Page 1

YK-JÄRJESTELMÄ Yhdistyneiden kansakuntien pääelimet Kansainvälinen tuomioistuin

Turvallisuusneuvosto

Sotilaallinen esikuntavaliokunta Pysyvät komiteat ja ad hoc -elimet Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen sotarikostuomioistuin Ruandan kansainvälinen sotarikostuomioistuin YK:n asevalvonta- ja tarkastuskomissio (Irak) YK:n korvauskomissio (UNCC) YK:n rauhanturvaoperaatiot

Yleiskokous

Pääkomiteat Muut istuntokausiksi asetetut komiteat Pysyvät ja ad hoc – komiteat Muut apuelimet

OHJELMAT JA RAHASTOT UNCTAD

UNDP

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

YK:n kehitysohjelma

ITC

UNIFEM

Kansainvälinen kauppakeskus (UNCTAD/WTO)

UNDCP

YK:n huumevalvontaohjelma

UNEP

YK:n ympäristöohjelma

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu

YK:n naisten kehitysrahasto

UNICEF

UNV

WFP

YK:n vapaaehtoisjoukot

UNFPA

YK:n väestörahasto

UNHSP

UNCHR

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma

YK:n lastenavun rahasto

Maailman elintarvikeohjelma

UNRWA

YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelin

Talous- ja sosiaalineuvosto

Toimikunnat Sosiaalinen kehitys Ihmisoikeudet Huumeet Rikosten ennaltaehkäisy ja rikosoikeus Tiede ja teknologia Kestävä kehitys Naisten asema Väestökysymykset Tilastoasiat Alueelliset taloudelliset toimikunnat ECA (Afrikka) ECE (Eurooppa) ECLAC (Latinalainen Amerikka ja Karibian alue) ESCAP (Aasia ja Tyynenmeren alue) ESCWA (Länsi-Aasia) YK:n metsäfoorumi Istuntokausiksi asetetut ja pysyvät komiteat Ad hoc –komiteat

IAEA

Kansainvälinen atomienergiajärjestö

OHCHR

UNOPS

YK:n projektipalvelutoimisto

UNU

YK:n yliopisto

Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi

UNICRI

YK:n alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos

UNITAR

YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos

UNRISD

ILO

OIOS

FAO

OLA

UNESCO

DPA

WHO

DDA

(Geneve) Kansainvälinen työjärjestö (Rooma) YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (Pariisi) YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (Geneve) Maailman terveysjärjestö

UNSSC

YK:n henkilökunnan koulutuskeskus

WTO

Maailman kauppajärjestö

UNIDIR

YK:n aseidenriisuntatutkimusinstituutti

YK:n sosiaalisen kehitystutkimuksen laitos

CTBTO

Preparatory Commission. Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen valvontajärjestöä valmisteleva toimikunta

OPCW

Järjestö kemiallisten aseiden kieltämiseksi

Oikeudellisten asiain toimisto Poliittisten asiain osasto Aseidenriisunta-asiain osasto

DPKO

IBRD

OCHA

Kansainvälinen jälleenrakennusja kehityspankki

IDA Kansainvälinen kehitysjärjestö IFC Kansainvälinen rahoitusyhtiö MIGA Monenkeskinen investointitakauslaitos

ICSID Kansainvälinen investointiIMF

(Washington) Kansainvälinen valuuttarahasto

ICAO

(Montreal) Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

ITU (Geneve) UPU

Maailman turismijärjestö

Sisäinen tarkastusvirasto

Rauhanturvaamistoiminnan osasto

(Washington)

Kansainvälinen pikatiedotusliitto

WTO

YK:n pääsihteerin toimisto

Maailmanpankkiryhmä:

(Lontoo) Kansainvälinen merenkulkujärjestö

TUTKIMUS – JA KOULUTUSINSTITUUTIT INSTRAW

OSG

IMO

MUITA YK-ORGANISAATIOITA YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto

ERITYISJÄRJESTÖT

kiistojen sovittelukeskus

YHTEISTYÖORGANISAATIOT

Sihteeristö

Huoltohallintoneuvosto

(Bern) Maailman postiliitto

Humanitaaristen asiain koordinointitoimisto

DESA

Talous- ja sosiaaliasiain osasto

DGAACS

Yleiskokousasiain ja kokouspalvelujen toimisto

DPI

YK:n tiedotusosasto

DM

Halllinto-osasto

OIP

Irak-ohjelmasta vastaava toimisto

UNSECOORD

YK:n turvatoimien koordinaattorin toimisto

ODCCP

WMO

Huumevalvonta- ja rikollisuudentorjuntaohjelma

WIPO

UNOG

IFAD

UNOV

(Geneve) Maailman ilmatieteellinen järjestö (Geneve) Maailman henkisen omaisuuden järjestö (Rooma) Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto

UNIDO

(Wien) YK:n teollistamisjärjestö

YK:n toimisto Genevessä YK:n toimisto Wienissä

UNON

YK:n toimisto Nairobissa

Yk jarjestelma  
Yk jarjestelma  

http://www.unric.org/html/finnish/YK-jarjestelma.pdf

Advertisement