Page 1


Efterpoleringssteg till Uponor minireningsverk 10 pe

Ingående komponenter i: • • •

Grusig eller sandig morän Siltig morän Grus

Rsk nummer 561 90 22 561 90 23 241 47 20 241 47 24 241 47 21 241 47 26 241 47 25 561 90 27 237 36 60

Artikel Fördelningsbrunn Reglerenhet Fördelningsrör Flexböj Spridarrör Skarvmuff Venthuv Fiberduk Ändpropp

styck 1 2 4 6 24 20 2 1 2

Ingående komponenter i: •

Lera eller silt

Rsk nummer 561 90 22 561 90 23 241 47 20 241 47 24 241 47 21 241 47 26 241 47 25 561 90 27 237 36 60 561 90 39 241 45 97

Uponor AB Uponor Infrastruktur

Artikel styck Fördelningsbrunn 1 Reglerenhet 2 Fördelningsrör 4 Flexböj 6 Spridarrör 24 Skarvmuff 20 Venthuv 2 Fiberduk 1 Ändpropp 2 Markbäddspaket 1 Uppsamlingsrör 2

SE-513 81 Fristad Sweden

T +46 (0)33 172500 F +46 (0)33 260700 W www.uponor.se

Reg.No. 556548-9738 Domicile Borås, Sweden

Mini efterpoleringssteg till minireningsverk 10pe  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/installationsanvisningar/mini_eft...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you