Z adana

O daberite

vrijednost temperature

NAPOMENA! Ako u vremenu od otprilike 8 sekundi ne pritisnete nijednu tipku unutar izbornika, spremit će se trenutačne vrijednosti i softver će prijeći u način izvođenja.

U sobi bez registriranog sobnog termostata, temperatura se mijenja na termostatskoj glavi.

DE

Koristite se tipkama - ili + na termostatskoj glavi da biste podesili zadanu vrijednost temperature. Zaslon će početi svijetliti kada pritisnete tipku. Isključit će se nakon otprilike 10 sekundi neaktivnosti.

DK

Slika u nastavku prikazuje kako podesiti zadanu vrijednost temperature na termostatskoj glavi.

EE

jedinicu prikaza temperature

Za promjenu načina prikaza temperature:

1. Pritisnite i držite tipku OK dok se ikona postavki i brojevi izbornika (08) ne prikažu u gornjem desnom kutu zaslona (oko 3 sekunde). 2. Pritisnite tipku OK i parametar počne treperiti. 3. Koristite se tipkama - ili + da biste se prebacivali između Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva.

ES

FI

dEg ˚C – Celzijevi stupnjevi (zadano) dEg ˚F – Fahrenheitovi stupnjevi

4. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

FR Za podešavanje zadane vrijednosti temperature na termostatskoj glavi za trenutačni način upravljanja:

HR

1. Jednom pritisnite tipku - ili +.

HU

Na zaslonu treperi trenutačna zadana vrijednost.

T-162

IT LT

2. Pritisnite tipku - ili + više puta da biste podesili zadanu vrijednost temperature. Vrijednost će se mijenjati u koracima od 0,5.

LV

NL

Nakon što postavite novu zadanu vrijednost, zaslon će se za nekoliko sekundi vratiti na način izvođenja i prikazati sobnu temperaturu.

NO PL PT RO RU SE SK 58

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

7.7

Prijava termostatskih glava na regulator u sobama s termostatom

O prez ! Termostatska glava mora se postaviti na radijator prije registriranja regulatora. Jer će termostatska glava provoditi kalibraciju hoda ventila, pri registraciji, za precizan rad ventila na radijatoru.

Slika u nastavku prikazuje kako prijaviti termostatsku glavu na regulator.

1

CZ DE

Za registriranje termostatskih glava na regulatoru:

DK

1. Termostat se mora registrirati na dovoljan broj kanala kako bi mogao upravljati svim termostatskim glavama u sobi. Po kanalu se može registrirati maksimalno dvije termostatske glave.

2

3

EE

Više informacija potražite u odjeljku 6.10 Prijava termostata na regulatoru.

ES

2. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok svjetleća dioda za prvi neregstrirani kanal ne zatreperi crveno. Ako su svi kanali registrirani na termostate, treperi crveno i zeleno.

3s

FI

3. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač (svjetleća dioda treperi crveno) na željeni termostatski kanal (zelena boja). Treperi crveno i zeleno.

4 T-162

FR HR

Ako je prvi kanal pun, premjestite pokazivač na sljedeći termostatski kanal u vodu.

HU

4. TERMOSTATSKA GLAVA T-162

5s

5

6

3

3s

6 NAPOMENA! Termostat koji upravlja termostatskim glavama ne bi smio upravljati i podnim grijanjem. Zabilježite ove stavke kako biste provjerili NAPOMENA! Ako su dvije termostatske glave već registrirane u kanalu, registrirajte treću na sljedeći kanal u vodu. Ako je potrebno više termostatskih kanala, mogu se dodati u načinu rada za registraciju termostata.

4.1 Pritisnite i držite tipke - i + na termostatskoj glavi dok su prikazani tekst CnF (konfiguriraj) i komunikacijska ikona. Tekst Con prikazan je na zaslonu, a svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno kada se prijava završi.

IT LT

Napomena! Ako se prikaže tekst --- na zaslonu termostatske glave, registracija nije uspjela. Ponovite korake 2 do 3 i probajte sljedeći kanal u vodu u slučaju ako su dvije ostale termostatske glave već registrirane na trenutačni.

LV NL

5. Pritisnite neku od tipki na regulatoru i ponovite korake 3 do 4 dok se sve termostatske glave ne registriraju.

NO

6. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok se ne isključe zelene svjetleće diode da biste dovršili registraciju i vratili se na način izvođenja.

PL

Da biste poništili prijavu termostatskih glava potrebno je poništiti prijavu upravljačkog termostata, pogledajte odjeljak 10.6 Poništavanje prijave kanala na regulatoru.

PT RO

NAPOMENA! Nema pokazatelja koji potvrđuju da je termostatska glava već registrirana u kanalu.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

59


UK

7.8 CZ

Registracija termostatskih glava na regulator u sobama bez termostata

NAPOMENA! Ako su dvije termostatske glave već registrirane u kanalu, registrirajte treću na sljedeći kanal u vodu. Ako je potrebno više termostatskih kanala, mogu se dodati u načinu rada za registraciju termostata.

Slika u nastavku prikazuje kako prijaviti termostatsku glavu na regulator.

DE

1

NAPOMENA! Nema pokazatelja koji potvrđuju da je termostatska glava već registrirana u kanalu.

DK

3s

EE

2

O prez !

2.1

Termostatska glava mora se postaviti na radijator prije registriranja regulatora. Jer će termostatska glava provoditi kalibraciju hoda ventila, pri registraciji, za precizan rad ventila na radijatoru.

ES FI

Za registriranje termostatskih glava na regulatoru:

2.2

FR

1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok svjetleća dioda za prvi neregstrirani kanal ne zatreperi crveno. Ako su svi kanali registrirani na termostate, treperi crveno i zeleno.

2.3

HR

2 HU

2. Odaberite kanal termostata.

2.1 Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač (svjetleća dioda treperi crveno) na prvi prazni kanal potreban za sobu (bez svjetleće diode). Treperi crveno.

2.2 Pritisnite tipku OK da biste odabrali kanal za registraciju. Svjetleća dioda za odabrani kanal počne treperiti zeleno.

2.3 Ponovite korake 2.1 i 2.2 dok se ne izradi dovoljan broj kanala za sobu.

3 3

IT

4

LT

3s LV

3. Pritisnite i držite tipku > na regulatoru dok odabrani kanali ne zasvijetle zeleno, a sljedeći koji je na redu ne počne treperiti crveno. Izrađen je kanal bez termostata.

5 T-162

NL NO

4. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač (svjetleća dioda treperi crveno) na prvi kanal sobe (zelena boja). Treperi crveno i zeleno.

5s

PL

6

7

Ako je prvi kanal pun, premjestite pokazivač na sljedeći kanal u vodu.

PT

4 RO

3s

7 8

RU

1

SE SK 60

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK 5. TERMOSTATSKA GLAVA T-162

5.1 Pritisnite i držite tipke - i + na termostatskoj glavi dok su prikazani tekst CnF (konfiguriraj) i komunikacijska ikona. Tekst Con prikazan je na zaslonu, a svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno kada se prijava završi.

CZ DE

Napomena! Ako se prikaže tekst --- na zaslonu termostatske glave, registracija nije uspjela. Ponovite korake 2.1 do 2.2 i probajte sljedeći kanal u vodu u slučaju ako su dvije ostale termostatske glave već registrirane na trenutačni.

DK

6. Pritisnite neku od tipki na regulatoru i ponovite korake 4 do 5 dok se sve termostatske glave ne registriraju.

ES

EE

FI

7. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok se ne isključe zelene svjetleće diode da biste dovršili registraciju i vratili se na način izvođenja.

FR

8. Ponovite korake 1 – 7 dok se ne registriraju sve termostatske glave u svim sobama.

HR

Da biste poništili prijavu termostatskih glava potrebno je poništiti prijavu upravljačkog termostata, pogledajte odjeljak 10.6 Poništavanje prijave kanala na regulatoru.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

61


UK

8 Postavljanje sučelja Uponor Smatrix Wave

CZ DE

Sljedeća sučelja mogu se povezati sa sustavom:

DK

Uponor Smatrix Wave I-167 (sučelje I-167)

Sučelje omogućuje registraciju i upravljanje nad najviše četiri regulatora.

EE

8.1

ES

Postavljanje sučelja

Pogledajte smjernice za pripremu postavljanja (pogledajte odjeljak 4.2 Priprema za postavljanje), i poslužite se sljedećim smjernicama prilikom postavljanja sučelja:

FI

8.2

Pričvršćivanje sučelja na zid

K orištenje

zidnog držača ( preporučeno )

Slika u nastavku prikazuje položaje montažnih otvora na zidnom držaču, način pričvršćivanja sučelja i način povezivanja napajanja.

U pozorenje ! Električna instalacija i usluge iza osiguranih poklopaca za izmjeničnu struju napona od 230 V moraju se obaviti pod nadzorom kvalificiranoga električara. 60

1. Odaberite unutarnji zid i položaj od 1,3 m do 1,5 m iznad poda.

FR

mm

2. Provjerite je li sučelje udaljeno od izravnog sunčeva zračenja.

HR

3. Pobrinite se da sunce ne zagrijava sučelje kroz zid. 4. Provjerite je li sučelje udaljeno od svih izvora topline, primjerice televizora, elektroničke opreme, kamina, reflektora i slično.

HU

5. Provjerite je li sučelje udaljeno od bilo kakvog izvora vlažnosti i prskanja vode (IP20).

IT

6. Provjerite je li sučelje udaljen najmanje 40 cm od regulatora kako biste izbjegli smetnje.

LT

N L

LV NL

1.3–1.5 m

NO PL PT RO RU SE SK 62

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK U potreba

stolnog stalka

Slika u nastavku prikazuje položaje montažnih otvora za stolni stalak, način izmjene stolnog stalka i način povezivanja sučelja. NAPOMENA! Dijelovi stolnog stalka moraju se promijeniti prije postavljanja na zid. 60

8.4

Kabel za punjenje

Sučelje se puni dok je pričvršćeno na zidni držač, no ako je potrebno, može se upotrijebiti standardan mini-USB kabel.

CZ

Slika u nastavku prikazuje mjesto za pričvršćivanje kabela.

DE DK

mm

EE ES

8.5

Vodič za prvo pokretanje FI

Kada postavljate timer po prvi put ili nakon što ga vratite na tvorničke postavke, na zaslonu osjetljivom na dodir prikazuje se vodič za pokretanje.

FR

NAPOMENA! Postavite regulator u načinu prijave uređaja sustava prije uključivanja sučelja.

8.3

Pričvršćivanje na stolni stalak

Slika u nastavku prikazuje kako pričvrstiti sučelje na stolni stalak.

U ključivanje

HR

sučelja

Prekidač za napajanje nalazi se u donjem lijevom kutu na stražnjoj strani sučelja. Sučelje će se uključiti kada se spoji na izvor napajanja.

HU IT LT LV

Vodič za prvo pokretanje upotrebljava sljedeći raspored: Ne

NL

Opis

1

Postavljanje jezika

2

Postavljanje regionalnih postavki

3

Postavljanje datuma i vremena

4

Postavljanje sustava na grijanje i/ili hlađenje

5

Registracija sučelja na regulatoru

NO PL

Sve su te postavke dostupne u sustavu izbornika sučelja.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

63


UK Navigacija na sučelju:

CZ

Ikona

Opis Povratak na početni izbornik

DE

P ostavljanje

jezika

Interakcija sa sučeljem može se odvijati na nekoliko jezika. Najčešće korišteni jezici već su učitani u sučelje, no s pomoću microSD kartice možete učitati dodatne jezike.

Jezik

Natrag/otkaži promjene (ako nisu spremljene)

DK Pomicanje prema gore i dolje na popisima

Français

Svenska

Italiano

Deutsch

English

Português

Suomi

Español

EE Bočno pomicanje ili promjena podizbornika (ako je dostupno)

Umetnite SD karticu za više jezika

ES Otkazivanje promjena i povratak na prethodni izbornik

FI

1. Odaberite željeni jezik s popisa tako da pritisnete simbol zastave.

Pomicanje na prethodno polje

2. Potvrdite i nastavite na sljedeći korak u vodiču za pokretanje.

Smanjivanje vrijednosti

P ostavljanje

FR

regionalnih postavki

Odaberite regionalne postavke za datum i vrijeme.

HR Povećavanje vrijednosti

HU

Regionalne post. Format datuma: DD/MM/GGGG DD/MM/GGGG

GGGG/MM/DD

DD Mmm GGGG

GGGG Mmm DD

Pomicanje na sljedeće polje

IT Potvrda postavki i povratak na prethodni izbornik ili nastavak na sljedeći korak u vodiču za pokretanje

LT

Postavke

LV

Pojavljuje se u nekim izbornicima gdje su dostupne specifične postavke za određeni parametar

NL

1. Odaberite željeni format datuma. 2. Potvrdite i nastavite na sljedeći korak u vodiču za pokretanje.

Više informacija potražite u odjeljku 16 Upravljanje sučeljem Uponor Smatrix Wave.

NO PL PT RO RU SE SK 64

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

Regionalne post. Format vremena: 24 h 24 h

Datum i vrijeme Vrijeme: 00:00

CZ

00:00

Ujutro/popodne

DE DK

3. Odaberite željeni format vremena.

3. Postavite trenutačno vrijeme.

4. Potvrdite i nastavite na sljedeći korak u vodiču za pokretanje.

4. Potvrdite i nastavite na sljedeći korak u vodiču za pokretanje.

P ostavljanje

O dabir

datuma i vremena

Postavite datum i vrijeme sustava.

Datum i vrijeme Datum: 01/01/2014

EE ES

dostupnosti hlađenja u sustavu

Odaberite je li hlađenje dostupno u sustavu ili ne.

FI

Grijanje i hlađenje Je li hlađenje dostupno u sustavu?: NO

FR

01/01/2014

NO

DA

HR HU 1. Postavite trenutačan datum. 2. Potvrdite i nastavite na sljedeći korak u vodiču za pokretanje.

1. Odaberite je li hlađenje dostupno u sustavu.

IT

2. Potvrdite i nastavite na sljedeći korak u vodiču za pokretanje.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

65


UK R egistracija CZ DE

sučelja na regulatoru

Sučelje se mora registrirati na regulatoru kako bi moglo upravljati povezanim sustavom.

NAPOMENA! Prije registracije sučelja mora se registrirati barem jedan termostat.

Sučelje omogućuje registraciju i upravljanje nad najviše četiri regulatora.

O prez ! Provjerite je li regulator u načinu izvođenja. Informacije o izlasku u način izvođenja potražite u odjeljku 10.4 Način izvođenja > Izlazak u način izvođenja.

1

DK

3s

EE

Za registraciju sučelja na regulatoru: 1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok jedna od svjetlećih dioda kanala ne počne treperiti.

2

2. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač na svjetleću diodu napajanja (svjetleća dioda treperi crveno).

ES FI FR

3. Pritisnite tipku OK da biste ušli u način prijave kanala sustava (svjetleća dioda napajanja). Svjetleća dioda napajanja počinje treperiti u skladu s obrascem dugi treptaj, kratka pauza, dugi treptaj. Kanal 1 počne treperiti crveno.

3

HR

4. Pritisnite tipku OK da biste odabrali kanal 1. Svjetleća dioda kanala počne treperiti zeleno.

HU

5. KORIŠTENJE VODIČA ZA BRZO POSTAVLJANJE SUČELJA:

4

IT

5.1 Slijedite upute u odjeljku 8.5 Vodič za pokretanje dok se ne prikaže gumb Poveži zaslon osjetljiv na dodir s regulatorom.

5.2 Pritisnite Poveži zaslon osjetljiv na dodir s regulatorom za pokretanje prijave.

KORIŠTENJE SUSTAVA IZBORNIKA SUČELJA:

5.1 Idite na izbornik RF veza (Glavni izbornik > Osobne postavke).

5.2 Pritisnite Poveži zaslon osjetljiv na dodir s regulatorom za pokretanje prijave.

LT

5

LV

Poveži zaslon osjetljiv na dodir s regulatorom

NL

Link Smart Home Gateway

6. Sučelje se registrira na regulatoru. Svjetleća dioda odabranog kanala na regulatoru svijetli zeleno i registracija je dovršena.

NO

6

PL

Povezivanje OK

7. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok se ne isključe zelene svjetleće diode da biste dovršili registraciju i vratili se na način izvođenja. Da biste poništili prijavu već prijavljenog sučelja, pogledajte odjeljak 10.6 Poništavanje prijave kanala na regulatoru.

PT RO

7

RU

3s

SE SK 66

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

9

Završetak postavljanja

CZ DE

Izvršite potpun pregled postavljanja:

3

1. Provjerite da termostati i termostatske glave (ako su postavljene), rade ispravno.

5

Postavite zadane vrijednosti termostata na maksimum da biste dobili zahtjev za grijanjem i provjerite rade li aktuatori.

2. Postavite termostate i opcijsko sučelje na definirane radne postavke.

DK EE

1

ES

3. Zatvorite poklopce regulatora.

FI

4. Pričvrstite termostate i opcijsko sučelje na zid. 5. Ispišite i popunite „Izvješće o postavljanju” na kraju ovog priručnika. 6. Pružite korisniku priručnik i sve informacije o sustavu.

1 2 4

FR

6

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

67


UK

10 Upravljanje regulatorom Uponor Smatrix Wave

CZ DE DK EE

Uponor Smatrix Wave kontrolira instalaciju podnog grijanja/hlađenja u skladu s korisničkim potrebama. Temperature se mogu podesiti pomoću termostata koji se nalaze u svakoj sobi ili, ako je postavljeno, pomoću opcijskog sučelja sa zaslonom osjetljivim na dodir.

10.3 Rad s programima zakazivanja

10.1 Načelo rada

Za uporabu programa zakazivanja potrebno je barem jedno od sljedećeg:

Čim temperatura izmjerena termostatom postane niža (način grijanja) ili viša (način hlađenja) od zadane vrijednosti temperature, stvara se zahtjev za promjenom sobne temperature i šalje se regulatoru. Regulator će otvoriti aktuatore u skladu s trenutačnim načinom rada i drugim postavkama. Nakon dostizanja zadane temperature ova se informacija šalje i aktuatori se zatvaraju.

ES FI FR

10.2 Normalan rad bez neobaveznih programa zakazivanja

HR

Kada sustav radi u normalnom načinu:

HU

• U Načinu grijanja aktuatori su otvoreni kada su sobne temperature niže od temperatura postavljenih na termostatima.

IT

• U načinu hlađenja aktuatori su otvoreni kada su sobne temperature više od temperatura postavljenih na termostatima.

LT

Programi zakazivanja nude mogućnost prebacivanja odabranih soba između načina udobnosti i ECO moda korištenjem sedmodnevnog programa. Time se optimizira postavljanje i štedi energija.

Uponor Smatrix Wave T-168 (programibilni termostat)

Uponor Smatrix Wave I-167 (opcijsko sučelje)

Informacije o upravljanju termostatom potražite u odjeljku 13 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave. Informacije o upravljanju sučeljem potražite u odjeljku 16 Upravljanje sučeljem Uponor Smatrix Wave.

10.4 Način izvođenja Tijekom normalnog rada regulator je u radnom modu.

I zlazak

u način izvođenja

Ako je regulator u načinu registracije ili prisilnom načinu, izađite u način izvođenja pritiskom na tipku OK dok se svjetleće diode ne isključe (oko 3 sekundi).

Informacije o upravljanju sučeljem potražite u odjeljku 16 Upravljanje sučeljem Uponor Smatrix Wave.

LV

Informacije o upravljanju analognim termostatima potražite u odjeljku 12 Upravljanje analognim termostatima Uponor Smatrix Wave.

NL

3s

Informacije o upravljanju termostatima digitalnim potražite u odjeljku 13 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave.

NO

Informacije o upravljanju termostatskim glavama potražite u odjeljku 15 Upravljanje termostatskom glavom Uponor Smatrix Wave.

PL PT RO RU SE SK 68

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

10.5 Ponovno postavljanje regulatora

Da biste poništili registraciju kanala:

U slučaju problema, kao što je netočna registracija kanala, ponovno postavite regulator. Sljedeća slika prikazuje mjesto tipke za ponovno postavljanje na regulatoru.

1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok svjetleća dioda za kanal 1 ne zatreperi crveno/ zeleno ili dok prvi neregistrirani kanal ne zatreperi crveno.

Za ponovno postavljanje regulatora:

2. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač (svjetleća dioda treperi crveno) na odabrani kanal (treperi zeleno ako je registriran) da biste poništili registraciju.

1. Provjerite je li regulator u načinu izvođenja. Ako se nalazi u načinu registracije ili prisilnom načinu, pritisnite i držite tipku OK oko 5 sekundi ili dok se svjetleće diode ne isključe. 2. Istovremeno pritisnite tipke <, OK i > (na oko 10 sekundi) dok trepće svjetleća dioda napajanja i dok se ne isključe svjetleće diode svih kanala. Svi su se parametri izbrisali i aktivirao se način izvođenja.

P oništavanje

ES

1

registracije svih kanala

Kada se jedan kanal ili više kanala neispravno registriraju, moguće je istovremeno ukloniti sve registracije, kao što je prikazano na slici u nastavku.

FI

NAPOMENA! Mora se poništiti registracija regulatora i na sučelju. Idite na izbornik Main menu > Preferences > Link (Glavni izbornik > Osobne postavke > povezivanje) i poništite registraciju.

FR HR

1

registracije jednog kanala

Kada se kanal neispravno registrira ili ako je potrebno ponoviti registraciju termostata, moguće je ukloniti trenutačnu registraciju s regulatora.

DK EE

3. Nakon ponovnog postavljanja regulatora potrebni su postavljanje i registracija.

P oništavanje

DE

3. Istovremeno pritisnite tipke < i > dok svjetleća dioda odabranog kanala ne počne treperiti crveno (oko 5 sekundi).

10 s

10.6 Poništavanje prijave kanala na regulatoru

CZ

HU IT

3s 2

LT

2

LV

10 s 3s

O prez !

3

Provjerite je li regulator u načinu izvođenja. Informacije o izlasku u način izvođenja potražite u odjeljku 10.4 Način izvođenja > Izlazak u način izvođenja.

NL NO

Da biste poništili sve registracije kanala:

5s O prez ! Provjerite je li regulator u načinu izvođenja. Informacije o izlasku u način izvođenja potražite u odjeljku 10.4 Način izvođenja > Izlazak u način izvođenja.

PL

1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok svjetleća dioda za kanal 1 ne zatreperi crveno/ zeleno ili dok prvi neregistrirani kanal ne zatreperi crveno.

PT

2. Istovremeno pritisnite tipke < i > dok se ne isključe svjetleće diode svih kanala osim jednog (oko 10 sekundi). Jedina preostala svjetleća dioda treperi crveno.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

69


UK P oništavanje

registracije sistemskog uređaja

Kada se kanal netočno registrira na sistemskom uređaju, moguće je ukloniti registraciju, kao što je prikazano na slici u nastavku.

CZ

1

DE DK

3s 2

EE

Za poništavanje registracije sistemskog uređaja: 1. Pritisnite i držite tipku OK na regulatoru dok jedna od svjetlećih dioda kanala ne počne treperiti. 2. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač na svjetleću diodu napajanja (svjetleća dioda treperi crveno). 3. Pritisnite tipku OK da biste ušli u način prijave uređaja sustava. Svjetleća dioda napajanja počinje treperiti u skladu s obrascem dugi treptaj, kratka pauza, dugi treptaj. Kanal 1 počne treperiti crveno ili crveno/zeleno ako je na tom kanalu registriran uređaj. 4. Koristite se tipkama < ili > da biste pomaknuli pokazivač (svjetleća dioda treperi crveno) na odabrani kanal (treperi zeleno ako je registriran); pogledajte sljedeći popis.

ES FI

3 FR HR HU

4

IT

01 02 03 04 05 06 LT

1 = Sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir

2 = Relejni modul

3 = Javni termostat s vanjskim senzorom

4 = J avni termostat s prebacivanjem grijanje/ hlađenje na kontakt ili prebacivanje grijanja i hlađenja iz ulaznih podataka senzora (potrebno je sučelje I-167).

5 = Javni termostat s prekidačem načina udobnosti/ ekonomičnosti

5. Istovremeno pritisnite tipke < i > na oko 5 sekundi dok svjetleća dioda odabranog kanala ne počne treperiti crveno.

10.7 Ažuriranje softvera regulatora (opcijskog)

5 LV

5s

NL

Upute o softveru i ažuriranju nalaze se na web-stranici Uponor.

NAPOMENA! Mora se poništiti registracija regulatora i na sučelju (opcijskom). Idite na izbornik Main menu > Preferences > Link (Glavni izbornik > Osobne postavke > povezivanje) i poništite registraciju.

NO PL

O prez !

PT

Provjerite je li regulator u načinu izvođenja. Informacije o izlasku u način izvođenja potražite u odjeljku 10.4 Način izvođenja > Izlazak u način izvođenja.

RO RU SE SK 70

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

11 Upravljanje analognim termostatima Uponor Smatrix Wave

CZ DE

U sustavu Uponor Smatrix Wave mogu se upotrijebiti dvije vrste termostata, analogni i digitalni. Analogni termostati: Uponor Smatrix Wave T-165 (standardni termostat T-165) Uponor Smatrix Wave T‑163 (javni termostat T-163) Uponor Smatrix Wave T‑161 (termostat sa senzorom T-161)

Analognim termostatima upravlja se okretanjem brojčanika (T-165), podešavanjem potenciometra na njegovoj stražnjoj strani (T-163) ili putem sučelja I-167 (T-161, T-163 i T-165).

J avni

termostat

T-163

Za vrijeme normalnog rada na stražnjoj strani termostata svijetli diskretna svjetleća dioda u trajanju od oko 60 sekundi ako postoji zahtjev za grijanjem ili hlađenjem.

DK EE

Termostat sadrži prekidač koji, ako je aktiviran tijekom prijave, šalje alarm kada se termostat ukloni sa zida. Alarm se prenosi radijskim putem pa povezane svjetleće diode kanala na regulatoru bljeskaju.

ES

Slika u nastavku prikazuje dijelove termostata.

G B C E

FI FR

11.1 Izgled termostata T ermostat

sa sobnim senzorom

HR

T-161

Tijekom normalnog rada termostat je pod nadzorom i regulacijom putem sučelja I-167.

HU

Slika u nastavku prikazuje dijelove termostata.

A

B

IT

F Pol.

D Pol.

C

A D F LT

Opis

A

Potenciometar za zadanu vrijednost temperature

B

Tipka za registraciju

C

Onemogući timer prebacivanje

D

Priključak za vanjski senzor (nepolariziran)

E

Konfiguracijski DIP prekidači

F

Baterije

G

Svjetleća dioda zahtjeva za grijanjem/ hlađenjem

LV NL NO PL

Opis

A

LED slabe baterije (treperi jednom svaka dva sata)

B

Tipka za registraciju

C

Priključak za vanjski senzor (nepolariziran)

D

Baterija

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

71


UK T ermostat

standardni

T-165

J avni

CZ

Za vrijeme normalnog rada na termostatu svijetli diskretna svjetleća dioda u trajanju od oko 60 sekundi ako postoji zahtjev za grijanjem ili hlađenjem.

DE

Slika u nastavku prikazuje dijelove termostata.

A

C

termostat

T-163

Slika u nastavku prikazuje kako podesiti zadanu vrijednost temperature na termostatu.

2

3

F D E

20

5

35

DK EE

1 Za promjenu zadane vrijednosti temperature na termostatu:

ES

1. Pomaknite termostat iz držača.

FI

2. Uklonite termostat sa zida.

B

FR Pol. A

HR HU IT LT

F

3. Postavite željenu temperaturu s pomoću potenciometra.

Opis

4. Ponovno postavite termostat na zid.

Brojčanik za kontrolu zadane vrijednosti sobne temperature

T ermostat

B

Svjetleća dioda zahtjeva za grijanjem/ hlađenjem

C

Pozadinsko svjetlo

D

Tipka za registraciju

E

Onemogući timer prebacivanje

F

Baterije

standardni

T-165

Koristite se brojčanikom na termostatu da biste podesili temperaturu. Pozadinsko svjetlo počet će svijetliti kod okretanja brojčanika. Isključit će se nakon otprilike 10 sekundi neaktivnosti. Slika u nastavku prikazuje kako podesiti zadanu vrijednost temperature na termostatu.

11.2 Podešavanje temperature Temperatura se mijenja podešavanjem zadane vrijednosti na termostatu između 5 i 35 °C. Moguće je postaviti ograničenja za minimalnu i maksimalnu temperaturu pomoću sučelja (opcijskog).

LV NL

T ermostat

sa sobnim senzorom

T-161

Zadana vrijednost za termostat T-161 može se promijeniti samo putem sučelja I-167. Ako sučelje I-167 nije povezano, zadana vrijednost bit će stalno na 21 ˚C.

NO PL PT

Za podešavanje zadane vrijednosti temperature na termostatu: •

Okrenite brojčanik u smjeru kazaljke na satu da biste povećali temperaturu.

Okrenite brojčanik u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste smanjili temperaturu.

RO RU SE SK 72

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

11.3 Onemogućavanje funkcije timera (samo T-163 i T-165)

11.4 Zamijenite baterije

Termostati T-163 i T-165 imaju prekidače na stražnjoj strani koji omogućuju korisniku da onemogući funkciju mjerača vremena (način udobnosti) za kanale koje kontrolira termostat. Prekidač se tvornički postavlja na udobnost/ekonomičnost.

Zamijenite bateriju termostata kada svjetleća dioda treperi (jednom svaka dva sata).

Slika u nastavku prikazuje kako onemogućiti funkciju timer na termostatu.

2

CZ

T ermostat T-161

DK

Slika u nastavku prikazuje kako zamijeniti bateriju.

3

1

EE

2

ES FI

3

1 Za promjenu prekidača na Onemogući mjerač vremena:

1. Skinite termostat sa zida.

1. Pomaknite termostat iz držača.

2. Pomoću šiljastog predmeta izvadite bateriju.

2. Uklonite termostat sa zida.

3. Zamijenite bateriju.

3. Prebacite na način udobnosti,

DE

Termostat će izvršiti samotestiranje u trajanju od oko 10 sekundi nakon što umetnete bateriju. Tijekom tog vremena unos u sustav bit će blokiran, a svjetleća dioda termostata će treperiti.

.

4. Ponovno postavite termostat na zid.

FR HR

T ermostati T-163 i T-165

HU

Zamijenite baterije termostata kada svjetleća dioda treperi dvaput tijekom zahtjeva za grijanjem ili hlađenjem.

IT

Termostat će izvršiti samotestiranje u trajanju od oko 10 sekundi nakon što umetnete baterije. Tijekom tog vremena unos u sustav bit će blokiran, a svjetleća dioda termostata će treperiti.

LT

Slika u nastavku prikazuje kako zamijeniti baterije.

LV

2

NL

3

NO

1 PL

1. Pomaknite termostat iz držača. 2. Uklonite termostat sa zida.

PT

3. Zamijenite baterije.

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

73


UK

11.5 Vraćanje na tvorničke postavke

T ermostati T-163 i T-165

2

Vraćanje na tvorničke postavke postavlja sve vrijednosti parametara na zadane postavke.

CZ

3

NAPOMENA! Nemojte vraćati termostat na tvorničke postavke ako to nije nužno.

DE DK

NAPOMENA! Vraćanje na tvorničke postavke uklanja registracijske podatke iz termostata.

EE

1 4

T ermostat T-161 ES

2

1

T-163

FI

T-165

Za vraćanje termostata na tvorničke postavke: 1. Pomaknite termostat iz držača.

FR

2. Uklonite termostat sa zida.

HR

3. Lagano pritisnite i držite tipku za registraciju na termostatu, pustite kada svjetleća dioda za zahtjev počne treperiti.

3

4

4.1

4. Dvaput promijenite prekidač Onemogući mjerač vremena, neovisno o početnom položaju.

HU

5. Termostat je sada vraćen na tvorničke postavke.

3.1

IT

4.2 3.2

LT Za vraćanje termostata na tvorničke postavke: 1. Skinite termostat sa zida.

LV

2. Skinite bateriju s termostata.

NL

3. Pritisnite i držite tipku za registraciju na termostatu, uz istovremeno umetanje baterije.

NO

4. Pustite tipku nakon otprilike 10 sekundi kada LED počne treperiti. 5. Termostat je sada vraćen na tvorničke postavke.

PL PT RO RU SE SK 74

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

12 Upravljanje digitalnim termostatima Uponor Smatrix Wave

CZ DE

U sustavu Uponor Smatrix Wave mogu se upotrijebiti dvije vrste termostata, analogni i digitalni. Termostati digitalni imaju zaslon s prikazom informacija za korisnika i tipkama za upravljanje.

T ermostati T-166 i T-168 Slika u nastavku prikazuje dijelove termostata. T-166 T-168

A

DK

D

EE

Termostati digitalni: Uponor Smatrix Wave T-169 (digitalni termostat s RH T-169) Uponor Smatrix Wave T-168 (programibilni termostat s RH T-168) Uponor Smatrix Wave T‑166 (digitalni termostat T-166)

ES FI

12.1 Izgled termostata

FR

T ermostat T-169

B

Slika u nastavku prikazuje dijelove termostata. T-169

A

Pol.

C D

HR

Opis

A

Zaslon

B

Tipke

C

Priključak za vanjski senzor (nepolariziran)

D

Baterije

HU IT LT LV

B

D

C NL

Pol.

Opis

A

Zaslon

B

Tipke

C

Priključak za vanjski senzor (nepolariziran)

D

Baterija

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

75


UK

12.2 Izgled zaslona CZ

Promjena zadane vrijednosti

A

T ermostat T-169 Slika prikazuje razne zaslone i razne simbole koji se mogu prikazati.

DE

A

21.0

EE ES FI

Pol. A

FR HR

B

Ikona

B

E Pol. A

C

B

Opis Očitanje temperature sa znakom - ili +, dva digitalna znaka, decimalnom točkom i znakom koji pokazuje ili 0 ili 5 Simbol alarma

Opis Promjena načina zadane vrijednosti Zadana vrijednost temperature sa znakom - ili +, dva digitalna znaka, decimalnom točkom i znakom koji pokazuje ili 0 ili 5

Jedinica tem.

D

Zahtjev za grijanjem Zahtjev za hlađenjem

Jedinica tem. E

IT

Ikona

C

C

HU

C D

21.5

Način izvođenja (zadani zaslon)

DK

B

Comfort mod ECO mod

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 76

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Alarmi

A

Način upravljanja

B C

D

E

A

B

CZ

C D

21.0 Pol. A B

Ikona

DK

E

Opis Alarm mod

DE

Pol. A

Ikona

EE

Opis Trenutačni način upravljanja

ES

Pokazatelj unutarnje temperature

Kvar senzora sobne temperature

Trenutačni način upravljanja Kvar senzora podne temperature Kvar daljinskog senzora temperature

Trenutačni način upravljanja

FR HR

Trenutačni način upravljanja

C Pokazatelj niske razine baterije

Pokazatelj vanjske temperature B

E

FI

Pokazatelj daljinskog senzora temperature

Kvar senzora vanjske temperature

D

Unutarnja temperatura s pokazateljem ograničenja podne temperature

Dosegnuto ograničenje relativne vlažnosti Pokazatelj kvara komunikacije

Jedinica temperature prikazana kada skupina znakova A pokazuje temperaturu

HU

C

IT Jedinica tem.

LT D

Zahtjev za grijanjem

LV Zahtjev za hlađenjem E

NL

Comfort mod ECO mod

NO

Holiday mod

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

77


UK R elativna

vlažnost

A

CZ

Pol.

B

DK Pol.

EE

A B

ES

Ikona

T-168

Opis

T-166

Očitanje relativne vlažnosti s dva digitalna znaka. Označeno znakom „%”

H I

F

HR

E

IT

T-168

NL

F D B

K

C

NO

B Pokazatelj niske razine baterije

D E

Jedinica temperature prikazana kada skupina znakova A pokazuje temperaturu Pokazatelj komunikacije Pokazatelj unutarnje temperature Pokazatelj daljinskog senzora temperature (način RS)

Unutarnja temperatura s pokazateljem ograničenja podne temperature

J M H A I G E

LV

Očitanje relativne vlažnosti s dva digitalna znaka. Označeno znakom „%”

Poruka Err (Pogreška) i ikona senzora koja treperi ukazuju na kvar senzora

A

LT

T-168

C

D C B

G

HU

Očitanje temperature sa znakom - ili +, dva digitalna znaka, decimalnom točkom i znakom koji pokazuje ili 0 ili 5

Razina relativne vlažnosti

Slika prikazuje sve simbole i znakove koji mogu biti prikazani na zaslonu:

FR

Samo T-166

T-166

T ermostati T-166 i T-168

FI

Opis

Polje poruke s tri alfanumerička znaka

45.0

DE

Ikona

A

Poruka Err (Pogreška) i ikona podnog senzora koja treperi ukazuju na kvar senzora Pokazatelj podne temperature Poruka Err (Pogreška) i ikona podnog senzora koja treperi ukazuju na kvar senzora Pokazatelj vanjske temperature

L

PL

Poruka Err (Pogreška) i ikona senzora na otvorenom koja treperi ukazuju na kvar senzora Samo T-168

PT

Dosegnuto ograničenje relativne vlažnosti

RO RU SE SK 78

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Pol. F

Ikona

Opis

12.3 Radne tipke

Izbornik postavki

Slika u nastavku prikazuje tipke koje se upotrebljavaju za upravljanje termostatima digitalnim.

Broj izbornika postavki G

H I

CZ

T-169

DE

Zahtjev za grijanjem Zahtjev za hlađenjem

A

Comfort mod

C

ECO mod

B

DK EE

Ikona koja treperi na termostatu T-166 ukazuje na aktiviran način odmora u sustavu. J

ES FI

Samo T-168 Digitalni sat

Samo T-168

T-166 T-168

FR

Naziv parametra u izborniku postavki

HR

Samo T-168 Pokazatelj koji prikazuje AM ili PM kada je termostat postavljen na način 12 h Pokazatelj izostaje kada je termostat postavljen na način 24 h K

Samo T-168

HU

A

B

Odabran/aktiviran radni dan 1 = ponedjeljak 7 = nedjelja L

C

LT

Samo T-168 Pokazatelj odabranog vremena ili zakazanog sata, za način udobnosti, između 0:00 i 24:00

M

IT

LV Pol.

Opis

Polovično = 30 minuta

A

Tipke - i + upotrebljavaju se za:

Puno = 1 sat

B

•    Podešavanje zadane vrijednosti temperature •    Promjenu parametara u izbornicima postavki

C

Tipka OK upotrebljava se za:

NO

•    Prebacivanje između trenutačnih statusnih podataka i vrijednosti dostupnih senzora povezanih s termostatom •    Ulaz u izbornik postavki i izlaz iz njega •    Potvrda postavke

PL

Holiday mod

NL

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

79


UK

12.4 Pokretanje

P ostavljanje

CZ

Prilikom pokretanja na zaslonu se u trajanju od oko tri sekunde prikazuje inačica softvera. Zatim termostat ulazi u način izvođenja.

DE

Kada postavljate termostat po prvi put ili nakon što ga vratite na tvorničke postavke, softver zahtijeva postavljanje datuma i vremena (samo T-168).

DK

I načica

softvera

Trenutačna inačica softvera prikazuje se kada je termostat uključen.

EE

Primjeri:

T-169

ES

datuma i vremena ( samo

T-168)

Kada postavljate termostat po prvi put, nakon što ga vratite na tvorničke postavke ili nakon što ga predugo ostavite bez baterija, softver zahtijeva postavljanje datuma i vremena. Koristite se tipkama - ili + da biste promijenili vrijednost, pritisnite tipku OK da biste postavili vrijednosti i pomaknuli se na sljedeću vrijednost koja se može uređivati. NAPOMENA! Ako u vremenu od otprilike 8 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, spremit će se trenutačne vrijednosti i softver će prijeći na način izvođenja. 1. Postavite sate.

FI V1.0

FR T-166 HR

T-168

2. Postavite minute.

HU IT

3. Postavite prikaz vremena u formatu 12 h ili 24 h.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 80

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK 4. Postavite dan u tjednu (1 = ponedjeljak, 7 = nedjelja).

5. Postavite dan u mjesecu.

12.5 Podešavanje temperature Temperatura se mijenja podešavanjem zadane vrijednosti na termostatu.

CZ

Koristite se tipkama na termostatu da biste podesili temperaturu. Zaslon će početi svijetliti kada pritisnete tipku. Isključit će se nakon otprilike 10 sekundi neaktivnosti.

DE DK

Slika u nastavku prikazuje kako podesiti zadanu vrijednost temperature na termostatu. T-169

EE ES

6. Postavite mjesec.

FI T-168 T-166

FR

7. Postavite godinu.

HR HU 8. Pritisnite OK da biste se vratili na način izvođenja. Datum i vrijeme također se mogu postaviti u izborniku postavki. Više informacija potražite u odjeljku 12.9 Postavke.

Za podešavanje zadane vrijednosti temperature na termostatu za trenutačni način upravljanja: 1. Jednom pritisnite tipku - ili + (T-169 =

IT

ili ).

Na zaslonu treperi trenutačna zadana vrijednost.

LT

T-169

21.0 T-166

LV NL

T-168

NO PL PT

2. Pritisnite tipku - ili + (T-169 = ili ) više puta da biste podesili zadanu vrijednost temperature. Vrijednost će se mijenjati u koracima od 0,5.

RO

Nakon što postavite novu zadanu vrijednost, zaslon će se za nekoliko sekundi vratiti na način izvođenja i prikazati sobnu temperaturu.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

81


UK

12.6 Način izvođenja Tijekom normalnog rada termostat je u radnom modu.

CZ

U načinu izvođenja na zaslonu se prikazuju informacije o specifičnim načinima upravljanja.

DE

12.7 Način upravljanja Termostat ima četiri različita načina upravljanja koja se postavljaju u izborniku postavki.

DK

Načini upravljanja:

EE

T-169

ES FI FR

T-166/ T-168

HU

2. Popis alarma (prikazano samo ako je alarm prisutan na termostatu T-169) 3. Sobna temperatura, trenutačni način udobnosti/ ekonomičnosti i trenutačna naredba grijanja/ hlađenja (samo T-169) 4. Relativna vlažnost (samo T-168 i T-169) sobne temperature s podnim

senzorom

Opis

1. Sobna temperatura (zadana)

RT

Sobna temperatura

2. Popis alarma (prikazano samo ako je alarm prisutan na termostatu T-169)

RFT

Sobna temperatura s vanjskim podnim senzorom

RS

Daljinski senzor

3. Podna temperatura, trenutačni način udobnosti/ ekonomičnosti i trenutačna naredba grijanja/ hlađenja (samo T-169)

RO

Sobna temperatura s daljinskim vanjskim senzorom

Koristite se tipkom OK da biste se prebacili između dostupnih informacija.

IT

sobne temperature

1. Sobna temperatura (zadana)

RFT, N ačin

U načinu upravljanja na zaslonu se mogu prikazati različite vrste informacija. Digitalni termostat T-168 također prikazuje sat i informacije o zakazanom programu.

HR

RT, N ačin

4. Relativna vlažnost (samo T-168 i T-169) 5. Podna temperatura (samo T-166 i T-168)

RS, N ačin

daljinskog senzora

1. Sobna temperatura (zadana) 2. Popis alarma (prikazano samo ako je alarm prisutan na termostatu T-169) 3. Daljinski senzor, trenutačni mod Comfort/ECO i trenutačna naredba grijanja/hlađenja (samo T-169) 4. Relativna vlažnost (samo T-168 i T-169)

LT

RO, N ačin

daljinskog senzora na otvorenom

1. Sobna temperatura (zadana) 2. Popis alarma (prikazano samo ako je alarm prisutan na termostatu T-169)

LV

3. Vanjska temperatura, trenutačni ECO/Comfort mod i trenutačna naredba grijanja/hlađenja (samo T-169)

NL

4. Relativna vlažnost (samo T-168 i T-169) 5. Vanjska temperatura (samo T-166 i T-168)

NO PL PT RO RU SE SK 82

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

12.8 Promjena načina upravljanja

12.9 Postavke

Ako je s termostatom povezan vanjski senzor, potrebno je odabrati način upravljanja radi omogućavanja dodatne funkcionalnosti senzora.

U ovom se izborniku postavljaju sve postavke u vezi s radom termostata.

CZ

NAPOMENA! Sve dok je zakazivanje (program 00) aktivirano (nije postavljeno na Isklj.) na digitalnom termostatu T-168, nijedan drugi uređaj ne smije promijeniti (nadjačati) način udobnosti/ekonomičnosti u toj sobi.

DE

NAPOMENA! Ako u vremenu od otprilike 8 sekundi ne pritisnete nijednu tipku unutar podizbornika, spremit će se trenutačne vrijednosti i softver će prijeći na izbornik postavki. Otprilike 60 sekundi nakon toga ući će u način izvođenja.

2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste promijenili brojeve na 04 i pritisnite OK. 3. Prikazuje se trenutačni način upravljanja (RT, RFT, RS ili RO).

Za ulaz u izbornik postavki:

4. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste promijenili način upravljanja (vidi popis u nastavku) i pritisnite OK.

2. Ikona postavki i brojevi izbornika prikazani su u gornjem desnom kutu zaslona.

T-166/ T-168

Opis

RT

Sobna temperatura

RFT

Sobna temperatura s vanjskim podnim senzorom

RS

Daljinski senzor

RO

Sobna temperatura s daljinskim vanjskim senzorom

5. Pritisnite i držite tipku OK oko 3 sekunde da biste izišli iz izbornika postavki.

EE

NAPOMENA! Ako u vremenu od otprilike 8 sekundi ne pritisnete nijednu tipku unutar podizbornika, spremit će se trenutačne vrijednosti i softver će prijeći na izbornik postavki. Otprilike 60 sekundi nakon toga ući će u način izvođenja.

1. Pritisnite i držite tipku OK dok se ikona postavki i brojevi izbornika ne prikažu u gornjem desnom kutu zaslona (oko 3 sekunde).

T-169

DK

ES FI FR

1. Pritisnite i držite tipku OK oko 3 sekunde.

HR

3. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste promijenili brojeve i locirali podizbornik (vidi popis u nastavku).

HU

00 = Program (samo T-168) 02 = Prebacivanje grijanje/hlađenje* 03 = Smanjeni intenzitet temperature za ECO mod 04 = Način upravljanja 05 = Gornje ograničenje podne temperature 06 = Donje ograničenje podne temperature 07 = Dopušteno hlađenje 08 = Jedinica prikaza 09 = Klimatska integracija regulatora 10 = Datum i vrijeme (samo T-168) 11 = Kalibriranje sobne temperature 12 = Invertiranje zaslona (samo T-169)

IT LT LV NL

* Ovaj izbornik nije vidljiv ako je termostat registriran na regulatoru.

NO

4. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara. T-166 i T-168: parametar počinje treperiti. T-169: podcrtan je broj izbornika.

PL

5. Promijenite parametre u podizbornicima. 6. Pritisnite i držite tipku OK oko 3 sekunde da biste izišli iz izbornika postavki.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

83


UK 00 P rogram ( samo T-168)

Program P3:

U ovom izborniku možete postaviti jedan od sedam različitih programa zakazivanja za Comfort/ECO mode. Programi od 1 do 6 unaprijed su programirani, a 7. program može definirati korisnik. Zakazani programi prikazuju dan podijeljen u intervale od 30 minuta što se postavlja u način udobnosti (crna oznaka) ili način ekonomičnosti (prozirna oznaka).

CZ DE DK

Ovaj izbornik nije vidljiv ako je sučelje povezano sa sustavom. Postavke su navedene na sučelju (opcijskom).

EE

Program isklj. (zadano):

ES

Postavka sobe je Comfort modu. Ako je u sustavu dostupan timer, soba će upotrijebiti postavljene rasporede, ali termostati imaju Smanjeni intenzitet temperature za ECO mod.

Program P4:

Program P1:

FI FR HR HU

Program P5:

IT Program P2:

LT LV NL Program P6:

NO PL PT RO RU SE SK 84

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Odabir programa zakazivanja Za odabir programa zakazivanja: 1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

Prilagođavanje korisnički definiranog programa za cijeli tjedan

CZ

NAPOMENA! Ovaj način poništava trenutačni korisnički definiran program na tvorničke postavke.

DE

Za prilagođavanje korisnički definiranog programa: 2. Koristite se tipkama - ili + da biste odabrali program.

Odaberite između: P1–P6, U (korisnički definiran program) i Isklj.

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili odabir programa i vratili se u izbornik postavki. Prilagođavanje korisnički definiranog programa za jedan dan Za prilagođavanje korisnički definiranog programa: 1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara. 2. Koristite se tipkama - ili + da biste odabrali program U. 3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili broj dana.

Trenutačni dan počne treperiti.

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

6. Pritisnite OK da biste promijenili označen interval između načina udobnosti ( ) i ekonomičnosti ( ).

ES

7. Koristite se tipkama - ili + da biste pomaknuli oznaku (na dnu zaslona). Pri pomicanju oznake iz jednog intervala u drugi, spremite odabrani način za taj interval.

FI

5. Pritisnite i držite tipku OK dok se na zaslonu ne prikaže 00:00 (potrebno je oko 2 sekunde).

8. Ponovite korake 6 i 7 sve dok zaslon ne prikaže 23:30. 9. Pritisnite + za zaključivanje trenutačnog dana, a potom softver prelazi na izbornik postavki.

FR

8. Ponovite korake 6 i 7 sve dok zaslon ne prikaže 23:30. 9. Pritisnite + za zaključivanje programiranja trenutačnog dana.

7. Koristite se tipkama - ili + da biste pomaknuli oznaku (na dnu zaslona). Pri pomicanju oznake iz jednog intervala u drugi, spremite odabrani način za taj interval.

EE

3. Pritisnite i držite tipku OK dok se ne prikaže 1 i 00:00 na zaslonu.

4. Koristite se tipkama - ili + da biste odabrali dan.

6. Pritisnite OK da biste promijenili označen interval između načina udobnosti ( ) i ekonomičnosti ( ).

DK

2. Koristite se tipkama - ili + da biste odabrali program U.

HR HU

Prikazuje se poruka Da kopiraj (bljeska Da).

10. Koristite se tipkama - ili + za odabir Da ili Ne i pritisnite OK za potvrdu.

IT

Odaberite Da da biste kopirali postavke trenutačnog dana za sljedeći dan. Ponovite za sve dane koji trebaju biti identični.

LT

Odaberite Ne i pritisnite OK da biste stvorili novo razdoblje za sljedeći dan. Zatim ponovite korake 6 do 10 dok ne programirate cijeli tjedan.

LV

11. Zaslon se vraća na izbornik postavki kada se završi s posljednjim danom.

NL

10. Ponovite od koraka 1 za prilagođavanje sljedećeg dana.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

85


UK 02 P rebacivanje

grijanje / hlađenje

04 N ačin

Ovaj izbornik nije vidljiv ako je termostat registriran na regulatoru. Prebacivanje grijanje/hlađenje kontrolira se pomoću fizičkog prekidača za grijanje/hlađenje ili sučelja (opcijskog), ako je povezano.

CZ DE

03 S manjeni

intenzitet temperature za

ECO

mod

DK

U ovom izborniku postavlja se smanjeni intenzitet temperature kad god je kanal u ECO modu. Ova postavka podešava trenutačnu zadanu vrijednost prema zadanoj vrijednosti. Zadana se vrijednost smanjuje u načinu grijanja, a povećava u načinu hlađenja.

EE ES

Ako je smanjeni intenzitet temperature postavljen na 0, termostat će ostati nepromijenjen ako program postavlja sustav u način ekonomičnosti. Ovaj izbornik nije vidljiv ako je sučelje (opcijsko) povezano sa sustavom. Postavka je tada dostupna na sučelju.

FI

upravljanja

U ovom se izborniku postavlja način upravljanja za termostat. Ako je s termostatom povezan vanjski senzor, potrebno je odabrati način upravljanja radi omogućavanja dodatne funkcionalnosti senzora. Prikazuje se trenutačni način upravljanja (RT, RFT, RS ili RO). Za promjenu ove postavke: 1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara. 2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste promijenili način upravljanja (vidi popis u nastavku).

T-169

Za promjenu ove postavke:

FR HR

Sobna temperatura

RFT

Sobna temperatura s vanjskim podnim senzorom

RS

Daljinski senzor

2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = promijenili parametar.

RO

Sobna temperatura s daljinskim vanjskim senzorom

ili ) da biste

Zadano: 4 ˚C Setting range: 0–11 °C, koraci od 0,5 °C

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

IT

Opis

RT

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

HU

T-166/ T-168

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

05 G ornje

ograničenje podne temperature

U ovom se izborniku postavlja maksimalno dopušteno ograničenje za podnu temperaturu.

LT

Ovaj je izbornik vidljiv samo ako je aktiviran način upravljanja RFT u izborniku postavki 04. U slučaju sustava sa sučeljem (opcijskim) ovaj izbornik prikazuje samo zadanu vrijednost, a promjene se vrše na sučelju.

LV

Za promjenu ove postavke:

NL

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara. 2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = promijenili parametar.

NO

PL

ili ) da biste

Zadano: 26 ˚C Setting range: 20–35 °C, koraci od 0,5 °C

NAPOMENA! Ovaj parametar ne može se postaviti na nižu vrijednost od zadane vrijednosti u izborniku postavki 06 Donje ograničenje podne temperature.

PT RO

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

RU SE SK 86

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK 06 D onje

ograničenje podne temperature

08 J edinica

prikaza

U ovom se izborniku postavlja minimalno dopušteno ograničenje za podnu temperaturu.

U ovom se izborniku postavlja jedinica prikaza temperature.

Ovaj je izbornik vidljiv samo ako je aktiviran način upravljanja RFT u izborniku postavki 04. U slučaju sustava sa sučeljem (opcijskim) ovaj izbornik prikazuje samo zadanu vrijednost, a promjene se vrše na sučelju.

Za promjenu ove postavke:

Za promjenu ove postavke: 1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara. 2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = promijenili parametar.

ili ) da biste

NAPOMENA! Ovaj parametar ne može se postaviti na višu vrijednost od zadane vrijednosti u izborniku postavki 05 Gornje ograničenje podne temperature.

2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = ili ) da biste se prebacivali između Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva.

T-169

Opis

DEg ˚C

Celzijevi stupnjevi

DEg ˚F

Fahrenheitovi stupnjevi

09 K limatska

FR

U ovom se izborniku postavlja moguća integracija termostata, i dijeljenje podataka o temperaturi, s regulatorom Uponor Smatrix Move.

HR

Ovaj se izbornik također može koristiti pri prijavi termostata na relejni modul. Korištenje relejnog modula za upravljanje razdjelnicima.

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

Za promjenu ove postavke:

FI

integracija regulatora

07 D opušteno

Ovaj izbornik nije vidljiv ako je sučelje (opcijsko) povezano sa sustavom. Postavke su tada dostupne na sučelju.

ES

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

Zadana vrijednost: ne

hlađenje

DK EE

T-166/ T-168

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

U ovom izborniku postavlja se je li hlađenje dopušteno u sobi ili nije.

DE

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

Zadano: 20 ˚C Setting range: 10–30 °C, koraci od 0,5 °C

NAPOMENA! Ako se ovaj parametar postavi na manje od 16 °C, ikona hlađenja počet će treperiti i time upozoriti na opasnost od kondenzacije u sustavu.

CZ

HU IT

Za promjenu ove postavke:

2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = prebacivali između no, YEs i CnF.

T-169

T-166/ T-168

LT

ili ) da biste se

LV

Opis

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

ne

Nije integrirano

NL

2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = prebacivali između Yes i No.

YEs

Integrirano (prvo se mora registrirati za regulator Move)

NO

CnF

Registrirajte se uz regulator Move / relejni modul, potvrdite na regulatoru Move / relejnom modulu

T-169

T-166/ T-168

ili ) da biste se

Opis

Da

Prikazuje ikonu zahtjeva za hlađenje

Ne

Skriva ikonu zahtjeva za hlađenje

PL

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

PT

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

87


UK 10 D atum

i vrijeme ( samo

T-168)

U ovom se izborniku postavljaju datum i vrijeme. Ova je postavka potrebna za iskorištavanje programa zakazivanja za ovaj termostat.

CZ

Ako se sučelje, timer ili drugi digitalni termostat T-168 (s nižim brojem kanala) registrira na regulator, na termostat će se prebaciti postavljeno vrijeme i datum. Tada će biti dostupna samo postavka 12/24 h.

DE DK

Koristite se tipkama - ili + da biste promijenili vrijednost. Pritisnite tipku OK da biste postavili vrijednost i pomaknuli se na sljedeću vrijednost koja se može uređivati.

EE

Za promjenu ove postavke:

ES FI FR HR

sobne temperature

U ovom izborniku prikazana sobna temperatura na zaslonu termostata može se kalibrirati. Za promjenu ove postavke: 1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara. 2. Koristite se tipkama - ili + (T-169 = promijenili parametar.

ili ) da biste

Zadano: 0,0 ˚C Setting range: -6,0 – 6,0 ˚C, koraci od 0,1 ˚C

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

12 I nvertiranje

2. Postavite sate.

Za promjenu ove postavke:

3. Postavite minute. 4. Postavite prikaz vremena u formatu 12 h ili 24 h.

1. Pritisnite OK za otvaranje načina uređivanja parametara.

5. Postavite dan u tjednu (1 = ponedjeljak, 7 = nedjelja).

2. Koristite se tipkama parametar.

6. Postavite dan u mjesecu.

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

7. Postavite mjesec.

HU

11 K alibriranje

zaslona ( samo

T-169)

U ovom izborniku boja zaslona bože se invertirati.

ili

da biste promijenili

8. Postavite godinu. 9. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 88

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

12.10 Zamijenite baterije

12.11 Vraćanje na tvorničke postavke

T ermostati T-166 i T-168

Vraćanje na tvorničke postavke postavlja sve vrijednosti parametara na zadane postavke.

Zamijenite baterije u termostatu kada se na zaslonu pojavi ikona niske razine baterije .

Slika u nastavku prikazuje kako zamijeniti baterije.

2

CZ

NAPOMENA! Nemojte vraćati termostat na tvorničke postavke ako to nije nužno.

DE DK

NAPOMENA! Vraćanje na tvorničke postavke uklanja registracijske podatke iz termostata.

3

EE

T ermostati T-166 i T-168 ES

1 Da biste zamijenili baterije:

FI

1. Pomaknite termostat iz držača. 2. Uklonite termostat sa zida.

FR

3. Zamijenite baterije.

5s

T ermostat T-169 Zamijenite bateriju u termostatu kada se na zaslonu pojavi ikona niske razine baterije (popis alarma).

Slika u nastavku prikazuje kako zamijeniti bateriju.

HR

Za vraćanje termostata na tvorničke postavke: 1. Pritisnite i držite tipke -, + i OK otprilike 5 sekundi dok zaslon ne postane prazan.

HU

2. Termostat je sada vraćen na tvorničke postavke.

1

IT

T ermostat T-169

LT

2

LV

3

NL

5s Za zamjenu baterije:

Za vraćanje termostata na tvorničke postavke:

1. Skinite termostat sa zida.

1. Pritisnite i držite tipke , i OK otprilike 5 sekundi dok zaslon ne postane prazan.

2. Pomoću šiljastog predmeta izvadite bateriju. 3. Zamijenite bateriju.

NO PL

2. Termostat je sada vraćen na tvorničke postavke.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

89


UK

13 Upravljanje termostatskom glavom Uponor ­Smatrix Wave

CZ DE DK

Termostatska glava daje opciju upravljanja temperaturom u sobi s radijatorima. Ima zaslon s prikazom informacija za korisnika i tipkama za upravljanje.

EE

Termostatske glave:

Slika u nastavku prikazuje sve simbole i znakove koji mogu biti prikazani na zaslonu:

T-162

Uponor Smatrix Wave T‑162 (termostatska glava T-162)

ES

13.2 Izgled zaslona

F

G

B

C H

E

13.1 Izgled termostata FI

Slika u nastavku prikazuje dijelove termostata.

A

FR

D E

A Pol. A

HR HU IT

B

LT

Pol.

LV NL

Opis

A

Zaslon

B

Tipke

C

Baterije

D

Aktuator

E

Senzor temperature (ne koristi se)

Opis Polje poruke s tri alfanumerička znaka Očitanje temperature s termostata pomoću znakova - ili +, troznamenkastih znakova i decimalne točke

C

B

Ikona

D

C D

Jedinica temperature prikazana kada skupina znakova A pokazuje temperaturu Pokazatelj komunikacije Pokazatelj unutarnje temperature Podaci senzora primljeni s termostata

E

Izbornik postavki Broj izbornika postavki

NO

F

PL

G H

PT

Način grijanja Comfort mod ECO mod

RO RU SE SK 90

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

13.3 Radne tipke

13.5 Podešavanje temperature

Slika u nastavku prikazuje tipke koje se upotrebljavaju za upravljanje termostatima digitalnim.

Sobna temperatura podešava se primarno pomoću sobnog termostata.

CZ

Ako je termostatska glava postavljena u sobi bez registriranog sobnog termostata, temperatura se podešava na termostatskoj glavi.

DE

D

E

Koristite se tipkama - ili + na termostatskoj glavi da biste podesili zadanu vrijednost temperature. Zaslon će početi svijetliti kada pritisnete tipku. Isključit će se nakon otprilike 10 sekundi neaktivnosti.

DK EE

Slika u nastavku prikazuje kako podesiti zadanu vrijednost temperature na termostatskoj glavi.

ES

A Pol.

C

B FI

Opis

A

Tipke - i + upotrebljavaju se za:

B

•    Podešavanje zadane vrijednosti temperature •    Promjenu parametara u izbornicima postavki

C

Tipka OK upotrebljava se za: •    Ulaz u izbornik postavki i izlaz iz njega •    Potvrda postavke

D

Tipke < i > upotrebljavaju se za:

E

•    Odabir izbornika postavki •     Prikaz dostupnih informacija u radnom modu

FR HR

Za podešavanje zadane vrijednosti temperature na termostatskoj glavi za trenutačni način upravljanja: 1. Jednom pritisnite tipku - ili +.

HU

Na zaslonu treperi trenutačna zadana vrijednost.

T-162

IT

13.4 Pokretanje Prilikom pokretanja na zaslonu se u trajanju od oko tri sekunde prikazuje inačica softvera. Zatim termostatska glava ulazi u radni mod.

I načica

softvera

Trenutačna inačica softvera prikazuje se kada je termostat uključen. Primjer:

T-162

LT 2. Pritisnite tipku - ili + više puta da biste podesili zadanu vrijednost temperature. Vrijednost će se mijenjati u koracima od 0,5.

LV

Nakon što postavite novu zadanu vrijednost, zaslon će se za nekoliko sekundi vratiti na način izvođenja i prikazati sobnu temperaturu.

NL NO

13.6 Način izvođenja Tijekom uobičajenog rada termostatska glava postavljena je u načinu izvođenja i prikazana je trenutačna sobna temperatura.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

91


UK

13.7 Postavke

13.8 Zamijenite baterije

CZ

U ovom se izborniku postavljaju sve postavke u vezi s radom termostatske glave.

Zamijenite baterije u termostatu kada se na zaslonu pojavi tekst bAt.

DE

NAPOMENA! Ako u vremenu od otprilike 8 sekundi ne pritisnete nijednu tipku unutar izbornika, spremit će se trenutačne vrijednosti i softver će prijeći u način izvođenja.

DK

Za ulaz u izbornik postavki:

EE

1. Pritisnite i držite tipku OK oko 3 sekunde.

T-162

Slika u nastavku prikazuje kako zamijeniti baterije.

2

2. Ikona postavki i brojevi izbornika prikazani su u gornjem desnom kutu zaslona.

ES

3. Koristite se tipkama - ili + da biste promijenili brojeve i locirali podizbornik (vidi popis u nastavku) i pritisnite OK.

FI

08 = Jedinica prikaza

4. Promijenite parametre u podizbornicima.

FR

1.4

mm

1

m

4m

4 3

5. Pritisnite i držite tipku OK oko 3 sekunde da biste izišli iz izbornika postavki.

HR

08 J edinica

prikaza

U ovom se izborniku postavlja jedinica prikaza temperature.

HU

Za promjenu ove postavke:

IT

1. Pritisnite tipku OK i parametar počne treperiti. 2. Koristite se tipkama - ili + da biste se prebacivali između Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva.

LT

LV

DEg ˚C – Celzijevi stupnjevi DEg ˚F – Fahrenheitovi stupnjevi

3. Pritisnite tipku OK da biste potvrdili promjenu i vratili se u izbornik postavki.

1. Umetnite plosnati odvijač u utor pored poklopca, na strani termostatske glave. 2. Lagano odvijačem podignite poklopac baterije. 3. Skinite poklopac baterije. 4. Zamijenite baterije.

13.9 Vraćanje na tvorničke postavke Vraćanje na tvorničke postavke postavlja sve vrijednosti parametara na zadane postavke. NAPOMENA! Nemojte vraćati termostatsku glavu na tvorničke postavke ako to nije nužno.

NL NO

NAPOMENA! Vraćanje na tvorničke postavke uklanja registracijske podatke iz termostatske glave.

PL

1. Pritisnite i držite tipke -, + i OK otprilike 10 sekundi dok zaslon ne postane prazan.

PT

2. Termostatska glava sada je vraćena na tvorničke postavke.

RO RU SE SK 92

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

14 Upravljanje sučeljem Uponor Smatrix Wave

CZ DE

14.2 Početni zaslon

Sučelje pruža centralizirano upravljanje sustavom Uponor Smatrix Wave sa stalnim ažuriranjima informacija i pristupom postavkama sustava.

Početni zaslon osnovni je element sustava izbornika sučelja. Ovdje se prikazuju osnovne informacije o sustavu i dostupne su tipke za daljnju navigaciju sustavom izbornika.

Sučelje:

A

Uponor Smatrix Wave I-167 (sučelje I-167)

B C

Slika u nastavku prikazuje vanjski izgled sučelja.

A

D

D

DK EE

E

ES

Četvrtak 2015.03.31. 12:34

C FI FR

Prisutnost

B Pol.

Opis

A

Zaslon

B

Prekidač za napajanje

C

Utor za microSD karticu

D

Mini USB priključak

14.1 Zaslon osjetljiv na dodir

F G H Pol.

I

HR

Odsutnost

J

K L

HU

Opis

A

Vanjska temperatura (potreban je senzor za vanjsku temperaturu)

B

Unutarnja temperatura

C

Obavijesti

D

Datum i vrijeme

E

Pokazatelj napunjenosti baterije

F

Glavni izbornik

Sučelje ima zaslon osjetljiv na dodir koji služi kao glavni oblik komunikacije sa sustavom.

G

Lijeva tipka, odlazak na zadnji izbornik sobe

H

Pokazatelj načina grijanja/hlađenja

Grafičko korisničko sučelje sastoji se od velikih ikona i tipki koje osiguravaju prilagođenost sustava korisniku.

I

Tipka Prisutnost, aktivira Comfort mode

J

Tipka Odsutnost, aktivira ECO mod

K

Desna tipka, odlazak na prvi izbornik sobe

L

Zaključavanje zaslona

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

93


UK

14.3 Navigacija u sustavu izbornika Navigacija u sustavu izbornika odvija se s pomoću zaslona osjetljivog na dodir. Sustav izbornika sastoji se od osnovnog skupa vrsta izbornika.

CZ DE

M reža

ikona

Izbornik najvišeg reda koristi se ikonama za navigaciju. Pritisnite ikonu da biste ušli u podizbornik i promijenili specifične postavke.

Opće tipke za navigaciju Ikona

DK

Opis Povratak na početni izbornik

EE Natrag/otkaži promjene (ako nisu spremljene)

ES Pomicanje prema gore i dolje na popisima

FI

Bočno pomicanje ili promjena podizbornika (ako je dostupno)

P opis

postavki

Većina podizbornika ima popis dostupnih postavki. Pritisnite plavu tipku da biste aktivirali postavku, odabrali ili postavili parametar.

Izbornik

Ikona je siva ako mogućnost nije dostupna

FR

Otkazivanje promjena i povratak na prethodni izbornik

Parametar: Vrijednost

Pomicanje na prethodno polje

Podizbornik

HR HU Smanjivanje vrijednosti

IT Povećavanje vrijednosti

LT Pomicanje na sljedeće polje

LV Potvrda postavki i povratak na prethodni izbornik ili nastavak na sljedeći korak u vodiču za pokretanje

NL

Postavke Pojavljuje se u nekim izbornicima gdje su dostupne specifične postavke za određeni parametar

NO PL

..... O dabir

parametra

Promijenite postavku pritiskom jedne od tipki parametara. Plava tipka predstavlja odabrani i/ ili prethodno spremljeni parametar. Bijele tipke predstavljaju dostupne mogućnosti. Spremite parametar s pomoću zelene kvačice ili ga otkažite i vratite na prethodnu postavku s pomoću crvenog simbola X.

Izbornik Parametar: Vrijednost Vrijednost 1

Vrijednost 2

Vrijednost 3

PT RO RU SE SK 94

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK P ostavljanje

parametara

Koristite se tipkama sa strelicama, < i > da biste pomicali označivač između znakova i koristite se tipkama - ili + da biste promijenili prethodno postavljenu vrijednost.

14.4 Podešavanje temperature S pomoću sučelja možete nadzirati i podešavati sobnu temperaturu svake sobe u sustavu.

Spremite parametar s pomoću zelene kvačice ili ga otkažite i vratite na prethodnu postavku s pomoću crvenog simbola X.

CZ

Četvrtak 2015.03.31. 12:34

DE DK

Izbornik Parametar: Vrijednost

EE

Vrijednost: Vrijednost

Prisutnost

A P opis

Odsutnost

Soba 1.01

ES

B

FI

za aktivaciju

Aktivirajte ili deaktivirajte postavke na popisu pritiskom na plavu tipku pokraj naziva parametra. Aktivirani parametar označen je zelenom kvačicom, a deaktivirani crvenim simbolom X.

FR HR

Izbornik Popis

Aktivacija

Broj 1 Broj 2 Broj 3 Broj 4

A

C

D

HU

B

Za podešavanje temperature u sobi:

IT

1. Otvorite početni zaslon. 2. Pritisnite strelicu ulijevo ili udesno (A ili B) dok se ne prikaže željeni izbornik sobe.

LT

3. Koristite se tipkama - ili + (C i D) da biste podesili zadanu vrijednost temperature za sobu. Ako Nadjačavanje termostata (dostupno u Postavke sobe) nije dopušteno, umjesto toga se prikazuje sivo područje, a zadana vrijednost ne može se promijeniti putem sučelja.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

95


UK

14.5 Informacije o sobi

Pol.

U ovom izborniku može se podesiti zadana vrijednost za svaku sobu, a pritom ne morate biti u blizini predmetnog termostata.

CZ DE

ECO mod aktiviran

B

Aktivirano planiranje, broj označava koji program

C

Zadana vrijednost temperature Boja pozadine mijenja se ovisno o tome je li sustav u načinu grijanja (narančasto) ili načinu hlađenja (plavo)

D

Temperatura trenutačne sobe

E

Naziv trenutačne sobe (može se uređivati u postavkama sobe)

F

Dosegnuto ograničenje relativne vlažnosti*

G

Aktivni alarmi u izborniku alarma

H

Tipka izbornika s naprednim informacijama o sobi, status sobe, postavke sobe i naziv sobe

I

Lijeva tipka, odlazak na prethodni izbornik sobe

J

Pokazatelj daljinskog termostata

U podizbornicima su dostupne napredne informacije i postavke.

A B

DK

C D E

F G H

Soba 1.01 EE ES FI FR

I

J

K L

M

N

-P  lave boje ako prima zadanu vrijednost putem brojčanika ili javnog termostata - S ive boje ako sučelje nadjačava brojčanik ili javni termostat - S kriven ako u trenutačnoj sobi nema brojčanika ili javnog termostata

O

Soba 1.01

HR HU IT LT

Q

LV

P

Opis

A

K

Smanjivanje zadane vrijednosti temperature

L

Pokazatelj izbornika trenutačne sobe

M

Povećavanje zadane vrijednosti temperature

N

Pokazatelj načina grijanja/hlađenja*

O

Desna tipka, odlazak na sljedeći izbornik sobe

P

Sivo područje označava upotrebljava li se u sobi analogni termostat, s nedopuštenim Nadjačavanje termostata u izborniku Postavke sobe

Q

Pokazatelj termostatske glave. Prikazano ako je termostatska glava prisutna u sobi.

* Nije prikazano u sobama s termostatskom glavom

NL NO PL PT RO RU SE SK 96

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK S tatus

sobe

Ovaj izbornik pokazuje napredne informacije koje nisu dostupne u izborniku s informacijama o sobi. Pristup izborniku moguć je pritiskom na tipku H u izborniku s informacijama o sobi. Sljedeće informacije prikazane su u izborniku:

Smanjeni intenzitet za ECO mod Zadano: 4,0 ˚C Setting range: 0,0–11,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

Postavite smanjeni intenzitet temperature za ulazak u ECO mod u sobi.

Naziv trenutačne sobe

Kanali regulatora prijavljeni za trenutačnu sobu

Smanjeni intenzitet temperature za ECO mod

Podni senzor, ako je postavljen

Status baterije

Radijski status

Profili ECO moda

Zahtjev sobe, aktivan ili neaktivan

Status aktuatora*, otvoren ili zatvoren

Postavite, promijenite ili prikažite trenutačne rasporede profila ECO za trenutačnu sobu.

Trenutačni način rada*, grijanje ili hlađenje

Hlađenje sobe*, omogućeno ili onemogućeno

Informacije o zaobilasku*

Vrijednost senzora relativne vlažnosti*

Kontrola relativne vlažnosti*, aktivirana ili neaktivirana

Zadana vrijednost relativne vlažnosti*

Broj termostatskih glava prijavljenih za trenutačnu sobu

* Nije prikazano u sobama s termostatskom glavom

P ostavke

sobe

U ovom izborniku mogu se promijeniti napredne postavke za pojedinačne sobe. Pristup izborniku moguć je pritiskom na tipku H u izborniku s informacijama o sobi.

DE

Ova postavka podešava trenutačnu zadanu vrijednost prema zadanoj vrijednosti. Zadana se vrijednost smanjuje u načinu grijanja, a povećava u načinu hlađenja.

CZ

DK

Ako je smanjeni intenzitet postavljen na 0, termostat će ostati nepromijenjen ako program postavlja sustav u način ekonomičnosti.

EE ES FI

Više informacija potražite u odjeljku 14.15 Profili ECO moda.

FR

Maks. zadana vrijednost Zadano: 35,0 ˚C Setting range: min. zadana vrijednost – 35,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

HR

Postavite maksimalnu dostupnu zadanu vrijednost temperature za termostat u sobi.

HU

Ova postavka ograničava termostat postavljen u sobi.

IT

Min. zadana vrijednost Zadano: 5,0 ˚C Setting range: 5,0 ˚C – maks. zadana vrijednost, koraci od 0,5 ˚C

LT

Postavite minimalnu dostupnu zadanu vrijednost temperature za termostat u sobi.

LV

Ova postavka ograničava termostat postavljen u sobi.

Hlađenje

Maks. ograničenje podne temperature

NL

Zadano: Dopušteno Setting range: Dopušteno, Nije dopušteno

Zadano: 26,0 ˚C Setting range: min. ograničenje podne temperature – 35,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

NO

Odaberite je li hlađenje dopušteno u sobi ili ne. NAPOMENA! Postavka nije dostupna za sobe s termostatskim glavama.

Ova je postavka dostupna samo ako je postavljen podni senzor.

PL

Postavite maksimalno ograničenje podne temperature, ako je podni senzor dostupan u sobi i termostat je postavljen na način upravljanja RFT.

PT

Min. ograničenje podne temperature Zadano: 20,0 ˚C Setting range: 5,0 ˚C – maks. ograničenje podne temperature, koraci od 0,5 ˚C

RO

Ova je postavka dostupna samo ako je postavljen podni senzor.

RU

Postavite minimalno ograničenje podne temperature, ako je termostat postavljen na način upravljanja RFT.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

97


UK CZ

Postavka udobnosti

14.6 Glavni izbornik

Zadano: Neaktivno Setting range: N  eaktivno, 5 – 12%, koraci od 1%

Glavni izbornik je izbornik najvišeg reda koji sadrži ikone za navigaciju. Pritisnite ikonu da biste ušli u podizbornik i promijenili specifične postavke.

Postavite osnovnu razinu udobnosti za sobu kada ne postoji zahtjev za grijanjem. Ona će skratiti vrijeme potrebno za zagrijavanje sobe, što je korisno u sobama u kojima postoje drugi izvori grijanja kao što je, na primjer, kamin. Vrijednost je postotak vremena tijekom kojeg su aktuatori otvoreni.

DE DK

Stablo izbornika Glavni izbornik Postavke sustava Generalne ECO postavke

NAPOMENA! Postavka nije dostupna za sobe s termostatskim glavama.

EE ES

Profili ECO moda sustava Testiranje ventila/pumpe Dijagnostika opskrbe

Nadjačavanje termostata

Automatsko balansiranje

Zadano: Ne Setting range: Da, Ne

FI

Provjera prostorije Sobna premosnica

Postavite je li sučelju dopušteno nadjačati zadanu vrijednost za analogne termostate i upravljati njima.

FR

NAPOMENA! Postavka nije dostupna za sobe s termostatskim glavama.

HR

SD kartica Postavke hlađenja stropa Holiday Grijanje/hlađenje Pomak hlađenja*

Soba korištena za izračun prosjeka Zadano: Da Setting range: Da, Ne

HU

Način rada* Integracija Relej regulatora

Postavite hoće li se trenutačna soba upotrijebiti za izračun prosječnih temperatura za cijeli sustav. Ova se vrijednost upotrebljava samo za prikaz vrijednosti i ne utječe na rad sustava.

IT LT

N aziv

sobe

Postavite naziv sobe. Ovaj naziv upotrijebit će se za identifikaciju sobe na sučelju.

LV

Ulaz opće namjene (GPI) Modul relejnog izlaza Ugradnja toplinske pumpe Trendovi Alarmi Osobne postavke Jezik Zaslon

NL

Regionalne postavke RF povezivanje Datum i vrijeme

NO

Vraćanje na tvorničke postavke

PL

Informacije o sustavu * Vidljivo je samo ako je hlađenje dostupno u izborniku Grijanje/ hlađenje

PT RO RU SE SK 98

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

14.7 Postavke sustava U ovom izborniku mogu se promijeniti postavke specifične za sustav.

G eneralne ECO

postavke

Zadano: 4,0 ˚C Setting range: 0,0–11,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

Postavite opću vrijednost smanjenog intenziteta za način ekonomičnosti koja će se upotrebljavati za promjenu zadane vrijednosti sobne temperature za sve termostate u ECO modu. Ona će smanjiti zadanu vrijednost u načinu grijanja i povećati zadanu vrijednost u načinu hlađenja. NAPOMENA! Promjena ove vrijednosti ponovno će postaviti bilo koje prethodno postavljene vrijednosti smanjenog intenziteta za pojedinačne sobe i nova vrijednost će se prenijeti na termostate.

P rovjera

prostorije

Ovo je dijagnostička funkcija koja otkriva je li sobni termostat postavljen u ispravnu sobu.

CZ

Provjera sobe može se zaustaviti u bilo kojem trenutku odabirom postavke Neaktivno pod Provjera sobe: Aktivno.

DE

1. Postavite početno vrijeme (po mogućnosti tijekom noći). 2. Postavite vrijeme završetka (po mogućnosti tijekom noći). 3. Postavite željeno povećanje trenutačne zadane vrijednosti u svrhu provjere.

5. Uđite u popis soba i odaberite koje sobe želite provjeriti.

Više informacija potražite u odjeljku 14.15 Profili ECO moda.

ventila / pumpe

Postavite način testiranja jednom tjedno tijekom razdoblja smanjene aktivnosti ventila i/ili pumpi da biste spriječili njihovo zapinjanje.

FI

4. Postavite željeno smanjenje trenutačne zadane vrijednosti u svrhu provjere.

Postavite, promijenite ili prikažite trenutačne rasporede profila ekonomičnosti za cijeli sustav.

Zadano: Ventil i pumpa Setting range: Neaktivno, Samo ventil, Ventil i pumpa

ES

Zadano: 1,0 ˚C Setting range: 0,0–5,5 ˚C, koraci od 0,1 ˚C

T estiranje

EE

Zadano: 07:00

Profili ECO moda sustava

NAPOMENA! Postavljanje ECO profila na razini cijelog sustava poništit će sve postojeće ECO profile postavljene/stvorene za sve sobe u sustavu.

DK

Zadano: 22:00

FR

Zadano: 0,5 ˚C Setting range: 0,0–5,5 ˚C, koraci od 0,1 ˚C

HR

Funkcija će provjeravati jedan termostat u trajanju od 24 sata.

HU

6. Vratite se u izbornik provjere sobe i odaberite Aktivno pod Provjera sobe: Neaktivno.

IT

Rezultat se prikazuje u Rezultati provjere sobe kada završi provjera sobe. = OK

LT

= Nije u redu

LV

= Nije provjereno

NL

Ako je način aktiviran, mogu se postaviti dan i vrijeme.

S obna

D ijagnostika

Postavite maksimalno dvije sobe po regulatoru da funkcioniraju kao zaobilazak u sustavu.

NO

Zaobilazak osigurava otvaranje aktuatora za te sobe kada ne postoji zahtjev za grijanjem kako bi se održao minimalan protok u sustavu.

PL

opskrbe

Zadano: Neaktivno Setting range: Aktivno, Neaktivno

Aktivirajte funkciju kojom se provjerava jesu li temperature opskrbe previsoke ili preniske. Rezultat se prikazuje nakon otprilike 24 sata. Ako je potrebno, također se prikazuju informacije o tome kako optimizirati sustav.

A utomatsko

premosnica

Odaberite sobe sa zahtjevom za jakim grijanjem (najhladnije sobe) da biste spriječili previsoke temperature u sobama sa zahtjevom za slabim grijanjem.

PT

balansiranje

Zadano: Aktivno Setting range: Aktivno, Neaktivno

Aktivirajte funkciju automatskog balansiranja.

RO

NAPOMENA! Postavka nije dostupna za sobe s termostatskim glavama.

RU

Više informacija potražite u odjeljku 3.5 Funkcije > Automatsko balansiranje.

SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

99


UK K ontrola

relativne vlažnosti

Opća zadana vrijednost relativne vlažnosti:

CZ

Zadano: 75% Setting range: 0–100 %, koraci od 1 %

Mrtva zona (histereza):

DE

Zadano: 5% Setting range: 0–50 %, koraci od 1 %

Zadana vrijednost relativne vlažnosti u sobi:

DK

Zadano: 75% Setting range: 0–100 %, koraci od 1 %

Postavite opću zadanu vrijednost relativne vlažnosti i mrtvu zonu vlažnosti (histereza). Zadana vrijednost odgovorna je za isključivanje hlađenja kada se dosegne ograničenje, a na temelju histereze odlučuje se kada sustav može ponovno početi s hlađenjem.

EE ES

Popis regulatora prikazuje sobe sa senzorom relativne vlažnosti, za svaki regulator ako postoji više od jednog. Moguće je aktivirati kontrolu relativne vlažnosti ( za aktivaciju, za deaktivaciju,) postaviti zadane vrijednosti relativne vlažnosti za pojedinačne sobe i odabrati odvlaživač zraka ako je prisutan u sobi.

FI FR HR

Te su postavke dostupne samo ako je dopušteno hlađenje i ako je u sustavu postavljen senzor relativne vlažnosti.

HU

SD

kartica

Upotrijebite microSD karticu da biste klonirali postavke sučelja ili ažurirali softver na sučelju.

IT

Više informacija potražite u odjeljku 14.16 MicroSD kartica.

O prez !

LT

Nemojte uklanjati microSD karticu tijekom ažuriranja.

P ostavke

LV

hlađenja stropa

Postavite ako registrirani kanal radi stropno hlađenje (ako je dostupno) ili podno grijanje/hlađenje, za svaki regulator ako postoji više od jednog.

NL

14.8 Holiday Ako idete na odmor, sustav se može unaprijed programirati da bi se smanjila njegova energetska potreba podešavanjem zadane vrijednosti dok ste odsutni. Postavite Omogući način odmora na Da da biste omogućili način odmora tijekom zadanog razdoblja. Ikona načina odmora prikazana je na početnom zaslonu tijekom zadanog razdoblja. Otkažite način odmora tako da ponovno uđete u izbornik Holiday i pritisnete Da na upit Otkazati način odmora? Ovaj izbornik nije dostupan ako je sustav u načinu hlađenja.

P očetni

datum

Zadano: Trenutačni datum i vrijeme

Postavite početni datum i vrijeme za odmor.

Z avršni

datum

Zadano: 24 sata kasnije od postavljenog početnog datuma

Postavite završni datum i vrijeme za odmor.

Z adana

vrijednost za odmor

Zadano: 17,0 ˚C Setting range: 5,0–35,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

Postavite zadanu vrijednost unutarnje temperature koja će se upotrebljavati dok ste na odmoru.

O mogućavanje H oliday

moda

Zadano: Ne Setting range: Da, Ne

Odaberite Da i potvrdite da biste omogućili način odmora tijekom postavljenog razdoblja.

Te postavke primjenjuju se samo ako je 4-cijevni sustav grijanja/hlađenja instaliran u sustavu.

NO

NAPOMENA! Postavka nije dostupna za sobe s termostatskim glavama.

PL PT RO RU SE SK 100

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

14.9 Grijanje/hlađenje

14.10 Integracija

U ovom izborniku stvaraju se postavke povezane s prebacivanjem između grijanja i hlađenja.

U ovom se izborniku upravlja postavkama integracije sustava s drugim uređajima.

CZ

R elej

DE

Prvo odaberite je li hlađenje dostupno u sustavu. Ako odgovorite Da, pojavljuje se izbornik postavki. U izborniku postavki ( ) mogu se postaviti Pomak hlađenja i Način rada.

P omak

hlađenja

Zadano: 2,0 ˚C Setting range: 0,0–5,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

Postavite pomak temperature za početak hlađenja. Ova će se vrijednost dodati trenutačnoj zadanoj vrijednosti temperature (zadana vrijednost + pomak hlađenja) ako je aktivirano hlađenje. Hlađenje će početi kad temperatura u sobi dosegne zadanu vrijednost + pomak hlađenja.

N ačin

rada

Zadano: Podređeni modul grijanja/hlađenja Setting range: Glavni uređaj grijanja/hlađenja, Podređeni modul grijanja/hlađenja (ulaz grijanja/ hlađenja)

Odaberite kako će sustav odlučiti o prebacivanju između grijanja i hlađenja. Glavni uređaj grijanja/hlađenja omogućuje korisniku (prisilni početak) ili sustavu (ulazni podaci vanjskog senzora) da odluče kada se prebaciti između grijanja i hlađenja. Podređeni modul grijanja/hlađenja prebacuje se između grijanja i hlađenja na temelju vanjskog ulaznog signala (uklj./isklj.) povezanog ili s regulatorom ili s termostatom. Ikona postavki ( ) pojavljuje se ako odaberete Glavni uređaj grijanja/ hlađenja. Glavni uređaj grijanja/hlađenja Zadano: Prisilno grijanje Setting range: Prisilno hlađenje, Prisilno grijanje, Senzor grijanja/hlađenja

Odaberite ili prisilno hlađenje ili grijanje ili prebacivanje između hlađenja i grijanja s pomoću vanjskog senzora koji mjeri temperaturu napajanja. Senzor grijanja/hlađenja:

regulatora

Zadano: Zajednička pumpa, pojedinačna pumpa Raspon postavljanja: Zajednička pumpa, Pojedinačna pumpa

Postavite način releja regulatora. Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je na sučelje registrirano nekoliko regulatora.

DK EE

Pojedinačna pumpa: Status releja postavljen je na razini regulatora. Povezana je jedna pumpa po regulatoru. Ako postoji zahtjev od regulatora u jednoj sobi, pokreće se samo pumpa povezana s tim regulatorom.

ES FI

Zajednička pumpa: Status releja postavljen je na razini cijelog sustava. Povezana je jedna pumpa u sustavu (samo na glavni regulator). Ako postoji zahtjev od regulatora u jednoj sobi, pokreće se glavna pumpa.

FR HR

Kada je postavka Zajednički način, postaju dostupne postavke koje su specifične za regulator. Za svaki prijavljeni regulator, osim za glavni, relejni izlaz za pumpu može se postaviti na Prekidač za grijanje/ hlađenje ili Neaktivno (zadano). Može se postaviti prebacivanje releja između grijanja i hlađenja ili njegovo trenutačno deaktiviranje.

HU

U laz

LT

opće namjene

IT

(GPI)

Zadano: Prekidač za grijanje/hlađenje Setting range: Prekidač za grijanje/hlađenje, Prekidač ECO/ Comfort, Opći alarm sustava

LV

Postavite koju će vrstu signala primati ulaz opće namjene.

M odul

NL

relejnog izlaza

Zadano: Pumpa + prekidač za grijanje/hlađenje Setting range: Pumpa + prekidač za grijanje/hlađenje, Pumpa + odvlaživač zraka, Bojler + rashladnik

NO

Postavite funkciju registriranih modula relejnih izlaza. Vidljivi su samo registrirani moduli relejnih izlaza.

PL

Ograničenje prebacivanja, zadano: 18,0 ˚C Ograničenje prebacivanja, Setting range: 5,0–30,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

PT

Histereza, zadano: 4,0 ˚C Histereza, Setting range: 1,0–10,0 ˚C, koraci od 0,5 ˚C

RO

Postavite ograničenje i histerezu pri kojoj će temperaturi napajanja sustav odlučiti o prebacivanju između grijanja i hlađenja.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

101


UK U gradnja

toplinske pumpe

CZ

Zadano: Neaktivno Setting range: Aktivno, Neaktivno

DE

Ovaj je izbornik skriven. Da biste mu pristupili, pritisnite i držite naslov izbornika „Integracija” na vrhu zaslona dok se ne pojavi ovaj podizbornik. Ova je funkcija dostupna samo u određenim državama; kontaktirajte s lokalnim uredom Uponor za više informacija.

DK

O prez !

EE

Ako je Ugradnja toplinske pumpe deaktivirana mora biti deaktivirana i na pumpi grijanja. Inače može imati utjecaja na rad pumpe grijanja.

ES

Kada je funkcija aktivirana, sustav će pružati toplinskoj pumpi podatke od senzora temperature dobivene od termostata u sustavu Uponor da bi se prilagodila temperatura napajanja. Također se pojavljuju specifične postavke za integraciju uređaja.

FI FR

Dinamička krivulja grijanja: Zadano: Neaktivno Setting range: Aktivno, Neaktivno

HR

14.11 Trendovi Ovaj izbornik prikazuje trendove temperature i iskorištenja sustava za posljednjih 7 dana, za do 12 soba odjednom. Odaberite između prikaza sljedećeg: •

Krivulja koje pokazuju prosječnu temperaturu sustava, prosječnu zadanu vrijednost temperature sustava i vanjsku temperaturu (ako je postavljen vanjski senzor).

Krivulja koje pokazuju unutarnju temperaturu i zadanu vrijednost temperature za sobu, kao i vanjsku temperaturu (ako je postavljen vanjski senzor).

Stupaca koji pokazuju čimbenik iskorištenja po sobi. Čimbenik je postotak vremena tijekom kojeg je aktuator bio otvoren.

14.12 Informacije o sustavu Ovaj izbornik prikazuje informacije o trenutačnim inačicama softvera, broju povezanih regulatora i druge informacije koje su specifične za sučelje.

Aktivira dinamičko podešavanje krivulje grijanja sustava.

HU

Odziv:

IT

Zadano: Sporo Setting range: Sporo, Umjereno, Brzo

Postavite brzinu odziva sustava.

LT

Sporom sustavu trebat će više vremena da dosegne zadanu vrijednost, a bržem sustavu manje, no mogao bi je premašiti, dok se umjereni sustav nalazi između ovih dviju postavki.

LV NL

Ulaz impulsa:

NO

Aktiviranje ulaza impulsa u regulator.

Zadano: Neaktivno Setting range: Aktivno, Neaktivno

Vrijednosti senzora:

PL

Aktivirajte vrijednost senzora koje će se slati toplinskoj pumpi za izračun temperature napajanja; odaberite s popisa.

PT RO RU SE SK 102

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

14.13 Osobne postavke

Zaključavanje zaslona:

U ovom izborniku stvaraju se postavke koje su specifične za sučelje.

Zadano: Neaktivno Setting range: Aktivno, Neaktivno

CZ

Za ovu funkciju potrebna je microSD kartica ako se aktivira. Može se kasnije maknuti prema potrebi bez ometanja funkcije ili PIN-a.

DE

J ezik Odaberite jezik. Trenutačni jezik prikazan je na ikoni prije ulaska u postavku. Dodatni jezici uz one prikazane na popisu mogu se dodati s pomoću microSD kartice.

Z aslon Pozadinsko svjetlo: Zadano: 80% Setting range: 10–100 %, koraci od 1 %

Postavite intenzitet pozadinskog svjetla Postavke povratnog zaslona: Zadano: Kuća Setting range: Kuća, Alarmi, Trendovi

Odaberite na koji se početni zaslon vraćate nakon oko 3 minute neaktivnosti. Čuvar zaslona: Zadano: Neaktivno Setting range: Aktivno, Neaktivno

Aktivirajte funkciju čuvara zaslona. Zaslon će se, nakon oko 3 minute neaktivnosti, vratiti na početni zaslon i smanjiti svjetlinu na oko 10%. Ponovno će se rasvijetliti na dodir.

Aktivirajte zaključavanje zaslona i postavite PIN u izborniku postavki. Zaslon će se vratiti na početni zaslon i zaključati nakon 3 minute neaktivnosti. Da biste ga otključali, pritisnite i držite ikonu brave na početnom zaslonu i unesite PIN. Ako se netočan PIN unese 3 puta, prikazat će se upute na zaslonu za vraćanje PIN-a.

DK EE

PIN se može promijeniti ponovnim otvaranjem izbornika postavki i unosom novog koda.

ES

PIN se sprema u tekstnu datoteku (TS_Lock.txt) na microSD kartici. Može se lako vratiti i pogledati pomoću računala. Uređivanjem ili brisanjem tekstne datoteke neće se promijeniti ili deaktivirati PIN u sučelju.

FI FR

Čistač zaslona: Čistač zaslona deaktivira dodirni zaslon u trajanju od oko 30 sekundi, što omogućuje korisniku da očisti zaslon bez pritiskanja bilo kojih tipki na zaslonu.

HR

R egionalne

HU

postavke

Postavite format datuma i vremena te jedinicu temperature koji će se koristiti na sučelju.

RF

IT

povezivanje

Registrirajte i/ili poništite registraciju jednog ili više regulatora na sučelju.

LT

Isključiti pozadinsko osvjetljenje tijekom noći?: Zadano: Ne Setting range: Ne, Da

Kada je funkcija aktivirana, sustav će, između 22:00 i 07:00, prijeći na početni zaslon pa se isključiti nakon oko 3 minute neaktivnosti. Ponovno će se pokrenuti na dodir.

Povežite dodirni zaslon s regulatorom: Više informacija potražite u odjeljku 8.5 Vodič za prvo pokretanje > Prijava sučelja na regulatoru.

LV

Poništavanje povezivanja dodirnog zaslona sa sučeljem:

NL

Odaberite poništavanje registracije regulatora na popisu i potvrdite izbor pritiskom na zelenu kvačicu.

NO

Link Smart Home Gateway

PL

Povezivanje Smart Home Gateway i regulatora. Više informacija potražite u zasebnoj dokumentaciji.

D atum

PT

i vrijeme

Postavite datum i vrijeme sustava.

V raćanje

RO na tvorničke postavke

Ponovno postavite sučelje na zadane vrijednosti.

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

103


UK

14.14 Alarmi

14.15 Profili ECO moda (zakazivanje)

CZ

Ovaj izbornik prikazuje popis trenutačnih alarma sustava.

Postavite, promijenite ili prikažite trenutačne rasporede profila ECO za trenutačnu sobu ili sustav.

DE

Popis sadrži informacije o vrsti alarma (Tip), mjestu (Sobe) i kada se pojavio (Vrijeme).

DK

U izborniku je prikazano samo posljednjih deset alarma. Stariji alarmi automatski se brišu, premda su svi alarmi zabilježeni s vremenskom oznakom na microSD kartici regulatora.

EE

Alarmi se mogu potvrditi i izbrisati (ako su ispravljeni) pojedinačno ili svi odjednom.

NAPOMENA! Postavljanje ECO profila na razini cijelog sustava poništit će sve postojeće ECO profile postavljene/stvorene za sve sobe u sustavu.

A B

C

D

E

F

= Potvrda i brisanje alarma

ES

0

FI

6

12

24 h

18

Trenutačni raspored

FR

Promjena

G H

HR

I

J

K L

M HU

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned

IT 0

6

12

24 h

Kopiranje

Ponovno postavljanje

LT

18

13:00 -> 13:30

LV

N O P

Q

R S T

Ova slika služi kao primjer i prikazuje većinu dostupne grafike u ovom izborniku.

NL NO PL PT RO RU SE SK 104

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK Pol. A

Opis

A ktivacija

Radni dani, pritisnite određeni dan da biste prikazali ili izmijenili njegov raspored

1. Idite na izbornik profil ekonomičnosti.

programiranog rasporeda

Za odabir profila ECO:

B

Radni dan još nije programiran (samo Promjena)

C

Radni dan odabran za prikaz ili programiranje

D

Programiran radni dan

E

Programirani Comfort mod

F

Programirani ECO mod

G

Otkazivanje promjena i povratak na prethodni izbornik

H

Pomicanje programiranih rasporeda ulijevo

I

Naziv programiranog rasporeda

J

Promjena programiranog rasporeda (prikazan je samo raspored za Prilagođeno)

K

Pomicanje programiranih rasporeda udesno

L

Potvrda promjena i povratak na prethodni izbornik

M

Položaj oznake za programiranje, vremenski razmak od 30 minuta (samo Promjena)

N

Programiranje ECO moda u označenom intervalu od 30 minuta (samo Promjena)

Početni zaslon > Informacije o sobi > Postavke sobe > ECO profil.

O

Pomicanje označivača ulijevo (samo Promjena)

P

Ponovno postavljanje prilagođenog rasporeda na zadane vrijednosti (samo Promjena)

Početni zaslon > Glavni izbornik > Postavke sustava > ECO profil.

Q

Vrijeme dana za označivač za programiranje (samo Promjena)

R

Kopiranje rasporeda iz drugog programa (samo Promjena)

S

Pomicanje označivača udesno (samo Promjena)

T

Programiranje Comfort moda u označenom intervalu od 30 min (samo Promjena)

CZ

1.1 Za jednu sobu:

DE

Početni zaslon > Informacije o sobi > Postavke sobe > ECO profil.

DK

1.2 Za cijeli sustav:

Početni zaslon > Glavni izbornik > Postavke sustava > ECO profil.

EE

2. Koristite se tipkama < i > [H i K] za odabir profila. Naziv profila prikazan je na položaju I.

ES

3. Potvrdite i spremite pomoću zelene kvačice [L].

P romjena

prilagođenog profila

FI

Za promjenu prilagođenog ECO profila za sobu: 1. Idite na izbornik profil ekonomičnosti.

FR

1.1 Za jednu sobu:

HR

1.2 Za cijeli sustav:

HU

2. Koristite se tipkama < i > [H i K] za odabir profila Prilagođeno. Naziv profila prikazan je na položaju I.

IT

3. Pritisnite Promjena [J]. 4. Odaberite (pritisnite) dan u tjednu [C].

LT

5. Koristite se tipkama < i > [O i S] za pomicanje oznake [M] na vrijeme u danu.

LV

6. Pritisnite tipku N ili T za postavljanje odabranog razdoblja od 30 minuta na način ECO [N] ili Comfort mod [T]. Oznaka se automatski pomiče na sljedeći vremenski razmak od 30 minuta.

NL

SAVJET! Pritisnite tipku više puta uzastopce za brzo postavljanje većeg razdoblja.

NO

7. Ponovite korake 5 i 6 dok ne postavite odabrani dan u tjednu.

PL

8. Ponovite korake 4 do 7 dok ne postavite cijeli tjedan.

PT

9. Potvrdite i spremite pomoću zelene kvačice [L].

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

105


UK P onovno

postavljanje prilagođenog profila

Za ponovno postavljanje prilagođenog profila ECO:

CZ

1. Idite na izbornik profil ekonomičnosti.

DE

1.1 Za jednu sobu:

Početni zaslon > Informacije o sobi > Postavke sobe > ECO profil.

DK

2. Koristite se tipkama < i > [H i K] za odabir profila Prilagođeno. Naziv profila prikazan je na položaju I.

ES

3. Pritisnite Promjena [J]. 4. Pritisnite Ponovno postavljanje [P].

FI

5. Promjena prilagođenog profila.

S tvaranje

FR

prilagođenog profila s pomoću

kopije

Za stvaranje prilagođenog profila pomoću postojećeg profila stvorenog za drugu sobu:

HR

1. Idite na izbornik profil ekonomičnosti.

HU

1.1 Za jednu sobu:

Početni zaslon > Informacije o sobi > Postavke sobe > ECO profil.

IT

1.2 Za cijeli sustav:

Početni zaslon > Glavni izbornik > Postavke sustava > ECO profil.

LT

2. Koristite se tipkama H i K dok ne odaberete profil Prilagođeno. Naziv profila prikazan je na položaju I.

LV

MicroSD kartica ima nekoliko svrha na sučelju. Može se upotrijebiti za ažuriranje softvera na sučelju, kloniranje postavki sučelja ili dodavanje zaslonskih jezika.

A žuriranje

softvera

O prez !

1.2 Za cijeli sustav:

Početni zaslon > Glavni izbornik > Postavke sustava > ECO profil.

EE

14.16 MicroSD kartica

Nemojte uklanjati microSD karticu tijekom ažuriranja. Za ažuriranje softvera na sučelju: 1. Preuzmite softverski paket s web-stranice Uponor. 2. Izvadite microSD karticu iz sučelja i umetnite je u računalo. Prema potrebi koristite se isporučenim prilagodnikom za korištenje microSD kartice s utorom za SD kartice. 3. Kopirajte preuzetu datoteku na microSD karticu.

NAPOMENA! Koristite opciju sigurnog uklanjanja hardvera i izbacivanja medija kako ne biste oštetili SD karticu pri vađenju iz računala.

4. Umetnite microSD karticu u sučelje. 5. Idite na izbornik SD kartica, Glavni izbornik > Postavke sustava > SD kartica. 6. Pritisnite Ažuriranje sa SD karticom. 7. Provjerite mogu li se postavke sustava promijeniti tijekom postupka. 8. Pričekajte da brojač na sučelju dosegne 100 %, da se sučelje ponovno pokrene i da se ponovno prikaže početni zaslon. 9. Ažuriranje softvera sada je potpuno.

3. Pritisnite Promjena [J]. 4. Pritisnite Kopiranje [R]. 5. Odaberite sobu iz koje želite kopirati prilagođeni profil.

NL

6. Potvrdite i spremite pomoću zelene kvačice [L].

NO PL PT RO RU SE SK 106

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK P isanje

kloniranih postavki

zaslonskih jezika

O prez !

Za dodavanje novog zaslonskog jezika:

Nemojte uklanjati microSD karticu tijekom pisanja kloniranih postavki.

1. Umetnite microSD karticu koja sadrži jezične pakete (priložena uz sučelje), u sučelje.

Za pisanje kloniranih postavki na microSD karticu: 1. Idite na izbornik SD kartica, Glavni izbornik > Postavke sustava > SD kartica. 2. Pritisnite Pisanje kloniranih postavki. 3. Provjerite hoće li se bilo koje postojeće klonirane postavke na microSD kartici izbrisati i zamijeniti onima sa sučelja. 4. Pričekajte dok se na sučelju ne prikaže zaslon s obavijesti o spremljenim kloniranim postavkama. 5. Klonirane postavke sučelja sada su spremljene na microSD karticu.

Č itanje

D odavanje

kloniranih postavki

O prez ! Nemojte uklanjati microSD karticu tijekom čitanja kloniranih postavki. Za čitanje kloniranih postavki na sučelju: 1. Koristite se microSD karticom identičnog sustava. 2. Zamijenite postojeću microSD karticu na sučelju novom karticom. 3. Idite na izbornik SD kartica, Glavni izbornik > Postavke sustava > SD kartica. 4. Pritisnite Čitanje kloniranih postavki. 5. Provjerite hoće li se bilo koje postojeće postavke izbrisati i zamijeniti onima na microSD kartici. 6. Pričekajte da se sučelje ponovno pokrene i da se ponovno prikaže početni zaslon. 7. Zamijenite microSD starom karticom. 8. Kloniranje postavki sada je završeno.

CZ DE

2. Idite na izbornik Jezik, Glavni izbornik > Osobne postavke > Jezik. 3. Koristite se tipkama < ili > da biste se pomicali između dostupnih paketa jezika.

DK

4. Odaberite novi jezik i pritisnite tipku za potvrdu.

EE

Trenutačni jezik spremit će se na sučelju i zamijeniti postojeći paket te će se postaviti odabrani jezik. MicroSD kartica može se izvaditi bez ometanja postavke jezika.

ES

14.17 Vraćanje sučelja na tvorničke postavke

FI

NAPOMENA! Nemojte vraćati sučelje na tvorničke postavke ako to nije nužno.

FR HR

NAPOMENA! Vraćanje na tvorničke postavke uklanja registracijske podatke iz sučelja.

HU

Za vraćanje sučelja na tvorničke postavke: 1. Idite na izbornik Osobne postavke, Glavni izbornik > Osobne postavke.

IT

2. Pritisnite Vraćanje na tvorničke postavke.

LT

3. Pritisnite i držite tipku za potvrdu da biste pokrenuli vraćanje na tvorničke postavke. Sve će se postojeće postavke izbrisati i vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

LV

4. Pričekajte da se sučelje ponovno pokrene i da se prikaže vodič za pokretanje.

NL

5. Postupak vraćanja sučelja na tvorničke postavke sada je završen.

NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

107


UK

15 Održavanje

CZ DE

Održavanje sustava Uponor Smatrix Wave uključuje sljedeće:

DK EE ES

Ručno preventivno održavanje

Automatsko preventivno održavanje

Korektivno održavanje

Svjetleće diode regulatora

15.1 Ručno preventivno održavanje Sustav Uponor Smatrix Wave ne zahtijeva nikakvo preventivno održavanje, osim čišćenja:

FI

1. Koristite se suhom i mekom krpom da biste očistili dijelove.

FR

U pozorenje ! Nemojte se koristiti nikakvim deterdžentima za čišćenje dijelova Uponor Smatrix Wave.

HR

15.2 Automatsko preventivno održavanje Sustav Uponor Smatrix Wave opremljen je automatskom funkcijom testiranja. Ova se funkcija sastoji od testnog rada koji je osmišljen za sprječavanje blokiranja pumpe i aktuatora zbog neaktivnosti. Testiranje se vrši svakih 6 dana ± 24 sati, i to nasumično: •

Testiranje pumpe provodi se samo ako pumpa nije bila aktivirana od zadnjeg testiranja. Pumpa se aktivira tijekom 3 minute tijekom testiranja.

Testiranje aktuatora provodi se samo ako aktuatori nisu bili aktivirani od zadnjeg testiranja. Testiranje se sastoji od periodičnog otvaranja i potpunog zatvaranja aktuatora.

Ako sustav uključuje sučelje I-167, funkcija testiranja može se upotrijebiti u bilo kojem trenutku.

15.3 Korektivno održavanje

HU

R ezervni

način

Ako je termostat u kvaru ili nije otkriven, regulator provodi rezervni način da bi održao temperaturu u sobi (samo grijanje) dok se problem ne riješi.

IT LT

P onovno

LV

Ako regulator ne radi na očekivani način, primjerice zbog prepreke, možete ga ponovno postaviti da biste riješili problem:

postavljanje regulatora

1. Odspojite i ponovno povežite regulator s izmjeničnom strujom.

NL NO PL PT RO RU SE SK 108

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

15.4 Svjetleće diode regulatora Ako sučelje I-167 nije povezano sa sustavom, preporučuje se povremeno provjeriti svjetleću diodu napajanja na regulatoru radi mogućih alarma. Svjetleća dioda napajanja treperi neprekidno za opće alarme. Odredite koji termostati dojavljuju alarm tako da uklonite poklopac. Ako svjetleća dioda kanala ukazuje na pogrešku, provjerite funkciju i baterije registriranog termostata.

Tablica u nastavku opisuje status svjetlećih dioda regulatora. Svjetleća dioda Napajanje

Istovremeno u postupku otvaranja može biti do osam aktuatora u šest soba. Ako je postavljen podređeni modul, svjetleće diode na sedmom i sljedećim aktuatorima trepere dok čekaju da se prethodni aktuatori u potpunosti otvore. Slika u nastavku prikazuje položaj svjetlećih dioda regulatora.

B

Status Svjetleća dioda regulatora uvijek je uključena i treperi kada se pojavi problem, kao što je:

DE

• Gubitak radioprijenosa od termostata dulje od 1 sata

DK

• Gubitak radioprijenosa od sučelja (opcijskog) dulje od 15 minuta

Svjetleća dioda napajanja regulatora uključena je tijekom normalnog rada. Sve su svjetleće diode kanala isključene kada nema trenutačne aktivnosti aktuatora ili aktivnosti aktuatora na čekanju. Svjetleće diode uključuju se kad se aktiviraju odgovarajući aktuatori ili počnu treperiti kada odgovarajući aktuatori čekaju na aktivaciju.

CZ

Kanal tijekom načina izvođenja

Kanal tijekom načina registracije

A

EE

• Crveno, uključeno – aktuatori su aktivirani • Crveno, treperi – pogreška komunikacije s termostatom ili pokazatelj niske razine baterije

ES

• Crveno, treperi – alarm za neovlašteno rukovanje (javni termostat T-163)

FI

• Isključeno – nema zahtjeva za grijanjem ili hlađenjem

FR

• Crveno, uključeno – termostat je prijavljen, ali postoji pogreška komunikacije

HR

• Zeleno, uključeno – termostat je prijavljen i komunikacija je u redu

HU

• Crveno, treperi – selektor označava kanal • Zeleno, treperi – kanal odabran za prijavu

IT

• Isključeno – kanal nije označen ni prijavljen Kanal tijekom prisilnog načina Pol.

Opis

A

Svjetleća dioda napajanja

B

Svjetleće diode kanala

• Crveno, uključeno – aktuatori su aktivirani

LT

• Crveno, treperi – selektor označava kanal

LV

• Isključeno – kanal nije označen ni aktiviran

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

109


UK CZ DE

15.5 Vraćanje iz sigurnosnog kopiranja

Priprema

Ako se zamijeni postojeći regulator Uponor Smatrix Wave, podaci o postavljanju (uključujući registracijske podatke termostata) zamijenjenog regulatora mogu se ponovno upotrijebiti za postavljanje novog regulatora.

1. Izvadite microSD karticu iz neispravnog regulatora.

O prez ! DK

Provjerite je li regulator isključen prije vađenja microSD kartice.

EE

NAPOMENA! Prilikom zamjene regulatora microSD kartica iz zamijenjenog uređaja mora se upotrijebiti u novom regulatoru. U suprotnome je potrebno ponovno izvršiti sve registracije.

ES

Vraćanje iz sigurnosnog kopiranja u novi regulator 2. Isključite novi regulator. 3. Izvadite postojeću microSD karticu iz novog regulatora. 4. Umetnite microSD karticu koja sadrži podatke o postavljanju za neispravni regulator u novi regulator. 5. Uključite novi regulator. Novi regulator sada je postavljen s podacima o postavljanju koji pripadaju neispravnom regulatoru.

NAPOMENA! Kada se zamijeni regulator, sustavu se ne mogu dodati nikakvi dodatni uređaji bez promjene cijele instalacije. Opet zamijenite microSD karticu novom karticom, ili formatirajte postojeću, i ponovno izvršite postupak postavljanja za dodatne uređaje.

FI FR HR

1 3 4 HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 110

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

16 Rješavanje problema

CZ DE

Tablica u nastavku prikazuje probleme i alarme koji se mogu pojaviti u vezi sa sustavom Uponor Smatrix Wave te pruža opis rješenja. Čest su uzrok problema, međutim, neispravno postavljene petlje ili pomiješani termostati.

DK

U slučaju pomiješanih termostata u sustavu Uponor Smatrix Wave sa sučeljem I-167 upotrijebite funkciju provjere sobe, više informacija potražite u odjeljku 14.7 Postavke sustava. Problem Indikacija Promjenjiva podna Podna temperatura abnormalno se temperatura mijenja između tople i hladne u načinu grijanja Sobna temperatura ne odgovara zadanoj vrijednosti na termostatu, a aktuatori se uključuju/isključuju u fiksnom vremenskom razmaku

Sobna temperatura odgovara zadanoj vrijednosti na termostatu

Soba je prehladna (ili pretopla u načinu hlađenja)

Pritisnite tipke – ili + da biste prikazali zadanu vrijednost temperature na termostatu Zadana vrijednost temperature prikazana je na sučelju, u izborniku s informacijama o sobi Temperatura prikazana na termostatu mijenja se nakon što se termostat pomakne Pogledajte izvješće o postavljanju i brojeve regulatora/kanala na naljepnici termostata Pogledajte izvješće o postavljanju i brojeve regulatora/kanala na naljepnici termostatske glave U prozoru aktuatora ne vidi se bijeli pokazatelj Zadana vrijednost temperature prikazana u izborniku s informacijama o sobi niža je od temperature postavljene na termostatu ECO u izborniku s informacijama o sobi

Vjerojatni uzrok Temperatura polazne vode je previsoka

Rezervna funkcija grijanja aktivira se zbog gubitka komunikacije s termostatom

Termostat je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili se nalazi blizu drugih izvora topline Termostat je postavljen u pogrešnu sobu.

Postavka termostata je preniska

EE

Rješenja Provjerite bojler Ako je sa sustavom povezano sučelje (opcijsko), pokrenite dijagnostički test opskrbe Provjerite vezu sobnog termostata

ES

Provjerite baterije u sobnom termostatu

FI

Provjerite postoji li na sučelju (opcijskom) pogreška koja ukazuje na gubitak veze termostata

FR

Ponovno povežite ako je veza izgubljena Provjerite položaj termostata u skladu s uputama o postavljanju i prema potrebi mu promijenite položaj Provjerite smještaj termostata i prema potrebi promijenite sobe.

HR HU

Ako je dostupno sučelje, možete se koristiti funkcijom provjere sobe. Više informacija potražite u odjeljku 14.7 Postavke > Provjera sobe. Promijenite zadanu vrijednost temperature

IT

Upotrijebite maksimalne i minimalne postavke na sučelju (opcijskom) da biste zaštitili sustav od posljedica pretjeranih postavki temperature Promijenite lokaciju termostata

LT

NL

Termostatske glave pojedinačnih soba netočno su prijavljene/ postavljene Aktuator se ne otvara

Postavite termostat u ispravnu sobu ili promijenite registraciju termostata na regulatoru Postavite termostatsku glavu u ispravnu sobu ili promijenite prijavu na regulatoru Zamijenite aktuator

Netočno minimalno/maksimalno ograničenje

Kontaktirajte s instalaterom Promijenite minimalno/maksimalno ograničenje na sučelju (opcijskom)

Na termostat možda utječe vanjski izvor topline Termostati pojedinačnih soba netočno su registrirani

ECO mod

LV

NO PL PT

Promijenite ECO profil ili dodijelite drugi profil sobi u sučelju (opcijskom)

RO

Smanjite ECO vrijednost smanjenog intenziteta za termostat Polazna temperatura ugrađene toplinske Ugradnja toplinske pumpe još uvijek Deaktivirajte ugradnju toplinske pumpe (opcijske) preniska je nakon je aktivirana na spojenoj toplinskoj pumpe na toplinskoj pumpi (pogledajte deaktiviranja ugradnje toplinske pumpe pumpi dokumentaciju toplinske pumpe) u sučelju. Odspojite žice između priključaka za ugradnju toplinske pumpe na regulatoru i toplinskoj pumpi.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

111


UK CZ

Problem Soba je pretopla (ili prehladna u načinu hlađenja)

Indikacija Odgovarajuća petlja je topla, čak i nakon dugog razdoblja bez zahtjeva za grijanjem

Vjerojatni uzrok Aktuator se ne zatvara

Pod je hladan

Sobna temperatura je u redu, no pod je hladan

Nema zahtjeva za grijanjem od sustava podnog grijanja

Rješenja Kontaktirajte s instalaterom Provjerite je li aktuator ispravno postavljen Zamijenite aktuator

DE DK

Sve su sobe hladne Holiday mod (ili tople u načinu hlađenja) ECO mod za sobe u izborniku s informacijama o sobi

EE

Soba se grije putem nekog drugog izvora topline Prikazuje se ikona na sučelju (opcijskom) ECO mod

Otkažite način odmora Promijenite profil ekonomičnosti ili dodijelite drugi profil sobi Smanjite ECO vrijednost smanjenog intenziteta za termostat

ES FI Provjerite informacije o rashladniku (bojleru) i načinu rada sučelja

FR

Pumpa proizvodi neobičnu buku na isti dan i u isto vrijeme u tjednu Nema komunikacije

HR

Pogreška komunikacije

Smanjite opće vrijednosti smanjenog intenziteta za ECO mod u sučelju (opcijskom) Sustav je u načinu hlađenja (grijanja) Potreban je ispravan signal od vanjskog uređaja Promijenite vrijeme za testiranje pumpe (potrebno je sučelje I-167)

Izgubljena registracija

Nekompatibilne inačice softvera

Provjerite status registracije na sučelju (opcijskom) i regulatoru

HU Neuspjeh komunikacije između regulatora

IT

Pogreška komunikacije

Zamrznut prikaz na Nema odgovora nakon pritiska tipke sučelju (opcijskom)

LT

Kontaktirajte s instalaterom

Izgubljena je registracija na regulatoru

Opći kvar

Ponovno registrirajte sučelje (opcijsko) Kontaktirajte s instalaterom Provjerite status registracije na sučelju (opcijskom) i regulatoru Provjerite konfiguraciju regulatora Ponovno pokrenite sučelje (isključite ga, pričekajte otprilike 10 sekundi i ponovno ga uključite)

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 112

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

16.1 Rješavanje problema nakon postavljanja Problem

Indikacija

Vjerojatni uzrok

Rješenja

Sustav se ne pokreće

Pokazatelj napajanja na regulatoru je isključen

Nema izmjenične struje prema regulatoru

1. Provjerite je li regulator povezan s izmjeničnom strujom

CZ DE

2. Provjerite ožičenje u odjeljku za struju od 230 V 3. Provjerite pruža li zidna utičnica izmjeničnu struju od 230 V

Loš radioprijam

Termostati su neispravni

Zidna utičnica pruža izmjeničnu struju od 230 V

Pregorio osigurač regulatora ili neispravan kabel za napajanje

1. Zamijenite osigurač i/ili kabel za napajanje i utikač

Ponovljeni radijski alarmi

Antena je postavljena unutar metalnog ormarića ili preblizu drugim objektima koji je zaklanjaju

Promijenite položaj antene. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte s instalaterom

Struktura zgrade nije pogodna za radioprijenos

Izvadite radijsku opremu (antenu regulatora, sučelje itd.) iz metalnog ormarića. Antena se mora postaviti u okomiti položaj. Provjerite da se metalni ormarić ne nalazi između antene i druge radijske opreme (sučelja, termostata itd.).

Svjetleće diode kanala na regulatoru neprekidno trepere

Antena nije ispravno postavljena ili smještena

DK EE ES FI FR

Provjerite ožičenje i vezu s antenom

HR

16.2 Alarmi/problemi digitalnih termostata T-166, T-168 i T-169 Alarm se javlja kada protekne više od 1 sata od kad regulator primi posljednji radiosignal od termostata.

HU

Tablica u nastavku pokazuje koji se problemi mogu pojaviti kod digitalnih termostata T-166 i T-168. Indikacija Prikazana je ikona baterije Zaslon je isključen

Ikona radioprijenosa je prikazana, no signali se primaju samo kada je termostat blizu antene

Na zaslonu termostata ne prikazuje se ikona radioprijenosa kada se pritisnu tipke –/+

Vjerojatni uzrok Smanjena je razina napunjenosti baterije termostata Baterije su se ispraznile ili se upotrebljava pogrešna vrsta baterija Baterije su postavljene naopako (obrnuti polaritet) Odašiljač radi sa smanjenim intenzitetom signala Nove instalacije u zgradi ometaju radiosignale (npr. sef s metalnim vratima) Odašiljač u termostatu je pokvaren

Rješenja

IT

Zamijenite baterije Zamijenite baterije

LT

Postavite baterije ispravno

LV

Prisilite termostat na prijenos tako da promijenite zadanu vrijednost temperature Zamijenite termostat Pokušajte pronaći novi položaj za termostat i/ili antenu ili, ako je moguće, pomaknite objekt koji ometa prijenos Prisilite termostat na prijenos tako da promijenite zadanu vrijednost temperature

NL NO

Zamijenite termostat Prikazana je ikona relativne vlažnosti Dosegnuto je ograničenje relativne vlažnosti Smanjite razinu vlažnosti povećanjem ventilacije ili (samo T-168) zadane vrijednosti temperature Ikona za senzor podne temperature Kvar senzora temperature Provjerite vezu s podnim senzorom treperi Odspojite senzor podne temperature i provjerite ga s pomoću ommetra. Vrijednost mora biti oko 10 kohm Ikona za senzor za vanjsku Kvar senzora temperature Provjerite vezu s vanjskim senzorom temperaturu treperi Odspojite tipalo i provjerite ga s pomoću ommetra. Vrijednost mora biti oko 10 kohm Ikona za senzor unutarnje Kvar senzora temperature Kontaktirajte s instalaterom ili zamijenite termostat temperature treperi Odspojite daljinski senzor temperature (ako je povezan) i provjerite ga s pomoću ommetra. Vrijednost mora biti oko 10 kohm

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

113


UK Tablica u nastavku pokazuje koji se problemi mogu pojaviti na digitalnom termostatu T-169.

CZ DE

Indikacija

Vjerojatni uzrok

Rješenja

Prikazana je ikona alarma

Došlo je do pogreške

Idite na popis alarma za više informacija

Prikazana je ikona baterije na popisu alarma Zaslon je isključen

Smanjena je razina napunjenosti baterije termostata

Zamijenite bateriju

DK Prikazana je ikona radioprijenosa na popisu alarma

EE

Baterija se ispraznila ili se upotrebljava pogrešna vrsta baterije Baterija je postavljene nepravilno (obrnuti polaritet) Odašiljač radi sa smanjenim intenzitetom signala Nove instalacije u zgradi ometaju radiosignale (npr. sef s metalnim vratima) Odašiljač u termostatu je pokvaren

ES FI

Antena regulatora nalazi se u metalnom ormariću

FR

Zamijenite bateriju Postavite bateriju ispravno Prisilite termostat na prijenos tako da promijenite zadanu vrijednost temperature Zamijenite termostat Pokušajte pronaći novi položaj za termostat i/ili antenu ili, ako je moguće, pomaknite objekt koji ometa prijenos Prisilite termostat na prijenos tako da promijenite zadanu vrijednost temperature Zamijenite termostat Izvadite antenu regulatora iz metalnog ormarića i postavite je u okomit položaj.

Provjerite da se metalni ormarić ne nalazi između antene i druge radijske opreme (sučelja, termostata itd.). Prikazana je ikona relativne vlažnosti Dosegnuto je ograničenje relativne vlažnosti Smanjite razinu vlažnosti povećanjem ventilacije ili na popisu alarma zadane vrijednosti temperature Prikazana je ikona senzora podne Kvar senzora temperature Provjerite vezu s podnim senzorom temperature na popisu alarma Odspojite senzor podne temperature i provjerite ga s pomoću ommetra. Vrijednost mora biti oko 10 kohm Prikazana je ikona senzora vanjske Kvar senzora temperature Provjerite vezu s vanjskim senzorom temperature na popisu alarma Odspojite tipalo i provjerite ga s pomoću ommetra. Vrijednost mora biti oko 10 kohm Prikazana je ikona sobne Kvar senzora temperature Kontaktirajte s instalaterom ili zamijenite termostat temperature na popisu alarma Prikazana je ikona daljinskog Kvar senzora temperature Kontaktirajte s instalaterom ili zamijenite daljinski senzor senzora temperature na popisu Odspojite daljinski senzor temperature (ako je povezan) alarma i provjerite ga s pomoću ommetra. Vrijednost mora biti oko 10 kohm Nije moguće registrirati termostat Termostat T-169 je postavljen ili nedavno Registracija zahtijeva visoku razinu struje iz baterije. Ako na regulator pohranjen zajedno s baterijom u vrlo je baterija prehladna, moguće je da registracija neće hladnim uvjetima uspjeti.

HR HU IT LT LV NL

1. Skinite bateriju s termostata. 2. Zagrijte bateriju tjelesnom toplinom (npr. u dlanu ruke)

NO

3. Ponovo umetnite bateriju 4. Ponovite registraciju termostata

PL PT RO RU SE SK 114

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

16.3 Alarmi/problemi analognih termostata T-161, T-163 i T-165 Alarm se javlja kada protekne više od 1 sata od kad regulator primi posljednji radiosignal od termostata.

CZ

Tablica u nastavku pokazuje koji se problemi mogu pojaviti kod termostata T-161, T-163 i T-165. Indikacija Svjetleća dioda kanala na regulatoru treperi Svjetleća dioda na termostatu (T-163 ili T-165) treperi dvaput Svjetleća dioda na termostatu (T161) treperi svaka dva sata Prikazan je alarm slabe baterije na sučelju Postavke ograničenja podne temperature za sobu za koju je registriran termostat (T-161)

Vjerojatni uzrok Javni termostat T-163 uklonjen je sa zida

Rješenja Provjerite postavke termostata i vratite ga na zid

Smanjena je razina napunjenosti baterije termostata Smanjena je razina napunjenosti baterije termostata

Zamijenite baterije

S termostatom nije povezan nijedan senzor za podnu temperaturu

1. Spojite senzor za podnu temperaturu na termostat

DE DK

Zamijenite bateriju

EE ES

2. Skinite bateriju s termostata. 3. Pričekajte oko 30 sekundi

FI

4. Ponovo umetnite bateriju Proteklo je više od jednog sata između pokretanja termostata i umetanja senzora

Termostat će sada biti konfiguriran s podnim senzorom 1. Skinite bateriju s termostata.

FR

2. Pričekajte oko 30 sekundi 3. Ponovo umetnite bateriju

Nije moguće registrirati termostat (T-161) na regulator

Termostat T-161 je postavljen ili nedavno pohranjen zajedno s baterijom u vrlo hladnim uvjetima

HR

Termostat će sada biti konfiguriran s podnim senzorom Registracija zahtijeva visoku razinu struje iz baterije. Ako je baterija prehladna, moguće je da registracija neće uspjeti.

HU

1. Skinite bateriju s termostata.

IT

2. Zagrijte bateriju tjelesnom toplinom (npr. u dlanu ruke) 3. Ponovo umetnite bateriju

LT

4. Ponovite registraciju termostata

LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

115


UK

16.4 Alarmi/problemi termostatske glave T-162 Alarm se javlja kada protekne više od 1 sata od kad regulator primi posljednji radiosignal od termostatske glave.

CZ

Tablica u nastavku pokazuje koji se problemi mogu pojaviti kod termostatske glave T-162.

DE

Indikacija Prikazuje se tekst "bAt" na zaslonu

DK

Prikazuje se tekst "POS" na zaslonu

Zaslon je isključen

EE ES

Ikona radioprijenosa je prikazana, no signali se primaju samo kada je termostat blizu antene

FI

Vjerojatni uzrok Smanjena je razina napunjenosti baterije termostatske glave Kalibracija hoda ventila termostatske glave nije pravilno provedena. Baterije su se ispraznile ili se upotrebljava pogrešna vrsta baterija Baterije su postavljene naopako (obrnuti polaritet) Nije skinuta zaštitna naljepnica baterije Odašiljač radi sa smanjenim intenzitetom signala

Rješenja Zamijenite baterije Postavite termostatsku glavu na radijator i osigurajte pravilnu kalibraciju hoda ventila. Možda će biti potreban adapter ako aktuator ne doseže klin ventila. Zamijenite baterije Postavite baterije ispravno Skinite zaštitnu naljepnicu baterije 1. Prisilite termostatsku glavu da primi novu postavljenu vrijednost s termostata promjenom postavljene vrijednosti temperature 2. Pričekajte nekoliko minuta

FR

3. Pritisnite tipke </> na termostatskoj glavi dok se ne prikaže postavljena vrijednost

HR HU

Na zaslonu termostatske glave ne prikazuje se ikona radioprijenosa kada se pritisnu tipke </>

IT

Nove instalacije u zgradi ometaju radiosignale (npr. sef s metalnim vratima) Odašiljač u termostatskoj glavi je pokvaren

4. Zamijenite termostatsku glavu ako postavljena vrijednost ne odgovara postavljenoj vrijednosti termostata Pokušajte pronaći novi položaj za termostat i/ili antenu ili, ako je moguće, pomaknite objekt koji ometa prijenos 1. Prisilite termostatsku glavu da primi novu postavljenu vrijednost s termostata promjenom postavljene vrijednosti temperature 2. Pričekajte nekoliko minuta 3. Pritisnite tipke </> na termostatskoj glavi dok se ne prikaže postavljena vrijednost

LT

4. Zamijenite termostatsku glavu ako postavljena vrijednost ne odgovara postavljenoj vrijednosti termostata

LV

16.5 Alarmi/problemi regulatora

NL

Alarm se javlja kada protekne više od 1 sata od kad regulator primi posljednji radiosignal od termostata. Tablica u nastavku pokazuje koji se problemi mogu pojaviti kod regulatora.

NO PL

Indikacija

Vjerojatni uzrok

Rješenja

Svjetleća dioda napajanja i svjetleća dioda kanala na regulatoru trepere

Antena nije na svom položaju ili je odspojena žica

Postavite antenu u ispravan položaj s ispravno povezanim kabelom

Alarm na sučelju

Baterije u termostatu su se ispraznile

Zamijenite baterije

Ikona baterije prikazana je kod informacija o sobi na sučelju ili termostatu

PT

Radijski alarm na sučelju Ikona radija prikazana je kod informacija o sobi na termostatu

RO

Kada se problem riješi, zaslon termostata prikazuje sobnu temperaturu i ikona baterije nestaje Termostat je izvan radijskog raspona

Smanjite udaljenost između termostata i regulatora ili promijenite položaj termostata u sobi

Svjetleća dioda napajanja i svjetleća dioda termostata na regulatoru za povezane kanale treperi

RU SE SK 116

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

16.6 Kontaktirajte s instalaterom Kontaktne podatke instalatera potražite u izvješću o postavljanju na kraju priručnika. Prije nego što kontaktirate s instalaterom, pripremite sljedeće podatke: •

Izvješće o postavljanju

Nacrte sustava podnog grijanja (ako su dostupni)

Popis svih alarma, uključujući datum i vrijeme

CZ DE DK EE

16.7 Upute za instalatera Da biste utvrdili je li problem uzrokovao sustav napajanja ili sustav nadzora, otpustite aktuatore na razvodniku za predmetnu sobu, pričekajte nekoliko minuta pa provjerite je li cijev protoka petlje podnog grijanja postala topla.

ES FI

Ako cijev ne postane topla, problem je u sustavu grijanja. Ako petlja postane topla, uzrok može biti sustav nadzora sobe.

FR

Na kvar dovodnog sustava može upućivati nedostatak tople vode u razdjelniku. Provjerite bojler i cirkulacijsku pumpu.

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

117


UK

17 Tehnički podaci

CZ DE

17.1 Tehnički podaci DK

Općenito IP Maksimalna RH okoline (relativna vlažnost)

EE

IP20 (IP: stupanj nepristupačnosti aktivnim dijelovima proizvoda i stupanj vode) 85 % pri 20 °C

Termostat Oznaka CE ERP Testiranja niskog napona Testiranja EMC (zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti) Testiranja ERM (elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar) Napajanje (T-163, T-165, T-166 i T-168) Napajanje (T-161 i T-169) Napon (T-163, T-165, T-166 i T-168) Napon (T-161 i T-169) Radna temperatura Temperatura skladištenja Radiofrekvencija Radni ciklus odašiljača Priključci za povezivanje (T-163, T-165, T-166 i T-168) Priključci za povezivanje (T-161 i T-169)

ES FI FR HR HU IT

IV EN 60730-1* i EN 60730-2-9*** EN 60730-1 i EN 301-489-3 EN 300 220-3 Dvije alkalne baterije tipa AAA od 1,5 V 1 x CR2032 3V 2,2 V do 3,6 V 2,4 V do 3,6 V 0 °C do +45 °C -10 °C do +65 °C 868,3 MHz <1% 0,5 mm² do 2,5 mm² 0,25 mm² do 0,75 mm² čvrsti ili 0,34 mm² do 0,5 mm² fleksibilni s metalnim prstenom

Sučelje (opcijsko) Oznaka CE Testiranja niskog napona Testiranja EMC (zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti) Testiranja ERM (elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar) Napajanje

LT LV

Radna temperatura Temperatura skladištenja Radiofrekvencija Radni ciklus odašiljača

NL

EN 60730-1 i EN 60730-2-1 EN 60730-1 EN 300 220-3 Izmjenična struja od 230 V +10/-15 %, 50 Hz zidni ili mini USB priključak 0 °C do +45 °C -20 °C do +70 °C 868,3 MHz <1%

Termostatska glava

NO

Oznaka CE ERP (samo termostat) Testiranja niskog napona Testiranja EMC (zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti) Testiranja ERM (elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar) Napajanje Napon Maksimalni hod Maksimalna snaga Diferencijalni tlak Radna temperatura Temperatura skladištenja Radiofrekvencija Radni ciklus odašiljača

PL PT RO RU

IV EN 60730-1* i EN 60730-2-9*** EN 60730-1 i EN 301-489-3 EN 300 220-3 Dvije alkalne baterije tipa AAA od 1,5 V 2,2 V do 3,6 V 3,5 mm 70 N 1.5 bar 0 °C do +40 °C -10 °C do +50 °C 868,3 MHz <1%

SE SK 118

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK SD kartica regulatora/sučelja (opcijskog) Tip Kapacitet Brzina

micro SDHC, UHS ili Standardna 4 GB do 32 GB, FAT 32 formatiranje Razred 4 do 10 (ili noviji)

CZ DE

Relejni modul Oznaka CE ERP Testiranja niskog napona Testiranja EMC (zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti) Testiranja ERM (elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar) Napajanje Radna temperatura Temperatura skladištenja Maksimalna potrošnja Radiofrekvencija Radni ciklus odašiljača Relejni izlazi Priključak napajanja Priključci za povezivanje

IV EN 60730-1* i EN 60730-2-1** EN 60730-1 i EN 301-489-3 EN 300 220-3 Izmjenična struja od 230 V +10/-15 %, 50 Hz ili 60 Hz 0 °C do +50 °C -20 °C do +70 °C 2W 868,3 MHz <1% Izmjenična struja od 230 V +10/-15 %, izmjenična struja od maksimalno 250 V i 2,5 A Kabel od 1 m s europskim utikačem (osim za UK) Do 4,0 mm² čvrsti ili 2,5 mm² fleksibilni s metalnim prstenom

DK EE ES FI FR

Antena Napajanje Radiofrekvencija Radni ciklus odašiljača Razred prijamnika

Iz regulatora 868,3 MHz <1% 2

HR HU

Regulator Oznaka CE ERP Testiranja niskog napona Testiranja EMC (zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti) Testiranja ERM (elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar) Napajanje Unutarnji osigurač Unutarnji osigurač, izlaz za toplinsku pumpu Radna temperatura Temperatura skladištenja Maksimalna potrošnja Relejni izlazi za pumpu i bojler Ulaz opće namjene (GPI) Integracija toplinske crpke Izlaz za toplinsku crpku Izlazi za ventile Priključak napajanja Priključci za povezivanje za napajanje, pumpu, GPI i bojler Priključci za povezivanje za izlaze za ventile *)

EN 60730-1 Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – 1. dio: Opći zahtjevi

**) EN 60730-2-1 Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu -- Dio 2-1: Posebni zahtjevi za električne naprave za automatsko upravljanje za električne kućanske aparate ***) EN 60730-2-9 Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu -- Dio 2-9: Posebni zahtjevi za električne regulatore temperature

IT

VIII EN 60730-1* i EN 60730-2-1** EN 60730-1 i EN 301-489-3 EN 300 220-3 Izmjenična struja od 230 V +10/-15 %, 50 Hz ili 60 Hz T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3,15 A brzo djelovanje TR5-T 8,5 mm Wickmann 100 mA vrijeme kašnjenja 0 °C do +45 °C -20 °C do +70 °C 45 W Izmjenična struja od 230 V +10/-15 %, izmjenična struja od maksimalno 250 V i 8 A Samo suhi kontakt 12–24 V DC /5–20 mA 5–24 V DC /0,5–10 mA, trenutačno izvor topline ≤ 100 mW 24 V AC, 0,2 A srednja snaga, 0,4 A vršna snaga Kabel od 1 m s europskim utikačem (osim za UK) Do 4,0 mm² čvrsti ili 2,5 mm² fleksibilni s metalnim prstenom 0,2 mm² do 1,5 mm²

LT LV NL NO PL PT

Može se koristiti u cijeloj Europi Izjava o sukladnosti: Ovime izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvodi koje ove upute opisuju zadovoljavaju sve ključne zahtjeve povezane s informacijama koje se navode u knjižici sa sigurnosnim uputama.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

119


UK

17.2 Tehničke specifikacije CZ Kabeli Kabel od regulatora do antene

DE

Standardna duljina kabela 0,50 m

Maksimalna duljina kabela 5m

Promjer žice CAT.5e ili CAT.6, priključak RJ 45

0,75 m

20 m

Regulator: 0,2 mm² do 1,5 mm²

5m

5m

0,6 mm²

5m

5m

0,75 mm²

-

5m

Upleteni dvožilni kabel

2m

20 m

Regulator: D  o 4,0 mm² čvrsti ili 2,5 mm² fleksibilni s metalnim prstenom

-

30 m

Kabel od regulatora do aktuatora Kabel vanjskog senzora do termostata Kabel podnog senzora do termostata Kabel vanjskog senzora do termostata Kabel od relejske preklopke to ulaza opće namjene regulatora

DK EE ES

Kabel do/od toplinske pumpe do ulaza/izlaza za toplinsku pumpu na regulatoru

FI

Relej: 1,0 mm² do 4,0 mm² Upleteni dvožilni kabel

17.3 Izgled regulatora FR

A

B

C

E

H

I

J

HR HU IT LT

D

LV Pol.

NL NO PL PT RO

F

G

Opis

A

Transformator, modul s izmjeničnom strujom od 230 V i AC 50 Hz

B

Osigurač (T5 F3.15AL 250 V)

C

Neobavezni ulazi i izlazi (upravljanje pumpom i bojlerom te povezivanje toplinske pumpe)

D

Tipke za registraciju kanala

E

Svjetleće diode kanala 01–06

F

Brzi priključci za aktuatore

G

MicroSD kartica

H

Svjetleća dioda napajanja

I

Uponor Smatrix Wave M-160 (opcijski podređeni modul)

J

Uponor Smatrix Wave A-165, (antena) priključak RJ-45

RU SE SK 120

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

17.4 Sheme ožičenja CZ

R egulator U ponor S matrix W ave GPI 1

DE

GPI

DK > 40 cm GPI 2

EE ES

GPI 3

FI FR

P određeni

HR

modul

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

121


UK

17.5 Dimenzije CZ

R egulator ( s X-165

DE

transformatorom i antenom ) 341 mm 84 mm

55 mm 245 mm

72,5 mm

110 mm

140 mm

EE

110 mm

80 mm

DK

ES R egulator ( s

podređenim modulom ,

transformatorom i antenom )

X-165

FR

481 mm 84 mm

55 mm

245 mm

72,5 mm

140 mm 110 mm

110 mm

HU IT

110 mm

80 mm

HR

140 mm

FI

S učelje I-167

LT

150 mm

43 mm

60 mm

20 mm

108,5 mm

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 122

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK T ermostati T-169

T ermostatska

glava

CZ

T-162

80 mm 38 mm

9 mm

99 mm 16 mm

69 mm

52 mm

80 mm

DE

EE

87 mm 80 mm 60 mm

26,5 mm

ES FI

80 mm

T-168 T-166

DK

FR T-165

80 mm 60 mm

HR

26,5 mm

80 mm

HU IT

T-163

LT

80 mm 60 mm

26,5 mm

80 mm

LV NL NO T-161

56 mm 38 mm

9 mm

56 mm

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

123


UK

18 Izvješće o postavljanju

CZ DE DK EE ES FI

Regulator br. 1

Regulator br. 2

Regulator br. 3

Regulator br. 4

FR HR

Registrirani sistemski uređaj

Naziv sobe

Sučelje

HU

Relejni modul Vanjski senzor

IT

Senzor prekidača za grijanje/hlađenje

LT

Prekidač za grijanje/ hlađenje

LV

Prekidač ECO/ Comfort

NL

Pumpa

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

NO PL PT RO RU SE SK 124

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

18.1 Regulator 1 Kanal regulatora Termostat

1

2

3

4

CZ

Kanal podređenog modula 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-166

ES T-165

FI

T-163

FR

T-162

HR

T-161 Spojeni vanjski senzor

HU

Podni senzor Vanjski senzor Daljinski senzor

IT

Spojen aktuator

LT

24 V

Naziv sobe

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

125


UK

18.2 Regulator 2 CZ

Kanal regulatora Termostat

1

2

3

4

Kanal podređenog modula 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-166

ES T-165

FI

T-163

FR

T-162

HR

T-161

HU

Spojeni vanjski senzor Podni senzor Vanjski senzor Daljinski senzor

IT

Spojen aktuator

LT

24 V

Naziv sobe

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 126

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK

18.3 Regulator 3 Kanal regulatora Termostat

1

2

3

4

CZ

Kanal podređenog modula 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-166

ES T-165

FI

T-163

FR

T-162

HR

T-161 Spojeni vanjski senzor

HU

Podni senzor Vanjski senzor Daljinski senzor

IT

Spojen aktuator

LT

24 V

Naziv sobe

LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

127


UK

18.4 Regulator 4 CZ

Kanal regulatora Termostat

1

2

3

4

Kanal podređenog modula 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-166

ES T-165

FI

T-163

FR

T-162

HR

T-161

HU

Spojeni vanjski senzor Podni senzor Vanjski senzor Daljinski senzor

IT

Spojen aktuator

LT

24 V

Naziv sobe

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 128

U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D


UK CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E · P R I R U Č N I K Z A P O S TAV L J A N J E I R A D

129


Production: Uponor AB, MRY, Virsbo; Sweden 1091822 12_2017_HR

Uponor GmbH www.uponor.hr

Uponor zadržava pravo na izmjenu tehničkih podataka uključenih sastavnica bez prethodne najave u skladu s politikom stalnog poboljšanja i razvoja.

Uponor iom smatrix wave i wave plus novo  
Uponor iom smatrix wave i wave plus novo  

https://www.uponor.hr/-/media/country-specific/croatia/download-center/technical-guidelines/smatrix/uponor-iom-smatrix-wave-i-wave-plus-novo...