Page 1


Efterpoleringssteg till Uponor minireningsverk 15 pe Ingående komponenter i: • Grusig eller sandig morän • Siltig morän • Grus Rsk nummer Artikel 561 90 22 Fördelningsbrunn 561 90 23 Reglerenhet 241 47 20 Fördelningsrör 241 47 24 Flexböj 241 47 21 Spridarrör 241 47 26 Skarvmuff 241 47 25 Venthuv 561 90 27 Fiberduk 237 36 60 Ändpropp

styck 1 2 4 6 24 20 2 1 2

Ingående komponenter i: • Siltig morän Rsk nummer Artikel 561 90 22 Fördelningsbrunn 561 90 23 Reglerenhet 241 47 20 Fördelningsrör 241 47 24 Flexböj 241 47 21 Spridarrör 241 47 26 Skarvmuff 241 47 25 Venthuv 561 90 27 Fiberduk 237 36 60 Ändpropp

styck 1 2 4 6 24 20 2 2 2

Ingående komponenter i: • Lera eller silt Rsk nummer Artikel 561 90 22 Fördelningsbrunn 561 90 23 Reglerenhet 241 47 20 Fördelningsrör 241 47 24 Flexböj 241 47 21 Spridarrör 241 47 26 Skarvmuff 241 47 25 Venthuv 561 90 27 Fiberduk 237 36 60 Ändpropp 241 45 97 Uppsamlingsrör 561 90 39 Markbäddspaket

styck 1 2 4 6 24 20 2 1 2 2 1

Mini efterpoleringssteg till minireningsverk 15pe  
Mini efterpoleringssteg till minireningsverk 15pe  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/installationsanvisningar/mini_eft...