Page 1

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2

NYHET!

Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp – Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet


Uponor Ultra Rib 2

Byt rör tidigast om 100 år. Uponor Ultra Rib 2 är efter drygt ett decennium fortfarande oöverträffat på marknaden. Systemet är utvecklat för största täthet, säkerhet och styrka. Så söker man den absolut bästa lösningen för spillvatten ger Ultra Rib 2:s unika ribbade konstruktion extremt goda marginaler för slitage. Till och med så goda att vi vågar lova att rören håller i mer än 100 år. Absolut högsta säkerhetsmarginal Ultra Rib 2 är ett självfallssystem som utvecklades redan år 1999 efter önskemål från marknaden om ett system för spillvatten för extremt känsliga miljöer med krav om absolut högsta säkerhet. Systemets rör är ribbade med slät, ljus insida för tv-inspektion och ribbad utsida som klarar hårt slitage. Idag finns även in-line muffade Ultra Double i vårt Ultrasortiment. Det innebär två system som är totalt kompatibla med varandra avseende systemens samtliga delar. Kopplingen görs enkelt med dubbelmuff eller rördel. Detaljer för säkerhet och miljö Fokuset på Ultra Rib 2:s unika konstruktion och systemets höga kvalitet avseende helheten, gör att de viktiga detaljerna inte alltid lyfts fram. Som till exempel sågspåret mellan ribborna vilka säkerställer att kapningen sker mitt emellan ribborna samt att fogsvansen inte slinter. Eller att rör och in-linemuff är tillverkade i samma material vilket förenklar återvinningen. Om 100 år.

temperaturbeständighet. Vidare kan PP återvinnas både genom att malas ner, smältas för tillverkning av nya produkter eller till energi genom förbränning. Uponor Ultra Rib 2 är marknadens bästa spillvattenlösning med minimal miljöpåverkan; låg koldioxidbelastning samt låg förbrukning av ändliga resurser (olja). Snabb service och information Väljer du Uponor, väljer du inte bara en säker produkt eller ett tryggt system. Vi står även till tjänst med råd och teknisk vägledning i alla faser; från planering tills anläggningsarbetet är slutfört. Dessutom hittar du alltid mer information på vår hemsida.

Minskade kostnader för installation Deponi och transport av både gamla och nya fyllnadsmassor utgör ofta en stor del av installationskostnaden. Tack vare att Ultra Rib 2 är tillverkat med största möjliga säkerhetsmarginal, så kan rörgraven återfyllas med befintligt material med en kornstorlek upp till 60 mm. Hög kvalitet och bra miljöval Precis som det skiljer från ett rör till ett annat, skiljer det mellan plast och plast. Därför har Uponor av miljö- och kvalitetsskäl valt att så långt som möjligt arbeta med polypropen (PP). PP har lång livslängd samt mycket bra slagseghet och

2

Ultra Rib 2:s unika ribbade konstruktion ger extremt goda marginaler för slitage

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA RIB 2


Därför skall du välja Uponor Ultra Rib 2 Minskad risk för framtida läckage och miskad belastning i reningsverket! • Utöver normkraven har vi interna krav där Ultra Rib 2 uppfyller dubbla kraven för Nordic Poly Mark gällande deformation och avvinkling. • In-linemuffade rör reducerar antalet skarvar med 50%, vilket också reducerar risken för läckage och rotinträngning. Ultra Rib 2 har dubbla skikt, även i muffen. • Med bästa täthet minimerar du även risken för inläckage av dagvatten i spillvattensystemet. God kemikalieresistens och minskad risk för föroreningar! • Ultra Rib 2 har mycket god kemikalieresittens jämfört med PVC . • Tack vare bästa möjliga täthet minskar du risken för utgående läckage av spillvatten.

Anslutningen mellan Uponor Ultra Double och Uponor Ultra Rib 2 görs enkelt med dubbemuff eller rördel. Att systemen passar ihop gäller naturligtvis samtliga delar och brunnar.

Du gör trygga och långsiktiga affärer med Ultra Rib 2! • Ultra Rib 2 är en investering för framtiden. Upprätthålls föreskrivna installations- och driftförhållanden har systemet en livslängd på mer än 100 år. • Vår ambition är att finnas här och ge dig support även i framtiden. • Vi har bra skydd om något, mot förmodan, skulle hända.

System- och materialdata • Material: PP • Dimension: 200-560 mm • Konstruktion: Ribbade rör med inlinemuff • Standard: Uppfyller dubbla kraven mot Nordic Poly Mark för täthet, deformation och slaghållfasthet.

Du får 60 års erfarenhet på köpet! • Vi har levererat plaströr för markavlopp sedan 1952. Vi är experter och delar gärna med oss av vår erfarenhet. Ultra Rib 2 är ett resultat av vår expertis.

Dimensioner Dimension

200

250

315

450

560

680

Uponor Ultra Double X X X X X X Uponor Ultra Rib 2

X

X

X

X

X

Ultra-familjen

Du arbetar för hållbara städer, när du väljer Ultra Rib 2! • Det är ett tungt ansvar att investera för framtiden. Ultra Rib 2 är det bästa alternativet både vad gäller långtidsprestanda och totalekonomi. • Ultra Rib 2 tillverkas med in-line muff i PP, som har lång livslängd samt mycket bra slagseghet och temperaturbeständighet. Vidare kan PP återvinnas både genom att malas ner och smältas för tillverkning av nya produkter, eller bli till energi genom förbränning, vilket gör det till ett mycket bra miljöval. • Ultra Rib 2 tillverkas med en och samma råvara i både muff och rör, vilket innebär att du underlättar framtida återvinning. • Du kan luta dig tillbaka medan vi tar ansvar och är engagerade i en hållbar framtid. Du får bästa möjliga totalekonomi! • En tät konstruktion minimerar framtida underhåll! Du minskar kostnaden för installation! • Tack vare Ultra Rib 2:s konstruktion kan rörgraven i flera fall återfyllas med befintligt material. Du får marknadens mest kompletta system för markavlopp! • Ultra Rib 2 ingår som en av tre medlemmar i Ultrafamiljen. Smart produktutvekling för kompatibla system. Ultra Rib 2 används därför tillsammans med samma delar och brunnar som Ultra Double.

Ultra Rib 2

Ultra Double

Ultra classic

Ett miljöval med oslagbar livslängd

Ett miljöval med god produktekonomi

Ett traditionellt miljöval

Bästa markavloppssystemet med extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet vid deformation. Ribbad konstruktion ger goda marginaler mot slitage. God totalekonomi och låg miljöpåverkan. Dimensioner från 200 till 560 mm. Livslängd mer än 100 år.

Markavloppssystem av mycket hög kvalitet och med stark konstruktion. Dubbelväggsrör med slät insida och korrugerad utsida. Kostnadseffektiv och låg miljöpåverkan. Dimensioner från 200 till 680 mm.

Slätt rör med ny konstruktion: Tre skikt istället för ett ger ett optimalt rör med bra egenskaper avseende slagtålighet och täthet. Låg miljöpåverkan och kvalitet till bra pris. Finns inledningsvis i dimensionerna 110 och 160 mm.

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA RIB 2

Du får bättre förutsättningar för inspektion! • Vi vet hur viktigt det är med framtida inspektion. Därför har Ultra Double rören en ljusgrå insida, vilket underlättar framtida inspektion och filmning. • Du kan få planeringshjälp av oss på Uponor! • Bjud med din konsult till vår fabrik i Fristad och vi planerar tillsammans en optimal lösning för ditt markavlopp. Du blir expert med Uponor! • Förutom marknadens mest kompletta sortiment för markavlopp erbjuder vi dig teknisk support och utbildning i Uponor Academy. • Passa gärna på att hälsa på oss när vi arrangerar Ultra-dagar – då får du chans att uppleva skillnaden mellan rör och rör. Du kan alltid få den lösning du behöver! • Med Uponor Special Constructions är ingenting omöjligt!

3


Sortiment

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2

Rör Klass SN8 med integrerad muff. Längd: 3 m och 6 m. Komplettera med 1 st Ultra Rib 2 tätningsring

L

Dy Di

Dy max

M

Böj 90° med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar M

RSK nr.

200/175 200/175 250/220 250/220 315/277 315/277 450/396 450/396 560/493 560/493

Dimension mm

Uponor nr.

L m

M mm

Dy max mm

Antal rör/bunt

2370002 1050255 2370003 1050250 2370005 1054161 2370006 1050251 2370008 1050256 2370009 1050252 2370011 1050257 2370012 1050253 2370014 1050258 2370015 1050254

3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

119 119 133 133 150 150 170 170 204 204

227 227 277 277 355 355 509 509 624 624

20 20 12 12 9 9 2 2 2 2

RSK Uponor nr. nr

M Z 1 Z2 mm mm mm

Antal per pall

200 2370026 1050272 96 86 86 33 250 2370027 1050273 113 103 103 17 315 2370028 1050274 134 126 126 8

M

Z1

Z2

Dimension Dy/Di mm

M

Böj 45° med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar

RSK Uponor nr. nr.

M Z 1 Z2 mm mm mm

Antal per pall

200 250 315 450 560

2370029 1050276 96 67 67 2370030 1050277 113 83 83 2370031 1050278 134 106 106 2370052 1050279 182 181 181 2370053 1050280 210 200 200

45 25 11 4 2

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

Antal per pall

200 250 315 450 560

2370032 1050282 96 52 52 2370033 1050283 113 60 60 2370034 1050284 134 78 78 2370054 1050285 182 118 118 2370055 1050286 210 130 130

55 23 10 4 2

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

Antal per pall

200 250 315 450 560

2370035 1050288 96 30 30 2370036 1050289 113 38 38 2370037 1050290 134 45 45 2370056 1050291 182 59 59 2370057 1050292 210 65 65

55 32 15 4 2

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

Antal per pall

M

Z1

Z2

Dimension mm

M Z 1 Z2 mm mm mm

M

Z1

Z2

M

Böj 30° med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar

M

Z1

Z2

M

Böj 15° med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar

Böj 7,5° med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar

M Z 1 Z2 mm mm mm

M Z 1 Z2 mm mm mm

lösa

M

Z1

Z2

M

200 1054164 96 15 15

4

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA RIB 2


Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2

M1

Z2

Z1

M

2

Z3

M1

Grenrör 45° med tre muffar. Komplettera med 3 st tätningsringar

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

M1/M2 mm

Z 1 Z2 Z3 Antal per mm mm mm kart/pall

200/200 250/200 250/250 315/200 315/250 315/315 450/200* 450/250* 450/315* 450/450* 560/200* 560/250* 560/315* 560/560*

2370040 1050307 96/96 48 260 405 20/20 2370043 1050308 113/96 55 265 305 13/13 2370044 1050314 113/113 55 287 305 10/10 2370047 1050309 134/96 70 299 384 -/12 2370048 1050315 134/113 70 327 384 -/5 2370049 1050316 134/134 70 361 384 -/4 2370050 1050318 182/96 48 438 460 -/3 2370151 1050319 182/113 75 640 525 Lösa 2370152 1050320 182/134 125 800 575 Lösa 2370059 1054167 182/182 60 560 615 -/2 2370051 1050322 210/96 20 570 545 -/2 2370153 1050323 210/113 20 640 580 Lösa 2370154 1050324 210/134 70 800 630 Lösa 2370061 1054168 210/210 265 765 865 -/1

* Kontakta Uponor för leveranstid

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

M1/M2 mm

Z 1 Z2 Z3 Antal per mm mm mm kart/pall

200/110 200/160 250/110 250/160 315/110 315/160 450/160* 560/160*

2370038 1050294 96/58 26 188 223 8/32 2370039 1050299 96/110 26 243 223 7/28 2370041 1050295 113/58 55 220 322 -/17 2370042 1050300 113/110 55 261 305 -/16 2370045 1050297 134/58 27 260 384 -/12 2370046 1050302 134/110 27 295 384 -/12 2370058 1050317 182/110 30 360 480 -/3 2370060 1050321 210/110 30 570 545 -/2

* Kontakta Uponor för leveranstid

M1

Z2

Z1

M

2

Z3

M1

Grenrör 45° med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st tätningsringar

Propp för montering i Ultra Rib 2 muff, inkl. tätningsring

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

L mm

Antal per kart/pall

200* 250* 315 450 560

2370088 1050332 2370089 1050333 2370090 1050334 2370091 1050335 2370092 1050336

90 105 230 195 235

24/192 13/104 -/21 -/9 -/6

L M mm mm

Antal per pall

* OBS! Montera tätningsringen i första spåret

L

Dubbelmuff Komplettera med 2 st tätningsringar L

M

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

200 250 315 450 560

2370078 1050329 204 96 2370079 1053654 240 113 2370080 1053655 286 134 2370081 1053747 432 214 2370087 1050330 416 206

72 48 21 8 4

M

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA RIB 2

5


Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2

Skjutmuff Komplettera med 2 st tätningsringar

L

Övergång från slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring

Dimension mm

RSK Uponor nr. nr.

L mm

Antal per pall

200 250 315 450 560

2370083 1050326 2370084 1050327 2370085 1050328 2370086 1051666 2370087 1050516

204 240 286 432 416

65 36 22 8 4

L M mm mm

Antal per kart/pall

Dimension RSK Uponor Släta rör/ nr. nr. Ultra Rib 2

200/200 2370072 1050358 215 93 250/250 2370073 1050359 256 105 315/315 2370074 1050360 315 142

L

15/90 -/44 -/12

M

Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till gjutjärn spetsända. Inkl. tätningsring för gjutjärn spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring M1

Dimension Ultra Rib 2/ gjutjärn

RSK nr.

Uponor nr.

L mm

M1/M2 Di mm

Antal per kart/pall

200/200

2370077

1050348

240

93/95

24/48

250

Di

M2

L

Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betong spetsända. Inkl. tätningsring för betong spetsändan. Komplettera med 1 st tätningsring M2

Di

M1

L

Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st tätningsring,

Dy

M

Dimension RSK Uponor Släta rör/ nr. nr. betong

L M1/M2 Di mm mm mm

Antal per pall

200/225 2370062 1050349 340 110/152 325 250/225 2370063 1050350 350 120/150 325 315/300 2370064 1050351 430 150/185 410 450/400 2370065 1050352 530 170 535 560/500 2370066 1050353 449 204

18 18 6 2 1

Dimension Ultra Rib 2/ betong

Antal per kart/pall

RSK nr.

Uponor nr.

L mm

M mm

Dy mm

200/225* 2370068 1050354 200 110 285 250/225* 2370069 1050355 230 120 285 315/300** 2370070 1050356 320 164 370 450/400** 2370071 1050357 380 170 470

12/48 10/40 -/18 -/8

L

* Inkl. tätningsring till betongmuff ** Övergången är excentrisk

6

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA RIB 2


Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Reduktion från Ultra Rib 2 muff till til slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! montera tätningsringen i första späret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring.

Reduktion från Ultra Rib 2 muff till Ultra Rib 2 spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring största dimensionen. Komplettera med 1 st tätningsring M

Dimension RSK Uponor L M Ultra/slätrör nr. nr. mm mm

Antal per kart/pall

200/110 200/160

20/160 12/96

2370093 2370094

1050338 1050339

152 208

60 114

Dimension RSK Uponor L M Ultra/Ultra nr. nr. mm mm

Antal per kart/pall

250/200 315/250 450/315 560/450 315/200 450/250 560/315

2370095 1050340 2370097 1050342 2370099 1050344 2370101 1050347 2370096 1050341 2370098 1050343 2370100 1050346

240 360 350 430 340 325 390

10/80 -/14 -/6 -/4 -/14 -/6 -/4

Dimension mm 200 250 315 450 560

RSK Uponor nr. nr. 2370107 1054183 2370108 1054184 2370109 1054185 2370110 1054186 2370111 1054187

L mm 204 240 286 432 416

96 113 134 182 96 113 134

L

Genomgångsrör sandat, för ingjutning i betong. Komplettera med 1 st tätningsring

Antal per kart/pall 16/64 6/36 -/18 -/6 -/4

L

Uponor smörjmedel

Förpackning RSK Uponor Vikt g Antal per mm nr. nr. per förp kart Tub 3115185 1003501 225 20 Burk 3115136 1003502 1000 12 Tub levereras med påstrykare

Tätningsring Enligt: SS-EN 681-1

Dimension 200 250 315 450 560

RSK Uponor nr. nr 2370016 1053656 2370017 1053657 2370018 1053658 2370019 1050363 2370020 1050364

Antal per kart/pall 10/120 10/1000 10/600 2/300 2/200

Tätningsring Olje- og och bensinbestandig. Enligt: SS-EN 681-1. Markt med en gul prick

Dimension 200 250 315 450 560

RSK Uponor nr. nr 2370021 1050365 2370022 1050366 2370023 1050367 2370024 1050368 2370025 1050369

Antal per kart/pall 10 10 10 2 2

Tätningsring för betongövergång

Dimension Ultra Rib 2/ betong

RSK nr.

Antal per kart/pall

Uponor nr

200-250/225 1054447 315/300 1054449 450/400 1054450 560/500 1056599

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA RIB 2

100/1600 60/960 40/640 35/560

7


Varför välja Uponor? Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som det mest miljösäkra och hållbara alternativet. Genom fokus på nordliga breddgraders förhållanden avseende såväl klimat och miljö som tekniska och juridiska krav, säkerställer vi grunden för ett tryggt och säkert samhälle. Vi kallar det: Secure Plastic Solutions.

Uponor AB Uponor Infrastruktur

75032 06-2012

SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00 F 033-17 26 17 W www.uponor.se E infrastruktur.se@uponor.com

Arkiv spill ultrarib2  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/saljbroschyrer/arkiv_spill_ultrar...