Page 1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uponors stora brunnar Nedstignings-, mätar- och vattennivåregleringsbrunnar

Datum:

Projekt:

Företag:

Leveransadress:

Kontaktperson:

Önskat leveransdatum:

Telefon:

E-mail:

Brunnsnummer (märke): Höjd (H1), vg till ök kona

 DN 1000  DN 1300

Höjd (H2) vg till färdig mark

 DN

 Vallad  Ovallad utan sandfång  Ovallad med sandfång  Höjd (H3)mm

1 tim = 30°

Anslutning rörtyp DN

Stalp mm 0

Utlopp Ansl. 1

Kl. 12

Vinkel/ klocka 0°

180°/Kl. 6 Kl. 9

Ansl. 2

90°

270°

Kl. 3

180°

Ansl. 3 Ansl. 4 Kommentarer H1 (mm) H2 (mm) Höjd sandfång H3 (mm) DN Anslutning Stalp (mm)

Kl. 6

Avser nivåskillnaden mellan vattengång utlopp till överkant kona Avser nivåskillnad mellan vattengång utlopp till färdig mark Avser höjd mellan vattengång och brunnsbotten Ledningsdimension, utvändig/invändig Ange muff/spets, dimension, typ (UR2, Dubbelvägg, Släta) Anges i förhållande till utgående anslutning

 Utan kona  Med kona och teleskopbet. 40 ton tät  Med ABAT-lucka  Med Munklock

Övrig info

Uponor AB 513 81 Fristad Uponor Infrastruktur Sweden

T 033-17 25 00 F 033-17 26 17 E infrastruktur.se@uponor.com W www.uponor.se

Utlopp

Org. nr. 556690-0808 Säte Surahammar, Sweden

Brunnar brunnar forfragningsunderlag  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/saljbroschyrer/brunnar_brunnar-fo...