Page 1

Sortimentslista VVS JANUARI 2013


GOLVVÄRME TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Innehåll

KULVERT

SPRINKLER

Bruttoprislistor Sid Uponor Golvvärmesystem - Prisguide Konsument................................................................. 3 Uponor Golvvärmesystem ................................................................................................... 11 Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem PEX ............................................................... 53 Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC ............................................................... 97 Uponor Sprinklersystem ................................................................................................... 119 Uponor Kulvertsystem ...................................................................................................... 127 Uponor Ytvärmesystem .................................................................................................... 145 Uponor Arenasystem ........................................................................................................ 153 Uponor Energisystem ....................................................................................................... 157 Uponor Komfortpanelsystem ........................................................................................... 167 Uponor Ventilationssystem ............................................................................................... 171

YTVÄRME

Hänvisningar RSK-, Uponor- och sidnummer ........................................................................................ 181 Uponor-, RSK- och sidnummer ........................................................................................ 187

ARENA

Uponor Teknisk support

ENERGI

Uponor omfattar mycket mer än bara VVS-produkter och system; vi står även kostnadsfritt till tjänst med råd och teknisk vägledning i alla faser, från planeringsstadiet tills installationen är slutförd. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att finna den lösning som är bäst både tekniskt och ekonomiskt. Vi hjälper dig i branschen –

KOMFORTPANEL

med dimensionering och installationsförslag Vi hjälper dig med beräkning, dimensionering och specifikation av våra system och ingående komponenter. I samband med att du beställer den föreslagna installationen hjälper vi dig med ritningar och övriga handlingar för våra lösningar. med de tekniskt och ekonomiskt bästa lösningarna

VENTILATION

Hos oss finns mer än 40 års erfarenhet av konstruktion och installation av olika värme- och tappvattensystem. Vi hjälper dig att ta fram de lösningar som såväl tekniskt som ekonomiskt är de bästa för din anläggning.

NUMMERHÄNVISNING

med den nödvändiga mjukvaran Vi har verktyg för materialberäkningar, tryckfalls och injusteringsberäkningar, hjälpmedel för AutoCAD och MagicCAD.

2

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Vad kostar Uponor Golvvärme? Vägledande prisguide för konsument Inklusive moms, exklusive arbetskostnad

33


GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem erbjuder många möjligheter Uponor Golvvärmesystem är vattenburen och omfattar tre system med rördimensionerna 20, 17 och 12 mm. Uponor Golvvärme passar lika bra vid nybyggnation som vid renovering, i en hel villa eller i enstaka rum. Det finns ett flertal olika förläggningsmöjligheter i både betong- och träbjälklag samt flytande förläggning. För rådgivning om vad som passar bäst i ditt fall bör du vända dig till en rörinstallatör. Uponor Golvvärme 12 passar utmärkt när du vill göra det enkelt för dig och installera golvvärme ovanpå ett befintligt golv. Uponor Golvvärme kan anslutas till alla typer av värmekällor för vattenburen värme.

4

Gör din egen priskalkyl För att du snabbt ska få ett grepp om den ungefärliga kostnaden för Uponor Golvvärme vid olika förläggningsalternativ och ytor kan du själv göra en preliminär prisberäkning med hjälp av underlaget på sidorna 3 – 6. Alla angivna priser är inklusive moms, exklusive arbetskostnad. Förläggning i enstaka rum

Väljer man istället Uponor ElPush 12 som är försedd med en elpatron, får man möjlighet till ett varmt golv även när värmesystemet är avstängt. Ett varmt golv i t.ex badrummet är skönt under alla årstider. Större installationer i flera rum För beräkning av pris för installationer över 120 m² i flera rum och med individuell rumsreglering, se sid 6.

I diagrammet på mittuppslaget anges cirkavärden för installation i enstaka rum vid olika förläggningsalternativ i betong och träbjälklag samt vid flytande förläggning. Medräknat är förläggningsmaterial samt pump- och shuntgrupp Uponor Push 12.

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Förläggningssätt Uponor Golvvärmesystem

Förläggning i betong Uponor Golvvärme 20 med najning mot armeringsnät

Uponor Golvvärme 20 med rörhållarskena

Uponor Golvvärme 12 med rörhållarskena

Uponor Golvvärme 20 med golvvärmekassett

Uponor Golvvärme 17 med golvvärmespånskiva

Uponor Golvvärme 20 Silencio stegljudsskiva

Uponor Golvvärme 12 med golvvärmeskiva

Förläggning i träbjälklag Uponor Golvvärme 20 med glespanel

Flytande förläggning Uponor Golvvärme 20 med golvvärmeskiva

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

5


GOLVVÄRME

Mindre ytor och enstaka rum I priset ingår nödvändigt material för golvvärmeinstallationen samt kostnad för Uponor Push 12 med tillbehör. För Uponor ElPush 12 tillkommer ca 3500 kr jämfört med diagrammet. SEK

40 000

Silencio Stegljudsskiva Golvvärmespånskiva

35 000

Golvvärmekassett med isolering Golvvärmeskiva 20, 30mm Glespanel

30 000

Rörhållarskena med hullingar Najat mot armering Golvvärmeskiva 12, 15 mm 25 000 Rörhållarskena utan hullingar

20 000

15 000

10 000

5 000

0 0

5

10

15

Alla priser är inklusive moms, exklusive arbetskostnad 6

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

20


GOLVVÄRME

25

30

35

40

45 m²

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

7


GOLVVÄRME

Större installationer i flera rum För installationer över 120 m² kan nedanstående priser användas för preliminär prisberäkning.

I priserna ingår rör och förläggningsmaterial. Arbetskostnad och eventuell shuntgrupp tillkommer.

Förläggning i betong Ca pris* Uponor Golvvärme 20 med najning mot armeringsnät Uponor Golvvärme 20 med rörhållarskena Uponor Golvvärme 12 med rörhållarskena

180:-/m² 209:-/m² 383:-/m²

Förläggning i träbjälklag Ca pris* Uponor Golvvärme 20 med glespanel Uponor Golvvärme 20 med golvvärmekassett Uponor Golvvärme 17 med golvvärmespånskiva

353:-/m² 570:-/m² 731:-/m²

Flytande förläggning Ca pris* Uponor Golvvärme 20 med 30 mm golvvärmeskiva Uponor Golvvärme 20 med 50 mm golvvärmeskiva Uponor Golvvärme 20 med 36 mm Silencio stegljudsskiva Uponor Golvvärme 12 med 15 mm golvvärmeskiva

576:-/m² 655:-/m² 841:-/m² 914:-/m²

Rumsreglering Uponor Control System Radio DEM Ca pris* Uponor Golvvärme 20 och Uponor Golvvärme 17 Uponor Golvvärme 12

Med rumsenhet menas ett rum med endast en slinga installerad. För rum med fler slingor tillkommer kostnad för styrdon.

1 985:-/rumsenhet 2 895:-/rumsenhet

Rördimension

Max yta

20 mm

25 m²

17 mm

15 m²

12 mm

7 m²

* Alla priser är inklusive moms, exklusive arbetskostnad

8

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Golvvärme - är värme från rätt håll Fötterna är kroppens termostat. När dina fötter har det varmt och gott så mår du också bra. När värmen kommer från rätt håll, d v s nerifrån, får du en jämnt fördelad värme, som fyller hela

rummet. Osynligt, ljudlöst och mjukt. Med Uponor Golvvärme blir alla golv härligt varma, så du kan välja golvmaterial helt fritt. Sten, klinkers, betong, trä, plast, eller i princip vad du vill.

Jämför gärna med andra värmesystem En jämförelse med andra värmesystem faller oftast ut till golvvärmens fördel: •

Golvvärme är ett osynligt värmesystem som förenklar möbleringen – inga element på väggarna att ta hänsyn till.

Golvvärme är bra för småbarnen som ofta leker på golvet.

Golvvärme förenklar städningen – inga dammsamlande element och rör, ett våttorkad golv blir snabbt torrt.

Golvvärme ger ett bättre inomhusklimat – bra bland annat för dina växter och givetvis för dig själv.

Energismart golvvärme Hur spar man energi om man vill vara bekväm? Med energismart reglering till din golvvärme kommer du inte bara att få svaret. Du kommer även att upptäcka

enkelheten i systemet och glädjas åt den ekonomiska besparingen. Uponor Control System DEM är sprängfylld med smarta finesser som hjälper dig spara både miljö och pengar. DEM står

Uponor Control System DEM – Komplett sortiment av trådlöst reglersystem med den patenterade tekniken Dynamic Energy Management.

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

för Dynamic Energy Management; en patenterad teknik som fördelar värmen mer effektivt och energisnålt än traditionella reglersystem.

Hörnstenen i systemet är den användarvänliga manöverpanelen. Härifrån styrs alla funktioner och du kan på ett enkelt sätt kontrollera hela husets värmebehov.

9


ALDRIG MERA ! A R E T S U INJ

Unik teknik som spar tid och energi • Uponor Control System DEM är det enda rumsregleringssystemet med den unika Dynamic Energy Management (DEM) teknologin. • DEM ger total kontroll och automatisk balansering av golvvärmesystemet, håller rumstemperaturen stabil, optimerar inomhusklimatet och spar energi. • Ingen injustering behövs, autobalanseringen gör det åt dig. • Snabbinstallerat och lättskött. • Även äldre golvvärmeinstallationer kan uppgraderas och få den nya, energismarta teknikens alla fördelar.

På www.uponor.se kan du läsa mer om golvvärmesystem och reglering. Även våra andra lösningar för värme och vatten i hem och samhälle hittar du där.


GOLVVÄRME

Sortimentslista Golvvärmesystem JANUARI 2013

11


GOLVVÄRME

Rör golvvärme Uponor pePEX Q&E rör Dim 20. Materialåtgång ca 4 m/m² med c/c 300 mm. Levereras i ring. Dim 17. Materialåtgång ca 6 m/m² med c/c 200 mm. Levereras i ring. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad.

RSK nr

Uponor nr

2418240

dim

m/frp

m/pall

Enhet

1009229 20 x 2,0 mm

60

660

m

2418241

1009228 20 x 2,0 mm

120

840

m

2418242

1009230 20 x 2,0 mm

240

960

m

2418243

1009231 20 x 2,0 mm

480

960

m

2418244

1009232 20 x 2,0 mm

1000

1000

m

2418236

1009224 17 x 2,0 mm

60

660

m

2418237

1034535 17 x 2,0 mm

120

840

m

2418238

1009226 17 x 2,0 mm

240

1200

m

2418239

1009227 17 x 2,0 mm

640

1280

m

Uponor evalPEX Q&E rör Levereras i ring. Dim 12. Materialåtgång ca 8,2 m/m² vid c/c 125 mm. Levereras i ring. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad.

RSK nr

Uponor nr

2419076

dim

m/frp

m/pall

Enhet

1033046 12 x 1,7 mm

60

840

m

2419077

1033047 12 x 1,7 mm

120

1320

m

2419078

1033048 12 x 1,7 mm

240

2160

m

Uponor evalPEX Q&E rör Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad. RSK nr

Uponor nr

2418230

dim

m/frp

m/pall

Enhet

1001221 25 x 2,3 mm

6

144

m

2418021

1022689 25 x 2,3 mm

50

450

m

2418014

1008973 25 x 2,3 mm

100

600

m

2418245

1001222 32 x 2,9 mm

12

60

m

2418022

1001220 32 x 2,9 mm

50

550

m

2418015

1008449 32 x 2,9 mm

100

700

m

Uponor evalPEX Q&E RIR För matarledning i skyddsrör dim 34/28 mm. Levereras i ring. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad.

12

RSK nr

Uponor nr

dim

2418222

1042154 25 x 2,3 mm

m/frp

m/pall

Enhet

50

300

m U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Rörtillbehör Uponor Skyddshuv för Uponor-PEX-rör Används som skyddshuv tills röret ansluts. RSK nr

Uponor nr

2418226

beskrivning

st/frp

Enhet

1033955 12 - 14 mm

10

st

2418259

1005394 18 - 20 mm

10

st

2418255

1005393 20 - 22 mm

10

st

Bockradie

st/påse

Enhet

Uponor Bockfixtur Förzinkad stålplåt.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418424

1033974 12 mm

24 mm

10

st

2418457

1033975 17-18 mm

65 mm

20

st

2418465

1009233 20 mm

80 mm

20

st

2418468

1009006 22 - 25 mm 120 mm

10

st

2418469

1001231 28 - 32 mm 150 mm

2

st

Uponor Flipflex bockfixtur Bockfixtur som ger en snäv bockradie och omsluter röret som en hylsa. Används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj erfordras.

RSK nr

Uponor nr

2418474 2418514

dim

Bockradie

st/påse

st/krt

Enhet

1034554 16-20 mm

75 mm

20

200

st

1034555 21-25 mm

120 mm

20

100

st

Uponor Najtråd För fastsättning av Uponor pePEX Q&E rör vid armering. Materialåtgång ca 2 st/m. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418467

1009222

250

frp

st/frp

Enhet

300

st

Uponor Rörclips 17/20 mm För fixering av Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm och 17 x 2,0 mm mot underliggande isolering. Kan också användas som förstärkning till Uponor Rörhållarskena 17-20. Monteras med Uponor Rörclipsverktyg.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418533

1002297 55 x 40 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

13


GOLVVÄRME

Rörtillbehör Uponor Rörstift 20 För Uponor pePEX rör 20 x 2,0 mm. Då isoleringen är av lägre densitet underlättar detta stift montaget mot isoleringen. Kan även användas som extra förstärkning av Uponor Rörhållarskena 17-20.

RSK nr

Uponor nr

Längd

2418506

1034373 100 mm

st/frp

Enhet

250

st

Uponor Märkbricka För märkning av fördelare.

14

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363623

1009121

10

frp

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Förläggning Uponor Rörhållarskena 17-20 med hullingar För Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm och 17 x 2,0 mm. Bygglängd 600 mm. c/c 100 mm mellan rörhållare. Snäpps ihop till önskad längd. Materialåtgång 1-2 st/m². RSK nr

Uponor nr

2418539 2418540

beskrivning

st/frp

st/pall

Enhet

1034371 med hullingar

100

700

st

1009135 utan hullingar

100

700

st

st/frp

st/pall

Enhet

100

3200

st

m²/frp

m²/pall

Enhet

6,2

99,2

Uponor Rörhållarskena 12 utan hullingar För Uponor evalPEX Q&E rör 12 x 1,7 mm. Bygglängd 500 mm. c/c 62,5 mm mellan rörhållare. Snäpps ihop till önskad längd. Uponor Rörhållarskena 12 har slät undersida. Materialåtgång ca 6 st/m².

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2418587

1034367 utan hullingar

Uponor Minitec 12 Folie speciellt framtagen för flytspackling av 12 mm rör. Förlimmad undersida för fäste mot plant underlag. Åtgång 1,2 st/m². Levereras i förpackningar om 6,2 m². Avstånd mellan rörhållare c/c 50 mm.

RSK nr

Uponor nr

dim

5363680

1047318 1120 x 720 mm

Uponor Golvvärmekassett med isolering Självbärande kassett med isolering och värmefördelningsplåtar. Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20x2,0 mm. För träbjälklag med c/c-avstånd 600 mm. Materialåtgång 1,1 st/m².

RSK nr

Uponor nr

dim

2418668

1034362 1155 x 545 x 35 mm

st/pall

Enhet

60

st

Uponor Golvvärmekassett 20 Självbärande av aluminiumplåt 0,6 mm. Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm. För träbjälklag med c/c 600 mm. Knäckanvisning med 380 resp 770 mm delning. Materialåtgång ca 1,1 st/m².

RSK nr

Uponor nr

dim

2418583

1034361 1150 x 530 x 30 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

st/frp

st/pall

Enhet

10

40

st

15


GOLVVÄRME

Förläggning Uponor Golvvärmeskiva 20 Skiva av polystyren. Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20x2,0 mm. Tryckhållfasthet >150 kPa vid korttidslast och >50 kPa med 3% deformation vid långtidslast. Materialåtgång 1,2 st/m². RSK nr

Uponor nr

2419500 2419501

dim

st/frp

st/pall

Enhet

1034347 1200 x 790 x 30 mm

5

25

st

1034352 1200 x 790 x 50 mm

3

15

st

Uponor Golvvärmeskiva 12 med golvvärmeplåt Polystyren. Spår för Uponor evalPEX Q&E rör 12 x 1,7 mm. Levereras med förlimmade golvvärmeplåtar. Knäckanvisning för att frilägga vändöglor. Materialåtgång ca 1,2 st/m². Tryckhållfasthet >150 kPa vid korttidslast och >50 kPa med 3% deformation vid långtidslast.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418554

1034338 1 200 x 750 x 15 mm

st/frp

st/pall

Enhet

10

50

st

Uponor Golvvärmematarskiva 12 Av polystyren för materledningar vid installation med Uponor Golvvärmeskiva 12. Tryckhållfasthet >150 kPa vid korttidslast och >50 kPa med 3% deformation vid långtidslast. Materialåtgång 1,2 st/m².

RSK nr

Uponor nr

dim

2418555

1034340 1 200 x 250 x 15 mm

st/frp

Enhet

10

st

Uponor Golvvärmespånskiva 17 Med spont på fyra sidor och spår för Uponor pePEX Q&E rör 17 x 2,0, c/c 200 mm. Används tillsammans med Uponor Golvvärmeplåt 17 och Uponor pePEX Q&E rör 17 x 2,0 mm. Materialåtgång 0,92 st/m². Åtgång golvvärmeplåt 3,6 st/m².

RSK nr

Uponor nr

dim

2418647

1034353 1 800 x 600 x 22 mm

st/pall

Enhet

36

st

Uponor Golvvärmevändskiva 17 med värmeplåt Skiva med vändspår och förmonterad värmeavgivningsplåt för Uponor pePEX Q&E rör 17 x 2,0 mm, c/c 200 mm. Materialåtgång 1,4 st/m² av total yta.

16

RSK nr

Uponor nr

dim

2418543

1009130 600 x 400 x 22 mm

st/pall

Enhet

72

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Förläggning Uponor Golvvärmeplåt 20 Aluminium 0,6 mm. Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm. Två knäckanvisningar med 190, 390 och 570 mm delning. Materialåtgång ca 2,5 st/m².

RSK nr

Uponor nr

dim

2418571

1009132 1150 x 280 mm

st/frp

st/pall

Enhet

40

280

st

st/frp

st/pall

Enhet

60

480

st

st/frp

st/pall

Enhet

30

450

st

Uponor Golvvärmeplåt 17 Aluminium 0,5 mm. Spår för Uponor pePEX Q&E rör 17 x 2,0 mm. Två knäckanvisningar med 190, 390 och 570 mm delning. Materialåtgång 3,6/m²

RSK nr

Uponor nr

dim

2418591

1009129 1150 x 190 mm

Uponor Golvvärmeplåt 12 Aluminium 0,3 mm. Spår för Uponor evalPEX Q&E rör 12 x 1,7 mm. Knäckanvisning med 200 och 980 mm delning. Avsedd att användas på Uponor Golvvärmematarskiva 12. Materialåtgång 7 st/m².

RSK nr

Uponor nr

dim

2418586

1034358 1180 x 110 mm

Uponor Silencio Stegljudsskiva 20 Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm, c/c 300 mm. Materialåtgång ca 1,08 st/m². RSK nr

Uponor nr

dim

2418677

1034344 1 800 x 600 x 36 mm

st/pall

Anmärkning

Enhet

30

Beställningsvara

st

st/pall

Anmärkning

Enhet

30

Beställningsvara

st

Uponor Silencio Stegljudsskiva 20 Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm, c/c 300 mm. Materialåtgång ca 1,08 st/m².

RSK nr

Uponor nr

dim

2418678

1034345 1 800 x 600 x 36 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

17


GOLVVÄRME

Förläggning Uponor Silencio Stegljudsvändskiva 20 Spår för Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm, c/c 300 mm. Materialåtgång ca 0,54 st/m².

18

RSK nr

Uponor nr

dim

2418679

1034346 1 800 x 300 x 36 mm

st/pall

Anmärkning

Enhet

60

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Profördelare med tillbehör Uponor Pro 1 Grundsats Uponor Pro 1 Grundsats för Uponor Pro 1 Fördelare bestående av fästdon, ändstycken med by-pass, anslutningsrör med lekande mutter, termometrar och monteringssats.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418963

1009209 G1

st/frp

st/pall

Enhet

1

144

st

par/frp

par/pall

Enhet

Uponor Pro 1 Q&E Fördelare, för 20 mm rör Fördelarmodul, c/c 50 mm, för golvvärme med Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm. Levereras i par med tillopps- och returfördelare, komplett med Q&E-ringar. Injustering av slingorna görs på tilloppsfördelaren. Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Pro Styrdon, RSK nr 2418961.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2418970

1034514 fördelare 1 20 x 2,0 mm

1

480

par

2418971

1032703 fördelare 3 20 x 2,0 mm

1

72

par

2418972

1032704 fördelare 4 20 x 2,0 mm

1

72

par

2418973

1032705 fördelare 6 20 x 2,0 mm

1

72

par

par/frp

par/pall

Enhet

Uponor Pro 1 Q&E Fördelare, för 17 mm rör Fördelarmodul, c/c 50 mm, för golvvärme med Uponor pePEX Q&E rör 17 x 2,0 mm. Levereras i par med tillopps- och returfördelare, komplett med Q&E-ringar. Injustering av slingorna görs på tilloppsfördelaren. Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Pro Styrdon, RSK nr 2418961.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2419068

1044710 fördelare 1 17 x 2,0 mm

1

480

par

2419069

1044711 fördelare 3 17 x 2,0 mm

1

120

par

2419070

1044712 fördelare 4 17 x 2,0 mm

1

120

par

2419071

1044713 fördelare 6 17 x 2,0 mm

1

72

par

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

19


GOLVVÄRME

Profördelare med tillbehör Uponor Pro 1 Fördelare 3/4 Euro-Cone Fördelarmodul, c/c 50 mm, för golvvärme med Uponor Q&E rör. Levereras i par med tillopps- och returfördelare. Injustering av slingorna görs på tilloppsfördelaren. Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Pro Styrdon, RSK 2418961. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor Pro Kopplingsset EuroCone.

RSK nr

Uponor nr

2419021

beskrivning

par/frp

par/pall

Enhet

1042420 Fördelare 1 Euro-cone

1

480

par

2418995

1030580 Fördelare 3 Euro-cone

1

120

par

2418996

1030581 Fördelare 4 Euro-cone

1

120

par

2418997

1030582 Fördelare 6 Euro-cone

1

72

par

Uponor Pro Kopplingsset Euro-Cone Kopplingsset Euro-Cone för Pro Fördelare 3/4 och Uponor Push 12/ ELPush 12. RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

st/påse

st/krt

Enhet

2419058

1045545 Euro-cone

12 mm

10

100

st

2419019

1005170 Euro-cone

17 mm

10

100

st

2419020

1057370 Euro-cone

20 mm

10

100

st

Uponor Pro 1 Kulventil För Uponor Pro 1 Q&E Fördelare.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418969

1032701 utv x inv G1

par/frp

frp/pall

Enhet

1

480

par

Uponor Pro 1 Anslutningsvinkel För anslutning av matarledningar i vinkel. Levereras i par med en kort och en lång vinkel. Kompletteras med Uponor Pro 1 Distansset vid anslutning ovanifrån. RSK nr

Uponor nr

par/frp

par/krt

Enhet

2418964

1032702

1

5

par

Uponor Pro 1 Distansset Används för att vända vinkelanslutning uppåt eller för att vända en fördelarmodul 180°. En förpackning innehåller 4 st distanser.

20

RSK nr

Uponor nr

dim

2418977

1009215 1"

frp/påse

påse/krt

Enhet

1

10

frp

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Profördelare med tillbehör Q&E Ring vit med stoppkant Vit, används tillsammans med Q&E-kopplingar. För expanderverktyg, se "Verktyg". RSK nr

Uponor nr

1870860 1880309

beskrivning

st/påse

st/krt

Enhet

1025659 Ø 17-18 mm

20

2500

st

1057454 Ø 20 mm

20

520

st

Uponor Pro Flödesmätare Ventilinsats med flödesmätare, för montering i tilloppsfördelare. Graderad upp till 4 l/m.

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

2418982

1009217

1

20

st

par/frp

par/pall

Enhet

1

480

par

Uponor Pro Regler- och styrventil Reglerventil (vit ratt för tilloppsledningen) och styrventil (svart ratt för returledningen) anpassade till Uponor Pro 1 Q&E Fördelare. Handratten på styrventilen kan ersättas med Uponor Pro Styrdon för elektronisk zonreglering. RSK nr

Uponor nr

dim

2418968

1032706 1"

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

21


GOLVVÄRME

WGF fördelare med tillbehör Uponor WGF 1 Fördelare På tilloppsventilerna kan elektroniska styrdon monteras. I returventilerna finns strypventiler för injustering av slingornas flöde. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor WGF Kopplingsset.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2419544

1034496 Fördelare 2 WGF

par/frp

par/pall

Enhet

1

288

par

Uponor WGF 1 Fördelare På tilloppsventilerna kan elektroniska styrdon monteras. I returventilerna finns strypventiler för injustering av slingornas flöde. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor WGF Kopplingsset.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2419545

1034497 Fördelare 3 WGF

par/frp

par/pall

Enhet

1

180

par

Uponor WGF 1 Fördelare På tilloppsventilerna kan elektroniska styrdon monteras. I returventilerna finns strypventiler för injustering av slingornas flöde. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor WGF Kopplingsset.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2419546

1034498 Fördelare 4 WGF

par/frp

par/pall

Enhet

1

144

par

Uponor WGF Kopplingsset För Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm. Passar mot Uponor WGF 1 Fördelare och övriga G¾-kopplingsdelar. Med stödhylsa och klämring. För Uponor pePEX Q&E rör 17 x 2,0 mm. Passar mot Uponor WGF 1 Fördelare och övriga G¾ kopplingsdelar. Med stödhylsa och klämring. För Uponor evalPEX Q&E rör 12 x 1,7-2,0 mm. Passar mot Uponor WGF 1 Fördelare och övriga G¾-kopplingsdelar. Med stödhylsa och klämring. Avzinkningshärdig mässing.

22

RSK nr

Uponor nr

2417905 2417903 2417901

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1009196 20 x 2,0 mm - G¾

1

50

st

1009195 17 x 2,0 mm - G¾

1

50

st

1034500 12 x 1,7-2,0 mm - G¾

1

50

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

WGF fördelare med tillbehör Uponor WGF 1 Avstängningsventil Vinkel För Uponor WGF 1 Fördelare, anslutning G1 invändig gänga till fördelare och anslutningsrör.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

par/frp

par/pall

Enhet

2418616

1032707 vinkel

1

138

par

2418615

1032709 rak

1

138

par

2418646

1032708 mix (rak och vinkel)

1

138

par

Uponor WGF 1 Ändstycke För Uponor WGF 1 Fördelare, anslutning till fördelare G1. Anslutning G½ för by-pass. Ventil med G½ för påfyllning och avluftning med lock.

RSK nr

Uponor nr

par/frp

par/pall

Enhet

2418604

1032714

1

540

par

Uponor WGF 1 Fästdon Elförzinkat plattstål. Rörklammor för montering av Uponor WGF 1 Fördelare.

RSK nr

Uponor nr

par/påse

par/krt

Enhet

2418603

1032713

1

50

par

st/påse

st/krt

Enhet

1

5

st

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

Uponor WGF By-pass XL 900 För Uponor WGF 1 Fördelare, med tryckreglerad ventil 900 l/h.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418549

1009120 G½

Uponor WGF By-pass S För Uponor WGF 1 Fördelare, 90 l/h. RSK nr

Uponor nr

dim

2418550

1009119 G½

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

23


GOLVVÄRME

WGF fördelare med tillbehör Uponor WGF Flödesmätare För montering på rörfördelarens returanslutning från slingan. Löpande mutter och utvändigt gängad G¾ x G¾. 2-8 l/min.

RSK nr

Uponor nr

dim

4876088

1009142 G¾

st/frp

Enhet

12

st

Uponor Braskaminsventil Till Uponor WGF 1 Fördelare tillopp. Fördelaren är försedd med fasta muffar. Denna ventil släpper alltid förbi ett mindre flöde och är avsedd för att få ett konstant flöde i en slinga som är monterad i samma rum som en braskamin. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418667

1034559

1

st

Uponor WGF Reglerratt Till Uponor WGF 1 Fördelare.

24

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418579

1009141

30

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

WTR fördelare för Push 12 med tillbehör Uponor WTR ¾ Fördelare utan koppling Avzinkningshärdig mässing med lekande G¾ mutter och utv G¾ samt planpackning exkl kopplingsset.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870899

1034001 G¾ x G½ x G½ x G¾

st/påse

st/krt

Enhet

1

25

st

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

st/frp

st/krt

Enhet

1

10

st

Uponor WTR ¾ Fördelare utan koppling Avzinkningshärdig mässing med lekande G¾ mutter och utv G¾ samt planpackning exkl kopplingsset.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870900

1034002 G¾ x G½ x G½ x G½ x G¾

Uponor Vinkel utv x löpmutter För slinganslutning på t ex Uponor WGF 1 Fördelare eller Uponor Push 12. Med löpande mutter och utvändig gänga. RSK nr

Uponor nr

dim

2418620

1034508 G¾ inv - G¾ utv gäng

Uponor Lock med avluftningsventil

RSK nr

Uponor nr

dim

2418621

1008497 G¾

st/krt

Enhet

100

st

Uponor Lock med packning Används tillsammans med Uponor WTR ¾" Fördelare. RSK nr

Uponor nr

dim

1228061

1001337 G¾

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

st/påse

st/krt

Enhet

10

250

st

25


GOLVVÄRME

WTR fördelare för Push 12 med tillbehör Uponor WTR ¾ Fästdon Till Uponor WTR ¾" Fördelare, förzinkat bandstål med clips. För montage på vägg eller i tak.

RSK nr

Uponor nr

par/påse

par/krt

Enhet

1870674

1001338

1

25

par

Uponor Tilloppsventil 20 Tilloppsventil med möjlighet att montera Uponor WGF Styrdon. För Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm. Anslutning G½ invändig gänga. Inkl koppling. RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

5398215

1009139

1

25

st

Uponor Returventil 20 För Uponor pePEX Q&E rör 20 x 2,0 mm. Anslutning G½ invändig gänga. Inkl koppling. Golvvärmeslingans flöde regleras med ventilen.

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

5398216

1009140

1

25

st

TA Trim Returventil 12 För injustering av golvvärmeslingor. Uponor evalPEX Q&E rör 12 x 1,7 mm. G½ x G½ invändig gänga. Inkl adapter och koppling. Passar direkt på Uponor WTR ¾" Fördelare. RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

2418594

1034391

1

50

st

Uponor Returventil 15 Anslutning G½ invändig gänga och Eurocone G¾ . KVS=1,2. Injusterbart KV 1,2-0.

26

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363678

1005107

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

WTR fördelare för Push 12 med tillbehör Uponor Tilloppsventil 15 Tilloppsventil med möjlighet att montera Uponor Pro Styrdon. Anslutning G½ invändig gänga och Eurocone G¾ . KVS=1,2.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363679

1005108

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

27


GOLVVÄRME

Fördelarskåp med tillbehör Uponor Fördelarskåp Avsedda för montage av rörfördelare och rumsreglering. Vid inbyggnad använd avpassad ram, se nedan. Lackerad i färg RAL 9010.

RSK nr

Uponor nr

2418862 2418863

beskrivning

st/frp

st/pall

Enhet

1034377 2-6 slingor, bredd 550 mm, höjd 850 mm, djup 98 mm

1

16

st

1009188 7-12 slingor, bredd 850 mm, höjd 850 mm, djup 98 mm

1

10

st

Uponor Fördelarskåp Avsedda för montage av rörfördelare och rumsreglering. Vid inbyggnad använd avpassad ram, se nedan. Skåp med djup 205 mm rymmer även pump- och shuntgrupper Uponor Push 23 eller Uponor MPG 10. Lackerad i färg RAL 9010.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

st/frp

st/pall

Enhet

2418864

1034403 2-6 slingor, bredd 550 mm, höjd 850 mm, djup 205 mm

2418865

1

3

st

1034404 7-12 slingor, bredd 850 mm, höjd 850 mm, djup 205 mm 1

3

st

Uponor Fördelarskåpsram Avpassad till ovanstående fördelarskåp. Lackerad i färg RAL 9010.

RSK nr

Uponor nr

2418866 2418867

beskrivning

st/frp

frp/pall

Enhet

1034379 yttermått 920 x 620 x 15 mm

1

40

st

1034484 yttermått 920 x 920 x 15 mm

1

20

st

Uponor Skåpsbotten komplett Vattensäker botten till Fördelarskåp. I skåpsbotten sitter rörgenomföringarna för golvvärmerören färdigt monterade. Rörgenomföringarna för matningsledningar samt läckageindikering tillsammans med en bit skyddsrör följer med i förpackningen. Lackerad i färg RAL 9010.

28

RSK nr

Uponor nr

2419279 2419280

beskrivning

st/frp

st/pall

Enhet

1057660 För skåp med 2-6 slingor, Djup 98 och 205 mm.

1

100

st

1057661 För skåp med 7-12 slingor, Djup 98 och 205 mm.

1

100

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Fördelarskåp med tillbehör Uponor Rörgenomföring Gumminippel för montering i botten på fördelarskåp.

RSK nr

Uponor nr

2419306 2418873

beskrivning

st/påse

Enhet

1057662 för rör Ø 12-20 mm

25

st

1034401 för rör Ø 25-35 mm

10

st

st/frp

Enhet

Uponor Fördelarskåpsdörr med ram Ram med låsbar dörr, som används då fördelare monteras i vägg utan skåp. Lackerad i färg RAL 9010.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2418868

1034380 yttermått 920 x 620 x 15 mm

1

st

2418869

1034485 yttermått 920 x 920 x 15 mm

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

29


GOLVVÄRME

Kopplingar FPL-PX Kopplingsset FPL-PX för anslutning av Uponor evalPEX rör till rördelar. Avzinkningshärdig mässing. Med stödhylsa och delad klämring. RSK nr

Uponor nr

dim

1870041

1034013 förkr. 12 x 1,7-2,0 mm - G½

st/påse

st/krt

Enhet

5

50

st

Uponor Kompensator Kompensator med löpmutter G1 och Utv G1 anslutning.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418974

1034520 G1

par/frp

Enhet

1

par

Uponor Dubbelnippel Övergångsnippel Uponor Q&E rör till komponent eller rördel. Kan användas som del i skarvkoppling Uponor pePEX rör till Uponor pePEX rör.

RSK nr

Uponor nr

dim

2417913

1009197 G¾ utv

st/påse

Enhet

10

st

Dubbelnippel utv gäng Utvändig gänga. Avzinkningshärdig mässing.

RSK nr

Uponor nr

1850216

1034039

A-B-L

dim

st/påse

st/krt

Enhet

G½ utv, förkr

25

250

st

Uponor Dubbelnippel Övergångsnippel Wirsbo-pePEX Q&E-rör till komponent eller rördel.

30

RSK nr

Uponor nr

dim

2417921

1034502 G¾ - G½

st/frp

Enhet

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Kopplingar Uponor T-rör utv gäng Uponor Q&E rör till Uponor Q&E rör. Övergångs-T-rör Uponor Q&E rör till komponent eller rördel.

RSK nr

Uponor nr

dim

2417943

1034507 G¾ utv

st/frp

Enhet

1

st

st/krt

Enhet

100

st

Uponor Vinkelnippel Uponor pePEX Q&E rör till Uponor pePEX Q&E rör. Övergångsvinkel Uponor pePEX Q&E rör till komponent eller rördel.

RSK nr

Uponor nr

dim

2417941

1034506 G¾ utv

Uponor Bussning utv - inv Övergångsbussning Uponor Q&E rör till komponent eller rördel. RSK nr

Uponor nr

2417947 2417939

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1034503 G¾ utv - G½ inv

10

100

st

1034504 G¾ utv - G¾ inv

10

100

st

st/påse

st/krt

Enhet

Q&E Skarvnippel För Uponor pePEX Q&E rör 17x2,0 mm och 20 x 2,0 mm, avsedd att skarva röret då ingen annan möjlighet finns att byta det om en eventuell skada har uppstått. Q&E Expanderhuvud 18 skall användas till 17 mm röret och Q&E Expanderhuvud 20 till 20 mm röret.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870247

1025883 17 - 18 mm

5

100

st

2418107

1008440 20 mm

10

80

st

Ansl

st/påse

st/krt

Enhet

WIPEX Koppling utv gäng PN6 Tillverkad i avzinkningshärdig mässing. Sexkantskruv, bricka och mutter i syrafast stål. RSK nr

Uponor nr

Dim PEX-rör

2410664

1018328 25 x 2,3 mm

G1

2

40

st

2410665

1018329 32 x 2,9 mm

G1

2

20

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

31


GOLVVÄRME

Kopplingar WIPEX Muff inv gäng O-ring medföljer kopplingen.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2410614

1018355 mässing DR

dim

st/påse

st/krt

Enhet

G1

1

40

st

WIPEX T-rör inv gäng O-ring medföljer kopplingen.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2410622

1018345 mässing DR

dim

st/påse

st/krt

Enhet

G1

1

20

st

WIPEX Vinkel inv gäng O-ring medföljer kopplingen.

32

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2410618

1018350 mässing DR

dim

st/påse

st/krt

Enhet

G1

1

20

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Uponor Control System Radio Uponor Manöverpanel I-76 DEM med Reglercentral C-56 Radio Reglercentral C-56 och Manöverpanel I-76 DEM med antenn, kablar och skruvar för anslutning och montering. Med detta paket får du möjlighet till alla DEM funktioner. För maximum 12 termostater och 14 styrdon.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398279

1045563 230/24 V

st/frp

st/krt

st/pall

Enhet

1

3

72

st

st/frp

st/krt

st/pall

Enhet

1

3

72

st

st/frp

st/krt

Enhet

Uponor Reglercentral C-56 Radio Reglercentral C-56 med antenn, inkl anslutningskabel och skruvar. Denna Reglercentral har ingen möjlighet att använda DEM funktioner om den används utan Manöverpanel I-76 DEM. Maximum 12 Termostater och 14 Styrdon. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398285

1045566 230/24 V

Uponor Termostat med display T-75 Radio Trådlös termostat med display och temperaturgivare för operativ temperatur inklusive batterier och skruvar för montering. Med 2 st batterier LR03 AAA 1,5 V. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398257

1000502 vit

1

50

st

5398266

1000504 silver

1

50

st

5398286

1046114 grå

1

50

st

st/frp

st/krt

Enhet

1

100

st

Uponor Termostat T-55 Radio Trådlös termostat med möjlighet att ställa max- och mintemperatur. Levereras med 2 st LR03/AAA 1,5 V batterier och skruvar för montering.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398268

1000527 vit

Uponor Termostat T-54 Radio Offentlig termostat med möjlighet att koppla en externgivare. Utomhusgivare, golvvgivare eller en externgivare som kan placeras t ex. i ventilaton eller en smutsig miljö. T-54 används även till att länka SMS Modul R-56. Levereras med 2 st LR03/AAA 1,5 V batterier och skruvar för montering.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398284

1045572

1

100

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

33


GOLVVÄRME

Uponor Control System Radio Uponor SMS Modul R-56 Radio Uponor SMS Modul R-56 ger möjligheten att få larmfunktion och temperaturstatus, skifta mellan komfortläge och ekonomiläge via mobiltelefon. SMS Modul R-56 anslutes till Termostat T-54 för att fungera ihop med Uponor Control System DEM. Levereras inklusive extern givare, antenn och strömadapter. Kan även kopplas till Uponor Control System Tråd med hjälp av Timer I-36.

34

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398282

1045570 vit

st/frp

st/krt

Enhet

1

13

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Uponor Control System Tråd Uponor Basenhet C-35 12 kanaler Transformator och kopplingsplint sammanbyggda som en enhet, för max 12 termostater och 14 styrdon. 200/24 V, 50 Hz. Möjlighet att koppla Uponor Timer I-36, Kapslingsklass IP 30. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398273

1044835 230/24V

st/frp

st/krt

Enhet

1

3

st

st/frp

st/krt

Enhet

1

3

st

Uponor Basenhet C-33 6 kanaler Transformator och kopplingsplint sammmanbyggda som en enhet, för max 8 styrdon och 6 termostater, 200/24 V, 50 Hz. Kapslingsklass IP 30.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398272

1044834 230/24V

Uponor Termostat T-38 Tråd Programmerbar termostat med display, termostaten har även autobalansering (DEM). Övriga inställningar som kan göras är semesterläge, min- och maxtemperatur, Eco-mode, inställning av klocka samt tidstyrning i olika program. Med möjlighet att koppla en golvgivare. RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398289

1048012

1

50

st

Uponor Termostat T-35 Trådbunden termostat med möjlighet att ställa max- och mintemperatur. Levereras med skruvar för montering.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398278

1000535

1

100

st

Uponor Termostat T-34 Tråd Trådbunden termostat för infällning med möjlighet att ställa max- och mintemperatur.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398291

1048010

1

50

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

35


GOLVVÄRME

Uponor Control System Tråd Uponor Termostat T-37 för golvgivare Trådbunden termostat med möjlighet att koppla en golvgivare. Levereras med skruvar för montering.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398274

1000536

1

100

st

Uponor Termostat T-33 Offentlig Trådbunden termostat för offentlig miljö med möjlighet att koppla en golvgivare. Levereras med skruvar för montering.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398275

1000537

1

50

st

Uponor Timer I-36 för C-35 Timer för det trådbundna systemet med möjlighet att ansluta Uponor SMS Modul R-56 Radio.

36

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398290

1048013

1

50

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Uponor Control System regulatorer för värme och kyla Uponor Regulator C-46 Plus Regulator för utomhuskompenserad framledningstemperatur för värme och kylanläggningar. Regulatorn kan kopplas ihop med reglercentral C-56 och då används installerade termostater som inomhusgivare som ger en optimal framledningstemperatur. Framledningsgivare, utomhusgivare, luftfuktighetsgivare samt antenn medföljer. 230 V AC.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5363670

1047845

1

4

st

Uponor Regulator C-46 Regulator för utomhuskompenserad framledningstemperatur. Regulatorn är avsedd för värmeanläggningar. Vid kylanläggningar skall C-46 Plus användas. Regulatorn kan kopplas ihop med reglercentral C-56 och då används installerade termostater som inomhusgivare som ger en optimal framledningstemperatur. Framledningsgivare och utomhusgivare medföljer. 230 V AC RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5363666

1047844

1

4

st

Uponor temperaturgivare för C-46 Temperaturgivare till Regulator C-46.

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

5363668

1047847

1

100

st

Uponor Luftfuktighetsgivare H-56 Luftfuktighetsgivare till Regulator C-46 används när man vill att luftfuktigheten skall vara en regleringsparameter. RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5363667

1047846

1

50

st

Uponor Antenn C-56/C46 Antenn för Regulator C-46 och Reglercentral C-56.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398293

1046116

1

66

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

37


GOLVVÄRME

Uponor Control System Tillbehör Uponor Manöverpanel I-76 DEM Radio Manöverpanel I-76 DEM med konsol, inkl. monteringsskruvar och anslutningskabel till Uponor Reglercentral C-56. Manöverpanelen I-76 DEM klarar av att hantera upp till 3 st Reglercentraler C-56. RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398281

1045569

1

3

st

Uponor Monteringssats för termostat T-75 Radio Bordsstativ och väggplatta med dubbelhäftande tejp för montering på t ex kakel. RSK nr

Uponor nr

5398258 5398267 5398287

beskrivning

st/frp

st/krt

Enhet

1000503 vit

1

100

st

1000505 silver

1

100

st

1046115 grå

1

100

st

Uponor Installationskabel Förlängningskabel för anslutning mellan manöverpanel och reglercentral, eller reglercentral till reglercentral.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398260

1000515 längd 15 m

st/påse

st/krt

Enhet

1

30

st

Uponor Täckram För täckning vid montage av Upnor Termostat T-54/T-37/T-35/T-33 över apparatdosa.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398276

1000539 hvit

st/frp

st/krt

Enhet

1

100

st

Uponor Golvgivare T-33/T-37/T-38/T-54 Uponor Golvgivare kopplas till Uponor Termostat T-33/T-37/T-38/T-54.

38

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398271

1000538 längd 4 m

st/påse

st/krt

Enhet

1

100

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Uponor Control System Tillbehör Uponor Utomhusgivare för termostat T-54 Utomhusgivare som kan kopplas till Uponor Termostat T-54. I kombination med manöverpanel visas utetemperaturen i displayen.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398270

1000529 Grå

st/frp

st/krt

Enhet

1

24

st

st/frp

st/krt

Enhet

10

st

Uponor WGF Styrdon För Uponor WGF 1" Fördelare. Termoelektriskt med lägesindikering. Strömlöst stängd. Monteras på golvvärmefördelarens tilloppsventil. M28 invändig gäng. IP54. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398252

1007249 24 V, 3 W

1

5398280

1022244 230 V, 3 W

1

st

Uponor Pro Styrdon För Uponor Pro 1" Q&E Fördelare. Termoelektriskt med lägesindikering. Strömlöst stängd. Monteras på fördelarens returventil. M30 utvändig gäng. IP54. RSK nr

Uponor nr

2418961 2418962

beskrivning

st/frp

st/krt

Enhet

1000138 24 V, 3 W

1

10

st

1005605 230 V, 3 W

1

10

st

st/frp

st/krt

Enhet

Uponor Relä Värme/Kyla För automatisk omkoppling mellan värme/kyla på signal från annan utrustning.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

5398264

1000516 24 V

1

15

st

5398265

1000517 230 V

1

15

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

39


GOLVVÄRME

Pump- och shuntgrupper Uponor Push 12 T Pumpgrupp för enstaka rum eller små ytor, upp till 40 m². Pump: 1,0 l/min, 13 kPa, 230 V Phyd< 1W. Anslutning primärt: M22, Max 80°C. Anslutning sekundärt: Utv ¾, Max 55°C. Termostat med kapillärrör 12-28°C, 2 m, M28. Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat, se Uponor Pro Kopplingsset Euro-Cone; RSK nr 2419058 Euro-cone 12 mm, RSK nr 2419019 Eurocone 17 mm, RSK nr 2419020 Euro-cone 20 mm.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363681

1059834

1

st

Uponor ElPush 12 T Pumpgrupp med inbyggd elpatron på 0,3kW för enstaka rum eller små ytor, upp till 40 m². Den inbyggda elpatronen gör golvet inte känns kallt på sommaren. Värmande effekt 350W. Pump: 1,0 l/min, 13 kPa, 230 V Phyd< 1W. Anslutning primärt: M22, Max 80°C. Anslutning sekundärt: Utv ¾, Max 55°C. Termostat med kapillärrör 12-28°C, 2 m, M28. Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat, se Uponor Pro Kopplingsset Euro-Cone; RSK nr 2419058 Euro-cone 12 mm, RSK nr 2419019 Eurocone 17 mm, RSK nr 2419020 Euro-cone 20 mm.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363682

1059836

1

st

Uponor Push 23 A Shuntgrupp för begränsning av högsta framledningstemperatur. Pump: Grundfos Alpha 2L 15-60 130 , 230V EEI 0,17. Anslutning primärt: Inv ¾, Max 80°C. Anslutning sekundärt Utv 1, Max 55°C. Ventiler: Tillopp KVS=1,2, Retur KVS=2,7. Termostat med kappilärrör: M28, 20-55°C. Tryckklass: PN 10 Max yta: Vid 50W/m² ca 175 m².

40

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363665

1046870

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Pump- och shuntgrupper Uponor Push MPG 10 Electronic Shuntgrupp med utomhuskompenserad framledningstemperatur. Regleras med Uponor Regulator C-46, utomhusgivare ingår. Pump: Grundfos Alpha 2L 15-60 130, 230V EEI 0,17. Anslutning primärt: Inv ¾, Max 80°C. Anslutning sekundärt: Utv 1, Max 60°C. Blandningsventil: Trevägs, KVS=4,3. Tryckklass: PN 10 Max yta: Vid 50W/m² ca 220 m². RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363671

1048780

1

st

Uponor Push CPG 15 Electronic Shuntgrupp med utomhuskompenserad framledningstemperatur speciellt utformad för kylanläggningar. Regleras med Uponor Regulator C-46, utomhusgivare ingår. Pump: Grundfos Alpha 2L 25-60 180, 230V EEI 0,17. Anslutning primärt: Inv 1, Max 80°C. Anslutning sekundärt: Inv 1, Max 60°C. Blandningsventil: Trevägs, KVS=6,3. Tryckklass: PN 10 Max yta värme: Vid 50 W/m² ca 280m². Max yta kyla: Vid 35W/m² ca 250 m². RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363673

1048782

1

st

Uponor Push TPG 30 Shuntgruppför begränsning av högsta framledningstemperatur. Manuell blandningsventil med möjlighet att montera en styrmotor. Pump: Wilo Para 1-8. 230V EEI<0,27. Anslutning primärt: Inv 1, Max 90°C, ventil KVS=4,8 Anslutning sekundärt: Löpande mutter 1½, Max 60°C, ventil KVS=8 Termostat med kappilärrör 5-55°C Tryckklass: PN 10 Max yta: Vid 50W/m² ca 700 m²

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363683

1059838

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

41


GOLVVÄRME

Pump- och shuntgrupper Uponor Push PPG 30 Shuntgrupp med utomhuskompenserad framledningstemperatur. Regleras med Uponor Regulator C-46, utomhusgivare ingår. Pump: Wilo Para 1-8. 230V EEI<0,27. Anslutning primärt: Inv 1, Max 90°C, ventil KVS=4,8 Anslutning sekundärt: Löpande mutter 1½ , Max 60°C, ventil KVS=8 Termostat med kappilärrör 5-55°C Tryckklass: PN 10 Max yta: Vid 50W/m² ca 700 m²

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363684

1059840

1

st

Uponor Push EPG 6 Pumpgrupp med värmeväxlare för frikyla, möjlighet att användas även för små snösmältnings- eller värmeinstallationer. Vid värme eller snösmältning krävs en förflyttning av blandningsventil och pump. Regleras med Uponor Regulator C-46, utomhusgivare ingår. Integrerad med Uponor Control System DEM levererar Regulator C-46 konstant den optimala framledningstemperaturen för systemet. Pump: Grundfos Alpha 2L 25-60 130, 230V 0,4A. Anslutning primärt: Inv 1½. Anslutning sekundärt: Inv 1 kulventil med termometrar. Blandningsventil: Motordriven trevägsventil, KVS= 7. Tryckklass: PN 10Max Max yta värme: Vid 50 W/m² ca 200 m² Max yta kyla: Vid 35W/m² ca 170 m². Max yta snösmältning: Vid 230W/m² ca 130 m².

42

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363675

1058304

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Pump- och shuntgrupper tillbehör Uponor Push Vinkelset

RSK nr

Uponor nr

par/frp

Enhet

5363676

1058572

1

Par

Uponor Push Anslutning Rak

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363677

1058573

1

St

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Push Adapter för styrdon För konvertering av en utvändig M30 gänga till en utvändig M28 gänga så att Uponor WGF Styrdon kan användas. RSK nr

Uponor nr

dim

5363634

1034429 M 30 inv x M 28 utv

Uponor Push 12 Grenrör För Uponor Push 12, för anslutning av två slingor. Strypventil för den kortaste slingan. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor Pro Kopplingsset Euro-Cone; RSK nr 2419058 Euro-cone 12 mm, RSK nr 2419019 Eurocone 17 mm, RSK nr 2419020 Euro-cone 20 mm.

RSK nr

Uponor nr

par/påse

par/krt

Enhet

4810004

1034416

1

10

par

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

43


GOLVVÄRME

Verktyg och hjälpmedel Uponor Pro Ventilverktyg Används vid byte av ventilinsats i Uponor Pro 1 tillopps- respektive returfördelare.

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

2418979

1009216

1

10

st

Uponor Najverktyg För fastsättning av Uponor pePEX Q&E rör med najtråd mot armeringsnät.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363617

1034533

1

st

Uponor Rörclipsverktyg Verktyg för fastsättning av Uponor Rörclips 17/20 i isolering.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418534

1002295

1

st

Uponor Röravskärare För vinkelrät och gradfri kapning av PEX-rör dim 12-22 mm. RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5363620

1009031

1

10

st

Uponor Röravskärare För vinkelrät och gradfri kapning av PEX-rör dim 12-28 mm. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870760

1001369

1

st

Q&E Expanderhuvud Milwaukee Q&E expanderverktyg För expandering av Uponor pePEX Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

Enhet

Milwaukee verktygen säljs av Milwaukee genom grossist.

44

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Verktyg och hjälpmedel Uponor rörvinda För utrullning av Uponor Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5398229

1035807

1

st

Uponor Rörvinda XL För utrullning av Uponor PEX rör på upp till 1000 m ringar. Tar liten plats och enkel att flytta.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5398288

1034531

1

st

Uponor Stativ Till fästdon för montering på armering. Höjd 700 mm.

RSK nr

Uponor nr

par/frp

Enhet

2418568

1034385

1

par

Uponor Fördelarfixtur Möjliggör montage av tappvatten- eller golvvärmefördelare då väggar saknas. Fixturen demonteras lätt och kan återanvändas. RSK nr

Uponor nr

dim

2418649

1034335 L=120 mm, d=30 mm, h=50 mm, c/c 620 mm

st/frp

st/krt

Enhet

1

25

st

Uponor Monteringsfixtur 20 Används för fixering av rör vid uppgång mot tappvatten- eller golvvärmefördelare. Kan återanvändas. Fixturen är delbar i tre delar vilket underlättar demonteringen. RSK nr

Uponor nr

2418537 2418538

beskrivning

st/frp

Enhet

1034368 24 röruppgångar

1

st

1034369 16 röruppgångar

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

45


GOLVVÄRME

Verktyg och hjälpmedel Uponor Montagemall 20 Mall för att på ett enkelt sätt skapa distans för regeluppsättning till Uponor Golvvärmekassett med isolering RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418669

1034364

1

st

Uponor Fräsmaskin Fräsmaskin för fräsning av vändspår i golvvärmespånskiva. 230 V, 50 Hz, 710 W, 3.4A.

RSK nr

Uponor nr

5363638

1034354

beskrivning dim

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Fräsmaskinstativ Stativ för montage av fräsmaskin för fräsning av vändspår. Monterings detaljer för DeWalt DW 626 och Bosch GMF 1400 medföljer. Möjlighet att även använda andra fräsmaskiner finns men till dessa medföljer inga monteringsdetaljer. Frässtål ingår. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363641

1036659

1

st

Uponor Frässtål Reservfrässtål för Uponor Fräsmaskin. 20 mm med axel 8 mm.

46

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363639

1034355

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Reservdelar Uponor Termostat RF24 Ersättare för tidigare trådbunda termostater, t ex Wirsbo Electronic och Wirsbo CoSy rumstermostat. Ej för Uponor Control System Tråd.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398294

1000136

1

10

st

Uponor Termostat RF24 Offentlig Ersättare för tidigare trådbunda termostater, t ex Wirsbo Electronic och Wirsbo CoSy rumstermostat. Ej för Uponor Control System Tråd.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5398295

1000137

1

10

st

Uponor Pump UPS 25-80 Utbytespump för Uponor Push 45U.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

st/frp

Enhet

1

st

st/frp

Enhet

1

st

Uponor nr

st/frp

Enhet

1046782

1

st

1037361 230 V

Uponor Pump ALPHA 2L 15-60 130 Utbytespump för Uponor Push 15, 22 och 23.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1046872 230 V

Uponor Pumpkontakt Pumpkontakt för Uponor Push 12 och Uponor Push 23. RSK nr

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

47


GOLVVÄRME

Reservdelar Uponor Övre servicedel Push 15/22/23 Utbytesdel för Uponor Push 15, 22 och 23.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1037355

1

st

Uponor Nedre servicedel Push 22/23A typ 1 Utbytesdel för Uponor Push 15, 22 och 23A typ 1. Skall servicedelen användas till en Push 15 behövs två stycken Uponor Bussning RSK nr 2417947. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1037356

1

st

Uponor Luftventil Luftventil till Uponors shuntar.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1037359

1

st

Uponor Reglerdel 20-55 Termostatdel för Uponor Push 15, 22, och 23. Med kapillärrör 0,5 m. Reglerområde 20 - 55°C. Fattning M 28x1,5 mm. RSK nr

Uponor nr

dim

5363635

1034543 M28

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Pumpdel för Push 12 Pump Grundfos UP 15-14 B för Wirsbo Push 12, Push 10, Push 1 ochäldre Push 1. I samtliga fall används befintligt pumphus. Drivsidan från denna pump används vid utbyte av äldre shuntgruppers drivsidor. - Push 10 med Grundfos UP 15/13B. - Push 10 med pump typ Vortex BW 152 R (Blå och svart). - Push 1 med pump typ Laing (Röd och svart).

48

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363685

1059850

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Reservdelar Uponor Reglerdel med ext givare för Push 12 För Uponor Push 12 med 2 m kapillärrör. Inställbar mellan 6-27°C. Passar Uponor Ventilhus för Push 12 med Uponor nr 1034433, kan ersättas även med RSK 4809198. RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

Enhet

1

st

st/frp

Enhet

1

st

Uponor nr

st/frp

Enhet

1034433

1

st

1034415 M30

Uponor Termostat Push 12 För Uponor Push 10 och 12 med 2 m kapillärrör. Temperatur 8-28°C. Passar till Uponor Ventil Push 12.

RSK nr

Uponor nr

dim

5363687

1059852 M28 inv.

Uponor Ventilhus för Push 12 För Uponor Push 12 och Uponor Elpush 12. Anslutning för termostat utv M30. Kan även ersättas med RSK nr 4757364.

RSK nr

Uponor Ventil Push 12 För Uponor Push 12 T och Uponor Elpush 12 T. Anslutning termostat utv M28. Uponor WGF styrdon RSK 5398252 kan monteras utan adapter.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363686

1059851

1

st

Uponor nr

par/frp

Enhet

1034332

1

par

Uponor Övergångsnippel RWG-WGF Används mellan äldre golvvärmefördelare RWG och WGF.

RSK nr

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

49


GOLVVÄRME

Reservdelar Uponor Övergångsmuff RWG-WGF Används mellan äldre golvvärmefördelare RWG och WGF.

RSK nr

Uponor nr

par/frp

Enhet

1034333

1

par

Uponor WGF Ventilöverdel tillopp Till Uponor WGF 1 Fördelare, tillopp.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418664

1034556

1

st

Uponor WGF Ventilöverdel retur Till Uponor WGF 1 Fördelare, retur

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1034557

1

st

Uponor RWG Ventilöverdel tillopp Till RWG Fördelare, tillopp.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418665

1034386

1

st

Uponor RWG Ventilöverdel retur Till Wirsbo RWG Fördelare, returröret.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1034387

1

st

Uponor Lock med packn för WGF ventilöverdel Till överdel avsedd för Uponor WGF 1 Fördelare.

RSK nr

50

Uponor nr

st/frp

Enhet

1034558

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


GOLVVÄRME

Reservdelar Uponor Packbox med avstrykare Packbox för Uponor WGF 1 Fördelare och RWG Fördelare, tillopp. Kan bytas utan att systemet tappas. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

2418666

1034390

1

st

st/påse

Enhet

10

st

st/påse

Enhet

10

st

Uponor nr

st/frp

Enhet

1036568

1

sats

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Pro Tilloppsventil För Uponor Pro fördelare. Insats för tilloppsfördelaren levereras med avstängningsratt och begränsningsring för injustering. Använd Uponor Pro Ventilverktyg, RSK 2418979 vid utbyte.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2418981

1034523 tilloppsventil

Uponor Pro returventil För Uponor Pro fördelare. Insats för returfördelaren. Använd Uponor Pro Ventilverktyg, RSK 2418979 vid utbyte. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2418980

1005250 returventil

Uponor Lucklås med nycklar Till golvvärmefördelarskåp RSK nr

Uponor Batteri för CoSy Radio För utbyte i Uponor CoSy Radio Rumstermostat. Lithiumbatteri typ AA, 3,6 V, 2000 mAh. RSK nr

Uponor nr

dim

5398255

1009175 Ø 14,5 x 50,5 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

51


GOLVVÄRME

Uponor Reglercentral C-56

Fuktighetsgivare H-56

Uponor Manöverpanel I-76 Uponor Regulator C-46 Uponor Termostat T-75 Grå Uponor Termostat T-75 Vit Effektiv kommunikation mellan Uponor Regulator C-46 och Uponor Control System DEM sparar tid och pengar både vid installation och användning.

Åtta procent energibesparing! Uponor Control System DEM (Dynamic Energy Management) ger, enligt tester av oberoende forskningsinstitut, en energibesparing på åtta procent jämfört med konventionella reglersystem för golvvärme. Ett antal elektroniska funktioner hjälper till att underhålla systemet och ger samtidigt överblick över energifördelningen för att kunna anpassa den för individuella behov. Bland annat anpassar sig systemet till rummets förhållanden. Därför avger golvet endast den energi som krävs för att hålla en behaglig temperatur. Dessutom innehåller systemet en funktion för självanalys av systemet, något som spar både tid och pengar för såväl husägare som installatör. Temperaturoptimering med ny reglercentral

Fördelar med fördelare som fördelar rätt

Uponor Regulator C-46 optimerar framledningstemperaturen baserat på utomhustemperaturen. Möjlighet finns att använda samma termostater som installeras för golvvärmeanläggningen. Vidare finns möjlighet att med trådlösa givare registrera både utomhustemperatur och luftfuktigheten inomhus.

Uponor Pro är den ultimata golvvärmefördelaren. Den tillverkas i glasfiberförstärkt polyamid och har därför en mycket låg vikt och kan snabbt skruvas ihop utan verktyg. Fördelarmoduler och rördelar monteras enkelt för hand till rätt antal slingor. Vidare väljer du den kopplingsmetod som passar dig bäst – Q&E eller Euro-cone.

Uponor Regulator C-46 kan användas fristående eller integreras i pump- och shuntgrupper.

Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Läs mer om våra system och produkter på Uponor.se


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Sortimentslista Tappvatten- och Radiatorrörsystem PEX JANUARI 2013

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

53


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Rör tappvatten och radiator Uponor combiPEX Q&E RIR Uponor combiPEX rör till både tappvatten- och radiatorsystem med vitt skyddsrör med en blå och en röd rand. Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

RSK nr

Uponor nr

2419621 2418517

dim

Skyddsrör

m/frp

m/pall

Enhet

1060080 12 x 1,7 mm

18/14,6 mm

60

960

m

1033080 15 x 2,5 mm

25/20 mm

50

550

m

2418518

1033081 15 x 2,5 mm

25/20 mm

200

600

m

2419300

1047823 16 x 2,2 mm

25/20 mm

50

550

m

2419301

1047824 16 x 2,2 mm

25/20 mm

100

600

m

2418522

1033179 18 x 2,5 mm

28/23 mm

50

350

m

2418523

1033180 18 x 2,5 mm

28/23 mm

150

450

m

2419302

1047829 20 x 2,8 mm

28/23 mm

50

350

m

2419303

1047830 20 x 2,8 mm

28/23 mm

100

350

m

2418535

1033277 22 x 3,0 mm

34/28 mm

50

300

m

2419304

1047835 25 x 3,5 mm

34/28 mm

50

300

m

2419305

1047836 25 x 3,5 mm

34/28 mm

100

300

m

2418536

1033356 28 x 4,0 mm

54/48 mm

50

250

m

Uponor combiPEX Q&E RIR PLUS Uponor combiPEX rör till både tappvatten- och radiatorsystem med vitt skyddsrör med en blå och en röd rand. Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). Extra isolering (RIR PLUS) med värmeledningstal 0,040 W/m°C. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

54

RSK nr

Uponor nr

2418530

dim

Skyddsrör

Tjocklek Isolering

m/frp

m/pall

Enhet

1033084 15 x 2,5 mm

25/20 mm

10 mm

50

150

m

2419423

1047825 16 x 2,2 mm

25/20 mm

10 mm

50

150

m

2419424

1047826 16 x 2,2 mm

25/20 mm

10 mm

100

300

m

2418531

1033186 18 x 2,5 mm

28/23 mm

10 mm

50

150

m

2419425

1047831 20 x 2,8 mm

28/23 mm

10 mm

50

150

m

2419426

1047832 20 x 2,8 mm

28/23 mm

10 mm

100

300

m

2418532

1033270 22 x 3,0 mm

34/28 mm

13 mm

50

150

m

2419427

1047837 25 x 3,5 mm

34/28 mm

13 mm

50

150

m

2419428

1047838 25 x 3,5 mm

34/28 mm

13 mm

100

300

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Rör tappvatten och radiator Uponor combiPEX Q&E rör Uponor combiPEX rör till både tappvatten- och radiatorsystem. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

RSK nr

Uponor nr

2419622 2418516

dim

m/frp

m/pall

Enhet

1060081 12 x 1,7 mm

60

960

m

1033086 15 x 2,5 mm

100

1100

m

2419308

1047821 16 x 2,2 mm

50

700

m

2418520

1033189 18 x 2,5 mm

50

700

m

2418521

1033190 18 x 2,5 mm

100

900

m

2419310

1047827 20 x 2,8 mm

50

550

m

2418525

1033276 22 x 3,0 mm

100

600

m

2419312

1047833 25 x 3,5 mm

50

450

m

2418527

1033354 28 x 4,0 mm

50

350

m

2418528

1033355 28 x 4,0 mm

100

m

Uponor combiPEX Q&E rör Uponor combiPEX rör till både tappvatten- och radiatorsystem. Levereras i raka längder. I övrigt har rören samma egenskaper som rör som levereras i ring. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad.

RSK nr

Uponor nr

2418529 2418519

dim

Längd

m/frp

Anmärkning

Enhet

1033088 15 x 2,5 mm

6m

30

Beställningsvara

m

1033188 18 x 2,5 mm

6m

30

Beställningsvara

m

2418524

1033275 22 x 3,0 mm

6m

12

Beställningsvara

m

2418526

1033353 28 x 4,0 mm

6m

12

Beställningsvara

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

55


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Rör tappvatten Uponor PEX RIR Uponor PEX rör till tappvattensystem med blått skyddsrör. Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). Tryckklass PN10, icke syrediffusionsspärrad. RSK nr

Uponor nr

2418205

dim

Skyddsrör

m/frp

m/pall

Enhet

1033917 15 x 2,5 mm 25/20 mm

50

550

m

2418198

1033068 15 x 2,5 mm 25/20 mm

200

600

m

2418207

1033166 18 x 2,5 mm 28/23 mm

50

400

m

2418199

1033168 18 x 2,5 mm 28/23 mm

150

450

m

2418200

1033924 22 x 3,0 mm 34/28 mm

50

300

m

2418201

1033925 28 x 4,0 mm 54/48 mm

50

250

m

Uponor PEX RIR PLUS Uponor PEX rör till tappvattensystem med blått skyddsrör. Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). Extra isolering (RIR PLUS) med värmeledningstal 0,040 W/m°C. Tryckklass PN10, icke syrediffusionsspärrad. RSK nr

Uponor nr

2418209 2418212 2418211

dim

Skyddsrör

Tjocklek Isolering

m/frp

m/pall

Enhet

1033944 15 x 2,5 mm

25/20 mm

10 mm

50

150

m

1033167 18 x 2,5 mm

28/23 mm

10 mm

50

150

m

1033945 22 x 3,0 mm

34/28 mm

13 mm

50

200

m

Uponor PEX rör Levereras i ring. Tryckklass PN10, icke syrediffusionsspärrad.

56

RSK nr

Uponor nr

2418028 2418036

dim

m/frp

m/pall

Anmärkning

1008957 12 x 2,0 mm

100

1400

m

1033879 15 x 2,5 mm

100

1100

m

2418051

1008958 18 x 2,5 mm

100

900

m

2418077

1008960 22 x 3,0 mm

100

600

m

2418093

1008961 28 x 4,0 mm

50

350

m

2418000

1001203 32 x 4,4 mm

50

350

m

2418005

1008967 32 x 4,4 mm

100

m

2418001

1008963 40 x 5,5 mm

50

m

2418006

1008968 40 x 5,5 mm

100

m

2418002

1008964 50 x 6,9 mm

50

Beställningsvara

Enhet

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Rör radiator Uponor evalPEX Q&E rör Levereras i ring. Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad.

RSK nr

Uponor nr

dim

m/frp

m/pall

Anmärkning

Enhet

2418015

1008449 32 x 2,9 mm

100

700

m

2418022

1001220 32 x 2,9 mm

50

550

m

2418016

1008975 40 x 3,7 mm

100

700

m

2418023

1008979 40 x 3,7 mm

50

350

m

2418017

1008976 50 x 4,6 mm

100

700

m

2418024

1008980 50 x 4,6 mm

50

350

m

2418018

1033884 63 x 5,8 mm

100

Beställningsvara

m

2418025

1008981 63 x 5,8 mm

50

Beställningsvara

m

2418019

1033885 75 x 6,9 mm

100

Beställningsvara

m

2418020

1033886 90 x 8,2 mm

100

Beställningsvara

m

2418027

1008983 90 x 8,2 mm

50

Beställningsvara

m

2418031

1033887 110 x 10,0 mm

100

Beställningsvara

m

2418030

1008984 110 x 10,0 mm

50

Beställningsvara

m

Anmärkning

Enhet

Uponor evalPEX Q&E rör Tryckklass PN6, syrediffusionsspärrad. RSK nr

Uponor nr

2418245

dim

Längd

m/frp

1001222 32 x 2,9 mm

6m

12

m

2418232

1008939 40 x 3,7 mm

6m

6

m

2418233

1008940 50 x 4,6 mm

6m

6

2418235

1008941 63 x 5,8 mm

6m

6

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

m Beställningsvara

m

57


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Skyddsrör Uponor Skyddsrör svart Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). RSK nr

Uponor nr

2417064

beskrivning

dim

m/frp

m/pall

Enhet

1001210 för mediarör Ø15

25/20 mm

50

1000

m

2417065

1001211 för mediarör Ø18

28/23 mm

50

1000

m

2417067

1001212 för mediarör Ø22 och Ø25

34/28 mm

50

1000

m

2417070

1023127 för mediarör Ø28 och Ø32

54/48 mm

25

600

m

Uponor Förisolerat Skyddsrör Uponor Förisolerat Skyddsrör passande 25x3,5, 28x4,0 eller 32x4,4 mm mediarör. Svart skyddsrör med grå isolering. Levereras i ring. Skyddsröret är tillverkat av polyeten (PE). Extra isolering (RIR PLUS) med värmeledningstal 0,040 W/m°C. RSK nr

Uponor nr

dim

2417071

1030182 54/48 mm

Skyddsrör

Tjocklek Isolering

Längd

m/pall

Enhet

54/48

20 mm

50

150

m

Uponor Skarvdosa Rak M6 För skarvning av Uponor Skyddsrör 25/20 och/eller 28/23. Med en Q&E-koppling 15, 18 eller 15x18 kan Uponor combiPEX/Uponor PEX rör 15x2,5 och/eller 18x2,5 skarvas. Uponor Skarvdosa Rak/Vinkel M6 är Nordtestad enligt NT VVS 129 och godkänd för inbyggnad. OBS! Ska en Q&E-koppling användas och byggas in skall en underhållslucka till skarvdosan finnas i byggnadsstommen, detta för åtkomst av kopplingen. Lösa tätningar för skyddsrör 28/23 beställes separat enligt sortimentslistan.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

1877189

1045552 Rak

25/20

A-B-L

Färg

120-45-45 Grön

st/påse

st/krt

Enhet

1

50

st

Uponor Skarvdosa Vinkel M6 För skarvning av Uponor Skyddsrör 25/20 och/eller 28/23. Med en Q&E-koppling 15, 18 eller 15x18 kan Uponor combiPEX/Uponor PEX rör 15x2,5 och/eller 18x2,5 skarvas. Uponor Skarvdosa Rak/Vinkel M6 är Nordtestad enligt NT VVS 129 och godkänd för inbyggnad. OBS! Ska en Q&E-koppling användas och byggas in skall en underhållslucka till skarvdosan finnas i byggnadsstommen, detta för åtkomst av kopplingen. Lösa tätningar för skyddsrör 28/23 beställes separat enligt sortimentslistan.

58

RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

1877190

1045553 Vinkel

25/20

A-B-L

Färg

100-100-45 Grön

st/påse

st/krt

Enhet

1

50

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Skyddsrör Uponor Skyddsrörstätning 28/23 M6 För skarvning av Uponor Skyddsrör 25/20 och/eller 28/23. Med en Q&E-koppling 15, 18 eller 15x18 kan Uponor combiPEX/Uponor PEX rör 15x2,5 och/eller 18x2,5 skarvas. Uponor Skarvdosa Rak/Vinkel M6 är Nordtestad enligt NT VVS 129 och godkänd för inbyggnad. OBS! Ska en Q&E-koppling användas och byggas in skall en underhållslucka till skarvdosan finnas i byggnadsstommen, detta för åtkomst av kopplingen. Lösa tätningar för skyddsrör 28/23 beställes separat enligt sortimentslistan.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1877191

1045554 Skyddsrörsskarv

dim

A-B-L

Färg

st/påse

st/krt

Enhet

28/23

32-32-18

Svart

1

50

st

Uponor Skarvmuff för skyddsrör OBS! Används ej vid dolt montage där läckageindikering och utbytbarhet erfordras. RSK nr

Uponor nr

dim

1870140

1034081 34/29

1870152

1034082 54/48

Skyddsrör

Längd

st/frp

Enhet

34/28 mm 100 mm

10

st

54/48 mm 100 mm

10

st

st/frp

Enhet

Uponor Skarvmuff för skyddsrör Uppfyller ställda krav på läckageindikering och utbytbarhet av mediaröret. Artiklarna utgår och ersätts av Uponor Skarvdosa M6 Rak och Vinkel för 25/20 samt Uponor Skyddsrörstätning 28/23 M6.

RSK nr

Uponor nr

dim

Skyddsrör

Längd

1870841

1034085 25/20

25/20 mm 95 mm

10

st

1870635

1034084 28/23

28/23 mm 155 mm

10

st

st/frp

Enhet

Uponor Skyddshuv för Uponor-PEX-rör Används som skyddshuv tills röret ansluts. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2418226

1033955 12 - 14 mm

10

st

2418234

1033957 15 - 17 mm

10

st

2418259

1005394 18 - 20 mm

10

st

2418255

1005393 20 - 22 mm

10

st

2418275

1033959 22 - 24 mm

10

st

2418291

1033960 28 - 30 mm

10

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

59


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Valet är... ...lätt. Du har förmodligen redan bytt bort kopparrören mot lätta, flexibla PEX-rör. Då är valet lätt att helt ta bort metallen ur dina tappvatteninstallationer. Valet är lätt i dubbel bemärkelse - rör, fördelare och kopplingar i plast väger bara en bråkdel av vad motsvarande detaljer i metall gör. Koppar

0%

20%

40%

PEX

...miljövänligt.

I jämförelse med koppar har PEX-rörssystem endast 23 % av kopparns miljöbelastning, sett på hela livscykeln. Diagrammet visar en LCA jämförelse mellan PEX och koppar, gjord av miljöinstitutet VITO och granskad av Denkstatt.

Abiotisk utarmning Försurning

Övergödning

...smidigt. Har du en gång försökt att bära 6-meters långa stålrör upp till fjärde våningen i ett hyreshus, vet du vad smidighet och enkel hantering har för betydelse.

...100 % korrosionsfritt. Plast kan inte

Global uppvärmning Uttunning av ozonskiktet Fotokemisk oxidation

korrodera! Du slipper framtida klagomål och skadeståndskrav från dina kunder på grund av korrosionsskador.

...snabbt, billigt och lätt att installera.

Effektivt arbete är av stor betydelse när man lever genom att sälja sin tid! Uponors PEX-rör är enklare att transportera, kapa och hantera. Kopplingsmetogsmetoden är snabbare, säkrare och enklare. Så säker och enkel att du också kan minimera risken för monteringsfel eringsfel och kostsamma återbesök till kunden. Sammantaget ger Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem PEX den bästa lönsamheten i tid.

Säg välkommen till den nya generationen tappvatten- och värmesystem.

Läs mer om Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem PEX och andra system och produkter för hem och samhälle på www.uponor.se

60%

80% 100%


Använd PTFE gängtejp testad enligt EN 751-3 FRp

Koppling med gänga

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Viktig information om hur man tätar Q&E PPSU kopplingar

Koppling med lekande mutter

Tejptjocklek: 0,076 – 0,1 mm för ½” gänga 0,1 - 0,2 mm för ¾ - 1” gänga

• Kontrollera att packningen är på plats. • Använd inte tejp på den gänga som muttern skall gängas på • Börja med att lägga på tejpen från slutet av gängan. Lägg på antal varv efter rekommendation av tejpleverantör. Lämna första gängan otejpad.

• Dra åt för hand och sedan ...

• Det blir enklare att få gängan att greppa om man lämnar första gängan otejpad.

Dessa produkter är rekommenderade att använda tillsammans med Q&E PPSU kopplingar

OK

Loctite 55 PTFE gängtejp testad enligt EN 751-3 FRp Loctite 5061, Loctite 5331 Loctite 516

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

... ytterligare max ett kvarts varv med skiftnyckel eller fast nyckel. OBS! Endast skiftnyckel eller fast nyckel får användas.

Dessa produkter/verktyg skall ej användas med Q&E PPSU kopplingar Ever Seal Thread 483 Loctite 518, Loctite 542 Scotch-Grip Rubber 1300, Scotch-Grip Rubber 2141 Scotch-Grip Rubber 847, Rector Seal 5 Rite-Lock, Selet Unyte Läckspray, Lin Polygrip, Rörtång

61


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Komponenter PPM Uponor PPM 1 Fördelar Modul c/c 50

RSK nr

Uponor nr

1878133 1878134

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1047997 1 x G½

1

20

st

1047998 1 x G¾

1

20

st

Uponor PPM 1 Fördelar Modul c/c 50

RSK nr

Uponor nr

1880305

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059267 2 x 16

1

10

st

1880306

1059268 3 x 16

1

8

st

1880307

1059269 4 x 16

1

6

st

Uponor PPM 1 Rak Gängdel

RSK nr

Uponor nr

dim

1878138

1048002 ¾

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

Uponor PPM 1 Vinkel Gängdel

RSK nr

Uponor nr

dim

1878139

1048003 ¾

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

Uponor PPM 1 Fördelarlock

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

1878140

1048004

1

20

st

Uponor PPM 1 Fördelarlock med avluftningsventil

62

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

1878141

1048005

1

20

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Komponenter PPM Uponor PPM 1 Fördelarfäste för skåp 1-3

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1878142

1048006 för två fördelarrör

frp/påse

frp/krt

Enhet

1

50

frp

Uponor PPM 1 Fördelarfäste för väggfäste

RSK nr

Uponor nr

par/påse

par/krt

Enhet

1878143

1048007

1

30

par

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

63


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar PPSU Q&E (Quick & Easy) Uponor Q&E PPSU Rak Skarv

RSK nr

Uponor nr

1880229

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059229 16

1

35

st

1880230

1059230 20

1

30

st

1880231

1059231 25

1

25

st

1880225

1059226 20 x 16

1

35

st

1880226

1059227 25 x 16

1

30

st

1880227

1059228 25 x 20

1

20

st

Uponor Q&E PPSU Rak utv gäng

RSK nr

Uponor nr

1880237

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059236 16 x G ½

1

40

st

1880238

1059237 20 x G ½

1

30

st

1880239

1059238 20 x G ¾

1

25

st

1880241

1059240 25 x G ¾

1

20

st

1880240

1059239 25 x G 1

1

25

st

Uponor Q&E PPSU Rak inv gäng

RSK nr

Uponor nr

1880232 1880233

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059232 16 x G ½

1

30

st

1059233 20 x G ½

1

25

st

1880234

1059234 20 x G ¾

1

25

st

1880235

1059235 25 x G ¾

1

20

st

Uponor Q&E PPSU Rak med löp mutter Med packning

64

RSK nr

Uponor nr

1880242

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059241 16 x G ½

1

30

st

1880243

1059242 20 x G ½

1

25

st

1880245

1059243 20 x G ¾

1

20

st

1880247

1059245 25 x G ¾

1

20

st

1880246

1059244 25 x G 1

1

15

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar PPSU Q&E (Quick & Easy) Uponor Q&E PPSU Vinkel 90°

RSK nr

Uponor nr

1880250

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059212 16

1

40

st

1880252

1059213 20

1

25

st

1880253

1059214 25

1

15

st

st/påse

st/krt

Enhet

Uponor Q&E PPSU Vinkel 90° utv gäng

RSK nr

Uponor nr

dim

1880258

1059219 16 x G ½

1

35

st

1880259

1059220 20 x G ½

1

25

st

1880260

1059221 25 x G ¾

1

20

st

st/påse

st/krt

Enhet

Uponor Q&E PPSU Vinkel 90° inv gäng

RSK nr

Uponor nr

dim

1880254

1059215 16 x G ½

1

25

st

1880255

1059216 20 x G ½

1

20

st

1880256

1059217 20 x G ¾

1

20

st

1880257

1059218 25 x G ¾

1

20

st

st/påse

st/krt

Enhet

Uponor Q&E PPSU Vinkel 90° med löp mutter

RSK nr

Uponor nr

dim

1880261

1059222 16 x G ½

1

25

st

1880262

1059223 20 x G ½

1

20

st

1880263

1059224 20 x G ¾

1

15

st

1880264

1059225 25 x G ¾

1

10

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

65


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar PPSU Q&E (Quick & Easy) Uponor Q&E PPSU T-Rör

RSK nr

Uponor nr

1880266

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059246 16 x 16 x 16

1

30

st

1880270

1059249 16 x 20 x 16

1

20

st

1880271

1059250 20 x 16 x 16

1

20

st

1880272

1059251 20 x 16 x 20

1

20

st

1880273

1059252 20 x 20 x 16

1

20

st

1880267

1059247 20 x 20 x 20

1

20

st

1880274

1059253 20 x 25 x 20

1

20

st

1880278

1059256 25 x 16 x 16

1

20

st

1880279

1059257 25 x 16 x 20

1

15

st

1880280

1059258 25 x 16 x 25

1

15

st

1880275

1059254 25 x 20 x 16

1

15

st

1880281

1059259 25 x 20 x 20

1

15

st

1880282

1059260 25 x 20 x 25

1

15

st

1880276

1059255 25 x 25 x 20

1

15

st

1880268

1059248 25 x 25 x 25

1

15

st

Uponor Q&E PPSU Fördelare c/c 45 + 35 Fördelare med c/c 45+35 är ej avsedda för montage i fördelarskåp.

RSK nr

Uponor nr

1880300 1880302

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059263 25 - 16 x 16 x 16

1

10

st

1059264 25 - 20 x 16 x 16

1

10

st

1880298

1059261 25 - 16 x 16 x 16 x 16

1

10

st

1880299

1059262 25 - 20 x 16 x 16 x 16

1

10

st

Uponor Q&E PPSU Fördelare c/c 45 + 35 Fördelare med c/c 45+35 är ej avsedda för montage i fördelarskåp.

66

RSK nr

Uponor nr

1880304 1880303

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059266 G¾ - 16 x 16 x 16

1

10

st

1059265 G¾ - 16 x 16 x 16 x 16

1

10

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar PPSU Q&E (Quick & Easy) Q&E Ring

RSK nr

Uponor nr

1880308

beskrivning

st/påse

st/krt

Enhet

1057453 Ø 16 mm

20

900

st

1880309

1057454 Ø 20 mm

20

520

st

1880310

1057455 Ø 25 mm

20

300

st

1880311

1057456 Ø 32 mm

10

150

st

Uponor Q&E PPSU Rak Skarv Q&E ringar ingår inte utan beställs separat RSK nr

Uponor nr

1880248 1880249

dim

st/krt

Enhet

1001235 32

20

st

1001240 32 x 25

20

st

st/krt

Enhet

15

st

st/krt

Enhet

Uponor Q&E PPSU Vinkel 90° Q&E ringar ingår inte utan beställs separat.

RSK nr

Uponor nr

dim

1880265

1001245 32

Uponor Q&E PPSU T-Rör Q&E ringar ingår inte utan beställs separat

RSK nr

Uponor nr

dim

1880289

1008712 25 x 32 x 25

15

st

1880284

1001422 32 x 20 x 25

15

st

1880285

1001424 32 x 20 x 32

15

st

1880288

1008704 32 x 25 x 20

15

st

1880286

1001426 32 x 25 x 25

15

st

1880287

1001428 32 x 25 x 32

15

st

1880283

1001250 32 x 32 x 32

10

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

67


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar PPSU Q&E (Quick & Easy) Uponor Q&E PPSU T-Rör inv gäng Q&E ringar ingår inte utan beställs separat

68

RSK nr

Uponor nr

1880290

dim

st/krt

Enhet

1042338 16 x G ½ x 16

50

st

1880291

1042339 20 x G ½ x 20

40

st

1880292

1042340 25 x G ½ x 25

25

st

1880293

1042341 25 x G ¾ x 25

20

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Q&E DR Rak utv gäng RSK nr

Uponor nr

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1870202

1025828 15 mm x G3/8

10

200

st

1870203

1025829 15 mm x G½

10

200

st

1870204

1025830 18 mm x G½

10

200

st

1870205

1025831 18 mm x G¾

5

100

st

1870206

1025832 22 mm x G¾

5

50

st

1870207

1025833 22 mm x G1

5

50

st

1870208

1025834 28 mm x G¾

5

50

st

1870209

1025835 28 mm x G1

5

50

st

Q&E DR Rak utv gäng För anslutning mot WIPEX-delar tryckklass PN10. RSK nr

Uponor nr

1870333

dim

Anmärkning

Enhet

1033448 22 mm x G1

Beställningsvara

st

1870334

1033449 28 mm x G1

Beställningsvara

st

1870335

1021966 32 mm x G1

Beställningsvara

st

Q&E DR Rak inv gäng

RSK nr

Uponor nr

1870211

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1025836 15 mm x G3/8

10

150

st

1870212

1025837 15 mm x G½

10

150

st

1870183

1025838 18 mm x G½

5

100

st

1870213

1025839 18 mm x G¾

5

100

st

1870214

1025840 22 mm x G¾

5

100

st

1870215

1025852 28 mm x G¾

5

50

st

st/påse

st/krt

Enhet

Q&E DR Rak radiatoradapter med slät ände

RSK nr

Uponor nr

dim

1870517

1025735 15 mm x 15 mm

10

200

st

1870518

1025736 18 mm x 15 mm

10

100

st

1870836

1025734 22 mm x 22 mm

5

100

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

69


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Q&E DR Rak med löp mutter Levereras med planpackning. RSK nr

Uponor nr

1870299

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1025765 15 mm x G½

10

200

st

1870184

1025766 15 mm x G¾

10

200

st

1870287

1025856 18 mm x G½

5

150

st

1870222

1025857 18 mm x G¾

5

100

st

1870223

1025858 22 mm x G¾

5

100

st

1870224

1025859 28 mm x G¾

5

50

st

1870225

1025860 28 mm x G1

5

50

st

Q&E DR FPL adapter med löp mutter Adapter för Uponor WTR ¾" Fördelare. RSK nr

Uponor nr

1870189 1870190

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1025861 15 mm x G½

10

200

st

1025862 18 mm x G½

5

200

st

Q&E Skarvnippel

RSK nr

Uponor nr

1870246

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1025882 15 x 15 mm

10

200

st

1870247

1025883 18 x 18 mm

5

100

st

1870248

1025884 22 x 22 mm

5

100

st

1870249

1025885 28 x 28 mm

5

50

st

Q&E DR Förminskning

70

RSK nr

Uponor nr

1869947 1869909

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1025887 18 x 15 mm

10

150

st

1025888 22 x 15 mm

5

100

st

1869948

1025889 22 x 18 mm

5

100

st

1869949

1025890 28 x 22 mm

5

50

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Q&E DR Vinkel

RSK nr

Uponor nr

1870094

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1025938 15 mm

10

150

st

1870342

1025939 18 mm

5

80

st

1870343

1025940 22 mm

5

50

st

1870344

1025941 28 mm

5

40

st

st/påse

st/krt

Q&E DR Vinkel utv gäng

RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

1870227

1025910 15 mm x G½

10

200

st

1870228

1025911 18 mm x G¾

5

75

st

1870229

1025912 22 mm x G¾

5

50

st

1870230

1025913 28 mm x G¾

5

50

st

1870231

1025914 28 mm x G1

5

50

st/påse

st/krt

Enhet

Beställningsvara

Enhet

st

Q&E DR Vinkel inv gäng

RSK nr

Uponor nr

dim

1870232

1025915 15 mm x G½

10

150

st

1869998

1025916 18 mm x G¾

5

75

st

1870234

1025917 22 mm x G¾

5

50

st

1870000

1025918 28 mm x G¾

5

50

st

st/påse

st/krt

Q&E DR Vinkel radiatoradapter med slät ände Q&E DR Vinkel radiatoradapter med slät ände, förnicklad.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870771

1025771 15 mm x 15 mm

10

80

1870772

1033463 18 mm x 15 mm

10

100

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Anmärkning

Enhet st

Beställningsvara

st

71


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Q&E DR Vinkel med löp mutter Levereras med planpackning.

RSK nr

Uponor nr

1870185

dim

beskrivning

st/frp

st/krt

Anmärkning

1025769 15 mm x G½

förn

10

100

st

1870186

1025770 15 mm x G¾

förn

10

100

st

1870241

1025935 18 mm x G¾

5

100

st

1870242

1025936 22 mm x G¾

5

75

st

1870235

1025937 28 mm x G¾

5

50

Beställningsvara

Enhet

st

Q&E DR T-rör

RSK nr

Uponor nr

1870256

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1025967 15 x 15 x 15 mm

10

100

st

1870257

1025968 18 x 18 x 18 mm

5

70

st

1870258

1025969 22 x 22 x 22 mm

5

40

st

1870259

1025970 28 x 28 x 28 mm

5

25

st

Q&E DR T-rör Reducerat.

72

RSK nr

Uponor nr

1869910 1870348

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1026022 15 x 18 x 15 mm

5

50

st

1025998 18 x 15 x 15 mm

5

50

st

1870349

1025971 18 x 15 x 18 mm

5

50

st

1869911

1026023 15 x 22 x 15 mm

5

50

st

1870275

1025999 22 x 15 x 15 mm

5

100

st

1870511

1026000 22 x 15 x 18 mm

5

50

st

1870276

1025972 22 x 15 x 22 mm

5

50

st

1870512

1026001 22 x 18 x 18 mm

5

50

st

1869971

1025995 22 x 18 x 22 mm

5

50

st

1870277

1026002 28 x 15 x 22 mm

5

30

st

1870278

1025996 28 x 15 x 28 mm

5

30

st

1870515

1025997 28 x 18 x 28 mm

5

30

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Q&E DR T-rör med slät ände Mässing avsedd för skärringskopplingar alternativt lödanslutning.

RSK nr

Uponor nr

dim

1869912

1026025 22 mm x 22 mm x 15

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

5

50

Beställningsvara

st

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

5

50

Beställningsvara

st

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

Q&E DR T-rör med avluftningsventil Utvändigt gängat G¾ avstick.

RSK nr

Uponor nr

dim

1869903

1026024 18 mm x G¾ x avluftn.

Q&E DR T-rör utv gäng Utvändigt gängat avstick. RSK nr

Uponor nr

dim

1870346

1029119 18 mm x G1/2 x 15 mm

5

50

1870345

1025944 18 mm x G½ x 18 mm

5

50

st

1870252

1025962 22 mm x G¾ x 15 mm

5

50

st

1870347

1025963 22 mm x G¾ x 18 mm

5

50

st

1870253

1025945 22 mm x G¾ x 22 mm

5

50

st

1870254

1025964 28 mm x G¾ x 22 mm

5

50

st

1870255

1035802 28 mm x G¾ x 28 mm

5

30

st

st/påse

st/krt

Enhet

st

Q&E DR T-rör inv gäng Invändigt gängat avstick. RSK nr

Uponor nr

dim

1870187

1025965 22 mm x G¾ x 22 mm

5

50

st

1870188

1025966 28 mm x G¾ x 28 mm

5

30

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

73


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Q&E DR Fördelningsrör utv gäng - löp mutter Planpackning och utbytbara Q&E-kopplingar för Uponor combiPEX rör 15x2,5 mm, 18x2,5 mm eller en Q&E DR Plugg O-ringstätning G3/8. OBS! Fördelningsrör med c/c 35 mm är ej avsedda för montage i fördelarskåp. RSK nr

Uponor nr

1870281 1870282

Längd

Avgreningar

c/c

st/påse

st/krt

Enhet

1026026 80 mm

2 x 15 mm, G3/4

35 mm

1

50

st

1026027 115 mm

3 x 15 mm, G3/4

35 mm

1

40

st

1870283

1026028 150 mm

4 x 15 mm, G3/4

35 mm

1

30

st

1870288

1026048 100 mm

2 x 15 mm, G3/4

50 mm

1

50

st

1870289

1026049 150 mm

3 x 15 mm, G3/4

50 mm

1

30

st

Q&E DR Fördelningsrör utv gäng - löp mutter Planpackning och utbytbara Q&E-kopplingar för Uponor combiPEX rör 15x2,5 mm, 18x2,5 mm eller en Q&E DR Plugg O-ringstätning G3/8.

RSK nr

Uponor nr

Längd

1870516

1026084 100 mm

Avgreningar

c/c

st/påse

st/krt

Enhet

2 + 2 x 15 mm, G3/4

50 mm

1

35

st

Q&E DR Fördelningsrör utv - inv gäng G¾-anslutning med fasta gängor och fasta Q&E-anslutningar. OBS! Fördelningsrör med c/c 35 mm är ej avsedda för montage i fördelarskåp

RSK nr

Uponor nr

1870832

Längd

Avgreningar

c/c

st/påse

st/krt

Enhet

1026050 80 mm

2 x 15 mm, G3/4

35 mm

1

50

st

1870833

1026051 115 mm

3 x 15 mm, G3/4

35 mm

1

40

st

1870834

1026052 150 mm

4 x 15 mm, G3/4

35 mm

1

30

st

1870830

1026053 100 mm

2 x 15 mm, G3/4

50 mm

1

50

st

1870831

1026054 150 mm

3 x 15 mm, G3/4

50 mm

1

30

st

1870829

1026055 100 mm

2 x 18 mm, G3/4

50 mm

1

50

st

Q&E DR Plugg O-ringstätning Med O-ringstätning för pluggning av avstick på Q&E-fördelare.

74

RSK nr

Uponor nr

dim

1870604

1026266 G3/8

st/frp

st/krt

Enhet

20

400

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Q&E DR Fördelaradapter O-ringstätning Med o-ringstätning, för avstick och matning på Q&E-fördelare med utbytbara nipplar. RSK nr

Uponor nr

1880349 1870336 1870298

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059365 12 mm x G3/8

20

200

st

1025880 15 mm x G3/8

5

200

st

1025881 18 mm x G3/8

10

100

st

st/påse

st/krt

Enhet

Q&E DR Provtryckningpropp För täthetsprovning och avluftning av Uponor PEX rör. Avsedd för engångsbruk. RSK nr

Uponor nr

dim

1869921

1033446 15 x 2,5 mm

10

250

st

1869922

1033447 18 x 2,5 mm

10

200

st

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

10

100

Beställningsvara

st

st/påse

st/krt

Enhet

Q&E DR Väggfäste 43 inv gäng För tappkran.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870279

1026085 15 mm x G½

Q&E Ring vit med stoppkant Vit, används tillsammans med Q&E-kopplingar. För expanderverktyg, se "Verktyg". RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870859

1025658 Ø 15 mm

20

3500

st

1870860

1025659 Ø 17-18 mm

20

2500

st

1870861

1025660 Ø 22 mm

10

1500

st

1870862

1025661 Ø 28 mm

10

750

st

st/påse

st/krt

Uponor DR Skarv Uponor PEX- o Uponor MLC rör Mellan Uponor PEX rör och Uponor MLC rör.

RSK nr

Uponor nr

dim

1873696

1026164 Q&E 15 x 16 mm

10

250

1873697

1026165 Q&E 22 x 25 mm

5

60

1873698

1026166 Q&E 28 x 25 mm

5

50

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Anmärkning

Enhet st st

Beställningsvara

st

75


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Q&E (Quick & Easy) Uponor DR Vinkel Uponor PEX- o Uponor MLC rör Mellan Uponor PEX rör och Uponor MLC rör RSK nr

Uponor nr

dim

1873780

1026167 Q&E 22 x 25 mm

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

5

25

Beställningsvara

st

Uponor Radiatorkoppel tillopp o retur Radiatorventil med 15 mm Q&E-anslutning exklusive termostat.

76

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

4814835

1048324 Radiatorkoppel tillopp och retur

dim

par/påse

par/krt

Enhet

15 mm x G½

1

10

par

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Kopplingsset FPL-PX för anslutning av Uponor combiPEX rör till rördelar. Avzinkningshärdig mässing. Med stödhylsa och delad klämring. RSK nr

Uponor nr

1870042 1851052

dim

st/påse

frp/krt

Enhet

1034014 förkr. 15 x 2,5 mm x G½

5

50

st

1034023 förn. 15 x 2,5 mm x M 22

5

50

st

1870014

1034015 15 x 2,5 mm x M 28

5

50

st

1870054

1034016 18 x 2,5 mm x M 28

5

50

st

1870055

1034017 22 x 3,0 mm x M 28

5

50

st

st/påse

st/krt

Enhet

1

25

st

st/påse

st/krt

Enhet

1

25

st

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

Uponor WTR 3/4" Fördelare med kopplingsset Avzinkningshärdig mässing (gul), med lekande mutter och planpackning. Avstick c/c 50 mm. Med kopplingar för Uponor PEX-rör 15 x 2,5 mm.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870145

1034004 G¾ x G½ x G½ x G¾

Uponor WTR ¾ Fördelare utan koppling Avzinkningshärdig mässing med lekande G¾ mutter och utv G¾ samt planpackning exkl kopplingsset.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870899

1034001 G¾ x G½ x G½ x G¾

Uponor WTR 3/4" Fördelare med kopplingsset Avzinkningshärdig mässing, gul. Med lekande mutter och planpackning. Avstick c/c 50 mm. Med kopplingar för Uponor PEX-rör 15 x 2,5 mm.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870146

1034005 G¾ x G½ x G½ x G½ x G¾

Uponor WTR ¾ Fördelare utan koppling Avzinkningshärdig mässing med lekande G¾ mutter och utv G¾ samt planpackning exkl kopplingsset.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870900

1034002 G¾ x G½ x G½ x G½ x G¾

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

77


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Kopplingar Uponor Kulventil Avzinkningshärdig mässing. För montage på tappvattenfördelare. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870148

1034072 med kontätning

1870150

1034073 med planpackning

dim

A-B-L

st/frp

st/krt

Enhet

G½ x G½ G½ - G½ - 40 mm

10

100

st

G¾ x G¾ G¾ - G¾ - 51 mm

10

100

st

FPL-PX Lock med packning För montage på tappvattenfördelare. Av mässing, inklusive planpackning.

RSK nr

Uponor nr

1228060 1228061

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1033619 G½

10

250

st

1001337 G¾

10

250

st

Uponor Lock med avluftningsventil

78

RSK nr

Uponor nr

dim

2418621

1008497 G¾

st/krt

Enhet

100

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Rördelar Dubbelnippel utv gäng Utvändig gänga. Avzinkningshärdig mässing.

RSK nr

Uponor nr

A-B-L

1850116

1034041 M 28 - R20 - 36 mm

st/påse

st/krt

Enhet

10

50

st

st/påse

st/krt

Enhet

10

50

st

st/påse

st/krt

Enhet

10

50

st

Vinkelnippel utv gäng Utvändig gänga. Avzinkningshärdig mässing.

RSK nr

Uponor nr

A-B-L

1850103

1034049 M 28 - G¾ - 30 mm

Vinkelnippel utv-inv gäng Ut- och invändig gänga. Avzinkningshärdig mässing. RSK nr

Uponor nr

A-B-L

1850126

1034052 G¾ - M 28 - 38 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

79


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Väggdosa M6 Q&E Enkel För anslutning mot Uponor combiPEX eller Uponor PEX rör. Med vinkelkoppling Q&E. Av grön eller svart polyamid. För montage i regelvägg med minimun 45 mm djup. Väggenomföring Dy 54 mm. RSK nr

Uponor nr

1880379

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1059364 12 x 1,7 mm x G15 för 18/14,6 skyddsrör

1

50

st

1876845

1042501 15 mm x G15

1

50

st

1878180

1048096 16 mm x G15

1

50

st

1876846

1042502 18 mm x G15

1

50

st

1878181

1048097 20 mm x G15

1

50

st

Uponor Väggdosa M6 Q&E Dubbel För anslutning mot Uponor combiPEX eller Uponor PEX rör. Med vinkelkoppling Q&E. Av grön eller svart polyamid. För inmurning i vägg, OBS! Ej för ingjutning! Väggenomföring Dy 54 mm, c/c 150 mm.

RSK nr

Uponor nr

dim

c/c

st/påse

st/krt

Enhet

1876890

1042487 15 mm x G15

150

1

25

st

1878509

1057898 16 mm x G15

150

1

25

st

Uponor Väggdosa FPL/PX M6 Enkel För anslutning mot Uponor combiPEX eller Uponor PEX rör. Med vinkelkoppling FPL/PX. Av grön polyamid. För montage i regelvägg med minimun 45 mm djup. Väggenomföring Dy 54 mm.

RSK nr

Uponor nr

1876848 1876849

dim

st/påse

st/krt

1042505 15mm x G15

1

50

1042507 18mm x G15

1

50

Anmärkning

Enhet st

Beställningsvara

st

Uponor Montageskena M6 För montage av Uponor Väggdosa M6 i gips eller plywoodväggar eller likvärdiga beklädnader. Kombineras med Uponor Klämring för Gips M6.

80

RSK nr

Uponor nr

1876838 1876839

c/c

st/påse

st/krt

Enhet

1042493 150

1

50

st

1042494 160

1

50

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Montageverktyg M6 För montage av Uponor Väggdosa M6 på Uponor Träkortling 450-600 C/C eller direkt i fast inredning. Med integrerat vattenpass. Återanvänds efter montage. RSK nr

Uponor nr

1876840 1876841

c/c

st/påse

st/krt

1042495 150

1

15

1042496 160

1

15

Anmärkning

Enhet st

Beställningsvara

st

Uponor Stålskena M6 För montage av Uponor Väggdosa M6 C/C 80 mm. RSK nr

Uponor nr

dim

1876844

1042499 c/c 80

st/frp

Enhet

100

st

Uponor Montage/Utdragsverktyg M6 För montage/demontage av vinkelkoppling i Uponor Väggdosa M6 Q&E och FPL/PX. Adapter i svart plast för demontage av låsring medföljer.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1876842

1042497 Montasje- / Uttrekksverktøy

Längd

st/påse

st/krt

Enhet

150 mm

1

50

st

Uponor Klämring för gips M6 För montage i gipsvägg eller plywood eller likvärdiga skivor. Monteras med Uponor Monteringsverktyg för väggdosa M6 1033969.

RSK nr

Uponor nr

A-B-L

1876843

1042498 130-130-6

st/krt

Enhet

100

st

Uponor Avloppssats M6

RSK nr

Uponor nr

1877868 1876850

dim

st/påse

st/krt

1042512 32 mm

1

100

1042513 40 mm

1

100

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Anmärkning

Enhet st

Beställningsvara

st

81


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Ingjutningsfäste för Väggdosa 2002 Uponor Ingjutningsfäste för Väggdosa. Används vid ingjutningav Uponor Väggdosa 2002. c/c-måttet varierbart i steg om 10mm. Satsen levereras komplett med en dosvinkel Q&E DN15 samt bakstycke.

RSK nr

Uponor nr

c/c

1871598

1034161 variabelt c/c, 120-160 mm

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

Uponor Provtryckningspropp för väggdosa M6 Provtryckningspropp för Uponor Väggdosa M6 och Uponor Väggdosa 2002. Försedd med o-ringstätning. RSK nr

Uponor nr

dim

Längd

st/krt

Enhet

1870835

1008281 G½

85 mm

25

st

Uponor Nippel med täckbricka, kontätning För anslutning av blandare. Används tillsammans med Uponor Väggdosa M6 eller 2002. Levereras komplett med täckbricka dy 70 mm, packning och mutter. Monteras med insex NV14. RSK nr

Uponor nr

dim

1869991

1034074 G½ x M 26

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Nippel med täckbricka För anslutning av blandare. Används tillsammans med Uponor Väggdosa M6 eller 2002. Levereras komplett med täckbricka dy 70 mm, packning och mutter. Monteras med skiftnyckel. RSK nr

Uponor nr

1869963 1869964

dim

st/påse

st/krt

Enhet

1034134 G½ x G¾ L=70 mm

1

50

st

1034143 G½ x G¾ med avstängning L=70 mm

1

50

st

Uponor Nippel med täckbricka utv inv gäng För anslutning av valfri armatur. In- och utvändig gänga. Används tillsammans med Uponor Väggdosa M6 eller 2002. Levereras komplett med täckbricka, dy 70 mm, packning och kontramutter. Monteras med skiftnyckel.

82

RSK nr

Uponor nr

dim

1869995

1034144 G½ x G½ L=50 mm

st/påse

st/krt

Enhet

1

50

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Nippel med täckbricka utv gäng För anslutning av valfri armatur. Utvändig gänga. Används tillsammans med Uponor Väggdosa M6 eller 2002. Levereras komplett med täckbricka, dy 70 mm, packning och kontramutter. RSK nr

Uponor nr

dim

1869913

1034145 G½ L=100 mm

st/påse

st/krt

Enhet

1

50

st

st/påse

st/krt

Uponor Vinkelnippel med täckbricka o avst Levereras med koppling för 10, alt. 12 mm glödda kopparrör.Används tillsammans med Uponor Väggdosa M6 eller 2002. För anslutning av klosett eller tvättställsblandare. Levereras komplett med täckbricka dy 70 mm, packning och kontramutter. Monteras med skiftnyckel.

RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

Enhet

1869898

1034135 G½ x 10 L=65 mm

1

50

1869899

1034136 G½ x 12 L=65 mm

1

50

st/påse

st/krt

Enhet

1

50

st

st/påse

st/krt

Enhet

10

250

st

st/påse

st/krt

Enhet

1

50

st

st Beställningsvara

st

Uponor Vinkelnippel med täckbricka Med koppling. Används tillsammans med Uponor Väggdosa M6 eller 2002. För anslutning av klosett eller tvättställsblandare. Levereras komplett med täckbricka dy 70 mm, packning och mutter. Monteras med skiftnyckel. RSK nr

Uponor nr

dim

1869994

1034137 G½ x 10 L=55 mm

Uponor Täckring Används för att få en större omkrets av ovanstående täckbrickor.

RSK nr

Uponor nr

dim

1869897

1034133 dy 80 mm

Uponor Väggbricka För anslutning av tvättställ/WC. Används tillsammans med väggskena. Dy 60 mm. Används även för täckning av utgången på läckageindikeringsrör från fördelarskåp. RSK nr

Uponor nr

dim

1869966

1034147 15 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

83


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Väggbockfixtur 25 För väggenomföring med PEX rör 15x2,5/16x2,2 mm i skyddsrör 25/20 mm (för rör 18 x 2,5 mm tillkommer genomföringsskarv). Monteras i Uponor Väggskenor för en vattenskadesäker och fixerad rörutgång ur vägg. Kan anpassas till olika tjocklek på väggskivor och väggbeklädnad. Minsta fritt utrymme i vägg 70 mm. Levereras inkl stödbussning för rör 15x2,5/16x2,2 mm. RSK nr

Uponor nr

dim

1869960

1034103 25/20

st/påse

st/krt

Enhet

10

100

st

Uponor Väggskena Av varmförzinkad stålplåt. Försedd med hål Ø 30 mm för montage av Uponor Väggbockfixtur 25. Monteras på väggreglar av trä eller stålprofil.

RSK nr

Uponor nr

1869925

dim

st/krt

Enhet

1033990 c/c 40 mm, 700 x 86 x 1,25 mm

10

st

1869942

1033989 c/c 150 mm, 700 x 86 x 1,25 mm

10

st

1869943

1033988 c/c 160 mm, 700 x 86 x 1,25 mm

10

st

Uponor Väggskena Av varmförzinkad stålplåt. Försedd med hål Ø 30 mm för montage av Uponor Väggbockfixtur 25. Monteras på väggreglar av trä eller stålprofil.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870133

1033987 c/c 40 mm, 700 x 220 x 8 mm

st/krt

Anmärkning

Enhet

10

Beställningsvara

st

Uponor Fixplåt Används tillsammans med Uponor Bockfixtur för att fixera Uponor PEX rör på c/c 40 mm vid utgång ur vägg eller golv.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870993

1033979 25 mm

st/krt

Enhet

125

st

Uponor Genomföringsskarv Reducerar skyddsrör 28/23 mm till 25/20 mm vid utgång ur vägg.

84

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

1870637

1034107

1

75

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Stödbussning För tätning och styrning vid utgång ur vägg. Medlevereras väggbockfixtur.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1869945

1034105 för skyddsrör 25/20 mm med 15x2,5/16x2,2 mm rör

st/frp

st/krt

Enhet

10

500

st

Uponor Fördelarskåp För Uponor Tappvatten-/radiatorfördelare med avstick c/c 50 mm. Kan monteras utanför eller inuti byggnadsstommen. Monteras skåpet inuti bör Uponor Fördelarskåpsram användas. OBS! Skåpet levereras med lucka men utan ram som beställs separat. Om matningsledningar med Ø25 eller Ø28 i skyddsrör skall installeras, måste skåp typ 2-3, användas. Detta skåp har en annorlunda hålbild. Hålet för matarledningen måste då borras upp till 40 mm. Skåpet levereras i RAL 9010. När skåpen används för värmefördelning måste läckageindikeringen räknas in i antalet avstick. Med skåpen medföljer läckageindikeringsgenomföring, fästen för WTR-fördelare och ett lock för ev felaktigt utslagen knock-out bricka.

RSK nr

Uponor nr

1870795 1870796

beskrivning

dim

st/pall

Enhet

1033933 typ 1-1, 4-5 kv/4-5 vv

350 x 350 x 95 mm

42

st

1033934 typ 2-2, 9-10 kv/9-10 vv

550 x 500 x 95 mm

20

st

1870804

1033932 typ 2-3, 7-8 kv/7-8 vv

550 x 500 x 95 mm

20

st

1870797

1033935 typ 3-3, 13-14 kv/13-14 vv

750 x 500 x 95 mm

10

st

1870789

1033910 typ 1, 4-5 kv/4-5 vv

350 x 350 x118 mm

32

st

1870793

1033918 typ 2, 9-10 kv/9-10 vv

550 x 500 x118 mm

20

st

1870794

1033926 typ 3, 13-14 kv/13-14 vv

750 x 500 x118 mm

10

st

dim

st/pall

Enhet

Uponor Fördelarskåpsram Till Uponor Fördelarskåp, används när skåpet installeras inuti byggnadsstommen. Ramen levereras i RAL-färg 9010.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870798

1033914 typ 1

400 x 400 x 12 mm

95

st

1870799

1033922 typ 2

600 x 550 x 12 mm

60

st

1870800

1033929 typ 3

800 x 550 x 12 mm

32

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

85


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Fördelarskåpsdörr

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

Enhet

1874975

1033916 dörr till fördelarskåp typ 1 och 1-1

st

1870801

1033923 dörr till fördelarskåp typ 2 och 2-2

st

1870802

1033930 dörr till fördelarskåp typ 3 och 3-3

st

Uponor Fördelarskåpsanslutning skyddsrör Monteras i fördelarskåpet för att få en vattenskadesäker anslutning av rör-i-rörsystemet.

RSK nr

Uponor nr

1880367

beskrivning

Dim PEX

Skyddsrör

1059363 kopplingsledn.

12 x 1,7 mm

1880358

1060028 kopplingsledn.

1880360

1060030 kopplingsledn.

1880359

st/påse

st/krt

Enhet

18/14 mm 10

100

st

15 x 2,5/16 x 2,2 mm

25/20 mm 10

100

st

18 x 2,5/20 x 2,8 mm

28/23 mm 10

100

st

1060029 kopplingsledn.

22 x 3,0 mm

34/28 mm 10

250

st

1880344

1059512 fördelningsledn.

25 x 3,5 mm

34/28 mm 2

100

st

1880361

1060031 fördelningsledn.

28 x 4,0 mm

54/48 mm 2

100

st

Uponor Fördelarskåpsanslutning för läckageindikering

RSK nr

Uponor nr

Skyddsrör

1870643

1034091 25/20 mm

st/påse

st/krt

Enhet

10

100

st

Uponor Monteringsverktyg För fördelarskåpsanslutning. RSK nr

Uponor nr

st/krt

Enhet

1876889

1036572

25

st

Uponor Väggenomföring för läckageindikering Används vid utgång genom vägg med Uponor Skyddsrör dim 25/20 mm, exempelvis när det används som läckageindikering från fördelarskåp.

86

RSK nr

Uponor nr

dim

1870840

1034092 25/20 mm

st/påse

st/krt

Enhet

1

200

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Stativ Till fästdon för montering på armering. Höjd 700 mm.

RSK nr

Uponor nr

par/frp

Enhet

2418568

1034385

1

par

Uponor Täckbricka Enkel, för radiatoruppgång. Av ABS-plast.

RSK nr

Uponor nr

1870782 1870783

dim

Färg

st/påse

st/krt

Enhet

1034140 15 x 2,5 mm

vit

1

100

st

1034142 15 x 2,5 mm

förkromad

1

st

Uponor Täckbricka, dubbel För radiatoruppgång. Bricka av förkromad ABS-plast. Levereras med två skyddsrör, 250 mm långa. Förkromad eller vit.

RSK nr

Uponor nr

1870781 1877988

dim

Färg

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

1034139 15 x 2,5 mm

förkromad

1

1036569 15 x 2,5 mm

vit

1

Längd

st/frp

Enhet

1000 mm

1

st

st 50

Beställningsvara

st

Uponor Slitsad Skyddshylsa För rör upp till 18 mm mellan radiator och golv. RSK nr

Uponor nr

dim

1875497

1033977 15-18 mm

Uponor Ändtätning för skyddsrör För tätning mellan mediarör och skyddsrör vid röruppgång t ex ur golv.

RSK nr

Uponor nr

A-B-L

1870125

1033962 15-25/20-80 mm

1

st

1870624

1033964 18-28/23-80 mm

1

st

1870126

1033963 22-34/28-80 mm

1

1869989

1033965 28-32-54/48-117 mm

1

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

st/frp

Anmärkning

Enhet

st Beställningsvara

st

87


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Tätningsplugg för skyddsrör För tätning mellan mediarör och skyddsrör vid passage av brandcellsgräns.

RSK nr

Uponor nr

1869982

dim

Skyddsrör

st/frp

Enhet

1034095 20 x 15 mm

25/20 mm

12

frp

1869944

1034096 23 x 18 mm

28/23 mm

12

frp

1869983

1034097 29 x 18 mm

34/28 mm

12

frp

1869984

1034098 29 x 22 mm

34/28 mm

12

frp

1869986

1034100 48 x 28 mm

54/48 mm

12

frp

1869987

1034101 48 x 32 mm

54/48 mm

12

frp

Uponor Bockfixtur Förzinkad stålplåt.

RSK nr

Uponor nr

2418424

dim

Bockradie

st/påse

Enhet

1033974 12 mm

24 mm

10

st

2418432

1009004 15 mm

34 mm

10

st

2418457

1033975 17-18 mm

65 mm

20

st

2418468

1009006 22 - 25 mm

120 mm

10

st

2418469

1001231 28 - 32 mm

150 mm

2

st

Uponor Flipflex bockfixtur Bockfixtur som ger en snäv bockradie och omsluter röret som en hylsa. Används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj erfordras.

RSK nr

Uponor nr

2418474 2418514

dim

Bockradie

st/påse

st/krt

Enhet

1034554 16-20 mm

75 mm

20

200

st

1034555 21-25 mm

120 mm

20

100

st

Uponor Golvfixtur inkl distanser Av polypropen. För golvgenomföringar till radiatorer. Passar för skyddsrör dim 25/20 mm, c/c 40 mm kan ändras med distansbitar, vardera 5 mm. Höjd 122 mm.

88

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870155

1009008 10 fixturer + 10 distanser/frp

st/påse

st/pall

Enhet

10

750

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor Fästplåt för golvfixtur För fixering av Uponor Golvfixtur med c/c 40 mm vid radiatoruppgång. Fästs mot armering, kantbalk eller annan lämplig byggnadsdel.

RSK nr

Uponor nr

st/krt

Enhet

1870670

1033976

25

st

Uponor Fixeringsbleck för skyddsrör Förzinkad stålplåt. För fixering av skyddsrör vid rördragning i träbjälklag. Spikas mot träbjälke eller liknande. Passar skyddsrör dim 25/20, 28/23 och 34/28 mm.

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

2418623

1033986

10

500

st

Uponor Multiklammer för skyddsrör För skyddsrör 25/20 mm. Monteras med kammen nedåt för låsning av rören mot byggnadsstomme. RSK nr

Uponor nr

1870672 1870673

beskrivning

dim

st/frp

Anmärkning

Enhet

1033998 18 urtag, c/c 33 mm

600 x 17 x 32 mm

1

Beställningsvara

st

1033999 12 urtag, c/c 50 mm

600 x 17 x 32 mm

1

Beställningsvara

st

Uponor Klammer för skyddsrör För klamring av skyddsrör. För klamring av skyddsrör dim 54/48 används patentband. Levereras i hink. RSK nr

Uponor nr

1880380

dim

beskrivning

st/krt

st/frp

Enhet

1059366 18/14,6 mm

dubbel

600

100

st

1880381

1059367 18/14,6 mm

enkel

900

150

st

1880382

1059368 18/14,6 mm

halv

900

150

st

1880366

1060036 25/20 mm

1 skruv, plast

600

100

st

1880362

1060032 25/20 mm

2 skruv, plast

600

100

st

1880364

1060034 2 x 25/20 mm

2 skruv dubbelklammer, plast 420

70

st

1880365

1060035 28/23 mm

2 skruv, plast

600

100

st

1880363

1060033 34/28 mm

2 skruv, plast

420

70

st

Uponor Märkbricka För märkning av fördelare.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363623

1009121

10

frp

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

89


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Tillbehör Uponor WTR ¾ Fästdon Till Uponor WTR ¾" Fördelare, förzinkat bandstål med clips. För montage på vägg eller i tak.

RSK nr

Uponor nr

par/påse

par/krt

Enhet

1870674

1001338

1

25

par

Uponor Monteringsfixtur 20 Används för fixering av rör vid uppgång mot tappvatten- eller golvvärmefördelare. Kan återanvändas. Fixturen är delbar i tre delar vilket underlättar demonteringen.

90

RSK nr

Uponor nr

2418538 2418537

beskrivning

st/frp

Enhet

1034369 16 röruppgångar

1

st

1034368 24 röruppgångar

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Uponor Golvsockel Uponor Golvsockel med spår Levereras naturfärgad och skyddslackerad.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870606

1033980 3 900 x 120 x 30 mm

Färg

st/frp

Enhet

natur

3

st

Uponor Golvsockel utan spår Levereras naturfärgad och skyddslackerad.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870617

1033983 3 900 x 120 x 30 mm

Färg

st/frp

Enhet

natur

3

st

Färg

st/frp

Enhet

natur

1

st

Färg

st/frp

Enhet

natur

3

st

Färg

st/frp

Anmärkning

Enhet

natur

1

Beställningsvara

st

Uponor Golvsockel med urtag Används vid radiatoruppgångar tillsammans med Uponor Radiatoruppgång för golvsockel Q&E, RSK nr 1870601 alt. Uponor Radiatoravslutning för golvsockel Q&E. Levereras naturfärgad och skyddslackerad.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870699

1033982 600 x 120 x 30 mm

Uponor Frontpanel för golvsockel Levereras naturfärgad och skyddslackerad.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870609

1033981 3 900 x 90 x 12 mm

Uponor Tröskel för golvsockel Levereras i naturfärgad ek och skyddslackerad.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870618

1033984 1 000 x 120 x 25 mm

U po no r Go lv so ck el 20 13 . m en t ut gå r ur vå r t so r ti g på gå r in Sl ut fö rs äl jn er ! så lå ng t la gr et rä ck

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

91


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Uponor Golvsockel Uponor Dörrpassage för golvsockel Q&E Levereras med Q&E-kopplingar och Q&E-ringar för 18 mm Uponor combiPEX Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870619

1033985 1 200 x 90 x 40 mm

st/frp

Anmärkning

Enhet

1

Beställningsvara

st

Uponor Innerhörn för golvsockel Q&E För 90° innerhörn, inklusive Q&E-ring för 18 mm Uponor combiPEX Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

1870623

1033284

1

15

st

Uponor Ytterhörn för golvsockel Q&E För 90° ytterhörn, inklusive Q&E-ring för 18 mm Uponor combiPEX Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

1869930

1033285

1

10

st

Uponor Radiatorfördelare för golvsockel Exklusive adaptrar, anslutningsrör och pluggar, G3/8.

RSK nr

Uponor nr

dim

1870601

1026314 80 x 80 x 30 mm

st/frp

Anmärkning

Enhet

1

Beställningsvara

st

U po no r Go lv so ck el 20 13 . m en t ut gå r ur vå r t so r ti g på gå r in Sl ut fö rs äl jn er ! så lå ng t la gr et rä ck

92

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Uponor Golvsockel Uponor Radiatoruppgång för golvsockel Q&E Inklusive fyra adaptrar 18 x 2,5 mm samt två anslutningsrör 12.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870620

1033282

1

st

Uponor Radiatoravslutning för golvsockel Q&E Inklusive två adaptrar 18 x 2,5 mm, två anslutningsrör 12 och två pluggar.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Anmärkning

Enhet

1870621

1033283

1

Beställningsvara

st

st/frp

Anmärkning

Enhet

1

Beställningsvara

st

Uponor Anslutningsrör för golvsockel Kromat rör 12. Längd 300 mm. RSK nr

Uponor nr

dim

1870603

1033466 G3/8 x 12

U po no r Go lv so ck el 20 13 . m en t ut gå r ur vå r t so r ti g på gå r in Sl ut fö rs äl jn er ! så lå ng t la gr et rä ck

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

93


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Verktyg Q&E Expanderhuvud Milwaukee Q&E expanderverktyg För expandering av Uponor pePEX Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

Enhet

Milwaukee verktygen säljs av Milwaukee genom grossist.

Uponor Röravskärare För vinkelrät och gradfri kapning av PEX-rör dim 12-22 mm. RSK nr

Uponor nr

st/frp

st/krt

Enhet

5363620

1009031

1

10

st

Uponor Röravskärare För vinkelrät och gradfri kapning av PEX-rör dim 12-28 mm. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870760

1001369

1

st

Uponor Röravskärare För vinkelrät och gradfri kapning av Uponor combiPEX rördiameter 12-40 mm och skyddsrör dim 25/20, 28/23 och 34/29. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870638

1001370

1

st

Uponor Varmbockningsstöd Av massivt gummi för invändigt stöd vid varmbockning av Uponor PEX rör. OBS! Uponor evalPEX rör och Uponor combiPEX Q&E rör får EJ varmbockas. RSK nr

Uponor nr

1870274 1870273

dim

Längd

st/frp

Enhet

1034112 15 x 2,5 mm

500 mm

1

st

1034113 18 x 2,5 mm

500 mm

1

st

1869961

1034114 22 x 3,0 mm

500 mm

1

st

1869962

1034115 28 x 4,0 mm

500 mm

1

st

Uponor Fast nyckel för väggdosa 2002 För i- och urdragning av låsringen på Uponor Väggdosa 2002.

94

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870272

1035850

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR PEX

Verktyg Uponor Dosfräs M6 Till Uponor Väggdosa M6. Skär av genomföringshalsen på ett korrekt avstånd från väggen.

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

1880331

1059466

1

60

st

Uponor Monteringsverktyg för väggdosa M6 För montering av Uponor klämring på Uponor Väggdosa M6.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870779

1033969

1

st

Uponor PEX Utbytesled Används för att underlätta idragningen av nytt Uponor PEX rör i skyddsröret vid byte av mediarör. RSK nr

Uponor nr

dim

1870911

1032712 15 x 15 mm

Enhet st

Uponor PEX Rörurdragare för kofot Verktyg för utbyte av Uponor PEX rör i skyddsrör, fästs på kofot. RSK nr

Uponor nr

st/krt

Anmärkning

Enhet

1870677

1034111

10

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

95


N Y TA P P V AT T E N K URS

UPONOR ACADEMY LANSERAR

NYA Vattensäkra Sverige! Vår nya, uppdaterade tappvattenkurs tydliggör installationsarbetet under hela byggflödet. Med nytagna fotografier, grafiska bilder och praktiska övningar visar vi på effektiva systemlösningar som följer dagens krav och standarder. Vi går igenom valda delar ur Säker Vatteninstallation 2011:1, de senaste uppdateringarna från BBR 2012, NT VVS 129, materialegenskaper PEX och MLC (komposit), kopplingslära, monteringsanvisningar, dimensionering, genomföringar samt legionella. Detta, varvat med goda råd och praktiska tips, ger dig kunskapen att säkerställa att projekteringen/installationen av Uponor Tappvattensystem PEX och MLC görs på ett vattenskadesäkert, kostnadseffektivt och miljömässigt korrekt sätt. Läs mer om NYA Vattensäkra Sverige och anmäl dig på uponor.se/academy

Våra kurser hålls regelbundet i hela landet. Gå in på uponor.se/academy för att se när vi kommer till en plats nära dig!

!


TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Sortimentslista Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC JANUARI 2013

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

97


Rör tappvatten och radiator Uponor MLC rör

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Vita i ringar. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan.

RSK nr

Uponor nr

1878991

dim

m/frp

m/pall

Enhet

1013377 16 x 2,0 mm

75

1500

m

1873324

1013371 16 x 2,0 mm

200

2600

m

1873326

1013388 20 x 2,25 mm

100

1300

m

1873327

1013398 25 x 2,5 mm

50

700

m

1873328

1013401 32 x 3,0 mm

50

500

m

Uponor MLC RIR Rör med blått skyddsrör. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan.

RSK nr

Uponor nr

1874425 1874426

dim

Skyddsrör

m/frp

m/pall

Enhet

1013675 16 x 2,0 mm

25 mm

75

1500

m

1013677 20 x 2,25 mm

28 mm

75

975

m

Uponor MLC Twin RIR Dubbelrör med svarta skyddsrör. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan.

RSK nr

Uponor nr

dim

1878992

1013574 2 x 16 x 2,0 mm

Skyddsrör

m/frp

m/pall

Enhet

2 x 25 mm

50

650

m

Uponor MLC rör med isolering Vita rör i ring med isolering med blått ytterhölje. Dimension 32 har grå yta på isoleringen. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan.

98

RSK nr

Uponor nr

1874427

dim

Tjocklek Isolering

m/frp

m/pall

Enhet

1013625 16 x 2,0 mm

9 mm

75

450

m

1874428

1013629 20 x 2,25 mm

13 mm

75

525

m

1874429

1013630 25 x 2,5 mm

13 mm

50

350

m

1876999

1037302 32 x 3,0 mm

15 mm

50

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Rör tappvatten och radiator Uponor MLC rör

RSK nr

Uponor nr

dim

m/frp

1876489

1013432 16 X 2,0 mm

125

m

1876490

1013438 20 X 2,25 mm

85

m

1873319

1013442 25 x 2,5 mm

50

m

1873320

1013444 32 x 3,0 mm

30

m

1873321

1013446 40 x 4,0 mm

20

m

1873322

1013449 50 x 4,5 mm

20

m

1873323

1013451 63 x 6,0 mm

15

m

1873794

1013453 75 x 7,5 mm

5

m

1875492

1013455 90 X 8,5 mm

5

m

1875493

1013457 110 X 10 mm

5

m

m/frp

Enhet

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Vita i längder om 5 m. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan.

Enhet

Uponor MLC rör Vita i längder om 3 m. Tryckklass PN10, syrediffusionsspärrad. MLC står för Multi Layer Composite som är ett kompositör uppbyggt av ett yttre och ett inre PE-RT-rör med ett aluminiumrör däremellan.

RSK nr

Uponor nr

dim

1873900

1013436 16 x 2,0 mm

75

m

1873901

1013441 20 x 2,25 mm

51

m

1873902

1013443 25 x 2,5 mm

30

m

1873903

1013445 32 x 3,0 mm

18

m

1873904

1013448 40 x 4,0 mm

12

m

1873905

1021980 50 x 4,5 mm

12

m

1873906

1021981 63 x 6,0 mm

9

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

99


Presskopplingar Uponor PPSU Pressvinkel 90°

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Pressvinkel av PPSU med presshylsa av rostfritt stål.

RSK nr

Uponor nr

1876863

dim

st/frp

Enhet

1022714 16 x 16 mm

10

st

1876864

1022715 20 x 20 mm

10

st

1876865

1022716 25 x 25 mm

5

st

1876866

1022717 32 x 32 mm

5

st

1877960

1046386 40 x 40 mm

5

st

1877961

1046387 50 x 50 mm

3

st

Uponor PPSU Pressvinkel 45° Pressvinkel av PPSU med presshylsa av rostfritt stål.

100

RSK nr

Uponor nr

1877962 1877963

dim

st/frp

Enhet

1046388 40 x 40 mm

5

st

1046389 50 x 50 mm

3

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Presskopplingar Uponor PPSU Press T-rör

RSK nr

Uponor nr

1876867 1876872

dim

st/frp

Enhet

1022718 16 x 16 x 16 mm

10

st

1022719 20 x 20 x 20 mm

10

st

1876879

1022720 25 x 25 x 25 mm

5

st

1876884

1022721 32 x 32 x 32 mm

5

st

1876868

1022722 16 x 20 x 16 mm

10

st

1876869

1022723 20 x 16 x 16 mm

10

st

1876870

1022724 20 x 16 x 20 mm

10

st

1876871

1022725 20 x 20 x 16 mm

10

st

1876873

1022726 20 x 25 x 20 mm

10

st

1876874

1022727 25 x 16 x 16 mm

5

st

1876875

1022728 25 x 16 x 20 mm

5

st

1876876

1022729 25 x 16 x 25 mm

5

st

1876877

1022730 25 x 20 x 20 mm

5

st

1876878

1022731 25 x 20 x 25 mm

5

st

1876880

1022732 32 x 16 x 32 mm

5

st

1876881

1022733 32 x 20 x 32 mm

5

st

1876882

1022734 32 x 25 x 25 mm

5

st

1876883

1022735 32 x 25 x 32 mm

5

st

1877964

1046390 40 x 40 x 40 mm

5

st

1877965

1046391 50 x 50 x 50 mm

3

st

1877966

1046392 40 x 20 x 40 mm

5

st

1877967

1046393 40 x 25 x 32 mm

5

st

1877968

1046394 40 x 25 x 40 mm

5

st

1877969

1046395 40 x 32 x 32 mm

5

st

1877970

1046396 40 x 32 x 40 mm

5

st

1877971

1046397 50 x 25 x 40 mm

3

st

1877972

1046398 50 x 25 x 50 mm

3

st

1877973

1046399 50 x 32 x 50 mm

3

st

1877974

1046400 50 x 40 x 50 mm

3

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Pressvinkel av PPSU med presshylsa av rostfritt stål.

101


Presskopplingar Uponor PPSU rak skarvkoppling

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Presskoppling av PPSU med presshylsa av rostfritt stål. RSK nr

Uponor nr

1876855

dim

st/frp

Enhet

1022736 16 x 16 mm

10

st

1876857

1022737 20 x 20 mm

10

st

1876860

1022738 25 x 25 mm

5

st

1876862

1022739 32 x 32 mm

5

st

1876856

1022740 20 x 16 mm

10

st

1876858

1022741 25 x 16 mm

5

st

1876859

1022742 25 x 20 mm

5

st

1876861

1022743 32 x 25 mm

5

st

1877975

1046401 40 X 40 mm

5

st

1877976

1046402 50 X 50 mm

3

st

1877977

1046403 40 X 25 mm

5

st

1877978

1046404 40 X 32 mm

5

st

1877979

1046405 50 X 32 mm

3

st

1877980

1046406 50 X 40 mm

3

st

Uponor Presskoppling DR utv gäng Förtennad avzinkningshärdig mässing med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

102

RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

Enhet

1873359

1007557 16 mm x G3/8

10

st

1873336

1007558 16 mm x G½

10

st

1873207

1007561 20 mm x G½

10

st

1873205

1007562 20 mm x G¾

10

st

1873208

1007563 20 mm x G1

10

st

1873337

1007567 25 mm x G¾

10

st

1873204

1007568 25 mm x G1

10

st

1873206

1007570 32 mm x G1

10

st

1873908

1007571 32 mm x G1¼

10

st

1878211

1046943 40 x G1½

5

st

1878185

1046942 40 x G1¼

5

st

1878147

1046944 50 x G1½

3

st

1878148

1046945 50 x G2

3

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Presskopplingar Uponor Presskoppling inv gäng

RSK nr

Uponor nr

1873211

dim

st/frp

Enhet

1007559 16 mm x G½

10

st

1873212

1007564 20 mm x G¾

10

st

1873215

1007565 20 mm x G1

10

st

1873360

1007569 25 mm x G¾

10

st

1873361

1021937 25 mm x G1

10

st

1878190

1048924 32 mm x G½

5

st

1873213

1014621 32 mm x G1¼

5

st

1878212

1046946 50 x G1½

3

st

st/frp

Enhet

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Förtennad avzinkningshärdig mässing med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

Uponor Pressvinkel DR Förtennad avzinkningshärdig mässing med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

RSK nr

Uponor nr

dim

1873338

1007576 16 x 16 mm

10

st

1873339

1007580 20 x 20 mm

10

st

1873230

1007584 25 x 25 mm

10

st

1873362

1007587 32 x 32 mm

10

st

1878168

1046947 40 x 40 mm

5

st

1878170

1046950 50 x 50 mm

3

st

st/frp

Enhet

Uponor Pressvinkel DR utv gäng Förtennad avzinkningshärdig mässing med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

RSK nr

Uponor nr

dim

1873366

1007577 16 mm x G3/8

10

st

1873241

1007578 16 mm x G½

10

st

1873367

1007581 20 mm x G¾

10

st

1873244

1007585 25 mm x G¾

10

st

1873243

1014770 32 mm x G1

5

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

103


Presskopplingar Uponor Pressvinkel DR inv gäng

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Förtennad mässing avzinkningshärdig med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

RSK nr

Uponor nr

1873368

dim

st/frp

Enhet

1007579 16 mm x G½

10

st

1873247

1007582 20 mm x G½

10

st

1873249

1007583 20 mm x G¾

10

st

1873250

1007586 25 mm x G¾

10

st

1878192

1048925 32 mm x G½

5

st

1873340

1014774 32 mm x G1

5

st

Uponor Pressvinkel 45° Förtennad mässing avzinkningshärdig med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

RSK nr

Uponor nr

1878172 1878173

dim

st/frp

Enhet

1046952 40 x 40 mm

5

st

1046953 50 x 50 mm

3

st

Uponor Press T-rör DR Förtennad mässing avzinkningshärdig med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade

RSK nr

Uponor nr

1873279

dim

st/frp

Enhet

1007595 16 x 16 x 16 mm

10

st

1873369

1007602 20 x 20 x 20 mm

10

st

1873271

1007609 25 x 25 x 25 mm

10

st

1873370

1007616 32 x 32 x 32 mm

10

st

1878163

1046960 40 x 40 x 40 mm

5

st

1878187

1046968 50 x 50 x 50 mm

3

st

Uponor Press T-rör utv gäng Förtennad mässing avzinkningshärdig med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium.

104

RSK nr

Uponor nr

dim

1873274

1007597 16 mm x G½ x 16 mm

st/frp

Enhet

10

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Presskopplingar Uponor Press T-rör DR inv gäng

RSK nr

Uponor nr

1873374

dim

st/frp

Enhet

1007598 16 mm x G½ x 16 mm

10

st

1873283

1007603 20 mm x G½ x 20 mm

10

st

1873276

1007604 20 mm x G¾ x 20 mm

10

st

1873277

1007611 25 mm x G½ x 25 mm

10

st

1873282

1007612 25 mm x G¾ x 25 mm

10

st

1878191

1048926 32 mm x G½ x 32 mm

5

st

1873375

1007618 32 mm x G¾ x 32 mm

10

st

1878164

1046961 40 mm x G¾ x 40 mm

5

st

1878188

1046969 50 mm x G1 x 50 mm

3

st

st/frp

Enhet

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Förtennad mässing avzinkningshärdig med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade

Uponor Press T-rör DR Förtennad mässing avzinkningshärdig med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

RSK nr

Uponor nr

dim

1873378

1007596 16 x 20 x 16 mm

10

st

1873341

1007599 20 x 16 x 16 mm

10

st

1873286

1007600 20 x 16 x 20 mm

10

st

1873342

1007601 20 x 20 x 16 mm

10

st

1873267

1007605 25 x 16 x 16 mm

10

st

1873259

1007606 25 x 16 x 25 mm

10

st

1873284

1007607 25 x 20 x 20 mm

10

st

1873255

1007608 25 x 20 x 25 mm

10

st

1873920

1007610 25 x 32 x 25 mm

10

st

1873921

1007613 32 x 16 x 32 mm

10

st

1873922

1007614 32 x 20 x 32 mm

10

st

1873379

1021940 32 x 25 x 25 mm

10

st

1873380

1007615 32 x 25 x 32 mm

10

st

1878158

1046954 40 x 16 x 40 mm

5

st

1878159

1046955 40 x 20 x 40 mm

5

st

1878160

1046957 40 x 25 x 40 mm

5

st

1878161

1046958 40 x 32 x 32 mm

5

st

1878162

1046959 40 x 32 x 40 mm

5

st

1878165

1046962 50 x 16 x 50 mm

3

st

1878166

1046965 50 x 25 x 50 mm

3

st

1878167

1046966 50 x 32 x 50 mm

3

st

1878186

1046967 50 x 40 x 50 mm

3

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

105


Presskopplingar Uponor Press Skarvkoppling DR rak

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Förtennad avzinkningshärdig mässing med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

RSK nr

Uponor nr

1873217

dim

st/frp

Enhet

1007628 16 x 16 mm

10

st

1873384

1007629 20 x 16 mm

10

st

1873221

1007630 20 x 20 mm

10

st

1873235

1007631 25 x 16 mm

10

st

1873385

1007632 25 x 20 mm

10

st

1873344

1007633 25 x 25 mm

10

st

1873913

1007634 32 x 20 mm

10

st

1873227

1007635 32 x 25 mm

10

st

1873220

1007636 32 x 32 mm

10

st

1878149

1046970 40 x 25 mm

5

st

1878150

1046971 40 x 32 mm

5

st

1878151

1046972 40 x 40 mm

5

st

1878152

1046973 50 x 32 mm

3

st

1878153

1046974 50 x 40 mm

3

st

1878154

1046975 50 x 50 mm

3

st

Uponor Presskoppling DR med löpmutter Förtennad avzinkningshärdig mässing med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium. Kopplingar i dimension 40-50 mm är mässingsfärgade.

RSK nr

Uponor nr

1873333

dim

st/frp

Enhet

1007645 16 mm x G½

10

st

1873345

1021945 16 mm x G¾

10

st

1873909

1007646 20 mm x G½

10

st

1873334

1007647 20 mm x G¾

10

st

1873391

1007648 25 mm x G1

10

st

1873910

1007649 32 mm x G1¼

10

st

1878155

1046976 40 mm x G1½

5

st

1878189

1046977 50 mm x G2

3

st

Uponor Presskoppling DR med avst ventil Förtennad avzinkningshärdig mässing med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium.

106

RSK nr

Uponor nr

dim

1873399

1007510 16 mm x G3/8

st/frp

Enhet

10

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Presskopplingar Uponor Presskoppling DR med slät ände

RSK nr

Uponor nr

1873228 1873229

dim

st/frp

Enhet

1007653 16 x 10 mm

10

st

1007654 16 x 12 mm

10

st

1873699

1007556 16 x 15 mm

10

st

1873393

1007560 20 x 18 mm

10

st

1873394

1007566 25 x 22 mm

10

st

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Förtennad mässing avzinkningshärdig med hylsa av rostfritt stål alt. aluminium.

Uponor DR Skarv Uponor PEX- o Uponor MLC rör Mellan Uponor PEX rör och Uponor MLC rör.

RSK nr

Uponor nr

1873696

dim

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

1026164 Q&E 15 x 16 mm

10

250

st

1873697

1026165 Q&E 22 x 25 mm

5

60

st

1873698

1026166 Q&E 28 x 25 mm

5

50

Beställningsvara

st

st/påse

st/krt

Anmärkning

Enhet

5

25

Beställningsvara

st

Uponor DR Vinkel Uponor PEX- o Uponor MLC rör Mellan Uponor PEX rör och Uponor MLC rör

RSK nr

Uponor nr

dim

1873780

1026167 Q&E 22 x 25 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

107


Kompressionskopplingar Uponor kompressionskoppling

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Skruvkoppling för anslutning till fördelare/radiatorer. RSK nr

Uponor nr

1874392

beskrivning

dim

st/frp

Enhet

1007515 för fördelare

16 mm x 1/2"

20

st

1874393

1034298 för fördelare

16 mm x G¾

20

st

1879698

1058094 för radiatorer. förkromad

16 mm x M 22

25

st

1878144

1048271 för radiatorer, förkromad

20 mm X M 22

20

st

Uponor WTR ¾ Fördelare utan koppling Avzinkningshärdig mässing med lekande G¾ mutter och utv G¾ samt planpackning exkl kopplingsset.

108

RSK nr

Uponor nr

dim

1870900

1034002 G¾ x G½ x G½ x G½ x G¾

st/påse

st/krt

Enhet

1

20

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


RTM-koppling

RSK nr

Uponor nr

1878480 1878481

dim

st/frp

Enhet

1048542 16 x 16 mm

40

st

1048543 20 x 20 mm

30

st

1878482

1048544 25 x 25 mm

20

st

1878483

1048545 20 x 16 mm

35

st

1878484

1048546 25 x 20 mm

25

st

st/frp

Enhet

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

RTM-koppling rak, PPSU

RTM-koppling rak utv. gäng, PPSU

RSK nr

Uponor nr

dim

1878477

1048539 16 mm x G1/2

48

st

1878478

1048540 20 mm x G1/2

36

st

1878479

1048541 25 mm x G3/4

20

st

st/frp

Enhet

RTM-koppling rak inv. gäng, PPSU Material: PPSU, invändig gänga av avzinkningshärdig mässing.

RSK nr

Uponor nr

dim

1878485

1048558 16 mm x G1/2

40

st

1878486

1048559 20 mm x G1/2

36

st

1878487

1048560 25 mm x G3/4

20

st

st/frp

Enhet

RTM-koppling vinkel, PPSU

RSK nr

Uponor nr

dim

1878488

1048547 16 x 16 mm

40

st

1878489

1048548 20 x 20 mm

25

st

1878490

1048549 25 x 25 mm

15

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

109


RTM-koppling RTM-koppling vinkel utv. gäng, PPSU

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Material: PPSU, invändig gänga av avzinkningshärdig mässing.

RSK nr

Uponor nr

1878491

dim

st/frp

Enhet

1048561 16 mm x G1/2

30

st

1878492

1048562 20 mm x G1/2

20

st

1878493

1048563 25 mm x G3/4

20

st

RTM-koppling T-rör, PPSU

110

RSK nr

Uponor nr

1878494 1878495

dim

st/frp

Enhet

1048550 16 x 16 x 16 mm

24

st

1048551 20 x 20 x 20 mm

20

st

1878496

1048552 25 x 25 x 25 mm

10

st

1878498

1048554 20 x 16 x 16 mm

20

st

1878497

1048553 20 x 16 x 20 mm

20

st

1878499

1048555 20 x 20 x 16 mm

20

st

1878501

1048557 25 x 20 x 20 mm

14

st

1878500

1048556 25 x 20 x 25 mm

14

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Modulsystem 63-110 Uponor Pressdel Modulsystem 63-110

RSK nr

Uponor nr

1877703

dim

st/frp

Enhet

1045417 RS2 25

1

st

1877704

1045418 RS2 32

1

st

1878156

1046978 RS2 40

1

st

1878157

1046979 RS2 50

1

st

1880369

1059696 RS2 63

1

st

1880370

1059697 RS2 75

1

st

1880371

1059698 RS3 90

1

st

1880372

1059699 RS3 110

1

st

st/frp

Enhet

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Avzinkningshärdig mässing

Uponor Fläns Modulsystem 63-110 Avzinkningshärdig mässing

RSK nr

Uponor nr

dim

1877709

1045425 RS3 DN 80

1

st

1877710

1045426 RS3 DN 110

1

st

st/frp

Enhet

Uponor Gängdel Utvändig Modulsystem 63-110 Avzinkningshärdig mässing

RSK nr

Uponor nr

dim

1877775

1045427 RS2 G2 utv G

1

st

1877776

1045428 RS2 G2½ utv G

1

st

1877711

1045429 RS3 G3 utv G

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

111


Modulsystem 63-110 Uponor Gängdel invändig Modulsystem 63-110

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Avzinkningshärdig mässing

RSK nr

Uponor nr

1877777

dim

st/frp

Enhet

1045430 RS2 G1 inv G

1

st

1877778

1045431 RS2 G2 inv G

1

st

1877779

1045432 RS2 G2½ inv G

1

st

1877712

1045433 RS3 G3 inv G

1

st

Uponor Vinkelmodul 90° Modulsystem 63-110 Avzinkningshärdig mässing

RSK nr

Uponor nr

1877388 1877389

dim

st/frp

Enhet

1045434 RS2 90°

1

st

1045435 RS3 90°

1

st

Uponor Vinkelmodul 45° Modulsystem 63-110 Avzinkningshärdig mässing

RSK nr

Uponor nr

1877390 1877391

dim

st/frp

Enhet

1045436 RS2 45°

1

st

1045437 RS3 45°

1

st

Uponor T-modul Modulsystem 63-110 Avzinkningshärdig mässing

112

RSK nr

Uponor nr

1877700 1877701

dim

st/frp

Enhet

1045438 RS2

1

st

1045439 RS3

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Modulsystem 63-110 Uponor Skarvmodul Modulsystem 63-110

RSK nr

Uponor nr

1877780 1877713

dim

st/frp

Enhet

1045440 RS2

1

st

1045441 RS3

1

st

st/frp

Enhet

1

st

st/frp

Enhet

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Avzinkningshärdig mässing

Uponor Förminskningsmodul Modulsystem 63-110 Avzinkningshärdig mässing

RSK nr

Uponor nr

dim

1877714

1045442 RS3-RS2

Uponor distansmodul Modulsystem 63-110 Avzinkningshärdig mässing

RSK nr

Uponor nr

dim

1877796

1046477 RS2 170 mm

1

st

1877798

1046750 RS2 5 mm

1

st

1877797

1046478 RS3 250 mm

1

st

1877799

1046751 RS3 5 mm

1

st

Låssprint Modulsystem 63-110 Låssprintar medföljer modulerna och behöver inte beställas separat.

RSK nr

Uponor nr

1877271 1877272

dim

Färg

st/frp

Enhet

1042921 RS 2

svart

10

st

1042922 RS 3

grå

10

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

113


Tillbehör Uponor Klammer

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Klammer för Uponor MLC rör.

RSK nr

Uponor nr

3811438

dim

c/c

st/frp

st/krt

Enhet

1034209 16/20 mm Enkel

10

100

st

3811440

1034210 25-32 mm

Enkel

10

100

st

3811439

1034211 16-20 mm

Dubbel 40 mm

10

100

st

3811441

1034212 25-32 mm

Dubbel 60 mm

10

100

st

Uponor Provtrycknings- plugg för Uponor MLC rör För Uponor MLC rör, skruvas in i röret, G½ invändig gäng, kan återanvändas.

114

RSK nr

Uponor nr

1873396 1873397

dim

st/frp

Enhet

1013756 16 mm

10

st

1013760 20 mm

10

st

1873398

1013762 25 mm

10

st

1880294

1013764 32 mm

5

st

1880295

1013765 40 mm

2

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Verktyg

RSK nr

Uponor nr

1873304 1873305

beskrivning

dim

st/frp

Enhet

1006636 avskärare

16-20 mm

1

st

1006637 utbytesskär

16-20 mm

1

st

dim

st/frp

Enhet

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Uponor Röravskärare

Uponor Röravskärare

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1873303

1006634 avskärare

25-63 mm

1

st

1873307

1006635 utbytesskär

25-63 mm

1

st

1873349

1014171 avskärare

50-75 mm

1

st

1873350

1014173 utbytesskär

50-75 mm

1

st

st/frp

Enhet

Uponor Kalibrerings-/ avfasningsverktyg Uponor MLC rör

RSK nr

Uponor nr

dim

1873308

1006830 16 mm

1

st

1873309

1015749 20 mm

1

st

1873310

1015756 25 mm

1

st

1873311

1015762 32 mm

1

st

st/frp

Enhet

Uponor Avfasningsverktyg Uponor MLC rör

RSK nr

Uponor nr

dim

1873312

1006638 40 mm

1

st

1873313

1015808 50 mm

1

st

1873351

1014339 63 mm

1

st

1873793

1014344 75 mm

1

st

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Kalibrerings-/ avfasningsverktyg Uponor MLC rör

RSK nr

Uponor nr

dim

1873357

1015739 16-20-25 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

115


Verktyg

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Uponor Bockningsfjäder Uponor MLC rör

RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

st/frp

Enhet

1873301

1013729 invändig

16 mm

1

st

1873300

1013734 invändig

20 mm

1

st

1873302

1013737 invändig

25 mm

1

st

1873329

1013739 invändig

32 mm

1

st

1873297

1006640 utvändig

16 mm

1

st

1873299

1013792 utvändig

20 mm

1

st

1873298

1013794 utvändig

25 mm

1

st

Uponor Bockverktyg

RSK nr

Uponor nr

dim

1876995

1013773 16 - 32 mm

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Pressverktyg UP 75 exkl pressbackar Levereras i låda med ett batteri, 12 V och laddare.

RSK nr

Uponor nr

1873315

beskrivning dim

st/frp

Enhet

1006827 pressverktyg 16-110 mm

1

st

1873316

1006949 utbytesbatteri, 12 V

1

st

1873332

1006950 reservladdare 9,6-12 V/ 230 V

1

st

Uponor Pressverktyg 16-32 inkl pressbackar Levereras i låda med ett batteri 9,6 V, en laddare och fyra pressbackar, 16-32 mm.

116

RSK nr

Uponor nr

1874231

beskrivning dim

st/frp

Enhet

1007096 Pressverktyg 16-32 mm

1

st

1874232

1015703 utbytesbatteri, 9,6 V

1

st

1873332

1006950 reservladdare 9,6-12 V/ 230 V

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Verktyg

RSK nr

Uponor nr

1876991 1876992

dim

st/frp

Enhet

1007084 16 mm

1

st

1007086 20 mm

1

st

1876993

1007087 25 mm

1

st

1876994

1007088 32 mm

1

st

1873782

1015768 40 mm

1

st

1873783

1015792 50 mm

1

st

TAPPVATTEN & RADIATORRÖR MLC

Uponor Pressback för Uponor MLC rör för stora maskinen

Uponor Modulpressystem för Uponor MLC rör för stora maskinen

RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

Enhet

1877981

1046541

63 mm

st

1877982

1046542

75 mm

st

1877983

1046543

90 mm

st

1877984

1046544

110 mm

st

1877985

1046545 Mellanback 63-110

st

Uponor Pressback 16-32 för Uponor MLC rör för lilla maskinen

RSK nr

Uponor nr

1877185

dim

st/frp

Enhet

1007091 16 mm

1

st

1877186

1007093 20 mm

1

st

1877187

1007094 25 mm

1

st

1877188

1007095 32 mm

1

st

Uponor Montageverktyg 63-110 mm Verktygsväska innehållande en kombinerad röravskärare/avfasningsverktyg.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1875699

1014334

st

1014320 utbytesskär 63-110 mm

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Enhet

117


16

20

25

Färgkodad kopplingsindikator låter dig med bara ett ögonkast veta vilken storlek du ska välja, spara tid och säkerställa en säkrare och mer tillförlitlig fog.

Enklare, flexiblare och säkrare RTM-kopplingen är speciellt utvecklad för Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC. Kopplingen är baserad på att en fjädrande klämring i höghållfast stål låser röranslutningen. Vid tillverkningen hålls klämringen öppen av en distans. När ett rör sätts in i kopplingen kommer det att trycka undan distansen, klämringen sluts runt röret med en säker koppling som resultat. Säker kopplingskontroll

Komplett för tappvatten och radiatorer

Distansen fungerar också som en indikator, vilket bidrar till att anslutningen görs korrekt. När distansen har lossnat från klämringen syns den lösa distansen i den genomskinliga delen av kopplingen. Bortsett från klämringen i stål är RTM-kopplingen tillverkad av plastmaterialet PPSU, Polyphenylsulfon. PPSU används också ofta i bil- och flygindustrin då det är mycket motståndskraftigt mot värme och kemikalier.

Uponor Tappvatten och Radiatorrörsystem MLC, som RTMkopplingen är framtagen för, är ett komplett rörsystem som kombinerar fördelarna med värmetålig plast och aluminium i ett rör för att leda både värme, kyla och tappvatten. Rören korroderar inte, de är hygieniska och den släta insidan ger låg friktion. De formstabila rören har låg vikt och är enkla och flexibla att installera.

Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Läs mer om våra system och produkter på Uponor.se


SPRINKLER

Sortimentslista Sprinklersystem JANUARI 2013

U P O N O R V V S â&#x20AC;&#x201C; S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

119


Rör sprinkler Uponor PEX Q&E RIR Rördimension 16 x 1,8 mm i gröna skyddsrör dim 25/20 mm. För sprinklerinstallationer i ett nätverkssystem för kallvattenanslutning. Levereras i ring. Uponor nr

2418104 2418105

dim

m/frp

m/pall

Enhet

1033109 16 x 1,8 mm

50

550

m

1033140 16 x 1,8 mm

200

600

m

SPRINKLER

RSK nr

ed bo en de sp ri nk le r m Fö r so r ti m en t ti ll se Ta pp va tt en - oc h U po no r M LC rö r si do rn a 97 -1 17 . på LC M m te ys rs rö Ra di at or

120

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Q&E Ring

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1880308

1057453 Ø 16 mm

st/påse

st/krt

Enhet

20

900

st

Uponor Taksprinklersats, synlig SPRINKLER

Med 4 st anslutningar för sprinklerrör 16 x 1,8 mm i nätverkssystem. K = 4,9. Aktiveringstemperatur 68°C. Levereras med vit täckbricka och skyddshuv. OBS! Skall ej förvaras vid temperaturer över 38°C.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870884

1034118

1

st

Uponor Taksprinklersats, dold Med 4 st anslutningar för sprinklerrör 16 x 1,8 mm i nätverkssystem. K=4,9. Aktiveringstemperatur 68°C. Levereras med hållare till täckkåpan för dold sprinkler och skyddshuv. OBS! Skall ej förvaras vid temperaturer över 38°C. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870885

1034119

1

st

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Täckkåpa för dold sprinkler Aktiveringstemperatur 57°C. OBS! Skall ej förvaras vid temperaturer över 38°C.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870886

1034129 vit

Uponor Skyddsrörsfixering för sprinkler För fixering av skyddsrör 25/20 mm till sprinklerfäste, för att få en vattenskadesäker anslutning av rör-i-rörsystemet. RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870888

1034124

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

121


Tillbehör Uponor Tätningsplugg för skyddsrör Gul tätningsplugg för brandgastätning mellan sprinklerrör och skyddsrör vid brandcellsgenomföring.

Uponor nr

dim

1870880

1034102 20 x 16 mm

Skyddsrör

st/frp

Enhet

25/20 mm

10

frp

SPRINKLER

RSK nr

Uponor Klammer för skyddsrör För klamring av skyddsrör. För klamring av skyddsrör dim 54/48 används patentband. Levereras i hink. RSK nr

Uponor nr

dim

1880362

1060032 25/20 mm

beskrivning

st/krt

st/frp

Enhet

2 skruv, plast

600

100

st

Uponor Bockfixtur Förzinkad stålplåt.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418468

1009006 22 - 25 mm

Bockradie

st/påse

Enhet

120 mm

10

st

Q&E 3-fördelare BS fast gäng För sprinklerrör 16 x 1,8 mm i avzinkningshärdig mässing. Används i nätverkssystem. Avstick 3 st c/c 35 mm och fast nippel G¾.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870882

1025814

1

st

Q&E 2-fördelare BS fast gäng För sprinklerrör 16 x 1,8 mm i avzinkningshärdig mässing. Används i nätverkssystem. Avstick 2 st c/c 35 mm och fast nippel G¾.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870881

1025813

1

st

Uponor Lock med packning Används tillsammans med Uponor WTR ¾" Fördelare.

122

RSK nr

Uponor nr

dim

1228061

1001337 G¾

st/påse

st/krt

Enhet

10

250

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Uponor Väggdosa Q&E Med vinkelnippel Q&E G½. Av grön polypropen för montage i regelvägg med min 45 mm regel. Levereras med Q&E-anslutning 16 x 1,8 mm. Ansluts till skyddsrör 25/20 mm. Dy genomföring 54 mm.

Uponor nr

dim

1870883

1033441 16 x 1,8 mm - G½

st/frp

Enhet

1

st

SPRINKLER

RSK nr

Uponor Vinkelnippel med täckbricka o avst Levereras med koppling för 10, alt. 12 mm glödda kopparrör.Används tillsammans med Uponor Väggdosa M6 eller 2002. För anslutning av klosett eller tvättställsblandare. Levereras komplett med täckbricka dy 70 mm, packning och kontramutter. Monteras med skiftnyckel.

RSK nr

Uponor nr

dim

1869898

1034135 G½ x 10

st/påse

st/krt

Enhet

1

50

st

Uponor Fördelarskåp För Uponor Tappvatten-/radiatorfördelare med avstick c/c 50 mm. Kan monteras utanför eller inuti byggnadsstommen. Monteras skåpet inuti bör Uponor Fördelarskåpsram användas. OBS! Skåpet levereras med lucka men utan ram som beställs separat. Om matningsledningar med Ø25 eller Ø28 i skyddsrör skall installeras, måste skåp typ 2-3, användas. Detta skåp har en annorlunda hålbild. Hålet för matarledningen måste då borras upp till 40 mm. Skåpet levereras i RAL 9010. När skåpen används för värmefördelning måste läckageindikeringen räknas in i antalet avstick. Med skåpen medföljer läckageindikeringsgenomföring, fästen för WTR-fördelare och ett lock för ev felaktigt utslagen knock-out bricka.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870804

1033932 typ 2-3, 7-8 kv/7-8 vv

dim

st/pall

Enhet

550 x 500 x 95 mm

20

st

dim

st/pall

Enhet

550 x 600 x 12 mm

60

st

Uponor Fördelarskåpsram Till Uponor Fördelarskåp, används när skåpet installeras inuti byggnadsstommen. Ramen levereras i RAL-färg 9010.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870799

1033922 typ 2

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

123


Tillbehör Uponor Fördelarskåpsanslutning skyddsrör Monteras i fördelarskåpet för att få en vattenskadesäker anslutning av rör-i-rörsystemet.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1880358

1060028 kopplingsledn.

Dim PEX

Skyddsrör

st/påse

15 x 2,5/16 x 2,2 mm

25/20 mm 10

st/krt

Enhet

100

st

SPRINKLER

Uponor Väggenomföring för läckageindikering Används vid utgång genom vägg med Uponor Skyddsrör dim 25/20 mm, exempelvis när det används som läckageindikering från fördelarskåp.

RSK nr

Uponor nr

dim

beskrivning

1870840

1034092 25/20 mm For varerør ø25, hvit

st/påse

st/krt

Enhet

1

200

st

Uponor Reservdelslåda tom Innehåller platser för sex sprinklerhuvuden (reservdelar).

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870889

1034117

1

st

Uponor Sprinklerhuvud Aktiveringstemperatur 68°C. OBS! skall ej förvaras vid temperatur över 38°C. G 1/2 anslutning.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870890

1034122 K = 4,9

st/frp

Enhet

1

st

Uponor Sprinklerhuvud för vägg Aktiveringstemperatur 68°C. OBS! skall ej förvaras vid temperatur över 38°C. G 1/2 anslutning. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1034123 K = 4,4

124

st/frp

Enhet

1

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Uponor Täckbricka för sprinklerhuvud För användning till synliga taksprinkler.

Uponor nr

beskrivning

st/frp

Enhet

1870891

1034131 vit

1

st

st/frp

Enhet

1

st

st/frp

Enhet

1

st

st/frp

Enhet

1

st

st/frp

Enhet

1

st

Uponor nr

st/frp

Enhet

1059381

1

st

SPRINKLER

RSK nr

Uponor Verktyg för taksprinkler För taksprinkler.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870894

1034126 synlig

Uponor Verktyg för tak-/väggsprinkler För tak-/väggsprinkler.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1870895

1034127 dold/vägg

Uponor Sprinklerhuvud RFC Aktiveringstemperatur 74°C. OBS! Skall ej förvaras vid temperatur över 38°C. G 1/2 anslutning. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1059379 K = 4,9

Uponor Täckkåpa G4FR Aktiveringstemperatur 57°C. OBS! Skall ej förvaras vid temperaturer över 38°C.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

1059380 Vit plan

Uponor Sprinklernyckel FC Verktyg för dold Sprinklerhuvud RFC.

RSK nr

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

125


Tillbehör Uponor Teststrypfläns K = 4,9. Används till flödesvakt för att prova larmsignal vid utlöst sprinkler.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

1870896

1034128

1

st

SPRINKLER

Uponor Flödesvakt

RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

Enhet

1044188 25 mm

1

st

1046984 50 mm

1

st

Q&E Expanderhuvud Milwaukee Q&E expanderverktyg För expandering av Uponor pePEX Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

Enhet

Milwaukee verktygen säljs av Milwaukee genom grossist.

126

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


KULVERT

Sortimentslista Kulvertsystem JANUARI 2013

U P O N O R V V S â&#x20AC;&#x201C; S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

127


Thermo Ecoflex Thermo Twin PN6 Med Uponor evalPEX-rör 0,6 MPa, 70°C kontinuerligt, ett syrediffusionstätat rör. Används i konventionella värmesystem. Kan beställas i exakta längder.

RSK nr

Uponor nr

2190561

Dim PEX

dim mantel

L max

Enhet

1018134 2 x 25 x 2,3 mm

175 mm

200 m

m

2190562

1018135 2 x 32 x 2,9 mm

175 mm

200 m

m

2190563

1018136 2 x 40 x 3,7 mm

175 mm

200 m

m

2190413

1018137 2 x 50 x 4,6 mm

200 mm

100 m

m

2190424

1018138 2 x 63 x 5,8 mm

200 mm

100 m

m

Ecoflex Thermo Single PN6 KULVERT

Med Uponor evalPEX-rör 0,6 MPa, 70°C kontinuerligt, ett syrediffusionstätat rör. Används i konventionella värmesystem. Kan beställas i exakta längder.

128

RSK nr

Uponor nr

2190558 2190559

Dim PEX

dim mantel

L max

Enhet

1018111 40 x 3,7 mm

175 mm

200 m

m

1018112 50 x 4,6 mm

175 mm

200 m

m

2190560

1018113 63 x 5,8 mm

175 mm

200 m

m

2190417

1018114 75 x 6,9 mm

200 mm

100 m

m

2190418

1018115 90 x 8,2 mm

200 mm

100 m

m

2190419

1018116 110 x 10 mm

200 mm

100 m

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Aqua Ecoflex Aqua Twin PN10 Med Uponor PEX-rör 1,0 MPa, 70°C kontinuerligt. Används i tappvarmvattensystem. Kan beställas i exakta längder.

RSK nr

Uponor nr

2190569

Dim PEX

dim mantel

L max

Enhet

1034185 28 x 4,0/18 x 2,5 mm

140 mm

200 m

m

2190570

1034186 32 x 4,4/18 x 2,5 mm

175 mm

200 m

m

2190571

1034187 40 x 5,5/28 x 4,0 mm

175 mm

200 m

m

2190572

1034188 50 x 6,9/32 x 4,4 mm

175 mm

200 m

m

Ecoflex Aqua Single PN10

KULVERT

Med Uponor PEX-rör 1,0 MPa, 70°C kontinuerligt. Används i tappvarmvattensystem. Kan beställas i exakta längder.

RSK nr

Uponor nr

2190564

Dim PEX

dim mantel

L max

1034180 28 x 4,0 mm

140 mm

200 m

m

2190565

1018118 32 x 4,4 mm

140 mm

200 m

m

2190566

1018119 40 x 5,5 mm

175 mm

200 m

m

2190567

1018120 50 x 6,9 mm

175 mm

200 m

m

2190568

1018121 63 x 8,7 mm

175 mm

200 m

m

2190724

1018122 75 x 10,3 mm

200 mm

100 m

Beställningsvara

m

2190725

1018123 90 x 12,3 mm

200 mm

100 m

Beställningsvara

m

2190726

1036036 110 x 15,1 mm

200 mm

100 m

Beställningsvara

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Anmärkning

Enhet

129


Quattro Ecoflex Quattro PN6/PN10 Med Uponor evalPEX rör och Uponor PEX rör för värmetillopp och -retur samt varmvatten och cirkulation i samma mantel. Kan beställas i exakta längder.

Uponor nr

2190573

Dim PEX

dim mantel

L max

Enhet

1034173 2 x 25 + 28/18 mm

175 mm

200 m

m

2190574

1034174 2 x 32 + 28/18 mm

175 mm

200 m

m

2190575

1034175 2 x 32 + 32/18 mm

175 mm

200 m

m

2190423

1034176 2 x 40 + 40/28 mm

200 mm

100 m

m

KULVERT

RSK nr

130

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Kopplingar WIPEX, PN6 WIPEX Koppling utv gäng PN6 Tillverkad i avzinkningshärdig mässing. Sexkantskruv, bricka och mutter i syrafast stål. Uponor nr

2410664 2410665

Dim PEX-rör

Ansl

Enhet

1018328 25 x 2,3 mm

G1

st

1018329 32 x 2,9 mm

G1

st

2410666

1018330 40 x 3,7 mm

G1¼

st

2410667

1018331 50 x 4,6 mm

G1¼

st

2410668

1018332 63 x 5,8 mm

G2

st

2410669

1018333 75 x 6,9 mm

G2

st

2410670

1018334 90 x 8,2 mm

G3

st

2410671

1018335 110 x 10,0 mm

G3

st

Ansl

Enhet

KULVERT

RSK nr

WIPEX Skarvkoppling PN6

RSK nr

Uponor nr

Dim PEX-rör

2410693

1042972 25 x 2,3 mm

G1

st

2410694

1042973 32 x 2,9 mm

G1

st

2410695

1042980 40 x 3,7 mm

G1 ¼

st

2410696

1042984 50 x 4,6 mm

G1 ¼

st

2410697

1042981 63 x 5,8 mm

G2

st

2410698

1042985 75 x 6,9 mm

G2

st

2410699

1042986 90 x 8,2 mm

G3

st

2410700

1042987 110 x 10 mm

G3

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

131


Kopplingar WIPEX, PN10 FPL-PX Kopplingsset PN10 Tillverkad i avzinkningshärdig mässing. RSK nr

Uponor nr

Dim PEX-rör

2410663

1034012 18 x 2,5 mm

Ansl

Enhet

G1

st

WIPEX Koppling utv gäng PN10

KULVERT

Tillverkad i avzinkningshärdig mässing. Sexkantskruv, bricka och mutter i syrafast stål. RSK nr

Uponor nr

2410685

Dim PEX-rör

Ansl

Enhet

1027489 28 x 4,0 mm

G1

st

2410673

1018338 32 x 4,4 mm

G1

st

2410674

1018339 40 x 5,5 mm

G1¼

st

2410675

1018340 50 x 6,9 mm

G1¼

st

2410676

1018341 63 x 8,7 mm

G2

st

2410677

1018342 75 x 10,3 mm

G2

st

2410678

1018343 90 x 12,3 mm

G3

st

2410679

1023170 110 x 15,1 mm

G3

st

WIPEX Skarvkoppling PN10

132

RSK nr

Uponor nr

2410689

Dim PEX-rör

Ansl

Enhet

1042974 32 x 4,4 mm

G1

st

2410690

1042979 40 x 5,5 mm

G1 ¼

st

2410691

1042983 50 x 6,9 mm

G1 ¼

st

2410692

1042982 63 x 8,7 mm

G2

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Rördelar WIPEX WIPEX Muff inv gäng O-ring medföljer kopplingen.

RSK nr

Uponor nr

2410614

beskrivning

Ansl

Enhet

1018355 mässing DR

G1

st

2410615

1018356 mässing DR

G1¼

st

2410616

1018357 mässing DR

G2

st

2410617

1018358 mässing DR

G3

st

Ansl

Enhet

WIPEX Vinkel inv gäng

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2410618

1018350 mässing DR

G1

st

2410619

1018351 mässing DR

G1¼

st

2410620

1018352 mässing DR

G2

st

2410621

1018353 mässing DR

G3

st

Ansl

Enhet

KULVERT

O-ring medföljer kopplingen.

WIPEX T-rör inv gäng O-ring medföljer kopplingen.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2410622

1018345 mässing DR

G1

st

2410623

1018346 mässing DR

G1¼

st

2410624

1018347 mässing DR

G2

st

2410625

1018348 mässing DR

G3

st

Ansl

Enhet

WIPEX Svivelkoppling

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2410701

1045455 mässing DR

G1

st

2410702

1045456 mässing DR

G1 ¼ x G1

st

2410703

1045457 mässing DR

G1 ¼

st

2410704

1045458 mässing DR

G2 x G1 ¼

st

2410705

1045459 mässing DR

G2

st

2410706

1045460 mässing DR

G3 x G2

st

2410707

1045461 mässing DR

G3

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

133


Rördelar WIPEX

KULVERT

WIPEX Dubbelnippel utv gäng

RSK nr

Uponor nr

2410626 2410627

beskrivning

Ansl

Enhet

1018322 mässing DR

G1

st

1009035 mässing DR

G1¼ x G1

st

2410628

1018323 mässing DR

G1¼

st

2410629

1009037 rödgods

G2 x G1

st

2410630

1022281 rödgods

G2 x G1¼

st

2410631

1018324 rödgods

G2

st

2410632

1009040 rödgods

G3 x G1

st

2410633

1009041 rödgods

G3 x G1¼

st

2410634

1009042 rödgods

G3 x G2

st

2410635

1018325 rödgods

G3

st

WIPEX Bussning utv-inv gäng Med in- och utvändig gänga. O-ring medföljer kopplingen.

RSK nr

Uponor nr

2410636

beskrivning

Ansl

Enhet

1018368 mässing DR

G1¼ x G1

st

2410637

1018369 rödgods

G1½ x G1¼

st

2410638

1018371 rödgods

G2 x G1

st

2410639

1018372 rödgods

G2 x G1¼

st

2410640

1018373 rödgods

G2½ x G2

st

2410641

1018374 rödgods

G3 x G1

st

2410642

1018375 rödgods

G3 x G1¼

st

2410643

1018376 rödgods

G3 x G2

st

2410644

1009052 rödgods

G4 x G3

st

WIPEX Fläns inv gäng Med invändig gänga. O-ring medföljer kopplingen.

134

RSK nr

Uponor nr

2410645

beskrivning

Ansl

Anmärkning

Enhet

1018359 rödgods

G1

Beställningsvara

st

2410646

1018360 rödgods

G1¼

Beställningsvara

st

2410647

1018361 rödgods

G1½

Beställningsvara

st

2410648

1018362 rödgods

G2

Beställningsvara

st

2410649

1018363 rödgods

G2½

Beställningsvara

st

2410650

1018364 rödgods

G3

Beställningsvara

st

2410651

1018365 rödgods

G4

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Rördelar WIPEX WIPEX Fixpunkts- bussning inv-utv gäng Med in- och utvändig gänga. O-ring medföljer kopplingen. Uponor nr

beskrivning Ansl

Enhet

2410652

1018302 rödgods

G1

st

2410653

1018303 rödgods

G1¼

st

2410654

1018304 rödgods

G2

st

2410655

1018305 rödgods

G3

st

KULVERT

RSK nr

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

135


Tillbehör Uponor Skarvsats för mantelrör För uponor kulvert dimension 140-175-200 mm. Skarvsatserna levereras kompletta med bult och mutter, plastnitar och fogmassa. Obs! Skarvsatserna skall alltid monteras med Uponor ändskydd. Till ändskydden medlevererade slangklämma skall inte användas. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190446

1021990 T-Mantelskarvsats

dim

Enhet

140-175-200

st

Uponor Skarvsats för mantelrör

KULVERT

För uponor kulvert dimension 140-175-200 mm. Skarvsatserna levereras kompletta med bult och mutter, plastnitar och fogmassa. Obs! Skarvsatserna skall alltid monteras med Uponor ändskydd. Till ändskydden medlevererade slangklämma skall inte användas. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190447

1021991 Vinkel Mantelskarvsats

dim

Enhet

140-175-200

st

Uponor Skarvsats för mantelrör För uponor kulvert dimension 140-175-200 mm. Skarvsatserna levereras kompletta med bult och mutter, plastnitar och fogmassa. Obs! Skarvsatserna skall alltid monteras med Uponor ändskydd. Till ändskydden medlevererade slangklämma skall inte användas. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190448

1021992 Rak Mantelskarvsats

dim

Enhet

140-175-200

st

Uponor Skarvsats för mantelrör För uponor kulvert dimension 140-175-200 mm. Skarvsatserna levereras kompletta med bult och mutter, plastnitar och fogmassa. Obs! Skarvsatserna skall alltid monteras med Uponor ändskydd. Till ändskydden medlevererade slangklämma skall inte användas.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190449

1007355 H-Mantelskarvsats

dim

Enhet

140-175-200

st

Uponor Ingjutningsring för mantelrör För vatten- och radontätning av murgenomföringar. Tätning i SBR-gummi med slangklämma i aluzink.

136

RSK nr

Uponor nr

4054775

dy/di

dim mantel

Enhet

1034202 240/140 mm

140 mm

st

4054776

1034203 275/175 mm

175 mm

st

4054777

1034204 320/200 mm

200 mm

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Uponor Bockfixtur Vid uppbockning av rören genom grundplattan är en bockfixtur till stor hjälp. Fixturen gör att placeringen blir exakt när flera rör kommer upp intill varandra. Flera bockfixturer kan monteras tillsammans.

Uponor nr

2190546 2190547

Bockradie

dim mantel

Enhet

1034301 600 mm

175 mm

st

1034302 800 mm

175 mm

st

2190548

1034299 1 000 mm

175 mm

st

2190549

1034300 1 200 mm

175 mm

st

2190551

1034303 1 000 mm

200 mm

st

2190552

1034304 1 200 mm

200 mm

st KULVERT

RSK nr

Uponor Ingjutningsrör Ingjutningsröret är till för att installera kulvert i efterhand.

RSK nr

Uponor nr

2190598 2190599

Bockradie

dim mantel

Enhet

1030269 1200 mm

140-175 mm

st

1030270 1000 mm

200 mm

st

Uponor Krympmanschett för kopplingsbrunn Används för att täta mellan kulvert och kopplingsbrunn.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190591

1034312 delbar krympmanschett för 140-175-200 mm kulvert

Enhet st

Uponor Krympmanschett för ingjutningsrör Krympmanschett för att tillsluta mellan kulvert och ingjutningsrör. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190721

1042264 krympmanschett för 200 mm kulvert

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Enhet st

137


Tillbehör Uponor Ändskydd

KULVERT

Ändskydd av gummi. Levereras med o-ring och rostfri slangklämma. Samma artikel kan användas till flera dimensioner. Utgångarna skärs av till önskad dimension. dim mantel

Enhet

1018315 25/28/32 mm Single

140 mm

st

2190577

1018313 40/50 mm Single

175 mm

st

2190578

1018312 63/75 mm Single

175 mm

st

2190579

1018310 75/90/110 mm Single

200 mm

st

2190580

1034305 28+18 mm Twin

140 mm

st

2190581

1034306 32+18/40+28 mm Twin

175 mm

st

2190583

1018308 50+32 mm Twin

175 mm

st

2190582

1018309 2x25/2x32/2x40 mm Twin

175 mm

st

2190584

1018307 2x50/2x63 mm Twin

200 mm

st

2190585

1018306 Quattro m. 175 mm mantel

175 mm

st

2190586

1034308 Quattro m. 200 mm mantel

200 mm

st

RSK nr

Uponor nr

2190576

Dim PEX

Uponor Kopplingsbrunn Av polyeten med invändig kondensisolering. Inklusive lock och tätningsring. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

Enhet

2190554

1018326 T-brunn

st

2190553

1018327 X-brunn

st

Uponor Reparationssats för Ecoflex Kulvert Krympmatta med låsskena för reparation av skadad mantel på kulvert.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190722

1036014 längd 700 mm Krympomr. 226-98 mm

dim mantel

Enhet

140-175-200 mm

st

Uponor Kulverthaspel Haspel för att underlätta läggning av Uponor Kulvertsystem. Hängs upp i lämpligt arbetsfordon. Uthyres till speciella objekt.

RSK nr

Uponor nr

dim

1034320 h: 2 000 mm - 2 300 mm

138

Vikt

Anmärkning

Enhet

200 kg

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Supra Plus Ecoflex Supra Plus Med självbegränsande värmekabel. Max effekt 10 W/m. Max installationslängd: vid säkring 10 A = 100 m, 16 A = 150 m. Mediarör av PEM, tryckklass 10 bar. Kan beställas i exakta längder.

Uponor nr

2405366 2405367

dim

Bockradie

L max

Kg/m

1048687 25 x 2,3/68 mm

200 mm

150 m

0,6 kg/m

m

1048688 32 x 2,9/68 mm

250 mm

150 m

0,7 kg/m

m

2405368

1048689 40 x 3,7/90 mm

300 mm

150 m

1,1 kg/m

m

2405369

1048690 40 x 3,7/140 mm

300 mm

150 m

1,5 kg/m

m

2405370

1048691 50 x 4,6/90 mm

400 mm

150 m

1,3 kg/m

m

2405371

1048692 50 x 4,6/140 mm

400 mm

150 m

1,7 kg/m

m

2405372

1048693 63 x 5,8/140 mm

500 mm

150 m

2,1 kg/m

2405373

1048694 75 x 6,8/175 mm

600 mm

100 m

2,9 kg/m

Beställningsvara

m

2405374

1048695 90 x 8,2/200 mm

1 100 mm

100 m

4,4 kg/m

Beställningsvara

m

2405375

1048696 110 x 10,0/200 mm

1 200 mm

100 m

5,1 kg/m

Beställningsvara

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Anmärkning

Enhet

m KULVERT

RSK nr

139


Tillbehör Supra Plus Uponor Anslutnings-/ ändsats för Supra Plus För elektrisk inkoppling och avslutning av värmekabeln i Ecoflex Supra Plus samt tätning av kulvertänden. Satsen innehåller även en styrenhet för reglering av värmetillförseln. OBS! Innehåller inga kopplingar för mediaröret. RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

Enhet

2405307

1048697 25-32/68 mm

st

2405308

1048698 40-50/90 mm

st

2405309

1048699 40-63/140 mm

st

2405310

1048700 75/175 mm

Beställningsvara

st

2405311

1048702 90-110/200 mm

Beställningsvara

st

KULVERT

Uponor T-skarvsats för Supra Plus För elektrisk förgrening av värmekabeln i Ecoflex Supra Plus samt förgrening av kulverten. Innehåller krympmanschett samt isolerskål, spännband och förminskningar till kulvertmanteln. OBS! Innehåller inga kopplingar för mediaröret. RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

Enhet

2405230

1034224 25-32/68 mm

st

2405231

1034225 40-50/90 mm

st

2405319

1034267 40-63/140 mm

2405337

1034284 75/175 mm

Beställningsvara

st

2405234

1034226 90-110/200 mm

Beställningsvara

st

st

Uponor Rak skarvsats för Supra Plus För elektrisk skarvning av värmekabeln i Ecoflex Supra Plus samt tätning av kulvertänden. OBS! Innehåller inga kopplingar för mediaröret.

140

RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

Enhet

2405235

1034227 25-32/68 mm

st

2405236

1034228 40-50/90 mm

st

2405321

1034268 40-63/140 mm

st

2405322

1034269 75/175 mm

Beställningsvara

st

2405239

1034229 90-110/200 mm

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Supra Standard Ecoflex Supra Standard med gul värmekabel

RSK nr

Uponor nr

2405240

dim

Bockradie

L max

Kg/m

Anmärkning

Enhet

1034213 25 x 2,3/68 mm

200 mm

300 m

0,6 kg/m

Beställningsvara

m

2405241

1034214 32 x 2,9/68 mm

250 mm

300 m

0,7 kg/m

Beställningsvara

m

2405242

1034215 40 x 3,7/90 mm

300 mm

300 m

1,1 kg/m

Beställningsvara

m

2405288

1034253 40 x 3,7/140 mm

300 mm

300 m

1,5 kg/m

Beställningsvara

m

2405244

1034216 50 x 4,6/90 mm

400 mm

300 m

1,3 kg/m

Beställningsvara

m

2405289

1034254 50 x 4,6/140 mm

400 mm

300 m

1,7 kg/m

Beställningsvara

m

2405290

1034255 63 x 5,8/140 mm

500 mm

300 m

2,1 kg/m

Beställningsvara

m

2405291

1034256 75 x 6,8/175 mm

600 mm

100 m

2,9 kg/m

Beställningsvara

m

2405292

1034257 90 x 8,2/200 mm

1 100 mm

100 m

4,4 kg/m

Beställningsvara

m

2405249

1034222 110 x 10,0/200 mm

1 200 mm

100 m

5,1 kg/m

Beställningsvara

m

Bockradie

L max

Kg/m

Anmärkning

Enhet

KULVERT

Med gul värmekabel. Max. effekt 25 W/m vid min. installationslängd, avtagande effekt vid ökad längd. Min installationslängd: 230 V = 50 m; 400 V = 80 m. Max. installationslängd: 230 V = 180 m; 400 V = 300 m. Mediarör av PEM, tryckklass 10 bar. Kan beställas i exakta längder.

Ecoflex Supra Standard med vit värmekabel Med vit värmekabel. Max. effekt 25 W/m vid min. installationslängd,avtagande effekt med ökad längd. Min installationslängd: 230 V = 150 m; 400 V = 250 m. Max. installationslängd: 230 V = 400 m; 400 V = 700 m. Mediarör av PEM, tryckklass 10 bar. Kan beställas i exakta längder. RSK nr

Uponor nr

dim

2405250

1034230 25 x 2,3/68 mm

200 mm

300 m

0,6 kg/m

Beställningsvara

m

2405251

1034231 32 x 2,9/68 mm

250 mm

300 m

0,7 kg/m

Beställningsvara

m

2405252

1034232 40 x 3,7/90 mm

300 mm

300 m

1,1 kg/m

Beställningsvara

m

2405293

1034258 40 x 3,7/140 mm

300 mm

300 m

1,5 kg/m

Beställningsvara

m

2405254

1034233 50 x 4,6/90 mm

400 mm

300 m

1,3 kg/m

Beställningsvara

m

2405294

1034259 50 x 4,6/140 mm

400 mm

300 m

1,7 kg/m

Beställningsvara

m

2405295

1034260 63 x 5,8/140 mm

500 mm

300 m

2,1 kg/m

Beställningsvara

m

2405296

1034261 75 x 6,8/175 mm

600 mm

100 m

2,9 kg/m

Beställningsvara

m

2405297

1034262 90 x 8,2/200 mm

1 100 mm

100 m

4,4 kg/m

Beställningsvara

m

2405259

1034234 110 x 10,0/200 mm

1 200 mm

100 m

5,1 kg/m

Beställningsvara

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

141


Tillbehör Supra Standard Uponor Anslutnings-/ ändsats för Supra Standard För elektrisk inkoppling och avslutning av värmekabeln i Ecoflex Supra Standard samt tätning av kulvertänden. I setet ingår styrbox Ecoflex 600S med givare. OBS! Innehåller inga kopplingar för mediaröret.

Uponor nr

2405260 2405325

dim

Anmärkning

Enhet

1034235 25-32/68 mm

Beställningsvara

st

1034272 40-50/90 mm

Beställningsvara

st

2405326

1034273 40-63/140 mm

Beställningsvara

st

2405327

1034274 75/175 mm

Beställningsvara

st

2405263

1034236 90-110/200 mm

Beställningsvara

st

KULVERT

RSK nr

Uponor T-skarvsats för Supra Standard För elektrisk förgrening av värmekabeln i Ecoflex Supra Standard samt förgrening av kulverten. Innehåller krympmanschett samt isolerskål, spännband och förminskningar till kulvertmanteln. OBS! Innehåller inga kopplingar för mediaröret. RSK nr

Uponor nr

2405268

dim

Anmärkning

Enhet

1034239 25-32/68 mm

Beställningsvara

st

2405269

1034240 40-50/90 mm

Beställningsvara

st

2405333

1034280 40-63/140 mm

Beställningsvara

st

2405339

1034286 75/175 mm

Beställningsvara

st

2405272

1034241 90-110/200 mm

Beställningsvara

st

Uponor Rak Skarvsats för Supra Standard För rak, elektrisk skarvning av värmekabeln i Ecoflex Supra Standard samt tätning av kulvertänden. OBS! Innehåller inga kopplingar för mediaröret.

142

RSK nr

Uponor nr

2405273 2405274

dim

Anmärkning

Enhet

1034242 25-32/68 mm

Beställningsvara

st

1034243 40-50/90 mm

Beställningsvara

st

2405335

1034282 40-63/140 mm

Beställningsvara

st

2405336

1034283 75/175 mm

Beställningsvara

st

2405277

1034244 110/200 mm

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Supra Uponor Skarvhylsa för Supra Gemensam för både Ecoflex Supra Plus och Ecoflex Supra Standard kulvert. Med PE-hylsa och krympmanschetter. OBS! Innehåller inga kopplingsdetaljer för mediarör eller elektriska komponenter. För större dim på mantel, se sortiment för vanlig Ecoflex.

RSK nr

Uponor nr

2405278 2405279

dim mantel

L max

Enhet

1034245 68 mm

390 mm

st

1034246 90 mm

390 mm

st

dim mantel

Enhet

68-90 mm

st

Uponor Reparationssats för Ecoflex Kulvert

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190723

1036012 Längd 650 mm. Krympområde 139-38 mm

KULVERT

Krympmatta med låsskena för reparation av skadad mantel på kulvert.

Uponor Ingjutningsrör Ingjutningsrör för Ecoflex Supra.

RSK nr

Uponor nr

Bockradie

2190597

1030268 560 mm

dim

Enhet

68-90 mm

St

Uponor Krympmanschett för Supra Krympmanschett för att tillsluta mellan kulvert och ingjutningsrör. RSK nr

Uponor nr

beskrivning

2190719

1034296 Längd 300 mm. Krympområde 230-80 mm

dim mantel

Enhet

90 mm

st

Uponor Ändskydd Ändskydd av gummi. Levereras med o-ring och rostfri slangklämma. Samma artikel kan användas till flera dimensioner. Utgångarna skärs av till önskad dimension. RSK nr

Uponor nr

2190593

Dim PEX

dim mantel

Enhet

1018316 25/32

68 mm

st

2190594

1036248 40/50

90 mm

st

2190595

1018314 40/50/63

140 mm

st

2190578

1018312 63/75 mm Single

175 mm

st

2190579

1018310 75/90/110 mm Single

200 mm

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

143


Bättre arbetsmiljö i alla lokaler Till skillnad från andra system för inomhuskyla, installeras Uponors system för komfortkyla enkelt och ”osynligt” i både nytt och befintligt innertak. Oavsett lokal ger detta energieffektiva, tysta och dragfria system en positiv inverkan på inomhusklimatet med förbättrad komfort och arbetsmiljö som följd. Systemet kan användas för både värme och takkyla, en kombination som integreras helt i lokaler där undertak monteras. Hela 20 procent lägre energiförbrukning

Fördelar

Kylan eller värmen distribueras via vatten i ett rörsystem integrerat i takpanelen. Energin distribueras ekonomiskt med cirkulerande vatten vilket är mer effektivt än lokalt placerade luftburna enheter; då vattentemperaturen är nära den önskade rumstemperaturen finns många möjligheter till olika energisystem som t ex fri kyla från berghålsbrunnar. Enligt beräkningar som jämförts mot luftkyla med fläktar, visar att energiförbrukningen är upp till 20 procent lägre med vårt Komfortpanelsystem.

• Lämpar sig utmärkt för både ny- och ombyggnader • Kombinerat för värmning och kylning • Lätt att montera, enkel hantering, snabb installation och underhållsfritt • Lätt att eftermontera i befintliga takkonstruktioner • Lätt system med snabb temperaturanpassning • Ingen svetsning, ingen brandrisk vid monteringen • Ventilationskanalerna behöver inte dimensioneras för värme/kyla • Låg bygghöjd • Osynligt

Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Läs mer om våra system och produkter på Uponor.se


YTVÄRME

Sortimentslista Ytvärmesystem JANUARI 2013

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

145


Rör ytvärme MELTAWAY PEX-rör Förnätad Polyeten för extra hög flexibilitet och temperaturtålighet. Levereras hel i ring. Uponor nr 1033626 Levereras i ring men kapas mot pristillägg. RSK nr

Uponor nr

dim

Längd

Anmärkning

Enhet

1022341 25 x 2,3 mm

920 m

Beställningsvara

m

1033625 25 x 2,3 mm

1020 m Metervara

m

YTVÄRME

1033626 25 x 2,3 mm

m

146

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Matarrör och fördelarrör ytvärme Profuse SDR 17 (PN10) Längd: 6 meter. Färg Blå.

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

L m

Godstjocklek min

Godstjocklek max

Vikt kg/m

Antal rör/bunt

Enhet

1051917 75

6

4,5

2413733

1051918 110

6

6,6

7,4

2,3

26

st

2413734

1051920 160

6

9,5

10,6

4,74

17

st

2413735

1051921 200

6

11,9

13,2

7,32

14

st

st

MELTAWAY Fördelarrör PE

RSK nr

Uponor nr

beskrivning

Anmärkning

Enhet

1033640 Enkel fördelare ø75 mm c/c 150 med 1x40 st avstick

Beställningsvara

st

1033645 Enkel fördelare ø110 mm c/c 150 med 1x40 st avstick

Beställningsvara

st

1033631 Enkel fördelare ø75 mm c/c 500 med 1x12 st avstick

Beställningsvara

st

1033632 Enkel fördelare ø110 mm c/c 500 med 1x12 st avstick

Beställningsvara

st

1033633 Enkel fördelare ø160 mm c/c 500 med 1x12 st avstick

Beställningsvara

st

1033644 Dubbel fördelare ø75 mm c/c 150 med 2x40 st avstick

Beställningsvara

st

1033646 Dubbel fördelare ø110 mm c/c 150 med 2x40 st avstick

Beställningsvara

st

1033634 Dubbel fördelare ø75 mm c/c 500 med 2x12 st avstick

Beställningsvara

st

1033635 Dubbel fördelare ø110 mm c/c 500 med 2x12 st avstick

Beställningsvara

st

1033636 Dubbel fördelare ø160 mm c/c 500 med 2x12 st avstick

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

YTVÄRME

Alla fördelarrör levereras i längder om 6 meter med avstick dim 25 mm och med proppade ändar. Fördelarrör kan också tillverkas i specialutförande.

147


Uponor Industrifördelare 1 1/2" Industrifördelare 1 1/2" Grundsats För MELTAWAY PEX-rör 25x2,3 mm. upp till 20 slingor Innehållande fästdon, ändstycken, anslutningar 1 1/2" påfyllnings/avluftningsventiler, manometer, 2 termometrar, 2 planpackningar.

RSK nr

Uponor nr

Enhet

2419277

1045815

st

Industrifördelarmodul 1 1/2", för 1 slinga Tillopp & Retur m. injusteringsventil respektive avstängningsventil. Inklusive kopplingar för 25x2,3 mm PEX-rör. Flera moduler sammankopplas till önskad fördelarstorlek (max 20 slingor).

RSK nr

Uponor nr

Enhet

2419276

1045813

par

YTVÄRME

Fästdon för Industrifördelare 1 1/2" Levereras i par. Extra fästdon används vid fler än 5 slingor.

RSK nr

Uponor nr

Enhet

2419278

1045816

par

Avstängningsventiler G1 1/2" För Industrifördelare, inv x utv gäng.

RSK nr

Uponor nr

Enhet

2419275

1030135

par

Flödesmätare 4-20 l/min För Industrifördelare.

148

RSK nr

Uponor nr

Enhet

2419274

1030134

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Uponor Flipflex bockfixtur Bockfixtur som ger en snäv bockradie och omsluter röret som en hylsa. Används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj erfordras.

RSK nr

Uponor nr

dim

2418514

1034555 21-25 mm

Bockradie

st/påse

st/krt

Enhet

120 mm

20

100

st

Propp PE

RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

Enhet

1033659 75

Beställningsvara

st

1033660 110

Beställningsvara

st

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1033662 75

Beställningsvara

st

1033663 110

Beställningsvara

st

1033664 160

Beställningsvara

st

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1033666 75

Beställningsvara

st

1033667 110

Beställningsvara

st

1033668 160

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

st

YTVÄRME

Bordring

RSK nr

dim

Lösfläns

RSK nr

dim

Blindfläns

RSK nr

Uponor nr

dim

1033669 75

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

149


Tillbehör MELTAWAY Koppling Material: PE, PEX & EPDM-gummi

RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

Enhet

1033672 kort

25

st

1033678 lång

25

st

Elsvetsmuff

YTVÄRME

RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

Enhet

1033673 75

Beställningsvara

st

1033674 90

Beställningsvara

st

1033675 110

Beställningsvara

st

1033676 160

Beställningsvara

st

Distansmall PE Används för att hålla rören på rätt centrumavstånd vid utläggning av rör. Avlägsnas fortlöpande samtidigt som rören täcks med t ex grus.

RSK nr

Uponor nr

dim

1033684 C/C 250 L=1M

Utf

Enhet

c/c 250 mm

st

Distansskena T-modell Används för att hålla rören på rätt centrumavstånd vid utläggning av rör. Lämnas kvar vid täckning med t ex grus. RSK nr

Uponor nr

dim

Anmärkning

1033685 C/C 250 L=3M

Enhet st

1033686 C/C 100 L=3M

Beställningsvara

st

Fashylsa Används för avfasning av MELTAWAY PEX-rör i samband med anslutning av slinga till MELTAWAY Koppling. RSK nr

Uponor nr

dim

1033689 25

150

Enhet st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Uponor rörvinda För utrullning av Uponor Q&E rör.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5398229

1035807

1

st

Uponor Kompressionskoppling Adapter

Uponor nr

dim

st/frp

Anmärkning

Enhet

1005297 25 - G¾

1

Beställningsvara

st

1005298 25 - G1

1

st YTVÄRME

RSK nr

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

151


Vi finns för dig! Ring o

Personal från teknisk support, ordermottagning och marknadsavdelning till din tjänst. (Hela styrkan är inte med på bild, de är inne och jobbar!)

0223-38 ss! 7 90 telefon tider m ån-fr 07 :30-16 :30

e

Uponor VVS teknisk support Vi skryter sällan, men mycket beröm ger råg i ryggen och vi bara måste få presentera vår förträffliga supportavdelning som bistått kunder i åtskilliga projekt, både vad gäller projektering och problemlösning. Uponors tekniska support kan stoltsera med en svarsfrekvens på hela 98% inom två minuter, vilket innebär att du i princip får hjälp på direkten. Expresskalkyler för golvvärmeprojekt i villastorlek utförs, som namnet antyder, med expressfart. Inom 24 timmar har du, om du skickat oss förutsättningarna i ditt projekt, materialspecifikationen med bruttopris i din hand. När du väl bestämt dig har du golvvärmeritningen inom 48 timmar.

Läs mer om Uponor Teknisk Support och andra fördelar som hjälper dig i din vardag på www.uponor.se


ARENA

Sortimentslista Arenasystem JANUARI 2013

U P O N O R V V S â&#x20AC;&#x201C; S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

153


Uponor Arenasystem PEH-rör vita arenarör för värme och kyla

RSK nr

Uponor nr

Benämning

Antal m/rulle

Anmärkning

Enhet

1055269 25 X 2,3 PE100 PN16

920

Beställningsvara

st

1048154 25 X 2,3 PE100 PN16

725

Beställningsvara

st

1046816 25 X 2,3 PE100 PN16

700

Beställningsvara

st

1046817 25 X 2,3 PE100 PN16

675

Beställningsvara

st

1046818 25 X 2,3 PE100 PN16

650

Beställningsvara

st

1046819 25 X 2,3 PE100 PN16

630

Beställningsvara

st

1046820 25 X 2,3 PE100 PN16

600

Beställningsvara

st

ProFuse, PEH-rör

ARENA

Blåa, matarledningar

RSK nr

Uponor nr

2413751

Benämning

L m

Enhet

1051961 110 x 10,0 PE100 PN16

12

st

2413733

1051918 110 x 6,6 PE100 PN 10

6

st

2413739

1051933 110 x 6,6 PE100 PN 10

12

st

2413734

1051920 160 x 9,5 PE100 PN10

6

st

2413740

1051939 160 x 9,5 PE100 PN10

12

st

2413735

1051921 200 x 11,9 PE100 PN10

6

st

2413741

1051944 200 x 11,9 PE100 PN10

12

st

2413829

1051946 225 x 13,4 PE100 PN10

12

st

2413736

1051923 250 x 14,8 PE100 PN10

6

st

2413742

1051948 250 x 14,8 PE100 PN10

12

st

Fördelningsrör PEH-rör svarta 6 meter

RSK nr

154

Uponor nr

Benämning

Anmärkning

Enhet

1046829 110 x 10,0 PE100 PN16 12 avst c/c 500mm

Beställningsvara

st

1046830 110 x 10,0 PE100 PN16 15 avst c/c 400mm

Beställningsvara

st

1046831 110 x 10,0 PE100 PN16 20 avst c/c 300 mm

Beställningsvara

st

1046832 160 x 9,5 PE100 PN10 15 avst c/c 400 mm

Beställningsvara

st

1046833 160 x 9,5 PE100 PN10 20 avst c/c 300 mm

Beställningsvara

st

1046834 160 x 9,5 PE100 PN10 30 avst c/c 200 mm

Beställningsvara

st

1046835 200 x 11,9 PE100 PN10 30 avst c/c 200 mm

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor Arenasystem Stödhylsa 25 mm

RSK nr

Uponor nr

Benämning

1046836 Stödhylsa 25 mm PN 10 natur

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

st

Rakt avstick 25 mm

RSK nr

Uponor nr

Benämning

1046837 Rakt avstick 25 mm svart

Skarvmuff 25 mm

RSK nr

Uponor nr

Benämning

1046838 Skarvmuff 25 mm svart

U-böj 180°

ARENA

25 mm

RSK nr

Uponor nr

Benämning

1046839 U-böj 180° c/c 200 mm vit

Vinkel 90º 25 mm

RSK nr

Uponor nr

Benämning

1046840 Vinkel 90º 25 mm vit

Vinkelavstick 90º 25 mm

RSK nr

Uponor nr

Benämning

1046841 Vinkelavstick 90º 25 mm svart

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

155


Uponor Arenasystem PEH-rördelar PN10 PE100 (långa skänklar) RSK nr

Uponor nr

Benämning

Anmärkning

Enhet

1046842 Böj 110 90°

Beställningsvara

st

1046843 Böj 110 45°

Beställningsvara

st

1046844 Böj 160 90°

Beställningsvara

st

1046845 Böj 160 45°

Beställningsvara

st

1046846 Böj 200 90°

Beställningsvara

st

1046847 Böj 200 45°

Beställningsvara

st

PEH-rördelar PN10 PE100 (långa skänklar) Uponor nr

Benämning

Anmärkning

Enhet

1046848 Lång bordring 110

Beställningsvara

st

1046849 Lång bordring 160

Beställningsvara

st

1046850 Lång bordring 200

Beställningsvara

st

1046851 Lång bordring 250

Beställningsvara

st

1046857 Förminskning 160/110

Beställningsvara

st

1046858 Förminskning 200/160

Beställningsvara

st

1046859 Förminskning 250/200

Beställningsvara

st

ARENA

RSK nr

PEH-rördelar PN10 PE100 (långa skänklar) RSK nr

156

Uponor nr

Benämning

Anmärkning

Enhet

1046860 T-rör 110/110

Beställningsvara

st

1046861 T-rör 160/110

Beställningsvara

st

1046862 T-rör 160/160

Beställningsvara

st

1046863 T-rör 200/110

Beställningsvara

st

1046864 T-rör 200/160

Beställningsvara

st

1046865 T-rör 200/200

Beställningsvara

st

1046867 Ändhuv 110 mm

Beställningsvara

st

1046868 Ändhuv 160 mm

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


ENERGI

Sortimentslista Energisystem JANUARI 2013

U P O N O R V V S â&#x20AC;&#x201C; S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

157


Uponor Energisystem Dubbellindade kollektorer Rör 40x2,4 PN10 PE 100 med påsvetsade returböjar för bergvärmepumpar. Längd m

frp/pall

pall dim mm

Anmärkning

Enhet

1060296 PEM 40 x 2,4

2 x 50

6

1200x1200

Beställningsvara

st

1060297 PEM 40 x 2,4

2 x 60

6

1200x1200

Beställningsvara

st

1060298 PEM 40 x 2,4

2 x 70

6

1200x1200

Beställningsvara

st

1060299 PEM 40 x 2,4

2 x 80

6

1200x1200

Beställningsvara

st

1060300 PEM 40 x 2,4

2 x 90

6

1200x1200

Beställningsvara

st

1060301 PEM 40 x 2,4

2 x 100

6

1200x1200

Beställningsvara

1060302 PEM 40 x 2,4

2 x 110

5

1600x1600

st

1060303 PEM 40 x 2,4

2 x 120

5

1600x1600

st

1060304 PEM 40 x 2,4

2 x 130

5

1600x1600

st

1060305 PEM 40 x 2,4

2 x 140

5

1600x1600

st

1060306 PEM 40 x 2,4

2 x 150

5

1600x1600

st

1060307 PEM 40 x 2,4

2 x 160

4

1600x1600

st

1060326 PEM 40 x 2,4

2 x 170

4

1600x1600

st

1060308 PEM 40 x 2,4

2 x 180

4

1600x1600

st

1060309 PEM 40 x 2,4

2 x 190

4

1600x1600

st

1060310 PEM 40 x 2,4

2 x 200

4

1600x1600

st

1060327 PEM 40 x 2,4

2 x 210

4

1600x1600

st

1060311 PEM 40 x 2,4

2 x 220

4

1600x1600

st

1060312 PEM 40 x 2,4

2 x 230

4

1600x1600

1060313 PEM 40 x 2,4

2 x 240

4

1600x1600

1060314 PEM 40 x 2,4

2 x 250

4

1600x1600

1060315 PEM 40 x 2,4

metervara

Uponor nr

Kollektor

st

st Beställningsvara

st st

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

ENERGI

RSK nr

Enkellindade kollektorer för markvärme

RSK nr

158

Längd m

frp/pall

pall dim mm

1048224 40 x 2,4

100

10

1200x1200

1047091 40 x 2,4

150

8

1200x1200

1048225 40 x 2,4

200

5

1200x1200

st

1048227 40 x 2,4

250

5

1600x1600

st

1048226 40 x 2,4

300

5

1600x1600

st

1047095 40 x 2,4

350

5

1600x1600

st

1048228 40 x 2,4

400

4

1600x1600

st

1047098 40 x 2,4

450

4

1600x1600

st

1048229 40 x 2,4

500

3

1600x1600

st

1047094 40 x 2,4

metervara

Uponor nr

Kollektor

st Beställningsvara

Beställningsvara

st

m

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor Energisystem Gummihuv 138-168 mm

RSK nr

Uponor nr

Enhet

1002163

st

T-rör 40 mm med avluftningsnippel för elmuffsvetsning

RSK nr

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1002164

Beställningsvara

st

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1048156

Beställningsvara

st

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1002367

Beställningsvara

st

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1047187

Beställningsvara

st

PEM 40 x 3,7 PN 10 6 m Rak längd RSK nr

RSK nr

ENERGI

Snäpplock 315 mm för inspektionsbrunn

Vägtrumma 315/273 L = 2 m för snäpplock

RSK nr

Rör Klass SN8 med påsvetsad muff. Längd: 3 m och 6 m. Komplettera med en tätningsring när produkten används som en del av Dupplex systemet.

RSK nr

Uponor nr

Dimension Dy/Di mm

2340408

1048158 315/277

L mm

M mm

Dy max mm

Anmärkning

Enhet

3000

143

350

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

159


Uponor Energisystem Rund segjärnsbetäckning för garageinfart med plattor RSK nr

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1048159

Beställningsvara

st

Fyrkantig segjärnsbetäckning för garageinfart med plattor RSK nr

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1048160

Beställningsvara

st

Lös returböj För berg- eller sjökollektor med fästögla för Pilotvikt eller draglina. Röranslutning 40 mm RSK nr

Uponor nr

Enhet

1060328

st

Gjutjärnsvikt 8,5 kg

Uponor nr

Enhet

1047166

st

ENERGI

RSK nr

Rund Pilotvikt PE 10,5 kg

RSK nr

Uponor nr

st/pall

Enhet

1002167

30

st

Distansvikt för sjökollektor Distansvikt 12 kg monteras normalt med c/c 3 m för 40 mm rör. Lokala läggningsförhållanden kan påverka viktsättning. RSK nr

160

Uponor nr

st/pall

Enhet

1047028

66

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor Energisystem Montageband nylon Obs! Två stycken per distansvikt

RSK nr

Uponor nr

st/påse

st/krt

Enhet

1047027

100

3000

st

Rörisolering 42/9 2 meter för 40 mm rör

RSK nr

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1002162

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

Isolerat 40 mm PEM-rör med korrugerat skyddsrör 68 mm

RSK nr

Uponor nr

Längd

1044454 50

m

1042315 100

m

1044455 200

Beställningsvara

m

Anmärkning

Enhet

Beställningsvara

m

ENERGI

Isolerat 63 mm PEM-rör med korrugerat skyddsrör 140 mm

RSK nr

Uponor nr

Längd

1042767 100

Krymphylsa 20 cm För tätning mellan 40 mm 68 mm rören. Förhindrar att vatten tränger in i isoleringen RSK nr

Uponor nr

Enhet

1042429

st

Markeringsband Energi För markering av Energirör i mark.

RSK nr

Uponor nr

Längd

1058343 250 m

Bredd

Färg

50 mm

Vit

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Enhet

161


Uponor Energisystem Elektromuff

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

1002168 40

Tryckklass

Enhet

PN8

st

Elektromuff med skruvfäste

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

PN10

Beställningsvara

st

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

1047182 40

PN10

Beställningsvara

st

1047183 63

PN10

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

1047181 40

Elektromuff

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

Vinkel 90°

ENERGI

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

Tryckklass

1002171 40

PN10

1047180 63

PN10

st Beställningsvara

st

Vinkel 90° med integrerade muffar

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

1002172 40

PN10

Beställningsvara

st

1047184 63

PN10

Beställningsvara

st

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

PN10

Beställningsvara

st

Vinkel 45°

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

1047177 40

162

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor Energisystem Vinkel 45° med integrerade muffar

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

1047178 40

PN10

1047185 63

PN10

Beställningsvara

st

st

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

1002169 40-40

PN10

Beställningsvara

st

1047186 63-40

PN10

Grenrör 90°

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

st

Rak koppling inv. gänga

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

PN10

Beställningsvara

st

Tryckklass

Anmärkning

Enhet

PN10

Beställningsvara

st

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1002137

Beställningsvara

st

Uponor nr

Anmärkning

Enhet

1002136

Beställningsvara

st

1047174 40-R 25

RSK nr

Uponor nr

Dimension mm

1048161 40

ENERGI

Vinkel 90° med avluftningsnippel

Kollektorvinda

RSK nr

Elektrosvetsapparat för PN8 och PN10 elsvetssystem dim 40-63 mm

RSK nr

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

163


Uponor Energisystem Samlingsbrunn 1000 mm Med monterade fördelningsrör med kulventil på in- och utgång. Anslutningsdimension till värmepump 63-90 mm PEM-rör

RSK nr

Uponor nr

Produkt

Dimension stamledning

Anmärkning

Enhet

1047160 För 2 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047148 För 3 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047150 För 4 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047151 För 5 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047153 För 6 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047154 För 7 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047156 För 8 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047161 För 9 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

1047162 För 10 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

Samlingsbrunn 1000 mm Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 63-90 mm PEM-rör

ENERGI

RSK nr

164

Uponor nr

Produkt

Dimension stamledning

Anmärkning

Enhet

1047163 För 2 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047149 För 3 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047033 För 4 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047152 För 5 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047034 För 6 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047155 För 7 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047157 För 8 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047164 För 9 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

1047165 För 10 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor Energisystem Samlingsbrunn 1000 mm, körbar Körbar (40 ton) teleskopbetäckning. Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 63-90 mm PEM-rör

RSK nr

Uponor nr

Produkt

Dimension stamledning

Anmärkning

Enhet

1047116 För 2 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047117 För 3 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047118 För 4 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047119 För 5 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047120 För 6 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047121 För 7 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047122 För 8 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047123 För 9 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

1047124 För 10 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

Dimension stamledning

Anmärkning

Enhet

1047125 För 11 st kollektorer 40 mm

110

Beställningsvara

st

1047126 För 12 st kollektorer 40 mm

110

Beställningsvara

st

1047127 För 13 st kollektorer 40 mm

110

Beställningsvara

st

1047128 För 14 st kollektorer 40 mm

125

Beställningsvara

st

1047129 För 15 st kollektorer 40 mm

125

Beställningsvara

st

1047130 För 16 st kollektorer 40 mm

125

Beställningsvara

st

1047131 För 17 st kollektorer 40 mm

125

Beställningsvara

st

1047132 För 18 st kollektorer 40 mm

125

Beställningsvara

st

Samlingsbrunn 1300 mm, körbar

RSK nr

Uponor nr

Produkt

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

ENERGI

Körbar (40 ton) teleskopbetäckning. Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 110-125 mm PEH-rör

165


Uponor Energisystem Fördelningsrör Med kulventiler på in- och utgång. Anslutningsdimension till Värmepump 63-90 mm PEM-rör. Priset för respektive art.nr. gäller för 2 st fördelningsrör, 1 st för tillopp och 1 st för retur.

RSK nr

Uponor nr

Produkt

Dimension stamledning

Anmärkning

Enhet

1047030 För 2 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047133 För 3 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047134 För 4 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047135 För 5 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047136 För 6 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047137 För 7 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047138 För 8 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047139 För 9 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

1047140 För 10 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

Beställningsvara

st

1047169 För ytterligare 1 st kollektor 40 mm

Fördelningsrör Med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventil på tillopp. Anslutningsdimension till 63-90 mm PEM-rör. Priset för respektive art.nr. gäller för 2 st fördelningsrör, 1 st för tillopp med kulventiler och 1 st för retur med injusteringsventiler. OBS! Avluftningens placering i förhållande till 40-rörs avstick anges vid beställning.

ENERGI

RSK nr

Uponor nr

Produkt

Dimension stamledning

Anmärkning

Enhet

1047158 För 2 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047141 För 3 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047032 För 4 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047142 För 5 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047143 För 6 st kollektorer 40 mm

63

Beställningsvara

st

1047144 För 7 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047145 För 8 st kollektorer 40 mm

75

Beställningsvara

st

1047146 För 9 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

1047147 För 10 st kollektorer 40 mm

90

Beställningsvara

st

Beställningsvara

st

Anmärkning

Enhet

1047086 Konc. sprit Bioetanol 25 l dunk

Beställningsvara

st

1047087 Konc. sprit Bioetanol 200 l fat

Beställningsvara

st

1047090 Konc. Propylenglykol, 25 l dunk

Beställningsvara

st

1047089 Konc. Etylenglykol 25 l dunk

Beställningsvara

st

1047168 För ytterligare 1 st kollektor 40 mm

Frysskyddsmedel

RSK nr

Uponor nr

Produkt

1057091 Farligt gods avgift för Etanolsprit per leverans

166

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


KOMFORTPANEL

Sortimentslista Komfortpanelsystem JANUARI 2013

U P O N O R V V S â&#x20AC;&#x201C; S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

167


Komfortpanel Uponor Komfortpanel, rör ø10x1,5 mm Varje kartong innehåller även ett par vita handskar.

RSK nr

Uponor nr

dim

st/krt

Enhet

1045316 1190 x 590 x 20 mm

4

st

1045318 590 x 590 x 20 mm

8

st

KOMFORTPANEL

r ky la /v är m e Ti ll m at ar le dn in g föno r M LC rö r oc h U po re ko m m en de ra r vi Ta pp va tt en - oc h ko pp lin ga r, se -1 17 . M LC på si do rn a 97 m te ys rs rö or at di Ra

168

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Snabbkopplingar Uponor Snabbkoppling RSK nr

Uponor nr

dim

Enhet

1045325 10 mm

st

Uponor Snabbkoppling förminskning RSK nr

Uponor nr

dim

Enhet

1045326 15-10 mm

st

Uponor Presskoppling med slät ände RSK nr

Uponor nr

dim

Enhet

1000298 20 x 15 mm

st

Uponor Rak Koppling slät ände med utv gäng RSK nr

Uponor nr

dim

Enhet

1000300 15 mm x G3/4

st

Uponor Stödhylsa RSK nr

Uponor nr

dim

Enhet

10

st

KOMFORTPANEL

1045328 10 x 1,5 mm PEX

st/frp

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

169


Reglering Uponor Tilloppsventil 15 Tilloppsventil med möjlighet att montera Uponor Pro Styrdon. Anslutning G½ invändig gänga och Eurocone G¾ . KVS=1,2.

RSK nr

Uponor nr

st/frp

Enhet

5363679

1005108

1

st

SEK/ enhet 185,00

Uponor Pro Styrdon Termoelektriskt med lägesindikering. Strömlöst stängd. Monteras på Uponor Tilloppsventil 15. M30 utvändig gäng. IP54.

RSK nr

Uponor nr

2418961 2418962

beskrivning

st/frp

st/krt

Enhet

SEK/ enhet

1000138 24 V, 3 W

1

10

st

315,00

1005605 230 V, 3 W

1

10

st

357,00

KOMFORTPANEL

m e se gl er in g av ky la /v ärm t Pu m pFö r st yr ni ng oc h re sa no r Co nt ro l Sy st em so r ti m en t fö r U pogr up pe r på si do rn a 33 -4 2. oc h sh un tp

170

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


VENTILATION

Sortimentslista Ventilationsystem JANUARI 2013

U P O N O R V V S â&#x20AC;&#x201C; S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

171


Ventilationskanaler Uponor Ventilationskanal

RSK nr

Uponor nr

dim

Längd

st/frp

st/pall

Enhet

1046152 Ø100

3m

1

50

st

1046153 Ø125

3m

1

32

st

1046154 Ø160

3m

1

18

st

1046155 Ø200

3m

1

20

st

Uponor Ventilationskanal Förisolerad

Uponor nr

dim

Längd

st/frp

st/pall

Enhet

1046156 Ø100

3m

1

40

st

1046157 Ø125

3m

1

28

st

1046158 Ø160

3m

1

20

st

1046159 Ø200

3m

1

20

st

VENTILATION

RSK nr

172

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Ventilationskomponenter Uponor Kopplingsnippel Av blå polypropen. RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046164 Ø100

20

480

st

1046165 Ø125

30

360

st

1046166 Ø160

15

180

st

1046163 Ø200

12

144

st

st/frp

st/pall

Enhet

Uponor Krök 45° Av blå polypropen. Finns som 45° och 90°.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

1046172 45°

Ø100

11

264

st

1046173 45°

Ø125

14

168

st

1046174 45°

Ø160

12

96

st

1046171 45°

Ø200

8

64

st

st/frp

st/pall

Enhet

Uponor Krök 90° Av blå polypropen. Finns som 45° och 90°.

RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

1046168 90°

Ø100

10

240

st

1046169 90°

Ø125

10

120

st

1046170 90°

Ø160

6

48

st

1046167 90°

Ø200

4

32

st

st/frp

st/pall

Enhet

1046175 Ø100/100-90

15

180

st

1046179 Ø125/100-90

15

120

st

1046176 Ø125/125-90

10

80

st

1046180 Ø160/100-90

10

80

st

1046177 Ø160/125-90

7

56

st

1046178 Ø160/160-90

6

48

st

1046181 Ø200/160-90

5

40

st

Uponor T-stycke

RSK nr

Uponor nr

dim

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

VENTILATION

Av blå polypropen.

173


Ventilationskomponenter Uponor Propp Av blå polypropen. RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046182 Ø100

20

960

st

1046183 Ø125

40

960

st

1046184 Ø125/160

30

360

st

Uponor Reducerstycke Av blå polypropen.

RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046185 Ø125-100

12

288

st

1046186

15

180

st

1046187 Ø200-160

12

144

st

Uponor Kopplingsnippel Förisolerad Kanalmaterial av blå polypropen. Isoleringsmaterial av 15 mm blå polyetenskum. RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046189 Ø100

9

216

st

1046190 Ø125

10

120

st

1046191 Ø160

9

108

st

1046188 Ø200

10

80

st

Uponor Krök 45° Förisolerad Kanalmaterial av blå polypropen. Isoleringsmaterial av 15 mm blå polyetenskum. Finns som 45° och 90°.

VENTILATION

RSK nr

174

Uponor nr

beskrivning dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046197 45°

Ø100

10

120

st

1046198 45°

Ø125

6

72

st

1046199 45°

Ø160

6

48

st

1046196 45°

Ø200

10

40

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Ventilationskomponenter Uponor Krök 90° Förisolerad Kanalmaterial av blå polypropen. Isoleringsmaterial av 15 mm blå polyetenskum. Finns som 45° och 90°. RSK nr

Uponor nr

beskrivning dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046193 90°

Ø100

10

80

st

1046194 90°

Ø125

7

56

st

1046195 90°

Ø160

8

32

st

1046192 90°

Ø200

6

24

st

st/frp

st/pall

Enhet

1046200 Ø100/100-90

8

96

st

1046204 Ø125/100-90

8

64

st

1046201 Ø125/125-90

10

40

st

1046205 Ø160/100-90

10

40

st

1046202 Ø160/125-90

10

40

st

1046203 Ø160/160-90

10

40

st

1046206 Ø200/160-90

5

20

st

st/frp

st/pall

Enhet

1046207 Ø100

10

480

st

1046208 Ø125

6

288

st

1046209 Ø125/160

10

240

st

st/frp

st/pall

Enhet

1046210 Ø125-100

10

120

st

1046211 Ø160-125

8

96

st

1046212 Ø200-160

8

64

st

Uponor T-stycke Förisolerad Kanalmaterial av blå polypropen. Isoleringsmaterial av 15 mm blå polyetenskum. RSK nr

Uponor nr

dim

Uponor Propp Förisolerad Kanalmaterial av blå polypropen. Isoleringsmaterial av 15 mm blå polyetenskum. RSK nr

Uponor nr

dim

Uponor Reducerstycke Förisolerad

RSK nr

Uponor nr

dim

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

VENTILATION

Kanalmaterial av blå polypropen. Isoleringsmaterial av 15 mm blå polyetenskum.

175


Ljuddämpare Uponor Ljuddämpare Rektangulär. Invändigt ljuddämpande material är Dacron. Uponor nr

dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046253 Ø125-300

1

40

st

1046254 Ø125-650

1

20

st

1046255 Ø125-1000

1

13

st

1046256 Ø160-650

1

16

st

1046257 Ø160-1000

1

10

st

VENTILATION

RSK nr

176

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Tillbehör Uponor Kanaltätning genom fuktspärr Självhäftande PE-plast. Uponor nr

dim

st/frp

Enhet

1046252 Ø100 x 240

200

st

1046251 Ø125 x 240

200

st

VENTILATION

RSK nr

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

177


Ventiler Uponor Tilluftsarmaturer (mekanisk ventilation) Värmebeständig upp till 200°C. När bastuarmaturen används ska alltid kragen i förpackningen användas.

RSK nr

Uponor nr

dim

beskrivning

1046266 Ø100 1046271 Ø125

Färg

st/frp

st/pall

Enhet

Vit

1

336

st

Vit

1

336

st

1046226 Ø100

Väggventil

6

144

st

1046218 Ø125

Väggventil

6

144

st

1046227 Ø125

Ventil krage

14

336

st

Vit

Uponor Frånluftsarmaturer (mekanisk ventilation) Värmebeständig upp till 200°C. När bastuarmaturen används ska alltid kragen i förpackningen användas. RSK nr

Uponor nr

dim

beskrivning

Färg

st/frp

st/pall

Enhet

1046214 Ø100

Ventil

Vit

14

336

st

1046213 Ø125

Ventil

Vit

14

336

st

Uponor Tallriksventiler (självdrag)

RSK nr

Uponor nr

dim

st/frp

st/pall

Enhet

1046236 Ø100

14

336

st

1046237 Ø125

14

336

st

Uponor Friskluftsgaller

VENTILATION

RSK nr

Uponor nr

dim

beskrivning

st/frp

st/pall

Enhet

1046238 Ø100

Med nät

14

336

st

1046239 Ø125

Med nät

14

336

st

1046240 Ø160

Med utbytbart nät

6

144

st

1046241 Ø200

Med utbytbart nät

6

144

st

1046242 Ø160/200 Utbytesnät

178

47

st

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Ventiler Uponor Friskluftsarmatur

RSK nr

Uponor nr

dim

beskrivning

st/frp

st/pall

Enhet

Friskluftsventil

6

72

st

beskrivning

st/frp

st/pall

Enhet

1046244 Ø100

Reservluftsventil i vägg

6

72

st

1046245 Ø100

Reservluftsventil i ventilationshål

8

192

st

st/frp

st/pall

Enhet

12

288

st

1046243 Ø100

Uponor Friskluftsarmatur

RSK nr

Uponor nr

dim

Uponor Spaltventil

RSK nr

Uponor nr

dim

VENTILATION

1046246 18 x 245 x 340 mm

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

179


Garanterat ren inomhusluft På Uponor har vi lång erfarenhet av inomhusklimat och dess stora betydelse för människa och miljö. Vårt uppdaterade produktsortiment med ventilationskanaler är marknadens renaste produkter, med godkännande från Astma- och Allergiförbundet. För att garantera en dammfri installation, försluts alla kanaler direkt vid tillverkningen och komponenterna läggs i påsar som förseglas. Ventilation för hus och hälsa

Fördel Uponor

I takt med att våra hus och byggnader blir tätare samt allergiproblemen större, ökar betydelsen av ventilation. Att sörja för en god ventilation är inte bara viktigt för människans hälsa utan även för husets. Minst en gång varannan timme bör inomhusluft ersättas med ny uteluft för att människa och hus ska må bra.

• Kanaler och komponenter är rena och skyddade - från produktion till installation • Samlar inte damm eller smuts tack vare antistatiskt PP-material • Kanalernas skarvar sluter helt tätt efter sammanfogning, inga nitar eller tejper behövs • Lågt ljud vid installation samt ingen risk för skärsår eller metallspån • Enkel kapning med fogsvans • Inga problem med korrosion • Täthetsklass D. Brandklass E samt kompatibel med standarden SIS 827206 • Patenterade kopplingslösningar • Förisolerade kopplingsdetaljer spar tid

Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Läs mer om våra system och produkter på Uponor.se


RSK-, Uponor- och sidnummer

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

1870150

1034073

78

1870298

1025881

75

1870152

1034082

59

1870299

1025765

70

1870155

1009008

88

1870333

1033448

69

1870183

1025838

69

1870334

1033449

69

1870184

1025766

70

1870335

1021966

69

RSK nr

Uponor nr

Sid

1870185

1025769

72

1870336

1025880

75

1228060

1033619

78

1870186

1025770

72

1870342

1025939

71

1228061

1001337

25, 78, 122

1870187

1025965

73

1870343

1025940

71

1850103

1034049

79

1870188

1025966

73

1870344

1025941

71

1850116

1034041

79

1870189

1025861

70

1870345

1025944

73

1850126

1034052

79

1870190

1025862

70

1870346

1029119

73

1850216

1034039

30

1870202

1025828

69

1870347

1025963

73

1851052

1034023

77

1870203

1025829

69

1870348

1025998

72

1869897

1034133

83

1870204

1025830

69

1870349

1025971

72

1869898

1034135

83, 123

1870205

1025831

69

1870511

1026000

72

1869899

1034136

83

1870206

1025832

69

1870512

1026001

72

1869903

1026024

73

1870207

1025833

69

1870515

1025997

72

1869909

1025888

70

1870208

1025834

69

1870516

1026084

74

1869910

1026022

72

1870209

1025835

69

1870517

1025735

69

1869911

1026023

72

1870211

1025836

69

1870518

1025736

69

1869912

1026025

73

1870212

1025837

69

1870601

1026314

92

1869913

1034145

83

1870213

1025839

69

1870603

1033466

93

1869921

1033446

75

1870214

1025840

69

1870604

1026266

74

1869922

1033447

75

1870215

1025852

69

1870606

1033980

91

1869925

1033990

84

1870222

1025857

70

1870609

1033981

91

1869930

1033285

92

1870223

1025858

70

1870617

1033983

91

1869942

1033989

84

1870224

1025859

70

1870618

1033984

91

1869943

1033988

84

1870225

1025860

70

1870619

1033985

92

1869944

1034096

88

1870227

1025910

71

1870620

1033282

93

1869945

1034105

85

1870228

1025911

71

1870621

1033283

93

1869947

1025887

70

1870229

1025912

71

1870623

1033284

92

1869948

1025889

70

1870230

1025913

71

1870624

1033964

87

1869949

1025890

70

1870231

1025914

71

1870635

1034084

59

1869960

1034103

84

1870232

1025915

71

1870637

1034107

84

1869961

1034114

95

1870234

1025917

71

1870638

1001370

95

1869962

1034115

95

1870235

1025937

72

1870643

1034091

86

1869963

1034134

82

1870241

1025935

72

1870670

1033976

89

1869964

1034143

82

1870242

1025936

72

1870672

1033998

89

1869966

1034147

83

1870246

1025882

70

1870673

1033999

89

1869971

1025995

72

1870247

1025883

31, 70

1870674

1001338

26, 90

1869982

1034095

88

1870248

1025884

70

1870677

1034111

95

1869983

1034097

88

1870249

1025885

70

1870699

1033982

91

1869984

1034098

88

1870252

1025962

73

1870760

1001369

44, 95

1869986

1034100

88

1870253

1025945

73

1870771

1025771

71

1869987

1034101

88

1870254

1025964

73

1870772

1033463

71

1869989

1033965

87

1870255

1035802

73

1870779

1033969

95

1869991

1034074

82

1870256

1025967

72

1870781

1034139

87

1869994

1034137

83

1870257

1025968

72

1870782

1034140

87

1869995

1034144

82

1870258

1025969

72

1870783

1034142

87

1869998

1025916

71

1870259

1025970

72

1870789

1033910

85

1870000

1025918

71

1870272

1035850

95

1870793

1033918

85

1870014

1034015

77

1870273

1034113

95

1870794

1033926

85

1870041

1034013

30

1870274

1034112

95

1870795

1033933

85

1870042

1034014

77

1870275

1025999

72

1870796

1033934

85

1870054

1034016

77

1870276

1025972

72

1870797

1033935

85

1870055

1034017

77

1870277

1026002

72

1870798

1033914

85

1870094

1025938

71

1870278

1025996

72

1870799

1033922

85, 123

1870125

1033962

87

1870279

1026085

75

1870800

1033929

85

1870126

1033963

87

1870281

1026026

74

1870801

1033923

86

1870133

1033987

84

1870282

1026027

74

1870802

1033930

86

1870140

1034081

59

1870283

1026028

74

1870804

1033932

85, 123

1870145

1034004

77

1870287

1025856

70

1870829

1026055

74

1870146

1034005

77

1870288

1026048

74

1870830

1026053

74

1870148

1034072

78

1870289

1026049

74

1870831

1026054

74

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

NUMMERHÄNVISNING

Hänvisning

181


NUMMERHÄNVISNING

182

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

1870832

1026050

74

1873286

1007600

105

1873396

1013756

114

1870833

1026051

74

1873297

1006640

116

1873397

1013760

114

1870834

1026052

74

1873298

1013794

116

1873398

1013762

114

1870835

1008281

82

1873299

1013792

116

1873399

1007510

106

1870836

1025734

69

1873300

1013734

116

1873696

1026164

75, 107

1870840

1034092

86, 124

1873301

1013729

116

1873697

1026165

75, 107

1870841

1034085

59

1873302

1013737

116

1873698

1026166

75, 107

1870859

1025658

75

1873303

1006634

115

1873699

1007556

107

1870860

1025659

21, 75

1873304

1006636

115

1873780

1026167

76, 107

1870861

1025660

75

1873305

1006637

115

1873782

1015768

117

1870862

1025661

75

1873307

1006635

115

1873783

1015792

117

1870880

1034102

122

1873308

1006830

115

1873793

1014344

115

1870881

1025813

122

1873309

1015749

115

1873794

1013453

99

1870882

1025814

122

1873310

1015756

115

1873900

1013436

99

1870883

1033441

123

1873311

1015762

115

1873901

1013441

99

1870884

1034118

121

1873312

1006638

115

1873902

1013443

99

1870885

1034119

121

1873313

1015808

115

1873903

1013445

99

1870886

1034129

121

1873315

1006827

116

1873904

1013448

99

1870888

1034124

121

1873316

1006949

116

1873905

1021980

99

1870889

1034117

124

1873319

1013442

99

1873906

1021981

99

1870890

1034122

124

1873320

1013444

99

1873908

1007571

102

1870891

1034131

125

1873321

1013446

99

1873909

1007646

106

1870894

1034126

125

1873322

1013449

99

1873910

1007649

106

1870895

1034127

125

1873323

1013451

99

1873913

1007634

106

1870896

1034128

126

1873324

1013371

98

1873920

1007610

105

1870899

1034001

25, 77

1873326

1013388

98

1873921

1007613

105

1870900

1034002

25, 77, 108

1873327

1013398

98

1873922

1007614

105

1870911

1032712

95

1873328

1013401

98

1874231

1007096

116

1870993

1033979

84

1873329

1013739

116

1874232

1015703

116

1871598

1034161

82

1873332

1006950

116

1874392

1007515

108

1873204

1007568

102

1873333

1007645

106

1874393

1034298

108

1873205

1007562

102

1873334

1007647

106

1874425

1013675

98

1873206

1007570

102

1873336

1007558

102

1874426

1013677

98

1873207

1007561

102

1873337

1007567

102

1874427

1013625

98

1873208

1007563

102

1873338

1007576

103

1874428

1013629

98

1873211

1007559

103

1873339

1007580

103

1874429

1013630

98

1873212

1007564

103

1873340

1014774

104

1874975

1033916

86

1873213

1014621

103

1873341

1007599

105

1875492

1013455

99

1873215

1007565

103

1873342

1007601

105

1875493

1013457

99

1873217

1007628

106

1873344

1007633

106

1875497

1033977

87

1873220

1007636

106

1873345

1021945

106

1875699

1014334

117

1873221

1007630

106

1873349

1014171

115

1876489

1013432

99

1873227

1007635

106

1873350

1014173

115

1876490

1013438

99

1873228

1007653

107

1873351

1014339

115

1876838

1042493

80

1873229

1007654

107

1873357

1015739

115

1876839

1042494

80

1873230

1007584

103

1873359

1007557

102

1876840

1042495

81

1873235

1007631

106

1873360

1007569

103

1876841

1042496

81

1873241

1007578

103

1873361

1021937

103

1876842

1042497

81

1873243

1014770

103

1873362

1007587

103

1876843

1042498

81

1873244

1007585

103

1873366

1007577

103

1876844

1042499

81

1873247

1007582

104

1873367

1007581

103

1876845

1042501

80

1873249

1007583

104

1873368

1007579

104

1876846

1042502

80

1873250

1007586

104

1873369

1007602

104

1876848

1042505

80

1873255

1007608

105

1873370

1007616

104

1876849

1042507

80

1873259

1007606

105

1873374

1007598

105

1876850

1042513

81

1873267

1007605

105

1873375

1007618

105

1876855

1022736

102

1873271

1007609

104

1873378

1007596

105

1876856

1022740

102

1873274

1007597

104

1873379

1021940

105

1876857

1022737

102

1873276

1007604

105

1873380

1007615

105

1876858

1022741

102

1873277

1007611

105

1873384

1007629

106

1876859

1022742

102

1873279

1007595

104

1873385

1007632

106

1876860

1022738

102

1873282

1007612

105

1873391

1007648

106

1876861

1022743

102

1873283

1007603

105

1873393

1007560

107

1876862

1022739

102

1873284

1007607

105

1873394

1007566

107

1876863

1022714

100

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

1022715

100

1877961

1046387

100

1878187

1046968

104

1876865

1022716

100

1877962

1046388

100

1878188

1046969

105

1876866

1022717

100

1877963

1046389

100

1878189

1046977

106

1876867

1022718

101

1877964

1046390

101

1878190

1048924

103

1876868

1022722

101

1877965

1046391

101

1878191

1048926

105

1876869

1022723

101

1877966

1046392

101

1878192

1048925

104

1876870

1022724

101

1877967

1046393

101

1878211

1046943

102

1876871

1022725

101

1877968

1046394

101

1878212

1046946

103

1876872

1022719

101

1877969

1046395

101

1878477

1048539

109

1876873

1022726

101

1877970

1046396

101

1878478

1048540

109

1876874

1022727

101

1877971

1046397

101

1878479

1048541

109

1876875

1022728

101

1877972

1046398

101

1878480

1048542

109

1876876

1022729

101

1877973

1046399

101

1878481

1048543

109

1876877

1022730

101

1877974

1046400

101

1878482

1048544

109

1876878

1022731

101

1877975

1046401

102

1878483

1048545

109

1876879

1022720

101

1877976

1046402

102

1878484

1048546

109

1876880

1022732

101

1877977

1046403

102

1878485

1048558

109

1876881

1022733

101

1877978

1046404

102

1878486

1048559

109

1876882

1022734

101

1877979

1046405

102

1878487

1048560

109

1876883

1022735

101

1877980

1046406

102

1878488

1048547

109

1876884

1022721

101

1877981

1046541

117

1878489

1048548

109

1876889

1036572

86

1877982

1046542

117

1878490

1048549

109

1876890

1042487

80

1877983

1046543

117

1878491

1048561

110

1876991

1007084

117

1877984

1046544

117

1878492

1048562

110

1876992

1007086

117

1877985

1046545

117

1878493

1048563

110

1876993

1007087

117

1877988

1036569

87

1878494

1048550

110

1876994

1007088

117

1878133

1047997

62

1878495

1048551

110

1876995

1013773

116

1878134

1047998

62

1878496

1048552

110

1876999

1037302

98

1878138

1048002

62

1878497

1048553

110

1877185

1007091

117

1878139

1048003

62

1878498

1048554

110

1877186

1007093

117

1878140

1048004

62

1878499

1048555

110

1877187

1007094

117

1878141

1048005

62

1878500

1048556

110

1877188

1007095

117

1878142

1048006

63

1878501

1048557

110

1877189

1045552

58

1878143

1048007

63

1878509

1057898

80

1877190

1045553

58

1878144

1048271

108

1878991

1013377

98

1877191

1045554

59

1878147

1046944

102

1878992

1013574

98

1877271

1042921

113

1878148

1046945

102

1879698

1058094

108

1877272

1042922

113

1878149

1046970

106

1880225

1059226

64

1877388

1045434

112

1878150

1046971

106

1880226

1059227

64

1877389

1045435

112

1878151

1046972

106

1880227

1059228

64

1877390

1045436

112

1878152

1046973

106

1880229

1059229

64

1877391

1045437

112

1878153

1046974

106

1880230

1059230

64

1877700

1045438

112

1878154

1046975

106

1880231

1059231

64

1877701

1045439

112

1878155

1046976

106

1880232

1059232

64

1877703

1045417

111

1878156

1046978

111

1880233

1059233

64

1877704

1045418

111

1878157

1046979

111

1880234

1059234

64

1877709

1045425

111

1878158

1046954

105

1880235

1059235

64

1877710

1045426

111

1878159

1046955

105

1880237

1059236

64

1877711

1045429

111

1878160

1046957

105

1880238

1059237

64

1877712

1045433

112

1878161

1046958

105

1880239

1059238

64

1877713

1045441

113

1878162

1046959

105

1880240

1059239

64

1877714

1045442

113

1878163

1046960

104

1880241

1059240

64

1877775

1045427

111

1878164

1046961

105

1880242

1059241

64

1877776

1045428

111

1878165

1046962

105

1880243

1059242

64

1877777

1045430

112

1878166

1046965

105

1880245

1059243

64

1877778

1045431

112

1878167

1046966

105

1880246

1059244

64

1877779

1045432

112

1878168

1046947

103

1880247

1059245

64

1877780

1045440

113

1878170

1046950

103

1880248

1001235

67

1877796

1046477

113

1878172

1046952

104

1880249

1001240

67

1877797

1046478

113

1878173

1046953

104

1880250

1059212

65

1877798

1046750

113

1878180

1048096

80

1880252

1059213

65

1877799

1046751

113

1878181

1048097

80

1880253

1059214

65

1877868

1042512

81

1878185

1046942

102

1880254

1059215

65

1877960

1046386

100

1878186

1046967

105

1880255

1059216

65

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

NUMMERHÄNVISNING

RSK nr 1876864

183


NUMMERHÄNVISNING

184

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

1880256

1059217

65

1880369

1059696

111

2190722

1036014

138

1880257

1059218

65

1880370

1059697

111

2190723

1036012

143

1880258

1059219

65

1880371

1059698

111

2190724

1018122

129

1880259

1059220

65

1880372

1059699

111

2190725

1018123

129

1880260

1059221

65

1880379

1059364

80

2190726

1036036

129

1880261

1059222

65

1880380

1059366

89

2340408

1048158

159

1880262

1059223

65

1880381

1059367

89

2405230

1034224

140

1880263

1059224

65

1880382

1059368

89

2405231

1034225

140

1880264

1059225

65

2190413

1018137

128

2405234

1034226

140

1880265

1001245

67

2190417

1018114

128

2405235

1034227

140

1880266

1059246

66

2190418

1018115

128

2405236

1034228

140

1880267

1059247

66

2190419

1018116

128

2405239

1034229

140

1880268

1059248

66

2190423

1034176

130

2405240

1034213

141

1880270

1059249

66

2190424

1018138

128

2405241

1034214

141

1880271

1059250

66

2190446

1021990

136

2405242

1034215

141

1880272

1059251

66

2190447

1021991

136

2405244

1034216

141

1880273

1059252

66

2190448

1021992

136

2405249

1034222

141

1880274

1059253

66

2190449

1007355

136

2405250

1034230

141

1880275

1059254

66

2190546

1034301

137

2405251

1034231

141

1880276

1059255

66

2190547

1034302

137

2405252

1034232

141

1880278

1059256

66

2190548

1034299

137

2405254

1034233

141

1880279

1059257

66

2190549

1034300

137

2405259

1034234

141

1880280

1059258

66

2190551

1034303

137

2405260

1034235

142

1880281

1059259

66

2190552

1034304

137

2405263

1034236

142

1880282

1059260

66

2190553

1018327

138

2405268

1034239

142

1880283

1001250

67

2190554

1018326

138

2405269

1034240

142

1880284

1001422

67

2190558

1018111

128

2405272

1034241

142

1880285

1001424

67

2190559

1018112

128

2405273

1034242

142

1880286

1001426

67

2190560

1018113

128

2405274

1034243

142

1880287

1001428

67

2190561

1018134

128

2405277

1034244

142

1880288

1008704

67

2190562

1018135

128

2405278

1034245

143

1880289

1008712

67

2190563

1018136

128

2405279

1034246

143

1880290

1042338

68

2190564

1034180

129

2405288

1034253

141

1880291

1042339

68

2190565

1018118

129

2405289

1034254

141

1880292

1042340

68

2190566

1018119

129

2405290

1034255

141

1880293

1042341

68

2190567

1018120

129

2405291

1034256

141

1880294

1013764

114

2190568

1018121

129

2405292

1034257

141

1880295

1013765

114

2190569

1034185

129

2405293

1034258

141

1880298

1059261

66

2190570

1034186

129

2405294

1034259

141

1880299

1059262

66

2190571

1034187

129

2405295

1034260

141

1880300

1059263

66

2190572

1034188

129

2405296

1034261

141

1880302

1059264

66

2190573

1034173

130

2405297

1034262

141

1880303

1059265

66

2190574

1034174

130

2405307

1048697

140

1880304

1059266

66

2190575

1034175

130

2405308

1048698

140

1880305

1059267

62

2190576

1018315

138

2405309

1048699

140

1880306

1059268

62

2190577

1018313

138

2405310

1048700

140

1880307

1059269

62

2190578

1018312

138, 143

2405311

1048702

140

1880308

1057453

67, 121

2190579

1018310

138, 143

2405319

1034267

140

1880309

1057454

21, 67

2190580

1034305

138

2405321

1034268

140

1880310

1057455

67

2190581

1034306

138

2405322

1034269

140

1880311

1057456

67

2190582

1018309

138

2405325

1034272

142

1880331

1059466

95

2190583

1018308

138

2405326

1034273

142

1880344

1059512

86

2190584

1018307

138

2405327

1034274

142

1880349

1059365

75

2190585

1018306

138

2405333

1034280

142

1880358

1060028

86, 124

2190586

1034308

138

2405335

1034282

142

1880359

1060029

86

2190591

1034312

137

2405336

1034283

142

1880360

1060030

86

2190593

1018316

143

2405337

1034284

140

1880361

1060031

86

2190594

1036248

143

2405339

1034286

142

1880362

1060032

89, 122

2190595

1018314

143

2405366

1048687

139

1880363

1060033

89

2190597

1030268

143

2405367

1048688

139

1880364

1060034

89

2190598

1030269

137

2405368

1048689

139

1880365

1060035

89

2190599

1030270

137

2405369

1048690

139

1880366

1060036

89

2190719

1034296

143

2405370

1048691

139

1880367

1059363

86

2190721

1042264

137

2405371

1048692

139

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

1048693

139

2410690

1042979

132

2418036

1033879

56

2405373

1048694

139

2410691

1042983

132

2418051

1008958

56

2405374

1048695

139

2410692

1042982

132

2418077

1008960

56

2405375

1048696

139

2410693

1042972

131

2418093

1008961

56

2410614

1018355

32, 133

2410694

1042973

131

2418104

1033109

120

2410615

1018356

133

2410695

1042980

131

2418105

1033140

120

2410616

1018357

133

2410696

1042984

131

2418107

1008440

31

2410617

1018358

133

2410697

1042981

131

2418198

1033068

56

2410618

1018350

32, 133

2410698

1042985

131

2418199

1033168

56

2410619

1018351

133

2410699

1042986

131

2418200

1033924

56

2410620

1018352

133

2410700

1042987

131

2418201

1033925

56

2410621

1018353

133

2410701

1045455

133

2418205

1033917

56

2410622

1018345

32, 133

2410702

1045456

133

2418207

1033166

56

2410623

1018346

133

2410703

1045457

133

2418209

1033944

56

2410624

1018347

133

2410704

1045458

133

2418211

1033945

56

2410625

1018348

133

2410705

1045459

133

2418212

1033167

56

2410626

1018322

134

2410706

1045460

133

2418222

1042154

12

2410627

1009035

134

2410707

1045461

133

2418226

1033955

13, 59

2410628

1018323

134

2413733

1051918

147, 154

2418230

1001221

12

2410629

1009037

134

2413734

1051920

147, 154

2418232

1008939

57

2410630

1022281

134

2413735

1051921

147, 154

2418233

1008940

57

2410631

1018324

134

2413736

1051923

154

2418234

1033957

59

2410632

1009040

134

2413739

1051933

154

2418235

1008941

57

2410633

1009041

134

2413740

1051939

154

2418236

1009224

12

2410634

1009042

134

2413741

1051944

154

2418237

1034535

12

2410635

1018325

134

2413742

1051948

154

2418238

1009226

12

2410636

1018368

134

2413751

1051961

154

2418239

1009227

12

2410637

1018369

134

2413824

1051922

154

2418240

1009229

12

2410638

1018371

134

2413829

1051946

154

2418241

1009228

12

2410639

1018372

134

2417064

1001210

58

2418242

1009230

12

2410640

1018373

134

2417065

1001211

58

2418243

1009231

12

2410641

1018374

134

2417067

1001212

58

2418244

1009232

12

2410642

1018375

134

2417070

1023127

58

2418245

1001222

12, 57

2410643

1018376

134

2417071

1030182

58

2418255

1005393

13, 59

2410644

1009052

134

2417901

1034500

22

2418259

1005394

13, 59

2410645

1018359

134

2417903

1009195

22

2418275

1033959

59

2410646

1018360

134

2417905

1009196

22

2418291

1033960

59

2410647

1018361

134

2417913

1009197

30

2418424

1033974

13, 88

2410648

1018362

134

2417921

1034502

30

2418432

1009004

88

2410649

1018363

134

2417939

1034504

31

2418457

1033975

13, 88

2410650

1018364

134

2417941

1034506

31

2418465

1009233

13

2410651

1018365

134

2417943

1034507

31

2418467

1009222

13

2410652

1018302

135

2417947

1034503

31

2418468

1009006

13, 88, 122

2410653

1018303

135

2418000

1001203

56

2418469

1001231

13, 88

2410654

1018304

135

2418001

1008963

56

2418474

1034554

13, 88

2410655

1018305

135

2418002

1008964

56

2418506

1034373

14

2410663

1034012

132

2418005

1008967

56

2418514

1034555

13, 88, 149

2410664

1018328

31, 131

2418006

1008968

56

2418516

1033086

55

2410665

1018329

31, 131

2418014

1008973

12

2418517

1033080

54

2410666

1018330

131

2418015

1008449

12, 57

2418518

1033081

54

2410667

1018331

131

2418016

1008975

57

2418519

1033188

55

2410668

1018332

131

2418017

1008976

57

2418520

1033189

55

2410669

1018333

131

2418018

1033884

57

2418521

1033190

55

2410670

1018334

131

2418019

1033885

57

2418522

1033179

54

2410671

1018335

131

2418020

1033886

57

2418523

1033180

54

2410673

1018338

132

2418021

1022689

12

2418524

1033275

55

2410674

1018339

132

2418022

1001220

12, 57

2418525

1033276

55

2410675

1018340

132

2418023

1008979

57

2418526

1033353

55

2410676

1018341

132

2418024

1008980

57

2418527

1033354

55

2410677

1018342

132

2418025

1008981

57

2418528

1033355

55

2410678

1018343

132

2418027

1008983

57

2418529

1033088

55

2410679

1023170

132

2418028

1008957

56

2418530

1033084

54

2410685

1027489

132

2418030

1008984

57

2418531

1033186

54

2410689

1042974

132

2418031

1033887

57

2418532

1033270

54

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

NUMMERHÄNVISNING

RSK nr 2405372

185


NUMMERHÄNVISNING

186

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

RSK nr

Uponor nr

Sid

2418533

1002297

13

2418982

1009217

21

5363666

1047844

37

2418534

1002295

44

2418995

1030580

20

5363667

1047846

37

2418535

1033277

54

2418996

1030581

20

5363668

1047847

37

2418536

1033356

54

2418997

1030582

20

5363670

1047845

37

2418537

1034368

45, 90

2419019

1005170

20

5363671

1048780

41

2418538

1034369

45, 90

2419020

1057370

20

5363673

1048782

41

2418539

1034371

15

2419021

1042420

20

5363675

1058304

42

2418540

1009135

15

2419058

1045545

20

5363676

1058572

43

2418543

1009130

16

2419068

1044710

19

5363677

1058573

43

2418549

1009120

23

2419069

1044711

19

5363678

1005107

26

2418550

1009119

23

2419070

1044712

19

5363679

1005108

27, 170

2418554

1034338

16

2419071

1044713

19

5363680

1047318

15

2418555

1034340

16

2419076

1033046

12

5363681

1059834

40

2418568

1034385

45, 87

2419077

1033047

12

5363682

1059836

40

2418571

1009132

17

2419078

1033048

12

5363683

1059838

41

2418579

1009141

24

2419274

1030134

148

5363684

1059840

42

2418583

1034361

15

2419275

1030135

148

5363685

1059850

48

2418586

1034358

17

2419276

1045813

148

5363686

1059851

49

2418587

1034367

15

2419277

1045815

148

5363687

1059852

49

2418591

1009129

17

2419278

1045816

148

5398215

1009139

26

2418594

1034391

26

2419279

1057660

28

5398216

1009140

26

2418603

1032713

23

2419280

1057661

28

5398229

1035807

45, 151

2418604

1032714

23

2419300

1047823

54

5398252

1007249

39

2418615

1032709

23

2419301

1047824

54

5398255

1009175

51

2418616

1032707

23

2419302

1047829

54

5398257

1000502

33

2418620

1034508

25

2419303

1047830

54

5398258

1000503

38

2418621

1008497

25, 78

2419304

1047835

54

5398260

1000515

38

2418623

1033986

89

2419305

1047836

54

5398264

1000516

39

2418646

1032708

23

2419306

1057662

29

5398265

1000517

39

2418647

1034353

16

2419308

1047821

55

5398266

1000504

33

2418649

1034335

45

2419310

1047827

55

5398267

1000505

38

2418664

1034556

50

2419312

1047833

55

5398268

1000527

33

2418665

1034386

50

2419423

1047825

54

5398270

1000529

39

2418666

1034390

51

2419424

1047826

54

5398271

1000538

38

2418667

1034559

24

2419425

1047831

54

5398272

1044834

35

2418668

1034362

15

2419426

1047832

54

5398273

1044835

35

2418669

1034364

46

2419427

1047837

54

5398274

1000536

36

2418677

1034344

17

2419428

1047838

54

5398275

1000537

36

2418678

1034345

17

2419500

1034347

16

5398276

1000539

38

2418679

1034346

18

2419501

1034352

16

5398278

1000535

35

2418862

1034377

28

2419544

1034496

22

5398279

1045563

33

2418863

1009188

28

2419545

1034497

22

5398280

1022244

39

2418864

1034403

28

2419546

1034498

22

5398281

1045569

38

2418865

1034404

28

2419621

1060080

54

5398282

1045570

34

2418866

1034379

28

2419622

1060081

55

5398284

1045572

33

2418867

1034484

28

3811438

1034209

114

5398285

1045566

33

2418868

1034380

29

3811439

1034211

114

5398286

1046114

33

2418869

1034485

29

3811440

1034210

114

5398287

1046115

38

2418873

1034401

29

3811441

1034212

114

5398288

1034531

45

2418961

1000138

39, 170

4054775

1034202

136

5398289

1048012

35

2418962

1005605

39, 170

4054776

1034203

136

5398290

1048013

36

2418963

1009209

19

4054777

1034204

136

5398291

1048010

35

2418964

1032702

20

4810004

1034416

43

5398293

1046116

37

2418968

1032706

21

4814835

1048324

76

5398294

1000136

47

2418969

1032701

20

4876088

1009142

24

5398295

1000137

47

2418970

1034514

19

5363617

1034533

44

2418971

1032703

19

5363620

1009031

44, 95

2418972

1032704

19

5363623

1009121

14, 89

2418973

1032705

19

5363634

1034429

43

2418974

1034520

30

5363635

1034543

48

2418977

1009215

20

5363638

1034354

46

2418979

1009216

44

5363639

1034355

46

2418980

1005250

51

5363641

1036659

46

2418981

1034523

51

5363665

1046870

40

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Uponor-, RSK- och sidnummer

Uponor nr

RSK nr

Sid

1000136 1000137 1000138 1000298 1000300 1000502 1000503 1000504 1000505 1000515 1000516 1000517 1000527 1000529 1000535 1000536 1000537 1000538 1000539 1001203 1001210 1001211 1001212 1001220 1001221 1001222 1001231 1001235 1001240 1001245 1001250 1001337 1001338 1001369 1001370 1001422 1001424 1001426 1001428 1002136 1002137 1002162 1002163 1002164 1002167 1002168 1002169 1002171 1002172 1002295 1002297 1002367 1005107 1005108 1005170 1005250 1005297 1005298

5398294 5398295 2418961

47 47 39, 170 169 169 33 38 33 38 38 39 39 33 39 35 36 36 38 38 56 58 58 58 12, 57 12 12, 57 13, 88 67 67 67 67 25, 78, 122 26, 90 44, 95 95 67 67 67 67 163 163 161 159 159 160 162 163 162 162 44 13 159 26 27, 170 20 51 151 151

5398257 5398258 5398266 5398267 5398260 5398264 5398265 5398268 5398270 5398278 5398274 5398275 5398271 5398276 2418000 2417064 2417065 2417067 2418022 2418230 2418245 2418469 1880248 1880249 1880265 1880283 1228061 1870674 1870760 1870638 1880284 1880285 1880286 1880287

2418534 2418533 5363678 5363679 2419019 2418980

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

Uponor nr

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

1005393 1005394 1005605 1006634 1006635 1006636 1006637 1006638 1006640 1006827 1006830 1006949 1006950 1007084 1007086 1007087 1007088 1007091 1007093 1007094 1007095 1007096 1007249 1007355 1007510 1007515 1007556 1007557 1007558 1007559 1007560 1007561 1007562 1007563 1007564 1007565 1007566 1007567 1007568 1007569 1007570 1007571 1007576 1007577 1007578 1007579 1007580 1007581 1007582 1007583 1007584 1007585 1007586 1007587 1007595 1007596 1007597 1007598 1007599 1007600 1007601 1007602 1007603 1007604

2418255 2418259 2418962 1873303 1873307 1873304 1873305 1873312 1873297 1873315 1873308 1873316 1873332 1876991 1876992 1876993 1876994 1877185 1877186 1877187 1877188 1874231 5398252 2190449 1873399 1874392 1873699 1873359 1873336 1873211 1873393 1873207 1873205 1873208 1873212 1873215 1873394 1873337 1873204 1873360 1873206 1873908 1873338 1873366 1873241 1873368 1873339 1873367 1873247 1873249 1873230 1873244 1873250 1873362 1873279 1873378 1873274 1873374 1873341 1873286 1873342 1873369 1873283 1873276

13, 59 13, 59 39, 170 115 115 115 115 115 116 116 115 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 116 39 136 106 108 107 102 102 103 107 102 102 102 103 103 107 102 102 103 102 102 103 103 103 104 103 103 104 104 103 103 104 103 104 105 104 105 105 105 105 104 105 105

1007605 1007606 1007607 1007608 1007609 1007610 1007611 1007612 1007613 1007614 1007615 1007616 1007618 1007628 1007629 1007630 1007631 1007632 1007633 1007634 1007635 1007636 1007645 1007646 1007647 1007648 1007649 1007653 1007654 1008281 1008440 1008449 1008497 1008704 1008712 1008939 1008940 1008941 1008957 1008958 1008960 1008961 1008963 1008964 1008967 1008968 1008973 1008975 1008976 1008979 1008980 1008981 1008983 1008984 1009004 1009006 1009008 1009031 1009035 1009037 1009040 1009041 1009042 1009052

1873267 1873259 1873284 1873255 1873271 1873920 1873277 1873282 1873921 1873922 1873380 1873370 1873375 1873217 1873384 1873221 1873235 1873385 1873344 1873913 1873227 1873220 1873333 1873909 1873334 1873391 1873910 1873228 1873229 1870835 2418107 2418015 2418621 1880288 1880289 2418232 2418233 2418235 2418028 2418051 2418077 2418093 2418001 2418002 2418005 2418006 2418014 2418016 2418017 2418023 2418024 2418025 2418027 2418030 2418432 2418468 1870155 5363620 2410627 2410629 2410632 2410633 2410634 2410644

105 105 105 105 104 105 105 105 105 105 105 104 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 82 31 12, 57 25, 78 67 67 57 57 57 56 56 56 56 56 56 56 56 12 57 57 57 57 57 57 57 88 13, 88, 122 88 44, 95 134 134 134 134 134 134

187

NUMMERHÄNVISNING

Hänvisning


RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

1009119 1009120 1009121 1009129 1009130 1009132 1009135 1009139 1009140 1009141 1009142 1009175 1009188 1009195 1009196 1009197 1009209 1009215 1009216 1009217 1009222 1009224 1009226 1009227 1009228 1009229 1009230 1009231 1009232 1009233 1013371 1013377 1013388 1013398 1013401 1013432 1013436 1013438 1013441 1013442 1013443 1013444 1013445 1013446 1013448 1013449 1013451 1013453 1013455 1013457 1013574 1013625 1013629 1013630 1013675 1013677 1013729 1013734 1013737 1013739 1013756 1013760 1013762 1013764

2418550 2418549 5363623 2418591 2418543 2418571 2418540 5398215 5398216 2418579 4876088 5398255 2418863 2417903 2417905 2417913 2418963 2418977 2418979 2418982 2418467 2418236 2418238 2418239 2418241 2418240 2418242 2418243 2418244 2418465 1873324 1878991 1873326 1873327 1873328 1876489 1873900 1876490 1873901 1873319 1873902 1873320 1873903 1873321 1873904 1873322 1873323 1873794 1875492 1875493 1878992 1874427 1874428 1874429 1874425 1874426 1873301 1873300 1873302 1873329 1873396 1873397 1873398 1880294

23 23 14, 89 17 16 17 15 26 26 24 24 51 28 22 22 30 19 20 44 21 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 116 116 116 116 114 114 114 114

1013765 1013773 1013792 1013794 1014171 1014173 1014320 1014334 1014339 1014344 1014621 1014770 1014774 1015703 1015739 1015749 1015756 1015762 1015768 1015792 1015808 1018111 1018112 1018113 1018114 1018115 1018116 1018118 1018119 1018120 1018121 1018122 1018123 1018134 1018135 1018136 1018137 1018138 1018302 1018303 1018304 1018305 1018306 1018307 1018308 1018309 1018310 1018312 1018313 1018314 1018315 1018316 1018322 1018323 1018324 1018325 1018326 1018327 1018328 1018329 1018330 1018331 1018332 1018333

1880295 1876995 1873299 1873298 1873349 1873350

114 116 116 116 115 115 117 117 115 115 103 103 104 116 115 115 115 115 117 117 115 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 135 135 135 135 138 138 138 138 138, 143 138, 143 138 143 138 143 134 134 134 134 138 138 31, 131 31, 131 131 131 131 131

1018334 1018335 1018338 1018339 1018340 1018341 1018342 1018343 1018345 1018346 1018347 1018348 1018350 1018351 1018352 1018353 1018355 1018356 1018357 1018358 1018359 1018360 1018361 1018362 1018363 1018364 1018365 1018368 1018369 1018371 1018372 1018373 1018374 1018375 1018376 1021937 1021940 1021945 1021966 1021980 1021981 1021990 1021991 1021992 1022244 1022281 1022341 1022689 1022714 1022715 1022716 1022717 1022718 1022719 1022720 1022721 1022722 1022723 1022724 1022725 1022726 1022727 1022728 1022729

2410670 2410671 2410673 2410674 2410675 2410676 2410677 2410678 2410622 2410623 2410624 2410625 2410618 2410619 2410620 2410621 2410614 2410615 2410616 2410617 2410645 2410646 2410647 2410648 2410649 2410650 2410651 2410636 2410637 2410638 2410639 2410640 2410641 2410642 2410643 1873361 1873379 1873345 1870335 1873905 1873906 2190446 2190447 2190448 5398280 2410630

131 131 132 132 132 132 132 132 32, 133 133 133 133 32, 133 133 133 133 32, 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 103 105 106 69 99 99 136 136 136 39 134 146 12 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

NUMMERHÄNVISNING

Uponor nr

188

1875699 1873351 1873793 1873213 1873243 1873340 1874232 1873357 1873309 1873310 1873311 1873782 1873783 1873313 2190558 2190559 2190560 2190417 2190418 2190419 2190565 2190566 2190567 2190568 2190724 2190725 2190561 2190562 2190563 2190413 2190424 2410652 2410653 2410654 2410655 2190585 2190584 2190583 2190582 2190579 2190578 2190577 2190595 2190576 2190593 2410626 2410628 2410631 2410635 2190554 2190553 2410664 2410665 2410666 2410667 2410668 2410669

2418021 1876863 1876864 1876865 1876866 1876867 1876872 1876879 1876884 1876868 1876869 1876870 1876871 1876873 1876874 1876875 1876876

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

1022730 1022731 1022732 1022733 1022734 1022735 1022736 1022737 1022738 1022739 1022740 1022741 1022742 1022743 1023127 1023170 1025658 1025659 1025660 1025661 1025734 1025735 1025736 1025765 1025766 1025769 1025770 1025771 1025813 1025814 1025828 1025829 1025830 1025831 1025832 1025833 1025834 1025835 1025836 1025837 1025838 1025839 1025840 1025852 1025856 1025857 1025858 1025859 1025860 1025861 1025862 1025880 1025881 1025882 1025883 1025884 1025885 1025887 1025888 1025889 1025890 1025910 1025911 1025912

1876877 1876878 1876880 1876881 1876882 1876883 1876855 1876857 1876860 1876862 1876856 1876858 1876859 1876861 2417070 2410679 1870859 1870860 1870861 1870862 1870836 1870517 1870518 1870299 1870184 1870185 1870186 1870771 1870881 1870882 1870202 1870203 1870204 1870205 1870206 1870207 1870208 1870209 1870211 1870212 1870183 1870213 1870214 1870215 1870287 1870222 1870223 1870224 1870225 1870189 1870190 1870336 1870298 1870246 1870247 1870248 1870249 1869947 1869909 1869948 1869949 1870227 1870228 1870229

101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 58 132 75 21, 75 75 75 69 69 69 70 70 72 72 71 122 122 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 75 75 70 31, 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71

1025913 1025914 1025915 1025916 1025917 1025918 1025935 1025936 1025937 1025938 1025939 1025940 1025941 1025944 1025945 1025962 1025963 1025964 1025965 1025966 1025967 1025968 1025969 1025970 1025971 1025972 1025995 1025996 1025997 1025998 1025999 1026000 1026001 1026002 1026022 1026023 1026024 1026025 1026026 1026027 1026028 1026048 1026049 1026050 1026051 1026052 1026053 1026054 1026055 1026084 1026085 1026164 1026165 1026166 1026167 1026266 1026314 1027489 1029119 1030134 1030135 1030182 1030268 1030269

1870230 1870231 1870232 1869998 1870234 1870000 1870241 1870242 1870235 1870094 1870342 1870343 1870344 1870345 1870253 1870252 1870347 1870254 1870187 1870188 1870256 1870257 1870258 1870259 1870349 1870276 1869971 1870278 1870515 1870348 1870275 1870511 1870512 1870277 1869910 1869911 1869903 1869912 1870281 1870282 1870283 1870288 1870289 1870832 1870833 1870834 1870830 1870831 1870829 1870516 1870279 1873696 1873697 1873698 1873780 1870604 1870601 2410685 1870346 2419274 2419275 2417071 2190597 2190598

71 71 71 71 71 71 72 72 72 71 71 71 71 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75, 107 75, 107 75, 107 76, 107 74 92 132 73 148 148 58 143 137

1030270 1030580 1030581 1030582 1032701 1032702 1032703 1032704 1032705 1032706 1032707 1032708 1032709 1032712 1032713 1032714 1033046 1033047 1033048 1033068 1033080 1033081 1033084 1033086 1033088 1033109 1033140 1033166 1033167 1033168 1033179 1033180 1033186 1033188 1033189 1033190 1033270 1033275 1033276 1033277 1033282 1033283 1033284 1033285 1033353 1033354 1033355 1033356 1033441 1033446 1033447 1033448 1033449 1033463 1033466 1033619 1033625 1033626 1033631 1033632 1033633 1033634 1033635 1033636

2190599 2418995 2418996 2418997 2418969 2418964 2418971 2418972 2418973 2418968 2418616 2418646 2418615 1870911 2418603 2418604 2419076 2419077 2419078 2418198 2418517 2418518 2418530 2418516 2418529 2418104 2418105 2418207 2418212 2418199 2418522 2418523 2418531 2418519 2418520 2418521 2418532 2418524 2418525 2418535 1870620 1870621 1870623 1869930 2418526 2418527 2418528 2418536 1870883 1869921 1869922 1870333 1870334 1870772 1870603 1228060

137 20 20 20 20 20 19 19 19 21 23 23 23 95 23 23 12 12 12 56 54 54 54 55 55 120 120 56 56 56 54 54 54 55 55 55 54 55 55 54 93 93 92 92 55 55 55 54 123 75 75 69 69 71 93 78 146 146 147 147 147 147 147 147

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

NUMMERHÄNVISNING

Uponor nr

189


Uponor nr

NUMMERHÄNVISNING

1033640 1033644 1033645 1033646 1033659 1033660 1033662 1033663 1033664 1033666 1033667 1033668 1033669 1033672 1033673 1033674 1033675 1033676 1033678 1033684 1033685 1033686 1033689 1033879 1033884 1033885 1033886 1033887 1033910 1033914 1033916 1033917 1033918 1033922 1033923 1033924 1033925 1033926 1033929 1033930 1033932 1033933 1033934 1033935 1033944 1033945 1033955 1033957 1033959 1033960 1033962 1033963 1033964 1033965 1033969 1033974 1033975 1033976 1033977 1033979 1033980 1033981 1033982 1033983

190

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

2418036 2418018 2418019 2418020 2418031 1870789 1870798 1874975 2418205 1870793 1870799 1870801 2418200 2418201 1870794 1870800 1870802 1870804 1870795 1870796 1870797 2418209 2418211 2418226 2418234 2418275 2418291 1870125 1870126 1870624 1869989 1870779 2418424 2418457 1870670 1875497 1870993 1870606 1870609 1870699 1870617

147 147 147 147 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 56 57 57 57 57 85 85 86 56 85 85, 123 86 56 56 85 85 86 85, 123 85 85 85 56 56 13, 59 59 59 59 87 87 87 87 95 13, 88 13, 88 89 87 84 91 91 91 91

1033984 1033985 1033986 1033987 1033988 1033989 1033990 1033998 1033999 1034001 1034002 1034004 1034005 1034012 1034013 1034014 1034015 1034016 1034017 1034023 1034039 1034041 1034049 1034052 1034072 1034073 1034074 1034081 1034082 1034084 1034085 1034091 1034092 1034095 1034096 1034097 1034098 1034100 1034101 1034102 1034103 1034105 1034107 1034111 1034112 1034113 1034114 1034115 1034117 1034118 1034119 1034122 1034123 1034124 1034126 1034127 1034128 1034129 1034131 1034133 1034134 1034135 1034136 1034137

1870618 1870619 2418623 1870133 1869943 1869942 1869925 1870672 1870673 1870899 1870900 1870145 1870146 2410663 1870041 1870042 1870014 1870054 1870055 1851052 1850216 1850116 1850103 1850126 1870148 1870150 1869991 1870140 1870152 1870635 1870841 1870643 1870840 1869982 1869944 1869983 1869984 1869986 1869987 1870880 1869960 1869945 1870637 1870677 1870274 1870273 1869961 1869962 1870889 1870884 1870885 1870890

91 92 89 84 84 84 84 89 89 25, 77 25, 77, 108 77 77 132 30 77 77 77 77 77 30 79 79 79 78 78 82 59 59 59 59 86 86, 124 88 88 88 88 88 88 122 84 85 84 95 95 95 95 95 124 121 121 124 124 121 125 125 126 121 125 83 82 83, 123 83 83

1034139 1034140 1034142 1034143 1034144 1034145 1034147 1034161 1034173 1034174 1034175 1034176 1034180 1034185 1034186 1034187 1034188 1034202 1034203 1034204 1034209 1034210 1034211 1034212 1034213 1034214 1034215 1034216 1034222 1034224 1034225 1034226 1034227 1034228 1034229 1034230 1034231 1034232 1034233 1034234 1034235 1034236 1034239 1034240 1034241 1034242 1034243 1034244 1034245 1034246 1034253 1034254 1034255 1034256 1034257 1034258 1034259 1034260 1034261 1034262 1034267 1034268 1034269 1034272

1870781 1870782 1870783 1869964 1869995 1869913 1869966 1871598 2190573 2190574 2190575 2190423 2190564 2190569 2190570 2190571 2190572 4054775 4054776 4054777 3811438 3811440 3811439 3811441 2405240 2405241 2405242 2405244 2405249 2405230 2405231 2405234 2405235 2405236 2405239 2405250 2405251 2405252 2405254 2405259 2405260 2405263 2405268 2405269 2405272 2405273 2405274 2405277 2405278 2405279 2405288 2405289 2405290 2405291 2405292 2405293 2405294 2405295 2405296 2405297 2405319 2405321 2405322 2405325

87 87 87 82 82 83 83 82 130 130 130 130 129 129 129 129 129 136 136 136 114 114 114 114 141 141 141 141 141 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 140 140 140 142

1870888 1870894 1870895 1870896 1870886 1870891 1869897 1869963 1869898 1869899 1869994

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

1034273 1034274 1034280 1034282 1034283 1034284 1034286 1034296 1034298 1034299 1034300 1034301 1034302 1034303 1034304 1034305 1034306 1034308 1034312 1034320 1034332 1034333 1034335 1034338 1034340 1034344 1034345 1034346 1034347 1034352 1034353 1034354 1034355 1034358 1034361 1034362 1034364 1034367 1034368 1034369 1034371 1034373 1034377 1034379 1034380 1034385 1034386 1034387 1034390 1034391 1034401 1034403 1034404 1034415 1034416 1034429 1034433 1034484 1034485 1034496 1034497 1034498 1034500 1034502

2405326 2405327 2405333 2405335 2405336 2405337 2405339 2190719 1874393 2190548 2190549 2190546 2190547 2190551 2190552 2190580 2190581 2190586 2190591

142 142 142 142 142 140 142 143 108 137 137 137 137 137 137 138 138 138 137 138 49 50 45 16 16 17 17 18 16 16 16 46 46 17 15 15 46 15 45, 90 45, 90 15 14 28 28 29 45, 87 50 50 51 26 29 28 28 49 43 43 49 28 29 22 22 22 22 30

1034503 1034504 1034506 1034507 1034508 1034514 1034520 1034523 1034531 1034533 1034535 1034543 1034554 1034555 1034556 1034557 1034558 1034559 1035802 1035807 1035850 1036012 1036014 1036036 1036248 1036568 1036569 1036572 1036659 1037302 1037355 1037356 1037359 1037361 1042154 1042264 1042315 1042338 1042339 1042340 1042341 1042420 1042429 1042487 1042493 1042494 1042495 1042496 1042497 1042498 1042499 1042501 1042502 1042505 1042507 1042512 1042513 1042767 1042921 1042922 1042972 1042973 1042974 1042979

2417947 2417939 2417941 2417943 2418620 2418970 2418974 2418981 5398288 5363617 2418237 5363635 2418474 2418514 2418664

31 31 31 31 25 19 30 51 45 44 12 48 13, 88 13, 88, 149 50 50 50 24 73 45, 151 95 143 138 129 143 51 87 86 46 98 48 48 48 47 12 137 161 68 68 68 68 20 161 80 80 80 81 81 81 81 81 80 80 80 80 81 81 161 113 113 131 131 132 132

1042980 1042981 1042982 1042983 1042984 1042985 1042986 1042987 1044188 1044454 1044455 1044710 1044711 1044712 1044713 1044834 1044835 1045316 1045318 1045325 1045326 1045328 1045417 1045418 1045425 1045426 1045427 1045428 1045429 1045430 1045431 1045432 1045433 1045434 1045435 1045436 1045437 1045438 1045439 1045440 1045441 1045442 1045455 1045456 1045457 1045458 1045459 1045460 1045461 1045545 1045552 1045553 1045554 1045563 1045566 1045569 1045570 1045572 1045813 1045815 1045816 1046114 1046115 1046116

2410695 2410697 2410692 2410691 2410696 2410698 2410699 2410700

131 131 132 132 131 131 131 131 126 161 161 19 19 19 19 35 35 168 168 169 169 169 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 133 133 133 133 133 133 133 20 58 58 59 33 33 38 34 33 148 148 148 33 38 37

2418649 2418554 2418555 2418677 2418678 2418679 2419500 2419501 2418647 5363638 5363639 2418586 2418583 2418668 2418669 2418587 2418537 2418538 2418539 2418506 2418862 2418866 2418868 2418568 2418665 2418666 2418594 2418873 2418864 2418865 4810004 5363634 2418867 2418869 2419544 2419545 2419546 2417901 2417921

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

2418667 1870255 5398229 1870272 2190723 2190722 2190726 2190594 1877988 1876889 5363641 1876999

2418222 2190721 1880290 1880291 1880292 1880293 2419021 1876890 1876838 1876839 1876840 1876841 1876842 1876843 1876844 1876845 1876846 1876848 1876849 1877868 1876850 1877271 1877272 2410693 2410694 2410689 2410690

2419068 2419069 2419070 2419071 5398272 5398273

1877703 1877704 1877709 1877710 1877775 1877776 1877711 1877777 1877778 1877779 1877712 1877388 1877389 1877390 1877391 1877700 1877701 1877780 1877713 1877714 2410701 2410702 2410703 2410704 2410705 2410706 2410707 2419058 1877189 1877190 1877191 5398279 5398285 5398281 5398282 5398284 2419276 2419277 2419278 5398286 5398287 5398293

NUMMERHÄNVISNING

Uponor nr

191


Uponor nr

NUMMERHÄNVISNING

1046152 1046153 1046154 1046155 1046156 1046157 1046158 1046159 1046163 1046164 1046165 1046166 1046167 1046168 1046169 1046170 1046171 1046172 1046173 1046174 1046175 1046176 1046177 1046178 1046179 1046180 1046181 1046182 1046183 1046184 1046185 1046186 1046187 1046188 1046189 1046190 1046191 1046192 1046193 1046194 1046195 1046196 1046197 1046198 1046199 1046200 1046201 1046202 1046203 1046204 1046205 1046206 1046207 1046208 1046209 1046210 1046211 1046212 1046213 1046214 1046218 1046226 1046227 1046236

192

RSK nr

Sid

Uponor nr

172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 178 178 178 178 178 178

1046237 1046238 1046239 1046240 1046241 1046242 1046243 1046244 1046245 1046246 1046251 1046252 1046253 1046254 1046255 1046256 1046257 1046266 1046271 1046386 1046387 1046388 1046389 1046390 1046391 1046392 1046393 1046394 1046395 1046396 1046397 1046398 1046399 1046400 1046401 1046402 1046403 1046404 1046405 1046406 1046477 1046478 1046541 1046542 1046543 1046544 1046545 1046750 1046751 1046782 1046816 1046817 1046818 1046819 1046820 1046829 1046830 1046831 1046832 1046833 1046834 1046835 1046836 1046837

RSK nr

1877960 1877961 1877962 1877963 1877964 1877965 1877966 1877967 1877968 1877969 1877970 1877971 1877972 1877973 1877974 1877975 1877976 1877977 1877978 1877979 1877980 1877796 1877797 1877981 1877982 1877983 1877984 1877985 1877798 1877799

Sid

Uponor nr

178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 177 177 176 176 176 176 176 178 178 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 113 113 117 117 117 117 117 113 113 47 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155

1046838 1046839 1046840 1046841 1046842 1046843 1046844 1046845 1046846 1046847 1046848 1046849 1046850 1046851 1046857 1046858 1046859 1046860 1046861 1046862 1046863 1046864 1046865 1046867 1046868 1046870 1046872 1046942 1046943 1046944 1046945 1046946 1046947 1046950 1046952 1046953 1046954 1046955 1046957 1046958 1046959 1046960 1046961 1046962 1046965 1046966 1046967 1046968 1046969 1046970 1046971 1046972 1046973 1046974 1046975 1046976 1046977 1046978 1046979 1046984 1047027 1047028 1047030 1047032

RSK nr

5363665 1878185 1878211 1878147 1878148 1878212 1878168 1878170 1878172 1878173 1878158 1878159 1878160 1878161 1878162 1878163 1878164 1878165 1878166 1878167 1878186 1878187 1878188 1878149 1878150 1878151 1878152 1878153 1878154 1878155 1878189 1878156 1878157

Sid 155 155 155 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 40 47 102 102 102 102 103 103 103 104 104 105 105 105 105 105 104 105 105 105 105 105 104 105 106 106 106 106 106 106 106 106 111 111 126 161 160 166 166

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


1047033 1047034 1047086 1047087 1047089 1047090 1047091 1047094 1047095 1047098 1047116 1047117 1047118 1047119 1047120 1047121 1047122 1047123 1047124 1047125 1047126 1047127 1047128 1047129 1047130 1047131 1047132 1047133 1047134 1047135 1047136 1047137 1047138 1047139 1047140 1047141 1047142 1047143 1047144 1047145 1047146 1047147 1047148 1047149 1047150 1047151 1047152 1047153 1047154 1047155 1047156 1047157 1047158 1047160 1047161 1047162 1047163 1047164 1047165 1047166 1047168 1047169 1047174 1047177

RSK nr

Sid

Uponor nr

164 164 166 166 166 166 158 158 158 158 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 166 164 164 164 164 164 164 160 166 166 163 162

1047178 1047180 1047181 1047182 1047183 1047184 1047185 1047186 1047187 1047318 1047821 1047823 1047824 1047825 1047826 1047827 1047829 1047830 1047831 1047832 1047833 1047835 1047836 1047837 1047838 1047844 1047845 1047846 1047847 1047997 1047998 1048002 1048003 1048004 1048005 1048006 1048007 1048010 1048012 1048013 1048096 1048097 1048154 1048156 1048158 1048159 1048160 1048161 1048224 1048225 1048226 1048227 1048228 1048229 1048271 1048324 1048539 1048540 1048541 1048542 1048543 1048544 1048545 1048546

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3

RSK nr

5363680 2419308 2419300 2419301 2419423 2419424 2419310 2419302 2419303 2419425 2419426 2419312 2419304 2419305 2419427 2419428 5363666 5363670 5363667 5363668 1878133 1878134 1878138 1878139 1878140 1878141 1878142 1878143 5398291 5398289 5398290 1878180 1878181

2340408

1878144 4814835 1878477 1878478 1878479 1878480 1878481 1878482 1878483 1878484

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

163 162 162 162 162 162 163 163 159 15 55 54 54 54 54 55 54 54 54 54 55 54 54 54 54 37 37 37 37 62 62 62 62 62 62 63 63 35 35 36 80 80 154 159 159 160 160 163 158 158 158 158 158 158 108 76 109 109 109 109 109 109 109 109

1048547 1048548 1048549 1048550 1048551 1048552 1048553 1048554 1048555 1048556 1048557 1048558 1048559 1048560 1048561 1048562 1048563 1048687 1048688 1048689 1048690 1048691 1048692 1048693 1048694 1048695 1048696 1048697 1048698 1048699 1048700 1048702 1048780 1048782 1048924 1048925 1048926 1051917 1051918 1051920 1051921 1051922 1051923 1051933 1051939 1051944 1051946 1051948 1051961 1055269 1057091 1057370 1057453 1057454 1057455 1057456 1057660 1057661 1057662 1057898 1058094 1058304 1058343 1058572

1878488 1878489 1878490 1878494 1878495 1878496 1878497 1878498 1878499 1878500 1878501 1878485 1878486 1878487 1878491 1878492 1878493 2405366 2405367 2405368 2405369 2405370 2405371 2405372 2405373 2405374 2405375 2405307 2405308 2405309 2405310 2405311 5363671 5363673 1878190 1878192 1878191

109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 109 109 109 110 110 110 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 41 41 103 104 105 147 147, 154 147, 154 147, 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 166 20 67, 121 21, 67 67 67 28 28 29 80 108 42 161 43

2413733 2413734 2413735 2413824 2413736 2413739 2413740 2413741 2413829 2413742 2413751

2419020 1880308 1880309 1880310 1880311 2419279 2419280 2419306 1878509 1879698 5363675 5363676

NUMMERHÄNVISNING

Uponor nr

193


Uponor nr

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

Uponor nr

RSK nr

Sid

1058573 1059212 1059213 1059214 1059215 1059216 1059217 1059218 1059219 1059220 1059221 1059222 1059223 1059224 1059225 1059226 1059227 1059228 1059229 1059230 1059231 1059232 1059233 1059234 1059235 1059236 1059237 1059238 1059239 1059240 1059241 1059242 1059243 1059244 1059245 1059246 1059247 1059248 1059249 1059250

5363677 1880250 1880252 1880253 1880254 1880255 1880256 1880257 1880258 1880259 1880260 1880261 1880262 1880263 1880264 1880225 1880226 1880227 1880229 1880230 1880231 1880232 1880233 1880234 1880235 1880237 1880238 1880239 1880240 1880241 1880242 1880243 1880245 1880246 1880247 1880266 1880267 1880268 1880270 1880271

43 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66

1059251 1059252 1059253 1059254 1059255 1059256 1059257 1059258 1059259 1059260 1059261 1059262 1059263 1059264 1059265 1059266 1059267 1059268 1059269 1059363 1059364 1059365 1059366 1059367 1059368 1059379 1059380 1059381 1059466 1059512 1059696 1059697 1059698 1059699 1059834 1059836 1059838 1059840 1059850 1059851

1880272 1880273 1880274 1880275 1880276 1880278 1880279 1880280 1880281 1880282 1880298 1880299 1880300 1880302 1880303 1880304 1880305 1880306 1880307 1880367 1880379 1880349 1880380 1880381 1880382

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 62 62 62 86 80 75 89 89 89 125 125 125 95 86 111 111 111 111 40 40 41 42 48 49

1059852 1060028 1060029 1060030 1060031 1060032 1060033 1060034 1060035 1060036 1060080 1060081 1060296 1060297 1060298 1060299 1060300 1060301 1060302 1060303 1060304 1060305 1060306 1060307 1060308 1060309 1060310 1060311 1060312 1060313 1060314 1060315 1060326 1060327 1060328

5363687 1880358 1880359 1880360 1880361 1880362 1880363 1880364 1880365 1880366 2419621 2419622

49 86, 124 86 86 86 89, 122 89 89 89 89 54 55 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 160

NUMMERHÄNVISNING

1880331 1880344 1880369 1880370 1880371 1880372 5363681 5363682 5363683 5363684 5363685 5363686

194

U P O N O R V V S – S O R T I M E N T S L I S TA 2 0 1 3


Snabbt jobb och snabb laddning Sladdlösa Milwaukee M12 och M18 Expansionsverktyg är speciellt utvecklade för Uponor Q&E. De har många fördelar förutom det självklara att vara branschens snabbaste installationsverktyg för Q&Ekopplingar. Både med M12 och M18 möjliggör det autoroterande huvudet bekvämt enhandsarbete. I trånga utrymmen medför M12:s 90-gradiga vinkel mellan huvud och grepp ett bekvämt arbete, medan M18:s D-grepp ger ett stadigt och stabilt handgrepp. Batteri med hög kapacitet Verktygen är utrustade med litiumjonbatterier vilka ger mycket hög kapacitet och mindre miljöpåverkan än andra batteritekniker. Jämfört med t ex nickel-cadmium har litiumjon lägre vikt, längre laddning och livslängd. Ett litiumjonbatteri kan dessutom laddas när som helst. Då två batterier medföljer kan du alltid ha ett fullladdat batteri att tillgå. Det tar dessutom inte längre än 30 minuter att ladda batteriet. Vidare är både M12 och M18 kompatibla med mer än 25 olika verktyg på respektive batteriplattform.

Milwaukee Electric Tool Corporation är branschledande tillverkare av bärbara Heavy Duty-elverktyg och tillbehör för professionella användare över hela världen. Sedan 1924 har Milwaukee inriktat sig på ett mål: att skapa de bästa elverktygen och tillbehören i Heavy Duty-kvalitet för professionella användare. Idag förknippas märket Milwaukee med högklassiga, tåliga och tillförlitliga professionella verktyg.

Milwaukee M12 och M18 säljs av Milwaukee genom grossist.

Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Läs mer om våra system och produkter på Uponor.se


Uponor till din tjänst Uponor VVSs representanter finns i hela landet och kan snabbt vara på plats om du behöver hjälp i ditt projekt. KUNDSUPPORT

REGION VÄST

REGION ÖST

Order

Göteborg

Stockholm

Telefon 0223-387 91 Telefax 0223-387 20 innesalj.vvs.se@uponor.com

Kent Wesley Telefon 0223-382 49 SMS 070-513 70 18 kent.wesley@uponor.com

Per Eckelöv Telefon 0223-387 17 SMS 070-251 11 34 per.eckelov@uponor.com

Per Åkerman Telefon 0223-382 43 SMS 076-808 25 61 per.akerman@uponor.com

Mats Leksell Telefon 0223-387 14 SMS 070-301 80 44 mats.leksell@uponor.com

REGION SYD Kalmar

Arne Lindqvist Telefon 0223-387 16 SMS 070-315 66 75 arne.lindqvist@uponor.com

Michael Johansson Telefon 0223-382 71 SMS 070-546 15 97 michael.johansson@uponor.com

Henry Sund Telefon 0223-387 18 SMS 070-518 13 47 henry.sund@uponor.com

Teknisk Support Telefon 0223-387 90 Telefax 0223-387 10 support.vvs.se@uponor.com

REGION NORD Härnösand Bengt Johansson Telefon 0223-382 44 SMS 070-608 92 67 bengt.m.johansson@uponor.com Västerås

Kristianstad

Carina Andersson Telefon 0223-387 56 SMS 073-039 55 61 carina.andersson@uponor.com Hans Hallengren Telefon 0223-382 47 SMS 070-388 44 91 hans.hallengren@uponor.com

REGION VÄST

Produktion: Uponor AB, Sverige

Malmö Lukas Hansson Telefon 0223-387 81 SMS 070-265 51 40 lukas.hansson@uponor.com Norrköping

Borås

1672S 12-12-4,5-SP

Roine Hansson Telefon 0223-387 29 SMS 070-399 42 80 roine.hansson@uponor.com

Göran West Telefon 0223-387 23 SMS 070-315 48 46 goran.west@uponor.com

Peter Parelid Telefon 0223-382 46 SMS 070-555 27 58 peter.parelid@uponor.com Smygehamn Mikael Okmark Telefon 0223-382 45 SMS 070-607 18 79 mikael.okmark@uponor.com

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

KEY ACCOUNT MANAGEMENT Hustillverkare Torbjörn Sundholm Telefon 0223-382 20 SMS 070-388 17 57 tobbe.sundholm@uponor.com

UPONOR ACADEMY Marcus Sporrong Telefon 0223-387 88 SMS 070-538 13 38 marcus.sporrong@uponor.com Peter Skog Telefon 0223-387 99 SMS 070-541 96 00 peter.skog@uponor.com

2013 januari uponor vvs sortimentslista  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/general_brochures/price_and_assortment_lists/2013_januari_uponor...

2013 januari uponor vvs sortimentslista  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/general_brochures/price_and_assortment_lists/2013_januari_uponor...