Page 1

1.____________________7

'- _. _- - -._ -.·_ WehoPuls.

.

..

'

··· ·. .

'

Uponor Wehoputs 10 med efterpoleringsbädd

'

Efterpoleringsbadd Markbadd

Installations ritning WehoPuts 10 Minireningsverk med infiltrationstunnel

� �

-1

i

o°opo'tp oqP oqPo°op o'-!,p o'Lpo<!,po'Lpo<ipoqP o°opoqPoqPo°op o'Lpo<tpo<if>o<tooo°op o'-Lpo°opo°opo'Lp o°opo°oPo°of>

%t:S;:;;;t}'.i}:}}:'.f�t}};?S;:;�\t�;:1tll:':'.:?if'\§\:S::;;[@\'.\{Il:!'.-?i;/t o•"f o· ·:-·o·�

,j ·:

·o :

o': ·o ·:-o·: 0 :-o· :-·o· ·�··a :·o : 0�: o·:· ·o;� ·o· : 0: c:t: ··o·•�'"J": ·o : 0�: o·:· ·o;� "()·: 0 ° 0

7500mm

0mm -�=--'-'-------1--lf------'=--.....� Fyllnadsjord

Tjalisolering

500mm

Fiberduk Tvättad makadam 12-24 eller 16-32 mm

1100mm

1800mm

OooOobO I &"o 0&o oo0&ogooo•oo•• 0 0 • 0 0 '-'--t-----=:...::......:...=--=::..:.::..:.:.._______

TKross vättad16-32mm makadam 12-24 mm

0

0

0

0

2000mm

L

Fastig hetsbeteckni ng

Upprattad, datum

Byggobjektets adress

Anteckn.

ProjektOrens namn

Ritn.nr

Markbäddssand 0-8 eller tvättad grus 2-6 mm Övergångslager singel 8-16 mm

1600mm

2827042 1st PPHT ri:ir 110x5m. 2416032 2st DV Dran 110/95 L=6m. 2827072 2st PPHT bi:ij 110/88,5 2muff. 2360439 6st lnfiltrationstunnel. 2360440 2st Gavel till infiltrationstunnel. 2360441 1st Fixeringsplugg 2416251 2st Geotextil 2,5x4,4m. 14921 1st Provtagningsbrunn 315x2m. 1inlopp, 1utlopp. 14965 2st Ventilstionshuv Gra.

Wehoputs 10 med efterpolering 20181123  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/cad-drawings/wehoputs-10-med-ef...

Wehoputs 10 med efterpolering 20181123  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/cad-drawings/wehoputs-10-med-ef...